Magne Dypedahl. Veien til interkulturell kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magne Dypedahl. Veien til interkulturell kompetanse"

Transkript

1 Magne Dypedahl Veien til interkulturell kompetanse

2 Interkulturell kompetanse Interkulturell kompetanse kan beskrives som evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende med med mennesker som har en annen kulturell bakgrunn.

3 Hva er annen kulturell bakgrunn? Nasjonal identitet Etnisk identitet Regional identitet Sosioøkonomisk identitet Kjønnsidentitet Familieidentitet Profesjonsidentitet Bedrifts- eller organisasjonsidentit et Individuell identitet

4 Hva er annen kulturell bakgrunn? All interkulturell kommunikasjon er interpersonal kommunikasjon I ytterste konsekvens representerer hver person en egen kultur? All interpersonal kommunikasjon er interkulturell kommunikasjon?

5 Mangfold og kommunikasjon Mangfold er ikke noe nytt, men det er nytt med så mye mangfold

6 Interkulturell kompetanse Kunnskap (knowledge) Ferdigheter (skills) Holdninger (attitudes)

7 Eksempler på interkulturell kompetanse i læreplanen Fremmedspråk - formål interkulturell kompetanse [er] en forutsetning for kommunikasjonen innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer

8 Persepsjon og forskjellige perspektiver

9 Noen refleksjonsknagger 1. Etnosentrisme 2. Stereotyper og fordommer 3. Kultur og kulturbakgrunn 4. Verbale forskjeller 5. Ikke-verbale forskjeller 6. Verdiforskjeller 7. Kulturelt stress 8. Kontekstbevissthet 9. Å tape ansikt

10 1. Etnosentrisme Ifølge briten Richard Lewis er den norske holdningen som følger : Det er bare to typer mennesker; nordmenn og de som skulle ønske at de var nordmenn.

11

12 2.Stereotypier og fordommer En stammes skepsis mot en annen er en av de mest instinktive reaksjoner hos mennesker. (Arthur Schlesinger, Jr.)

13 2.1 Stereotypier Overforenklede oppfatninger av individer/grupper Kan være både positive og negative Ofte ubevisst

14 Fantomet, 2009, Ildstorm, del 2: Ødelegg Bengete!» av Claes Reimerthi og Heiner Bade Den onde araberen Amor Kah Den slemme orientaleren Belim.

15 2.2 Fordommer Fordommer er når noen reagerer negativt på andre basert på følelser isteden for kunnskap eller direkte kontakt. Alt fra forsiktig frykt for det ukjente til ren rasisme.

16 2.3 Selvforsterkende sirkel

17 2.4 Inngrupper og utgrupper - Årsaksforklaringer Den fundamentale tabben er å tillegge medlemmer av utgrupper negative personlige egenskaper når noe ikke går etter planen (andre årsaker nedtones). Når medlemmer av inngruppen ikke oppfyller forventningene, er det ofte slik at vi forsøker å finne andre årsaker enn personlige egenskaper.

18 3. Kultur og kulturbakgrunn Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus, skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn. (Edward Tylor, 1871)

19 3.1 Det kulturelle isfjellet Språk Matkultur Kleskoder Skikker Verdier Normer Persepsjoner Holdninger Trosopfatninger

20 3.2 Forholdet mellom natur, kultur, og personlighet Personlighet Kultur Den menneskelige natur

21 3.3 Fokus på mer enn nasjonal identitet og kultur Hvert enkelt individ er medlem av mange parallelle kulturer.

22 3.4 Kultur er ikke skjebne Kultur er ikke et ufravikelig mentalt mønster som følger individet til dødsdagen.

23 4. Verbal kommunikasjon Fra lineær til sirkulær kommunikasjon Fra lavintensiv til høyintensiv kommunikasjon Fra formell til uformell kommunikasjon Fra direkte til indirekte kommunikasjon

24 4.1 Fra lineær til sirkulær kommunikasjon

25 5. Ikke-verbal kommunikasjon Prins Charles hilste på tradisjonelt og lokalt Maori-vis da han ble ønsket velkommen av Tia Barret, guvernørens sekretær i Wellington, New Zealand Foto: Reuters/Scanpix

26 5.1 Former for ikke-verbal kommunikasjon Gestikulering, ansiktsuttrykk, kroppsbevegelser Kroppskontakt Øyekontakt Lukt Utseende og klesdrakt Stemmebruk Bruk av stillhet Avstand og rom Tid Seven language interpreter: Personal space: =related Kjedelig møte: =related

27 5.2 Monokron og polykron tid (Edward T. Hall) Monokron ( en ting av gangen ) Tid oppfattes som håndgripelig og lineær Fokus på (arbeids)oppgaver, tidskjemaer, kjøreplaner Tid kan spares, vinnes, tapes etc. Polykron ( flere ting av gangen ) Tid oppfattes som mindre håndgripelig Fokus på mellommenneskelige relasjoner Tid kan ikke spares og tapes i samme grad

28 5.2.1 Selvoppfatninger, mono- og polykrone Monokrone: effektive pålitelige strukturerte organiserte ansvarlige Polykrone: fleksible vennlige spontane avslappede realistiske

29 5.2.2 Oppfatninger om hverandre Monokrone om polykrone: uorganiserte upålitelige lite samarbeidsvillige late? Polykrone om monokrone: ufleksible selvopptatte materialistiske ufølsomme naive

30 6. Verdiforskjeller Verdensbilde/Verdensanskuelse Verdier Normer

31 The business of values

32 6.1 Hofstedes verdidimensjoner Maktavstand (Power Distance) Usikkerhetsunnvikelse (Uncertainty Avoidance) Individualisme-kollektivisme (Individualism- Collectivism) Maskulinitet-femininitet (Masculinity- Femininity)

33

34 Kapittel II. 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven, 2006)

35 6.2 Trompenaars verdidimensjoner Universalism vs. Particularism universelle vs. situasjonstilpassede regler Individualism vs. communitarianism orientering mot individ vs. mot en gruppe Neutral vs. emotional følelsesmessig nøytral vs. følelsesmessig engasjert Angry Norwegian: Specific vs. diffuse roller som er klart adskilt vs. roller som overlapper Achievement vs. ascription tilegnet vs. tilskrevet status

36 6.2.1 The car and the pedestrian

37 7. Kulturelt stress

38 U-kurven

39 8. Kontekstbevissthet (Edward T. Hall)

40 8.1 Typiske kjennetegn Lavkontekst-komm. Informasjon ofte eksplisitt (ikke i konteksten) Tydelig, direkte og potensielt konfronterende Mer fokus på saker enn på relasjonsbygging Ofte stor vekt på fakta og statistikk Høykontekst-komm. Informasjon er ofte implisitt (i konteksten) Indirekte og med vekt på at ingen taper ansikt Ikke-verbal kommunikasjon viktig Relasjonsbygging viktig Ofte stor vekt på tillit og intuisjon

41 8.2 Kontekstdimensjonen Høy-kontekst Japansk Arabisk Gresk Spansk Italiensk Britisk Fransk Amerikansk Skandinavisk Tysk Lav-kontekst

42 9. Å tape ansikt,

43 10.1 Instinktive reaksjoner Det kjente: Opplagt Korrekt Naturlig Objektivt Selvsagt Det ukjente: Rart Uforståelig Merkelig Morsomt Galt

44 10.2 Modererte reaksjoner Det kjente: Naturlig for oss Riktig for oss Subjektivt Innlært Det ukjente: Forskjellig Kulturelt akseptabelt Forståelig

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.)

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Utarbeidet av ledere, tillitsvalgte og verneombud på Radisson Blu Hotel Norge, forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

3. Interkulturell kommunikasjon

3. Interkulturell kommunikasjon Øyvind Dahl Læreverk for programfaget Kommunikasjon og kultur (KK 1) 3. Interkulturell kommunikasjon Hva er interkulturell kommunikasjon? Vi kjenner ordet inter fra uttrykkene internasjonal og interkommunal.

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Bedre samarbeid mellom nivå og etater

Bedre samarbeid mellom nivå og etater Tverrfaglig samarbeid fagpersonenes utfordring! Margunn Rommetveit har arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming og deres pårørende og hjelpeapparatet i vanlig grunnskole og på et statlig spesialpedagogisk

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Et inkluderende språk

Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende samfunn, forutsetter et inkluderende språk. Ordvalg har betydning for den som omtales, men det påvirker også folks holdninger. I sin ytterste

Detaljer

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest»

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Læreplanmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne - «avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon»

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Vil du vite hva jeg ser?

Vil du vite hva jeg ser? Karina Berg Vil du vite hva jeg ser? En Q-metodologisk studie av lederes opplevelse av det å gi korrigerende tilbakemeldinger til sine ansatte. Veileder Ragnvald Kvalsund Masteroppgave i rådgivning Trondheim,

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen TEMAHEFTE om barns medvirkning Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen Innholdsfortegnelse forord 5 Perspektiver på barns medvirkning i barnehage Av Berit Bae 6 I. Hvordan forstå

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Ulik kulturbakgrunn- Ulik oppdragertradisjon?

Ulik kulturbakgrunn- Ulik oppdragertradisjon? M a r i a n n e F j e t l a n d 2 0 1 3 Ulik kulturbakgrunn- Ulik oppdragertradisjon? Marianne Fjetland 2013 En ekstra hilsen til deltakere på seminar B Sender her presentasjonen fra konferansen. I og

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer