Akuttnevrologi del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttnevrologi del 2"

Transkript

1 Akuttnevrologi del 2

2 Status epilepticus Nest vanligste akuttnevrologiske tilstand Epileptisk anfall med varighet over 30 minutter Eller sammenhengende anfall eller serier uten oppvåkning Egentlig: lenge eller ofte nok til en fiksert tilstand Nå: Over 5 minutter Vanligst (og farligst): Generalisert tonisk-klonisk SE Mortalitet 10-20% Non-konvulsiv status Fokal status

3 Epileptisk anfall vs synkope Synkope Epileptisk anfall Triggere Ofte (stående stilling, varmt, blod mm) Sjelden Forutgående symptomer Kvalme, tåkesyn, ubehag i epigastriet, varmefølelse, hodepine, øresus Sensoriske, psykiske "aura" eller motoriske fenomener Kroppstilling Ofte stående eller sittende, sjelden liggende Alle stillinger Fall Ofte seint, siger sammen Raskt, tonisk Hudfarge Blek Noen ganger akrocyanose Kramper Varer evt få sekunder, arytmisk, multifokalt eller generalisert Inkontinens Vanlig Vanlig Tungebitt Uvanlig men forekommer, da oftest på tungetuppen Rytmisk, generalisert, kan vare i minutter Vanlig, lokaliseres på siden av tungen Varighet Kort: 3-30 sek Opptil 5 min for GTK Postiktal fase Somnolens, hodepine (ikke lenger enn 2 timer) Konfusjon, somnolens, hodepine

4 Status epilepticus - patofysiologi Flere mekanismer involvert (glutamat / GABA) Anfallsbrytende mekanismer svikter Celleforandringer under anfall Temporallappen: postitiv feedback-sløyfe GABA-reseptorer nedreguleres gir resistens mot antiepileptika økt sensitivitet for glutamatblokkere (ketamin) Rask og aggressiv behandling viktig

5 Status epilepticus Forekomst: pr Starter oftest fokalt, overgang til generalisert toniskklonisk Kjent epilepsi hos de fleste Mange årsaker: Hjerneslag (særlig hos eldre), hypoksi (hjertestans), metabolske, CNS-infeksjoner, tumor, abstinens, hodeskade, uregelmessig medikamentinntak Barn: febertilstander Refraktær: Ikke kupert av to antiepileptika

6 Komplikasjoner hypoksi hypoglykemi hypertermi hypotensjon elektrolyttforstyrrelser acidose rhabdomyolyse, nyresvikt hjerneødem

7 Behandling - prehospitalt Lite evidensbasert ABC: Frie luftveier Stabilt sideleie O2 iv tilgang Stesolid iv / rektalt mg IKKE stikkpiller noen pasienter har Epistatus (midazolam) bukkalløsning ØH innleggelse. Overvåke respirasjon/sirkulasjon Evt gjenta etter minutter

8 Behandling - sykehus Førstelinje: Benzodiazepin iv støt diazepam, lorazepam (ikke markedsført) Andrelinje: Antiepileptika Fenytoin (Pro-Epanutin). Kan gi hypotensjon/arytmi Valproat (Orfiril). Eldre, unngås ved leversykdom/antikoagulasjon Levetiracetam (Keppra). Foreløpig lite brukt Støt fulgt av vedlikeholdsinfusjon Tredjelinje: Anestesi Vanligvis minst ett døgn, helst EEG-kontroll

9 Oppfølging / prognose Vanligvis langsom nedtrapping av akuttmedikasjon Prognose tett forbundet med underliggende patologi Refraktær status: 20-50% mortalitet, 30 % tilbake til habitualtilstand Ikke tatt antiepileptika: god prognose, sjelden kognitiv sekvele Status ep. som førstegangs anfall: Tre ganger større sjanse for epilepsi

10 Differensialdiagnoser Bevegelsesforstyrrelser (dystonier) hos konfuse pasienter Spastisitet Skjelving hos sedert pasisent Psykogene ikke-epilepsiske anfall (PNES)

11 Guillain-Barrésyndrom Akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati Sjelden: insidens 2 pr /år. SUS: 7 pasienter 2011 Inflammatorisk sykdom som hovedsakelig rammer myelin Kan utvikle store lammelser og bli respiratorkrevende i løpet av et døgn Kan gi livstruende arytmier / ustabil sirkulasjon

12 Flere undergrupper Miller-Fisher: Oftalmoplegi, ataksi. Antistoff mot GQ1b motorisk aksonal variant: Utvikles og kulminerer raskere, dårligere tilheling Sjeldnere: sensorisk variant, pandysautonomi

13 Patogenese Segmental demyelinisering senere aksonal skade Flere mulige immunologiske mekanismer Ledningsblokk og aksontap gir de kliniske syptom Kan være postinfeksiøs flere agens; virus, CMV campylobacter jejuni: særlig aksonal variant etter influensavaksine (USA, 1976)

14 Symptomer og utvikling Debuterer ofte med parestesier Oppadstigende sensibilitetstap og krafttap, arefleksi Utvikles vanligvis over dager og kulminerer etter 2-4 uker Fra lette gangvansker til total paralyse Autonom dysfuksjon arytmi, svette, ortostatisme, fluktuerende BT Restituering over uker/måneder

15 Differensialdiagnoser Akutt myelopati transvers myelitt/ms, prolaps/tumor tverrsnittsgrense og blæredysfuksjon Myasteni trøttbarhet, svingende (øye-)symptomer Nevroborreliose særlig ved facialisparese (kan være bilateral) Critical illness-nevropati (intensivpasienter)

16 Diagnose Klinikk funn og utvikling Nevrofysiologisk undersøkelse multifokalt ledningsblokk, langsom nerveledning, denervering kan være normal tidlig Spinalvæske Høyt albumin/protein, normalt celletall (karakteristisk) kan være normal tidlig Bildediagnostikk (diff.diagnoser)

17 Behandling Semiintensiv/intensivpost til platåfase Retter seg mot sirkulerende antistoffer Iv immunoglobulin (Kiovig, før Octagam) daglige infusjoner i 5 dager Plasmaferese like effektivt, mindre praktisk og tolereres dårlig Forebygge komplikasjoner (respirasjon, sirkulasjon, infeksjon, trykksår mfl) Kan kreve langvarig behandling

18 Prognose Avhenger av omfanget av særlig aksonal skade Mortalitet 3-8% Nevrologisk handicapgivende sekvele hos 5-10% Lette nevropatiske tegn hos 50% Smerte og fatigue Rudolph T, PhD 2009 UiB Dårligst prognose i høy alder, langtrukket forløp, utslukkete nevrofysiologifunn ved kontroll

19 Hyperakutt hodepine Sterk? I løpet av minutter/sekunder? (Kortvarig) bevissthetstap? Nakkestiv? Nevrologiske utfall Må utelukke subaraknoidalblødning, meningitt eller hjerneblødning Bårepasient smertelindring, men unngå sedasjon

20 Mulige årsaker Kliniske trekk Subaraknoidal blødning "Warning leak" (lekkasje fra aneurisme) Sinusvenetrombose Arteriedisseksjon Spontan intrakranial hypotensjon Hypofyse apopleksi Posterior reversibelt encefalopati syndrom Kolloid cyste i 3. ventrikkel Infeksjon Reversibel cerebral vasokonstriksjonssyndrom Primær hyperakutt hodepine Hyperakutt hodepine, kortvarig bevissthetstap, nakkestivhet, påvirket bevissthet, nevrologiske utfall Hyperakutt hodepine, kan vare fra timer til dager. Vanligvis ikke andre nevrologiske symptomer Forverres ved liggende stilling, nysing og hoste. Synsforstyrrelser. Kan ha nevrologiske utfall pga hjerneinfarkt eller blødning. Oftest hals-/nakkesmerter. Horner s syndrom. TIA/slag Forverres i oppreist stilling. Evt nakkestivhet, hørselsfenomener, svimmelhet, diplopi. Samtidig kvalme, redusert syn, Addison, redusert bevissthet Høyt BT. Svimmelhet, forvirring, kramper, kvalme, synsforstyrrelser Hyperakutt, forbigående hodepine. Kan gi rask hydrocefalusutvikling Oftest subakutt hodepine, men kan være hyperakutt. Nakkestivhet, Sjelden. Ergotamin, SSRI, pseudoefedrin, kokain, amfetamin, ecstacy, bromokriptin Eksklusjonsdiagnose

21 Subaraknoidalblødning Diagnostikk (alle suspekte pasienter) Klinikk: lett hodepine/nakkestiv dypt koma (Hunt&Hess) hyperakutt hodepine (sekunder-få minutter) nakkestivhet kvalme/oppkast bevisshetspåvirkning/kortvarig bevissthetstap andre nevrologiske utfall CT cerebri 90-98% sensitivitet. (En uke etter symptomstart: 50%) Spinalpunksjon Ved normal CT. Vente 12 timer. Påviser blødning i minst 2 uker xantokromi

22 Subaraknoidalblødning Skjerme, strengt sengeleie, kvalmestillende, væskebehandling, profylakse mot obstipasjon Senke BT<200/100 Cyclocapron iv (<48 t) Transport til nevrokir.avd Haukeland Coiling (hvis mulig) eller klipsligatur Kontroll MR angio med tanke på restaneurisme pga pakking av coil

23 Etter nevrokirurgisk behandling Nimotop tbl hver 4.time i dager Tromboseprofylakse, laksantia Komplikasjoner: vasospasme: Transkraniell Doppler. Væske / Nimotop hydrocephalus: CT. Lumbalt dren evt shunt hyponatremi: Salttilførsel, vasopressinhemmer (?) Kontroll MR angio rest-aneurisme pga coil compaction Prognose: 1/3 dør akutt, 1/3 overlever med sekvele, 1/3 med lite sekvele

24 Aneurisme - Årsaker Nøyaktig patogenese for aneurismedannelse ikke klarlagt Sakkulære (hyppigst) Arteriosklerose (hypertensjon) og atherosklerose Hemodynamisk stress i bifurkasjoner og genetisk disposisjon Røyking, alkohol, hypertensjon Polycystisk nyresykdom, bindevevssykdom (Ehler-Danlos, Marfan) 10-20% hvor en ikke påviser aneurisme perimesencephal blødning mer benignt forløp og god prognose

25 Urupturert aneurisme Ofte tilfeldig funn SAH relativt sjelden (insidens 2-25 pr ) 5% av normalbefolkningen har urupturert aneurisme Risiko for ruptur øker med størrelse, alder og bakre lokalisasjon Små aneurismer kontrolleres og behandles ved vekst aneurismer under 5 mm behandles sjelden Flere tilfeller i nær slekt eller samtidig polycystisk nyresykdom: aktuelt å utrede slektninger

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Kramper. LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd

Kramper. LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd Kramper LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd Epileptiske anfall Ikke-epileptiske anfall, PNES Definisjoner Epileptisk anfall: Forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes en patologisk hypersynkron

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Utredning og behandling av multippel sklerose

Utredning og behandling av multippel sklerose Den norske lægeforening Tone G. Beiske, Elisabeth G. Celius, Ole Petter Dahl, Astrid Edland, Kjell Gundersen, Harald Hovdal, Ditlev Jensen, Margitta Kampman, Svein Ivar Mellgren, Erik Midelfart, Rune Midgard,

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

KJÆRE HERR DOKTOR. Så liten og redd du vesle unge

KJÆRE HERR DOKTOR. Så liten og redd du vesle unge KJÆRE HERR DOKTOR Så liten og redd du vesle unge kunne du bare la røsten runge Du Doktor der oppe så ruvende svær når du mumler en ordre til din hvitkledde hær Hører du da når jeg tigger og ber: «Kunne

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Hva er klasehodepine?

Hva er klasehodepine? noen ord om KLASEHODEPINE (CLUSTER HEADACHE, HORTONS HODEPINE) NORSK NEVROLOGISK FORENING www.nevrologi.no Hva er klasehodepine? Klasehodepine er en anfallsvis og svært kraftig hodepine som har typiske

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Hva er epilepsi? HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? Hva er årsaken til epilepsi?

Hva er epilepsi? HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? Hva er årsaken til epilepsi? W Barn med epilepsi HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Bearbeidet til norsk ved Norsk

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter som er bevisstløse etter en alvorlig hjerneskade Nursing unconscious patients after a traumatic brain injury Elin Hylland Totalt antall sider inkludert

Detaljer

Foto: PhotoDisc, illustrasjonsfoto. Om epileptiske syndromer hos barn for helsepersonell

Foto: PhotoDisc, illustrasjonsfoto. Om epileptiske syndromer hos barn for helsepersonell Foto: PhotoDisc, illustrasjonsfoto Om epileptiske syndromer hos barn for helsepersonell Foto: PhotoDisc, illustrasjonsfoto Om epileptiske syndromer hos barn E pilepsi hos barn ytrer seg noe annerledes

Detaljer

Nevrokirurgi TEMA. Nordisk kirurgisk forening Kirurgiutdannelsen i Danmark. Prisvinnere Doktorgrader

Nevrokirurgi TEMA. Nordisk kirurgisk forening Kirurgiutdannelsen i Danmark. Prisvinnere Doktorgrader Til medlemmer av norsk kirurgisk forening www.kirurgen.no Nr. 1/2013 TEMA Nevrokirurgi fagmedisinske foreninger Nordisk kirurgisk forening Kirurgiutdannelsen i Danmark Fagnytt Prisvinnere Doktorgrader

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER KLASEHODEPINE («CLUSTER HEADACHE») DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER INNHOLD Forord................................................3 Navn.................................................5

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer C Epileptiske anfall og epilepsisyndromer HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker

Detaljer

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling.

Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. Perifere blodsirkulasjonsforstyrrelser - utredning og behandling. En kort veiledning for medisinstudenter Av: Anne Helene Krog lege/stipendiat Carl Erik Slagsvold, dr.med. Andries J. Kroese professor emeritus

Detaljer

Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007.

Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007. Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007. Arbeidet med revisjonen av Veilederen er nå sluttført. Redaksjonsgruppen med Claus Klingenberg i spissen

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

KRONISK DAGLIG HODEPINE

KRONISK DAGLIG HODEPINE KRONISK DAGLIG HODEPINE OVERLEGE DR. MED. STEINAR T. VILMING, NEVROLOGISK AVD., ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS KRONISK DAGLIG HODEPINE Begrepet kronisk daglig hodepine er kontroversielt, og klassifikasjonskomitéen

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer