Analyse av studierekruttering Work in progress

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av studierekruttering 2010. Work in progress 07.05.2010"

Transkript

1 Analyse av studierekruttering 2010 Work in progress

2 Skoltjenestens virksomhet sesong 2009/10 5 Eksterne skolebesøk 5 Omfang, besøk fra UMB til skoler: 5 Viktige problemstillinger å vurdere i videre arbeid: 5 Faglige besøk på UMB 5 Omfang, besøk fra UMB til skoler: 5 Messer 6 Medieoppslag 6 Materiell 6 Oversikt over skolebesøk på UMB 7 vårhalvåret 2010: januar 15. april 7 Tilsvarende tall for Utdanningsmessene Statistikk for besøk på umb.no/studietilbud/* 10 Hvilke data har vi samlet? 10 tolkning av måltallene for hver studieprogramside: 10 Hvem er med i målegrunnlaget 10 Hovedfunn: 10 Store endringer: 11 Kommentar til endringer: 11 Om analysen av besøkene på studierekrutterende sider: 12 Hva teller vi? 12 Hvorfor bruker vi ikke antall unike brukere? 12 Unike sidevisninger studierekrutterende sider 13 Google / Facebook annonsering case: 16 Skoglaugets nettkampanje 20 Besøkende på skogfag studieprogram på nett: 20 Nettkampanjen bidro direkte til: 20 Detaljer fra nettkampanjen på google: 20 Detaljer fra nettkampanjen på Facebook: 20 Representasjon på Facebook 21 Studierekruttering på facebook: Studere ved UMB Nøkkeltall fra facebooksiden: 21 Andre offentlige læresteder på Facebook: 22 Analyse av kampanje: 23 Oslofjordalliansens nettsider 23 Veien fra til 23 Bruken av søkemotoren på oslofjordalliansen.no: 23 Annonsering 23 Kommentar, Lærerutdanningen: 24 Søket på lærerutdanninger fungerte slik: 24 Markedsføring i massemedia 25 Søkning til UMB per 23/ Samordna opptak 35 Tall fra questback Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 STUDIEREKRUTTERING: MÅL: Gjennom informasjon via messer, skolebesøk og annonsering skal vi sikre: God rekruttering blant prioriterte elev- og studentgrupper Godt omdømme hos viktige målgrupper i våre omgivelser Stryket posisjon som ledende utdanningsmiljø innen biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. MÅL I TALL FRA MARKEDS / REKRUTTERINGSPLANEN: prioritets søkere (NOM) Alle programmene skal ha venteliste 700 kvalifiserte søkere til norske masterprogram 300 kvalifiserte søkere til engelske masterprogram SLIK GIKK DET I 2009 OG (2008) Utviklingsstudier var vinneren Internasjonale studier, teknologi og økonomi var våre mest populære studier. I 2008 hadde UMB 3,7 prosent flere førsteprioritetssøkere ved samordna opptak. I 2009 hadde UMB 11,45 prosent flere førsteprioritetssøkere ved Samordna opptak. Søkerantallet økte for fjerde år på rad i Antall førsteprioritetssøkere i 2008 var 1127 Antall førsteprioritetssøkere i 2009 var 1256 HVA ER DETTE DOKUMENTET? En oppsummering av våre tiltak med påbegynte analyser og konklusjoner ifbm studierekruttering. Vi vil bruke bakgrunnsinfo og analyser fra dette materialet ifbm. planlegging av tiltak ifbm neste opptak av studenter. HVA ER DET IKKE? En fullstendig analyse av KAs arbeid og mål.

4

5 SKOLTJENESTENS VIRKSOMHET SESONG 2009/10 EKSTERNE SKOLEBESØK OMFANG, BESØK FRA UMB TIL SKOLER: 2008/09: (usikker registrering) 2009/10: 130 Altså minst 30% økning VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER Å VURDERE I VIDERE ARBEID: a) Vurdere kostnadene (lage skyggeregnskap) opp mot søkertall fra fylker. b) Gå gjennom studentrapportene og vurdere lønnsomheten av hvert enkelt besøk. c) Se på geografisk dekning opp mot messer og vurdere endringer neste år. d) Dekke andre måneder enn januar og februar bedre. FAGLIGE BESØK PÅ UMB OMFANG, BESØK FRA UMB TIL SKOLER: 2009: ca. 480 elever/22 klasser 2010: ca. 645 elever/ 35 klasser Ca. 34% økning, mer også før jul, mye fokus på avgangsklasser. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER Å VURDERE I VIDERE ARBEID: a) Står uttellingen i forhold til kostnadene? b) Hvis ja: mulig å øke tilbudet? c) Kan vi finne ut mer om effekten? Blir UMBs omdømme styrket? d) Lage Questback brukerundersøkelse og bygge opp arkiv for postlister, etc. e) Satse mer på realfagslærere og rådgivere i skolen? f) Spissing mot studier som er undersøkte, eks. skogfag g) Samarbeid med instituttene om søkning til masterstudier

6 MESSER Se på helheten i dekningen mellom skolebesøk og messer? MEDIEOPPSLAG om skole i perioden januar-april: Fins det noen oversikt? Egne nettsider? Saker/stoff som burde prioriteres? MATERIELL plakater/brosjyrer/presentasjoner Har vi det vi trenger? Dekker det behovene? Fungerer det?

7 OVERSIKT OVER SKOLEBESØK PÅ UMB VÅRHALVÅRET 2010: JANUAR 15. APRIL Skole: Fylke: Trinn/fag: Institutt: Dato: Antall: Kjelle vgs Akershus VG3 PÅB-realfag INA Frogn vgs Akershus VG3-Økonomifag IØR Bjørnholt vgs Oslo VG3-biologi 2 IKBM Thor Heyerdahl vgs. Vestfold VG3-TOF Forskningsavd (SA)/Bioforsk Ås vgs Akershus VG1-naturfag IKBM Solør vgs/sønsterud Hedmark VG3-naturbruk INA Ski vgs Akershus VG3-kjemi 2 IKBM Kirkeparken vgs Østfold VG3-kjemi 2 IKBM Nordstrand vgs Oslo VG3-biologi 2 INA HiO Oslo Bachelor bioteknol. IKBM-IPM Ås vgs Akershus VG3 biologi 2 INA Fagerborg vgs Oslo VG3 biologi 2 IKBM Ås vgs Akershus VG3 biologi 2 IKBM Frogn vgs Akershus VG3 biologi 2 IKBM Malakoff vgs Østfold VG3-kjemi 2 IKBM Halden vgs Østfold VG3 biologi 2 IKBM Greåker vgs Østfold VG3 biologi 2 IPM-SKP Sandvika Akershus VG3 biologi 2 IKBM Bjørkelangen Akershus VG3 biologi 2 IKBM Ås vgs Akershus VG3-IB-biologi IKBM Natur vgs Oslo VG2 hest IHA-SHF Sandvika vgs Akershus VG2 TOF IMT Kirkeparken vga Østfold VG3 PÅB IKBM Tomb vgs. Østfold VG2 hest IHA-SHF Kristelig Gymnas Oslo VG3 biologi 2 IKBM Nadderud vgs Akershus VG3 biologi 2 IKBM Nadderud vgs Akershus VG3-kjemi 2 IKBM Asker vgs Akershus VG3 biologi 2 IKBM Kongsskogen vgs Oslo VG2+3 biologi IPM-SKP Jønsberg vgs Hedmark VG3 naturbruk/påb INA Askim vgs Østfold VG3 biologi 2 IKBM Dønski vgs Akershus VG2 kjemi IKBM Skjetlein vgs Sør-Trøndelag Vg2 naturbruk IHA - INA Søve vgs Telemark Vg3 naturbruk IHA - INA Rustad skole - Ås Akershus 5. trinn IKBM Antall skoler: 30 Fylker: 7 Totalt elevtall:645 Institutter: Antall klasser: 35 Ca. 34% økning fra 2009 til 2010 Enda mer fokus på avgangselever mellom jan og april

8 TILSVARENDE TALL FOR 2009 Skole: Institutt / skolefag: Dato: Antall elever: Kalnes vgs. - Østfold SHF - IHA / naturbruk Kirkeparken vgs. Østfold IKBM /biologi Valler vgs. Akershus IKBM /biologi Oslo katedralskole - Oslo IKBM /biologi Skarnes vgs. Hedmark SKP-IPM / biologi Skarnes vgs. - Hedmark IKBM /biologi Skarnes vgs. Hedmark IØR / økonomifag Asker vgs. Akershus IKBM /biologi Natur vgs. Oslo SHF - IHA / naturbruk Vestby vgs. Akershus IPM-INA / teknologi og forskningslære Frogn vgs Akershus IKBM /biologi Nordstrand vgs. Oslo INA / biologi Vestby vgs. Akershus IPM-INA-IØR / vg Re vgs. Vestfold INA-IMT / vg1 div. fag Solør vgs. Hedmark IKBM-IHA / vg3 matvit Askim vgs Østfold INA / biologi Ås vgs Akershus IKBM /biologi Fagerborg vgs. Oslo IKBM /biologi Bjørkelangen vgs. Akershus IKBM / biologi-kjemi Rosthaug vgs. - Buskerud SHF - IHA / naturbruk Søve vgs SHF INA / naturbruk Ås vgs IB INA Antall skoler: klasser Fylker: 6 Institutter: 6 Totalt elevtall:

9 UTDANNINGSMESSENE 2010 Sted Dato UMB-studenter Antall besøkende Hamar 6. og 7. januar 1 økonomi teknologi 1 bioteknologi Kristiansand 11. og 12. januar 1 skogfag teknologi 1 Landskap 1 økonomi Sandefjord 14. og 15. januar 2 teknologi bioteknologi 1 økonomi Lillestrøm 19., 20. og 21. januar 2 landskap bioteknologi 3 teknologi 3 økonomi Ålesund 25. og 26. januar 1 bioteknologi teknologi 1 økonomi Bergen 28. og 29. januar 1 skogfag landskap 1 bioteknologi 1 teknologi 1 økonomi Stavanger 3. og 4. februar 1 biologi Ikke oppgitt 1 naturforvaltning 1 teknologi Trondheim 3. og 4. februar 1 landskap bioteknologi 1 teknologi 1 økonomi Tromsø 8. og 9. februar 1 økonomi teknologi 1 bioteknologi Bodø 11. og 12. februar 1 teknologi 1 miljø- og natur 1 økonomi Oslo Spektrum 17., 18. og 19. februar 6 teknologi 1 landskap 4 bioteknologi 1 natur og miljø 3 økonomi 1 naturforvaltning

10 STATISTIKK FOR BESØK PÅ UMB.NO/STUDIETILBUD/* HVILKE DATA HAR VI SAMLET? Tallene i tabellen viser en sammenligning av unike visninger av våre studiesider i perioden januar, februar mars for 2009 og TOLKNING AV MÅLTALLENE FOR HVER STUDIEPROGRAMSIDE: Statistikken kan sies å være en sammenligning fra 2009 til 2010 av nettsidebrukeres bruk av våre studiesider i perioden før opptak i 2009 og Tallene er fordelt på hver enkelt studieprogrampresentasjon på nett, og enkelte utvalgte sider. Mer om hvorfor vi bruker unike sidevisninger i kapittelet Om analysen av besøkene på studierekrutterende sider: HVEM ER MED I MÅLEGRUNNLAGET I hovedsak visninger fra en PC som IKKE er hos et universitet eller bedrift. Vi legger også ved tall for alle besøkende. HOVEDFUNN: For perioden januar, februar, mars i 2010: Våre norske studiesider: Unike sidevisninger, 27,76 % opp i år o 2010: o 2009: Gj.sn. tid på side, 5,68 % opp i år o 2010: 00:01:16 o 2009: 00:01:12 Engelskspråklige studiesider: Unike sidevisninger, 52,24 % opp i år o 2010: o 2009: Gj.sn. tid på side, 11,62 % opp i år o 2010: 00:02:06 o 2009: 00:01:53

11 STORE ENDRINGER: Det er generelt en bred oppgang, vi vinner i tillegg følgende store endringer: Studieprogramsider med stor oppgang i unike sidevisninger: Master i eiendomsfag, 293 % opp, o 621 Folkehelsevitenskap, 181 % opp o 1898 Vann- og miljøteknikk, 80 % opp o 559 Studieprogramsider med nedgang i unike sidevisninger: Kun nedgang innenfor 2 årige mastere: Her er det viktig å notere seg at disse endringene ikke er representative, da Bioinformatikk og anvendt statistikk 52 % ned, slått sammen med engelsk? o 79 Mikrobiologi 48 % ned, slått sammen med engelsk? o 123 Naturbasert reiseliv 1 % ned o 336 Naturforvaltning 6 % ned o 423 KOMMENTAR TIL ENDRINGER: Oppgang i eiendomsfag: En faktor kan være at Domstolsadministrasjonen hadde egen stand under studiemessene og delte ut vår studiekatalog. Nedgangene i 2årig mastere: Disse studiene undervises på både norsk og engelsk, og i år er dette å regne som ett kurs, dermed har den totale interessen for studiet egentlig øket betraktelig, selv om den norske søkningen har sunket. Vi minner også om at opptak til 2 årig master ikke er før i juni, så vi har tid til å gjøre noe med dette.

12 OM ANALYSEN AV BESØKENE PÅ STUDIEREKRUTTERENDE SIDER: HVA TELLER VI? I sammenligningen baserer vi oss på antall unike sidevisninger. Dette er et måltall der vi mener det er mest stabil usikkerhet. Det vil si at tallene fra 2009 og 2010 har omtrent samme usikkerhet knyttet til seg. Dette måltallet måler også en aktivitet vi enkelt kan beskrive, og derfor forstå: Målingen teller antall ganger en av sidene (studieprogrambeskrivelsene f.eks) hentes frem og vises på en pc-skjerm. Gjentatte visninger på samme pc telles en gang innenfor en halv time. HVORFOR BRUKER VI IKKE ANTALL UNIKE BRUKERE? Hadde vi brukt unike brukere, er målingene veldig sårbare for endringer i programvare og politikken til tilbyderne av internett-tilknytning. Som et eksempel kan nevnes at en endring i programvaren på datasalene gjør at vi ifølge målingene har over unike studenter på campus - dette er jo langt fra relevant.. og illustrerer at endringer i konteksten til målingene gir store utslag. Antall visninger måles på en måte som påvirkes lite av slike kontekst-endringer - og det kan enkelt sammenlignes med vår egen statistikk på serverne. (hvor mange ganger har vi "servert" innholdet vårt ut fra vår server)

13 UNIKE SIDEVISNINGER STUDIEREKRUTTERENDE SIDER Alle besøkende, også fra universiteter og bedrifter: Besøkende (IKKE fra nett på universiteter og bedriftsnett) 2010 endr endring 2009 Velkomstsiden Finn ditt UMB studieprogram her: % % Masterprogrammer Masterprogrammer ved UMB % % årig master: By og regionplanlegging % % Eiendomsfag % % 255 Landskapsarkitektur % % Lektorutdanning i realfag % % 514 Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk, Kart, satellitter og 3D modellering % % 464 Byggeteknikk og arkitektur % % Industriell økonomi % % 998 Kjemi og bioteknologi % % 727 Maskin, prosess og produktutvikling % % 758 Mat og miljøteknologi % % 212 Miljøfysikk og fornybar energi % % Vann og miljøteknikk % % årig master: Bioinformatikk og anvendt statistikk % % 323 Biologi % % 346 Bioteknologi % % 625 Eiendomsutvikling % % 755 Entreprenørskap og innovasjon % % 656 Folkehelsevitenskap % % Fornybar energi 551 NYTT 968 NYTT Husdyrvitenskap % % 562 Kjemi % % 251 Matematiske realfag % % 279

14 Matvitenskap % % 494 Matvitenskap Mat og helse % % 600 Mikrobiologi % % 409 Miljø og naturressurser % % 707 Naturbasert reiseliv % % 601 Naturforvaltning % % 815 Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) % % Plantevitenskap % % 284 Samfunnsøkonomi Economics % % 375 Skogfag % % 354 Andre studier 2010 endr endring Praktisk pedagogisk utdanning heltid/deltid % % 978 Andre studietilbud % % Ettårig grunnstudium % % Frie realfag % % 935 Bachelorstudier 2010 endr endring Bachelorprogrammer ved UMB % % Akvakultur % % 641 Biologi % % Bioteknologi % % Energi og miljøfysikk % % Fornybar energi % % Geomatikk kart, satellitter og 3d modellering % % 642 Hestefag 833 NYTT NYTT Husdyrvitenskap % % Internasjonale miljø og utviklingsstudier % % Kjemi % % 379 Landskapsingeniør % % Matvitenskap % % Miljø og naturressurser % % Økologi og naturforvaltning % % Økonomi og administrasjon % % Plantevitenskap % % 538 Samfunnsøkonomi % % 761 Skogfag % % 675 Fagområder: ( er du interessert i ) 2010 endr endring Biologi % % 1 077

15 Bioteknologi % % Dyr % % Eiendom % % Fornybar energi % % Landbruk % % Landskap % % Lærerutdanning eller realfag % % 985 Mat og Helse % % Miljø % % Økologi % % 919 Økonomi % % Teknologi % % Urban design % % Utvikling % % Samlesider: 2010 endr endring Søknadsskjemaer % % Søknad til enkeltemner ved UMB % % 798 Studér ved det levende universitet i Ås % % 730 Internasjonale studier: 2010 endr endring Samlesider: Study Options % % Information for prospective students 1286 NYTT NYTT Admission % % Exchange % % 722 Language requirements % % 752 Bachelor: Bachelor's Programme % % Bachelor in International Environment and Development Studies % % Master of Science: Master's Programmes % % Agroecology % % 937 Aquaculture % % 434 Bioinformatics and Applied Statistics 327 NYTT 419 NYTT Development and Natural Resource Economics % % Ecology Speciallisation Tropical Ecology and Management of Natural Resources % % 658 Ecology Specialisation General Ecology % % 368 Economics % % 541 Feed Manufacturing Technology % % 402

16

17

18

19 ALLE SIDER MED UMB.NO/STUDIETILBUD I ADRESSEN:

20 GOOGLE / FACEBOOK ANNONSERING CASE: SKOGLAUGETS NETTKAMPANJE BESØKENDE PÅ SKOGFAG STUDIEPROGRAM PÅ NETT: Unike sidevisninger i perioden til : Master i skogfag 631 opp 158 (unike visninger fra nettkampanjen 23*) o Samme periode 2009: 473 Bachelor i skogfag opp 318 (unike visninger fra nettkampanjen 223*) o Samme periode 2009: 975 NETTKAMPANJEN BIDRO DIREKTE TIL: 14,5 % av økningen i antall besøkende på master 70,1 % av økningen i antall besøkende på bachelorprogrammet Dette vet vi fordi: Besøkende på Facebook og Google utgjorde så godt som alle besøkene på kampanjeartikkelen om studiet og stipendet til studentene. o Trafikken til denne siden er målt til 563 unike visninger o 246 av disse klikket videre og leste om studieprogrammene. o og fordeler seg med 223 til bachelor Skogfag. 23 til master Skogfag. DETALJER FRA NETTKAMPANJEN PÅ GOOGLE: Klikk 198 Visninger Gj.sn. kost per klikk: kr 26,39 Totalpris kr 5.224,59 Annonsen ble påbegynt i starten av april men betaling via debetkort var ikke i orden før 9. april. Annonsen ble stanset den 22. april, datoen SO var utsatt til. Før 15. april: 98 klikk etter 15.april, før ny frist 22.april: 100 klikk DETALJER FRA NETTKAMPANJEN PÅ FACEBOOK: klikk 330 Visninger Gj.sn. kost pr klikk: kr 10,13 Totalpris kr 3.342,14 Annonsen ble lansert 9.april, og var aktiv til 17. april, da var budsjettet nesten brukt opp.

21 REPRESENTASJON PÅ FACEBOOK Når det gjelder et felles ansikt utad på det desidert dominerende sosiale nettstedet i dag, Facebook, har vi ikke etablert en Page for oss altså en side / representasjon på Facebook. Dette har vi påbegynt. En slik fasade på Facebook for UMB som helhet er underveis, og er opprettet i en foreløpig arbeidsversjon på Facebook. At vi ikke har en offisiell fasade på Facebook, betyr ikke at vi ikke bruker sosiale medier eller at vi ikke bruker Facebook. Vi har brukt Facebook ifbm med studierekruttering i år, og flere av instituttene er på facebook både i egen regi, og i regi av studentene. Mange av studentgruppene har egne sider, og det foreligger både en alumnigruppe og sider for nåværende studenter. Vi har en meget aktiv studentmasse på facebook, og har store muligheter til å komme godt i gang med å bruke Facebook. STUDIEREKRUTTERING PÅ FACEBOOK: STUDERE VED UMB 2010 Siden var generell, og alle studieretninger var representert. Det ble lagt ut bilder, videoer, lenker, nyheter og ansatte fra flere av UMB s enheter deltok i å spre budskapet med sine kontakter på Facebook. Sidene ble kun markedsført via våre sosiale relasjoner. Oppfordringen gikk til samtlige ansatte og studenter ved UMB til å spre Facebook-siden Studer på UMB Oppfordringen gikk både på intranett og på mail til ansatte studenter ( studenter via facebook). NØKKELTALL FRA FACEBOOKSIDEN: 487 avspillinger av videoer 603 visninger av bilder fra UMB 2422 unike sidevisninger fra siden, (tilnærmet likt antallet unike brukere) 4905 visninger ( sider som er sett 1 eller flere ganger av samme person) 63 bidrag fra brukere (liker, kommentarer og veggmeldinger) 595 fans

22 ANDRE OFFENTLIGE LÆRESTEDER PÅ FACEBOOK: Høgskolen i Bodø brukte sosiale medier spisset mot studieopptak. UIB publiserer en del nytt i sosiale medier som blogg, twitter og Facebook, UIS hadde en konkurranse bl.a. på facebook. NTNU laget et eget spill, men brukte kjøpt annonseplass først og fremst for å eksponere dette. NITH har brukt facebook aktivt, men sosiale medier er en del av deres fagportefølje, og her har tydeligvis lærekrefter, markedsavdeling og studenter jobbet tett med dette. De offentlige ansiktene utad for sammenlignbare organisasjoner i Norge: Ingen av disse har et veldig stort forsprang i antall tilhengere.

23 ANALYSE AV KAMPANJE: OSLOFJORDALLIANSENS NETTSIDER Oslofjordalliansen(OFA) har hatt unike sidevisninger gjennom perioden til (dato for SO søknadsfrist). VEIEN FRA TIL Veien fra OFA inn til våre programmer går via direktelenker til samt via et omfattende søkeverktøy levert av UMB, en tilpasset Google søkemotor, optimalisert til å gi presise studieprogram-treff fordelt på hver av studiestedene i alliansen. BRUKEN AV SØKEMOTOREN PÅ OSLOFJORDALLIANSEN.NO: Fordelt på måneder: 593 søk i januar o ingen detaljerte tall fra søkemotoren her 1512 søk i februar o hvorav 284 var på lærerstudier (deriblant våre studieprogrammer) 2391 søk i mars o hvorav 1063 var på lærerstudier (deriblant våre studieprogrammer) 1276 søk i april, o hvorav 240 var på lærerstudier ( deriblant våre studieprogrammer) Totalt jan-april: 5772 søk Av alle søkene har vi hatt 319 klikk til våre studier. o Dvs. 5.5% av alle søkene resulterte i klikk til oss o Vi vet ikke hvor mange % av søkene som førte til klikk Av alle søkene var 1587 søk på lærerstudier. o Dvs. 27% av søkene som ble utført var på lærerutdanninger 54 klikk gikk til lærerfag, dvs 3.4% av søkene på lærerutdanninger gikk til UMB ANNONSERING Sidene har vært annonsert i Googles søkemotor og på Facebook. Analyse av OFA-kampanje: o Får vi færre klikk enn de andre institusjonene? Undersøke klikkene hos de andre. o I så fall: Får vi færre klikk fordi vi har en smalere profil ( mer realfagsorientert) enn de andre institusjonene? o Har det med at størstedelen av søkere ser etter grunnskolelærer? o Hvor kommer brukerne fra?

24 o o Hvor mange kommer fra googlekampanjen? Hvor stor andel besøk kommer fra høyskolenes nettsteder ( antakelig 75% av besøk fra studiestedene) Hvor mange kommer fra UMB (antakelig 25% av besøk fra studiestedene) Har de studiesøkende allerede valgt studiested før de ser etter hva de vil studere? Har dette med tittel og ingress på studieprogramsidene å gjøre? hva er feil i så fall? Det er det eneste som er synlig for studiesøkeren før de velger hvor de klikker videre fra OFA siden. KOMMENTAR, LÆRERUTDANNINGEN: I januar var det feil i søket på lærerstudier slik at våre lærerstudier ikke kom frem i resultatene. Dette ble raskt rettet opp da vi ble gjort oppmerksom på det. Vi hadde uansett en gjennomgang av søkene før googlekampanjen. Dette ville derfor blitt oppdaget før annonsekampanjen uansett. Av søkene har vi hatt 54 besøk på lærerstudiene fra søkene. SØKET PÅ LÆRERUTDANNINGER FUNGERTE SLIK: (KUN i vår egen google-søkemotor) : prøv søket her: følgende søk som er optimalisert for å gi treff fra våre lærerutdanninger. Søkestrengen i vår søkemotor var slik: Grunnskolærerutdanning OR Lektor OR "Pedagogiske fag" OR Førskolelærer OR "Lektorutdanning i realfag" OR "Praktisk-pedagogisk" OR "Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid/deltid" som gir følgende treff hos oss: UMB Studietilbud årig master - Lektorutdanning i realfag UMB Studietilbud 2010 Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid... UMB Studietilbud 2010 Er du interessert i Lærerutdanning eller... UMB Studietilbud 2010 Ettårig grunnstudium

25 MARKEDSFØRING I MASSEMEDIA Redaksjonell omtale

26 EKSEMPEL PÅ REDAKSJONELL OMTALE: (TRYKKET I FARGE)

27 A NNONSERING UMB har annonsert på følgende steder. Budsjettet for annonsering i aviser, på nett osv er i 2010 på kroner. Merknad: (I forbindelse med årets annonsering ble det lagt føringer på at landbruksfag var prioritert sammen med en større annonse i StudMag etter ønske fra universitetsledelsen) EKSEMPLER PÅ PAPIRANNONSER : Utdanning nord og Utdanning sør utdanningsbilag som sendes ut i post dekning Nord-Norge og halve Sør-Norge. Distribusjon via post i uke 7. Avis 1: Midt/nord: Trondheim - Bodø - Narvik - Harstad - Tromsø - Alta Hammerfest og Sør-Varanger. Opplag eks. Avis 2: Sør/vest: Bergen - Stavanger og Kristiansand. Opplag: eks. PRISER

28 STUDMAG. Halv sides annonse. Distribuert via avisene: Aftenposten i de store byene i Sør- Norge. Har vel 1,3 million lesere fordelt på distribusjon via Adressa, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, og Fedrelandsvennen

29 ANNONSE I FORSVARETS FORUM, halv side. Distribusjon 3. mars

30 FOKUS PÅ MARINE STUDIER I MAGASINET NORSK FISKERINÆRING. Distribusjon 1. februar. MAGASINET UTROP som står sterkt minoritetsmiljøene. Distribusjon 4. mars. UTROP en viktig mediekanal for det flerkulturelle Norge. Utrop har 20,000 lesere ved hver utgivelse. Utgivelsen 4. mars var en spesialutgave om utdanning. ( trykket i farger)

31 2 halvsiders annonser i Nationen i farve. Februar og mars. SCAN MAGAZINE. Engelsk informasjon i Inflight Magasin på fly fra fra Storbritannia til Skandinavia.

32 NETTANNONSER: Nettkampanje på nyhetssidene til Dagens Næringsliv. (Kampanjen gikk i tidsrommet til Totalt visninger. Resultat 401 klikk inn til UMB. Rate 0.05 prosent Nettkampanje om landbruksfag gjennom Tun media som kjørte nettkampanje med viosninger i Bondebladet, Nationen, Traktor, Valdresavisen. Kampanjen gikk fram til NATIONEN BONDEBLADET

33 MSN KAMPANJEN for Husdyrfag og Matvitenskap visninger.

34 AFTENPOSTENKAMPANJEN PÅ OSLOPULSSIDENE for Matvitenskap og Husdyrvitenskap. Totalt 7 uker. Nøkkeltall: unike brukere i uken og ukentlige sidevisninger.

35 SØKNING TIL UMB PER 23/ Ved Studieavdelingen SAMORDNA OPPTAK Antall søkere totalt pr 25/4 : Antall søkere totalt på samme tid i fjor: Antall 1. pri søkere til UMB pr 25/4 : 1319 Antall 1. pri søkere totalt i 2009: 1279 UMB har 1,64 % av 1.pri søkerne mot 1,23% i 2009 (19 plass på rankingen) Studieprogram 2009 totalt 2010 Endring i % 1 årig grunnstudium % Frie realfag % Akvakultur % Bioteknologi % Landskapsingeniør % Husdyrvitenskap % Fornybar energi % Plantevitenskap % Skogfag % Biologi % Studieprogram 2009 totalt 2010 Kjemi % Økonomi og adm % Samfunnsøkonomi % Miljø og naturressurser % Økologi og naturforvaltning % Geomatikk, bachelor % Utviklingsstudier % Matvitenskap % Energi og miljøfysikk % Hestefag 50 By og regionplanlegging % Eiendomsfag %

36 Studieprogram 2009 totalt 2010 Landskapsarkitektur % Byggeteknikk og arkitektur % Maskin, proses & prod % Industriell økonomi % Miljøfysikk og fornybar energi % Vann og miljøteknikk % Geomatikk, master % Kjemi og bioteknologi % Mat og miljøteknologi % Lektorutdanning i realfag %

37 STUDIESTARTUNDERSØKELSE HØST HVILKET FYLKE (ELLER LAND UTENFOR NORGE) KOMMER DU FRA JF

38 HVOR VIKTIG VAR DISSE FOR VALGET DITT?

39 HAR NOEN AV FØLGENDE GITT DEG RÅD ELLER PÅVIRKET DEG VED VALG AV STUDIESTED? HVILKE ANDRE STEDER SØKTE DU?

40 TOK DU KONTAKT MED UMB PÅ NOEN AV FØLGENDE MÅTER? Tok du kontakt med UMB på noen av følgende måter?

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB 1. Introside blodceller 2. Universitetet for miljø og biovitenskap Introdusere deg selv! Fortell hvem du er og hvor du kommer ifra. Hvorfor studerer du på Ås? Eks: Hei, jeg

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning.

2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning. SN-SAK NR: 42/202 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 302 90 SAKSANSVARLIG: TONJE GRAVE SAKSBEHANDLER(E): EIVIND NORUM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 42/202 Studierekruttering og markedsføring 203 - Orienteringssak

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Utkast Årsrapport om studiekvalitet 2010 og 2011

Utkast Årsrapport om studiekvalitet 2010 og 2011 Utkast Årsrapport om studiekvalitet 2010 og 2011 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET 2010 OG 2011 1 Innhold INNHOLD... 2 TABELLOVERSIKT... 5 TABELLOVERSIKT... 5 FIGUROVERSIKT... 6 STUDIEKVALITETEN 2010 OG 2011...

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2005 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Fakultetsvis studiekvalitetsrapport 2010 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Fakultetsvis studiekvalitetsrapport 2010 Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultetsvis studiekvalitetsrapport 2010 Fakultet for biovitenskap og akvakultur 1. Fakultets utdanningsvirksomhet: Overordnede vurderinger Fagområder: biologi og havbruk Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Detaljer

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport Høsten 2010 UtdanningsBarometeret er en halvårsrapport om utdanningsmarkedet gjort av Studentum.no. Formålet med rapporten er å identifisere populære utdanningsområder,

Detaljer

Rekrutteringsundersøkelse 2013

Rekrutteringsundersøkelse 2013 Rekrutteringsundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens nye studenter høsten 2013 LANG utgave med alle undersøkelsens fritekstsvar 27.10.2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Undersøkelsen og bearbeidingen...

Detaljer

IT-studier, tilstrømming og våre studenter

IT-studier, tilstrømming og våre studenter IT-studier, tilstrømming og våre studenter Hovedrapport for FoU-prosjektet IT-studiene og utdanningsmarkedet Geir Borkvik og Laila J. Matberg Pris kr. 110,- ISBN 978-82-7569-191-8 ISSN 1501-6889 2009,

Detaljer

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag Vera Schwach Elin Seim Mæsel Rapport 29/2013 Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer