Næringsnettverk i Osloregionen. Kartlegging utført på oppdrag fra Osloregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsnettverk i Osloregionen. Kartlegging utført på oppdrag fra Osloregionen"

Transkript

1 Næringsnettverk i Osloregionen Kartlegging utført på oppdrag fra Osloregionen

2 Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København, Kotka og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) FINLAND Oxford Research OY Heikinkatu 7, 48100, Kotka, Finland GSM: BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax Oxford Research AS

3 Tittel: Undertittel: Oppdragsgiver: Næringsnettverk i Osloregionen Kartlegging utført på oppdrag fra Osloregionen Osloregionen Prosjektperiode: nuar-februar 2014 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: André Flatnes Martin Vestergaard, Marthe Rosenvinge Ervik og André Flatnes Denne rapporten inneholder en kartlegging av klyngeorganisasjoner og bedriftsnettverk med formål å styrke næringsutvikling innenfor Osloregionen. Oxford Research AS 3

4 Forord Denne rapporten inneholder en kartlegging av klyngeorganisasjoner og bedriftsnettverk innenfor Osloregionen. med fremskaffelsen av denne informasjonen er å gjøre nettverkene kjent blant nettverkene selv og for offentlige næringsutviklingsaktører. Oversikten vil være et nyttig redskap for å koble komplementære nærings- og kompetansemiljøer og i arbeidet med å støtte opp om gode initiativer i regionen. En slik oversikt vil også kunne være nyttig med tanke på involveringen av næringslivet i forbindelse med profileringsprosjektet som Osloregionen går i gang med i løpet av våren. Kartleggingen er gjennomført av Oxford Research AS. Oxford Research har omfattende erfaring med analyser av nettverk og næringsklynger. Arbeidet med kartleggingen ble utført i perioden fra januar til februar Prosjektteamet besto av senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og analytikerne Martin Vestergaard og Marthe Rosenvinge Ervik, mens administrerende direktør Harald Furre kvalitetssikret arbeidet. Underveis i kartleggingsarbeidet har vi hatt dialog med direktør Øyvind Såtvedt i Sekretariatet for Osloregionen. Vi takker for et godt samarbeid. Vi vil også takke alle som har bidratt med data til kartleggingen, og vi håper denne kan utgjøre et nyttig verktøy i det videre næringsutviklingsarbeidet i Osloregionen. Kristiansand, februar 2014 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Bakgrunn og metode Bakgrunn og formål Kartleggingsmetode... 7 Kapittel 2. Oversikt over nettverk...9 Kapittel 3. Hovedtrekk fra kartleggingen De største nettverkene målt i antall medlemmer Antall medlemmer i nettverkene Nettverkene og bransjefordeling Nettverk som inngår i de fem viktigste bransjekategoriene De ti mest gründerfokuserte nettverkene Antall nyetablerte bedrifter som deltar i nettverkene Kunnskapsinstitusjoner i nettverkene Innovasjonsfokus i nettverkene Offentlige aktører i nettverkene Internasjonalt fokus Tabelliste Tabell 1: Informasjon om 7sterke... 9 Tabell 2: Informasjon om Arena Heidner... 9 Tabell 3: Informasjon om Arena Helse i Valdres Tabell 4: Informasjon om Arena Helseinnovasjon Tabell 5: Informasjon om Arena Magica Tabell 6: Informasjon om Bilbransjen Tabell 7: Informasjon om BIM Verdinettverk Tabell 8: Informasjon om Borg Plastnet Tabell 9: Informasjon om Buskerud Filmforum Tabell 10: Informasjon om DNFs helsefremmende kompetansenettverk Tabell 11: Informasjon om DNFs HR nettverk Tabell 12: Informasjon om El-Core Tabell 13: Informasjon om Electric mobility Norway (Arena) Tabell 14: Informasjon om Electronic coast Tabell 15: Informasjon om EL-IN (Elektronikk Innlandet) Tabell 16: Informasjon om Energiforum Østfold Tabell 17: Informasjon om Engineering Coast Tabell 18: Informasjon om Gjenvinning Østfold Tabell 19: Informasjon om Green Business Norway Tabell 20: Informasjon om Gro Helsenettverk Tabell 21: Informasjon om Gründer Girls Tabell 22: Informasjon om Gudbrandsdalsmat Tabell 23: Informasjon om Guldkorn Tabell 24: Informasjon om Halden IT Forum Tabell 25: Informasjon om Hamar Game Collective Tabell 26: Informasjon om Helseinnovasjon Telemark Tabell 27: Informasjon om Hurum Næringsråd Tabell 28: Informasjon om Hydrogenfabrikken Oxford Research AS 5

6 Tabell 29: Informasjon om IKT Grenland Tabell 30: Informasjon om Industricluster Grenland Tabell 31: Informasjon om It Arena Tabell 32: Informasjon om Kongsberg næringsforum Tabell 33: Informasjon om Kreativ arena Tabell 34: Informasjon om Kunnskapsbyen Lillestrøm AS Tabell 35: Informasjon om Kvinnerom Tabell 36: Informasjon om Kvinnovasjon Hedmark Tabell 37: Informasjon om Kvinnovasjon Østfold og Follo Tabell 38: Informasjon om Lean Forum Oslo Tabell 39: Informasjon om Lean Forum Østfold Tabell 40: Informasjon om Maritim og logistikk Tabell 41: Informasjon om Maritimt Forum Oslofjorden Tabell 42: Informasjon om MareLife Tabell 43: Informasjon om Matopplevelser i Numedal Tabell 44: Informasjon om Nansen Neuroscience Network Tabell 45: Informasjon om NCE Micro- and Nanotechnology Tabell 46: Informasjon om NCE Oslo Cancer Cluster Tabell 47: Informasjon om NCE Raufoss Tabell 48: Informasjon om NCE Smart Energy Markets Tabell 49: Informasjon om NCE Systems engineering Tabell 50: Informasjon om Nettverk for Byggenæringen Tabell 51: Informasjon om Nettverk for ledere Tabell 52: Informasjon om Nettverk for logistikk Tabell 53: Informasjon om Nettverksbanken Vestfold Tabell 54: Informasjon om Norwegian Fashion Hub Tabell 55: Informasjon om OREEC - Oslo RenewableEnergy and Environment Cluster Tabell 56: Informasjon om Oslo ICT Network Tabell 57: Informasjon om Oslo Medtech (Arena) Tabell 58: Informasjon om Oslofjord Offshore Forum Tabell 59: Informasjon om Shipping & Offshore Network Tabell 60: Informasjon om Silicia Tabell 61: Informasjon om Solklyngen Tabell 62: Informasjon om Subsea Valley Tabell 63: Informasjon om The Conference Coast Tabell 64: Informasjon om Total-Gruppen Tabell 65: Informasjon om Treklyngen Tabell 66: Informasjon om Viken Olje og gass Tabell 67: Informasjon om Vannklyngen Tabell 68: Informasjon om Vestfold Filmforum Tabell 69: Informasjon om Vestfold Mat Tabell 70: De syv største nettverkene i Osloregionen Tabell 71: Antall medlemmer i nettverkene etter bransjetilknytning (n-69) Tabell 72: Nettverkene i de fem viktigste bransjekategoriene og nettverkenes geografiske nedslagsområde Tabell 73: Antall gründerbedrifter, bransjetilknytning og geografisk nedslagsfelt for de ti mest gründerfokuserte nettverkene Tabell 74: Kunnskapsinstitusjoner fordelt på bransje Tabell 75: Andel av bedriftene i nettverkene som har etablert nye produkter de, fordelt på bransjetilknytning Figurliste Figur 1: Antall medlemmer i nettverkene Figur 2: Kart over nettverkene med flest antall medlemmer Figur 3: Nettverkene ut ifra bransjetilknytning (n-69) Figur 4: Kart over geografisk nedslagsfelt for Fornybar energi og miljø - bransjen Figur 5: Kart over geografisk nedslagsfelt for Helse og biotek/medtek - bransjen Figur 6: Kart over geografisk nedslagsfelt for IT og Software - bransjen Figur 7: Kart over geografisk nedslagsfelt for Maritim - bransjen Figur 8: Kart over geografisk nedslagsfelt for Reiseliv bransjen Figur 9: Antall nyetablerte bedrifter som deltar i nettverkene (n-69) Figur 10: Kunnskapsinstitusjoner i nettverkene (n-69) Figur 11: Offentlige aktører i nettverkene (n-69) Figur 12: Internasjonale aktører i nettverkene Figur 13: Internasjonalt fokus blant nettverkets medlemmer (n-69) Oxford Research AS

7 Kapittel 1. Bakgrunn og metode 1.1 Bakgrunn og formål På oppdrag fra Osloregionen har Oxford Research utarbeidet en oversikt over næringsforeninger, næringsnettverk og næringsklynger i regionen. Oversikten skal distribueres til næringsutviklingsaktører i regionen og være et oppslagsverk og et verktøy. Oversikten vil være et nyttig redskap for å koble komplementære nærings- og kompetansemiljøer og i arbeidet med å støtte opp om gode initiativer i regionen. En slik oversikt vil også kunne være nyttig med tanke på involveringen av næringslivet i forbindelse med profileringsprosjektet som Osloregionen går i gang med i løpet av våren. 1.2 Kartleggingsmetode Kartleggingsarbeidet har bestått av to arbeidsbolker. For det første var det nødvendig å identifisere hvilke klynger og nettverk som skulle inngå i kartleggingen, og for det andre ble det innhentet bestemte data for de identifiserte klyngene og nettverkene Avgrensing av nettverk Det forelå ingen utvetydig definisjon på hvilke nettverk som skulle inkluderes og hvilke som skulle utelates. Definisjonen ble tydeliggjort i selve kartleggingsarbeidet. I utgangspunktet har Oxford Research kartlagt de nettverkene vi har blitt oppmerksom på, det vil si at vi ikke markerte en tydelig avgrensing mot umodne og lite formaliserte nettverk i utgangspunktet. Noen føringer var imidlertid gitt av Osloregionen som oppdragsgiver: Geografisk avgrensing (se boks denne side): Nettverk som har en vesentlig del av sine medlemmer/aktivitet i det område som utgjør Osloregionen (75 kommuner) inngår i kartleggingen. Nettverkenes formål og virksomhetsområde: Både etablerte klyngeprosjekter og mindre nettverk og foreninger som arbeider med å styrke næringsutviklingen i sin kommune eller region er inkludert Oxford Research er bedt om å ha et «bredt perspektiv». Nettverk av kunnskapsintensive bedrifter er fremholdt som særlig interessante, mens handels- og håndverkerforeninger og lignende ikke skal inkluderes Identifisering av nettverk Fremgangsmåten i identifiseringsarbeidet fulgte fire strategier: 1. Gjennomgang av relevante dokumenter 2. Konsultasjon av sentrale aktører 3. Anvendelse av «snøballmetoden» i innhenting av data 4. Kvalitetssikring av nettverksoversikten ved konsultasjon av utvalgte virkemiddelaktører Følgende dokumenter ble gjennomgått: Geografisk område Fylkeskommuner: Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Østfold fylkeskommune Kommuner Akershus: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Enebakk, Eidsvoll, Frogn, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby og Ås Kommuner Buskerud: Drammen, Hole, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Lier, Nedre Eiker, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal og Øvre Eiker Kommuner Vestfold: Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Sande, Stokke, Svelvik og Tønsberg Kommuner Østfold: Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler Kommuner Oppland: Gran, Jevnaker og Lunner Kommuner Hedmark: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes Kommuner Telemark: Hjartdal, Notodden og Tinn Dokumenter på Osloregionens nettside Årsrapporter fra Innovasjon Norges distriktskontorer Fylkeskommunenes regionale utviklingsplaner (RUP/RIP) Oxford Research AS 7

8 Innovasjonsselskaper og næringsforeningers nettsider De forhåndsdefinerte stakeholders er følgende: NCE- og Arena-programmene Innovasjon Norges distriktskontorer Fylkeskommunene ved næringssjef eller tilsvarende 15 utvalgte kommuner (Drammen, Kongsberg, Tønsberg, Skedsmo, Ullensaker, Kongsvinger, Ski, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Asker, Bærum, Ringerike, Lørenskog) Ulike næringsutviklingsaktører (blant annet Mosseregionen næringsutvikling, Drammen Næringslivsforening, Asker og Bærum Næringsforening, Papirbredden Innovasjon, Kunnskapsbyen Lillestrøm, etc.) Etter dokumentgjennomgangen og dialog med de forhåndsdefinerte stakeholders var det etablert en liste med nettverk for kartlegging. I kontakten med disse forhørte vi oss om som ytterligere nettverk det kunne være relevant for oss å inkludere (snøballmetoden). Da denne oversikten var oppnådd ble listen sendt til virkemiddelaktører i fylkene for kvalitetssikring. Mottakerne ble bedt om å se over listen og eventuelt supplere med manglende nettverk. Følgende virkemiddelaktørene (innen det geografiske området) fikk tilsendt listen: Regionansvarlig Norges forskningsråd SIVA-representanter VRI prosjektledere Innhenting av data Nettverkene som ble identifisert ble kontaktet per telefon og/eller e-post og bedt om å oppgi bestemte data for nettverket. Listen over parametere ble utarbeidet i dialog med oppdragsgiver, og fremgår av boksen under. i kartleggingen Klynge/nettverk Kontaktperson Telefonnummer Etableringsår * Fylke, hovedsete Kommune for primære andelen av medlemmer Kommunenummer for primære andelen av medlemmer Eventuelle geografiske modifikasjoner Antall medlemmer i nettverket Kunnskapsinstitusjoner som inngår i nettverket Samarbeid med nasjonale nettverk Samarbeid med internasjonale nettverk Områder en samarbeider med andre nettverk om Andel av medlemsbedriftenes andel av omsetning som går til eksport Andel av bedriftene som har etablert nye produkter de Antall bedrifter i nettverket som er etablert innenfor de skilder Budsjett *Ved kategorisering av bransje har vi tatt utgangspunkt i inndelingen fra Et Kunnskapsbasert Norge. 1 Vi har lagt til kategorien «alle bransjer» da enkelte nettverk er problematiske å plassere innenfor én av bransjene. Ved kategoriseringen av bransje legger vi til grunn det som utgjør den primære andelen av nettverkets medlemmer, og innenfor det området som nettverket selv fremhever som deres bransjetilknytning. Flere av nettverkene består imidlertid av medlemmer som tilhører ulike bransjer, og dermed andre bransjer enn det nettverket som helhet kategoriseres innenfor Oxford Research AS

9 Kapittel 2. Oversikt over nettverk Totalt har vi identifisert og kartlagt 71 nettverk, og i dette kapittelet gis det informasjon om alle nettverkene. Dataen presenteres i tabellform med informasjon om alle parameterne som det er innhentet data for. Nettverkene presenteres i alfabetisk rekkefølge. Tabell 1: Informasjon om 7sterke 7Sterke Morten Herud Sekretariatsleder Telefon Etableringsår 2007 Metaller og materialer Tilgang på kompetent arbeidskraft, markeder, arrangerer samlinger og seminarer. et med 7 sterke er å påvirke regional næringsutvikling og politikk, og skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre Sør-Hedmark som industriregion. Hedmark, Kongsvinger, 0402 Glåmdalsregionen, men jobber også mot Raufoss og Oslo Antall medlemmer i nettverket 80 Høgskolen i Hedmark, NTNU, Sintef Frafoss Manufactoring og Hedmark kunnskapspark Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) - Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 35 % Lav andel 2 årene Prosjekter, Innovasjon Norge, Ulike fylkeskommuner og medlemsbedriftenes bidrag Budsjett Kr Forening Tabell 2: Informasjon om Arena Heidner Arena Heidner Karianne Eide Longva Prosjektleder Telefon Etableringsår 2012 Helse og biotek/medtek Etablert forskningsrettet innovasjonssenter (Heidner Biotek), Etablere samarbeid med andre nettverk, kompetanseutvikling, innova- Oxford Research AS 9

10 sjonsutvikling et med å formalisere bedriftsnettverket Heidner er å ta ut innovasjonspotensialet ytterligere gjennom stimulering til samarbeid mellom bedriftene, med Høgskolen i Hedmark og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Hedmark, Hamar, 0403 Hedmark fylke Antall medlemmer i nettverket 28 Høgskolen i Hedmark, NMBU og UiO The Norwegian Industrial Biotechnology Network of Legacy Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Bioteknologi Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 50 % årene 2 Arena-programmet (2 mill. NOK), Sparebanken Hedmark ( kr), egenfinansiering. Budsjett Kr Forening Tabell 3: Informasjon om Arena Helse i Valdres Arena Helse i Valdres Arne Erik Fønhus Daglig leder Telefon Etableringsår 2010 Helse og biotek/medtek Finansiell og faglig støtte til utvikling av regionale næringsmiljøer Målet er å øke verdiskapingen i bedriftene og i de regionale næringsmiljøene basert på forskning, kompetanse og nettverk. Hovedfokus er videreutvikling av helse og reiseliv fra mer tradisjonelle modeller gjennom å transformere til nye verdikjeder og markeder. Oppland, Nord Aurdal, 0504 Valdresregionen Antall medlemmer i nettverket 11 Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark Oslo MedTech og Arena HelseInnovasjon Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Helse Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % 50 % årene 2 Bedriftene ca 2,2 mill. kr i penger og arbeid. 2 mill. kr fra Arena, Regionale Forskningsfond kr, Utviklingstilskudd 2 mill. kr (2013). Budsjett Kr Oxford Research AS

11 Medlemsorganisasjon Tabell 4: Informasjon om Arena Helseinnovasjon Arena Helseinnovasjon Hilde Holm Daglig Leder Telefon Etableringsår 2010 Helse og biotek/medtek Felles prosjekter Arena helse - forskning og innovasjon er et tverrfaglig nettverk innen helse og teknologi bestående av parter fra næringslivet, akademia og privat/offentlig sektor. Fokuset er det nye helsemarkedet dvs helse og omsorgsmarkedet som vokser frem som en konsekvens av den demografiske utviklingen og økt omfang av livsstilssykdommer. Buskerud, Drammen, 0602 Buskerud fylke Antall medlemmer i nettverket 18 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Digin, Agder Wood og Oslo Medtech Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Felles tiltak, prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % Alle årene 4 Arena finansiering til september Etter det kontante innskudd fra medlemmene/medlemsavgift, i tillegg VRI finansiering fra Buskerud og fra Utviklings- og kompetansefondet i Aust-Agder. Budsjett - Aksjeselskap Tabell 5: Informasjon om Arena Magica Arena Magica Kjetil Haugbro Prosjektleder Telefon Etableringsår 2010 Alle bransjer FoU og innovasjon, kompetanseutvikling og internasjonalisering Arena Magicas formål er å være en ledende regional næringsklynge for innovasjon og entreprenørskap i kreative næringer i Østfold. Arena Magica skal være en anerkjent merkevare som står for kvalitet nasjonalt og internasjonalt, over et bredt spekter av produkter og tjenester. Arena Magica skal utløse, styrke og akselerere samarbeid og samhandling mellom nærings-, utviklings- og Oxford Research AS 11

12 forskningsaktører i et trippel helix-perspektiv for å videreutvikle kreativ næring i Østfold. Østfold, Fredrikstad, 0106 Fredrikstadregionen Antall medlemmer i nettverket 45 Høgskolen i Østfold Hydrogenfabrikken, NCE Smart Energy Markets, ARENA Fritidsbåt og ARENA USUS Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Omdømme, FoU Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 10 % årene 3 Som Arena-prosjekt mottok Arena Magica 2 mill. kr årlig fra Arenaprogrammet. Totalt blir dette 6 millioner kroner. For hele treårsperioden finansierte fylkeskommunen prosjektet med 2 mill. kr. I tillegg bidro medlemmene hvert år med kontantbidrag, i størrelsesorden ,- kroner første år, ,- kroner andre år og ,- kroner i prosjektets tredje år. Prosjektet genererte i tillegg supplerende midler fra Innovasjon Norge, Oslofjordfondet og fylkeskommunen. Budsjett Kr Forening Tabell 6: Informasjon om Bilbransjen Bilbransjen Cecilie Bjørgan Brunsell Adm. ansvar Telefon Etableringsår 2004 Alle bransjer Møter 4-5 ganger i året for erfaringsutveksling og gjennomgang av felles tiltak og prosjekter Ikke oppgitt Buskerud, Drammen, 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 12 Bilbransjeforeninger Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Felles tiltak og prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % Alle årene 1 Medlemmer i Drammen næringslivsforening Budsjett Kr 0 Nettverk 12 Oxford Research AS

13 Tabell 7: Informasjon om BIM Verdinettverk BIM Verdinettverk Bård Krogshus Daglig Leder Telefon Etableringsår 2010 Bygg, anlegg og eiendom, IT Seminar, forum og individuell rådgivning Økt verdiskapning i byggebransjen Østfold, Fredrikstad, 0106 Østfold, Akershus og Oslo Antall medlemmer i nettverket 10 HIOF, NMBU, Østfold Fagskole og Simula Research Oslo MedTech BuildingSMART, EMF (Brussel) Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Innovasjon og FoU Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 30 % årene 0 Nettverksdeltakere, Østfold Fylkeskommune (kompetaneoffensiven) og Innovasjon Norge Budsjett Kr Prosjekt Tabell 8: Informasjon om Borg Plastnet Borg Plastnet Tor Prøitz Leder Telefon Etableringsår 2000 Fornybar energi og miljø Prosjekt, kurs og møter Ikke oppgitt Østfold, Fredrikstad, 0106 Østfold fylke Antall medlemmer i nettverket 30 Høgskolen i Østfold Gjenvinning Østfold Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Innovasjon, Gjenvinning Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 50 % 30 % Oxford Research AS 13

14 årene 0 Medlemskontingent, samt søker om prosjektmidler fra fylkeskommunen. Budsjett Kr Forening Tabell 9: Informasjon om Buskerud Filmforum Buskerud Filmforum Børge Solem Leder Telefon Etableringsår 2007 Alle bransjer Fire samlinger i året og bygge relasjoner Nettverket skal inspirere, styrke kompetanse og fremme samarbeidet innenfor filmmiljøet i regionen. Buskerud, Drammen, 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 45 Østfold Filmforum og Vestfold Filmforum Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Innovasjon, kunnskapsutvikling, omdømme Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 5 % Alle årene 0 Administrasjon gjøres av DNF, Buskerud fylkeskommune bidrar med kr Budsjett Kr Forening Tabell 10: Informasjon om DNFs helsefremmende kompetansenettverk DNFs helsefremmende kompetansenettverk Nina Fjeldhaug Prosjektleder Telefon Etableringsår 2010 Helse og biotek/medtek Samlinger, frokostmøter Buskerud, Drammen, 0602 I DNF er vi opptatt av å ta tak i utfordringene på et regionalt nivå, og se på hvordan vi i fellesskap kan oppnå at vår region skal fremstå som innovative og løsningsorienterte innenfor helsenæringen 14 Oxford Research AS

15 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 64 HBV IKT Norge, Arena Helseinnovasjon Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Teknologi, innovasjon, helse, konferanser Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 2 % 20 % årene 6 Medlemsinnsats, DNF har sekretariatfunksjonen, diverse prosjektbidrag Budsjett Kr 0 Ingen formell organisering Tabell 11: Informasjon om DNFs HR nettverk DNFs HR nettverk Nina Fjeldhaug Prosjektleder Telefon Etableringsår 2012 Kunnskapsbaserte tjenester 4 halvdagssamlinger i året Medlemmene skal føle et fellesskap og en relasjon til hverandre som gjør at man kan ta opp mer eller mindre kompliserte problemstillinger. Medlemmene skal få faglig utbytte og personlig utvikling i HR faget av å delta på samlinger. Erfaringsutveksling, kompetanseheving og deling er sentrale temaer Buskerud, Drammen, 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 10 Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke relevant Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 20 % 25 % årene 0 Egne ressurser fra selskapene Budsjett Kr 0 Ingen formell organisering Tabell 12: Informasjon om El-Core El-Core Dag Lindset Andersen Oxford Research AS 15

16 Vice President Telefon Etableringsår 2005 Alle bransjer Prosjektsamarbeid, samarbeid om forskning, formidle kompetanse Drammensregionen skal være det ledende kompetansemiljøet i Norge innen elektroteknikk Buskerud, Drammen, 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 56 HBV Newton-rom Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekt Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Alle årene 0 Medlemskontingent, DNF har sekretariatfunksjonen Budsjett Kr Forening Tabell 13: Informasjon om Electric mobility Norway (Arena) Electric mobility Norway (Arena) Leif Næss Prosjektleder Telefon Etableringsår 2012 Fornybar energi og miljø Legge til rette for å bruke elbiler Electric Mobility Norway er en klynge av bedrifter som samarbeider og griper forretningsmulighetene i elbilmarkedet. Sammen utvikler, tester og kommersialiserer vi produkter som gjør det mye bedre å kjøre elbil. Buskerud, Kongsberg, 0604 Oslo og Kongsberg (Nasjonalt fokus) Antall medlemmer i nettverket 14 HBV og Sintef Smart bil services og Smart Energy Markets Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Felles prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 75 % Alle årene 0 Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd og søker ulike 16 Oxford Research AS

17 steder Budsjett Kr Prosjekt Tabell 14: Informasjon om Electronic coast Electronic coast Sissel Haugseth General Manager Telefon Etableringsår 2003 IT og Software Seminar, ledersamling og frokostmøter Er en uavhengig organisasjon, forpliktet til arena og nettverksbygging med det formål å promotere vekst og innovasjon i elektroniske og IKT-baserte bedrifter i Vestfold. Vestfold, Horten, 0701 Vestfold fylke Antall medlemmer i nettverket 27 HBV og Vestfold Kompetanse NCE Micro- and Nanotechnology Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Micro og Nanoteknologi, avansert elektronikk Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 95 % Alle årene 7 Medlemsavgifter som varierer av størrelse på bedrift og antall ansatte Budsjett Kr Forening Tabell 15: Informasjon om EL-IN (Elektronikk Innlandet) EL-IN (Elektronikk Innlandet) Halgeir Leiknes Sekretær Telefon Etableringsår 2005 Telekom Seminar og kurs Hedmark, Hamar, 0403 Sikre de arbeidsplasser som er innen Elektro i Innlandet, Øke antall arbeidsplasser innen Elektro i Innlandet, Få til en kompetanseheving (teknologiøkning) i Innlandet, Trekke FoU prosjekter innen Elektro til Innlandet, Bedre kontakten mellom Elektro miljøet ved Høgskolen i Gjøvik og bedriftene i Innlandet, Skape et Nokia/Ericsson i Innlandet. Oxford Research AS 17

18 Hamar kommune, Vestre Toten kommune, Gjøvik kommune og Gran kommune Antall medlemmer i nettverket 25 Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik kunnskapspark og SINTEF Raufoss Manufactoring Ikke formelt, men uformelt med 2 andre nettverk - Plastnett innlandet og Totalgruppen Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Elektronikk, teleteknikk, automasjon Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 30 % årene 2 Dugnad, egeninnsats av partnerne, noen prosjekter finansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Budsjett Kr 0 Ingen formell organisering Tabell 16: Informasjon om Energiforum Østfold Energiforum Østfold Andreas Lervik Styreleder Telefon Etableringsår 2009 Fornybar energi og miljø Lage møteplasser for folk som arbeider med energi Energiforum Østfold er et samarbeidsforum som skal mobilisere medlemmene og som kobler ressursene deres sammen i aktive nettverk. Arbeidet skal ha fokus på å påvirke sentrale myndigheter, øke kunnskapen, utvikle ny næring og påvirke til en politikk som legger til rette for økt energiomstilling. Østfold, Halden, 0101 Østfold fylke Antall medlemmer i nettverket 25 Høgskolen i Østfold, IFE Halden, Teknologisk Institutt og Østfoldsforskning Klima Østfold Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Klima Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 8 % årene 0 Medlemskontingent og offentlig støtte gjennom sekretæroppgaver fra Fylkeskommunen. Budsjett Kr Medlemsorganisasjon 18 Oxford Research AS

19 Tabell 17: Informasjon om Engineering Coast Engineering Coast Marius Imset Delprosjektleder Telefon Etableringsår 2007 Maritim Temakveld, seminar og nettverksmøter. Å fremstå som Norges mest attraktive og fremtidsrettede næringsklynge innen engineering for energi og maritim sektor. Vestfold, Tønsberg, 0704 Vestfoldregionen Antall medlemmer i nettverket 8 HBV Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke relevant Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 70 % årene 2 VRI Vestfold Budsjett Kr Forening Tabell 18: Informasjon om Gjenvinning Østfold Gjenvinning Østfold Trond Åge Langvik Leder Telefon Etableringsår 2006 Fornybar energi og miljø Møteplass for bransjen, effektivisering, markedsføring og økt kompetanse. Nettverket skal være en møteplass for bransjen og har som mål å kunne bidra til effektivisering av egen drift. Østfold, Fredrikstad, 0106 Østfold fylke Antall medlemmer i nettverket 24 Østfoldsforskning Borg Plastnet Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Seminarer Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Under 5 % 50 % Oxford Research AS 19

20 årene 0 Medlemsavgift, og sekretærstøtte fra kommunen. Prosjektfinansiert, søker om midler. Budsjett Kr Aksjeselskap Tabell 19: Informasjon om Green Business Norway Green Business Norway Thor Sverre Minnesjord Daglig leder Telefon Etableringsår 2003 Fornybar energi og miljø En rekke ulike prosjekter Vår rolle er å bidra til nyskapning, samarbeid og prosjektutvikling på vegne av organisasjonens medlemmer. Telemark, Skien, 0806 Skiensregionen, Osloregionen, og Gøteborg Antall medlemmer i nettverket 30 NILU Hubei Environmental Protection Bureau (Hubei EPB), China. Nettverk i de nordiske landene, Finland spesielt. Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Miljøteknologi, prosjekt, innovasjon Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 90 % årene 5 Medlemsavgift og partnere/bedriftene, noe offentlige tilskudd til prosjekter, prosjektfinansiering fra bedriftene Budsjett Kr Interesseorganisasjon Tabell 20: Informasjon om Gro Helsenettverk Gro Helsenettverk Finn Grønseth Nettverksleder Telefon Etableringsår 2012 Helse og biotek/medtek Arenaer for møter mellom offentlige og private aktører. At aktørene sammen skal utvikle bedre og mer kostnadseffektive helse- og omsorgstilbud. Kommunikasjon, kompetanseheving og samarbeid er nøkkelord. Østfold, Moss, Oxford Research AS

21 Østfold, Akershus Antall medlemmer i nettverket 30 Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke oppgitt Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 10 % årene 2 Innovasjon Norge midler til forstudie i Drift finansieres av Mosseregionen Næringsutvikling. Budsjett Kr Ingen formell organisering Tabell 21: Informasjon om Gründer Girls Gründer Girls Beate Mynte Lærum Styremedlem Telefon Etableringsår 2010 Alle bransjer Arbeider for å hjelpe og løfte hverandre. Foredrag, kurs, mentorordninger. Nettverk av kvinnelige gründere med visjonen: Felles suksess! Østfold, Sarpsborg, 0105 Østfold fylke Antall medlemmer i nettverket 140 Arena Magica, Hydrogenfabrikken, Reaktor, Østfold kunstnersenter, Kvinnovasjon og Navet. Netron Labs og Innovatum. Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ideutveksling, kunnskapsutveksling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport årene 14 Medlemskontingent, sponsorer, Interreg midler og offentlige midler fra fylket, kommune og Innovasjon Norge. Budsjett Kr Forening Tabell 22: Informasjon om Gudbrandsdalsmat Gudbrandsdalsmat Anette Svastuen Daglig leder Oxford Research AS 21

22 Telefon Etableringsår 2006 Reiseliv Salg Gudbrandsdalsmat vil gjøre det enkelt for deg som setter pris på lokale matprodukter å få tak i de produktene folk etterspør. Oppland, Sel, 0517 Gudbrandsdalen Antall medlemmer i nettverket 21 Hanen og Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Mat, reiseliv, næringsutvikling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % 50 % årene 5 Medlemskontingent, provisjon av salg gjennom nettverket, selger tjenester for medlemmer og Innovasjon Norge Budsjett Kr Samvirkeforetak Tabell 23: Informasjon om Guldkorn Guldkorn Ann Kristin Andreassen Daglig leder Telefon https://www.facebook.com/#!/pages/guldkorn-%c3%98stfold- SA/ Etableringsår 2013 Reiseliv Nylig startet opp, så rekruttere medlemmer og forankring på høyere nivå. Verdiskaping og møteplass blant aktører. Bli kjent med hverandre. Østfold, Sarpsborg, 0105 Østfold fylke Antall medlemmer i nettverket 44 UMB og Høgskolen i Østfold Regionalt mat og Interregg FoodBest Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Informasjonsutveksling og seminarer Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 2-3 % Alle årene 3 Andelsmedlemsskap og Østfold fylkeskommune Budsjett Kr Oxford Research AS

23 Sameieforetak Tabell 24: Informasjon om Halden IT Forum Halden IT Forum Lise Eastgate Styreleder Telefon Etableringsår 2002 IT og Software Fagdag, Topp IT-linje og IT-jentekveld Interesseorganisasjon for IT bransjen i Halden Østfold, Halden, 0101 Halden kommune Antall medlemmer i nettverket 18 Høgskolen i Østfold, Institutt for Energiteknikk (IFE), Østfoldsforskning. NCE Smart Energy Markets Ikke oppgitt Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) IT Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 50 % årene 2 Medlemsinntekter Budsjett Kr Forening Tabell 25: Informasjon om Hamar Game Collective Hamar Game Collective Runa Haukland Ansvarlig Telefon Etableringsår 2013 IT og Software Promotere spillklynger, kompetansebygging Samle spillnæringen og utvikle kreativt miljø innen underholdningsspill på Hamar. Skape en levedyktig og sterk spillindustri med nasjonale og internasjonale ambisjoner Hedmark, Hamar, 0403 Gjøvik Antall medlemmer i nettverket 25 Høgskolen i Gjøvik og Hedmark Kunnskapspark Spillmakerlauget Innlandet Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Arrangement og prosjekter Oxford Research AS 23

24 Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Alle årene 6 Innovasjon Norge, Sparebanken Hedmark, NFI Budsjett Kr - Prosjekt Tabell 26: Informasjon om Helseinnovasjon Telemark Helseinnovasjon Telemark Dag Gulliksen Prosjektleder Telefon Etableringsår 2012 Helse og biotek/medtek Kartlegge klynger, medlemsbedrifter, andre selskaper, test senger, potensielle investorer. Match making mellom medlemsbedriftene om teknologi, FoU, kommersialisering. Utveksle kunnskap og beste praksis, deltakelse i investorkonferanser At den enkelte bedrift lykkes, og føre til flere arbeidsplasser innen helsenæringen i Telemark. Telemark, Skien, 0806 Telemark fylke Antall medlemmer i nettverket 36 Høgskolen i Telemark Oslo Medtech Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Testbeds, investormiljø, FoU Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport årene 10 Telemark fylkeskommune, Vekst i Grenland, Skien kommune og Klosterøyafondet Budsjett Kr Prosjekt Tabell 27: Informasjon om Hurum Næringsråd Hurum Næringsråd Arne Hjorth Daglig leder Telefon Etableringsår 1993 Alle bransjer Samlinger og frokostmøter 24 Oxford Research AS

25 Få til positiv næringsutvikling i Hurum Buskerud, Hurum, 0628 Region Vestviken Antall medlemmer i nettverket 190 Røyken næringsråd og Lier næringsråd Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Infrastruktur Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 10 % årene 7 Medlemskontingent, Hurum kommune kjøper tjenester og enkelte bedrifter bidrar ekstra Budsjett Kr Medlemsorganisasjon Tabell 28: Informasjon om Hydrogenfabrikken Hydrogenfabrikken Ragnhild Samset Johannessen Prosjektleder Telefon Etableringsår 2012 Alle bransjer Rådgivning, mentorprogram, kontorplass, faglig utvikling, nettverksbygging og synliggjøring Stimulere næringsutvikling av kulturbedrifter. Østfold - Antall medlemmer i nettverket 50 Ikke formelt, samarbeider nært med Arena Magica, Gründer Girls og Øra industripark. Interreg prosjektet Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Strategiutvikling, omdømme, kunst og kreative næringer Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % årene 20 Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune, samt norsk kultur råd. Budsjett Kr Aksjeselskap Tabell 29: Informasjon om IKT Grenland Oxford Research AS 25

26 IKT Grenland Torkild Follaug Daglig leder Telefon Etableringsår 2001 IT og Software Møteplasser, felles innovasjonsprosjekter, kommunikasjonsarbeid og ulike forum. Å fremme samarbeidet og bedre rammebetingelsene til IKTvirksomheter i Grenland. Telemark, Skien, 0806 Telemark fylke Antall medlemmer i nettverket 100 Høgskolen i Telemark Helseinnovasjon Telemark, Telemark Offshore og Industricluster Grenland Øresundsregionen Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Møteplasser og tilgang til hverandres nettverk Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Alle årene 15 Finansiert av medlemmene ( kr), pluss noe prosjektfinansiering fra Rukan næringsutvikling. Budsjett Kr Forening Tabell 30: Informasjon om Industricluster Grenland Industricluster Grenland Per Knudsen Leder Telefon Etableringsår 2003 Fornybar energi og miljø Møteplasser og konferanser Bedre konkurransekraften til IndustriClusteret gjennom nye samarbeidsformer, slik at både industrien og regionen styrkes. Telemark Telemark fylke (særlig Skien kommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune) Antall medlemmer i nettverket 7 Ikke formelt Ikke formelt Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Industri Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 90 % 26 Oxford Research AS

27 årene 0 Medlemsavgift Budsjett Kr 0 Forening Tabell 31: Informasjon om It Arena It Arena n Erik hnsen Partner Telefon Etableringsår 2008 IT og Software Samle aktører særlig i forbindelse med etablering av nytt sykehus Fremme medlemmenes konkurransedyktighet, skape samarbeid, bidra til innovasjon, beholde kompetanse i regionen Buskerud, Drammen, 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 40 IKT Grenland, IKT Norge, NHO Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Kompetanseutvikling, IT i helse, IKT Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 10 % 50 % årene 5 Innovasjon Norge, medlemskontingent Budsjett Kr Ingen formell organisering Tabell 32: Informasjon om Kongsberg næringsforum Kongsberg næringsforum Nils Willy Gulhaugen Daglig leder Telefon Etableringsår 1990 Alle bransjer Felles talerør for næringslivet i Kongsberg, Handelskammer, arrangør av Teknologidager, Vinterfestival mm Kongsberg Næringsforum er en medlemseiet interesseorganisasjon for hele næringslivet i Kongsberg. Vi jobber for å skape vekst og sikre at byen og regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her. Vi bidrar til å styrke Kongsbergs attraktivitet som sted å bo, jobbe, oppleve og lære! Primært geografisk nedslagsfelt (fylke, kommune, kommunenum- Buskerud, Kongsberg, 0604 Oxford Research AS 27

28 mer) Kongsbergregionen Antall medlemmer i nettverket 280 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) NCE Systems engineering, Kongsbergregionen, Det norske Handelskammer-forbund, Norsk Sentrumsutvikling Eusea og Internasjonale handelskammerforbundet Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Kongsbergskolen, Teknologidagene, prosjekt, byplanlegging Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 85 % De fleste årene 6 Medlemskontingent og prosjektfinansiering Budsjett Kr Sameieforetak Tabell 33: Informasjon om Kreativ arena Kreativ arena Cecilie Brunsell Adm. ansvar Telefon Etableringsår 2006 Kunnskapsbaserte tjenester Jobber med å få en annen form på dette nettverket, blant annet ved å slå sammen med Drammen Marketing Kreativ Arena skal synliggjøre bransjen, fremme kreativitet, kompetanse og fagmiljø. Buskerud, Drammen, 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 73 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Papirbredden Innovasjon Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Tiltak, prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % Alle årene 5 Buskerud fylkeskommune og medlemskap via DNF Budsjett Kr 0 Nettverk Tabell 34: Informasjon om Kunnskapsbyen Lillestrøm AS Kunnskapsbyen Lillestrøm AS Anita Orlund Adm. dir. 28 Oxford Research AS

29 Telefon Etableringsår 2000 Alle bransjer Samarbeidsprosjekter, infrastruktur for området, felles webside, profilering av medlemmer Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av kunnskapsvirksomhetenes infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til samhandling mellom medlemmene Akershus, Skedsmo, 0231 Lillestrømsregionen Antall medlemmer i nettverket 122 Institutt for energiteknikk, NILU- Norsk institutt for luftforskning, FFI - Forsvarets forskningsinstitutt, NORSAR, Høgskolen i Oslo og Akershus, Ahus, Universitetssenteret på Kjeller, Handelshøgskolen BI Oreec Internasjonal Assiciation of science parks(iasp), Nordic city network, ERRIN (EU), Compare Karlstad, Stål og verkstad, Karlstad Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 20 % årene 22 Medlemskontingent (20%), Prosjekter (80%) Budsjett Kr Forening Tabell 35: Informasjon om Kvinnerom Kvinnerom Hilde Degerdal Leder Telefon Etableringsår 2000 Alle bransjer Temakvelder og årlige seminarer, og diverse arrangementer av sosial karakter Et tverrfaglig næringsnettverk for gründere og ledere på Romerike og omegn. Kvinnenettverket utveksler tanker, ideer og erfaringer og gir hverandre inspirasjon og støtte. Gjennom nettverket vil du kunne få en stor, spennende og ikke minst matnyttig kontaktflate potensielle kunder, underleverandører og samarbeidspartnere så vel som kollegaer. Nettverket er en arena for synliggjøring av bedriften din og et forum for skolering innen de mange temaer vi næringsdrivende må/bør forholde oss profesjonelt til skal vi lykkes. Akershus, Skedsmo, 0231 Drammensregionen, Romeriket og Lillestrømregionen Antall medlemmer i nettverket 55 Oxford Research AS 29

30 Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke relevant Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % Alle årene 3 Medlemskontingent og gjennom søknader om offentlig støtte. Budsjett Kr Forening Tabell 36: Informasjon om Kvinnovasjon Hedmark Kvinnovasjon Hedmark Tove K. Gulbrandsen Prosjektleder Telefon Etableringsår 2006 Alle bransjer Klyngearbeid, mobiliseringstiltak, konferanser og kompetanseheving Øke antall kvinnelige etablerere og utvikle og skape vekst i eksisterende virksomheter. Hedmark, Sør-Odal, 0419 Hedmark fylke Antall medlemmer i nettverket 150 Inkubator, næringshager, andre kvinnovasjonsnettverk og ulike utviklingsselskap Noe i Spania, Tyrkia, Sverige og Polen Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Produksjon, handel, kompetanseheving Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Under 5 % Alle årene 90 Fylkeskommunen og egenandel Budsjett Kr Prosjekt Tabell 37: Informasjon om Kvinnovasjon Østfold og Follo Kvinnovasjon Østfold og Follo Ragnhild S. Johannessen Prosjektleder Telefon Etableringsår 2009 Alle bransjer 30 Oxford Research AS

31 Støtte til kvinnelige gründere Øke andelen kvinnelige etablerere Østfold, Rakkestad, 0128 Østfold fylke og Folloregionen Antall medlemmer i nettverket 30 Kvinnovasjon-satsingen Ikke oppgitt Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke oppgitt Ikke oppgitt Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Ikke oppgitt Ikke oppgitt årene 20 SIVA, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og FMLA Østfold Budsjett Kr Prosjekt Tabell 38: Informasjon om Lean Forum Oslo Lean Forum Oslo Solveig Haugen Fungerende styrelder Telefon Etableringsår 2011 Alle bransjer Forum der bedrifter presenterer hva de har gjort innen Leanfilosofien, møtes for å drøfte diverse. Forum rundt Lean for å utvikle bedrifter i Osloregionen. Oslo, 0301 Osloregionen Antall medlemmer i nettverket 486 Personlige medlemmer, men ingen oversikt over hvor de kommer fra. De andre Lean Forumene Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke relevant Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport årene 0 Sponsing fra arbeidsgiverne i de bedriftene som medlemmene kommer fra. Budsjett Kr 0 Forening Oxford Research AS 31

32 Tabell 39: Informasjon om Lean Forum Østfold Lean Forum Østfold Johnny Larsen Styreleder Telefon Etableringsår 2011 Alle bransjer Forum der bedrifter presenterer hva de har gjort innen Leanfilosofien, møtes for å drøfte diverse Fremme verdiskaping og styrke konkurranseevnen i bedrifter gjennom erfaringsutveksling og forskning for videreutvikling av Lean i virksomhetene. Østfold, Halden, 0101 Østfold fylke Antall medlemmer i nettverket 30 Høgskolen i Østfold, Østfoldsforskning Lean-forum Norge Ikke oppgitt Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke oppgitt Ikke oppgitt Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Ikke oppgitt Ikke oppgitt årene 2 Østfold fylkeskommune Budsjett Kr Forening Tabell 40: Informasjon om Maritim og logistikk Maritim og logistikk Hans Bjørn Paulsrud Prosjektleder Telefon Etableringsår 2013 Handelsvirksomhet Temasamlinger med stor vekt på å bli kjent og bygge tillit. Næringsetableringer, innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. Østfold, Moss, 0104 Østfold fylke, Folloregionen, Akershus Antall medlemmer i nettverket 30 Campus Moss Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke oppgitt Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 30 % 32 Oxford Research AS

33 årene - Medlemskontingenter, Innovasjon Norge, Østfold fylkeskommune, KMD og Regionskommunene. Totalt 6,4 millioner kr går til nettverkene i Mosseregionen næringsutvikling. Budsjett Kr Nettverk Tabell 41: Informasjon om Maritimt Forum Oslofjorden Maritimt Forum Oslofjorden Knut L. Arnesen Daglig leder Telefon Etableringsår 2012 Maritim Skape nye innovasjonsmuligheter, økt kunnskap og formidling. Målet er å styrke Oslofjordregionens og Norges posisjon ytterligere som stedet hvor de mest innovative og lønnsomme løsninger, og den høyeste standard for maritim kvalitet skapes og kommersialiseres. Oslo, 0301 Langs hele Oslofjorden Antall medlemmer i nettverket 82 Handelshøyskolen BI, HBV og Norges Maritime Utdanningssenter AS Maritimt råd for Oslofjordregionen, Shipping & Offshore Network, Norges skipsmeglerforbund og Oslofjorden Offshore Forum YoungShip Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Arrangementer, kunnskapsutvikling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 80 % årene 0 Medlemskontingent (25 %), Private driftstilskudd (25 %) (inkluderer prosjektarbeid) og Offentlige driftstilskudd (50 %) Budsjett Kr Forening Tabell 42: Informasjon om MareLife MareLife Jon Aulie Operasjonell leder Telefon Etableringsår 2007 Maritim Bygge opp en businessenter i Oslo, Prosjekt "Storby Marine", Oxford Research AS 33

34 Oppfordre til forskning innen det marine området i storbyene, internasjonalt nettverk "BICA", Magasin, Seminarer, Marine Innovation Day, Pleie medlemmer, og Nettverksarbeid Øke fokus innen det marine området, særlig i storbyene. Oslo som marin hovedstad. Oslo, 0301 Nasjonalt (særlig Østlandet) Antall medlemmer i nettverket 30 Norges Vetrinærskole og NMBU Marin Protein Nettverk BICA Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Innovasjon, ulike tiltak og prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 90 % Alle årene 0 Medlemskontingent, offentlige midler, EU midler, NSR, Innovasjon Norge, VRI og RIP Budsjett Kr Aksjeselskap Tabell 43: Informasjon om Matopplevelser i Numedal Matopplevelser i Numedal Liv Margaretha Berven Daglig leder Telefon Etableringsår 2012 Reiseliv Etablerer hovedprosjekt for lokale produsenter i Numedal, matfestival årlig, foredlingsanlegg, markedsføre kokebok og grønt reiseliv Øke antall produsenter som satser på lokalmat i Numedal, og gjøre Numedal mer kjent. At flere kan leve av gårdene sine. Buskerud, Nore og Uvdal, 0633 Numedal Antall medlemmer i nettverket 32 Telemarksforskning Røros Mat, Vestfold Mat, Hallingkost, Ringeriksmat, Gudbrandsdalsmat, andre prosjekter: Framtidsrette landbruk, Numedalsutvikling, Omstillingsstyret i Rollag kommune, Kongsberg næringsforening og turistkontor Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Kompetanseutveksling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % Alle årene 3 Prosjektmidler fra Innovasjon Norge og Fylkeskommunene og Næringsforum Numedal, Fylkesmannen, medlemskontingent og salg av produkter 34 Oxford Research AS

35 Budsjett Kr Sameieforetak Tabell 44: Informasjon om Nansen Neuroscience Network Nansen Neuroscience Network Leif Rune Skymoen CEO Telefon Etableringsår 2010 Helse og biotek/medtek Arrangerer møteplasser med relevante aktører, kartleggingsprosjekter for å beskrive bedrifter innen relevante fagområder, profilere egen næring og medlemmer og skape oppmerksomhet med det vi driver med. Å stimulere til innovasjon innenfor nevrovitenskap Oslo, 0301 Osloregionen (Nasjonalt fokus) Antall medlemmer i nettverket 45 Universitetet i Oslo, NTNU og Universitet i Bergen Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Møter, rådgiving, strategi Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 10 % 50 % årene 9 Innovasjon Norge , Medlemskontingent Budsjett Kr Forening Tabell 45: Informasjon om NCE Micro- and Nanotechnology NCE Micro- and Nanotechnology Roger Dalseg Cluster manager Telefon Etableringsår Alle bransjer Seminarer, møteplasser og konferanser NCE Micro-and Nanotechnology er sentrert om produksjon av IKTsystemer, mikrosystemer og bruk av mikro- og nanoteknologi (MNT) i miniatyr. Innlemmelsen av mikro- og nanosystemteknologi gir ny funksjonalitet for et mangfold av produkter og muliggjør utvikling av nye produkter og lavere produksjonskostnader. NCE MNT er et langsiktig prosjekt for å tiltrekke seg talenter, ideer og globale muligheter for å skape et dynamisk gründer økosystem med FoU-infrastruktur og kompetanse, kommersialisering partnere og nettverk. Oxford Research AS 35

36 Østfold, Horten, 0701 Nasjonalt og internasjonalt fokus Antall medlemmer i nettverket 27 HBV, Sintef Electronic Coast Mancef Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke oppgitt Ikke oppgitt Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Ikke oppgitt Ikke oppgitt årene 0 Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA Budsjett - Klynge Tabell 46: Informasjon om NCE Oslo Cancer Cluster NCE Oslo Cancer Cluster Ketil Widerberg Daglig leder Telefon Etableringsår 2006 Helse og biotek/medtek Klyngeutvikling Klyngeutviklingstiltak, støttet av virkemiddelet NCE, med formål å øke innovasjon og verdiskaping innen kreftdiagnostikk og behandling Oslo, 0301 Nasjonalt og internasjonalt fokus Antall medlemmer i nettverket 72 Akershus Universitetssykehus, Center for Cancer Biomedicin, Haukeland universitetssykehus, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norges Veterinærhøgskole, NTNU, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Radiumhospitalets Legater, SINTEF Helse, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo Oslo Medtech Cancer-Bio-Santé, Ci3 og CIMT i Mainz Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Omdømme Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Ikke oppgitt 88 % årene 4 Innovasjon Norge Budsjett Kr Samvirkeforetak Tabell 47: Informasjon om NCE Raufoss 36 Oxford Research AS

37 NCE Raufoss Sverre Narvesen Prosjektleder Telefon Etableringsår 2006 Metaller og materialer Skaffe en FOU-prosjektportefølje, SINTEF Raufoss Manufactoring AS, Etablert fond for prosjektarbeid, samarbeid med skoler og etablering av nye fag/retning her og etablert konferanser NCE Raufoss skal være en nettverksaktør og vi har et svært bredt kontaktnett med sterke relasjoner til mange miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppland, Vestre Toten, 0529 Osloregionen (Nasjonalt og internasjonalt fokus) Antall medlemmer i nettverket 58 Høgskole i Gjøvik, Fagskolen innlandet, NTNU, Vitensenteret innlandet, Sintef, og Nasjonalt senter for komposittkompetanse Lean Forum Norge og alle NCE nettverkene Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Lettverksmateriale, smart bruk av materiale, produksjonsteknologi Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 85 % Alle årene 3 NHD, Innovasjon Norge (NCE) (kr ) og Fylkeskommunen (kr ), Egeninnsats fra bedriftene (kr ) Budsjett Kr Klynge Tabell 48: Informasjon om NCE Smart Energy Markets NCE Smart Energy Markets Knut H. H. Johansen Prosjektleder Telefon Etableringsår 2009 Fornybar energi og miljø Innovasjon, kompetanseutvikling, internasjonalisering og rammebetingelser Bidra til en vesentlig økning i konkurransekraft, innovasjon, verdiskaping og sysselsetting innen kunnskaps- og høyteknologinæringen i regionen. Dette skal oppnås gjennom økt tilgang på kompetanse, tettere samarbeid mellom industri og akademia og økt FoU-virksomhet med relevans for klyngens bedrifter. Østfold, Halden, 0101 Østfold fylke (Nasjonalt og nordisk fokus) Antall medlemmer i nettverket 50 Høgskolen i Østfold, Østfoldsforskning, IFE, UMB, NTNU, Sintef Energi, Universitetet i Århus, Universitetet i St. Gallen og Høgskolen i Ås Oxford Research AS 37

38 Arena Smart Grid Services, NCE Raufoss og Oslo Medtech IT-Klyngen Compare i Kalstad Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Innovasjon, system engineering, kunnskapsutvikling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 70 % 50 % årene 13 Gjennom NCE-ordningen for klyngeutviklingsprogram fra Norges forskningsråd og SIVA. 5 millioner fra virkemiddelapparatet og minst like mye fra bedriftene. Medlemmene betaler grunnavgift på til sekretariatet for å være medlem Budsjett Kr Klynge Tabell 49: Informasjon om NCE Systems engineering NCE Systems engineering Torkil Bjørnson Daglig leder Telefon Etableringsår 2006 Metaller og materialer Tilby kurs, utvikle kompetansebasen i Kongsberg, vært med på å etablere forskningsenhet (Norsk Institutt for Systems Engineering), Vært med å etablere tett samarbeid mellom teknologibedriftene, Steven Institute of Technology og USA og Høgskolen i Buskerud har NCE Systems Engineering bidratt til å etablere Nordens første mastergradsutdanning i faget systems engineering. mastergradsutdanning i system engineering NCE Systems Engineering skal bidra til å videreutvikle Kongsberg og Norge som et av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske produkter som skal benyttes i krevende anvendelser. NCE SE skal utvikle klyngeverdier som er relevante for denne ambisjonen, samt være pådriver for attraktivitet og konkurransedyktige rammebetingelser. Buskerud, Kongsberg, 0604 Nasjonalt og internasjonalt fokus Antall medlemmer i nettverket 35 HBV, Teknologisk institutt, fagskoler, NTNU, flere internasjonale Kongsbergregionen, Kongsberg Næringsforening, Maritim, NODE, NCE Raufoss, Electric mobility Norway Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Nasjonale rammebetingelser, prosjekter, kunnskapsutvikling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 85 % Alle årene 2 NCE programmet sentralt , Innovasjon Norge lokalt , Buskerud Fylkeskommune , Kongsbergregionen , Kongsberg kommune , Norsk Industri Næringsliv/egeninnsats Budsjett Kr Oxford Research AS

39 Klynge Tabell 50: Informasjon om Nettverk for Byggenæringen Nettverk for Byggenæringen Svein-Ove Pettersen Divisjonsleder Telefon Etableringsår 2009 Bygg, anlegg og eiendom Bidra til å skape arenaer, frokostmøter, studietur og ulike prosjekter Komme tettere på næringslivet med høyere grad av aktivitet. Bidragsyter til mer aktivitet innen bygg og anlegg i Drammensregionen. Buskerud, Drammen, 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket HBV De andre nettverkene i DNF Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Arrangementer Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 5 % årene 0 Medlemskontingent til DNF bidrar til å finansiere aktivitet i nettverk. DNF bidrar også med sekretariat. Budsjett Kr 0 Nettverk Tabell 51: Informasjon om Nettverk for ledere Nettverk for ledere Truls Moholdt Daglig leder Telefon Etableringsår 2010 Alle bransjer Månedlige samlinger for kompetanseheving og nettverksbygging, og erfaringsutveksling. Møteplass for ledere der en møter andre i lik situasjon for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Buskerud, Drammen 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 35 HBV Papirbredden Innovasjon og andre nettverk under DNF Oxford Research AS 39

40 Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Arrangementer Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 5 % årene 0 Medlemskontingent og DNF bidrar med midler og sekretariat. Budsjett Kr Nettverk Tabell 52: Informasjon om Nettverk for logistikk Nettverk for logistikk Einar Olsen Havnedirektør Telefon Etableringsår 2009 Alle bransjer 4-6 styringsgruppemøter årlig og en rekke samlinger i året. Øke kompetansen mellom bedrifter og innen nettverket. Buskerud, Drammen, 0602 Drammensregionen Antall medlemmer i nettverket 140 BI, HBV og Folkeuniversitetet Bilbransjen og Subsea Valley Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 50 % årene 0 Buskerud fylkeskommune og havnen Budsjett Kr Nettverk Tabell 53: Informasjon om Nettverksbanken Vestfold Nettverksbanken Vestfold Helle Stabel Daglig leder Telefon Etableringsår 1998 Alle bransjer Mellom gründerteam/etablererteam (4-7 deltagere i et team) som møtes månedlig 2-3 timer hver gang. Møter med agenda, møteleder og referent. Fokuset i møtene er erfaringsdeling, inspirasjon/impulser, kunnskapstilførsel, økonomi, oppfølging av aktivi- 40 Oxford Research AS

41 teter (krav om framdrift), nettverksbygging m.m. Hovedspørsmål på hvert møte: 1) Hvor er du akkurat nå 2) Hva er dine viktigste utfordringer/oppgaver nå ting du evt. ønsker tilbakemelding på/hjelp til 3) Hva er dine viktigste fokusområder til neste møte. Utover de månedlige møtene i hvert team, arrangeres det jevnlig felles workshops/miniseminar/kurs for alle teamene. Hvert team må årlig rapportere til Nettverksbankens ledelse sine resultater og hvor mange de sysselsetter i bedriften. Bidra til flere arbeidsplasser i Vestfold gjennom tilrettelegging og utvikling av gründerteam der deltagerne gjør hverandre gode. Løpende tilbud om forretningsutvikling, kompetanseutvikling, kapital og nettverksbygging til deltagere i teamene. Vestfold, Horten, 0701 Horten kommune Antall medlemmer i nettverket 90 HBV Etablererkontoret i Grenland, MicroTech Innovation, START i Vestfold, Connect Østlandet, Ungt Entreprenørskap og Innovasjon Norge Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Innovasjon Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % 16 % årene 18 Offentlig tilskudd fra Vestfold Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Mottatt jobbskapingsmidler fra NAV i tre år Budsjett Kr Stiftelse Tabell 54: Informasjon om Norwegian Fashion Hub Norwegian Fashion Hub Gisle Mariani Mardal Prosjektleder Telefon Etableringsår 2009 Alle bransjer Stimulere utviklingen av nettverk og entreprenørskap, arrangerer konferanser. Å gjøre norsk mote skal bli en anerkjent merkevare. Prosjektets formål er å bidra til å utvikle norsk mote til en seriøs, bærekraftig og verdiskapende næring i Norge. Oslo, 0301 Nasjonalt og internasjonalt fokus Antall medlemmer i nettverket 135 Kunstskolen, Høgskolen i Oslo, School of Fashion Industry Flettverk NICE, Prosjekt Vikinggull, Nordic Fashion Innovation Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Industri, konferanser, seminarer Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Oxford Research AS 41

42 Alle årene Regionale utviklingsmidler, medlemsinntekter og prosjektstøtte Budsjett Kr Forening Tabell 55: Informasjon om OREEC - Oslo RenewableEnergy and Environment Cluster OREEC - Oslo RenewableEnergy and Environment Cluster Eva Næss Karlsen Direktør Telefon Etableringsår 2007 Fornybar energi og miljø Nettverket bidrar med nettverksbygging, innovasjon og forretningsutvikling OREEC's visjon er å stimulere innovasjon og forretningsutvikling gjennom økt samarbeid mellom medlemmer ved hjelp av klyngeutviklingsaktiviteter. Oslo, 0301 Osloregionen (internasjonalt fokus) Antall medlemmer i nettverket 36 UMB, UiO, Universitetssenteret på Kjeller, Transportøkonomisk Institutt, NIBR, NILU, NINA, NIVA, Meterologisk Institutt, IFE og CICERO (Senter for klimaforskning) Teck 20 ulike klynger, 13 som er medlem av International Cleantech Network Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Alle tema Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport årene 2 Finansører og størrelse varierer fra år til år etter prosjekttildelinger. Prosjekter i 2012 finansiert av NFR via VRI, NFRs egne prosjekter, EU 7FW (3 millioner NOK i år), Interreg, Norge-Sverigesamarbeidet, ØKS, samt Oslo kommune og Akershus FK. Også 10 % medlemskontingent. (for 2012) Budsjett Kr Forening Tabell 56: Informasjon om Oslo ICT Network Oslo ICT Network Bjarte Frøyland Daglig leder Telefon Oxford Research AS

43 Etableringsår 2008 IT og Software Aktiviteter avhenger av økonomiske bidrag og hva sponsorene ønsker skal bli gjennomført. Frokostseminar minst en gang i kvartalet. Nasjonale og internasjonale tema. Oslo IKT Nettverk skal ivareta satsninger innen ehelse, mobilitet, internasjonal markedsføring og talentutvikling. Mål å utvikle SMBene i regionen. Oslo, 0301 Osloregionen Antall medlemmer i nettverket 300 Universitetet i Oslo og Difi Subsea Valley, ITS Norge, Oslo Medtech og Norwegian Mobile Innovation IT Nettverk Vest Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Rammebetingelser Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 50 % Alle årene 75 Betalt prosjektdeltakelse og hatt en hovedsponsor hvert år Budsjett Kr Forening Tabell 57: Informasjon om Oslo Medtech (Arena) Oslo Medtech (Arena) Kathrine Myhre CEO Telefon Etableringsår 2009 Helse og biotek/medtek Fasilitator, prosessdriver og koordinator i prosjekter Oslo Medtech er et nettverk av bedrifter, sykehus, finans-, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner som fokuserer på teknologi knyttet til medisin Oslo, 0301 Nasjonalt og internasjonalt fokus Antall medlemmer i nettverket 165 Akershus Universitetssykehus, Senter for entreprenørskap (UiO), Folkehelseinstituttet, Handelshøgskolen BI, HBV, Nasjonalt senter for telemedisin, Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, UiO, SINTEF, SIMULA Research Lab, NTNU Technology Transfer, Forskningsparken (Oslo Innovation Center), Teknologisk Institutt Ikke oppgitt Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Ikke oppgitt Ikke oppgitt Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Ikke oppgitt Ikke oppgitt Oxford Research AS 43

44 årene - - Budsjett - Forening Tabell 58: Informasjon om Oslofjord Offshore Forum Oslofjord Offshore Forum Farshad Tehrani Adm. dir. Telefon Etableringsår 2009 Olje og gass Nettverk, informasjon og samarbeidsprosjekter. Seminarer, arbeidsgrupper, konferanser. Å styrke samarbeid og interaksjoner mellom medlemmer ved å tilby pålitelig informasjon om offshore og petroleumsaktiviteter på Østlandet. Vi ønsker å skape møteplasser hvor medlemmene kan utveksle informasjon, skape verdier og nettverk. Akershus, Asker, 0220 Langs hele Oslofjorden Antall medlemmer i nettverket 37 Maritimt Forum Oslofjorden Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Seminarer, kompetanseutvikling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 25 % årene 3 Medlemsfinansiering, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Bærum kommune og Asker kommune. Budsjett Kr Forening Tabell 59: Informasjon om Shipping & Offshore Network Shipping & Offshore Network Tom O. Kleppestø General Manager Telefon Etableringsår 1981 Maritim Seminarer, møter, fellesfinansiert forskning og analyser av nasjonale og internasjonale markeder. Å være den foretrukne shipping forumet for nettverksbygging og markedskunnskap for trendsettere i den nordiske maritime klyngen. Primært geografisk nedslagsfelt (fylke, kommune, kommunenum- Oslo, Oxford Research AS

45 mer) Nordisk fokus Antall medlemmer i nettverket 60 SINTEF Marintek og Handelshøyskolen BI Maritimt Forum Oslofjorden Handelskammer fra Brasil, USA, Storbritannia Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Arrangementer Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport årene 1 Medlemskontingent Budsjett Kr Forening Tabell 60: Informasjon om Silicia Silicia Sissel Haugseth Daglig leder Telefon Etableringsår 2012 Kunnskapsbaserte tjenester Rådgivning, kurs og prosjekter Nyskapning og utvikle økosystemet i regionen. Vestfold, Horten, 0701 Vestfold fylke (nasjonalt fokus) Antall medlemmer i nettverket 10 Andre inkubatorer, Oslo cancer cluster og Kjeller innovasjon Electronic Coast, særlig Boston Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Høyteknologi Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 0 % Alle årene 13 SIVA, leieinntekter fra inkubatorbedrifter og støtte fra NCE Budsjett Kr Aksjeselskap Tabell 61: Informasjon om Solklyngen Solklyngen Sean Erik Foss Styreleder Telefon Oxford Research AS 45

46 Etableringsår 2013 Fornybar energi og miljø Kick-Off møte, konferanser, nettverksbygging og prosjekter Målet er å bygge nettverk og kunnskap innen bruk av solceller og solvarme, gjennom å etablere en plattform for samarbeid og utviklingsprosjekter mellom bedrifter i regionen. Oslo, 0301 Osloregionen (nasjonalt fokus) Antall medlemmer i nettverket 90 IFE, UiO, NMBU, Meterologisk Institutt, Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø OREEC og Solenergiforeningen Noe samarbeid med Glava Energycenter Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Strategi, omdømme Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 20 % 10 % årene 0 Akershus fylkeskommune, egeninnsats blant medlemmene, Solenergiforeningen og IFE Budsjett Kr Ingen formell organisering Tabell 62: Informasjon om Subsea Valley Subsea Valley Preben Strøm Daglig leder Telefon Etableringsår 2010 Olje og gass Konferanser og medlemsmøter Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet. et er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Akershus, Asker, 0220 Drammen kommune, Oslo kommune, Kongsberg kommune og Notodden kommune Antall medlemmer i nettverket 210 BI Drammen, Folkeuniversitetet Sør Øst, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Buskerud, NCE Systems Engineering, NCE Subsea Aerospace Valley Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekter, kompetanseutvikling, Delegasjonsreiser internasjonalt, teknologioverføring Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 46 Oxford Research AS

47 årene 3 Finansiert som Arena-program fra 2013 til 2016 Budsjett Kr 0 Interesseorganisasjon Tabell 63: Informasjon om The Conference Coast The Conference Coast Anne Strømøy Telefon Etableringsår 2012 Reiseliv Salgsutviklende tiltak, kundebesøk og deltakelse på messer. Øke møtetrafikk innen kurs og konferanser inn til Vestfold fylke. Vestfold, Sandefjord, 0706 Fra Tønsberg kommune til Larvik kommune Antall medlemmer i nettverket 5 Vestfold mat, Vannklyngen og Oslofjord Offshore Forum Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Salgutviklende tiltak, prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Alle årene 0 Medlemskontingenter (66 %), Fylkeskommunen (16,5 %) og Innovasjon Norge (16,5 %) Budsjett Kr Forening Tabell 64: Informasjon om Total-Gruppen Total-Gruppen Mette Foss Dalseg Daglig leder Telefon Etableringsår 1998 Metaller og materialer Komplette fellesleveranser/prosjekter, felles markedsføring og kompetanseutvikling. Arrangerer også "bli kjent møter", studieturer og seminarer. Å styrke innovasjon og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. Oppland, Vester Toten, 0529 Oppland fylke, Hedmark fylke og Buskerud fylke Oxford Research AS 47

48 Antall medlemmer i nettverket 43 SINTEF Raufoss Manufactoring AS NCE Raufoss og Subsea Valley Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport årene 0 Medlemskontingent, sponsorer og prosjektfinansiering Budsjett Kr Forening Tabell 65: Informasjon om Treklyngen Treklyngen Rolf rle Aalberg Daglig leder Telefon Etableringsår 2014 Fornybar energi og miljø Ingen aktivitet enda Treklyngen skal bli en klynge av bedrifter og fabrikker som kompletterer hverandre for en effektiv utnyttelse av skogråstoffet. Forretningsidéen er å foredle mest mulig av treet på samme sted for således å utnytte synergier innen transport, energi og annen industriell infrastruktur. Buskerud, Ringerike, 0605 Viken regionen Antall medlemmer i nettverket 8 PFI/NTNU, SINTEF, NMBU, Norsk Treteknisk Institutt BioSonic Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekter Ikke oppgitt Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport Ikke oppgitt For tidlig årene - Eies av Viken Skog, Avinor, SIVA og Snøhetta. Budsjett Forening Tabell 66: Informasjon om Viken Olje og gass Viken Olje og gass Hans Bjørn Paulsrud Prosjektleder Telefon Oxford Research AS

49 Etableringsår 2013 Olje og gass Temasamlinger med stor vekt på å bli kjent og bygge tillit. Næringsetableringer, innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. Målet er å bli klynge. Østfold, Moss, 0104 Østfold, Folloregionen Antall medlemmer i nettverket 30 Campus Moss Subsea Valley Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekter, kunnskapsutveksling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 30 % årene - Medlemskontingenter, Innovasjon Norge, Østfold fylkeskommune, KMD og Regionskommunene. Totalt 6,4 millioner kr går til nettverkene i Mosseregionen næringsutvikling. Totalt 6,4 mill. kr går til nettverk i Mosseregionen Næringsutvikling, dette nettverket får en del av det. Budsjett Kr Nettverk *Til sammen 150 medlemmer for de fire nettverkene i Mosseregionen næringsutvikling (MNU) Tabell 67: Informasjon om Vannklyngen Vannklyngen Bård Haug Daglig leder Telefon Etableringsår 2004 Fornybar energi og miljø Kompetanseutvikling, ressursdeling, utdanning, rekruttering, markedsføring, igangsette tiltak og prosjekter og styrke FoU aktivitet på området. Vannklyngen er en uavhengig forening som arbeider med arenaog nettverksbygging. Den skal styrke verdiskaping og innovasjon i bedrifter innen vannrenseteknologi og vannbehandling. Vestfold, Tønsberg, 0704 Langs hele Oslofjorden Antall medlemmer i nettverket 62 UMB, Høgskolen i Telemark, HBV Oslo Maritime Forum, NCE Micro- and Nanotechnology, Smartwaterklyngen, NODE og Kongsbergmiljøet Ikke oppgitt Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekter, teknologiutvikling Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 25 % 60 % Oxford Research AS 49

50 årene 3 Innovasjon Norge, SIVA, Norges Forskningsråd og søker ulike steder. Budsjett Kr Forening Tabell 68: Informasjon om Vestfold Filmforum Vestfold Filmforum Geir Bergersen Prosjektleder Telefon Etableringsår 2010 Alle bransjer Stå sammen og være sterke mot næringslivet, kunstnerisk utvikling av film for TV og kino Vestfold Filmforum vil skape interesse for film og multimedieproduksjon som attraktiv næringsgren og et viktig kulturpolitisk område i Vestfold. Vestfold Filmforum skal særlig virke for at den frie kunstneriske filmen får gode utviklingsmuligheter i fylket. Vestfold Filmforum vil også virke for at film og multimedieproduksjon får gode rammevilkår og blir løftet opp på strategisk nivå i den politiske prosessen i Vestfold og regionen rundt Oslofjorden. Vestfold, Larvik, 0709 Tønsbergregionen Antall medlemmer i nettverket 100 Buskerud Filmforum og Østfold Filmforum Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Nasjonale rammevilkår Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 5 % Alle årene 3 Prosjektmidler fra Vestfold fylkeskommune og medlemskontingent Budsjett Kr Forening Tabell 69: Informasjon om Vestfold Mat Vestfold Mat Karine Huseby Styreleder Telefon Etableringsår 2007 Reiseliv Prosjekter som medlemmene selv tar initiativ til, markedsføre Vestfoldmat og kompetanseheving ved seminarer og forum. 50 Oxford Research AS

51 Fremme og styrke produsentene bak matproduksjonen i Vestfold. Vestfold, Larvik, 0709 Vestfold fylke Antall medlemmer i nettverket 49 HBV The Conference Coast Samarbeid med andre nettverk (områder en samarbeider innen) Prosjekter Andel av bedriftenes andel av omsetning som går til eksport 5 % Alle årene 3 Medlemsavgift, Innovasjon Norge til prosjekter, fylkesmannen og VRI Vestfold. Budsjett Kr Samvirkeforetak Oxford Research AS 51

52 Kapittel 3. Hovedtrekk fra kartleggingen I dette kapittelet gis det en presentasjon av en rekke resultater og funn fra kartleggingen. Dette er: De elleve største nettverkene målt i antall medlemmer Antall medlemmer i nettverkene Nettverkene og bransjefordeling Hvilke nettverk som inngår i de 5 viktigste bransjekategoriene (de bransjene som har høyest andel ut ifra nettverk og bransjefordeling) De ti mest gründerfokuserte nettverkene Antall nyetablerte bedrifter som deltar i nettverkene Kunnskapsinstitusjoner i nettverkene Innovasjonsfokus i nettverkene Offentlige aktører i nettverkene Internasjonalt fokus 3.1 De største nettverkene målt i antall medlemmer Tabellen under gir en oversikt over de syv største nettverkene i kartleggingen, målt ut ifra antall medlemmer. Det øverste nettverket i tabellen (Lean Forum Oslo) er det størst med 486 medlemmer. Tabell 70: De syv største nettverkene i Osloregionen Navn på nettverk Verdier 1. Lean Forum Oslo Medlemmer 486 Alle bransjer Geografisk Oslo nedslagsfelt 2. Oslo ICT Network Medlemmer 300 IT og Software Geografisk Oslo nedslagsfelt 3. Kongsberg Næringsforum Medlemmer 280 Alle bransjer Geografisk nedslagsfelt Buskerud, Kongsberg 4. Subsea Valley Medlemmer 210 Olje og gass Geografisk nedslagsfelt Akershus, Asker 5. Hurum Næringsråd Medlemmer 190 Alle bransjer Geografisk nedslagsfelt Buskerud, Hurum 6. Oslo Medtech (Arena) Medlemmer 165 Helse og biotek/medtek Geografisk Oslo nedslagsfelt 7. Kvinnovasjon Hedmark Medlemmer 150 Alle bransjer Geografisk nedslagsfelt Hedmark, Sør-Odal 3.2 Antall medlemmer i nettverkene Figuren under viser en oversikt over antall medlemmer i de ulike nettverkene. Det er store variasjoner i antall medlemsbedrifter i de ulike nettverkene. Lean Forum Oslo er nettverket som har det høyeste antallet med nesten 486 medlemmer. The Conference Coast har færrest (5 medlemmer). Gjennomsnittet er 58 medlemsbedrifter. Deretter følger en tabell med en oversikt over antall medlemmer i nettverkene etter bransjetilknytning. Figur 1: Antall medlemmer i nettverkene Antall medlemmer i nettverket (n-69) 140 og høyere 120 til til til til til til 40 Under Oxford Research AS

53 Tabell 71: Antall medlemmer i nettverkene etter bransjetilknytning (n-69) Navn på nettverk Under til til 60 Antall medlemmer i nettverket 61 til 81 til 101 til 141 og høyere Totalsum Alle bransjer Olje og gass Maritim Metaller og materialer Telekom 1 1 IT og Software Fornybar energi og miljø Helse og biotek/medtek Reiseliv Kunnskapsbaserte tjenester Bygg, anlegg og eiendom 1 1 Totalt I figuren under er et kart som viser nettverkene i kartleggingen med flest medlemmer, og deres geografiske nedslagsfelt. Oxford Research AS 53

54 Figur 2: Kart over nettverkene med flest antall medlemmer Nettverkene med flest medlemmer Kvinnovasjon Hedmark Oslo ICT network Nettverk for logistikk Oslo Medtech Norwegian Fashion Hub Kongsberg næringsforum Subsea Valley Hurum næringsforum Lean Forum Oslo S v e r i g e Gründer Girls 2014 Datakilde: Oxford Research AS Kartgrunnlag: Statens kartverk 54 Oxford Research AS

55 3.3 Nettverkene og bransjefordeling I dette avsnittet presenteres en oversikt over nettverkene fordelt på bransjetilknytning. Som det fremkommer i figuren berører nettverkene i Osloregionene et bredt spekter av bransjer. Det er også 28 prosent av nettverkene som kategoriseres som «alle bransjer». Dette er primært gründernettverk bestående av nettverk der medlemsbedriftene representerer ulik bransje. Disse nettverkene kan vanskelig kategoriseres innenfor én bransje. Figur 3: Nettverkene ut ifra bransjetilknytning (n-69) Kunnskapsbaserte tjenester 4 % Reiseliv 7 % Helse og biotek/medtek 14 % Bygg, anlegg og eiendom 3 % Alle bransjer 28 % Fornybar energi og miljø 16 % IT og Software 10 % Telekom 1 % Olje og gass 4 % Maritim 7 % Metaller og materialer 6 % 3.4 Nettverk som inngår i de fem viktigste bransjekategoriene Basert på resultatene fra avsnittet presenterer vi i dette avsnittet de fem bransjene som har den høyeste andelen nettverk. «Alle bransjer» utelates fra denne oversikten. I tabellen under gis det en oversikt over nettverkene som inngår i de fem bransjene og deres geografiske nedslagsområde. Tabell 72: Nettverkene i de fem viktigste bransjekategoriene og nettverkenes geografiske nedslagsområde Bransje Nettverk Geografisk nedslagsområde Borg Plastnet Østfold, Fredrikstad Energiforum Østfold Østfold, Halden Gjenvinning Østfold Østfold, Fredrikstad Green Business Telemark, Skien Norway Industricluster Grenland Telemark, Porsgrunn Fornybar energi Vannklyngen Vestfold, Tønsberg og miljø OREEC - Oslo RenewableEnergy Oslo Helse og biotek/medtek and Environment Cluster Solklyngen Treklyngen NCE Smart Energy Markets Electric mobility Norway (Arena) Arena Heidner Arena Helse i Valdres Arena Helseinnovasjon DNFs helsefremmende kompetansenettverk Gro Helseinnovasjon Telemark Nansen Neuroscience Network NCE Oslo Cancer Cluster Oslo Medtech (Are- Oslo Buskerud, Ringerike Østfold, Halden Buskerud, Kongsberg Hedmark, Hamar Oppland, Nord Aurdal Buskerud, Drammen Buskerud, Drammen Østfold, Moss, Akershus Telemark, Skien Oslo Oslo Oslo Oxford Research AS 55

56 IT og Software Maritim Reiseliv na) Electronic coast Halden IT Forum IKT Grenland It Arena Hamar Game Collective Oslo ICT Network Engineering Coast MareLife Maritim og logistikk Maritimt Forum Oslofjorden Shipping & Offshore Network Gudbrandsdalsmat Guldkorn Matopplevelser i Numedal The Conference Coast Vestfold Mat Vestfold, Horten Østfold, Halden Telemark, Skien Buskerud, Drammen Hedmark, Hamar Oslo Vestfold, Tønsberg Oslo Østfold, Moss, Akershus Oslo Oslo Oppland, Sel Østfold, Sarpsborg Buskerud, Nore og Uvdal Vestfold, Sandefjord Vestfold, Larvik I det videre følger kart med oversikt over det geografiske nedslagsfeltet for hver av de fem viktigste bransjene som er presentert over. Kartene under viser hvor de enkelte nettverkene har sitt hovedsete. I tillegg er nettverkenes primære geografiske nedslagsfelt avmerket. Enkelte nettverk har imidlertid medlemmer også utenfor det avmerkede området. 56 Oxford Research AS

57 Figur 4: Kart over geografisk nedslagsfelt for Fornybar energi og miljø - bransjen Fornybar energi og miljø Industricluster Grenland Treklyngen Electric mobility Norway (Arena) Green Business Norway OREEC Solklyngen S v e r i g e Green Business Norway Gjenvinning Østfold Borg Plastnett Energiforum Østfold NCE Smart Energy Markets Vannklyngen 2014 Datakilde: Oxford Research AS Kartgrunnlag: Statens kartverk Oxford Research AS 57

58 Figur 5: Kart over geografisk nedslagsfelt for Helse og biotek/medtek - bransjen Helse og biotek/medtek Arena Heidner Arena Helse i Valdres Arena Helseinnovasjon Helseinnovasjon Telemark DNFs helsefremmende kompetansenettverk Oslo Medtech Nansen Neuroscience Network NCE Oslo Cancer Cluster Gro Helsenettverket - Eire S v e r i g e 2014 Datakilde: Oxford Research AS Kartgrunnlag: Statens kartverk 58 Oxford Research AS

59 Figur 6: Kart over geografisk nedslagsfelt for IT og Software - bransjen IT og software Norwegian Community for Digital Creativity IKT Grenland IT Arena Oslo ICT network S v e r i g e IKT/Mosseregionen næringsutvikling Halden IT Forum Electronic Coast 2014 Datakilde: Oxford Research AS Kartgrunnlag: Statens kartverk Oxford Research AS 59

60 Figur 7: Kart over geografisk nedslagsfelt for Maritim - bransjen Maritim MareLife (nasjonalt) Shiping & Offshore Network (nordisk) S v e r i g e Engineering Coast Maritim og logistikk Maritimt Forum Oslofjorden 2014 Datakilde: Oxford Research AS Kartgrunnlag: Statens kartverk 60 Oxford Research AS

61 Figur 8: Kart over geografisk nedslagsfelt for Reiseliv bransjen Reiseliv Gudbrandsdalsmat Matopplevelser i Numedalen S v e r i g e Vestfold Mat Guldkorn The Conference Coast 2014 Datakilde: Oxford Research AS Kartgrunnlag: Statens kartverk Oxford Research AS 61

62 3.5 De ti mest gründerfokuserte nettverkene Tabell 73: Antall gründerbedrifter, bransjetilknytning og geografisk nedslagsfelt for de ti mest gründerfokuserte nettverkene Navn på nettverk Verdier 1. Kvinnovasjon Antall gründerbedrifter 90 Hedmark Alle bransjer Geografisk nedslagsfelt Hedmark, Sør- Odal 2. Oslo ICT Network Antall gründerbedrifter 75 IT og Software Geografisk Oslo nedslagsfelt 3. Kunnskapsbyen Antall gründerbedrifter 22 Lillestrøm AS Alle bransjer Geografisk nedslagsfelt Akershus, Skedsmo 4. Kvinnovasjon Antall gründerbedrifter 20 Østfold og Follo Alle bransjer Geografisk Østfold, Rakkestad nedslagsfelt 5. Hydrogenfabrikkebedrifter Antall gründer- 20 Alle bransjer Geografisk nedslagsfelt Østfold, Fredrikstad 6. Nettverksbanken Antall gründerbedrifter 18 Vestfold Alle bransjer Geografisk Vestfold, Horten nedslagsfelt 7. IKT Grenland Antall gründerbedrifter 15 IT og Software Geografisk Telemark, Skien nedslagsfelt 8. Gründer Girls Antall gründerbedrifter 14 Alle bransjer Geografisk Østfold, Sarpsborg nedslagsfelt 9. Silicia Antall gründerbedrifter 13 Kunnskapsbaserte tjenester Geografisk Vestfold, Horten nedslagsfelt 10. NCE Smart Antall gründerbedrifter 13 Energy Markets Fornybar energi og miljø Geografisk nedslagsfelt Østfold, Halden Tabellen over presenterer de ti mest gründerfokuserte nettverkene i kartleggingen. I tillegg vises antall gründerbedrifter, bransjetilknytning og geografisk nedslagsfelt for de aktuelle nettverkene. Det øverste nettverket i tabellen (Kvinnovasjon Hedmark) er det nettverket med flest gründerbedrifter som medlemmer, totalt 90 stk. 3.6 Antall nyetablerte bedrifter som deltar i nettverkene Figuren under presenterer hvor mange av nettverkenes medlemsbedrifter som er etablert i løpet av de. Figur 9: Antall nyetablerte bedrifter som deltar i nettverkene (n-69) 10 til 15 9 % 6 til % 15 og flere 12 % Ingen 21 % 1 til 5 48 % Som det fremkommer i figuren over er det 69 prosent av nettverkene som har 0-5 medlemsbedrifter som er etablert i løpet av de. 3.7 Kunnskapsinstitusjoner i nettverkene Som det fremkommer i figuren under har 74 prosent av nettverkene medlemmer fra eller samarbeider med kunnskapsinstitusjoner. 62 Oxford Research AS

63 Figur 10: Kunnskapsinstitusjoner i nettverkene (n-69) I det videre gis det en oversikt over hvilke kunnskapsinstitusjoner som samarbeider med de ulike næringene. Tabell 74: Kunnskapsinstitusjoner fordelt på bransje Bransje Alle bransjer Olje og gass Maritim Metaller og materialer 26 % 74 % Kunnskapsinstitusjoner Kunstskolen, School of Fashion Industry, Høgskolen i Østfold, Folkeuniversitetet, Sintef, Østlandsforskning, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Institutt for energiteknikk, Norsk institutt for luftforskning, Forsvarets forskningsinstitutt, NORSAR, Høgskolen i Oslo og Akershus, Ahus, Universitetssenteret på Kjeller og Handelshøgskolen BI Campus Moss, NMBU, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Kjeller innovasjon, BI Drammen, Folkeuniversitetet Sør Øst, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Buskerud Campus Moss, NMBU, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Kjeller Innovasjon, Norges Vetrinærskole, SINTEF Marintek, Handelshøyskolen BI og Norges Maritime Utdanningssenter AS Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Teknologisk institutt, Fagskoler, Høgskolen i Gjøvik, Fagskolen innlandet, Vitensenteret innlandet, Nasjonalt senter for komposittkompetanse, Høgskolen i Hedmark, NTNU, Sintef Frafoss Manufactoring og Hedmark kunnskapspark Telekom IT og Software Fornybar energi og miljø Helse og biotek/medtek Reiseliv Kunnskapsbaserte tjenester Bygg, anlegg og eiendom Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik kunnskapspark og SINTEF Raufoss Manufactoring Vestfold Kompetanse, Høgskolen i Østfold, Institutt for Energiteknikk, Østlandsforskning, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Moss, NMBU, Kjeller innovasjon, Høgskolen i Telemark, Hedmark Kunnskapspark, Universitetet i Oslo og Difi Høgskolen i Østfold, IFE Halden, Høgskolen i Telemark, Teknologisk Institutt, Østfoldsforskning, UiO, Universitetet i Århus, NMBU, Metrologisk Institutt, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, NTNU, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, UMB, Universitetssenteret på Kjeller, Transportøkonomisk Institutt, NIBR, NILU, NINA, NIVA, Norsk Treteknisk Institutt, PFI/NTNU, SINTEF, CICERO, Universitetet i St. Gallen og Høgskolen i Ås Akershus Universitetssykehus, Center for Cancer Biomedicin, Haukeland universitetssykehus, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norges Veterinærhøgskole, NTNU, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Radiumhospitalets Legater, SINTEF Helse, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Hedmark, NMBU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Telemark, Campus Moss, Høgskolen i Østfold, Kjeller innovasjon, Handelshøgskolen BI, Nasjonalt senter for telemedisin, SIMULA Research Lab, Teknologisk Institutt og Forskningsparken (Oslo Innovation Center) Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Telemarksforskning, UMB og Høgskolen i Østfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold HIOF, NMBU, Østfold Fagskole og Høgskolen i Buskerud og Vestfold 3.8 Innovasjonsfokus i nettverkene I tabellen under ser vi på nettverkenes innovasjonsfokus. Her ser vi på hvor stor andel av bedriftene i nettverkene som har etablert nye produkter de siste tre årene. De nettverkene som oppgir 0-25 % kategoriseres som lav andel, nettverkene som oppgir % kategoriseres som medium andel, og nettverkene som oppgir % kategoriseres som stor andel. Oxford Research AS 63

64 Tabell 75: Andel av bedriftene i nettverkene som har etablert nye produkter de, fordelt på bransjetilknytning Bransjer Andel av bedriftene i nettverkene som har etablert nye produkter de Ikke oppgitt Lav andel Medium andel Stor andel Totalsum Alle bransjer Olje og gass Maritim Metaller og materialer Telekom 1 1 IT og Software Fornybar energi og miljø Helse og biotek/medtek Reiseliv Kunnskapsbaserte tjenester Bygg, anlegg og eiendom 2 2 Totalt Offentlige aktører i nettverkene Figuren under viser hvor stor andel av nettverkene som har offentlige aktører som medlemmer. Figur 11: Offentlige aktører i nettverkene (n-69) Som det fremgår i figuren over har 73 prosent av nettverkene offentlige aktører som medlemmer. En vesentlig andel av nettverkene har også offentlige aktører som finansieringskilder. NCE- og Arenanettverkene mottar en stor andel av den økonomiske støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. En stor andel av nettverkene mottar også regionale midler fra VRI og fylkeskommunene. Sistnevnte er i tillegg inne som medlemmer i mange av nettverkene sammen med kommunene Internasjonalt fokus 38 prosent av nettverkene ikke har internasjonale aktører som medlemmer, mens nesten dobbelt så mange (62 %) har internasjonale aktører som medlemmer i nettverket. 27 % 73 % Figur 12: Internasjonale aktører i nettverkene Nettverket har internasjonale aktører (n-63) 38 % 62 % Videre presenteres nettverksmedlemmenes internasjonale fokus. Dette gjør vi ved å innhente informasjon om andelen av medlemsbedriftenes andel av omsetning som går til eksport. Resultatene fremkommer i figuren under. 64 Oxford Research AS

65 I figuren under deles nettverkene inn etter hva som er deres primære marked. 15 prosent av medlemsbedriftene i nettverkene har en liten andel av deres omsetning som går til eksport. 44 prosent av medlemsbedriftene har en medium andel, mens 41 prosent av bedriftene har en stor andel som går til eksport. Figur 13: Internasjonalt fokus blant nettverkets medlemmer (n-69) Primær t interna sjonalt fokus 15 % Blandin g 44 % Primær t nasjona lt fokus 41 % Oxford Research AS 65

66 Oxford Research AS, Østre Strandgate 1, 4610 Kristiansand, Norge, Tlf ,

Næringsnettverk i Osloregionen. Kartlegging utført på oppdrag fra Osloregionen

Næringsnettverk i Osloregionen. Kartlegging utført på oppdrag fra Osloregionen Næringsnettverk i Osloregionen Kartlegging utført på oppdrag fra Osloregionen Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Profileringsstrategi for Osloregionen

Profileringsstrategi for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 16.06.15 Sak nr. 24/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringsstrategi for Osloregionen Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Høringsinstanser regional plan for innovasjon og nyskaping

Høringsinstanser regional plan for innovasjon og nyskaping Høringsinstanser regional plan for innovasjon og nyskaping Navn Postadresse E-post Kommuner 0211 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby post@vestby.kommune.no 0213 Ski Postboks 3010, 1402 Ski postmottak@ski.kommune.no

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

«MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN»

«MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN» MOSSEREGIONENS NÆRINGSUTVIKLING AS «MOSSEREGIONEN - MEST ATTRAKTIV VED OSLOFJORDEN» Presentasjon av næringsutviklingsprosjektet Tirsdag 5.3.2013 Prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud Visjon MNU SKAL VÆRE ET

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007

Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007 RAPPORT 1/2008 Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007 Pål Børing vein Kyvik NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Litteraturhuset, 14. november Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk

Litteraturhuset, 14. november Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk Litteraturhuset, 14. november 2016 Digitalisering og smart teknologi gir effektiv ressurs- og energibruk Næringsliv Akademia Offentlig Samarbeide E2U NNORD POOL N Dekningsspesialisten BærBærum Kommune

Detaljer

Osloregionen. Styret i Osloregionen, Sak nr. 6/17

Osloregionen. Styret i Osloregionen, Sak nr. 6/17 Osloregionen Styret i Osloregionen, 31.01.17 Sak nr. 6/17 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringstiltak i samarbeid med næringsklynger og nettverk i Osloregionen; OREEC,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer

Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen

Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen 1. Firmanavn 52 answered question 52 skipped question 8 2. Selskapsform AS 86,2% 50 ANS 3,4% 2 Enkeltmannsforetak 3,4% 2 Annet 6,9% 4 answered question 58

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Arbeidsplasser

Detaljer

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD.

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD. 1 SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen 24.4.2012 Sak nr 15/12 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold!

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! ...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! Slik startet det Larkollen, 6. september 2016 Et partnerskap for næringssamarbeid i Østfold blir til De første prosjektene

Detaljer

[NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler

[NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler [NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler 1 Evaluering av Læringsmiljøutvalg Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Evaluator Oxford Research

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ Industrikonferansen, Kongsberg, 24. juni 2011 Eva Næss Karlsen, ass.direktør, Kunnskapsbyen Lillestrøm KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ 2 Skedsmo kommune 49.000 innbyggere

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no sentralbord 05280 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015

Forprosjekt Digital Arena, Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Saknr. 15/1637-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Forprosjekt "Digital Arena", Hedmark Kunnskapspark AS. Søknad om støtte 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet «Digital Arena»

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Velkommen til dialogmøte!

Velkommen til dialogmøte! Velkommen til dialogmøte! 30.05.2013 Mapei Fra låve til internasjonalt konsern 2011 1976 FoU Fra kjøkkenbenken til internasjonalt FoU senter 2011 1977 Våre åtte forretningsområder (Business Units): Fasade

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess!

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! BRANNVESENKONFERANSEN 2017 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS/Leder 110-Forum -et spørsmål om prosess!

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Strategi for nettverk og leverandørutvikling

Strategi for nettverk og leverandørutvikling Strategi for nettverk og leverandørutvikling - erfaringer og valg i TotAl-gruppen - LUEN Tromsø, 22. februar 2012 Tor Holdø, TotAl-gruppen, Raufoss www.total-gruppen.no Presentasjon Om TotAl-gruppen Om

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK Regional plan for verdiskaping Valdresrådet 20.9.2017 OFK Hovedmål med Verdiskapingsplanen: Vekst i arbeidsplasser og verdiskaping over gjennomsnittet for landet innen de prioriterte plantema Avgrensing:

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer