Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog"

Transkript

1 Hovedprosjekt: Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog Forfattere: Ruth Elizabeth Avila Reidun Svensson May-Britt Moen Dato: 13. mai 04

2 Hovedprosjekt 2004 Copyright Ruth Elizabeth Avila, Reidun Svensson og May-Britt Moen Brødtekst: Georgia Overskrifter: Optima

3 Hovedprosjekt våren 2004 Nr: 3 Dato: Tittel: Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog Quality assurance of web-based customer dialog. Deltakere: Reidun Svensson Ruth Elizabeth Gjernes Avila May-Britt Moen Veileder: Leif Nordahl Oppdragsgiver: Allkopi Kontaktperson Espen Lyngstad Stikkord Nettbasert kundedialog, kvalitetssikring, kartlegging av bedrift, prosessbeskrivelse. Antall sider: 166 Antall bilag: 8 Tilgjengelighet: Åpen

4

5 Sammendrag Dagens situasjon krever stor fleksibilitet fra grafiske bedrifter. Kunden har ofte god kjennskap til bransjen og krever kortere leveringsfrister samt høy kvalitet. For å kunne sikre kundenes behov, må bedriftene vende blikket inn i sine egne avdelinger og prosesser. Hovedprosjektet tar for seg kvalitetsikring og ser på hvordan en nettbasert kundedialog kan forbedre bedriftens prosesser samt tilfredstille kundenes ønsker om fleksibilitet. Resultatet av prosjektet er kravspesifikasjoner for en interaktiv nettside hvor kundene kan bestille foldere over Internett, samt en teoretisk del med kartlegging av bedriftens prosesser som knyttes opp mot folderproduksjonen. Gruppen har også kartlagt teoretisk informasjon for utvikling av kravspesifikasjonene. Kravspesifikasjonene skal benyttes videre av Allkopi Sagveien. Nettsidens fordel blir at kundene skal få en fleksibel nettside hvor de kan bestille raskt og til enhver tid, samt kvalitetsikre den digitale arbeidsflyten ved å begrense inntak av filtyper til PDF. Bestilling som skjer over nettsiden vil minske arbeidsmengden i salgs- og administrasjonsavdeling såvel som førtrykkavdeling.,

6

7 Abstract Today customers demand a high level of flexibility from printing houses. The customer is often well informed about the industry and requests short production time as well as high-quality products. To be able to provide for the customers needs, printing houses have to focus on their own divisions and processes. This project involves quality assurance, and it informs about the possibilities of an interactive website in order to improve the Allkopi s processes and secure the costumers desire for flexibility. Specifications for an interactive website where costumers can order folders through the Internet, and a theory section with reviewing of the companies processes related to a folder production is the end result of this project. The group has also mapped relevant theoretical information, in order to develop the specifications. Allkopi at Sagveien will further on utilize the specifications to develop and program the website. The websites advantages will be a flexible site. Customers can order twenty-four hours a day, in a system based on a quality assured digital work-flow by limiting access of incoming files to PDF. Orders received by the website will lessen the workload in the sales, administration and prepress departments.

8

9 Forord Rapporten er utarbeidet som resultat av hovedprosjektet Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog. Hovedprosjektet har en arbeidsbelastning på 18 studiepoeng, og er en avrundning på den treårige ingeniørutdannelsen ved Høgskolen i Gjøvik grafisk linje. Prosjektets tema er nettbasert kvalitetssikring av kundedialog. Valg av tema kom fra felles interesse for kvalitetsikring, produksjonsledelse samt måter for å kunne bedre kundedialog. Rapporten inneholder en teori del, kartlegging av bedriftens prosesser knyttet opp mot folderproduksjonen og kravspesifikasjoner. Prosjektet var et samarbeid med Allkopi avdeling Sagveien. For all støtte og hjelp gjennom dette prosjektet vil vi takke: Oppdragsgiver; Allkopi ved Alf Bergli og Espen Lyngstad. Høgskolen i Gjøvik; veileder Leif Nordahl og Terje Bokalrud. Grafisk Utdanningsfond; økonomisk støtte. IGM; Tom Johansen. Telenor; Tore Orderløkken. Gjøvik 19.mai 2004 Reidun Svensson Ruth Elizabeth Avila May-Britt Moen

10

11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 18 2 Utføring 28 3 Bakgrunnsteori 38 4 Kartlegging 52 5 Analyse 72 6 Nettdesign og brukervennlighet 80 7 Database 92 8 Informasjonssikkerhet 98 9 Forarbeid til kravspesifikasjon Kravspesifikasjoner Vurdering Konklusjon Litteraturliste 165 Vedlegg

12 1 Innledning 1.1 Organisering av rapporten Bakgrunn for prosjektet Mål for prosjektet Mål Oppgavedefinisjon Avgrensning Andre prosjekter i samme område Målgrupper Målgruppe for rapporten Målgruppe for kravspesifikasjonene Målgruppe for kvalitetssikringsarbeidet Rammer Ressurser Tidsrammer Prosjektsgruppens faglige ressurser Kompetanseheving ved prosjektgjennomføring Prosjektets Nettsted Arbeidsmetoder Ansvarsforhold Gruppearbeid Gruppemøter Møte med veileder Møte med oppdragsgiver Kommunikasjon Retting av rapport Terminologibruk Norsk engelsk Tekniske ord og utrykk Kvalitetsikringsrutiner Gruppekontrakt Kvalitetssikring av dokumenthåndtering 26 2 Utføring 2.1 Forutsetninger om oppdragsgiver i forhold til utførelse Kontaktperson i bedriften Møter med oppdragsgiver Innblikk i produksjon Fremgangsmåte for å løse prosjektet Kreativ problemfase Undersøkelser Innsikt i systemer 35

13 3 Bakgrunnsteori 3.1 Kvalitet Hva er kvalitet ISO og NS definisjon av kvalitet Rammebetingelser Prosess Prosessorientering Valg av prosesstype Prosessvalg Prosesser ved grafisk produksjon Prosesseierskapsanalyse Flytskjema Vår løsning av prosesseierskapsanalyse og flytdiagram Ordrebehandling Produksjon i grafisk bransje Informasjonsflyt Ordreflyt Elektroniske kanaler Dataverktøy Analyse av produkter ABC - analyse Digitaltrykk Digitaltrykkmaskin 50 4 Kartlegging 4.1 Kartleggingsrapport Introduksjon av Allkopi Allkopi Sagveien Organisasjonskart Beskrivelse av organisasjonskart Beskrivelse av avdelingene, ansvarsområder og arbeidsoppg Allkopi i endring Folderproduksjon Prosesser i produksjonen Kartlegging av folderproduksjonen Flytskjema Administrasjonsverktøy BIG Excel beregningsprogram Skjema Ordreseddel Pristilbud Ordrebekreftelse. 70

14 5 Analyse 5.1 Kritiske punkter Salgsavdeling Førtrykk Trykk Kritiske punkter i dagens skjemaer Ordreseddel digital Digital Ordreseddel Analog Ordreseddel Ordrebekreftelse Behov for nettsiden Undersøkelse Nettsiden 77 6 Nettdesign og brukervennlighet 6.1 Teori Nettdesign og brukervennlighet Skjermflaten Lenker Stilark (CSS) Design av innhold Design av nettsted Kartlegging av dagens sider Analyse av bedriftens nettsider Sidebredde Logo Oppbygging - Plassering av meny Søkefelt Tekstlenke 90 7 Database 7.1 Teori om Database Database SQL Administrasjonssystem BIG Allkopis felles databaseløsning De viktigste funksjonene i denne applikasjonen. 95

15 8 Informasjonssikkerhet 8.1 Teori om informasjonssikkerhet Generelt Trusler og farer: Aktuelle lover og forskrifter Tiltak Informasjonssikkerhet ved Allkopi Resultater etter undersøkelse foretatt i bedriften Risikoanalyse Definisjon av risiko Risikoanalyse av Nettsiden Forarbeid til kravspesifikasjon 9.1 Forarbeid til kravspesifikasjon Behov til ordreseddel Behov i produksjon Behov kartlagt ved undersøkelser Teori om produksjon KDI BIG Filformat Kravspesifikasjoner 10.1 Kravspesifikasjoner av utseende/funksjonalitet Muligheter ved nettsiden Innlogging Kundeinformasjon Produktinformasjon Samlet prisforespørsel Pristilbud Ordrebekreftelse Beregning Administrasjon Førtrykk Trykk Ferdiggjøring Beregningsalternativer Selvkostberegning: Skjema Ordreseddel Folderproduksjon Beskrivelse av produksjonsforløpet Flytskjema Endringer etter innføring av nettsiden 147

16 11 Vurdering 11.1 Vurdering av kravspesifikasjonene Generelt Innlogging Kundeinformasjon Produktinformasjon Prisberegning Brukertesting av kravspesifikasjon Videreutvikling av prosjektet Utvidet kartlegging Utvikling av nettsiden Brukertesting Avvik Forprosjekt Kartleggingsarbeidet Innsamling av informasjon Milepælendringer Konklusjon 12.1 Måloppnåelse Valg av prosjekttema Kravspesifikasjonene Evaluering av prosjektet Avvik Prosjektgruppen Prosjektgjennomføring Hva har vi lært Evaluering av samarbeid med oppdragsgiver Evaluering av samarbeid med veileder Litteraturliste 13.1 Faglitteratur Støttelitteratur Elektroniske kilder 166 Vedlegg:

17 Kapittel 1 Innledning

18

19 Innledning 1.1 Organisering av rapporten Rapportens organisering er lagt opp etter HiGs retningslinjer for rapportoppsett. Rapporten inneholder tretten kapitler i tillegg til litteraturliste og vedlegg. Kapittel 1 omhandler generell informasjon om prosjektet, gruppen og rapporten. Rapporten er delt inn i fire hovedtemaer som deler prosjektets struktur. Hovedtemaene er kartlegging av folderproduksjon, nettdesign og brukervennlighet, database og informasjonssikkerhet. Kartleggingen av folderproduksjon omtales i kapitlene 2 til 5. Nettdesign og brukervennlighet, database og informasjonssikkerhet finnes i kapittel 6, 7 og 8. De tre neste kapitlene tar for seg kravspesifikasjonene; forarbeid, selve kravspesifikasjonene og de kritiske punktene. Rapporten avrundes med drøfting av resultat og konklusjon. Informasjonsboksene i margen, forklarer ord og uttrykk som står i sammenheng med teksten. 1.2 Bakgrunn for prosjektet Gruppemedlemmene: Gruppens medlemmer gjennomfører siste års utdanning til Grafisk høgskoleingeniør, og har valgt fordypning i studieretningen produksjonsledelse. Studiet er spesielt rettet mot studenter som er interesserte i å lære om produksjon, økonomi og ledelse. Valg av tema for denne hovedoppgaven er basert på gruppens interesser om kvalitetssikring og produksjonsledelse. Bedrift: Allkopi er en stor grafisk bedrift med en rekke avdelinger rundt i Norge. De tilbyr en stor variasjon av tjenester. Allkopi spesialiserer seg innen digitaltrykk, print on demand, tradisjonell offsettrykk og har i tillegg spesialisert seg på en rekke nettløsninger. Print on demand Trykksaker produseres ved behov. Bedriften har ekspandert i de siste årene og har kjøpt opp flere småbedrifter. Endringene har medført at Allkopi har blitt en dynamisk bedrift. Et problem som mange bedrifter står overfor er at rutiner og arbeidsprosesser ikke er formalisert skriftlig. Noen ressurspersoner sitter inne med mye viktig informasjon om driften. Ved å kartlegge hvordan bedriftens rutiner og prosesser fungerer, blir videre kvalitetssikringsarbeid enklere å ta tak i. 19

20 ETTBASERT KDI Kvalitetssikker digital innholdshåndtering. Allkopi Sagveien ønsker å kartlegge avdelingene og prosessene. Bedriften vil gjerne videreutvikle nettløsningene og gi kundene et bredere tilbud. Vi har tatt kontakt med Allkopi i Oslo og har sammen med vår lærer i faget prosjektstyring, Tom Johansen diskutert aktuelle tema for hovedprosjekt i samarbeid med Allkopi. Tom Johansen er ansatt i IGM (Institutt for grafisk medier) og samarbeider med Allkopi i forskningsprosjektet KDI. Gruppens prosjekt er en del av Allkopis innsats i KDI-prosjektet. Effektmål Beskriver de effekter eller gevinster bedriften tar sikte på oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Peker på de behov eller probemer som utløste prosjektideen. 1.3 Mål for prosjektet Mål Effektmål: Utvikle kravspesifikasjoner for en interaktiv nettside for bestilling av foldere. Resultatmål: Kartlegge dagens produksjon av foldere. Komme med anbefalinger til forbedringer av dagens folderproduksjon. Kartlegge nødvendig datafangst ved produksjonsplanlegging av foldere. Resultatmål Sier noe om hva som skal foreligge når prosjektet er ferdig. Kartlegge eksisterende teori om nettdesign og brukervennlighet, database og informasjonssikkerhet for utvikling av kravspesifikasjoner Oppgavedefinisjon Oppgaven har som hensikt å sikre informasjonsutvekslingen mellom kunde og bedrift. Oppgaven skal kartlegge informasjons- og ordreflyten ved Allkopi slik den er i dag. Prosjektet skal utarbeide kravspesifikasjoner for en interaktiv nettside. Kravspesifikasjonene skal kvalitetssikres slik at bedriften får all nødvendig informasjon de trenger fra kunden ved prisforespørsel og bestilling. 20

21 Innledning For å lage kravspesifikasjone har gruppen kartlagt relevant informasjon om temaene nettdesign og brukervennlighet, database og informasjonssikkerhet. På nettsiden skal kunden kunne bestille en folder. Folderen begrenses til å være firesiders A4-format og 4-farger. Kunden får generert automatisk et pristilbud fra Allkopi og kan sende inn en trykklar PDF-fil. Folderne vil være begrenset for trykk i digitaltrykkmaskin. Bedriften har som mål å kunne benytte nettsiden som hovedordremottaker for folderbestillinger og en informasjonskilde ved senere spørsmål om ordrene. På denne måten kan Allkopi spare mye tid og ressurser. Den har også som mål å raskt identifisere kunden for å unngå dobbeltregistrering av kunder. En hypotese for fremtiden er å kunne benytte det interaktive nettstedet som en informasjonskilde direkte fra Internett til produksjon, dette ved hjelp av JDF. JDF Job Definition Format. Er en ny bransjestandard utviklet for å forenkle informsjonsutvekslingen mellom forskjellige applikasjoner i grafisk bransje. 1.4 Avgrensning 1. Rapporten avgrenses til folderproduksjon. Kartlegging av bedriftens prosesser og analyse er begrenset i forhold til aktivitetene og administrasjonen som skjer ved produksjon av foldere. 2. Rapporten skal være offentlig for alle. På grunnlag av det har gruppen i samarbeid med Allkopi bestemt å begrense oppgavens omfang av databasekartleggingen. Folder Liten trykksak bestående av et ark som falses med to eller flere parallelle falser. 3. Oppgaven begrenses også ved at gruppen ikke skal programmere og implementere nettsiden til et ferdig produkt. Prosjektet fokuserer på å lage kravspesifikasjonene som skal brukes videre for å utvikle nettsiden. Årsaken er at databasen i Allkopi må videreutvikles, før den kan kommunisere med denne nettsiden. 4. Nettsiden skal gi kundene mulighet til å bestille firesidig folder med 4-farger og A4-formatet. 21

22 ETTBASERT 1.5 Andre prosjekter i samme område Våren 2002 ble det gjennomført et prosjekt innen ordre- og informasjonsflyt i en grafisk bedrift. Prosjektet heter dinfo, det tar for seg ordreflyten i en bedrift og har som mål å effektivisere og digitalisere den. dinfos mål og resultat skiller seg fra vårt prosjekt ved at de kartlegger alle prosesser knyttet opp mot ordreflyt. Kartlegginen har de brukt til å utarbeide forslag til nytt administrasjonssystem. 1.6 Målgrupper Målgruppe for rapporten Sensor: Skal gi en vurdering på kvaliteten av arbeidet som er gjort. Skolen: Er interessert i at studenter skal få kontakter i bransjen og fullføre utdanningen. Grafisk Utdanningsfond ved Viskom: Har sponset prosjektet med et stipend. En av forutsetningene er at rapporten skal være offentlig for allmennheten. Grafisk Utdannigsfond har interesse av den faglige kvaliteten av rapporten, og er interesserte i å støtte gode prosjekter knyttet mot næringslivet. Oppdragsgiver: Er interesserte i kartleggingen av bedriften og kravspesifikasjonene for nettsiden Målgruppe for kravspesifikasjonene Oppdragsgiver: Vil bruke kravspesifikasjonene for nettsiden til videreutvikling og programmering. Oppdragsgivers kunder: Er sluttbrukerne av nettsiden, deres behov for rask og effektiv bestilling av foldere skal dekkes Målgruppe for kvalitetssikringsarbeidet Oppdragsgiver: Får en ny vinkling på arbeidet og måten bedriften fungerer. Tildeles kartlagte rutiner og kritiske punkter i dagens folderproduksjon. 22

23 Innledning 1.7 Rammer Ressurser Fysisk utstyr For utførelse av prosjektet forutsatte gruppen tilgang til nødvendig datautstyr. Arbeidet har foregått både på PC og Macintosh. Programmer Arbeidet forutsatte ulike dataprogrammer for å kunne gjennomføre prosjektet på en ordentlig måte. Ved å bruke de ulike datarommene på skolen har tilgangen på programmer vært god. Gruppen har brukt programmer som InDesign, Photoshop, Illustrator og ellers vanlige Microsoft programmer som f. eks. Word og Excel. Disse programmene har vært viktige i arbeidet med prosjektet. Økonomi Fra Grafisk Utdanningsfond har vi fått et stipend på kr Støtten har vært til stor hjelp med innkjøp av bøker, reiseutgifter og administrative utgifter Tidsrammer Skolens rammer for hovedprosjekter lå til grunn for tidsbruk og dato for innlevering. Rapporten skulle leveres 19.mai og arbeidsmengden ble lagt opp deretter Prosjektsgruppens faglige ressurser Gruppens faglige bakgrunn er i størst grad knyttet opp mot deres treårige utdanning som Grafisk høgskoleingeniør ved HiG. Alle gruppemedlemmer har valgt studieretning for produksjonsledelse. Linjen gir studentene innsikt i produksjon, økonomistyring, materialadministrasjon og ledelse i grafiske bedrifter. Fag som produksjonsledelse 1 og 2, trykk- og ferdiggjøringsteknologi, databasemodellering, publisering for web, grafisk kommunikasjon og typografisk design, digital publiseringsteknologi, kvalitetsledelse, økonomi- og prosjektstyring, prosjektstyring og ergonomi i digitale medier er fag som er gjennomført av alle gruppemedlemmene og er svært relevante for dette prosjektet Kompetanseheving ved prosjektgjennomføring Underveis i oppgaveløsingen har gruppen måtte tilegne seg kunnskap og kompetanse utenfor fagrammene og studieplanen fra HiG. For at prosjektet skal ha en teoretisk basis har gruppen måtte søke kunnskap fra faglitteratur og ressurspersoner innen forskjellige fagfelt. 23

24 ETTBASERT Oppdragsgiver Allkopi: Kontaktperson Espen Lyngstad: Har bidratt med innsikt og kunnskap om databaser og muligheter til tekniske løsninger for nettsiden. Kurt Knutson: Bidratt med innsikt om dagens produksjon og organisasjon ved Allkopi Sagveien. Skolens ressurspersoner: Veileder Leif Nordahl: Utveksling av erfaring og konsultering underveis i oppgaveløsningen. Terje Bokalrud: Lærer i fagene kvalitetssikring og teknologiledelse. Har hjulpet med strategi og forslag til utførelser av kvalitetssikringsarbeidet. Andre ressurspersoner: Tore Orderløkken: Ansatt i Telenor, jobber daglig med informasjonssikkerhet. Har bidratt med innspill og rådgiving om informasjonssikkerhet. Tom Johansen: Ansatt i IGM samt lærer i faget prosjektstyring ved HiG. Fungert som veileder og kontaktperson mot Allkopi, samt bidratt med kompetanse og rådgivning. 1.8 Prosjektets Nettsted Gruppen har utarbeidet et nettsted for hovedprosjektet. Her finnes en kort introduksjon om gruppen, oppdragsgiver og prosjektet. Mulighet for å kontakte medlemmene i gruppen og veileder via e-post. Besøk prosjektets nettsted på adressen: URL: html 24

25 Innledning 1.9 Arbeidsmetoder 1.9. Ansvarsforhold Oppdragsgiver: Allkopi avdeling Sagveien. Prosjektansvarlig: Alf Bergli, forsknings- og utviklingsdirektør. Kontaktperson: Espen Lyngstad. Veileder: Leif Nordahl, høgskolelærer HiG. Gruppeleder: Økonomiansvarlig: Teknisk ansvarlig: Backupansvarlig: Kontaktperson: Nettansvarlig: Alle har delt ansvar. May-Britt Moen. Reidun Svensson. Reidun Svensson. Fordelt ut fra aktuelle temaer. Ruth Avila Gruppearbeid Arbeidet har vært en kombinasjon mellom fordelte arbeidsoppgaver og felles gruppearbeid. Gruppen har jobbet sammen på skolen mandag til torsdag, og resten av tiden hver for seg. Etter hvert som deadline nærmet seg har arbeidsmengden og tiden som vi jobbet sammen på skolen økt Gruppemøter Kollektiv oppdatering på hvordan fremdriften lå an i forhold til ganttskjema og utført arbeid. Møtene har funnet sted hver mandag kl.10.00, ved behov har hyppigheten økt Møte med veileder Fast møte med Leif Nordahl hver onsdag kl Har det ikke vært behov for å møtes er veileder blitt kontaktet i forveien via e-post Møte med oppdragsgiver Ved behov for møte ble kontaktperson Espen Lyngstad gitt beskjed i forveien. På denne måten kunne han sørge for å ha mobilisert de rette ressursspersoner før besøket Kommunikasjon Gruppemedlemmene bor spredt på Lillehammer, Hamar og Gjøvik. Dermed har telefon, msn samt e-post har vært hyppig brukt. Gruppen har opprettet en egen e-post konto som benyttes i sammenheng med hovedprosjektet. 25

26 ETTBASERT Retting av rapport Underveis som gruppen ble ferdig med råstoff for prosjektet, ble informasjon sendt til Stine Naterstad, Tom Johansen og Tore Orderløkken for evaluering og tilbakemeldinger. Når rapportmalen var klar, kom Ole Lund med konstruktive tilbakemeldinger om hva som kunne forbedres med rapportoppsettet. Gruppen har i tillegg lest hverandres tekster og rettet sammen Terminologibruk Norsk engelsk Når det gjelder ord og utrykk som brukes i engelsk og norsk form om hverandre, har gruppen konsekvent valgt å bruke norsk termer. Eksempelvis brukes førtrykk i stedet for prepress. Unntak forekommer; ved henvisning til Allkopis skjemaer Tekniske ord og utrykk Rapporten inneholder mange tekniske ord og uttrykk, som krever at leseren har god innsikt i grafisk bransje og generell datakunnskap. For å gi leseren bedre forståelse overfor ord og utrykk er det bokser ved margen som forklarer tekniske ord og utrykk som finnes i teksten. I vedlegg A; termer, finnes i tillegg en samlet liste over alle ord og forklaringer gjennom hele rapporten Kvalitetsikringsrutiner Gruppekontrakt Gruppen har sammen signert en kontrakt med grunnregler for hvordan samarbeidet skal foregå Kvalitetssikring av dokumenthåndtering Back-up ble tatt en gang pr uke gjennom hele prosjektet. Denne ble tatt hver torsdag før lunsj og brent på CD. Hvert gruppemedlem har hatt ansvar for å ta back-up av sitt arbeid hver dag. Hver enkelt fil ble navnsatt som følgende: Filnavn_initialer_Dato.XXX Eks: Lagrings_rutiner_ra_ txt 26

27 Kapittel 2 Utførelse

28

29 Utførelse 2.1 Forutsetninger om oppdragsgiver i forhold til utførelse Kontaktperson i bedriften For å få til et prosjekt med gunstige resultater for prosjektgruppen og oppdragsgiver, er det viktig å ha et godt forhold mellom partene. Gruppen var i kontakt med bedriften på høstsemesteret. Ved neste møte i begynnelsen av februar ble det bestemt kontaktperson, Espen Lyngstad, som representant for bedriften. Videre ble problemstillingen og detaljene avtalt for prosjektet. Under arbeidet med prosjektet har kontakten mellom gruppen og kontaktpersonen fungert bra. Kontakten har vært ved møter ansikt til ansikt, over telefon og via e-post. Espen Lyngstad har stilling som prosjektleder IT. Ved anledninger hvor det har dukket opp emner utenfor hans område har han henvist gruppen til andre ressurspersoner Møter med oppdragsgiver Under prosjektet har gruppen besøkt bedriften fire ganger. Disse møtene har foregått på møterom og i de ulike avdelingene Innblikk i produksjon For å kunne kartlegge produksjonen og ulike aspekter ved bedriften har gruppen fått adgang til å følge produksjonen. Opplevelse av produksjonen gjør det lettere å se tilgjengelig teori i et nytt lys. Gruppen har fått en dypere forståelse av hvordan produksjonen er fra prisforespørsel til ferdig produkt. 2.2 Fremgangsmåte for å løse prosjektet Kreativ problemfase Etter avklart tema for hovedprosjektet, satte gruppen seg ned sammen med nøkkelpersoner fra Allkopi for å bestemme målene for prosjektet. 29

30 ETTBASERT Effektmålet ble delt opp i flere resultatmål. Disse skulle gjøre effektmålet oppnåelig. En kreativ arbeidsfase ble satt i gang for å finne fram til den beste måten å strukturere innholdet i hovedprosjektet. Etter en idémyldringsprosess kom gruppen fram til at hovedprosjektet skulle omfatte fire hovedtemaer. Disse ga relevant kunnskap for å lage kravspesifikasjonene for nettsiden (henviser til figur 2.1): Figur 2.1 Kvalitetsirkel 1. Kartlegging av bedrift 2. Nettdesign og brukervennlighet Kravspesifikasjoner til interaktiv nettside 3. Database 4. Informasjonssikkerhet Kvalitetssirkelen ble inndelt i et sirkelsegment for hvert hovedtema. Hvert tema er delt opp i hoveddeler og i stikkord over hva som må oppnås. Det starter med generell kartlegging av informasjon og innhenting av teori, for å senere spisse inn mot kravspesifikasjonen som skal oppnås. 30

31 Utførelse 1. Kartlegging og kvalitetssikring av folderproduksjonen Omfatter kartlegging av bedriftens organisasjon og avdelinger. Prosesser som en folder passerer i produksjon. Begrensninger og flaskehalser. Hva som fungerer bra og dårlig i produksjonen av en folder. Analyse av dagens situasjon forbedringer. Kravspesifikasjon for produksjonen av en folder. KARTLEGGING AV ALLKOPI Figur 2.2 Sirkelsegment; Kvalitet AVDELINGER PROSESSER BEGRENSININGER ANALYSE KRAV- SPESIFIKASJONER. 31

32 ETTBASERT 2. Krav til nettdesign og brukervennlighet Generelle krav til brukervennlighet og god design. Kartlegging av dagens sider. Begrensninger. Analyse av dagens sider i forhold til teori. Kravspesifikasjon av design og funksjonalitet til nettsiden. Figur 2.3 Sirkelsegment; nettdesign og brukervennlighett NETTDESIGN OG BRUKERVENNLIGHET KARTLEGGING AV DAGENS SIDER BEGRENSNINGER ANALYSE AV DAGENS SIDER KRAV- SPESIFIKASJONER 32

33 Utførelse 3. Database Teori om XML og SQL. Kartlegging av dagens system. BIG hvordan fungerer databasen? Hvordan skjer kommunikasjonen? Begrensninger i dagens system og analyse. Spesifikasjoner mot nettsiden: innlogging, bruk av eksisterende kunder i databasen, hvordan prisforespørsel skal skje. DATABASE OG SQL Figur 2.4 Sirkelsegment; database DAGENS SITUASJON BEGRENSNINGER ANALYSE KRAV- SPESIFIKASJONER 33

34 ETTBASERT 4. Informasjonssikkerhet Teori om informasjonssikkerhet. Dagens situasjon i Allkopi: intervju, avkrysningskjema. Begrensninger mot oppgaven hva er relevant mot nettsiden. Analyse av dagens situasjon mot behov. Kravspesifikasjon i forhold til informasjonssikkerhet mot nettsiden. Figur 2.5. Sirkelsegment; informasjonssikkerhet INFORMASJONSSIKKERHET DAGENS SITUASJON BEGRENSNINGER - ANALYSE KRAV- SPESIFIKASJONER Sirkelsegmentene er en egenutvikling basert på produktmåltrekanten fra boka Prosjektarbeid ¹. Produktmåltrekanten er oppbygd av følgende begreper: Temaet: Problemområdet der man skal finne en problemstilling. Problemstillingen: Det sentrale spørsmålet man skal utvikle i prosjektet. Den avgrensete problemstillingen: Man må avgrense prosjektet for å kunne bli ferdig med prosjektet til rett tid. Produktmålet: Det resultatet man forventer å oppnå Prosjektarbeid, Erling S. Andersen og Eva Schwencke

35 Utførelse Undersøkelser For å få tak i den informasjon gruppen trengte for å utføre kartleggingen av bedriften, er det utført flere undersøkelser i bedriften. Det har blitt arbeidet med kjent informasjon og utarbeidet ulike undersøkelser med spørsmål til bedriften. De ulike undersøkelsesmetodene som har vært brukt er intervjuundersøkelser, spørreundersøkelser og observasjoner av bestemte situasjoner. Intervjuundersøkelsene har blitt brukt for å kunne få validert informasjon fra nøkkelpersoner og for å få deres synspunkter på dagens situasjon. Gruppen har underveis i arbeidet utviklet nye spørsmål, som senere har blitt stilt til ulike ansatte i Allkopi. Intervjuene har foregått ansikt til ansikt, over telefon og via e-post. De mest omfattende undersøkelsene har foregått i Oslo, mens enkle spørsmål ble gjort på telefon og via e-post. Spørreundersøkelser ble gjennomført under prosjektet. Gruppen bearbeidet spørreskjemaer med spørsmål som ble levert ut til de ulike avdelingene. Siden kartlegging av bedriften er en stor del av prosjektarbeidet var det viktig med observasjoner. Gruppen fikk muligheten iaktta de forskjellige avdelingene Innsikt i systemer For å kunne kartlegge hva slags informasjon som er helt nødvendig for bedriften å få fra kunden, har vi fått muligheten til å studere ordreseddelen og bruke den i vårt arbeid. 35

36

37 Kapittel 3 Bakgrunnsteori

38

39 Bakgrunnsteori 3.1 Kvalitet Hva er kvalitet Ordet kvalitet brukes i mange sammenhenger; i dagliglivet og i næringslivet, av forbrukere, produsenter og markedsførere. Mange har imidlertid vanskeligheter med å forklare nøyaktig hva de egentlig mener med brgrepet kvalitet. Kvalitet Evnen til å tilfredstille brukerens krav, behov og forventinger. Kvalitet forbindes oftest med oppfylling av spesifikke krav. Krav som stilles til produktene eller tjenestene og som må tilfredsstille kundens behov og forventninger. Kvalitet er derfor å tilfredsstille brukerens forventninger til tjenesten eller produktet. Når et produkt eller en tjeneste kjøpes, gjøres dette for å dekke eksisterende behov. Produktet/tjenesten dømmes etter hvor godt det tilfredstiller behovet ISO og NS definisjon av kvalitet ISOs definisjon, som også benyttes av Norsk Standard (NS) lyder: Kvalitet¹: Helhet av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underståtte krav Rammebetingelser Alle tjenester har en faglig standard, altså en beskrivelse av hvor avanserte disse skal være. Nivået på en faglig standard er forskjellig i ulike typer virksomheter. Eksempelvis et femstjerneshotell og et tostjerneshotell. Begge bedriftene må streve etter å oppfylle krav og forventinger i forhold til sine tjenester. Brukere har også forskjellige forventinger fra bedriftene. Begge strever etter å få fornøyde brukere og yte kvalitet ut i fra sine eksisterende rammebetingelser. ISO International Organization for Standardization. En organisasjon som leder og utarbeider ulike internasjonale standarder, bl.a. for kvalitetssikring. Å sikre kvaliteten i bedriftens tjenester er alle medarbeidernes ansvar. Bedriften må sette kvalitet i fokus gjennom systematisk arbeid. Viktige faktorer er: Å ha innsett at kvalitet lønner seg. Erkjennelse av forbedringsmulighetene i bedriften. Å innse viktigheten av å tilfredsstille kundene. At alle ser nytten av systematisk arbeid. 1. NS-ISO 8402, oktober

40 ETTBASERT 3.2 Prosess Prosess En prosess er en rekke aktiviteter som henger sammen og som fører til et resultat Prosessorientering Fokusering på prosesser er et av prinsippene i kvalitetsledelse. Det er nødvendig å forstå hva begrepet prosess innebærer. Den formelle definisjonen av en prosess er: En samling av samvirkende ressurser og aktiviteter som omformer tilførsler til resultater. ² Innsatsfaktorene eller oppgaven som skal løses kalles ofte input, mens resultatet kalles output. Fra start av en prosess til det endelige resultat inngår det en utførelse av arbeidsoppgaver gjennom ulike delaktiviteter. Disse har ofte trinnvis karakter, der hvert trinn avhenger av tidligere trinn. Hvis bare en eneste av delaktivitetene utføres dårlig vil dette innvirke på sluttresultatet. Prosessorientert produksjon i arbeidet innebærer å: Skape/fornye prosesser. Forbedre eksisterende prosesser. Styre prosesser og behandle avvik. Definere ansvarsområder og grensesnitt Valg av prosesstype Prosessbestemmelser påvirker direkte selve prosessen, produkter og service innad i bedriften. Valget er av strategisk natur. Ved å velge riktig prosess kan bedriften lettere nå sine langsiktige mål og visjoner. Produktivitet og kostnader blir påvirket av valget. Prosesstyring er valg av innkjøp, arbeidsflyt og metoder for å transformere det bedriften mottar til det den sender ut igjen (input og output). Ut fra dette tas valg om hva som skal produseres innad i bedriften og hva som skal settes bort til utenforstående/underleverandører. Ved prosessstyring kartlegges behovene for menneskelig kunnskap og utstyr. Bedriften må tenke på hvilken prosesstype som benyttes når det tas avgjørelser om f.eks. produktets kvalitet og kapasitet Prosessvalg Valg av prosess avgjør om ressursene er organisert rundt produktene eller prosessene. I følge teorien³ finnes det 5 typer prosessvalg; prosjekt, jobb, gruppe, linje og kontinuerlig. Disse differensieres ved volum og graden produktene er tilpasset kundenes behov Kom i gang - kvalitetsutviklingsarbeid av Ada Schreiner 3. Kapitlet baseres i stor grad på boka Foundations of oparations Managements.

41 Lav Bakgrunnsteori Figur 3.1 Diagram av prosesstype Kundetilpasset Høy Prosjektprosess Jobbprosess Gruppeproess Linjeprosess Kontinuerligprosess Høy Volum Lav Prosjektprosess: Et eksempel er et hovedprosjekt ved HiG. Denne prosessen er karakterisert med en høy grad av kundetilpasset jobb. Betydelige ressurser frigjøres når prosjektet er fullført. Jobbprosess: Kundetilpasset service ved produksjon av tilpassede nettløsninger er et typisk eksempel. Jobbprosess karakteriseres av behov for fleksibilitet for å produsere en varians av produkter eller service i enestående kvaliteter. Arbeidsstokk og utstyr er fleksible og kan behandle forskjellige jobber. Typisk er at det produseres etter kundens bestilling, altså ingen ferdige produkter på lager. De spesifikke behovene for den neste kundes oppdrag er ikke kjent. Hver nye ordre blir behandlet som en enestående enhet. Utstyr og menneskelige ressurser som utfører de samme jobbene er lokalisert på samme plass. Prosessen i denne type jobb blir mer springende, sammenliknet med en linjebasert prosess. En linjeprosess har i motsetning en lineær forflytning av materialer, informasjon og bestemte løsninger. Jobben må ikke nødvendigvis gå gjennom alle prosessene i de verdiskapende delene i bedriften. Gruppeprosess: For gruppeprosess er det å utarbeide en reiseplan med fly for en gruppe mennesker et godt eksempel. Prosessen er forskjellig fra jobbprosessen med tanke på volum, variasjon og kvalitet. Volumet er høyere i forhold til jobbprosessen, grunnet at produktene er ganske like og samme service blir tilbudt gjentatte ganger. En annen forskjell er at bedriften tilbyr en mer begrenset variasjon av produkter og service. Noen av delkomponentene kan være produsert på forhånd. 41

42 ETTBASERT En gruppeprosess har moderate volumer. Hele produksjonsprosessen er ikke en standardisert linjeprosess, men store deler er felles for de fleste produkter og blir derfor behandlet likt. Linjeprosess: Typiske eksempler på linjeprosesser er bilproduksjon og produksjon av leker. Kjennetegn ved denne prosessen er at volumene er høye og produktene langt på vei er standardisert. Dette gjør det mulig å organisere ressursene rundt produktet. Kontinuerlig prosess: Bensinraffinerier er et eksempel på en kontinuerlig prosess. Kjennetegn på denne prosessen er høyt volum på produksjonen, standardisert produksjon med en klar linjeprosess. Navnet kommer av hvordan materialene forflyttes gjennom produksjonsprosessen, de er i kontinuerlig utvikling. Produksjonene foregår som oftest døgnet rundt for å spare kostnader ved å stopp og start av maskinene Prosesser ved grafisk produksjon. Ved grafisk produksjon er det ofte vanlig at de forskjellige grunnproduktene som tilbys er de samme. Prosessene i produksjonen gjentas for de fleste produktene. En typisk prosess i grafisk bransje er førtrykk, trykk, ferdiggjøring og distribusjon. Kunden designer ofte selv, avhengig av produktets omfang og kundens kunnskap. Alle oppdrag må innom førtrykksavdelingen, i denne avdelingen blir produktet klargjort for trykk. Det trykkes som oftest et prøvetrykk som kunden må godkjenne. Ved digitaltrykk stilles trykkmaskinen inn etter produktets spesifikasjoner, fyller på riktig papir og trykker produktet. Siste verdiskapning av produktet skjer ved ferdiggjøring, dette innebærer bl.a. falsing, renskjæring, innbinding, stifting og pakking. Til slutt i denne prosessen kommer distribusjon, hvor produktet blir levert etter ønske fra kunden. Typiske underprosesser er produksjonsplanlegging, økonomistyring og etterkalkulering. Opplagsstørrelser varierer i mye fra produkt til produkt. Fra bøker og aviser som kan produseres i titusentalls eksemplarer til foldere som kan ligge på 100 eksemplarer. Det er allikevel sjelden at opplag kun er et eksemplar som ved prosjektprosessen. Betegnelsene ovenfor viser at de verdiskapende prosessene i grafisk produksjon, ofte kjennetegnes som en jobbprosess eller gruppeprosess. 42

43 Bakgrunnsteori 3.3 Prosesseierskapsanalyse. En prosesseierskapsanalyse er en analyse som gir innsikt i bedriftens rutiner. Analysen gir en sammenheng mellom bedriftens interne prosesser, input og output. Den kan også brukes til tekniske prosesser og innen avdelinger. Prosesseierskapsanalyse skal være kundeorientert og få bedriften til å fokusere på hva som er viktig for å dekke kundens behov, og utføre forbedringene deretter. Analysen hjelper også ledelsen til å bli mer prosessorientert. I en prosesseierskapsanalyse må det kartlegges 7 viktige trinn: 1. Prosesseier og prosessgruppe, sette navn på prosessen. 2. Prosessgrenser med korte og tydelige beskrivelser. 3. Identifisere input og leverandør, output og kunder. 4. Dokumentere prosessflyten skriftlig eller med et flytskjema. 5. Kartlegge krav, fastlegge kontrollpunkter, målstørrelser og mål metoder. 6. Analysere prosessene. 7. Gi forbedringsforslag, anbefale prioriteringer og forbedringer. Krav - Bedrift til leverandør Prosesseier Prosessnavn Krav - Kunde til produkt Figur 3.2 Prosesseierskapsanalyse Leverandører Kunder Leveranse inn til prosesser Arbeidsenheter Flytskjema over prosessene Leveranse ut av prosesser Grense inn Grense ut Prosesseieren: Bør stille spørsmålet; hvem tjener mest på at prosessen forbedres? Prosesseieren bør være en person med autoritet i organisasjonen og ha god forståelse for bedriftens prosesser. Prosessanalysegruppen: Utnevnes av prosesseier i samarbeid med lederne for de involverte prosessene. Prosessgrensene: Grensene fokuserer på de eksterne koblinger mot kundene og leverandørerene. Skal være en kort og tydelig avgrensning for prosessene. 43

44 ETTBASERT Input og output: Det skal kartlegges hvilke kunder og leverandører som blir berørte av prosessen. Input kan være informasjon, fysiske varer eller dokumenter. Output blir det ferdige produktet/tjeneste som skal leveres. Prosessflyten: Kan kartlegges med flytskjemaer. Prosessgruppen bør stille kritiske spørsmål til de som utfører de enkelte delprosessene og sjekke de opp mot flytskjemaet. Kontrollpunktene: Kartlegging av de aktivitetene som har størst betydning for sluttproduktet sett i fra kundens synspunkt. Analysere prosessene: Analysere hva som er kartlagt i prosessene. Flytskjemaet kan si noe om flaskehalser. Anbefalinger:: Prosessanalysegruppen skal gi sine råd og vurderinger som tar standpunkt i analysen. 3.4 Flytskjema Figur 3.3 Utdrag av flytskjema Hensikt: Få en oversiktelig presentasjon over prosesser eller deler av prosesser. Skaper en målrettet diskusjon i gruppen om prosessene. Denne leder til et sluttprodukt som dokumenterer gruppens felles forståelse. Bruksområder: Vise uventet kompleksitet, problemområder/flaskehalser, unødvendige gjøremål og hvor forenkling og standardisering kan gjennomføres. Opplæringshjelpemiddel for å forstå komplekse prosesser. Sammenligne den eksistrernde flyten med den ideelle flyten for å identifisere forbedringsmuligheter. Identifisere trinn i en prosess hvor tilleggsdata kan bli samlet inn og analysert. 44

45 Bakgrunnsteori Basissymboler for flytdiagram: Aktivitet: Rektangel som beskriver en oppgave eller aktivitet i prosessen. Beslutning Ved et ja/nei - spørsmål må en avgjørelse tas. Ved ja, fortsett prosessen. Ved nei, føres pilen til siden eller bakover. Venting: Når ordren eller tjenesten må settes på vent. Midlertidig lagring: Et produkt eller en tjeneste lagres midlertidig. Vises som en trekant med farge. Lagring: Et produkt eller en tjeneste lagres. Vises som en trekant. Dokument: Dokument blir opprettet i prosessen. Transport: Transport skjer inn eller ut av bedriften. Dette vises ved hjelp av piler som angir prosessretning. Start/Slutt: Hva prosessen gjelder, og hvor den slutter. Bindeelementer: Når en linje avsluttes og begynner på et annet sted, benyttes sirkler med likt innhold. Innholdet varierer ut fra forskjellige bindeledd. Kontroll: Når en aktivitet eller prosess kontrolleres. 45

46 ETTBASERT Anbefalt framgangsmåte: 1. Finn start og slutt for prosessen som kartlegges. 2. Startsymbolet plasseres øverst på arket. 3. Slutten plasseres nederst på arket. 4. Tilpass detaljeringsnivå etter behov og hva som er hensiktsmessig. 5. Fastsett først hovedaktivitetene. 6. Beskriv trinnene i prosessen gjerne ved å bruke idédugnad. Hva er neste trinn i prosessen? 7. Når det kommer et beslutningspunkt velges et svar og fortsetter til siden eller nedover. 8. Arranger de ulike trinnene i rekkefølge slik de er i dag. 9. Repeter pkt. 4, 5 og 6 inntil, du har nådd slutten på diagrammet. 10. Konstruer de andre veiene fra beslutningsdiamanten som nå er ubeskrevet (pkt. 5) 11. Kontroller at du har fått med deg alt. 12. Heng det foreløpige flytskjemaet på et synlig sted, slik at andre studenter/ansatte har mulighet til å komme med kommentarer. 13. Test flytskjema. Ta med flytskjemaet og sjekk det mot det daglige arbeidet. 14. Når du er sikker på at flytskjemaet er korrekt - Analyser det! 3.5 Vår løsning av prosesseierskapsanalyse og flytdiagram Ved kartleggingen har gruppa valgt å videreutvikle flytskjemaet og prosesseierskapsanalysen. Prosesseierskapsanalysen er foretatt for hele produksjonen av foldere, fra kunden har levert en prisforespørsel til det ferdige produktet er levert kunden. Innen prosesseierskapsanalysen finnes et flytskjema, skjemaet er delt opp i 3 deler. Første del av flytskjemaet omfatter administrasjon og kundebehandling ved mottak av ordre i tillegg til produksjonsplanlegging. Neste del av skjemaet omfatter produksjonen. Dette innebefatter avdelingene førtrykk, trykk og ferdiggjøring. Den siste delen inneholder en del administrasjon. Dette er oppdatering ut fra ordreseddelen, utarbeidelse av etterkalkyler og fakturagrunnlag. 46

47 Bakgrunnsteori 3.6 Ordrebehandling Produksjon i grafisk bransje For at en grafisk produksjonsbedrift skal gå med overskudd i dagens marked må den produsere effektivt. Situasjonen er preget av sterk konkurranse, prispress og korte leveringstider. For å oppnå lønnsomhet må bedriften være bevisst om forhold som har med produksjon, salg og økonomi. I tillegg er det viktig å legge vekt på kvalitet og effektivitet. Manglende styring og dårlig kommunikasjon er forhold som ofte skaper store problemer for en bedrift. En bevisstgjøring av alle ansatte om økonomi, effektivitet og kvalitet er viktige elementer, dette for at enhver ansatt kan påvirke lønnsomheten til bedriften. God kommunikasjon og åpenhet medvirker i de fleste tilfeller positivt og gjør ansatte mer motivert. Distribusjonskostnader Kostnader knyttet opp mot frakt og levering til kunden. For at produksjonsledelsen skal kunne planlegge er de avhengig av informasjon fra salg og produksjon. Typiske eksempler på salgsinformasjon er salgsprognoser, salgsbudsjett, konkrete ordre, kundeoversikt, pristilbud, etterkalkyler og ikke minst salgsmedarbeiderne. Eksempler på produksjonsinformasjon er kapasitetsbudsjett, lageroversikt, status for varer i arbeid og produksjonsstatistikker. Kort ordrebehandlingstid fører oftest til lavere distribusjonskostnader, lite lager og hurtig fremdrift for ordrene. Ordrebehandling består i hovedsak av ordre- og informasjonsflyt. Disse kan kartlegges og systematiseres med f.eks. et flytskjema, dette belyser hvordan informasjons- og produksjonsgangen finner sted og hvilke flaskehalser som finnes. Siden graden av effektivitet kan bety vinn eller forsvinn for en bedrift, må man unngå unødvendige ledd Informasjonsflyt Informasjonsflyt; den kommunikasjon som foregår mellom ansatte innad i en bedrift og kommunikasjon mellom kunde og bedrift. Kommunikasjonen i en grafisk bedrift skjer på flere nivåer; ledere seg i mellom, mellom selger/kontaktperson og kunde, mellom ledere og medarbeidere angående produksjon og drift og medarbeidere seg i mellom i produksjonen. Informasjonsflyt Kommunikasjonen som fåregår mellom ansatte, bedrift og kunder. God intern kommunikasjon er viktig fordi den dekker mange behov Kunnskap om bedriftens mål og visjoner. Kunnskap om arbeidsoppgaver og hvordan gjøre en god jobb Kunnskap om ens rettigheter. God tillit til lederne i bedriften. Kundene viser tillit til bedriften. At alle tør si sine synspunkter og meninger. Klare ansvarsområder minsker mistillit og problemer. 47

48 ETTBASERT God kommunikasjon mellom bedriftens ansatte er viktig for å få en bra dialog og å unngå misforståelser. Intern kommunikasjon medvirker til å klargjøre arbeidsoppgaver og ansvarsområder. God informasjon om en ordre og hvordan denne skal produseres sparer bedriften for tid og penger. Måter en kan forbedre intern kommunikasjon på er eksempelvis: Lage gode rutiner for informasjonsmøter. Produksjonsplan. Sikre god opplæring av nyansatte. Lage gode rutiner for rapportering innad i bedriften. Klare ansvarsområder hvem har ansvaret til å rapportere videre til hvem? Bruk av informasjonsteknologi som gjør det mulig for alle i produksjon å følge ordren via PC/Mac. En god informasjonsflyt med bedriftens kunder er viktig for at kunden skal føle seg verdsatt. På denne måten kan en skape mer lojalitet fra kundene mot bedrift. God kommunikasjon med kunden minsker sjanser for feil og reklamasjoner og gir bedriften et godt rykte utad. Medarbeiderne som møter kundene må ha god kjennskap til produktene slik at de kan tilfredstille kundenes behov. Ordreflyt Produksjons og administrasjons gjennomgang fra ordreopprettelse til produktet er levert kunden Ordreflyt Med ordreflyt menes de trinn og prosesser som trengs for produksjon av et produkt, nærmere bestemt alle prosesser fra et oppdrag er mottatt fra kunde til produktet er ferdig produsert og levert kunden. Kundens behov for en vare eller tjeneste genererer en rekke aktiviteter i bedriften som er forutsetninger for å produsere ønsket produkt. Ordreflyt omfatter bestilling av råvarer, hele produksjonsprosessen, lagerarbeid, pakking og levering. Elektroniske kanaler Verktøy som benyttes til å overføre digital og elektronisk informasjon Elektroniske kanaler Den økende bruken av elektronisk post og intranett er en effektiv måte å kommunisere på. Fordeler som elektronisk kanaler bringer med seg er at barrierer som tid og geografisk avstand minskes samt kostnader med papir og distribusjon synker. Tempo er en annen fordel; informasjonen kan være ute i samme tid som ting skjer. 48

49 Bakgrunnsteori 3.7 Dataverktøy Dagens bedrifter benytter dataverktøy innen mange områder som tidligere ble behandlet manuelt. Dette gjelder bl.a. prisforespørsel, fakturagrunnlag og statistikker. Tidligere ble det hentet matriale til statistikker fra de fysiske produktene, mens i dag hentes dette direkte ut fra et dataverktøy med få tastetrykk. Ved hjelp av dataverktøy kan man lettere få tak i registrert ordreinformasjon. Når det finnes en digital ordreseddel kan den som har spørsmål angående ordren sjekke dette direkte. Tidligere måtte medarbeiderne finne igjen den fysiske ordreseddelen og hente ut opplysninger fra den. På denne måten kan en bedrift spare mange ressurser ved at færre personer løper rundt og leter etter ordre, og istedet arbeider med det som faktisk er personens arbeidsoppgaver. 3.8 Analyse av produkter ABC - analyse ABC-analyse (Activity Based Costing). Mens tradisjonelle internregnskap har fokus på kostnadssteder og fordelingsgrunnlag. Benyttes til: Prising av kommende produkter. Lønnsomhetsanalyse av produkter. Lønnsomhetsanalyse av kunde- og distribusjonskanaler. Aktivitets- og ressursutnyttelsesanalyser. Budsjettering. Målet med en ABC-analyse er: produkter, kunder, prosesser og aktiviteter skal bære sine rette kostnader. Man skal kartlegge de viktige suksessfaktorene med hensyn på kunder og produktene som produseres: Hvilke er de lønnsomme kundene? Hvilke produkter tjener vi på? Hva koster prosessen? Hva er kostnadene på aktivitetene? 49

50 ETTBASERT Digitaltrykk Metode for fremstilling av trykk hvor trykkbildet dannes utelukkende ved bruk av digital teknologi. 3.9 Digitaltrykk Dette er ofte den beste løsningen når opplaget er lite, eller når kundene trenger noe produsert raskt. I digital trykkmaskin opererer man med 1-farge og 4-farge trykk. Ved 1-farge benyttes kun til svart. Print On Demand (POD): Print on Demand er egnet til de fleste typer trykksaker, men er spesielt godt egnet til små opplag som spesialtilpasses den enkelte målgruppe. Kunden kan få flere varianter av den samme trykksaken, blant annet kan bilder og tekst endres etter ønske fra eksemplar til eksemplar Digitaltrykkmaskin Året 2003 investerte Allkopi i en digitaltrykkmaskin fra Xerox. Fakta om Xerox Ducucolor igen3: Prinsipp: elektrofotografi laser Farger: 4 Hastighet: 2400 ark med per/time 3000 ark A3, 1500 tosidig A ark A4 Raster: 15,175 og 200 lpi, alternativt Stokastisk Raster Oppløsning: dpi Papirvekt: g/m Største papirformat: mm Tosidig trykk: Ja igen3 produserer med konstant hastighet, uansett papirtykkelse. Hvor mange eksemplarer den trykker i timen avhenger av papirformatet. Maskinen har en god evne til fort skifte mellom ulike substrater fra tynt papir til kartong. I dag har produksjonen i igen3 overtatt mesteparten av tidligere jobber til småoffsetmarkedet. Men Allkopi ser også mange muligheter til framtiden i forhold til print on demand og muligheten til å personalisere hvert eksemplar. igen3 brukes i dag til å produsere bl.a.: transparenter, rapporter, brosjyrer, flyers, skjemaer, kampanjer, prislister, kursmateriell, prospekter. Digitaltrykkmaskinen startet med produksjon i januar Allerede i mars viste bedriften positive tall for maskinen og har nå en utnyttelsesgrad på 60%. Digitaltrykkmaskinen opererer med to skift på 7.5 time hver. Allkopi satser på å øke omsetningen og etter hvert få inn flere jobber mot digitaltrykkpressen. 50

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS.

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. 17. april 2009 Dette hovedprosjektet er basert på et samarbeid med Statkraft Energi AS, som er oppdragsgiver til dette prosjektet. Oppgaven går ut på

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

1. Presentasjon av prosjekt. Forord

1. Presentasjon av prosjekt. Forord 1. Presentasjon av prosjekt Forord Dette prosjektet har strukket seg over et semester på Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for Informasjonsteknologi. Prosjektet har vært et utfordrende, men samtidig

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Verdinettverk i Grafisk Bransje På vei inn i fremtiden

Verdinettverk i Grafisk Bransje På vei inn i fremtiden Verdinettverk i Grafisk Bransje På vei inn i fremtiden Verdikjedeprosjekt med delfinansiering av Innovasjon Norge Arne Waagbø FoU Koordinator i VISKOM www.viskom.net Symposiet elandet Norge, 19.10.2004

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Et flytskjema er et kart over en arbeidsprosess. Kart kan ha ulik typer målestokk og detaljeringsgrad, og slik er det også med prosesskart:

Et flytskjema er et kart over en arbeidsprosess. Kart kan ha ulik typer målestokk og detaljeringsgrad, og slik er det også med prosesskart: Grunnleggende kvalitetsverktøy Flytskjema Flytskjema er et svært nyttig verktøy i arbeid med å forbedre arbeidsprosessene. Å kartlegge og undersøke prosessene i en organisasjon eller mellom flere organisasjoner

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen FORPROSJEKT Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen Emil Opperud Nicolaisen Morten Kappelslåen Prosjektert veg, skjermdump fra utviklingsfasen

Detaljer

Metode for prosessforbedring

Metode for prosessforbedring Metode for prosessforbedring Gry-Lene Johansen Økonomiavd. NTNU Metode for prosessforbedring Fase 1: Etablering Fase 2: Kartlegge dages prosess Fase 3: Analyse og omforming Fase 4: Implementering Evaluering/

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Kunnskapssenteret. Flytskjema

Kunnskapssenteret. Flytskjema Kunnskapssenteret Flytskjema Et flytskjema er et verktøy for å kartlegge arbeidsprosessene i en organisasjon eller mellom flere organisasjoner. Ved å reflektere sammen over flytskjemaet kan man utvikle

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher Visuell Kommunikasjon Brand Publisher Full kontroll Få full kontroll over markedsmateriell, forretningstrykksaker og annonser. Du styrer det hele via Wittusen & Jensens nettbaserte administrasjons- og

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Hvordan velge oversetterbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Økonomistyring i virksomheten

Økonomistyring i virksomheten Økonomistyring i virksomheten Web-basert dokumentasjon Deloitte AS Juni 2008 Før huset bygges må det foreligge en arkitekt tegning fokus på helhet og ikke enkeltfaktorer for å bygge styringsmodell Strategiske

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 1.0 Bakgrunn Teknologien innenfor radioverden har vært igjennom en stor utvikling de siste årene. Nå er det videooverført radio,

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Bacheloroppgave. Gruppe 11E

Bacheloroppgave. Gruppe 11E Bacheloroppgave Gruppe 11E Generell Informasjon Grunnet NDA-avtale med oppdragsgiver så kan vi ikke røpe noe innhold eller informasjon som kan komme til skade for virksomheten. For å avgrense denne presentasjonen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Jostein Innerdal og Robert Immerstein 30.06.2016 2 1 7 VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Innledning Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Business Process Re-engineering (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) 1 Business Process Re-engineering (BPR) Strategirådgiver 2 Business Process Re-engineering BPR konsept og praktisk prosjektledelse Forstå, kommunisere og forankre pågående forbedringsprosjekter Praktisk

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

DRI 3001 Våren Prosjektstyring mm Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Våren Prosjektstyring mm Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt mer om prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

Forenklet hotelldrift siden 2008.

Forenklet hotelldrift siden 2008. Forenklet hotelldrift siden 2008. Økt effektivitet Serviator er en brukervennlig, nettbasert tjeneste for håndtering av arbeidsoppgaver som hjelper hver enkelt ansatt i å administrere det daglige arbeid.

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret E L M E R ENKLERE OG MER EFFEKTIV RAPPORTERING Middelthuns gate 27, Postboks 5250 Majorstua, N-0303 Oslo Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret Rapport fra ELMER-prosjektet 24. juli 2001 Et

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017

Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Bli en bedre bestiller Telemark Online 2017 Hva skal vi igjennom? - En litt mer komplisert verden - Mål/strategi/plan - metode - Den digitale verktøykassen - Case: finne rett kanalmiks - Gjøre selv eller

Detaljer