Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo januar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka."

Transkript

1 Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008 for leger innen psykiatrien Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo januar

2 2

3 Velkommen kjære kollega! For andre gang arrangeres Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke Psykiatriveka. Hovedtema for uken er personlighetsforstyrrelser, suicidalitet og farlighet, men gjennom forskjellige parallellsesjoner dekkes også svært mange andre aktuelle temaer innen faget vårt. Det faglige programmet er utarbeidet i tett samarbeid med det lokale miljøet i Oslo, der spesielt prof. Sigmund Karterud har bidratt med svært mange innspill til temaer og forelesere. Ellers har foreningens underutvalg vært med å prege det faglige programmet gjennom innspill og deltakelse med egne parallellsesjoner. Vi har forsøkt å samle temaene som presenteres, slik at det skal kunne være mulig å delta på alt fra en enkelt dag til noen få dager, hvis en ikke har anledning til å delta hele uken. Psykologiske behandlingsmetoder ved personlighetsforstyrrelser utvikles stadig og effektstudier er lovende. Vi har ønsket å presentere noen av de mest aktuelle psykologiske behandlingsmetodene for dere, først gjennom en oversiktsforelesning i plenum ved prof. dr. med Arnoud Arntz fra Universitetet i Maastricht, Nederland. Senere på dagen vil det også være en parallellsesjon der tre anerkjente norske psykiatere foreleser videre om de samme behandlingsmetodene. Formen på sesjonen tror vi vil bidra til å avdekke eventuelle forskjeller og likheter i metodene. Det vil også bli mulighet til diskusjon. Videre vil prof. dr. med Sabine Herpertz fra Universitetet i Rostock, Tyskland, som er en svært anerkjent forsker og foreleser innen sitt felt, forelese om nevrobiologiske aspekter ved aggresjon. Vi viderefører også i denne Psykiatriveka presentasjon av aktuell forskning i Norge i sesjonen Frie foredrag. Som sist blir det også en sesjon rettet spesielt mot utdanningskandidatene. Årsmøtet avvikles i løpet av denne uken med etterfølgende festmiddag. Vi i etterutdanningsutvalget håper at programmet for Psykiatriveka 2008 vekker din interesse og lyst til delta og slik bidrar til å gjøre dette kurset til en møteplass og et sted for faglig påfyll som vi mener at faget vårt trenger og fortjener. 1. oktober 2007 Tore Buer Christensen, Solveig Klæbo Reitan og Helle Schøyen 3

4 Mandag 14.januar Møteleder: 0830 Registrering/kaffe PROGRAM Leder av NPF, Sjefslege dr. philos Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus Velkommen og praktisk informasjon v/etterutdanningsutvalget 0940 Velkommen: Leder av NPF, Sjefslege dr. philos. Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus 1000 Personlighet som psykiatriens ankerfeste. Betydningen av evolusjon/genetikk, tilknytning, selvutvikling, nevrobiologi, sosialisering og kulturell integrasjon Prof. dr. med. Sigmund Karterud, Institutt for psykiatri, UiO/Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus 1045 Trygg og utrygg tilknytning i barndommen. Hva vet vi om betydningen for voksen personlighetspatologi? Seksjonsoverlege Øyvind Urnes, Institutt for psykiatri, UiO/Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus 1130 Lunsj 1230 Oppvekst og tilknytning. Forsker emeritus dr. philos Kari Killén, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 1400 Pause 1415 Hva vet vi om sammenhengen mellom personlighet og symptomlidelser? Forskningsleder dr. med Theresa Wilberg, Avdeling for forskning og undervisning, Ullevål Universitetssykehus 1500 Kaffepause 1515 Does personality change during lifetime? Prof. dr. philos Arnoud Arntz, Department of Medical Clinical and Experimental Psychology, Maastricht University, Nederland 1600 Personlighetens betydning mot slutten av livet. Avdelingssjef/avdelingsoverlege Sjur Seim, Akershus Universitetssykehus HF 1645 Faglig program slutt for dagen 4

5 Tirsdag 15.januar Møteleder: Overlege dr. med Gunilla Fosse, St. Olavs Hospital, Leistad DPS / NTNU 0830 An overview of treatments for borderline personality disorder: Dialectical Behavioral Therapy, Schema Focused Therapy and Mentalization Based Treatment Prof. dr. philos Arnoud Arntz, Department of Medical Clinical and Experimental Psychology, Maastricht University, Nederland 0930 Betydningen av terapeut-pasient-forholdet med vekt på affektinntoning Overlege Martin Svartberg, Vinderen DPS, Oslo 1030 Kaffepause 1100 Medikamentell behandling av affekt ustabilitet, kognitiv fordreining og destruktiv impulsivitet Prof. dr. med. Ulrik Malt, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo 1145 Klinisk suicidologi: Er det noe nytt? Sjefpsykolog og forsker Fredrik A. Walby, Psykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo 1230 Lunsj Parallelle sesjoner 1A - D 1A Terapiformer ved PF/Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Møteleder: Psykiater, instituttbestyrer ved Institutt for gruppeanalyse Thor Kristian Island, Oslo Dialektisk adferdsterapi Seksjonsleder Prof. dr. med. Lars Mehlum, seksjon for selvmordsforskning og forebygging (SSFF), Oslo Skjemafokusert terapi Overlege dr.med. Gunilla Fosse, St. Olavs Hospital, Leistad DPS / NTNU Mentaliseringsbasert terapi Prof. dr. med. Sigmund Karterud, Institutt for psykiatri, UiO/Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus 5

6 1B Utvalg for helseøkonomi og helsetjenester Møteleder: Avd.overlege Ola Marstein, Søndre Oslo DPS, Ullevål universitetssykehus 1. Hvorfor er penger viktige for psykiatrien? Overlege John Berg, Akuttpsykiatrisk avd, Lovisenberg Diakonale Sykehus 2. Hvordan blir psykiatrien målt i dag, og hvordan vil den bli målt i framtida? Seniorrådgiver Leena Kiviluoto, Avd for pasientklassifisering, økonomi og analyse 3. Erfaring fra somatikken Leder Arne Refsum i Overlegeforeningen 4. Hvordan ønsker vi å bli målt? Avd overlege Ole Marstein, Søndre Oslo DP, Ullevål universitetssykehus 1C Utvalg for C/L psykiatri og psykosomatisk medisin Møteleder: Overlege/1. amanuensis Toril Dammen, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo C/L psykiatri organisering 1330 C/L Psykiatri i Norden organisering, behov og ressurser Overlege/1.amanuensis Toril Dammen, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus 1350 C/L psykiatri i Norge Hvordan fungerer det i praksis? Kriseplan og kriseberedskap. Erfaring fra Tsunamien Overlege/professor Øivind Ekeberg, Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 1410 Hvordan håndtere traumer/kriser ved somatisk sykdom? Overlege Thomas Small, divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 1430 Pause Psykologiske faktorer ved somatisk sykdom 1440 Hva feiler det egentlig brystsmertepasienter? Dr. med. Christine Bull Bringager. Allmennpsykiatrisk avdeling, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 6

7 1500 Hvilke psykiske plager har pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og hvordan bør de behandles? Seksjonsoverlege dr. med. Birgitte Boye, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo 1520 Hvor hyppig forekommer depresjon hos pasienter i dialyse og hva vet vi om effektiv behandling? Dr. Valbona Preljevic, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 1540 Pause 1550 Psykiske reaksjoner ved kreftsykdom Overlege Jon Håvard Loge, Radiumhospitalet, Oslo 1610 Kasuistikk (kreftsykdom) Overlege Øystein Melbø Christensen, Psykiatrisk poliklinikk, Førde sentralsjukehus 1630 Slutt 1D Seasonal affective disorder og lysbehandling: Kom, så, vant... - og forsvant? (Programmet er i sin helhet ved Norsk utvalg for biologisk psykiatri) Møteleder: Avdelingsoverlege, dr.med. Lars Tanum, avd. for forskning og undervisning, Diakonhjemmet sykehus, Oslo 1330 Er mørketidsdepresjon en valid diagnostisk entitet? Avdelingsoverlege, dr.med. Vidje Hansen, Universitetet i Tromsø 1415 Framveksten av diagnosen seasonal affective disorder og lysbehandling Avdelingsoverlege Trond Bratlid, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Åsgard sykehus, Tromsø 1500 Pause 1515 Sesong- og breddegradsvariasjoner i bruk av antidepressiver i Norge Forsker dr.med. Jørgen G. Bramness, avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstituttet 1545 Finns det god dokumentasjon for effekten av lysbehandling på depresjon? Professor dr.med Lisa Ekselium, Uppsala Universitet, Sverige 1630 Diskusjon 1645 Slutt 7

8 Onsdag 16. januar Møteleder: Seksjonsoverlege Tore Buer Christensen, Sørlandet sykehus, Arendal 0830 Homofili og psykiatri. Seksualpsykopaten som forsvant Psykiater Reidar Kjær, Oslo 0930 Pause Parallelle sesjoner 2A - D Professormøtet løper parallelt med eget program og egen invitasjon fra foreningen 2A Homofili Møteleder: Psykiater Reidar Kjær, Oslo - Har det noe betydning om pasienten er homo eller hetero? Overlege Morten Selle, Vinderen DPS, Oslo - Barn som vokser opp i homofile parforhold, hvordan går det med dem? Doktorgradstipendiat Sigrun Saur Stiklestad, ISH, NTNU - Homofili og suicidalitet Forsker Bera Ulstein Moseng, Nova 2 B Psykiatrien - har den fremtiden for seg? (Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for grunnlagsproblematikk i psykiatrien) Møteleder: Overlege, dr. philos, Jon Geir Høyersten, Helse-Bergen, div. Psykiatri, Sandviken sykehus 0955 Hvilke ideer og forestillinger har formet faget hittil? Overlege dr. philos. Jon Geir Høyersten, Helse-Bergen, div. Psykiatri, Sandviken sykehus 1025 Utfordringer for psykiatrien i dag. Positivt eller negativt mangfold? Stipendiat/overlege Peter Andreas Ringen, Psykiatrisk divisjon., avd. for forskning og undervisning, Ullevål Universitetssykehus 1055 Pause 1110 Plenumsdiskusjon. Mediangruppe Prof. dr. med. Erik Falkum, Aker-Gaustad sykehus 1200 Slutt 8

9 2 C YLF forum (Sesjonen er ved Spesialitetskomiteen i psykiatri) Møteleder: Psykiater Tordis Sørensen Høifødt, leder av spesialitetskomiteen 0955 Introduksjon / presentasjon av komité og program. Psykiater og leder av spesialitetskomiteen Tordis Sørensen Høifødt 1010 Utdanning innen ledelse som del av spesialiseringen. LIS Kathinka Meirik og psykiater Vigdis Elin Giæver Syrstad, Helse Bergen 1040 Ny målbeskrivelse for spesialiteten psykiatri. Psykiater Svetlana Mitic, privatpraktiserende og rådgivende overlege i NAV Oslo LIS Randi Engløkk Kristoffersen, Haugesund sjukehus, Helse Fonna og overlege dr. med. Solveig Klæbo Reitan, St. Olavs Hospital, Trondheim 1125 Pause 1140 Psykiaterutdanningen i Danmark etter revisjon og med tett oppfølging Utdannelsesansvarlig, overlege dr. philos Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatricenter Hvidovre, Brøndby 1225 Spørsmål til komiteen, avklaringer mm inkl diskusjon av det danske systemet hvis ønskelig 2 D Frie Foredrag Dette er en sesjon der representanter for forskjellige forskningsmiljøer presenterer sine prosjekter. Se invitasjon i programheftet. Endelig program legges ut på websiden 14 dager før kurset Ansvarlige: Overlege/førsteamanuensis dr. med. Gunnar Morken, Psykisk helsevern St. Olavs Hospital/NTNU og forsker, dr.med, spesialist i psykiatri Jørgen Bramness, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1230 Lunsj Årsmøteforhandlinger. Innkalling. Jfr eget program og årsberetning Åpning og konstituering Nye vedtekter Styrets beretning Styret inviterer til diskusjon om foreningens rolle som samfunnsaktør og fagmedisinsk forening Godkjenning av årsmeldinger, regnskap og budsjettforslag Foreningssaker Utvalgssaker Valg Orienteringssaker Sted for årsmøte

10 Torsdag 17.januar Møteleder: Professor dr. med Sigmund Karterud, Institutt for psykiatri, UiO / Avd for personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus 0830 The neurobiology of aggression. Prof. dr.med. Sabine Herpertz, University of Rostock, Tyskland 0945 Antisosial personlighetsforstyrrelse og psykopati. Prof. dr. philos Kirsten Rasmussen, Psykologisk instititutt NTNU, Trondheim 1030 Kaffepause 1100 Vurdering av voldsrisiko hos psykiatriske pasienter. Psykiater Pål Hartvig, Kompetansesenteret for sikkerhets- og fengsels og rettspsykiatri ved Helseregion Øst 1145 Tortur og grove brudd på menneskerettighetene -følger for kropp og sjel. Overlege Birgit Lie, Psykososialt Team Sør, Sørlandet sykehus 1230 Lunsj Parallelle sesjoner 3A - D 3A Den nye pasientrettighetsloven og konsekvenser for pasienter uten samtykkekompetanse - Åpning for god omsorg eller tvangsbehandling på sviktende grunnlag? Møteleder: Prosjektleder dr.med. Mina Bergem, alderspsykiatrisk poliklinikk, Klinikk for psykisk helse, Aker Universitetssykehus Innledere: Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe, NKS Olavsviken alderpsykiatriske sykehus Advokatfullmektig Wenche Dahl Elde, Advokatfirmaet Salomon Johansen Stipendiat Reidar Pedersen, Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet I Oslo 3B Kognitiv terapi ved Sosial fobi (Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for psykoterapi) Overlege Bjørn Ravneberg, poliklinikk for angstlidelser, Aker Universitetssykehus foreleser over temaet Kognitiv terapi ved Sosial fobi 10

11 3C Språk og personlighet Møteleder: Stipendiat/overlege Ann Færden, Ullevål Universitetssykehus 1330 Erfaringer: Symbolantydning og symbol systemer Forfatter Walid al-kubaisi 1415 Språk og makt Psykolog Emine Kale, NAKMI 1500 Psykoterapi og psykoterapi-veiledning på flere språk Psykiater og psykoterapiveileder Waldemar Platou, Oslo 1530 Betydningen av terapi LIS Ruth Abraham 1600 Slutt 3D Forebygging og selvhjelp ved depresjon (Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for forebyggende psykiatri) Møteleder: Klinikksjef dr. med Terje Øiesvold, Bodø 1330 Depresjon, vår tids største folkehelseutfordring Klinikksjef dr.med Terje Øiesvold, Bodø 1350 Depresjon som komorbid tilstand Psykiater dr. med. Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus 1410 Depresjon ved tidlig bipolar lidelse Seksjonsoverlege dr. med. Ingrid Melle, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 1430 Pause 1445 Kurs i mestring a depresjon. Innhold, gjennomføring, evaluering og helseøkonomiske aspekter. Odd Steffen Dalgard, seniorforsker, professor dr. med., Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for psykisk helse. Trygve Børve, psykolog og daglig leder ved krisepsykiatrisk senter i Bergen. Erik Nord, seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for psykisk helse 1615 Pause 1630 Forebygging og behandling av depresjon på internett. Historikk, rasjonale, intervensjoner, visjoner og demonstrasjoner av programmene. Ove Kåre Lintvedt. Psykolog. PhD stipendiat UITø Slutt 11

12 Fredag 18. januar Parallelle sesjoner 4 A - C Utvalgene/lokalt miljø 4A 4B 4C Personlighetsforstyrrelse eller schizofren spektrumlidelse? Konsekvenser for behandling? Seksjonsoverlege dr. med. Ingrid Melle, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo Forholdet mellom kompleks PTSD og ustabil personlighetsforstyrrelse Seksjonsoverlege Øyvind Urnes, avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål Universitetssykehus, Oslo ogpsykiater og forsker Marianne Jakobsen, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress Metabolske risikofaktorer i psykiatrien Møteleder: Seksjonsoverlege, spes. i indremedisin Tore Julsrud Berg, Aker universitetssykehus Hva er metabolsk syndrom og diabetes? Seksjonsoverlege, dr. med. Tore Julsrud Berg, Aker universitetssykehus Metabolsk syndrom og diabetes ved schizofreni og bipolare lidelser Overlege og forsker Astrid Birkenæs, Ullevål Universitetssykehus Psykiatrisk sykdom ved diabetes Overlege dr. philos Anne Engum Lunsj Møteleder: Overlege Anne Dalen, Sørlandet sykehus, Arendal 1230 Personligheten hos våre heroiske forfedre. Egil Skallagrimson; antisosial, psykopat, narsissist eller bipolar Overlege dr. philos Jon Geir Høyersten, Helse-Bergen, div. Psykiatri Sandviken sykehus 1315 Psykiateren - portrettert gjennom film i hundre år Professor og spes i psykiatri Finn Skårderud, Høgskolen i Lillehammer / Ullevål universitetssykehus 1400 Oppsummering og avslutning 12

13 Invitasjon til å holde vitenskapelige innlegg av egne arbeider under psykiatriveka Norsk Psykiatrisk forening vil invitere medlemmene til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under årsmøtekongressen Dere inviteres til muntlige fremlegg som hvert vil vare 8 minutter med 2 minutter til spørsmål, altså totalt 10 minutter. Fremleggene vil bli holdt onsdag 16. januar kl 09 til 13. Abstract av innlegget kan ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Abstractet deles opp i: Tittel på innlegget. Navn på forfatterne uten titler; Etternavn, fornavn. Adresse og til førsteforfatter. Formålet med studien, Metode, Resultater og Konklusjon. Abstract sendes: Gunnar Morken - - innen 15.november 2007 og vil bli trykket i et hefte til deltakerne ved kongressen. Der er kun elektronisk påmelding, det er en fordel om abstractet skrives i Word. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Jørgen Bramness og Gunnar Morken. I tillegg ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller internasjonale kongresser siden årsmøtet i 2006 velkommen til å presentere disse posterne under kongressen. Påmelding av postere innen 15. desember 2007 til Gunnar Morken Godkjenninger Psykiatriveka 2008 er godkjent med hhv 7,7,4,7,6 timer for enkeltdager / 31 timer for hele veka for både utdanningskandidater og etterutdanning ferdige spesialister i psykiatri. Det er søkt tilsvarende timer innen barne- og ungdomspsykiatri. 13

14 PRAKTISKE OPPLYSNINGER STED/TID: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo januar 2008 KURSAVGIFT: i henhold til legeforeningens takster Deltakelse 1 dag kr 1.400,- Deltakelse 2 dager kr 1.800,- Deltakelse 3 dager kr 2.700,- Deltakelse 4 dager kr 3.400,- Deltakelse 5 dager kr 4.000,- Obligatorisk dagpakke pr dag kr 525,- Dagpakken inkluderer leie av møtesal, kaffepauser og lunsj Bespising (Alle priser er pr. person) Kursmiddag mandag, tirsdag og torsdag (pr. stk) kr 350,- Årsmøtemiddag onsdag på Radisson SAS Scandinavia Hotel kr 795,- OVERNATTING: Overnatting på Radisson SAS Scandinavia Hotel: Enkeltrom pr natt/pers kr 1.200,- / dobbeltrom pr pers pr natt kr 700,- PÅMELDINGSFRIST: 15.november Etter denne dato kommer et tillegg på kr 500,- Påmeldingen må skje skriftlig pr. fax, post eller mail. For påmelding via mail gå inn på arrangementets nettside Faktura/bekreftelse på bestillingen(deltakeravgift, bespisning og overnatting) sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse PÅMELDINGEN SENDES TIL: KURS OG KONGRESSERVICE, NPF, 7340 OPPDAL Tlf Fax AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestillingsgebyr etter 1.desember kr Etter 1.januar betales full deltakeravgift REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen med 40-65% rabatt Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM Tlf faks Kontaktperson: Wenche Foss epost BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura/bekreftelse 14

15 PÅMELDINGSSKJEMA Psykiatriveka 2008, januar Sendes: KURS & KONGRESSERVICE NPF, 7340 Oppdal. Fax: Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. Faks Ønsker faktura sendt til annen adresse: Bestnr/kode FAGLIG PROGRAM Ønsker å delta hele uken: Dagdeltakelse: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Påmelding til parallelle sesjoner Velg sesjon/sett kryss Tirsdag 15. januar A B C D Onsdag 16. januar A B C D Torsdag 17. janaur A B C D Fredag 18. januar A B C BESPISNING - MIDDAG Konferansemiddag: mandag tirsdag torsdag Årsmøtemiddag onsdag OVERNATTING Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting i: Enkeltrom Deler rom med Ankomst dato avreise dato Ønsker røykerom Bemerkning (diett, allergirom osv.) Dobbeltrom 15

16 Avsender: Kurs og Kongresservice NO-7340 Oppdal B Porto betalt ved innleveringa p.p. NORGE / NOREG Evt oppdatering i programmet finnes på Snøfugl Grafiske, 7340 Oppdal,

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Kjære kollegaer! Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

9. 13.mars 2015. Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger PROGRAM

9. 13.mars 2015. Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger PROGRAM 9. 13.mars 2015 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger PROGRAM MANDAG 9. MARS Sal: Atlantic Hall Møteleder: Forskningssjef, prof. dr. med Jan Olav Johannessen, Stavanger Universitetssjukehus og UiS. 10.00

Detaljer

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE VELKOMMEN TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen 25. - 27. mai Layout: KRY Foto: Birgitte Simensen Berg!"#$%$&%'() i møte med mennesket Virksomme

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 Bilde: Region Bergen Velkommen til Bergen 8.og 9. Juni Om Konferansen The Bergen Bipolar Meeting er en medisinsk fagkonferanse som ble arrangert første

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

AKUTTDAGENE 2009. 14. 16. oktober. www.akuttdagene.no

AKUTTDAGENE 2009. 14. 16. oktober. www.akuttdagene.no AKUTTDAGENE 2009 14. 16. oktober Akuttmottak/AMK og Ambulansetjenesten ved Helse Sunnmøre HF Ålesund sjukehus i samarbeid med NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste inviterer

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...?

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...? Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett Foto: justme.ws BUP-DAGENE 2011 Blitt sånn... eller sånn...? Oslo 6. - 8. april 2011 kjære kolleger Velkommen til BUP-dagene i Oslo 6. 8. april 2011, som

Detaljer

Oppdalsuka 2013. Rica Skifer Hotel, Oppdal 3. - 8. mars. www.oppdalsuka.org

Oppdalsuka 2013. Rica Skifer Hotel, Oppdal 3. - 8. mars. www.oppdalsuka.org Oppdalsuka 2013 Rica Skifer Hotel, Oppdal 3. - 8. mars www.oppdalsuka.org For flere aktiviteter i bygda, se www.oppdal.com VEL - til faglig påfyll, frisk luft og mosjon! Uka for allmennleger med behov

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 8. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk } Fra sykehus til kommune } Medisinfri behandling, hvor og hvordan? } Menneskerettighetene som personlig forpliktelse

Detaljer

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Nytt gatemagasin Populær brukerkafé i Bodø Sydenreiser styrker samholdet Psykisk helse og rus nr. 3-2011 årgang 22 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus Ny metode kan

Detaljer