Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo januar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka."

Transkript

1 Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008 for leger innen psykiatrien Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo januar

2 2

3 Velkommen kjære kollega! For andre gang arrangeres Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke Psykiatriveka. Hovedtema for uken er personlighetsforstyrrelser, suicidalitet og farlighet, men gjennom forskjellige parallellsesjoner dekkes også svært mange andre aktuelle temaer innen faget vårt. Det faglige programmet er utarbeidet i tett samarbeid med det lokale miljøet i Oslo, der spesielt prof. Sigmund Karterud har bidratt med svært mange innspill til temaer og forelesere. Ellers har foreningens underutvalg vært med å prege det faglige programmet gjennom innspill og deltakelse med egne parallellsesjoner. Vi har forsøkt å samle temaene som presenteres, slik at det skal kunne være mulig å delta på alt fra en enkelt dag til noen få dager, hvis en ikke har anledning til å delta hele uken. Psykologiske behandlingsmetoder ved personlighetsforstyrrelser utvikles stadig og effektstudier er lovende. Vi har ønsket å presentere noen av de mest aktuelle psykologiske behandlingsmetodene for dere, først gjennom en oversiktsforelesning i plenum ved prof. dr. med Arnoud Arntz fra Universitetet i Maastricht, Nederland. Senere på dagen vil det også være en parallellsesjon der tre anerkjente norske psykiatere foreleser videre om de samme behandlingsmetodene. Formen på sesjonen tror vi vil bidra til å avdekke eventuelle forskjeller og likheter i metodene. Det vil også bli mulighet til diskusjon. Videre vil prof. dr. med Sabine Herpertz fra Universitetet i Rostock, Tyskland, som er en svært anerkjent forsker og foreleser innen sitt felt, forelese om nevrobiologiske aspekter ved aggresjon. Vi viderefører også i denne Psykiatriveka presentasjon av aktuell forskning i Norge i sesjonen Frie foredrag. Som sist blir det også en sesjon rettet spesielt mot utdanningskandidatene. Årsmøtet avvikles i løpet av denne uken med etterfølgende festmiddag. Vi i etterutdanningsutvalget håper at programmet for Psykiatriveka 2008 vekker din interesse og lyst til delta og slik bidrar til å gjøre dette kurset til en møteplass og et sted for faglig påfyll som vi mener at faget vårt trenger og fortjener. 1. oktober 2007 Tore Buer Christensen, Solveig Klæbo Reitan og Helle Schøyen 3

4 Mandag 14.januar Møteleder: 0830 Registrering/kaffe PROGRAM Leder av NPF, Sjefslege dr. philos Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus Velkommen og praktisk informasjon v/etterutdanningsutvalget 0940 Velkommen: Leder av NPF, Sjefslege dr. philos. Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus 1000 Personlighet som psykiatriens ankerfeste. Betydningen av evolusjon/genetikk, tilknytning, selvutvikling, nevrobiologi, sosialisering og kulturell integrasjon Prof. dr. med. Sigmund Karterud, Institutt for psykiatri, UiO/Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus 1045 Trygg og utrygg tilknytning i barndommen. Hva vet vi om betydningen for voksen personlighetspatologi? Seksjonsoverlege Øyvind Urnes, Institutt for psykiatri, UiO/Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus 1130 Lunsj 1230 Oppvekst og tilknytning. Forsker emeritus dr. philos Kari Killén, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 1400 Pause 1415 Hva vet vi om sammenhengen mellom personlighet og symptomlidelser? Forskningsleder dr. med Theresa Wilberg, Avdeling for forskning og undervisning, Ullevål Universitetssykehus 1500 Kaffepause 1515 Does personality change during lifetime? Prof. dr. philos Arnoud Arntz, Department of Medical Clinical and Experimental Psychology, Maastricht University, Nederland 1600 Personlighetens betydning mot slutten av livet. Avdelingssjef/avdelingsoverlege Sjur Seim, Akershus Universitetssykehus HF 1645 Faglig program slutt for dagen 4

5 Tirsdag 15.januar Møteleder: Overlege dr. med Gunilla Fosse, St. Olavs Hospital, Leistad DPS / NTNU 0830 An overview of treatments for borderline personality disorder: Dialectical Behavioral Therapy, Schema Focused Therapy and Mentalization Based Treatment Prof. dr. philos Arnoud Arntz, Department of Medical Clinical and Experimental Psychology, Maastricht University, Nederland 0930 Betydningen av terapeut-pasient-forholdet med vekt på affektinntoning Overlege Martin Svartberg, Vinderen DPS, Oslo 1030 Kaffepause 1100 Medikamentell behandling av affekt ustabilitet, kognitiv fordreining og destruktiv impulsivitet Prof. dr. med. Ulrik Malt, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo 1145 Klinisk suicidologi: Er det noe nytt? Sjefpsykolog og forsker Fredrik A. Walby, Psykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo 1230 Lunsj Parallelle sesjoner 1A - D 1A Terapiformer ved PF/Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Møteleder: Psykiater, instituttbestyrer ved Institutt for gruppeanalyse Thor Kristian Island, Oslo Dialektisk adferdsterapi Seksjonsleder Prof. dr. med. Lars Mehlum, seksjon for selvmordsforskning og forebygging (SSFF), Oslo Skjemafokusert terapi Overlege dr.med. Gunilla Fosse, St. Olavs Hospital, Leistad DPS / NTNU Mentaliseringsbasert terapi Prof. dr. med. Sigmund Karterud, Institutt for psykiatri, UiO/Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus 5

6 1B Utvalg for helseøkonomi og helsetjenester Møteleder: Avd.overlege Ola Marstein, Søndre Oslo DPS, Ullevål universitetssykehus 1. Hvorfor er penger viktige for psykiatrien? Overlege John Berg, Akuttpsykiatrisk avd, Lovisenberg Diakonale Sykehus 2. Hvordan blir psykiatrien målt i dag, og hvordan vil den bli målt i framtida? Seniorrådgiver Leena Kiviluoto, Avd for pasientklassifisering, økonomi og analyse 3. Erfaring fra somatikken Leder Arne Refsum i Overlegeforeningen 4. Hvordan ønsker vi å bli målt? Avd overlege Ole Marstein, Søndre Oslo DP, Ullevål universitetssykehus 1C Utvalg for C/L psykiatri og psykosomatisk medisin Møteleder: Overlege/1. amanuensis Toril Dammen, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo C/L psykiatri organisering 1330 C/L Psykiatri i Norden organisering, behov og ressurser Overlege/1.amanuensis Toril Dammen, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus 1350 C/L psykiatri i Norge Hvordan fungerer det i praksis? Kriseplan og kriseberedskap. Erfaring fra Tsunamien Overlege/professor Øivind Ekeberg, Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 1410 Hvordan håndtere traumer/kriser ved somatisk sykdom? Overlege Thomas Small, divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 1430 Pause Psykologiske faktorer ved somatisk sykdom 1440 Hva feiler det egentlig brystsmertepasienter? Dr. med. Christine Bull Bringager. Allmennpsykiatrisk avdeling, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 6

7 1500 Hvilke psykiske plager har pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og hvordan bør de behandles? Seksjonsoverlege dr. med. Birgitte Boye, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo 1520 Hvor hyppig forekommer depresjon hos pasienter i dialyse og hva vet vi om effektiv behandling? Dr. Valbona Preljevic, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 1540 Pause 1550 Psykiske reaksjoner ved kreftsykdom Overlege Jon Håvard Loge, Radiumhospitalet, Oslo 1610 Kasuistikk (kreftsykdom) Overlege Øystein Melbø Christensen, Psykiatrisk poliklinikk, Førde sentralsjukehus 1630 Slutt 1D Seasonal affective disorder og lysbehandling: Kom, så, vant... - og forsvant? (Programmet er i sin helhet ved Norsk utvalg for biologisk psykiatri) Møteleder: Avdelingsoverlege, dr.med. Lars Tanum, avd. for forskning og undervisning, Diakonhjemmet sykehus, Oslo 1330 Er mørketidsdepresjon en valid diagnostisk entitet? Avdelingsoverlege, dr.med. Vidje Hansen, Universitetet i Tromsø 1415 Framveksten av diagnosen seasonal affective disorder og lysbehandling Avdelingsoverlege Trond Bratlid, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Åsgard sykehus, Tromsø 1500 Pause 1515 Sesong- og breddegradsvariasjoner i bruk av antidepressiver i Norge Forsker dr.med. Jørgen G. Bramness, avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstituttet 1545 Finns det god dokumentasjon for effekten av lysbehandling på depresjon? Professor dr.med Lisa Ekselium, Uppsala Universitet, Sverige 1630 Diskusjon 1645 Slutt 7

8 Onsdag 16. januar Møteleder: Seksjonsoverlege Tore Buer Christensen, Sørlandet sykehus, Arendal 0830 Homofili og psykiatri. Seksualpsykopaten som forsvant Psykiater Reidar Kjær, Oslo 0930 Pause Parallelle sesjoner 2A - D Professormøtet løper parallelt med eget program og egen invitasjon fra foreningen 2A Homofili Møteleder: Psykiater Reidar Kjær, Oslo - Har det noe betydning om pasienten er homo eller hetero? Overlege Morten Selle, Vinderen DPS, Oslo - Barn som vokser opp i homofile parforhold, hvordan går det med dem? Doktorgradstipendiat Sigrun Saur Stiklestad, ISH, NTNU - Homofili og suicidalitet Forsker Bera Ulstein Moseng, Nova 2 B Psykiatrien - har den fremtiden for seg? (Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for grunnlagsproblematikk i psykiatrien) Møteleder: Overlege, dr. philos, Jon Geir Høyersten, Helse-Bergen, div. Psykiatri, Sandviken sykehus 0955 Hvilke ideer og forestillinger har formet faget hittil? Overlege dr. philos. Jon Geir Høyersten, Helse-Bergen, div. Psykiatri, Sandviken sykehus 1025 Utfordringer for psykiatrien i dag. Positivt eller negativt mangfold? Stipendiat/overlege Peter Andreas Ringen, Psykiatrisk divisjon., avd. for forskning og undervisning, Ullevål Universitetssykehus 1055 Pause 1110 Plenumsdiskusjon. Mediangruppe Prof. dr. med. Erik Falkum, Aker-Gaustad sykehus 1200 Slutt 8

9 2 C YLF forum (Sesjonen er ved Spesialitetskomiteen i psykiatri) Møteleder: Psykiater Tordis Sørensen Høifødt, leder av spesialitetskomiteen 0955 Introduksjon / presentasjon av komité og program. Psykiater og leder av spesialitetskomiteen Tordis Sørensen Høifødt 1010 Utdanning innen ledelse som del av spesialiseringen. LIS Kathinka Meirik og psykiater Vigdis Elin Giæver Syrstad, Helse Bergen 1040 Ny målbeskrivelse for spesialiteten psykiatri. Psykiater Svetlana Mitic, privatpraktiserende og rådgivende overlege i NAV Oslo LIS Randi Engløkk Kristoffersen, Haugesund sjukehus, Helse Fonna og overlege dr. med. Solveig Klæbo Reitan, St. Olavs Hospital, Trondheim 1125 Pause 1140 Psykiaterutdanningen i Danmark etter revisjon og med tett oppfølging Utdannelsesansvarlig, overlege dr. philos Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatricenter Hvidovre, Brøndby 1225 Spørsmål til komiteen, avklaringer mm inkl diskusjon av det danske systemet hvis ønskelig 2 D Frie Foredrag Dette er en sesjon der representanter for forskjellige forskningsmiljøer presenterer sine prosjekter. Se invitasjon i programheftet. Endelig program legges ut på websiden 14 dager før kurset Ansvarlige: Overlege/førsteamanuensis dr. med. Gunnar Morken, Psykisk helsevern St. Olavs Hospital/NTNU og forsker, dr.med, spesialist i psykiatri Jørgen Bramness, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1230 Lunsj Årsmøteforhandlinger. Innkalling. Jfr eget program og årsberetning Åpning og konstituering Nye vedtekter Styrets beretning Styret inviterer til diskusjon om foreningens rolle som samfunnsaktør og fagmedisinsk forening Godkjenning av årsmeldinger, regnskap og budsjettforslag Foreningssaker Utvalgssaker Valg Orienteringssaker Sted for årsmøte

10 Torsdag 17.januar Møteleder: Professor dr. med Sigmund Karterud, Institutt for psykiatri, UiO / Avd for personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus 0830 The neurobiology of aggression. Prof. dr.med. Sabine Herpertz, University of Rostock, Tyskland 0945 Antisosial personlighetsforstyrrelse og psykopati. Prof. dr. philos Kirsten Rasmussen, Psykologisk instititutt NTNU, Trondheim 1030 Kaffepause 1100 Vurdering av voldsrisiko hos psykiatriske pasienter. Psykiater Pål Hartvig, Kompetansesenteret for sikkerhets- og fengsels og rettspsykiatri ved Helseregion Øst 1145 Tortur og grove brudd på menneskerettighetene -følger for kropp og sjel. Overlege Birgit Lie, Psykososialt Team Sør, Sørlandet sykehus 1230 Lunsj Parallelle sesjoner 3A - D 3A Den nye pasientrettighetsloven og konsekvenser for pasienter uten samtykkekompetanse - Åpning for god omsorg eller tvangsbehandling på sviktende grunnlag? Møteleder: Prosjektleder dr.med. Mina Bergem, alderspsykiatrisk poliklinikk, Klinikk for psykisk helse, Aker Universitetssykehus Innledere: Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe, NKS Olavsviken alderpsykiatriske sykehus Advokatfullmektig Wenche Dahl Elde, Advokatfirmaet Salomon Johansen Stipendiat Reidar Pedersen, Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet I Oslo 3B Kognitiv terapi ved Sosial fobi (Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for psykoterapi) Overlege Bjørn Ravneberg, poliklinikk for angstlidelser, Aker Universitetssykehus foreleser over temaet Kognitiv terapi ved Sosial fobi 10

11 3C Språk og personlighet Møteleder: Stipendiat/overlege Ann Færden, Ullevål Universitetssykehus 1330 Erfaringer: Symbolantydning og symbol systemer Forfatter Walid al-kubaisi 1415 Språk og makt Psykolog Emine Kale, NAKMI 1500 Psykoterapi og psykoterapi-veiledning på flere språk Psykiater og psykoterapiveileder Waldemar Platou, Oslo 1530 Betydningen av terapi LIS Ruth Abraham 1600 Slutt 3D Forebygging og selvhjelp ved depresjon (Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for forebyggende psykiatri) Møteleder: Klinikksjef dr. med Terje Øiesvold, Bodø 1330 Depresjon, vår tids største folkehelseutfordring Klinikksjef dr.med Terje Øiesvold, Bodø 1350 Depresjon som komorbid tilstand Psykiater dr. med. Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus 1410 Depresjon ved tidlig bipolar lidelse Seksjonsoverlege dr. med. Ingrid Melle, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo 1430 Pause 1445 Kurs i mestring a depresjon. Innhold, gjennomføring, evaluering og helseøkonomiske aspekter. Odd Steffen Dalgard, seniorforsker, professor dr. med., Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for psykisk helse. Trygve Børve, psykolog og daglig leder ved krisepsykiatrisk senter i Bergen. Erik Nord, seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for psykisk helse 1615 Pause 1630 Forebygging og behandling av depresjon på internett. Historikk, rasjonale, intervensjoner, visjoner og demonstrasjoner av programmene. Ove Kåre Lintvedt. Psykolog. PhD stipendiat UITø Slutt 11

12 Fredag 18. januar Parallelle sesjoner 4 A - C Utvalgene/lokalt miljø 4A 4B 4C Personlighetsforstyrrelse eller schizofren spektrumlidelse? Konsekvenser for behandling? Seksjonsoverlege dr. med. Ingrid Melle, Divisjon Psykiatri, Ullevål Universitetssykehus, Oslo Forholdet mellom kompleks PTSD og ustabil personlighetsforstyrrelse Seksjonsoverlege Øyvind Urnes, avdeling for personlighetspsykiatri Ullevål Universitetssykehus, Oslo ogpsykiater og forsker Marianne Jakobsen, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress Metabolske risikofaktorer i psykiatrien Møteleder: Seksjonsoverlege, spes. i indremedisin Tore Julsrud Berg, Aker universitetssykehus Hva er metabolsk syndrom og diabetes? Seksjonsoverlege, dr. med. Tore Julsrud Berg, Aker universitetssykehus Metabolsk syndrom og diabetes ved schizofreni og bipolare lidelser Overlege og forsker Astrid Birkenæs, Ullevål Universitetssykehus Psykiatrisk sykdom ved diabetes Overlege dr. philos Anne Engum Lunsj Møteleder: Overlege Anne Dalen, Sørlandet sykehus, Arendal 1230 Personligheten hos våre heroiske forfedre. Egil Skallagrimson; antisosial, psykopat, narsissist eller bipolar Overlege dr. philos Jon Geir Høyersten, Helse-Bergen, div. Psykiatri Sandviken sykehus 1315 Psykiateren - portrettert gjennom film i hundre år Professor og spes i psykiatri Finn Skårderud, Høgskolen i Lillehammer / Ullevål universitetssykehus 1400 Oppsummering og avslutning 12

13 Invitasjon til å holde vitenskapelige innlegg av egne arbeider under psykiatriveka Norsk Psykiatrisk forening vil invitere medlemmene til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under årsmøtekongressen Dere inviteres til muntlige fremlegg som hvert vil vare 8 minutter med 2 minutter til spørsmål, altså totalt 10 minutter. Fremleggene vil bli holdt onsdag 16. januar kl 09 til 13. Abstract av innlegget kan ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Abstractet deles opp i: Tittel på innlegget. Navn på forfatterne uten titler; Etternavn, fornavn. Adresse og til førsteforfatter. Formålet med studien, Metode, Resultater og Konklusjon. Abstract sendes: Gunnar Morken - - innen 15.november 2007 og vil bli trykket i et hefte til deltakerne ved kongressen. Der er kun elektronisk påmelding, det er en fordel om abstractet skrives i Word. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Jørgen Bramness og Gunnar Morken. I tillegg ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller internasjonale kongresser siden årsmøtet i 2006 velkommen til å presentere disse posterne under kongressen. Påmelding av postere innen 15. desember 2007 til Gunnar Morken Godkjenninger Psykiatriveka 2008 er godkjent med hhv 7,7,4,7,6 timer for enkeltdager / 31 timer for hele veka for både utdanningskandidater og etterutdanning ferdige spesialister i psykiatri. Det er søkt tilsvarende timer innen barne- og ungdomspsykiatri. 13

14 PRAKTISKE OPPLYSNINGER STED/TID: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo januar 2008 KURSAVGIFT: i henhold til legeforeningens takster Deltakelse 1 dag kr 1.400,- Deltakelse 2 dager kr 1.800,- Deltakelse 3 dager kr 2.700,- Deltakelse 4 dager kr 3.400,- Deltakelse 5 dager kr 4.000,- Obligatorisk dagpakke pr dag kr 525,- Dagpakken inkluderer leie av møtesal, kaffepauser og lunsj Bespising (Alle priser er pr. person) Kursmiddag mandag, tirsdag og torsdag (pr. stk) kr 350,- Årsmøtemiddag onsdag på Radisson SAS Scandinavia Hotel kr 795,- OVERNATTING: Overnatting på Radisson SAS Scandinavia Hotel: Enkeltrom pr natt/pers kr 1.200,- / dobbeltrom pr pers pr natt kr 700,- PÅMELDINGSFRIST: 15.november Etter denne dato kommer et tillegg på kr 500,- Påmeldingen må skje skriftlig pr. fax, post eller mail. For påmelding via mail gå inn på arrangementets nettside Faktura/bekreftelse på bestillingen(deltakeravgift, bespisning og overnatting) sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse PÅMELDINGEN SENDES TIL: KURS OG KONGRESSERVICE, NPF, 7340 OPPDAL Tlf Fax AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestillingsgebyr etter 1.desember kr Etter 1.januar betales full deltakeravgift REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen med 40-65% rabatt Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM Tlf faks Kontaktperson: Wenche Foss epost BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura/bekreftelse 14

15 PÅMELDINGSSKJEMA Psykiatriveka 2008, januar Sendes: KURS & KONGRESSERVICE NPF, 7340 Oppdal. Fax: Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. Faks Ønsker faktura sendt til annen adresse: Bestnr/kode FAGLIG PROGRAM Ønsker å delta hele uken: Dagdeltakelse: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Påmelding til parallelle sesjoner Velg sesjon/sett kryss Tirsdag 15. januar A B C D Onsdag 16. januar A B C D Torsdag 17. janaur A B C D Fredag 18. januar A B C BESPISNING - MIDDAG Konferansemiddag: mandag tirsdag torsdag Årsmøtemiddag onsdag OVERNATTING Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting i: Enkeltrom Deler rom med Ankomst dato avreise dato Ønsker røykerom Bemerkning (diett, allergirom osv.) Dobbeltrom 15

16 Avsender: Kurs og Kongresservice NO-7340 Oppdal B Porto betalt ved innleveringa p.p. NORGE / NOREG Evt oppdatering i programmet finnes på Snøfugl Grafiske, 7340 Oppdal,

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern?

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? KONFERANSE NSHs PSYKIATRIKONFERANSE Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder!

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder! Foreslå årets helseleder! www.nsh.no innen 10. november Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Effektive pasientforløp og samhandling Regional satsing for å sikre faglig kvalitet i behandlingen

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger p Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger på Diakonhjemmet Sykehus Diakonhjemmet Sykehus inviterer til EMNEKURS I REVMATOLOGI 2017 TIDLIG DIAGNOSE OG BEHANDLINGSSTRATEGI VED INFLAMMATORISK

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

KONFERANSE HELSEFAGLIGE UTFORDRINGER I ET FLERKULTURELT MILJØ. - kommunikasjon og konsultasjon

KONFERANSE HELSEFAGLIGE UTFORDRINGER I ET FLERKULTURELT MILJØ. - kommunikasjon og konsultasjon KONFERANSE HELSEFAGLIGE UTFORDRINGER I ET FLERKULTURELT MILJØ - kommunikasjon og konsultasjon Torsdag 6. og fredag 7. mai 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Din tverrfaglige møteplass! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Inspirasjonsmøte Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Vi ønsker velkommen til

Detaljer

Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013

Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013 Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013 Program 1100-1115: Velkommen Ved klinikksjef Trude Grønlund/ klinikksjef, Psykisk helse og rus, Nordlandssykehuset HF 1115-1200:

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy,

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo KONFERANSE Magnolia design as NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE Suksessfaktorer i sterke stammekulturer Hvordan motivere seg selv og andre? Hvordan skape arbeidsmiljø med muligheter for vekst og

Detaljer

NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007

NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007 Fra rus til avhengighet Nye retningslinjer for LAR Samhandling mellom rus og psykiatri Hvem skal behandles

Detaljer

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening:

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening: Barne- og Ungdomspsykiatridagene 2008 årsmøte og kurs Sola Strand Hotel, Sola 23.-25.april 2008 Kurs: B-23258 Velkommen! Kjære kolleger! For første gang i historien

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM Tverrfaglig om konferanse CFS/ME PROGRAM Linken møtesenter, Tromsø 21. - 22. september 2016 Onsdag 21. september 2016 08:30 Registrering av deltagere. 09:00 Offisiell åpning / velkommen til konferanse.

Detaljer

Program Geilokurset formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring

Program Geilokurset formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring Program Geilokurset 2018 - formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring Påmelding Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening FAGKONFERANSE Sykehushygiene 16.-18. oktober 2012 Radisson Blu Hotel Tromsø Antibiotika og kniv Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring workshop Ansattes helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober Høstkonferansen 2014 Langesund 14. oktober 09.00 09.30 Åpning v. ass. fylkeslege Jan Arne Hunnestad 09.30 10.00 Sårbare grupper - etikk, verdier, respekt for enkeltmennesket v. sykehusprest Terje Talseth

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer