Hovedpunkter Innhold. Finansiell kalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2

3 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet yy Nytt program for å redusere kostnadene med 150 millioner kroner med full effekt fra 2010 yy Vellykkede forhandlinger med Samferdselsdepartementet ga justert hurtigruteavtale yy Plan for finansiell restrukturering på plass, ny egenkapital og nye låneavtaler yy Restruktureringen gir engangseffekter som preger regnskapene for Dette er Hurtigruten ASA 6 Administrerende direktør 8 Virksomhetsområder 10 Hurtigruten Norskekysten 16 Hurtigruten Explorer produkter 20 Våre menneskelige ressurser 22 Helse, miljø og sikkerhet 26 Samfunnsansvar 28 Eierstyring og selskapsledelse 33 Aksje- og aksjonærinformasjon 36 Presentasjon av styret 38 Presentasjon av ledelsen 43 Årsberetning 55 Årsregnskap og noter 119 Erklæring fra styret og administrerende direktør 120 Revisjonsberetning 121 Bedriftsforsamlingens uttalelse 122 Flåteoversikt 123 Adresser Finansiell kalender 23. apr. 2009: Ordinær generalforsamling 14. mai 2009: 1. kvartal aug. 2009: 2. kvartal nov. 2009: 3. kvartal 2009

4 4 Dette er hurtigruten Dette er Hurtigruten Hurtigruten ASA driver reiselivs- og transportvirksomhet i Norge og utlandet. Fra og med 2009 består selskapets kjernevirksomhet av Hurtigruten langs norskekysten og explorer-produkter. I 2008 påbegynte Hurtigruten avviklingen av aktiviteter som ikke inngår i kjerneområdet. Derfor er ferge- og hurtigbåtvirksomheten solgt. Det samme er hotellene i Bergen og reisebyråvirksomheten. Det forberedes også salg av øvrige enheter som ligger utenfor Hurtigruten og explorer-virksomheten. Som et mindre og mer fokusert selskap har Hurtigruten besluttet å endre organisasjonsstruktur. Med virkning fra 1. januar 2009 er den tidligere konsernmodellen med tre forretningsområder avviklet. Konsernledelsen er erstattet av en bedriftsledelse som i større grad enn tidligere er organisert etter funksjoner, og selskapet har ett forretningsområde, Hurtigruten norskekysten og Explorer-produkter. Hurtigruten Hurtigruten har sin opprinnelse helt tilbake til I dag fremstår Hurtigruten både som en anerkjent internasjonal cruiseopplevelse og som en viktig del av infrastrukturen for en rekke kystsamfunn. Hurtigruten hadde i 2008 samlede driftsinntekter på millioner kroner, og dette utgjør 85 prosent av selskapets årlige driftsinntekter, etter at Kollektivtrafikk ble klassifisert som ikke videreført virksomhet. Forretningsområdet disponerer en flåte på 13 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute som omfatter 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. Explorer-produkter Hurtigruten har gjennom de senere år utvidet sin cruisevirksomhet til områder utenfor norskekysten. På Svalbard opererer selskapet to skip samt hoteller og spesielle turtilbud i regi av Spitsbergen Travel AS. Antall skip på Svalbard vil øke fra to til tre fra og med sesongen I tillegg tilbys explorer cruise i Antarktis og på Grønland. Driftsinntektene for denne delen av virksomheten beløp seg i 2008 til 443 millioner kroner. Explorer disponerer i alt fire skip inkludert to innleide. Øvrig virksomhet Kollektivtrafikk Denne virksomheten har omfattet ferger, hurtigbåter og busstransport. Fergevirksomheten i Troms og Nordland ble sammen med hurtigbåtvirksomheten i Nordland solgt til Torghatten Nord AS med virkning fra 5. januar Hurtigruten skal drive videre de fire hurtigbåtsambandene i Troms frem til kontrakten med Troms fylkeskommune utløper ved utgangen av Fem hurtigbåter inngår i disse sambandene. Hurtigruten har en eierandel på 71,3 prosent i AS TIRB, som eier Cominor AS, Nord Norges største busselskap. Bussvirksomheten som omfatter 300 busser og vel 600 ansatte, holdes for salg. Annen virksomhet Hurtigruten eier 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 13 godsskip på seks ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og

5 Dette er hurtigruten 5 Nøkkeltall Resultat Driftsinntekter* MNOK Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)* MNOK EBITDA-margin* % 9,3 10,6 Årsresultat MNOK (457) (174) Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter MNOK Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter MNOK (156) (482) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter MNOK (402) 425 Balanse Rentebærende gjeld MNOK 3 420* Egenkapitalandel % 16,8 23,0 Hurtigruten ASA Ansatte Totalt antall årsverk HR Norskekysten HR Explorer produkter Øvrig virksomhet HMS Sykefravær* % 6,45 6,05 * Videreført virksomhet Tyskland. I tråd med selskapets strategi om å konsentrere virksomheten, planlegges det salg av aksjene i Nor Lines. Hurtigruten eier også en begrenset portefølje av eiendommer som hovedsakelig er knyttet til selskapets aktiviteter. Visjon, verdier og kundeløfter Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Merkekjerne Eksepsjonelt ekte! Ekte opplevelser er en del av vår natur. Dette skal prege hele virksomheten vår. Alt vi gjør skal være og oppleves som ekte ikke fabrikkert, ikke påtatt, men autentisk og ramsalt, tuftet på nordnorsk tradisjon og kultur. Kulturverdier Trygghet I Hurtigruten setter vi alltid sikkerhet i første rekke. Vi tar ansvar for mennesker, kultur og miljø. Stolt norsk sjømannskap og lokal forankring gir våre kunder trygghet under tøffe forhold. Trygghet skal også prege våre arbeidsplasser trygghet på hverandre gjennom åpenhet, imøtekommenhet og respekt. Trygghet skaper mot mot skaper drivkraft og engasjement. Trygghet, ansvarlighet og omtanke skal prege alt vi gjør. Kremmerånd Med «kremmerånd» menes at vi skal tenke økonomi i alt vi foretar oss på en slik måte at det naturlig inngår i den aktivitet vi gjør både på land og sjø. Kundene skal få tilbud om kommersielle produkter på alle naturlige møtepunkter med selskapet. Ærlighet For å kunne gi ekte opplevelser må vi være ærlige mot våre gjester og medarbeidere. Vi skal ikke pynte på opplevelsene, bare forsterke dem. Vi skal bygge alle opplevelser på ekte lokal kultur, enten det er mat, underholdning eller service. Entusiasme For å skape uforglemmelige opplevelser må vi brenne for det vi gjør, vi må gløde av entusiasme og pågangsmot. I Hurtigruten står vi derfor på og legger vår ære i å skape glede og engasjement blant våre gjester og våre medarbeidere. Miljøansvarlig Som rederi opererer vi i noen av verdens mest sårbare områder. Derfor har Hurtigruten et særlig ansvar for å tenke miljø i alt vi foretar oss. Kundeløfter Ekte opplevelser i fantastisk natur Nærmere naturen kommer du ikke. Hurtigruten gir deg ekte og mektige naturopplevelser, enten du skal på jobb eller kun er til stede for å nyte. Uansett bringer vi deg fantastisk natur du kun får oppleve ombord på Hurtigruten. Nærhet til den lokale kulturen Hurtigruten er en del av den nordnorske kulturen og har i over hundre år gitt mennesker mulighet til å dyrke og oppleve lokalsamfunnenes særegne trekk og stolthet. Med Hurtigruten blir du en del av de stolte lokalsamfunnenes kultur og hverdag. Trygghet under tøffe forhold Å seile i unike farvann i all slags vær krever høy kunnskap og kompetanse. Vår lange tradisjon tuftet på norsk sjømannskap sørger for at det alltid er trygt å reise med Hurtigruten. Våre gjester skal aldri føle noe annet, selv under tøffe forhold.

6 6 Administrerende direktør Administrerende direktør: Et slankere, mer fokusert selskap Regnskapene for Hurtigruten taler sitt tydelige språk. Resultatene for 2008 topper flere år med betydelige underskudd, og slik kan det ikke fortsette. For å snu utviklingen måtte vi i 2008 iverksette drastiske, men høyst nødvendige tiltak. Det sto om selskapets fortsatte eksistens. Ved inngangen til 2009 kan vi slå fast at viktige delmål er nådd, og at Hurtigruten nå fremstår som et sterkere, slankere og mer fokusert selskap. Vårt fremste fokus og sterkeste drivkraft er å fortsette forbedringsarbeidet for å skape lønnsomhet. Høy gjeld og lav kapasitetsutnyttelse Bakgrunnen for den negative utviklingen er at de tunge investeringene i nye skip ikke har blitt fulgt av den nødvendige økningen i inntektene som følge av at kapasiteten ikke er blitt utnyttet. Det har vært for få passasjerer. Bare siden årtusenskiftet er det investert tre milliarder kroner i fire nye skip, og disse investeringene er i stor grad lånefinansiert. I tillegg til at gjeldsbyrden økte, ble selskapet også tynget av høyere rentekostnader. Samtidig bidro de høye oljeprisene til en kraftig vekst i bunkerskostnadene. Fra 2007 til 2008 var økningen på 65 millioner kroner for hurtigruteskipene alene. De negative resultatene og en svekket soliditet har tvunget frem viktige erkjennelser i selskapet. Selv om vi ved inngangen til 2008 hadde startet forbedringsarbeidet, så vi at det var nødvendig med nye og kraftigere virkemidler. Vi utviklet en restruktureringsplan som ble fremlagt for selskapets generalforsamling den 15. mai Denne planen inneholdt fire punkter, og ble siden utvidet til fem. Det nye styret har videreført dette arbeidet med høy prioritet, og selskapets medarbeidere bidrar positivt for at vi skal nå våre mål. En målrettet restruktureringsplan Både hver for seg og samlet, er de programmene som inngår i restruktureringsplanen avgjørende for at vi skal lykkes. Rekkefølgen er ikke tilfeldig, og vi er glad for at vi har passert avgjørende etapper i henhold til den tidsplanen som ble lagt. I vår kommunikasjon har vi vært tydelige på hva som må til for å snu den negative utviklingen i selskapet. Vi har lagt vekt på å vise ansvarlighet og åpenhet omkring selskapets situasjon og de tiltak vi har definert som nødvendige for å skape forbedring. Mye av dette har vi selv ansvaret for å ordne opp i, men på enkelte punkter var det også viktig å få endret myndighetenes rammebetingelser. Den kanskje viktigste erkjennelsen har vært å skape et slankere og mer fokusert selskap. Vi kunne ikke lenger satse så bredt og mangfoldig. Kombinasjonen av høy gjeld og manglende inntjening tvang frem en restrukturering. Derfor iverksatte vi en prosess for å selge virksomheter som ikke inngår i selskapets kjerneområde. På den måten skal vi redusere gjeldsbelastningen og styrke fokus. Vi skal konsentrere virksomheten og våre ressurser om Hurtigruten langs norskekysten og explorer cruise i polare farvann. Her har vi det beste utgangspunkt for å lykkes. Derfor har vi solgt fergeog hurtigbåtvirksomheten, hotellene i Bergen og reisebyråvirksomheten. De øvrige enhetene utenfor kjerneområdet, slik som bussvirksomheten, vil bli solgt når vi oppnår det vi mener er en akseptabel pris. Umulig å subsidiere statens kjøp av sjøtransporttjenester Det var avgjørende å forhandle frem en justert hurtigruteavtale. Det var ikke mulig for Hurtigruten å opprettholde forpliktelser om å operere 11 skip i Hurtigruten for daglig å betjene 34 havner langs kysten. Godtgjørelsen fra staten var langt fra tilstrekkelig til å dekke kostnadene, og situasjonen ble ytterligere forverret med de høye bunkerskostnadene og innføring av NOx-avgift. Vi kunne ikke forsvare overfor våre eiere å videreføre en avtale som medførte at Hurtigruten måtte subsidiere statens kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. Hurtigruteavtalen inneholder en reforhandlingsklausul, og i henhold til denne ba vi om forhandlinger med staten. Vi varslet om at skip måtte legges i opplag, og at vi dermed også måtte permittere en rekke medarbeidere. Dette var tiltak som dessverre var tvingende nødvendige om vi ikke fikk bedret betingelsene i hurtigruteavtalen. Det ville være uansvarlig av oss å ikke ta styring for å redusere kapasitet og kostnader. Jeg er glad for den sympatien og den støtten Hurtigruten har blant kystens befolkning og hos ledende lokalpolitikere. Vi ble møtt med stor forståelse i vårt arbeid for å bedre hurtigruteavtalen. Denne holdningen preget også den avgjørende fasen i forhandlingene med samferdselsdepartementet, og betingelsene i den justerte avtalen er akseptable for Hurtigruten og positive for de mange kystsamfunn vi skal betjene. I løpet av første halvår 2009 skal kriteriene i et nytt anbud på Kystruten Bergen Kirkenes utarbeides. Det er ennå ikke avgjort når anbudskonkurransen skal gjennomføres, men vi har kompetanse og spesialbygde skip av høy kvalitet som gjør at vi er godt forberedt til å kunne videreføre kystruten innenfor rammer som er kommersielt interessante. Hurtigruten ASA eier merkenavnet Hurtigruten. Fokus på økte inntekter og reduserte kostnader I forkant av og parallelt med forhandlingene om justeringer i hurtigruteavtalen, var det avgjørende at vi også hadde høy aktivitet på øvrige restruktureringstiltak. Blant annet har vi gjennom programmet Svart Belte satt oss som mål å øke inntektene. Her er vi spesielt opptatt av å øke belegget om bord på hurtigruteskipene utenom sommermånedene. Vi ser at dette arbeidet gir effekt, og det inspirerer til fortsatt innsats når vi registrerer at

7 Administrerende direktør 7 «Vi er opptatt av å skape et fremtidsrettet reiselivsselskap med fokus på en sikker og effektiv drift.» antall rundreisepassasjerer med Hurtigruten steg med 60 prosent fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal i I tillegg til at inntektene må opp, må vi også redusere kostnadene vesentlig. Derfor er det utviklet et eget program som skal bidra til et kostnadskutt på 150 millioner kroner årlig, med full effekt fra Her handler mye om å etablere rutiner og systemer som gjør at organisasjonen jobber på en ensartet måte. Vi er godt i gang og jeg er spesielt opptatt av at vi gjennom dette programmet skal oppnå en vesentlig mer effektiv organisasjon med mindre administrasjon og mer tidsriktige og mindre kostnadskrevende salgskanaler. Som et ledd i dette arbeidet har vi startet en nødvendig nedbemanning. Ved utgangen av 2009 vil antall medarbeidere på land være halvert fra 400 til 200. Reduksjonen fordeles med 80 i Norge og 120 i andre land. En styrket finansiell plattform Å få til en finansiell restrukturering var avgjørende for at selskapet skulle få økonomi og tid til å gjennomføre forbedringsprosessen. Etter omfattende forhandlinger med selskapets bankforbindelser og andre kreditorer, sikret vi nye lånebetingelser som blant annet innebærer avdragsutsettelse og tilførsel av likviditet. Dermed falt også forutsetningene på plass for å kunne gjennomføre en emisjon på vel 313 millioner kroner. Det ble klart da aksjonærene på selskapets ekstraordinære generalforsamling den 20. februar i år vedtok emisjonen som var rettet mot de største eierne. I tillegg er det blitt tegnet aksjer for drøyt 78 millioner kroner i etterfølgende emisjoner rettet mot aksjonærer, ansatte og obligasjonseiere som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen. Med dette er siste brikke falt på plass i arbeidet med å skape en ny og mer robust finansiell plattform for selskapet. Nå er vår viktigste oppgave å innfri det vi har lovet våre långivere og våre aksjonærer, nemlig å skape grunnlag for en positiv verdiutvikling ved å fullføre de forbedringsprogrammene vi er i gang med. Fortsatt utfordringer, men hver seier en kraftig motivasjon Store utfordringer venter alle oss som arbeider i og for Hurtigruten. Vi er opptatt av å skape et fremtidsrettet reiselivsselskap med fokus på en sikker og effektiv drift. Vi vet at markedet er krevende, og at den internasjonale finanskrisen skaper usikkerhet. Men vi vet også at Hurtigruten er et enestående produkt. Når vi går på jobb, gjør vi det for at mennesker skal ha muligheten til å bo der de ønsker, og for at andre skal kunne oppleve storslått natur og genuin kultur. Våre gjester skal føle seg like hjemme i Arktis som i Antarktis, og vi skal være like mye til for lokalbefolkningen som for turistene. Vi går kort og godt på jobb for å skape ekte opplevelser i unike farvann. Internt i organisasjonen har jeg tidvis benyttet en metafor fra idrettens verden når jeg skal beskrive den prosessen vi holder på med. Vi er nå i kvalifiseringsrundene, hver kamp er avgjørende for vår videre skjebne. Vi må vinne for å avansere til sluttspillet. Da er vi avhengige av topp innsats i alle ledd, og vi må spille hverandre gode. Da vinner vi kampene, og for oss som har slitt i motgang, betyr hver seier en kraftig motivasjon. Jeg ser frem til å lede et slankere og mer fokusert lag inn i en ny oppgangsperiode. Olav Fjell Administrerende direktør

8 8 virksomheten Virksomheten 2008: Ekte opplevelser i unike farvann Hurtigruten norskekysten og Explorer produkter I 2008 har Hurtigruten ASA iverksatt et omfattende forbedringsprogram og gjennomført betydelige strukturelle endringer. Som et ledd i denne prosessen er det besluttet at selskapet fra og med januar 2009 skal samle sin virksomhet i ett forretningsområde; Hurtigruten norskekysten og Explorer produkter. Visjonen for virksomheten er: Ekte opplevelser i unike farvann. Med daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes har Hurtigruten en vital betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn. Samtidig har Hurtigruten bygget opp en posisjon som har gjort reisen langs norskekysten til en cruiseopplevelse av internasjonal klasse. Hurtigruten har skip og kompetanse som gjør at selskapet har spesielle forutsetninger for å operere i polare farvann. Svalbard, Grønland og Antarktis er spennende destinasjoner for våre explorer produkter.

9 Virksomheten 9

10 10 hurtigruten norskekysten Hurtigruten norskekysten Viktige hendelser i 2008 yy Rundreiser økte med fem prosent, betydelig vekst i første og fjerde kvartal yy Økende inntekter fra salg om bord på skipene yy Gjennomslag for bedrede betingelser i hurtigruteavtalen yy Kraftig økning i bunkerskostnadene Hurtigruten har en lang tradisjon, opprinnelig helt fra Hurtigruten har helt siden starten vært en trofast tjener for kystbefolkningen og en rekke lokalsamfunn. Det er lenge siden turistene ble fascinert av den unike kystlinjen hurtigruteskipene opererer langs, og ikke minst av det å besøke så mange store og små kystsamfunn på en og samme reise. Cruise i verdensklasse en spydspiss for norsk reiseliv Hurtigruten har høstet anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise og har mottatt mange internasjonale priser som cruiseoperatør: y y Verdens beste båtreise i Lonely Planets Blue List 2006 y y Best Specialist Cruise Company i Travel Weekly Globe Awards 2007, UK y y Best niche cruise i British Travel Awards 2008 og 2009 Etter et betydelig investeringsprogram, består hurtigruteflåten i dag av moderne og sikre skip med høy komfort. I 2008 hadde Hurtigruten i alt passasjerer. Store deler av denne gruppen representerer en viktig inntektskilde for det øvrige reiselivet i Norge, blant annet gjennom besøk på forskjellige destinasjoner, hotellopphold og kjøp av ulike varer og tjenester. Passasjerene deles inn i to kategorier; rundreise- og distansepassasjerer. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen Kirkenes og Kirkenes Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur Bergen Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. De moderne hurtigruteskipene har en betydelig kapasitet, og best er belegget i de tre sommermånedene juni, juli og august. Arbeidet med å utvikle nye tilbud og produkter er kraftig intensivert. Det samme er salgs- og markedsføringsinnsatsen. Målet er å øke antall passasjerer

11 hurtigruten norskekysten 11 Nøkkeltall for hurtigruten Norskekysten Beløp i kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Av- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) ANTALL GJESTEDØGN Gjestedøgn rundtur Gjestedøgn distansepassasjerer ANTALL PASSASJERER Rundreisepassasjerer Distansepassasjerer BELEGGSFORDELING % 40% 60% 80% 100% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember i skuldermånedene mars, april, mai og september samt i vinterhalvåret. Det gjøres blant annet ved å tilby opplevelser og aktiviteter på utvalgte kortere distanser. Dette for å tilpasse tilbudet til de mange som ønsker et unikt tilbud for en periode på fra to til fire dager. Hurtigruten har salgskontorer i Norge og eier i tillegg egne salgs- og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England, USA og Sverige. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter, og da med særlig fokus på Hurtigruten og andre cruise. På salgskontorene utenfor Norge er det i alt nær 200 medarbeidere. Som et ledd i det forbedringsprogrammet som er igangsatt, vil Hurtigruten opprettholde representasjon i viktige markeder, men antall kontorer skal reduseres. Blant annet skal virksomheten i Norden sentraliseres, og dermed vil kontorene i Oslo, Bergen, Bodø og Karlstad bli avviklet i løpet av Samtidig skal antall callsentre reduseres fra åtte til to globale callsentre. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hurtigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det arbeides kontinuerlig for å videreutvikle Hurtigrutens markedsføring og salg via nettet. Dette arbeidet resulterte i en ny, mer markedsrettet og brukervennlig hjemmeside i I tillegg vil det bli lansert en bedre on-line bookingløsning for så vel reisebyråer som for direktekunder. Den samlede flåten innenfor forretningsområdet består ved årsskiftet av 13 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Alle skipene har en funksjonalitet som er forholdsvis ensartet, men valget av farger, materialer og design samt alder, gjør at hvert skip likevel har sitt særpreg. De har komfortable salonger med god utsikt, og de fleste skipene tilbyr gode konferansefasiliteter. Skipene byr også på ulike typer lugarer og suiter med høy standard, samt kafeer, barer og suvenirbutikk. Hurtigrutens driftsinntekter var millioner kroner i 2008, en økning på 10,6 prosent fra året før. Etter klassifiseringen av kollektivvirksomheten til ikke videreført virksomhet, står Hurtigruten for 85 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. EN UNIK REISE LANGS EN STORSLÅTT KYST Hurtigruten foretar jevnlige målinger av passasjerenes tilfredshet, og tilbakemeldingene er enestående. En kundetilfredshet på godt over 90 prosent forplikter og inspirerer de som jobber i Hurtigruten. Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: y y Ferie- og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet. y y Kurs- og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. y y Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. yy Godstransport: Dekker primært godstransportbehovet langs kysten av Norge. Det er viktig for Hurtigruten å videreutvikle sitt særpreg for derigjennom å differensiere tilbudet fra konkurrentene. Naturopplevelser, nærkontakt med norsk kystkultur og folkeliv og unike reiseopplevelser er viktige stikkord. Hurtigruten har medarbeidere som kan norskekysten, både om bord på ski-

12 12 hurtigruten norskekysten «Hurtigruten benyttes av kystbefolkningen selv, og på den måten kommer turistene lettere i kontakt med folket som bor på de stedene som besøkes.» pene og i støttefunksjonene på land. Godt norsk sjømannskap kombinert med erfarne og serviceinnstilte medarbeidere i skipenes hotell- og restaurantenhet gir ekstra kvalitet til de reisende. Hurtigruteskipene er spesialdesignet for virksomheten langs norskekysten. De kan ta seg inn til havner og gjennom farvann der andre cruiseskip ikke kan gå. De byr også på større variasjon enn tradisjonelle cruiseskip ved at de benyttes av kystbefolkningen selv, og på den måten kommer turistene lettere i kontakt med folket som bor på de stedene som besøkes. Innen ferie- og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner for turister både i Norge og i utlandet, som for eksempel Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska. For de som velger en ferie basert på sjøreise er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske aktører har de senere år økt sin cruisevirksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. I 2008 introduserte en av disse også cruisetilbud i vintersesongen med Nordlyset som tema, slik også Hurtigruten gjør. Hurtigruten har en markedsandel på noe over 25 prosent av cruisemarkedet langs norskekysten. I møte- og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsakelig fra det norske markedet. Alle skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter og de nye skipene også konferanser. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger en kombinasjon av kurs/møte på land med en opplevelse om bord på Hurtigruten. Hurtigruten har opplevd en svak vekst i kurs- og konferansetrafikken. I distansetrafikksegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre transportmidler som frakter passasjerer langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne målgruppen gjennom høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette er primært landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. STATENS KJØP AV SJØTRANSPORTTJENESTER Hurtigruten og Staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter virksomhet knyttet til Hurtigruten, og forplikter selskapet til å betjene de havnene som inngår i Hurtigrutens ruteplan med daglige anløp gjennom hele året. Staten kjøper i tillegg plass for gods nord for Tromsø. Det er en forutsetning at de 11 skipene som inngår i avtalen skal ha passasjersertifikat for minimum 400 passasjerer, ha køyekapasitet i lugar til 150 passasjerer og kapasitet til å frakte minimum 150 europaller gods. I 2008 skulle Staten ha betalt 284 millioner kroner for tjenestene under hurtigruteavtalen. Avtalen har imidlertid en reguleringsklausul som åpner for forhandlinger dersom virksomheten belastes med offentlige avgifter eller kostnader som ikke var påregnelige da avtalen ble inngått. På denne bakgrunn tok Hurtigruten initiativet til reforhandlinger. 27. oktober 2008 ble Samferdselsdepartementet og selskapet enige om en ny og høyere godtgjørelse for statens kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes. Selskapet har i desember 2008 fått utbetalt 125 millioner kroner. I dette ligger 90 prosent kompensasjon for NOx-avgift betalt i 2007 og første halvår 2008, til sammen 59 millioner kroner. I tillegg er den årlige godtgjørelsen økt med 66 millioner kroner fra For 2009 innebærer avtalen en økt kompensasjon på til sammen 88 millioner kroner. Den generelle kompensasjonen på 66 millioner kroner årlig og 90 prosent av NOxkostnaden videreføres så lenge avtalen løper. I fjerde kvartal er det i tillegg inntektsført syv millioner kroner i kompensasjon for NOx-avgift andre halvår Videre gis det mulighet for selskapet til å ta ett hurtigruteskip ut av ruten i vintersesongen. Det pågår nå et arbeid med å utforme nye anbudskriterier, før samferdselsdepartementet senere vil utlyse nytt anbud. Det politiske miljøet langs kysten har avgitt høringsuttalelser i forbindelse med anbudskriteriene. Selskapet vil gi høyeste prioritet til arbeidet med å vinne frem i anbudet innenfor rammer som er kommersielt interessante.

13 hurtigruten norskekysten 13 CRUISESKIP MED LOKAL FORANKRING Rundreisepassasjerene de mest lønnsomme En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de er også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. De mest sentrale markedene er Tyskland, Norge, Storbritannia, USA og Frankrike. Disse fem landene står sammen med Norge for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har selskapet egne salgskontorer. Det satses også på en sentralisert og sterkere salgsenhet i Norden, for å betjene nærmarkedet mer effektivt. Satsingen på internasjonal distribusjon og salg vil være en vesentlig suksessfaktor for Hurtigrutens videre resultatutvikling. Det internasjonale markedet for opplevelsesreiser har vært i sterk vekst gjennom de senere år. I lys av de problemer den internasjonale finanskrisen har ført med seg, knytter det seg usikkerhet til hvordan reiselivsnæringen vil bli berørt. Hurtigruten vil fortsette sitt aktive salgsarbeid i viktige markeder, og innsatsen vil bli spesielt intensivert i Norden. Dette fordi erfaring kan tyde på at flere velger feriereiser i nærområdene i perioder med konjunkturnedgang. Flest distansepassasjerer Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. Reisen fungerer primært som en transportetappe for den reisende, og det er en klar overvekt av personer fra kystområdene i Norge som benytter seg av denne transportmuligheten. Som en konsekvens av produktutvikling og intensivert markedsinnsats øker imidlertid andelen av feriereisende blant distansepassasjerene. Direktefly fra London til Tromsø har for eksempel bidratt til en økning i antall passasjerer på strekningen Tromsø Kirkenes Tromsø, et cruise på fire døgn. De offentlige tjenesteinnkjøp fra staten utgjorde 418 millioner kroner i 2008, inkludert etterbetaling og ekstra godtgjørelser etter reforhandling av hurtigruteavtalen. Innsatsen knyttet til ombordsalg på hurtigruteskipene, inkludert landtursaktiviteter, førte til vekst i 2008 og vil bli ytterligere forsterket i tiden fremover. Miljøvennlig godstransport Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten, og opererer som agent for Nor Lines som også har ansvaret for markedsføring og salg av godskapasiteten om bord på Hurtigruten. Etter en periode å ha vist en fallende tendens, har godsinntektene igjen vist økning de siste årene. Konkurransen fra gods på vei er imidlertid sterk. Den økende miljøbevisstheten i samfunnet gjør at stadig flere velger alternativer som skåner miljøet, og det bidrar til å styrke Hurtigrutens konkurransefortrinn som godstransportør. Flere av de store dagligvareaktørene er blant dem som, basert på egen miljøsatsing, foretrekker Hurtigruten, særlig på strekningen fra Tromsø og nordover. Hurtigruten transporterer gods over store avstander, og er ofte kystbefolkningens eneste alternativ for ferske varer og produkter på regelmessig basis. I 2007 fraktet Hurtigruten i alt tonn gods fordelt på separate forsendelser. Det tilsvarer en gjennomsnittlig vekt på 945 kilo per forsendelse. Omregnet svarer godsmengden til tonn km. Dersom man skulle benytte trailere til å håndtere denne mengden, ville det kreve en innsats som tilsvarer 600 trailere på strekningen Drammen Oslo hver eneste hverdag året igjennom. Dette bygger på gjennomsnittsstørrelser som innebærer 14 tonn per

14 14 hurtigruten norskekysten Ålesund Molde Torvik Måløy Geirangerfjord Florø Bergen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Trondheim Kristiansund Sognefjord NORWAY Hardangerfjord Oslo Tromsø Vesterålen Islands Risøyhamn Finnsnes Sortland Stokmarknes Harstad Svolvær Stamsund Ørnes Lofo Bodø f ten d Islands trailer og en reiselengde på 50 km for trailere i Norge. VIRKSOMHETEN I 2008 Gjennom 2008 har Hurtigruten hatt en jevn og god drift, med en regularitet på vel 98 prosent, noe over selskapets eget krav på minimum 97 prosent. Driftsregulariteten er utregnet i forhold til ikke planlagte avvik, avvik som i hovedsak skyldes værforhold eller teknisk feil. Total antall avvik i 2008 var 458, inkludert forsinkelser på over to timer. De 11 hurtigruteskipene gjennomfører nær havneanløp årlig. Utseilt distanse i 2008 var rundt 1,5 millioner kilometer, og seilingene gjennomføres i tidvis vanskelige farvann under utfordrende forhold. Kravet til sikkerhet har alltid høyeste prioritet i Hurtigruten. Selskapet legger i sin daglige drift stor vekt på å vise ansvarlighet i forhold til mennesker, kultur og miljø. Samlede driftsinntekter for Hurtigruten, inklusive heleide, internasjonale distribusjonsselskap beløp seg i 2008 til millioner kroner, mot millioner kroner i Veksten på 10,6 prosent skyldes i hovedsak økt kompensasjon fra staten etter reforhandling av hurtigruteavtalen. Det ble utbetalt tilleggskompensasjon på North Cape Kjøllefjord Honningsvåg Havøysund Hammerfest Skjervøy Øksfjord Mehamn Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Kirkenes 125 millioner kroner for Det er også inntektsført 7 millioner kroner i kompensasjon for NOx-avgift for andre halvår I tillegg bidrar økningen i antall rundreisepassasjerer og utleie av MS Nordnorge til inntektsveksten. Antall gjestedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i 2008 var på , mot i Dette er en vekst på nær fem prosent. Gjennomsnittlig pris per gjestedøgn gikk ned fra kroner i 2007 til kroner i Det er et bevisst valg å bruke prismekanismen sammen med mer aktive opplevelsestilbud for å tiltrekke seg flere cruisegjester i vintersesongen, og dette har gitt god uttelling i Således økte antall gjestedøgn i rundreisesegmentet med 26 prosent i første kvartal og hele 60 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med tilsvarende perioder året før. I sommersesongen gikk belegget noe ned, så nå intensiveres innsatsen for å skape vekst gjennom hele året. Antall distansepassasjerer ble, målt i gjestedøgn, redusert med 1,6 prosent fra i 2007 til i Gjennomsnittlig pris per distansepassasjer gikk imidlertid opp fra 755 kroner i 2007 til 790 kroner i Det totale antall passasjerer viste en nedgang på 3,8 prosent i forhold til Mens antall gjestedøgn i Norge stagnerer fra 2007 til 2008, har Hurtigruten en vekst på fem prosent. Samlet har Hurtigruten nå en markedsandel på 11 prosent av utenlandske gjestedøgn i Norge. Mannskapskostnader står for en betydelig del av de totale driftskostnadene for Hurtigruten. I 2008 utgjorde de nær 36 prosent av totalen, mens de året før var på 39 prosent. Det reduserte kostnadsnivået skyldes ordningen med nettolønn for den delen av mannskapet som inngår i sikkerhetsbesetningen om bord på skipene. Den ble gjort gjeldende fra 1. juli 2007, og ga da en reduksjon på 48,6 millioner kroner. For 2008 ble reduksjonen på ytterligere 45 millioner kroner som følge av helårseffekten av ordningen. Lønnsveksten i 2008 og høyere pensjonskostnader har imidlertid begrenset effekten av nettolønn. De høye oljeprisene gjennom store deler av 2008 bidro også til å øke kostnadene. For Hurtigruten slo dette ut med en stigning i bunkerskostnadene på 65 millioner kroner sammenlignet med Kostnadene øker også som følge av innføringen av NOx-avgift, og for Hurtigruten ga dette en merkostnad på 60 millioner kroner i 2007, og 16 millioner kroner i Nedgangen i 2008 skyldes innmelding i NOx-fondet. I forbindelse med reforhandlingen av hurtigruteavtalen har Hurtigruten fått kompensert 90 prosent av disse utgiftene, henholdsvis 54 millioner kroner for 2007 og 14,4 millioner kroner for Hurtigruten har i 2008 styrket sine salgs- og markedsaktiviteter. Dette har ført til økte kostnader, men det har også bidratt positivt på inntektssiden. Tallene viser at arbeidet som gjøres for å markedsføre Hurtigruten utenom høysesongen begynner å gi effekt. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 363 millioner kroner, en økning på vel 22 prosent fra 2007, da det var 296 millioner kroner. STRATEGI FOR HURTIGRUTEN Hovedfokus vil fortsatt være å tydeliggjøre produktet utenom sommersesongen, samtidig som det skal sikres et høyt belegg gjennom sommermånedene. Opplevelsene langs kysten er minst like store om høsten, vinteren og våren. Produktet skal tilpasses, markedsinnsatsen forsterkes og mer differensiert prising skal benyttes. Dette skjer gjennom utvikling

15 hurtigruten norskekysten 15 av nye markeder og opptrapping av markedsinnsatsen innenfor eksisterende markedsområder. Produktutviklingen innebærer at det i større grad legges vekt på aktive opplevelser både om bord og på land, basert på erfaringer fra explorer cruisene på Svalbard, Grønland og i Antarktis. Merkevareplattformen Eksepsjonelt ekte skal være særpreget for de produktene og opplevelsene som tilbys. Erfaringene fra vintercruise med fokus på nordlyset er gode, og konseptet Hunting the Light skal videreutvikles og markedsinnsatsen forsterkes. Fleksibiliteten skal økes for passasjerene i tråd med markedstrendene, og satsingen på ombordsalget skal forsterkes. Det er et mål å tiltrekke seg nye og kjøpesterke kundegrupper, deriblant yngre kunder med preferanse for kortere og aktive ferier. Dette skal gjøres i samarbeid med andre aktører i reiselivsnæringen. For å videreutvikle Hurtigrutens potensial skal det spesielt satses på: yy Markedsutvikling økt kundekunn- skap, yngre målgrupper, nye markeder og nye salgs- og distribusjonskanaler. yy Produktutvikling aktive opplevelser, kortere reiser, nytt vinterprodukt og nye destinasjoner. yy Modernisering av forretningsproses- sene med vekt på online løsninger, internett og intern effektivisering. yy Optimalisering av skipsporteføljen selge overskuddstonnasje og utvikle flåten i takt med markedets krav og forventninger. Som et av Norges fremste reiselivsprodukter, skal Hurtigruten i nært samarbeid med bransjen og det offentlige virkemiddelapparat være drivkraft for utvikling av norsk reiseliv og markedsføring av Norge i utlandet. I dette ligger blant annet å arbeide for å øke antall direkte flyruter fra utlandet til kyst-norge for å utnytte veksten i kortferiemarkedet og tilgjengeliggjøre alle Hurtigrutens produkter langs norskekysten. FREMTIDSUTSIKTER Det er stor variasjon i kapasitetsutnyttelsen for Hurtigrutens skip gjennom året. Belegget om bord på skipene er relativt høyt fra mai til og med august, mens kapasiteten i øvrige måneder er betydelig større enn etterspørselen. Det er iverksatt flere tiltak for å endre dette, og i 2008 har effekten vært oppløftende, særlig med en vekst i antall cruisdøgn på 60 prosent i fjerde kvartal. Salgs- og markedsføringsarbeidet er ytterligere intensivert, og produktet er to til fire dager på Hurtigruten kombinert med landbaserte aktiviteter. Dette er et ledd i et langsiktig arbeid for å styrke turismen langs kysten utenom sommersesongen. Arbeidet med å øke Hurtigrutens inntjening vil bli videreført med stor intensitet gjennom forbedringsarbeidet som ble igangsatt i Her er det blant annet identifisert konkrete tiltak som skal bidra til økt effektivisering og lavere kostnader. Blant annet skal den landbaserte bemanningen gjennom 2009 reduseres med 200 årsverk. Dette er et viktig bidrag til å redusere kostnadene med 150 millioner kroner per år, med delvis effekt fra 2009 og full effekt fra Hurtigruten vil også gi høyeste prioritet til det arbeidet som venter i forbindelse med anbudet om en ny hurtigruteavtale, innenfor rammer som er kommersielt interessante.

16 16 hurtigruten explorer Hurtigruten EXPLORER PRODUKTER Viktige hendelser i 2008 yy Positiv effekt av å redusere fra to til ett skip i Antarktis yy Økt belegg på Grønlands- cruisene yy Nær full kapasitetsutnyttelse på Svalbard-cruisene Hurtigruten har utviklet seg til å bli en internasjonalt anerkjent operatør innenfor explorer cruise. Selskapet er i dag markedsleder innen cruise på Grønland og Svalbard. Aktiviteten i Antarktis er redusert fra to til ett skip, men selskapet er fortsatt en betydelig aktør i området. I virksomheten inngår også hotelldrift og turoperasjoner på Svalbard. HVOR VIRKELIGHET OVERGÅR FANTASI Explorer produkter er et forholdsvis nytt satsingsområde i Hurtigruten, og på kort tid har selskapet bygget opp en ledende posisjon i dette segmentet. Virksomheten er konsentrert rundt tre geografiske områder; Spitsbergen, Grønland og Antarktis. I tillegg tilbyr selskapet cruise mellom Arktis og Antarktis. Datterselskapet Spitsbergen Travel er lokalisert i Longyearbyen på Svalbard, Hurtigruten Greenland AS holder til i Nuuk på Grønland mens C&O Tours (Hurtigruten Latin Amerika) er lokalisert i Santiago de Chile. Driftsinntektene for explorer virksomheten var 443 millioner kroner i Etter klassifiseringen av kollektivvirksomheten til ikke videreført virksomhet, står Explorer produkter for 15 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. Svalbard Konsernets virksomhet på Svalbard drives gjennom Spitsbergen Travel AS i Longyearbyen. Selskapets kjerneaktiviteter er knyttet til hotell- og restaurantdrift, explorer cruise samt møter og opplevelser for bedriftsmarkedet. Her inngår et bredt spekter av turopplegg fra dagsaktiviteter til lengre turer, både sommer og vinter. Som eksempler kan nevnes båtturer, fotturer, skiturer, camper, snøscooterturer, isgrotteturer og hundesledeturer. Virksomheten omfatter også handelsbedriften Ing. G. Paulsen AS, som er leverandør av snøscootere, utstyr og friluftsklær, og som i tillegg driver med utleie av utstyr. For møter, kurs, konferanser og opplevelsesturer til Svalbard skreddersyr selskapet totalarrangementer. En stor del av opplevelsesproduktene er egenproduserte, men det benyttes også lokale

17 hurtigruten explorer 17 Nøkkeltall for hurtigruten Explorer produkter Beløp i kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Av- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) (97 537) ANTALL GJESTEDØGN Antarktis Grønland Spitsbergen Andre SPITSBERGEN TRAVEL OVERNATTING Antall gjestedøgn (venstre akse) Beleggsprosent (høyre akse) % % % % % % underleverandører. Om sommeren tilbyr selskapet ekspedisjons- og adventurecruise med ekspedisjonsskipet MV Polar Star og hurtigruteskipet MS Nordstjernen. Begge skip har seilinger med utgangspunkt Longyearbyen. Fra 2009 vil et tredje skip bli satt i operasjon på Svalbard, etter at selskapet har inngått avtale om leie av MS Expedition. Dette skipet skal gå i samme rute som MV Polar Star. Selskapet eier og driver Spitsbergen Hotell, som er Svalbards Rica Partner hotell, Radisson SAS Polar Hotel Spitsbergen og Spitsbergen Guesthouse. Hotellene tilbyr bespisning i tillegg til overnatting og kurs/konferansefasiliteter. I tillegg driver Spitsbergen Travel et base camp anlegg i Bolterdalen nær Longyearbyen. Spitsbergen Travel hadde 70 prosent av antall gjestesenger og 88 prosent av antall gjestedøgn i Longyearbyen i Hovedtyngden av trafikken til Svalbard er norske gjester, og i 2008 utgjorde disse i overkant av 68 prosent av det totale antall gjestedøgn i Longyearbyen. Turer og overnatting distribueres gjennom eget salgsapparat, tilknyttede hotellkjeder samt eksterne distribusjonskanaler som reisebyråer og agenter i Norge og utland. Spitsbergen Travel benytter Hurtigrutens distribusjonsnett i utlandet. Svalbard som turistdestinasjon konkurrerer i hovedsak med Nord Norge og arktiske destinasjoner som Island, Grønland og nordområdene i Sverige og Finland. Spitsbergen Travel er lokalisert i Longyearbyen, og sysselsetter rundt 105 årsverk i tillegg til sesongansatte. I 2008 hadde selskapet driftsinntekter på 205 millioner kroner. Grønland Hurtigrutens virksomhet på Grønland har sin opprinnelse fra 1998 da OVDS startet explorer cruise der. I 2003 ble cruisene videreført som egen chartervirksomhet gjennom Norden Tours, som da var et datterselskap av Hurtigrutens kontor i Tyskland. I mai 2007 døpte Hurtigruten sitt nye explorerskip MS Fram. Skipet er spesialbygget for cruise i polare farvann, og etter sine to første sesonger har skipet høstet stor anerkjennelse både blant passasjerene og i befolkningen på Grønland. Det tilbys tre forskjellige explorer cruise med fokus på Syd Grønland, Disko Bay samt Disko Bay og Thule. I 2007 ble Hurtigruten Greenland AS etablert med forretningskontor i Nuuk. Det skal ta hånd om ulike oppgaver på destinasjonen for å ivareta service for passasjerene, logistikk og administrasjon. Antarktis Virksomheten ble etablert i Etter en periode å ha operert med to skip, ble det fra sesongen 2008 besluttet å satse utelukkende på MS Fram. Det tilbys nå tre forskjellige cruise med storslåtte opplevelser og spennende aktiviteter. Cruisene som starter og slutter i Ushuaia, går over henholdsvis 13, 17 og 22 dager. De største markedene for explorer cruisene i Antarktis har så langt vært Tyskland og USA, og de siste par årene har andelen amerikanske gjester økt mest. Hurtigruten eier 80 prosent av selskapet C&O Tours, lokalisert i Santiago de Chile. C&O yter cruise service, som for eksempel turoperasjoner og «ground handling», i tillegg til at det fungerer som salgsagent for Hurtigruten i Latin Amerika. Som turoperatør tilbyr skapet pakketurer for cruise, samt spesielle arrangementer for passasjerene i forkant og i etterkant av cruisene i Chile, Argentina, Peru og Brasil. Cruise «ground service handling» innebærer tjenesteytelse mot cruisenæringen, som flygninger, transfer og hotell for inn- og utgående cruisepassasjerer, samt landbaserte ekskursjoner.

18 18 hurtigruten explorer «Mens reiselivsnæringen gjennomgående har hatt en årlig vekst på rundt fire prosent i de siste årene, har de såkalte temareisene vokst med hele ti prosent.» Fra Arktis til Antarktis I forbindelse med sesongforflytning for MS Fram er det utviklet et nytt produkt. Det er et 67 dagers cruise fra Arktis til Antarktis. Det går fra Reykjavik på Island til verdens sydligste by Ushuaia i Argentina. EKTE OPPLEVELSER TETT PÅ NATUREN Reiselivsnæringen har hatt vekst gjennom de senere årene, og enkelte segmenter har vokst mer enn andre. Særlig stor har veksten vært innenfor temabaserte opplevelsesreiser. Mens reiselivsnæringen gjennomgående har hatt en årlig vekst på rundt fire prosent i de siste årene, har de såkalte temareisene vokst med hele ti prosent. Hurtigrutens explorer produkter har tatt sin del av denne veksten, og selskapet har på kort tid bygget seg opp til å bli markedets største operatør på cruise i polare farvann. De turistene som søker til Svalbard og til explorer cruise, ønsker ekte opplevelser tett på naturen. De vil nær elementene, og de vil til ytterkantene for å oppleve noe unikt. De vil se selv, og de vil lære noe nytt. Derfor søker de reiser som er tematisert og som inviterer til aktivitet og deltagelse. Samtidig vil de kunne nyte det hele i en komfortabel og trygg atmosfære. Det får de om bord på Hurtigrutens spesialskip, der service og godt norsk sjømannskap er viktige innslag. Hurtigruten har utviklet en posisjon i explorermarkedet som gir et godt utgangspunkt for ytterligere vekst. Usikkerheten knyttet til den internasjonale finanskrisen gjør seg gjeldende også i dette segmentet. Etterspørselen etter cruise på Svalbard er stor. VI TAR MILJØET PÅ ALVOR Klimadebatten og den generelt økende oppmerksomheten om de miljøutfordringene verden står overfor, er med på å stimulere oppmerksomheten om de polare områdene. På den ene siden ønsker mange å få mer kunnskap om disse områdene og å få oppleve den spektakulære naturen på nært hold. På den annen side får vi stadige påminnelser om hvor sårbar naturen er, og at den derfor må skånes for unødig belastning. Som ledende operatør i Arktis og Antarktis er Hurtigruten særdeles bevisst på det ansvaret selskapet har for å ivareta de strengeste krav til sikkerhet og miljø. Derfor skal vi ikke bare etterleve de lover og forskrifter som gjelder i disse sårbare områdene, vi skal vise at vi er i fremste rekke både i holdning og i handling. Hensynet til miljøet er også reflektert i selskapets kjerneverdier, og det skal bidra til å skape ytterligere forpliktelser og bevissthet på dette viktige feltet. Et viktig tiltak i vår miljøsatsing, er avtalen som Spitsbergen Travel i januar 2008 inngikk med WWF. Avtalen er en del av WWFs næringslivsordning Climate Savers, der bedrifter forplikter seg til konkrete målsettinger og gjennomføringsplaner for reduksjoner av klimagassutslipp. Spitsbergen Travel var første norske bedrift som inngår i WWF Climate Saversordningen om reduksjon av egne utslipp og kjøp av klimakvoter for CO2-belastninger som selskapet genererer. Også for Hurtigruten som selskap er det gjennom medlemskap i ulike organisasjoner inngått forpliktende avtaler i forhold til miljøet. Disse er AECO, Association of Artic Expedition Cruise Operators og IAATO, International Association of Antarctica Tour Operators. Gjennom disse organisasjonene utvikler næringen selv regelverk for å ivareta miljøhensyn, og dette regelverket er på mange områder strengere enn offisielle lover og forskrifter. VIRKSOMHETEN I 2008 Samlede driftsinntekter for Reiseliv beløp seg til 443 millioner kroner i 2008, mot 492 millioner kroner i Tilbakegangen skyldes blant annet at antall skip i Antarktis ble redusert fra to i 2007 til ett i Explorer cruise på Svalbard hadde i 2008 en beleggsprosent på 93,5 mot 95 året før, da det kun ble operert med et skip. Antall gjestedøgn gikk opp fra til i Økningen skyldes at MV Polar Star igjen var i full drift i 2008, etter å ha blitt rammet av motorhavari ved sesongstart året før, og dermed ikke gjennomførte noen cruise i Gjennomsnittlig pris per cruisedøgn var kroner i 2008, mot kroner året før. Explorer cruise i Antarktis hadde i 2008 en beleggsprosent på 87,6, mot 61,2 prosent i Antall gjestedøgn gikk ned fra i 2007 til i Nedgangen skyldes at det i høstsesongen 2008 kun ble benyttet et skip, MS Fram, mens det i hele 2007-sesongen ble operert med to skip. Gjennomsnittlig pris per cruisedøgn gikk opp fra kroner i 2007 til kroner i Explorer cruise på Grønland med MS Fram hadde i sin andre sesong en

19 hurtigruten explorer 19 beleggsprosent på 81, mot 72,8 prosent året før. Antall gjestedøgn gikk opp fra i 2007 til i Gjennomsnittlig pris per cruisedøgn gikk ned fra kroner i 2007 til kroner i Driftskostnadene før av- og nedskrivninger beløp seg til 410 millioner kroner i 2008, mot 433 millioner kroner i Nedgangen er en konsekvens av at antall skip i Antarktis ble redusert fra to til ett, men økningen i bunkersprisene og høye kostnader knyttet til cruiset fra Arktis til Antarktis trekker kostnadene opp. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger ble 34 millioner kroner, mot 59 millioner kroner i Nedgangen skyldes i hovedsak økte bunkerskostnader, kostnadsutviklingen knyttet til virksomheten på Grønland og til cruiset fra Arktis til Antarktis. STRATEGI FOR EXPLORER PRODUKTER Satsingen på explorer cruise i polare farvann er blitt en viktig virksomhet med vekst- og lønnsomhetspotensial. Selskapet er klar markedsleder på Svalbard, blant de ledende i Antarktis og har med introduksjonen av explorerskipet MS Fram i mai 2007 etablert en ny skala for opplevelsescruise på Grønland. Hurtigruten har verdens største flåte av skip spesialtilpasset cruise i polare farvann. Explorer cruise-aktivitetene er et vesentlig element i en optimalisering av selskapets skipsportefølje. Basert på et omfattende og variert produktspekter skal posisjonen som ledende på opplevelsescruise i polare farvann videreutvikles mot et aktivt, bredt og kjøpekraftig internasjonalt publikum med en generelt større aldersspredning enn typisk for den tradisjonelle hurtigruteseilingen. Merkevareplattformen Eksepsjonelt ekte skal ytterligere styrkes gjennom: yy Videreutvikling av eksisterende pro- duktportefølje, samt utvikling av nye produkter og destinasjoner som utfyller eksisterende explorercruise-portefølje og Hurtigruten. yy Utnytte mulighetene for kryss-salg. yy Økt markedsinnsats, merkevarebyg- ging styrking av salgsapparatet. yy Engasjement i hele verdikjeden gjen- nom logistikkutvikling, destinasjonsutvikling og utfluktstilbud. FREMTIDSUTSIKTER Explorer-virksomheten er godt posisjonert i forhold til et av de mest vekstkraftige segmentene innenfor internasjonalt reiseliv. Det knytter seg noe usikkerhet til effekten av den internasjonale finanskrisen. Det omfattende forbedringsprogrammet som selskapet startet på i 2008, vil bli videreført med høy prioritet i Dette skal etter planen bidra til å forbedre resultatene.

20 20 hr i hurtigruten i en krevende omstilling: Viktig å ivareta medarbeiderne Etter flere år med store underskudd, har Hurtigruten i 2008 måttet ta nødvendige grep for å sikre selskapets fremtid. Det har medført store utfordringer for organisasjonen. Den betydelige restruktureringen som nå finner sted er tvingende nødvendig for å skape en mer fokusert virksomhet og et lønnsomt selskap. For Hurtigruten som arbeidsgiver har det vært viktig å vise at selskapet i en kritisk fase evner å ta vare på de ansatte på en god måte. Avviklet konsernmodellen Som en konsekvens av at selskapet nå skal rendyrke sin satsing på Hurtigruten norskekysten og Explorer produkter, er den tidligere konsernmodellen avviklet. Fra 1. januar er konsernledelsen erstattet av en bedriftsledelse, organisert etter funksjoner. Antall direktører er halvert i den nye organisasjonen. Salgsorganisasjonen er restrukturert for å skape en mer salgsorientert virksomhet og for å tilpasse salgsog administrasjonskostnader til selskapets konkurransesituasjon. Forbedringsprogrammet Svart Belte, som har vært gjennomført i 2008, har definert felles arbeidsmåter og prosesser gjennomgående i hele organisasjonen. Disse er nå implementert eller under implementering. Dette vil gjøre det mulig å eliminere doble funksjoner og legge til rette for overgang fra faste til variable kostnader der det er mulig, herunder også outsourcing av IKT-tjenester og booking. Implementering av nytt globalt bookingsystem (Polar Global) er viktig for en vellykket transformering. Booking/fakturering med felles systemløsning for hele organisasjonen medfører mulighet til å redusere kostnader ved å opprette booking-senter i lavkostland. Spesialfunksjoner vil imidlertid bli opprettholdt i organisasjonen gjennom regionale koordinatorer. Det er besluttet at årlige salgs- og administrasjonskostnader skal reduseres med 150 millioner kroner, med full effekt fra Som et ledd i dette, skal antall landansatte reduseres med tilsamen rundt 200 i løpet av 2009, hvorav 80 i Norge og 120 i utenlandsorganisasjonen. Dette arbeidet er kommet godt i gang. kompetanse Opplæring og kompetanseoppbygging for å sikre rett kompetanse i organisasjonen, er en viktig oppgave for enhver arbeidsgiver. I 2008 gjennomførte Hurtigruten i samarbeid med Universitetet i Tromsø, en studie innen regnskap med 10 formelle studiepoeng. Hele 23 ansatte fullførte med meget godt resultat. Hurtigruten har under planlegging en studie innen reiseliv. Dette vil, hvis det blir gjennomført som planlagt, være et samarbeid mellom Hurtigruten og Høgskolene i henholdsvis Narvik og Alta. Oppdatering av ledere må være en kontinuerlig prosess. I 2008 har Svart Belte og nødvendig opplæring knyttet til de ulike prosjektene hatt prioritet. Lederutvikling har i året som gikk i hovedsak vært knyttet til personalledelse, gjennomføring av gode årlige plan- og utviklingssamtaler med ansatte, samt oppfølging av sykemeldte. Organisasjonsendringer I tillegg til beslutningen om å halvere antall medarbeidere i Hurtigrutens landorganisasjon i løpet av 2009, bygges det nå opp et callsenter i Tallin, et spennende og utfordrende prosjekt. Arbeidet med organisasjonsendringene har vært viet stor oppmerksomhet, og Hurtigrutens hovedtillitsvalgte, spesielt i landorganisasjonen, har vært involvert i prosessen i henhold til lov og avtaleverk. Vedtatte oppsigelser er nå gjennomført i Norden. Kontorene utenfor Norden står nå for tur. Parallelt med den store omstruktureringsprosessen har Hurtigruten i løpet av 2008, gjennomført tre virksomhetsoverdragelser; Kystopplevelser AS og Hurtigruten AB inngår nå i Hurtigruten ASA, mens IKT-virksomheten er outsourcet til ekstern leverandør. Nedbemanningsprosessen har vært en stor belastning for de ansatte, og vi har som alle andre organisasjoner som gjennomfører så store organisatoriske endringer, opplevd uro og demotivasjon hos de ansatte. Likestilling i Hurtigruten Selskapet vedtok i mars 2006 retningslinjer for likestillingsarbeidet i selskapet, og disse innebærer blant annet: Kvinner og menn skal gis like muligheter til ansettelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. Andelen kvinner i ledende stillinger ønskes økt gjennom naturlig rekruttering når stillinger blir ledige. Dersom bedriften starter spesielle opplæringsprogram, herunder traineeprogram, vil det være viktig å hensynta lik fordeling mellom kjønnene. Selskapet vil gjennom permisjonsordninger, legge til rette for at begge foreldre har lik rett til å ivareta omsorgen for sine barn. Hurtigruten skal som bedrift ha nulltoleranse hva gjelder mobbing og seksuell trakassering. Gjennom aktiv bruk av virkemidler/tiltak og fokus på likestillingstenkning i alle forhold der dette er naturlig, skal Hurtigruten framstå som en bedrift der ansatte trives og opplever at alle ansatte har de samme mulighetene for personlig vekst og utvikling. Hovedavtalen, likestillingsloven og personalpolitikken i Hurtigruten legges til grunn i arbeidet med å fremme likestillingen mellom kjønnene. Innenfor deler av Hurtigrutens virksom-

Årsrapport 2008 Global Reports LLC

Årsrapport 2008 Global Reports LLC Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 3. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 3. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Presentation titlepresentasjon 4. Kvartal 2006 22-02-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentation titlepresentasjon 22-02-2007 Hurtigruten

Detaljer

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon og verdiplattform Hurtigruten ASA Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Ambisjon Den beste måten å oppleve destinasjonen på Merkekjerne

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 1. Kvartal Presentasjon 2007 15-05-2007 Hurtigruten Page Side 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 15-05-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fremgangen fortsetter i 1. kvartal

Detaljer

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning SAMFUNNS- REGNSKAP Verdens vakreste sjøreise Ålesund Torvik Måløy Florø Bergen Kristiansund Polarsirkelen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Molde Lofoten Geirangerfjord NORGE Oslo Stokmarknes Svolvær

Detaljer

PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA

PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA Hurtigruten i fem deler 1. Dagens produkter, organisasjon, visjon og verdier 2. Endringsprogrammet Svart Belte 2007-2010 3. En global merkevare 4. Infrastruktur, samfunnsaktør

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008

Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 Hovedtrekk i fjerde kvartal Underskudd på 560 millioner kroner, preget av nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2008

Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Hovedtrekk Tredje kvartal har gått som forventet. Resultatet er svakere enn i fjor, hovedsakelig av to årsaker

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD?

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? Kirkeneskonferansen 05022014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Global og lokal - i salg og opplevelser 3,5 milliarder i omsetning (2012) 2 000 ansatte i konsernet

Detaljer

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN Haugesundkonferansen, 4. februar 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Historien Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With

Detaljer

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006 TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005 Presentasjon 24. februar 2006 2005 Omstilling og restrukturering for TFDS 4. kvartalsresultatet preget av fusjonskostnader Normalisert drift som forventet

Detaljer

Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006.

Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006. Årsrapport 2005 Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006. Gjennom denne rapporten har vi primært ønsket å gi

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Hurtigruten Page 1 01 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 Hovedtrekk 2010 Overskudd i Hurtigruten ASA for første gang Overskudd før skatt

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET. Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA

HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET. Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET Fire produktområder fokus på kjernen Norskekysten Explorer/ MS Fram

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2010

Delårsrapport for første kvartal 2010 Delårsrapport for første kvartal 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2010 Hovedtrekk i første kvartal Fremgang for Hurtigrutens kjerneområder: Norskekysten, explorer produkter og Spitsbergen

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

EUROPEAN CRUISE SERVICE

EUROPEAN CRUISE SERVICE EUROPEAN CRUISE SERVICE Etablert 1850 - tidligere Bennett Cruise Service Hovedkontor i Bergen 100% norskeid Shore Excursions operatør for innkommende cruiseskip Skipsagenter for innkommende cruiseskip

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske Forslag til løsning på 16. januar 2015 krisen i Store Norske Tre krevende år for Store Norske Store Norske har som andre råvareselskaper hatt varierende lønnsomhet Kull en syklisk råvare; Store Norske

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer