menighetsblad God Påske! Nr Familien som får med seg det meste Nyåpning av kirken Quiz og premiesudoku Side 4 Side 8 Side 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad God Påske! Nr. 1 2012 Familien som får med seg det meste Nyåpning av kirken Quiz og premiesudoku Side 4 Side 8 Side 11"

Transkript

1 menighetsblad Nr Familien som får med seg det meste Side 4 God Påske! Nyåpning av kirken Side 8 Quiz og premiesudoku Side 11

2 I H J Ø R N ET Å ha mot Temaet «MOT» kan inneholde utrolig mye. Å være mot noe eller å ha mot. På vinterfestival for ungdom som er med i KFUK-KFUM, og for konfirmanter fra Barbu, Trefoldighet og Grimstad, handlet det 3-5. februar om å ha MOT til: - Å tro - Å leve - Å mene - Å protestere - Å reagere - Å være annerledes - Å velge - Å se - Å lede Gjennom blant annet forkynnelse, idrett, lek, sanger, gudstjeneste, flørteseminar og demonstrasjonstog ble 250 ungdommene utfordret på å ha MOT. Vi fikk også møte 15 ungdommer fra 7 ulike land som er på på norgesturne i KFUK-KFUM. Det er deltagerne på ledertreningsprogrammer Communication for Change (CfC) og GoCy. De reiser land og strand rundt, til vinterfestivaler og KFUK-KFUMgrupper, med et klart budskap om at ungdom kan forandre verden. Disse ungdommene hadde MOT til å vise oss andre hvordan vi kan være med å forandre verden. Ved å engasjere seg lokalt og globalt for å utrydde fattigdom, for miljøets skyld og vår fremtids skyld. I dette arbeidet trenger vi MOT til å protestere, til å reagere og til å velge annerledes. I hverdagen, på skolen og arbeidsplasser. Ikke av seg selv MOT til å gjøre dette kommer ikke av seg selv. Men det kommer nettopp ved å være sammen en slik helg, snakke om disse utfordrende spørsmålene, lytte til hverandre og tenke på oss selv: Hva kan nettopp jeg bidra med? For å skape forandring kreves det at jeg selv har MOT til forandring i mitt liv. Det er alltid enklere å mene at «noen» bør forandre «noe», enn å starte med meg selv. Derfor var det svært spennende å lage demonstrasjonstog med 100 konfirmanter, hvor de hadde laget plakater og slagord på hva de selv kan gjøre for miljøet. Som en av plakatene sa: «For jorda må vi slåss, det kommer noen etter oss». Å dele og forvalte Som innbyggere i verdens rikeste land bærer vi et ansvar for å dele av våre ressurser og forvalte det vi har, på en god måte. Det krever MOT til å se med nye øyne og MOT til å leve på en annen måte. Å møte engasjerte ungdommer, slik som på vinterfestivalen, gir meg MOT til forandring i eget liv. Og det er et riktig startpunkt. Lars Peder Holm Side 2 I Barbu menighetsblad Foto forsidebilde: Thorunn Larsen Nærdal

3 MITT DIKT Brevet - Av Nordahl Grieg Jeg står og betrakter brevet et lykkelig langt minutt, de kjære kjente bokstaver over den grå konvolutt. Jeg kikker på datostemplet, - fjorten uker er gått - på frimerkeraden i hjørnet som skinner så norskt og blått. Jeg lengtet så etter brevet, mens ukene langsomt gikk Jeg åpner det ikke ennå. Jeg venter et øyeblikk. For det er det lukkede brevet som eier den største sjarm, og alt det som ikke er skrevet som gjør oss om hjertet varm. Dette diktet av Nordahl Grieg leste jeg første gang da jeg var rundt 18 år. Det ble svært levende for meg i årene etterpå, da jeg seilte fire år i utenriksfart i den norske handelsflåten. Ofte er det i tankene mine når jeg får brev i postkassen (de uten vindu ) Det å få nytt hjemmefra betydde mye, frimerkene skapte identitet og tilhørighet til Norge, men det var innholdet som var spennende. Ord som skapte glede, lengsel og håp. Uten at jeg skal begi meg ut i dype fortolkninger, synes jeg det siste verset gir diktet en ekstra liten svung. Om vi ikke skriver brev, så er det viktig at vi deler den varme og nærhet vi har å gi med våre medmennesker! Hver dag begynner som et uskrevet brevark med mulighet til å skrive gode historier! Til neste gang utfordrer jeg Inger Johanne Telnes. Øyvind Henriksen Barbu for 50 år siden I Menighetsblad for Arendal (Trefoldighet og Barbu menigheter) for januar 1962 finner vi følgende notis: Bispevisitas Ved skriv til prostiet senest 17.oktober f.å. har Agder biskop gitt melding om visitas i Barbu mars d.å. og i Herefos mars. Biskopen har imidlertid vært bortreist, bl.a. som Norges utsending til kirkenes verdensmøte. Ved henvendelse til bispekontoret får en opplyst at biskopen ennå ikke er kommet tilbake fra sine reiser i Østen. Båten han reiser med på hjemturen er blitt forsinket og det er usikkert om biskopen kan nå frem så tidlig at han kan ta visitas i Barbu til nevnte tid. Nå hører jeg at skolene skal ha vinterferie mars. Det ville jo være en uønsket situasjon. Visitas uten lærermøte og barnas gudstjeneste og besøk i skolene synes urimelig. Fra skolens side er der imidlertid gitt utrykk for vilje til å søke en ordning slik at barna kan bli med i visitasen om den blir til nevnte tid. Men, som nå det ligger an var det kanskje like bra om visitasen i Barbu kunne finne sted til en annen tid. På bispekontoret venter de hver dag på å få vite nærmere fra biskopen. Arendal prosti den 22. januar M. Synnes Nr I Side 3

4 Familien som får med Familien Noraberg på Stensås må kunne sies å ha vært storbrukere av Barbu menighet det siste året. Den aktive familien har fem barn, og de siste månedene har fire av de fem deltatt i menighetens tilbud til barn og unge. Dåp I september ble familiens yngste, Gabriel, døpt.riktignok var selve dåpen i Trefoldighetskirken fordi Barbu kirke var under ombygging, men familiefesten etterpå ble holdt på menighetshuset på Nyli. Min egen kirkebok Litt senere i september fikk familiens nest yngste Min egen kirkebok, og fireåringen Henrik nikker ivrig når han blir spurt om han har lest i boka etterpå. Han var også med på samlingene på menighetshuset før han fikk boka og da kunne jeg tegne og synge også, sier han. Lys våken Julie på snart 12 var med da Barbu menighet arrangerte Lys våken en lørdag og søndag i slutten av november. Dette er et tilbud til alle 6.klassinger i menigheten, og Julie forteller at de spiste og lekte, hadde oppdagelsesferd ute og inne, forberedte gudstjenesten på søndag - og sov i kirka. -Vel.., sier far Geir. Jeg tror ikke det var så mye dere sov, for du var temmelig trøtt da vi hentet deg på søndagen. Mor, Susan, legger til at Julie hadde gledet seg til dette helt siden storesøster Maria var med på tilsvarende opplegg for noen år siden. Konfirmant Maria på 15 er en av årets konfirmanter i Barbu. Hun forteller at hun er såkalt KRIK-konfirmant og er med på trening og undervisning i Birkenlundhallen hver uke. Hun har også vært på konsert med Hans Inge Fagervik sammen med de andre konfirmantene, vært på minst åtte gudstjenester og skal delta på vinterfestivalen i Birkenlundhallen; en ungdomsfestival med mer enn 300 deltakere. Selve konfirmasjonsdagen er i begynnelsen av mai, og familien håper på godt vær, for planen er at de rundt 40 gjestene skal feire dagen i telt i hagen hjemme på Stensås. Geir Noraberg forteller ellers at de fire eldste barna alle har gått i Nyli barnehage. - Det har vært et bevisst valg, og vi er veldig godt fornøyd med barnehagen, sier han. - Det er en relativt liten barnehage, så ungene blir sett og fulgt godt opp og i tillegg får de med seg en del av det kristne budskapet, og det synes vi er viktig, sier Susan og tilføyer at Henrik på fire stadig synger på sanger han har lært i barnehagen. - Vi hadde nok ønsket at noen av de større barna kunne tenkt seg å være med i kor, men sånn har det nå ikke blitt, smiler hun. De voksne er godt fornøyde med ombyggingen i kirka. - Det har gjort det enda enklere å ta med seg hele familien til gudstjeneste, mener Geir. - Ja, det vanskeligste er nok å få alle kledd og klare til å gå samtidig, sier Susan. Julaften klarte vi det ikke, så da måtte vi gå på den siste gudstjenesten i stedet for på familiegudstjenesten, ler hun. åb Barnefestivalgudstjeneste søndag 15. april Tårnagenthelg april. Les mer s. 13 Familiegudstjenester Se datoer s. 20 Side 4 I Barbu menighetsblad

5 seg det meste Vi Formiddagstreff våren 2012 ønsker alle som har fri om formiddagen, hjertelig velkommen til treffene, som holdes på menighetshuset onsdager fra kl til ca Det blir forskjellige temaer, andakt, sang, musikk og god bevertning. Hvorfor ikke ta et kafébesøk på menighetshuset og få med et interessant tema i tillegg? Onsdag 11. april: Bibelselskapets lokalkontakt Per de Lange har som tema: Men Bibelen hadde rett! Musikk ved Monica og Per de Lange. Onsdag 2. mai: Aslak Brekke fra Stiftelsen Arkivet har som tema: Historiens betydning for fred og utvikling. Onsdag 6. juni: Vi planlegger busstur til Flekkerøya. Håper du tar deg tid til å være sammen med oss. Berit Dale NOEN KOMMER, NOEN GÅR Åse Bjørndal Menighetsbladets redaksjon har mistet et medlem og fått et nytt. Per Bernt Knudsen takker for seg etter lang og tro tjeneste. Vårt arkivdykk viser at han til sammen har sittet i tolv år, først fra 1985 til 1992 og nå fra 2005 til 2011 en imponerende fartstid. Tusen takk til ham, og velkommen til Åse Bjørndal, som bidrar for første gang i dette nummeret. bø HUSK MEDARBEIDER- FESTEN fredag 23. mars kl på menighetshuset SEND INN innspill og tekster du gjerne vil ha med i neste nummer! Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte tekster - av plasshensyn. Nr I Side 5

6 Hvem er hvem i menigheten Nykokt kaffe etter gudstjenesten hver søndag Takk til trofaste kvinner som har tatt på seg denne oppgaven! Hver søndag kan menigheten nyte en kopp kaffe eller et glass saft etter gudstjenesten. Dette er en viktig møteplass for nye og for gamle medlemmer i menigheten. Håpet er at alle skal føle seg velkommen. Når vi har kirkekaffe hver søndag, blir dette en god vane, gamle sirkler og klikker løses lettere opp, og flere kan få oppleve den gode følelsen av tilhørighet og fellesskap. Uten alle de trofaste og flotte kaffekokerne hadde ikke dette vært mulig. De fleste av kvinnene har gjort dette i en årrekke og synes det er grei oppgave. Blid kaffekoker Alice Halvorsen Berit K. Viken, Brit Tørå og Inger Elise Hansen Det er Eldfrid M. Pedersen og Arild Hansen som organiserer og fordeler søndagene på de 36 kaffekokerne. De fleste har en søndag hver per halvår, andre to søndager i halvåret. Mange av de samme kvinnene deltar også i andre oppgaver, som kalkvasking, er kirkeverter eller pynter alteret med blomster. Som en representant for kaffekokerne sier Alice Halvorsen at det er en fin tjeneste å være med i. Det nye tekjøkkenet i kirken gjør det praktisk og greit å servere kaffe, alt utstyret er samlet på ett sted. Hun, som mange andre, har bakt utrolig mange boller og skuffekaker i årenes løp. Det er godt at vi nå har innført kun kjeks på de vanlige søndagene. På vegne av menigheten takker vi hjertelig alle dere som gleder oss med nykokt kaffe hver søndag! tln Nytt fra menighetsrådet Siden forrige nummer av menighetsbladet har menighetsrådet hatt 3 møter. Under finner du en oppsummering av noen av sakene som er blitt behandlet. Detaljerte referater finnes på menighetens hjemmeside. BUDSJETT FOR 2012 Underskuddet i det presenterte budsjettet på ca ,- må hentes inn enten ved bruk av fondsmidler eller ved å øke inntektene. Bl.a. ble vaktmestertjenesten på menighetssenteret tatt av fondsmidler, og investeringen i utstyr i rommet bak i kirka skal dekkes av ekstraordinære gaveinntekter. Menighetsrådet ser et sterkt behov for et økonomiutvalg og vil snarest oppnevne et slikt. Budsjettet for 2012 ble vedtatt.. KAFEDRIFT PÅ MENIGHETS- HUSET Flere interesserte har søkt om å få bruke menighetshuset til enkel kafédrift f.eks. en kveld i uka. De tenker seg tirsdager kl og spør om støtte til dette i oppstarten med annonse og evt. innkjøp av utstyr. I ettertid har også tanken om å bruke kirka til dette dukket opp, kanskje bruke formiddagen. Menighetsrådet ser positivt på forslaget om kafédrift og ber om konkrete planer og et enkelt økonomisk overslag. MEDARBEIDERFEST Menighetsrådet ønsker å ha en medarbeiderfest også vinteren 2012 og fastsatte datoen til fredag 23. mars. UTVALG OG VERV Menighetsrådet har utnevnt medlemmer til de mange komiteer og utvalg, som utgjør en del av den frivillige innsatsen i menigheten. Navn på utvalg og aktuelle medlemmer for 2012 kan fås ved henvendelse til menighetskontoret. INVENTAR M.M. I DET NYE BAKRE KIRKEROMMET Det trengs trolig 8 bord og 32 stoler, samt en projektor montert tett inntil "kjøkkenveggen" med et lerret eller en tavle å vise på. Menighetsrådet går inn for at vi kjøper bord og stoler, samt monterer en projektor i rommet bak i kirka. DIAKONENS VIKARIAT Trygve Berglands vikariat som diakon økes fra 20 % til 30 % for perioden til i hvert fall fram til sommeren. NYTT FRA FELLESRÅDET Alf-Eivind Ljøstad er valgt til leder og Anne Vartdal er valgt til nestleder. tet Side 6 I Barbu menighetsblad

7 5 på kirkekaffe Hva synes du om ombyggingen i kirken? Inger Johanne Telnes på det nye kjøkkenet Else Veøy Jeg er kjempefornøyd og takknemlig for at dette endelig er på plass. Delingen av kirkerommet fungerer godt. Akustikken er bra i kirkerommet, og det er god lydisolering når barna har søndagsskole under prekenen. Arve Alsvik Jeg liker ombyggingen godt. Glassveggen gjør at lyset skinner gjennom fra det store kirkerommet når jeg kommer inn.det er flott. Og delingen gir mange nye bruksmuligheter. Håkon Monsen 10 år Jeg synes de nye glassplatene og dørene er veldig flotte. Og det er greit med ny do, en jeg kjenner, kom seg ikke ut fra den gamle doen en gang. Torun Heier Sødal serverer kaffe til Brit Bugge Mjåvatn LOGO FOR BARBU MENIGHET Vi ønsker oss en logo i Barbu menighet som vi kan bruke i vår merkevarebygging. Kanskje har du en ide? Logoen vil vi bruke på annonser, plakater, brev og informasjon, menighetsblad, konvolutter, hjemmeside m.m. Menighetsrådet har drøftet saken, og nå ønsker vi å utfordre kreative mennesker til å lage utkast til en slik logo. Det må være et enkelt blikkfang som med en gang forteller at dette har med Barbu menighet å gjøre. Logoen må være i svart/hvitt. Vi håper på god respons. Send forslag til: Barbu menighet, Nyli Terrasse, 2, 4844 Arendal Frist for innlevering er onsdag 2. mai. Olav Alvsåker Jeg har sittet i det nye rommet under en gudstjeneste. Lyden var god, og vi kunne se og følge med på alt som skjedde fremme i kirken. Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet, det er en grei og praktisk løsning med søndagsskole under prekenen. Emma Christin Elgvin Jeg er veldig fornøyd med ombyggingen, det er supert med nytt toalett. Det er fint at barna slipper å sitte i våpenhuset og fryse på søndagsskolen. Jeg liker godt de rene linjene i veggen, den ser pen ut og ødelegger ikke for kirkerommet. tln Nr I Side 7

8 Nyåpning av kirken Tredje søndag i advent, 11.desember 2011, ble det holdt åpningsgudstjeneste etter ombygging og restaurering av Barbu kirke. En spent menighet fikk se resultatet: en moderne pleksiglass-vegg og et funksjonelt kjøkken og toalett bakerst i kirkerommet. Kirken var fullsatt da fellesrådets representant Alf-Eivind Ljøstad med glede kunne overlevere kirken til menigheten, ved Torstein Gundersen, etter ferdig ombygging. Dagen ble feiret med store bløtkaker på kirkekaffen, og her var mange blide mennesker samlet. Det nye menighetsrådet ble presentert for menigheten, og Appell Ten Sing var et flott innslag i gudstjenesten. Store og små De gamle gulvplankene skjuler den store jobben som er gjort med å bytte ut råtne gulvbjelker. Både det nye kjøkkenet, hvor kaffen ble kokt, og skilleveggen så vi verdien av under innvielsen. Under Rannveig Aas Olsbus preken kunne Lars Peder Holm ha søndagsskole for barna i det nye bakrommet uten at de ble forstyrret av hverandre. Topp for både store og små! Lars Peder understreker også at dette er et rom som blir veldig fint å bruke i konfirmantundervisningen. Godt fornøyde Thor Henning Isachsen er meget godt fornøyd med akustikken i kirken og mener den er blitt enda bedre med den nye veggen. Kirkens bruksområde er blitt betraktelig utvidet, noe mange allerede har erfart og hatt glede av. Lydtettheten i veggen er god, og akustikken i kirken har ikke tatt skade. Ole Aasen er bygningsteknisk ansvarlig hos kirkevergen og har gjort en flott jobb som byggeleder. Riksantikvaren Riksantikvaren har hatt en viktig rolle i ombyggingen. Dette ser vi f.eks. når det gjelder fargen på de nye veggene. Disse er malt i den mørkeste tonen riksantikvaren godkjenner, for det var ikke mulig å male i samme farge som de gamle kirkeveggene. Vi gratulerer hverandre med en vellykket ombygging av kirken og takker alle som har bidratt og hatt ansvar for gjennomføringen! En spesiell takk til byggekomitéen! tln Kirkens bruksområde er betraktelig utvidet. Byggekomiteen på befaring i byggeperioden. Solveig Lyngtveit Lindland har sammen med Jan Lindland, Alf-Eivind Ljøstad og Ole Aasen gjort en stor innsats som byggekomité. Solveig sier hun er svært fornøyd med resultatet og synes det er flott at ombyggingen er blitt godt mottatt også av de eldre i menigheten. Side 8 I Barbu menighetsblad

9 Vi ønsker å sluttføre prosjektet "Ombygging av kirken" Vi har endelig fått et ordentlig handikapptoalett bak i kirken. I tillegg har vi fått et flott kjøkken og et glassrom hvor vi kan ha søndagsskole og mange andre arrangementer for mindre grupper. For å kunne ta disse nye rommene skikkelig i bruk trenger vi å kjøpe inn diverse utstyr. Vi ønsker å ha stellebord på toalettet. Kjøkkenskapene trenger å fylles med servise, bestikk og diverse utstyr. I glassrommet vil vi kjøpe inn nye bord og stoler. I tillegg trenger vi projektor, lerret, PC, CD-spiller, matter og et lite skap. Menighetsrådet har satt som mål å få inn kr ,- på denne aksjonen! For å nå dette målet utfordrer vi hverandre til å gi en engangsgave til dette formålet. Du kan selvfølgelig bestemme beløpet selv, dette brevet er kun ment for å gi deg noen ideer. Husk at du kan få skattefritak for gaver inntil kr 12000,- pr år. Da må du oppgi personnummeret ditt. Følg med på nettsiden vår www. arendal.kirke.no/barbu. Der vil vi fortløpende legge ut hvor langt vi har kommet med innsamlingen. Vi håper du har lyst å være med på denne giveraksjonen! Hilsen Barbu menighetsråd Torstein Gundersen og Alf-Eivind Ljøstad Bruk kontonummer Nr I Side 9

10 Vår nye Quiz-master I dette nummeret introduserer vi spalten "Ti fra Karl Johan", der quizentusiast Karl Johan Emanuelsen stiller ti spørsmål leserne kan få bryne seg på. Hovedfokus vil foreløpig være på bibel, kirke og misjon og på Barbu og Arendal. Men først skal han få lov å svare på noen spørsmål selv. Karl Johan Emanuelsen - Foto: Stein Harald Øigård Kan du fortelle litt om deg selv? - Jeg er 63 år og innfødt Barbugutt med røtter på Havstad, har bakgrunn i teologien, men havnet etter hvert i journalistikken. Akkurat det var nesten litt tilfeldig, for jeg bodde i 4,5 år i Japan og arbeidet for Norea radio. Da sto Gimlekollen ferdig, og jeg var ansatt der en periode før jeg vendte hjem til Arendal og begynte i Radio 3, senere Radio Agder. Fra 1994 har jeg vært journalist i Agderposten, der jeg er litt "potet", med ansvar for Sideblikk, kulturkalenderen, Dagens navn og enkelte anmeldelser av klassisk musikk. Hva liker du særlig å skrive om? - Spalten med nyheter fra Agderposten for 25 og 50 år siden er morsom å lage. Og i det hele tatt gladsaker. Og så er det dette med quiz - Jeg har alltid likt spørrekonkurranser, både som deltaker og som den som stiller spørsmålene altså som quizmaster. Tidligere deltok jeg i en del gameshow på TV og har vært med i tolv programmer til sammen i seriene Do Re Mi, Casino, Lingo, Jeopardy!, Lykkehjulet og Klikk. Og vunnet rikdom og berømmelse? - Vel, en del gevinster har det blitt. En bil, flere reiser, et piano, gullvarer, skinnmøbler, stereoanlegg og så videre. Du verden! - En stund ble jeg kalt "Game boy". Men nå konsentrerer jeg meg om å lage spørsmål. På Madam Reiersen er det nå søndagsquiz på åttende året, og jeg leder også quiz andre steder og i andre sammenhenger. Hva er det som tiltaler deg så ved quiz? - Det er det å kunne glede. Og det blir mye engasjement og sterke følelser, det ser vi ofte. Så jeg gjør et grundig forarbeid dobbelt- og trippelsjekker. Og så må jeg jo iblant innrømme at jeg tar feil, jeg også. Hva kan du si om Barbu kirke og menighet? - Jeg er døpt, konfirmert, ordinert og viet i menigheten, så den er viktig for meg. Og jeg setter pris på gudstjenestene, selv om det er ting i den nye liturgien jeg er teologisk uenig i, og jeg kan styre meg for det nye glassburet. Men det er en fin gudstjenestemenighet, og det er alltid god forkynnelse der. Og det er det viktigste. Med disse ordene avslutter vi intervjuet og slipper Karl Johan løs på dere! bø Test dine kunnskaper på de første Ti fra Karl Johan. Han kommer tilbake med flere spørsmål i neste nummer! 10 Side 10 I Barbu menighetsblad BARBU menig-

11 Ti fra Karl Johan LOKALE SPØRSMÅL: 1. I hvilket år ble Barbu kirke vigslet av biskop Jørgen Moe? 2. Hvilken kjent forfatter bodde i Mågereiret på Tromøy? 3. Hvilken kjent kunstner har laget skulpturen Kraft, som står på Kanalplassen i Arendal? 4. Hvem skrev i 1916 tekst og melodi til Arendalssangen Her ved Sørlandets kyst? 5. Hvilken blomst er Arendals kommuneblomst? BIBEL, KIRKE OG MISJON: 1. Hva het tolleren som klatret opp i et morbærtre for å se Jesus? 2. Hva het kjempen som David beseiret? 3. Hvilken av Jesu disipler forsøkte å gå på vannet? Send de tre løsningstallene i fjerde linje til menighetsbladets e-post adresse eller til menighetskontoret innen 15. april. Skriv på navn, adresse og gjerne telefonnummer vi kan nå deg på. Vi trekker tre vinnere, som får en smakfull overraskelse! Den lette siden Denne siden har vi lyst til å fylle med lettere stoff: Ti fra Karl Johan, en sudokuoppgave og forskjellig annet, som både kan gi litt å gruble på og litt å humre over. Og til det trenger vi bidrag fra dere lesere: Vitser, gåter, gode historier og annet det kan passe å samle her. "Og hva håper du å finne her i himmelen?" spurte Jesus. "Jeg leter etter sønnen min." "Det er jo så mange mennesker her," sa Jesus. "Hvordan skal du klare å finne ham?" 4. Hva het den kjente misjonæren som kom fra Barbu menighet og som skrev misjonssangen Din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet? 5. Hva het Urias hustru? Spørsmålene er laget av Karl Johan Emanuelsen Svarene finner du på side 14 Vi drar i gang med en vits selv: Jesus var ute og spaserte i himmelen en dag, da han kom forbi perleporten. St. Peter vinket ham bort og spurte om Jesus kunne holde vakt for ham en liten stund mens han selv var ute et ærend. Jesus stilte seg opp, og etter noen få minutter fikk han se en gammel mann som nærmet seg. Den gamle mannen gikk veldig langsomt og hadde langt hvitt hår og skjegg. "Hva slags liv har du levd på jorden, min gode mann?" spurte Jesus da mannen kom fram. "Jeg var en fattig snekker i seksti år," svarte mannen. "Jeg kommer til å kjenne ham på naglehullene i hendene og føttene hans," sa den gamle mannen. Jesus kvakk til og sa: "Pappa???" Den gamle mannen så på Jesus og sa: "Pinocchio?" Send ditt bidrag til Den lette side til Barbu menighetsblad, Nyli Terrasse 2, 4844 Arendal eller til BARBU menig- 11 Nr I Side 11

12 Lær dem å lede Et kjempetilbud til alle konfirmanter i Arendal og Froland Nytt Lær dem å lede-kurs for alle som har vært konfirmanter i , starter i mai/juni. Lær dem å lede har kurskvelder en torsdag i måneden. Første samling blir lokalt i menigheten der du ble konfirmert i mai.så møtes alle nye kursdeltagere torsdag 7. juni (Barbu eller Tromøy menighetshus). Etter sommeren starter vi opp igjen torsdag 6. september september er det kurstur til Gøteborg/Liseberg. Lær dem å lede er for deg som vil: lære mer om å lede andre og arbeide sammen med andre lære å planlegge, organisere og gjennomføre arrangementer for ungdom: VOLLEY2012 i Hisøyhallen og 16. mai i Froland prøve deg som leder for barn: LysVåken adventsdøgn for 5./6. klassinger og Tårnagenthelg for 3. klassinger finne ut mer om kristen tro og deg selv bli kjent med andre ungdommer dra på turer Lær dem å lede gir ferdigheter i praktisk ledelse og medarbeiderskap som du vil ha nytte av både på skolen, i fritidsaktiviteter og i framtidig yrkesliv. TRINN1 er spesielt rettet inn mot ledelse av barn. De som fortsetter på TRINN2 etter 10. klasse, lærer mer om å være leder for ungdom og får tilbud om å være ledere på konfirmantleir. Egenandelen deltagerne betaler for Lær dem å lede TRINN1 er 500 kr, og da er tur til Sverige inkludert i prisen. Kursholdere på Lær dem å lede høsten 2012 blir bla. Jan Inge Gundersen (Hisøy), Bjørn Inge Holberg (Trefoldighet), Lars Peder Holm (Barbu), Christoffer de Presno (Tromøy), Øystein Vaaje (Froland) og Joh Hæhre (Øyestad), studenter fra Bibelskolen i Grimstad og spesialister vi trekker inn til ulike tema! Joh Hæhre, trosopplæringsleder i Arendal, tlf Konfirmanter i Barbu Konfirmanter lørdag 5. mai: Albretsen, Kristine Øybekk Bardi, Odin Dalene, Fredrik Debess, Vegard Fersnes, Runar Paulsen Finkenhagen, Oda Urberg Gauslaa, Knut Aasbø Grønlund, Caroline Winther Sønderland Hagen, Marcus Johnsen, Ida Rustenberg Kløcker, Johannes Worren Kløvfjell, Ida Knutsen, Leander Lillejord, Christine Marcussen, Maria Ilebekk Nilsen, Ole Jørgen Dalen Noraberg, Maria Paulsen, Christoffer Gjeruldsen Pedersen, Iver Hylen Pedersen, Christian Risdal, Gunvald Kvifte Skjerkholt-Larsen, Glenn Robin Skretting, Helene Varpe, Joar Vhile, Knut Aarhus, Stian Broen Aasbø, Jacob Aasbø, Viktor Søndag 6. mai: Berntsen, Julie Sofie Bredal, Morten Gabrielsen, Linda Heen, Eric Larsen, Marcus Norheim Løvdal, Signy-Elise Mykland, Andreas Olsen, Stine Moland Rylander, Fredrik Vatne Sørensen, Stian Apesland Trydal, Erik Fjeldstrøm Vonen, Eigill Kristiansen Aarhus, Marthe Konfirmeres i Færvik 13. mai: Sveen, Ingrid Timland 12 Side 12 I Barbu menighetsblad BARBU menig-

13 SPIS KOKOS- BOLLER Det var ikke jeg som sa det først. Det er en replikk fra teaterstykket "Peer!", Knut Nærums temmelig omskrevne versjon av Peer Gynt. Men jeg har ganske nylig spilt den rollefiguren som har replikken. Det er Døden som sier den, etter at han/hun har tatt av seg en svart hette og blottlagt noen enorme fortenner. Derfor høres den mest ut som "Ffpiffkokoffboller", og Døden selv blir ikke så lett å ta altfor alvorlig. Men akkurat denne replikken har en snev av alvor. For meg. Et fornuftig barn For da jeg var barn på Fie utenfor Risør, sto det to esker på disken i den lokale butikken. Det var kjærlighet på pinne til 25 øre per stk. og kokosboller til 50. Så da sa det seg selv at hvis en Bjørgs betraktninger hadde 50 øre, valgte ethvert fornuftig barn to kjærligheter, som smakte godt og varte lenge, og ikke en kokosbolle, som smakte enda bedre, men som dessverre varte altfor kort. (Ordet "fornuftig" skal ikke her leses av tannleger, men av barn). Derfor ble kokosboller en sjelden luksus. Dødens råd Når Døden gir sine råd til Peer, består disse av noen generelle betraktninger om å ha det fint, ta vare på den tiden en har, og å si til folk at en er glad i dem. Og altså kokosboller. Hadde Gud hatt en rolle i denne uhøytidelige historien, tror jeg han ville sagt noe liknende, men nå ble det altså Dødens jobb å målbære stykkets moral. Jeg likte å spille denne rollen. Jeg likte å spre lespende livsvisdom av enkleste sort: Noen ganger er det litt klissen nytelse som er tingen. Annet har jeg ikke på hjertet denne vårdagen. bø Bli med på Tårnagenthelg Lørdag og søndag 21. og 22. april 2012 inviteres alle 3.klassinger til å være tårnagent i Barbu kirke. Her kan du utforske kirken, Bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, du vil få en egen agentkode, og på søndagen vil alle som kommer til kirken, få vite hva agentene har funnet ut. Kirketårn, symboljakt eller oppdrag og mysterier Har du lyst å gå på symboljakt i kirken?lurer du på hva slags mysterier du finner i Bibelen? Liker du agentmat?vet du at det står noe utenpå alle landets kirkeklokker? Over hele landet vil det denne helgen være agenter i mange kirker. Kanskje blir vi tårnagenter til sammen? Vi håper du har lyst å være en av dem! Det koster ingenting å delta. Påmelding Påmelding skjer innen 17. april til e-post: no eller telefon: / For mer informasjon se: Alle agentene bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og søndag. Agentene møtes i kirken lørdag 29. januar kl 14:00. Vi holder på til kl 19:00. Søndag treffes vi igjen kl 9:00 og holder på til kirkekaffen er ferdig ca kl 13:00. Foreldre, søsken og venner inviteres til gudstjenesten, som selvfølgelig er en Tårnagentgudstjeneste. BARBU menig- 13 Nr I Side 13

14 De livsviktige grønnsakene Catarina Ramirezi Guatemala er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang. - Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på matvarer som selges på markedet har skutt i været. - Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet, og de kan få en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene betale selv. Side 14 I Barbu menighetsblad Underernæring et stort problem I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over 30 år lang og blodig væpnet konflikt, hvor urbefolkningen led en hard skjebne. Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske kirker i Guatemala, jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med støtte til sårbare grupper. - Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra konfliktens dager, da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har dette ført til at mange menn har flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda med ansvaret for familien. Friske grønnsaker i drivhus Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Catarina er en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. Grønnsaker som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt. - For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble det 20 agurker på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk vi ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene. De trenger vitaminer, sier hun og holder frem kurven med paprika igjen. Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene dyrker i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt. - Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd. - Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. - Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Barbumenighet arrangerer aksjon 27. mars og trenger bøssebærere. Ta kontakt med menighetskontoret på tlf eller til e-post dersom du vil være med. - Pengene som samles inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. - Støttaksjonen direkte ved å o benyttekontonummer o sende en SMS<KN200> til 2090 (200 kroner) o ringegivertelefonen (200 kroner) Svar på «Ti fra Karl Johan» LOKALE SPØRSMÅL: (17. september) 2. Gabriel Scott 3. Nils Aas 4. Emil Rummelhoff 5. Villtulipan BIBEL, KIRKE OG MISJON: 1. Sakkeus 2. Goliat 3. Peter 4. Karl Ludvig Reichelt 5. Batseba BARBU menighetsblad

15 DETTE KAN DU VÆRE MED PÅ: ARBEID FOR BARN OG UNGE Babysang 10 samlinger i semesteret på menighetshuset Tid for nye samlinger blir annonsert, 0-1-år Småbarnssang Annenhver torsdag på menighetshuset kl år Familieklubben Hver 2. fredag i måneden kl på menighetshuset. Barn og voksne sammen. Søndagsskole På en del gudstjenester i Barbu kirke kl KM-Kluzz Klubb hver 2. og 4. torsdag i måneden på menighetshuset kl (middag 16.30) år Barbu kirkes Barnekor Hver onsdag i Barbu kirke kl klasse KFUK-KFUM Speidere Hver torsdag i speiderkjelleren på menighetshuset kl klasse TweenSing (Kor) Hver torsdag på menighetshuset kl klasse Appell TenSing Hver onsdag på menighetshuset kl Fra 8. klasse KRIK (Idrett) Annenhver lørdag i Birkenlund Fjellhall kl Fra 8. klasse Åpen Fredag (Klubb/kafe) Annenhver fredag på menighetshuset kl Fra 8. klasse ARBEID FOR VOKSNE Cantabile (Kor) Hver torsdag på menighetshuset / Barbu kirke kl Barbu Kantori Hver tirsdag i Barbu kirke kl Arendal KFUK-KFUM Ca. en søndag i mnd på menighetshuset kl Y s Men Club Ca. en mandag i mnd på menighetshuset kl Formiddagstreff 1. onsdag i mnd på menighetshuset kl Åpen kafe 2. tirsdag i mnd på menighetshuset kl Morgensang Hver torsdag i Barbu kirke kl Gudstjeneste Hver søndag i Barbu kirke kl For flere opplysninger, se ARENDAL KFUK-KFUM PROGRAM VÅREN 2012 Møtene er på Barbu menighetshus og begynner kl dersom ikke annet blir opplyst. Søndag : Møte. Andakt ved Henry Tomren. Offer til Norsk Misjon i Øst. Søndag : Møte. Andakt ved Jan Egil Hagli. Offer til KFUK-KFUM GLOBAL Søndag : Møte. Andakt ved Steinar Nilsen. Offer til Israelsmisjonen. ERFAREN PILEGRIMSVANDRER SØKER MEDVANDRERE Har du drømt om å vandre JACOBSVEGEN i Frankrike og Spania, men mangler noen å vandre sammen med? Jeg tenker å ta turen etappevis og starter førstkommende høst fra Le Puy-en-Velay. Det hadde vært fint å danne ei vandregruppe fra Arendal, så ta gjerne kontakt dersom du er interessert. Jeg har gått det meste av veien og vet at motivene for pilegrimsvandring er forskjellige. Vi kan gjerne møtes og ta en prat. Ikke la deg skremme av dårlig kondisjon. Alle som er motiverte, klarer det. Hilsen Molly Nygård tlf ÅPEN KAFE Det blir Åpen Kafe på Barbu menighetshus den 2. tirsdagen hver måned kl Vi serverer vafler og kaffe/te. Kom som du er, slå av en prat! Hilsen kafevertene Liv, Randi og Ingrid Bli med på DUGNAD PÅ MENIG- HETSHUSET! Onsdag kl Ta gjerne med utstyr til rydding ute og vask inne. BARBU menighetsblad Nr I Side 15

16 Liturgi Grand Prix Et førtitalls personer stanset igjen etter gudstjenesten 12. februar for å si sin mening om den nye liturgiske musikken som skal brukes i gudstjenesten i Barbu menighet. Torbjørn Køhn ledet seansen etter en innledning fra Rannveig Aas Olsbu. Thor Henning Isachsen spilte og sang oss gjennom ulike liturgiske melodier fra syv av gudstjenestens ledd. Menigheten sang med og gav uttrykk for sine synspunkter ved å vise hvite eller røde stemmesedler, som uttrykk for om de likte eller ikke likte det de hørte. I det store og hele likte forsamlingen det de fikk høre, og vi hadde en fin opp-levelse av melodier som vil være med å heve gudstjenesten til et sted der vi møter Gud. Gudstjenesteutvalget tar med seg stemningsrapporten i sitt videre arbeid og vil i løpet av våren utarbeide forslag om flere gudstjenestetyper med tilhørende liturgisk musikk til bruk i Barbu. Det er i siste instans menighetsrådet som avgjør hva som skal benyttes som ny gudstjenesteordning i menigheten vår. Planen er at arbeidet skal være sluttført og tas i bruk 1. søndag i advent bebm Invitasjon til gudstjenesten i Barbu menighet på SMS Før hver gudstjeneste sender prestene ut SMS der du blir ønsket velkommen til gudstjeneste. Dette er en hyggelig påminnelse om at du tilhører fellesskapet i Barbu menighet, og at du er hjertelig velkommen til kirke. Slik melder du deg på: Send en SMS med navnet ditt til Lars Peder Tjenesten er gratis. For å melde seg av, send SMS med STOPP og navnet ditt til Side 16 I Barbu menighetsblad

17 Morgensang Om småfuglene har sunget utenfor kirken på tidligere torsdagsmorgener nå etter jul, tviler jeg på, men det har derimot en trofast gjeng som har møtt opp til morgensang inne i Barbu kirke, gjort hver torsdag morgen. Store Torungen blinket da vi gikk inn til morgensangen. Lampettene var tent da vi ankom. Aktiviteten startet opp for et år siden, men ombyggingen av kirkerommet gjorde at man måtte ta en pause høsten Rundt 15 personer møter trofast opp i kirka litt før kl Kirketjeneren har allerede vært der en halv time tidligere,sammen med de ansvarlige for dagens samling, for å gjøre alt klart. Morgensangen gir rom for bønn og ettertanke. Andakt og salmesang Opplegget har en fast ramme som er hentet fra en tilsvarende aktivitet i Fjære kirke, men det detaljerte innholdet varierer fra gang til gang, avhengig av hvem som har ansvaret. Det er alltid en liten refleksjon/andakt, samt salmesang. Annenhver uke er det nattverd som ledes av en av menighetens mange prester. Og selv om de ansvarlige hovedsakelig er pensjonister, så er det audiovisuelle anlegget i kirka som oftest i bruk, enten bare vha. lydanlegget, eller også i kombinasjon med de nye projektorene. Samlingene både starter og avsluttes nemlig som oftest med et musikkstykke over lydanlegget. Lovsanger synges også av og til. En kaffekopp Etter at sang og lyd har stilnet, blir alle de oppmøtte tilbudt en kaffekopp, - og den avsluttende praten runder da av en morgenstund som de fleste synes å oppfatte som berikende og inkluderende. Et solstreif På vei ned kirketrappa etter samlingen synes jeg å merke at fuglesangen ute har overtatt for morgensangen inne. Blinkene fra Store Torungen er ikke lenger like synlige, og Galtesund har fått et solstreif i fanget nå før kl Vel møtt neste gang til deg også. Men aktiviteten tar en pause i sommermånedene. tet Gunvor Langås var prest denne dagen. BARBU menig- 17 Nr I Side 17

18 Slekters gang DØPTE: Gutter: Mads Holm Nilsen Markus Ellefsen Max Morland Gjøseid Theodor Olav Sunnset Niklas Roméo Baardseth Bai Lucas Leander Hessje Nordbø Vegard Pettersen Brage August Jacobsen Grandal Jenter: Molly Svenningsen Jacobsen Marie Brovoll Martine Josefsen Skarmyr DØDE: Menn: Knut Madsen Glenn Mardon Egeland og ved de fleste gravrekkene. Det er et krav i 4 i forskriftene til gravferdsloven at hver grav skal ha eget nummer, og at hver grav skal kunne måles inn fra målemerker (fastmerker) som er koordinatbestemte. I forbindelse med at gravplanene er korrigert, kan det enkelte steder bli aktuelt å rette inn gravrekker og foreta justeringer av posisjonen for flere gravstøtter, slik at disse står riktig i forhold til gravplanen. Arbeidet vil bli utført av ansatte på kirkegårdene i tiden framover. I henhold til forskrifter til gravferdsloven 5 kan graver forskyves med inntil en halv gravbredde og gravlengde uten at det bryter med forutsetningene for feste av grav. Graver som fortsatt er i fredningstid, kan selvsagt ikke flyttes, selv om posisjonen til gravstøtten skulle bli justert. Foreløpig gjelder dette for kirkegårdene Austre Moland, Flosta, Stokken, Helleheia, Bjorbekk og Engene Kjell Knudsen Leif Tanke Steiro Hugo Robert Brobakken Johan Gabrielsen Kjell Oddvar Skimten Jan-Egil Lothe Tore Olsen Kvinner: Grete Frivoll Brita Andersen Anna Henriksen Lillie Karin Rohde Olaug Ragnhild Fosse Ruth Fløistad Emmy Irene Gjeruldsen Astrid Snefrid Salvesen Brit Aagaard Andersen Kjellfrida Bråten Ågoth Liv Thorbjørnsen JUSTERING AV GRAVSTØTTER Kirkevergen har satt i gang et arbeid med å korrigere og rette opp gravplaner på kirkegårdene. Samtidig settes ut fastmerker (bolter i jord med synlige metallplater på terreng) i hjørner på gravfeltene Fra og med høsten 2012 vil det også gjelde de øvrige kirkegårdene i Arendal. Dersom gravfestere registrerer at posisjonen på gravminner er justert, har det sammenheng med det som framgår ovenfor. Eksempel på behov for innretting av gravstøtter framgår av bildet. Spørsmål kan rettes til kirkevergekontoret, telefon Kirkevergen i Arendal Barbu menighet Barbu menighetskontor: Menighetshuset, Nyli Terrasse 2 Kirkekontoret i rådhuset: Serviceboks 650, 4809 Arendal Tlf Kontortid: Mandag fredag kl Menighetens nettside: Sokneprest rannveig Aas Olsbu Tlf: / Kapellan Lars Peder Holm Tlf: / Organist Thor Henning Isachsen Tlf: / Soknediakon ellen Haugland Tlf: / Diakon Trygve Bergland Tlf: Trosopplæringskoordinator Vibeke Marie Tobiassen Tlf: / Menighetssekretær Jan Egil Hagli Tlf: / Kirketjener Arnfinn Fidje Tlf: Ungdomsarbeider åshild Milje Tlf: / Styrer Kirsten Løschbrandt Nyli barnehage Nyli Terasse 2, 4844 Arendal Tlf: / menighetsrådets leder Thorstein Gundersen Tlf: / Redaksjon menighetsbladet: Thom Eilert Thorstensen, Thorunn Larsen Nærdal, Bjørg Øygarden, Åse Bjørndal, Brit E Bugge Mjåvatn Redaksjonsansvar: Barbu menighetsråd Gaver til menigheten For å drifte menighetsblad og menighetshus, lønne ansatte og holde aktiviteter igang, trenger vi gaveinntekter. Du må gjerne merke gaven. Bankkonto Alle bidrag mottas med takk! Frist for innsendelse av stoff til nr er 25. april. Stoff sendes: Barbu menighetsblad, Nyli terasse 2, 4844 Arendal E-post: 18 Side 18 I Barbu menighetsblad BARBU menig-

19 Apotek 1 Svanen, Arendal i Amfi Arena Tlf Fax ÅPNINGSTIDER: (1800) Trenger du elektriker? Tlf Mob Kystveien 13, 4841 Arendal - E-post: Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Begravelsesbyrå Olaf Slaattene AS Kystvn. 151, 4842 Arendal KRØGENES Tromøyveien 1, 4841 Arendal Tlf Fax Velg en bank det er lett å bli kjent med! Telefon hele døgnet: Postboks 70, 4801 Arendal INNEHAVER ELIN OG ASBJØRN SVENSEN Nygårdsv. 51, 4844 Arendal. Tlf His Galleri AS Kirkeveien 182, 4817 His Tlf Fax Utstillinger og salg av samtidskunst Alt i innramming Kvalitet og hurtig levering Stort utvalg kunstmateriell - IKKE BARE GRAVSTEIN! - PEISER - PLATER UNDER/FORAN OVN - KJØKKENBENKPLATER - STEINPLEIEMIDLER - GRAVLYKTER OG LYS - M.M. Tlf NYLI Conradi Begravelsesbyrå AS Tonje Margrete og Trond Magne Teistedal Tlf Vakttelefon: (hele døgnet) Vi besørger alle byråtjenester. Nedre Tyholmsvei 1, 4836 Arendal Tfl / Et naturlig valg når det gjelder trykksaker! Telefon Arendal: Tlf / Tvedestrand: Tlf / Risør: Tlf / BARBU menig- Nr I Side 19 19

20 menighetskalender Mars Søn 18. Barbu kirke kl Gudstjeneste med nattverd. Cantabile deltar Søn 18 Frikirken kl KIRO - UnGudstjeneste Ten Sing m.fl. Fre 23. Menighetshuset kl Medarbeiderfest Søn 25. Barbu kirke kl Gudstjeneste med dåp. Kantoriet deltar. Søndagsskole Søn 25. Barbu kirke kl Konsert/forestilling. Natta er stor nok for to - James Taylor på norsk Tir 27. Fra kl Fasteaksjon - bøsseinnsamling for Kirkens Nødhjelp April Søn 1. Barbu kirke kl Familiegudstjeneste med dåp. Barnekoret deltar Søn 1. Barbu kirke kl Kveldsbønn Man 2. Barbu kirke kl Kveldsbønn Tir 3. Barbu kirke kl Kveldsbønn Ons 4. Barbu kirke kl Kveldsbønn Tor 5. Barbu kirke kl Påskemåltid med nattverd Fre 6. Barbu kirke kl Langfredagsgudstjeneste Fre 6. Barbu kirke kl Kveldsbønn Lør 7. Barbu kirke kl Påskenattgudstjeneste/ottesang. Dåp. Prostikoret deltar Søn 8. Barbu kirke kl Påskedagsgudstjeneste med nattverd Man 9. Ikke gudstjeneste i Barbu Ons 11. Menighetshuset kl Formiddagstreff Søn 15. Barbu kirke kl Barnefestivalgudstjeneste. Tweensing deltar Tor 19. Menighetshuset menighetens årsmøte Lø/sø Barbu kirke alle 3.klassinger inviteres til å være tårnagenter Søn 22. Barbu kirke kl Familiegudstjeneste med dåp. Tårnagenter deltar Man 23. Menighetshuset kl Felleskapskveld Ons 25. Menighetshuset kl Dugnad på menighetshuset. Fre 27 Barbu kirke konsert med Appell Ten Sing Søn 29. Barbu kirke kl Samtalegudstjeneste med konfirmanter. Appell Ten Sing deltar Mai Ons 2. Menighetshuset kl Formiddagstreff Lør 5. Barbu kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste Lør 5. Barbu kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste Søn 6. Barbu kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste Søn 13. Barbu kirke kl Familiegudstjeneste med dåp. Familiekoret deltar Tor 17. Ikke gudstjeneste i Barbu Søn 20. Barbu kirke kl Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole Søn 20. Barbu kirke kl Konsert Kantoriet. Sanger fra Havet med Jens Olav Justvik Søn 27. Barbu kirke kl Pinse-høytidsgudstjeneste med dåp. Søndagsskole Man 28. Fjæreparken kl pinsedag Økumenisk gudstjeneste Juni Søn 3. Barbu kirke kl Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole Ons 6. Formiddagstreff på busstur til Flekkerøya Tor 7 Menighetshuset Nytt Lær dem å lede-kurs for konfirmanter i Søn 10. Ute kl Menighetsutflukt. Barbu kirkes barnekor deltar Søn 17. Ute i parken kl Parkgudstjeneste. Søn 24. Barbu kirke kl Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagsskole Det tas forbehold om endringer. Følg med på annonsering i avisene. OPPLAG 4200 AVDELING AVDELING BOKHANDEL VESKEHUSET Tlf Tlf Østregt./Torvgaten Arendal Stoaveien 5, 4848 Arendal Tlf Side 20 I Barbu menighetsblad BARBU menig-

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13 menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Side 4-5 Fra Barbu til Cape Town Side 8-9 Kirke-stat hvor står vi? Side 12 Alltid beredt, Inger Lise Side 13 «Er du helt grønn, eller?» Det er vel flere enn meg

Detaljer

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15 HVA SKJER I PÅSKEN? KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR. 1 APRIL 2009 side 16 Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. 1 MARS 2012 side 4 Om Dåpen! side 8 Påskeprogrammet! side

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12

menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12 menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12 I H J Ø R N ET Hvorfor et diakoniens år? Fordi Jesus har bedt oss om å elske hverandre. Kirkens store

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Hamarøy Menighetsblad

Hamarøy Menighetsblad Hamarøy Menighetsblad Nr. 1/2012 71. årgang God påske! Hamarøynatta 2012 Den 15. Hamarøynatta ble en flott natt med mange aktiviteter og mye som skjedde fra scenen. Som konfransier holdt Ruben Gazki natta

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

RE-NYTT. Konfirmantleir med smil og glede. Hjelp til ekstremt fattige. Orgelskolen 10 år. Informasjon. Snu bladet

RE-NYTT. Konfirmantleir med smil og glede. Hjelp til ekstremt fattige. Orgelskolen 10 år. Informasjon. Snu bladet Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Informasjon Nr. 1 Februar 2012-12. årgang Konfirmantleir med smil og glede side 4-5 Hjelp til ekstremt fattige side 6 Orgelskolen 10 år side 8 RE-NYTT

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_12

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_12 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_12 "Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger." Efeserne.2,8 God påske! Vi har påsken for døren,

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn,

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

1/2012 81 årgang DOMKIRKENS. menighetsblad. Foto: Mads Ole NygŒ rd

1/2012 81 årgang DOMKIRKENS. menighetsblad. Foto: Mads Ole NygŒ rd 1/2012 81 årgang DOMKIRKENS menighetsblad Foto: Mads Ole NygŒ rd Bodø Internasjonale Orgelfestival Sommerfugl i vinterland Konfirmanter 2012 Soknepresten har ordet: Utgitt av Domkirke menighet Besøksadresse:

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer