FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET"

Transkript

1 FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

2 Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer

3 INFORMASJON

4 Rom 3. etasje Elevene går på skolen hver dag fra Onsdager Informasjonshefte ved skolestart Ukeplan planen/ timen Mat og Helse trinn Musikk avsluttende fag - 9. trinn

5 Elevbedrift utgår Valgfag Tema- dager Kantina Elevråd Friminuttene ute/ inne Mobil/ PC fri Vitnemål -10. trinn

6 FRAVÆR

7 - Rektor kan gi permisjon i inntil to uker. - Forutsetning: - at det er forsvarlig å gi eleven permisjon. - at foreldrene sørger for nødvendig undervising kan følge vanlig undervisning når dere kommer tilbake - Fra og med 8. klasse skal fravær føres på vitnemålet

8 Sletting av fravær o Fravær inntil 10 skoledager til sammen kan kreves fjernet fra visning på vitnemålet hvis: 1) Fraværet er gitt av helsemessige årsaker og det er på mer enn 3 dager. Fravær f.o.m. 4. dag kan kreves slettet. Ved funksjonshemminger eller kronisk sykdom kan fravær fra 1. dag slettes 2) Hvis det er gitt permisjon etter reglene i opplæringslova 2-11, vil fravær kunne slettes fra vitnemålet fra første fraværsdag.

9 Dette kravet må være levert skolen innen 1.juni. Det presiseres at dette kravet må komme fra foreldre, det gjøres ikke automatisk av skolen. Det må søkes om sletting av fravær hvert år.

10 UTDANNINGSVALG

11 Skal gi innsikt i hvilke tilbud som finnes på videregående skole Skal gjøre elevene mer bevist på egne forutsetninger slik at de senere kan ta et utdanningsvalg. Bli kjent med seg selv- og sine sterke (og svake) sider.

12 8. trinnet: 30 timer (informasjon, prosjektoppgave, Min Framtid) 9. trinnet: 70 timer (pryo, hospitering, åpen skole, informasjon) 10. trinn: 50 timer (skolebesøk, karrieresamtaler, informasjon om videregående skoler)

13 VALGFAG

14 Høsten 2014 alle trinn ha valgfag Bakgrunnen for valgfagene er at de skal bidra til økt motivasjon og læring.

15 Vurdering Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan elevene ha hatt: - bare ett valgfag og én karakter, eller - flere valgfag og flere karakterer Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

16 Navn: Sal og scene Produksjon av varer og tjenester (9. trinn) Fysisk aktivitet og helse Design og redesign Teknologi i praksis Internasjonalt samarbeid Levande kulturarv Trender og forbruk Natur og miljø Demokrati i praksis Med verda som mål Innsats for andre Trafikk (10. trinn)

17 Valgfag 2013/2014

18 Sal og scene Elevene skal sette opp en forestilling eller lage en film/video. Skape og formidle

19 Fysisk aktivitet og helse Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

20 Design og redesign Elevene skal utvikle kreativitet, håndsverksferdigheter og miljøbevissthet

21 Teknologi i praksis Elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger

22 Internasjonalt samarbeid Elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle erfaring om tema innenfor RLE og samfunnsfag.

23 Forestilling med årets 8./ 9. trinn. De vil vise/ fortelle om valgfagene. Valg skjer før sommerferien. Kan muligens forandre rett etter skolestart. Valgene gjelder for ett skoleår. Ikke mulighet å bytte.

24 KARAKTERER

25 Orden og oppførsel - God (G) - eleven viser vanlig og god orden/ oppførsel. - Nokså god (NG) eleven viser under vanlig oppførsel og god orden. - - Lite god (LG) eleven viser svært dårlig orden og oppførsel.

26 Fagkarakter Karakterskalaen fra 1 6 betyr i hovedsak dette: 1-2: lavt nivå 3-4: middels nivå 5-6: høyt nivå Alle karakterer i grunnskolen settes ved at elevenes prestasjoner vurdere opp i mot målsettingen i det enkelte fag. Det tas ikke individuelle hensyn i noen fag, bortsett fra noe i kroppsøving.

27 Fastsetting av karakterer i orden Tas hensyn til om eleven: - viser vanlig god arbeidsinnsats - følger ordensreglene og reglene på ungdomskolen For å få så lik behandling som mulig følges i hovedsak dette: 0 10 anmerkninger: GOD anmerkninger: NG 21 anmerkninger: LG Fastsetting av karakterer skjer på karaktermøte der alle lærere/ voksne på ungdomstrinnet deltar. Rektor leder møtet.

28 Fastsetting av karakterer i oppførsel Her tar man hensyn til hvordan eleven oppfører seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvar for eleven. Elevene og heimen vil få brev hjem med fare om nedsatt karater i orden/ oppførsel.

29 REGLER OG KONSEKVENSER

30 Møt presis til timen Anmerkning Nødvendig utstyr Anmerkning Respekt/ Arbeidsro Anmerkning/ melding hjem Lekser/ innleveringer - rett tid Anmerkning Tobakk, snus, rusmidler anm, melding hjem (også ved mistanke)stor fare for nedsatt Fravær/ beskjeder - i meldingsboka, mobilskole, ikke lapper Skolens område Anmerkning Mobbing/ plaging kontakt med heimen..

31 Yttertøy/ sko henges i garderobeskapet anm Skulk anmerkning/ brev/ kontakt med heimen Mobiltelefon tillatt, lydløs i timene anm + inndragning av mobil ut dagen. Mobilfrie dager. Juks- anmerkning + laveste karakter+ beskjed heim Kopiering fra nettet anmerkning/ beskjed heim/ laveste karakter Skolebøker registret på biblioteket erstatte Nøkler til skap i garderoben + bokskap erstatte

32 FREMMEDSPRÅK

33 Elevene skal velge et fremmedspråk. På Frosta skole kan elevene velge mellom disse språkene: - Tysk - Fransk - Norsk fordypning - Engelsk fordypning 2 ½ skoletimer pr uke. Gjeldende valg jul 8. trinn. Får skifte tom jul 8. trinn. Gjelder resten av ungdomstrinnet.

34 Lærerne i de ulike språkene tar med seg en elev og informere de ulike gruppene. Viktig å vite: Studieforberedende (ST, MDD, IF) må ha fremmedspråk. Yrkesfaglig har ikke fremmedspråk - TY/Fr i us = 2 år språk på vg (studieforb) - Ikke ty/fr = 3 år språk på vg. - Eng/ No ford = 3 år språk på vg Kan blokkere for visse valg 3. året hvis de ikke har fremmedspråk på us.

35 GRUPPENE/ KONTAKTLÆRERE NESTE SKOLEÅR

36 8A Hege Aakerholm Jonathan V Eskil Stian Jonathan L V Haldor Sigurd Martin Siri H Pia Silje Yvonne Oline Elida Siri A Helene Melissa 8B Johnny Vik Morten Mats Joachim Lasse Edvard Henrik Magne Jonas Lisa Kristin Leah Rikke Astrid Kristin Ingrid Enya Hedda

37 SPØRSMÅL?

38 Ønsker dere hjertelig velkommen på ungdomstrinnet

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Velkommen til Ås ungdomsskole

Velkommen til Ås ungdomsskole Velkommen til Ås ungdomsskole Informasjonshefte 2015/2016 August 2015 Til nye elever og foresatte Nå er sommerferien snart slutt, og vi ønsker deg velkommen til nytt skoleår på 8. trinn ved Ås ungdomsskole.

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse SKI UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015/16 VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE Design og redesign Forskning i praksis Sal og scene Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse Bakgrunnen for nye valgfag

Detaljer

ELEVINFORMASJON 2015-2016

ELEVINFORMASJON 2015-2016 ELEVINFORMASJON 2015-2016 INNHOLD Velkommen til Malakoff videregående v/rektor side 3 Den gode timen side 4 God vurdering side 5 Nyttig og viktig informasjon side 6-9 Rutine ved brannalarm side 10 Skoledagen

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE www.kippermoen-ungdomsskole.no Tlf. 75 10 12 50 INFORMASJON OM KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Skolekonsert i allrommet Tema Kjærlighet -skolebiblioteket Tovede tøfler laget i KVEKO PEDAGOGISK GRUNNSYN (innholddsfortegnelse)

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1. 27. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1 27. august 2015 Program for kvelden 1800 ca. 1900 Felles informasjon i store auditorium Ca. 1900: Kort møte med kontaktlærerne Kort omvisning

Detaljer

Snart skal du begynne på ungdomsskolen!

Snart skal du begynne på ungdomsskolen! Snart skal du begynne på ungdomsskolen! 1. Overgangen fra barneskolen til Vesong 2. Rutiner for sammensetting av nye 8. klasser 3. Fremmedspråk, fordypning i engelsk/norsk eller arbeidslivsfag 4. Valgfag

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf 778 71730 (rektor), 778 71732 (personalrom) E-post: botnhamn.skole@lenvik.kommune.no 1 Dagsrytme: Dag Time 08.25-08.55

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2 25. august 2015 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret 2015/2016

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014

Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014 Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014 Til foreldre og foresatte Konfliktrådets arbeid: Magne Ekker informerer om hva dette arbeidet går ut på. Klassebytte I høst ble klassene delt på

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer