Ranheim IL friidrett «trygghet, trivsel og utvikling» Innhold: Det1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ranheim IL friidrett «trygghet, trivsel og utvikling» Innhold: Det1"

Transkript

1 Innhold: Det1

2 Punkt Tema Side 1.0 Betraktninger Klubben Klubbtøy Utvalg Ranheim friidrettshall Trenere Aktivitet 4 1,7 Treningsleir Deltagelse på kurs Treningsgruppene Treningsgruppe I Treningsgruppe II Treningsgruppe III Treningsgruppe IV Prosjekter Prestasjoner Årets konkurransesesong Innendørs Utendørs Nasjonale medaljer Egne arrangement Hjemmesiden Samarbeidspartnere Regnskap Styrets sammensetning Styrets virksomhet Utvalg Engasjerte trenere Klubbrekorder Statistikk egne lister Excel Betraktininger Det2

3 1.1 Klubben: Årets betrakktning ang. Klubben, blir nesten en blåkopi av fjorårets. Noe som tyder på en stabil klubb: Ranheim friidrett har vokst seg til en stabil og stor klubb i Trondheimsregionen med fokus på både bredde og toppnivå. Dette året har klubben hatt en medlemsmasse på aktive utøvere mellom 8 25 år. Vi får mange nye utøvere, men opplever også at vi minster noen på veien. Klubben har hatt som mål at alle skal kunne drive friidrett på hvert sitt nivå i løp, hopp og kast. Det har vært jobbet med å finne trenere, og vi har omsider fått en trener med kompetanse og vilje til å favne noen av våre unge utøvere med ønske om å drive med tekniske øvelser og mangekamp. For de yngre gruppene har vi for øvrig lagt oss på et nivå hvor alle får prøve seg på de fleste øvelser. Å ha en stor klubb innen individuelle øvelser krever et godt trenerapparat. Utfordringene i årene framover, vil være å få enda flere trenere så vi kan få flere utøvere inn i friidretten, og å ivareta også våre flotte trenere på en så god måte at de ønsker å fortsette med frivillig arbeid. Uansett vi får stadig gode skussmål for at Ranheim friidrett er en klubb hvor trivsel, miljø og treningsglede er sentralt! 1.2 Klubbtøy Vi har fremdeles samarbeid med G-sport og adidas MeTeam. Det har vært problemer med bestilling og sykdom hos G-sport, men utøverne er fornøyde med tøyet. We keep on! 1.3 Utvalg: Ranheim friidrett har dette året beholdt våre ressurspersoner som styremedlemmer og i utvalgene; økonomi, sportslig utvalg og arrangement. Disse har gjort en god jobb dette året. Vi har både nye og erfarne medlemmer i klubben, som gjør at vi får en god kontinuitet på arbeidet. 1.4 Ranheim friidrettshall: Dette har blitt Ranheim friidrett sin hjemmearena. Her fyller klubben mandager og onsdager med utøvere fra 8 år senior. Vi har delvis klart å beholde samme treningsdager for klubbens forskjellige grupper. Dette håper vi gir en styrket klubbfølelse og et tettere samarbeid trenerne i mellom. Stavgruppa har for øvrig valgt å legge treningstiden til litt roligere perioder i hallen. Utendørs måtte vi også dette året også til Trondheim stadion for å trene når hallen stengte for våren, 1. Mai. Vi prøvde å ha noen treninger utendørs på Ranheim for de yngste gruppene. Men, da mange av våre trenere for de yngre gruppene også trener selv i den eldste gruppa, måtte vi følge deres treningsplan. Ranheim idrettspark har for øvrig ikke pr.d.d treningsfasiliteter utendørs for friidrett etter at vårt friidrettsområde ble ødelagt ev utbygger. Det blir nå spennende å se hvordan området blir prioritert av hovedlaget. Nye planer legges stadig! 1.5 Trenere: I 2014 har vi hatt en trenerstab som har omfattet trenere med stort engasjement og faglig kompetanse på de eldre gruppene, og litt yngre trenere på de yngste gruppene. Å ha aktive utøvere som trenere, er fremdeles en fin måte å organisere klubben på. Vi mangler fortsatt en trener i TG3 som ivaretar tekniske øvelser for bredden. Men, har fått en engasjert trener (Jon Olav) med fokus på mangekamptrening og varierte øvelser for et lite utvalg utøvere som satser på dette. Det3

4 1.6 Aktivitet: Klubben har i år som årene før, hatt et høyt aktivitetsnivå, både sportslig, arrangement og i styrearbeid. Vi har også bidratt med kompetanse på andre klubbers arrangement. 1.7 Treningsleir: Dette året arrangerte Ranheim friidrett treningsleir i Italia (Formia) for egne utøvere. En fantastisk bane med fasiliteter som var helt supre for både løpere og tekniske øvelser. Reisen ned var lang, men alle utøvere med reiseledere, var svært fornøyde. Torgrim Jakobsen gjorde en super jobb for å få dette til! 1Fredrik Kristina Ola Martin, Magnar, Maria, Eskild, BenHur Torgrim Jakobsen promotor på turen 1.8 Deltagelse på kurs: Flere har søkt på kurs, bla annet på kompetansehelga, men ikke kommet med. Ellers ingen kursdeltagelse. Vi ønsker for øvrig å få flere med på aktivitetslederkurs, trenerkurs og dommerkurs i Det4

5 1.9 Treningsgruppene Treningsgruppe I (8 10år): Friidrett med lek som utgangspunkt for friidrett. Her har vi fortsatt med 2 treningsgrupper. En på mandag og en på osdag. Gruppene har fremdeles et tak på 30 utøvere, som nå viser seg å være et godt antall utøvere så fremt vi har trenere som kan ivareta utøverne. Mandagsgruppa har hatt stabile trenere med Silje i spissen. Denne gruppa er stort sett full. Onsdagsgruppa har dette året hatt stabile trenere som etter hvert fått god kopetanse på trening for de yngste. Vi har også fått med foreldre som hjelpere i perioder. Treningsgruppe I og II på felles trening før jul Treningsgruppe II (11 13år): Friidrettstrening med bredt fokus på løp, hopp og kast, teknikk og med variasjoner på treningene. Denne gruppa har hatt stabile, men få trenere også dette året. Gruppa har bestått av mellom utøvere og trener 2 ganger i uka. I 2014 har vi hatt stabilt antall utøvere begge dager. Alle kommer ikke begge dager pga andre treninger, og dette redder oss fra å få for mange utøvere på 2 trenere. Vi har hatt god hjelp i kontraktsutøvere fra egen klubb og utøvere fra Strinda VGS som har tatt små grupper i perioder. Dette er populært for mange utøvere! Vi har en del gjennomtrekk på denne gruppa, men det er forståelig i en periode hvor mange er usikre på hva de ønsker å gjøre når de nærmer seg 13 år. Vi har forøvrig hatt en fin tone i gruppa og ivrige utøvere. Vi får også gode tilbakemeldinger fra utøvere og foreldre. Det5

6 1.9.3 Treningsgruppe III (14år senior): Friidrettstrening med fokus på løp, stav, teknikk, styrke, spenst. Denne gruppa har hatt fantastiske og engasjerte trenere gjennom flere år. Dette året har vi fått nye trenere som tar seg av de yngste utøverne i guppa og de som ikke har så stort prestasjonsfokus. Samtidig har vi fått ei lita gruppe med mangekampfokus. Vi håper de nye tilbudene vil ha positiv innvirkning så vi beholder flere utøvere her TG III har i 2014 fordelt seg i mindre grupper: Sprintgruppa med Bjørn: Her med en god del utøvere som har markert seg nasjonalt. Trener opptil 7 ganger pr uke i Ranheim friidrettshall, Trondheim atletklubb og treningssenter. Langdistansegruppe med Morten / Simen: Langdistanse, hvor mange av utøverene også her har hatt stor framgang og begynner å vise seg fram nasjonalt. I denne gruppa benyttes også Trondheim atletklubb for styrke for enkelte utøvere. Stavgruppa med Geir: Ei lita gruppe med stabile utøvere. Nasjonale medaljer dette året. Mangekamp med Jon Olav : Ei nystartet gruppe hvor Jon Olav har fått yngre utøvere som han ønsker å utvikle over år med et bredere spekter øvelser. Løp med Cecilie/Maiken: For de nye og litt yngre utøverne. Klubben har greid å holde på utøvere opp til 25 år, men vi ser at skole og flytting gjør at mange ikke har mulighet til å holde samme fokus eller fortsette med friidrett. Uansett er dette ei flott gruppe hvor utøvere og trenere gjør et godt stykke arbeid for å komme videre Treningsgruppe IV: Denne gruppa består av fåde funksjonsfriske og ikke funksjonsfriske utøvere. 3 i rullestol. Utøverne her, benytter ikke trenere i klubben, men er kun medlemmer. Lars Bakås, har deltatt på flere stevner utenlands (rullestol). Maria Venås deltar på lange løp, og vant i år Midnight maraton (se nasjonale medaljer. Lars Bakås deltar i Berlin maraton 12. August Prosjekter Det er ikke gjennomført prosjekter i klubben dette året. Det var planlagt friidretsskole både vår og høst, men stort press med stevner og løp, gjorde at vi valgte bort arrangementene dette året. Det6

7 1.11 Prestasjoner Det har blitt satt flere klubb og kretsrekorder dette året: Odd Eken stav (5m), Ida Beate Østhus stav (4,05m), Jonas A Grønnhaug 200m 21.57, Ola Martin Gåsvær 1500m hinder 4.24,89 Odd Eiken og Jons A Grønnhaug ble tatt ut til å representere Norge på Nordisk innendørs mesterskap i Tempere. Jonas ble med på å vinne stafett 4 x 300m for Norge (se bilde). Landslagetne i stafett - gull til alle Maria Venås: Vant Midnight Maraton i Tromsø En svært god prestasjon - kunne tilsvart en 8. plass menn senior!! 2.0 Årets konkurransesesong Vi har også i år hatt mange utøvere med på mange stevner. De yngste utøverne har blitt flinkere til å delta på flere stevner. Fortrinnsvis deltar de på klubbens egne stevner. Dette nok fordi klubben har mange stevner jevnt fordelt utover året, og fordi dette er den tryggeste arenaen for både utøvere og foreldre. De eldre utøverne har deltatt på både lokale stevner, utenbys stevner og nasjonale stevner. Vi ser også at mange setter personlige rekorder på lokale stevner hvor de kjenner baneforhold og har sine rutiner. Det er derfor viktig at disse kan reise ut av komfortsonen og konkurrere mot andre utøvere og på andre arenaer. Dette året, som i fjor, har vi også hatt færre jenter i seniorklassen med på stevner. Men, vi har nye, spennende jenter på vei opp! Det7

8 2.1 Innendørs stevner: På nyåret 2014 arrangerte Ranheim friidrett lokale småstevner for at utøverne skulle få litt konkurranseerfaring før UM / NM innendørs. Ellers ble det Nyttårsstevne og løpsstevne i Ranheim friidrettshall for at utøverne skulle få litt trening før NM og UM innendørs. Stavstevne innendørs 2014 på butikksenter i Sverige Stavhoppskarnevalen i Ørebro. Et spennende konsept med flere konkurranser med mye publikum. Dette året deltok Odd Eiken, Jørgen Skevik og Fredrik Weiseth. Odd Tok en fin 2. Plass på 4,94. NM Innendørs i Stangehallen: Her skulle 9 utøvere være med. 6 deltok (Jonas, Martin. Thomas, Odd, Jørgen, Fredrik). Stavgjengen gjorde jobben og skaffet oss medaljeplasseringene. Et godt nivå i Norsk friidrett, gjør at medaljeplasser i sprint distansene stadig blir vanskeligere å oppnå (se oversikt s. 12). UM innendørs i Bærum Idrettspark: Her deltok 13 utøvere fre Ranheim friidrett (Sindre, Martin, Johannes, Magnar, Ola Martin, Jørgen, Maria, Marianne, Marie, Emma, Helle, Siv). Trenere Morten og Ola var med på turen. Mange gode prestasjoner og 4 medaljeplasser (se oversikt s. 12). Bamselekene: Dette året dro noen få, men gode utøvere til disse lekene. Kristin Husøy (J 13) fikk 4 plass plass, Lengde, 5. plass 60, 7. plass høyde. Kristina Reppe (J 14) fikk 1. plass 60m, 2. plass 200m, 2. plass engde. Per ( G 22) fikk 3. plass 60m, 4. plass på 600m. Som dere ser, så har vi utøvere med stort potensiale Per bronse Kristina gull Interkretskampen : år: Her fikk Ranheim friidrett med rekordstor deltagelse for Sør Trøndelag friidrettskrets: Kristina (14), Kristin (13), Helle (12), Helle P (15), Liv Karoline (12), Oline (12), Erika (12), Ina (12), Sander (12), Syynne (12). Mange deltok på flere øvelser. Klubbmesterskap og Adventsstevnet i Ranheim friidrettshall: Dette er 2 stevner arrangert av Ranheim friidrett. Her deltok de fleste av våre yngste utøvere opp til 14 år. Her ble det også mange gode resultater og god stemning. 2.2 Utendørssesongen: Det8

9 Dette har vært en idrettslig aktiv sesong. Spesielt for de eldre utøverne som må reise utenbys for å få gode konkurransevilkår. De yngre utøverne, opp til 12 år har stort sett deltatt på lokale stevner. Øya stafetten Trondheim stadion: Ranheim friidrett stilte med 5 lag til denne stafetten. J og Jenter fikk fine 1.plasser, mens menn senior fikk 3.plass. KM Stafetter : Her deltok ikke Ranheim friidrett. Stafett NM Grimstad: Ingen utøvere fra Ranheim friidrett deltok dette året. Sparebank 1 stevnet vår Trondheim stadion: Det største friidrettsstevnet i Sør-Trøndelag på våren. Her ble det mange gode resultater og mange deltagere. Trondheimsleikene og Stjørdalsleikene er lokale stevner hvor mange utøvere deltar i alle aldersklasser. Litt ustabilt vær denne våren, gjorde at ikke alle stevnene fikk like god deltagelse. Norwagian Grand Prix Bislett: Siv Krakeli Sneen 4. plass B finale. Jonas A Grønnhaug 3. Plass A finale. Bislet games - Diamond league: Her ble Siv og Jonas invitert. Siv i Norsk heat og Jonas i Nordisk heat. Siv løp 100m (12.05) og kom på 5. plass. Jonas løp 400m (48.57) og klarte 7. plassen. Tyrvinglekene - Juni: Dette er et stevne som har blitt mer populært de siste årene. Her deltok Ola Marin, Sindre, Jonas, Magnar og Emilie, Odd, Liv Karoline, Kristin H. Alle gjorde gode prestasjoner og vi fikk flere medaljer Jonas: 2. plass Msr 200m (21,88), 3. plass Msr 400m (49.14). Magnar: 2. plass G m (1.58,47). Liv Karoline: J 12 4.plass 200m, 3.plass 60m, 5.plass kule, 1. plass lengde. Kristin Det9

10 Husøy: J 13 6.plass lengde, Odd 1. plass stav, Thomas Firing 6. plass 200m (22.72). Liv Karoline gull Magnar søkv Veidekkelekene på Lillehammer - Juni: Også i år ble gruppa innlosjert på Nordseter fjellstue. Kanskje denne fine fjell lufta gir gode prestasjoner også Hele 17 utøvere dro ned til Hamar denne våren. Magnar, Jonhannes, Sindre, Martin, Jonas, Torjus, Thomas, Philip, Ola Martin, Kristina, Helle P, Julie B S, Marie, Siv, Cecilie, Marianne. Emilie. Dette er et stevne hvor Ranheim ofte har prestert bra! Også dette året ble det mange gode prestasjoner, perser og medaljer: 1. Magnar Fossbakken (G 17) 1500m (4,22.80), 800m (2,02.16). Marianne Evensen (J18/19) 200m (24,98), 100m (12,10). Kristina Reppe (J 14) lengde (5,16), 2. Kristina Reppe (J 14) 200m (26,82). Jonas A Grønnhaug (M sr) 200m (21,72) 3. Marianne Evensen (J 18/19) 400m (57,83) Florø Grand Prix: Her deltok Jonas A Grønnhaug. 100m på og 200m som holdt til en 3. plass. Begge løpene med for mye medvind! Det var dette året arrangøren jukset for at Jaysuma N dure skulle få sin 100m godkjent og snudde vindmåleren! VU spelen i Gøteborg - juni: På Marias pensjonat har Ranheim friidrett blitt et fast inventar denne helga de siste årene. Sentralt beliggende og nært Nye Ullevi. Det har vist seg å være vanskelig å få gode resultater her, men det er uansett en fin erfaring med å lære seg å delta på større arenaer, ta ansvar for seg selv og møte mange ukjente utøvere. Jonas, Martin, Odd, Fredrik W, Johannes, Sindre, Magnar, Marianne deltok dette året. Marianne fikk en flott 3. plass J m. Wind sprint Sundsvall - Juni: Marianne, Emilie, Sindre, Phillip. Jonas deltok dette året. På Windsprint får også utøverne være med på kurs og forelesninger dagen før løpene går. Samtidig er det meriterte utøvere fra hele verden som deltar her. Utøverne får god matching og får føle litt på hvordan andre utøvere forbereder seg før løp. Det10

11 Ranheim IL friidrett «trygghet, trivsel og utvikling» Tjalveleikene - August: Ola Martin G plass 800m, 3. plass 3000m. Jonas Ms 2. plass 200m 2. plass 400m. Magnar G17 1. pass 400m. Ola Martin bronse Ola Martin 3000m Jr.NM ifredrikstad: Hit dro 7 utøvere til styrtregn, sol og mye vær! Men, temperaturen var ikke så verst og når sola kom, og da ble det flotte forhold. Per J Skanche, Martin Gjertsen, Fredrik Weiseth, Siv Krakeli Sneen, Marianne Evensen, Stine Marie Grønnhaug og Emilie Søgnesand (stafett). Bronse til Siv 100m, og bronse til jentenes stafettlag. NM på Jessheim - August: Her hadde vi med oss en liten tropp med noen ruskete utøvere. Ikke alle nådde målene sine om plasseringer, og var nok litt misfornøyde med egne prestasjoner. Alikevel fikk vi en fin sølvplass til Ida i stav, bronse til Odd i stav og en god 4 plass til jonas på 200m. UM i Haugesund - September: En liten tropp dro til UM dette året. En lang reise, gjord at klubben sendte av gårde de som virkelig øsket å dra. De som deltok: Ola Martin, Magnar, Johannes, Thomas, Marianne, Helle, Synnøve. Mange fikk gode personlige rekorder og gode plasseringer, men kun 2 nådde opp til medaljeplass: Bronse: Ola Martin Gåsvær G m hinder, og Magnar F Lundberg 400m og 800m. Sparebank 1 stevnet høst: Igjen et stort stevne med god deltagelse fra egen klubb. Peab lekene i Stjørdal - September: Mesterskap for år hvor midtnorske kretser konkurrerer. Her ble Kristin Husøy, Maren Guldteig Lien og Kristina Reppe deltok for Sør-Trøndelag friidrettskrets. Maren Peab Det11

12 2.3 Oversikt over nasjonale medaljer året 2014: Nasjonale medaljer 2014 GULL: NM Maraton (Midnight maraton): Maria Venås SØLV: UM innendørs: Marianne Evensen 200m (J 18/19) NM innendørs: Odd Eiken Stav NM utendørs Jessheim: Ida Beate Østhus, stav Maria Venås Midnight maraton BRONSE: UM innendørs: Marianne Evensen 60m (J18/19) UM Innendørs: Thomas Firing 60m (M21/22) UM innendørs: Maria Steenvelt 1500m (J15) NM innendørs: Jørgen Skevik Stav JrNM Fredrikstad: Siv Krakeli Sneen 100m (JKV 20/22) JrNM Fredrikstad: 1000m stafett (Kv 20/22) Emilie, Stine, Siv, Marianne NM utendørs Jessheim: Odd Eiken, Stav NM utendørs Jessheim: 1000m stafett, Martin, Thomas, Jonas Johannes UM utendørs Haugesund: Ola Martin Gåsvær 1500m (G 16) UM utendørs Haugesund: Magnar F Lundberg 400m (G 17) UM innendørs Haugesund: Magnar F Lundberg 800m (G 17) 3.0 Egne arrangement 2014 Det12

13 I år som årene før, har vi hatt god hjelp i flinke og positive foreldre som funksjonærer på alle våre stevner. Alle funksjonærer får god innføring i øvelsene før de skal til verks. På de større stevnene, har vi nærmere 40 foreldre som bidrar. Løpsstevne i Januar: Her hadde vi god deltagelse med over 50 starter. Til å være et treningsstevne, var dette bra! Ingen deltageravgift! Ranheim rundt - April: Dette som på 1990 tallet var et stort løp med hele 500 deltagere, har nå blitt et lite løp med rundt 40 deltagere. I år var det rolig i forhold til byggevirksomhet og vi la om løypa litt i sluttfasen. Været var surt og kaldt og det var godt å kunne benytte hallen som oppvarmingsarena og garderobefaciliteter. Antallet utøvere, gjør at vi vurderer å avlyse løpet til neste år. Det er mye arbeid for lite inntekt. Sparebank 1 vår - Mai: Igjen et Sparebank -1 stevne med god oppslutning fra nær og fjærn og fantastisk vær! Rundt 310 starter og god planlegging. Uten forsinkelser, ble dette en vellykket kveld for store og små! Sparebank 1 høst August: Som vårstevnet, ble dette et godt mesterskap, men med noe færre utøvere. Værgudene var snille, og vi fikk helt greit vær for friidrett. Klubbmesterskap - Oktober: Her møtte mange utøvere opp, og vi fikk utrolig mange gode resultat i de yngre årsklassene. Her fikk vi se hva bredden var god for. Stevnet var opp til 14 år. Adventsmesterskap - Desember: Å arrangere Adventsmesterskapet, har vært en fornøyelse de siste årene. Her er det glade utøvere og god stemning. Dette året arrangerte vi stevnet 1. Desember, på en mandag. Vi fikk overveldende stor påmelding (175 utøvere og 354 starter), og måtte kutte ned forsøkene så kvelden ikke skulle vare til 23.00!! De yngste utøverne fikk hver sin julekalender som premie. Dette var like populært i år som i fjor Friidrettsskole (se pkt 1.9.2) Foreldremøter/Utøvermøter: Det ble ikke arrangert arrangert et foreldremøte i Kun møte for TG III på høsten med utdeling av bestemannspremier. Det13

14 4.0 Hjemmesiden: Hjemmesiden vår har vært den beste informasjonskilden vi har hatt siden Her har vi lagt ut bilder, informasjon om stevner, resultat etc. Denne har også vært hyppig besøkt disse årene. Nå har forøvrig vår facebook side overtatt som informasjonskanal. Her «møtes» utøvere, trenere og foresatte og andre interesserte til diskusjon og kommentar. Denne siden er for øvrig en lukket side. Hjemmesiden er derfor nødvendig som informasjonskanal og «reklame» for drift og utvikling av klubben vår. Det er her vi kan vise oss fram. Det jobbes med å finne alternativ løsning til hjemmesiden vi har nå. Den har lite lagringsplass og har blitt ustabil å redigere. 5.0 Samarbeidspartnere 2014 I 2013 Vi har i de siste årenes løp funnet ut at å få nye samarbeidspartnere, ikke er noen lett jobb. Spesielt når klubben drives på frivillig basis hvor alle har full jobb ved siden av sitt engasjement i klubben. Det blir lite tid til overs for å jakte på eventuelle samarbeidspartnere. Men, noen har vi allikevel fått. Grilstad: som alltid velvillig bidrar med pålegg og premier når vi spør, Hardanger bestikk som gir oss god pris på T-skjeer som premier på stevner, G-sport som bidrar med reduserte priser på idrettsartikler, Sparebank 1 SMN og AF gruppen som har vært vår største bidragsyter økonomisk. Vi vil takke disse samarbeidspartnerne for at de gjør vår hverdag litt lettere! 6.0 Regnskap Driftsresultat i 2014 ble kr ,09. Budsjettert kr Driftsinntekter ble bedre en budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at offentlig støtte ble høyere enn budsjettert. Driftskostnader ble lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak at reiseutgifter er lavere enn budsjettert. Totalt årsresultat for 2014 er kr ,19. Bokført egenkapital er kr ,12. Det14

15 7.0 Styrets sammensetning 2014 Navn Fra Rolle/tittel Rune Hellandsjø 2011 på valg 2015 Leder (for 1 år) Kristin Stensvoll 2012 på valg 2016 Nestleder Anita Skjervold 2010 på valg 2015 Økonomiansvarlig (for 1 år) Johan M Hansen 2008 på valg 2015 Sekretær Kjell Christoffersen 1998 på valg 2016 Medlemsansvarlig Magni Fossbakken 2013 på valg 2015 Oppmann 14+ sportslig IngridRamberg 2013 på valg 2015 Arrangementsleder Odrun Gederaas 2006 på valg 2016 Styrerepresentant 7.1 Styrets beretning Styret har fra årsmøtet 2014 til årsmøtet 2015 avholdt 9 styremøter. Det er behandlet 31 saker. De viktigste sakene: - Budsjett Videre utvikling av klubben - Planlegging av dugnadsarbeid - Sponsorinntekter 8.0 Utvalg 2014 Sportslig utvalg Oppmann 14+ Oppmann år Oppmann 8 10 år - Magni Fossbakken - Torgrim Jakobsen - Evy Skevik - Thore Grønnhaug - - Ingrid Ramberg - Frode Stevik Økonomi og administrasjon Anita Skjervold Rune Hellandsjø Arrangement og dugnad Leder Ingrid Ramberg Cecilie J Grønnhaug Thore Grønnhaug Marita Rabben Morten Fredriksen Det15

16 9.0 Engasjerte trenere 2014 Treningsgruppe III, 14+ Treningsgruppe II, år Treningsgruppe I, 8 10 år Mandager: Onsdager: Morten Rønnekleiv Bjørn Johansen Geir Røssvoll Simen Berg Saksvik Jon Olav Bjørhusdal (høst) Cecilie Hofstad (høst) Maiken Lenes (høst) Ola Skevik (ressurs) Odrun Gederaas Cecilie J Grønnhaug Silje Aune Silje Aune Marie A Abelsen Karen Hellandsjø Martine Skjei (vår) Emma K B Jakobsen Ingunn Husøy 10.0 Klubbrekorder 2014 Klubbrekorder kvinner pr m Mette Husbyn 7,46 Oslo/Ek m Mette Husbyn 11,86 Gävle/SWE m Monica Grefstad 18,55 Oslo/La Monica Grefstad 18,5 Oslo/La m Mette Husbyn 24,19 Nesbyen m Vera Viola Pedersen 40,74 Oslo/La m Toril Lauritsen 55,59 Nesbyen m Mari Bones 1.35,69 Trondheim/Da m Karin Bonde 2.06,3 Oslo/Bi m Marit H. Bjørhusdal Koch 3.03,8 Trondheim/Le m Marit Risan 4.20,79 Trondheim/Le mile (1609,33) Mona Kleppe 4.53,56 Bergen/Fa (innendørs) Marit Risan 4.43,15 New York/USA m Mona Kleppe 9.15,54 Oslo/Bi m Mona Kleppe 16.09,79 Oslo/Bi m Mona Kleppe Bonde 34.13,6 Lillehammer Halvmaraton Brit Lisbeth Reitan Høiby 1:16.33 Oslo Maraton (42195) Mona Kleppe 2:59.34 Stavanger m hekk (76,2) Tove Nervik 11,99 Bergen/Fa Vera Viola Pedersen 11,9 Trondheim/Le m hekk (84) Vera Viola Pedersen 14,13 Førde Monica Grefstad 14,1 Steinkjer Det16

17 200m hekk (76,2) Monica Grefstad 27,8 Trondheim/Le m hekk (76,2) Mari Bones 44,36 Straumsnes m hekk (76,2) Monica Grefstad 59,07 Nesbyen m hinder 2000m hinder 3000m hinder Høyde Marianne Lie 1,61 Trondheim/Le (innendørs) Torgunn Skjerve 1,65 Hommelvik Stav Ida Beate Østhus 4,05 Somero/Fin Lengde Grete Fuglem 5,61 Trondheim/Le Tresteg Mari Bones 10,74 Trondheim/Da Høyde u.t. Monica Grefstad 1,33 Bjugn Kristin Elisabeth Hovind 1,33 Grong Lengde u.t Mette Husbyn 2,75 Trondheim Tresteg u.t. Mari Bones 7,28 Trondheim/Gl Kule (4) Janne Buan 11,68 Sona Diskos (1) Janne Buan 34,32 Trondheim/Le Slegge (4/110) Mari Bones 16,12 Straumsnes Spyd (0,6) Nora Synnestvedt Johansen 33,44 Lillehammer Spyd (gml.) Janne Buan 36,32 Brekstad kamp Monica Grefstad 3045 Trondheim/Da 19/ (15,4-8,94-1,42/4, ,0) 7-kamp Monica Grefstad 4720 Trondheim/Le 22/ (14,4-1,50-8,89-25,7/5,20-30, ,0)1,0/1,8/1,1 Klubbrekorder stafett kvinner pr x100m Ranheim IL (Vera Viola Pedersen71-Mette Husbyn63-Monica Grefstad64-Nina Bakken69) 4x200m Ranheim IL 47,79 Trondheim/Le (Vera Viola Pedersen71-Nina Bakken69-Anne Cathrine Holthe68-Toril Lauritsen67) 1000m Ranheim IL 1.42,5 Trondheim/Le (Vera Viola Pedersen71-Mette Husbyn63 Monica Grefstad64-Toril Lauritsen67) 4x400m Ranheim IL 2.10,30 Nesbyen (Marit H. Bjørhusdal Koch62 Mari Hoff68-Toril Lauritsen67-Monica Grefstad64) 3x800m Ranheim IL 3.47,71 Trondheim/Le (Siri Beate Berg61-Marit Risan62-Karin Bonde59) 4x800m Ranheim IL 6.35,4 Bergen/Fa (Siri Beate Berg61-Berit Hellandsjø65-Marit Risan62-Karin Bonde59) Klubbrekorder menn pr m Thomas Firing 6,99 Berum UM inne m Thomas Firing Bislett Nils Petter Guldseth 10,6 Viborg/DEN m Jonas Andre Grønnhaug 17,09 Oslo/Bi m Jonas Andre grønnhaug 21,57 Jessheim Olav Sivertsen 21,7 Trondheim/St m Jonas Andre Grønnhaug 35,29 Oslo/Bi m Jonas Andre Grønnhaug 48,27 Kristiansand m Jonas Andre Grønnhaug 1:21,18 Trondheim/St m Per Øystein Saksvik 1.49,7 Oslo/Bi m Per Øystein Saksvik 2.28,8 Trondheim/St m Per Øystein Saksvik 3.41,7 Roosendaal/NED Det17

18 1 mile (1609,33) Per Øystein Saksvik 4.03,22 Gateshead/GBR m Ernst Willy Larsen 5.26,0 Göteborg/SWE m Ernst Willy Larsen 8.09,4 Göteborg/SWE m Ernst Willy Larsen 14.03,8 Oslo/Bi m Øistein Saksvik 29.43,2 Frankfurt(Oder)/GER Halvmaraton Maraton (42195) 110m hekk (106,7) Ole-Petter Henriksen 15,50 Stjørdal Odd Ivar Søvik 15,1 Trondheim/St m hekk (76,2) Odd Ivar Søvik 25,3 Bodø m hekk (91,4) 400m hekk (91,4) Ole-Petter Henriksen 54,81 Brekstad m hinder Ola Martin Gåsvær 4.24,89 Haugesund m hinder Ingar Moe 6.18,6 Steinkjer m hinder Ernst Willy Larsen 8.42,4 Trondheim/St Høyde Per Olav Stoum 1,90 Trondheim/Le Stav Odd Eiken 5,00 Gøteborg Lengde Nils Petter Guldseth 7,22 Trondheim/St Tresteg Kjell Ove Johnsen 14,13 Skage Høyde u.t. Odd Ivar Søvik 1,63 Stjørdal Lengde u.t. Helge Olav Guldberg 3,24 Trondheim Kule (7,26) Leif Christian Rise 15,84 Larvik/Lo Diskos (2) Leif Christian Rise 49,60 Steinkjer Slegge (7,26) Leif Christian Rise 42,42 Øystre Slidre Spyd (0,8) Ole-Petter Henriksen 47, Spyd (gml.) Roger Angel Knutsen 48,54? kamp 10-kamp Odd Ivar Søvik 6257W Bodø 02/ (11,3-6,55-11,52-1,80-51,8/15,2W-37,38-3,10-37, ,8)1,2/1,0/4,4 Odd Ivar Søvik 6214 Lillehammer 28/ (11,4-6,45-11,49-1,85-53,7/15,4-35,38-3,40-45, ,4) Klubbrekorder stafett menn pr x100m Ranheim IL 41,70 Jessheim/St (Vegard J. Øien90,Odd Eiken91, Jonas A. Grønnhaug89, Thomas Firing92) 4x200m Ranheim IL 1.28,82 Steinkjer (Jonas A. Grønnhaug89, Odd Eiken91, Vegard Jenset Øien90, Thoas Firing92) 1000m Ranheim IL 1.55,29 Kristiansand (Vegard Øien90 Thomas Firing92 Odd Eiken91 Jonas Andre Grønnhaug81) 4x400m Ranheim IL Drammen (Odd Eiken91, Jonas A. Grønnhaug89, Edmund Randers93, Vegard J. Øien90) 4x400m manuell Ranheim IL 3.19,2 Ås (Oddmund Rånes48,Elias Skotvoll56,Ivar Bonde56,Olav Sivertsen52) 4x1500m Ranheim IL 16.03,4 Hønefoss (Jon Løvli29,Johan Arnt Stegavik31,Øistein Saksvik25,Ernst Larsen26) 11.0 Statistikk 2014 Egne lister Excel Det18

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsmøte Urædd Friidrett. Tirsdag 10. mars 2015 kl 18.00 Urædd klubbhus

Årsberetning 2014. Årsmøte Urædd Friidrett. Tirsdag 10. mars 2015 kl 18.00 Urædd klubbhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Årsmøte Urædd Friidrett Tirsdag 10. mars 2015 kl 18.00 Urædd klubbhus Dagsorden 1. Konstituering a. Valg av dirigent b. Valg av referent 2. Årsberetninger 3. Regnskap

Detaljer

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan Nittedal IL Friidrettsgruppe 1 INNHOLD: 1. Innledning... 4 1.1. Kort om friidrettsgruppa... 4 Friidrett er ikke lenger

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett

Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett Stor oppslutning om sommeravslutningen 2013 Side 1/18 ÅRSRAPPORT 2013 FANA IL FRIIDRETT Innhold 1 STYRETS SAMMENSETNING... 3 2 FORELDRELAGETS SAMMENSETNING... 3 3 ANTALL

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa

Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa Årsberetning 2014 - Nittedal Idrettslag Friidrettsgruppa 1. Visjon for gruppa En allsidig gruppe med solid satsing på bredde, og samtidig med representanter i toppsjiktet. En gruppe med kompetanse til

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

Årsmelding 2012. www.asil.no

Årsmelding 2012. www.asil.no Årsmelding 2012 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Sakliste til årsmøtet

Sakliste til årsmøtet 1. Åpning Sakliste til årsmøtet for Stjørdal Friidrettsklubb i Kantina i Fjellhallen torsdag den 12.2.2015 kl. 19.00 2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder, sekretær

Detaljer

Årsmelding for 2010. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2010. www.ogndalil.no NR. 1-2011 37. ÅRGANG Årsmelding for 2010 www.ogndalil.no ÅRSMØTE OGNDAL IL Onsdag 9. mars kl. 19.00 på Gildevangen. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal i.l. gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB

ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB ÅRSBERETNING 2009 FRIIDRETTSGRUPPA I ASKER SKIKLUBB 1. Styret, utvalg og ansvarlige... 2 2. Administrasjon og Representasjon... 2 2.1 Daglig leders rapport... 2 2.2 Representasjon... 3 3. Styrets arbeid...

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

FRIIDRETT Årsberetning 2009

FRIIDRETT  Årsberetning 2009 FRIIDRETT Årsberetning 2009 1 ÅRSMØTE I FRIIDRETTSAVDELINGEN ONSDAG 17. FEBUAR 2010 KL. 19.00 I KLUBBHUSET PÅ TEMPE. SAKLISTE 01. Åpning 02. Godkjenning av innkalling og sakliste 03. Valg av dirigent,

Detaljer

Årsmelding for 2013. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2013. www.ogndalil.no NR. 1-2014 40. ÅRGANG Årsmelding for 2013 www.ogndalil.no ÅRSMØTE OGNDAL IL Onsdag 12. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Mitt MIL - Orientering

Mitt MIL - Orientering Mitt MIL! Halvårsinfo Mitt MIL - Orientering Velkommen til den aller første utgaven av Mitt MIL! fra MIL juni 2011 Denne halvårsrapporten, som går ut til alle medlemmer i MIL, ble født fra ønsket om å

Detaljer

H o v e d s p o n s o r

H o v e d s p o n s o r Hovedsponsor FREDRIKSTAD IDRETTSFORENING TAKKER! FIF er, som de aller fleste idrettsforeninger, helt avhengig av frivillige hender og økonomisk støtte fra næringslivet, samt at det offentlige legger forholdene

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Årsberetning 2014. I tillegg har komitèene som har jobbet med Stavanger Marathon og 3 sjøers hatt møter.

Årsberetning 2014. I tillegg har komitèene som har jobbet med Stavanger Marathon og 3 sjøers hatt møter. Årsberetning 2014 Verv Navn Leder Jørn-Atle Erichsen Nestleder Tor Eiane Styremedlem Randi Edvardsen Styremedlem marked Odd Jacobsen Styremedlem marked Silje Skorpeid Styremedlem sportslig utvalg Tore

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE Mandag 20. januar 2014 kl. 17.00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer