Teknologipolitikk, likestilling og arbeidsvilkår i IKT-bransjen: Transnasjonale perspektiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologipolitikk, likestilling og arbeidsvilkår i IKT-bransjen: Transnasjonale perspektiver"

Transkript

1 Teknologipolitikk, likestilling og arbeidsvilkår i IKT-bransjen: Transnasjonale perspektiver Vivian Anette Lagesen og Nora Levold Institutt for tverrfaglige kulturstudier/sts/ntnu 1 Utgangspunkt 1. KULTs tidligere forskning på kjønn og IKT (finansiert av NFR gjennom SKIKT, KUV og KIM, i tillegg til EU-IST) som blant annet har dreid seg om jenter og data -problemet i 1) skolen (Gansmo 2004) og 2) i forhold til høyere IKT-utdanning (bl. a. Lagesens dr.avhandling), i tillegg til jenters/kvinners data-entusiasme (Nordli 2002) og inklusjonsstrategier (Sørensen 2004). 2. Vårt KIM- prosjekt: Likestilling i informasjonssamfunnet? En komparativ studie av kjønn og yrkeskultur i IKT-bransjen (i Norge, Malaysia, California). Prosjektleder: Nora Levold, Prosjektmedarbeider: Vivian A Lagesen 2 Vi vil altså følge kjønnsproblematikken fra utdanningsinstitusjonene til arbeidslivskontekster 1

2 Problemstilling Likestilling i IKT-bransjen: Resultat av offentlig politikk og/eller arbeidsvilkår? Hvordan kan slike sammenhenger forstås og analyseres? Hvordan ser de (tentativt) ut? (Pt. har prosjektet har bare data fra to (av tre) bedrifter i Norge. Vi skal intervjue i IKT-bedrifter i Malaysia høsten Vi har imidlertid tidligere intervjuet IKT-studenter i Malaysia) 3 Disposisjon: 1. Inklusjon fremfor eksklusjon som analysefokus 2. Inklusjonspolitikk og statsfeminismens problem 3. Hva med arbeidslivet? 4. Eksempel: Norge 5. Eksempel: Malaysia 6. Betydningen av transnasjonale perspektiver 4 2

3 1. Inklusjon fremfor eksklusjon som analysefokus Tradisjonelle observasjoner knyttet til kjønn og teknologi: en verden uten kvinner en fremmed kultur symbolsk identitet mellom teknologi og maskulinitet Kvinner ekskluderes Fra eksklusjon til inklusjon som analysefokus 5 2. Inklusjonspolitikk og statsfeminismens problem Kampanjene for å rekrutere jenter/kvinner til IKT viser en paradoksal konstruksjon av kjønn og data/ikt: Dualistisk kjønns- og teknologiforståelse (nyttig versus morsom) Ambivalent maskulinitetskritikk nerden/hackeren konstruert som skremsel, men også som kyndig Statsfeminisme som forskjellsfeminisme! 6 3

4 Norsk inklusjonspolitikk Generelt stor politisk interesse for likestilling og kvinners situasjon både i utdanningssammenheng og arbeidslivssammenheng Sterkt statsfeministisk innslag i politikken man etterspør politisk handling for å forbedre kvinners situasjon både i utdanningssektoren og i arbeidslivet 7 Utdanningssektoren: Har hatt en politikk i 20 år for å motarbeide digitale skiller mht til PC-bruk i skolen med begrenset suksess (Gansmo 2004) Flere typer initiativ for å rekruttere og beholde kvinner i høyere IKT-utdanning (Lagesen 2005) 3. Hva med arbeidslivet? Inklusjonspolitikk for arbeidslivet: God arbeidsmiljølov Gode permisjonsordninger og velferdstiltak i forhold til barneomsorg (problematisk å knytte barn ensidig til kvinner) Lov om 40% kvinner til styrerommene Div. mentorordninger i forhold til kvinner som ledere Men stor grad av kjønnsmessig arbeidsdeling 8 4

5 Virker norsk inklusjonspolitikk? Både og? På den ene siden: Den har offentlig støtte og sterk legitimitet Den har nasjonalt omfang Den er integrert i andre politiske mål Den har utgangspunkt i et regulert arbeidsliv og omsorgssektor På den andre siden: Norge har et sterkt kjønnssegregert arbeidsmarked Arbeidsmiljøloven er under press Uenigheter om kvinners fødselspermisjoner og menns omsorgspermisjoner (statsfeministisk problem 1) Omfattende bruk av kjønnssteriotypier når kvinner skal rekrutteres til IKT (statsfeministisk problem 2) 9 4. Arbeidsvilkår i IKT-bransjen: To norske case ProgramConsult - Nisjebedrift som selger IT-løsninger til kraftbransjen Ca. 150 ansatte, fast organisasjon og stillingshierarki 30% kvinner, ingen på toppleder- eller avdelingsledernivå, flere som prosjektledere. WebConsult - Selger web-løsninger: Fra underholdningstjenester til nettbank-applikasjoner Ca. 50 ansatte, 40 er medeiere i bedriften, løs organisasjon, fleksibelt stillingshierarki 40% kvinner, to kvinnelige avd. ledere 10 Flere kvinner enn forventet, flere i/mot posisjon? 5

6 Bedriftskultur: Begge steder: Få karrieremuligheter og ambisjoner, gjelder begge kjønn: Ønsker heller høyere lønn og interessante/ utfordrende arbeidsoppgaver Begge kjønn oppgir at bedriftene har stor forståelse for familieliv, begrenset krav om overtid (stress ved prosjektavslutning) Regulerte arbeidskontrakter, lønn ved overtid mv Mange sosiale arrangementer knyttet til jobben, også inkludert familie ProgramConsult: Kvinner har mindre dårligere samvittighet enn menn (!!?), alle har partnere i samme bransje. Det har ingen av mennene Begge kjønn ønsker mannlig deltakelse i forhold til permisjoner mv, konene holder igjen Begge bedriftene oppleves som snillere enn forventet, særlig web-bedriften.. 11 Likestilling? Flertydig: Både kvinner og menn er flerstemte og refleksive mht kjønn (jmf Giddens hermeneutiske sirkel) Kvinnelige utviklere har de største ambisjonene mht prosjektledelse. Mennene tjener bedre enn kvinnene, i alle fall i web-bedriften. (Da det ble oppdaget at de fire dårligst betalte var kvinner, ble det straks rettet opp) I web-bedriften: Jo lengre ut i webben du kommer, jo mer interessert virker kvinnene (bruker-kommunikasjon). Jo lengre bak, jo mer teknisk må kvalifikasjonene være (programmering) og flere interesserte menn standardfunn Begge kjønn er veldig opptatt av kommunikasjon med kunder. 12 6

7 Oppsummert: Hvor er den 12-timers arbeidende, cola-drikkende & pizza-spisende nerden/hackeren? Hvor er den familie-ekskluderende arbeidskulturen? Aktiv rekruttering av kvinner, aktivt tilretteleggelse for omsorgsforpliktelser Hvor er de løse og usikre arbeidskontraktene? Har bransjen blitt eldre? Har bransjen blitt foreldre? I forhold til hva irsk, engelsk og amerikansk forskning forteller er de to undersøkte IKT-bedriftene snille, særlig mht til forventning om arbeidsmengde og tilpasning til familieliv Samproduksjon norsk politikk og yrkeskultur?? Malaysia Inklusjonspolitikk Kvinner har fungert som icons of modernity (Ong 1995) Stor økning i kvinners deltakelse i utdanning, støttet av staten Offentlig diskurs om kvinners moderne rolle IKT som nøkkelteknologi i Malaysia Multimedia Super Corridor (MSC) Program for å øke IKT-kvalifikasjoner (Computers in education) Dataklubber i barne- og ungdsomsskolen NB! Inklusjonsstrategiene har vært rettet mot alle, ikke bare kvinner 14 7

8 Kvinneandelen blant informatikkstudenter Styrker Vellykket inkludering av kvinner i høyere utdanning i datafag Datafaget/informatikk oppfattes ikke som maskulint Svakheter Inklusjonen av kvinner er kanskje for sterkt basert på instrumentelle argument; informatikk som fornuftig karrierevalg Inklusjonen forsterkes av sterk foreldreautoritet 15 Situasjonen i IKT-bransjen Vet lite om dette foreløpig, men tidligere forskning tyder på at kvinneandelen ikke er ubetydelig i IKT-industrien. Høy kvinneandel i utdanningssektoren og i computer clubs Høy kvinneandel i programvareindustrien, men flest kvinner befinner seg i nedre del av systemet. Menn dominerer tekniske posisjoner og ledelsessjiktet i programvareindustrien 16 8

9 Tidligere forskning En studie av ti bedrifter i programvareindustrien: Fem lokale bedrifter, to joint-ventures, to utenlandsk-baserte bedrifter og en uavhengig entreprenør: 30 % av de IT-utdannede kvinner. Kvinner dominerte i administrasjonen. Kvinner utgjorde 21 % av ledelsen, 28% av executive personale og 59% non-executive personale. Tyder på nye muligheter for kvinner i programvareindustrien, spesielt i lokale og joint venture firmaer hvor kvinneandelen er 34% totalt. I fire av ni firmaer var kvinner høy posisjonert som IT managers, selv om kun en kvinne var Managing Director. 17 Bedriftsskultur? Igjen: ingen data foreløpig. Utsagn fra kvinnelige studenter som har jobbet i industrien: Travel, lange arbeidsdager, grådig organisasjoner Vanskelig å kombinere med familieforpliktelser (for kvinner) Utrygg (ifht. kvinners fysiske sikkerhet) på grunn av overtidsarbeid og reising Likevel: Passende for kvinner på grunn av innendørsarbeid Telearbeid regnes som passende for kvinner i ITindustrien, pga. omsorgsforplikelser. 18 9

10 Oppsummert: Relativt flere kvinner i Malaysisk IKT-bedrifter enn i norske? Hemmer yrkeskulturen, med store krav til arbeidsinnsats, kvinners karrieremuligheter? Ikke tilrettelagt for at kvinner kan kombinere arbeid med familie og barn, uaktuelt for menn? Mange uklare trekk ved situasjonen foreløpig, mye å finne ut av! Betydningen av transnasjonale perspektiver IKT er muligens en globalisert teknologi, men både IKTutdanning og -bransje preges av betydelige nasjonale forskjeller Grunn til å tro at det er trekk ved nasjonalstatene som bidrar til nasjonale forskjeller i yrkeskulturer og i forholdet mellom kjønn og IKT Vi har mye spennende forskningsarbeid foran oss! 20 10

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Kjønn, matematikk og teknikk: Hva skjer når de bringes sammen?

Kjønn, matematikk og teknikk: Hva skjer når de bringes sammen? Søndagsseminar den 20. november 2005 Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Kjønn, matematikk og teknikk: Hva skjer når de bringes sammen? Tine Wedege (red.) Lärarutbildningen, Malmö Högskola Email:

Detaljer

ØF-notat nr. 05/2008. Kvinner i forsvaret

ØF-notat nr. 05/2008. Kvinner i forsvaret ØF-notat nr. 05/2008 Kvinner i forsvaret Kunnskapsunderlag med fokus på tre tema; ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner av Tuva Schanke Tonje Lauritzen

Detaljer

Det «overbestemte» livet?

Det «overbestemte» livet? Birgit Nestvold Singstad Det «overbestemte» livet? Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, februar 2011 Norges

Detaljer

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22

Detaljer

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men Trondheim 26. august Kvinnelig eierskap en utfordring La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men som lager sin egen bedrift, sier Ask Burlefot i Agnar

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business Tilfredshet med livet blant kvinnelige og mannlige høyvekstgründere i Norge Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse Master of Science in Business Ragnhild Andersen Vår 2015 Abstract The

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni 2013 2100 bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Et kjønnsdelt utdanningssystem

Et kjønnsdelt utdanningssystem Utdanning 2003 Liv Anne Støren og Clara Åse Arnesen, Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) Innledning Det er lang tradisjon for at kvinner og menn velger forskjellige utdanninger,

Detaljer

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling AFI-rapport 2/2014 Ann Cecilie Bergene, Per Bonde Hansen, Cathrine Egeland og Arild H. Steen Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling Arbeidsforskningsinstituttet,

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen. Frivillig deltid en privatsak?

Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen. Frivillig deltid en privatsak? Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen Frivillig deltid en privatsak? Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen Frivillig deltid en privatsak? Fafo-rapport 2012:49 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-938-9 (papirutgave) ISBN

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Funksjonshemning og arbeidsliv i tre bransjer

Funksjonshemning og arbeidsliv i tre bransjer Funksjonshemning og arbeidsliv i tre bransjer Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren av Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer Arbeidslivsforskning Forskningsprogrammer 3 22 Om arbeidslivsforskning Kontakt, programstyre Artikler 4 9 12 16 Et arbeidsliv for alle? Hva er nytt med «det nye arbeidslivet»? Finnes det en vei ut av tidsklemma?

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-RAPPORT 2006 Lederes holdninger - eldre arbeidstakere Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-rapport 2006 Innhold Verdifull erfaring for fremtiden 3 Innledning 4 1. Rammer og prosjektorganisering

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

ØKT KJØNNSBALANSE SKAPER BEDRE ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSMILJØ

ØKT KJØNNSBALANSE SKAPER BEDRE ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSMILJØ ØKT KJØNNSBALANSE SKAPER BEDRE ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSMILJØ Erfaringer og tips fra et forsknings- og utviklingsprosjekt i bilbransjen og elektrobransjen Mellomoppgjøret mellom LO og NHO 2011, anbefaler

Detaljer

Kvinner og toppledelse - et verdivalg? Mastergradoppgave i bedriftsledelse

Kvinner og toppledelse - et verdivalg? Mastergradoppgave i bedriftsledelse Kvinner og toppledelse - et verdivalg? Mastergradoppgave i bedriftsledelse av Marte Andersen Jacobsen 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole Mai 2009 1 Forord Denne

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student

Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student Til Norgesuniversitetet Fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student 26. november 2007 Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student 1. Spesialkompetansegruppen om den voksne student

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer