Bårdshaug Prosjektleder Ann Kristin Løe NAV Sør-Trøndelag. NAV, Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bårdshaug 20.11. 2014 Prosjektleder Ann Kristin Løe NAV Sør-Trøndelag. NAV, 13.11.2014 Side 1"

Transkript

1 Bårdshaug Prosjektleder Ann Kristin Løe NAV Sør-Trøndelag NAV, Side 1

2 Innhold Bakgrunn for prosjektet Hvorfor satse på ungdom? Hva skal vi prøve ut? Samarbeid mellom aktørene Status for ungdom med sammensatte behov i fylket i dag Hva sier ungdommene, hva vet vi så langt? NAV, Side 2

3 Formål for programmet i Sør-Trøndelag Å videreutvikle kunnskap og skape bedre praksisutøvelse i NAV-kontor i oppfølgingen av ungdom. Kunnskapen skal dokumenteres og kunne gjenskapes i ny praksis i andre NAV-kontor både lokalt og nasjonalt NAV, Side 3

4 Faser i prosjektet Arbeid med foreløpig skisse (oktober - desember 2012) Arbeidet med søknaden (januar - mars 2013) Forberedelser ( juni september 2013) Planarbeid lokalt ( oktober-desember 2013) Første delprosjekt januar- juni 2014 Gjennomføring av utprøving og implementering i eget fylke høst 2016 Dokumentasjon og avslutning august- desember 2016 NAV, Side 4

5 Mye forskning på NAV og ungdom Hva vil dette prosjektet gi som vi ikke allerede vet fra før? Vi vet allerede at tidlig og tett oppfølging virker Vi vet at veilederne i NAV-kontorene har for mange brukere å følge opp til å kunne gjøre en god jobb for alle som trenger det Vi vil nå: Finne ut mer om hva som er barrierer og muligheter for unge i fylket Prøve ut hva som gir effekt av måtene vi jobber på i NAV-kontor Utvikle et samarbeid med forsknings og utdanningsfeltet for å få bedre grunnlag for å vite hva som virker Finne smarte måter å lære på og spre dette til andre Skape endringer for hvordan vi følger opp ungdommer i NAV NAV, Side 5

6 Forskningsmiljø og NAV-enheter som er med i Praksis og kunnskapsutvikling i Sør-Trøndelag Utviklingsarena: Jobbhuset ved NAV Midtbyen og NAV Østbyen NAV Lerkendal NAV Orkdal Forskningsmiljø: NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, institutt for sosial arbeid og helsevitenskap og institutt for samfunnsøkonomi NTNU Samfunnsforskning HiST, helse og sosial, Ergoterapeut og sosionomutdanningene samt masterutdanning og etter og videreutdanningene HiST, Handelshøyskolen i Trondheim, kunnskapsledelse Sintef teknologi og samfunn, avdeling helse NTNU Medisinsk fakultet, institutt for samfunnsmedisin NAV, Side 6

7 Oppdragsgiver Praksis Lokale møtepunkt ved deltakerkontor Prosjekteiere Styringsgruppe Brukere Brukerråd Nettverkssamlinger Utprøving Arbeidsgruppe Utdanning Forskergruppe Prosjektledelse Forskning NAV, Side 7

8 Metode Forskning Sted Utprøving Forløpsstudiet Minoritetsperspektivet Funksjonsreduksjon NAV Lerkendal Arbeidsinkludering for døve 20 ungdommer pluss samarbeidspartnere og arbeidsgivere Brukerråd for ungdom Intervju av ansatte og brukere Samarbeid med eksterne Intervju med samarbeidspartene Individuell avklaring og kartlegging år Ca 75 deltakere Intervju med ansatte og brukere Jobbhuset (NAV Østbyen og NAV Midtbyen Kurs med brukerinvolvering Ca 200 som har/ søker sosialhjelp Ca 180 m AAP Intervju med ansatte og brukere Intervju med ansatte, brukere og samarbeidspartnere NAV Orkdal Gruppebasert avklaring Ca 100 deltakere Intervju med ansatte og brukere Intervju med ansatte, brukere og samarbeidspartnere NAV, Side 8

9 Kunnskapsstatus i prosjektet Statusbeskrivelse for oppfølging av ungdom i hele Sør-Trøndelag Baseline før utprøving ved tre utviklingsarena Forløpsstudie med kartlegging av utvalgte brukere ved de tre utviklingsarenaene NAV, Side 9

10 Hvordan står det til med ungdommene i Sør-Trøndelag nå til dags? NAV, Side 10

11 Andel i alderen år med ytelser fra NAV NAV, Side 11

12 Frafall fra videregående skoler Frafallet har stort sett vært på samme nivå i år Like mange søkerere på studieforberedende og på yrkesfaglig utdanningsprogram Total andel som fullfører for alle i v.g skole: 71% (menn 66% og kvinner 76%) For studieforberedende utdanningsprogram: 83% (menn 79% og kvinner 87%) Yrkesfaglig utdanningsprogram: 57% (menn 56% og kvinner 60%) Tall fra andelen som fullfører v.g skole i løpet av 5 år ( ) NAV, Side 12

13 Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag - et system og aktørperspektiv Rapport publisert i august 2014 Intervju med alle NAV-kontor, ledere og veiledere og deres samarbeidspartnere Spørreundersøkelse med nær 600 ungdommer Rapporten er nå publisert og har skapt debatt og fått oppmerksomhet både i media og i NAV. Se lenke til nav.no https://www.nav.no/no/lokalt/sor- Trondelag/Nyheter/Ny+kunnskap+om+ungdom+ %E2%80%93+hva+gj%C3%B8r+vi+med+den%3F cms NAV, Side 13

14 Datagrunnlag Intervju: NAV kontor i fylket: (20 NAV-kontor, 40 intervju, 30 ledere og avdelingsledere og 60 veiledere) NAV Fylke: (1 fokusgruppeintervju og 1 lederintervju) Oppfølgingstjenesten i fylket: (1 fokusgruppeintervju) 5 videregående skoler: (fokusgruppeintervju OT veiledere og andre) NAV, Side 14

15 Spørreundersøkelse til 589 unge brukere av NAV i Sør-Trøndelag SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 15

16 Rapporten beskriver funn på følgende områder: Hva er status for ungdommer i fylket med sammensatte behov? Hvilke aktører jobber med ungdommene og hvilke tilbud gir de? Hvilke barrierer og kritiske overganger finnes? Hvordan jobber NAV-kontorene i Sør-Trøndelag med ungdom? Hva skal til for å skape bedre og mer effektive tjenester for unge i fylket? NAV, Side 16

17 Hva er status for ungdommer i fylket med sammensatte behov? Hva er målet ditt? Vet ikke 7 Annet, hva 19 Fullføre utdanning 23 Få jobb NAV, Side 17

18 Status for ungdommer i fylket med sammensatte behov Utfordringer og behov Hovedproblemene er lav kompetanse, psykiske problem, ensomhet, manglende motivasjon og dårlig mestringsfølelse etter mange nederlag. Eskalerte problem som starter tidlig. 60 % har helseproblemer 10% har lese og skrivevansker (sikkert underrepresentert) Svake prestasjoner på grunnskolen er den viktigste faktoren bak frafall fra v.g. skole. De sammensatte behovene tilsier at det er vanskelig og tidkrevende å finne gode løsninger som gir varig arbeidstilknytning NAV, Side 18

19 Har du noen helseproblemer? Ja Nei Usikker SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 19

20 Rusmiddelbruk Alkohol Sniffing av løsemidler 96 1 Hasj/Marihuana Amfetamin 91 2 Annen narkotika 92 2 Doping (anabole steroider) 98 0 Beroligende medisiner som IKKE ER foreskrevet av lege (eks. Sobril, Rivotril og Vival/Valium) Beroligende medisiner som ER foreskrevet av lege (eks. Sobril, Rivotril, Vival/Valium) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Nei, aldri Kun en gang Av og til Ganske ofte, 1-2 ganger i uken Ofte (daglig) SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 20

21 SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 21

22 Forts. rusmiddelbruk Av 21-åringene hadde nesten 11 prosent vært avholds hele livet. Avhold i denne aldersgruppa var ofte forbundet med svake vennenettverk og ensomhet. Av 28-åringene hadde 5 prosent vært avholds hele livet I denne aldersgruppen viste de som var avholdende i tillegg økt forekomst av symptomer på angst og depresjon. Flere fikk også trygd. Kilde: Solveig Ose, Sintef refererer til Willy Pedersens forskning (2013): SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 22

23 82 prosent har vært i arbeid (470 unge) Disse har hatt rundt 1500 forskjellige jobber til sammen SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 23

24 Min mangel på utdanning Min mangel på arbeidserfaring Jeg føler meg utmattet/utslitt Jeg har liten tro på meg selv Jeg er deprimert Jeg har søvnproblemer og forstyrret døgnrytme Jeg er for usikker på hva jeg kan Jeg er for usikker på hva jeg vil Jeg er for sjenert Stort fravær fra videregående skole og hull i CV-en Dårlige jobbmuligheter der jeg bor At jeg har droppa ut av skolen Jeg har mye smerter Fordommer blant arbeidsgivere Jeg husker dårlig / har problemer med Vanskeligheter med å uttrykke meg muntlig Vanskeligheter med å regne Annet (angst, sosial fobi etc) Jeg er overvektig Min vanskelige hjemmesituasjon Vanskeligheter med å skrive Vanskeligheter med å lese Min alder Jeg har bevegelsesproblemer Jeg har en spiseforstyrrelse Jeg har hørselsproblemer Mine rusproblemer Vanskeligheter med å beherske data Jeg forstår ikke norsk så godt Mine spilleproblemer Forhold som påvirker at du ikke er i jobb eller utdanning (flere kryss mulig) SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 24

25 Unge mennesker med dårlig ballast fra oppveksten Kan mangle sosial kompetanse, døgnrytme, godt kosthold, motivasjon, arbeidsmoral og realistiske forventninger/planer Unge mennesker som ikke passer inn i dagens skole God eller dårlig oppvekst Ikke flink i teori Får ikke brukt evnene sine Unge som har fullført en utdanning, men som ikke finner arbeid Mange mener de får for dårlig hjelp fra NAV til å komme i arbeid Innvandrere med fullført skole Unge mennesker som ønsker å utnytte velferdssystemet "Navere" Finnes i liten grad i Sør- Trøndelag Lett å sile ut: Aktivitetskrav og forebygging på skolene (justere forventningene til de unge om hva de kan få fra NAV) SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 25

26 Aktørene Uni/høyskoler Videregående NAV skoler DPS Fastlegen Kommunale tjenester SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 26

27 Aktørene Videregående skoler NAV Uni/høyskoler DPS Fastlegen Kommunale tjenester (PHA) SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse 27

28 Noen funn om aktørene Fastlegen Ulike målbilder : Helse først- arbeid først (Fokus på diagnose/ytelse eller funksjon/arbeidsevne) Barne og ungdomspsykiatrien Mange unge ser ut til å ha udekkede behov for psykolog. Samtidig ser det ut som om mange unge pasienter som er i BUP ikke hører hjemme der. Videregående skoler Noen av de som har sluttet, sier at de ikke har fått tilstrekkelig tilrettelegging på skolen. Skolene opplever at de ikke har velfungerende tiltak til denne gruppen og NAV er opptatt av at de som er under 21 år med skolerett er fylkeskommunenes ansvar. NAV er der alle ender opp om ingen har lyktes tidligere 56 % har gode erfaringer, 25 % blandede erfaringer og 19 % dårlige erfaringer NAV, Side 28

29 Barrierer og kritiske overganger Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Høyskole og universitet Arbeidsliv NAV, Side 29

30 Noen foreløpige forbedringsforslag Mange brukere beskrives både av NAV og seg selv til å ha psykiske problem. Når man undersøker dette nærmere andre forhold som er det egentlige problemet: Lav selvtillit Lav mestringsfølelse Lav motivasjon Manglende realistiske fremtidsplaner Dette er vel kanskje ikke oppgaver for psykisk helsevern? Kanskje er det små endringer som skal til for å gi bedre effekt. F.eks i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen. NAV bør også trekkes inn i arbeidet med karriererådgiving på ungdomsskolen. Alternative løp til fagutdanning som praksisbrev bør benyttes mer Fastlegen er en naturlig og sentral aktør. Et bedre samarbeid vil kunne forene de motstridene strategiene, arbeid eller helse først. NAV, Side 30

31 Målet og fremgangsmåten er nå tydelig og vi er spent på de videre funnene og resultatene NAV, Side 31

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall Av Hanne Magnussen I denne artikkelen har jeg lyst til å adressere frafallsproblematikken ved å sette søkelyset utenfor selve utdanningsinstitusjonene. Utallige mediedebatter, rapporter og undersøkelser

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING

PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING 1 Innledning... 3 1.1 og ingen stod igjen... 3 1.2 Plan for ungdom, skole og sysselsetting bakgrunn, avklaringer og videre samarbeid... 3 1.3 Kommunens målsetning...

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Utdanning OT. Helse. Barnevern. Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Hvem har egentlig ansvaret?

Utdanning OT. Helse. Barnevern. Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Hvem har egentlig ansvaret? Høgskolen i Lillehammer Helse Utdanning OT NAV Barnevern Masteroppgave Hvem har egentlig ansvaret? En analyse av arbeid med oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeidsliv. av Ylva Langaas Master pedagogikk

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Om oppdraget...3 1.2 Om Ungdom i vekst...4 1.3 Om forskergruppen...5 1.4 Metode og datagrunnlag...5 2 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall...7

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole.

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole. Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole En litteraturstudie Kandidatnummer: 4015 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i sosialt arbeid Kull: SOSDel11 Antall ord: 8154 29.04.2015

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009

En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV. Kristin Reichborn-Kjennerud. Notat 11/2009 En ny mulighet brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 11/2009 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer