ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004

2 1. Prosjektets mål og organisering Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomspsykiatere innen 2006 var overskriften på annonsen som sto i Tidsskrift for Den norske Lægeforening og lokalavisene i Nordland, Troms og Finnmark i januar Vi ønsket leger med lokal tilhørighet, entusiasme, pionerånd som var forberedt på å reise og å jobbe i distriktet i Nord Norge. Bakgrunnen for annonsen var en alvorlig og bekymringsfull situasjon vedrørende rekruttering og utdanning av leger til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Nord-Norge. Denne bekymringen utløste i 1998 en henvendelse fra overlegene innen barne- og ungdomspsykiatri til Universitetet i som igjen tok initiativet til å utrede behov og mulighet for et utdanningsprogram for helseregion nord. Høsten 1998 ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra: A, de tre fylkeshelsesjefene, legegruppen, opplæringsseksjonen NPS, leder av spesialistkomiteen i barne- og ungdomspsykiatri Dnlf, og det voksenpsykiatriske prosjektet i Nordland. Arbeidsgruppen kom med tilråding om å opprette et regionalt utdannings- og rekrutteringsprosjekt for Helseregion Nord. Saken ble fremlagt og vedtatt først i de respektive fylkeskommunene og så i Det regionale helse- og sosialutvalg Nordland fylke ble valgt som vertsfylke og prosjektleder ble tilsatt Prosjektleder er ansatt ved seksjon for opplæring på Nordlandssykehuset. Helse Nord overtok som prosjektets oppdragsgiver Prosjektet er godkjent av Den norske Lægeforening.

3 1.1. Suksesskriterier Prosjektet går ved årsskifte inn i sitt siste år og etter fem års drift har vi gjort oss noen tanker om suksesskriterier Unikt og uvanlig samarbeid mellom helseadministrasjon og klinikere i hele prosessen Vi legger vekt på høy faglig kvalitet både på samlingen og telematikken og vi ser på kultur og felles opplevelser som verdifulle Nettverksbyggingen En gang kjente jeg tre, nå kjenner jeg alle barnepsykiaterne i regionen. Å kjenne hverandre og å føle tilhørighet betyr alt. Å gjøre ting i lag skaper felleskap. (overlege i prosjektet) Vi har det artig! Vi føler oss verdsatt! Vi legger vekt på å være i forkant! Prosjektleder undersøkte suksesskriteriene for prosjektet i en oppgave for studie i prosjektledelse ved BI 2004, og oppgaven bekreftet dette. 1.2.Prosjektorganisering og aktivitet i styringsorganer Prosjektet har en styringsgruppe, et utdanningsutvalg og en prosjektleder Styringsgruppen Representantene for 2004: Trude Grønlund, Helse Nord RHF og leder for styringsgruppen Siv Kvernmo, representant for overlegene Lise Lotte Elvemo, representant for assistentlegene, Jens Olav Hessen, vara assistentlegene Gørill Warvik Vedeler undervisningsleder R UiT/Andre Sourander professor R UiT Lars Hammer, ekstern representant Inger Simonsen, prosjektleder og sekretær for styringsgruppen. Styringsgruppen har avholdt 5 møter i perioden hvor av to var felles styringsgruppemøte med voksenpsykiatriprosjektet. Saker som har vært diskutert:

4 Prosjektet i 2005 Prosjektleder slutter og det ble bestemt å ikke utlyse stillingen som prosjektleder det siste året. R overtar ansvar for koordinering, sluttrapport, samlinger og telematikk for Helse Nord vil ta et større ansvar for arbeidsgiveroppgaver og saksområder knyttet til å sikre helhetlige utdanningsløp for den enkelte kandidat, nettverket til overlegene, rekruttering og stabilisering. Arbeidet med permanent forankring av programmet i helseforetakene vil også være Helse Nords andvar. Det er fordeler med å organisere prosjektets siste år på denne måten da det gir R et overgangsår før permanent organisering og vi unngår overgangsproblemer som kan oppstå når prosjekt overleveres etter prosjektslutt. En slik organisering fordrer et tettere samarbeid mellom R og Helse Nord. Det skal lyses ut stilling som lektorat som besettes av en eller flere leger fra prosjektet. Det blir en person på R som får det administrative ansvaret for prosjektet. Strategi og utvikling for framtiden. Utgangspunket for diskusjonen var notatet som overlegene utarbeidet i nov Studietur Leder for styringsgruppen ønsker en studietur i Prosjektet ønsker fortsatt å være i forkant av utviklingen og ønsker å se på trender som visker ut skille mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Utbytte skal være både administrativt og faglig. Slettet: Big Bang Prosjekts presentasjon i Berlin Prosjektet skulle i utgangspunktet ha en posterpresentasjon, men dette ble omgjort til en muntlig presentasjon etter posteren ble ferdig. Posteren ble trykket opp og distribuert til Helse Nord og R. Budsjett Budsjett og søknad om midler for 2005 ble behandlet og sendt innen fristen Utdanningsutvalget Prosjektet har et utdanningsutvalg med representanter fra overlegene, assistentlegene og universitetet i. Etter statlig overtagelse ble antall medlemmer i utvalget redusert med 2. Representanter for 2002: Randi Nesje Myhr, overlege Midt-Troms og leder for utvalget Mette Medby, assistent/overlege Frøydis Nystad Nilsen, assistentlege Gøril Warvik Vedeler undervisningsleder, R UiT Andre Sourander, professor, R UiT Inger Simonsen, prosjektleder og sekretær for utvalget Utdanningsutvalget har avholdt 4 møter i perioden. Saker som har vært diskutert: Plan for 2005 Felles samling med voksenpsykiatri prosjektet Forholdet til R 2. Prosjektets aktiviteter 2003

5 2.1. Rekruttering og tilrettelegging Ny rekruttering til prosjektet har skjedd ved at stillingene har vært utlyst på ordinær måte med henvisning til prosjektet. Følgende steder fikk ny assistentlege i løpet av 2004: 1 og Silsand 1. En assistentlege i og en i ble ferdig spesialist i løpet av året. En av asslegene er pt i Bergen og tar institusjonstjeneste der. Hun skal tilbake til i 2005 og deltar i prosjektets fellesaktiviteter Faglig aktivitet Prosjektet hadde 4 samlinger for alle legene Den første samling for 2004 var i januar. Tema for samlingen var Utredningsverktøy og foredragsholdere var Christoffer Johnsrud MD, assistentlege Caroline Olsborg, Gidske Kvilhaug cand. Polit. og familieterapeut Steven Balmbra. Den andre samlingen var 8-10 juni i Trondheim og tema for samlingen var Psykoterapi med overlege Sveinung Skårset og barne- og ungdomspsykiater Bodil Solhaug. Den tredje samlingen var IACAPAPS kongress, Facilitating Pathways, august i Berlin. Prosjektet ble presentert i et av kongressens symposier. Den fjerde samlingen var felles med prosjektet for voksenpsykiatri september i. Tema var Rus og psykiatri og foredragsholdere var psykologspesialist Ellen Hoxmark, psykologspesialist Vår Benum og psykiater Sissel Gillbert. Slettet: en Slettet: en Telematikkundervisningen i vårsemesteret var traumer og overgrep, komorbiditet og differensialdiagnoser. På høsten startet vi på nytt med første semester av telematikkundervisningen, diagnosesystemer og psykometri. Assistentlegene hadde gruppeveiledning ca 1. gang pr. måned med ekstern veileder. Assistenlegene fra prosjektet og veileder var til stede på Cecilie Javo s doktordisputas i. Assistenlegene, veileder og prosjektleder deltok på s 20 års jubileumsseminar.

6 En assistentlege har gått i psykoterapi veiledning hos en av overlegene som nå er ferdig psykoterapiveileder. To av de nye overlegene har fått mentor. Overlegene har vært på en samling som gikk over 4 dager. Tema for samlingen var: Hvordan sikre stabiliteten barne- og ungdomspsykiatrien i årene framover og spesielt i forhold til drift av prosjektet i 2005 Prosjektleder har fullført videreutdanning i prosjektledelse ved BI i Oslo. Prosjektoppgaven beskrev sammenhengen mellom nettverk og stabilitet i prosjektet. Prosjektleder har hatt to møter med prosjektleder for barne- og ungdomspsykiatriprosjektet i Helse Bergen og prosjektleder for voksenpsykiatriprosjektet Helsen Nord. Prosjektleder har økt samarbeidet med prosjektleder for voksenpsykiatriprosjektet. Dette har i hovedsak dreid seg om felles samling og felles stillingsutlysning. Prosjektleder og flere av legene deltok på årsmøteseminaret i Bergen En gruppe bestående av en overlege, en assistentlege og prosjektleder har jobbet med presentasjonen til IACAPAPS kongress i Berlin. Atten personer fra prosjektet deltok på IACAPAPS kongress i Berlin. 3. Assistentlegene I dag har vi 24 leger i barne- og ungdomspsykiatrien: 16 nye leger hvorav 4 ferdige og resten er godt på vei De har lokal forankring og familie i regionen. De er del av et legenettverk. Vi tror de vil bli Å arbeide i Nord Norge gir mulighet til å påvirke den framtidige barne- og ungdomspsykiatrien i regionen. Formatert: Skrift: Fet, Understreking To assistentleger ble ferdige spesialister i To assistentleger slutten, Lofoten og Vefsn. Slettet:

7 3.1 Assistentlegene og veilederne Navn assistenlegene Navn veileder Frøydis Nystad Nilsen,. Øystein Sørbye Christel Eriksen, Alta, pediatri Hammerfest Siv Eirin Nilsen Alta Siv Kvernmo Agnes Syversen,, ferdig spesialist vår 2004 Vibeke Paulsen, Bjørg Haugslett Jens Olav Hessen, akuttavd, Harald Åsheim Ludger Kaiser, Lofoten, sluttet vinter 2004 Sveinung Skårset Heidi Åsheim Stordahl, pt. Bergen. Tilbake Kristin Stavnes, /Nevroteamet Harald Åsheim Per-Willy Antonsen, voksenpsyk. ferdig spesialist høst 2004 Carl Bechstrøm, Mette Medby Lise-Lotte Elvemo, pediatri Olaf Berger, Midt Troms Randi Nesje Myhr Maria Johansen, Kirkenes Andre Sourander Arnhild Somby, Cecilie Javo Øyvind Rømo, voksenpsykiatri Vefsn, sluttet høst 2004 Guri Hoff Hansen/Tom Sørensen 30 Child Psychiatr ists T r ainee Doctor s Figuren viser veksten av leger i barne- og ungdomspsykiatrien fra prosjektstart til Assistentlegenes utdanningsforløp

8 NAVN Høst 2004 Vår 2005 Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007 Høst 2007 Vår 2008 Christel Eriksen Ferdig vår 2006 Siv Kvernmo Frøydis Nystad Nilsen Ferdig vår 2006 Øystein Sørbye Lise-Lotte Elvemo Ferdig høst 2005 barneavd Jens Olav Hessen Ferdig vår 2006 Harald Åsheim Kristin Stavnes Ferdig vår 2006 Harald Åsheim Carl Bechstrøm Ferdig Vår 2006 Mette Medby Heidi Åsheim Stordahl Ferdig Sommer/ høst 2006 Maria Johansen Ferdig vår2007 Andre Sourander Vibeke Paulsen Ferdig høst 2007 Bjørg Haugslett Siv Eirin Nilsen Ferdig høst 2007 Siv Kvernmo Arnhild Somby Ferdig vår 2008 Cecilie Javo Olaf Berger Ferdig vår 2008 Randi Nesje Myhr Hammerfest Akuttavd Nevroteamet A Inst Bergen Kirkenes Alta Silsand Narvik Valgfri tjeneste Stokmarknes Akuttavd VOP Kirkenes Alta Silsand Akuttavd Valgfri tjeneste Stokmarknes Akuttavd VOP Kirkenes VOP Alta Silsand Hammerfest Akuttavd evt Valgfri tjeneste Hammerfest VOP Alta Voksen- Psykiatri Silsand Valgfri tjeneste Voksen- Psykiatri Silsand Hammerfest Hammerfest Overlegene Finnmark Troms Nordland Cecilie Javo, Bjørg Haugslett, Sveinung Skårset, Lofoten Mikkel Oskal 20% Agnes Syversen Olav Eldøen, Fauske Siv Kvernmo 20% Alta Randi Nesje Myhr, Silsand Harald Åsheim, Andre Sourander 20% Kirkenes Tone Klæboe, Øystein Sørbye, 20% Mette Medby, Per Willy Antonsen, Gruppeveileder for assistentlegene: Sigrun Vilsvik 4. Regnskap 2003 Vedlagt

9 5. Forslag til budsjett for 2005 Søknad om midler for 2004 ble sendt til Sosial og Helsedirektoratet i november 2004 Lønn og sosiale utgifter til administrator i 50 % stilling Kr Lønn lektorat 40 % stilling Kr Undervisning, honorar, kjøp av tjenester Kr Reiser og samlinger for legene Kr Reiser for utdanningsutvalget Kr Reiser for styringsgruppen Kr Studietur Kr Reiser lektorat Kr Totale utgifter ekskl. lønn legene Kr Problemer femte år I det femte året har det også vært problemer knyttet til praksis på ikke godkjente praksissteder, nå i forhold til praksis i voksenpsykiatrien. Dette vil være situasjonen inntil de nåværende assistentlegene i dette og prosjektet for voksenpsykiatrien blir ferdige spesialister. Slettet: har 5. Veien videre Prosjektet går mot slutten og rekrutteringen og utdanningen av assistentlegene har i hovedsak fulgt planen. Det har i perioden vært noen forsinkelser i utdanningsforløpet knyttet til personlige forhold. Fram mot prosjektslutt er planen å jobbe aktivt med stabilisering av alle legene i prosjektet, og å sikre et stabilt fagmiljø i barne- og ungdomspsykiatrien i Nord Norge. Da prosjektleder slutter må samarbeidet mellom R og Helse Nord bli tettere. Det blir også viktig å sikre finansiering og å opprettholde legenes nettverk. For å ivareta overlegene i framtida blir det viktig å se på behovet for etterutdanning. Det må avklares hvorvidt overlegene skal ha en årlig samling, samt mulighet for hospitering og deltakelse i nasjonale og internasjonale fora. Avklaringen må gjøres i forhold til økonomi og administrasjon. Det blir viktig å avklare hvem som skal følge opp mentorordningen. Det må jobbes videre med hvordan leger under utdanning skal ivaretaes etter prosjektslutt. Slettet: å Slettet: gelse Slettet: ering Slettet: i

10 Trude Grønlund rådgiver Helse Nord leder av styringsgruppen Inger Simonsen prosjektleder Vedlegg: Regnskap Prosjektoppgave Inger Simonsen

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d. Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden Inge Ramberg Clara Åse Arnesen Rapport 13/2014

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR 25. MAI OG STYREMØTE 26. MAI 2011 I HAMMERFEST

INNKALLING TIL STYRESEMINAR 25. MAI OG STYREMØTE 26. MAI 2011 I HAMMERFEST Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/798 Torbjørn Aas Hammerfest, 13.8.2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/798 Torbjørn Aas Hammerfest, 13.8.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/798 Torbjørn Aas Hammerfest, 13.8.2015 Saksnummer 61/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 28. august 2015 Desentralisert

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015

Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 Høringsutkast: 15. april 2005 Høringsfrist: 27. mai 2005 Innhold: FORKORTELSER... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Forholdet Opptrappingsplan og ny

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08. Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.04.2008 200800072-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Regionalt brukerutvalg

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer