ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSE NORD. 2004

2 1. Prosjektets mål og organisering Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomspsykiatere innen 2006 var overskriften på annonsen som sto i Tidsskrift for Den norske Lægeforening og lokalavisene i Nordland, Troms og Finnmark i januar Vi ønsket leger med lokal tilhørighet, entusiasme, pionerånd som var forberedt på å reise og å jobbe i distriktet i Nord Norge. Bakgrunnen for annonsen var en alvorlig og bekymringsfull situasjon vedrørende rekruttering og utdanning av leger til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Nord-Norge. Denne bekymringen utløste i 1998 en henvendelse fra overlegene innen barne- og ungdomspsykiatri til Universitetet i som igjen tok initiativet til å utrede behov og mulighet for et utdanningsprogram for helseregion nord. Høsten 1998 ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra: A, de tre fylkeshelsesjefene, legegruppen, opplæringsseksjonen NPS, leder av spesialistkomiteen i barne- og ungdomspsykiatri Dnlf, og det voksenpsykiatriske prosjektet i Nordland. Arbeidsgruppen kom med tilråding om å opprette et regionalt utdannings- og rekrutteringsprosjekt for Helseregion Nord. Saken ble fremlagt og vedtatt først i de respektive fylkeskommunene og så i Det regionale helse- og sosialutvalg Nordland fylke ble valgt som vertsfylke og prosjektleder ble tilsatt Prosjektleder er ansatt ved seksjon for opplæring på Nordlandssykehuset. Helse Nord overtok som prosjektets oppdragsgiver Prosjektet er godkjent av Den norske Lægeforening.

3 1.1. Suksesskriterier Prosjektet går ved årsskifte inn i sitt siste år og etter fem års drift har vi gjort oss noen tanker om suksesskriterier Unikt og uvanlig samarbeid mellom helseadministrasjon og klinikere i hele prosessen Vi legger vekt på høy faglig kvalitet både på samlingen og telematikken og vi ser på kultur og felles opplevelser som verdifulle Nettverksbyggingen En gang kjente jeg tre, nå kjenner jeg alle barnepsykiaterne i regionen. Å kjenne hverandre og å føle tilhørighet betyr alt. Å gjøre ting i lag skaper felleskap. (overlege i prosjektet) Vi har det artig! Vi føler oss verdsatt! Vi legger vekt på å være i forkant! Prosjektleder undersøkte suksesskriteriene for prosjektet i en oppgave for studie i prosjektledelse ved BI 2004, og oppgaven bekreftet dette. 1.2.Prosjektorganisering og aktivitet i styringsorganer Prosjektet har en styringsgruppe, et utdanningsutvalg og en prosjektleder Styringsgruppen Representantene for 2004: Trude Grønlund, Helse Nord RHF og leder for styringsgruppen Siv Kvernmo, representant for overlegene Lise Lotte Elvemo, representant for assistentlegene, Jens Olav Hessen, vara assistentlegene Gørill Warvik Vedeler undervisningsleder R UiT/Andre Sourander professor R UiT Lars Hammer, ekstern representant Inger Simonsen, prosjektleder og sekretær for styringsgruppen. Styringsgruppen har avholdt 5 møter i perioden hvor av to var felles styringsgruppemøte med voksenpsykiatriprosjektet. Saker som har vært diskutert:

4 Prosjektet i 2005 Prosjektleder slutter og det ble bestemt å ikke utlyse stillingen som prosjektleder det siste året. R overtar ansvar for koordinering, sluttrapport, samlinger og telematikk for Helse Nord vil ta et større ansvar for arbeidsgiveroppgaver og saksområder knyttet til å sikre helhetlige utdanningsløp for den enkelte kandidat, nettverket til overlegene, rekruttering og stabilisering. Arbeidet med permanent forankring av programmet i helseforetakene vil også være Helse Nords andvar. Det er fordeler med å organisere prosjektets siste år på denne måten da det gir R et overgangsår før permanent organisering og vi unngår overgangsproblemer som kan oppstå når prosjekt overleveres etter prosjektslutt. En slik organisering fordrer et tettere samarbeid mellom R og Helse Nord. Det skal lyses ut stilling som lektorat som besettes av en eller flere leger fra prosjektet. Det blir en person på R som får det administrative ansvaret for prosjektet. Strategi og utvikling for framtiden. Utgangspunket for diskusjonen var notatet som overlegene utarbeidet i nov Studietur Leder for styringsgruppen ønsker en studietur i Prosjektet ønsker fortsatt å være i forkant av utviklingen og ønsker å se på trender som visker ut skille mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Utbytte skal være både administrativt og faglig. Slettet: Big Bang Prosjekts presentasjon i Berlin Prosjektet skulle i utgangspunktet ha en posterpresentasjon, men dette ble omgjort til en muntlig presentasjon etter posteren ble ferdig. Posteren ble trykket opp og distribuert til Helse Nord og R. Budsjett Budsjett og søknad om midler for 2005 ble behandlet og sendt innen fristen Utdanningsutvalget Prosjektet har et utdanningsutvalg med representanter fra overlegene, assistentlegene og universitetet i. Etter statlig overtagelse ble antall medlemmer i utvalget redusert med 2. Representanter for 2002: Randi Nesje Myhr, overlege Midt-Troms og leder for utvalget Mette Medby, assistent/overlege Frøydis Nystad Nilsen, assistentlege Gøril Warvik Vedeler undervisningsleder, R UiT Andre Sourander, professor, R UiT Inger Simonsen, prosjektleder og sekretær for utvalget Utdanningsutvalget har avholdt 4 møter i perioden. Saker som har vært diskutert: Plan for 2005 Felles samling med voksenpsykiatri prosjektet Forholdet til R 2. Prosjektets aktiviteter 2003

5 2.1. Rekruttering og tilrettelegging Ny rekruttering til prosjektet har skjedd ved at stillingene har vært utlyst på ordinær måte med henvisning til prosjektet. Følgende steder fikk ny assistentlege i løpet av 2004: 1 og Silsand 1. En assistentlege i og en i ble ferdig spesialist i løpet av året. En av asslegene er pt i Bergen og tar institusjonstjeneste der. Hun skal tilbake til i 2005 og deltar i prosjektets fellesaktiviteter Faglig aktivitet Prosjektet hadde 4 samlinger for alle legene Den første samling for 2004 var i januar. Tema for samlingen var Utredningsverktøy og foredragsholdere var Christoffer Johnsrud MD, assistentlege Caroline Olsborg, Gidske Kvilhaug cand. Polit. og familieterapeut Steven Balmbra. Den andre samlingen var 8-10 juni i Trondheim og tema for samlingen var Psykoterapi med overlege Sveinung Skårset og barne- og ungdomspsykiater Bodil Solhaug. Den tredje samlingen var IACAPAPS kongress, Facilitating Pathways, august i Berlin. Prosjektet ble presentert i et av kongressens symposier. Den fjerde samlingen var felles med prosjektet for voksenpsykiatri september i. Tema var Rus og psykiatri og foredragsholdere var psykologspesialist Ellen Hoxmark, psykologspesialist Vår Benum og psykiater Sissel Gillbert. Slettet: en Slettet: en Telematikkundervisningen i vårsemesteret var traumer og overgrep, komorbiditet og differensialdiagnoser. På høsten startet vi på nytt med første semester av telematikkundervisningen, diagnosesystemer og psykometri. Assistentlegene hadde gruppeveiledning ca 1. gang pr. måned med ekstern veileder. Assistenlegene fra prosjektet og veileder var til stede på Cecilie Javo s doktordisputas i. Assistenlegene, veileder og prosjektleder deltok på s 20 års jubileumsseminar.

6 En assistentlege har gått i psykoterapi veiledning hos en av overlegene som nå er ferdig psykoterapiveileder. To av de nye overlegene har fått mentor. Overlegene har vært på en samling som gikk over 4 dager. Tema for samlingen var: Hvordan sikre stabiliteten barne- og ungdomspsykiatrien i årene framover og spesielt i forhold til drift av prosjektet i 2005 Prosjektleder har fullført videreutdanning i prosjektledelse ved BI i Oslo. Prosjektoppgaven beskrev sammenhengen mellom nettverk og stabilitet i prosjektet. Prosjektleder har hatt to møter med prosjektleder for barne- og ungdomspsykiatriprosjektet i Helse Bergen og prosjektleder for voksenpsykiatriprosjektet Helsen Nord. Prosjektleder har økt samarbeidet med prosjektleder for voksenpsykiatriprosjektet. Dette har i hovedsak dreid seg om felles samling og felles stillingsutlysning. Prosjektleder og flere av legene deltok på årsmøteseminaret i Bergen En gruppe bestående av en overlege, en assistentlege og prosjektleder har jobbet med presentasjonen til IACAPAPS kongress i Berlin. Atten personer fra prosjektet deltok på IACAPAPS kongress i Berlin. 3. Assistentlegene I dag har vi 24 leger i barne- og ungdomspsykiatrien: 16 nye leger hvorav 4 ferdige og resten er godt på vei De har lokal forankring og familie i regionen. De er del av et legenettverk. Vi tror de vil bli Å arbeide i Nord Norge gir mulighet til å påvirke den framtidige barne- og ungdomspsykiatrien i regionen. Formatert: Skrift: Fet, Understreking To assistentleger ble ferdige spesialister i To assistentleger slutten, Lofoten og Vefsn. Slettet:

7 3.1 Assistentlegene og veilederne Navn assistenlegene Navn veileder Frøydis Nystad Nilsen,. Øystein Sørbye Christel Eriksen, Alta, pediatri Hammerfest Siv Eirin Nilsen Alta Siv Kvernmo Agnes Syversen,, ferdig spesialist vår 2004 Vibeke Paulsen, Bjørg Haugslett Jens Olav Hessen, akuttavd, Harald Åsheim Ludger Kaiser, Lofoten, sluttet vinter 2004 Sveinung Skårset Heidi Åsheim Stordahl, pt. Bergen. Tilbake Kristin Stavnes, /Nevroteamet Harald Åsheim Per-Willy Antonsen, voksenpsyk. ferdig spesialist høst 2004 Carl Bechstrøm, Mette Medby Lise-Lotte Elvemo, pediatri Olaf Berger, Midt Troms Randi Nesje Myhr Maria Johansen, Kirkenes Andre Sourander Arnhild Somby, Cecilie Javo Øyvind Rømo, voksenpsykiatri Vefsn, sluttet høst 2004 Guri Hoff Hansen/Tom Sørensen 30 Child Psychiatr ists T r ainee Doctor s Figuren viser veksten av leger i barne- og ungdomspsykiatrien fra prosjektstart til Assistentlegenes utdanningsforløp

8 NAVN Høst 2004 Vår 2005 Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007 Høst 2007 Vår 2008 Christel Eriksen Ferdig vår 2006 Siv Kvernmo Frøydis Nystad Nilsen Ferdig vår 2006 Øystein Sørbye Lise-Lotte Elvemo Ferdig høst 2005 barneavd Jens Olav Hessen Ferdig vår 2006 Harald Åsheim Kristin Stavnes Ferdig vår 2006 Harald Åsheim Carl Bechstrøm Ferdig Vår 2006 Mette Medby Heidi Åsheim Stordahl Ferdig Sommer/ høst 2006 Maria Johansen Ferdig vår2007 Andre Sourander Vibeke Paulsen Ferdig høst 2007 Bjørg Haugslett Siv Eirin Nilsen Ferdig høst 2007 Siv Kvernmo Arnhild Somby Ferdig vår 2008 Cecilie Javo Olaf Berger Ferdig vår 2008 Randi Nesje Myhr Hammerfest Akuttavd Nevroteamet A Inst Bergen Kirkenes Alta Silsand Narvik Valgfri tjeneste Stokmarknes Akuttavd VOP Kirkenes Alta Silsand Akuttavd Valgfri tjeneste Stokmarknes Akuttavd VOP Kirkenes VOP Alta Silsand Hammerfest Akuttavd evt Valgfri tjeneste Hammerfest VOP Alta Voksen- Psykiatri Silsand Valgfri tjeneste Voksen- Psykiatri Silsand Hammerfest Hammerfest Overlegene Finnmark Troms Nordland Cecilie Javo, Bjørg Haugslett, Sveinung Skårset, Lofoten Mikkel Oskal 20% Agnes Syversen Olav Eldøen, Fauske Siv Kvernmo 20% Alta Randi Nesje Myhr, Silsand Harald Åsheim, Andre Sourander 20% Kirkenes Tone Klæboe, Øystein Sørbye, 20% Mette Medby, Per Willy Antonsen, Gruppeveileder for assistentlegene: Sigrun Vilsvik 4. Regnskap 2003 Vedlagt

9 5. Forslag til budsjett for 2005 Søknad om midler for 2004 ble sendt til Sosial og Helsedirektoratet i november 2004 Lønn og sosiale utgifter til administrator i 50 % stilling Kr Lønn lektorat 40 % stilling Kr Undervisning, honorar, kjøp av tjenester Kr Reiser og samlinger for legene Kr Reiser for utdanningsutvalget Kr Reiser for styringsgruppen Kr Studietur Kr Reiser lektorat Kr Totale utgifter ekskl. lønn legene Kr Problemer femte år I det femte året har det også vært problemer knyttet til praksis på ikke godkjente praksissteder, nå i forhold til praksis i voksenpsykiatrien. Dette vil være situasjonen inntil de nåværende assistentlegene i dette og prosjektet for voksenpsykiatrien blir ferdige spesialister. Slettet: har 5. Veien videre Prosjektet går mot slutten og rekrutteringen og utdanningen av assistentlegene har i hovedsak fulgt planen. Det har i perioden vært noen forsinkelser i utdanningsforløpet knyttet til personlige forhold. Fram mot prosjektslutt er planen å jobbe aktivt med stabilisering av alle legene i prosjektet, og å sikre et stabilt fagmiljø i barne- og ungdomspsykiatrien i Nord Norge. Da prosjektleder slutter må samarbeidet mellom R og Helse Nord bli tettere. Det blir også viktig å sikre finansiering og å opprettholde legenes nettverk. For å ivareta overlegene i framtida blir det viktig å se på behovet for etterutdanning. Det må avklares hvorvidt overlegene skal ha en årlig samling, samt mulighet for hospitering og deltakelse i nasjonale og internasjonale fora. Avklaringen må gjøres i forhold til økonomi og administrasjon. Det blir viktig å avklare hvem som skal følge opp mentorordningen. Det må jobbes videre med hvordan leger under utdanning skal ivaretaes etter prosjektslutt. Slettet: å Slettet: gelse Slettet: ering Slettet: i

10 Trude Grønlund rådgiver Helse Nord leder av styringsgruppen Inger Simonsen prosjektleder Vedlegg: Regnskap Prosjektoppgave Inger Simonsen

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2003

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2003 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2003 1.Prosjektets mål og organisering Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomspsykiatere innen 2006 var overskriften

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2002

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2002 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2002 1.Prosjektets mål og organisering Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomsiatere innen 2006 var overskriften

Detaljer

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helseregion nord 2005

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helseregion nord 2005 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helseregion nord 2005 Regionsenter for barn og unges psykiske helse Prosjektets mål Nord Norge vil ha 15 nye barne- og ungdomspsykiatere

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2001

ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2001 ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSPROSJEKTET FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATERE I HELSEREGION NORD. 2001 1. Prosjektets andre år Prosjektleder utvidet stillingen til 100 % fra 01.01.01. Prosjektet har ikke hatt

Detaljer

Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord

Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord Årsberetning 2000 for utdanningsprosjektet i barne- og ungdomspsykiatri i helseregion nord 1. Innledning 1.1 Prosjektets første år Prosjektet hadde oppstart 01.01.2000 med tilsetting av prosjektleder i

Detaljer

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2006

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2006 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2006 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern

Detaljer

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2007

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2007 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2007 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern

Detaljer

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008

Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008 Årsberetning for utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i helse region nord 2008 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern

Detaljer

Årsberetning for utdanningsprogrammet i barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2009

Årsberetning for utdanningsprogrammet i barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2009 Årsberetning for utdanningsprogrammet i barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2009 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er det utdannet

Detaljer

Årsberetning. Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2011

Årsberetning. Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2011 Årsberetning Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2011 2 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er

Detaljer

Årsberetning. Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2012

Årsberetning. Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2012 Årsberetning Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere Helse Nord 2012 1.0 Programmets bakgrunn og mål Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er

Detaljer

Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene. Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord.

Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene. Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord. Spesialistutdanning av leger Konsekvenser, muligheter og utfordringer sett fra helseforetakene Tromsø 21.02.2014 jan.norum@helse-nord.no Legespesialister i nord Dagens fokus: Voksenpsykiatri Barne- og

Detaljer

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2015

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2015 Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord Årsrapport 2015 Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 20. januar 2016 Innholdsfortegnelse 1 Programmets bakgrunn

Detaljer

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2013

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2013 Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord Årsrapport 2013 Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 20. januar 2014 Innholdsfortegnelse 1 Programmets bakgrunn

Detaljer

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet 24.11.09 Tiltak for barn som er pårørende 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl,

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

STYREMØTE 1. JULI 2005

STYREMØTE 1. JULI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.8.2005 200400457-66 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september

Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge. Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Recruit and Retain Erfaringer så langt fra Norge Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Helse Finnmark 24. september Bakgrunnsinfo Norge står overfor store og komplekse utfordringer innen helsevesenet,

Detaljer

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2014

Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord. Årsrapport 2014 Regionalt utdanningsprogram for leger i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord Årsrapport 2014 Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 26. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Programmets bakgrunn

Detaljer

Oversikt over fordeling av turnuskandidater i fysioterapi i Nordland, Troms og Finnmark 2012-2013

Oversikt over fordeling av turnuskandidater i fysioterapi i Nordland, Troms og Finnmark 2012-2013 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamänni 9 MAI2012 Saksbehandler Anders Aasheim Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 24 78 07.05.2012 2011/4800-61 731.2 Deres dato Deres ref. Tjenestesteder for fysioterapikandidater

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune Til: Fra: KMD Samdrift KKF DA Årlig rapport BOLYST Dato: September 2014 Kommune: Tromsø Prosjektnavn: Samdrift 2 Prosjektleder: Ylva Maria Pavval Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2012/351-67/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 4.12.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 4. desember 2013 Møtested:

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

saknr Saker Sak Ansvar/frist 9/12 Referat fra forrige møte Godkjenning av møteagenda Sendt ut 6.1.12

saknr Saker Sak Ansvar/frist 9/12 Referat fra forrige møte Godkjenning av møteagenda Sendt ut 6.1.12 Referat fra møte i Regionalt samarbeidsutvalg, Lindesnesregionen Møte nr 2/2012 Sted Audnedal kommune, rådhuset Dato / tid 26/1-12 kl 11.00 15.00 Faste medlemmer Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen,

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

RAMMEPLAN FOR UTDANNINGSPROGRAM FOR BARNEFAGLIG SAKKYNDIGHETSARBEID

RAMMEPLAN FOR UTDANNINGSPROGRAM FOR BARNEFAGLIG SAKKYNDIGHETSARBEID 1 Oktober 2014 RAMMEPLAN FOR UTDANNINGSPROGRAM FOR BARNEFAGLIG SAKKYNDIGHETSARBEID OM UTDANNINGSPROGRAMMET REGISTRERING AV SAKKYNDIGE 1 2 Innledning Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet)

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 13.09.2017 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tidspunkt: 12:30 15:30 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

PROTOKOLL/REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

PROTOKOLL/REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen PROTOKOLL/REERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 30.11.2017 Sted : Bodø Tidspunkt: 10:30 14:15 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP Side 1 Saksbehandler:Steinar

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013 BÅTSFJORD KOMMUNE INTERNKONTROLL HELSE KAPITTEL 2. Ledelse Versjon: 3 Utarbeidet av: Beate Lupton Dato: 31.01.13 Godkjent av: Øyvind hauken Dato: 15.02.13 Revideres av Dato:primo 2014 av virksomhetsleder

Detaljer

Utenlandske og norske leger i psykiatri-utdanning, -holdninger til en mentorordning

Utenlandske og norske leger i psykiatri-utdanning, -holdninger til en mentorordning Utenlandske og norske leger i psykiatri-utdanning, -holdninger til en mentorordning Hamar 21.nov. 2013 Morten Sandbu Seksjonsoverlege, Akuttpsykiatrisk Seksjon OUS Nye godkjente spesialister i psykiatri

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Plan for ekstern skolevurdering i Orkdal/Øy-regionen

Plan for ekstern skolevurdering i Orkdal/Øy-regionen Plan for ekstern skolevurdering i Orkdal/Øy-regionen 1. Bakgrunn I Orkdal/Øy-regionen samarbeider åtte kommuner om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid innenfor skole, barnehage og PPt. Avtale om regionalt

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Plan for prioritering faglig akseptable ventetider innen Barne- og ungdomspsykiatrien

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Plan for prioritering faglig akseptable ventetider innen Barne- og ungdomspsykiatrien Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai 2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Inger Lise Balandin Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud Sak nr: 22/2011 Navn på sak: Plan

Detaljer

Sammen om de store prestasjonene. Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge

Sammen om de store prestasjonene. Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge Sammen om de store prestasjonene Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge Dagens aktiviteter i OLT NN regi Dagens toppidrettsutøvere Medaljekandidater i mesterskap FoU prosjekter Samarbeidsavtale

Detaljer

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011 Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1. Konstituering av årsmøtet Del a. 2 Valg

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen MØTEREERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 14. juni 2016 Sted : Svolvær Thon Hotell Tidspunkt: 08:30 12:00 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2015/2726 /SPP Si

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset

Tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset Akademikerforbundet/Forskerforbundet/Presteforeningen Johanna Carolina Unga / Psyk.helse.rus Johanna.Carolina.Unga@finnmarkssykehuset.no 78469554 13.01.2017-31.01.18 DELTA Marit Rakfjord // Finnmarkssykehuset/

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 18.3.2016 Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven 21 Saken behandles

Detaljer

Oversikt over tilbudet til pasienter med traumelidelser i Øst-Finnmark til Helse Nord RHF.

Oversikt over tilbudet til pasienter med traumelidelser i Øst-Finnmark til Helse Nord RHF. Distriktspsykiatrisk senter Øst Finnmark Nuorta Finnmárkku psykiátralaš guovddáš Notat Til : Elin Severinsen, klinikkadm. Fra : Hege Maja-Bakken, rådgiver DPS Øst Kopi : Klinikksjef Inger Lise Balandin,

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.08.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.10.2009 200800072-89 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adressatene PROTOKOLL

Detaljer

Dagsorden post 6: Redegjørelse for årsoppgjøret 2009, og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Dagsorden post 6: Redegjørelse for årsoppgjøret 2009, og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen BØRSMELDING Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 21. april 2010 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Dagsorden post 6: Redegjørelse for årsoppgjøret 2009, og godkjenning av årsregnskapet og

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010 Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 26. August 2010 Alle Foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Avtroppende FAU leder Rolf Helge Løkting jr 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1.

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025.

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025. Senter for fag, forskning og samhandling Helse Nord RHF Att. Hamran Unn Sjøgata 10 8038 Bodø Deres ref: Vår ref: Dato: 2015/611-4 Hammerfest, 29.5.2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av "Økonomisk modell for virkemiddelanalyser i Nord-Norge". Klager anførte at en person i innklagedes

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 23. og 24. mars 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 23. og 24. mars 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai 2011 Møtedato: 25. mai 2010 Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen Sak nr: 20/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 23.

Detaljer

Protokoll Styremøte 21. februar 2017,

Protokoll Styremøte 21. februar 2017, Protokoll Styremøte 21. februar 2017, 11.00-15.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Fratrådte

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Referat. Tilstede på møtet:

Referat. Tilstede på møtet: Referat Vår ref. 2015/366-13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 22.11.2015 Møtetype: Universitetssamarbeidet Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Tromsø

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer