Eirik J. Irgens. Kultur for læring: l Store ord og fett flesk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eirik J. Irgens. Kultur for læring: l Store ord og fett flesk?"

Transkript

1 Kultur for læring: l Store ord og fett flesk? /~eii/ Ledelse og kvalitet i skolen: Konferanse om kompetent kompetanseutvikling Rica Hell Stjørdal 6. mars 2008

2 Vi trenger skolefolk Som har autoritet Som gjenreiser klassen og som holder disiplin Som lærer l elevene gode arbeidsvaner Som legger vekt på p basisfag som lesing og matematikk Som respekteres, både b av elever og av samfunnet Som får f r lov til å konsentrere seg om elevene, og ikke bli overlesset av stadige krav og nye påfunn p fra politikere og andre som tror de vet hva skole er. dere kan slutte å lete:

3

4

5 Hans Andreas Irgens ( ) 1943) min tippeoldefar Han var først f bestemt paa at blive handelsmand,, men besluttet saa at bruke sin lille farsarv til at utdanne seg til lærer. Kom som lærer, l klokker og skolesanger til Lenvik i 1886.

6 Egge Ungdomsskole Liste over fellesoppgaver til bundet tid på arbeidsplanen. Oppgave Tid pr. år Kontaktlærer ekstra 1/u Samarbeid m kolleger 1/u Planarbeid 0,5 1 t/u + 10 t Elevsamtaler kont.lærer 2/elev/år Elevsamtaler faglærer 1/elev/år Kontaktmøter 40 min/elev x 2 IUP kont.lærer 2/elev IUP faglærer 20 min/elev/fag/gang Informasjon (mail, post, 0,5t/u kalender) Ekstra ekstern kontakt (tlf, Vurderes av hver kont.lærer møter, planlegging) Foreldremøter 10/år Juleball 5t + evt. forberedelse Kompetanseheving (MLG, 2/u dataferdigheter ) Seksjonsleder/materialforvalter 1-2/u nat/mus/kr.øv 3-4/u m&h/k&h Leirskole Tariff Turer SGS 1010 Aktivitetsdager (Bli kjent-dag, akt.dag, skidag) buffertid Trinnledelse 3 /u Kontaktpersoner (DKS, Vurdere selv MOT ) Bibliotek Verneombud 1/u Råd og utvalg 3t x 5? Nettverk Nasjonale prøver 20 min/elev/fag Tilsyn eksamen/prøver Spes. trinnarbeid (elevbedrift ) Legges opp time mot time evt buffertid Vurderes av de det gjelder

7 Kan dere huske at Gjennom Kunnskapsløftet skulle norske skoler bli lærende organisasjoner Å utvikle lærende l skoler var et mål m l i seg selv, og en forutsetning for å utvikle tilpasset opplæring. Kollektiv og individuell læring l skulle understøtte tte hverandre. Det skulle utvikles kultur for læring. l Hvor er det blitt av fokuset på p det kollektive på å bli bedre sammen?

8 Noen empiriske studier relevant for utvikling av gode skoler

9 Konklusjon: Gode enkeltlærere er en nødvendig,, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å skape gode skoler. Vi må ha fokus både på eleven og på skolen som organisasjon - ikke bare på en av delene. Fokuserer skoleledere og lærere på det samme?

10 Kurs for skoleverket tilbudt som del av Kunnskapsløftet (Eksempel fra en høgskole h på p bakgrunn av etterspørsel rsel fra skoler) Tilbød d 15 ulike deltids kurs/utdanninger over en periode 11 var typiske undervisningsfag. Deltakere=lærere rere 1 var tilpasset opplæring. Deltakere=lærere rere 2 var relatert til kontaktlærerrollen. Deltakere=lærere rere 1 handlet om skolen som lærende l organisasjon. Deltakere=skoleledere

11 Utviklingsprosjekter valgt av lærere l i OIM -studiet (Deltids videreutdanning for å skape en kultur for læring ) 6 av 13 selvvalgte utviklingsprosjekter hadde et individuelt fokus. 5 av 13 var hybrider (dvs. litt individuelt fokus, litt gruppefokus) 1 hadde gruppefokus. 1 fokuserte på samfunnsnivået et. (8 av utviklingsprosjektene hadde tilpasset opplæring og læringsstiler l som tema.)

12 Hva er en skole og hva bør b r den være? Et statlig styringsredskap på p linje med andre statsinstitusjoner? Undervisningrelasjon(er) ) mellom lærer og elev(er)? (Foto: Guri Dahl/SMK Stig Weston )

13 Hva er en skole - og hva bør b r den være? Eller en kunnskapsvirksomhet med elementer av begge? Skolen som kunnskapsorganisasjon? Irgens, E.J., & Jensen, H.S. (2008) Skolen som kunnskapsorganisasjon. Utdanning, no.3, 1/2 2008, s (Foto: Guri Dahl/SMK)

14 Ta lokale grep: Bruk den nye arbeidstidsavtalen aktivt til lokal skoleutvikling Jobb på p lag med tillitsvalgte Legg vekt på p kompetanseutvikling som gir lærere l og ledere praktisk samhandlingskompetanse. Utvikle ideologiske rammeverk som gir felles identitet og normer for god atferd også for de voksne og følg f det opp aktivt. Skap etos! Unngå behagelige unnskyldninger ( Vi( får f r ikke alle med oss likevel ) Ikke glem å ha det moro. Moderne nevrovitenskap viser at følelser er avgjørende for læring! l

15 Referanser Andrews, D. & Lewis, M. (2002). The experience of a professional community: teachers developing a new image of themselves and their workplace. Educational Research, 44, Collins, J. C. (2001). Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... And Others Don't n't.. New York: HarperCollins. Collinson,, V., Cook, T. F., & Conley, S. (2006). Organizational learning in schools and school systems: Improving learning, teaching, and leading. Theory Into Practice, 45, Dahl, T., Klewe,, L., & Skov,, P. (2004). En skole i bevægelse.evaluering af satsning på kvalitetsudvikling i den norske grundskole. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Irgens, E. J. (2007). Profesjon og organisasjon : å arbeide som profesjonsutdannet.. Bergen: Fagbokforlaget. Irgens, E.J., & Jensen, H.S. (2008) Skolen som kunnskapsorganisasjon. sjon. Utdanning, no.3, 1/2 2008, s King, M. B. & Newmann,, F. M. (2001). Building school capacity through professional development: conceptual and empirical considerations. The International Journal of Educational Management, 15, Newmann,, F. M., King, M. B., & Youngs,, P. (2000). Professional Development That Addresses School Capacity: Lessons from Urban Elementary Schools. American Journal of Education, 108, Rutter,, M., Maughan,, B., Mortimore,, P., & Ouston,, J. (1979). 15,000 Hours: Secondary Schools and Their Effects on Children. London: Open Books. Silins,, H. C., Mulford,, W. R., & Zarins,, S. (2002). Organizational learning and school change. Educational Administration Quarterly, 38,

Skolen som kunnskapsorganisasjon.

Skolen som kunnskapsorganisasjon. Eirik J. Irgens Skolen som kunnskapsorganisasjon. Å lede profesjonelt læringsarbeid mellom solospill og samspill. Interessert i ü Master i skoleledelse? ü Rektorutdanningen? ü E3er- og videreutdanning

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Anne-Karin Sunnevåg Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark Paper til skolekonferansen ved Høgskolen i Hedmark 26.-27.10. 2009 Sammendrag Skolen møter i dag jevnlig

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering for kvalitetsutvikling av lone lønne christiansen Dersom en skole skal klare å endre sin undervisning, må hele skolen bli engasjert i endringsarbeidet, også de lærerne som allerede

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

Ledet til lederutvikling. Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene

Ledet til lederutvikling. Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene Ledet til lederutvikling Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier

Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier Bjørn Smestad Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier På 1950-tallet begynte to matematikklærere i Nederland, Pierre van Hiele og Dina van Hiele- Geldorf, å studere barns geometriforståelse. De

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

«Den gode skoleeier» Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater. Tillitsbyggende. Resultat- og læringsrelatert

«Den gode skoleeier» Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater. Tillitsbyggende. Resultat- og læringsrelatert i samarbeid med «Den gode skoleeier» Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater Tillitsbyggende Åpen Systematisk Kunnskapsbasert Resultat- og læringsrelatert Forventningsbasert

Detaljer

Ledelse i utdanningssektoren

Ledelse i utdanningssektoren Ledelse i utdanningssektoren av per tronsmo «Ledelse, ledelse, ledelse er det som behøves mest i norsk skole» sa Kirsti Kolle Grøndahl da hun la fram rapporten fra det såkalte «Tidsbrukutvalget» 15. desember

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Avdelingslederes rolle som ledere i videregående skole

Avdelingslederes rolle som ledere i videregående skole Bunting, M.(2014), Avdelingsleders rolle som leder i videregående skole. In: Reinertsen, A.B., Groven, B., Knutas, A., Holm, A.: FoU i praksis 2013 conference proceedings, Akademika forlag, Trondheim,

Detaljer

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning Skoleledere om nye læreres behov for veiledning av eva sunde og marit ulvik Skolelederes beslutninger har betydning for nye læreres inngang i yrkeslivet. En undersøkelse blant skoleledere viser at innholdet

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse Lederne i utdanningsfeltet, enten de er barnehage- eller skoleledere, trenger den kunnskap og kompetanse førskolelærere og lærere besitter i sine fag og om det å lede lærings- og utviklingsprosesser. Førskolelærere

Detaljer

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår «Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår Gunnar Engvik Artikkelens hovedtema er læreres videreutvikling av profesjonell kompetanse i første yrkesår

Detaljer

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen Høgskolen i Oslo Pilestredet 40, 0130 Oslo Tlf. 22452761 / mob. 48146191 E-post: solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen

Detaljer

Østfold. Tidsbruk i skolen debatthefte for pedagogisk personale

Østfold. Tidsbruk i skolen debatthefte for pedagogisk personale Østfold Tidsbruk i skolen debatthefte for pedagogisk personale Innledning Tidsbrukutvalgets rapport viser at lærere bruker for mye tid på oppgaver som ikke er direkte relatert til undervisning. Samtidig

Detaljer

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker TEMA: atferd Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker av may britt drugli Samarbeid med foreldre når barnet eller ungdommen viser mye negativ atferd kan være en stor utfordring for lærere. Årsaker

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Masteroppgave i skoleledelse Hvorledes erfarer rektorer i grunnskolen i Oslo arbeidet med profesjonell kompetanseutvikling for lærerne som utviklingstiltak for å oppnå bedre elevresultater? En fenomenologisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Kursmodellens språk: NORSK Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Detaljer

Skolen om organisasjon: belønning og tilpassing Eksamensoppgave STV2410. Sigve Indregard

Skolen om organisasjon: belønning og tilpassing Eksamensoppgave STV2410. Sigve Indregard Skolen om organisasjon: belønning og tilpassing Eksamensoppgave STV2410 Sigve Indregard 14. mai 2008 Innledning Denne oppgaven vil drøfte to forklarings- og forbedringsmodeller for det som oppfattes som

Detaljer

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere Foto: Mopic/Fotolia Skoleledelse i en ny tid: Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere av tor colbjørnsen Det stilles i dag større krav til at ledelsen innenfor skolen må være tydelig. Dette har kommet

Detaljer

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning MAYP 5900 Pål Henning Halvorsen (Studentnummer S291135) 2014 I denne oppgaven forskes det på effekten av endringer ved organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Detaljer