Hovedpunkter yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2

3 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender april: Generalforsamling Narvik 12. mai: 1. kvartal august: 2. kvartal november: 3. kvartal Dette er Hurtigruten ASA 6 Administrerende direktør 8 Produktområder 8 Hurtigruten Norskekysten 14 Explorer-produkter/MS Fram 16 Spitsbergen 17 Charter/utleie av skip 19 Organisasjon og HMS 24 Eierstyring og selskapsledelse 28 Presentasjon av styret 30 Presentasjon av ledelsen 33 Årsberetning 47 Årsregnskap og noter 109 Erklæring fra styret og administrerende direktør 110 Revisjonsberetning 111 Bedriftsforsamlingens uttalelse 112 Flåteoversikt 113 Adresser

4 4 Dette er hurtigruten Dette er Hurtigruten Hurtigruten ASA driver reiselivs- og transportvirksomhet i Norge og utlandet. Fra og med 2009 består selskapets kjernevirksomhet av Hurtigruten langs norskekysten og explorer-produkter. I 2008 påbegynte Hurtigruten avviklingen av aktiviteter som ikke inngår i kjerneområdet. Ferge- og hurtigbåtvirksomheten i Nordland, hotellene i Bergen og reisebyråvirksomheten er solgt. Salg av øvrig virksomhet utenfor kjernevirksomheten er foreløpig utsatt. Med virkning fra 1. januar 2009 er den tidligere konsernmodellen med tre forretningsområder avviklet. Konsernledelsen er erstattet av en bedriftsledelse som i større grad enn tidligere er organisert etter funksjoner, og selskapet har ett forretningsområde med fokus på tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter og Spitsbergen. I tillegg er Charter og øvrig virksomhet (gods og buss) egne produktområder. Hurtigruten norskekysten Hurtigruten har sin opprinnelse helt tilbake til I dag fremstår Hurtigruten både som en anerkjent internasjonal cruiseopplevelse og som en viktig del av infrastrukturen for en rekke kystsamfunn. Hurtigruten Norskekysten hadde i 2009 samlede driftsinntekter på millioner kroner, og dette utgjør 68 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. Produktområdet disponerer 11 skip som er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute som omfatter 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes (10 skip i perioden november - mars). I 2009 var MS Nordnorge utleid til oljeindustrien i nesten 8 måneder. Fra januar 2010 er MS Finnmarken utleid som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon-feltet i Australia. Explorer-produkter/MS Fram Hurtigruten tilbyr explorer cruise i Antarktis og på Grønland med MS Fram. Driftsinntektene for denne delen av virksomheten beløp seg i 2009 til 268 millioner kroner. Spitsbergen Produktområdet består av to hoteller, cruise med de innleide skipene MV Polarstar og MV Expedition og ulike turoperasjonsaktiviteter i regi av Spitsbergen Travel AS. Produktområdet Spitsbergen tilsvarer ikke det juridiske regnskapet til Spitsbergen Travel konsernet. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet bestod i 2009 av buss, gods charter/utleie av skip samt øvrig virksomhet. Hurtigruten ASA inngikk i november 2008 en avtale med Aker Solutions ASA vedrørende utleie av MS Nordnorge som hotellskip i Adriaterhavet. Avtalen gjaldt opprinnelig frem til 5. april 2009, med opsjoner for forlengelse. Aker Solutions ASA erklærte opsjoner på forlengelse og kontrakten ble avsluttet 13. august Hurtigruten eier 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 13 godsskip på seks ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Hurtigruten eier også en begrenset portefølje av eiendommer som hovedsakelig er knyttet til konsernrelaterte aktiviteter.

5 Dette er hurtigruten 5 Nøkkeltall Resultat Driftsinntekter MNOK Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) MNOK EBITDA margin % 13,4 8,9 Resultat før skatt MNOK (28) (686) Hurtigruten ASA Norskekysten Explorer-produkter / MS FRam SPITSBERGEN Kontantstrøm Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter MNOK (34) 104 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter MNOK 303 (156) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter MNOK (76) (402) CHARTER / UTLEIE AV SKIP ØVRIG VIRKSOMHET Balanse Rentebærende gjeld MNOK Egenkapitalandel inkl konvertibelt lån % 27,4 18,9 Ansatte Totalt antall årsverk (hel og deltid) HMS Sykefravær sjøansatte % 6,2 8,7 Merkekjerne Ekte! Hurtigruten er den originale kystruten siden Vårt DNA og vår historie er grunnlegger Richard With. Sammen med våre polarhelter Nansen og Amundsen var Richard With en del av norsk sjøbasert pionervirksomhet. Richard With kombinerte behovet for kommunikasjon langs norskekysten og nybrottsarbeid innen reiseliv. Kystruten har siden 1893 gitt nye muligheter for både lokalbefolkning og gjester. I en kystnasjon preget av høye fjell og lange fjorder kunne landet knyttes sammen kun ved bruk av sjøveien. Hurtigruten var en kommunikasjonsmessig revolusjon langs norskekysten, og den ga et tilbud til alle, godstransportører, lokalbefolkning og utenlandske turister. Richard With bidro til livsgrunnlag og samhandling for lokalsamfunn. Den gang som nå, ønsker Hurtigruten gjester velkommen til å utforske, se og lære om norsk natur og lokal kultur. Hurtigruten er den originale kystruten siden 1893, umulig å erstatte umulig å kopiere. Dette skal prege vår virksomhet, våre valg og våre handlinger, som det har gjort siden Hurtigruten drev i 2009 fem hurtigbåter på fire samband i Troms. Denne virksomheten ble avviklet ved årsskiftet og de fem fartøyene er enten solgt eller ligger for salg. Hurtigruten har en eierandel på 71,3% i AS TIRB som eier Cominor AS, Nord Norges største busselskap. Bussvirksomheten omfatter 300 busser og vel 600 ansatte. Visjon, verdier og kundeløfter Visjon Ekte opplevelser i unike farvann I en verden der vi i stor grad lever på overflaten og hvor det er lite tid til å reflektere, vokser det frem behov for å være en del av det ekte og naturlige. Vi ønsker oss ut av dagliglivets stress og mas for å ta aktiv del i de sterke opplevelser nærheten til dramatisk natur og lokal kultur gir oss. Dette behovet skal Hurtigruten fylle, både for hverdagsreisende og turister. Når vi går på jobb, gjør vi det for at mennesker skal ha muligheten til å bo der de ønsker, og for at andre skal kunne oppleve storslått natur og lokal kultur. Våre gjester skal føle seg like hjemme uansett type produkt og vi skal være like mye til for lokalbefolkningen som for turistene. Hurtigruten er et produkt som hører hjemme sammen med de store reiseopplevelser i verden (f.eks Transibirske jernbane, Safari i Afrika, Niagara falls etc). Gjennom å stadig forbedre opplevelsen skal Hurtigruten på sikt være omtalt som et av verdens 10 mest attraktive reisemål. Vi går kort og godt på jobb for å skape ekte opplevelser i unike farvann Kulturverdier Trygg I Hurtigruten setter vi alltid sikkerhet i første rekke. Godt norsk sjømannskap og lokal forankring gir våre gjester trygghet under tøffe forhold. Trygghet skal prege våre arbeidsplasser trygghet på hverandre gjennom åpenhet, imøtekommenhet og respekt. Trygghet skaper mot mot skaper drivkraft og engasjement. Raus Med raus menes at vi skal vise åpenhet og at vi bryr oss i våre møter både med medarbeidere og gjester. Vi skal være ekte, ærlige og entusiastiske. Vi skal sikre en Vikultur mellom alle deler av organisasjonen og ha respekt for hverandre. Vi skal være inkluderende og gjøre hverandre gode. Ansvarlig Vi tar ansvar for mennesker, kultur, økonomi og miljø. Ansvarlighet og omtanke skal prege alt vi gjør. Vi skal tenke økonomi på en slik måte at det naturlig inngår i den aktivitet vi gjør både på land og sjø. Vi er livslinjen langs Norskekysten. Som rederi opererer vi i noen av verdens mest sårbare områder. Derfor har Hurtigruten et særlig ansvar for å ivareta stedenes egenart, lokale kultur, samfunn og miljø. Med røtter i vår historie skal vi på en ansvarlig måte utvikle selskapet videre.

6 6 Administrerende direktør Administrerende direktør: et vendepunkt for Hurtigruten 2009 har vært et vendepunkt for Hurtigruten. For bare vel et år siden var det usikkert hvorvidt selskapet ville klare å overleve, men nå fremstår Hurtigruten med fornyet kraft. Vi gleder oss over fremgangen, samtidig som vi minner hverandre om at vi fortsatt har en betydelig jobb foran oss. Medarbeiderne fortjener honnør Jeg vil gi honnør til selskapets medarbeidere som har tatt ansvar i forhold til de utfordringene vi stod overfor, og jeg vil takke for den store innsatsen som er nedlagt i omstillingsprosessen. Salg av virksomheter, en betydelig nedbemanning av organisasjonen og kontinuerlige forbedringsprogrammer medfører store påkjenninger og betydelige utfordringer for medarbeiderne. Underveis har dette vært vanskelig for mange, men det har også vært helt nødvendig for å ta vare på det som nå utgjør Hurtigrutens kjernevirksomhet. Jeg håper at de resultatene vi sammen har oppnådd, motiverer hver og en til å fortsette det gode arbeidet. De store eierne viste samfunnsansvar Jeg vil også takke alle dem som bidro til refinansieringen av Hurtigruten. Med tilførsel av ny egenkapital og endrede lånebetingelser fikk Hurtigruten en solid og forutsigbar finansiering. Dette var helt avgjørende for å kunne videreføre selskapet. Da Hurtigruten stod i en alvorlig krise, var vi helt avhengige av oppslutning fra våre største eiere. Uten deres medvirkning ville det ikke vært mulig å hente inn ny aksjekapital. De viste ansvar og bidro sterkt til redningsaksjonen. Hurtigrutens nye finansielle plattform kombinert med resultatforbedringene og økt tro på fremtiden stimulerte aksjemarkedets interesse for selskapet, og dette resulterte i en stigende aksjekurs. At enkelte av våre større eiere senere har valgt å selge seg ned i Hurtigruten på en kurs rundt regnet tre ganger emisjonskursen er både forståelig og gledelig. På den måten fikk de betalt for den risikoen de tok da selskapet trengte ny kapital. Samtidig fikk Hurtigruten nye eiere med tro på ytterligere vekst og fremgang. Vi i selskapets ledelse vil gjøre vårt ytterste for å ta vare på den tilliten aksjonærene viser oss, og det gjør vi best ved å bidra til en langsiktig, positiv verdiskapning. Sterkt kundefokus gir resultater En viktig del av vårt omstillingsprogram handler om økt kundefokus. Stikkord her er blant annet produktutvikling, opplevelsesbaserte reiser, høy servicegrad og tidsriktige bookingsystemer alt for å skape økt salg. Hurtigruten hadde behov for å tenke nytt på disse områdene. Selv om vi har oppnådd mye, vil jeg beklage de problemene vi har hatt, og til dels fremdeles har, i forbindelse med omleggingen til nytt bookingsystem. Takk til våre kunder for den forståelsen som er vist oss i en vanskelig periode. Vi har høye ambisjoner når det gjelder å tilby effektive og fleksible systemer for bestilling av reiser, til glede også for kundene. Tradisjonelt har Hurtigruten hatt bra belegg i sommermånedene, mens det resten av året har vært vanskelig å få utnyttet kapasiteten. Fokus på nye opplevelsestilbud og en mer målrettet markedsføring har bidratt til markant vekst i vinterhalvåret. Bookingtallene for inneværende år viser at vi klarer å opprettholde trykket i sommersesongen samtidig som vi fortsetter fremgangen i vinterhalvåret. I begynnelsen av mars i år kunne vi for 2010 registrere en økning i antall bestillinger på 21 prosent sammenlignet med Økningen slår spesielt inn i årets første fire måneder og i perioden august til oktober. Vi har fortsatt mye kapasitet og unike opplevelser å tilby, så vi fortsetter vårt salgsarbeid med stor intensitet. Mens Hurtigruten har en tilfredsstillende utvikling i rundreisesegmentet, opplever vi et tilbakeslag for kortere reiser. Her ønsker vi å være en pålitelig transportør med attraktive tilbud både til kystbefolkningen og til andre som måtte ønske for eksempel en oval helg langs deler av norskekysten. Vi skal bli tydeligere på hva vi har å tilby i disse segmentene, vi skal gjøre det enklere å bestille og vi skal gjøre det lettere å komme om bord. Vi skal kort sagt bli mer kunderettede og mer fleksible, samtidig som prisingen vår skal bli mer konkurransedyktig. Ny hurtigruteavtale er avgjørende Myndighetene arbeider med kriteriene for den nye Hurtigruteavtalen. Signalene som er kommet er positive og tyder på at tjenesten skal videreføres stort sett etter samme mønster som i gjeldende avtale. For oss er det viktig at en ny Hurtigruteavtale gir et forsvarlig økonomisk fundament samtidig som man opprettholder Hurtigruten som en viktig del av infrastrukturen for en rekke kystsamfunn. Hurtigruten har en enestående posisjon blant kystbefolkningen. Vi takker for den støtten vi har fått, og vi er ydmyke i forhold til de ulike rollene vi skal ivareta. På den ene siden skal vi være en pålitelig transportør for passasjerer og gods, året rundt. På den andre siden er vi en viktig bidragsyter til en rekke lokalsamfunn, også økonomisk. Vi betaler betydelige havneavgifter og vi har et godt samarbeid med lokale reiselivsaktører som tilbyr flere spennende aktivitets- og opplevelsestilbud til ulike årstider. Våre passasjerer representerer også en viktig inntektskilde

7 Administrerende direktør 7 for hoteller, restauranter og butikker langs Hurtigrutens led. Vi avventer nå anbudsinvitasjonen fra Staten, og straks vi kjenner kriteriene vil vi gjøre vårt ytterste for å møte de kravene som stilles. Gjennom en ny hurtigruteavtale er vi beredt til å videreføre en viktig samfunnsoppgave på vilkår som gir rom for akseptabel lønnsomhet. Vår største utleiekontrakt På grunn av selskapets finansielle situasjon, hadde vi planer om å selge enkelte skip. Markedsforholdene gjorde dette vanskelig. Vi har derfor vurdert alternative løsninger. Det er bakgrunnen for at vi har valgt å satse videre på de gode erfaringene vi har hatt med utleie av hotellskip til oljesektoren gjennom flere år. Dette har gitt oss ny læring, og det har skapt nye inntektsmuligheter. I 2008/2009 hadde vi en betydelig kontrakt over ni måneder i Adriaterhavet, og første kvartal 2010 markerer oppstarten på vår største kontrakt noensinne i dette segmentet. Det dreier seg om utleie av MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgonfeltet i Australia. Kontrakten som er på 18 måneder, har en verdi på rundt 700 millioner kroner. Det illustrerer potensialet ved full utnyttelse av kapasiteten på våre skip. Leietaker har en opsjon om å forlenge leieperioden med ytterligere 18 måneder. Økt miljøfokus Hurtigruten opererer i noen av verdens mest sårbare områder, og vi skal i hele vår virksomhet fremstå med stor ansvarlighet i forhold til miljøaspektet. Vi treffer stadig tiltak for å redusere vårt eget energiforbruk og våre utslipp. I tillegg ønsker vi å være førende i forhold til de særlige utfordringer som gjør seg gjeldende i områder som Svalbard, Grønland og Antarktis. Det gjør vi primært gjennom egne strenge rutiner og tiltak knyttet til navigering, sikkerhet og besøk på land. Vi gjør det også ved å benytte så miljøvennlig drivstoff som mulig i disse områdene, og gjennom samarbeid med aktuelle myndigheter og organisasjoner. Høye ambisjoner Vi var presise på våre målsettinger da vi for vel et år siden presenterte selskapets omstillingsprogram for eierne og bankene. Når status gjøres opp etter 2009, kan vi slå fast at vi så langt har prestert bedre enn det som lå til grunn for refinansierin- gen av selskapet. Det skal vi ta som en viktig etappeseier, men vi har ikke anledning til å lette på trykket. Selv om resultatfremgangen fra 2008 er formidabel, så har selskapet fortsatt underskudd for 2009 som helhet. Vi må og skal forbedre resultatene ved å gjennomføre det som gjenstår av omstillingsprogrammet, og vi skal synliggjøre verdiskapningen gjennom økt salg og en kostnadseffektiv drift. Vårt mål er å skape en sunn og fremtidsrettet virksomhet som gir overskudd uavhengig av utleie av skip. Olav Fjell Administrerende direktør

8 8 hurtigruten Norskekysten Hurtigruten PRODUKTOMRÅDER Viktige hendelser i 2009 yy Et vendepunkt for Hurtigruten resultatmessig yy Betydelig svikt i antall distansepassasjerer yy Innføring av nytt bookingsystem Polar Global yy Outsourcing av bookingenhet yy Betydelige kostnadsreduksjoner yy Redusert kapasitet på vinteren yy Inngått samarbeid med National Geographic center for sustainable destinations yy Betydelige driftsforbedringer for MS Fram yy Dyrere cruiseproduksjon på Svalbard med to innleide skip yy Finanskrisen resulterte i lavere belegg på Grønland og redusert inntjening på kurs og konferanse på Svalbard. yy Pol-til-pol produktet ble avviklet Hurtigruten Norskekysten Hurtigruten har en lang tradisjon, opprinnelig helt fra Hurtigruten har helt siden starten vært en sentral bidragyter for kystbefolkningen og en rekke lokalsamfunn. Det er lenge siden turistene ble fascinert av den unike kystlinjen hurtigruteskipene opererer langs, og ikke minst av det å besøke så mange store og små kystsamfunn på en og samme reise. Hurtigruten har høstet anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise og har mottatt mange internasjonale priser som cruiseoperatør: y y Verdens beste båtreise i Lonely Planets Blue List 2006 y y Best Specialist Cruise Company i Travel Weekly Globe Awards 2007 og 2009, UK y y Best niche cruise i British Travel Awards 2008 Passasjerene deles inn i to kategorier; rundreise- og distansepassasjerer. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen - Kirkenes og Kirkenes - Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur Bergen Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. Året 2009 har vært et utfordrende år for aktørene innenfor reiseliv. I 2009 hadde Hurtigruten i alt passasjerer. Dette er en betydelig nedgang fra drøyt i Hurtigruten er likevel fornøyd med det antall passasjerer og priser som er oppnådd innenfor rundreisesegmentet i På distansereiser er imidlertid tilbakegangen for stor. Der er derfor igangsatt omfattende strukturelle tiltak for å ta tilbake tapte markedsandeler innenfor nyttetransport, kurs og konferanse samt kortferiemarkedet. De moderne hurtigruteskipene har en betydelig kapasitet, og høyest belegg i de tre sommermånedene juni, juli og august. Arbeidet med å utvikle nye tilbud og produkter er kraftig intensivert. Det samme er salgs- og markedsføringsinnsatsen. Målet er å øke antall passasjerer i skuldermånedene mars, april, mai og september samt i vinterhalvåret. Det gjøres blant annet ved å tilby opplevelser og aktiviteter på utvalgte kortere distanser. Dette for å til-

9 hurtigruten norskekysten 9 passe tilbudet til de mange som ønsker et unikt tilbud for en periode på fra to til fire dager. Hurtigruten har salgskontorer i Norge og eier i tillegg egne salgs- og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England og USA. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter, og da med særlig fokus på Hurtigruten og andre cruise. På salgskontorene utenfor Norge var det inntil 2009 nær 200 medarbeidere. Som et ledd i det forbedringsprogrammet som er igangsatt, vil Hurtigruten opprettholde representasjon i viktige markeder, men antall kontorer er redusert. I løpet av 2009 er virksomheten i Norden sentralisert gjennom at kontorene i Oslo, Bergen, Bodø og Karlstad ble avviklet. Samtidig skal antall callsentre reduseres fra åtte til to globale callsentre, lokalisert i Estland. Dette arbeidet er gjennomført for Norden, England og USA. I løpet av andre kvartal 2010 skal denne prosessen fullføres i Kontinental-Europa. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hur- Nøkkeltall for hurtigruten Norskekysten Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ANTALL GJESTEDØGN Gjestedøgn rundtur Gjestedøgn distansepassasjerer BELEGGSFORDELING % 40% 60% 80% 100% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

10 10 hurtigruten norskekysten tigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det arbeides kontinuerlig for å videreutvikle Hurtigrutens markedsføring og salg via nettet. Dette arbeidet resulterte i en ny, mer markedsrettet og brukervennlig hjemmeside i I tillegg ble det ved årsskiftet 2009/2010 lansert en forbedret on-line bookingløsning for så vel reisebyråer som for direktekunder i Norden og England / USA. I begynnelsen av 2010 vil denne løsningen bli lansert i øvrige markeder. Den samlede flåten innenfor produktområdet består av 11 skip (10 skip i perioden november mars) i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Alle skipene har en funksjonalitet som er forholdsvis ensartet, men valget av farger, materialer og design samt alder, gjør at hvert skip likevel har sitt særpreg. De har komfortable salonger med god utsikt, og de fleste skipene tilbyr gode konferansefasiliteter. Skipene byr også på ulike typer lugarer og suiter med høy standard, samt kafeer, barer og suvenirbutikk. I oktober 2009 ble det inngått avtale om utleie av MS Finnmarken i forbindelse med utbyggingen av Gorgon feltet i Australia og skipet ble tatt ut av hurtigrutedrift langs kysten. Hurtigrutens driftsinntekter var millioner kroner i 2009, en reduksjon på åtte prosent fra året før. Hurtigruten norskekysten står for 68 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. EN UNIK REISE LANGS EN STORSLÅTT KYST Hurtigruten foretar jevnlige målinger av passasjerenes tilfredshet, og tilbakemeldingene er svært gode. Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: y y Ferie- og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet. y y Kurs- og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. y y Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. yy Godstransport: Dekker primært godstransportbehovet langs kysten av Norge. Det er viktig for Hurtigruten å videreutvikle sitt særpreg for derigjennom å differensiere tilbudet fra konkurrentene. Naturopplevelser, nærkontakt med norsk kystkultur og folkeliv og unike reiseopplevelser er viktige stikkord. Hurtigruten har medarbeidere som kan norskekysten, både om bord på skipene og i støttefunksjonene på land. Godt norsk sjømannskap kombinert med erfarne og serviceinnstilte medarbeidere i skipenes hotell- og restaurantenhet gir ekstra kvalitet til de reisende. Hurtigruteskipene er spesialdesignet for virksomheten langs norskekysten. De kan ta seg inn til havner og gjennom farvann der andre cruiseskip ikke kan gå. De byr også på større variasjon enn tradisjonelle cruiseskip ved at de benyttes av kystbefolkningen selv, og på den måten kommer turistene lettere i kontakt med folket som bor på de stedene som besøkes. Innen ferie- og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner for turister både i Norge og i utlandet, som for eksempel Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska. For de som velger en ferie basert på sjøreise, er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske aktører har de senere år økt sin cruisevirksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. Det er også noen aktører som har startet i konkurranse med Hurtigruten i mars med nordlyset som tema.

11 hurtigruten norskekysten 11 Dette viser at den norske vinteren får stadig større gjennomslagskraft utenfor Norge. Hurtigruten har en markedsandel på noe over 15 prosent av cruisemarkedet langs norskekysten året sett under ett. I møte- og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsakelig fra det norske markedet. Alle skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter og de nyere skipene også konferanser. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger en kombinasjon av kurs/møte på land med en opplevelse om bord på Hurtigruten. Det er i dette segmentet at Hurtigruten langs norskekysten mest har fått merke finanskrisen. Kurs- og konferansesalget har hatt en merkbar tilbakegang i løpet av året. I distansetrafikksegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre transportmidler som frakter passasjerer langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne målgruppen gjennom høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. Tilbakegangen innenfor distansereiser bekymrer og det er igangsatt en rekke tiltak for å ta tilbake tapte markedsandeler i alle segmenter. I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette er primært landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. STATENS KJØP AV SJØTRANSPORTTJENESTER Hurtigruten og Staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter virksomhet knyttet til Hurtigruten, og forplikter selskapet til å betjene de havnene som inngår i Hurtigrutens ruteplan med daglige anløp gjennom hele året. Staten kjøper i tillegg plass for gods nord for Tromsø. Det er en forutsetning at de 11 skipene som inngår i avtalen skal ha passasjersertifikat for minimum 400 passasjerer, køyekapasitet i lugar til 150 passasjerer og kapasitet til å frakte minimum 150 europaller gods. I 2009 betalte Staten 382 millioner kroner for tjenestene under Hurtigruteavtalen etter at Samferdselsdepartementet og selskapet i oktober 2008, i henhold til kontraktens forhandlingsklausul, ble enige om en ny og høyere godtgjørelse for Statens kjøp av sjøtransporttjenester. For 2009 innebar reforhandlingen av avtalen en økt kompensasjon på til sammen 88 millioner kroner som bestod av en generell kompensasjon på 66 millioner kroner årlig og 90 prosent av NOx-kostnaden. Dette videreføres så lenge avtalen løper. Videre ble det gitt mulighet for selskapet til å ta ett hurtigruteskip ut av ruten i vintersesongen. Denne muligheten ble benyttet i perioden november til og med mars. Kapasiteten i vintermånedene er derved redusert med ca. åtte prosent. Det pågår nå et arbeid i Samferdselsdepartementet med å utforme nye anbudskriterier, før man senere vil utlyse nytt anbud. Selskapet vil gi høyeste prioritet til arbeidet med å vinne frem med et anbud som er kommersielt interessant. De offentlige tjenesteinnkjøp fra Staten utgjorde 17 prosent av totale inntekter for produktområde norskekysten i 2009.

12 12 hurtigruten norskekysten Ålesund Molde Torvik Måløy Geirangerfjord Florø Bergen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Trondheim Kristiansund Sognefjord NORWAY Hardangerfjord Oslo Tromsø Vesterålen Islands Risøyhamn Finnsnes Sortland Stokmarknes Harstad Svolvær Stamsund Ørnes Lofo Bodø f ten d Islands CRUISESKIP MED LOKAL FORANKRING Rundreisepassasjerene de mest lønnsomme En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de er også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. I 2009 utgjorde disse inntektene 80 prosent av passasjerinntektene for Hurtigruten. De mest sentrale markedene er Tyskland, Norge, Storbritannia, USA og Frankrike. Disse fem landene står for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har selskapet egne salgskontorer. Det satses også på en sentralisert og sterkere salgsenhet i Norden for å betjene nærmarkedet mer effektivt. Flest distansepassasjerer Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. I 2009 utgjorde inntektene fra distansepassasjerene 20 prosent av Hurtigrutens passasjerinntekter. Distansereisende kan deles inn i tre hovedgrupper; Kurs- og konferansereiser, kortfereier samt ren nyttetransport. Hurtigruten har hatt en tilbakegang de siste årene innenfor alle disse segmenter. Det er derfor gjennomført en analyse for å kartlegge årsaken til dette. North Cape Kjøllefjord Honningsvåg Havøysund Hammerfest Skjervøy Øksfjord Mehamn Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Kirkenes Basert på de funn denne kartleggingen gav er det iverksatt en rekke strukturelle tiltak for å forenkle distanseproduktet. Det vil bli gjort både i form av markedskommunikasjon, prisstruktur og bookingtilgjengelighet. Innsatsen knyttet til ombordsalg på hurtigruteskipene, inkludert landtursaktiviteter, førte til en økning i salg pr. gjestedøgn. Salget om bord står for ca 16 prosent av totale inntekter for Hurtigruten norskekysten og vil bli ytterligere forsterket i tiden fremover. Miljøvennlig godstransport Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten og opererer som agent for Nor Lines som også har ansvaret for markedsføring og salg av godskapasiteten om bord på Hurtigruten. Etter økning i godsmengde de siste årene førte finanskrisen til et merkbart fall i godsmengden i begynnelsen av Den økende miljøbevisstheten i samfunnet gjør imidlertid at stadig flere velger alternativer som skåner miljøet, og det bidrar til å styrke Hurtigrutens konkurransefortrinn som godstransportør. Flere av de store dagligvareaktørene er blant dem som, basert på egen miljøsatsing, foretrekker Hurtigruten, særlig på strekningen fra Tromsø og nordover. Hurtigruten transporterer gods over store avstander, og er ofte kystbefolkningens eneste alternativ for ferske varer og produkter på regelmessig basis. I 2009 fraktet Hurtigruten i alt ca tonn gods. Dersom man skulle benytte trailere til å håndtere denne mengden, ville det kreve en innsats som tilsvarer 400 trailere på strekningen Drammen Oslo hver eneste dag året igjennom. Dette bygger på gjennomsnittsstørrelser som innebærer 14 tonn pr. trailer og en reiselengde på 50 km for trailere i Norge. VIRKSOMHETEN I 2009 Det har vært en økning i antall ruteavvik fra 2008 til For året totalt ble det kansellert 1309 havner av totalt planlagt anløp. Tilsvarende antall kanselleringer i 2008 var 452. Avvikene i 2009 gir en regularitet på 94,4 prosent, noe som er under den interne målsettingen på 97 prosent. Hele 64 prosent av avvikene skyldes tekniske forhold. Dette er knyttet til grunnstøtingen og havariet med MS Richard With i januar 2009, problemer med ankervinsj på MS Nordstjernen, motor/drivaksel brudd på MS Trollfjord og diverse tekniske problemer med MS Lofoten. Innstillinger pga været utgjorde kun 19 prosent (245 innstillinger) av totalt antall kanselleringer. Samlede driftsinntekter for Hurtigruten, inklusive heleide, internasjonale distribusjonsselskap beløp seg i 2008 til millioner kroner, mot millioner kroner i Tilbakegangen på sju prosent skyldes i hovedsak redusert antall gjestedøgn innen alle segmenter og etterbetalt kompensasjon fra Staten etter reforhandling av Hurtigruteavtalen i Totalt utgjorde tilleggskompensasjonen 132 millioner kroner i Antall gjestedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i 2009 var på , mot i Dette er en svikt på drøyt fem prosent. Gjennomsnittlig pris pr. cruisedøgn var stabil. Antall distansepassasjerer ble, målt i gjestedøgn, redusert med 10 prosent fra i 2008 til i Det totale antall passasjerer viste en nedgang på syv prosent i forhold til På tross av det generelt utfordrende markedsbildet sett i lys av finanskrisen er dette en akseptabel tilbakegang. Hurtigruten hadde også redusert kapasiteten med sju prosent i 2009 sammenlignet med 2008 på grunn av 10 skip på vinteren og MS Nordstjernen i stedet for MS Nordnorge på sommeren Mannskapskostnader står for en betydelig del av de totale driftskostnadene for Hurtigruten. I 2009 er mannskapskostnadene redusert med seks prosent til 448 millioner kroner. Dette skyldes lavere kapasitet, færre gjestedøgn og en bedre tilpasning av mannskap til antall gjester. En annen viktig kostnadsfaktor er drivstoff. De reduserte oljeprisene (20 prosent lavere enn i 2008) gjennom store deler av 2009 bidro også til å redusere kostnadene betydelig. I tillegg ble forbruket redusert med 8,6 prosent pga lavere kapasitet. For Hurtigruten slo dette ut med en reduksjon i drivstoffkostnadene på 92 millioner kroner sammenlignet med Hurtigruten har i 2009 redusert salgsog administrasjonskostnadene med 44 millioner kroner. Dette er direkte konsekvens av nedbemanningen i den nordiske organisasjonen, avsetninger til restruktureringsprogrammet som ble gjort i 2008 samt redusert markedsføringskostnader. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 253 millioner kroner, en økning med 11 prosent fra 2008, da det var på 228 millioner kroner.

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon og verdiplattform Hurtigruten ASA Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Ambisjon Den beste måten å oppleve destinasjonen på Merkekjerne

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Årsrapport 2008 Global Reports LLC

Årsrapport 2008 Global Reports LLC Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 3. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 3. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA

PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA Hurtigruten i fem deler 1. Dagens produkter, organisasjon, visjon og verdier 2. Endringsprogrammet Svart Belte 2007-2010 3. En global merkevare 4. Infrastruktur, samfunnsaktør

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Presentation titlepresentasjon 4. Kvartal 2006 22-02-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentation titlepresentasjon 22-02-2007 Hurtigruten

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 1. Kvartal Presentasjon 2007 15-05-2007 Hurtigruten Page Side 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 15-05-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fremgangen fortsetter i 1. kvartal

Detaljer

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning SAMFUNNS- REGNSKAP Verdens vakreste sjøreise Ålesund Torvik Måløy Florø Bergen Kristiansund Polarsirkelen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Molde Lofoten Geirangerfjord NORGE Oslo Stokmarknes Svolvær

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006 TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005 Presentasjon 24. februar 2006 2005 Omstilling og restrukturering for TFDS 4. kvartalsresultatet preget av fusjonskostnader Normalisert drift som forventet

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN Haugesundkonferansen, 4. februar 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Historien Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 Hovedtrekk 2010 Overskudd i Hurtigruten ASA for første gang Overskudd før skatt

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD?

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? Kirkeneskonferansen 05022014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Global og lokal - i salg og opplevelser 3,5 milliarder i omsetning (2012) 2 000 ansatte i konsernet

Detaljer

QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010

QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010 GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010 Dagsorden 1.Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Revolusjon Dampskipet «Vesteraalen» fra kai i Trondheim om morgenen den 2. juli 1893 med kurs for Hammerfest. Dette

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET. Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA

HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET. Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET Fire produktområder fokus på kjernen Norskekysten Explorer/ MS Fram

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008

Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 Hovedtrekk i fjerde kvartal Underskudd på 560 millioner kroner, preget av nedskrivninger

Detaljer

Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006.

Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006. Årsrapport 2005 Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006. Gjennom denne rapporten har vi primært ønsket å gi

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Hurtigruten Page 1 01 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2008

Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Hovedtrekk Tredje kvartal har gått som forventet. Resultatet er svakere enn i fjor, hovedsakelig av to årsaker

Detaljer

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 1 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 2 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 3 Hovedmål Indikator

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2010

Delårsrapport for første kvartal 2010 Delårsrapport for første kvartal 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2010 Hovedtrekk i første kvartal Fremgang for Hurtigrutens kjerneområder: Norskekysten, explorer produkter og Spitsbergen

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 -

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 4.kvartal ble NOK 182,7 mill(+4%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 11,1% Driftsinntektene

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

RAPPORT Andre kvartal og første halvår 2013. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

RAPPORT Andre kvartal og første halvår 2013. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS RAPPORT Andre kvartal og første halvår 2013 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 Økt kullproduksjon Fortsatt lave kullpriser Bemanningsreduksjon iverksatt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer