Hovedpunkter yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2

3 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender april: Generalforsamling Narvik 12. mai: 1. kvartal august: 2. kvartal november: 3. kvartal Dette er Hurtigruten ASA 6 Administrerende direktør 8 Produktområder 8 Hurtigruten Norskekysten 14 Explorer-produkter/MS Fram 16 Spitsbergen 17 Charter/utleie av skip 19 Organisasjon og HMS 24 Eierstyring og selskapsledelse 28 Presentasjon av styret 30 Presentasjon av ledelsen 33 Årsberetning 47 Årsregnskap og noter 109 Erklæring fra styret og administrerende direktør 110 Revisjonsberetning 111 Bedriftsforsamlingens uttalelse 112 Flåteoversikt 113 Adresser

4 4 Dette er hurtigruten Dette er Hurtigruten Hurtigruten ASA driver reiselivs- og transportvirksomhet i Norge og utlandet. Fra og med 2009 består selskapets kjernevirksomhet av Hurtigruten langs norskekysten og explorer-produkter. I 2008 påbegynte Hurtigruten avviklingen av aktiviteter som ikke inngår i kjerneområdet. Ferge- og hurtigbåtvirksomheten i Nordland, hotellene i Bergen og reisebyråvirksomheten er solgt. Salg av øvrig virksomhet utenfor kjernevirksomheten er foreløpig utsatt. Med virkning fra 1. januar 2009 er den tidligere konsernmodellen med tre forretningsområder avviklet. Konsernledelsen er erstattet av en bedriftsledelse som i større grad enn tidligere er organisert etter funksjoner, og selskapet har ett forretningsområde med fokus på tre produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorer-produkter og Spitsbergen. I tillegg er Charter og øvrig virksomhet (gods og buss) egne produktområder. Hurtigruten norskekysten Hurtigruten har sin opprinnelse helt tilbake til I dag fremstår Hurtigruten både som en anerkjent internasjonal cruiseopplevelse og som en viktig del av infrastrukturen for en rekke kystsamfunn. Hurtigruten Norskekysten hadde i 2009 samlede driftsinntekter på millioner kroner, og dette utgjør 68 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. Produktområdet disponerer 11 skip som er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute som omfatter 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes (10 skip i perioden november - mars). I 2009 var MS Nordnorge utleid til oljeindustrien i nesten 8 måneder. Fra januar 2010 er MS Finnmarken utleid som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon-feltet i Australia. Explorer-produkter/MS Fram Hurtigruten tilbyr explorer cruise i Antarktis og på Grønland med MS Fram. Driftsinntektene for denne delen av virksomheten beløp seg i 2009 til 268 millioner kroner. Spitsbergen Produktområdet består av to hoteller, cruise med de innleide skipene MV Polarstar og MV Expedition og ulike turoperasjonsaktiviteter i regi av Spitsbergen Travel AS. Produktområdet Spitsbergen tilsvarer ikke det juridiske regnskapet til Spitsbergen Travel konsernet. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet bestod i 2009 av buss, gods charter/utleie av skip samt øvrig virksomhet. Hurtigruten ASA inngikk i november 2008 en avtale med Aker Solutions ASA vedrørende utleie av MS Nordnorge som hotellskip i Adriaterhavet. Avtalen gjaldt opprinnelig frem til 5. april 2009, med opsjoner for forlengelse. Aker Solutions ASA erklærte opsjoner på forlengelse og kontrakten ble avsluttet 13. august Hurtigruten eier 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 13 godsskip på seks ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Hurtigruten eier også en begrenset portefølje av eiendommer som hovedsakelig er knyttet til konsernrelaterte aktiviteter.

5 Dette er hurtigruten 5 Nøkkeltall Resultat Driftsinntekter MNOK Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) MNOK EBITDA margin % 13,4 8,9 Resultat før skatt MNOK (28) (686) Hurtigruten ASA Norskekysten Explorer-produkter / MS FRam SPITSBERGEN Kontantstrøm Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter MNOK (34) 104 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter MNOK 303 (156) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter MNOK (76) (402) CHARTER / UTLEIE AV SKIP ØVRIG VIRKSOMHET Balanse Rentebærende gjeld MNOK Egenkapitalandel inkl konvertibelt lån % 27,4 18,9 Ansatte Totalt antall årsverk (hel og deltid) HMS Sykefravær sjøansatte % 6,2 8,7 Merkekjerne Ekte! Hurtigruten er den originale kystruten siden Vårt DNA og vår historie er grunnlegger Richard With. Sammen med våre polarhelter Nansen og Amundsen var Richard With en del av norsk sjøbasert pionervirksomhet. Richard With kombinerte behovet for kommunikasjon langs norskekysten og nybrottsarbeid innen reiseliv. Kystruten har siden 1893 gitt nye muligheter for både lokalbefolkning og gjester. I en kystnasjon preget av høye fjell og lange fjorder kunne landet knyttes sammen kun ved bruk av sjøveien. Hurtigruten var en kommunikasjonsmessig revolusjon langs norskekysten, og den ga et tilbud til alle, godstransportører, lokalbefolkning og utenlandske turister. Richard With bidro til livsgrunnlag og samhandling for lokalsamfunn. Den gang som nå, ønsker Hurtigruten gjester velkommen til å utforske, se og lære om norsk natur og lokal kultur. Hurtigruten er den originale kystruten siden 1893, umulig å erstatte umulig å kopiere. Dette skal prege vår virksomhet, våre valg og våre handlinger, som det har gjort siden Hurtigruten drev i 2009 fem hurtigbåter på fire samband i Troms. Denne virksomheten ble avviklet ved årsskiftet og de fem fartøyene er enten solgt eller ligger for salg. Hurtigruten har en eierandel på 71,3% i AS TIRB som eier Cominor AS, Nord Norges største busselskap. Bussvirksomheten omfatter 300 busser og vel 600 ansatte. Visjon, verdier og kundeløfter Visjon Ekte opplevelser i unike farvann I en verden der vi i stor grad lever på overflaten og hvor det er lite tid til å reflektere, vokser det frem behov for å være en del av det ekte og naturlige. Vi ønsker oss ut av dagliglivets stress og mas for å ta aktiv del i de sterke opplevelser nærheten til dramatisk natur og lokal kultur gir oss. Dette behovet skal Hurtigruten fylle, både for hverdagsreisende og turister. Når vi går på jobb, gjør vi det for at mennesker skal ha muligheten til å bo der de ønsker, og for at andre skal kunne oppleve storslått natur og lokal kultur. Våre gjester skal føle seg like hjemme uansett type produkt og vi skal være like mye til for lokalbefolkningen som for turistene. Hurtigruten er et produkt som hører hjemme sammen med de store reiseopplevelser i verden (f.eks Transibirske jernbane, Safari i Afrika, Niagara falls etc). Gjennom å stadig forbedre opplevelsen skal Hurtigruten på sikt være omtalt som et av verdens 10 mest attraktive reisemål. Vi går kort og godt på jobb for å skape ekte opplevelser i unike farvann Kulturverdier Trygg I Hurtigruten setter vi alltid sikkerhet i første rekke. Godt norsk sjømannskap og lokal forankring gir våre gjester trygghet under tøffe forhold. Trygghet skal prege våre arbeidsplasser trygghet på hverandre gjennom åpenhet, imøtekommenhet og respekt. Trygghet skaper mot mot skaper drivkraft og engasjement. Raus Med raus menes at vi skal vise åpenhet og at vi bryr oss i våre møter både med medarbeidere og gjester. Vi skal være ekte, ærlige og entusiastiske. Vi skal sikre en Vikultur mellom alle deler av organisasjonen og ha respekt for hverandre. Vi skal være inkluderende og gjøre hverandre gode. Ansvarlig Vi tar ansvar for mennesker, kultur, økonomi og miljø. Ansvarlighet og omtanke skal prege alt vi gjør. Vi skal tenke økonomi på en slik måte at det naturlig inngår i den aktivitet vi gjør både på land og sjø. Vi er livslinjen langs Norskekysten. Som rederi opererer vi i noen av verdens mest sårbare områder. Derfor har Hurtigruten et særlig ansvar for å ivareta stedenes egenart, lokale kultur, samfunn og miljø. Med røtter i vår historie skal vi på en ansvarlig måte utvikle selskapet videre.

6 6 Administrerende direktør Administrerende direktør: et vendepunkt for Hurtigruten 2009 har vært et vendepunkt for Hurtigruten. For bare vel et år siden var det usikkert hvorvidt selskapet ville klare å overleve, men nå fremstår Hurtigruten med fornyet kraft. Vi gleder oss over fremgangen, samtidig som vi minner hverandre om at vi fortsatt har en betydelig jobb foran oss. Medarbeiderne fortjener honnør Jeg vil gi honnør til selskapets medarbeidere som har tatt ansvar i forhold til de utfordringene vi stod overfor, og jeg vil takke for den store innsatsen som er nedlagt i omstillingsprosessen. Salg av virksomheter, en betydelig nedbemanning av organisasjonen og kontinuerlige forbedringsprogrammer medfører store påkjenninger og betydelige utfordringer for medarbeiderne. Underveis har dette vært vanskelig for mange, men det har også vært helt nødvendig for å ta vare på det som nå utgjør Hurtigrutens kjernevirksomhet. Jeg håper at de resultatene vi sammen har oppnådd, motiverer hver og en til å fortsette det gode arbeidet. De store eierne viste samfunnsansvar Jeg vil også takke alle dem som bidro til refinansieringen av Hurtigruten. Med tilførsel av ny egenkapital og endrede lånebetingelser fikk Hurtigruten en solid og forutsigbar finansiering. Dette var helt avgjørende for å kunne videreføre selskapet. Da Hurtigruten stod i en alvorlig krise, var vi helt avhengige av oppslutning fra våre største eiere. Uten deres medvirkning ville det ikke vært mulig å hente inn ny aksjekapital. De viste ansvar og bidro sterkt til redningsaksjonen. Hurtigrutens nye finansielle plattform kombinert med resultatforbedringene og økt tro på fremtiden stimulerte aksjemarkedets interesse for selskapet, og dette resulterte i en stigende aksjekurs. At enkelte av våre større eiere senere har valgt å selge seg ned i Hurtigruten på en kurs rundt regnet tre ganger emisjonskursen er både forståelig og gledelig. På den måten fikk de betalt for den risikoen de tok da selskapet trengte ny kapital. Samtidig fikk Hurtigruten nye eiere med tro på ytterligere vekst og fremgang. Vi i selskapets ledelse vil gjøre vårt ytterste for å ta vare på den tilliten aksjonærene viser oss, og det gjør vi best ved å bidra til en langsiktig, positiv verdiskapning. Sterkt kundefokus gir resultater En viktig del av vårt omstillingsprogram handler om økt kundefokus. Stikkord her er blant annet produktutvikling, opplevelsesbaserte reiser, høy servicegrad og tidsriktige bookingsystemer alt for å skape økt salg. Hurtigruten hadde behov for å tenke nytt på disse områdene. Selv om vi har oppnådd mye, vil jeg beklage de problemene vi har hatt, og til dels fremdeles har, i forbindelse med omleggingen til nytt bookingsystem. Takk til våre kunder for den forståelsen som er vist oss i en vanskelig periode. Vi har høye ambisjoner når det gjelder å tilby effektive og fleksible systemer for bestilling av reiser, til glede også for kundene. Tradisjonelt har Hurtigruten hatt bra belegg i sommermånedene, mens det resten av året har vært vanskelig å få utnyttet kapasiteten. Fokus på nye opplevelsestilbud og en mer målrettet markedsføring har bidratt til markant vekst i vinterhalvåret. Bookingtallene for inneværende år viser at vi klarer å opprettholde trykket i sommersesongen samtidig som vi fortsetter fremgangen i vinterhalvåret. I begynnelsen av mars i år kunne vi for 2010 registrere en økning i antall bestillinger på 21 prosent sammenlignet med Økningen slår spesielt inn i årets første fire måneder og i perioden august til oktober. Vi har fortsatt mye kapasitet og unike opplevelser å tilby, så vi fortsetter vårt salgsarbeid med stor intensitet. Mens Hurtigruten har en tilfredsstillende utvikling i rundreisesegmentet, opplever vi et tilbakeslag for kortere reiser. Her ønsker vi å være en pålitelig transportør med attraktive tilbud både til kystbefolkningen og til andre som måtte ønske for eksempel en oval helg langs deler av norskekysten. Vi skal bli tydeligere på hva vi har å tilby i disse segmentene, vi skal gjøre det enklere å bestille og vi skal gjøre det lettere å komme om bord. Vi skal kort sagt bli mer kunderettede og mer fleksible, samtidig som prisingen vår skal bli mer konkurransedyktig. Ny hurtigruteavtale er avgjørende Myndighetene arbeider med kriteriene for den nye Hurtigruteavtalen. Signalene som er kommet er positive og tyder på at tjenesten skal videreføres stort sett etter samme mønster som i gjeldende avtale. For oss er det viktig at en ny Hurtigruteavtale gir et forsvarlig økonomisk fundament samtidig som man opprettholder Hurtigruten som en viktig del av infrastrukturen for en rekke kystsamfunn. Hurtigruten har en enestående posisjon blant kystbefolkningen. Vi takker for den støtten vi har fått, og vi er ydmyke i forhold til de ulike rollene vi skal ivareta. På den ene siden skal vi være en pålitelig transportør for passasjerer og gods, året rundt. På den andre siden er vi en viktig bidragsyter til en rekke lokalsamfunn, også økonomisk. Vi betaler betydelige havneavgifter og vi har et godt samarbeid med lokale reiselivsaktører som tilbyr flere spennende aktivitets- og opplevelsestilbud til ulike årstider. Våre passasjerer representerer også en viktig inntektskilde

7 Administrerende direktør 7 for hoteller, restauranter og butikker langs Hurtigrutens led. Vi avventer nå anbudsinvitasjonen fra Staten, og straks vi kjenner kriteriene vil vi gjøre vårt ytterste for å møte de kravene som stilles. Gjennom en ny hurtigruteavtale er vi beredt til å videreføre en viktig samfunnsoppgave på vilkår som gir rom for akseptabel lønnsomhet. Vår største utleiekontrakt På grunn av selskapets finansielle situasjon, hadde vi planer om å selge enkelte skip. Markedsforholdene gjorde dette vanskelig. Vi har derfor vurdert alternative løsninger. Det er bakgrunnen for at vi har valgt å satse videre på de gode erfaringene vi har hatt med utleie av hotellskip til oljesektoren gjennom flere år. Dette har gitt oss ny læring, og det har skapt nye inntektsmuligheter. I 2008/2009 hadde vi en betydelig kontrakt over ni måneder i Adriaterhavet, og første kvartal 2010 markerer oppstarten på vår største kontrakt noensinne i dette segmentet. Det dreier seg om utleie av MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgonfeltet i Australia. Kontrakten som er på 18 måneder, har en verdi på rundt 700 millioner kroner. Det illustrerer potensialet ved full utnyttelse av kapasiteten på våre skip. Leietaker har en opsjon om å forlenge leieperioden med ytterligere 18 måneder. Økt miljøfokus Hurtigruten opererer i noen av verdens mest sårbare områder, og vi skal i hele vår virksomhet fremstå med stor ansvarlighet i forhold til miljøaspektet. Vi treffer stadig tiltak for å redusere vårt eget energiforbruk og våre utslipp. I tillegg ønsker vi å være førende i forhold til de særlige utfordringer som gjør seg gjeldende i områder som Svalbard, Grønland og Antarktis. Det gjør vi primært gjennom egne strenge rutiner og tiltak knyttet til navigering, sikkerhet og besøk på land. Vi gjør det også ved å benytte så miljøvennlig drivstoff som mulig i disse områdene, og gjennom samarbeid med aktuelle myndigheter og organisasjoner. Høye ambisjoner Vi var presise på våre målsettinger da vi for vel et år siden presenterte selskapets omstillingsprogram for eierne og bankene. Når status gjøres opp etter 2009, kan vi slå fast at vi så langt har prestert bedre enn det som lå til grunn for refinansierin- gen av selskapet. Det skal vi ta som en viktig etappeseier, men vi har ikke anledning til å lette på trykket. Selv om resultatfremgangen fra 2008 er formidabel, så har selskapet fortsatt underskudd for 2009 som helhet. Vi må og skal forbedre resultatene ved å gjennomføre det som gjenstår av omstillingsprogrammet, og vi skal synliggjøre verdiskapningen gjennom økt salg og en kostnadseffektiv drift. Vårt mål er å skape en sunn og fremtidsrettet virksomhet som gir overskudd uavhengig av utleie av skip. Olav Fjell Administrerende direktør

8 8 hurtigruten Norskekysten Hurtigruten PRODUKTOMRÅDER Viktige hendelser i 2009 yy Et vendepunkt for Hurtigruten resultatmessig yy Betydelig svikt i antall distansepassasjerer yy Innføring av nytt bookingsystem Polar Global yy Outsourcing av bookingenhet yy Betydelige kostnadsreduksjoner yy Redusert kapasitet på vinteren yy Inngått samarbeid med National Geographic center for sustainable destinations yy Betydelige driftsforbedringer for MS Fram yy Dyrere cruiseproduksjon på Svalbard med to innleide skip yy Finanskrisen resulterte i lavere belegg på Grønland og redusert inntjening på kurs og konferanse på Svalbard. yy Pol-til-pol produktet ble avviklet Hurtigruten Norskekysten Hurtigruten har en lang tradisjon, opprinnelig helt fra Hurtigruten har helt siden starten vært en sentral bidragyter for kystbefolkningen og en rekke lokalsamfunn. Det er lenge siden turistene ble fascinert av den unike kystlinjen hurtigruteskipene opererer langs, og ikke minst av det å besøke så mange store og små kystsamfunn på en og samme reise. Hurtigruten har høstet anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise og har mottatt mange internasjonale priser som cruiseoperatør: y y Verdens beste båtreise i Lonely Planets Blue List 2006 y y Best Specialist Cruise Company i Travel Weekly Globe Awards 2007 og 2009, UK y y Best niche cruise i British Travel Awards 2008 Passasjerene deles inn i to kategorier; rundreise- og distansepassasjerer. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen - Kirkenes og Kirkenes - Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur Bergen Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. Året 2009 har vært et utfordrende år for aktørene innenfor reiseliv. I 2009 hadde Hurtigruten i alt passasjerer. Dette er en betydelig nedgang fra drøyt i Hurtigruten er likevel fornøyd med det antall passasjerer og priser som er oppnådd innenfor rundreisesegmentet i På distansereiser er imidlertid tilbakegangen for stor. Der er derfor igangsatt omfattende strukturelle tiltak for å ta tilbake tapte markedsandeler innenfor nyttetransport, kurs og konferanse samt kortferiemarkedet. De moderne hurtigruteskipene har en betydelig kapasitet, og høyest belegg i de tre sommermånedene juni, juli og august. Arbeidet med å utvikle nye tilbud og produkter er kraftig intensivert. Det samme er salgs- og markedsføringsinnsatsen. Målet er å øke antall passasjerer i skuldermånedene mars, april, mai og september samt i vinterhalvåret. Det gjøres blant annet ved å tilby opplevelser og aktiviteter på utvalgte kortere distanser. Dette for å til-

9 hurtigruten norskekysten 9 passe tilbudet til de mange som ønsker et unikt tilbud for en periode på fra to til fire dager. Hurtigruten har salgskontorer i Norge og eier i tillegg egne salgs- og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England og USA. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter, og da med særlig fokus på Hurtigruten og andre cruise. På salgskontorene utenfor Norge var det inntil 2009 nær 200 medarbeidere. Som et ledd i det forbedringsprogrammet som er igangsatt, vil Hurtigruten opprettholde representasjon i viktige markeder, men antall kontorer er redusert. I løpet av 2009 er virksomheten i Norden sentralisert gjennom at kontorene i Oslo, Bergen, Bodø og Karlstad ble avviklet. Samtidig skal antall callsentre reduseres fra åtte til to globale callsentre, lokalisert i Estland. Dette arbeidet er gjennomført for Norden, England og USA. I løpet av andre kvartal 2010 skal denne prosessen fullføres i Kontinental-Europa. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hur- Nøkkeltall for hurtigruten Norskekysten Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ANTALL GJESTEDØGN Gjestedøgn rundtur Gjestedøgn distansepassasjerer BELEGGSFORDELING % 40% 60% 80% 100% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

10 10 hurtigruten norskekysten tigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det arbeides kontinuerlig for å videreutvikle Hurtigrutens markedsføring og salg via nettet. Dette arbeidet resulterte i en ny, mer markedsrettet og brukervennlig hjemmeside i I tillegg ble det ved årsskiftet 2009/2010 lansert en forbedret on-line bookingløsning for så vel reisebyråer som for direktekunder i Norden og England / USA. I begynnelsen av 2010 vil denne løsningen bli lansert i øvrige markeder. Den samlede flåten innenfor produktområdet består av 11 skip (10 skip i perioden november mars) i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Alle skipene har en funksjonalitet som er forholdsvis ensartet, men valget av farger, materialer og design samt alder, gjør at hvert skip likevel har sitt særpreg. De har komfortable salonger med god utsikt, og de fleste skipene tilbyr gode konferansefasiliteter. Skipene byr også på ulike typer lugarer og suiter med høy standard, samt kafeer, barer og suvenirbutikk. I oktober 2009 ble det inngått avtale om utleie av MS Finnmarken i forbindelse med utbyggingen av Gorgon feltet i Australia og skipet ble tatt ut av hurtigrutedrift langs kysten. Hurtigrutens driftsinntekter var millioner kroner i 2009, en reduksjon på åtte prosent fra året før. Hurtigruten norskekysten står for 68 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. EN UNIK REISE LANGS EN STORSLÅTT KYST Hurtigruten foretar jevnlige målinger av passasjerenes tilfredshet, og tilbakemeldingene er svært gode. Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: y y Ferie- og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet. y y Kurs- og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. y y Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. yy Godstransport: Dekker primært godstransportbehovet langs kysten av Norge. Det er viktig for Hurtigruten å videreutvikle sitt særpreg for derigjennom å differensiere tilbudet fra konkurrentene. Naturopplevelser, nærkontakt med norsk kystkultur og folkeliv og unike reiseopplevelser er viktige stikkord. Hurtigruten har medarbeidere som kan norskekysten, både om bord på skipene og i støttefunksjonene på land. Godt norsk sjømannskap kombinert med erfarne og serviceinnstilte medarbeidere i skipenes hotell- og restaurantenhet gir ekstra kvalitet til de reisende. Hurtigruteskipene er spesialdesignet for virksomheten langs norskekysten. De kan ta seg inn til havner og gjennom farvann der andre cruiseskip ikke kan gå. De byr også på større variasjon enn tradisjonelle cruiseskip ved at de benyttes av kystbefolkningen selv, og på den måten kommer turistene lettere i kontakt med folket som bor på de stedene som besøkes. Innen ferie- og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner for turister både i Norge og i utlandet, som for eksempel Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska. For de som velger en ferie basert på sjøreise, er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske aktører har de senere år økt sin cruisevirksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. Det er også noen aktører som har startet i konkurranse med Hurtigruten i mars med nordlyset som tema.

11 hurtigruten norskekysten 11 Dette viser at den norske vinteren får stadig større gjennomslagskraft utenfor Norge. Hurtigruten har en markedsandel på noe over 15 prosent av cruisemarkedet langs norskekysten året sett under ett. I møte- og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsakelig fra det norske markedet. Alle skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter og de nyere skipene også konferanser. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger en kombinasjon av kurs/møte på land med en opplevelse om bord på Hurtigruten. Det er i dette segmentet at Hurtigruten langs norskekysten mest har fått merke finanskrisen. Kurs- og konferansesalget har hatt en merkbar tilbakegang i løpet av året. I distansetrafikksegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre transportmidler som frakter passasjerer langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne målgruppen gjennom høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. Tilbakegangen innenfor distansereiser bekymrer og det er igangsatt en rekke tiltak for å ta tilbake tapte markedsandeler i alle segmenter. I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette er primært landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. STATENS KJØP AV SJØTRANSPORTTJENESTER Hurtigruten og Staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter virksomhet knyttet til Hurtigruten, og forplikter selskapet til å betjene de havnene som inngår i Hurtigrutens ruteplan med daglige anløp gjennom hele året. Staten kjøper i tillegg plass for gods nord for Tromsø. Det er en forutsetning at de 11 skipene som inngår i avtalen skal ha passasjersertifikat for minimum 400 passasjerer, køyekapasitet i lugar til 150 passasjerer og kapasitet til å frakte minimum 150 europaller gods. I 2009 betalte Staten 382 millioner kroner for tjenestene under Hurtigruteavtalen etter at Samferdselsdepartementet og selskapet i oktober 2008, i henhold til kontraktens forhandlingsklausul, ble enige om en ny og høyere godtgjørelse for Statens kjøp av sjøtransporttjenester. For 2009 innebar reforhandlingen av avtalen en økt kompensasjon på til sammen 88 millioner kroner som bestod av en generell kompensasjon på 66 millioner kroner årlig og 90 prosent av NOx-kostnaden. Dette videreføres så lenge avtalen løper. Videre ble det gitt mulighet for selskapet til å ta ett hurtigruteskip ut av ruten i vintersesongen. Denne muligheten ble benyttet i perioden november til og med mars. Kapasiteten i vintermånedene er derved redusert med ca. åtte prosent. Det pågår nå et arbeid i Samferdselsdepartementet med å utforme nye anbudskriterier, før man senere vil utlyse nytt anbud. Selskapet vil gi høyeste prioritet til arbeidet med å vinne frem med et anbud som er kommersielt interessant. De offentlige tjenesteinnkjøp fra Staten utgjorde 17 prosent av totale inntekter for produktområde norskekysten i 2009.

12 12 hurtigruten norskekysten Ålesund Molde Torvik Måløy Geirangerfjord Florø Bergen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Trondheim Kristiansund Sognefjord NORWAY Hardangerfjord Oslo Tromsø Vesterålen Islands Risøyhamn Finnsnes Sortland Stokmarknes Harstad Svolvær Stamsund Ørnes Lofo Bodø f ten d Islands CRUISESKIP MED LOKAL FORANKRING Rundreisepassasjerene de mest lønnsomme En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de er også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. I 2009 utgjorde disse inntektene 80 prosent av passasjerinntektene for Hurtigruten. De mest sentrale markedene er Tyskland, Norge, Storbritannia, USA og Frankrike. Disse fem landene står for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har selskapet egne salgskontorer. Det satses også på en sentralisert og sterkere salgsenhet i Norden for å betjene nærmarkedet mer effektivt. Flest distansepassasjerer Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. I 2009 utgjorde inntektene fra distansepassasjerene 20 prosent av Hurtigrutens passasjerinntekter. Distansereisende kan deles inn i tre hovedgrupper; Kurs- og konferansereiser, kortfereier samt ren nyttetransport. Hurtigruten har hatt en tilbakegang de siste årene innenfor alle disse segmenter. Det er derfor gjennomført en analyse for å kartlegge årsaken til dette. North Cape Kjøllefjord Honningsvåg Havøysund Hammerfest Skjervøy Øksfjord Mehamn Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Kirkenes Basert på de funn denne kartleggingen gav er det iverksatt en rekke strukturelle tiltak for å forenkle distanseproduktet. Det vil bli gjort både i form av markedskommunikasjon, prisstruktur og bookingtilgjengelighet. Innsatsen knyttet til ombordsalg på hurtigruteskipene, inkludert landtursaktiviteter, førte til en økning i salg pr. gjestedøgn. Salget om bord står for ca 16 prosent av totale inntekter for Hurtigruten norskekysten og vil bli ytterligere forsterket i tiden fremover. Miljøvennlig godstransport Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten og opererer som agent for Nor Lines som også har ansvaret for markedsføring og salg av godskapasiteten om bord på Hurtigruten. Etter økning i godsmengde de siste årene førte finanskrisen til et merkbart fall i godsmengden i begynnelsen av Den økende miljøbevisstheten i samfunnet gjør imidlertid at stadig flere velger alternativer som skåner miljøet, og det bidrar til å styrke Hurtigrutens konkurransefortrinn som godstransportør. Flere av de store dagligvareaktørene er blant dem som, basert på egen miljøsatsing, foretrekker Hurtigruten, særlig på strekningen fra Tromsø og nordover. Hurtigruten transporterer gods over store avstander, og er ofte kystbefolkningens eneste alternativ for ferske varer og produkter på regelmessig basis. I 2009 fraktet Hurtigruten i alt ca tonn gods. Dersom man skulle benytte trailere til å håndtere denne mengden, ville det kreve en innsats som tilsvarer 400 trailere på strekningen Drammen Oslo hver eneste dag året igjennom. Dette bygger på gjennomsnittsstørrelser som innebærer 14 tonn pr. trailer og en reiselengde på 50 km for trailere i Norge. VIRKSOMHETEN I 2009 Det har vært en økning i antall ruteavvik fra 2008 til For året totalt ble det kansellert 1309 havner av totalt planlagt anløp. Tilsvarende antall kanselleringer i 2008 var 452. Avvikene i 2009 gir en regularitet på 94,4 prosent, noe som er under den interne målsettingen på 97 prosent. Hele 64 prosent av avvikene skyldes tekniske forhold. Dette er knyttet til grunnstøtingen og havariet med MS Richard With i januar 2009, problemer med ankervinsj på MS Nordstjernen, motor/drivaksel brudd på MS Trollfjord og diverse tekniske problemer med MS Lofoten. Innstillinger pga været utgjorde kun 19 prosent (245 innstillinger) av totalt antall kanselleringer. Samlede driftsinntekter for Hurtigruten, inklusive heleide, internasjonale distribusjonsselskap beløp seg i 2008 til millioner kroner, mot millioner kroner i Tilbakegangen på sju prosent skyldes i hovedsak redusert antall gjestedøgn innen alle segmenter og etterbetalt kompensasjon fra Staten etter reforhandling av Hurtigruteavtalen i Totalt utgjorde tilleggskompensasjonen 132 millioner kroner i Antall gjestedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i 2009 var på , mot i Dette er en svikt på drøyt fem prosent. Gjennomsnittlig pris pr. cruisedøgn var stabil. Antall distansepassasjerer ble, målt i gjestedøgn, redusert med 10 prosent fra i 2008 til i Det totale antall passasjerer viste en nedgang på syv prosent i forhold til På tross av det generelt utfordrende markedsbildet sett i lys av finanskrisen er dette en akseptabel tilbakegang. Hurtigruten hadde også redusert kapasiteten med sju prosent i 2009 sammenlignet med 2008 på grunn av 10 skip på vinteren og MS Nordstjernen i stedet for MS Nordnorge på sommeren Mannskapskostnader står for en betydelig del av de totale driftskostnadene for Hurtigruten. I 2009 er mannskapskostnadene redusert med seks prosent til 448 millioner kroner. Dette skyldes lavere kapasitet, færre gjestedøgn og en bedre tilpasning av mannskap til antall gjester. En annen viktig kostnadsfaktor er drivstoff. De reduserte oljeprisene (20 prosent lavere enn i 2008) gjennom store deler av 2009 bidro også til å redusere kostnadene betydelig. I tillegg ble forbruket redusert med 8,6 prosent pga lavere kapasitet. For Hurtigruten slo dette ut med en reduksjon i drivstoffkostnadene på 92 millioner kroner sammenlignet med Hurtigruten har i 2009 redusert salgsog administrasjonskostnadene med 44 millioner kroner. Dette er direkte konsekvens av nedbemanningen i den nordiske organisasjonen, avsetninger til restruktureringsprogrammet som ble gjort i 2008 samt redusert markedsføringskostnader. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 253 millioner kroner, en økning med 11 prosent fra 2008, da det var på 228 millioner kroner.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon og verdiplattform Hurtigruten ASA Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Ambisjon Den beste måten å oppleve destinasjonen på Merkekjerne

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge RAPPORT NR 2 2007 En oversikt over cruisenæringen i Norge INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 8 2 Formål 8 3 Norge som cruiseprodukt 9 3.1 Cruiserederienes vurderinger av ruteopplegg (viktige etterspørselskriterier)

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer www.kaizen.no Forord har utført denne mulighetsanalysen på oppdrag for Innovasjon Norge. Analysen er en del av et større

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer