Ogee i omvendt hybrid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ogee i omvendt hybrid"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni Nr årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner på sitt område, og gjennom ham ble den moderne hofteprotesen skapt. Når Sir John Charnley i 1962 begynte å snakke om «The Law Friction Arthroplasty» tror vi ikke han var klar over hvor langt inn i fremtiden den suksessen ville vare. I dag, 40 år etter, er Charnley protesen fortsatt en dominerende protese i verdenssammenheng. Nok et jubileum kan Charnley protesen feire i år. Det nesten umulige er oppnådd en million proteser! Forsettelse side 2 Ogee i omvendt hybrid Hybrid innen hoftekirurgien har vært ensbetydende med sementert femurstamme og usementert acetabulum. På Sentralsjukehuset i Hedmark- Elverum har man tatt konsekvensen av hofteregisterets resultater og har siden høsten 1997 satt inn den omvendte hybrid, usementert Corail i femur og Ogee Elite sementert acetabulum. Les intervjuet med overlege Ola Gjøra på side 3. Forsettelse side 3 INNHOLD Thanks a million! Charnley protesen 40 år 1-2 Ogee i omvendt hybrid 1-4 NOFS kongress Neuflex fingerproteser 6 «Roadshow» med Arthrex 8 SFOMK Congress ESSKA Tønsberg-kurset Vårmøte for ØNH leger 15 Interacoustics presentert på vårmøtet i Skien 15

2 Forsettelse fra side 1 En million proteser! Hvordan har dette vært mulig? Jo, gjennom dokumenterte langtidsresultater fra hele verden, som viser glimrende resultater, har kirurger fra alle verdens hjørner fått tillit til protesen. Dette sammen med en utvikling av operasjonsteknikken, materialet i protesen og ikke minst instrumentene har gjort dette mulig. I Norge har Charnley protesen vært den dominerende protesen gjennom 30 år. Overlege Kjell Matre i Ålesund satte ved sitt sykehus inn den første Charnley protesen i Dette 30 års jubileet ble markert ifjor. I dag 31 år etter Charnley protesen ble introdusert i Norge, Sir John Charnley, er den fortsatt Norges klart mest benyttede protese. Charnley protesen er i dag førstevalget ved de fleste av universitetssykehusene i Norge. Det er gjennom alle disse årene produsert mange vitenskapelige studier med Charnley protesen. Gjennom Det Norske Leddprotese Registret har vi fått bekreftet at John Charnley`s ideer og prinsipper var en riktig vei å gå. I Norge nærmer det seg nå raskt innopererte Charnley proteser. Dette er et tall som vil bli passert i løpet av noen måneder. Både protesens 40 års jubileum og det at vi runder Charnley proteser, vil bli markert i forbindelse med årets Høstmøte. Vi vil her i OrtoMedia benytte anledningen til å takke alle dere som har gjort dette mulig. Denne takken rettes til alle kirurgene, sykepleierne, fysioterapeutene og administrajonen ved norske sykehus. Og det mest gledelige er at Charnley protesen fortsatt er meget vital. Vi ser derfor med glede frem i mot mange år hvor dette vil være et meget aktuelt behandlingstilbud.

3 Forsettelse fra side 1 Omvendt hybrid Innen hoftekirurgien har det vært vanlig å gjøre hybrider; sementert stamme og usementert acetabulum. Resultatene fra hofteregisteret har opp til i dag vist dårligere resultater med usementerte kopper enn sementerte kopper som for eksempel Ogee. Resultatene for de usementerte stammene belagt med hydroxyapatite, slik som Corail, har bedre resultater på pasienter under 60 år enn de sementerte stammene. Så hvorfor da ikke gjøre en omvendt hybrid; usementert stamme med sementert kopp? Dr. Ola Gjøra, Sentralsjukehuset i Hedmark-Elverum Hver for seg er jo resultatene bedre for denne kombinasjonen enn for den tradisjonelle hybriden. På Sentralsjukehuset i Hedmark HF- Elverum har man gjort denne type hybrid og vi har spurt overlege Ola Gjøra om deres erfaringer med den omvendte hybrid hvor de bruker Corail stamme og Ogee sementert acetabulum. Hva var bakgrunnen til at dere valgte denne løsningen med omvendt hybrid? - Vi har til dels brukt sementfrie hofteproteser på yngre pasienter (under 60 år) fra slutten av 80-årene. I 1989 startet vi med HA-belagt sementfri Landos Corail. Etter hvert fikk vi økt frekvens av svikt på acetabulumsiden, med revisjonsbehov. Dette fant vi ikke tilfredsstillende og valgte derfor å sementere alle primære kopper men har fortsatt med Corail stammen, som vi ikke har revisjoner på. Det var da naturlig å bruke Ogee Elite kopp som var vårt valg for sementerte kopper ellers. Hvorfor valgte dere 28 mm? - Etter hvert er det ortopediske miljø blitt klar over betydningen av en viss tykkelse av polyetylenkomponenten. Tynnvegget komponent gir større slitasje og poly-wear. Det mener det ortopediske miljøet er uheldig med tanke på løsning og ben-erosjon. Jeg mener jo at størrelsen også er viktig da en større kopp gir mindre trykkoverføring pr. flateenhet. Dette er så langt lite fokusert i ortopedisk miljø. Kanskje vi burde snakke med ingeniørgruppen om slike beregninger? Fant dere noe vitenskapelig dokumentasjon på en slik hybrid løsning? - I våre avgjørelser har vi støttet oss bl.a til resultatene i hofteregisteret. Vi har valgt å kombinere den beste usementerte stammen mot en av de beste sementerte koppene. I hvilken aldersgruppe bruker dere den omvendte hybrid? - Vi benytter den omvendte hybridløsningen på pasienter i yngre aldersgrupper, dvs. under 60 år, men også mange i aldersgruppen år får denne løsningen avhengig av benkvalitet hos den enkelte pasient. Hva er deres erfaringer så langt? - Så langt har vi bare gode erfaringer. Hvorvidt denne Forsettelse side 4

4 NOFs kongress Uppsala mai 2002 Kongressen for Nordisk ortopedisk forening (NOF) fant sted i Uppsala mai. Det var ca. 340 deltagere fra alle de nordiske landene, men det var nok flest svensker som fikk oppleve en svært god kongress. NOF har tatt signalene i tiden, lagt om kursen og tatt sikte på å bygge opp en kongress som kan være til nytte for flest mulig av medlemmene. Kongressen var viet til utdanning med fokus både på ortopeder i utdanning og spesialister i ortopedisk kirurgi. Kongressen var delt i seks hovedsesjoner med følgende tema: barneortopedi, frakturer, forskningsmetoder, hofteproteser, rygg og skulder. Innen hver sesjon var det basisforelesninger, "State of the art" forelesninger og frie foredrag. Temaforelesningene ble holdt av de fremste ortopedene innen ulike fagområder i de nordiske landene, men også av gjesteforelesere fra andre land. Symposier i gitte tema innen hvert fagfelt ga godt utbytte. Det var i tillegg 33 utstillere tilstede på kongressen slik at en hadde Produksjef Anders A. Sundal, OrtoMedic AS, Dr. Kari Indrekvam, og Dr. Ivar Austevoll, begge Kysthospitalet i Hagevik. anledning til å få demonstrert det meste av tilgjengelige implantater og utstyr. Med det økende og varierte tilbudet av møter og kongresser som etter hvert finnes innen vårt fagområde, så er det ikke alltid like lett å velge. I dag har vi mulighet til å delta på møter omkring i hele verden, og dette er kanskje en av årsakene til at så få nordmenn (29) meldte seg på NOFs kongress i Uppsala. Dette er synd for det er viktig å underbygge og styrke det skandinaviske fellesskapet. Reiser en litt omkring på møter vil en ganske fort registrere at det til tider eksisterer svært ulike Forsettelse fra side 3 kombinasjonen vil oppføre seg annerledes enn vår løsning med bare sementerte komponenter vet vi jo ikke, men det er vel liten grunn til å forvente det. Vi tror fortsatt den usementerte Corail stammen vil være en god langtidsløsning også i kombinasjon med en sementert kopp. Hvor lenge har dere nå holdt på med denne type hybrid og hvor mange har dere satt inn? - Vi gikk over til denne løsningen med omvendt hybrid høsten 1997 og setter inn ca 40 stk. pr. år av denne kombinasjonen. Inntil man har en bedre løsning på acetabularsiden enn en sementert kopp, fortsetter vi nok med dette som vår standard. Det skal bli spennende å følge denne utviklingen, å se om dette blir en trend som flere tar opp i tiden som kommer. Eller om «hard on hard» dvs. keramikk mot keramikk eller metall mot metall gjør at resultatene på usementerte kopper blir bedre.

5 behandlingsmetoder for samme lidelse, og at skillelinjene for de ulike oppfatningene gjerne går mellom nord og sør. Dersom vi skal delta i debatten med en viss tyngde og håp å nå frem med vårt syn på den best mulige behandling for pasientene, så er det ikke nok å komme fra det lille landet i nord, men det hjelper betydelig når en påpeker at dette er den vel ansette behandlingsmetoden i Skandinavia. Det er spesielt synd at det var så få ortopeder i utdanning som deltok på kongressen. Jeg garanterer at de ville hatt godt faglig utbytte. Muligheten byr seg igjen i Jeg utfordrer derfor alle ortopeder i utdanning til å sette av juni til å delta på NOFs kongress i Reykjavik og kanskje ikke minst utfordres lederne på de ortopediske avdelingene til å legge forholdene til rette slik at flest mulig av assistentlegene kan delta. Kun på denne måten kan det nordiske fellesskapet underbygges og styrkes for fremtiden. Kari Indrekvam Overlege, dr. med. Kysthospitalet i Hagevik Dr. Olav Reikerås, Rikshospitalet, Dr. Finnur Snorrason, Sykehuset Buskerud og Dr. Lasse Engesæter, Haukeland sykehus. SCOPE THIS OUT fra Arthrex Arthrex Inc. gir ut nyhetsavisen Scope This Out 3 ganger per år. Scope This Out har til hovedformål å bidra til undervisning av ortopediske kirurger gjennom å presentere «state-of-the art»-prosedyrer og «gullkorn» innen fagfeltet. Om Du og (gjerne) dine kollegaer er interesserte i å motta Scope This Out i posten, ta kontakt med OrtoMedic AS per brev, telefaks eller e-post. Abonnementet er selvfølgelig helt gratis. e-post:

6 NeuFlex fingerleddsprotese NeuFlex Fingerleddsprotese leveres av DePuy. Systemet omfatter et anatomisk formet implantat i Anasil silikon med ergonomisk tilpassede instrumenter. Protesens form, med sin anatomiske nøytrale 30-graders vinkel, gjenskaper håndens form i avslappet stilling med optimal flexor/extensor belastning. For å oppnå maksimal fleksjon kreves kun 60-grader bevegelse, sammenliknet med 90-grader for rettstammede, hengslede silikon implantater. Dette reduserer belastningen med proscnt, noe som gir forlenget levetid, og muligheten til å oppnå større fingerbevegelighet og funksjon. Utformingen tillater også 15- grader ekstra fleksjon som trengs for å gjenskape håndens naturlige funksjon med minimal anstrengelse.

7 Neuflex MCP implantat er konstruert for best mulig å ivareta håndens naturlige hvilestilling. All bevegelse er konsentrert til protesens hengselområde. Dette gjør forankring unødvendig. 90 o ved full fleksjon vil implantaten ha 30 % mindre belastning enn tettformet protese. Protesens anatomiske utforming vil innebære bedre passform og utfylling inne i kanalene, og bidrar derfor effektivt til redusert fare for dislocation. Gassplasma sterilisering er en miljøvennlig og trygg prosess som heller ikke forandrer egenskapene ved materialet i protesen. NeuFlex fingerleddprotese fås i 7-størrelser fra størrelse 0 til størrelse 60. Proximale og distale rasper samt prøveproteser er fargekodet. Fargekodet prøveproteser Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell 11. oktober oktober 2002 OrtoMedic AS vil også i år arrangere symposium for operasjonssykepleiere på Storefjell Høyfjellshotell. Programmet vil ta for seg de fleste aspektene innen protesekirurgien for såvel kne som hofteledd, av disse kan vi nevne: Biomekanikk og indikasjoner Leiring av pasienten Sementeringsteknikk Revisjonskirurgi Preparering av ben Infeksjonsproblematikk Post-operativ behandling Forelesere ved symposiet vil være: Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital Trondheim Overlege Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus, Oslo Overlege Odd Warholm, Sykehuset Vestfold Tønsberg Driftsrådgiver Gro Langnes, St. Olavs Hospital Trondheim Operasjonssykepleier Mona Figenschow, St. Olavs Hospital i Trondheim Deltageravgiften vil være kr , Dette dekker alt kursmateriell samt 2 overnattinger med full pensjon, eskl. drikkevarer. Antallet er begrenset til 100 deltagere. Påmelding innen 10. august, sendes: OrtoMedic v/ Anne-Mari Lund eller Kjell Thygesen Postboks 317, 1326 Lysaker

8 «Roadshow» med Arthrex Isamarbeid med Arthrex Inc. arrangerte OrtoMedic AS et 3-dagers «Roadshow» på Sør- og Sørvest-landet i første uke av juni. Hovedfokus var artroskopiske skulderprosedyrer og ACLrekonstruksjoner med hamstringsgraft. Med oss hadde vi Dr. Wolfgang Nebelung fra Düsseldorf, Tyskland og Edwin Snoek fra Arthrex. Dr. Nebelung jobber ved et privatsykehus i Düsseldorf og er klinikksjef for artoskopisk kirurgi. Første stopp var Vest-Agder sykehus i Kristiansand. Dr. Nebelung bidro med glimrende forelesninger om artroskopiske skulderfiksasjoner med suturanker og ACL rekonstruksjoner med hamstringsgraft. Han var også gjestekirurg på sykehuset der sykehusets kirurger og besøkende fra Lister sykehusene fikk se imponerende Prekestolen i Lysefjorden Foto: edelpix.com -Per Eide Dr. Astvaldur Arthursson, Helse Stavanger Sentralsykehuset i Rogaland, sammen med to sykepleiere fra anestesiavdelingen ved sykehuset. operasjoner utført i samarbeid med Dr. Nebelung. Videre gikk veien til Rogaland Sykehus i Stavanger. Artroskopiske skulderfiksasjoner stod på programmet når vi inviterte til kveldsmøte for Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS sammen med Dr. Svein Austdal, Dr. Astvaldur Arthursson. Dr. Wolfgang Nebelung og Dr. Svein Austdal. kirurgene. I tillegg presenterte Dr. Nebelung sine erfaringer med HTO med Opening Wedge teknikk. På operasjonsprogrammet neste dag var det pasienter med skulderinstabiliteter. Fremre instabiliteter og rotatorcuff skader ble kyndig tatt hånd om under veiledning av Dr. Nebelung og interessen for å lære blant kirurgene var overbevisende. For å vise litt av vårt vakre land ble vårt «Roadshow» avsluttet med båttur til Lysefjorden. I strålende sommervær så vi kjente plasser som Fantehålå, Prekestolen og Kjerag. Populært for alle og ikke minst for våre utenlandske besøkende. Vi vil gjerne takke sykehusene for samarbeidet og håper at vi kan gjennomføre lignende opplegg i andre deler av landet ved en senere anledning.

9 SFOMK CONGRESS 2002 ble en stor suksess! Skandinavisk Forening av Oral og Maxillofacial Kirurger (SFOMK) arrangerte sin 30. kongress på Lillehammer i tidsrommet mars deltagere fra 11 forskjellige land fikk oppleve Lillehammer fra sin beste side. President i SFOMK Astrid Ragne (Oralkirurg ved Det Odontologiske Fakultetet i Oslo) og Kongress President Stein Tveten, (Overlege Kjeve og ansiktskirurgisk avd. Ullevål sykehus) sammen med Organisasjons- og Vitenskaps komiteene gjennomførte en meget vellykket kongress både faglig og sosialt. Det ble i forkant av kongressen arrangert et anatomisk «Hands On» trauma kurs i Oslo. Professor Per Skjelbred og partnere, Kjeve- og ansiktskirurgisk avdelingen Ullevål sykehus, fikk velfortjent ros for et spennende og lærerikt opplegg på anatomisk institutt. Produktsjef Bjørn M. Tomterstad, OrtoMedic AS, Oralkirurg Bente B. Herlofson, Det Odontologiske Fakultet og Oralkirurg Anne- Karine Røynesdal, Bærum sykehus. Kongressprogrammet hadde et høyt faglig innhold med mange internasjonale foredragsholdere. Av inviterte hovedforedragsholdere skal nevnes: Professor Edward Ellis III, Dallas, Professor og President i IAOMS Paul W. Stoelinga, Nijmegen, Professor Henning Schliephake, Göttingen og Dr. Anna-Lisa Söderholm Helsingfors. Det ble lagt fram totalt 32 frie foredrag. Blant disse skal nevnes: Oralkirurg Anders Westermark, Karolinska sjukehuset, Stockholm. Han la frem sitt arbeid med TMJ-protesen til Dr. Quinn fra Walter Lorenz. Erfaringene med protesen er meget gode. Samme protese ble for øvrig presentert i forrige nummer av OrtoMedia. Det sosiale programmet var også variert og spennende. Banketten fikk en overraskende finale med Great Garlic Girls. «Jentene» tok nok pusten fra noen og enhver. Ildsjelene bak suksessen: Dr. Stein Tveten, Ullevål sykehus og Oralkirurg Astrid Rakne, Det Odontologisk Fakultet, sammen med Presidenten i IAOMS Dr. Paul Stoelinga. OrtoMedic og Walter Lorenz, som var en av to hovedsponsorer, deltok med en stor utstilling. Vår stand ble besøkt av mange og interesserte kirurger. Plater/skruer og alveolar ridge distraksjon ble diskutert med stor entusiasme. OrtoMedic AS vil med dette få takke for et godt samarbeid og få gratulere arrangementskomiteen med Astrid Ragne og Stein Tveten i spissen, for sikker gjennomføring av den 30th SFOMK Congress. Vår godt besøkte utstilling.

10 ESSKA 2002 Roma april 2002 Nå er ESSKA 2002 historie. Roma er full av historie. Og Roma er full av kultur og severdigheter og et yrende folkeliv. Dette i seg selv var vel verdt turen deltagere og en svært tilstedeværende ortopedisk industri dominerte Cavalieri Hilton Hotell og Kongressenter i disse dagene. OrtoMedic AS stod som reisearrangør for vår gruppe på i alt 19 personer, og som vanlig var det hele meget godt arrangert og planlagt. Den bra overgangen til middelhavssommer var meget behagelig. Vårt hotell lå svært sentralt med gangavstand til de fleste historiske monumenter og bygninger. Et bedre måltid på den lokale restauranten var en god avslutning på første dag. Onsdag var første ordinære kursdag, og etter en tidlig frokost bråvåknet de fleste under en forrykende taxitur til kongressenteret. For oss norske var det oppsiktsvekkende at taksameteret gikk mye langsommere enn bilen. DePuy hadde naturligvis en framtredende stand. «Vår» representant i ESSKA`s internasjonale vitenskapelige komite, Lars Engebretsen, hadde «gleden» av å være chairman under den første faglige sesjonen med de utfordringer det er å takle et audiovisuelt system som ikke fungerer helt etter forutsetningene. Han rodde det hele i land på en meget god måte, og programmet kom fort på skinnene. Hamstrings-skader var temaet for denne sesjonen, med en givende gjennomgang av profylakse, diagnose og operativ versus ikke-operativ behandling av både akutte og kroniske skader. Med tre parallelt løpende program, som alle omhandler sentrale og interessante temaer, ble deltagerne stillet overfor «det umulige valg». Under en parallelt løpende sesjon med tema artrose, ble effekt av intraarticulær installasjon av hyaluronat belyst ved et par materialer som konkluderte med tilsynelatende positiv effekt, også på femuropatellær atrose. Flere kontrollerte studier etterlyses for å bedre både dokumentasjon og pasientseleksjon. For de av oss som driver med ligamentkirurgi var alle dager spekket med aktuelle forelesninger, for en stor del flere samtidig. Cavalieri Hilton ligger på en høyde like utenfor bykjernen med panoramautsikt over Roma, og representerer det øvre luksussjikt både hva standard og pris angår. Registrering og utlevering av kursmateriell foregikk rimelig velorganisert. De forskjellige firmaer var svært omfattende representert i kongressenteret, og Intense samtaler! Dr.Odd Warholm, Dr. Knut Rokstad og Dr. Elling Alvik er godt i gang med planlegging av programmet for neste LCS-brukermøte.

11 Om en skal forsøke a trekke noen konklusjoner vedrørende de aktuelle tendenser i ACL-kirurgi, synes det å utkrystallisere seg enighet om at det også er riktig å operere de helt unge med symptomgivende instabilitet. Skade på epifyseskiven viser seg ikke å være stor risiko dersom en tar de nødvendige operasjonstekniske hensyn. Oppfølgingsresultatene ser så langt bra ut, men re-ruptur er hyppigere hos barn enn hos voksne. Det ser ikke ut til å være signifikant forskjell på langtidsresultatene mellom PBTB-graft og hamstringsgraft, men bruk av hamstrings synes å gi mindre donorsteds-morbiditet. Two-bundle-graft gir kanskje bedre stabilitet på lang sikt enn single-bundle. Når det gjelder PCL og posterolaterale skader er forholdene mer uavklart og synspunktene på flere ting fortsatt sprikende. Gruppen samlet foran Teatro dell Opera før forstillingen Adriana Lecouvreur Skulderlidelser var også som forventet viet stor oppmerksomhet. Her fikk vi på nytt bekreftet at ikke all impignement er subacromial impignement, men differensialdiagnosen versus-, og behandlingen av, posterosuperiort impignement og subcoracoidalt impignement kan fremdeles være vanskelig, selv for de mest drevne skulderkirurger. Torsdag var det pånytt tidlig frokost (og en vekker av en taxitur). Den nederlandske avdelingen gav en glimrende framstilling av mulighetene ved artroskopisk behandling av lidelser i ankel og bakre del av foten. Proksimal tibiaosteotomi var også ett av dagens temaer, foruten ytterligere presentasjoner av ligamentkirurgi i kneet. Forelesningene ble avsluttet ved lunsjtider. Ettermiddagen stod disponibel for å delta i de forskjellige Frisk diskusjon eller inspirert av Macbeth Dr. Tobias Francke, Dr. Arne Kjøndahl i samtale med produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS Forsettelse side 12

12 firmaers work-shop, eller det andre alternativet som mange valgte, å se Roma på egen hånd. Fredag var første del av formiddagen i hovedsalen satt av til femuropatellære smerte- og stabilitetsproblemer. Dette er og blir en av ortopediens hodepiner. Hvorvidt hovedproblemet er rent biomekaniske forhold eller mer subtile, dels ukjente forhold er fortsatt høyst diskutabelt, og likeledes sammenhengen mellom brusklesjoner og smerte. Scott Dye holdt igjen en engasjert forelesning om vevshomeostase og kneets funksjonelle «envelope». Psykologiske aspekter ved tilstanden ble poengtert av flere for å minne oss på denne siden av problemet. Problemer ved TKA-revisjon var også et hovedtema denne morgenen. Lørdag var det tydelig at en del hadde avsatt mer tid til byens severdigheter enn til kursaktivitet. Programmet var imidlertid høyst aktuelt med gjennomgang av problemer ved ACL-revisjon, vanskelig primær TKA, skopi av små ledd for å nevne noe. Dette var noen spredte inntrykk fra den faglige del av programmet. For oss som reiste med OrtoMedic var imidlertid turens høydepunkt lørdag kveld. Teatro dell' Opera er ingen gammel bygning i Romersk sammenheng, ferdigstillet i Det er allikevel en praktfull operasal. Den svært krevende sopranrollen i kveldens forestilling, Adriana Lecouvreur av Francesco Cilea, er nok en medvirkende årsak til at den settes opp relativt sjelden. Fiorenza Cedolins som Adriana maktet imidlertid å yte rollen full rettferdighet foran en begeistret og nesten fullsatt sal. Selv for erfarne opera-elskere ble dette noe av det største de har vært med på. En sen og utmerket middag satte punktum for noen hektiske og givende dager i den evige stad. Rune Muri Overlege Nordfjord sykehus Elven Tiber renner sentral gjennom Roma og er en av grunnene til at det i sin tid ble bygget en by på dette stedet.

13 Tønsberg-kurset mai Tønsbergkurset har blitt et begrep og det ble nå arrangert for 3.gang. Kurset konsentrerer seg om ett emne: Kneproteser, i teori og praksis Faglig ansvarlig for kurset, overlege Odd Warholm ved Sykehuset Vestfold, har vi snakket litt med. Warholm, hva var bakgrunnen for at dere startet opp med Tønsbergkurset? - Først og fremst fordi det manglet et slikt tilbud i vårt land, samtidig med at vi i Norge for 6 år siden da vi startet kurset, opererte relativt få kneproteser i forhold til hofter (1:5) I fjor var forholdet 1:3. I Sverige er forholdet mellom hofter og knær 1:2, mens det i USA opereres inn flere kneproteser enn hofteproteser. Dr. Christian Grimgaard, Bærum sykehus, Dr. Ole Reigstad, Bærum sykehus, Dr. Hans Jakob Rossebø, Haugesund sykehus og Dr. Elling Alvik, Martine Hansens hospital. Er det vanskelig å fylle kurset med deltagere, det er jo mange typer kurs som blir arrangert? - Nei, absolutt ikke. I år ble kurset gjennomført med hele 28 deltagere. Er det beregnet kun for underordnede leger eller er det også åpent for overleger? - Kurset er for assistentleger i slutten av sin ortopediutdannelse,men er også åpent for overleger. Overlegene har hittil stått for ca. halvparten av deltagerne. Er det vanskelig å sette sammen fakultetet til et kurs som dette? - Nei, vi har mange kompetente kneprotesekiruger med stor erfaring som villig stiller opp Dr. Frode Guldal, Ålesund sykehus, Dr. Leif Persen, St Olavs hospital, Trondheim, Dr. Gunnar Gullaksen, Kysthospitalet i Hagevik og Produktsjef Erik H. Johansen OrtoMedic AS. som foredragsholdere og instruktører i den praktiske delen. Hva med den sosiale rammen rundt kurset? - Kurset går over 3 hele dager. Første kvelden er det båttur med middag i skjærgården, som er vakker på denne årstiden. Andre kvelden tilbringes gjerne på Verdens Ende med alt som dettte facinerende stedet kan tilby. Den praktiske gjennomgangen av de forskjellige protesene ser ut til å ha en sentral plass på dette kurset kommentar?

14 - Kurset består av mye veiledet praksis, dvs. operasjoner på plastbein. Dette verdsettes høyt i de individuelle evalueringene fra deltakerne. Og det betyr at samarbeide med industrien er positiv? Den praktiske delen hadde ikke vært mulig å gjennomføre på denne måten uten industriens deltagelse. Hver kursdeltager opererer inn 3 proteser og assisterer på ytterligere 6. Hva med fremtiden til Knekurset i Tønsberg, vil det bestå eller vil det bli et felles implantatkurs? - Det er fra spesialitetskomiteen kommet forslag om et obligatorisk implantatkurs sammen med et kurs i infeksjoner, noe jeg tror blir altfor omfattende. Vi får vel vente å se hva det blir til. Vi takker for praten med Odd Warholm og gratulerer han og hans stab med et meget godt gjennomført kurs, og ønsker lykke til med de neste. Dr. Gunnar Gullaksen, Kysthospitalet i Hagevik - ivrig opptatt med å tilpasse en LCS protese. Dr. Hamid Sarkandi, og Dr. Elisabeth Rud, begge Martine Hansens hospital KURS I KNEARTHROSEKIRURGI 22. TIL 24. MAI 2002 I TØNSBERG ONSDAG Innledning Warholm Kneprotesens historie Andersen Kaffe Forberedelser: Moderator: Warholm Valg av protese, design og dokumentasjon Alvik Preoperativ planlegging Persen Leiring og antibiotikaprofylakse Andersen Kirurgiske tilganger Andersen Diskusjon Lunch TKA: Moderator: Høvik Alignment Warholm Bløtdelsbalanse Alvik Ekstensormekanisme Persen PCL Uppheim Sement/ikke sement Persen Diskusjon og kaffe PRAKTISKE ØVELSER Kneprotese operasjoner på plastbein Båttur med middag TORSDAG Profyl/postop: Moderator: Uppheim DVT profylakse ved TKA Dahl Diskusjon Anestesi ved kneprot. Lindholm Postop. smertebehandling Lindholm Postoperativ mobilisering Warholm Diskusjon og kaffe HTO - Moderator: Persen Indikasjoner/diagnose Alvik Kirurgiske teknikker Høvik Postop. mobilisering Høvik Diskusjon Lunch Uniprotese - Moderator: Alvik Indikasjoner/diagnose Andersen Kirurgiske teknikker Høvik Postop. mobilisering Diskusjon og kaffe PRAKTISKE ØVELSER Kneprotese operasjoner på plastbein Buss til Verdens Ende med middag FREDAG Det vanskelige kne Moderator: Warholm Behandling av gonarthrose i framtida Engebretsen Diskusjon Når det ikke fungerer intraop. Uppheim Rheumakneet Høvik Det kontrakte kne Alvik Sårkomplikasjoner Persen Diskusjon Kaffe Knerevisjon Moderator: Andersen Den smertefulle kneprotese Uppheim Diskusjon Den infiserte kneprotese Persen Diskusjon Knerevisjon (en oversikt) Warholm Lunch PRAKTISKE ØVELSER Kneprotese operasjoner på plastbein Eksamen og evaluering Avslutning

15 Vårmøte for ØNH leger Årets vårmøte for øre-nese-hals spesialister ble holdt i Skien, 30. mai til 1. juni. Ca. 70 av landets spesialister samt representanter fra industrien var samlet. Det faglige programmet omhandlet ørekirurgi på fredag, mens det var frie foredrag på lørdag. Interacoustics presentert på vårmøtet i Skien På vårmøtet benyttet OrtoMedic AS anledningen til å presentere produkter fra Interacoustics. Fra 1. mai 2002 har OrtoMedic overtatt ansvaret for salg, distribusjon, service og kalibrering av Interacoustics produkter i Norge. Produktansvaret for Interacoustics produktene tas hånd om av Heidi Østby. Produktspekteret omfatter audiometre, tympanometre, instrumenter for høreapparatanalyser, måleutstyr for ABR og OAE samt videonystagmoskopi og videooculografi med optokinetisk video stimulasjon. ABR Stand Alone Unit, EP25, med BERAphone og VN15/VO25 De sistnevnte produktene, ABR, OAE, videonystagmoskopi og videooculografi, knyttes alle opp mot Interacoustics EP25 Stand Alone Unit. Dette er et fleksibelt system med oppgraderingsmuligheter. Tympanometer, AT235 Klinisk Audiometer, AC40

16 OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1:

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1: transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Grunnkurs i asfalt Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker. Kurset vil

Detaljer

Grunnkurs innen asfalt -

Grunnkurs innen asfalt - Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Kurs: Grunnkurs i asfalt - Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Innhold:

Detaljer

Velkommen til Kardiologisk Høstmøte

Velkommen til Kardiologisk Høstmøte Utstillerinvitasjon 2015 Velkommen til Kardiologisk Høstmøte 22.-24. OKTOBER Utstilling 2 dager, torsdag og fredag Velkommen til Norsk Cardiologisk Selskaps høstmøte på Scandic Fornebu 22.-24. OKTOBER

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi

Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi Lise Husby Høvik Fagutviklingssykepleier, MSc Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital 11.Februar 2015 1 Hypotese Kneproteseopererte med høy grad av preoperativ

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side 1 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 Sommernummer: Høstmøtet 2004 God Sommer! 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Hvorfor simulerer vi ved SUS: SUS mottar mange traumepasienter hvert år. Det har vært en økning hvert eneste år. I inneværende år ser det ut som om vi

Detaljer

Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer

Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer Informasjon fra OrtoMedic AS Oktober 1998 - Nr. 38-10. årgang Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer En 10 minutter lang instruksjonsfilm i hvordan

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Lise Husby Høvik Anestesisykepleier, MSc Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital HF Fast-track seminar 11.sept. 2014 1 Hypotese Kneproteseopererte med

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Hansker fra australske Ansell.

Hansker fra australske Ansell. Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2003 - Nr. 52-15. årgang Hansker fra australske Ansell. Et nytt produkt i OrtoMedic AS sin produktportefølje. Fra 1. oktober i år overtok OrtoMedic AS agenturet på

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013

Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013 Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013 Velkommen til vårmøtet 2013! I år møtes vi til faglig samling på virkelig historisk grunn, i Erkebispegården rett ved Nidarosdomen. Her har

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

Transplantasjonskoordinator-tjenesten. Foreningen for PSC og PCB 13.11.2013

Transplantasjonskoordinator-tjenesten. Foreningen for PSC og PCB 13.11.2013 Transplantasjonskoordinator-tjenesten Foreningen for PSC og PCB 13.11.2013 Käthe Meyer Stein Foss Per Arne Bakkan Morten Budal Urs Christen Ingebjørg Kvangarsnes Hva/hvem er en organdonor? en person med

Detaljer

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 Eldrerådets rolle og funksjon 2016 Hvordan drive godt eldrerådsarbeid? Vi setter søkelys på viktige saker som Eldreråd i dag må og bør ta tak i! Kurset Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22)

Detaljer

Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet

Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet på Ilsetra ved Lillehammer Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet 2 Program NES-møte 12-14. september 2013 Ilsetra - Lillehammer (www. ilsetra.no) Torsdag 12. september 1900 - Felles

Detaljer

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2000 - Nr. 44-12. årgang CEMVAC sementblandesystem OrtoMedic AS har fra 1. august i år overtatt salg og markedsføring av CemVac produktene i Norge. Dette som en følge

Detaljer

Norsk Kjeveortopedisk Forening www.kjeveortopediskforening.no

Norsk Kjeveortopedisk Forening www.kjeveortopediskforening.no NKF s etterutdanningsprogram 2015/2016 Norsk Kjeveortopedisk Forening www.kjeveortopediskforening.no Program for etterutdanning 2015 /2016 Vi i etterutdanningsutvalget har gleden av å tilby 3 kurs og en

Detaljer

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Håvard Moksnes, Spesialist idrettsfysioterapi, PhD Lars Engebretsen, Spesialist i ortopedisk kirurgi, Professor Innhold Hva er et korsbånd? Hva skjer ved

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

Prioriteringsveileder ortopedi

Prioriteringsveileder ortopedi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder ortopedi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

GA EFFEKT ETTER 10 UKER

GA EFFEKT ETTER 10 UKER 12% Økning i utstrekk 17% Effektiviserte landinger 19% Reduksjon Overcrossing LSK KVINNER satset i forkant av skadene: GA EFFEKT ETTER 10 UKER ANALYSE: Gjennom riktige tiltak, opptrening og behandling

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Nye trender innen hoftekirurgien

Nye trender innen hoftekirurgien Informasjon fra OrtoMedic AS April 2006 - Nr. 59-18. årgang Nye trender innen hoftekirurgien Intelligent Hip Surgery Course DePuy International arrangerer 4 ganger årlig dette 3-dagers kurset i Hamburg.

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 59 pasientopphold. Den

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

Invitasjon. til PROFOs Landskongress i Bergen 27.- 29. april 2007. prostatakreft - et veiskille, ingen blindvei

Invitasjon. til PROFOs Landskongress i Bergen 27.- 29. april 2007. prostatakreft - et veiskille, ingen blindvei Invitasjon til PROFOs Landskongress i Bergen 27.- 29. april 2007 prostatakreft - et veiskille, ingen blindvei Velkommen til PROFOs Landskongress 27.-29. april 2007 PROFO (Prostatakreftforeningen) har nå

Detaljer