Ogee i omvendt hybrid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ogee i omvendt hybrid"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni Nr årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner på sitt område, og gjennom ham ble den moderne hofteprotesen skapt. Når Sir John Charnley i 1962 begynte å snakke om «The Law Friction Arthroplasty» tror vi ikke han var klar over hvor langt inn i fremtiden den suksessen ville vare. I dag, 40 år etter, er Charnley protesen fortsatt en dominerende protese i verdenssammenheng. Nok et jubileum kan Charnley protesen feire i år. Det nesten umulige er oppnådd en million proteser! Forsettelse side 2 Ogee i omvendt hybrid Hybrid innen hoftekirurgien har vært ensbetydende med sementert femurstamme og usementert acetabulum. På Sentralsjukehuset i Hedmark- Elverum har man tatt konsekvensen av hofteregisterets resultater og har siden høsten 1997 satt inn den omvendte hybrid, usementert Corail i femur og Ogee Elite sementert acetabulum. Les intervjuet med overlege Ola Gjøra på side 3. Forsettelse side 3 INNHOLD Thanks a million! Charnley protesen 40 år 1-2 Ogee i omvendt hybrid 1-4 NOFS kongress Neuflex fingerproteser 6 «Roadshow» med Arthrex 8 SFOMK Congress ESSKA Tønsberg-kurset Vårmøte for ØNH leger 15 Interacoustics presentert på vårmøtet i Skien 15

2 Forsettelse fra side 1 En million proteser! Hvordan har dette vært mulig? Jo, gjennom dokumenterte langtidsresultater fra hele verden, som viser glimrende resultater, har kirurger fra alle verdens hjørner fått tillit til protesen. Dette sammen med en utvikling av operasjonsteknikken, materialet i protesen og ikke minst instrumentene har gjort dette mulig. I Norge har Charnley protesen vært den dominerende protesen gjennom 30 år. Overlege Kjell Matre i Ålesund satte ved sitt sykehus inn den første Charnley protesen i Dette 30 års jubileet ble markert ifjor. I dag 31 år etter Charnley protesen ble introdusert i Norge, Sir John Charnley, er den fortsatt Norges klart mest benyttede protese. Charnley protesen er i dag førstevalget ved de fleste av universitetssykehusene i Norge. Det er gjennom alle disse årene produsert mange vitenskapelige studier med Charnley protesen. Gjennom Det Norske Leddprotese Registret har vi fått bekreftet at John Charnley`s ideer og prinsipper var en riktig vei å gå. I Norge nærmer det seg nå raskt innopererte Charnley proteser. Dette er et tall som vil bli passert i løpet av noen måneder. Både protesens 40 års jubileum og det at vi runder Charnley proteser, vil bli markert i forbindelse med årets Høstmøte. Vi vil her i OrtoMedia benytte anledningen til å takke alle dere som har gjort dette mulig. Denne takken rettes til alle kirurgene, sykepleierne, fysioterapeutene og administrajonen ved norske sykehus. Og det mest gledelige er at Charnley protesen fortsatt er meget vital. Vi ser derfor med glede frem i mot mange år hvor dette vil være et meget aktuelt behandlingstilbud.

3 Forsettelse fra side 1 Omvendt hybrid Innen hoftekirurgien har det vært vanlig å gjøre hybrider; sementert stamme og usementert acetabulum. Resultatene fra hofteregisteret har opp til i dag vist dårligere resultater med usementerte kopper enn sementerte kopper som for eksempel Ogee. Resultatene for de usementerte stammene belagt med hydroxyapatite, slik som Corail, har bedre resultater på pasienter under 60 år enn de sementerte stammene. Så hvorfor da ikke gjøre en omvendt hybrid; usementert stamme med sementert kopp? Dr. Ola Gjøra, Sentralsjukehuset i Hedmark-Elverum Hver for seg er jo resultatene bedre for denne kombinasjonen enn for den tradisjonelle hybriden. På Sentralsjukehuset i Hedmark HF- Elverum har man gjort denne type hybrid og vi har spurt overlege Ola Gjøra om deres erfaringer med den omvendte hybrid hvor de bruker Corail stamme og Ogee sementert acetabulum. Hva var bakgrunnen til at dere valgte denne løsningen med omvendt hybrid? - Vi har til dels brukt sementfrie hofteproteser på yngre pasienter (under 60 år) fra slutten av 80-årene. I 1989 startet vi med HA-belagt sementfri Landos Corail. Etter hvert fikk vi økt frekvens av svikt på acetabulumsiden, med revisjonsbehov. Dette fant vi ikke tilfredsstillende og valgte derfor å sementere alle primære kopper men har fortsatt med Corail stammen, som vi ikke har revisjoner på. Det var da naturlig å bruke Ogee Elite kopp som var vårt valg for sementerte kopper ellers. Hvorfor valgte dere 28 mm? - Etter hvert er det ortopediske miljø blitt klar over betydningen av en viss tykkelse av polyetylenkomponenten. Tynnvegget komponent gir større slitasje og poly-wear. Det mener det ortopediske miljøet er uheldig med tanke på løsning og ben-erosjon. Jeg mener jo at størrelsen også er viktig da en større kopp gir mindre trykkoverføring pr. flateenhet. Dette er så langt lite fokusert i ortopedisk miljø. Kanskje vi burde snakke med ingeniørgruppen om slike beregninger? Fant dere noe vitenskapelig dokumentasjon på en slik hybrid løsning? - I våre avgjørelser har vi støttet oss bl.a til resultatene i hofteregisteret. Vi har valgt å kombinere den beste usementerte stammen mot en av de beste sementerte koppene. I hvilken aldersgruppe bruker dere den omvendte hybrid? - Vi benytter den omvendte hybridløsningen på pasienter i yngre aldersgrupper, dvs. under 60 år, men også mange i aldersgruppen år får denne løsningen avhengig av benkvalitet hos den enkelte pasient. Hva er deres erfaringer så langt? - Så langt har vi bare gode erfaringer. Hvorvidt denne Forsettelse side 4

4 NOFs kongress Uppsala mai 2002 Kongressen for Nordisk ortopedisk forening (NOF) fant sted i Uppsala mai. Det var ca. 340 deltagere fra alle de nordiske landene, men det var nok flest svensker som fikk oppleve en svært god kongress. NOF har tatt signalene i tiden, lagt om kursen og tatt sikte på å bygge opp en kongress som kan være til nytte for flest mulig av medlemmene. Kongressen var viet til utdanning med fokus både på ortopeder i utdanning og spesialister i ortopedisk kirurgi. Kongressen var delt i seks hovedsesjoner med følgende tema: barneortopedi, frakturer, forskningsmetoder, hofteproteser, rygg og skulder. Innen hver sesjon var det basisforelesninger, "State of the art" forelesninger og frie foredrag. Temaforelesningene ble holdt av de fremste ortopedene innen ulike fagområder i de nordiske landene, men også av gjesteforelesere fra andre land. Symposier i gitte tema innen hvert fagfelt ga godt utbytte. Det var i tillegg 33 utstillere tilstede på kongressen slik at en hadde Produksjef Anders A. Sundal, OrtoMedic AS, Dr. Kari Indrekvam, og Dr. Ivar Austevoll, begge Kysthospitalet i Hagevik. anledning til å få demonstrert det meste av tilgjengelige implantater og utstyr. Med det økende og varierte tilbudet av møter og kongresser som etter hvert finnes innen vårt fagområde, så er det ikke alltid like lett å velge. I dag har vi mulighet til å delta på møter omkring i hele verden, og dette er kanskje en av årsakene til at så få nordmenn (29) meldte seg på NOFs kongress i Uppsala. Dette er synd for det er viktig å underbygge og styrke det skandinaviske fellesskapet. Reiser en litt omkring på møter vil en ganske fort registrere at det til tider eksisterer svært ulike Forsettelse fra side 3 kombinasjonen vil oppføre seg annerledes enn vår løsning med bare sementerte komponenter vet vi jo ikke, men det er vel liten grunn til å forvente det. Vi tror fortsatt den usementerte Corail stammen vil være en god langtidsløsning også i kombinasjon med en sementert kopp. Hvor lenge har dere nå holdt på med denne type hybrid og hvor mange har dere satt inn? - Vi gikk over til denne løsningen med omvendt hybrid høsten 1997 og setter inn ca 40 stk. pr. år av denne kombinasjonen. Inntil man har en bedre løsning på acetabularsiden enn en sementert kopp, fortsetter vi nok med dette som vår standard. Det skal bli spennende å følge denne utviklingen, å se om dette blir en trend som flere tar opp i tiden som kommer. Eller om «hard on hard» dvs. keramikk mot keramikk eller metall mot metall gjør at resultatene på usementerte kopper blir bedre.

5 behandlingsmetoder for samme lidelse, og at skillelinjene for de ulike oppfatningene gjerne går mellom nord og sør. Dersom vi skal delta i debatten med en viss tyngde og håp å nå frem med vårt syn på den best mulige behandling for pasientene, så er det ikke nok å komme fra det lille landet i nord, men det hjelper betydelig når en påpeker at dette er den vel ansette behandlingsmetoden i Skandinavia. Det er spesielt synd at det var så få ortopeder i utdanning som deltok på kongressen. Jeg garanterer at de ville hatt godt faglig utbytte. Muligheten byr seg igjen i Jeg utfordrer derfor alle ortopeder i utdanning til å sette av juni til å delta på NOFs kongress i Reykjavik og kanskje ikke minst utfordres lederne på de ortopediske avdelingene til å legge forholdene til rette slik at flest mulig av assistentlegene kan delta. Kun på denne måten kan det nordiske fellesskapet underbygges og styrkes for fremtiden. Kari Indrekvam Overlege, dr. med. Kysthospitalet i Hagevik Dr. Olav Reikerås, Rikshospitalet, Dr. Finnur Snorrason, Sykehuset Buskerud og Dr. Lasse Engesæter, Haukeland sykehus. SCOPE THIS OUT fra Arthrex Arthrex Inc. gir ut nyhetsavisen Scope This Out 3 ganger per år. Scope This Out har til hovedformål å bidra til undervisning av ortopediske kirurger gjennom å presentere «state-of-the art»-prosedyrer og «gullkorn» innen fagfeltet. Om Du og (gjerne) dine kollegaer er interesserte i å motta Scope This Out i posten, ta kontakt med OrtoMedic AS per brev, telefaks eller e-post. Abonnementet er selvfølgelig helt gratis. e-post:

6 NeuFlex fingerleddsprotese NeuFlex Fingerleddsprotese leveres av DePuy. Systemet omfatter et anatomisk formet implantat i Anasil silikon med ergonomisk tilpassede instrumenter. Protesens form, med sin anatomiske nøytrale 30-graders vinkel, gjenskaper håndens form i avslappet stilling med optimal flexor/extensor belastning. For å oppnå maksimal fleksjon kreves kun 60-grader bevegelse, sammenliknet med 90-grader for rettstammede, hengslede silikon implantater. Dette reduserer belastningen med proscnt, noe som gir forlenget levetid, og muligheten til å oppnå større fingerbevegelighet og funksjon. Utformingen tillater også 15- grader ekstra fleksjon som trengs for å gjenskape håndens naturlige funksjon med minimal anstrengelse.

7 Neuflex MCP implantat er konstruert for best mulig å ivareta håndens naturlige hvilestilling. All bevegelse er konsentrert til protesens hengselområde. Dette gjør forankring unødvendig. 90 o ved full fleksjon vil implantaten ha 30 % mindre belastning enn tettformet protese. Protesens anatomiske utforming vil innebære bedre passform og utfylling inne i kanalene, og bidrar derfor effektivt til redusert fare for dislocation. Gassplasma sterilisering er en miljøvennlig og trygg prosess som heller ikke forandrer egenskapene ved materialet i protesen. NeuFlex fingerleddprotese fås i 7-størrelser fra størrelse 0 til størrelse 60. Proximale og distale rasper samt prøveproteser er fargekodet. Fargekodet prøveproteser Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell 11. oktober oktober 2002 OrtoMedic AS vil også i år arrangere symposium for operasjonssykepleiere på Storefjell Høyfjellshotell. Programmet vil ta for seg de fleste aspektene innen protesekirurgien for såvel kne som hofteledd, av disse kan vi nevne: Biomekanikk og indikasjoner Leiring av pasienten Sementeringsteknikk Revisjonskirurgi Preparering av ben Infeksjonsproblematikk Post-operativ behandling Forelesere ved symposiet vil være: Overlege Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital Trondheim Overlege Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus, Oslo Overlege Odd Warholm, Sykehuset Vestfold Tønsberg Driftsrådgiver Gro Langnes, St. Olavs Hospital Trondheim Operasjonssykepleier Mona Figenschow, St. Olavs Hospital i Trondheim Deltageravgiften vil være kr , Dette dekker alt kursmateriell samt 2 overnattinger med full pensjon, eskl. drikkevarer. Antallet er begrenset til 100 deltagere. Påmelding innen 10. august, sendes: OrtoMedic v/ Anne-Mari Lund eller Kjell Thygesen Postboks 317, 1326 Lysaker

8 «Roadshow» med Arthrex Isamarbeid med Arthrex Inc. arrangerte OrtoMedic AS et 3-dagers «Roadshow» på Sør- og Sørvest-landet i første uke av juni. Hovedfokus var artroskopiske skulderprosedyrer og ACLrekonstruksjoner med hamstringsgraft. Med oss hadde vi Dr. Wolfgang Nebelung fra Düsseldorf, Tyskland og Edwin Snoek fra Arthrex. Dr. Nebelung jobber ved et privatsykehus i Düsseldorf og er klinikksjef for artoskopisk kirurgi. Første stopp var Vest-Agder sykehus i Kristiansand. Dr. Nebelung bidro med glimrende forelesninger om artroskopiske skulderfiksasjoner med suturanker og ACL rekonstruksjoner med hamstringsgraft. Han var også gjestekirurg på sykehuset der sykehusets kirurger og besøkende fra Lister sykehusene fikk se imponerende Prekestolen i Lysefjorden Foto: edelpix.com -Per Eide Dr. Astvaldur Arthursson, Helse Stavanger Sentralsykehuset i Rogaland, sammen med to sykepleiere fra anestesiavdelingen ved sykehuset. operasjoner utført i samarbeid med Dr. Nebelung. Videre gikk veien til Rogaland Sykehus i Stavanger. Artroskopiske skulderfiksasjoner stod på programmet når vi inviterte til kveldsmøte for Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS sammen med Dr. Svein Austdal, Dr. Astvaldur Arthursson. Dr. Wolfgang Nebelung og Dr. Svein Austdal. kirurgene. I tillegg presenterte Dr. Nebelung sine erfaringer med HTO med Opening Wedge teknikk. På operasjonsprogrammet neste dag var det pasienter med skulderinstabiliteter. Fremre instabiliteter og rotatorcuff skader ble kyndig tatt hånd om under veiledning av Dr. Nebelung og interessen for å lære blant kirurgene var overbevisende. For å vise litt av vårt vakre land ble vårt «Roadshow» avsluttet med båttur til Lysefjorden. I strålende sommervær så vi kjente plasser som Fantehålå, Prekestolen og Kjerag. Populært for alle og ikke minst for våre utenlandske besøkende. Vi vil gjerne takke sykehusene for samarbeidet og håper at vi kan gjennomføre lignende opplegg i andre deler av landet ved en senere anledning.

9 SFOMK CONGRESS 2002 ble en stor suksess! Skandinavisk Forening av Oral og Maxillofacial Kirurger (SFOMK) arrangerte sin 30. kongress på Lillehammer i tidsrommet mars deltagere fra 11 forskjellige land fikk oppleve Lillehammer fra sin beste side. President i SFOMK Astrid Ragne (Oralkirurg ved Det Odontologiske Fakultetet i Oslo) og Kongress President Stein Tveten, (Overlege Kjeve og ansiktskirurgisk avd. Ullevål sykehus) sammen med Organisasjons- og Vitenskaps komiteene gjennomførte en meget vellykket kongress både faglig og sosialt. Det ble i forkant av kongressen arrangert et anatomisk «Hands On» trauma kurs i Oslo. Professor Per Skjelbred og partnere, Kjeve- og ansiktskirurgisk avdelingen Ullevål sykehus, fikk velfortjent ros for et spennende og lærerikt opplegg på anatomisk institutt. Produktsjef Bjørn M. Tomterstad, OrtoMedic AS, Oralkirurg Bente B. Herlofson, Det Odontologiske Fakultet og Oralkirurg Anne- Karine Røynesdal, Bærum sykehus. Kongressprogrammet hadde et høyt faglig innhold med mange internasjonale foredragsholdere. Av inviterte hovedforedragsholdere skal nevnes: Professor Edward Ellis III, Dallas, Professor og President i IAOMS Paul W. Stoelinga, Nijmegen, Professor Henning Schliephake, Göttingen og Dr. Anna-Lisa Söderholm Helsingfors. Det ble lagt fram totalt 32 frie foredrag. Blant disse skal nevnes: Oralkirurg Anders Westermark, Karolinska sjukehuset, Stockholm. Han la frem sitt arbeid med TMJ-protesen til Dr. Quinn fra Walter Lorenz. Erfaringene med protesen er meget gode. Samme protese ble for øvrig presentert i forrige nummer av OrtoMedia. Det sosiale programmet var også variert og spennende. Banketten fikk en overraskende finale med Great Garlic Girls. «Jentene» tok nok pusten fra noen og enhver. Ildsjelene bak suksessen: Dr. Stein Tveten, Ullevål sykehus og Oralkirurg Astrid Rakne, Det Odontologisk Fakultet, sammen med Presidenten i IAOMS Dr. Paul Stoelinga. OrtoMedic og Walter Lorenz, som var en av to hovedsponsorer, deltok med en stor utstilling. Vår stand ble besøkt av mange og interesserte kirurger. Plater/skruer og alveolar ridge distraksjon ble diskutert med stor entusiasme. OrtoMedic AS vil med dette få takke for et godt samarbeid og få gratulere arrangementskomiteen med Astrid Ragne og Stein Tveten i spissen, for sikker gjennomføring av den 30th SFOMK Congress. Vår godt besøkte utstilling.

10 ESSKA 2002 Roma april 2002 Nå er ESSKA 2002 historie. Roma er full av historie. Og Roma er full av kultur og severdigheter og et yrende folkeliv. Dette i seg selv var vel verdt turen deltagere og en svært tilstedeværende ortopedisk industri dominerte Cavalieri Hilton Hotell og Kongressenter i disse dagene. OrtoMedic AS stod som reisearrangør for vår gruppe på i alt 19 personer, og som vanlig var det hele meget godt arrangert og planlagt. Den bra overgangen til middelhavssommer var meget behagelig. Vårt hotell lå svært sentralt med gangavstand til de fleste historiske monumenter og bygninger. Et bedre måltid på den lokale restauranten var en god avslutning på første dag. Onsdag var første ordinære kursdag, og etter en tidlig frokost bråvåknet de fleste under en forrykende taxitur til kongressenteret. For oss norske var det oppsiktsvekkende at taksameteret gikk mye langsommere enn bilen. DePuy hadde naturligvis en framtredende stand. «Vår» representant i ESSKA`s internasjonale vitenskapelige komite, Lars Engebretsen, hadde «gleden» av å være chairman under den første faglige sesjonen med de utfordringer det er å takle et audiovisuelt system som ikke fungerer helt etter forutsetningene. Han rodde det hele i land på en meget god måte, og programmet kom fort på skinnene. Hamstrings-skader var temaet for denne sesjonen, med en givende gjennomgang av profylakse, diagnose og operativ versus ikke-operativ behandling av både akutte og kroniske skader. Med tre parallelt løpende program, som alle omhandler sentrale og interessante temaer, ble deltagerne stillet overfor «det umulige valg». Under en parallelt løpende sesjon med tema artrose, ble effekt av intraarticulær installasjon av hyaluronat belyst ved et par materialer som konkluderte med tilsynelatende positiv effekt, også på femuropatellær atrose. Flere kontrollerte studier etterlyses for å bedre både dokumentasjon og pasientseleksjon. For de av oss som driver med ligamentkirurgi var alle dager spekket med aktuelle forelesninger, for en stor del flere samtidig. Cavalieri Hilton ligger på en høyde like utenfor bykjernen med panoramautsikt over Roma, og representerer det øvre luksussjikt både hva standard og pris angår. Registrering og utlevering av kursmateriell foregikk rimelig velorganisert. De forskjellige firmaer var svært omfattende representert i kongressenteret, og Intense samtaler! Dr.Odd Warholm, Dr. Knut Rokstad og Dr. Elling Alvik er godt i gang med planlegging av programmet for neste LCS-brukermøte.

11 Om en skal forsøke a trekke noen konklusjoner vedrørende de aktuelle tendenser i ACL-kirurgi, synes det å utkrystallisere seg enighet om at det også er riktig å operere de helt unge med symptomgivende instabilitet. Skade på epifyseskiven viser seg ikke å være stor risiko dersom en tar de nødvendige operasjonstekniske hensyn. Oppfølgingsresultatene ser så langt bra ut, men re-ruptur er hyppigere hos barn enn hos voksne. Det ser ikke ut til å være signifikant forskjell på langtidsresultatene mellom PBTB-graft og hamstringsgraft, men bruk av hamstrings synes å gi mindre donorsteds-morbiditet. Two-bundle-graft gir kanskje bedre stabilitet på lang sikt enn single-bundle. Når det gjelder PCL og posterolaterale skader er forholdene mer uavklart og synspunktene på flere ting fortsatt sprikende. Gruppen samlet foran Teatro dell Opera før forstillingen Adriana Lecouvreur Skulderlidelser var også som forventet viet stor oppmerksomhet. Her fikk vi på nytt bekreftet at ikke all impignement er subacromial impignement, men differensialdiagnosen versus-, og behandlingen av, posterosuperiort impignement og subcoracoidalt impignement kan fremdeles være vanskelig, selv for de mest drevne skulderkirurger. Torsdag var det pånytt tidlig frokost (og en vekker av en taxitur). Den nederlandske avdelingen gav en glimrende framstilling av mulighetene ved artroskopisk behandling av lidelser i ankel og bakre del av foten. Proksimal tibiaosteotomi var også ett av dagens temaer, foruten ytterligere presentasjoner av ligamentkirurgi i kneet. Forelesningene ble avsluttet ved lunsjtider. Ettermiddagen stod disponibel for å delta i de forskjellige Frisk diskusjon eller inspirert av Macbeth Dr. Tobias Francke, Dr. Arne Kjøndahl i samtale med produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS Forsettelse side 12

12 firmaers work-shop, eller det andre alternativet som mange valgte, å se Roma på egen hånd. Fredag var første del av formiddagen i hovedsalen satt av til femuropatellære smerte- og stabilitetsproblemer. Dette er og blir en av ortopediens hodepiner. Hvorvidt hovedproblemet er rent biomekaniske forhold eller mer subtile, dels ukjente forhold er fortsatt høyst diskutabelt, og likeledes sammenhengen mellom brusklesjoner og smerte. Scott Dye holdt igjen en engasjert forelesning om vevshomeostase og kneets funksjonelle «envelope». Psykologiske aspekter ved tilstanden ble poengtert av flere for å minne oss på denne siden av problemet. Problemer ved TKA-revisjon var også et hovedtema denne morgenen. Lørdag var det tydelig at en del hadde avsatt mer tid til byens severdigheter enn til kursaktivitet. Programmet var imidlertid høyst aktuelt med gjennomgang av problemer ved ACL-revisjon, vanskelig primær TKA, skopi av små ledd for å nevne noe. Dette var noen spredte inntrykk fra den faglige del av programmet. For oss som reiste med OrtoMedic var imidlertid turens høydepunkt lørdag kveld. Teatro dell' Opera er ingen gammel bygning i Romersk sammenheng, ferdigstillet i Det er allikevel en praktfull operasal. Den svært krevende sopranrollen i kveldens forestilling, Adriana Lecouvreur av Francesco Cilea, er nok en medvirkende årsak til at den settes opp relativt sjelden. Fiorenza Cedolins som Adriana maktet imidlertid å yte rollen full rettferdighet foran en begeistret og nesten fullsatt sal. Selv for erfarne opera-elskere ble dette noe av det største de har vært med på. En sen og utmerket middag satte punktum for noen hektiske og givende dager i den evige stad. Rune Muri Overlege Nordfjord sykehus Elven Tiber renner sentral gjennom Roma og er en av grunnene til at det i sin tid ble bygget en by på dette stedet.

13 Tønsberg-kurset mai Tønsbergkurset har blitt et begrep og det ble nå arrangert for 3.gang. Kurset konsentrerer seg om ett emne: Kneproteser, i teori og praksis Faglig ansvarlig for kurset, overlege Odd Warholm ved Sykehuset Vestfold, har vi snakket litt med. Warholm, hva var bakgrunnen for at dere startet opp med Tønsbergkurset? - Først og fremst fordi det manglet et slikt tilbud i vårt land, samtidig med at vi i Norge for 6 år siden da vi startet kurset, opererte relativt få kneproteser i forhold til hofter (1:5) I fjor var forholdet 1:3. I Sverige er forholdet mellom hofter og knær 1:2, mens det i USA opereres inn flere kneproteser enn hofteproteser. Dr. Christian Grimgaard, Bærum sykehus, Dr. Ole Reigstad, Bærum sykehus, Dr. Hans Jakob Rossebø, Haugesund sykehus og Dr. Elling Alvik, Martine Hansens hospital. Er det vanskelig å fylle kurset med deltagere, det er jo mange typer kurs som blir arrangert? - Nei, absolutt ikke. I år ble kurset gjennomført med hele 28 deltagere. Er det beregnet kun for underordnede leger eller er det også åpent for overleger? - Kurset er for assistentleger i slutten av sin ortopediutdannelse,men er også åpent for overleger. Overlegene har hittil stått for ca. halvparten av deltagerne. Er det vanskelig å sette sammen fakultetet til et kurs som dette? - Nei, vi har mange kompetente kneprotesekiruger med stor erfaring som villig stiller opp Dr. Frode Guldal, Ålesund sykehus, Dr. Leif Persen, St Olavs hospital, Trondheim, Dr. Gunnar Gullaksen, Kysthospitalet i Hagevik og Produktsjef Erik H. Johansen OrtoMedic AS. som foredragsholdere og instruktører i den praktiske delen. Hva med den sosiale rammen rundt kurset? - Kurset går over 3 hele dager. Første kvelden er det båttur med middag i skjærgården, som er vakker på denne årstiden. Andre kvelden tilbringes gjerne på Verdens Ende med alt som dettte facinerende stedet kan tilby. Den praktiske gjennomgangen av de forskjellige protesene ser ut til å ha en sentral plass på dette kurset kommentar?

14 - Kurset består av mye veiledet praksis, dvs. operasjoner på plastbein. Dette verdsettes høyt i de individuelle evalueringene fra deltakerne. Og det betyr at samarbeide med industrien er positiv? Den praktiske delen hadde ikke vært mulig å gjennomføre på denne måten uten industriens deltagelse. Hver kursdeltager opererer inn 3 proteser og assisterer på ytterligere 6. Hva med fremtiden til Knekurset i Tønsberg, vil det bestå eller vil det bli et felles implantatkurs? - Det er fra spesialitetskomiteen kommet forslag om et obligatorisk implantatkurs sammen med et kurs i infeksjoner, noe jeg tror blir altfor omfattende. Vi får vel vente å se hva det blir til. Vi takker for praten med Odd Warholm og gratulerer han og hans stab med et meget godt gjennomført kurs, og ønsker lykke til med de neste. Dr. Gunnar Gullaksen, Kysthospitalet i Hagevik - ivrig opptatt med å tilpasse en LCS protese. Dr. Hamid Sarkandi, og Dr. Elisabeth Rud, begge Martine Hansens hospital KURS I KNEARTHROSEKIRURGI 22. TIL 24. MAI 2002 I TØNSBERG ONSDAG Innledning Warholm Kneprotesens historie Andersen Kaffe Forberedelser: Moderator: Warholm Valg av protese, design og dokumentasjon Alvik Preoperativ planlegging Persen Leiring og antibiotikaprofylakse Andersen Kirurgiske tilganger Andersen Diskusjon Lunch TKA: Moderator: Høvik Alignment Warholm Bløtdelsbalanse Alvik Ekstensormekanisme Persen PCL Uppheim Sement/ikke sement Persen Diskusjon og kaffe PRAKTISKE ØVELSER Kneprotese operasjoner på plastbein Båttur med middag TORSDAG Profyl/postop: Moderator: Uppheim DVT profylakse ved TKA Dahl Diskusjon Anestesi ved kneprot. Lindholm Postop. smertebehandling Lindholm Postoperativ mobilisering Warholm Diskusjon og kaffe HTO - Moderator: Persen Indikasjoner/diagnose Alvik Kirurgiske teknikker Høvik Postop. mobilisering Høvik Diskusjon Lunch Uniprotese - Moderator: Alvik Indikasjoner/diagnose Andersen Kirurgiske teknikker Høvik Postop. mobilisering Diskusjon og kaffe PRAKTISKE ØVELSER Kneprotese operasjoner på plastbein Buss til Verdens Ende med middag FREDAG Det vanskelige kne Moderator: Warholm Behandling av gonarthrose i framtida Engebretsen Diskusjon Når det ikke fungerer intraop. Uppheim Rheumakneet Høvik Det kontrakte kne Alvik Sårkomplikasjoner Persen Diskusjon Kaffe Knerevisjon Moderator: Andersen Den smertefulle kneprotese Uppheim Diskusjon Den infiserte kneprotese Persen Diskusjon Knerevisjon (en oversikt) Warholm Lunch PRAKTISKE ØVELSER Kneprotese operasjoner på plastbein Eksamen og evaluering Avslutning

15 Vårmøte for ØNH leger Årets vårmøte for øre-nese-hals spesialister ble holdt i Skien, 30. mai til 1. juni. Ca. 70 av landets spesialister samt representanter fra industrien var samlet. Det faglige programmet omhandlet ørekirurgi på fredag, mens det var frie foredrag på lørdag. Interacoustics presentert på vårmøtet i Skien På vårmøtet benyttet OrtoMedic AS anledningen til å presentere produkter fra Interacoustics. Fra 1. mai 2002 har OrtoMedic overtatt ansvaret for salg, distribusjon, service og kalibrering av Interacoustics produkter i Norge. Produktansvaret for Interacoustics produktene tas hånd om av Heidi Østby. Produktspekteret omfatter audiometre, tympanometre, instrumenter for høreapparatanalyser, måleutstyr for ABR og OAE samt videonystagmoskopi og videooculografi med optokinetisk video stimulasjon. ABR Stand Alone Unit, EP25, med BERAphone og VN15/VO25 De sistnevnte produktene, ABR, OAE, videonystagmoskopi og videooculografi, knyttes alle opp mot Interacoustics EP25 Stand Alone Unit. Dette er et fleksibelt system med oppgraderingsmuligheter. Tympanometer, AT235 Klinisk Audiometer, AC40

16 OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2005 - Nr. 58-17. årgang CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Computer-Assisted-Surgery eller CAS som det blir forkortet, har gjort sitt

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Svimmelhet er spennende

Svimmelhet er spennende Informasjon fra OrtoMedic AS Mars 2002 - Nr. 47-14. årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert 1. - 2. februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2000 - Nr. 44-12. årgang CEMVAC sementblandesystem OrtoMedic AS har fra 1. august i år overtatt salg og markedsføring av CemVac produktene i Norge. Dette som en følge

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010 Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Innhold 1/2010 Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening 4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010 Ansvarig

Detaljer