Gro I. van der Meeren, Austevoll havbruksstasjon, Havforskningsinstituttet, 5392 Storebø Kees O. Ekeli, Akvariet i Bergen, PB 1870, 5817 Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gro I. van der Meeren, Austevoll havbruksstasjon, Havforskningsinstituttet, 5392 Storebø Kees O. Ekeli, Akvariet i Bergen, PB 1870, 5817 Bergen"

Transkript

1 Kartlegging av amerikansk hummer (Homarus americanus) i Oslofjorden. (Foreløpig rapport. Endelig rapport vil bli utarbeidet etter sesonglukking av hummerfisket i Oslofjorden) Gro I. van der Meeren, Austevoll havbruksstasjon, Havforskningsinstituttet, 5392 Storebø Kees O. Ekeli, Akvariet i Bergen, PB 1870, 5817 Bergen Sammendrag I 1999 ble det levert to hummere fra Bunnefjorden til Akvariet i Drøbak. Grunnen var at hummerne var avvikende i utseende. Både morfologi og genetiske analyser viste at de var amerikanske hummere (Homarus americanus). Akvariet i Bergen, sammen med Havforskningsinstituttets, tok initiativ til Kartlegging av amerikansk hummer i Oslofjorden. Det ble i august 2000 etablert et nettverk mellom Akvariet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Akvariene i Drøbak og Risør, Oslofjorden Fiskerlag og Fiskeridirektoratet, Region Skagerakkysten. I ettertid er Akvariet i Ålesund, Møreforsking og Universitet i Trondheim koblet inn. Til første uke i desember er det registrert 24 hummere. Åtte, levert til Drøbak, Flødevigen ved Arendal og Ålesund, har alle morfologiske trekk som renrasete amerikansk hummer. Fangstene har vært små, men innblanding av amerikansk hummer er et nasjonalt problem. Registreringene viser en opphopning ved større byer, særlig med internasjonal flyplass like ved. Regelverket ved import av levende hummere er tilsynelatende i liten grad fulgt opp. Det vil være behov for en løpende overvåking av kysten med særlig tanke på nyutsatt, importert hummer, i tillegg til lokale undersøkelser for å se om det kan forkomme hybrider i de områdene det nå er påvist gjentatte utsettinger over mange år, slik som i indre Oslofjord. Austevoll / Bergen desember

2 Historikk: I november 1999, ble det levert to hummere fra Bunnefjorden ved Oslo til Akvariet i Drøbak. grunnen var at lokale fiskere syntes hummerne var avvikende i utseende. Akvariet tok kontakt med Akvariet i Bergen ved Kees Ekeli, som igjen tok kontakt med Havforskningsinstituttet ved Gro I. van der Meeren, for å vurdere hva slags hummere det var. Både morfologiske trekk og genetiske analyser viste at det var amerikanske hummer (Homarus americanus) som var innlevert. Begge var hunner og en hadde egg som var i klekkefasen. Hummerne er i ettertid tatt i forvaring i utstillingen ved de to akvariene. Hummerne var så små at de neppe var utsatt, men kanskje klekket ut lokalt. Dette er bekymringsfullt, da det kan bety at det kan finnes tilstrekkelig av denne fremmede arten til at den reproduserer seg. Problemene rundt slike introduksjoner av en konkurrent til opprinnelige arter er, kort fortalt, at det kan ha negativ innvirkning gjennom økt konkurranse om mat, skjul og partnere, hybrider med redusert forplantningsevne, og en adgang for sykdom som ikke forekommer hos den opprinnelige arten. I tillegg kommer også potensielle negative ringvirkninger på bunndyrsamfunnet generelt (se Fisken og Havet nr 2, 2000 og Marmenell nr 1, 2000). Akvariet i Bergen tok initiativ til videre aksjon, for å finne ut hva fangsten av amerikansk hummer i Norge kunne innebære. Dette resulterte i to søknader: a) Kartlegging av amerikansk hummer i Oslofjorden der kr ble søkt dekket gjennom Fiskeridirektoratet, og b) Samkvem mellom amerikansk og europeisk hummer, der kr ble søkt fra Norges forskningsråd. Akvariet i Bergen vil i tillegg bidra til begge prosjektene med egeninnsats av omtrent samme verdi. Prosjektene ble utformet av forsker Gro I. van der Meeren fra Havforskningsinstituttet, i samråd med Kees O. Ekeli og Stig Sægrov ved Akvariet i Bergen, og sendt medio desember Kartlegging Oppstart I juli 2000 bevilget Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet i felleskap midlene til kartleggingsundersøkelsen av amerikansk hummer i Oslofjorden. Det ble i august 2000 etablert et prosjektnettverk der Havforskningen samarbeider med Akvariet i Bergen, Akvariet i Drøbak og Akvariet i Risør, Oslofjorden Fiskerlag og Fiskeridirektoratet, Region Skagerakkysten. Sekretær ved Oslofjorden Fiskerlag har stilt opp som koordinator og formidler mellom fiskerne og prosjektledelsen. Både Fiskeridirektoratets regiondirektør i Kristiansand og fiskerikontoret i Fredsrikstad har vist stor interesse for prosjektet, gjennom informasjon og tilrettelegging for innsamlingen. I ettertid er også Akvariet i Ålesund, Møreforsking og Universitet i Trondheim, ved Trondhjems biologiske stasjon koblet inn. Havforskningsinstituttet har faglig ansvar, mens Akvariet i Bergen har prosjektledelse og ansvar for drift av prosjektet. Rutiner for innsamling av dyr og fangst informasjon er utarbeidet og gjort kjent for alle samarbeidspartene. Det er trykt opp en etterlysningsplakat med bilder, beskrivelse og telefonnumre til prosjektledelsen. Her var det også bekjentgjort at ved bekreftelse av innlevert amerikansk hummer, vil fiskeren få betalt for hummeren og en økonomisk belønning i tillegg. 2

3 Plakaten ble distribuert til fiskemottak og andre aktuelle steder over hele Oslofjordområdet, i tillegg til å bli sendt ut som en pressemelding. Godkjente mottakssteder for levende hummer på Øst-og Sørlandskysten blir ved Akvariet i Drøbak, Vasser Fiskemottak, Akvariet i Risør og Flødevigen Forskningsstasjon. Her er det personer med opplæring i å skille artene. Ved tvil, så blir hummeren likevel tatt i mot, for å avgjøre art ved genetisk analyse. Skulle noen amerikansk eller mulig amerikansk hummer dukke opp andre steder i landet, så er Akvariet i Ålesund, Møreforsking og Universitetet i Trondhjem, ved Trondhjems biologisk stasjon spesielt varslet om kartleggingsprosjektet og registreringsrutinene. Gjennom pressemelding og en serie intervjuer med media, er det spredt informasjon til folk flest, om at Akvariet i Bergen eller Havforskningsinstituttet kan kontaktes av enhver som har spørsmål eller fangster som vedkommende lurer på. Fiskeridirektoratet ga dispensasjon fra minstemålsbestemmelsene samt reglene for fangstsesong for fire utvalgte fiskere, som vil levere mulig amerikansk hummer fra sine områder, som ligger i Bunnefjorden, innerst i Oslofjorden og ytterst ved Hvaler og Tjøme/Nøtterøy. Disse startet et systematisk fiske fra 1 september, der hele fangsten dagbokføres og all amerikansk hummer leveres til Akvariet i Drøbak. På grunn av små fangster ble en merke/gjenfangst undersøkelse i Bunnefjorden henlagt. Disse fiskerne fikk kun 34 hummere samlet gjennom hele september. Dette ikke var tilstrekkelig hummer til å merke, for å få gjennomføre en pålitelig bestandsanalyse. Ved Hvaler ble det registrert 84 hummere samme tid, men da dette er utenfor område der det er sikre registreringer av amerikansk hummer, var bestandsanalyse ikke prioritert. Gjennom Norges dykkerforbund og dykkertidsskrifter, er observasjoner fra dykkere er ønsket velkomne. Det er samtidig lett gjort for dykkeren å ta feil ved artsbedømmelsen og dessuten er faren for å rive av klør stor. Vi finner det derfor tilrådelig å gjøre det klart at det ikke er anledning for dykkerne å fange inn hummer, uansett art. Derimot vil det lokale fiskerlaget være takknemlig for informasjon, så de kan sette ut teiner der dykkere eventuelt har sett hummer som kan være av amerikansk avstamning. Ved åpningen av hummerfisket i oktober, var etterlysningen etter amerikansk hummer så langt vi har erfart alminnelig kjent langs kysten av Oslofjorden og sørlandskysten, samt over store deler av vestlandet. Kees Ekeli fulgte oppstarten ved å reise rundt til fiskere i Østfold og Akershus og være tilgjengelig med informasjon og veiledning. All innsamlet hummer merkes individuelt og holdes levende. Det er nå adgang for publikum til å se amerikansk hummer på utstilling i alle de involverte akvariene. Genetiske prøver og hummer som ikke trenges til utstilling, blir i månedsskiftet november/desember overført til Akvariet i Beregn, der den skal lagres for genetiske og helsemessige undersøkelser og mulig bruk i atferdsforsøk. I tillegg til mikrosatelitt elektroforese analyser, vil det også bli foretatt DNA analyser ved Havforskningsinstituttet. Dette i samarbeid med forsker Knut Jørstad, som også er med i EU-prosjektet GEL (Genetisk kartlegging av hummer i Europa). Resultat Fram til 1 desember er det tatt i mot inn 24 hummere av mottaksstedene, 6 til Drøbak (inkl. de 2 fra 1999), 6 til Vasser, 6 til Risør, 3 til Flødevigen biologiske stasjon i Arendal, 2 til hummerklekkeriet på Kvitsøy, som samarbeider med Havforskningsinstituttet, og 1 til Ålesund. I tillegg er det rapportert om 4 hummere til, 3 ved Risør og 1 ved Kristiansand, som ikke er levert til mottaksstasjonene (se vedlagt fil am.hummer kart des 2000.doc ). 3

4 Åtte av disse har alle morfologiske trekk på at de er renrasete amerikansk hummer (se tabell) og regnes som meget sikre funn, selv om den genetiske testen gjenstår. I tillegg har vi en som har den karakteristiske rostrumtaggen, men ingen andre trekk, og 12 har farger som minner om den typiske fargen på amerikansk hummer, men ingen andre amerikanske trekk. Disse er vi mindre sikre på, og avventer de genetiske analysene. Eventuelle hybrider kan være vanskelig å artsbestemme, og hummer er uansett en art med stor fargevariasjon. Tabell over antatt amerikanske hummere fanget i norske farvann De åtte første (fet font) regnes som sikre funn. Resten er mindre sikre, men det vil bli foretatt genetisk analyse av alle. Nr. Dato Dyp Redskap Sted Total (m) lengde (cm) Kjønn Utrogn Hvite felt Farge Ventral rostrum pigg 1 nov.99 Hummerteine Bunnefjorden 24,2 Hunn Nei Nei Brun/grønn Ja 2 nov.99 Hummerteine Bunnefjorden 27,5 Hunn Ja Nei Brun/grønn Ja 3 jul.00 Ikke opplyst Lillesand 30 Hunn Nei Nei Brun/grønn Ja 4 sep.00 5 Åleruse Slemmestad 27,9 Hunn Nei Nei Brun/grønn Ja 5 sep.00 5 Åleruse Sandefjord 28,8 Hann x Nei Brun/grønn Ja 6 mai Garn Kristiansand ca. 29 Hunn Inn Nei Brun/grønn Knekt 7 sep.00 Ikke opplyst Ålesund? Hann x Nei Brun/grønn Ja, 2 stk 8 okt.00 Hummerteine Kristiansand Ikke innlevert Brun/grønn Ja 9 sep.00 5 Åleruse Tønsberg 23 Hunn Nei Ja Mørkbrun/hvit/blå Nei 10 okt.00 5 Hummerteine Slemmestad 21,8 Hunn Ja Nei Brun/gul Nei 11 okt Hummerteine Rauer-Svenner 25,3 Hann x Ja Svart/brun/gul Nei 12 nov Hummerteine Herføl 34,7 Hann x Ja Mørkbrun/gul Nei 13 nov Hummerteine Kråkerøy 22 Hann x Nei Brun/gul Nei 14 nov Hummerteine Ula 23 Hunn Nei Ja Sort/gul/hvit Nei 15 nov Hummerteine Ula 23,4 Hunn Nei Nei Sort/gul/hvit Nei 16 nov Hummerteine Øst for Svenner 22,4 Hunn Nei Ja Tigret gul/svart Nei 17 okt Hummerteine Fevikskilen 27 Hunn Nei Ja Svart Nedoverbøyd 18 okt. 00 Hummerteine Arendal 23,2 Hunn Ja Nei Brunspettet Nei 19 okt Hummerteine Risør 24,7 Hann x Ja Svart Ja 20 nov Hummerteine Arendal 18,8 Hann x Nei Brunspettet Knekt 21 nov.00 Hummerteine Arendal 20,5 Hunn Nei Ja Svart Antydning 22 des.00 Hummerteine Kristiansand? 23 okt.00 Hummerteine Kvitsøy? 24 nov.00 Hummerteine Kvitsøy? Mest oppsiktsvekkende var det at det i år ble rapportert inn minst 3 amerikanere i Aust og Vest Agder, mot bare 2 nye fra indre Oslofjord. Det er særlig i området Lillesand til Kristiansand de sikre registreringene av amerikansk hummer er gjort. Mai til august registreringene hadde bundne klør, men ikke de sist registrerte fra i høst. Forklaringen kan ligge i en ubekreftet informasjon om at en privatperson sist jul importerte 8 hummere fra Amerika for eget konsum. Alle rømte fra samlekista i sjøen etter kort tid. Vi har enda ikke fått kontrollert alle de oppfiskede hummerne, og er i gang med å sende ut etterlysning etter mer informasjon gjennom Lillesandposten. Det har blitt levert en del avvikende hummer i området mellom Risør og Grimstad, men her er vi i tvil om det er amerikansk hummer det er snakk om. De genetiske analysene vil her være avgjørende. Fra Vestfold har det kommet inn en del, men bortsett fra et tilfelle i Sandefjord, er de fleste litt tvilsomme. Igjen må vi vente på de genetiske analysene. I tillegg er det rapport en sikker amerikansk hummer fanget rett utenfor Ålesund. Det er dermed klart at innslag av amerikansk hummer ikke lenger er knyttet til et enslig lokalt utslipp i indre Oslofjord, men er et nasjonalt og vedvarende problem. 4

5 Da sesongen enda er i gang, så vil vi komme med en oppfølgingsrapport i januar, der hummerfisket vil bli fulgt ut året. Fangstdagbøkene er også under føring, så de blir rapportert da. Foreløpig viser de at fangstene er svært små, og det er ikke tatt amerikansk hummer av noen av disse fire fiskerne så langt i år. Konklusjon Det er for tidlig å dra noen endelig konklusjon av prosjektet, men det kan se ut som mistanken om en kraftig innblanding lokalt i Oslofjorden kanskje ikke var berettiget. Vi må imidlertid ta forbehold om at årets totale hummerfangster var så dårlige, at det er vanskelig å si noe som helst med sikkerhet. Undersøkelsen har imidlertid vist at innblanding av amerikansk hummer er et nasjonalt problem. Selv om fangstene har vært små og sporadiske, så er de svært spredt geografisk. Da vår egen hummerbestand er så svak som den er, så kan vi se at mer eller mindre overlagte utslipp av 1-15 amerikanske hummere i et område kan vises igjen i fangstene, og da vil de også kunne ha konsekvenser for den lokale hummerbestanden. I hvor stor grad amerikansk hummer interfererer med den lokale arten, vet vi i dag ingenting om. Dette vil bli sett nærmere på i prosjektet Samkvem mellom amerikansk og europeisk hummer. Det kan se ut som om gjenfangstene har en viss opphopning i områder med større byer, særlig med en internasjonal flyplass i nærheten. Det er også grunn til å anta at betingelsene for hummerimporten ikke alltid blir fulgt. For å få importtillatelse for amerikansk hummer betinger det at man enten koker hummeren ved ankomst og steriliserer transportutstyret, eller at det samme gjøres ved et godkjent mottakssted. Vi har i løpet av dette prosjektet sett og hørt om at dette ikke følges opp, bl. a er det observert levende amerikansk hummer solgt over disk i Trondheim. Vi kjenner ikke til om butikken hadde spesiell tillatelse for å gjøre dette. Videre har vi fra sikre kilder fått høre om at det har ved flere anledninger vært solgt levende amerikansk hummer om sommeren langs sørlandskysten, og vi kjenner som tidligere nevnt til et tilfelle hvor 8 importerte amerikanske hummer antagelig rømte fra en samlekasse i sjøen. Disse forholdene skyldes neppe bevisste regelbrudd, og er neppe enestående i sitt slag. Det skyldes heller mangel på informasjon rundt regelverket for import av amerikansk hummer, manglende forståelse for negative konsekvenser og mangel på oppfølging av regelverket. Det vil derfor være behov for en løpende overvåking av kysten med særlig tanke på nye utsettinger av importert hummer, og også lokale undersøkelser for å se om det kan forkomme hybrider i de områdene det nå er påvist at det har vært gjentatte utsettinger over mange år, slik som i indre Oslofjord. Dette prosjektet har blitt presentert offentlig ved flere anledninger i løpet av høsten: Poster ved 6th International Lobster Conference and Workshop i Key west, Florida, USA, september 2000 (vedlegg 5) Demonstrasjon av amerikansk hummer ved Forskningsdagene i Bergen, september 2000 Rapport trykket og presentert ved ICES Annual Meeting i Brugge, september 2000 (vedlegg 6) Presentasjon i interne grupper og program ved Havforskningsintituttet Pressemelding 29 september 2000 (vedlegg 7) En rekke intervjuer med lokal- og riksaviser, dykkermagasiner, lokale fjernsynskanaler og radio, svenske aviser og magasiner 5

6 Løpende rapportering til Direktoratet for Naturforvaltning Informasjon til Danmark, der det er under utarbeidelse en større rapport om introduksjon av nye marine arter i Europa. Formidlingsliste: Havforskningsinstituttet ved Senter for havbruk Demonstrasjon på artsforskjellene under Åpen forksningsdag i Bergen, september Ekeli, K.O Etterlysningsplakat om amerikansk hummer. Ekeli, K.O. og G.I. van der Meeren Oslo Invitert som innleggere til Orienteringsmøte om amerikansk hummer i Oslofjorden, Fiskeridepartementet, 11 mai van der Meeren, G.I Notat Sammenlikning mellom amerikansk hummer (Homarus americanus) og europeisk hummer (Homarus gammarus), mai van der Meeren, G.I Informasjonsinnlegg om prosjekt på amerikansk hummer på 2 programmøter ved Havforskningsinstituttet. van der Meeren, G.I. og K.O Ekeli Amerikanere på villspor Homarus americanus i indre Oslofjord. Fisken og Havet nr. 2: / Marmenell 1 / Marmenell 4. van der Meeren, G.I., K.O. Ekeli, Jørstad & S. Tveite Americans on the wrong side The lobster Homaus americanus in Norwegian waters. ICES CM 2000/U:20, 13 pp. van der Meeren, G.I., K.O. Ekeli, Jørstad & S. Tveite Americans on the wrong side Homaris americanus captured in Norwegian waters. Oral presentation at ICES 2000 Annual Science Conference, Brügge September van der Meeren, G.I., K.O. Ekeli, K.E. Jørstad & S. Tveite Americans on the wrong side The lobster Homaus americanus in Norwegian waters. Poster presentation at Sixth International Lobster Conference 2000, Key West, 9-15 September Intervjuer og innlegg angående amerikansk hummer med Agderposten, Dagbladet, VG, svensk nyhetsbyrå, Land (svensk ukemagasin), Sambygdingen (Drøbak), Osloavisen, Fiskaren, Tønsberg Blad, Østlandssendingen, TV2 og NRK Hordaland/Dagsrevyen, mai-november

7 Statusrapport: Samkvem mellom amerikansk og europeisk hummer. Kartleggingen vist at det er en liten, men stadig utsetting av amerikansk hummer i Norge. Det er derfor av betydning å få sett på forholdet mellom de to artene, når de konkurrere om samme ressurser. I november 2000 bevilget Norges forskningsråd kr, som da uløste kr som allerede var øremerket prosjektet fra Fiskeridirektoratet. De planlagte eksperimentene vil bli gjennomført ved Akvariet i Bergen, med Gro I. van der Meeren som faglig prosjektleder. På grunn av den sene bevilgningen fra Norges forskningsråd, kunne ikke forsøkene kom i gang i 2000 som tenkt, men vil bli gjennomført i Vi er da avhengig av at de nødvendige midlene fra Fiskeridepartementet blir overført fra 2000 til 2001 (se foreløpig regnskapsoversikt). Det er likevel lagt ned et betydelig arbeid i 2000, gjennom videre planlegging av forsøkene, avtaler om innkjøp av forsøksdyr, litteraturstudier, og direkte kontakt med forskere fra flere land som har erfaring med hybridiseringsforsøk med de to artene. 7

Amerikanere på villspor- Homarus americanus i indre Oslofjord

Amerikanere på villspor- Homarus americanus i indre Oslofjord Amerikanere på villspor- Homarus americanus i indre Oslofjord Gro I. van der Meeren, Austevoll havbruksstasjon og Kees O. Ekeli, Akvariet i Bergen Høsten 1999 ble Akvariet i Bergen kontaktet angående en

Detaljer

Høringssvar rapport med forslag til forvaltning av hummer

Høringssvar rapport med forslag til forvaltning av hummer WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf:22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 E-post: njensen@wwf.no info@wwf.no www.wwf.no Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817

Detaljer

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet NOTAT Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet 1 Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Innledning For

Detaljer

Soneforvaltning som verktøy

Soneforvaltning som verktøy Soneforvaltning som verktøy Einar Dahl Havforskningsinstituttet Erfaringsseminar om Aktiv forvaltning, Strand hotell Fevik 6/1-2013 Soneforvaltning marine områder Områdebaserte tiltak: Noen områder gis

Detaljer

Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport

Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport Dette er en arbeidsrapport til alle de som bidrar med hummerdagbok. Fjorårets hummerfiske var det syvende året etter at nye reguleringer ble innført i 2008. I 2014 gikk

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Oslofjordkonferansen 2015

Oslofjordkonferansen 2015 Oslofjordkonferansen 2015 Fiskebestander i Oslofjorden Om fiskebestandene Strandnot / vinterfiske torsk Leppefisk / sjøørret Bevaringsområder Programleder kyst: Jan Atle Knutsen Noe mangler - marint miljø?

Detaljer

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016 Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 6 Espen Johnsen (espen.johnsen@imr.no) Havforskningsinstituttet Råd I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen av tobis tilrår

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 1 2011 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. Terje van der Meeren 1 og Håkon Otterå 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Svar fra Norges Fritids- og Småfiskerforbund til Hummerarbeidsgruppen.

Svar fra Norges Fritids- og Småfiskerforbund til Hummerarbeidsgruppen. Tolvsrød, den 23. September 2007. Thomas Langeland Rådgiver Sekretær hummerarbeidsgruppen Fiskeridirektoratet Region Sør Fiskerikontoret Kristiansand Østre Strandgate 12A 4610 Kristiansand Svar fra Norges

Detaljer

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE 1 Sammendrag I 2014 gjennomførte Norge et forsøksfiske etter makrellstørje. Fartøyet som ble valgt ut til å delta i forsøksfisket fikk tildelt en kvote på 30 tonn

Detaljer

Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite. Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud

Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite. Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud Betydning av skjul for bæreevne for hummer i havbeite Ann-Lisbeth Agnalt, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad & Ellen S. Grefsrud Havbeite Er det også havbruk? Lov om akvakultur omfatter utsetting og gjenfangst

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT IT II-92 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: "G.M. Dannevig" 4.- 11. september 1991 Sørlandskysten mellom Arendal og Flekkefjord

Detaljer

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver 2-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver BAKGRUNN Allerede rundt århundreskiftet var forskere og fiskere opptatt av mulige

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg, Fiskeridirektoratet Nasjonal høringskonferanse Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Trondhjem 28.-29. oktober 2014 LFI Uni Miljø Om

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet

Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt laks Olav Moberg Fiskeridirektoratet Hardangerfjordseminaret Nordheimsund, 18-19. november 2014 LFI Uni Miljø Om rømt laks i ville bestander Bakgrunn for krav om

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

Toktrapport fra forsøkene med redskapsmodifikasjoner

Toktrapport fra forsøkene med redskapsmodifikasjoner rapport fra HAVFORSKNINGen Nr. 33 2013 Toktrapport fra forsøkene med redskapsmodifikasjoner Tokt utført i juni og august 2013 Anne Christine Utne Palm, Svein Løkkeborg, Bente Hoddevik Ulvestad, Bjørn Erik

Detaljer

Aktiv forvaltning av marine ressurser lokalt tilpasset forvaltning. Status og fremdrift. Torjan Bodvin Hovedprosjektleder Havforskningsinstituttet

Aktiv forvaltning av marine ressurser lokalt tilpasset forvaltning. Status og fremdrift. Torjan Bodvin Hovedprosjektleder Havforskningsinstituttet Aktiv forvaltning av marine ressurser lokalt tilpasset forvaltning Status og fremdrift Torjan Bodvin Hovedprosjektleder Havforskningsinstituttet I HAV 21 uttales følgende: Nye prinsipper for organisering

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk. Ole Torrissen

Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk. Ole Torrissen Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk Ole Torrissen Startet torskeoppdrettet i 2001? 1866 G.O. Sars klekte torsk 1885 G.M. Dannevig bygde Flødevigen Havbeite av torsk fram til 1970 1880 Klekkerier

Detaljer

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

+XPPHUHQÃSRSXO UÃRJÃKHPPHOLJKHWVIXOOÃ

+XPPHUHQÃSRSXO UÃRJÃKHPPHOLJKHWVIXOOÃ +XPPHUHQÃSRSXO UÃRJÃKHPPHOLJKHWVIXOOÃ *URÃ,ÃYDQÃGHUÃ0HHUHQÃRJÃ$QQ/LVEHWKÃ$JQDOWÃ $WÃKXPPHUHQÃHUÃSRSXO UÃHUÃGHWÃQRNÃInÃVRPÃEHVWULGHUÃ/DQJVÃVWRUHÃGHOHUÃ DYÃYnUÃODQJVWUDNWHÃN\VWÃKDUÃPDQJHÃJMHQQRPÃODQJHÃWLGHUÃYRNVQHÃVRPÃ

Detaljer

Hvem er sportsfiskerne i Oslofjorden og hvilken verdi representer denne aktiviteten?

Hvem er sportsfiskerne i Oslofjorden og hvilken verdi representer denne aktiviteten? Hvem er sportsfiskerne i Oslofjorden og hvilken verdi representer denne aktiviteten? Thrond O Haugen Jonathan E Colman Stian Stensland Ståle Navrud Jeanette Thimamontri Bakgrunn Mye krangling om hvem som

Detaljer

FREDNINGSOMRÅDER FOR HUMMER - FÆRDER NASJONALPARK

FREDNINGSOMRÅDER FOR HUMMER - FÆRDER NASJONALPARK Fylkesmannen i Vestfold Saksbehandler: Kari Grundvig Postboks 2076 Telefon: 97140634 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør 3103 TØNSBERG Vår referanse: 16/5512 Att: Bjørn Strandli Deres referanse:

Detaljer

HØRING - FANGST AV ROGNHUMMER TIL BRUK SOM STAMDYR FOR OPPDRETT ELLER HAVBEITE

HØRING - FANGST AV ROGNHUMMER TIL BRUK SOM STAMDYR FOR OPPDRETT ELLER HAVBEITE FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Iht adresseliste Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 09/8184 Vår dato: 07.04.2009 HØRING - FANGST AV ROGNHUMMER

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, 2015 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Juni 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Forhold

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 3-2010 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. Terje van der Meeren 1 og Knut E. Jørstad 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!!

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! ISSN 0800-7667 okter med ((G.M. D A N NE VIG,) PER T. HOGNESTAD NR. 7-87 %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! d~knr &iola9irbc dkrion qhbobben FORS0KSFISKE (Fig.VI) Pravefiske med garn for

Detaljer

Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid

Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid Jeroen van der Kooij Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Nittedal kommune Alle foto er tatt av

Detaljer

Høstbare arter i sjø bestandsutvikling Utdrag fra HI-rapport 2015 Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark

Høstbare arter i sjø bestandsutvikling Utdrag fra HI-rapport 2015 Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark Høstbare arter i sjø bestandsutvikling Utdrag fra HI-rapport 2015 Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark Havforskningsinstituttet gjennomfører årlig en høstundersøkelse hvor det fiskes

Detaljer

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.

Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet. SAK 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 1 SAMMENDRAG Havbrisling. Under forutsetning av at Norge i avtale med EU får om lag samme kvantum havbrisling som i 2015, foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

FLEKKERØY HUMMER SA - HUMMERHAVBEITE VED OKSØY I KRISTIANSAND

FLEKKERØY HUMMER SA - HUMMERHAVBEITE VED OKSØY I KRISTIANSAND 1 av 7 Vår dato Vår referanse NÆRING OG ENERGISEKSJONEN 01.07.2014 13/02260-12 : ---, U41 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Flekkerøy Hummer SA Frode Stokkeland Kårholmsveien 66

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 Bergen Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo 24.11.2006 Høringsuttalelse: Forslag til reguleringstiltak på kysttorsk Norges Naturvernforbund

Detaljer

FMC BIOPOLYMER 980859525 - TILLATELSE TIL UNDERSØKELSE AV HØSTBARE STORTARERESSURSER I NORD-TRØNDELAG 2012

FMC BIOPOLYMER 980859525 - TILLATELSE TIL UNDERSØKELSE AV HØSTBARE STORTARERESSURSER I NORD-TRØNDELAG 2012 Wit:åg FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen FMC Biopolymer AS Saksbehandler:Terje Halsteinsen Postboks 2045 Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 5504 HAUGESUND Vårreferanse: 12/3232 Deresreferanse:

Detaljer

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander,

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ØRVIKDAMMEN Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ved å fjerne ulovlig utsatt karpe 01.09.2013 KJELL-HENRIK SEMB Restaurering

Detaljer

Høring regulering av fisket etter leppefisk i 2015

Høring regulering av fisket etter leppefisk i 2015 Høring regulering av fisket etter leppefisk i 2015 Innledning Målet om å opprettholde det biologiske mangfoldet, altså å sikre at utøvelsen av fisket verken skal true vedkommende bestand eller økosystemets

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet

Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet Fangst og fiske i Norge Lang kyst Havområdet er 7x fastlandet Store og rene havområder

Detaljer

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 P 3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 I 2013 fisket norske fartøy totalt 30 446 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på

Detaljer

Dato: Antall sider (inkl. denne): 7. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse,

Dato: Antall sider (inkl. denne): 7. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Notat Til: Fra: Den som måtte ha interesse av det Statens naturoppsyn i Troms Dato: 05.09.2016 Antall sider (inkl. denne): 7 Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Troms

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 SAK 4/2014 REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2014/2015 4.1 SAMMENDRAG Dersom det blir åpnet for et loddefiske sommeren 2014 foreslår Fiskeridirektøren i det vesentlige

Detaljer

FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden?

FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden? FAKTAARK: Hvordan få en bedre forståelse av potensialet til gytebestanden? Undersøkelser viser at hvis man erstatter gytebestandens biomasse (mengde målt i tonn) med total mengde egg som den samme bestanden

Detaljer

På tur i et halvt år

På tur i et halvt år og tørt! www.harebakken.com FRDAG 6. februar 2015 Uke 6 Nr 31 142. årgang Løssalg kr 20 helg Nå snakker de engelsk på jobben Fagfolk fra hele verden strømmer til Flødevigen. Les hvorfor i dagens avis.

Detaljer

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen. G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991. Fartøy: Tidsrom: Område:

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen. G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991. Fartøy: Tidsrom: Område: IT I-92 Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen Intern toktrapport Fartøy: Tidsrom: Område: G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991 Skagerrakkysten fra Torvefjorden i Vest-Agder

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar?

Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar? Korleis handterer Fiskeridirektoratet rømmingsmeldingar? Henrik Hareide Tilsynsseksjonen Tema Melding om rømming Melding om rømming frå ukjent kjelde Førebyggjande arbeid Ser vi resultat? Melding om

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016

A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 SAK 22/2015 A) REGULERING AV FISKE ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2016 1 SAMMENDRAG Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Faglig strategi 2013 2017

Faglig strategi 2013 2017 Faglig strategi 2013 2017 Visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder Samfunnsoppdrag Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2008

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2008 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2008 Smålaks passerer fisketelleren i Futelva 30. juni 2008 Trondheim 18.05.2009 Anders Lamberg og Rita Strand Vilt og fiskeinfo AS 1 Innledning Det har

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015. Notat. Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks.

REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015. Notat. Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks. REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 215 Notat Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks. Dette notatet er laget av forsker: Caroline Durif (caroline.durif@imr.no) Havforskningsinstituttet

Detaljer

Notat. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Den som måtte ha interesse av det. Statens Naturoppsyn i Troms

Notat. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Den som måtte ha interesse av det. Statens Naturoppsyn i Troms Notat Til: Fra: Den som måtte ha interesse av det Statens Naturoppsyn i Troms Dato: 2. April 2014 Antall sider (inkl. denne): 6 Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse,

Detaljer

HØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

HØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 28.09.2012 Deres

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Oppdragsnr.

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Oppdragsnr. Til: Geir Lenes Fra: Dato: 2014-10-30 5.16 Miljøovervåking og miljøoppfølging Miljøovervåkingsprogrammene som allerede etablert i fjordystemene i Kirknes vil være naturlig å videreføre gjennom HMS/KS-

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Storsalamanderens funksjonsområde overvintring, yngledam, sommerhabitat og vandringskorridorer. Børre K. Dervo NINA

Storsalamanderens funksjonsområde overvintring, yngledam, sommerhabitat og vandringskorridorer. Børre K. Dervo NINA Storsalamanderens funksjonsområde overvintring, yngledam, sommerhabitat og vandringskorridorer Børre K. Dervo NINA Ski 22.11.2016 Dammsystem vs enkeltlokaliteter Hvor viktig er nabolokaliteter for storsalamanderens

Detaljer

Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014

Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014 NOTAT Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014 Foto: Erik Friele Lie Erik Friele Lie Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen oktober 2014 Bakgrunn Innsjøen Øyangen ligger på grensen mellom kommunene

Detaljer

Det haster for ålen benytt CITES II oppføringen til å stanse fisket

Det haster for ålen benytt CITES II oppføringen til å stanse fisket Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf:22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 E-post: njensen@wwf.no info@wwf.no www.wwf.no Direktør Janne Sollie Direktoratet for Naturforvaltning

Detaljer

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008

Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Meteorologisk vurdering av kraftig snøfall i Agder påsken 2008 Hans Olav Hygen og Ketil Isaksen (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT I forbindelse med at deler av Sørlandet ble rammet av et kraftig

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2008 Stein I. Johnsen Trond Taugbøl Johnsen, S. I. og Taugbøl, T. 2009. Vandringssperre

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune NOTAT Notat nr.: 1 06.11.2012 Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Anton Rikstad Kopi til: Fra: Lars Erik Andersen Sweco Norge AS Bakgrunn: Sommeren 2011 ble det påvist et individ av elvemusling i Breivasselv,

Detaljer

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet Alta, den 22. november 2016 Fiskeridirektoratet Postmottak@fiskeridir.no HØRINGSVAR - FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE Vedlagt følger vårt

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander. Namsos 7. mai 2014

Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander. Namsos 7. mai 2014 Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander Namsos 7. mai 2014 Disposisjon Rollefordeling mellom ulike sektorer Nasjonale mål Trusselbilde/påvirkning Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR 8 Distribusjon: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR MILJØ - RESSURS - HA VBRUK I SFT Nordnesparken 2 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 55 23 85 00 Fax: 55 23 85 31 Forskningsstasjonen Austevoll Matre Flødevigen

Detaljer

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet?

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Jens Chr Holm, 08.05.2013 Ståle Hansen, Fiskeridirektoratet region Trøndelag Seminar KLV Namsos 7. mai 2014 Rømmingsmeldinger Årsaker til rømming Forebygge

Detaljer

Bærekraftig bruk av kysten vår. Fride Solbakken, politisk rådgiver

Bærekraftig bruk av kysten vår. Fride Solbakken, politisk rådgiver Bærekraftig bruk av kysten vår Fride Solbakken, politisk rådgiver Innledning Vannforskriften er viktig: Tverrsektorielt samarbeid mellom miljøpåvirkere Vi trekker i samme retning for å oppnå god miljøtilstand

Detaljer

Kan det høstes kan det spises?

Kan det høstes kan det spises? Kan det høstes kan det spises? Et kulinarisk-juridisk samrøre av Stein Mortensen Havforskningsinstituttet Terje Halsteinsen Fiskeridirektoratet Arne Duinker - NIFES Alt som kan høstes kan spises... sier

Detaljer

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato:

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: Høringsinstanser iht liste Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: REGULERING AV JAKT PÅ KYSTSEL

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012 KLV-notat nr. 1 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Innhold Sammendrag... 3 Metode... 4 Diskusjon... 9 Referanser... 10 2 Sammendrag Et

Detaljer

DET FØDERALE FISKERIBYRÅET

DET FØDERALE FISKERIBYRÅET (Uoffisiell oversettelse) DET FØDERALE FISKERIBYRÅET FORORDNING 18. november 2010 Моskva, nr. 942 Оm godkjenning av fangstdagbokens form Registrert i Russlands Justisdepartement 21. desember 2010. Registreringsnummer

Detaljer

"Fisketur" eller tre kællær på biltur

Fisketur eller tre kællær på biltur "Fisketur" eller tre kællær på biltur Jeg har en god venn på Gran Canaria som er like gammel/ung som meg. Egentlig er vi ganske like. Han er en nylig pensjonert politimann fra Gran Canaria med røtter fra

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Forvaltningsplan for raudåte

Forvaltningsplan for raudåte Forvaltningsplan for raudåte Lise Langård FishTech, Ålesund 2015 Nordlys.no Raudåte Calanus finmarchicus, eller raudåte, er en sentral planktonorganisme i økosystemet Norskehavet. Raudåta overvintrer i

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014. Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014. Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2014 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Innledning... 3 Metode... 4 Resultater... 6 Referanser...

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

LANDINGSFORSKRIFTEN - INFORMASJON OM PRØVEORDNINGER OG TILPASNINGER TIL DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN AV FORSKRIFTEN

LANDINGSFORSKRIFTEN - INFORMASJON OM PRØVEORDNINGER OG TILPASNINGER TIL DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN AV FORSKRIFTEN Kjøpere og mottakere Saksbehandler: Janne Helen Møklebust Telefon: 90914370 Seksjon: Kontrollseksjonen Vår referanse: 14/8593 Deres referanse: Vår dato: 01.03.2016 Att: LANDINGSFORSKRIFTEN - INFORMASJON

Detaljer

Fiskeriinteressene i planområdet

Fiskeriinteressene i planområdet Fiskeriinteressene i planområdet Ola Midttun Leirvik, 18.03.2015 Planområdet: kjerneområde for kystfiske i Hordaland Hjemmehørende fiskeflåte og antall fiskere i planområdet Kommune Fiskebåter inntil 20m

Detaljer

Stipendiater møter media

Stipendiater møter media Stipendiater møter media Ingvild West Saxvig Ane Wilhelmsen-Langeland Institutt for samfunnsmedisinske fag Hvem er vi? Forskningsprosjekt forsinket søvnfasesyndrom Ungdommer/unge voksne 16-25 år med forsinket

Detaljer

Hva slags data kan Fiskeridirektoratet tilby?

Hva slags data kan Fiskeridirektoratet tilby? Hva slags data kan Fiskeridirektoratet tilby? Hanne Rasch, Fiskeridirektoratet Datadelingsforum og førarrangement for #hack4no DIFI, Teknologihuset Oslo 31.august 2016 Hva har vi data om? Livet i havet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

Effekter av tarehøsting på fisk

Effekter av tarehøsting på fisk Effekter av tarehøsting på fisk Undersøkelser fra Flatanger i Nord- Trøndelag 212 Torjan Bodvin, Henning Steen, Frithjof Moy Havforskningsinstituttet Effekter av tarehøsting på fisk -Få studier kortvarige

Detaljer

Informasjon og tilbakemeldinger fra gjennomførte kurs for fiskerikyndige. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

Informasjon og tilbakemeldinger fra gjennomførte kurs for fiskerikyndige. Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Informasjon og tilbakemeldinger fra gjennomførte kurs for fiskerikyndige Jan Stenløkk, Oljedirektoratet Seismisk datainnsamling 1962 2008 1400000 1200000 1000000 Båtkilometer CDP kilometer 800000 600000

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer