Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner"

Transkript

1 Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum ( ), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711) og Sandnes (73.624). Tallene i parentes er antall innbyggere pr Øvrige tall i analysen er fra (utgangen av) 2014 og er med unntak av verdiskapingstallene hentet fra SSB. For noen forhold er det sett på utviklingen siste 10 år. Askers «rangering» er forsøkt angitt med «trafikklys-fargene» rødt, gult grønt. Analysen omfatter blant annet: Befolkningsøkningen siste 10 år Befolkningsøkningen i Asker har de siste 10 år vært på 17,1 %. På topp er Sandnes med en økning på 27,8 %, mens Kongsberg bare har økt med 14,9 % de siste 10 år. Størst Befolkningsøkning siste 10 år i % Minst Sandnes Røyken Drammen Asker Lier Bærum Kongsberg 27, ,3 17,1 16,8 15,3 14,9 Innflytting, innvandring og egenproduksjon siste 10 år. Nettotall Innflytting. Bare 14 % av befolkningsøkningen i Asker de siste 10 år skyldtes netto (innenlandsk) innflytting. Til sammenligning var prosenttallet i Røyken 48 %. Størst Andel økning netto (innenlands) innflytting i % siste 10 år Minst Røyken Drammen Lier Sandnes Bærum Asker Kongsberg Innvandring, Kongsberg, Asker og Bærum har erfart at hoveddelen av befolkningsøkningen de siste 10 år har kommet fra innvandring. 57 % av befolkningsøkningen i Asker skyldes innvandring. I Røyken sto innvandringen for bare 30 % av befolkningsøkningen de siste 10 år. Størst Andel økning netto innvandring i % siste 10 år Minst Kongsberg Asker Bærum Lier Drammen Sandnes Røyken Fødselsoverskudd er definert som antall nyfødte minus antall døde. Sandnes, Bærum og Asker har hatt høyest fødselsoverskudd (i % av befolkningsøkningen) av kommunene de siste 10 år. Ingen av kommunene har negative tall. Drammen har hatt lavest fødselsoverskudd. Størst Andel økning fødselsoverskudd i % siste 10 år Minst Sandnes Bærum Asker Kongsberg Røyken Lier Drammen

2 Utdanningsnivå Bærum og Asker er i svært godt utdanningsnivå ved at halvparten av befolkningen over 16 år har høyere utdanning. De øvrige kommuner ligger på 30-tallet. Høyest Andel av befolkning > 16 år med utdanning utover videregående Lavest Bærum Asker Kongsberg Lier Sandnes Røyken Drammen Utdanningsnivå hos sysselsatte som er bosatt i kommunen Bærum og Asker er også svært høyt utdanningsnivå på arbeidskraften. Med unntak av Kongsberg ligger de andre kommunene forholdvis mye lavere. Merk at utdanningsnivået i arbeidskraften i samtlige kommuner er høyere enn utdanningsnivået i befolkningen. Høyest Utdanningsnivå på sysselsatte. Andel med høyere utdanning Lavest Bærum Asker Kongsberg Lier Drammen Røyken Sandnes Arbeidsplassenes krav til utdanning Av de sysselsatte som arbeider i Bærum har hele 51 % høyere utdanning. Deretter følger Asker og Kongsberg. Kravene til høyere utdanning på arbeidsplassene i de andre kommunene er lavere. Høyest Utdanningsnivå på arbeidsplassene. Andel med høyere utdanning Lavest Bærum Asker Kongsberg Røyken Drammen Sandnes Lier Egendekning arbeidsplasser Egendekningen av arbeidsplasser er forholdet mellom antall arbeidsplasser i kommunen og antall sysselsatte som bor i kommunen. God egendekning i Kongsberg, Bærum, Drammen og Lier betyr at kommunene er avhengig av netto innpendling for daglig arbeidskraft. For Sandnes, Asker (egendekning 90 %) og særlig Røyken er situasjonen motsatt: Utpendling blir nødvendig. I en tenkt verden kunne alle sysselsatte være kortreiste og arbeide i den kommunen de bodde: Asker måtte da ha flere arbeidsplasser i Asker, hvilket utgjør 12 % av dagens antall arbeidsplasser. Høyest Egendekning arbeidsplasser i % Lavest Kongsberg Bærum Drammen Lier Sandnes Asker Røyken

3 Private og offentlige arbeidsplasser I Asker er 75 % av arbeidsplassene i privat sektor. Det er i Lier det er størst andel private arbeidsplasser med 81 %. Drammen har lavest andel, dvs. forholdsvis flere offentlige arbeidsplasser. Høyest Andel private arbeidsplasser i % Lavest Lier Bærum Sandnes Kongsberg Asker Røyken Drammen Sysselsettingsgrad, år I Asker er i underkant av 70 % av befolkningen mellom år sysselsatt i arbeid. Det er Sandnes som har den største del av befolkningen som er sysselsatt (73,6 %). Sysselsettingsgraden har de siste år vært nedadgående i de fleste kommuner. Høyest Andel sysselsatte, år i % Lavest Sandnes Røyken Bærum Lier Asker Kongsberg Drammen 73,6 71,4 70,9 70,1 69,7 69, Økningen i arbeidsplasser siste 10 år Sandnes og Lier har størst økning i arbeidsplasser de siste 10 år, med 32 %. Antall arbeidsplasser i Asker har økt med kun 19 %. Bare Drammen har en lavere vekst. Det skal dog tilføyes at Asker har hatt en god økning i siste del av perioden. Størst Økning arbeidsplasser i % Minst Sandnes Lier Kongsberg Røyken Bærum Asker Drammen Økningen i arbeidsplasser på sektor siste 10 år I Asker har privat sektor de siste 10 år stått for 81 % av alle (netto) nye arbeidsplasser. Lier topper med 98 %. Drammen og Røyken har derimot en forholdsvis god vekst også i offentlige arbeidsplasser, respektive 49 % og 38 % av alle. Størst Privat sektors andel av økt (netto)antall arbeidsplasser i % Minst Lier Kongsberg Bærum Sandnes Asker Røyken Drammen

4 Økning i arbeidsplasser og i befolkning siste 10 år Forholdet mellom økning i antall arbeidsplasser og økning i befolkningen i Asker de siste 10 år er 0,497, dvs. at for hver nye innbyggere økte antallet arbeidsplasser med 497. Tallet samsvarer med ny kommuneplan for perioden Forholdstallet for Kongsberg er hele 1,006, hvilket betyr at antall innbyggere og antall arbeidsplasser økte like mye. Dårligst utvikling finner vi i Røyken. Størst Økning arbeidsplasser i % Minst Kongsberg Lier Bærum Sandnes Asker Drammen Røyken 1,006 0,897 0,795 0,554 0,497 0,484 0,245 Pendling Pendlingen forårsaker køer, som igjen forårsaker høyere kostnader til infrastruktur, til sosiale tilbud og til familieliv. Selv med god egendekning vil nødvendig pendling oppstå grunnet naturlig dynamikk. Andelen sysselsatte som pendler ut fra Asker er på 63 %. Høyest utpendling har Røyken med 73 %. Innpendlingen til Asker er på 58 %. Lavest innpendling har Kongsberg med 33 %. Minst Andel sysselsatte i % som pendler ut for arbeid Størst Kongsberg Drammen Bærum Sandnes Asker Lier Røyken Minst Andel arbeidsplasser i % som er dekket av innpendlere Størst Kongsberg Røyken Sandnes Drammen Asker Bærum Lier Kortreist arbeid Med kortreist arbeids(tager) menes at sysselsatt både bor og arbeider i egen kommune. Ingen pendling er nødvendig. I Asker det det kun 37 % av sysselsatte som er kortreist. Flest andel kortreiste har Kongsberg med 81 %. Røyken har lavest andel kortreiste, dvs. mest pendling av alle. Høyest Andel kortreiste arbeidstagere i % av alle Lavest Kongsberg Drammen Bærum Sandnes Asker Lier Røyken Nyetablering (foretak) Er foretak kan ha som formål å drive virksomhet innen næring eller annet. Asker har størst andel nyetablerte foretak, med hele 12,8 nye foretak pr 1000 innbyggere pr år. Kongsberg ligger lavest. Høyest Nyetablerte foretak pr 1000 innbyggere Lavest Asker Bærum Drammen Lier Røyken Sandnes Kongsberg 12,8 12,4 11,6 11,2 10,6 10,3 8,9 4

5 Bedriftstetthet En bedrift er en forretningsmessig enhet. Lier har størst bedriftstetthet, med hele 109 bedrifter pr 1000 innbyggere. Tett opptil følger Asker ned 109 bedrifter per 1000 innbyggere. Høyest Antall bedrifter pr tusen innbyggere Lavest Lier Asker Bærum Drammen Kongsberg Sandnes Røyken Kommune-NM NHO måler hvert år kommunenes attraktivitet og vekstkraft sett i forhold til næringslivet.: Følgende hovedparametere inngår: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet. I 2014 ble Sola nr. 1 av 428 kommuner. De gode plasseringene for våre kommuner ble Rangering i NHOs kommune NM 2014 (grunnlagstall 2013) Bærum Kongsberg Sandnes Asker Lier Røyken Drammen nr. 2 nr. 6 nr. 5 nr. 7 nr. 10 nr. 22 nr. 38 Kommune-NM 2015 (grunnlagstall fra 2014) blir publisert i slutten av juli Verdiskaping og omsetning/driftsmarginer (Pr juni 2015 regnskapstall fra 2013/2014) Verdiskaping er definert som summen av samlede driftsresultater og lønnskostnader for foretakene. Sandnes og Bærum kommer svært høyt da kommunene er norsk hovedkontoradresse for store internasjonale konsern. Ved utdrag fra Brønnøysund på alle AS, ASA, KS og NUFer 1 som har hovedkontor/er registrert i respektive kommune fremkommer: Kommune Verdiskaping i mnok Opp/ned siste år? Ant ansatte Verdiskaping pr ansatt i mnok Omsetning i mnok Driftsmargin Røyken ned , % Lier opp , % Kongsberg opp , % Drammen opp , % Asker opp , % Sandnes ned , % Bærum ned , % 1 AS, ASA, KS og NUF utgjør ca. 95 % av alle. Antall ansatte er heltids og deltids som er ansatt i foretaket. Arbeid kan være utenfor kommunen. 5

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2

Fakta og bakgrunn. Vedlegg til. Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015. Utkast. 10. februar 2015. Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Fakta og bakgrunn Vedlegg til Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2015 Utkast 10. februar 2015 side Om næringslivet i Bærum (statistiske data) 2 Bærum sammenholdt med nærstående kommuner (statistiske

Detaljer

Næringsanalyse for Giske

Næringsanalyse for Giske Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Del 2 - Faktagrunnlag

Del 2 - Faktagrunnlag Del 2 - Faktagrunnlag Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 Befolkningsutvikling og flytting... 1 Nåsituasjon befolkningsutvikling... 1 Flytting... 2 Befolkningsframskrivinger... 4 Bolig og boligbygging...

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 46/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Hordaland TF-notat nr: 46/2009 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK

KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr 9/11 23.3.2011. Virkemiddelplan

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 1. Utkast 02.09.2014

Detaljer

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til:

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til: Sammendrag Midtre Hålogaland strekker seg fra ytterst i Lofoten til Gratangen i Nord. Regionen inkluderer Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Det bor 119000 innbyggere i regionen. Regionen har betydelige

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 11.09.2014 1 INNHOLD:

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer