Tittel: jan 7 15:00 (1 av 100)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel: jan 7 15:00 (1 av 100)"

Transkript

1 Tittel: jan 7 15:00 (1 av 100)

2 Tittel: jan 7 15:10 (2 av 100)

3 Gjennomsnittsakselerasjon: Akselerasjon: Tittel: jan 7 15:25 (3 av 100)

4 Bevegelse med konstant akselerasjon Andre relasjoner: Tittel: jan 7 15:44 (4 av 100)

5 Bevegelse med ikke konstant akselerasjon: Tittel: jan 7 16:07 (5 av 100)

6 Kjennskap til akselerasjonen gir oss mulighet til å beskrive bevegelsen fullt ut! Tittel: jan 7 16:12 (6 av 100)

7 Kap. 3: Bevegelse i 2 eller 3 dimensjoner NB! Ser på komponentene (aksene) HVER FOR SEG!! Tittel: jan 7 13:12 (7 av 100)

8 Akselerasjon: Tittel: jan 8 10:15 (8 av 100)

9 Konstant akselerasjon: Tittel: jan 8 10:22 (9 av 100)

10 Eks: bil i sirkelbevegelse med varierende hastighet Tittel: jan 8 11:37 (10 av 100)

11 Superposisjon av krefter: kan bytte ut et sett med krefter som virker på et legeme med en resultantkraft, som er vektorsummen av kreftene som virker på legemet. Dekomponering: Tittel: jan 14 14:58 (11 av 100)

12 Newtons 2. lov: Summen av krefter på et legeme er lik massen til legemet multiplisert med akselerasjonen som legemet opplever. Dersom summen av krefter på et legeme er null, beveger legemet seg med konstant hastighet!! NEWTONS 1. LOV!! Tittel: jan 14 15:51 (12 av 100)

13 NEWTONS 3. LOV Dersom et legeme A virker på et legeme B med en kraft, virker legeme B på legeme A med en like stor kraft, bare motsatt rettet. Tittel: jan 15 10:14 (13 av 100)

14 Kap. 5: Anvendelse av Newtons lover Eks: bil på et skråplan Hvor stor må kraften T være for at bilen skal være i ro? Ser bort fra friksjon. Tittel: jan 7 13:12 (14 av 100)

15 Legemet begynner å bevege seg når Da er Dette kalles for KINETISK FRIKSJON STATISK FRIKSJON Tittel: jan 21 15:40 (15 av 100)

16 Eks: Bil kjører i dosert sving. Hva må hastigheten være for at det ikke skal virke friksjon mellom underlaget og bilen? Tittel: jan 22 10:54 (16 av 100)

17 Eks: karusellvogn kjører i en loop a) Hva er normalkraften i bunnen av bevegelsen? Tittel: jan 22 11:16 (17 av 100)

18 FORELESNING 28/1 08 Kap. 6: Arbeid og kinetisk energi Eks: en kraft F virker på en kloss mens den forflytter seg en strekning s ARBEIDET W som kraften F har gjort på klossen er da Tittel: jan 7 13:12 (18 av 100)

19 Konstant kraft, retning til kraften er forskjellig fra forflytningen. Tittel: jan 28 14:42 (19 av 100)

20 KINETISK ENERGI: Arbeidet som gjøres er lik endring i kinetisk energi!!! ARBEID ENERGI TEOREMET Tittel: jan 28 15:40 (20 av 100)

21 FORELESNING 29/1 08 Effekt. arbeid som blir utført over en periode Gjennomsnittlig effekt: Tittel: jan 7 13:12 (21 av 100)

22 6.3: Arbeid og energi med varierende krefter Tittel: jan 29 10:29 (22 av 100)

23 Det viser seg (heldigvis!!!) at størrelsen på arbeidet som tyngden utfører KUN er avhengig av høydeforskjellen mellom start og sluttstedet!!! Arbeid energi teoremet gjelder også i situasjoner der kreftene ikke er konstant og/eller bevegelsen er krumlinjet Tittel: jan 29 11:30 (23 av 100)

24 Definerer POTENSIELL ENERGI i tyngdefeltet til å være: evne eller potensiale til å utføre et arbeid y er koordinat i et koordinatsystem som peker vertikalt eller langs med tyngdefeltet endring av potensiell energi Tittel: feb 4 14:48 (24 av 100)

25 Total mekanisk energi: Total mekanisk energi er BEVART når tyngden alene utfører arbeid!! Energi kan veksle mellom de to formene, men summen er alltid den samme!! Tittel: feb 4 14:56 (25 av 100)

26 Dersom andre krefter enn tyngden utfører arbeid (eksempelvis friksjon): arbeid utført av andre krefter Eks: person som aker på kjelke Hva er hastigheten i bunnen? Tittel: feb 4 15:29 (26 av 100)

27 FORELESNING 5/2 08 Situasjoner der både elastiske krefter og tyngdekrefter virker: Mekanisk energi: Total mekanisk energi er bevart når ingen andre krefter enn tyngden og elastiske krefter virker Tittel: jan 7 13:12 (27 av 100)

28 Konservative krefter Eks: tyngdekraft Arbeidet som tyngden utfører fra 1 til 2 er UAVHENGIG av veien som følges Arbeidet er kun avhengig av posisjonene til 1 og 2 Slike krefter, som gjør arbeid som kan defineres som en endring av potensiell energi, kalles KONSERVATIVE Tittel: feb 5 11:05 (28 av 100)

29 Dersom kun konservative krefter virker: Total mekanisk energi er bevart!! Eksempel på en ikke konservativ kraft: FRIKSJON Friksjon er en DISSIPERENDE kraft, den tapper mekanisk energi ut av systemet Friksjonsarbeidet går over til varmeenergi. Totalenergien (inkludert varme) er alltid bevart!!!! Relasjon mellom potensiell energi og krefter Potensiell energi: kjent funksjon langs en akse x Tittel: feb 5 11:12 (29 av 100)

30 FORELESNING 11/2 08 Kap. 8: Bevegelsesmengde, kraftstøt og kollisjoner Bevegelsesmengde: Newtons 2. lov: Tittel: jan 7 13:12 (30 av 100)

31 TOTAL BEVEGELSESMENGDE AV ET SYSTEM AV PARTIKLER ER KONSTANT DERSOM INGEN YTRE KREFTER VIRKER!!!! Eks: rekyl fra en pistol Hva er hastigheten til pistolen rett etter skuddet? Tittel: feb 11 15:57 (31 av 100)

32 FORELESNING 12/2 08 Kollisjoner og bevaring av bevegelsesmengde Kollisjon: sterk vekselvirkning mellom legemer som varer relativt kort tid Dersom tiden for vekselvirkningen er kort, så blir kraftstøtet fra eksterne krefter lite/neglisjerbart Bevegelsesmengden antas derfor bevart for alle typer kollisjoner/støt, selv om det virker ytre krefter under kollisjonen Elastiske kollisjoner: kinetisk energi bevart Tittel: jan 7 13:12 (32 av 100)

33 Uelastisk kollisjon: kinetisk energi er IKKE bevart Fullstendig uelastisk kollisjon: legemene henger sammen etter støtet Eksempel: ballistisk pendel Kule skytes inn i kasse med sand Tittel: feb 12 10:17 (33 av 100)

34 MASSESENTER Har et system bestående av flere partikler Massesenteret av et legeme beveger seg som om all massen var samlet i dette punktet og at alle de de ytre kreftene angriper der!!! Tittel: feb 12 11:38 (34 av 100)

35 FORELESNING 18/2 08 Kap. 9: Rotasjon av legemer Eks: Rotorbladene til et helikopter rotasjonsakse Punktene innerst ved aksen har lavere hastighet enn de ytterste. Hvordan beskriver vi rotasjonsbevegelsen på enklest mulig måte? Tittel: jan 7 13:12 (35 av 100)

36 Ett rotorblad: Har her rotasjon om en z akse som peker rett ut av "tavla". Gjennomsnittlig vinkelhastighet : (Absolutt) vinkelhastighet: Tittel: feb 18 14:41 (36 av 100)

37 Gjennomsnittlig vinkelakselerasjon: (Absolutt) vinkelakselerasjon: Eks: Et helikopter bruker ett minutt på å stoppe rotoren fra et utgangspunkt på 1000 omdreininger per sekund. Hva er vinkelakselerasjonen? Tittel: feb 18 15:00 (37 av 100)

38 Relasjon mellom translatoriske ("vanlig" bevegelse) og angulære størrelser (vinkelstørrelser): Tangentiell akselerasjon: Tittel: feb 18 15:40 (38 av 100)

39 FORELESNING 19/2 08 Kinetisk energi for rotasjonsbevegelse alle punkter i legemet har SAMME vinkelhastighet!! Tittel: jan 7 13:12 (39 av 100)

40 TREGHETSMOMENT For kontinuerlige legemer: Tittel: feb 19 10:13 (40 av 100)

41 Parallellakse teoremet Eks: sylinder Hva er treghetsmomentet I om en akse som går gjennom et punkt på enden av sylinderen? Da gjelder: d: avstand fra akse gjennom massesenteret til den reelle aksen Tittel: feb 19 10:57 (41 av 100)

42 FORELESNING 25/2 08 Kap. 10: Dynamikk for rotasjonsbevegelse Kraftmoment (torque) Dersom kraften er vinkelrett på vektoren fra O til angrepspunktet for kraften, er kraftmomentet definert som: ("kraft ganger arm") Kraft som skaper rotasjon mot klokka defineres ofte til å gi et POSITIVT kraftmoment Tittel: jan 7 13:12 (42 av 100)

43 den delen av kraften som er vinkelrett på armen Kraftmoment er egentlig en vektor: retning til kraftmomentet gitt ved høyrehåndsregelen Enhet for kraftmoment: N * m = Nm Tittel: feb 25 14:58 (43 av 100)

44 Sammenheng mellom kraftmoment og vinkelakselerasjon for et legeme Ser på rotasjon om en z akse NEWTONS 2. LOV PÅ ROTASJONSFORM Tittel: feb 25 15:07 (44 av 100)

45 FORELESNING 26/2 08 Rotasjon om en bevegelig akse Kombinert translasjons og rotasjonsbevegelse Kan vise at total kinetisk energi for legemet blir: Tittel: jan 7 13:12 (45 av 100)

46 Rulling uten glidning Eks: sylinder ruller nedover et skråplan fordi kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget til enhver tid er i ro VINKELAKSELERASJON Dynamikk for kombinert translasjons og rotasjonsbevegelse: Bevegelse av massesenter: Rotasjon rundt massesenter: Tittel: feb 26 10:34 (46 av 100)

47 FORELESNING 3/3 08 Bevegelsesmengdemoment (spinn) bevegelsesmengde Kraftmoment fører til en endring av spinn Tittel: jan 7 13:12 (47 av 100)

48 Spinn av et kontinuerlig legeme: Spinn rundt rotasjonsaksen: Benevning: Tittel: mar 3 14:47 (48 av 100)

49 For et system av flere partikler eller et kontinuerlig legeme: Bevaringslov for spinn for et system av partikler, et legeme eller et system av flere legemer: LOVEN OM SPINN BEVARING Tittel: mar 3 14:59 (49 av 100)

50 FORELESNING 4/3 08 Kap. 13: Periodisk bevegelse Eks: kloss/fjærsystem Newtons 2. lov: Tittel: jan 7 13:12 (50 av 100)

51 2. ORDENS DIFFERENSIALLIKNING Generell løsning av denne likningen: gitt av initialbetingelsene Tittel: mar 4 10:14 (51 av 100)

52 c) Hva er fjærkonstanten k? Energi i harmonisk bevegelse Kinetisk energi: Potensiell energi: Tittel: mar 4 11:14 (52 av 100)

53 FORELESNING 10/3 08 Matematisk pendel akse vinkelrett på papirplanet Punktmasse som henger i en masseløs snor Kraftmoment om rotasjonsakse: OK for både positive og neagtive vinkler Tittel: jan 7 13:12 (53 av 100)

54 For små vinkler: (målt i radianer) HARMONISK BEVEGELSE Tittel: mar 10 14:45 (54 av 100)

55 UAVHENGIG AV MAKSIMALT UTSLAG FOR PENDELEN Fysisk pendel Tittel: mar 10 14:55 (55 av 100)

56 IGJEN FÅR VI EN HARMONISK SVINGNING Tittel: mar 10 15:05 (56 av 100)

57 DEMPEDE SVINGNINGER Eks: kloss/fjærsystem som er neddykket i en viskøs væske Tittel: mar 10 15:13 (57 av 100)

58 LIKNING KAN LØSES, FÅR LØSNING PÅ TRE ULIKE FORMER Liten (underkritisk) dempning: konstanter gitt av initialbetingelsene Tittel: mar 10 15:38 (58 av 100)

59 Stor (overkritisk) dempning: gitt av initialbetingelsene gitt ved k, b og m Tittel: mar 10 15:48 (59 av 100)

60 FORELESNING 11/3 08 Kap. 14: Fluidmekanikk Fluid: væske eller gass I dag: fluidstatikk (væsker/gasser i ro) Over påske: fluiddynamikk (væsker/gasser i bevegelse) Tetthet: Tittel: jan 7 13:12 (60 av 100)

61 Fiktiv overflate: Benevning: Dobbelt areal gir dobbelt så stor kraft, men trykket er det samme Tittel: mar 11 10:19 (61 av 100)

62 Eks: hva er trykket 10 meter under vannflaten i en innsjø? Tittel: mar 11 11:14 (62 av 100)

63 FORELESNING 25/3 08 Før påske: Fluidstatikk (væsker/gasser i ro) I dag: fluiddynamikk (væsker/gasser i bevegelse) Ideelt fluid: 1) ikke komprimerbart (tettheten er den samme overalt og til alle tidspunkt) 2) uten viskositet (dvs. ingen intern friksjon) sstrømlinje: veien som en væskepartikkel følger under strømningen Tittel: jan 7 13:12 (63 av 100)

64 Bernoullis likning NB!! Gjelder kun for ideelle væsker!! Utledningen baserer seg på prinsippet om bevaring av mekanisk energi (langs en strømlinje) Tittel: mar 25 11:00 (64 av 100)

65 Eksempel: Hva er hastigheten til vinen som kommer ut av en full 3 liters kartong? Tittel: mar 25 11:12 (65 av 100)

66 FORELESNING 31/3 08 Kapittel 17: Temperatur og varme Temperatur T: > har med kinetisk energi (eller, ekvivalent,hastighet) til molekylene i et materiale å gjøre > mange målbare egenskaper av materialer/gasser er avhengig av temperatur > temperatur måles med et termometer Tittel: jan 7 13:12 (66 av 100)

67 Varme Q: strøm av energi forårsaket av en temperaturforskjell Termisk likevekt: Termisk likevekt betyr at det ikke er noen netto varmestrøm mellom system 1 og system 2 Tittel: mar 31 15:43 (67 av 100)

68 Termisk ekspansjon (utvidelse) For faste stoffer Stav: Enhet: koeffisient for lineær utvidelse, avhengig av materialtype Se tabell 17.1 i læreboka Tittel: mar 31 16:38 (68 av 100)

69 Volumekspansjon (volumutvidelse) (for faste stoffer) koeffisient for volumutvidelse, materialavhengig Tittel: mar 31 16:56 (69 av 100)

70 Varmekapasitet Anta at det trengs en varmemengde Q for å varme opp et materiale med masse m en temperaturøkning. Da gjelder følgende sammenheng: spesifikk varmekapasitet, avhengig av typen materiale Tittel: apr 1 10:10 (70 av 100)

71 Smeltevarme: varme som kreves for at et stoff skal gå over fra fast fase til væske Fordampningsvarme: varme/energi som kreves for at et stoff skal gå over fra væskeform til gass Eks: Is vann vanndamp Se tabell 17.4 i læreboka Tittel: apr 1 10:28 (71 av 100)

72 Mekanismer for overføring av varme Varmeledning Eks: metallstav mellom systemer med forskjellig temperatur Varmestrøm H: Tittel: apr 1 11:00 (72 av 100)

73 Termisk konduktivitet (ledningsevne), materialavhengig Temperaturforskjell per lengdeenhet, temperaturgradient Se tabell 17.5 i læreboka for verdier av k for forskjellige typer materialer Konveksjon: varmeoverføring ved bevegelse av et fluid Eks: vifteovn, blodgjennomstrømning Tittel: apr 1 11:09 (73 av 100)

74 ladning kan ikke skapes eller forsvinne, dvs. summen av ladning i et lukket system er konstant elektronets ladning = elementærladningen Coulombs lov Tittel: apr 7 14:42 (74 av 100)

75 Superposisjon av krefter Eks: Tittel: apr 7 14:56 (75 av 100)

76 Elektrisk felt Hva skaper elektriske krefter mellom ladninger? q skaper et elektrisk felt i rommet rundt seg dette elektriske feltet virker på q med kraften Tittel: apr 7 15:40 (76 av 100)

77 Elektrisk felt fra punktladning enhetsvektor (dvs. lengde = 1) som peker radielt utover fra ladningen q feltet fra en negativ ladning peker radielt innover Tittel: apr 7 15:48 (77 av 100)

78 Homogent felt: felt som er like stort og som peker i samme retning i et område Eks: elektron beveger seg i et homogent elektrisk felt Tittel: apr 7 15:56 (78 av 100)

79 FORELESNING 8/4 08 Superposisjon av elektriske felt Tittel: jan 7 13:12 (79 av 100)

80 Det totale feltet finnes på standard måte ved dekomponering av de enkelt feltene og legge sammen komponentene hver for seg Dette prinsippet gjelder helt generelt for en vilkårlig mengde ladninger. Tittel: apr 8 10:13 (80 av 100)

81 Kapittel 23: Elektrisk potensial Elektrisk potensiell energi Eks: homogent felt Tittel: apr 8 11:13 (81 av 100)

82 Potensiell energi for to punktladninger Hvilket arbeid vil feltet fra q gjøre på vei fra a til b? Tittel: apr 8 11:26 (82 av 100)

83 Tittel: apr 8 11:35 (83 av 100)

84 Vanlig konvensjon: Flere punktladninger: Tittel: apr 8 11:39 (84 av 100)

85 FORELESNING 14/4 08 Elektrisk potensial Potensial: potensiell energi per ladning Enhet: J/C Tittel: jan 7 13:12 (85 av 100)

86 bevegelse i samme retning som E feltet peker er mot lavere potensial Punktladning: Tittel: apr 14 14:48 (86 av 100)

87 Flere punktladninger: Potensialet i punktet P blir summen av potensialene fra hver enkelt ladning: Uavhengig av hva som blir puttet inn i feltet! Sier noe om E feltets EVNE til å gjøre arbeid. Potensial fra kontinuerlig ladningsfordeling: Tittel: apr 14 14:55 (87 av 100)

88 Eks: homogent felt Hva blir potensialforskjellen mellom platene a og b? Tittel: apr 14 15:06 (88 av 100)

89 FORELESNING 15/4 08 Elektrisk felt utregnet fra elektrisk potensial Anta at vi kjenner V(r). Da gjelder: Tittel: jan 7 13:12 (89 av 100)

90 Kap. 25: Strøm, resistans (motstand) og elektromotorisk spenning Elektrisk leder (en type metall) ladning som passerer tverrsnitt med areal A i løpet av et tidsrom Strømtetthet: Tittel: apr 15 10:12 (90 av 100)

91 Strøm skapes av et elektrisk felt i en leder Følgende relasjon gjelder for en god del materialer (inkludert de fleste metaller): Del av leder: Kan utlede: resistans Tittel: apr 15 10:31 (91 av 100)

92 Energi og effekt i elektriske kretser Energi tilført ladning dq på vei fra negativ til positiv pol i batteriet: Denne relasjonen gjelder også for effekt utviklet i motstander Tittel: apr 15 11:31 (92 av 100)

93 Elektrisk ladning kan opptre alene, feltlinjer er IKKE lukkede sløyfer Magnetisk felt: kilde til magnetisk felt er er ladninger i bevegelse som elektrisk felt er magnetfeltet et vektorfelt Magnetfeltet virker med en kraft på ladninger i bevegelse. Det viser seg: Tittel: apr 28 14:53 (93 av 100)

94 Både elektrisk og magnetisk felt tilstede: Homogent elektrisk og magnetisk felt: Hvilken retning og størrelse må det elektriske feltet ha for at q skal fortsette fremover med konstant hastighet? Tittel: apr 28 15:18 (94 av 100)

95 Tittel: apr 28 15:37 (95 av 100)

96 FORELESNING 29/4 08 Beskrivelse av bevegelse til ladde partikler i et magnetfelt kraften gjør ikke noe arbeid på q, kinetisk energi forandres ikke, hastigheten blir KONSTANT Tittel: jan 7 13:12 (96 av 100)

97 i et homogent magnetfelt vil dermed en ladd partikkel gjennomføre en sirkelbevegelse radius i sirkelbevegelsen Tittel: apr 29 10:15 (97 av 100)

98 Eks: masse spektrometer måling av radiene gir oss en måling av massene til partiklene Tittel: apr 29 10:22 (98 av 100)

99 Magnetisk kraft på en strømleder I løpet av tiden t passerer den totale ladningen q gjennom en lengde x av ledningen. Hva blir den totale kraften F på den delen av ledningen Tittel: apr 29 10:59 (99 av 100)

100 vektor av lengde l som peker i samme retning som strømmen går Eks: kvadratisk strømsløyfe i et homogent magnetfelt Hva er kraften på hver av sidene? Hva er den totale kraften på strømsløyfa? Tittel: apr 29 11:10 (100 av 100)

101 Vedlegg 0801.notebook

FORELESNING 4/5 09, REPETISJON Kapittel 2: Bevegelseslære (kinematikk) langs en rett linje

FORELESNING 4/5 09, REPETISJON Kapittel 2: Bevegelseslære (kinematikk) langs en rett linje FORELESNING 4/5 09, REPETISJON Kapittel 2: Bevegelseslære (kinematikk) langs en rett linje Bevegelsen er fullstendig beskrevet av x(t) Gjennomsnittshastighet: 1 Hastighet: stigningstall til tangenten til

Detaljer

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002 Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002 Krav til godkjenning av oppgaven: Hovedoppgave 1 kinematikk Hovedoppgave 2 dynamikk Hovedoppgave 3 konserveringslovene Hovedoppgave 4 rotasjonsbevegelse og svigninger

Detaljer

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 Oppgave 1 (4 poeng) Forklar hvorfor Charles Blondin tok med seg en lang og fleksibel stang når han balanserte på stram line over Niagara fossen i 1859. Han

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: Onsdag, 5. juni 2013 Tid for eksamen: kl. 9:00 13:00 Oppgavesettet er på 3 sider Vedlegg: formelark

Detaljer

Oppsummert: Kap 1: Størrelser og enheter

Oppsummert: Kap 1: Størrelser og enheter Oppsummert: Kap 1: Størrelser og enheter s = 3,0 m s = fysisk størrelse 3,0 = måltall = {s} m = enhet = dimensjon = [s] OBS: Fysisk størrelse i kursiv (italic), enhet opprettet (roman) (I skikkelig teknisk

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 høsten 2007

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 høsten 2007 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek0/Fys-mef0 høsten 007 Side av 9 Oppgave a) En kule ruller med konstant hastighet bortover et horisontalt bord Gjør rede for og tegn inn kreftene som virker på kulen Det

Detaljer

Kap. 6+7 Arbeid og energi. Energibevaring.

Kap. 6+7 Arbeid og energi. Energibevaring. TFY4145/FY11 Mekanisk fysikk Størrelser og enheter (Kap 1) Kinematikk i en, to og tre dimensjoner (Kap. +3) Posisjon, hastighet, akselerasjon. Sirkelbevegelse. Dynamikk (krefter): Newtons lover (Kap. 4)

Detaljer

Stivt legemers dynamikk

Stivt legemers dynamikk Stivt legemers dnamikk 3.04.04 FYS-MEK 0 3.04.04 kraftmoment: O r F O rf sin F F R r F T F sin r sin O kraftarm N for rotasjoner: O, for et stivt legeme med treghetsmoment translasjon og rotasjon: F et

Detaljer

6. Rotasjon. Løsning på blandede oppgaver.

6. Rotasjon. Løsning på blandede oppgaver. 6 otasjon Løsninger på blandede oppgaver ide 6-6 otasjon Løsning på blandede oppgaver Oppgave 6: O tanga har lengde L m Når stanga dreies fra horisontal til vertikal stilling, synker massesenteret en høyde

Detaljer

Repetisjon

Repetisjon Repetisjon 18.05.017 Eksamensverksted: Mandag, 9.5., kl. 1 16, Origo Onsdag, 31.5., kl. 1 16, Origo FYS-MEK 1110 18.05.017 1 Lorentz transformasjon ( ut) y z y z u t c t 1 u 1 c transformasjon tilbake:

Detaljer

Stivt legemers dynamikk

Stivt legemers dynamikk Stivt legemers dynamikk.4.4 FYS-MEK.4.4 Forelesning Tempoet i forelesningene er: Presentasjonene er klare og bra strukturert. Jeg ønsker mer bruk av tavlen og mindre bruk av powerpoint. 6 35 5 5 3 4 3

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2010

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2010 Side av Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek våren Oppgave (Denne oppgaven teller dobbelt) Ole og Mari vil prøve om lengdekontraksjon virkelig finner sted. Mari setter seg i sitt romskip og kjører forbi Ole,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: Tirsdag, 3. juni 2014 Tid for eksamen: kl. 9:00 13:00 Oppgavesettet omfatter 6 oppgaver på 4 sider

Detaljer

Stivt legemers dynamikk

Stivt legemers dynamikk Stivt legemers dnamikk 3.04.03 FYS-MEK 0 3.04.03 kraftmoment: O r F O rf sin F F R r F T F sin r sin O kraftarm NL for rotasjoner: O, I for et stivt legeme med treghetsmoment I translasjon og rotasjon:

Detaljer

Løsningsforslag. Eksamen i Fys-mek1110 våren 2011

Løsningsforslag. Eksamen i Fys-mek1110 våren 2011 Side av 5 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek0 våren 0 Oppgave Tarzan hopper fra en klippe og griper en liane. Han hopper horisontalt ut fra klippen med hastighet ved tiden. Lianen har massen og lengden,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side av 5 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK Eksamensdag: Onsdag. juni 2 Tid for eksamen: Kl. 9-3 Oppgavesettet er på 5 sider + formelark Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

EKSAMENSOPPGA VE. Fagnr: FO 44JA Dato: Antall oppgaver:

EKSAMENSOPPGA VE. Fagnr: FO 44JA Dato: Antall oppgaver: Høgsko/l'n imm m Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGA VE Fag: FYSIKK / TERMODYNAMIKK Gruppe(r) KA,3K Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider inkl forside: 7 Fagnr: FO 44JA

Detaljer

FYSMEK1110 Eksamensverksted 31. Mai 2017 (basert på eksamen 2004, 2013, 2014, 2015,)

FYSMEK1110 Eksamensverksted 31. Mai 2017 (basert på eksamen 2004, 2013, 2014, 2015,) YSMEK1110 Eksamensverksted 31. Mai 2017 (basert på eksamen 2004, 2013, 2014, 2015,) Oppgave 1 (2014), 10 poeng To koordinatsystemer og er orientert slik at tilsvarende akser peker i samme retning. System

Detaljer

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Side 2 av 5 Oppgave 1 Hvilket av de følgende fritt-legeme diagrammene representerer bilen som kjører nedover uten å akselerere? Oppgave 2 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 En lampe med masse m er hengt opp fra

Detaljer

Fagnr: FIOIA I - Dato: Antall oppgaver: 2 : Antall vedlegg: 3 - - -

Fagnr: FIOIA I - Dato: Antall oppgaver: 2 : Antall vedlegg: 3 - - - ;ag: Fysikk i-gruppe: Maskin! EkSarnensoppgav-en I består av ~- - Tillatte hjelpemidler: Fagnr: FIOIA A Faglig veileder: FO lo' Johan - Hansteen I - - - - Dato: Eksamenstidt 19. August 00 Fra - til: 09.00-1.00

Detaljer

Fasit eksamen Fys1000 vår 2009

Fasit eksamen Fys1000 vår 2009 Fasit eksamen Fys1000 vår 2009 Oppgave 1 a) Klossen A er påvirka av tre krefter: 1) Tyngda m A g som peker loddrett nedover. Denne er det lurt å dekomponere i en komponent m A g sinθ langs skråplanet nedover

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Dato: Fredag 01. mars 2013. Tid: Kl 09:00 13:00. Administrasjonsbygget B154

EKSAMENSOPPGAVE. Dato: Fredag 01. mars 2013. Tid: Kl 09:00 13:00. Administrasjonsbygget B154 side 1 av 6 sider FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: FYS-1001 Mekanikk Dato: Fredag 01. mars 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget B154 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

r+r TFY4104 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag

r+r TFY4104 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag TFY4104 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag 1) I oljebransjen tilsvarer 1 fat ca 0.159 m 3. I går var prisen for WTI Crude Oil 97.44 US dollar pr fat. Hva er dette i norske kroner pr liter, når 1 NOK

Detaljer

Kap. 3 Arbeid og energi. Energibevaring.

Kap. 3 Arbeid og energi. Energibevaring. Kap. 3 Arbeid og energi. Energibevaring. Definisjon arbeid, W Kinetisk energi, E k Potensiell energi, E p. Konservative krefter Energibevaring Energibevaring når friksjon. Arbeid = areal under kurve F(x)

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek0 våren 008 Side av 0 Oppgave a) Atwoods fallmaskin består av en talje med masse M som henger i en snor fra taket. I en masseløs snor om taljen henger to masser m > m >

Detaljer

Krefter, Newtons lover, dreiemoment

Krefter, Newtons lover, dreiemoment Krefter, Newtons lover, dreiemoment Tor Nordam 13. september 2007 Krefter er vektorer En ting som beveger seg har en hastighet. Hastighet er en vektor, som vi vanligvis skriver v. Hastighetsvektoren har

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 av 4 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK1110 Eksamensdag: Onsdag 6. juni 2012 Tid for eksamen: Kl. 0900-1300 Oppgavesettet er på 4 sider + formelark

Detaljer

Repetisjon

Repetisjon Repetisjon 1.5.13 FYS-MEK 111 1.5.13 1 Lorentz transformasjon x ( x t) y z y z t t 1 1 x transformasjon tilbake: omven fortegn for og bytte S og S x ( x t) y z y z t t x små hastighet : 1 og x t t x t

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 0 Eksamensdag: 3 juni 205 Tid for eksamen: 4:30 8:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark Tillatte

Detaljer

Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover.

Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover. Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover. Kathrin Flisnes 19. september 2007 Bevegelsesmengde ( massefart ) Når et legeme har masse og hastighet, viser det seg fornuftig å definere legemets bevegelsesmengde

Detaljer

Flervalgsoppgave. Kollisjoner. Kap. 6. Arbeid og energi. Energibevaring. Konstant-akselerasjonslikninger REP

Flervalgsoppgave. Kollisjoner. Kap. 6. Arbeid og energi. Energibevaring. Konstant-akselerasjonslikninger REP Kap. 6. Arbeid og energi. Energibevaring. Arbeid = dw = F ds Kinetisk energi E k = ½ m v 2 Effekt = arbeid/tid = P = dw /dt Arbeid på legeme øker E k : dw = de k Potensiell energi E p (x,y,z) (Tyngdefelt:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: mars 017 Tid for eksamen: 14:30 17:30 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2009

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2009 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek våren 9 Side av 8 Oppgave a) Du skyver en kloss med konstant hastighet bortover et horisontalt bord. Identifiser kreftene på klossen og tegn et frilegemediagram for klossen.

Detaljer

Stivt legemers dynamikk

Stivt legemers dynamikk Stivt legemers dynamikk 5.04.05 FYS-MEK 0 5.04.05 Forelesning Tempoet i forelesningene er: Presentasjonene er klare og bra strukturert. Det er bra å vise utregninger på smart-board / tavle Diskusjonsspørsmålene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1001

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1001 side 1 av 6 sider FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1001 Eksamen i : Fys-1001 Mekanikk Eksamensdato : 06.12.2012 Tid : 09.00-13.00 Sted : Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler

Detaljer

Løsningsforslag. Eksamen i Fys-mek1110 våren !"!!!. Du kan se bort fra luftmotstand.

Løsningsforslag. Eksamen i Fys-mek1110 våren !!!!. Du kan se bort fra luftmotstand. Side av 6 Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek0 våren 0 Oppgave Tarzan hopper fra en klippe og griper en liane. Han hopper horisontalt ut fra klippen med hastighet ved tiden. Lianen har massen og lengden,

Detaljer

EKSAMEN I TFY4145 MEKANISK FYSIKK OG FY1001 MEKANISK FYSIKK

EKSAMEN I TFY4145 MEKANISK FYSIKK OG FY1001 MEKANISK FYSIKK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for fysikk BOKMÅL Oppgaver og formler på 5 vedleggsider EKSAMEN I TFY4145 MEKANISK FYSIKK OG FY1001 MEKANISK FYSIKK Eksamensdato: Tirsdag 11 desember

Detaljer

Elektrisk og Magnetisk felt

Elektrisk og Magnetisk felt Elektrisk og Magnetisk felt Kjetil Liestøl Nielsen 1 Emner for i dag Coulombs lov Elektrisk felt Ladet partikkel i elektrisk felt Magnetisk felt Magnetisk kraft på elektrisk eladninger Elektromagnetiske

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2010 2011 Andre runde: 3/2 2011

FYSIKK-OLYMPIADEN 2010 2011 Andre runde: 3/2 2011 Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 3/ Skriv øverst: Navn, fødselsdato, e-postadresse og skolens navn Varighet:3 klokketimer Hjelpemidler:Tabell

Detaljer

Eksamen i FYS Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 7 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Eksamen i FYS Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 7 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Eksamen i FYS-0100 Eksamen i : Fys-0100 Generell fysikk Eksamensdag : 16. desember, 2011 Tid for eksamen : kl. 9.00-13.00 Sted : Åsgårdveien 9 Hjelpemidler : K. Rottmann: Matematisk Formelsamling, O. Øgrim:

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015 Løsningsforslag til eksamen i FYS000, 4/8 205 Oppgave a) For den første: t = 4 km 0 km/t For den andre: t 2 = = 0.4 t. 2 km 5 km/t + 2 km 5 km/t Den første kommer fortest fram. = 0.53 t. b) Dette er en

Detaljer

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen må trekke med kraft S k

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen må trekke med kraft S k TFY4115 Fysikk Mekanikk: (kap.ref Young & Freedman) SI-systemet (kap. 1); Kinematikk (kap. 2+3). (Rekapitulasjon) Newtons lover (kap. 4+5) Energi, bevegelsesmengde, kollisjoner (kap. 6+7+8) Rotasjon, spinn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 0 Eksamensdag: 6 juni 0 Tid for eksamen: 4:30 8:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark Tillatte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 6 juni 2017 Tid for eksamen: 14:30 18:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark Tillatte

Detaljer

Kap Rotasjon av stive legemer

Kap Rotasjon av stive legemer Kap. 9+10 Rotasjon av stive legemer Vi skal se på: Vinkelhastighet, vinkelakselerasjon (rask rekap) Sentripetalakselerasjon, baneakselerasjon (rask rekap) Rotasjonsenergi E k Treghetsmoment I Kraftmoment

Detaljer

Oppgave 1. Svaralternativer. Oppgave 2. Svaralternativer

Oppgave 1. Svaralternativer. Oppgave 2. Svaralternativer Oppgave 1 To biljardkuler med samme masse m kolliderer elastisk. Den ene kulen er blå og ligger i ro før kollisjonen, den andre er rød og beveger seg med en fart v 0,r = 5 m s mot sentrum av den blå kula

Detaljer

Sykloide (et punkt på felgen ved rulling)

Sykloide (et punkt på felgen ved rulling) Kap. 9+10 Rotasjon av stive legemer Vi skal se på: Vinkelhastighet, vinkelakselerasjon (rep) Sentripetalakselerasjon, baneakselerasjon (rep) Rotasjonsenergi E k Treghetsmoment I Kraftmoment τ Spinn (dreieimpuls):

Detaljer

Vi skal se på: Lineær bevegelsesmengde, kollisjoner (Kap. 8)

Vi skal se på: Lineær bevegelsesmengde, kollisjoner (Kap. 8) kap8.ppt 03.0.203 TFY445/FY00 ekanisk fysikk Størrelser og enheter (Kap ) Kinematikk i en, to og tre dimensjoner (Kap. 2+3) Posisjon, hastighet, akselerasjon. Sirkelbevegelse. Dynamikk (krefter): Newtons

Detaljer

SG: Spinn og fiktive krefter. Oppgaver

SG: Spinn og fiktive krefter. Oppgaver FYS-MEK1110 SG: Spinn og fiktive krefter 04.05.017 Oppgaver 1 GYROSKOP Du studerer bevegelsen til et gyroskop i auditoriet på Blindern og du måler at presesjonsbevegelsen har en vinkelhastighet på ω =

Detaljer

Flervalgsoppgave. Arbeid og energi. Energibevaring. Kollisjoner REP Konstant-akselerasjonslikninger. Vi har sett på:

Flervalgsoppgave. Arbeid og energi. Energibevaring. Kollisjoner REP Konstant-akselerasjonslikninger. Vi har sett på: Arbeid og energi. Energibevaring. Arbeid = dw = F ds Kinetisk energi E k = ½ m v 2 Effekt = arbeid/tid = P = dw /dt Arbeid på legeme øker E k : dw = de k Potensiell energi E p (x,y,z) (Tyngdefelt: E p

Detaljer

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen trekke med kraft R O =S k

Aristoteles (300 f.kr): Kraft påkrevd for å opprettholde bevegelse. Dvs. selv UTEN friksjon må oksen trekke med kraft R O =S k TFY4115 Fysikk Mekanikk: (kap.ref Young & Freedman) SI-systemet (kap. 1); Kinematikk (kap. 2+3). (Rekapitulasjon) Newtons lover (kap. 4+5) Energi, bevegelsesmengde, kollisjoner (kap. 6+7+8) Rotasjon, spinn

Detaljer

Newtons 3.lov. Kraft og motkraft. Kap. 4+5: Newtons lover. kap Hvor er luftmotstanden F f størst? F f lik i begge!!

Newtons 3.lov. Kraft og motkraft. Kap. 4+5: Newtons lover. kap Hvor er luftmotstanden F f størst? F f lik i begge!! TFY4115 Fysikk Mekanikk: (kap.ref Young & Freedman) SI-systemet (kap. 1); Kinematikk (kap. 2+3). (Rekapitulasjon) Newtons lover (kap. 4+5) Energi, bevegelsesmengde, kollisjoner (kap. 6+7+8) Rotasjon, spinn

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS120 VÅR 2017

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS120 VÅR 2017 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS120 VÅR 2017 Oppgave 1 a) Bruker bevaring av bevegelsesmengde i - og y-retning og velger positiv -akse mot høyre og positiv y-akse oppover, og lar vinkelen være = 24. Dekomponerer

Detaljer

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene I TIMSS 95 var elever i siste klasse på videregående skole den eldste populasjonen som ble testet. I naturfag ble det laget to oppgavetyper: en for alle

Detaljer

KORT INTRODUKSJON TIL TENSORER

KORT INTRODUKSJON TIL TENSORER KORT INTRODUKSJON TIL TENSORER Tensorer har vi allerede møtt i form av skalarer (tall) og vektorer. En skalar kan betraktes som en tensor av rang null (en komponent), mens en vektor er en tensor av rang

Detaljer

2,0atm. Deretter blir gassen utsatt for prosess B, der. V 1,0L, under konstant trykk P P. P 6,0atm. 1 atm = 1,013*10 5 Pa.

2,0atm. Deretter blir gassen utsatt for prosess B, der. V 1,0L, under konstant trykk P P. P 6,0atm. 1 atm = 1,013*10 5 Pa. Oppgave 1 Vi har et legeme som kun beveger seg langs x-aksen. Finn den gjennomsnittlige akselerasjonen når farten endres fra v 1 =4,0 m/s til v = 0,10 m/s i løpet av et tidsintervall Δ t = 1,7s. a) = -0,90

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon (2)

Newtons lover i én dimensjon (2) Newtons lover i én dimensjon () 1..16 YS-MEK 111 1..16 1 Identifikasjon av kreftene: 1. Del problemet inn i system og omgivelser.. Tegn figur av objektet og alt som berører det. 3. Tegn en lukket kurve

Detaljer

Løsningsforslag til øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt.

Løsningsforslag til øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt. Lørdagsverksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 27. Veiledning: 29. september kl 12:15 15:. Løsningsforslag til øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt. Oppgave 1 a) C. Elektrisk

Detaljer

Løysingsframlegg TFY 4104 Fysikk Kontinuasjonseksamen august 2010

Løysingsframlegg TFY 4104 Fysikk Kontinuasjonseksamen august 2010 NTNU Fakultet for Naturvitskap og Teknologi Institutt for Fysikk Løysingsframlegg TFY 404 Fysikk Kontinuasjonseksamen august 200 Faglærar: Professor Jens O Andersen Institutt for Fysikk, NTNU Telefon:

Detaljer

Kap Rotasjon av stive legemer

Kap Rotasjon av stive legemer Kap. 9+10 Rotasjon av stive legemer Vi skal se på: Vinkelhastighet, vinkelakselerasjon (rep) Sentripetalakselerasjon, baneakselerasjon (rep) Rotasjonsenergi E k Treghetsmoment I Kraftmoment τ Rulling Spinn

Detaljer

Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsvitenskap EKSAMEN. Time Is)

Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsvitenskap EKSAMEN. Time Is) Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsvitenskap EKSAMEN Emnekode: IDR104 Emnenavn: BioII,del B Dato: 22 mai 2011 Varighet: 3 timer Antallsider inkl.forside 6 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator.Formelsamlingi

Detaljer

Kap. 8 Bevegelsesmengde. Kollisjoner. Massesenter.

Kap. 8 Bevegelsesmengde. Kollisjoner. Massesenter. Kap. 8 Bevegelsesmengde. Kollisjoner. Massesenter. Vi skal se på: Newtons 2. lov på ny: Definisjon bevegelsesmengde Kollisjoner: Kraftstøt, impuls. Impulsloven Elastisk, uelastisk, fullstendig uelastisk

Detaljer

2) Hva er tykkelsen på kuleskallet av stål i ei hul petanquekule med diameter 80.0 mm og masse 800 g?

2) Hva er tykkelsen på kuleskallet av stål i ei hul petanquekule med diameter 80.0 mm og masse 800 g? TFY4104 Fysikk Eksamen 17. august 2016 Side 1 av 10 I petanque brukes hule stålkuler med diameter mellom 70.5 og 80.0 mm og masse mellom 650 og 800 g. Oppgavene 1 4 dreier seg om slike kuler. 1) Stål har

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TFY4125 FYSIKK

EKSAMEN I EMNE TFY4125 FYSIKK Bokmål NORGES TEKNSK- NATURVTENSKAPELGE UNVERSTET NSTTUTT FOR FYSKK Studentnummer: Bokmål, Side av Faglig kontakt under eksamen: nstitutt for fysikk, Gløshaugen Professor Steinar Raaen, 73593635, mob.4896758

Detaljer

Fysikkolympiaden Norsk finale 2017

Fysikkolympiaden Norsk finale 2017 Norsk fysikklærerforening Fysikkolympiaden Norsk finale 7 Fredag. mars kl. 8. til. Hjelpemidler: abell/formelsamling, lommeregner og utdelt formelark Oppgavesettet består av 6 oppgaver på sider Lykke til!

Detaljer

EKSAMEN I TFY4145 MEKANISK FYSIKK OG FY1001 MEKANISK FYSIKK Eksamensdato: Torsdag 11. desember 2008 Eksamenstid: 09:00-13:00

EKSAMEN I TFY4145 MEKANISK FYSIKK OG FY1001 MEKANISK FYSIKK Eksamensdato: Torsdag 11. desember 2008 Eksamenstid: 09:00-13:00 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for fysikk BOKMÅL Eksamensteksten består av 6 sider inklusiv denne frontsida EKSAMEN I TFY4145 MEKANISK FYSIKK OG FY1001 MEKANISK FYSIKK Eksamensdato:

Detaljer

Eksamen i FYS-0100. Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 8 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Eksamen i FYS-0100. Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 8 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Eksamen i FYS-0100 Eksamen i : Fys-0100 Generell fysikk Eksamensdag : 23. februar, 2012 Tid for eksamen : kl. 9.00-13.00 Sted : Administrasjonsbygget, Rom B154 Hjelpemidler : K. Rottmann: Matematisk Formelsamling,

Detaljer

FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER

FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER FORSØK MED ROTERENDE SYSTEMER Laboratorieøvelsen består av 3 forsøk. Forsøk 1: Bestemmelse av treghetsmomentet til roterende punktmasser Hensikt Hensikt med dette forsøket er å bestemme treghetsmomentet

Detaljer

Sammendrag, uke 13 (30. mars)

Sammendrag, uke 13 (30. mars) nstitutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2005 Sammendrag, uke 13 (30. mars) Likestrømkretser [FGT 27; YF 26; TM 25; AF 24.7; LHL 22] Eksempel: lommelykt + a d b c + m Spenningskilde

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 16 mars 2016 Tid for eksamen: 15:00 18:00 (3 timer) Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Formelark

Detaljer

F B L/2. d A. mg Mg F A. TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Løsningsforslag til øving 6. Oppgave 1

F B L/2. d A. mg Mg F A. TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Løsningsforslag til øving 6. Oppgave 1 TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2016. Løsningsforslag til øving 6. Oppgave 1 L/2 d A F A B F B L mg Stupebrettet er i ro, dvs vi har statisk likevekt. Det betyr at summen av alle krefter

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 16/8 2013

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 16/8 2013 Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 16/8 2013 Oppgave 1 a) Totalrefleksjon oppstår når lys går fra et medium med større brytningsindeks til et med mindre. Da vil brytningsvinkelen være større enn innfallsvinkelen,

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Mekanikk 1/19/2017. Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Mekanikk 1/19/2017. Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk AST1010 En kosmisk reise Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk De viktigste punktene i dag: Mekanikk: Kraft, akselerasjon, massesenter, spinn Termodynamikk: Temperatur og trykk Elektrisitet og magnetisme:

Detaljer

Høgskolen i Agder Avdeling for EKSAMEN

Høgskolen i Agder Avdeling for EKSAMEN Høgskolen i Agder Avdeling for EKSAMEN Emnekode: FYS101 Emnenavn: Mekanikk Dato: 08.1.011 Varighet: 0900-1300 Antall sider inkl. forside 6 sider illatte hjelpemidler: Lommekalkulator uten kommunikasjon,

Detaljer

Kap. 8 Bevegelsesmengde. Kollisjoner. Massesenter.

Kap. 8 Bevegelsesmengde. Kollisjoner. Massesenter. Kap. 8 Bevegelsesmengde. Kollisjoner. Massesenter. Vi skal se på: Newtons 2. lov på ny: Definisjon bevegelsesmengde Kollisjoner: Kraftstøt, impuls. Impulsloven Elastisk, uelastisk, fullstendig uelastisk

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i REA2041 - Fysikk, 5.1.2009

Løsningsforslag til eksamen i REA2041 - Fysikk, 5.1.2009 Løsningsforslag til eksamen i EA04 - Fysikk, 5..009 Oppgae a) Klossen er i kontakt med sylinderen så lenge det irker en normalkraft N fra sylinderen på klossen og il forlate sylinderen i det N = 0. Summen

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017 Oppgave 1 a) Bruker bevaring av bevegelsesmengde i - og y-retning og velger positiv -akse mot høyre og positiv y-akse oppover, og lar vinkelen være = 24. Dekomponerer

Detaljer

r+r TFY4115 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag

r+r TFY4115 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag TFY45 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag ) I oljebransjen tilsvarer fat ca 0.59 m 3. I går var risen for WTI Crude Oil 97.44 US dollar r fat. Hva er dette i norske kroner r liter, når NOK tilsvarer

Detaljer

Høgskoleni østfold. Avdeling for ingeniorfag. Eksamen ingeniodysikk

Høgskoleni østfold. Avdeling for ingeniorfag. Eksamen ingeniodysikk 3 //i Høgskoleni østfold Avdeling for ingeniorfag Eksamen ingeniodysikk Fag:IRF00 Ingeniørfysikk Faglærer: Per Erik Skogh Nilsen 47 8 85 3 Sensurfrist..4 Dato: 8.desember 03 Tid: 0900 00 Antall oppgavesider:

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon (2)

Newtons lover i én dimensjon (2) Newtons lover i én dimensjon () 0.0.015 oblig #1: innlevering: mandag, 9.feb. kl.1 papir: boks på ekspedisjonskontoret elektronisk: Devilry (ikke ennå åpen) YS-MEK 1110 0.0.015 1 Identifikasjon av kreftene:

Detaljer

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver.

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver. Inst for fysikk 2013 TFY4155/FY1003 Elektr & magnetisme Frivillig test 5 april 2013 Flervalgsoppgaver Kun ett av svarene rett Du skal altså svare A, B, C, D eller E (stor bokstav) eller du kan svare blankt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 12. juni 2017 Tid for eksamen: 9.00-13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark (2 sider).

Detaljer

Løsningsforslag Fys-mek1110 V2012

Løsningsforslag Fys-mek1110 V2012 Løsningsforslag Fys-mek1110 V01 Side 1 av 11 Oppgave 1 a) Et hjul ruller uten å skli bortover en flat, horisontal vei. Hjulet holder konstant hastighet. Tegn et frilegemediagram for hjulet. b) En lastebil

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE Njål Gulbrandsen / Ole Meyer /

EKSAMENSOPPGAVE Njål Gulbrandsen / Ole Meyer / Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: FYS-1001 Mekanikk Dato: 21.2.2017 Klokkeslett: 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Fire A4-sider (to dobbeltsidige

Detaljer

*6.6. Kraftmomentsetningen. Kan betraktes som "Newtons 2. lov for rotasjon".

*6.6. Kraftmomentsetningen. Kan betraktes som Newtons 2. lov for rotasjon. 6 otasjon Side 6-6 otasjon I dette kapitlet skal vi se på rotasjon av stive legemer Vi skal først definere noen grunnleggende størrelser, der du først og fremst må bli fortrolig med treghetsmoment Deretter

Detaljer

EKSAMEN 07HBINEA, 07HBINET, 07HBINDA, 07HBINDT

EKSAMEN 07HBINEA, 07HBINET, 07HBINDA, 07HBINDT KANDIDATNUMMER: EKSAMEN FAGNAVN: FAGNUMMER: Fysikk REA2041 EKSAMENSDATO: 14. mai 2008 KLASSE: 07HBINBPL, 07HBINBLAN, 0HBINBK, 07HBINEA, 07HBINET, 07HBINDA, 07HBINDT TID: kl. 9.00 13.00 FAGLÆRER: Are Strandlie

Detaljer

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12 nstitutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12 Mandag 19.03.07 Likestrømkretser [FGT 27; YF 26; TM 25; AF 24.7; LHL 22] Eksempel: lommelykt + a d b c + m Likespenningskilde

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fagnr: FO 443A Dato: Antall oppgaver:

EKSAMENSOPPGAVE. Fagnr: FO 443A Dato: Antall oppgaver: Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Fag: FYSIKK/TERMODYNAMIKK Gruppe(r): 1 KA Eksamensoppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Oppgave 1 Antall sider inkl forside: 4 Fagnr: FO 443A Dato: 80501

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon (2)

Newtons lover i én dimensjon (2) Newtons lover i én dimensjon () 3.1.17 Innlevering av oblig 1: neste mandag, kl.14 Devilry åpner snart. Diskusjoner på Piazza: https://piazza.com/uio.no/spring17/fysmek111/home Gruble-gruppe i dag etter

Detaljer

Arbeid = kraft vei hvor kraft = masse akselerasjon. Hvis kraften F er konstant og virker i samme retning som forflytningen (θ = 0) får vi:

Arbeid = kraft vei hvor kraft = masse akselerasjon. Hvis kraften F er konstant og virker i samme retning som forflytningen (θ = 0) får vi: Klassisk mekanikk 1.1. rbeid rbeid som utføres kan observeres i mange former: Mekanisk arbeid, kjemisk arbeid, elektrisk arbeid o.l. rbeid (w) kan likevel alltid beskrives som: rbeid = kraft vei hvor kraft

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK BOKMÅL NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Magnus Borstad Lilledahl Telefon: 73591873 (kontor) 92851014 (mobil) KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS 1000 Eksamensdag: 11. juni 2012 Tid for eksamen: 09.00 13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider inkludert forsiden Vedlegg:

Detaljer

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL. EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL. EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk Side 1 av 10 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf. 93413 BOKMÅL EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 av 4 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS-MEK111 Eksamensdag: Mandag 22. mars 21 Tid for eksamen: Kl. 15-18 Oppgavesettet er på 4 sider + formelark Tillatte

Detaljer

Løysingsframlegg TFY 4104 Fysikk Hausten 2009

Løysingsframlegg TFY 4104 Fysikk Hausten 2009 NTNU Fakultet for Naturvitskap og Teknologi Institutt for Fysikk Løysingsframlegg TFY 4104 Fysikk Hausten 2009 Faglærar: Professor Jens O Andersen Institutt for Fysikk, NTNU Telefon: 73593131 Mandag 30

Detaljer

Husk å skrive kandidatnr øverst til høyre på arkene!

Husk å skrive kandidatnr øverst til høyre på arkene! Eksamen Fysikk (FO34) vår, 3timer Les dette først! De 9 første oppgavene besvares ved at du setter et kryss i valgt alternativ og leverer disse arkene (s. 3 7) inn som svar sammen med din løsning av oppgave,

Detaljer

Punktladningen Q ligger i punktet (3, 0) [mm] og punktladningen Q ligger i punktet ( 3, 0) [mm].

Punktladningen Q ligger i punktet (3, 0) [mm] og punktladningen Q ligger i punktet ( 3, 0) [mm]. Oppgave 1 Finn løsningen til følgende 1.ordens differensialligninger: a) y = x e y, y(0) = 0 b) dy dt + a y = b, a og b er konstanter. Oppgave 2 Punktladningen Q ligger i punktet (3, 0) [mm] og punktladningen

Detaljer

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke 4

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke 4 Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke 4 Mandag 22.01.07 Elektriske feltlinjer [FGT 22.2; YF 21.6; TM 21.5; F 21.6; LHL 19.6; DJG 2.2.1] gir en visuell framstilling

Detaljer

EKSAMEN I FY1001 og TFY4145 MEKANISK FYSIKK

EKSAMEN I FY1001 og TFY4145 MEKANISK FYSIKK TFY4145/FY1001 18. des. 2012 Side 1 av 8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng, telefon: 45 45 55 33 / 73 59 36 63 EKSAMEN I FY1001

Detaljer

Velkommen til MEK1100

Velkommen til MEK1100 Velkommen til MEK1100 Matematisk institutt, UiO MEK1100 FELTTEORI OG VEKTORANALYSE Våren 2016 Foreleser: Karsten Trulsen Øvingslærere: Susanne Støle Hentschel (2 grupper), Lars Magnus Valnes (2 grupper),

Detaljer