Generalforsamling Norsk Myndeklubb 21.mars 2015 Referat Røa samfunnshus kl 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling Norsk Myndeklubb 21.mars 2015 Referat Røa samfunnshus kl 15:00"

Transkript

1 Generalforsamling Norsk Myndeklubb 21.mars 2015 Referat Røa samfunnshus kl 15:00 1. Åpning av Generalforsamlingen Leder Carl Fredrik Christensen ønsker velkommen til Generalforsamlingen 52 stemmeberettigede var til stede 2. Godkjenning av innkallingen Innkallingen godkjennes uten anmerkninger. 3. Valg av ordstyrer Carl Fredrik Christensen ble valgt 4. Valg av referent Rose Marie Johansen ble valgt 5. Valg av tellekomitè Svein Aaslund, Åge Gjetnes og Steinar Aarstad ble valgt 6. Underskrivelse av protokoll Siv-Lene Havold og Odd -Inge Skaar 7. Styrets årsberetning Carl-Fredrik Christensen går igjennom styrets årsberetning. Vi har noen færre medlemmer enn i fjor ( 14 mindre ) Styret ønsker å sikre økonomien og gjør tiltak. Hallingdalutstillingen har hotellutgiftene vært den største kostnaden, så det blir satt fokus på å finne billigere overnatting. Smedsgården Hotel er et rimeligere overnattingsalternativ og er derfor bestilt for Valpeshow vil bli avholdt lørdag og søndag sammen med de voksne, med dette kan vi redusere dommerutgifter, samtidig som vi får økte påmeldingsinntekter med 2 valpeutstillinger isteden for 1. Hadelandutstillingen Hadeland er redusert fra 3 til 2 dommere, da NGK etter nyttår bestemte seg for og ikke være med å dele kostnad for tredje dommeren fra USA som var invitert og NMK ikke så seg i stand til å dekke denne dommeren alene. Spesialene er vel gjennomført. Dogs4All flott gjennomført, med stor innsats og kreativitet til vår rasestand. Det var gjennom helgen mange besøkende som er positivt for våre raser. Mynden er vi per dags dato fornøyd med, nytt format og i farger gir en ny opplevelse. Vårmynden frist 30.april

2 Det er kommet forslag til ny redaktør Kristin Rosøy Hjemmesiden jobbes det kontinuerlig med for å tilpasse den etter behov som er og som vil komme. Helseundersøkelsen er nå på nettsiden og per 21.mars har 286 svart på undersøkelsen som vil gi oss et godt bilde på helsetilstanden på våre mynder. Kommentar: Åge Gjetnes stiller seg undrende på hva helseundersøkelsen skal brukes til. Det er dannet et nytt utvalg APSSU - arbeidsutvalget for Azawakh, Polsk mynde, Sloughi, Spansk Galgo og Ungarsk Mynde. Årsberetning er levert av alle utvalgene med unntak av utvalget for Skotsk Hjortehund, dette skyldes at Britt S har vært innlagt på sykehus. LC har levert regnskap i ettertid. LC Trøndelag har levert regnskap og årsberetning. Kommentar: Torill Knutsen ønsker å se årsberetningen fra de enkelte utvalg, styret informerte om at det ligger ute på vår hjemmeside under de enkelte raser under utvalg. Strukturen på samarbeidet med LC er ikke helt i mål da det ikke er kommet frem til en struktur som er tilfredsstillende. Arbeidet fortsetter med å få dette til. Det kom kommentar på styrets sammensetning angående vår kasserer Christian Evensen som har deltatt på møte kun en gang. Årsberetningen ble godkjent. 8. Regnskap Regnskapet ble godkjent Kommentar fra Åge Gjetnes med flere vedrørende post, drift og administrasjonsutgifter. Åge ønsket å vite hva som lå i de kostnadene. Dette ble ikke besvart i detalj, men det ble vist til totalsummen av de 3 sekkepostene som var i tråd med budsjettet. 9. Budsjett Helseundersøkelsen budsjettering er satt til kroner som er den reelle kostnaden til Norges veterinærhøyskole for undersøkelsen. Avskrivning på kroner er ikke satt opp i budsjettet for 2015 ved en feiltagelse. Korrigering på budsjett blir gjort. Budsjett vedtatt og godkjent med kommentar om avskrivning blir ført inn. 10. Innkomne forslag Whippet som er den største rasen i Norsk Myndeklubb ønsker å danne egen Whippetklubb. Styret har konferert NKK om at rasen Whippet ønsker å danne egen klubb. Leder leste høyt brev fra NKK om hvordan dette trinnvis skal gjennomføres. Et medlem mener at ved GF er alle medlemmer stemmeberettiget og skal derfor stemme. Til tross for at brevet fra NKK ble lest høyt flere ganger, var det medlemmer som ikke forstod eller som hadde egen tolkning av hvordan dette skal gjøres. LES VEDLAGTE BREV FRA NKK Hei På generelt grunnlag vil jeg gi følgende tilleggskommentar til den «bruksanvisningen» vi har tilgjengelig på våre nettsider «Enkel fremgangsmåte i etablering av ny klubb». Vi har i «bruksanvisningen» beskrevet fire punkter på fremgangsmåte i etablering av ny klubb med medlemskap i NKK. De trinnvise steg for å få klubben etablert er beskrevet. I nest siste avsnitt gjør vi oppmerksom på at dersom en rase allerede er forvaltet av en eksisterende raseklubb, forutsetter påbegynnelsen av arbeidet med å etablere ny klubb at eksisterende klubb er orientert om planene.

3 Videre skriver vi i nest siste avsnitt at årsmøtet må vedta at en rase kan tre ut fra eksisterende klubb for at etablering av ny klubb for rasen kan gjennomføres. Med denne fremgangsmåten følger vi også en gammel rutine i NKK. Det som er viktig å få frem i denne delen av etableringsprosessen er at de som har angjeldende rase skal være enig/gjøre vedtak/ om at det er flertall blant rasens eiere som ønsker at det blir dannet ny/egen klubb for rasen. Vi ber derfor om at de berørte er aktiv i årsmøtebehandlingen av en slik sak, mens de som ikke er berørt (har andre raser) forholder seg rolig i avgjørelsesprosessen. Med vennlig hilsen Øystein Eikeseth Organisasjonssjef Forslag på både skriftlig og håndsopprekning ble gjennomført. Enighet/ vedtak på Generalforsamling Det er 2 stemmevarianter, skriftlig eller ved håndsopprekning. Det ble ikke enighet blant medlemmene om ALLE skulle stemme over dette vedtaket, eller bare Whippet eiere. Derfor ble det vedtatt at det stemmes på 2 forslag: 1. Forslag alle skal stemme. 2. Forslag Whippet eiere ( tilstedet 20 stk ) Under den skriftlige avstemmingen fikk ikke tellekomiteen dette til å gå opp med antall stemmer og antall personer tilstede. Det var ved det tidspunktet minst ett medlem som hadde forlatt lokalet. Det ble så foreslått håndsopprekning. ALLE STEMMER ( håndsopprekning ) Stemmer for ( JA ) Stemmer mot ( NEI ) Blank Totalt 25 stk 26 stk 1 stk 52 stk KUN WHIPPET EIERE STEMMER ( håndsopprekning ) Stemmer for ( JA ) 14 stk Stemmer mot ( NEI ) 6 stk Totalt 20 stk

4 11. VALG Valgkomiteens forslag til kandidater: VALGKOMITEENS FORSLAG TIL NYE TILLITSVALGTE: Styret: Leder: Carl Fr. Christensen - (ikke på valg, 1 år igjen) Nestleder: Bjørg Foss - velges for 2 år, ny Sekretær: Espen Uvaag - velges for 2 år, ny Kasserer: Steinar Arstad - velges for 1 år, ny Styremedlem: Tone Berger - velges for 2 år, ny Styremedlem: Siv-Lene Havold Stene velges for 1 år, ny Varamedlem: Kirsti Hovden - velges for 1 år, gjenvalg Varamedlem: Svein Aaslund - velges for 1 år, ny Varamedlem: Åge Gjetnes - velges for 1 år, ny Her må avstemming til, da kun 2 varamedlemmer skal velges. Skriftlig avtemning på varamedlem Kirsti Hoven = 31 stemmer Svein Aaslund = 44 stemmer Åge Gjetnes = 27 stemmer Kirsti Hoven og Svein Aaslund er valgt som varamedlemmer Det ble forelått skriftlig avstemming på nestleder Bjørg Foss Ja 28 stemmer Nei 0 stemmer Blank 26 stemmer Resten av styret ble klappet inn. Elisabeth Sønju og Jeanette Amundsen trakk seg i perioden. Christian Evensen og André Lund trekker seg etter 1 av 2 år. Arbeidsutvalget for afghansk mynde: Nina Tjøstheim - (ikke på valg, 1 år igjen) Ann-Magritt Rading - velges for 2 år, ny Bjørnar Thorrud - velges for 2 år, ny Geir Hammer - velges for 2 år, ny Hans-Johnny S Nilsen - velges for 1 år, ny Stine Runde Skuterud - velges for 1 år, ny Tove Kristiansen - velges for 2 år, ny Lisbeth Roos - velges for 1 år, ny Geir Hammer har trukket seg. Torill Knudsen og Inger Marie Hjelmeland trakk seg i perioden. Arbeidsutvalget for Azawakh, Polsk mynde, Sloughi, Spansk galgo og Ungarsk mynde (APSSU): Ines Blix - (ikke på valg, 1 år igjen) Jonny Stenbrenden - velges for 1 år, gjenvalg Kirsti Hovden - velges for 1 år, gjenvalg Hanne Lystad - velges for 2 år, ny Eirin Emaus - velges for 2 år, ny Geir T. Land - velges for 2 år, ny Kristin Bjørnbekk - velges for 2 år, ny Elisabeth Sønju og Joanna Engvik trakk seg i perioden.

5 Arbeidsutvalget for Borzoi: Espen Uvaag - (ikke på valg, 1 år igjen) Mette Berger - (ikke på valg, 1 år igjen) Tone Berger - velges for 2 år, gjenvalg Siv-Lene Havold Stene - velges for 2 år, ny Kjersti Eliassen - velges for 2 år, ny Heidi Kristin Skytterholm - velges for 1 år, ny Marit Stene trakk seg i perioden. Benkeforslag på Svein Aaslund godkjent for 2 år Arbeidsutvalget for Italiensk mynde: Anette Nodeland - (ikke på valg, 1 år igjen) Kirsti Hasselberg - (ikke på valg, 1 år igjen) Lena S. Dahl - velges for 2 år, gjenvalg Marie S. Dahl - velges for 2 år, gjenvalg Margaret I. Veigardsdottir - Velges for 2 år, gjenvalg Regine Jensen - velges for 2 år, ny Jeanette Amundsen - velges for 1 år, ny Arbeidsutvalget for Saluki: Annelise Wettergreen - (ikke på valg, 1 år igjen) Milla Stav Nilsen - (ikke på valg, 1 år igjen) Renata Ewa Goel - velges for 2 år, gjenvalg Elisabeth Espedal Hoogstrat - velges for 2 år, gjenvalg Marit Borgersen - velges for 2 år, gjenvalg Elin Engeli - velges for 2 år, gjenvalg Linn Sørgård velges for 1 år, ny Sissel Anita Eggan trekker seg etter 1 av 2 år. Arbeidsutvalget for Skotsk hjortehund: Kirsten Walhovd - (ikke på valg, 1 år igjen) Ragnhild Raanes - (ikke på valg, 1 år igjen) Kristin Ellingsen - (ikke på valg, 1 år igjen) Brit Sørum - velges for 2 år, gjenvalg Mona Bidne - velges for 2 år, gjenvalg Liv Vogt Johansen - velges for 2 år, gjenvalg Arbeidsutvalget for Whippet: Andre Lund - (ikke på valg, 1 år igjen) Berit Lena Grøtterud - (ikke på valg, 1 år igjen) Marianne Haldar - (ikke på valg, 1 år igjen) Randi Juliussen - (ikke på valg, 1 år igjen) Kirsten Landsverk - velges for 2 år, gjenvalg Jorunn Jensen - velges for 2 år, gjenvalg Geir Guldberg - velges for 2 år, gjenvalg

6 Lure coursing komiteen: Steinar Mathisen - (ikke på valg, 1 år igjen) Thomas Klokkehaug - (ikke på valg, 1 år igjen) Eva Kristine Wiik - velges for 2 år, gjenvalg Ivar Kvale - velges for 2 år, gjenvalg Varamedlem: Kari Svendsen - velges for 1 år, ny Varamedlem: Tone Berger - velges for 1 år, ny ALLE UTVALGENE GODKJENT VALGT. Redasjonskomiteen: Redaktør: Kristin Rosøy - velges for 1 år, ny Medlem: Kirsti Hovden - velges for 1 år, ny Layout - Avtale med Jane Elin Brattland om layout Revisor og vararevisor: Ingen kandidater. Her er flere forespurt samt tidligere revisorer, men ingen ønsker posten. Avstemming for å kjøpte tjenesten eksternt Ok. Utregning av årets utstillingsmynde: Lena S. Dahl - velges for 2 år, gjenvalg Kirsti Hovden - velges for 1 år, ny Joanna Engvik trakk seg i perioden. Utregning av årets LC mynde: Ivaretas av lure coursing komiteen. Materialforvalter: Bent Ove Knudsen - (ikke på valg, 1 år igjen) Trekker seg. Utstillingskomiteen: Odd Inge Skaar - (ikke på valg, 2 år igjen) Torill Knudsen - (ikke på valg, 1 år igjen) Åge Gjetnes - velges for 3 år, ny Bjørg Foss - velges for 3 år, ny Gerd Røssland - velges for 1 år, ny Pia Madshus trekker seg etter 2 av 3 år. Valgkomiteen: Leder: Hans-Johnny S Nilsen - velges for 2 år, ny Medlem: Espen Uvaag - velges for 2 år, ny Medlem: Siv-Lene Havold Stene - velges for 2 år, ny Varamedlem: Nina Tjøstheim - velges for 1 år, ny Elisabeth Sønju trakk seg i perioden. ALLE VALG GODKJENT

7

Referat fra ordinær generalforsamling i Norsk Myndeklubb, 23. mars 2013

Referat fra ordinær generalforsamling i Norsk Myndeklubb, 23. mars 2013 Referat fra ordinær generalforsamling i Norsk Myndeklubb, 23. mars 2013 Røa samfunnshus, kl. 15.00 1. Åpning av generalforsamlingen Leder Siv-Lene Havold Stene ønsket velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 1. Åpning Leder ønsket velkommen og forsamlingen godkjente innkallingen. Som møteleder ble Tor Edvart Strand valgt Referenter: Mona Forsberg og Bereth

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011 Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset DAGSORDEN Sak 1: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen -

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg av referenter,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015 Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb Dato 18.08.2015 Tilstede: Forfall: Kopi Foss, Siv-Lene Havold Stene, Svein Aaslund, Tone K. Berger, Arstad og Uvaag Hovden 1 Sak: Godkjenning av forrige referat

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2011 Midtunhaugen Velforening Torsdag 31. januar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 8. januar 2011. Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer