Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag"

Transkript

1 Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag

2 God vurdering? -dette fokuserer vi på: Tydelige og konkrete vurderingskriterier, som elevene kjenner godt Egenvurdering Underveisvurdering Sluttvurdering Læringsstøttene vurdering med elevmedvirkning Forutsigbarhet

3 Konkret eksempel fra byggavd. ved RVS Teoretiske og praktiske oppgaver Kompetansemål og læringsmål Presentert i oppgaveteksten It`s learning Vurderingskriterier Utarbeidet vurderingsskjemaer (utvikles) Integrerte vurderingskriterier Teori og praksis Orden og atferd som et ledd i bekjempelse av mobbing Brukes som underveisvurdering og sluttvurdering Muntlig veiledning og tilbakemelding underveis i oppgavene

4 Eksempel på kompetansemål: velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk bruke verktøy og utstyr på en riktig måte i følge regelverk og normer Konkretiseres i oppgaveteksten på it`s learning Oppgaven/øvelsen gjennomføres Muntlig veiledning/tilbakemelding underveis

5 Vurdering i praktisk arbeid Egenvurdering: Etter å ha gjennomført arbeidsoppgaven, vurderer eleven seg selv og merker ett felt for hver linje med gult. Lærers vurdering: Lærer vurderer arbeidspraksisen og merker sin vurdering med grønt IR = Ikke relevant IV = Ikke vurderingsgrunnlag Elevens navn: Fag: Periode/dag: Kort beskrivelse av arbeidsoppgavene Vurderingskriterier IR IV Laveste grad av måloppnåelse: 1-2 Holdning til faget Lite fokusert. Viser liten interesse. Følger i liten grad gjeldende rutiner for arbeidsoppgavene. Gjør ofte andre ting. Middels grad av måloppnåelse: 3-4 Er fokusert i perioder. Viser middels interesse. Følger tidvis gjeldende rutiner for arbeidsoppgavene. Gjør tidvis andre ting. Høy grad av måloppnåelse: 5-6 Er fokusert. Viser interesse. Følger gjeldende rutiner for arbeidsoppgavene. Bruk og stell av verktøy Bruker og ivaretar verktøy og utstyr med mye veiledning utover det som er gitt/vist i den skriftlige/muntlige oppgaven. Ivaretar ikke verktøyet tilfredsstillende. Bruker og ivaretar verktøy og utstyr med en del veiledning utover det som er gitt/vist i den skriftlige/muntlige oppgaven. Ivaretar verktøyet på en nokså god måte. Bruker og ivaretar verktøy og utstyr i følge regelverk og normer med ingen/lite veiledning utover det som er gitt/vist i den skriftlige/muntlige oppgaven Materialforbruk og materialhåndtering Får anvist hvilke materialer som skal benyttes. Håndterer og lagrer materialer og utstyr med mye veiledning utover det som er gitt/vist i den skriftlige/muntlige oppgaven. Velger rette typer materialer med veiledning. Håndterer og lagrer materialer og utstyr med en del veiledning utover det som er gitt/vist i den skriftlige/muntlige oppgaven. Velge rette typer materialer ut fra gjeldene krav. Håndterer og lagrer materialer og utstyr i følge regelverk og normer med ingen/lite veiledning utover det som er gitt/vist i den skriftlige/muntlige oppgaven. Faglig utførelse/nøyaktighet Liten grad av nøyaktighet. Trenger mye veiledning for å kunne utføre arbeidet. Middels grad av nøyaktighet. Er avhengig av noe veiledning for å nå målene. Stor grad av nøyaktighet. Utføre arbeidet selvstendig. Evnen til å ta initiativ og arbeide selvstendig/ Evne til å planlegge Trenger mye veiledning for å planlegge eget arbeid. Trenger noe veiledning i planlegging av eget arbeid. Har god oversikt og plan for eget arbeid.

6 ORDEN OG ATFERD Vurderingskriterier IR IV Lite godt Nokså god God ORDEN Fremmøte og overholdelse av arbeidstid/skoletid Ekstraordinære store avvik fra vanlig orden. Kommer sjelden eller aldri i tide. Ekstraordinært stort ugyldig fravær. Avslutter sjelden eller aldri arbeidsoppgavene etter gitte instrukser. Klare avvik fra vanlig orden. Kommer ofte for sent. Stort ugyldig fravær. Avslutter sjelden arbeidsoppgavene etter gitte instrukser. Vanlig god orden. Kommer i tide. Har ikke ugyldig fravær. Avslutter arbeidsoppgavene etter gitte instrukser. Orden, rydding og planlegging av arbeidet Ekstraordinære store avvik fra vanlig orden. Deltar ikke for å tilegne seg informasjon og kunnskap om arbeidsoppgavene. Er ikke forberedt. Rydder sjeldent eller aldri. Klare avvik fra vanlig orden.. Deltar lite for å tilegne seg informasjon og kunnskap om arbeidsoppgavene. Er lite forberedt. Rydder sjeldent. Vanlig god orden. Deltar aktivt for å tilegne seg informasjon og kunnskap om arbeidsoppgavene. Er forberedt. Rydder når det er behov. Orden på utstyr Mangler ofte verktøy og annet utstyr. Mangler verktøy og annet utstyr innimellom. Mangler svært sjeldent eller aldri verktøy eller annet utstyr. ATFERD Praktisering av Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) Ekstraordinære store avvik fra vanlig atferd. Bryter HMS reglene ofte og i svært stor grad. Klare avvik fra vanlig atferd. Bruker verneutstyr ved oppfordring. Følger HMS reglene til en viss grad. Vanlig god atferd. Bruker verneutstyr uten oppfordring. Deltar aktivt for å tilrettelegge for egen og andres sikkerhet og trivsel. Evne og vilje til å samarbeide Ekstraordinære store avvik fra vanlig atferd. Samarbeider svært dårlig med andre elever, med lærer og andre aktører. Klare avvik fra vanlig atferd. Samarbeider dårlig med andre elever, med lærer og andre aktører. Vanlig god atferd. Samarbeider godt med andre elever, med lærer og andre aktører. Bidra til et positivt arbeidsmiljø (generelt) Har i liten grad bidratt til et positivt arbeidsmiljø med medelever og andre på byggeplass/klasserom eller annet læringssted. Har med noen unntak bidratt til et positivt arbeidsmiljø med medelever og andre på byggeplass/klasserom eller annet læringssted. Har bidratt til et positivt arbeidsmiljø ved godt samarbeid med medelever og andre på byggeplass/klasserom eller annet læringssted. Inkluderer sjelden eller aldri medelever. Inkluderer til en viss grad medelever. Inkluderer medelever og er vennlig. Bidra til et positivt arbeidsmiljø (verbalt) Har i stor grad ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Har noen få ganger hatt ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Har sjelden eller aldri hatt ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Eventuelt kommentar elev: Eventuelt kommentar lærer:

7 Vurderingskriterier og forberedelsesark til prøve. Bok. «Vi samarbeider». Kapitel 10. Funksjonshemning. Nb: Boken er dårlig i forhold til gruppen psykisk utviklingshemning. Husk det vi har jobbet med i timene også og det du kan om kommunikasjon. Ndla forklarer grundigere hva utviklingshemning er: Og kommunikasjon med barn med utviklingshemning: Vurderingskriterier: Kompetansemål Lav måloppnåelse (1-2) Middels måloppnåelse (3-4) Høy måloppnåelse (5-6) Eleven skal kunne: Kan noe: Godt besvart: Meget - særs godt besvart: grunngi og vurdere egne holdninger og væremåter når omsorg og utvikling hos brukeren er målet, uavhengig (..)av funksjonsnivå hos den andre. Kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modenhetsnivå Forklarer enkelt hva funksjonshemning er. Nevner og beskriver kort noen ulike funksjonsnedsettelser. Gir noen eksempler og beskriver enkelt: -hvordan en kan tilpasse kommunikasjonen og hjelpe brukeren Definerer begrepet funksjonshemning og beskriver hovedtrekkene i Gap-modellen. Beskriver ulike funksjonsnedsettelser. Forklarer/beskriver og gir gode eksempler på: - Holdninger/ væremåter - Kommunikasjon. - Hvordan en kan hjelpe og tilrettelegge hverdagen for brukere med funksjonsnedsettelser. Definerer og forklarer begrepet funksjonshemning. Forklarer Gap-modellen. Gjør greie for og gir meget gode eksempler på: - Holdninger/ væremåter, - Kommunikasjon - Hvordan en kan hjelpe og tilrettelegge hverdagen for brukere med ulike funksjonsnedsettelser, ut fra deres behov og modenhetsnivå.

8 HELSE - FREMMENDE ARBEID Mål: Helse\Livsstil. Mål Ernæring Mål Ernæring\ Kosthold Mål Ernæring\ Kosthold Mål Ernæring Mål: Forebygg. Smittespr edning.. Mål:...holde ved lag et godt immunforsv Mål: Ernæring\ Kosthold Forslag til karakter Lærere: Berit, Synnøve + Lene «Din livsstil» «Prøve i H3 ernæring» «Arb.opp g kost» Prøve Kap «Internasjonal kost» Gr.oppg «Prøve - Smitte» «Prøve Immunforsvaret» «Kostplan» Arb. oppg Høst 2011 sept okt nov nov nov Nov Des des Vurdering: Begrunnelse:

9 Vurdering i orden og atferd Revidert: SH Elevens navn: Periode: ORDEN OG ATFERD ORDEN God Nokså god Lite godt Oppmøte og fravær Er på plass når timen starter. Dokumenterer fravær umiddelbart. Varsler planlagt fravær. Kommer stadig for sent. Fravær delvis dokumentert. Kommer sjelden eller aldri i tide. Ekstraordinært udokumentert fravær. Overholder frister og er forberedt til undervisningen Leverer arbeid til rett tid, møter forberedt gjør lekser/oppgaver. Leverer av og til arbeid, lekser/oppgaver. Møter av og til uforberedt til timene. Leverer i liten grad arbeid, lekser/oppgaver. Møter uforberedt til timene. Orden på utstyr Har med nødvendig utstyr til fag og timer. Har av og til med nødvendig utstyr til fag og timer. Har ikke med nødvendig utstyr til fag og timer. Arbeidsinnsats Deltar aktivt i undervisningen. Viser lav arbeidsinnsats i timene. Viser dårlig eller ingen arbeidsinnsats i timene. Orden i klasserommet/fellesarealer ATFERD Bidra til et positivt skoleog læringsmiljø Arbeidsro i timen Fusk Holder orden i undervisningslokalet/fellesarealet. Viser respekt og hensyn til medelever og skolens ansatte, uavhengig av evner, sosial og etnisk bakgrunn. Bidrar i noen grad, men må påminnes. Viser mangelfull respekt og atferd mot andre. Har til tider hatt ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Har brutt IKT-reglementet, jfr bruk av sosiale medier Gjentatt tilsnakk pga. mobil, pc-bruk, spising, uro, snus osv. Deltar ikke, selv ved påminnelse Viser liten respekt og atferd mot andre. Har negative holdninger. Har i stor grad ufin språkbruk som kan tolkes å ha til hensikt å såre andre. Bryter IKTreglementet gjentatte ganger. Bidrar til arbeidsro i timen, følger lærerens Retter seg i liten grad etter lærerens instruks og instrukser og beskjeder. beskjed. Fusker du på innlevering, prøve eller eksamen blir du innkalt til ledelsen, og vil føre til nedsatt karakter i atferd. Eventuelt kommentar elev: Eventuelt kommentar lærer: Skjemaet skal brukes til egenvurdering for den enkelte elev, og i lærers vurdering av orden og atferd.

10 Skjemaer for Logg Oppgaver Prøver Tegning Halvårsvurdering Sluttvurdering Orden og atferd Blir.no PFO

11 Hvilken effekt kan systematisk egenvurdering ha for elevene? Reflektere over læringsprosessen og eget arbeid Skaper forutsigbarhet/trygghet og læringstrykk Eleven vet hvor den ligger Gir fremovermelding, hva kan gjøres bedre Skaper elevmedvirkning og grunnlag for kontinuerlig samtale og tilbakemelding (to veis) Dokumentasjon Elevundersøkelsen Gir indikasjon og tilbakemelding på hvor avdelingen/klassen ligger Nye fokusområder (mobbing) Ingen klager siden vi innførte egenvurdering

12 Hvordan har vi fått til dette? Idè, utprøving, evaluering og utvikling over tid Har elevene med på prosessen Samarbeidskultur på avdeling Samarbeid på tvers av avdelinger Vurderingsgruppe Vurdering for læring Orden og atferd Ordensreglement som grunnlag

13 Takk for meg!

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 Innhold Kunnskapsskolen i Buskerud gir deg den beste starten på din egen fremtid. DU BLIR SETT DU BLIR UTFORDRET DU OPPNÅR RESULTATER Skolens app finner du gratis her: App store

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Blanke ark til et nytt år!

Blanke ark til et nytt år! 1 Blanke ark til et nytt år! INNHOLD Aktivitetsplan høst 2012 44 Aktivitetsplan vår 2013 46 Arbeidsmiljø og orden 15 Biblioteket 16 Bokskap 19 Brannalarm 15 Elevenes skolemiljø 160 Elevhelsetjenester 11

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: KRO1005 og KRO1006 Årstrinn: Vg2 yrkesforberedende og Vg3 studieforberedende Fellesfag Forberedelsestid:

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer