3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket?"

Transkript

1 Referat frå møte i brukeråd Statped sørøst, Storo, Statped sørøst, fredag 24. oktober 2014 Til stede, medlemmer av brukerråd sørøst: Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund), Anne Cathrine Høvik (Dysleksi Norge), Per Gunnar Nygård (Norges døveforbund), Anne Line Gausdal (Norsk touretteforening), Rune Geir Huvenes (Norges Handikapforbund), Trine Lise Systad (Norsk forbund for utviklingshemmede) og Trond Magne Sandvik (Norsk forbund for utviklingshemmede). Kopi til varamedlemmer (møter ved meldt forfall): Espen Lahnstein, Ellen Borge, Bjørn Kristiansen, Andrea Kjustad og Liv Irene Nøstvik. Kopi sendes også til avdelingslederne i Statped sørøst. Ikke til stede: Randi Sæther Saker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Opprinnelige referat er justert etter innspill fra Trine Lise Systad. Utdelt på møtet og blir sendt alle på e-post. Vedtak: Justert referat godkjent og vedlagt. 2. Gjennomgang av representasjonsliste Vedtak: Ingen endringer i representasjonsliste 3. Fremlagt Statsbudsjett for 2015: Hvilke bevilgninger får Statped etter fremlagt budsjett, og hvordan er disse fordelt /øremerket? Steinar Sandstad orienterte om årets statsbudsjett, bevilgning til Statped og sannsynlige konsekvenser av dette. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. 4. Andre orienteringssaker fra Statped Personalsituasjonen Fra 2013 til i dag har Statped hatt reduksjon i bemanningen. Den økonomiske situasjonen nå er bedre slik at man igjen kan begynne å se på bemanningssituasjonen og unngå en ytterligere reduksjon. Som resultat av eiendomsprosjektet, med utflytting fra Groruddalen vil det i tillegg frigjøres midler og kunne ansettes flere fagfolk. Status eiendomsprosjektet Brukerråd Statped sørøst 24. oktober 2014 side 1

2 Huseby er p.t. under ombygging og vil etter ferdigstilling være prioritert brukerrettet virksomhet i Statped sørøst, Oslo. Dette innebærer også kursfasiliteter for ulike brukergrupper. Presisering av rolleforståelse Statpeds fagfolk versus kommunene Rolleforståelsen hos Statpeds ansatte overfor kommunene har blitt presisert og tydeliggjort. Statped rådgivere kan ikke gå i mot kommunenes vedtak. De kan heller ikke fungere som brukernes advokat. Statped kan tilrå, men ikke gå ut over den funksjonen. Ved evenvtuell melding om at en kommune ikke følger opp sitt ansvar overfor en bruker, blir rådgivere i Statped henvist til å følge den interne personallinjen i Statped slik at regionsdirektøren blir orientert, og kan kontakte fylkesmannen i vedkommende sak. Tilføyet under dette punktet at Statped i 2015 i gang med et etter- og videreutdanningsprogram for veiledning- og rådgivningskunnskap. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning, med følgende henstilling fra representantene for brukerorganisasjonene: Brukerrådet i Statped sørøst ber ledelsen i Statped sørøst etterlyse informasjon fra ansatte i regionen om i hvilken grad kommuner/ppt sier nei til å henvise elever til oppfølging fra Statped, der det er behov for dette. Medlemmene av brukerrådet mener at foreldre også må ha mulighet til å bestille hjelp fra Statped i tilfeller der kommuner/ppt ikke ønsker å be om slik bistand. Brukerrådet ønsker at ledelsen i Statped sørøst tar initiativ overfor myndighetene der det anbefales at foreldre får en slik rettighet. 5. Orientering fra organisasjonene Orientering fra Norges Handikapforbund: Endring i ressursfordelingsmodellen i Oslo kommune. Tre grupper elever med funksjonshemming utløser ekstra tilskudd men alle andre elever vil måtte hente midler fra skolenes ordinære rammebudsjett. Tildeling til spesialundervisning vest i Oslo er høyere enn i øst. Uttrykt bekymring over at PPT i Oslo igjen må tåle kutt - flatt 0,5 prosent i etatene. I tillegg kutt i bydelene. Spørsmål om hvordan kommunen fortsatt kan utføre sine lovpålagte oppgaver etter dette kuttet. 6. Status for deltidsopplæringen for hørselshemmede grunnskoleelever Elisabeth Dahle, Statpeds hovedkontor, orienterte om organiseringen av og status for implementering av ny og styrket modell for deltidsopplæringen av hørselshemmede elever med opplæring etter 2.6. og/eller 5.1. i Opplæringsloven. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning, og det ble fra brukerorganisasjonene pekt på at dette er et godt inkluderingstiltak, som andre grupper barn med funksjonsnedsettelse hadde hatt utbytte av, dersom det fantes et tilsvarende tilbud for dem. Brukerråd Statped sørøst 24. oktober 2014 side 2

3 7. Informasjon om og status for Utdanningsdirektoratets strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (forkortet til SEVU-PPT) Erling Storhaug redegjorde for bakgrunnen for og status for gjennomføringen av prosjektet. Lenke til nettside for informasjon her: Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. 8. Statped i sosiale medier: Utføring av Statped sitt oppdrag og kommentarer og meldinger fra brukere om kvaliteten på dette i ulike fora, blant annet på sosiale media Lise Kristoffersen redegjorde med utgangspunkt i noen konkrete sider på Facebook, som berører fagfeltet hørsel, for Statpeds generelle retningslinjer for deltakelse i diskusjoner i ulike sosiale medier. Det ble også tatt opp hvordan Statped tar tak i kritiske og positive meldinger som kommer gjennom disse mediene. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning, med en oppfordring fra organisasjonene til Statped om å bruke sosiale medier mere aktivt i informasjonsøyemed. 9. Eventuelt Spørsmål fra Norsk Touretteforening om mulighet for brukerorganisasjoner til å presentere seg på Statpeds Åpen dag. Anne Grethe Hellerud informerte om at det på Statpeds åpen dag (4 dager høsten 2014 i ulike deler av Statped sørøst) ble besluttet at det i år kun er Statped som har egen stand. Samtidig ble det presisert at dette ikke forhindrer at vanskene de ulike brukerorganisasjonene representerer, har sitt informasjonsmateriell på standen. Statped deler også gjerne ut informasjonsmateriell fra brukerorganisasjonene. Det er imidlertid ikke besluttet hvordan Åpen dag vil bli organisert i Statped til neste år. Organisasjonene oppfordres til å gi tilbakemelding om eventuell interesse for å ha egen stand. Vedtak. Orienteringen tatt til etterretning, og informasjon om Åpen dag i Statped sendes ut til medlemmene i brukerrådet. Datoer for Brukerrådsmøte og brukerkonferanse i februar februar: Regionale brukerrådsmøter 3. februar: Nasjonal brukerkonferanse 4. februar: INVESTT-prosjektet (Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor-made Training) Brukerråd Statped sørøst 24. oktober 2014 side 3

4 Steinar Sandstad (sign.) Regiondirektør hørsel Hilde Holtsmark seksjonsleder, fagavdeling Når det gjelder dekning av reiseutlegg, satser for møtegodtgjørelse osv. gjelder reglene for dette, jf. retningslinjene (vedlagt) kap. 4 der det heter: «Statped dekker reiseutgifter i henhold til retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til medlemmer av råd og utvalg.»ta vare på reisekvitteringer. Brukerråd Statped sørøst 24. oktober 2014 side 4

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer