KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag"

Transkript

1 KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag 27. årgang Nr Årsmøte 2012 Onsdag 13. februar kl 19:30 på Skytterhuset Vel møtt!

2 Lederen har ordet 2012 har på nytt vært ett aktivt år for Opdal Jæger-& Fiskarlag. Også i år har vi arrangert et NM. Denne gangen Veteran NM i Jegertrap, Da dette mesterskapet ikke har vært arrangert nord for Dovre kontaktet jeg Veteranforeningen med forespørsel om arrangementet kunne legges til Oppdal. Vi fikk positiv respons på dette, så Veteranmesterskapet i Jegertrap 2012 gikk av staben i Oppdal, 3-4 august med hovedskyting, plakettskyting og presskyting. Denne gangen var det store problemer med å skaffe nok folk så stevnet ble arrangert med et absolutt minimum av mannskap. Det ble et meget vellykket mesterskap hvor alle deltagerne (76 stk.) var godt fornøyd, noe som ble gitt uttrykk for i Jakt & Fiske. Overskuddet av stevnet ble ca. kr (se eget regnskap) Ellers var 2012 preget av mange aktiviteter: Jegerprøvekurs med 12 deltagere. Isfiskekonkurranse på Stavsjøen, denne gang med liten deltagelse, sannsynligvis på grunn av at skiheisene var sluttet å gå for sesongen. Innendørsskyting i Skytterhuset har fortsatt alt for liten deltagelse. Her er både miniatyrskyting og elektronisk simulator for elgbane (uten kuler). Dette er effektiv, billig og god trening til jakten. Barnas Fiskesommer ble også i år arrangert ved Gevilvatnet med 26 godt fornøyde unger, som koste seg med fisking, brus og grillmat. På skytebanene har det vært stor aktivitet både på hagle og rifle. Også i år ble det satt nye rekorder både på 15 skuddserier og på oppskytinger, et opplegg som konkurranseutvalget med Inge i spissen har all ære av. Det er også fremskaffet gode tilbud på jaktammunisjon til rifle med gode prisfordeler for våre medlemmer. Også på haglebanene har det vært god aktivitet. Spesielt gledelig at jentene er kommet i gang med flink instruktør og at vi har i gang ivrige juniorer som begynner å oppnå gode resultater. Vi har fått godkjent spillemidler for nytt klubbhus, kr For at vi ikke skal miste spillemidlene må vi være i gang med byggingen i Arbeidet med lagerbygget har fortsatt i år. Vi er stort sett ferdig utvendig, mens alt arbeid innvendig gjenstår. Planen er å få dette ferdig i vinter. Nye anskaffelser i år er ny hagle kal 20, ny rabbitmaskin og en brukt Gjerdesag. Også i år gjentar jeg mine ønsker fra tidligere år; Flere jenter i alle aldre og ungdommer med tæl og energi til å sette i gang aktivt friluftsliv! Jeg ønsker alle våre medlemmer Et riktig godt nyttår! Oddbjørn 2

3 Årsmøte 2012 Opdal Jæger- & Fiskarlag Det kalles herved inn til årsmøte for Opdal Jæger- & Fiskarlag. Skytterhuset onsdag 13. februar 2013 kl 19:30. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 4. Årsmeldinger for 2012 og arbeidsprogram 2013 Jaktutvalget Fiskeutvalget Jenteutvalget Hytteutvalget Konkurranseutvalget Ungdomsutvalget Arbeidsprogram 2013 Side 5. Regnskap 2012 / budsjett Fastsetting av kontingent for Vedtak av priser for jakt, fiske, hytte og skytebane Innkomne saker Valg i henhold til vedtektene 36 Årsmøte heves Rypejakta 2012 og hva med 2013? 39 Saker som ønskes behandlet på neste årsmøte må være styret i hende innen 1. desember

4 Lokale nyheter tre ganger i uka hele døgnet hele uka Opdalingen holder deg oppdatert på hva som skjer i Oppdal og Rennebu. er alltid oppdatert på siste nytt fra Oppdal og Rennebu. Opdalingen er rett og slett avisa for deg som bor i Oppdal og Rennebu. Opdalingen 4

5 Sak 4 - Årsmelding Opdal Jæger- og Fiskarlag 2012 Styret har bestått av: Leder Oddbjørn Klett, NestlederOdd Dørum, Sekretær Are Lien Kasserer Terje Trondsgård, Varamedlem Jon Olav Ekrann Jaktutvalget Jan Bredeveien, Fiskeutvalget Erik Gunnar Fagerhaug, Hytteutvalget Fredbjørn Svendgård, Konkurranseutvalget Inge Enes. Ungdomsutvalget Jon Martin Mjøen Hundeutvalget Rune Morten Myrhaug Valgkomite: Rut Breen, Arne Rolvsjord, Stein Krokhaug, varamedlem Per Magne Dørum Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 39 saker. Medlemstallet er ved utgangen av året 348 stk, en økning på 9 stk.. Fylkeslaget hadde også i år lagt Tillitsmannkonferansen sammen med årsmøte til Rica Nidelven, Trondheim. Oddbjørn Klett møtte og er medlem i Jaktutvalget Temaene denne gangen var blant annet blyhagel. I styret for skytterhuset sitter Oddbjørn Klett som OJFL`s representant og har for andre året fungert som ikke valgt formann i styret. Lederen er også innvalgt i styret for nystiftede Innsetmerket Gissingerbekken Grunneierlag Søknaden om spillemidler kr til klubbhus er fornyet. Arbeidet må igangsettes i løpet av 2013 for å beholde spillemidlene, Det må settes ned et utvalg som planlegger klubbhuset så snart som mulig. Spillemidlene for Trap og Sporting baner er utbetalt med kr I tillegg har Oppdal Kommune tidligere forskuttert kr Totalt kr I tillegg var vi bevilget tilskudd fra Blilyst på kr som også er utbetalt. Det er i løpet av året arbeidet for å få i gang en jentegruppe. Dette er de kommet godt i gang med. Se egen sak i årsmeldingen. OJFL har hatt flere deltagere i NM enn på mange år. NM Jaktfelt 3 deltagere NM Elgbaneskyting 6 deltagere NM Jegertrap 3 deltagere NM Lerduesti 4 deltagere. Det ble premiering på: Vegard Strypet med 6 plass junior D1 og 9.plass på John S. Moen i klasse E1 i Elgbaneskyting. Einar Meslo ble nummer 38 i Jegertrap og nummer 20 i Lerduesti i klasse D1. Sivert Heggvoll ble nummer 40 i i klasse C i Jegertrap, Gratulerer til premievinnerne. Det er spesiell gledelig at våre juniorer gjør det så bra. 5

6 Det går mot Da blir OJFL 90 år. Vi bør begynne å planlegge hvordan vi skal markere dette. Ellers viser jeg til utvalgenes egne årsmeldinger. Økonomien er på tross av store investeringer i nye baneanlegg, lager osv fortsatt meget tilfredsstillende Styret vil Ønske alle våre medlemmer Ett Riktig Godt Nyttår! For styret Oddbjørn Foto: E. G. Fagerhaug 6

7 Årsmelding Jaktutvalget 2012 Medlemmer i utvalget i 2012: Jan Bredeveien (leder) Bård Jystad Henrik Monrad Hege Duås Ole Orkelbog Rune Morten Myrhaug (vara) Forvaltning Hjerkinn/Drivstuutmålet og Grytdalen Jaktutvalget har ansvaret for forvaltningen av de terreng OJFL leier for småviltjakt, herunder Hjerkinn/Drivstuutmålet, Drivdalen Vest og Grytdalen. For å sikre en forsvarlig forvaltning har utvalget utarbeidet særskilte retningslinjer for jakta som regulerer antallet solgte kort, samtidig som det er innført bag limit på 3 ryper pr. jeger pr. dag. Formålet er å ivareta viltbestanden på lang sikt, og samtidig gjøre jakta tilgjengelig for flest mulig. Det selges derfor flest kort tidlig i jakta, mens antallet sesong- og dagskort ut over høsten begrenses. I 2012 ble spesielle begrensninger iverksatt i alle terreng OJFL har ansvaret for. Les mer om dette i avsnittet om jaktkort. Taksering i Drivstuutmålet Mellom 5. og 20. august ble det i samarbeid med Høyskolen i Hedmark gjennomført registrering av rypebestanden i Drivstuutmålet. Til sammen er 23 linjer og meter av den viktigste delen av terrenget taksert. Takseringsresultatet ble magert i Totalt er det gjort 26 observasjoner og registrert 113 ryper, en betydelig nedgang fra Kullstørrelsen var lav, med 3,7 kyllinger pr. høne. Til sammenlikning var det i 2011 registrert 6,7 kyllinger pr. høne. Deler av terrenget, særlig den nordre delen, har vært svært dårlig i Kullene var ujevne, og det var langt mellom dem. Det er ikke rapportert mye rovfugl. Antallet ryper pr. km2 er beregnet til 8, et tall som er lavt sammenliknet med andre områder. Et normalt godt terreng bør ha ryper pr. km2. 7

8 ÅR Kom mun e Område Ant. Antall Oppd al Oppd al Oppd al Oppd al Oppd al Oppd al Oppd al Ant. Kylli Ryper/ nger/ km2 høne 90% sikkerh et 11(06-19) 5,6 20(12-35) 8,4 16(10-25) 3,8 12(07-20) 5,1 11(7-19) 7 14(11-18) 6,7 Ant all. Ant all Ryp er pr. Obs ryp obs linjer meter. er. Hjerkinn/ Drivstua ,3 Hjerkinn/ Drivstua ,7 Hjerkinn/ Drivstua ,8 Hjerkinn/ Drivstua ,9 Hjerkinn/ Drivstua ,7 Hjerkinn/ Drivstua ,6 Hjerkinn/ Drivstua ,4 8(5-11) 3,7 Oppsyn OJFL har et fast korps av folk som går oppsyn i våre terreng. Samtlige har gjennomgått oppsynskurs. Ingen jegere er rapportert for ulovlig jakt i våre terreng i Dialogen med beitelag i områdene som jaktutvalget forvalter er god. 8

9 Salg av jaktkort Takseringsresultatet førte til at jaktutvalget i samarbeid med grunneier gjennomførte begrensinger i jakta i Hjerkinn/Drivstuutmålet og Drivdalen Vest med bag limit på en rype pr. jeger pr. jaktdag. På grunn av svak rypebestand, ble det ikke gjennomført jakt i Grytdalen. På grunnlag av observasjoner under treningsperioden for fuglehunder i Grytdalen fant vi det riktig å avlyse jakta i dette terrenget. Det er solgt til sammen 183 jaktkort for Hjerkinn/Drivstuutmålet, mens det er innlevert 50 fangsrapporter (pr 1. desember 2012). Disse viser at det i alt er registrert 103 jaktdøgn (339 i 2011) og 80 felte fugl (190 i 2011). Samtidig er det observert 1318 fugl i området (2951 i 2011). Til sammen er det solgt kort for kr i Jaktkortene i Hjerkinn/Drivstuutmålet og Drivdalen Vest selges på Inatur. Salget i 2012 åpnet 7. mai, og kortene for Hjerkinn/Drivstuutmålet ble umiddelbart utsolgt. På Drivdalen Vest var salget langt dårligere. Hundetrening i Grytdalen Jaktutvalget har inngått avtale med Oppdal kommune som gir rett til å tilby hundetrening i Grytdalen. Alle med fast bostedsadresse i Oppdal har rett til å kjøpe kort, men med prioritet for medlemmer i OJFL. Kun en hundefører med opptil to hunder får adgang pr. dag. Perioden gjelder fra 21. august til 6. september. I 2012 ble det solgt 4 treningskort a kr 100. Rådyrjakt/opplæringsjakt på hjort OJFL har rett til jakt på rådyr i Drivstua utmåling. Antall dyr fastsettes av Oppdal kommune. I 2012 ble det solgt ett kort og felt ett dyr. Opplæringsjakt på hjort, som også er en del av avtalen med Statskog, ble ikke gjennomført i

10 Gaupetaksering Gaupetaksering ble ikke gjennomført vinteren 2012 p.g.a. vanskelige sporingsforhold fram til 1. februar. Det tas sikte på å få gjennomført taksering på etterjulsvinteren Kurs Jaktutvalget gjennomførte et kurs for lagets oppsynspersonell i juni Det deltok 10 personer. Kursholder var Jan Tømmervoll. I august gjennomførte jaktutvalget et åpent kurs i GPS-bruk med 12 deltakere. Kursholder var Johan Vindal. Tilråding Hovedaktiviteten i jaktutvalget er og har over lengre tid vært tilrettelegging for rypejakt. Aktiviteten mot annet småvilt og mot storvilt bør økes. Det tilrås derfor at det innvelges personer i jaktutvalget med spesiell interesse for denne type jakt, og at arbeidet organiseres som et underutvalg i jaktutvalget Oppdal, januar 2013 For Jaktutvalget Jan Bredeveien 10

11 Foto: E. G. Fagerhaug 11

12 Grøseth Sport as 7340 Oppdal Telefon Fax Vi takker for samarbeidet i året som har gått og ønsker alle medlemmer et GODT NYTT ÅR! 12

13 Årsmelding Fiskeutvalget 2012 Utvalget har bestått av følgende personer: Erik Gunnar Fagerhaug (Leder) Eskil Rønning Halvor Hoel Harald Taagvold Tom Erik Hokseng Geir Plassen (Varamedlem) Nok et år er tilbakelagt med flere aktiviteter for store og små. Det ble en fin dag på Stavsjøen og en fin fangst under isfiske konkurransen. Det ble fisket ca 300 røyer. Antall deltagere ble noen færre enn ventet da skiheisene ikke gikk, men mange koste seg i det fine været. Vi takker alle våre sponsorer for flotte premier. Dette er en aktivitet som vi prøver å lage hvert år. Barnas fiskesommer. Det ble den seneste våren i manns minne i år med mye snø i fjellet til langt uti juni/juli. Men så ble det en periode med fint vær. Barnas fiskesommer ble gjennomført med utdeling av 40 fiskestenger i NJJF rekrutteringsprosjekt. Mustad og Sølvkroken er sponsorer. Mange familier stilte opp, og rundt 25 fisker ble tatt i Gjevilvass-osen den ettermiddagen. Det ble servert grillmat med tilbehør. Mange frivillige stilte opp, og vi takker for hjelpen. Det er trivelig og se at media har fattet interesse for dette. Fiske. Det ble en meget sein vår, men mange fiskere prøvde lykken i fjellet. Det ble solgt fiskekort for brutto ,-. Statskogs inatur solgte kort for kr 1500,-. Vi gjennomførte prøvefiske på Kaldvellsjøen i august. Med glede kunne vi konstatere at det er et flott fiskevann. Ellers er det full aktivitet med restaureringen på Elgsjøen og vi gleder oss til full vannstand med dertil gyting i bekkene. Driva. Driva leverte et fantastisk bra fiskeresultat i Det beste på flere tiår. I Oppdal ble det også fisket meget godt. Det er også litt bedring å spore med mengde av sjøaure. Driva gikk stor i nesten hele sesongen og mark og sluk fisket meget bra. Det ble ikke gjennomført stamfiske i år! Det knyttes stor spenning om og når fiskesperra står ferdig, men det blir helt sikkert en sesong til før anlegget er ferdig. Det ble en fin liten oppgang i solgte kort i Driva i år. 13

14 For fiskeutvalget Erik Gunnar Fagerhaug Samlerapport Elgsjøen År Fiske- Garn Ant. Fangst Snitt Fisk døgn netter fisk garn kg vekt kg pr. garn ,00 0,24 1, ,00 0,17 3, ,00 0,28 1, ,00 0,27 1, ,00 0,28 1, ,00 0,77 0, ,00 0,25 1, ,00 0,27 1, ,00 0,27 1, ,00 0,24 1, ,00 0,24 1, ,00 0,20 1, ,00 0,22 2, ,00 0,22 2, ,00 0,28 1, ,00 0,27 1, ,60 0,28 1, ,15 0,34 2, ,30 0,41 1, ,60 0,25 1, ,70 0,20 1, ,50 0,34 1, ,90 0,29 1,32 Tot ,30 0,27 1,30 14

15 Årsmelding Jenteutvalget Rypånj ble det holdt informasjonsmøte vedr. kvinneaktiviteter i regi av OJFL På møtet ble det nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av: Guro Husdal Dørum, Ylva Svisdal Bjørndalsæter, Siv Løkken, Bente Dullum Lånke, May Kristin Flå og Anne Kristin Loeng hadde gruppa arbeidsmøte og ble enige om følgende: Jentegruppa kaller seg «Rypånj» May Kristin lager side på facebook til bruk for informasjon Anne Kristin har ansvar for å legge til rette for instruksjon og trening for damer når det gjelder både rifle og hagle. Blir annonsert på facebook og i avisa når det er klart. Bør komme i gang fort. May Kristin, Terese Løkkhaug og Anne Kristin kan tenke seg å bli instruktører på jaktrifle Oddbjørn kontaktes for gjennomføring Ylva, Bente og Siv tar ansvar for tilrettelegging av fiskearrangement med bespisning ved Ångårdsvatnet uke 26. Tenker at dette kan følges opp med fisketur med overnatting på Elgsjøen Ylva tar kontakt med slaktere for å prøve å få til en damekveld med opplæring i slakting/partering Ylva sjekker pris på å få laget t-skjorter/gensere med logo Hva skjedde? 1. Facebookgruppa Rypånj er oppretta og har 154 medlemmer 2. Det ble arrangert 6 kvelder med hagleskyting i perioden mai september. Kristin Sjøvold var instruktør. 13 damer totalt deltok. Samtlige var strålende fornøyd både med instruktør og at damene hadde banen for seg sjøl 3. Det ble arrangert 4 5 kvelder med rifleskyting i mai juni der banen var reservert for damer og den som ville fikk instruksjon. 8-9 damer deltok og fikk fin trening før jakta. Fornøyde damer som satte pris på å få hjelp og disponere banen alene. 15

16 4. 2 damer meldte seg på rifleinstruktørkurs. Dette ble imidlertid avlyst pga for liten påmelding ble det arrangert fiskekveld ved Ångårdsvatnet. 16 damer møtte i strålende vær. Arrangementskomiteen stilte med kaffe, grillmat og premier. 2 fine ørret ble fangstresultatet. Meget vellykket og trivelig arrangement. 6. Det ble søkt om Opptur midler. Laget fikk kr Etter at hagleskytinga ble avslutta i september har det ikke vært aktivitet. Oppdal Anne Kristin Loeng Foto: E. G. Fagerhaug 16

17 17

18 Årsmelding Hytteutvalget 2012 Hytteutvalget har bestått av: Fredbjørn Svendgård (leder) Bjørn Rundtom Arne Inge Holen Arnfinn Lauritzen (vara) Utvalget har hatt et møte og med flere kontakter over telefon. Elgsjøen Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) har nå bygd vei fram til Elgsjøen og lagt nytt tapperør. Resten av rehabiliteringen av demningen skal gjøres i De forventer en del etterarbeid i Bekklægerbua Nord Østerdal Dølahestlag (NØD) fikk kjøpt Bekklægret av Staten (Statskog) ved årsskifte 2010/2011. NØD tok kontakt med OJFL og vi hadde et møte på Bekklægret. Det ble enighet om at OJFL skulle leie ut Bekklægret som tidligere. Det ble satt en døgnpris på kr 300 for all overnatting. Vi skal ha videre forhandlinger med eier i år. Utleie i år var på kr Elgsjøen Det har vært 23 utleiedøgn på hytta i år inkludert rypejakta (5 døgn). Det er etterisolert og lagt nytt tregulv, så nå håper vi at hytta skal holde bedre på varmen. Ellers så er hytta ettersett gjennom sesongen og forbruksvarer etterfylt. Oppgaver 2013 Bekklægerbua; Avklare med NØD om fortsatt samarbeid. Det er ikke nødvendig med noe vedlikehold på bua. Elgsjøen; Her er det behov for mindre vedlikeholdsarbeid og enkelte ønsker seg nye køyer og møbler. Jeg leser over stammene til fiskekortene etter sesongen og ser hvem som kjøper kort. Det er beklagelig at enkelte fisker uten å kjøpe kort. For hytteutvalget Fredbjørn 18

19 Årsmelding Konkurranseutvalget 2012 Konkurranseutvalget har i 2012 bestått av: Inge Enes (leder) Sondre Dale Brynjar Bell Arvid Øiamo Kjell Dørum Arne Storholm(vara). Det er i løpet av året avholdt 4 utvalgsmøter. Arrangerte stevner i 2012: 14.april: Jaktfelt (Trollheimsfelten) 16. juni: Elgbanestevne (trollheimsfelten) 12. mai: Sportingstevne 26. mai: Jegertrap 28. juli: Jegertrap (Jægermester) 28. juli: Elgbanestevne (Jægermester) og Jaktfelt 4-5. august: Jegertrap NM veteraner Jægermester 2012: Reidar Strand Sundal Jff Klubbkonkurransen mellom Rennebu,Soknedal og Oppdal gikk uten deltagelse fra OJFL denne gang. Klubbmesterskap ble ikke arrangert i noen av skytegrenene i Dette må vi gjøre noe med i årene som kommer. Innendørs miniatyrskyting begynte på nyåret. Det er bedre oppmøte på miniatyrskytingen i år enn tidligere, men det er fortsatt for dårlig oppmøte på denne skytingen. Simulatoren for løpende elg var nyinnkjøpt i fjor. Dette er en morsom skyteform som er god trening både for konkurranser og jakt. Simulatoren bør prøves av alle som er interessert i jakt og skyting. Dette er god og billig trening. Det har i år vært noe leieskyting på elgbanen, og leieskyting fra private og hotell på trapbanen. I 2012 ble det for 15 skudd treningsskyting skutt 463 serier imot 389 i For oppskyting til storviltprøven ble det satt ny rekord. 402 skjøt opp hos oss mot 372 i I 2012 har vi hatt med deltagere i følgende NM: NM-Jaktfelt, NM Jegertrap Lerduesti og NM Elgbane 19

20 Det er i 2012 inngått 3 videreføringer og 4 nye reklame/ sponsoravtaler. Vi har ved utgangen av reklameskilt. Treningsskyting og oppskyting 2013 Fra kl til kl på følgende datoer: Mai: 3, 7, 10, 14, 21, 24, 28, 31. Juni: 4, 7, 11, 14, 18, 28. Juli: 2, 12. Vårsesongen blir avsluttet med grilling og trekking av jaktkort med mere den 12/7. Oppskyting høst (rifle): August; 6, 9, 13, 16, 20, 30. September: 6, 10, 13, 17, 20. Treningsskyting Elgbane: Fra 13.mai til og med 11. juli: Hver mandag og torsdag fra kl til kl Trening på høsten på same kvelder som oppskyting: Tirsdager og Fredager fra kl Treningsskyting Trapbanene/Spotingbane: Mandager, onsdager og torsdager kl Ferie Elgbanen og haglebanen fra den 13/7 til den 6/8.. Terminliste 2013: 13.april: Jaktfelt Trollheimsfelten 15. mai: Jegertrap 15.juni: Sporting 15. juni: Elgbane Trollheimsfelten 17 august: Jegertrap 17 august: Jaktfelt Jægermestern 17 august: Elgbane Jægermestern Leder konkuranseutvalget Inge Enes. 20

21 21

22 Årsmelding Ungdomsutvalget 2012 Utvalget har bestått av : Jon Martin Mjøen (leder), Steffen Øiamo Ekrann, Bjørn Heggvoll, Ola Røtvei (vara) Også i 2012 var det opplegg med gratis serier for ungdom til og med 19 år, med en gratis-serie pr. kveld inntil 10 kvelder. Serier utover dette er subsidiert og koster kr. 30 pr serie. I sesongen er det skutt 40 gratis-serier og 160 subsidierte serier. I år var det med 3 deltagere fra ungdomsgruppa i NM Jegertrap og 3 deltagere i NM Lerduesti. Mesterskapene ble arrangert i Åsnes. I NM i Elgbaneskyting hadde vi med 1 deltager fra ungdomsgruppa. Her ble mesterskapet arrangert i Øyer. Det ble oppnådd gode resultater. Se årsmeldingen fra styret. Det er svært gledelig at flere har begynt å trene både med hagle og rifle i Det er plass til mange flere. så vel møtt i For ungdomsutvalget Oddbjørn Vi ønsker fortsatt din e-post adresse! Vi mangler e-postadresse til de fleste av våre medlemmer. Etter samme henvendelse i fjor fikk vi inn 1 stk. (yeah!) Poenget er at vi ønsker å sende ut e-post når noe skjer, medlemsmøte, kurs, aktivitet, ny informasjon på våre hjemmesider (www.ojfl.no), etc. Men det er ingen tvang! Hilsen Sekretæren - 22

23 23

24 Arbeidsprogram 2013 Dato Aktivitet Sted Tid Ansvarlig Jan-feb Knivkurs. 4 kvelder Skytterhuset J. Gunnesmo Jan-mar Våpeninstruksjon. Skytterhuset Enes Miniatyrskyting. Feb Fellefangst Skytterhuset Myrhaug Feb Fluebindekurs Skytterhuset Fiskeutv. Feb Simulatorskyting elg Skytterhuset Enes Feb-mai Jegerprøvekurs Skytterhuset OJFL Mar/apr Isfiskekonkurranse Stavsjøen Fiskeutv. Vår GPS kurs Skytterhuset Jaktutv. Mai Fluekastekurs Kullsjøen Fiskeutv. Mai/jun Vårfisketur Stavsjøen Fiskeutv. Fra 6/5 Treningsskyting (hagle) Trapbanen Konk.utvalg Fra 3/5 Treningsskyting og Elgbane / Enes oppskyting (rifle) Jaktfelt Mai Kurs hagleskyting Trapbanen / onsdager Dameutv. damer/ungdom Sporting Jun Elgbaneskyting Elgbane Enes Jul Fisketur Gjevilvatnet Fiskeutv. Aug Hund / sau sertifikater (annonseres) Klett/Svendg. Aug Slakt./parteringskurs Skytteranlegget Jaktutv. Aug Fisktur m/ overnatting Elgsjøen Fiskeutv. Aug Taksering rypeterreng Div. områder Jaktutv. Aug/sep Apportprøve Oppdal Jaktutv. Aug/sep Opplæring småviltjakt Kongsvoll Jaktutv. Høst Opplæring hjortejakt Jaktutv. Sep/okt Stamfiske laks Driva Fiskeutv. Trenings- og oppskytingstider samt terminliste for skytekonkurranser i 2013 ligger under årsmelding fra Konkurranseutvalget. 24

25 25

26 Sak 5 - Regnskap 2012 / budsjett 2013 Driftsinntekter Regnsk. 12 Regnsk. 11 Budsjett 3010 Medlemskontingent , , Kurser ,00 0, Medlemsbladet Kroken 4 100, , Gaver, tilskudd , , Jegerprøve , , Studieforbundet 5 280, , Spillemidler / Blilyst midler ,00 0, Sponsorinntekter , , Grasrotandelen 7 032, , Konkurranseutv. rifle , , Konkurranseutv. hagle , , Jaktutvalget , , Fiskeutvalget , , Hytteutvalget , , Ungdomsutv./Kvinnekontakt ,00 0, NM veteran ,62 0, NM , , Hundefor , , Andre inntekter , , Sum driftsinntekter , , Driftskostnader Regnsk. 12 Regnsk. 11 Budsjett 4012 Medlemsbladet Kroken , , Jegerprøve , , Sponsorskilt, utgifter -769,00 0, Konkurranseutvalg rifle , , Konkurranseutvalg hagle , , Startkontingent , , Jaktutvalg , , Fiskeutvalg , ,

27 Driftskostnader forts. Regnsk. 12 Regnsk. 11 Budsjett 4050 Hytteutvalg , , Ungdomsutvalg/Kvinnekontakt , , NM , , Hundegruppe ,15 0,00-600, Hundefor , , Avskrivn. anlegg/inventar , , Festeavgifter 0, , Skytterhus , , Vedlikehold skytebane Rifle , , Vedlikehold skytebane Hagle , , Firmanett / INATUR / Vitnett , , Datautstyr -769, , Kontrorekvisita , , Telefon 0, , Porto , , Annonser -752,50 0, Forsikringer , , Styremøter / Årsmøte ,90-609, Kurs / Utsendinger , , Gebyr -797,93-666, Andre kostnader , , Sum driftskostnader , , Driftsresultat , , Finansposter Regnsk. 12 Regnsk. 11 Budsjett 8050 Renteinntekter , , Sum Finansposter , , Resultat før skatter , , Årsoppgjør disp. skatt Sum Årsoppgj. disp. skatt 0,00 0,00 0 Årsresultat , ,

28 Resultatregnskap Veteran NM Jegertrapp DRIFTSINNTEKTER 3000 Påmeldinger , Press skyting Trap , Press skyting Trap , Sponsorer , Kjøkken , Gril 5 800,00 Sum DriftsInntekter ,50 DriftsKostnader 4040 Premier , Kjøkken , Andre kostnader , Gebyr -36,00 Sum DriftsKostnader ,88 DRIFTSRESULTAT ,62 Finansposter Sum Finansposter 0,00 RESULTAT FØR SKATTER ,62 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,62 28

29 Balanse eiendeler, EK og gjeld Eiendeler Anleggsmidler Regnsk. 12 Regnsk Andel Skytterhus , , Inventar, utstyr , , Skytebaneanlegg , , Nyanlegg, skytebaner , ,28 Sum anleggsmidler , ,28 Omløpsmidler Regnsk.12 Regnsk Beholdning, premier, hagle 1 440, , Beholdning, amm. hagle , , Beholdning, amm. rifle , , Beholdning, premier, rifle 2 100, , Utestående fordringer, hagle 7 255, , Hundefor , , Kunder, debitorer 0, , Coop Oppdal BA 7 930, , Bank , , Bank , , Bank Trap 0,00 11, Bank Sporting 0, , Bank Klubbhus , ,51 Sum omløpsmidler , ,51 Sum eiendeler , ,79 Egenkapital og gjeld Egenkapital Regnsk. 12 Regnsk Egenkapital , , Årsresultat (Opptjent EK) ,33 0,00 Sum Egenkapital , ,79 Kortsiktig gjeld 2990 Kortsiktig gjeld 0, ,00 Sum kortsiktig gjeld 0, ,00 Sum egenkapital og gjeld , ,79 29

30 30

31 Sak 6 - Fastsette kontingent for 2013 Kontingent, lagets andel for 2013 foreslås til kr 80,-. Sak 7 - Vedta priser for jakt, fiske, hytte og skytebane 2013 Jakt Småviltjakt Drivstua / Hjerkinnutmålet Jaktperiode: 10/9 23/ hund pr. jeger / 3 ryper pr. dag. Terrenget er delt inn i en sørlig og en nordlig del, avgrensing fremgår i jaktkart. Pris Ant. kort Nord Ant. kort Sør Sesongkort 10/9-23/ , /9-23/ , /9-23/ ,- 5 3 Ukeskort 10/9-14/ , /9-19/ , /9-24/ ,- 5 3 Dagskort 10/9-14/9 275,- 5 pr. dag 5 pr. dag 15/9-19/9 275,- 5 pr. dag 4 pr. dag 20/9-24/9 275,- 5 pr. dag 4 pr. dag 1/10-23/12 220,- 4 pr. dag 4 pr. dag Taksering kan endre antall ryper pr. dag og jaktlengde. Kort kjøpes over nett, eller fra 10. mai. 31

32 Småviltjakt Grytdalen. Jaktperiode: 10/9-15/ Periode Pris 10-12/9 750,- Maks. 2 (kun medlemmer i OJFL) 20-25/9 250,- Maks. 2 med hund 20-25/9 200,- Maks. 2 uten hund 1/10-15/11 250,- Maks. 10 totalt Søknadsfrist 1. april Søknad sendes OJFL v/jaktutvalget, postboks 176, 7341 Oppdal. Taksering kan endre antall ryper pr. dag og jaktlengde. Rådyrjakt Drivstuutmålet 1 sesongkort kr 500,- Søknadsfrist 1. april Søknad sendes OJFL v/jaktutvalget, postboks 176, 7341 Oppdal. Fuglehundtrening Grytdalen : 1 kort pr. dag a kr 100,- for fører med opptil 2 hunder. Kun for fast bosatte i Oppdal, fortrinnsrett for medlemmer i OJFL. Bestilles: Jan Bredeveien eller Fiske Kongsvoll Drivstua / Hjerkinn utmålet Medl. Ikke medl. Døgnkort 40,- 50,- Ukekort 100,- 150,- Sesongkort 200,- 250,- Ved garnfiske skal det løses to (2) sesongkort. Felleskort (for både Kongsvoll og Drivstua / Hjerkinn utmålet) kan også fåes kjøpt. Da kun som sesongkort : kr 250,- (medlem) og kr 350,- (ikke-medl.). 32

33 Øvre Driva Dep. Medl. Ikke medl. Døgnkort 100,- 50,- 100,- Ukekort 100,- 100,- 250,- Sesongkort 100,- 200,- 400,- Salgssteder: Auna Sport, Grøseth Sport, InterSport, Sport1 Oppdal, Kongsvoll Fjellstue og Dalholen Bensin & Service Folldal. Hytte Elgsjøhytta - utleiepriser Medlem Ikke-medlem Leie av hytta 400,- 500,- Leie av båt 75,- 125,- Leie av garn 125,- 175,- Priser pr. døgn. For leie, kontakt Grøseth Sport (tlf ). Unntatt er helger i august og september hvor det må søkes OJFL v/hytteutvalget innen 1. april Se også vår hjemmeside for mer informasjon. Utleie av Elgsjøhytta i jakta for inntil 4 personer. 5 dager pr. periode: Periode 1: 15-19/ ,- Periode 2: 19-24/ ,- Periode 3: 24-29/ ,- Skifte kl 17:00 siste døgn for hver periode. Søknad sendes OJFL v/hytteutvalget. Søknadsfrist 1.august Se også vår hjemmeside for mer informasjon. 33

34 Skytebanene Medl. Ikke Ungdom medl. (u/ 19 år) 15-skuddsserie 80,- 80,- 80,- Oppskyting Elgbanen 100,- 100,- 100,- Årskort Elgbanen 250,- 350,- 50,- Trening Elgbanen 50,- 80,- 10,- Trening skeet/trap/sporting 80,- 100,- 30,- 3 serier skeet/trap/sporting (på én kveld) 200,- 250,- Dueserie 35,- 40,- 10,- Sak 8 Innkomne saker Ingen saker innkommet. Foto: E. G. Fagerhaug 34

35 35

36 Revisj Ungdom Konkurranse Hytte Fiske Det er åpne felt fordi valgkomiteens innstilling ikke er klar før trykken. Innstillingen framlegges på årsmøtet. Jakt Styret Sak 9 Valg (Alle foreslåtte har sagt ja til valg) For ant. år Status Leder Oddbjørn Klett 1 Gjenvalg Kasserer Magne Fjeldheim 2 Ny Nestleder Øistein Iløkken 2 Ny Sekretær Are Lien 2 1 år igjen Vara Ivar Kvam 1 Ny Leder Jan Bredeveien 2 Gjenvalg Bård Jystad 2 Gjenvalg Henrik Monrad 2 1 år igjen Ole Orkelbog 2 Gjenvalg Pål Hauge 2 1 år igjen Vara Rune M. Myrhaug 1 Gjenvalg Leder Erik G. Fagerhaug 2 Gjenvalg Eskil Rønning 2 Gjenvalg Harald Taagvold 2 Gjenvalg Halvor Hoel 2 1 år igjen Tom E. Hokseng 2 1 år igjen Vara Geir Plassen 1 Gjenvalg Leder Fredbjørn Svendgård 2 Gjenvalg Roar Ekrann 2 Ny Bjørn Rundtom 2 1 år igjen Vara Arnfinn Lauritzen 1 Gjenvalg Leder Inge Enes 2 1 år igjen Kennet Jensen 2 Ny Brynjar Bell 1 Gjenvalg Sondre Dale 2 Gjenvalg Arvid Øiamo 2 1 år igjen Vara Stein Kristian Stran 1 J Leder John Martin Mjøen 2 Gjenvalg Bjørn E. Heggvoll 2 1 år igjen Sivert B. Heggvold 2 Ny Vara Erik Skau 1 Ny Trond Trondsgård 1 Elin By 1 Vara Eva Grande 1 Jentekomite: Forslag ikke klart før trykking. Valg Leder Arne Rolvsjord 1 komite Stein Krokhaug 1 Styrets Per Magne Dørum 1 forslag Vara Kjell Horvli 1 Min. 3 medlemmer 36

37 Alle medlemmer i OJFL får følgende rabatter hos oss i 2013: 15 % rabatt fiskeutstyr sekker soveposer telt grønn bekledning 10 % rabatt alle andre varer Vis ditt betalte medlemskort 37

38 38

39 Hundefor OJFL inngikk kontrakt med NJFF i fjor om salg av hundefor av merket Sportsmans Pride. Dette er et kvalitetsfor til en gunstig pris. Det tilbys tre typer: Vedlikeholdsfor Høyenergifor Valpefor Foret er å få kjøpt hos Fjellfor BA, Kåsenveien 13 (industriområdet). Flere opplysninger om foret kan du få ved å gå inn på websiden: Se for øvrig egen annonse i bladet. Rypejakta 2012 og hva med 2013? Igjen har en jakthøst gått over i vinter så tidlig denne gangen, for så ulike er høstene. I fjor snøbart langt inn i november, i år var det alt varig vinter da jeg for siste gang lukket hyttedøra 14.oktober. Min 45 rypejakt var historie. Det er nå medio november tid for mitt 30. årsnotat fra jaktmarkene til OJFL. Høstjakta nærmet seg med dommedag-lignende bestandssynspunkter i media, der overordnet forvaltningsorgan ønsket å sikre salg av flest mulig jaktkort med minst mulig fellingstillatelse ved innstyring av lokale rettighetshavere. Men de få jegerne jeg møtte tok dette pent! Men der langt fra bilveg var det klart færre jegere enn vanlig, og aldri i min tid har det vært så få skudd å høre. Men var det så lite ryper i høst? Min vurdering etter dager i høstfjellet er at det var ikke vanskelig å finne ryper, men å skyte dem! Og det passet jo ganske godt med kun en om dagen! Selv opplevde jeg at den vedvarende kulingen i Knutshø i mer enn første jaktuke gjorde det til dags arbeide å skyte en fugl, og enkelte dager var det resultatløst selv om jeg hadde sett helt opp mot fjellryper, så sky var de! Selv en dag blant hele 38 av OJFL`s liryper - i første jaktuke - var jeg kun to ganger på skuddhold, og alt fløy uhorvelig langt vekk! I Kroken for ett år siden antok jeg at predatorbestanden ville være stor våren 2012 selv om den ekstremt store røyskattbestanden nok hadde sultet bort, og at vi ut fra 39

40 en god høstbestand 2011 ville få økt antall hekkende par men med redusert kyllingproduksjon sist vår. Det er helt naturlig at det etter to sammenhengende smågnager-år blir en klar reduksjon av rypebestanden etter krakket slik er naturlovene. Det som vel i første rekke preget jaktmarkene denne høsten, var vel de svært ulike forekomstene lokalt i terrengene. Enkelte områder var fri for fugl, andre hadde god bestand. Etter mine observasjoner var det godt med fugl i de delene hvor kjerret var relativt høyt i kombinasjon med begrensede snøforhold. Dette fordi våren var svært sen og snørik, og en del høytliggende biotoper var derfor ikke beboelige tidlig i hekkeperioden, samt kombinasjonen med mye predasjon fra luft som ga behov for god tildekning. For egen del fant jeg, hundeløse jeger, på en vandring i lagets område helt i slutten av september 55 fugler, hvorav en lirypeflokk på 30. Og av de snut 10 fugler høsten ga fra lagets område, var bare en kylling fra omlagt kull. De øvrige var i meget god kondisjon. Kullene jeg fant var variable i kyllingantall, helt opp til 11 kyllinger, og ingen enslige høner observert! Generelt litt færre kull samlet enn forventet....men hvordan blir det så neste høst? Femgang! Denne høsten gjorde det godt med lav jaktfelling, det er alltid slik det påfølgende år etter smågnagersammenbrudd. Men jeg mener vi har en brukbar bestand i fjellbanken! Spesielt mener jeg at fjellrypene er på vei opp igjen, det var godt med kyllinger av god kvalitet i snaufjellkullene, ikke et eneste omlagt kull kunne jeg observere av fjellryper. Her er det kanskje mer snakk om sammenbrudd i jegerbestanden det er lav rekruttering av «fjellrypejegerkyllinger», og vi gamle stegger varer ikke evig! Lirypene fikk raskt snø som gjorde hvitningen mot vinterdrakt behagelig ift rovfugl-skjul, og det vil være krympet rovfugl-bestand som neppe hekker produktivt til våren, idet det er for tidlig for smågnager-år igjen. Derfor ser vi frem mot muligheten til igjen å skyte double til neste høst! Spis høstens lille rypefangst med andakt, og de sparte patroner kommer til nytte høsten 2013! Jon Ø. Nestavoll. 40

41 41

42 42

43 OPPDAL BYGDEALMENNING Postadr.: Boks 73, 7341 Oppdal Telefon: Mobil: Fax: Mobil: Epost: Hj.side: Kontor: Inge Krokanns veg 11 (Grønt Hus) Vær med og støtt Opdal Jæger- & Fiskarlag! Du kan selv bestemme at OJFL mottar inntil 5 % hver gang du tipper. Grasrotandelen gjelder alle spill hos Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Det er både enkelt og gratis å registrere seg. Kontakt bare kommisjonæren (der du tipper) og si at du ønsker å støtte OJFL. OBS! Dette går selvfølgelig IKKE på bekostning av verken innsats eller premie! 43

44 og det er gratis! B Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år! Returadresse: Opdal Jæger- & Fiskarlag 44

45 Postboks Oppdal 45

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte i skisenteret, onsdag 22. februar 2017. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar.

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar. Årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger & Fiskerforening Sted: Vegårsheihallen Tid: Torsdag 28.februar kl. 19.00 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av

Detaljer

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 RESULTATREGNSKAP UTGIFTER INNTEKTER RESULTAT Div. utgifter/innt. (styret) 30942,50 21301,50-9641,00 Lerduebanen 16711,00 2500,00-14211,00 Lerdue, kjøp/salg

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 Dato:02.02.2017 Sted:Klubbhytta på Håsken 1. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Ann Karin Evju ønsket velkommen til alle fremmøtte. 3. Ann

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Lensbygda og Skreiens Grunneierlag Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Budsjett 5.

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 14. februar 2012. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 2 2016 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2016 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2016 Jakt 2016 I 2016 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Røyrvik fjellstyre Røyrvik fjellstyre har i år 2014 hatt følgende sammensetning: Medlemmer Tore Tødås/Magnar Namsvatn

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros.

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros. Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 10.14

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Årsmøte 2016 Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Kjell Øybakken ønsker velkommen til Årsmøte i NHSJFF, som avholdes på foreningens klubbhus på Varpets Lerduebane. 1. Konstituering

Detaljer

KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag

KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag 30. årgang Nr. 1-2016 Årsmøte 2015 Onsdag 17. februar kl 19:30 i vårt nye Klubbhus Vel møtt! Lederen har ordet I likhet med 2014 har vi ikke hatt noe stort NM arrangement.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017 Søndag 26.2 Terminfesta Jaktfelt Svein R. Karlsen Svein R. Stavås Tor Johannes Lian Arnstein Lian Roar Kjerstadmo Odd Stavås Disse møter 09:00 Staurset Grendahus 10:00 12:00 150/100 17JF1301 Torsdag 2.3

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Kommentar til regnskapet 2015

Kommentar til regnskapet 2015 Kommentar til regnskapet 2015 Økonomien i 2015 var preget av store utgifter til Støy prosjektutgifter kr 161.000. Støy tiltakene er nesten fullført. Søknad på midler i Sparebank 1 resulterte tilskudd kr

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Sømna Jeger- og Fiskerforening torsdag 23.februar 2017 kl på Sømna Skytebane.

Innkalling til årsmøte i Sømna Jeger- og Fiskerforening torsdag 23.februar 2017 kl på Sømna Skytebane. Innkalling til årsmøte i Sømna Jeger- og Fiskerforening torsdag 23.februar 2017 kl. 20.00 på Sømna Skytebane. Servering etter møtet. Gevinst trekkes blant oppmøtte. Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 14.06.2014 "Foreløpig sakliste: Kasserer Goldagene Jaktbestemmelser Fiskekort Dalføredagen Kom med innspill til saker

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG.

REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG. REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG. Dato: 23.11.2016. Sted: Lampeland hotell. Tilstede: Line Brekke, Thor Inge Navelsaker, Knut Letmolie, Robert Hansen, Vidar Luteberget, Jan Erik Rånes, Lars Simensen,

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sørskogbygda Jakt, fiske- og Grunneierforening. Driftsår 2016

Referat fra årsmøte i Sørskogbygda Jakt, fiske- og Grunneierforening. Driftsår 2016 Referat fra årsmøte i Sørskogbygda Jakt, fiske- og Grunneierforening Driftsår 2016 Sørskogbygda Samfunnshus - Torsdag 20. april 2017 kl. 18.00 Sak 1. Åpning av møtet: Innkalling godkjent. Vi minnes de

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE. På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl Saksliste:

SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE. På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl Saksliste: SOLTINDDALEN SAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2013 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste.

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016

TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016 TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016 STYRET: Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder: Kasserer: Nestleder: Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget: Varamedlemmer: Bengt Ødegård Alf Magne Flønes Per

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer