KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag"

Transkript

1 KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag 27. årgang Nr Årsmøte 2012 Onsdag 13. februar kl 19:30 på Skytterhuset Vel møtt!

2 Lederen har ordet 2012 har på nytt vært ett aktivt år for Opdal Jæger-& Fiskarlag. Også i år har vi arrangert et NM. Denne gangen Veteran NM i Jegertrap, Da dette mesterskapet ikke har vært arrangert nord for Dovre kontaktet jeg Veteranforeningen med forespørsel om arrangementet kunne legges til Oppdal. Vi fikk positiv respons på dette, så Veteranmesterskapet i Jegertrap 2012 gikk av staben i Oppdal, 3-4 august med hovedskyting, plakettskyting og presskyting. Denne gangen var det store problemer med å skaffe nok folk så stevnet ble arrangert med et absolutt minimum av mannskap. Det ble et meget vellykket mesterskap hvor alle deltagerne (76 stk.) var godt fornøyd, noe som ble gitt uttrykk for i Jakt & Fiske. Overskuddet av stevnet ble ca. kr (se eget regnskap) Ellers var 2012 preget av mange aktiviteter: Jegerprøvekurs med 12 deltagere. Isfiskekonkurranse på Stavsjøen, denne gang med liten deltagelse, sannsynligvis på grunn av at skiheisene var sluttet å gå for sesongen. Innendørsskyting i Skytterhuset har fortsatt alt for liten deltagelse. Her er både miniatyrskyting og elektronisk simulator for elgbane (uten kuler). Dette er effektiv, billig og god trening til jakten. Barnas Fiskesommer ble også i år arrangert ved Gevilvatnet med 26 godt fornøyde unger, som koste seg med fisking, brus og grillmat. På skytebanene har det vært stor aktivitet både på hagle og rifle. Også i år ble det satt nye rekorder både på 15 skuddserier og på oppskytinger, et opplegg som konkurranseutvalget med Inge i spissen har all ære av. Det er også fremskaffet gode tilbud på jaktammunisjon til rifle med gode prisfordeler for våre medlemmer. Også på haglebanene har det vært god aktivitet. Spesielt gledelig at jentene er kommet i gang med flink instruktør og at vi har i gang ivrige juniorer som begynner å oppnå gode resultater. Vi har fått godkjent spillemidler for nytt klubbhus, kr For at vi ikke skal miste spillemidlene må vi være i gang med byggingen i Arbeidet med lagerbygget har fortsatt i år. Vi er stort sett ferdig utvendig, mens alt arbeid innvendig gjenstår. Planen er å få dette ferdig i vinter. Nye anskaffelser i år er ny hagle kal 20, ny rabbitmaskin og en brukt Gjerdesag. Også i år gjentar jeg mine ønsker fra tidligere år; Flere jenter i alle aldre og ungdommer med tæl og energi til å sette i gang aktivt friluftsliv! Jeg ønsker alle våre medlemmer Et riktig godt nyttår! Oddbjørn 2

3 Årsmøte 2012 Opdal Jæger- & Fiskarlag Det kalles herved inn til årsmøte for Opdal Jæger- & Fiskarlag. Skytterhuset onsdag 13. februar 2013 kl 19:30. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 4. Årsmeldinger for 2012 og arbeidsprogram 2013 Jaktutvalget Fiskeutvalget Jenteutvalget Hytteutvalget Konkurranseutvalget Ungdomsutvalget Arbeidsprogram 2013 Side 5. Regnskap 2012 / budsjett Fastsetting av kontingent for Vedtak av priser for jakt, fiske, hytte og skytebane Innkomne saker Valg i henhold til vedtektene 36 Årsmøte heves Rypejakta 2012 og hva med 2013? 39 Saker som ønskes behandlet på neste årsmøte må være styret i hende innen 1. desember

4 Lokale nyheter tre ganger i uka hele døgnet hele uka Opdalingen holder deg oppdatert på hva som skjer i Oppdal og Rennebu. er alltid oppdatert på siste nytt fra Oppdal og Rennebu. Opdalingen er rett og slett avisa for deg som bor i Oppdal og Rennebu. Opdalingen 4

5 Sak 4 - Årsmelding Opdal Jæger- og Fiskarlag 2012 Styret har bestått av: Leder Oddbjørn Klett, NestlederOdd Dørum, Sekretær Are Lien Kasserer Terje Trondsgård, Varamedlem Jon Olav Ekrann Jaktutvalget Jan Bredeveien, Fiskeutvalget Erik Gunnar Fagerhaug, Hytteutvalget Fredbjørn Svendgård, Konkurranseutvalget Inge Enes. Ungdomsutvalget Jon Martin Mjøen Hundeutvalget Rune Morten Myrhaug Valgkomite: Rut Breen, Arne Rolvsjord, Stein Krokhaug, varamedlem Per Magne Dørum Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 39 saker. Medlemstallet er ved utgangen av året 348 stk, en økning på 9 stk.. Fylkeslaget hadde også i år lagt Tillitsmannkonferansen sammen med årsmøte til Rica Nidelven, Trondheim. Oddbjørn Klett møtte og er medlem i Jaktutvalget Temaene denne gangen var blant annet blyhagel. I styret for skytterhuset sitter Oddbjørn Klett som OJFL`s representant og har for andre året fungert som ikke valgt formann i styret. Lederen er også innvalgt i styret for nystiftede Innsetmerket Gissingerbekken Grunneierlag Søknaden om spillemidler kr til klubbhus er fornyet. Arbeidet må igangsettes i løpet av 2013 for å beholde spillemidlene, Det må settes ned et utvalg som planlegger klubbhuset så snart som mulig. Spillemidlene for Trap og Sporting baner er utbetalt med kr I tillegg har Oppdal Kommune tidligere forskuttert kr Totalt kr I tillegg var vi bevilget tilskudd fra Blilyst på kr som også er utbetalt. Det er i løpet av året arbeidet for å få i gang en jentegruppe. Dette er de kommet godt i gang med. Se egen sak i årsmeldingen. OJFL har hatt flere deltagere i NM enn på mange år. NM Jaktfelt 3 deltagere NM Elgbaneskyting 6 deltagere NM Jegertrap 3 deltagere NM Lerduesti 4 deltagere. Det ble premiering på: Vegard Strypet med 6 plass junior D1 og 9.plass på John S. Moen i klasse E1 i Elgbaneskyting. Einar Meslo ble nummer 38 i Jegertrap og nummer 20 i Lerduesti i klasse D1. Sivert Heggvoll ble nummer 40 i i klasse C i Jegertrap, Gratulerer til premievinnerne. Det er spesiell gledelig at våre juniorer gjør det så bra. 5

6 Det går mot Da blir OJFL 90 år. Vi bør begynne å planlegge hvordan vi skal markere dette. Ellers viser jeg til utvalgenes egne årsmeldinger. Økonomien er på tross av store investeringer i nye baneanlegg, lager osv fortsatt meget tilfredsstillende Styret vil Ønske alle våre medlemmer Ett Riktig Godt Nyttår! For styret Oddbjørn Foto: E. G. Fagerhaug 6

7 Årsmelding Jaktutvalget 2012 Medlemmer i utvalget i 2012: Jan Bredeveien (leder) Bård Jystad Henrik Monrad Hege Duås Ole Orkelbog Rune Morten Myrhaug (vara) Forvaltning Hjerkinn/Drivstuutmålet og Grytdalen Jaktutvalget har ansvaret for forvaltningen av de terreng OJFL leier for småviltjakt, herunder Hjerkinn/Drivstuutmålet, Drivdalen Vest og Grytdalen. For å sikre en forsvarlig forvaltning har utvalget utarbeidet særskilte retningslinjer for jakta som regulerer antallet solgte kort, samtidig som det er innført bag limit på 3 ryper pr. jeger pr. dag. Formålet er å ivareta viltbestanden på lang sikt, og samtidig gjøre jakta tilgjengelig for flest mulig. Det selges derfor flest kort tidlig i jakta, mens antallet sesong- og dagskort ut over høsten begrenses. I 2012 ble spesielle begrensninger iverksatt i alle terreng OJFL har ansvaret for. Les mer om dette i avsnittet om jaktkort. Taksering i Drivstuutmålet Mellom 5. og 20. august ble det i samarbeid med Høyskolen i Hedmark gjennomført registrering av rypebestanden i Drivstuutmålet. Til sammen er 23 linjer og meter av den viktigste delen av terrenget taksert. Takseringsresultatet ble magert i Totalt er det gjort 26 observasjoner og registrert 113 ryper, en betydelig nedgang fra Kullstørrelsen var lav, med 3,7 kyllinger pr. høne. Til sammenlikning var det i 2011 registrert 6,7 kyllinger pr. høne. Deler av terrenget, særlig den nordre delen, har vært svært dårlig i Kullene var ujevne, og det var langt mellom dem. Det er ikke rapportert mye rovfugl. Antallet ryper pr. km2 er beregnet til 8, et tall som er lavt sammenliknet med andre områder. Et normalt godt terreng bør ha ryper pr. km2. 7

8 ÅR Kom mun e Område Ant. Antall Oppd al Oppd al Oppd al Oppd al Oppd al Oppd al Oppd al Ant. Kylli Ryper/ nger/ km2 høne 90% sikkerh et 11(06-19) 5,6 20(12-35) 8,4 16(10-25) 3,8 12(07-20) 5,1 11(7-19) 7 14(11-18) 6,7 Ant all. Ant all Ryp er pr. Obs ryp obs linjer meter. er. Hjerkinn/ Drivstua ,3 Hjerkinn/ Drivstua ,7 Hjerkinn/ Drivstua ,8 Hjerkinn/ Drivstua ,9 Hjerkinn/ Drivstua ,7 Hjerkinn/ Drivstua ,6 Hjerkinn/ Drivstua ,4 8(5-11) 3,7 Oppsyn OJFL har et fast korps av folk som går oppsyn i våre terreng. Samtlige har gjennomgått oppsynskurs. Ingen jegere er rapportert for ulovlig jakt i våre terreng i Dialogen med beitelag i områdene som jaktutvalget forvalter er god. 8

9 Salg av jaktkort Takseringsresultatet førte til at jaktutvalget i samarbeid med grunneier gjennomførte begrensinger i jakta i Hjerkinn/Drivstuutmålet og Drivdalen Vest med bag limit på en rype pr. jeger pr. jaktdag. På grunn av svak rypebestand, ble det ikke gjennomført jakt i Grytdalen. På grunnlag av observasjoner under treningsperioden for fuglehunder i Grytdalen fant vi det riktig å avlyse jakta i dette terrenget. Det er solgt til sammen 183 jaktkort for Hjerkinn/Drivstuutmålet, mens det er innlevert 50 fangsrapporter (pr 1. desember 2012). Disse viser at det i alt er registrert 103 jaktdøgn (339 i 2011) og 80 felte fugl (190 i 2011). Samtidig er det observert 1318 fugl i området (2951 i 2011). Til sammen er det solgt kort for kr i Jaktkortene i Hjerkinn/Drivstuutmålet og Drivdalen Vest selges på Inatur. Salget i 2012 åpnet 7. mai, og kortene for Hjerkinn/Drivstuutmålet ble umiddelbart utsolgt. På Drivdalen Vest var salget langt dårligere. Hundetrening i Grytdalen Jaktutvalget har inngått avtale med Oppdal kommune som gir rett til å tilby hundetrening i Grytdalen. Alle med fast bostedsadresse i Oppdal har rett til å kjøpe kort, men med prioritet for medlemmer i OJFL. Kun en hundefører med opptil to hunder får adgang pr. dag. Perioden gjelder fra 21. august til 6. september. I 2012 ble det solgt 4 treningskort a kr 100. Rådyrjakt/opplæringsjakt på hjort OJFL har rett til jakt på rådyr i Drivstua utmåling. Antall dyr fastsettes av Oppdal kommune. I 2012 ble det solgt ett kort og felt ett dyr. Opplæringsjakt på hjort, som også er en del av avtalen med Statskog, ble ikke gjennomført i

10 Gaupetaksering Gaupetaksering ble ikke gjennomført vinteren 2012 p.g.a. vanskelige sporingsforhold fram til 1. februar. Det tas sikte på å få gjennomført taksering på etterjulsvinteren Kurs Jaktutvalget gjennomførte et kurs for lagets oppsynspersonell i juni Det deltok 10 personer. Kursholder var Jan Tømmervoll. I august gjennomførte jaktutvalget et åpent kurs i GPS-bruk med 12 deltakere. Kursholder var Johan Vindal. Tilråding Hovedaktiviteten i jaktutvalget er og har over lengre tid vært tilrettelegging for rypejakt. Aktiviteten mot annet småvilt og mot storvilt bør økes. Det tilrås derfor at det innvelges personer i jaktutvalget med spesiell interesse for denne type jakt, og at arbeidet organiseres som et underutvalg i jaktutvalget Oppdal, januar 2013 For Jaktutvalget Jan Bredeveien 10

11 Foto: E. G. Fagerhaug 11

12 Grøseth Sport as 7340 Oppdal Telefon Fax Vi takker for samarbeidet i året som har gått og ønsker alle medlemmer et GODT NYTT ÅR! 12

13 Årsmelding Fiskeutvalget 2012 Utvalget har bestått av følgende personer: Erik Gunnar Fagerhaug (Leder) Eskil Rønning Halvor Hoel Harald Taagvold Tom Erik Hokseng Geir Plassen (Varamedlem) Nok et år er tilbakelagt med flere aktiviteter for store og små. Det ble en fin dag på Stavsjøen og en fin fangst under isfiske konkurransen. Det ble fisket ca 300 røyer. Antall deltagere ble noen færre enn ventet da skiheisene ikke gikk, men mange koste seg i det fine været. Vi takker alle våre sponsorer for flotte premier. Dette er en aktivitet som vi prøver å lage hvert år. Barnas fiskesommer. Det ble den seneste våren i manns minne i år med mye snø i fjellet til langt uti juni/juli. Men så ble det en periode med fint vær. Barnas fiskesommer ble gjennomført med utdeling av 40 fiskestenger i NJJF rekrutteringsprosjekt. Mustad og Sølvkroken er sponsorer. Mange familier stilte opp, og rundt 25 fisker ble tatt i Gjevilvass-osen den ettermiddagen. Det ble servert grillmat med tilbehør. Mange frivillige stilte opp, og vi takker for hjelpen. Det er trivelig og se at media har fattet interesse for dette. Fiske. Det ble en meget sein vår, men mange fiskere prøvde lykken i fjellet. Det ble solgt fiskekort for brutto ,-. Statskogs inatur solgte kort for kr 1500,-. Vi gjennomførte prøvefiske på Kaldvellsjøen i august. Med glede kunne vi konstatere at det er et flott fiskevann. Ellers er det full aktivitet med restaureringen på Elgsjøen og vi gleder oss til full vannstand med dertil gyting i bekkene. Driva. Driva leverte et fantastisk bra fiskeresultat i Det beste på flere tiår. I Oppdal ble det også fisket meget godt. Det er også litt bedring å spore med mengde av sjøaure. Driva gikk stor i nesten hele sesongen og mark og sluk fisket meget bra. Det ble ikke gjennomført stamfiske i år! Det knyttes stor spenning om og når fiskesperra står ferdig, men det blir helt sikkert en sesong til før anlegget er ferdig. Det ble en fin liten oppgang i solgte kort i Driva i år. 13

14 For fiskeutvalget Erik Gunnar Fagerhaug Samlerapport Elgsjøen År Fiske- Garn Ant. Fangst Snitt Fisk døgn netter fisk garn kg vekt kg pr. garn ,00 0,24 1, ,00 0,17 3, ,00 0,28 1, ,00 0,27 1, ,00 0,28 1, ,00 0,77 0, ,00 0,25 1, ,00 0,27 1, ,00 0,27 1, ,00 0,24 1, ,00 0,24 1, ,00 0,20 1, ,00 0,22 2, ,00 0,22 2, ,00 0,28 1, ,00 0,27 1, ,60 0,28 1, ,15 0,34 2, ,30 0,41 1, ,60 0,25 1, ,70 0,20 1, ,50 0,34 1, ,90 0,29 1,32 Tot ,30 0,27 1,30 14

15 Årsmelding Jenteutvalget Rypånj ble det holdt informasjonsmøte vedr. kvinneaktiviteter i regi av OJFL På møtet ble det nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av: Guro Husdal Dørum, Ylva Svisdal Bjørndalsæter, Siv Løkken, Bente Dullum Lånke, May Kristin Flå og Anne Kristin Loeng hadde gruppa arbeidsmøte og ble enige om følgende: Jentegruppa kaller seg «Rypånj» May Kristin lager side på facebook til bruk for informasjon Anne Kristin har ansvar for å legge til rette for instruksjon og trening for damer når det gjelder både rifle og hagle. Blir annonsert på facebook og i avisa når det er klart. Bør komme i gang fort. May Kristin, Terese Løkkhaug og Anne Kristin kan tenke seg å bli instruktører på jaktrifle Oddbjørn kontaktes for gjennomføring Ylva, Bente og Siv tar ansvar for tilrettelegging av fiskearrangement med bespisning ved Ångårdsvatnet uke 26. Tenker at dette kan følges opp med fisketur med overnatting på Elgsjøen Ylva tar kontakt med slaktere for å prøve å få til en damekveld med opplæring i slakting/partering Ylva sjekker pris på å få laget t-skjorter/gensere med logo Hva skjedde? 1. Facebookgruppa Rypånj er oppretta og har 154 medlemmer 2. Det ble arrangert 6 kvelder med hagleskyting i perioden mai september. Kristin Sjøvold var instruktør. 13 damer totalt deltok. Samtlige var strålende fornøyd både med instruktør og at damene hadde banen for seg sjøl 3. Det ble arrangert 4 5 kvelder med rifleskyting i mai juni der banen var reservert for damer og den som ville fikk instruksjon. 8-9 damer deltok og fikk fin trening før jakta. Fornøyde damer som satte pris på å få hjelp og disponere banen alene. 15

16 4. 2 damer meldte seg på rifleinstruktørkurs. Dette ble imidlertid avlyst pga for liten påmelding ble det arrangert fiskekveld ved Ångårdsvatnet. 16 damer møtte i strålende vær. Arrangementskomiteen stilte med kaffe, grillmat og premier. 2 fine ørret ble fangstresultatet. Meget vellykket og trivelig arrangement. 6. Det ble søkt om Opptur midler. Laget fikk kr Etter at hagleskytinga ble avslutta i september har det ikke vært aktivitet. Oppdal Anne Kristin Loeng Foto: E. G. Fagerhaug 16

17 17

18 Årsmelding Hytteutvalget 2012 Hytteutvalget har bestått av: Fredbjørn Svendgård (leder) Bjørn Rundtom Arne Inge Holen Arnfinn Lauritzen (vara) Utvalget har hatt et møte og med flere kontakter over telefon. Elgsjøen Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) har nå bygd vei fram til Elgsjøen og lagt nytt tapperør. Resten av rehabiliteringen av demningen skal gjøres i De forventer en del etterarbeid i Bekklægerbua Nord Østerdal Dølahestlag (NØD) fikk kjøpt Bekklægret av Staten (Statskog) ved årsskifte 2010/2011. NØD tok kontakt med OJFL og vi hadde et møte på Bekklægret. Det ble enighet om at OJFL skulle leie ut Bekklægret som tidligere. Det ble satt en døgnpris på kr 300 for all overnatting. Vi skal ha videre forhandlinger med eier i år. Utleie i år var på kr Elgsjøen Det har vært 23 utleiedøgn på hytta i år inkludert rypejakta (5 døgn). Det er etterisolert og lagt nytt tregulv, så nå håper vi at hytta skal holde bedre på varmen. Ellers så er hytta ettersett gjennom sesongen og forbruksvarer etterfylt. Oppgaver 2013 Bekklægerbua; Avklare med NØD om fortsatt samarbeid. Det er ikke nødvendig med noe vedlikehold på bua. Elgsjøen; Her er det behov for mindre vedlikeholdsarbeid og enkelte ønsker seg nye køyer og møbler. Jeg leser over stammene til fiskekortene etter sesongen og ser hvem som kjøper kort. Det er beklagelig at enkelte fisker uten å kjøpe kort. For hytteutvalget Fredbjørn 18

19 Årsmelding Konkurranseutvalget 2012 Konkurranseutvalget har i 2012 bestått av: Inge Enes (leder) Sondre Dale Brynjar Bell Arvid Øiamo Kjell Dørum Arne Storholm(vara). Det er i løpet av året avholdt 4 utvalgsmøter. Arrangerte stevner i 2012: 14.april: Jaktfelt (Trollheimsfelten) 16. juni: Elgbanestevne (trollheimsfelten) 12. mai: Sportingstevne 26. mai: Jegertrap 28. juli: Jegertrap (Jægermester) 28. juli: Elgbanestevne (Jægermester) og Jaktfelt 4-5. august: Jegertrap NM veteraner Jægermester 2012: Reidar Strand Sundal Jff Klubbkonkurransen mellom Rennebu,Soknedal og Oppdal gikk uten deltagelse fra OJFL denne gang. Klubbmesterskap ble ikke arrangert i noen av skytegrenene i Dette må vi gjøre noe med i årene som kommer. Innendørs miniatyrskyting begynte på nyåret. Det er bedre oppmøte på miniatyrskytingen i år enn tidligere, men det er fortsatt for dårlig oppmøte på denne skytingen. Simulatoren for løpende elg var nyinnkjøpt i fjor. Dette er en morsom skyteform som er god trening både for konkurranser og jakt. Simulatoren bør prøves av alle som er interessert i jakt og skyting. Dette er god og billig trening. Det har i år vært noe leieskyting på elgbanen, og leieskyting fra private og hotell på trapbanen. I 2012 ble det for 15 skudd treningsskyting skutt 463 serier imot 389 i For oppskyting til storviltprøven ble det satt ny rekord. 402 skjøt opp hos oss mot 372 i I 2012 har vi hatt med deltagere i følgende NM: NM-Jaktfelt, NM Jegertrap Lerduesti og NM Elgbane 19

20 Det er i 2012 inngått 3 videreføringer og 4 nye reklame/ sponsoravtaler. Vi har ved utgangen av reklameskilt. Treningsskyting og oppskyting 2013 Fra kl til kl på følgende datoer: Mai: 3, 7, 10, 14, 21, 24, 28, 31. Juni: 4, 7, 11, 14, 18, 28. Juli: 2, 12. Vårsesongen blir avsluttet med grilling og trekking av jaktkort med mere den 12/7. Oppskyting høst (rifle): August; 6, 9, 13, 16, 20, 30. September: 6, 10, 13, 17, 20. Treningsskyting Elgbane: Fra 13.mai til og med 11. juli: Hver mandag og torsdag fra kl til kl Trening på høsten på same kvelder som oppskyting: Tirsdager og Fredager fra kl Treningsskyting Trapbanene/Spotingbane: Mandager, onsdager og torsdager kl Ferie Elgbanen og haglebanen fra den 13/7 til den 6/8.. Terminliste 2013: 13.april: Jaktfelt Trollheimsfelten 15. mai: Jegertrap 15.juni: Sporting 15. juni: Elgbane Trollheimsfelten 17 august: Jegertrap 17 august: Jaktfelt Jægermestern 17 august: Elgbane Jægermestern Leder konkuranseutvalget Inge Enes. 20

21 21

22 Årsmelding Ungdomsutvalget 2012 Utvalget har bestått av : Jon Martin Mjøen (leder), Steffen Øiamo Ekrann, Bjørn Heggvoll, Ola Røtvei (vara) Også i 2012 var det opplegg med gratis serier for ungdom til og med 19 år, med en gratis-serie pr. kveld inntil 10 kvelder. Serier utover dette er subsidiert og koster kr. 30 pr serie. I sesongen er det skutt 40 gratis-serier og 160 subsidierte serier. I år var det med 3 deltagere fra ungdomsgruppa i NM Jegertrap og 3 deltagere i NM Lerduesti. Mesterskapene ble arrangert i Åsnes. I NM i Elgbaneskyting hadde vi med 1 deltager fra ungdomsgruppa. Her ble mesterskapet arrangert i Øyer. Det ble oppnådd gode resultater. Se årsmeldingen fra styret. Det er svært gledelig at flere har begynt å trene både med hagle og rifle i Det er plass til mange flere. så vel møtt i For ungdomsutvalget Oddbjørn Vi ønsker fortsatt din e-post adresse! Vi mangler e-postadresse til de fleste av våre medlemmer. Etter samme henvendelse i fjor fikk vi inn 1 stk. (yeah!) Poenget er at vi ønsker å sende ut e-post når noe skjer, medlemsmøte, kurs, aktivitet, ny informasjon på våre hjemmesider (www.ojfl.no), etc. Men det er ingen tvang! Hilsen Sekretæren - 22

23 23

24 Arbeidsprogram 2013 Dato Aktivitet Sted Tid Ansvarlig Jan-feb Knivkurs. 4 kvelder Skytterhuset J. Gunnesmo Jan-mar Våpeninstruksjon. Skytterhuset Enes Miniatyrskyting. Feb Fellefangst Skytterhuset Myrhaug Feb Fluebindekurs Skytterhuset Fiskeutv. Feb Simulatorskyting elg Skytterhuset Enes Feb-mai Jegerprøvekurs Skytterhuset OJFL Mar/apr Isfiskekonkurranse Stavsjøen Fiskeutv. Vår GPS kurs Skytterhuset Jaktutv. Mai Fluekastekurs Kullsjøen Fiskeutv. Mai/jun Vårfisketur Stavsjøen Fiskeutv. Fra 6/5 Treningsskyting (hagle) Trapbanen Konk.utvalg Fra 3/5 Treningsskyting og Elgbane / Enes oppskyting (rifle) Jaktfelt Mai Kurs hagleskyting Trapbanen / onsdager Dameutv. damer/ungdom Sporting Jun Elgbaneskyting Elgbane Enes Jul Fisketur Gjevilvatnet Fiskeutv. Aug Hund / sau sertifikater (annonseres) Klett/Svendg. Aug Slakt./parteringskurs Skytteranlegget Jaktutv. Aug Fisktur m/ overnatting Elgsjøen Fiskeutv. Aug Taksering rypeterreng Div. områder Jaktutv. Aug/sep Apportprøve Oppdal Jaktutv. Aug/sep Opplæring småviltjakt Kongsvoll Jaktutv. Høst Opplæring hjortejakt Jaktutv. Sep/okt Stamfiske laks Driva Fiskeutv. Trenings- og oppskytingstider samt terminliste for skytekonkurranser i 2013 ligger under årsmelding fra Konkurranseutvalget. 24

25 25

26 Sak 5 - Regnskap 2012 / budsjett 2013 Driftsinntekter Regnsk. 12 Regnsk. 11 Budsjett 3010 Medlemskontingent , , Kurser ,00 0, Medlemsbladet Kroken 4 100, , Gaver, tilskudd , , Jegerprøve , , Studieforbundet 5 280, , Spillemidler / Blilyst midler ,00 0, Sponsorinntekter , , Grasrotandelen 7 032, , Konkurranseutv. rifle , , Konkurranseutv. hagle , , Jaktutvalget , , Fiskeutvalget , , Hytteutvalget , , Ungdomsutv./Kvinnekontakt ,00 0, NM veteran ,62 0, NM , , Hundefor , , Andre inntekter , , Sum driftsinntekter , , Driftskostnader Regnsk. 12 Regnsk. 11 Budsjett 4012 Medlemsbladet Kroken , , Jegerprøve , , Sponsorskilt, utgifter -769,00 0, Konkurranseutvalg rifle , , Konkurranseutvalg hagle , , Startkontingent , , Jaktutvalg , , Fiskeutvalg , ,

27 Driftskostnader forts. Regnsk. 12 Regnsk. 11 Budsjett 4050 Hytteutvalg , , Ungdomsutvalg/Kvinnekontakt , , NM , , Hundegruppe ,15 0,00-600, Hundefor , , Avskrivn. anlegg/inventar , , Festeavgifter 0, , Skytterhus , , Vedlikehold skytebane Rifle , , Vedlikehold skytebane Hagle , , Firmanett / INATUR / Vitnett , , Datautstyr -769, , Kontrorekvisita , , Telefon 0, , Porto , , Annonser -752,50 0, Forsikringer , , Styremøter / Årsmøte ,90-609, Kurs / Utsendinger , , Gebyr -797,93-666, Andre kostnader , , Sum driftskostnader , , Driftsresultat , , Finansposter Regnsk. 12 Regnsk. 11 Budsjett 8050 Renteinntekter , , Sum Finansposter , , Resultat før skatter , , Årsoppgjør disp. skatt Sum Årsoppgj. disp. skatt 0,00 0,00 0 Årsresultat , ,

28 Resultatregnskap Veteran NM Jegertrapp DRIFTSINNTEKTER 3000 Påmeldinger , Press skyting Trap , Press skyting Trap , Sponsorer , Kjøkken , Gril 5 800,00 Sum DriftsInntekter ,50 DriftsKostnader 4040 Premier , Kjøkken , Andre kostnader , Gebyr -36,00 Sum DriftsKostnader ,88 DRIFTSRESULTAT ,62 Finansposter Sum Finansposter 0,00 RESULTAT FØR SKATTER ,62 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,62 28

29 Balanse eiendeler, EK og gjeld Eiendeler Anleggsmidler Regnsk. 12 Regnsk Andel Skytterhus , , Inventar, utstyr , , Skytebaneanlegg , , Nyanlegg, skytebaner , ,28 Sum anleggsmidler , ,28 Omløpsmidler Regnsk.12 Regnsk Beholdning, premier, hagle 1 440, , Beholdning, amm. hagle , , Beholdning, amm. rifle , , Beholdning, premier, rifle 2 100, , Utestående fordringer, hagle 7 255, , Hundefor , , Kunder, debitorer 0, , Coop Oppdal BA 7 930, , Bank , , Bank , , Bank Trap 0,00 11, Bank Sporting 0, , Bank Klubbhus , ,51 Sum omløpsmidler , ,51 Sum eiendeler , ,79 Egenkapital og gjeld Egenkapital Regnsk. 12 Regnsk Egenkapital , , Årsresultat (Opptjent EK) ,33 0,00 Sum Egenkapital , ,79 Kortsiktig gjeld 2990 Kortsiktig gjeld 0, ,00 Sum kortsiktig gjeld 0, ,00 Sum egenkapital og gjeld , ,79 29

30 30

31 Sak 6 - Fastsette kontingent for 2013 Kontingent, lagets andel for 2013 foreslås til kr 80,-. Sak 7 - Vedta priser for jakt, fiske, hytte og skytebane 2013 Jakt Småviltjakt Drivstua / Hjerkinnutmålet Jaktperiode: 10/9 23/ hund pr. jeger / 3 ryper pr. dag. Terrenget er delt inn i en sørlig og en nordlig del, avgrensing fremgår i jaktkart. Pris Ant. kort Nord Ant. kort Sør Sesongkort 10/9-23/ , /9-23/ , /9-23/ ,- 5 3 Ukeskort 10/9-14/ , /9-19/ , /9-24/ ,- 5 3 Dagskort 10/9-14/9 275,- 5 pr. dag 5 pr. dag 15/9-19/9 275,- 5 pr. dag 4 pr. dag 20/9-24/9 275,- 5 pr. dag 4 pr. dag 1/10-23/12 220,- 4 pr. dag 4 pr. dag Taksering kan endre antall ryper pr. dag og jaktlengde. Kort kjøpes over nett, eller fra 10. mai. 31

32 Småviltjakt Grytdalen. Jaktperiode: 10/9-15/ Periode Pris 10-12/9 750,- Maks. 2 (kun medlemmer i OJFL) 20-25/9 250,- Maks. 2 med hund 20-25/9 200,- Maks. 2 uten hund 1/10-15/11 250,- Maks. 10 totalt Søknadsfrist 1. april Søknad sendes OJFL v/jaktutvalget, postboks 176, 7341 Oppdal. Taksering kan endre antall ryper pr. dag og jaktlengde. Rådyrjakt Drivstuutmålet 1 sesongkort kr 500,- Søknadsfrist 1. april Søknad sendes OJFL v/jaktutvalget, postboks 176, 7341 Oppdal. Fuglehundtrening Grytdalen : 1 kort pr. dag a kr 100,- for fører med opptil 2 hunder. Kun for fast bosatte i Oppdal, fortrinnsrett for medlemmer i OJFL. Bestilles: Jan Bredeveien eller Fiske Kongsvoll Drivstua / Hjerkinn utmålet Medl. Ikke medl. Døgnkort 40,- 50,- Ukekort 100,- 150,- Sesongkort 200,- 250,- Ved garnfiske skal det løses to (2) sesongkort. Felleskort (for både Kongsvoll og Drivstua / Hjerkinn utmålet) kan også fåes kjøpt. Da kun som sesongkort : kr 250,- (medlem) og kr 350,- (ikke-medl.). 32

33 Øvre Driva Dep. Medl. Ikke medl. Døgnkort 100,- 50,- 100,- Ukekort 100,- 100,- 250,- Sesongkort 100,- 200,- 400,- Salgssteder: Auna Sport, Grøseth Sport, InterSport, Sport1 Oppdal, Kongsvoll Fjellstue og Dalholen Bensin & Service Folldal. Hytte Elgsjøhytta - utleiepriser Medlem Ikke-medlem Leie av hytta 400,- 500,- Leie av båt 75,- 125,- Leie av garn 125,- 175,- Priser pr. døgn. For leie, kontakt Grøseth Sport (tlf ). Unntatt er helger i august og september hvor det må søkes OJFL v/hytteutvalget innen 1. april Se også vår hjemmeside for mer informasjon. Utleie av Elgsjøhytta i jakta for inntil 4 personer. 5 dager pr. periode: Periode 1: 15-19/ ,- Periode 2: 19-24/ ,- Periode 3: 24-29/ ,- Skifte kl 17:00 siste døgn for hver periode. Søknad sendes OJFL v/hytteutvalget. Søknadsfrist 1.august Se også vår hjemmeside for mer informasjon. 33

34 Skytebanene Medl. Ikke Ungdom medl. (u/ 19 år) 15-skuddsserie 80,- 80,- 80,- Oppskyting Elgbanen 100,- 100,- 100,- Årskort Elgbanen 250,- 350,- 50,- Trening Elgbanen 50,- 80,- 10,- Trening skeet/trap/sporting 80,- 100,- 30,- 3 serier skeet/trap/sporting (på én kveld) 200,- 250,- Dueserie 35,- 40,- 10,- Sak 8 Innkomne saker Ingen saker innkommet. Foto: E. G. Fagerhaug 34

35 35

36 Revisj Ungdom Konkurranse Hytte Fiske Det er åpne felt fordi valgkomiteens innstilling ikke er klar før trykken. Innstillingen framlegges på årsmøtet. Jakt Styret Sak 9 Valg (Alle foreslåtte har sagt ja til valg) For ant. år Status Leder Oddbjørn Klett 1 Gjenvalg Kasserer Magne Fjeldheim 2 Ny Nestleder Øistein Iløkken 2 Ny Sekretær Are Lien 2 1 år igjen Vara Ivar Kvam 1 Ny Leder Jan Bredeveien 2 Gjenvalg Bård Jystad 2 Gjenvalg Henrik Monrad 2 1 år igjen Ole Orkelbog 2 Gjenvalg Pål Hauge 2 1 år igjen Vara Rune M. Myrhaug 1 Gjenvalg Leder Erik G. Fagerhaug 2 Gjenvalg Eskil Rønning 2 Gjenvalg Harald Taagvold 2 Gjenvalg Halvor Hoel 2 1 år igjen Tom E. Hokseng 2 1 år igjen Vara Geir Plassen 1 Gjenvalg Leder Fredbjørn Svendgård 2 Gjenvalg Roar Ekrann 2 Ny Bjørn Rundtom 2 1 år igjen Vara Arnfinn Lauritzen 1 Gjenvalg Leder Inge Enes 2 1 år igjen Kennet Jensen 2 Ny Brynjar Bell 1 Gjenvalg Sondre Dale 2 Gjenvalg Arvid Øiamo 2 1 år igjen Vara Stein Kristian Stran 1 J Leder John Martin Mjøen 2 Gjenvalg Bjørn E. Heggvoll 2 1 år igjen Sivert B. Heggvold 2 Ny Vara Erik Skau 1 Ny Trond Trondsgård 1 Elin By 1 Vara Eva Grande 1 Jentekomite: Forslag ikke klart før trykking. Valg Leder Arne Rolvsjord 1 komite Stein Krokhaug 1 Styrets Per Magne Dørum 1 forslag Vara Kjell Horvli 1 Min. 3 medlemmer 36

37 Alle medlemmer i OJFL får følgende rabatter hos oss i 2013: 15 % rabatt fiskeutstyr sekker soveposer telt grønn bekledning 10 % rabatt alle andre varer Vis ditt betalte medlemskort 37

38 38

39 Hundefor OJFL inngikk kontrakt med NJFF i fjor om salg av hundefor av merket Sportsmans Pride. Dette er et kvalitetsfor til en gunstig pris. Det tilbys tre typer: Vedlikeholdsfor Høyenergifor Valpefor Foret er å få kjøpt hos Fjellfor BA, Kåsenveien 13 (industriområdet). Flere opplysninger om foret kan du få ved å gå inn på websiden: Se for øvrig egen annonse i bladet. Rypejakta 2012 og hva med 2013? Igjen har en jakthøst gått over i vinter så tidlig denne gangen, for så ulike er høstene. I fjor snøbart langt inn i november, i år var det alt varig vinter da jeg for siste gang lukket hyttedøra 14.oktober. Min 45 rypejakt var historie. Det er nå medio november tid for mitt 30. årsnotat fra jaktmarkene til OJFL. Høstjakta nærmet seg med dommedag-lignende bestandssynspunkter i media, der overordnet forvaltningsorgan ønsket å sikre salg av flest mulig jaktkort med minst mulig fellingstillatelse ved innstyring av lokale rettighetshavere. Men de få jegerne jeg møtte tok dette pent! Men der langt fra bilveg var det klart færre jegere enn vanlig, og aldri i min tid har det vært så få skudd å høre. Men var det så lite ryper i høst? Min vurdering etter dager i høstfjellet er at det var ikke vanskelig å finne ryper, men å skyte dem! Og det passet jo ganske godt med kun en om dagen! Selv opplevde jeg at den vedvarende kulingen i Knutshø i mer enn første jaktuke gjorde det til dags arbeide å skyte en fugl, og enkelte dager var det resultatløst selv om jeg hadde sett helt opp mot fjellryper, så sky var de! Selv en dag blant hele 38 av OJFL`s liryper - i første jaktuke - var jeg kun to ganger på skuddhold, og alt fløy uhorvelig langt vekk! I Kroken for ett år siden antok jeg at predatorbestanden ville være stor våren 2012 selv om den ekstremt store røyskattbestanden nok hadde sultet bort, og at vi ut fra 39

40 en god høstbestand 2011 ville få økt antall hekkende par men med redusert kyllingproduksjon sist vår. Det er helt naturlig at det etter to sammenhengende smågnager-år blir en klar reduksjon av rypebestanden etter krakket slik er naturlovene. Det som vel i første rekke preget jaktmarkene denne høsten, var vel de svært ulike forekomstene lokalt i terrengene. Enkelte områder var fri for fugl, andre hadde god bestand. Etter mine observasjoner var det godt med fugl i de delene hvor kjerret var relativt høyt i kombinasjon med begrensede snøforhold. Dette fordi våren var svært sen og snørik, og en del høytliggende biotoper var derfor ikke beboelige tidlig i hekkeperioden, samt kombinasjonen med mye predasjon fra luft som ga behov for god tildekning. For egen del fant jeg, hundeløse jeger, på en vandring i lagets område helt i slutten av september 55 fugler, hvorav en lirypeflokk på 30. Og av de snut 10 fugler høsten ga fra lagets område, var bare en kylling fra omlagt kull. De øvrige var i meget god kondisjon. Kullene jeg fant var variable i kyllingantall, helt opp til 11 kyllinger, og ingen enslige høner observert! Generelt litt færre kull samlet enn forventet....men hvordan blir det så neste høst? Femgang! Denne høsten gjorde det godt med lav jaktfelling, det er alltid slik det påfølgende år etter smågnagersammenbrudd. Men jeg mener vi har en brukbar bestand i fjellbanken! Spesielt mener jeg at fjellrypene er på vei opp igjen, det var godt med kyllinger av god kvalitet i snaufjellkullene, ikke et eneste omlagt kull kunne jeg observere av fjellryper. Her er det kanskje mer snakk om sammenbrudd i jegerbestanden det er lav rekruttering av «fjellrypejegerkyllinger», og vi gamle stegger varer ikke evig! Lirypene fikk raskt snø som gjorde hvitningen mot vinterdrakt behagelig ift rovfugl-skjul, og det vil være krympet rovfugl-bestand som neppe hekker produktivt til våren, idet det er for tidlig for smågnager-år igjen. Derfor ser vi frem mot muligheten til igjen å skyte double til neste høst! Spis høstens lille rypefangst med andakt, og de sparte patroner kommer til nytte høsten 2013! Jon Ø. Nestavoll. 40

41 41

42 42

43 OPPDAL BYGDEALMENNING Postadr.: Boks 73, 7341 Oppdal Telefon: Mobil: Fax: Mobil: Epost: Hj.side: Kontor: Inge Krokanns veg 11 (Grønt Hus) Vær med og støtt Opdal Jæger- & Fiskarlag! Du kan selv bestemme at OJFL mottar inntil 5 % hver gang du tipper. Grasrotandelen gjelder alle spill hos Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra. Det er både enkelt og gratis å registrere seg. Kontakt bare kommisjonæren (der du tipper) og si at du ønsker å støtte OJFL. OBS! Dette går selvfølgelig IKKE på bekostning av verken innsats eller premie! 43

44 og det er gratis! B Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år! Returadresse: Opdal Jæger- & Fiskarlag 44

45 Postboks Oppdal 45

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening

Årsmelding 2014. Verdal Jeger- og Fiskeforening Årsmelding 2014 Verdal Jeger- og Fiskeforening Innhold: Årsmelding fra Leder Hovedstyret 2014 Årsmøte Valgkomiteens forslag 2015 Årsmelding fra Elveutvalget Årsmelding fra Studieutvalget Årsmelding fra

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr 1 2015 På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1.

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 Vi ønsker alle våre lesere et Godt Nyttår! GULL TIL GJERDRUM 16 KVEITE OG 14 LAKS ALT DU LURER PÅ OM JAKT I GJERDRUM OVERRASKENDE

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013 Jakt & fiske nummer 2-2013 friluftsliv Medlemsblad for Troms og Svalbard Varme føtter eller penga tilbake Vi tilrettelegger fisketuren for deg For mer informasjon: tlf. 902 13 000 - kjell@fjellguiden.net

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 INNKALLING ÅRSMØTE Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 Dato: Torsdag 5. mars 2015 kl. 18:00 Sted: Kantina Rishaughallen, Haakon VII gt. 23, Lade Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden:

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden: www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2013 Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING. Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen.

VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING. Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen. VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen. Saksliste for

Detaljer

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61 Nr. 4 Desember 2012 Årg. 38 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening & l u J God r Å t t y N t d o G g o o T til alle e t n e b r i F http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark.

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g viltsporregistrering s. 14 Fantastiske Brovold s.19 Ny fylkesinstruktør 1 Snø og vinter

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Nr. 4 desember 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Harald Rinden Den nye dammen i Bæreia/Fløyta er nå på plass. Egen artikkel inne i bladet. KJFF ønsker alle en riktig

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011 God jul! Foto: Jan Tore Rui-Haugerød www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer