Foreldremøte Harøy skule Vel møtt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt!"

Transkript

1 Foreldremøte Harøy skule Vel møtt!

2 Informasjon om skulen Ny skuleleiing Kva skal eg gjere ved spørsmål og problem Ordens-/datareglement Tilpassa opplæring og spesialundervising Råd og rettleiing FAU/SU Vurdering Nasjonale prøver Standpunktkarakter og eksamen

3 Ny skuleleiing Evy-Kristin Davik er einingsleiar for oppvekst og kultur. Vibeke Ask er inspektør og tilsett i 30% stilling. Eva-Kristin Fjørtoft er pedagogisk rådgjevar og rådgjevar for elevsakar i 50% stilling. Ho arbeider med skuleutvikling, rådgjeving kring studie- og ved personlege saker. Åshild Sandøy er konsulent og tilsett i 65% stilling i skuleadministrasjonen. Hilde Maier jobbar i 100% for pedagogisk-psykologisk tenesta og har kontor på skulen. Håkon Skurtveit er bibliotekar i 100% stilling og har ansvar for både skule- og folkebiblioteket.

4 Kva skal eg gjere ved spørsmål/problem? Spør vedkomande/løys på lågast muleg nivå. Spørsmål/problem med/i fag Faglærar. Generelle/sosiale spørsmål Kontaktlærar/rådgjevar. Spørsmål/problem med helse Kontaktlærar/helsesøster. Fråvær inntil 1 dag Kontaktlærar. Fråvær meir enn 1 dag Rektor. Administrative problem Konsulent. Bruk tenestevegen så langt som råd. Kontakt: Kontortid frå Sentralbord på skulen: Rektor: Skulemobil:

5 Nytt ordensreglement Fråvær: Lærarane førar fråværet elektronisk. Gi tidleg beskjed, dersom barnet skal vere borte frå skulen. Fråvær lenger enn 1 dag må søkjast hjå rektor. Til ferien skal det brukast skuleferien. Orden/åtferd Alle merknadar i orden og åtferd førast elektronisk. Etter 5 merknadar i orden/eller åtferd blir det sendt ut varselbrev.

6 Tilpassa opplæring og spesialundervising Tilpassa opplæring: Tilretteleggje undervising/læremål/pensum etter eleven sine behov. Tilpassa mengd/vanskegrad mm. Rett for alle elevar. Ansvar til kvar faglærar. Spesialundervising: Ved særskilde behov og etter tilråding frå PPT. Tilpassa opplæring og tilrettelegging skal bli prøvd ut. Eleven skal bli kartlagt frå lærarane. Oppmelding til PPT. Enkeltvedtak frå rektor. Rett for elevar med særskilde behov.

7 Råd og rettleiing ved skulen Rådgjeving Rådgjevar: Eva-Kristin Fjørtoft Fagval For ungdomssteget (til informasjon) (til påmelding) Helsetenesta Skulehelsetenesta på Harøy skule: Kontortid: tysdag , torsdag: Helsesøster: Else Steinshamn Helsetenesta primært for 10.klasse Helsesøster: Brit Brunvoll, onsdag kl

8 FAU og SU FAU (Foreldrerådets ArbeidsUtval) Alle foreldre, er medlemmer av skulen sitt foreldreråd. Kvar klasse vel 2 kontakter til FAU. Jobbe for eit godt skulemiljø. Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevane. Informere og høyre alle foreldre om aktuelle saker. Arrangere samlingar for foreldre og lærare. Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. SU (SamarbeidsUtvalet) Skulen sitt øvste rådgjevande organ. 2 elevar, 2 foreldre, 2 lærare, 2 av dei andre tilsette 1 representant frå kommunen, rektor. SU kan uttale seg om: Forslag til budsjett, verksemds- og utviklingsplanar, vurdering, ordensreglement, skuleskyss mm.

9 Vurdering 1.-7.klasse: Undervegsvurdering som prøver, innleveringer, munnleg deltaking mm. gir grunnlag for halvtårsvurdering i form av foreldrekonferansen klasse: Undervegsvurdering gjennom innleveringer, presentasjonar, prøver mm. med eller utan karakter. Halvtårsvurdering med karakter. Standpunktvurdering (når faget avsluttast) med karakter. Eksamen i 10.klasse med karakter. Kartleggingsprøver: Vurdering av eleven sine grunnleggjande ferdigheiter. Drøfting av behov for spesialundervising. Nasjonale prøver: Ingen vurdering av eleven sin kompetanse.

10 Nasjonale prøver Haust 2015 Tidspunkt 5.klasse 12.oktober til 23.oktober (etter haustferien) 8./9.klasse 14.september til 9.oktober (før haustferien) Prøver 5.klasse Matematikk, Lesing, Engelsk. 8.klasse Matematikk, Lesing, Engelsk. 9.klasse Matematikk, Lesing. Mål Vurdere og utvikle elevane sine grunnleggjande ferdigheiter. Alle elevar skal delta. Elevar med rett til spesialundervisning eller rett til særskild norskopplæring kan få fritak. Resultata skal gi eit grunnlag for å vurdere kva elevane bør arbeide meir med. Resultata blir brukte i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skulane.

11 Val av fag på ungdomssteget Språkleg fordjupning: Val mellom tysk eller språkleg fordjupning i norsk eller engelsk. Framandspråk Tysk Spansk (ikkje for begynnare skuleåret 2015/16) Valfag Sal og scene (v/rasina Morsund). Teknologi i praksis (v/olav Øiehaug). Fysisk aktivitet og helse (v/rigmor Harnes).

12 Standpunktkarakterar på ungdomssteget: Standpunktkarakter etter 9.klasse: Mat og helse, Kunst og håndverk. Standpunktkarakter etter 10.klasse: Norsk (Hovud-/sidemål, munnleg), Matematikk, Engelsk, (skriftleg/munnleg), Framandspråk/ Fordjupning i norsk/ engelsk, KRLE, Naturfag, Musikk, Kroppsøving, Valfag Same fag i 3 år: Standpunktkarakter i 10.klasse. Ulike fag i 9./10.klasse: Karakter frå begge åra tel 50%.

13 Eksamen og eksamensfag på ungdomssteget: 2 eksamen, 1 munnleg og 1 skriftleg. Skriftleg: sentralgitt i mai. Munnleg: lokalgitt i juni. Avgangsfaga i 10.klasse. Skriftleg: norsk (hovud-/sidemål), engelsk, matematikk. Munnleg: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, fordjupning i norsk/engelsk, framandspråk, KRLE.

14 Eksamensplan for 10.klasse Vår 2016 Eksamenstrekk Onsdag 18. mai Skriftleg eksamen (5 timer) Fredag, 20. mai. Matematikk. Tysdag, 24. mai Norsk hovudmål. Onsdag, 25. mai. Norsk sidemål. Torsdag, 26. mai. Engelsk. Munnleg eksamen (30 minutter) Veke 23? Måndag 6. fredag 10. juni. Varsling: 48 timer før/førebuing på skulen: 24 timer før.

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2 Tysdag 15. september 2015 kl.19:00 Sjå presentasjonane på : www.volda.vgs.no VEL MØTT TIL ALLE Program Presentasjon av

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 onsdag 3. september 2014 kl.19:00 Sjå presentasjonane på : www.volda.vgs.no Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 onsdag 4. september 2013 kl.19:00 Sjå presentasjonane på : www.volda.vgs.no VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Info Sagvåg skule nr 1 august 1999

Info Sagvåg skule nr 1 august 1999 31.03.04 Info Sagvåg skule nr 1 august 1999 Velkommen til nytt skuleår! Ny Sagvåg skule i Rukjen!? FAU (Foreldrearbeidsutvalet) ved Sagvåg skule inviterte LEV (Levekårskomiteen) til omvising på Sagvåg

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3 Kommunen sin årlege rapport om grunnskulen 2009 TILRÅDING: Saka vert lagd fram utan tilråding. DOKUMENT: GSI rapportering

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering

Detaljer

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Praktisk informasjon Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Fronter Skolearena www.wang.no - Tønsberg - Oppslagstavle Praktisk informasjon Fronter

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2

ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 1. september 2011 kl.19:00 Sjå presentasjonen på : www.volda.vgs.no Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule

Velkommen til Ølen vidaregåande skule Informasjonshefte skuleåret 2013-2014 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2013-2014 Når august står for døra begynner det å krible litt etter å kome i gong

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Helsing frå rektor... 4 2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule... 5 3. Felles pedagogisk plattform - Norddalsplakaten...

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC ar og

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer