Støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt. Film politikk - debatt - engasjement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt. Film politikk - debatt - engasjement"

Transkript

1 Støttet av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt Film politikk - debatt - engasjement

2 2

3 Dokumentarfilm et demokratisk nyhetsmedium Når tradisjonelle nyhetskanaler blir stadig mer like i valg av saker og perspektiver tvinger det seg fram et behov for nye informasjonskanaler. I et levende demokrati er de alternative mediekanalene ekstremt viktige. Tradisjonelle medieselskaper stagnerer, tilpasser seg rådende maktforhold og blir forsvarere av status quo, mens nye mediekanaler i større grad utfordrer maktposisjoner og inngrodde forestillinger. Den aktuelle, kritiske dokumentarfilmen er idag en av de viktigste alternative mediekanalene. Det er særlig to kjennetegn ved aktuelle, kritiske dokumentarfilmer som gjør dem til et svært viktig tillegg til den informasjonen som kommer fra de etablerte mediekanalene (massemedia): Filmene produseres i hovedsak av små uavhengige selskaper, i motsetning til massemediekanaler som eies av stater eller store private konserner. Eierskapet i medieverdenen konsentreres om stadig færre selskaper. Dokumentarfilmskapere tar som regel et standpunkt i forhold til sakene de beskriver, i motsetning til massemedia som stort sett framstiller sine saker fra et påstått nøytralt ståsted. Såkalt objektiv journalistikk gir et bilde av virkeligheten som er vanskeligere å vurdere for tilskueren/tilhøreren/leseren. Globalt er det en stadig økende konsentrasjon av eierskapet i medieverdenen. I USA er det bare en håndfull selskaper som dominerer mediebildet. Denne trenden finner man også i Europa og i resten av verden. De store medieselskapene har siden 1980-tallet blitt multinasjonale konserner og de samme selskapene som dominerer i USA har også en dominerende rolle i resten av verden. Parallellt med denne konsentrasjonen av eierskap er det en utvikling der nyhetssaker i økende grad blir produkter som kan videreselges/videreformidles av hvem som helst, i aviser, på nett, på tv eller i radio. Nyhetssaker blir, så fort de er skapt, dermed ofte gjengitt helt uendret og helt ukritisk. Prosessen kan være, som et eksempel, at CNN i USA lager en nyhetssak. Denne blir så snappet opp av et stort antall nasjonale og regionale nyhetskanaler i resten av verden som gjengir nyheten videre, med samme perspektiv og samme vinkling, og kanskje også med de samme bildene og den samme teksten. Denne produktifiseringen av nyheter er hjulpet av ideen om journalistisk objektivitet. Store deler av massemediene betror seg til en idé om å kunne være en nøytral eller objektiv formidler av virkeligheten. Ifølge denne ideen er en nyhet uavhengig og verdinøytral og kan derfor formidles videre av hvem som helst, uten krav til kritisk innstilling og spørsmål til hvorfor nyheten ble produsert slik den ble i første omgang. De uavhengige dokumentarfilmene som Oslo Dokumentarkino promoterer er ikke basert på en tanke om journalistisk objektivitet, men laget på en måte der filmskaperens utgangspunkt kommer tydelig fram, og der historien bygges opp ved å finne argumenter for filmens påstander eller konklusjoner. Dette er en mer etterrettelig og, i ordets rette forstand, mer objektiv framstilling av virkeligheten. Ketil Magnussen Oslo Dokumentarkino A specter now haunts the world: a global commercial media system dominated by a small number of superpowerful, mostly U.S.-based transnational media corporations. It is a system that works to advance the cause of the global market and promote commercial values, while denigrating journalism and culture not conducive to the immediate bottom line or long-run corporate interests. It is a disaster for anything but the most superficial notion of democracy. -Robert McChesney, The Global Media Giants, Fairness and Accuracy in Reporting, Nov./Dec We are here to serve advertisers. That is our raison d etre. - Michael Jordan, tidligere toppsjef i CBS, USA. What remains fundamentally unchanged is the journalist's naively empirical view of the world, a belief in the separation of facts and values, a belief in the existence of a reality the reality of empirical facts. The very vocabulary used by journalists when they talk about news underscores their belief that news is "out there," presumably waiting to be EXPOSED or UNCOVERED or at least GATHERED. The task (...) is to liberate journalism from the burden of objectivity by demonstrating as convincingly as we can that objective reporting is more of a custom than a principle, more a habit of mind than a standard of performance. And by showing that objectivity is largely a matter of efficiency efficiency that serves (...) only the needs and interests of the owners of the press, not the needs an interests of talented writers and certainly not the needs and interests of the larger society. - Theodore L. Glasser, professor i journalistikk ved Stanford University. Publisert i Quill, the publication of the Society of Professional Journalists, USA The great blockbuster myth of modern journalism is objectivity, the idea that a good newspaper or broadcaster simply collects and reproduces the objective truth. It is classic Flat Earth tale, widely believed and devoid of reality. It has never happened and never will happen because it cannot happen. Reality exists objectively, but any attempt to record the truth about it always and everywhere necessarily involves selection. - Nick Davies, journalist i The Guardian og forfatter av boka Flat Earth News, UK Not only is objectivity impossible, the attempt to achieve it is morally abhorrent. How can we remain neutral in a world afflicted by poverty and war? What does it mean to be impartial in an age of catastrophic climate change? Is it even sane to declare oneself a disinterested spectator standing between taking action to avert disaster and doing nothing while the support systems of global life collapse? - David Edwards and David Cromwell, Newspeak in the 21st Century, UK

4 Oslo Dokumentarkino 2010 Oslo Dokumentarkino viser aktuelle dokumentarfilmer og organiserer inkluderende diskusjoner i tilknytning til visningene. Vi tar opp sosiale og politiske temaer vi mener er viktige og som ikke får nok oppmerksomhet i andre mediekanaler og inviterer relevante personer til å kommentere og diskutere de problemstillingene vi tar opp. Den aktuelle dokumentarfilmen er det viktigste alternative mediet for informasjon om og perspektiver på samfunnet og verden rundt oss. I 2010 har Oslo Dokumentarkino fokusert på blant annet krigen i Afghanistan, neo-liberalisme, politisk og økonomisk utvikling i Latin-Amerika og Sør-Afrika, næringsliv og samfunnsansvar, menneskerettigheter og økologisk mentalitet. Den aktuelle/politiske dokumentarfilmen er et ekstremt viktig tilskudd til informasjonsjungelen, både på grunn av temaene som tas opp og måten innholdet formidles på. Dokumentarfilmer tar opp temaer som ofte ikke får plass i tradisjonelle nyhetskanaler. Film kan formidle informasjon og perspektiver på en annen måte enn tekst klarer å gjøre, og når av og til lettere fram til mennesker enn lange artikler i aviser og magasiner. Å se film sammen på en kino skaper et godt utgangspunkt for en deltakende diskusjon. Filmene engasjerer og provoserer og man får et felles utgangspunkt for diskusjonen etterpå. Dokumentarfilmene er ofte tydeligere på sitt utgangspunkt og ståsted, noe som gjør det enklere å vurdere informasjonen som gis. Støttet i 2010 av Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt. Fritt Ord, LO, Fredskorpset, Film og Kino, EUNIC, Fafo, Ny Tid, Nobels Fredssenter og Fellesrådet for Afrika støttet 2010-utgaven av filmfestivalen Human Rights Human Wrongs 111 filmvisninger 27 enkeltstående arrangementer med 30 filmvisninger i tillegg til filmfestivalen Human Rights Human Wrongs som gikk over fem dager med 24 filmvisninger og programmet Gentle Actions som gikk over 20 dager med 57 filmvisninger. 75 forskjellige filmer fra 15 land 36 diskusjoner 65 gjester fra 8 land Gjennomsnitt på 95 publikummere pr arrangement Oslo Dokumentarkino har i 2010 samarbeidet med PRIO, Norsk ressurssenter for fredsbygging (Noref), FN-Sambandet, Manifest analyse, Klassekampen, Fafo, Medieoperatørene, Socrith, Fivas, Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene (LAG), Globaliseringskonferansen, Norwegian Latin American Research Network (NorLARNet), Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR), Sherpa Distribution, Kunstnernes Hus, Oslo O 4

5 Antall arrangementer, filmer, gjester og opphavsland Oslo Dokumentarkino har i 2010 arrangert 111 filmvisninger. Det har vært 27 enkeltstående arrangementer med tilsammen 30 filmvisninger i tillegg til de større arrangementene Gentle Actions (20 dager med 57 filmvisninger) og filmfestivalen Human Rights Human Wrongs (5 dager med 24 filmvisninger). Vi har vist 75 forskjellige filmer fra 15 land. Vi har hatt 65 forskjellige gjester fra 8 land med på diskusjoner. Filmene vi har vist er fra Norge, USA, Storbritannia, Sverige, Israel, Sør-Afrika, Canada, Norge, Tyskland, Frankrike, Honduras, Østerrike, Nederland, Hellas og Finland. Gjestene har vært fra Norge, Storbritannia, Spania, Nederland, Burma, Tyskland, Sør-Afrika, Kenya, USA, Venezuela, India og Honduras. Visningssteder Arrangementene har foregått på Parkteatret Scene, Litteraturhuset, Vika Kino, PRIO, Folkets Hus og Kunstnernes Hus. Publikum Publikumsinteressen har generelt vært svært høy. I gjennomsnitt har det vært 95 personer pr. filmvisning i 2010 på Parkteatret og Litteraturhuset. Antallet varierer svært mye fra arrangement til arrangement avhengig av tema og film. Maks publikumsantall på Parkteatret er 150 sittende. Maks antall publikum i Wergelandsalen på Litteraturhuset er 110 sittende (ved filmvisning), mens maks antall publikum på Vika Kino (sal 3) er 130. Maks antall på Kunstnernes Hus var 120 sittende, men her ble det ikke solgt billetter til visningene og det er derfor ikke samlet publikumstall. Human Rights Human Wrongs Film Festival 3 7 februar arrangerte vi menneskerettighetsfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs for andre gang. Festivalen er et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Festivalen bringer sammen norske og internasjonale filmer og gjester for å diskutere viktige spørsmål knyttet til menneskerettighetsarbeid. Festivalen i 2010 hadde fire hovedtemaer; Migrasjon og menneskerettigheter, Verdener uten vitner, Straffefrihet eller rettferdighet og Store selskaper utenfor loven? Samfunnsdebatt 36 arrangementer har vært med organisert diskusjon før eller etter filmvisninger og/eller introduksjon til filmene med rom for spørsmål fra/diskusjon med publikum. Publikumstallene viser at folk foretrekker arrangementer der filmene blir diskutert og der man selv kan delta i diskusjonen. Under programmet Gentle Actions var det kun noen få organiserte diskusjoner knyttet til visningene men det foregikk seminarer og foredrag på huset knyttet til hele prosjektet/utstillingen Gentle Actions. 5

6 6 Ressurser Oslo Dokumentarkinos arrangementer har i 2010 i hovedsak vært organisert og gjennomført av Ketil Magnussen, ofte i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Stian Bragtvedt har vært samarbeidspartner i organiseringen og gjennomføringen av arrangementene på Litteraturhuset i samarbeid med FN-Sambandet. Jonathan Borge Lie var delaktig i arrangementer i september 2010 som innleid av Oslo Dokumentarkino. Ralph Pluimert og Cindy Robles var med i prosessen med å sette opp programmet for Gentle Actions og i gjennomføringen av filmvisningene. I arrangeringen av menneskerettighetsfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs har Sarah Prosser, Niels Jacob Harbitz (Human Rights House Foundation, HRHF), Maria Dahle (HRHF), Anders Nielsen (Den norske Helsingforskomite), Åse Sand (Den norske Burmakomite) og Elisabeth Langdal (Health and Human Rights Info) vært sterkt delaktige. Festivalen er et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Det var også en rekke frivillige som brukte egen tid og støttet opp om festivalen og sørget for at den ble gjennomført. Samarbeidspartnere i 2010 har vært Fredsforskningsinstituttet PRIO, Fafo, Norsk ressurssenter for fredsbygging (Noref), FN- Sambandet, Manifest analyse, Medieoperatørene, Socrith, Fivas, Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene (LAG), Globaliseringskonferansen, Norwegian Latin American Research Network (NorLARNet), Norsk Institutt for By og regionsforskning (NIBR), Klassekampen, Ny Tid, Sherpa Distribution, Kunstnernes Hus, Oslo Kino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Finansiering Hovedfinansieringen for Oslo Dokumentarkino i 2010 har kommet fra Institusjonen Fritt Ord, Oslo kommune og Norsk filminstitutt. Filmprogrammet for Gentle Actions var finansiert i et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino, Prosjektet Gentle Actions og Kunstnernes Hus Fritt Ord, LO, Fafo, Fredskorpset, EUNIC, Nobels Fredssenter, Fellesrådet for Afrika, Film og Kino, Ny Tid og Norsk ressurssenter for fredsbygging støttet filmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Historie Oslo Dokumentarkino ble startet i 2003 av Ketil Magnussen som en reaksjon på at det var så lite tilgang til aktuelle dokumentarfilmer i Oslo. Siden starten har vi arrangert ca 300 filmvisninger og vist nesten 400 filmer. Flest arrangementer har vært på Parkteatret, Litteraturhuset og Vika Kino men også andre steder har vært brukt. I løpet av åtte år har Oslo Dokumentarkino bygget opp rykte for å ta opp viktige problemstillinger med gode filmer og interessante debatter. Som oversikten på neste side viser har aktuelle dokumentarfilmer et stort publikum i Oslo.

7 Arrangementer 2010 Arrangementer og publikumstall Dato Arrangement Publikum Side 27. jan. The Yes Men Fix the World feb. Human Rights Human Wrongs Film Festival ca feb. Videocracy Berlusconi, tv, makt og politikk feb Videocracy Berlusconi, tv, makt og politikk feb Food Inc mars Food Matters mars Hearts and Minds mars Hearts and Minds april Defamation april Sør-Afrika; fra "Whites only" til "Rich only"? april Afghanistan Winning the Hearts and Minds? april Den største planlagte miljøkatastrofen i verden april Hugo Chavez' Venezuela: Bærekraftig fattigdomsreduksjon eller økonomisk katastrofe mai Bør oljefondet være investert i Monsanto? sept Restrepo Endelig krig? sept Katastrofekapitalisme og sjokkterapi: Sjokkdoktrinen sept. Kashmir - Armed Conflict in Democracies? sept. Sjokkdoktrinen på Vika Kino? okt. Honduras etter kuppet Sør-Afrika Tok apartheid slutt? okt 14. nov. Gentle Actions Økologisk mentalitet? nov. Sjokkdoktrinen nov. The End of Poverty?? 45 Gjennomsnitt pr arrangement 95?: Der det står spørsmålstegn er det ikke samlet inn publikumstall 7

8 8

9 Forhåndsvisning/Sneak preview: The Yes Men Fix the World Onsdag 27. januar kl 19:00 på Parkteatret Scene Oslo Dokumentarkino arrangerte en forhåndsvisning av filmen The Yes Men Fix the World. Filmen var del av programmet til filmfestivalen Human Rights Human Wrongs som startet på Parkteatret onsdag 3 februar. En smugtitt på en av de mest underholdende og inspirerende dokumentarfilmene på lenge. THE YES MEN Identity Correction Impersonating big-time criminals in order to publicly humiliate them. Targets are leaders and big corporations who put profits ahead of everything else. Andy Bichlbaum fra The Yes Men utgir seg for å være talsmann for Dow Chemicals (verdens største kjemikalieselskap) på BBC World og uttaler at selskapet vil ta fullt ansvar for Union Carbide-ulykken i Bhopal i India som drepte mennesker i 1984 (Dow kjøpte Union Carbide i 2001). The Yes Men utgir seg for å være representanter for multinasjonale selskaper eller andre organisasjoner de mener bør endre sin praksis og respektere menneskerettighetene og skriver og uttaler seg på vegne av disse. På denne måten skaper de et eksempel på hvordan verden KAN være, om disse organisasjonene og selskapene oppfører seg anstendig. I denne filmen tar The Yes Men for seg flere multinasjonale selskaper og deres manglende evne til å gjøre opp for seg etter ulykker og overgrep mot mennesker og natur. Blant annet utgir Andy Bichlbaum seg for å være talsmann for Dow Chemicals og uttaler på BBC World at de endelig vil ta ansvar for ulykken i Bhopal (verdens verste industriulykke) i 1984, og utbetale erstatninger til alle ofrene. Etter et par timer blir spøken avslørt men tanken om at Dow burde ta ansvar hadde allerede nådd hundre millioner mennesker verden over. Dow Chemicals eier Union Carbide som eide fabrikken der ulykken skjedde. The Yes Men Fix the World, Andy Bichlbaum and Mike Bonanno, USA 2009, 85 min. Engelsk tale - ingen teksting. Forfilm: 25 Years Without Justice I 1984 utløste en eksplosjon på Union Carbides kjemikaliefabrikk i Bhopal i India en gass-sky som drepte titusenvis av mennesker og gjorde mange syke for livet. Dokumentasjon og vitnesbyrd tyder på at katastrofen kunne vært unngått om selskapet hadde utført nødvendig vedlikehold ved fabrikken. 25 år senere er det fremdeles ikke gitt noen rimelig erstatning til ofrene. De ansvarlige for ulykken er ikke stilt til ansvar. Forfilm: 25 Years Without Justice Om Bhopal-ulykken i India i 1984, og mangelen på ansvarliggjøring av Union Carbides ledere, 15 min 9

10 Onsdag 3. søndag 7. februar på Parkteatret Scene I samarbeid med: Be moved Get Challenged Wake up! Den andre utgaven av filmfestivalen Human Rights Human Wrongs gikk av stabelen 3 7 februar filmer fra 12 forskjellige land. 19 filmvisninger var Norgespremierer. 29 gjester fra 5 land mennesker gjestet festivalen i løpet av de fem dagene. Festivalen er et sam arbeid m ellom Oslo Dokum entarkino og Menneskerettighetshuset i Oslo. Uttalelser om festivalen: Den viktigste filmfestivalen i Norge. - Erling Borgen (filmskaper, forfatter og journalist) -It was a privilege to watch so many good films; and an education. We came back full of ideas and intentions.. Congratulations on a great festival and I thoroughly enjoyed the time there. I really want to thank you all for inviting us and giving us this wonderful opportunity. It opened my eyes dramatically about what is possible and what can be done in using film as a significant human rights tool and I am way more committed now than before. - Maina Kiai, høyesterettsadvokat og filmskaper fra Kenya I loved the festival, it was very inspiring! - Frederikke Lett, Jyllandsposten, Danmark I enjoyed the festival and thought the film on Russian migration, the love story, was stunning. - Paul Kenyon, journalist, BBC, Storbritannia We don t want to go anywhere else in Oslo, we re staying right here. - Lucy Hannan, Producer Voxcom, Kenya This is one of the things we support that has a real purpose about what it is doing. - Ellen Oevergaard, Goethe Institute Fra publikum: -After just one day at the festival I am truly inspired to do something in this world that really has meaning. -As a soon to be social worker I am always interested in new perspectives on migration and I learned so much from the debate. -Tusen takk for en inspirerende reminder ( ) Håper festivalen fortsetter med det gode arbeidet på viktige temaer i årene framover og gjerne utvider festivalperioden. 10 dagers festival hadde vært helt ypperlig! Fint å se så mye varierende og kvalitetsmessig flott fra flere vinkler. -Fantastic initiative there was so much interesting here that one could have gone to everything! This must be repeated next year. Festivalen er to-språklig, engelsk og norsk. Det gjør at den trekker både norsktalende og et ikke-norsktalende publikum. Festivalen 2010 ble støttet av: Øverst: Publikum under åpningsarrangementet I midten: Maina Kiai, høyesterettsadvokat, menneskerettighetsaktivist og filmskaper og Lucy Hannan, produsent, begge fra Kenya, holdt åpningsinnlegget på festivalen. Nederst: panel bestående av John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty Norge, Peter Gitmark, Representant for Høyre i Stortingets utenriks og forsvarskomité, Khin Maung Win, Deputy Director i Democratic Voice of Burma, og Erling Borgen, journalist, forfatter og filmskaper. 10

11 Onsdag 3 februar på Parkteatret Scene Program på åpningsdagen, onsdag 3 februar: 14:00: Burma VJ (Anders Østergaard, Danmark 2009, 90min) Bevæpnet med videokameraer risikerer en fryktløs gruppe burmesiske reportere livet for å avsløre hvordan det undertrykkende regimet kontrollerer landet. Filmen gir et sjeldent innblikk i høyrisikojournalistikk og motstand i et militærdiktatur. Samtidig dokumenterer den grundig de historiske og dramatiske dagene under Safranrevolusjonen. Filmen ble Oscar-nominert! Diskusjon etter filmen med: Khin Maung Win (Democratic Voice of Burma), Peter Gitmark (Høyre, medlem av utenriks og forsvarskomiteen) og Erling Borgen 16:30: Åpningsfilm: Getting Justice - Kenya's Deadly Game of Wait and See (Maina Kiai & Lucy Hannan, Kenya 2009, 60min) Filmen handler om jakten på ansvarlighet og forsoning i Kenya. Maina Kiai gir stemme til mennesker som ble rammet av de voldelige opptøyene etter valget i desember 2007, og argumenterer for at volden var initiert av ledende politikere og at de ansvarlige bør stilles for retten, enten av lokale myndigheter eller av den internasjonale straffedomstolen. 17:30: Åpning av festivalen: Innlegg av Maina Kiai (Kenya) og Erling Borgen Maina Kiai Høyesterettsadvokat fra Kenya, og grunnlegger av og formann for Kenya National Comission on Human Rights (KNCHR). Maina Kiai er også filmskaper og menneskerettighetsaktivist, og forkjemper for et oppgjør med de som sto bak opptøyene etter valget i Kenya i Erling Borgen Journalist, forfatter og filmskaper. Hans siste bok Fredsnasjonens hemmeligheter ser på dobbeltheten i norsk utenrikspolitikk. 18:30: Dreamland ( orfinnur Gu nason & Andri Snær Magnason, Island 2009, 89 min) Hvem følger med på rettighetene til befolkningen på Island? Kan islendingene bli utnyttet i samme grad som folk i et hvilket som helst utviklingsland i sør? Dårlig styring kombinert med internasjonale mektige grupper på plyndretokt er et problem for lokalbefolkningen, uansett hvor det måtte være. 20:30: Intended Consequences (Jonathan Torgovnik, 2008, 15min) En sterk film om kvinner utsatt for kjønnsbasert vold under folkemordet i Rwanda. Filmen er nominert til Emmy for New Approaches to News and Documentary Programming 20:45: Weapon of War (Ilse and Femke van Velzen, Nederland 2009, 59min) I filmen forklarer soldater i DR Kongo hva som ligger bak de brutale voldtektene som er blitt en del av konflikten. Hvordan kan overgriperne handle ustraffet og hvordan kan rettferdighet og forsoning noensinne oppnås, for dem og deres ofre? 11

12 Torsdag 4 februar på Parkteatret Scene Torsdag 4. februar: Migrasjon og menneskerettigheter Migration and Human Wrongs. Hvordan møter vi de økende menneskerettighetsproblemene knyttet til global migrasjon? I de senere årene har vi sett en stadig strengere innvandringspolitikk i Europa, rettferdiggjort blant annet av betegnelser som illegale innvandrere. Denne innstrammingen fratar migranter selv de mest basale menneskerettigheter. 09:00: Seminar på Litteraturhuset med Maina Kiai og Lucy Hannan i regi av Norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREF). 13:00: Long Distance Love (Magnus Gertten & Elin Jönsson Sverige, 2008, 77min) Alisher gifter seg med Dildora en nydelig sommerdag i Kirgisistan. Kort tid etter bryllupet er Alisher nødt til å reise til Russland, 3500 km unna, for å finne arbeid, en skjebne han deler med svært mange andre menn i regionen. 15:00 The Fortress (Fernand Melgar, Sveits 2008, 104min) På et asylmottak i Sveits møter vi mennesker fra alle deler av verden som av forskjellige grunner har endt opp i Sveits og søker om asyl. De ansatte på mottaket gjør så godt de kan, men systemet de jobber under er designet til å frata klientene normale rettigheter. 15:00: Seminar på Fafo: Europe or Die Trying. Filmvisning og debatt med Paul Kenyon, Jørgen Carling og Laura Agustín. Ordstyrer: Cecilie Øien. 17:00: Europe or Die Trying (Paul Kenyon, Panorama BBC, UK 2009, 30min) Paul Kenyon reiser nærmere 5000 kilometer langs de farligste illegale migrasjonsrutene ut av Afrika. Hvert år dør svært mange afrikanere langs disse rutene, i forsøket på å finne bedre liv i Europa. 18:00: Kingsley's Crossing (Olivier Jobard, 20min) De fleste familier i mitt hjemland ønsker at barna deres skal dra til Europa, sier Kingsley. denne filmen handler om en mann som er villig til gi slipp på alt - sin familie, sitt land, sine venner - i håp om et bedre liv i et annet land. 18:20: Debatt: The new public enemy or victims of the state? Migrants in contemporary European politics. 19:30: Malta Radio (Manuel Menchón, Spania, 2009, 83min) En spansk fiskebåt setter ut på et tre måneders tokt i Middelhavet. Samtidig setter en åpen båt med 50 migranter ut fra kysten av Libya med kurs mot Europa. De to båtene motes i åpen sjø. Båten fra Libya er ute av kurs, og er uten mat og vann. Gjester/deltakere: Ivar Dale (Helsingforskomiteen), Paul Kenyon (BBC), Laura Agustín (uavhengig forsker), Jørgen Carling (PRIO), Sturla Stålsett (gen. sekr. Kirkens Bymisjon), Manuel Menchón (regissør Malta Radio), Cecilie Øien (Fafo). 12 The new public enemy or victims of the state? Migrants in contemporary European politics. Debatt på Parkteatret med Sturla Stålsett, Paul Kenyon, Laura Agustín og Jørgen Carling. Ordstyrer Cecilie Øien. Publikum under migrasjonsdebatten på Parkteatret.

13 Fredag 5. februar på Parkteatret Scene Fredag 5. februar: Verdener uten vitner Worlds without Witnesses Hva skjer når en stat stenger grensene for innsyn utenfra? I dag er svaret ofte at modige journalister, aktivister eller enkeltpersoner tar i bruk ny medieteknologi. Med stor fare klarer de å feste livsviktig informasjon til film og på finurlig vis få sendt informasjon ut for å bli sett av et større publikum. Hvor viktig er denne informasjonen? En av Chechnya s Missing Women, Natalia Estemirova. Tre uker etter hun ble intervjuet i filmen ble ble hun bortført og drept. 12:00: Chechnya's Missing Women (Nick Sturdee, UK 2009, 22 min) Krigen i Tsjetsjenia er offisielt over, men ettervirkningene er fortsatt tydelige, særlig for kvinnene. De blir bortført og tvunget inn i ekteskap, de forsvinner, blir drept, og dumpet langs veiene. Blant dem som våget å stå frem og snakke om disse problemene var den kjente menneskerettighetsforkjemperen Natalia Estemirova. Tre uker etter at hun hadde snakket med teamet bak denne filmen, led hun samme skjebne som ofrene hun snakket om: Bortført, drept og dumpet. Samtale etter filmen med Inna Sangadzhiyeva og Ane Tusvik Bonde. 15:00: City of the Roma (Frédéric Castaignède, Frankrike 2008, 97 min) Rom-folket opplever massiv diskriminering i hele Europa, og de blir ofte nektet de mest grunnleggende rettigheter. I denne filmen følger vi Angels utrettelige forsøk på å integrere Romfolket i storsamfunnet gjennom å forsøke å få en rekke ordninger til å virke bedre for en gruppe som hittil ofte er blitt avskrevet som ikke tilpasningsdyktige. Bilde fra filmen To Shoot an Elephant som ble tatt opp på Gaza under Israels bombing desember 2008, januar :30: To Shoot an Elephant (Alberto Arce, Spania 2009, 110 min) En øyevitneskildring av dagene med bombing og invasjon av Gazastripen desember januar Tildelt prisen for beste regissør under Dei Popoli festivalen for: å la oss dele en emosjonell, fysisk og stressende opplevelse og for å være der og bevitne redslene og ødeleggelsene under beleiringen av Gaza. Ane Tusvik Bonde og Inna Sangadzhiyeva. 20:00: The Problem Testimony of the Saharawi People (Jordi Ferrer & Pablo Vidal, Spain 2010, 80min) Landet Vest-Sahara er okkupert av Marokko og avsondret fra resten av verden av en over 3000 km lang mur, lever Saharawi-folket. Denne filmen viser det de marokkanske myndighetene ikke vil at verden skal se. Hva skal til for at det internasjonale samfunnet skal få øynene opp for saharawienes situasjon? Gjester/deltakere: Inna Sangadzhiyeva (Den norske Helsingforskomite), Ole Benny Lilleås (Den norske Helsingforskomite), Ronny Hansen (Støttekomiteen for Vest-Sahara, Ane Tusvik Bonde (Human Rights House Foundation) Publikum på Parkteatret. 13

14 Lørdag 6. februar på Parkteatret Scene Lørdag 6. februar: Straffefrihet eller rettferdighet Impunity or Justice Er det slik at kommisjonene som er satt ned for fred og forsoning, og domstoler som Den internasjonale straffedomstolen eller lokale landsbybaserte domstoler, virker? Hvem slipper unna sitt ansvar, og hva skal til for at et samfunn klarer å gå videre etter å ha blitt utsatt for de verst tenkelige menneskerettighetsbrudd? Bilde fra The Reckoning. 11:00: Getting Justice - Kenyas Deadly Game of Wait and See (Maina Kiai & Lucy Hannan, Kenya 2009, 60min) Se beskrivelse av filmen under åpningsdagen. 12:00: The Reckoning - The Battle for The International Criminal Court (Pamela Yates, USA 2009, 57mins) Den internasjonale straffedomstolen tiltaler kongolesiske krigsherrer, utfordrer det colombianske rettssystemet og tiltaler sudans president Omar al-bashir for folkemord i Darfur. Kan denne lille domstolen i Haag virkelig forandre verden? 13:00: Debatt: The Right Kind of Justice? Hva skal til for å gjenopprette rettferdighet og skape forsoning etter voldsomme menneskerettighetsbrudd; er det lokale løsninger som Gacacadomstolene i Rwanda, eller trengs det en internasjonal institusjon som Den internasjonale straffedomstolen? Hva skal til for å sørge for rettferdighet for ofrene? Er en rettsprosess nok? (På engelsk) Med Maina Kiai, Nora Sveaass og Gunnar Ekeløve Slydal. Ordstyrer: Niels Jacob Harbitz (Human Rights House Foundation). 14:15: Outside the Law - Stories from Guantanamo (Polly Nash and Andy Worthington, UK, 2009, 74 min) Bush-administrasjonen ignorerte fullstendig nasjonale og internasjonale lover i oppbyggingen og bruken av fengselet på Guantanamo. Filmen er bygget opp rundt intervjuer med tre tidligere innsatte. Bilde fra My Neighbor, My Killer. 15:30: Debatt: Guilt at Guantanamo Hvem er egentlig de skyldige på Guantanamo? (På engelsk). Diskusjon med Andy Worthington, Erling borgen og Ståle Eskeland 17:00: My Neighbor, My Killer (Anne Agnion, USA 2009, 80 min) Gacaca, som direkte oversatt betyr rettferdighet i gresset, er en form for borgerbasert lokaldomstol der rwandere tar opp forbrytelser begått under folkemordet i :45: Enemies of the People (Rob Lemkin and Thet Sambath, Cambodia/UK 2009, 93min) Etter ti år med oppbygging av tillit, overtaler Thet Sambath endelig Røde Khmers tidligere nestkommanderende til å innrømme i detalj hvordan han og Pol Pot besluttet å drepe sine politiske motstandere i Kambodsja. Samtalene mellom Sambath og Nuon Chea viser hvordan bestemmelser på et abstrakt politisk nivå endte opp som folkemord, og hvordan Chea prøver å bortforklare sin medvirkning. Bilde fra Enemies of the People. Andy Worthington, Ståle Eskeland og Erling Borgen 14

15 Søndag 7. februar på Parkteatret Scene Søndag 7. februar: Store selskaper - utenfor loven? Big Business - Outside the Law? Filmene i dette programmet fokuserer på hvordan noen multinasjonale selskaper unngår ansvar for skade på mennesker og natur mens de samtidig har store økonomiske overskudd. Bedrifters samfunnsansvar har vært et tema lenge men som regel referert til kun som et moralsk ansvar. Dette har ført til mye prat men liten endring i faktiske forhold. Med disse filmene og diskusjonene ønsker vi å se på hvordan det er mulig å gjøre selskaper strafferettslig ansvarlige. 13:00: Delta - Oil's Dirty Business (Yorgos Avgeropoulos, Greece 2006, 65 min.) Denne filmen gir et sjokkerende bilde av situasjonen i Niger-deltaet, og en dyp innsikt i de sosiale og miljømessige ødeleggelsene i Nigeria, forårsaket av oljeindustrien. 14:00: Debatt: Obstacles to Justice - Taking Big Business to Court Hvordan kan man gjøre store multinasjonale selskaper strafferettslig ansvarlige for alvorlige overgrep og hva er hindringene? De to filmene Delta Oil s Dirty Business og Crude The Real Price of Oil viser de forferdelige konsekvensene av oljeutvinning drevet av store oljeselskaper i Ecuador og Nigeria; massiv forurensing av miljøet og forgiftning av befolkningen som bor der. Mark Taylor fra Fafo kommenterte strategien som blir brukt av teamet som jobber med en sak mot Texaco/Chevron, som er dokumentert i filmen Crude. (På engelsk) 14:30: Crude - The Real Price of Oil (Joe Berlinger, USA 2009, 104 min) Regnskogens Tsjernobyl kalles det Texaco etterlot seg etter 30 års oljeutvinning i Amazonas i Ecuador mennesker har gått til sak mot Texaco (nå Chevron) som benekter ethvert straffeansvar. Vi møter begge sider i konflikten i denne filmen som gir en unik innsikt i hvordan slike saker kjempes. 17:00: Rape of a Nation (Marcus Bleasdale, USA/Norway/UK 2008, 11 min) En sterk kortfilm om den pågående konflikten i DR Kongo. Mange steder finnes ingen sykehus, dårlig infrastruktur og begrenset tilstedeværelse av NGO er og FN fordi det er for farlig å arbeide der. 17:15: Avslutningsdebatt Med Mads Gilbert, Arjan Hamburger (Nederlands menneskerettighetsambassadør) og Atle Høie (Fellesforbundet) 18:30: A Blooming Business (Ton van Zantwort, Nederland 2009, 52 min) Kenya er verdens største eksportører av roser, og de ansatte er underlagt betingelser styrt av internasjonale selskaper. Disse betingelsene er ikke bra. 20:00: 25 Years Without Justice The Bhopal Chemical Disaster Se beskrivelse arrangement 27 januar. 20:15: The Yes Men Fix the World Se beskrivelse arrangement 27 januar. Corporate accountability? Ketil Magnussen og Mark Taylor (Fafo). Avslutningsdebatt med Atle Høie, Arjan Hamburger og Mads Gilbert. Ordstyrer: Sarah Prosser. 15

16 Videocracy Berlusconi, TV, makt og politkk Tirsdag 16. februar, kl. 19:00 på Litteraturhuset Onsdag 17. februar, kl. 19:00 på Parkteatret In Italy one man has dominated television for over three entire decades. As a TV-magnate and then as Prime Minister, Silvio Berlusconi has created a perfect system of TV-entertainment and politics. Tirsdag 16. februar på Litteraturhuset blir det innlegg av Liv Skotheim, Rune Ottosen og Truls Øra. I Italia holder statsminister og mediemogul Silvio Berlusconi fremdeles på makten. Kontroll over media har vært hjørnesteinen i hans vei mot toppen. Hvor stor makt har media? Hvordan påvirker media vår måte å tenke på? Hvem er synlige, og hvem er usynlige? Hvordan former media vår forståelse av konflikter? Og hva slags bilde av kjønn er det vi møter i tv-ruta? Innledere tirsdag 16. februar: Rune Ottosen er professor i journalistikk ved Høyskolen i Oslo, og vil innlede om hvordan media påvirker vår forståelse av konflikter. Han ga i høst ut boka VG, Saddam og vi. Liv Skotheim er journalist i Aftenposten, medieviter og tidligere redaksjonsmedlem i tidsskriftet FETT. Hun vil innlede om hvordan media former vårt bilde av kjønn. Truls Øra er forfatter og journalist med bred erfaring fra Italia og italiensk politikk. Videocracy handler om Berlusconis grep om media i Italia og hva han bruker den til. Både til å befeste sin egen posisjon i offentligheten og til å fylle tv-kveldene med lettkledde damer. Filmen er en av de mest sette i Italia, og vant i høst kritikerprisen på filmfestivalen i Toronto. Regissør er svensk-italienske Erik Gandini, også kjent for filmer som Surplus og GITMO. Videocracy Erik Gandini, Sverige 2009, 84 min Engelsk tale/tekst, Subtitled in English Program tirsdag 16. februar på Litteraturhuset: 19.00: Innlegg og diskusjon Videocracy (slutt ca ) Arrangementet på Litteraturhuset ble organisert i samarbeid med: 16

17 Food Inc. Onsdag 24. februar, kl. 19:00 på Parkteatret: You'll never look at dinner the same way. En film om moderne matindustri. Vet vi nok om maten vi spiser? En håndfull selskaper kontrollerer matproduksjonen i den vestlige verden. Denne filmen handler om en amerikansk virkelighet men også i Norge beveger vi oss i den samme retningen. Filmen Food Inc. gir et skremmende bilde av hvordan matindustrien i USA fungerer. De høyindustrialiserte prosessene som gjør mat billig, har egentlig store kostnader i form av hensynsløs behandling av dyr og en svært bekymringsfull bruk av kjemikalier og metoder for å gjøre maten billigere å produsere og mere holdbar. Men det er ikke bare elendighet i sikte. I filmen møter vi også mennesker som forsøker å skape en økologisk matproduksjon som ikke er diktert av de store matvarekjedene. Introduksjon til filmen med Runar Døving: Er det hvilke valg vi gjør i supermarkedet som skal skape den verdenen vi ønsker? I denne filmen og i mange andre diskusjoner om matindustriens metoder så vektlegges konsumentens makt til å skape forandring, men er det egentlig gjennom valg på supermarkedet vi skal skape den verdenen vi ønsker, og hindre at mennesker og dyr lider unødvendig overlast? Runar Døving er professor ved Markedshøyskolen Campus Christiania. Food Inc. Robert Kenner, USA 2009, 93 min. Engelsk tale, ingen teksting In English, no subtitles. 17

18 Food Matters Du er hva du spiser! Onsdag 3. mars kl. 19:00 på Parkteatret Som en fortsettelse av temaet som vi tok opp med Food Inc. Onsdag 24 februar viste vi 3. mars filmen Food Matters. Dagens helsevesen har for lite fokus på ernæring og riktig mat som sykdomskurerende. Det fokuseres langt mer på å gi den rette pillen for å behandle sykdom. Dette skjer på tross av at de vanligste dødsårsakene i den vestlige verden er livsstilsrelaterte. En befolkning med god helse er bra, men ikke nødvendigvis bra for business. Mye av helseindustrien er bygget opp rundt å selge medikamenter og medikamentbaserte kurer. Farmasøytselskaper kontrollerer mye av utviklingen og forskningen innen helseindustrien, og de tjener store, virkelig store, penger på nettopp livsstilssykdommer. Det lønner seg bedre å selge medisin til mange, stort sett friske mennesker enn å selge medisin til et fåtall syke. Flere av intervjuobjektene i denne filmen mener at mange sykdommer kan unngås og kureres av et bedre kosthold, men at denne kunnskapen har svært liten plass i vår moderne helseindustri. De er svært kritiske til koblingene mellom helsepolitikk, forskning og big business. Noen av de som ser denne filmen vil sikkert reagere på noen av "alternativ"-perspektivene og -tankene som legges fram, og litt på en misjonerende holdning hos enkelte som blir intervjuet, men man kommer ikke bort fra at mange av spørsmålene som stilles i denne filmen er svært relevante og meget viktige spørsmål. Dette er en australsk film, men handler om en internasjonal virkelighet. Parallellen til vårt eget samfunn er god. Forfilm: Farmed Salmon Exposed Under OL var det flere demonstrasjoner mot norske lakseoppdrettsselskaper i Canada. Vil du vite hvorfor? Se denne kortfilmen (22 min). Food Matters James Colquhoun og Laurentine ten Bosch, Australia 2009, 77 min. In English/engelsk tale Subtitled in English/tekstet på engelsk Subtitled for the hearing impaired/ tekstet på engelsk for hørselshemmede Program onsdag 3. mars: 18:45: Dørene åpner 19:00: Film: Farmed Salmon Exposed ca. 19:40: Film: Food Matters ca. 21:00: Slutt 18

19 Hearts and Minds The best documentary ever made Michael Moore Onsdag 17. mars, kl. 19:00 og onsdag 24. mars, kl. 19:00 på Parkteatret The definitive American documentary about Vietnam Village Voice Onsdag 17. mars: Innledning ved Kristian Berg Harpviken (direktør ved fredsforskningsinstituttet PRIO): Kan NATO og USA vinne the hearts and minds i Afghanistan eller går det mot en tilsvarende katastrofe som krigen i Vietnam? President Barack Obama og General Stanley McChrystal snakker om å vinne "the hearts and minds of the Afghan people". President Lyndon B. Johnson snakket om å vinne krigen i Vietnam ved å vinne hjertene og sinnene til vietnameserne. Newsweek presenterte for et år siden en forside med teksten "Obama's Vietnam". Ligner de to krigene og kan krigen i Aghanistan bli en like stor katastrofe og et like stort nederlag for USA (og NATO) som det Vietnam ble? Hearts and Minds er en dokumentarfilm fra 1974 som både gir en utrolig god innsikt i Vietnamkrigen i seg selv, og som setter krigen inn i et etterkrigsperspektiv. Om man skifter ut geografiske navn og navn på personer så er det skremmende hvor godt den bekrivelsen filmen gir også kan brukes på strategien og mentaliteten som hersker med tanke på krigene i Irak (særlig for noen år siden) og Afghanistan idag. Oslo Dokumentarkino viste denne filmen i 2005, da med en sammenligning med krigen i Irak. Filmen er desverre fremdeles like aktuell idag som da den kom ut i Hearts and Minds Peter Davis, USA 1974, 112 min. In English and Vietnamese Subtitled in English Tekstet på engelsk Subtitled for the hearing impaired/ tekstet for hørselshemmede 19

20 Israel, anti-semittisme, rasisme og propaganda Tirsdag 13. April, kl. 19:00 På Litteraturhuset Defamation En israelsk film av Yoav Shamir (som tidligere har laget bl.a. Checkpoint) som forsøker å avdekke hva som egentlig finnes av anti-semittisme i verden. Shamir tar også opp anklagene om at påstander om anti-semittisme brukes til å trekke fokus vekk fra overgrep som begås av Israel mot palestinere. Filmen beveger seg over store deler av verden, fra Israel til bl.a. USA, Polen og Ukraina, og snakker med mennesker med så forskjellige syn på disse problemstillingene som lederen av Anti Defamation League og Israel-kritiker og akademiker Norman Finkelstein. Målet med dette arrangementet er å bidra til å skape et tydelig skille mellom kritikk av Israel og anti-semittisme. Vi ønsker å få noen tanker og perspektiver omkring de følgende spørsmålene: - Hva er forskjellen på anti-semittisme og rasisme? - Hva er anti-semittisme idag? - Brukes påstander om anti-semittisme til å trekke fokus vekk fra overgrep som begås av Israel? Diskusjon med: Kari Helene Partapuoli (leder, Anti-rasistisk senter), Nils Butenschøn (direktør, Senter for menneskerettigheter), Eirik Eiglad (forfatter av boka: The Anti-Jewish Riots in Oslo) Ordstyrer: Ketil Magnussen (Oslo Dokumentarkino) Defamation Yoav Shamir, Israel 2009, 93 min. I samarbeid med: I panelet: Kari Helene Partapuoli, Nils Butenschøn og Eirik Eiglad. Ordstyrer: Ketil Magnussen 20

21 20 år etter apartheid: Fra "Whites only" til "Rich only"? Lørdag 17. april kl. 15:00 På Parkteatret Privatisering, økonomisk segregering og motstand i dagens Sør-Afrika Film og diskusjon. Film: When the Mountain Meets its Shadow M øte med filmskaperne og to sørafrikanske aktivister på Parkteatret. Det er 20 år siden apartheids fall og 16 år siden det første demokratiske valget i Sør-Afrika. For flertallet av landets befolkning, som gjennom hele kolonitiden og under apartheidstyret opplevde undertrykkelse og diskriminering, har ikke den politiske friheten fått følge av en etterlengtet bedring av levekår, basistjenester, utdanningsmuligheter eller jobbutsikter. Det er ikke lenger et apartheidstyre som opprettholder forskjeller i samfunnet. Det er et markedsøkonomisk system med høy grad av privatisering av så og si alle goder i samfunnet. Uten penger har du ikke rettigheter. Den tyske dokumentaren When the Mountain Meets its Shadow kommer under huden på denne virkeligheten. Filmteamet følger noen menneskers liv på Cape Flats, den store tørre sletta som huser de fleste fattige mennesker i Cape Town. Menneskene vi møter godtar ikke uten videre sin skjebne folk mobiliserer politisk. Noen tar loven i egne hender for å sikre fattige mennesker tilgang til vann og strøm. When the Mountain Meets its Shadow Alexander Kleider, Daniela Michel og Romin Khan, Sør-Afrika/Tyskland 2009, 75 min. Filmvisningen ble fulgt av en samtale med regissørene Alexander Kleider og Daniela Michel fra det tyske filmselskapet Dok-Werk og med to av filmens hovedpersoner, aktivistene Ashraf Cassiem og Mncedisi Twalo fra Western Cape Anti- Eviction Campaign. Samtalen ble gjennomført via Skype pga vulkanskyen fra Island som forårsaket flystopp i store deler av Europa. I samarbeid med FIVAS og Fellesrådet for Afrika 21

22 Afghanistan; Winning the hearts and minds? Onsdag 21. april, kl. 19:00 På Parkteatret To filmer gir et bilde som ikke er særlig oppløftende med tanke på NATOs og USAs ambisjon om og strategi for å vinne "the hearts and minds" i Afghanistan. Behind Enemy Lines Behind Enemy Lines følger en avdeling av Hezb-i-Islami som er en av grupperingene som kjemper mot ISAF og de amerikanske styrkene i Afghanistan. Hezb-i-Islami er ledet av Gulbuddin Hekmatyar. Gruppen ble først dannet i 1975 og var senere aktiv i kampen mot den sovjetiske invasjonen. Denne filmen gir et unikt innblikk bak linjene til NATOs fiender i Afghanistan. Journalist og filmskaper Pål Refsdal, som selv har reist "bak fiendens linjer" og som i noen dager ble holdt fanget av en gruppe som er tilknyttet Taliban i Afghanistan, introduserer filmen. Human Terrain -war becomes academic Kan antropologer vinne kampen om hjertene? Human Terrain forteller om et av de amerikanske styrkenes programmer for å vinne "the hearts and minds" i Afghanistan, som er en viktig del av den nye counterinsurgency strategy som er initiert av Obama og McChrystal. Etter invasjonen i Irak og erkjennelsen av at amerikanske soldater skjønte svært lite av det samfunnet de nå kontrollerte ble en gruppe sosialantropologer hyret inn for å hjelpe dem i Irak og Afghanistan. De startet "The Human Terrain System" som går ut på å knytte samfunnsvitere, først og fremst sosialantropologer, til de militære styrkene, som en slags kulturelle tolker. Behind Enemy Lines Najibullah Quraishi, Jamie Doran, UK 2010, 52 min. Engelsk tale/tekst. Human Terrain James Der Derian, David Udris & Michael Udris, USA 2009, 75 min. Engelsk tale/tekst. Pål Refsdal (journalist og filmskaper) var med for å innlede til filmene. Program onsdag 21. april på Parkteatret: 18:45: Dørene åpner 19:00: Introduksjon med Pål Refsdal 19:15: Film: Behind Enemy Lines 20:15: Kort pause 20:30: Introduksjon til Human Terrain 20:45: Film: Human Terrain Ca. 22:00: Slutt Pål Refsdal (til høyre) og Ketil Magnussen innledet til filmene. 22

23 Statoil og oljesandprosjektet i Canada: Den største planlagte miljøkatastrofen i verden Tirsdag 27. april, kl. 19:00 på Litteraturhuset Petropolis Verdens største gjenværende oljeforekomst ligger ikke i Irak eller Saudi-Arabia, men i Canada. Problemet er at dette er svært skitten olje, og å utvinne den har enorme miljømessige konsekvenser. Kostnadsnivået for olje fra oljesand krever at oljeprisen er over 80 dollar fatet for at dette skal ha noen lønnsomhet. Statoil er engasjert i oljeleting og produksjon mange steder i verden, men få av disse investeringene er så kontroversielle som oljesandprosjektet i Canada. - Hva er de m iljøm essige konsekvensene av oljesandprosjektet? -Hvorfor vil Statoil bruke så store ressurser på et prosjekt som har så store m iljøm essige konsekvenser? -Burde regjeringen gripe inn i Statoils strategiske beslutning om å investere i oljeutvinning i Canadas oljesand? Paneldeltakere: Helge Ryggvik (forsker og forfatter, Universitetet i Oslo) Line Henriette Hjemdal (Miljøkomiteen i Stortinget, KrF) Truls Gulowsen (leder Greenpeace Norge) Ordstyrer: Stian Bragtvedt (FN-sambandet) Petropolis; Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands, Peter Mettler, Canada 2009, 43 min. Panelet: Helge Ryggvik, Line Henriette Hjemdal og Truls Gulowsen. Ordstyrer: Stian Bragtvedt Introduksjon til filmen ved Jessica Wilson, Greenpeace, Canada. Statoil og politisk ledelse i Olje og Energidepartementet ble invitert. Invitasjonen var åpen. De kom ikke. Et område i Alberta, Canada, på størrelse med England, har en form for olje (bitumen) blandet med jordsmonnet. Denne oljen er dyr å utvinne og prosessen krever enorme mengder energi og vann. Energien får man fra å brenne gass. Denne utvinningen er derfor ikke bare uansvarlig fordi investeringer burde dirigeres i retning av å finne og utvikle alternaive energikilder, men også fordi denne utvinningen har store negative konsekvenser i form av CO2-utslipp, ødeleggelse av enorme naturområder og forurensing av vann og miljø. Jessica Wilson fra Greenpeace Canada innledet til filmen Petropolis Oljesandprosjektet er Statoils største investering de nærmeste årene framover. Miljøorganisasjoner og flere politiske partier mener Statoil bør trekke seg ut. Mange mener den norske staten, som største eier i Statoil, bør gripe inn og presse Statoil til å trekke seg ut av dette prosjektet. Regjeringen nekter å sette ned noe veto mot Statoils beslutning. I samarbeid med: 23

24 Hugo Chavez' Venezuela: Bærekraftig fattigdomsreduksjon eller økonomisk katastrofe Sterkere statlig styring av den venezolanske økonomien og bedre fordeling av oljerikdommen har endret Venezuelas økonomi betydelig. Vi hører ofte om devaluering, inflasjon og energikrise, men også om imponerende fattigdomsreduksjon. Hvem kan vi tro på? Onsdag 28. april, kl. 19:00 på Parkteatret Er det mulig å gjøre en skikkelig analyse av Venezuelas økonomi? Er fattigdomsbekjempelsen varig eller er det bare kortvarig sløsing med oljepenger? Er fattigdomsreduksjonen bærekraftig i en stadig mer turbulent verdensøkonomi? Noen av verdens ledende eksperter på venezolansk økonomi kom til Parkteatret for å diskutere nettopp dette. Frontene står skarpt. Filmen South of the Border, av Oliver Stone: I januar 2009 dro Oliver Stone til Venezuela for å intervjue Hugo Chavez og for å undersøke om det bildet som amerikanske medier gir av presidenten i Venezuela har noen forbindelse med virkeligheten. I de store amerikanske TV-kanalene, fra Fox News til CNN, omtales Chavez som en diktator, og til tider som den største trusselen mot USA. Oliver Stone ønsket å kontrastere dette bildet. Filmen starter med en presentasjon av Chavez, inkludert en rekke intervjuer som er gjort mens Stone følger presidenten rundt i Caracas og i Venezuela. Utover i filmen reiser Stone også rundt i Latin-Amerika og intervjuer andre statsledere, som Lula i Brasil, Correa i Ecuador, Morales i Bolivia, Kirchner i Argentina, Lugo i Paraguay og også Raol Castro på Cuba, om deres syn på Chavez og på den nye venstrebølgen i Latin- Amerika. Gjester/paneldeltakere: Mark Weisbrot, Co-director of Centre for Economic Policy Research, Washington D.C. Julia Buxton, Department of Peace Studies, Bradford University. Ricardo Villasmil, Andrés Bello Catholic University, Caracas Ordstyrere: Henrik Wiig (NIBR) and Benedicte Bull (NorLAR- Net/SUM, UiO). South of the Border, Oliver Stone, USA 2009, 77min I samarbeid med: 24

Rapport for 2007. Oslo Dokumentarkino

Rapport for 2007. Oslo Dokumentarkino 1 2007 Rapportfor2007 OsloDokumentarkino Denkritiskedokumentarfilmenerennødvendiginformasjonskildeforåholdesegorientertomverdenog kunneforholdesegtilenkompleksogvanskeligvirkelighet.denkritiskedokumentarfilmenskaperøkt

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren

Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren Leif Skiftenes Flak Professor, leder for Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka Den lengste krigen Afghanistan er et krigsherjet land som de siste trettifem årene har opplevd kupp, borgerkrig og to invasjoner. Norge deltar i den siste invasjonen, og mer enn 4000 norske soldater har

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017 Å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030 Polyteknisk forening, 8 november 2017 FNs mål om å avskaffe fattigdom Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I)

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) MEVIT4340 Informasjon & samfunnskontakt: Sosialt ansvar Fredag, 9. mars 2007 Øyvind Ihlen Dagens plan skal bedrifter ta sosialt ansvar? pliktetiske begrunnelser

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Den russiske gass-sektoren i Putins tredje presidentperiode: Aktørperspektiver på en ny kommersiell virkelighet PETROSAM-konferansen 7.

Den russiske gass-sektoren i Putins tredje presidentperiode: Aktørperspektiver på en ny kommersiell virkelighet PETROSAM-konferansen 7. Den russiske gass-sektoren i Putins tredje presidentperiode: Aktørperspektiver på en ny kommersiell virkelighet PETROSAM-konferansen 7. november 2012 Julia S. P. Loe Agenda En ny kommersiell virkelighet

Detaljer

Sirkulær økonomi i lys av økologisk økonomi

Sirkulær økonomi i lys av økologisk økonomi Sirkulær økonomi i lys av økologisk økonomi North calotte waste group meeting 2017 Bodø 19.10.17. Professor Ove Jakobsen Centre for ecological economics and ethics, Business school/nord university Vi står

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Studiemateriale til temaet Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Menneskerettigheter Med støtte fra UNESCO-kommisjonen

Detaljer

Forelesning 1 Joachim Thøgersen

Forelesning 1 Joachim Thøgersen Forelesning 1 Joachim Thøgersen I 1776 kom Adam Smith sitt hovedverk: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Vekst var et viktig tema hos flere av de klassiske økonomene på slutten

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Noen spørsmål: Hvor mye skjer på 20 år? Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Hvor fort er fort? Hvem blir truffet av «the next itunesmoment?»

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE Aluminium Casting, vinner av Årets Norske Ingeniørbragd 2011. Roger Cockroft CEO, Aluminium I can live anywhere as long as it s here Won t there be snow and polar bears? was all anyone said when I told

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños,

CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños, 1 07.12.2011 Atlántida. CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carabeños, (Tilsammen en organisasjon på 33 land, dvs alle landene fra og med Mexico, alle øyene i Karibien, landene i Mellom Amerika

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst

Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst Norsk lederstil i en flerkulturell kontekst Atle Jordahl, AFF AFF at the Norwegian School of Economics and Business Administration # 1 in the Nordic region as a provider of open enrolment executive programmes

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Tron Kleivane Great Place to Work 28 oktober 2015 1 We would rather be ruined than changed, We would rather die in our dread Than climb the cross of

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

TRUMP & TTIP? JAN ERIK GRINDHEIM, PHD NHO MORGENKAFFE 24. NOVEMBER 2016

TRUMP & TTIP? JAN ERIK GRINDHEIM, PHD NHO MORGENKAFFE 24. NOVEMBER 2016 TRUMP & TTIP? JAN ERIK GRINDHEIM, PHD NHO MORGENKAFFE 24. NOVEMBER 2016 1. INTRODUKSJON 2. HVA ER TTIP? 3. BETYDNINGEN FOR NORSKE BEDRIFTER OG ARBEIDSPLASSER 4. BREXIT, TRUMP OG VALGET I 2017 5. KONKLUSJON

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer