Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr vedtatt i selskapets generalforsamling 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr 979 178 557 vedtatt i selskapets generalforsamling 10."

Transkript

1 Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr vedtatt i selskapets generalforsamling 10. Mars 2008 I tillegg til opplysninger i vedlagte informasjonsmemorandum, gis følgende formelle opplysninger om selskapet: 1. Selskapets navn er Clear Water 42 Holding ASA, selskapets forretningsadresse er Trollåsveien 36, 1414 Trollåsen, og selskapets organisasjonsnummer er Selskapet er et norsk Allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet er stiftet den Selskapets formål er å utvikle og selge utstyr for rensing av drikkevann. 4. Selskapets egenkapital er i henhold til sist fastsatte balanse ( ) NOK Selskapet har i 2007 gjennomført en utvidelse av aksjekapitalen med aksjer a NOK 0,50 til tegningskurs 1, Regnskapet for 2007 er ikke fastsatt, men selskapets beregninger tilsier at regnskapet for 2007 vil bli gjort opp med et underskudd på ca NOK Sammenholdt med opplyningene i pkt 4 vurderes selskapets egenkapital per å være i størrelsesorden NOK Av dette utgjør utsatt skattefordel NOK Selskapet har ikke vedtatt fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer. 7. Selskapet har i generalforsamling gitt styret fullmakt til å utstede inntil aksjer pålydende NOK 0,50 per aksje ved en eller flere rettede aksjekapitalutvidelser mot ansatte i selskapet som ledd i en opsjonsordning/incentivordning. 8. Selskapets aksjer er registrert på Fondsmeglerforbundets liste over unoterte aksjer: NOTC A-listen. Siste årsregnskap og delårsregnskap er offentliggjort på informasjonssidene til Fondmeglerforbundet: Formelle opplysninger om aksjene som utstedes i emisjonen: a) Aksjekapitalen forhøyes med inntil NOK fra NOK til NOK ved nytegning av aksjer, hver pålydende NOK 0,50. b) Aksjene tegnes med fortrinnsrett for aksjeeiere per datoen for denne beslutning i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjeloven Hver 5,5 aksje gir rett til tegning av 1 ny aksje. c) I den utstrekning fortrinnsretten ikke blir benyttet fullt ut, har de aksjeeiere som har benyttet sin fortrinnsrett og som vil overta en større andel av aksjene (overtegning), rett til å tegne den del av aksjekapitalforhøyelsen som ikke er tildelt basert på benyttede fortrinnsretter. Disse aksjene skal i så fall så langt mulig fordeles mellom aksjeeierne i forhold til det antall tegningsretter hver av dem har benyttet. Styret kan tilby eventuelle gjenstående ikke tegnede aksjer også til personer som på forhånd ikke er aksjeeiere i selskapet. Dette inkluderer ansatte og styremedlemmer i selskapet. d) Tegningskurs per aksje er NOK 0,75, og skal innbetales kontant. e) Aksjene tegnes på et særskilt tegningsdokument. Tegningsperioden er fra og med 11. mars 2008 til og med 25. mars Selskapets styre har anledning til å forlenge tegningsperioden 2 ganger med inntil 1 uke dersom dette er nødvendig for å sikre fulltegning av kapitalforhøyelsen på den måte som er beskrevet i pkt c). f) Frist for betaling av tildelte aksjer er tre virkedager etter utløpet av tegningsperioden. Betaling skal skje til særskilt emisjonskonto. g) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret For øvrig gir aksjene rettigheter i selskapet fra registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Clear Water 42 Holding ASA side 1 av 15

2 Informasjonsmemorandum Clear Water 42 Holding ASA Org nr Mars 2008 Clear Water 42 Holding ASA Side 2 av 15

3 Ansvarserklæring Dette informasjons memorandum er utarbeidet av administrasjonen i CW42. Opplysningene i dokumentet er så langt vi har kjennskap til korrekte og utelater ikke noe som kan gjøre dets innhold misvisende. Markeds og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Prognosene som er presentert er estimater og bygger på gitte forutsetninger. Styret presiserer at selskapet er i en oppbygningsfase og at oppbygning av en bedrift i denne fasen er meget krevende. Enhver investering i selskaper i denne fasen er forbundet med høy risiko og styret oppfordrer den enkelte til å søke informasjon på egenhånd fra alternative kilder og til å konsultere andre kompetente personer før en eventuell investering gjennomføres. Oslo Inger Lise Henriksen Eskil Zapffe Lars Johan Frigstad Mette S Holt Morten Persen Clear Water 42 Holding ASA Side 3 av 15

4 Sammendrag Anslag tilsier at vannbårne bakterier og parasitter/cyster er årsaken til 75 % av sykdom i verden i dag. Anslagsvis 5 mill. mennesker dør hvert år av diaré. Den alt overveiende del av dette er forårsaket av forurenset drikkevann. CW42 er innehaver av en patentert metode for rensing av drikkevann. Metoden er patentert i 34 land. Metoden gir en betydelig forbedring av kvaliteten på drikkevann. CW42 teknologien er utviklet for å fjerne sykdomsfremkallende parasitter, bakterier og et antall metaller og kjemikalier CW42 teknologien renser vann fra ferskvannskilder uten å fjerne nødvendige mineraler og sporstoffer, og beholder dermed vannets naturlige smak og utseende. Selskapet har utviklet to produkter som er introdusert på markedet i Norge: Wall Unit en fastmontert løsning til bruk i husholdinger, hytter/fritidsboliger, kontorer, restauranter, offentlige institusjoner, båter, tannlegestoler m.m., og Squad Unit en mobil løsning som er beregnet for hjelpeorganisasjoner, militære styrker og beredskapsformål. Selskapets produkter har en kostnadsfordel mot konkurrerende produkter med tilsvarende egenskaper, det er enkelt å installere, trenger liten plass og lite vedlikehold. CW42 produktene er ikke avhengig av elektrisitet eller annen energikilde for å fungere. Selskapets teknologi er testet ved flere universiteter og kan vise til bedre resultater enn konkurrerende metoder. Selskapet har et samarbeid med NIVA (siden 2007) og TI (siden 2005) for tredjepartsverifikasjon av teknologien. Selskapet Clear Water 42 Holding ASA er registrert på A-listen listen til Norges Fondsmeglerforbund Selskapets aksjekapital utgjør NOK fordelt på aksjer a kr 0,50. Selskapet har totalt ca 270 aksjonærer Selskapet trenger tilført egenkapital til å dekke driftstap i 2007 og for å sikre nødvendig driftskapital for å håndtere øket omsetning i tiden som kommer. På generalforsamling den ble det vedtatt å øke aksjekapitalen med inntil NOK fra NOK til NOK ved nytegning av aksjer, hver pålydende NOK 0,50 til kurs NOK 0,75 pr aksje. Clear Water 42 Holding ASA Side 4 av 15

5 INNHOLDSFORTEGNELSE ANSVARSERKLÆRING... 3 OM SELSKAPET... 6 INTRODUKSJON... 6 STYRE... 6 ADMINISTRASJON... 6 FAGLIG KOMPETANSE... 6 BEHOV FOR VANNRENSING... 7 TEKNOLOGI... 7 TEKNOLOGIBESKRIVELSE... 7 KONKURRANSEFORTRINN/UNIKE EGENSKAPER... 8 SIKKERHET HVORFOR TEKNOLOGIEN KAN BRUKES UTEN KOMPLISERT VEDLIKEHOLD... 9 KAPASITET... 9 MILJØ HÅNDTERING AV PRODUKTET... 9 TESTING... 9 PRODUKTER FERDIGUTVIKLEDE PRODUKTER PRODUKTER UNDER UTVIKLING PRODUKTER SOM PLANLEGGES UTVIKLET PRODUKTGODKJENNELSER GARANTI, SERVICE OG VEDLIKEHOLD EKSISTERENDE OG KONKURRERENDE TEKNOLOGIER Reverse Osmosis (RO) Ultra Violet lys (UV) Kullfilter (aktivt kull) Systemer for lokale vannproblemer (SMS) Produkt sammenligning DET NORSKE MARKEDET FOR DRIKKEVANN SALGSSTRATEGI SALGSAVTALER NORGE SALGSAVTALER INTERNASJONALT ØKONOMI/FINANSIELL STRATEGI/PROGNOSER FINANSIELLE RESULTATER FINANSIELT RESULTAT BUDSJETT FREMTIDIG UTVIKLING MEGLER- OG BANKFORBINDELSER INFORMASJONSPOLITIKK Clear Water 42 Holding ASA Side 5 av 15

6 Om selskapet Introduksjon Clear Water 42 Holding ASA er et norsk allment aksjeselskap med hovedkontor og sammenstillingsvirksomhet på Trollåsen i Oppegård Kommune. Selskapet har utviklet og patentert en kostnadseffektiv teknologi for rensing av ferskvann til drikkevann. Teknologien fjerner og kontrollerer parasitter, bakterier, kjemikalier, metaller og klor i drikkevannet. Historikk 1989 Startet utvikling av 42 vannrensingsteknologi 1990 Starter testing på ulike universiteter 1995 Tester for medisinsk bruk og forbrukere ferdig 1997 Clear Water International etablert i Oslo og Edinburgh 1998 Designutvikling av produkter for privatmarkedet og militær-/humanitærmarkedet 1999 Teknisk videreutvikling 2000 Opprettelse av produksjonsfasilitet 2000 Akademisk presentasjon av teknologien på 1. World Water Congress arrangert av International Water Association 2000 Wall Unit og Squad Unit versjon 1 ferdig utviklet 2002 Selskapet ble refinansiert, signerte kontrakt kjeden Hyttebutikken 2003 Selskapet har signert kontrakt med Livsstilskjeden Life 2004 Selskapet har signert avtale med Comfort kjeden og VVS grossisten Ahlsell samt salgsagentene PS Industrivarer og Datamiljø Selskapet har signert avtale med Bademiljø kjeden, Hyttetorget, og Nordic Water i Spania 2006 Selskapet har signert avtale med Dental Miljø Teknikk (DMT), Scan Water, AtlasAqua Marokko, NetKem, Fairey Industrial Ceramics i England 2007 Har signert avtaler med, Ekokomfortas i Litauen og Latvia, intensjonsavtale med Medentex for dentalmarkedet i Europa. Ny utgave av Squad ferdigstilt 2008 Ordre fra WHO på 60 stk Squad til bruk i Nord Korea Styre Inger Lise Henriksen Eskild Zapffe Mette S Holt Lars Johan Frigstad Morten Persen Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Administrasjon Daglig Leder Morten Persen Driftssjef Morten Engen Salgsdirektør Terje Mjønes Salgs og markedssekretær Mette Sommer Faglig kompetanse Selskapet har siden 2002 et løpende avtaleforhold med Dr Ray Morris som selskapets rådgiver på global drikkevannsproblematikk. Dr Morris har et bredt kontaktnett innen uavhengige konsulenter/spesialister Clear Water 42 Holding ASA Side 6 av 15

7 innenfor fagområdet. Disse konsulteres når selskapet står overfor ulike problemstillinger som trenger spesiell faglig kompetanse. Selskapet har siden 2005 et samarbeid med Teknologisk Institutt og siden 2007 et samarbeid med NIVA Norsk institutt for Vannforsking. Behov for vannrensing Drikkevann kan være skadelig for mennesker, og spesielt barn, eldre og andre personer med nedsatt immunforsvar om drikkevannet er forurenset med sykdomsfremkallende parasitter/cyster, bakterier, metaller eller ulike kjemikalier. Vannbårne bakterier og parasitter/cyster er årsaken til 75 % av sykdom i verden i dag. Anslagsvis 5 mill. mennesker dør hvert å av diaré forårsaket av infisert drikkevann. Norge har kanskje en av verdens beste vannkilder, men kvaliteten på vannet til forbruker kan likevel inneholde forurensinger. Normalt er ikke disse forurensinger sykdomsfremkallende. Med ujevne intervaller oppstår det imidlertid situasjoner rundt i landet, blant annet i Oslo høsten 2007 og i Bergen i 2005 der vannet mistenkes for å inneholde sykdomsfremkallende parasitter. Hvert år må det i en del kommuner utstedes et såkalt kokepåbud vannet må kokes på grunn av sykdomsfremkallende bakterier i vannet. Dette kan skyldes forurensing i drikkevannskilden som ikke blir tilstrekkelig renset av det lokal vannverk eller at vannet forurenses mens det er i ledningsnettet. Vannledningsnettet i Norge er mange steder svært gammelt. Dette innebærer en fare for lekkasjer og innlekking av forurensing. Norge påstås i dag å ha kanskje det dårligste ledingsnettet i Europa. (kilde: Truls Krogh i Folkehelseinstituttet.) Vannledningene er mange steder lagt i grøft sammen med kloakkledningen, og det er da fare for innlekking av kloakk i vannledningen blant annet ved trykkendringer. Vannkvaliteten til forbruker i Norge er i bedring, likevel leverer 1200 av 1600 vannverk ikke vann som tilfredsstiller krav i EØS direktiver. Se for øvrig på nettstedet til Folkehelsa : Utenfor Norge varierer kvaliteten på drikkevann. I enkelte land er kranvannet godt drikkevann, men i mange land er kranvannet mindre egnet som drikkevann. I land i Afrika er det ikke utbygd noe ledningsnett for drikkevann, og utfordringene med å skaffe rent friskt drikkevann er betydelige. Teknologi Teknologibeskrivelse Selskapets teknologi innebærer at vannet renses ved hjelp av en interaktiv prosess gjennom fem filtreringsstadier med en nærmere beskrevet synergieffekt mellom de ulike stadier: 1) Forfilter - mekanisk filter siler bort store partikler fra grumsete vann 2) Metallsponblanding - fjerner halogener (fluor, klor, brom, jod og astat) og omgjør dem til salter - fjerner positive metall-ioner i bytte med sink - korrigerer surt vann mot PH-verdien 7 som forårsaker at enkelte metaller skiller ut uoppløselige salter - kobberet reagerer med enkelte organiske molekyler (som kloroform) slik at flytende stoffer omgjøres til harde som i sin tur elimineres senere i renseprosessen Clear Water 42 Holding ASA Side 7 av 15

8 3) Aktivert karbon - kornet aktivert karbon med et svært høyt antall mikro-porer som avsondrer sink- og kobberioner - har ingen tiltrekning på organiske sammensetninger som krever karbon med makroporer. 4) Keramisk filter - et mekanisk uelastisk filter impregnert med sølv-nitrat - fjerner sykdomsfremkallende bakterier - alle bakterier stoppes og drepes av sølvet og gjør hele enheten selvsteriliserende - fjerner parasitter og cyster fullstendig - fjerner avfallsstoffene produsert i metall-legeringen 5) Massiv blokkarbon - fjerner all organisk forurensing ettersom metaller og halogener allerede er fjernet Ettersom stadiene 2 og 3 er bakteriostatiske blir de ikke koloniserte av opportunist-patogener (sykdomsfremkallende bakterier). Avsondret kobber- og sinkioner fra redox-stadiet fremkaller den egenskapen til karbonet at bakterier stopper å gro. Dette er unikt og tillater at vannet kan stå i filterpatronene over lengre tid uten fare for bakterievekst. 1 I situasjoner med meget forurenset vann brukes gjerne modellen WU-3 der vannet går gjennom et eget mekanisk forfilter med større kapasitet for grovere rensing. Denne modellen inneholder tre filtre i stedet for to. Konkurransefortrinn/unike egenskaper Selskapets tekologi er enkelt i bruk og vil uten kompliserte forhåndsinstallasjoner kunne forsyne rent vann fra forurensede ferskvannskilder. Der vann ikke er tilgjengelig gjennom offentlig ledningsnett, tilbyr CW42 en mobil løsning for rensing av ferskvann. Teknologien renser vann fra ferskvann til en standard tilsvarende eller bedre enn kvalitetsstandarder satt av WHO uten å fjerne nødvendige mineraler og sporstoffe. Dette gjør at vannet beholder den naturlige smak og utseende. Teknologien fjerner sykdomsfremkallende parasitter og sykdomsfremkallende bakterier og fjerner og kontrollerer innholdet av metaller, klor og andre giftige stoffer. CW42 teknologien renser vannet uten behov for elektrisitet eller kontrollsystemer for å sikre renseeffekten. Teknologien er designet slik at når vanntrykket blir meget svakt eller stopper opp, må filtrene renses eller byttes ut. Det unike er at urenset vann ikke slipper gjennom systemet. Å skifte filtre kan sammenlignes med å skifte en støvsugerpose. CW42 er i samarbeid med en etablert aktør om utvikling av vannkjøler for det rensede vannet til privat markedet. Dette er en løsning som kan gi kaldt, eventuelt kullsyreholdig vann direkte fra husholdningens egen vannledning. 1 Wall Unit som ikke er anvendt på en stund må gjennomspyles i tre minutter for å få ut gammelt vann, dette sikrer brukeren ferskt og friskt vann. Clear Water 42 Holding ASA Side 8 av 15

9 For private og offentlige bedrifter er selskapets teknologi i kombinasjon med vannkjølere et kostnadseffektivt alternativ til leie av vanndunker/beholdere. Samtidig som man unngår lagring, transport- og vedlikeholdsproblemer i forhold til konkurrenter som tilbyr slike løsninger, vil selskapets teknologi gi et bedre drikkevann for brukeren. Sikkerhet hvorfor teknologien kan brukes uten komplisert vedlikehold Ved bruk tettes keramikkfilteret steg 4 ovenfor. Dette gir seg utslag i redusert vanngjennomstrømming og er et tegn på at filteret må tas ut og vaskes for å fjerne oppsamlet forurensing. Dersom man unnlater å vaske keramikkfilteret vil vannstrømmen etter hvert stanse helt. Dette innebærer at systemet slutter å produsere vann før det slipper igjennom bakterier. Vannet er like rent helt til siste dråpe, dette gjør teknologien meget sikker. Kapasitet Ett sett rensefiltre har kapasitet til rensing av ca liter vann forutsatt at keramikken i løpet av perioden vaskes og gjenbrukes i henhold til bruksveiledningen. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 11 liter drikkevann pr. dag gjennom et helt år dersom man skifter filtre en gang i året. 11 liter tilsvarer drikkevannsforbruket til en familie på 4-5 personer. WU-2 og 3 har en kapasitet på opptil 6 liter vann pr. minutt, avhengig av trykket. Squad Unit har en kapasitet på 2-5 liter pr. minutt. Oppgitt kapasiteten tar utgangspunkt i at det vannet som renses i utgangspunktet er egnet som drikkevannkilde og effektiv kapasitet vil følgelig være lavere om vannkilden er svært forurenset. Miljø håndtering av produktet Brukte filtre skal kastes med avfall som f.eks. potteplantekeramikk og plast. Ved en eventuell abonnementsordning der nye filtre blir sendt kundene pr. post, vil filtrene være pakket på en slik måte at det ikke oppstår transportskader. Testing Teknologien er testet på følgende universiteter: - University of Edinburgh - University of Sunderland - SNDT Woman s University, Mumbai, India - West of Scotland Water Authorities - East of Scotland Water Authorities - Babcock Scientific - WRC-NSF - Acer/NAMAS - Næringsmiddeltilsynet - Norsk matanalyse - Teknologisk Institutt - SINTEF - Norsk Byggforsk Institutt(trykktestet EU standard) Selskapet har siden 2007 et samarbeid med NIVA for å gå igjennom alle testresultater og validere teknologien, eventuelt ved ytterligere testing. Clear Water 42 Holding ASA Side 9 av 15

10 Patenter Selskapet har mottatt patent i EPO (European Patent Office) og for Sør-Afrika, Kina, India, Pakistan, Israel, Australia, New Zealand og Norge. Årlige patent kostnader beløper seg til ca NOK Produkter Ferdigutviklede produkter Selskapet har to ferdig utviklede produkter som benytter selskapets teknologi: Wall unit er et apparat som festes skjult i kjøkkenbenken eller på en vegg for bruk hos private konsumenter, bedrifter, restauranter etc. Produktet består av to eller tre filtre (WU-2) og (WU-3). Forskjellen på disse er størrelsen på prefilteret. I førstnevnte ligger prefilteret som en liten enhet inne i det første filteret. I det neste ligger prefilteret som et eget filter før de to neste, med større kapasitet. Per i dag leveres produktet med egen kran som monteres ved siden av den eksisterende kran. Dersom man heller ønsker å bruke samme type kran som man har fra før, kan en ekstra originalkran kobles til apparatet. Selskapet har solgt ca komplette Wall Unit enheter, alene, eller i kombinasjon med f. eks vannkjølere og plassert ut flere Wall Unit for testing hos norske kommuner, private husholdninger og bedrifter siden produktet ble ferdig. Squad unit er et mobilt renseapparat til bruk for forsvar, hjelpeorganisasjoner etc. Squad unit har vært utviklet og modifisert i samarbeid med bl.a. Norges Røde Kors og er så langt vært solgt til det svenske forsvaret, til Røde Kors i Norge og Finland, Norad og Kirkens Nødhjelp.. Modellen som ble ferdigstilt i 2007 er hittil solgt i et antall av ca 150 hvorav 60 ble bestilt i januar 2008 av WHO for bruk i Nord Korea. Produkter under utvikling Personal Unit er en lett, portabel modell som er utviklet med tanke på militæret og humanitære organisasjoner samt for friluftsmarkedet. Produkter som planlegges utviklet Oppskalert modell er en modell med økt kapasitet - opp til 2000 liter pr. time. Produktgodkjennelser Alle komponenter i WU-2 og WU-3 er i henhold til matvarestandarder, og aktive komponenter har NSF sertifisering (National Sanitation Foundation, etablert 1944, driver med utvikling av standarder, produkttesting og sertifiseringstjenester innenfor offentlig helse og sikkerhet og miljøvern). Også underleverandørene har nødvendige produktgodkjennelser fra NSF. Garanti, service og vedlikehold Det gis i dag ikke en særskilt produktgaranti for produktene Wall og Squad modellene eller filtrene utover det som følger av lover og regler i hvert enkelt land. Eksisterende og konkurrerende teknologier Det er et stort antall konkurrerende rensesystemer på markedet. Et av de mest utbredte er rensesystemer basert på karbonfilter. Dette er systemer som delvis har tilført bakterier til drikkevannet i stedet for å rense vannet. Dette kan ha bidratt til at rensesystemer generelt ka ha et blandet rykte i Norge. Clear Water 42 Holding ASA Side 10 av 15

11 Grunnen til at rensesystemer basert på karbon kan øke forurensingen i drikkevannet er forbundet med bakterievekst inne i rensesystemet. I bruk blir karbonet blir eksponert overfor både organisk forurensing, metaller og halogener. Halogenene vil fordrive den organisk forurensing fra tilgjengelige adsorpsjonsflater i karbonet. Dette skjer allerede ved første bruk, men merkes ikke fordi den organiske forurensingen blir re absorbert lenger inn i filteret. Men på et gitt senere tidspunkt vil organisk forurensing slippes ut i vannet og dermed øke forurensingen. Dersom for eksempel vann tilsatt klor har klorlukt/klorsmak etter å ha passert et slikt filter vil vannet kunne være forurenset med organisk forurensing som er flere tusen ganger mer konsentrert enn det vannet som kommer inn. Dette er også problemet med vanndunker som ikke har vært i kontinuerlig bruk, f eks etter å ha stått ubenyttet gjennom en helg. I det følgende gis en oppsummering av eksisterende teknologier med deres fordeler og ulemper. Reverse Osmosis (RO) - Vannet presses gjennom en membran - Membranen må rengjøres hyppig - Må kombineres med ett eller flere forfilter for å fjerne klor - Ofte brukt til å avsalte sjøvann Pluss - de dyreste modellene fjerner all forurensing - ulike membraner tilgjengelige for varierende vannkvalitet Minus - krever som oftest lagringstank pga langsom vannproduksjon - høy andel spillvann - 7 liter for å produsere 3 liter - høy pris - membranskifte er dyrt og må gjøres av spesialist - fjerner viktige sporstoffer og mineraler - garanterer ikke bakteriekontroll Ultra Violet lys (UV) - Vannet bestråles av UV lys som dreper bakterier og virus - Produseres med og uten forfilter (ett eller flere) Pluss - med godt forfilter effektiv mot bakterier og virus Minus - stor risiko for bakterier og virus uten godt forfilter - fare for skyggeeffekt (bakterier/virus ligger gjemt bak partikler i vannet) - fjerner ikke parasitter - fungerer ikke uten elektrisitet - lampen mister gradvis effekt og kan ryke - uten forfilter fjernes ikke klor, metaller eller kjemikalier Kullfilter (aktivt kull) - Høy porøsitet/stor overflate fanger opp partikler/molekyler som gir dårlig lukt og smak - Kun effektivt ved klorholdig vann (for ikke å gi økning i antall farlige bakterier) - De mest avanserte systemene kan redusere mengden av bly og klor Pluss - forbedrer lukt, farge og smak - reduserer kalkavsetninger - rimelig Clear Water 42 Holding ASA Side 11 av 15

12 - enkel å montere og bruke Minus - fjerner ikke 100 % bakterier og parasitter - kan over tid gi bakterievekst - dårlig renseevne for metaller og kjemikalier - kort levetid - gir falsk trygghet grunnet usikkerheten rundt når renseeffekten opphører Systemer for lokale vannproblemer (SMS) - Spesialdesignede systemer for lokale vannverk, borettslag etc. - Eksempler: bakterier, kalk, surt vann, jern/mangan, humus, sulfid etc. - Systemene blir satt sammen av ulike teknologier Pluss - gode renseresultater på begrensede områder - løser spesifikke problemer Minus - ofte dyre løsninger - ofte store og kompliserte installasjoner - håndterer ikke alle endringer i vannkvalitet - garanterer ikke vannkvaliteten ved POU Destillasjonsanlegg er anlegg basert på fordamping-teknologi og gjerne brukt i mer industriell sammenheng. Vannet er helt rent og flatt og ikke så friskt i smak. Produkt sammenligning Products 42TM RO UV Activated Ceramics Distillation Carbon Performance Bacteria ***** ***** ***** * **** ***** Metals ***** ***** - ** - **** Chemicals ***** ***** - *** - ** User Friendly Installation ***** * *** ***** ***** *** Daily use ***** *** ** ** *** ** Flow rate **** ** **** ***** **** * Maintenance ***** * * * **** *** Safety ***** *** * * **** *** Range of use ***** *** *** *** ** ** Taste of purified water ***** ** ** *** ** * Electricity no no/yes yes no no yes Price Retail price ***** * *** ***** *** *** Maintenance cost ***** * *** **** *** ** Replacement units ***** ** *** ***** *** ** Clear Water 42 Holding ASA Side 12 av 15

13 Det eneste punktet selskapets teknologi ikke har full score er på flow-rate, og den eneste teknologien som har bedre kapasitet her er aktivert kull. Med en kapasitet på opp til tre liter pr. minutt er likevel flow-rate svært bra. I praksis oppnås normalt en vannstråle som ikke er mye mindre enn den vanlige i springen. Ulike produkter er dominerende i ulike deler av verden. I India selges det mest av kombinasjonen UV og kullfilter. I andre markeder er kullfilter og RO er de dominerende teknologiene, der RO-systemet representerer upper end og kullfilter lower end av markedet (se figur neste side). Selskapets produkter konkurrerer effektivt på pris med både RO- og UV-anlegg (se figuren under). Når både pris og kvalitet tas med i betraktning bør de også ha gode muligheter for å konkurrere med billigere kullfilter. Price Safety RO Health UV SMS Taste CW42 Carbon Technological Performance Det norske markedet for drikkevann Selskapet har observert følgende hovedtrekk: Det er økt fokus på helseeffekt av vann, stigende konsum av flaskevann, stigende skepsis til miljøeffekt av å frakte flaskevann, stigende skepsis til springvann, stigende åpenhet om dårlig vannkvalitet på springvann fra vannverkene, økt erkjennelse av at rent vann er en mangelvare, økt kjøpekraft gir økt mulighet til å bruke penger på å anskaffe rent vann, gradvis utskifting av vanndunker (bedrift) mot Point of Use systemer. Clear Water 42 Holding ASA Side 13 av 15

14 Selskapet mener at det er overveiende sannsynlig at markedet for vannrensing i Norge vil ha et betydelig vekstpotensial og vil innebære betydelige forretningsmuligheter for selskapet. På kort sikt vil potensialet innenfor bedriftsmarkedet være betydelig bedre enn i privatmarkedet. Salgsstrategi Selskapet har valgt å opparbeide langsiktige relasjoner med distributører, se opplisting nedenfor. Dette er en rimelig måte å bygge opp et distribusjonsnett på, men kan på sikt gi betydelige fordeler der selskapet kan fokusere på teknologi og produktutvikling. I tilegg har selskapet solgt produkter direkte til sluttbrukere. I løpet av 2007 har selskapet bygget opp en egen stab av selgere for å øke salget av produkter for rensing og kjøling direkte til bedriftsmarkedet, til det offentlige, til skoler med mer. Strategien er å oppnå lønnsomhet isolert på dette området innenfor en relativt kort tid og å benytte dette som basis for å knytte til seg de riktige distributører og/eller agenter i Norge så vel som i utlandet. Selskapets styre vil i løpet av året bearbeide selskapets strategier for lansering internasjonalt. Salgsavtaler Norge DMT v/fridthjof Moe Vår distributør til dental markedet. Bademiljø Norges største rørleggerkjede bestående av ca 130 utsalgssteder. Vi deltar årlig på deres interne messe, og følger opp de medlemmene som ønsker det. Hyttebutikken/Hyttetorget - Norge Kjeder bestående av egne butikker og forhandlere i Norge som har en ikke-eksklusiv avtale om salg av produktene i dag. Har ikke høy prioritet. Selger Wall Unit. NetKem Distributør rettet mot oppdrettsnæringen i Norge. Salgsavtaler Internasjonalt Scan Water Distributør til det humanitære markedet primært Squad Unit utenfor Norge. Ekokomfortas Distributør i de Baltiske stater. Atlas Aqua Distributør i Marokko. Nordic Water Distributør i Spania. Medentex Distributør mot dentalmarkedet i Europa og Midtøsten. Clear Water 42 Holding ASA Side 14 av 15

15 Økonomi/Finansiell strategi/prognoser Finansielle resultater Selskapets finansielle resultater har de senere år vært som følger: 2005: Omsetning Regnskapsmessig tap : Omsetning Regnskapsmessig tap Enkelte kostnader til produktutvikling er aktivert og utgiftsføres over 10 år. Siden kostnader til produktutvikling overstiger avskrivninger, innebærer dette innebærer at kontantstrømmen samlet sett er mer negativ enn de regnskapsmessige tap. Finansielt resultat 2007 Selskapet har tidligere offentliggjort følgende tall: Tall pr 1. halvår 2007: Omsetning Regnskapsmessig tap Tall pr 3. kvartal 2007: Omsetning Regnskapsmessig tap Resultatet for 4. kvartal foreligger ikke. Om det forutsetter et resultat i 4. kvartal på linje med gjennomsnittet for årets første 9 måneder blir resultatet for 2007 et regnskapsmessig tap på Budsjett fremtidig utvikling For 2008 er det budsjettert med en omsetning i størrelsesorden 18 mill med et driftsresultat som gradvis bedres gjennom året. Driftsresultatet er dels en funksjon av øking i salget, men også av hvilket kostnadsnivå selskapet skal ha med hensyn til å legge grunnlag for fremtidig inntjening. Selskapet ser ikke grunnlag for å gi noen offisiell prognose for resultatutviklingen ut over å gjengi hovedtall fra budsjettet for Dels vil vi gjennom året få ny kunnskap om markedene. Dels vil den pågående tredjepartsverifikasjonen av teknologien kunne gi føringer. Dels vil styrets valg av fremtidig strategi kunne påvirke resultatene. En forutsetning for budsjettet for 2008 er at selskapet tilføres likviditet på minimum NOK 3,5 millioner. Megler- og bankforbindelser Selskapet har kundeforhold hos Handelsbanken Kolbotn Selskapet har ingen etablerte kontakter med meglerhus. Alle tidligere emisjoner (totalt innbetalt ca NOK 50 mill. i selskapet) er foretatt av selskapet selv med hjelp av enkelte aksjonærer. Informasjonspolitikk Det er et uttalt mål fra styret at selskapet skal tilfredsstille de samme krav til informasjon og behandling av aksjonærene som det børsnoterte selskaper er pålagt. Clear Water 42 Holding ASA Side 15 av 15

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger Morten Engen Bakgrunn Jobbet 12 år med vannrensning Opparbeidet stort nettverk og mange gode relasjoner. Utvikling Produksjon-salg 2009 oppstart Eco Water AS 2009/2010 Starte utvikling og salg av egenutviklede

Detaljer

ANG. FORSLAG TIL FORHØYELSE AV SELSKAPETS AKJEKAPITAL VED NYTEGNING

ANG. FORSLAG TIL FORHØYELSE AV SELSKAPETS AKJEKAPITAL VED NYTEGNING Til aksjonærer i On & Offshore Holding AS Kristiansand, 23. Mai 2017 ANG. FORSLAG TIL FORHØYELSE AV SELSKAPETS AKJEKAPITAL VED NYTEGNING Viser til vedlagt innkalling til ordinær generalforsamling, med

Detaljer

6321721714ÿ 012345637812986ÿÿ ÿ71 ÿ 012ÿ4567ÿ89ÿ7ÿÿ251ÿ515ÿ89ÿ121ÿÿ2ÿ211ÿ8512ÿ ÿ12ÿ ÿ244ÿ ÿ541ÿ ÿ187ÿ ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ244ÿ ÿ252ÿ ÿ!22467"12ÿ 62ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ#78552ÿ ÿ252ÿ62ÿ71921ÿ15$ÿ2615ÿÿ2ÿ41ÿ8ÿ2851575ÿ

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade Luftfilter garanterer: Sunn luft Ren luft I rom hvor flere mennesker oppholder seg, som stuer, soverom, kontorer

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Hurtigguider - prosess Sist redigert 03.06.2014 Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Få oversikt over og hjelp til den praktiske gjennomføringen, inkludert steg for steg beskrivelse,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble avholdt den 9. mai

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn

RENT VANN. verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø. Teknologi og samfunn RENT VANN verdens største utfordring! Gøril Thorvaldsen, Avd. Vann og Miljø 1 Globalt står vi ovenfor en stor utfordring SKAFFE RENT VANN OG NOK VANN 2 Vannressurser Saltvann 97,5% % Ferskvann 2,5% 68,9%

Detaljer

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER 6.1.1 leverer et komplett program av membranfilter fra anerkjente produsenter. Vi er ene forhandler i Norge av NOBEL s.r.l sine RO-anlegg. Anleggene benyttes til

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN?

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? Thale Sofie Wester Plesser Seniorforsker, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk Forskning og utvikling Byggforskserien og Våtromsnormen

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Vannrenser & vannkjøler Olivia

Vannrenser & vannkjøler Olivia Vannrenser & vannkjøler Olivia Vannrenser & vannkjøler Olivia V0040 Ingen forbindelse Frittstående bordmodell inkludert 1 filter, fylles med vanlig springvann, som blir til klorfritt, kaldt, godt drikkevann.

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer