Profesjonell landbrukshygiene for friske dyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonell landbrukshygiene for friske dyr"

Transkript

1 Profesjonell landbrukshygiene for friske dyr Råd for rengjøring og desinfisering av fjøs Making an Investment in Our Future Profesjonell landbrukshygiene for friske dyr

2 Ecolabs hygieneprogram for landbruk er basert på intervensjonstiltak, og har til hensikt å redusere risikoen for organismer som kan medføre at sykdommer i husdyrbestanden innføres eller spres på eller mellom gårder. For at dyrene i større grad skal kunne garanteres et sunt nærmiljø, må gårdbrukeren benytte seg av preventive hygienetiltak. Dyrenes velferd og velbefinnende, sammen med gårdens og omgivelsenes hygienestatus, innvirker på den optimale produktiviteten i husdyrbestanden. Et preventivt intervensjonsprogram mot sykdommer gir, i tillegg til reduserte medisinske kostnader og lavere dødelighet, optimal produktivitet. Forebygging er bedre enn helbredelse Smertefulle erfaringer fra atskillige sykdomsutbrudd har lært oss hvor viktig det er å innføre preventive program for biosikkerhet. Effektive hygienetiltak kan medføre en stor reduksjon i bestandens infeksjonsrisiko, samtidig som de aktivt minsker sjansen for at sykdommer skal spre seg. Preventiv hygiene er ikke bare bedre enn helbredelse det er også mye billigere. Holistisk program Målet med Ecolabs intervensjonsprogram mot buskapssykdommer er å hjelpe gårdbrukere med å innføre effektive hygienetiltak for å minske overføringen av stoffer og organismer som forårsaker sykdommer innenfor og mellom gårder. Ecolab tilbyr et omfattende sikkerhetsprogram som hjelper gårdbrukeren med å identifisere og kontrollere potensielle smittekilder. Med utgangspunkt i Ecolabs ekspertkunnskaper og hygieniske anbefalinger, kan gårdbrukeren lage sine egne individuelle styringsprogram for biosikkerhet. For å kunne minske risikoen for utsettelse for smittefarlige organismer, kreves optimal miljøstyring, god hygiene i fjøset, samt kontroll over potensielle smittebærere som mennesker, kjøretøy og verktøy. Profesjonell landbrukshygiene For å kunne kontrollere sykdommer i buskapen, kreves en profesjonell biosikkerhetsplan. Etter en individuell vurdering av faktorer som kan spre smittsomme organismer eller stoffer, bør en forebyggende plan med hensiktsmessige intervensjonstiltak utarbeides og implementeres. Gode hygienerutiner er en nøkkelfaktor når det gjelder å minske og begrense forløpet til smittsomme sykdommer. Ecolab kan tilby utprøvde og anerkjente hygieneløsninger med topp moderne teknikk som oppfyller individuelle krav på de ulike områdene. Vi håper våre planer for landsbrukshygiene kommer godt til nytte. Dersom du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, må du gjerne kontakte undertegnede på tlf Vennlig hilsen Ecolab Svein Nilssen 2

3 Vårt fjøshygieneprogram for oppdrettere av: Gris, fjærfe og kveg Hygiene i fjøset: Dyrene velbefinnende er i stor grad avhengig av den mikrobielle belastningen i nærmiljøet. Rene fjøs gir mindre infeksjonsfare, og dermed mindre forstyrreser i bestanden og økt produktivitet. Vann- og fôrhygiene: Fôr- og vannutstyr, verktøy og annet utstyr på gårder utgjør et gunstig miljø for mikrobiell vekst. Regelmessig rengjøring og desinfisering, særlig av kirurgisk utstyr mellom hver bruk, er beste måte å forebygge krysskontaminering på. Kjøretøyshygiene: Kjøretøy utgjør den store risikoen for krysskontaminering, i og med at de forflytter seg rundt på og mellom forskjellige områder. Effektiv kontroll over trafikken samt hensiktsmessig rengjøring og desinfisering av hjul, lasteramper og understell minsker risikoen for overføring av sykdommer Personlig hygiene: Mennesker kan fungere som smittebærere når de forflytter seg fra et område til et annet. Grundig personlig hygiene, særlig når det gjelder, støvler, klær og hender, er av avgjørende betydning. 3

4 Råd for rengjøring og desinfisering av fjøs God rengjøring er et absolutt krav for at desinfiseringen skal kunne gi resultater. Se Ecolabs Livestock Disease Intervention (LDI) program - Forebyggende og ved sykdomsutbrudd I korte trekk rengjøring Anvisninger: 1. Kjør bort strø, gjødsel og lignende. 2. Ta vekk alt flyttbart utstyr som rengjøres. 3. Legg i bløt med vann og Inciprop WET i forholdet 1 l/1000 l. 4. Vask med Inciprop FARM 3-5 liter /100 liter vann, manuelt eller med høy- eller lavtrykkssystem. 5. La overflatene tørke før desinfiseringen begynner. I korthet desinfisering Anvisninger: 1. Etter rengjøringen desinfiseres fjøset med en oppløsning av f.eks. Incimaxx DES/OXY eller Incimaxx P, 1-2 %. 2. Påfør 1 liter oppløsning pr. m² overflate ved bruk av sprutemetode, eller ca ½ liter som skumdesinfisering med Incimaxx DES, 1-2 liter /100 liter Vær spesielt nøye i hjørner, sprekker, skjøter og på materiale som kan inneholde smittestoffer, for eksempel tre og betong. 3. Begynn behandlingen i taket, og arbeid nedover veggene mot golvet. 4. La overflatene tørke før det rengjorte og desinfiserte utstyret settes tilbake. Incimaxx-produktene er svært effektive, og brukes i kald tilstand. Vi anbefaler at desinfiseringsmiddelet anbringes i en mengde tilpasset overflaten (ca 0,4-1,1 liter pr. m 2 ). Dersom desinfeksjonsmiddelet raskt renner av en behandlet overflate, bør behandlingen gjentas. I slike tilfeller anbefaler vi å bruke Incimaxx DES som påføres som skum på overflatene. Når desinfiseringsmiddelet anbringes mekanisk, for eksempel med børste, anbefaler vi i slike tilfeller Incimaxx P, som er et pulver, og i anvendelsesoppløsningen behaglige ph 8. Bruk alltid verneklær ved håndtering av kjemiske preparater. 4

5 Fjøsinnredning, utendørs rengjøring Se også Ecolabs Livestock Disease Intervention (LDI)-program forebyggende og ved sykdomsutbrudd for vann- og fôrhygiene. Krybber og vannkopper osv. kan være bærere av sykdomsfremkallende organismer. Hvis de ikke rengjøres nøye, kan det medføre at nyinnsatte dyr infiseres. Bløtlegg eller skrubb utstyret i et kar eller en høytrykksvask med vaske- og rengjøringsmiddel før desinfisering. Rengjør også dyretransporter, badekar eller andra vannposter utendørs og utsatte steder på innhegninger, samt utstyr som kan ha kommet i kontakt med smittekildene. Dyretransporter bør helst rengjøres og vaskes mellom hver bruk, særlig hvis samme transport brukes til forskjellige dyrebestander. Desinfiser ved hjelp av skumutstyr, redusert høytrykk eller med ryggsprøyte. Ved desinfisering med børste eller lignende, velg Incimaxx P med behaglige ph 8. Luftdesinfisering (fin tåkelegging) med f.eks. 0,5-2 prosent Incimaxx OXY / DES oppløsning dreper de smittebærende mikroorganismene som finnes i luften. Doseringen velges alt etter om den er forebyggende eller sanerende. Bruk alltid verneklær ved håndtering av kjemiske preparater. Rengjøring av klær, tekstiler og øvrig utstyr Risikomateriale legges i bløt i ca. 30 minutter i en oppløsning av Incimaxx P, 1-2 dl/10 liter vann. Klær og tekstiler bør vaskes på i 60 C i 20 minutter eller fortrinnsvis på 85 C. Vaskemiddelet spiller en stor rolle i rengjøringen, og må doseres riktig. Utstyr rengjøres mekanisk, og behandles med desinfiseringsmiddel hvis det er vannfølsomt, bruk et spritbasert produkt som AlkoDES, eller hvis det ikke er vannfølsomt, bruk Incimaxx P, 1-2 dl/10 liter vann, la virke i ca minutter. Besøkshygiene Om mulig skal besøkende sluses inn og ut av det isolerte fjøset gjennom et rom der sko og klær kan byttes og hendene kan vaskes. Bare nødvendige besøkende bør få adgang til fjøset. Separate klær og støvler eller høye skoovertrekk av plast og engangsfrakker bør brukes. Klær vaskes som hvitvask med høye vasketemperaturer, f.eks. ECOMAT Sensitiv White Støvler kan behandles i støvelbad med desinfiseringsmiddel, Incimaxx DES / Incimaxx OXY eller Incimaxx P i et par timer. Handhygiene Håndvask med flytende såpe, f.eks. Manoclean, eller Manosan og vann er en av de mest grunnleggende faktorene for å forhindre smitteoverføring. For hånddesinfisering kan et spriholdig desinfiseringsmiddel, Manodes, brukes etter håndvasken. 5

6 Sanering av fjøset Ved et mer omfattende utbrudd av en smittsom sykdom, må fjøset saneres. Vanligvis rengjøres fjøset når ingen dyr blir syke lenger, og de rammede har frisknet til. Saneringsplaner må utformes i samråd med den ansvarlige veterinæren og/eller myndigheten. Se også Ecolabs Livestock Disease Intervention (LDI)-program forebyggende og ved sykdomsutbrudd for vann- og fôrhygiene. Rengjøring og desinfisering Før rengjøringen kan utføres, må elektriske installasjoner, motorer og lignende forsegles med plastduker eller lignende. Før forseglingen må installasjonene rengjøres manuelt. Mekanisk rengjøring er svært viktig, fordi desinfiseringsmiddelet ikke vil ha noen innvirkning hvis smittestoffet ligger gjemt og skjult i møkk. Mikroorganismer av ulike slag kan være svært motstandsdyktige og overleve lenge på innredning og lignende. Rengjøring innebærer en så fullstendig fjerning som mulig av all kontaminering fra rom, innredning, utstyr mm. Dette gjelder spesielt sekret eller lignende fra syke dyr. Rengjøring utføres ved å starte med å feie og bløte alle overflater, golv, vegger og fast utstyr. Avtakbart utstyr fjernes. Se også Ecolabs Livestock Disease Intervention (LDI)-program forebyggende og ved sykdomsutbrudd for vann- og fôrhygiene. Bløting Rengjøringen innledes med fjerning av grov kontaminering og grundig feiing. Deretter skal alt bløtlegges i 2-3 timer. For svært inngrodd smuss kreves lengre bløtleggingstid. Bløtlegging av overflatene gjøres med vann som inneholder 0,1 % oppløsning av bløtleggingsmiddel i forholdet 1 liter/ 1000 liter vann, Inciprop WET i tilstrekkelig lang tid, slik at inntørket smuss kan svelle opp og nesten kan spyles bort. OBS! Bløtleggingen er viktig. Bløtlegging med Inciprop WET har en standardiserende effekt på overflater som skal rengjøres, ved at det trenger ned i mikroskopiske sprekker og ujevnheter og dermed forbedrer og forenkler rengjøringsarbeidet med et forbedret resultat i fremtiden. Ved bruk av Inciprop WET reduseres vannforbruket med opp til 50 %. Nå begynner den egentlige rengjøringen. Rengjøring Benyttelse av for eksempel rengjøringsmiddelet Inciprop FARM i 3-5 % oppløsning medfører at fett- og proteinholdig kontaminering (ekskrementer sekret mm) løser seg opp lettere. Inciprop FARM sveller opp smuss og anbefales for effektiv rengjøring. Ved bruk av Inciprop FARM oppnås nye egenskaper i vaskevannet. Egenskaper som vann ikke har alene, f.eks. bedre fuktiggjøringseffekt (bidrar til å nå inn i mikroskopiske sprekker), gjennomtrenging (= trenger gjennom smuss), emulgeringseffekt (= fettet emulgeres på fete overflater, dvs. fett og vann er blandbare) og suspensjonseffekt (= smusset holdes løst i vaskeoppløsningen). Det er det som bidrar til en mer effektiv rengjøring med et forbedret resultat. 6

7 Deretter lavtrykk evnt. høytrykksvasker, skrubber, skurer eller bruker man andre metoder tilpasset det materialet som skal rengjøres. Høytrykksvask må brukes med fornuft, da det i verste fall i stedet sprer ut eventuelle smittestoffer over en større overflate. Alternativet er lavtrykkssystem som fungerer godt på bløtgjorte overflater og som kan effektivisere rengjøring og spyling med lite behov for kompletterende høytrykkssystem Bruk av varmt vann med tilsetning av vaskemiddel øker rengjøringseffekten. Høytrykksvasking medfører oppbygging av aerosol, og disse små vanndråpene kan inneholde smittestoffer. Med hjelp av ventilasjon kan svevende dråper forflytte seg over store områder, både inni og utenfor bygningen. Den som utfører rengjøringen bør benytte nødvendig verneutstyr, herunder åndedrettsbeskyttelse. Rengjøringen utføres ovenfra og ned, ved å begynne i taket, deretter veggene og til slutt golvet. Det er også svært viktig at rengjøringsarbeidet planlegges godt, at rengjorte overflater ikke sprutes ned igjen under arbeidet og at det spyles godt i etterkant. Ved å bruke Inciprop FARM i rengjøringsarbeidet, spares det mye tid (15-20 %) og vannforbruket reduseres også. Desinfisering Med desinfisering menes det at man ved hjelp av fysiske eller kjemiske metoder utfører en reduksjon av antall mikroorganismer til en slik grad at infeksjon ikke oppstår hos mottakelige dyr som kommer i kontakt med det desinfiserte materialet. Fjern vannrester ved skraping og avtørking helt til de er borte. La lufttørke for å unngå spredningseffekt. Utfør desinfiseringen ovenfra og ned. Vi anbefaler at desinfiseringsmiddelet anbringes i en mengde tilpasset overflaten (ca 0,4-1,1 liter pr m 2 ). Dersom desinfiseringsmiddelet raskt renner av en behandlet overflate, bør behandlingen gjentas. Vær spesielt nøye i hjørner, sprekker, skjøter og materiale som kan inneholde smittestoffer, f.eks. tre og betong. Ulike desinfiseringsmidler har ulike egenskaper, og passer derfor til forskjellige formål. Følg anvisningene for desinfiseringsmiddelet nøye. Ved desinfisering med tåkelegging/fogging, må det kontrolleres at overflatene er homogent fuktet. Kontroller f.eks. den aktuelle desinfiseringsstyrken i påført oppløsning på overflatene med en teststripe. Vær oppmerksom på at forstyrrende faktorer som luftdrag fra ventilasjonssystem, vinduer, dører mm. kan medføre at desinfiseringen ikke blir tilfredsstillende. Derfor kan det være bra med en kompletterende dimning etter manuell desinfisering av rommet som en ekstra foranstaltning Minste virketid for desinfiseringsmiddelet må alltid overholdes. Dersom man har tid til å la desinfiseringsmiddelet virke utover den angitte tiden, øker sannsynligheten for at graden av graden av mikroorganismer som overlever desinfiseringen minsker. Med andre ord, økes effektiviteten. Etter rengjøring og desinfisering fjernes plasten, og samtlige elektriske installasjoner desinfiseres med en klut gjennombløtt med desinfiseringsmiddel. Rengjøringen er ferdig når det ikke lenger finnes synlig smuss, når strukturen på samtlige materialer synes tydelig og når spylevannet ikke er grumsete eller inneholder smusspartikler. Etter rengjøring må samtlige overflater tørke fullstendig, noe som krever flere dager. 7

8 ULIKE TYPER DESINFISERINGSMIDLER Aldehyder fikserer proteinstrukturer og har et bredt antibakterielt spektrum. Aldehyder er giftige, kan fremkalle allergier og er relativt ustabile. Alkoholer har optimal effekt ved konsentrasjoner på %, og er klassifisert som brannfarlig. Kvartære ammoniumforbindelser nøytraliseres av såpe og tensider fremfor alle andre anionaktive stoffer, f.eks. visse rengjøringsmidler. Den typen desinfiseringsstoffer har som oftest ingen bred spektrumseffekt, og derfor må man være oppmerksom ved regelmessig bruk. Effekten av kvartære ammoniumsforbindelser fungerer spesielt godt mot grampositive bakterier, men små restmengder av stoffene kan medføre store produksjonsforstyrrelser i fermenteringsprosesser, og er i slike sammenhenger ikke hensiktsmessige i bruk (f.eks. fôrfermentering, melkeproduksjon osv). Amfotære tensider brukes i næringsmiddelindustrien. De har omtrent de samme egenskaper som de kvartære ammoniumforbindelsene og er relativt dyre. Fenolforbindelser har ett ganske smalt antibakterielt spektrum og er hovedsakelig effektive mot grampositive bakterier. Effekten mot sporer og virus er liten. Stoffet lukter vondt og er både giftig og irriterende. Syrer og baser har ofte god desinfiserende effekt, spesielt i høye konsentrasjoner. Fungerer hovedsakelig pga. ekstreme ph-verdier og begrensing av overlevelsesvilkår i medier. I høye konsentrasjoner er de likevel svært korroderende på metaller. Surt medium i kloret kommunalt vann er også sterkt korroderende på rustfritt. Også redusert anvendelighet fordi det virker svært irriterende på hud og slimhinne. Oksiderende midler påvirker de flere mikroorganismer gjennom oksidering. De mest kjente av disse midlene er halogenpreparater, dvs. forbindelser som avgir klor og jod. I senere tid har mer miljøvennlige alternativ som persyrer og persalt kommet på markedet. Hydrogenperoksid er et svakt desinfiseringsmiddel. Pereddiksyre og hydrogenperoksid er ustabile, og fungerer best under sure forhold. Den siste tiden har stabiliteten økt i kombinasjon med patenterte stoffer, og blitt utviklet til kraftfulle desinfiseringsmidler i bredt spektrum, i trippeleffekt med organiske persyrer. Jod og jodkompleks ble tidligere brukt i næringsmiddelindustrien, og er fortsatt et viktig desinfiseringsmiddel innenfor veterinærmedisin og jurhelse. Klor i ulike former er effektive desinfiseringsmidler. Rent klor har ubehaglig lukt og er giftig. Kloraminer er sikrere i bruk, men har langsommere effekt. Hypokloritt har en karakteristisk lukt og blekende effekt. Klorholdige produkter danner organiske vanskelig nedbrytbare forbindelser, og er derfor i fokus i miljøsammenheng, pga. utvikling av potensielle giftige biprodukter, f.eks. THM-er. Desinfiseringsmidlenes utvikling Nyeste generasjon: Incimaxx OXI/DES P3-oxysan Nyeste generasjon Incimaxx OXI/DES Sure anioner Pereddiksyre Sur desinfisering Jod Kvartære ammoniumforbindelser Hypokloritt

9 EFFEKT AV ULIKE DESINFISERINGSMIDLER Bakterier Produktgruppe Grampositivnegative Gram- Mykobakterier Sporer Virus Svamper Aldehyder Alkoholer Baser - - Fenoler Halogener + + Oksiderende midler Kvartære ammoniumforbindelser Ingen effekt, + Liten effekt, God effekt, Svært god effekt SIKKERHET Produktgruppe Sikkerhet 1) Mennesker Dyr Miljø Oksiderende midler/peroksider Incimaxx DES Incimaxx OXY Incimaxx P P3-oxonia Active P3-oxonia Active 150 Aldehyder Glutaraldehyd Formalaldehyd Incidin Jodforbindelser Klorforbindelser Klortabett P3-hypochloran Fenoler Kvartære ammoniumforbindelser P3-triquart P3-triquart Super Steril Baser - - Alkoholer P3-alcodes Alcodes MaxiWipes 1) Bruksferdig løsning ingen sikkerhet, + lav sikkerhet, middels, høy sikkerhet. OBS! Skalaen viser ikke dødelighetsrisiko. Se derfor på tabellen både for valg av desinfiseringsprodukt og bruksområde, samt effekten av desinfiseringsmiddelet. Incimaxx 9 maxximize your safety

10 VALG AV DESINFISERINGSPRODUKT Bruksområde Allmenn overflatedesinfisering Tåkelegging/ fogging Bil, traktor og redskap Rør og tank i sirkulasjon des. Rengjøring og desinfisering av redskap Små objekter Støvelbad Vannfølsomt utstyr Bløtlegging av risikomateriale Forebyggende desinfisering eller sykdom Smittesanering (Epoozoti) Produkt Incimaxx DES X - X - (X) (X) X - X X X Incimaxx OXY X X - X (X) - X - - X X Incimaxx P X X X X X - X X - P3-oxonia Active (X) (X) - X - - X - (X) X - P3-oxonia Active 150 (X) - - X - - (X) - (X) X - Incidin 03 X X X - - (X) X - (X) X - P3-triquart (X) - X - - (X) (X) - (X) (+) - P3-triquart Super (X) - X - - (X) (X) - (X) (+) - Alkodes (X) - (X) - X X - X (X) X - Alco Maxi Wipes (X) - X - X X - X X - Klortabetter (X) - - (X) (X) (X) (X) - (X) (X) - P3-hypochloran (X) - - (X) (X) (X) (X) - (X) (X) - Valget X = hensiktsmessig/optimalt, (X) = hensiktsmessig under vissa forutsetninger - bakteriologisk, materialteknisk eller annet, - = ikke hensiktsmessig BRUKSANVISNING FOR BLANDNING AV BRUKSOPPLØSNING Incimaxx-produktene Incimaxx OXY Produkt Bruk Anbefalt konsentrasjon - forebyggende Anbefalt konsentrasjon - ved smittesanering og sykdom Incimaxx OXY Fogging desinfisering av fjøs, drivhus og 1 % 2 % andre lokaler med foggingsutstyr Tåkelegging etter overflatedesinfisering, (1-2 1 % 2 % liter forbruk pr. 100 m 3 ) Luftdesinfisering over dyr 0,1-0,2 % Ikke relevant Desinfisering av lukkede transportledninger for 1 % 2 % fôr, melkingsutstyr, tank, silo osv. Avkalking og desinfisering av drikkesystem 5 % 2 % OBS! må være atskilt fra ordinær vannledning. (la virke i 3 timer, spyl rent) Desinfisering av vannledning og drikkesystem (la virke i minst 5 minutter, spyl rent) 0,5 1 % 2 %, forlenget virketid, minst 30 min. Desinfisering ved hjelp av dypping av redskap. Dypp redskapene i oppløsningen, la virke noen minutter, skyll før bruk 0,5 1 % 2 %, med forlenget virketid, avhengig av f.eks. spordannende bakterie. 10

11 Incimaxx DES Produkt Bruk Anbefalt konsentrasjon - forebyggende Anbefalt konsentrasjon - ved smittesanering og sykdom Incimaxx DES Allmenn desinfisering av overflater. Desinfisering 1 % 2 % av åpne overflater med skum eller sprutemetode Bil, traktor og redskap 0,5-1 % 2 % Rengjøring og desinfisering av verktøy 0,5 2 % Små objekter, ikke vannfølsomme 1 % 2 % Støvelbad 1 % 2 % Bløtlegging av risikomateriale Ikke relevant 2 %, forlenget virketid, minst 30 min. Forebyggende desinfisering eller sykdom 0,5-1 % 2 %, med forlenget virketid, avhengig av f.eks. spordannende bakterie. Incimaxx P Produkt Bruk Anbefalt konsentrasjon - forebyggende Anbefalt konsentrasjon - ved smittesanering og sykdom Incimaxx P Allmenn desinfisering av overflater 1 % 2 % Bil, traktor og redskap 0,5-1 % 2 % Rengjøring og desinfisering av verktøy 0,5 2 % Små objekter, ikke vannfølsomme 1 % 2 % Støvelbad 1 % 2 % Bløtlegging av risikomateriale Ikke relevant 2 %, forlenget virketid, minst 30 min. Forebyggende desinfisering eller sykdom 0,5-1 % 2 %, med forlenget virketid, avhengig av smittetype. OBS! Ikke sporer. Se Incimaxx OXY Vannbehandling Produkt P3-oxonia activ / oxonia activ 150 Bruk Vannbehandling. kontinuerlig desinfisering av drikkevann til dyr Objekter som skal topp- eller sprutedesinfiseres, eller objekter som er ph-følsomme. OBS! ikke på messing eller kobber Anbefalt konsentrasjon - forebyggende Anbefalt konsentrasjon - ved smittesanering og sykdom 0,01-0,1 % Ikke relevant 0,2-1 % Se Incimaxxproduktene 11

12 Våre hygieneplaner finnes for rengjøring og desinfisering Ved sykdomsutbrudd og forebyggende og er for følgende bruksområder: Hygiene i fjøset Vann- og fôrhygiene Kjøretøyshygiene Personlig hygiene Be om våre hygieneplaner som finnes for følgende bransjer: Kveg Gris Fjærfe Ecolab AS Food & Beverage Agriculture Box 6440 Etterstad 0605 Oslo 12 Tlf Mail:

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk

Personlig hygiene. Forebyggelse RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSANBEFALINGER. Håndhygiene Hver gang man kommer inn i fjøset og etter hvert toalettbesøk Personlig hygiene Forebyggelse * Rengjøring: Manoclean, Inciprop ACID, Topmaxx 421 * Desinfeksjon: Manosan,Ultra White, Incimaxx DES, Incidin 03 * Vaskemaskin * Støvelvasker/Fotbad * Rengjøringsutstyr

Detaljer

Renholdsplan for stall

Renholdsplan for stall Renholdsplan stall Renholdsplan for stall G F J D B B K P3 Husdyrrom, mild vask (vnr. 5041) Dosering: 5-10 % avhengig av tilsmussingsgrad og smusstype P3 Husdyrrom, kraftig vask (vnr. 5040) Dosering: 3-8

Detaljer

ECOLAB Produktdatablad

ECOLAB Produktdatablad Produktdatablad Incimaxx P Beskrivelse Desinfeksjonsmiddel i pulverform basert på oksiderende syrer til bruk i landbruk ved intensivt dyrehold. Produktfordeler fremragende mikrobiologisk effekt overfor

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

HYGIENEINSTRUKS. Personlig hygiene: Områder: Instruks: Vaskemiddel: Hender - Gjennomfør vask før inntak av mat.

HYGIENEINSTRUKS. Personlig hygiene: Områder: Instruks: Vaskemiddel: Hender - Gjennomfør vask før inntak av mat. HYGIENEINSTRUKS Hensikt: Sørge for at anlegget holder et høyt hygienisk nivå for å unngå smittepress. En ren og ryddig arbeidsplass bidrar også til et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. Ansvar: Driftsleder

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015.

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015. Grunnkurs i dekontaminering Desinfeksjon Avdeling for smittevern Medisinsk utstyr Rent Desinfisert Sterilt Kontaminert Dekontaminering Behandling med rengjøring, desinfeksjon og evt. sterilisering for

Detaljer

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rengjøring av medisinsk utstyr Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rent er et ganske subjektivt begrep. Det vi kan se, makroskopisk men det finnes også renhet på mikroskopisk

Detaljer

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing EGENKONTROLL Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing Innholdsfortegnelse Egenkontroll: 3 Internkontroll 4 Lokalet 5-6 Utstyr, instrumenter og forbruksmateriell 7 Håndhygiene 8 Allmenn hygiene 9 Sterile produkter

Detaljer

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie (oppdatert juni 2015) Statens legemiddelverk har med hjemmel i Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse-

Detaljer

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler 1 Mikroorganismer er et økende problem Farlig bakterie på Ullevål - avdeling stengt En hel avdeling er stengt av på Ullevål universitetssykehus

Detaljer

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER 60198_51882_1_6.qxd 02.10.12 15.08 Side 2 E. Brosstad kjemi as MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER Det beste valg i vaske- og avfettingsmidler for: AUTO INDUSTRI OFFSHORE LANDBRUK BÅTER/SKIP TUNGTRANSPORT Vær miljøbevisst

Detaljer

Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage

Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage For å få dette til er vi fortsatt helt avhengig av et tett samarbeide med dere foreldre. Gammel myte sier at barn blir sterkere av å ha infeksjoner,

Detaljer

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG Hva er Draftline? Draftline er et rengjøringsmiddel for Fatølanlegg. Det er basisk og løser svært effektivt opp organiske stoffer, for eksempel belegg i en ølslange. Draftline inneholder kjemikalier og

Detaljer

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Desember 2012 Statens legemiddelverk har med hjemmel i Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Detaljer

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Neste generasjon med The Dura-Bright behandling med enda bedre overflatebeskyttelse. Now Alcoa kan tilby

Detaljer

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI AKTIVE BAKTERIER OG ENZYMER AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljøvennlig rengjøringsmiddel basert på mikroorganismer og enzymer BIOBACT CLEAN UNIVERSALRENGJØRING Nilfisk Biobact Clean

Detaljer

10 BIOLOGISKE FAKTORER

10 BIOLOGISKE FAKTORER 10 BIOLOGISKE FAKTORER 97 98 10.1 Definisjon biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endo-parasitter og prioner som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos

Detaljer

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Rent er et subjektivt begrep. Om en gjenstand rent, eller ikke er avhengig av flere forhold.

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus 27.11.17 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier E post: mylrim@ous hf.no Avdeling for smittevern Teknisk desinfeksjon Dekontaminering

Detaljer

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE Rent og bedre miljø Vi tilbyr deg et bredt sortiment av pålitelige løsninger til damp, vakuum og rengjøring med kjemi - innendørs eller utendørs. Finn den damprenser

Detaljer

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av verktøy, inventar,

Detaljer

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning:

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning: VEGGER OG TAK for vegger og tak som er malte med Scotte 3, 7 og 20 Beckerplast 3, 7 og 20 Väggfärg GT 20 Elegant Väggfärg Matt og Halvblank Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. (Omfatter alle virksomheter som tilbyr perforering/hulltaking i hud, dvs. piercing, tatovering, "hull i ørene"

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

Smitterenhold. Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr

Smitterenhold. Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr Smitterenhold Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr Hensikten med renholdet Helse og hygiene Forebygge og motvirke infeksjoner Trivsel og estetikk

Detaljer

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme 2014 Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme Daglig rengjøring. Periodisk rengjøring. Manuel og maskinell rengjøring. Noble Imports Norway A/S Stålveien 17, 4629 Kr.sand www.nobleimports.no

Detaljer

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013,

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, 1 PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, På flervalgspørsmålene er det kun mulig å krysse av for et svaralternativ, påstanden som stemmer best skal velges. Korrekt svar gir ett

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV.

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. Samfunnsmedisin i Solør Grue - Åsnes - Våler SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. GODKJENNING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:..

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V.

MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V. MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V. (Gjeld for verksemder som ikkje utfører holtaking/perforering av hud, osv) Verksemda sitt navn:... Adresse:...... Kontaktperson:... Telefonnr:... E-post

Detaljer

Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv.

Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv. Purginfo100 Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv. For PURGOPLAY S1 PURGOPLAY S1 extra PURGOPLAY NN PURGOPLAY VV PURGOPLAY B.A.K.T. PURGOPLAY gulvpleieprogram

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2014 Dato: 13.08.2014

Detaljer

Smittevernseminar 3. mars 2010

Smittevernseminar 3. mars 2010 Smittevernseminar 3. mars 2010 Arbeid på desinfeksjonsrom Børre Johnsen Kontaktsmitte Vanligste smittemåte i daglig arbeid på sengepost Direkte og indirekte kontaktsmitte Viktig å hindre slik smitte Kan

Detaljer

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne.

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne. 1 FLEKKFJERNING Flekker på tekstiler lar seg som regel fjerne - spesielt hvis de tas raskt. Det er viktig å forsikre seg om at stoffet tåler behandlingen som anbefales her. Spesielt ull, silke, viskose

Detaljer

Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker

Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker Det optiske systemet Okulardelen gjennomskåret Blikkretninger Vanlige endoskop i dag 10mm 7mm 5mm 3.5mm 1.9mm Dimensjoner Finns optikker med Ø fra 0,5mm-

Detaljer

Juni 2014. Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Juni 2014. Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Juni 2014 Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Statens legemiddelverk har med hjemmel i Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V.

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. Flora kommune SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. (Dette skjemaet skal nyttast av alle verksemder som tilbyr perforering/holtaking i hud, dvs. piercing, "hol

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 12 - Tiltak i private hjem 12. Tiltak i private hjem... 2 12.1 Generelt... 2 12.2 Hvordan hindre legionellavekst og spredning... 3 12.3 Dusjer...

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Topactive LA Kode 10689E Versjon 1 Utstedelsesdato 28 August 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad.

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. PLEIEMIDLER - for innendørs og utendørs bruk - Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. www.vikingbad.no post@vikingbad.no Hvordan oppnår man god hygiene

Detaljer

Sunne Jur. Hva betyr optimal rengjøring og pleie av spener og jur?

Sunne Jur. Hva betyr optimal rengjøring og pleie av spener og jur? Sunne Jur Hva betyr optimal rengjøring og pleie av spener og jur? Hvorfor spenevask? Skitne jur øker risikoen for jurinfeksjoner Forskningsresultater fra University of Wisconsin viser at kyr øker risikoen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topmaxx 310 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Astri-L Kode 105082E Versjon 1 Utstedelsesdato 22 Juni 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20 Daglig renhold Atramex Starcleaner Citro Sport / Atramex 625 Orangeclean Flekkfjerning Atramex 625 Orangeclean Spesifikke urenheter og overflateendringer, som fargeforandringer; skader; tyggegummi etc.

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

STEINFIX 60 - Natursåpe

STEINFIX 60 - Natursåpe Et utprøvd behandlingskonsept for dine steingulv. Utviklet i samarbeid med nordisk steinindustri. Steinfix serien dekker alle behov av rengjøring og vedlikehold av steingulv. STEINFIX 60 - Natursåpe Et

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring på SFO og i barnehager. Barnehager, førskoler og SFO er institusjoner hvor infeksjoner er hyppige og mikroorganismer spres lett. Barn i barnehage

Detaljer

Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke

Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke Forslag til renholdsplan for renhold 3 X per uke Renholdsplanen er utarbeidet av Bioprotector AS ved Karianne Finngaard Riise. Bioprotector er et selskap skilt ut fra Gulv og Takteknikk som har lagt over

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: STROVELS A 347

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: STROVELS A 347 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa (H1N1) Svineinfluensa er en luftveissykdom som ofte forekommer hos griser, og er forårsaket av type-a influensavirus. Ved å tilby hygieniske arbeidsmiljøer, offentlige

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Horolith 3000 Prnr: 100182 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter

SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings-

Detaljer

Renhold, hygiene og kvalitet

Renhold, hygiene og kvalitet Som forbrukere blir vi i vår del av verden mer og mer bevisste på hva vi spiser og drikker og hva maten inneholder. Samtidig er det viktig for oss å vite at maten vi spiser er trygg. Trygg mat vil si at

Detaljer

Ta godt vare på bilen din

Ta godt vare på bilen din Ta godt vare på bilen din Noen enkle råd om bilpleie Daimler AG, MBVD/VSP Berlin, B20.669.03.867.00/0810 MER50011 En suksessfaktor Verdibevaring Har du en velstelt bil sikrer du til enhver tid også at

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige

100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige Braut produkter 100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige bakterier og ikke farlige mikroorganismer.

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret.

God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret. God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret. Tastaturer, telefoner og dørhåndtak er bare noen av bakteriebombene vi finner på et legekontor. Vi vet

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 10 - Bilvaskeanlegg 10 Bilvaskeanlegg... 2 10.1 Innledning... 2 10.2 Automatiske bilvaskemaskiner... 2 10.2.1 Vaskeprosedyre... 2 10.2.2 Risiko for

Detaljer

Første steget mot et renere hjem.

Første steget mot et renere hjem. Første steget mot et renere hjem. Et rent hjem og en enklere hverdag er vårt ønske. Støvler med skitt og sko med grus blir det minste problem når du har installert en Smusstopper gulvsluk i ditt hjem.

Detaljer

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg?

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen, Skedsmo kommune Seksjonsleder Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF 27.10.2014 Skedsmo Kommune,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Clint KF Prnr.: 060052 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Produkttype Surt produkt til rengjøring og desinfeksjon av drikkevannssystemer og drikkevann til dyr. Fjerner raskt og effektivt kalk og alger i vannrør Fjerner biofilm

Detaljer

Biosan Rapide WT. Hva er Biosan Rapide WT? den nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences

Biosan Rapide WT. Hva er Biosan Rapide WT? den nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences biosan rapide WT Biosan Rapide WT Hva er Biosan Rapide WT? Biosan Rapide WT er det nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences, den globale lederen i naturbaserte

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. MEDIPRO Servantkran 5510A 5510B 5512A 5512B 1. PRODUKT

FDV-DOKUMENTASJON. MEDIPRO Servantkran 5510A 5510B 5512A 5512B 1. PRODUKT ORAS NR NRF NR NOBB NR EAN NR 5510A 5510B 5512A 5512B 4200154 4200155 4200156 4200157 6414150074905 6414150074899 6414150074912 6414150074882 1. PRODUKT. Stabil lang hendel / bøylehendel som gir god brukervennlighet

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. SAFIRA Veggkran 1. PRODUKT

FDV-DOKUMENTASJON. SAFIRA Veggkran 1. PRODUKT ORAS NR NRF NR EAN KODE BESKRIVELSE 1070 4200537 6414150078316 Safira veggkran 1055 6414150078323 Safira veggkran uttak på toppen 1. PRODUKT Oras Armatur AS Tlf 74854110 Side 1 2. ANVISNINGER FOR DRIFT

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD BluWash 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: BluWash Jurpleiemiddel Prnr.060377 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Innhold 1. Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? Hva må til? 2. Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper 3. Rengjøring av drikkevannssystemer 4. Viktig å vite

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Vedlikeholdsvei- FLOTEX

Vedlikeholdsvei- FLOTEX Vedlikeholdsvei- Generell informa- Denne informasjonen gjelder Flotex i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. STOPP STØVET ALLEREDE I ENTREEN Sørg for å ha et effektivt

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Desinfeksjon: Drepe, uskadeliggjøre (eller fjerne) smittestoff slik at det ikke lenger utgjør en trussel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer