Profesjonell landbrukshygiene for friske dyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonell landbrukshygiene for friske dyr"

Transkript

1 Profesjonell landbrukshygiene for friske dyr Råd for rengjøring og desinfisering av fjøs Making an Investment in Our Future Profesjonell landbrukshygiene for friske dyr

2 Ecolabs hygieneprogram for landbruk er basert på intervensjonstiltak, og har til hensikt å redusere risikoen for organismer som kan medføre at sykdommer i husdyrbestanden innføres eller spres på eller mellom gårder. For at dyrene i større grad skal kunne garanteres et sunt nærmiljø, må gårdbrukeren benytte seg av preventive hygienetiltak. Dyrenes velferd og velbefinnende, sammen med gårdens og omgivelsenes hygienestatus, innvirker på den optimale produktiviteten i husdyrbestanden. Et preventivt intervensjonsprogram mot sykdommer gir, i tillegg til reduserte medisinske kostnader og lavere dødelighet, optimal produktivitet. Forebygging er bedre enn helbredelse Smertefulle erfaringer fra atskillige sykdomsutbrudd har lært oss hvor viktig det er å innføre preventive program for biosikkerhet. Effektive hygienetiltak kan medføre en stor reduksjon i bestandens infeksjonsrisiko, samtidig som de aktivt minsker sjansen for at sykdommer skal spre seg. Preventiv hygiene er ikke bare bedre enn helbredelse det er også mye billigere. Holistisk program Målet med Ecolabs intervensjonsprogram mot buskapssykdommer er å hjelpe gårdbrukere med å innføre effektive hygienetiltak for å minske overføringen av stoffer og organismer som forårsaker sykdommer innenfor og mellom gårder. Ecolab tilbyr et omfattende sikkerhetsprogram som hjelper gårdbrukeren med å identifisere og kontrollere potensielle smittekilder. Med utgangspunkt i Ecolabs ekspertkunnskaper og hygieniske anbefalinger, kan gårdbrukeren lage sine egne individuelle styringsprogram for biosikkerhet. For å kunne minske risikoen for utsettelse for smittefarlige organismer, kreves optimal miljøstyring, god hygiene i fjøset, samt kontroll over potensielle smittebærere som mennesker, kjøretøy og verktøy. Profesjonell landbrukshygiene For å kunne kontrollere sykdommer i buskapen, kreves en profesjonell biosikkerhetsplan. Etter en individuell vurdering av faktorer som kan spre smittsomme organismer eller stoffer, bør en forebyggende plan med hensiktsmessige intervensjonstiltak utarbeides og implementeres. Gode hygienerutiner er en nøkkelfaktor når det gjelder å minske og begrense forløpet til smittsomme sykdommer. Ecolab kan tilby utprøvde og anerkjente hygieneløsninger med topp moderne teknikk som oppfyller individuelle krav på de ulike områdene. Vi håper våre planer for landsbrukshygiene kommer godt til nytte. Dersom du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, må du gjerne kontakte undertegnede på tlf Vennlig hilsen Ecolab Svein Nilssen 2

3 Vårt fjøshygieneprogram for oppdrettere av: Gris, fjærfe og kveg Hygiene i fjøset: Dyrene velbefinnende er i stor grad avhengig av den mikrobielle belastningen i nærmiljøet. Rene fjøs gir mindre infeksjonsfare, og dermed mindre forstyrreser i bestanden og økt produktivitet. Vann- og fôrhygiene: Fôr- og vannutstyr, verktøy og annet utstyr på gårder utgjør et gunstig miljø for mikrobiell vekst. Regelmessig rengjøring og desinfisering, særlig av kirurgisk utstyr mellom hver bruk, er beste måte å forebygge krysskontaminering på. Kjøretøyshygiene: Kjøretøy utgjør den store risikoen for krysskontaminering, i og med at de forflytter seg rundt på og mellom forskjellige områder. Effektiv kontroll over trafikken samt hensiktsmessig rengjøring og desinfisering av hjul, lasteramper og understell minsker risikoen for overføring av sykdommer Personlig hygiene: Mennesker kan fungere som smittebærere når de forflytter seg fra et område til et annet. Grundig personlig hygiene, særlig når det gjelder, støvler, klær og hender, er av avgjørende betydning. 3

4 Råd for rengjøring og desinfisering av fjøs God rengjøring er et absolutt krav for at desinfiseringen skal kunne gi resultater. Se Ecolabs Livestock Disease Intervention (LDI) program - Forebyggende og ved sykdomsutbrudd I korte trekk rengjøring Anvisninger: 1. Kjør bort strø, gjødsel og lignende. 2. Ta vekk alt flyttbart utstyr som rengjøres. 3. Legg i bløt med vann og Inciprop WET i forholdet 1 l/1000 l. 4. Vask med Inciprop FARM 3-5 liter /100 liter vann, manuelt eller med høy- eller lavtrykkssystem. 5. La overflatene tørke før desinfiseringen begynner. I korthet desinfisering Anvisninger: 1. Etter rengjøringen desinfiseres fjøset med en oppløsning av f.eks. Incimaxx DES/OXY eller Incimaxx P, 1-2 %. 2. Påfør 1 liter oppløsning pr. m² overflate ved bruk av sprutemetode, eller ca ½ liter som skumdesinfisering med Incimaxx DES, 1-2 liter /100 liter Vær spesielt nøye i hjørner, sprekker, skjøter og på materiale som kan inneholde smittestoffer, for eksempel tre og betong. 3. Begynn behandlingen i taket, og arbeid nedover veggene mot golvet. 4. La overflatene tørke før det rengjorte og desinfiserte utstyret settes tilbake. Incimaxx-produktene er svært effektive, og brukes i kald tilstand. Vi anbefaler at desinfiseringsmiddelet anbringes i en mengde tilpasset overflaten (ca 0,4-1,1 liter pr. m 2 ). Dersom desinfeksjonsmiddelet raskt renner av en behandlet overflate, bør behandlingen gjentas. I slike tilfeller anbefaler vi å bruke Incimaxx DES som påføres som skum på overflatene. Når desinfiseringsmiddelet anbringes mekanisk, for eksempel med børste, anbefaler vi i slike tilfeller Incimaxx P, som er et pulver, og i anvendelsesoppløsningen behaglige ph 8. Bruk alltid verneklær ved håndtering av kjemiske preparater. 4

5 Fjøsinnredning, utendørs rengjøring Se også Ecolabs Livestock Disease Intervention (LDI)-program forebyggende og ved sykdomsutbrudd for vann- og fôrhygiene. Krybber og vannkopper osv. kan være bærere av sykdomsfremkallende organismer. Hvis de ikke rengjøres nøye, kan det medføre at nyinnsatte dyr infiseres. Bløtlegg eller skrubb utstyret i et kar eller en høytrykksvask med vaske- og rengjøringsmiddel før desinfisering. Rengjør også dyretransporter, badekar eller andra vannposter utendørs og utsatte steder på innhegninger, samt utstyr som kan ha kommet i kontakt med smittekildene. Dyretransporter bør helst rengjøres og vaskes mellom hver bruk, særlig hvis samme transport brukes til forskjellige dyrebestander. Desinfiser ved hjelp av skumutstyr, redusert høytrykk eller med ryggsprøyte. Ved desinfisering med børste eller lignende, velg Incimaxx P med behaglige ph 8. Luftdesinfisering (fin tåkelegging) med f.eks. 0,5-2 prosent Incimaxx OXY / DES oppløsning dreper de smittebærende mikroorganismene som finnes i luften. Doseringen velges alt etter om den er forebyggende eller sanerende. Bruk alltid verneklær ved håndtering av kjemiske preparater. Rengjøring av klær, tekstiler og øvrig utstyr Risikomateriale legges i bløt i ca. 30 minutter i en oppløsning av Incimaxx P, 1-2 dl/10 liter vann. Klær og tekstiler bør vaskes på i 60 C i 20 minutter eller fortrinnsvis på 85 C. Vaskemiddelet spiller en stor rolle i rengjøringen, og må doseres riktig. Utstyr rengjøres mekanisk, og behandles med desinfiseringsmiddel hvis det er vannfølsomt, bruk et spritbasert produkt som AlkoDES, eller hvis det ikke er vannfølsomt, bruk Incimaxx P, 1-2 dl/10 liter vann, la virke i ca minutter. Besøkshygiene Om mulig skal besøkende sluses inn og ut av det isolerte fjøset gjennom et rom der sko og klær kan byttes og hendene kan vaskes. Bare nødvendige besøkende bør få adgang til fjøset. Separate klær og støvler eller høye skoovertrekk av plast og engangsfrakker bør brukes. Klær vaskes som hvitvask med høye vasketemperaturer, f.eks. ECOMAT Sensitiv White Støvler kan behandles i støvelbad med desinfiseringsmiddel, Incimaxx DES / Incimaxx OXY eller Incimaxx P i et par timer. Handhygiene Håndvask med flytende såpe, f.eks. Manoclean, eller Manosan og vann er en av de mest grunnleggende faktorene for å forhindre smitteoverføring. For hånddesinfisering kan et spriholdig desinfiseringsmiddel, Manodes, brukes etter håndvasken. 5

6 Sanering av fjøset Ved et mer omfattende utbrudd av en smittsom sykdom, må fjøset saneres. Vanligvis rengjøres fjøset når ingen dyr blir syke lenger, og de rammede har frisknet til. Saneringsplaner må utformes i samråd med den ansvarlige veterinæren og/eller myndigheten. Se også Ecolabs Livestock Disease Intervention (LDI)-program forebyggende og ved sykdomsutbrudd for vann- og fôrhygiene. Rengjøring og desinfisering Før rengjøringen kan utføres, må elektriske installasjoner, motorer og lignende forsegles med plastduker eller lignende. Før forseglingen må installasjonene rengjøres manuelt. Mekanisk rengjøring er svært viktig, fordi desinfiseringsmiddelet ikke vil ha noen innvirkning hvis smittestoffet ligger gjemt og skjult i møkk. Mikroorganismer av ulike slag kan være svært motstandsdyktige og overleve lenge på innredning og lignende. Rengjøring innebærer en så fullstendig fjerning som mulig av all kontaminering fra rom, innredning, utstyr mm. Dette gjelder spesielt sekret eller lignende fra syke dyr. Rengjøring utføres ved å starte med å feie og bløte alle overflater, golv, vegger og fast utstyr. Avtakbart utstyr fjernes. Se også Ecolabs Livestock Disease Intervention (LDI)-program forebyggende og ved sykdomsutbrudd for vann- og fôrhygiene. Bløting Rengjøringen innledes med fjerning av grov kontaminering og grundig feiing. Deretter skal alt bløtlegges i 2-3 timer. For svært inngrodd smuss kreves lengre bløtleggingstid. Bløtlegging av overflatene gjøres med vann som inneholder 0,1 % oppløsning av bløtleggingsmiddel i forholdet 1 liter/ 1000 liter vann, Inciprop WET i tilstrekkelig lang tid, slik at inntørket smuss kan svelle opp og nesten kan spyles bort. OBS! Bløtleggingen er viktig. Bløtlegging med Inciprop WET har en standardiserende effekt på overflater som skal rengjøres, ved at det trenger ned i mikroskopiske sprekker og ujevnheter og dermed forbedrer og forenkler rengjøringsarbeidet med et forbedret resultat i fremtiden. Ved bruk av Inciprop WET reduseres vannforbruket med opp til 50 %. Nå begynner den egentlige rengjøringen. Rengjøring Benyttelse av for eksempel rengjøringsmiddelet Inciprop FARM i 3-5 % oppløsning medfører at fett- og proteinholdig kontaminering (ekskrementer sekret mm) løser seg opp lettere. Inciprop FARM sveller opp smuss og anbefales for effektiv rengjøring. Ved bruk av Inciprop FARM oppnås nye egenskaper i vaskevannet. Egenskaper som vann ikke har alene, f.eks. bedre fuktiggjøringseffekt (bidrar til å nå inn i mikroskopiske sprekker), gjennomtrenging (= trenger gjennom smuss), emulgeringseffekt (= fettet emulgeres på fete overflater, dvs. fett og vann er blandbare) og suspensjonseffekt (= smusset holdes løst i vaskeoppløsningen). Det er det som bidrar til en mer effektiv rengjøring med et forbedret resultat. 6

7 Deretter lavtrykk evnt. høytrykksvasker, skrubber, skurer eller bruker man andre metoder tilpasset det materialet som skal rengjøres. Høytrykksvask må brukes med fornuft, da det i verste fall i stedet sprer ut eventuelle smittestoffer over en større overflate. Alternativet er lavtrykkssystem som fungerer godt på bløtgjorte overflater og som kan effektivisere rengjøring og spyling med lite behov for kompletterende høytrykkssystem Bruk av varmt vann med tilsetning av vaskemiddel øker rengjøringseffekten. Høytrykksvasking medfører oppbygging av aerosol, og disse små vanndråpene kan inneholde smittestoffer. Med hjelp av ventilasjon kan svevende dråper forflytte seg over store områder, både inni og utenfor bygningen. Den som utfører rengjøringen bør benytte nødvendig verneutstyr, herunder åndedrettsbeskyttelse. Rengjøringen utføres ovenfra og ned, ved å begynne i taket, deretter veggene og til slutt golvet. Det er også svært viktig at rengjøringsarbeidet planlegges godt, at rengjorte overflater ikke sprutes ned igjen under arbeidet og at det spyles godt i etterkant. Ved å bruke Inciprop FARM i rengjøringsarbeidet, spares det mye tid (15-20 %) og vannforbruket reduseres også. Desinfisering Med desinfisering menes det at man ved hjelp av fysiske eller kjemiske metoder utfører en reduksjon av antall mikroorganismer til en slik grad at infeksjon ikke oppstår hos mottakelige dyr som kommer i kontakt med det desinfiserte materialet. Fjern vannrester ved skraping og avtørking helt til de er borte. La lufttørke for å unngå spredningseffekt. Utfør desinfiseringen ovenfra og ned. Vi anbefaler at desinfiseringsmiddelet anbringes i en mengde tilpasset overflaten (ca 0,4-1,1 liter pr m 2 ). Dersom desinfiseringsmiddelet raskt renner av en behandlet overflate, bør behandlingen gjentas. Vær spesielt nøye i hjørner, sprekker, skjøter og materiale som kan inneholde smittestoffer, f.eks. tre og betong. Ulike desinfiseringsmidler har ulike egenskaper, og passer derfor til forskjellige formål. Følg anvisningene for desinfiseringsmiddelet nøye. Ved desinfisering med tåkelegging/fogging, må det kontrolleres at overflatene er homogent fuktet. Kontroller f.eks. den aktuelle desinfiseringsstyrken i påført oppløsning på overflatene med en teststripe. Vær oppmerksom på at forstyrrende faktorer som luftdrag fra ventilasjonssystem, vinduer, dører mm. kan medføre at desinfiseringen ikke blir tilfredsstillende. Derfor kan det være bra med en kompletterende dimning etter manuell desinfisering av rommet som en ekstra foranstaltning Minste virketid for desinfiseringsmiddelet må alltid overholdes. Dersom man har tid til å la desinfiseringsmiddelet virke utover den angitte tiden, øker sannsynligheten for at graden av graden av mikroorganismer som overlever desinfiseringen minsker. Med andre ord, økes effektiviteten. Etter rengjøring og desinfisering fjernes plasten, og samtlige elektriske installasjoner desinfiseres med en klut gjennombløtt med desinfiseringsmiddel. Rengjøringen er ferdig når det ikke lenger finnes synlig smuss, når strukturen på samtlige materialer synes tydelig og når spylevannet ikke er grumsete eller inneholder smusspartikler. Etter rengjøring må samtlige overflater tørke fullstendig, noe som krever flere dager. 7

8 ULIKE TYPER DESINFISERINGSMIDLER Aldehyder fikserer proteinstrukturer og har et bredt antibakterielt spektrum. Aldehyder er giftige, kan fremkalle allergier og er relativt ustabile. Alkoholer har optimal effekt ved konsentrasjoner på %, og er klassifisert som brannfarlig. Kvartære ammoniumforbindelser nøytraliseres av såpe og tensider fremfor alle andre anionaktive stoffer, f.eks. visse rengjøringsmidler. Den typen desinfiseringsstoffer har som oftest ingen bred spektrumseffekt, og derfor må man være oppmerksom ved regelmessig bruk. Effekten av kvartære ammoniumsforbindelser fungerer spesielt godt mot grampositive bakterier, men små restmengder av stoffene kan medføre store produksjonsforstyrrelser i fermenteringsprosesser, og er i slike sammenhenger ikke hensiktsmessige i bruk (f.eks. fôrfermentering, melkeproduksjon osv). Amfotære tensider brukes i næringsmiddelindustrien. De har omtrent de samme egenskaper som de kvartære ammoniumforbindelsene og er relativt dyre. Fenolforbindelser har ett ganske smalt antibakterielt spektrum og er hovedsakelig effektive mot grampositive bakterier. Effekten mot sporer og virus er liten. Stoffet lukter vondt og er både giftig og irriterende. Syrer og baser har ofte god desinfiserende effekt, spesielt i høye konsentrasjoner. Fungerer hovedsakelig pga. ekstreme ph-verdier og begrensing av overlevelsesvilkår i medier. I høye konsentrasjoner er de likevel svært korroderende på metaller. Surt medium i kloret kommunalt vann er også sterkt korroderende på rustfritt. Også redusert anvendelighet fordi det virker svært irriterende på hud og slimhinne. Oksiderende midler påvirker de flere mikroorganismer gjennom oksidering. De mest kjente av disse midlene er halogenpreparater, dvs. forbindelser som avgir klor og jod. I senere tid har mer miljøvennlige alternativ som persyrer og persalt kommet på markedet. Hydrogenperoksid er et svakt desinfiseringsmiddel. Pereddiksyre og hydrogenperoksid er ustabile, og fungerer best under sure forhold. Den siste tiden har stabiliteten økt i kombinasjon med patenterte stoffer, og blitt utviklet til kraftfulle desinfiseringsmidler i bredt spektrum, i trippeleffekt med organiske persyrer. Jod og jodkompleks ble tidligere brukt i næringsmiddelindustrien, og er fortsatt et viktig desinfiseringsmiddel innenfor veterinærmedisin og jurhelse. Klor i ulike former er effektive desinfiseringsmidler. Rent klor har ubehaglig lukt og er giftig. Kloraminer er sikrere i bruk, men har langsommere effekt. Hypokloritt har en karakteristisk lukt og blekende effekt. Klorholdige produkter danner organiske vanskelig nedbrytbare forbindelser, og er derfor i fokus i miljøsammenheng, pga. utvikling av potensielle giftige biprodukter, f.eks. THM-er. Desinfiseringsmidlenes utvikling Nyeste generasjon: Incimaxx OXI/DES P3-oxysan Nyeste generasjon Incimaxx OXI/DES Sure anioner Pereddiksyre Sur desinfisering Jod Kvartære ammoniumforbindelser Hypokloritt

9 EFFEKT AV ULIKE DESINFISERINGSMIDLER Bakterier Produktgruppe Grampositivnegative Gram- Mykobakterier Sporer Virus Svamper Aldehyder Alkoholer Baser - - Fenoler Halogener + + Oksiderende midler Kvartære ammoniumforbindelser Ingen effekt, + Liten effekt, God effekt, Svært god effekt SIKKERHET Produktgruppe Sikkerhet 1) Mennesker Dyr Miljø Oksiderende midler/peroksider Incimaxx DES Incimaxx OXY Incimaxx P P3-oxonia Active P3-oxonia Active 150 Aldehyder Glutaraldehyd Formalaldehyd Incidin Jodforbindelser Klorforbindelser Klortabett P3-hypochloran Fenoler Kvartære ammoniumforbindelser P3-triquart P3-triquart Super Steril Baser - - Alkoholer P3-alcodes Alcodes MaxiWipes 1) Bruksferdig løsning ingen sikkerhet, + lav sikkerhet, middels, høy sikkerhet. OBS! Skalaen viser ikke dødelighetsrisiko. Se derfor på tabellen både for valg av desinfiseringsprodukt og bruksområde, samt effekten av desinfiseringsmiddelet. Incimaxx 9 maxximize your safety

10 VALG AV DESINFISERINGSPRODUKT Bruksområde Allmenn overflatedesinfisering Tåkelegging/ fogging Bil, traktor og redskap Rør og tank i sirkulasjon des. Rengjøring og desinfisering av redskap Små objekter Støvelbad Vannfølsomt utstyr Bløtlegging av risikomateriale Forebyggende desinfisering eller sykdom Smittesanering (Epoozoti) Produkt Incimaxx DES X - X - (X) (X) X - X X X Incimaxx OXY X X - X (X) - X - - X X Incimaxx P X X X X X - X X - P3-oxonia Active (X) (X) - X - - X - (X) X - P3-oxonia Active 150 (X) - - X - - (X) - (X) X - Incidin 03 X X X - - (X) X - (X) X - P3-triquart (X) - X - - (X) (X) - (X) (+) - P3-triquart Super (X) - X - - (X) (X) - (X) (+) - Alkodes (X) - (X) - X X - X (X) X - Alco Maxi Wipes (X) - X - X X - X X - Klortabetter (X) - - (X) (X) (X) (X) - (X) (X) - P3-hypochloran (X) - - (X) (X) (X) (X) - (X) (X) - Valget X = hensiktsmessig/optimalt, (X) = hensiktsmessig under vissa forutsetninger - bakteriologisk, materialteknisk eller annet, - = ikke hensiktsmessig BRUKSANVISNING FOR BLANDNING AV BRUKSOPPLØSNING Incimaxx-produktene Incimaxx OXY Produkt Bruk Anbefalt konsentrasjon - forebyggende Anbefalt konsentrasjon - ved smittesanering og sykdom Incimaxx OXY Fogging desinfisering av fjøs, drivhus og 1 % 2 % andre lokaler med foggingsutstyr Tåkelegging etter overflatedesinfisering, (1-2 1 % 2 % liter forbruk pr. 100 m 3 ) Luftdesinfisering over dyr 0,1-0,2 % Ikke relevant Desinfisering av lukkede transportledninger for 1 % 2 % fôr, melkingsutstyr, tank, silo osv. Avkalking og desinfisering av drikkesystem 5 % 2 % OBS! må være atskilt fra ordinær vannledning. (la virke i 3 timer, spyl rent) Desinfisering av vannledning og drikkesystem (la virke i minst 5 minutter, spyl rent) 0,5 1 % 2 %, forlenget virketid, minst 30 min. Desinfisering ved hjelp av dypping av redskap. Dypp redskapene i oppløsningen, la virke noen minutter, skyll før bruk 0,5 1 % 2 %, med forlenget virketid, avhengig av f.eks. spordannende bakterie. 10

11 Incimaxx DES Produkt Bruk Anbefalt konsentrasjon - forebyggende Anbefalt konsentrasjon - ved smittesanering og sykdom Incimaxx DES Allmenn desinfisering av overflater. Desinfisering 1 % 2 % av åpne overflater med skum eller sprutemetode Bil, traktor og redskap 0,5-1 % 2 % Rengjøring og desinfisering av verktøy 0,5 2 % Små objekter, ikke vannfølsomme 1 % 2 % Støvelbad 1 % 2 % Bløtlegging av risikomateriale Ikke relevant 2 %, forlenget virketid, minst 30 min. Forebyggende desinfisering eller sykdom 0,5-1 % 2 %, med forlenget virketid, avhengig av f.eks. spordannende bakterie. Incimaxx P Produkt Bruk Anbefalt konsentrasjon - forebyggende Anbefalt konsentrasjon - ved smittesanering og sykdom Incimaxx P Allmenn desinfisering av overflater 1 % 2 % Bil, traktor og redskap 0,5-1 % 2 % Rengjøring og desinfisering av verktøy 0,5 2 % Små objekter, ikke vannfølsomme 1 % 2 % Støvelbad 1 % 2 % Bløtlegging av risikomateriale Ikke relevant 2 %, forlenget virketid, minst 30 min. Forebyggende desinfisering eller sykdom 0,5-1 % 2 %, med forlenget virketid, avhengig av smittetype. OBS! Ikke sporer. Se Incimaxx OXY Vannbehandling Produkt P3-oxonia activ / oxonia activ 150 Bruk Vannbehandling. kontinuerlig desinfisering av drikkevann til dyr Objekter som skal topp- eller sprutedesinfiseres, eller objekter som er ph-følsomme. OBS! ikke på messing eller kobber Anbefalt konsentrasjon - forebyggende Anbefalt konsentrasjon - ved smittesanering og sykdom 0,01-0,1 % Ikke relevant 0,2-1 % Se Incimaxxproduktene 11

12 Våre hygieneplaner finnes for rengjøring og desinfisering Ved sykdomsutbrudd og forebyggende og er for følgende bruksområder: Hygiene i fjøset Vann- og fôrhygiene Kjøretøyshygiene Personlig hygiene Be om våre hygieneplaner som finnes for følgende bransjer: Kveg Gris Fjærfe Ecolab AS Food & Beverage Agriculture Box 6440 Etterstad 0605 Oslo 12 Tlf Mail:

RENGJØRING OG DESINFEKSJON I FJØRFEHUS

RENGJØRING OG DESINFEKSJON I FJØRFEHUS RENGJØRING OG DESINFEKSJON I FJØRFEHUS INNHOLD Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? 4 HMS 4 Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper 5 1. Tørrengjøring 6 2. Våtrengjøring 7 Rengjøring av utstyr og løst

Detaljer

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Desember 2012 Statens legemiddelverk har med hjemmel i Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Vibecke Lindøen, Randi Askeland, Linda Ashurst, Wenche Brattebø Fenne, Astrid Berge Reinemo Innhold

Detaljer

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Vi har ikke rent vann i tankene Folk flest er naive og uvitende når det gjelder bruk og behandling av vann. Kunnskapsbrist gjør at mange mennesker

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 2 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

Even Heir, Solveig Langsrud og Therese Hagtvedt

Even Heir, Solveig Langsrud og Therese Hagtvedt Veiledning for forebygging, overvåking og fjerning av listeria i laksenæringen En leveranse i prosjektet «Tiltak for økt kontroll med listeria i laksenæringen» FHF # 900521 - januar 2015 Even Heir, Solveig

Detaljer

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser MURKATALOGEN 2003 Anvisning P? Renhold og vedlikehold av keramiske fliser Metoder, midler og utstyr 1 Innledning.......................... 3 2 Renhold i byggefasen................. 4 2.1 Krav til renhold

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

TENA Stellerutiner for personlig hygiene og hudpleie

TENA Stellerutiner for personlig hygiene og hudpleie 2473_skisse- korr.2:layout 1 23.04.09 12.23 Side 1 Stellerutiner for daglig personlig hygiene og hudpleie Hudundersøkelse Frisk hud er av vesentlig betydning for hvordan vi føler oss - vår komfort og selvtillit.

Detaljer

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 6 I Nr. 11 I 2011 Økologisk produksjon av egg kort innføring Torger Gjefsen, Bioforsk Vest, Turid, Strøm, Bioforsk Økologisk Thorbjørn Refsum og Tone Beate Hansen,

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg Smittevern 8 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring

LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring Skap fremtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive,

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010 Tema: Hygiene Sterilisering side 7 Desinfeksjon uten sprit side 16-17 4Hygieneguide for din unit 4Tips og råd om autoklaver 4Hansker, en effektiv barriere mot

Detaljer

Skadet fotografisk materiale

Skadet fotografisk materiale kulturrådet Skadet fotografisk materiale Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale Jens Gold Preus museum 1 SKADET FOTOGRAFISK MATERIALE Utgitt av Kulturrådet i samarbeid med Preus museum

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

TEMA Hygiene og vedlikehold

TEMA Hygiene og vedlikehold TEMA Hygiene og vedlikehold 3 2012 Endringer i ledelsen i Opus side 3 Desinfeksjon rengjøring - sterilisering side 12 Velkommen til Nordental side 29 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av

Detaljer

STELL OG REPARASJON VEILEDNING

STELL OG REPARASJON VEILEDNING STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO STELL OG REPARASJON VEILEDNING Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Klinikkhygiene, Institutt for klinisk odontologi

Klinikkhygiene, Institutt for klinisk odontologi KLINIKKHYGIENE 2 FORORD: Dette klinikkhygiene heftet er skrevet med tanke på alle fakultetets ansatte og studenter. Det er viktig at alle vet hvordan en kan beskytte pasient, omgivelser og seg selv mot

Detaljer

Veiledning for pussing av våpen

Veiledning for pussing av våpen Banebrytende teknologi for rengjøring og pleie av våpen Veiledning for pussing av våpen Nyhet: Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner Produktserien «Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner» fra Michaels of Oregon

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Renhold, desinfeksjon, sterilisering

Renhold, desinfeksjon, sterilisering Kap.13 Renhold, tekstiler, desinfeksjon, sterilisering 1 Renhold, desinfeksjon, sterilisering Det brukes tre forskjellige metoder til å fjerne eller drepe mikroorganismer: rengjøring desinfeksjon sterilisering.

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer