Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008"

Transkript

1 Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008 Kongsvinger kommune, 10. april

2 Bakgrunn Universell utforming skal legges til grunn for både bygg og uteområder på Sæter. Dette er en konkret oppfølging av kommunestyrets vedtak der det ble vedtatt at alle kommunale bygg skal ha universell utforming. Den nye plan- og bygningsloven som trer i kraft krever også at alle publikumsbygg skal ha universell utforming. Prinsippet om universell utforming er viktig selv om politihøyskolen ikke tar inn studenter som sitter i rullestol eller har nedsatt syn. Byggene skal kunne brukes av foredragsholdere og ansatte som kan ha en funksjonsnedsettelse i tillegg til at f.eks auditoriet skal kunne leies ut til annet formål. Bygging etter dette prinsippet vil også gjøre hverdagen lettere for politistudenter som i løpet av studietiden opplever en eller annen form for midlertidig funksjonshemming. Høsten 2008 innføres det en ny norsk standard for universell utforming av bygg og uteområder. I påvente av denne standarden har Kongsvinger kommuen sett behov for å utarbeide et eget vedlegg til kravspesifikasjonen som angir hvilke krav som skal legges til grunn ved prosjektering og bygging av forlegningsbygg, administrasjonsbygg og uteområder på Sæter for å sikre universelle løsninger. Vedlegget er utarbeidet med utgangspunkt i Veileder for publikumsbygg utarbeidet av Porsgrunn kommune. Teknisk forskrift fra 2007 ligger i bunn, mens dette vedlegget beskriver krav utover TEK og kravsepsifikasjonen. Universell utforming Universell utforming er en strategi som innebærer at løsninger planlegges ut fra mangfoldet i befolkningen; personer i alle aldre og med ulike forutsetninger. Strategien bygger opp om likestilling, menneskeverd og god design. Målsettingen er et samfunn som er åpent for alle. Definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Løsninger utført etter prinsippet om universell utforming vil bedre situasjonen for mennesker som tidvis eller permanent har fysiske eller psykiske begrensninger. I tillegg er dette en fordel for alle. For å oppnå universell utforming, må all planlegging ta utgangspunkt i brukbarhet og trygghet for både barn, eldre, ulike grupper funksjonshemmede osv. Ulike brukergrupper har forskjellige behov det må tas hensyn til. Dette er bl.a. personer med ulike former for bevegelseshemming, orienteringshemmede, hørselshemmede, personer med psykisk utviklingshemming, personer med kognitive skader, astmatikere / allergikere, barn, eldre, alle med hjul : bl.a. foreldre med barnevogn, brukere av rullator og gåstol, syklister og handlende med trillebag m.fl. Nesten 20 % av befolkningen er varig funksjonshemmet på grunn av allergi/ astma, redusert bevegelighet, nedsatt syn og hørsel eller har redusert evne til å oppfatte informasjon i omgivelsene. Hele 70 % av alle mennesker opplever en eller annen funksjonshemming i deler av sitt liv. Universell utforming må vektlegges allerede tidlig i planleggingsstadiet. Da kan vi oppnå følgende: - Vi unngår tilleggsløsninger som kan virke stigmatiserende - Løsningene får en mer helhetlig og estetisk utforming - Løsningene blir som regel billigere, fordi særløsningene kommer i tillegg til de ordinære løsningene. 2

3 PARKERING Plassering/antall Størrelse Merking og belysning 3 parkeringsplasser for bevegelseshemmede skal etableres ved sykkelparkeringen sør for administrasjonsbygget. Plassene skal ha følgende minimumsmål: - Lengde 6,0 m og bredde 4,5 m. (P.g.a. plass til heis bak/på siden av bil) - Fall bør være mindre enn 1: 65 begge veier. Skiltarbeidet kommer som en egen entreprise Illustrasjoner 3

4 ATKOMST Bredde Generelt skal gangveger ha en bredde på minimum 1.8 m, med unntak av over damkrona der det kan være 1.5 m bredde. Unngå å plassere hindringer slik at fri bredde reduseres. Det betyr at skilter, lysstolper, benker osv. skal stå utenfor fri gangsone. Stigning Overflate Hele veibredden bør kunne holdes fri for snø og is. Atkomstvei må være trinnfri og den bør være mest mulig horisontal. Maksimale stigninger på atkomstveier skal være 1:20 over 10 m. I adkomsten fra handikapparleringen må det legges inn et hvilkeplan etter 10 m. Tverrfall maksimalt 2 %. Atkomstvei skal ha fast, jevn, ru og sklisikker overflate, som ikke skal ha sprekker eller fuger bredere enn 10 mm. Utomhusplanen definerer hvor det skal være grus og hvor det skal være asfalt. Rister og kumlokk skal ikke ligge i gangbanen. Hvis de gjør det må de ligge i plan med gangbanen og mellomrom mellom spilene i ristene må ikke overstige 13 mm. Belysning, merking, hvileplasser, benker m.m. Riståpninger med lengderetning i ganglinje. - Belysning minimum 50 lux bruksverdi. - Gangstier og gangveier 20 lux bruksverdi. Beplantning - Ved nyplanting skal en unngå allergene planter i nærheten av atkomst og inngang, f.eks. bjørk, or, hassel. Planter som kan anbefales er f. eks rogn, klipte hekker som dermed ikke blomstrer og de fleste sommerblomster. 4

5 HOVEDINNGANG / YTTERDØR Belysning Godt belyst, uten blending. Belysning minst 300 lux bruksverdi. Dør Dører skal plasseres i forhold til tilstøtende og motstående vegg eller gjenstand slik at en rullestolbruker skal kunne betjene døren. Fri sideplass - Når en beveger seg med slagretningen: minimum 0,5 m fra dørens låskant til tilstøtende vegg. - Når en beveger seg mot slagretningen: minimum 0,8 m fra dørens låskant til tilstøtende vegg. - Se INNERDØR fig. Side 14) Manuell åpningskraft - Når manuell kraft overstiger 20 N (2 kg), brukes elektrisk døråpner. (Tips: Kravet føres inn i prisbærende post i beskrivelsen. Etterprøving med bruk av fjærvekt). - Unngå overtrykk / undertrykk på døra (balansert ventilasjon). Automatikk - Betjeningsknapp for automatikk plasseres slik at kollisjon med dørbladet unngås. Betjeningsknappen lett synlig i kontrast til bakgrunnsfarge og merket med nøkkelsymbol. Plasseres 1,0 m fra golv. Åpningstid minimum 30 sek. Dørhåndtak Dørhåndtak skal være bøyleformet. Klaring til dørblad minimum 40 mm. Sirkulært tverrsnitt. Monteres i høyde 1,0 m fra golv. Dørhåndtak bør ikke inneholde nikkel. Lengde minimum 100 mm. 5

6 KOMMUNIKASJONSVEIER Gulv, vegger og søyler - Ikke mønster i gulv, bortsett fra ledelinjer. - Lyse farger anbefales. Blanke overflater unngås. Gulv og vegger bør ha lyshetsforskjeller. Søyler: lyshetskontrast mot bakgrunn, helst hele søylen eller nedre del inntil høyde 1,60 meter. Ledelinjer - Som ledelinje inne skal to typer belegg brukes for å markere gangsonen. - Varselfelt foran trapper og oppmerksomhetsfelt foran viktige innganger, infotavler, skranker og lignende. (Se krav til kontraster kap. 34). Dør (Se HOVEDINNGANG / YTTERDØR og INNERDØR ). Innredning, skranke, sperrer og markeringer Belysning, farger og overflater Brytere for belysning, klimaregulering - Resepsjonsdisk i administrasjonsbygget skal ha en nedsenket parti for sittende, høyde ca. 800 mm, åpent i forkant for rullestol. For øvrig høyde for stående ca mm. - Sperreinnretninger med kontrasterende farger i forhold til bakgrunn. - Informasjonstavler og betjeningstavler min. 100 lux bruksverdi mer enn allmenbelysning. - Blendfri belysning, 300 lux bruksverdi. Kombinasjon av direkte og indirekte belysning. - Ulik farge på gulv og vegg bedrer orienteringsmuligheten for svaksynte. - Unngå blanke overflater. - Belysning i korridor kan fungere som ledelinje. - Punktbelysning på inngangsdører, heisdører, utstyr, installasjoner. - Himlinger med akustisk demping. Jevn demping av alle frekvenser innenfor høreområdet. - Brytere med kontrastfarge mot bakgrunnsfarge. Monteres i høyde 1,0 m fra golv. 6

7 TRAPP 1 Åpninger Rekkverk og håndlister Åpninger i trappeløp og rekkverk skal være mindre enn 100 mm. Rekkverk skal være 1 m. - Solid håndlist i kontrastfarge på begge sider i to høyder. Minst 50 mm fri avstand mellom håndlist og vegg. Håndlister skal være runde med diameter ca. 45 mm. - Håndlister skal gå 0,3 m forbi enden av trappeløp oppe og nede og må avsluttes slik at man ikke kan hekte seg fast. - Håndlister i trapp skal monteres ca. 0,9 m over inntrinnets forkant. Eventuell håndlist for barn ca. 0,2 m lavere. - Rekkverk i kontrastfarge til bakgrunn. Åpninger i rekkverk maksimum 100 mm, men 50 mm for åpninger som ligger slik til at de minste barna kan få kroppen igjennom. Rekkverk med vertikale spiler ved trappe-avsatser bør ha høyde 1,1 m fra golv Overflate - Fast, jevn og sklisikker overflate, unngå reflekser. - Repos og hvileplan markeres for svaksynte. - Varselfelt oppe og nede med dybde minimum 80 cm. - Trappenese og inntrinn i samme plan og sklisikre. - Trappenese med kontrastfarge og taktil merking med 30 mm på alle trinnforkanter (både opp -og inntrinn). - Kant mot nivåforskjeller og trinn merkes med kontrasterende belegg og annen overflate. (Se krav til visuell kontrast kap. 34). Belysning - Blendfri og refleksfri belysning minimum 300 lux bruksverdi. Illustrasjon 7

8 HEIS Merking, manøverknapper og skilting - Ulik farge mellom golv og vegg. Unngå blanke overflater. - Etasjeknappene; tallene med følbar og visuell kontrast til knappen og supplert med blindeskrift. - Heistablået montert med høyde 0,9 1,1 m over golv. Avstand til hjørne minimum 0,5 m. Punktbelysning av tablået. - Tilkallingsknapp / alarmknapp plassert på vegg ved siden av heisdør og på samme side som betjeningspanel inne i heisstolen. - All merking, skilting og manøverknapper med kontrastfarge til bakgrunn. Versalhøyde (høyde på store bokstaver) minimum 25 mm. Dør - Kontrastfarge på karm og heisdør - Lydsignal ved åpning av dør. - Golvbelegg foran heisdør med annen struktur (taktilt) og farge (kontrast) enn ellers. Automatikk Automatisk skyvedør, åpningstid min. 30 sek. Belysning - Alminnelig belysning 300 lux bruksverdi, blendfri. - Lyd- og lyssignal i heisstol og på repos. Lyssignal i høyde 1,8 2,0 m fra golv. INNERDØR Terskel - Bygget skal være terskelfritt med unntak av der brann/lydkrav stiller krav om terskler. Der skal det være HK-terskler. Fri sideplass - Ved selvlukkende og tunge dører: Når en beveger seg med slagretningen: minimum 0,5 m fra dørens låskant til tilstøtende vegg. Når en beveger seg mot slagretningen: minimum 0,8 m fra dørens låskant til tilstøtende vegg. - Fri sideplass ved skyvedør: minimum 0,3 m på alle fire sider. Manuell åpningskraft Automatikk Dørhåndtak Markering Når manuell kraft overstiger 20 N (2 kg), brukes elektrisk døråpner. (Tips: Kravet føres inn i prisbærende post i beskrivelsen. Etterprøving med bruk av fjærvekt). Betjeningsknapp for automatikk plasseres slik at kollisjon med dørbladet unngås. Betjeningsknapp lett synlig i kontrast til bakgrunnsfarge og merket med nøkkelsymbol. Plasseres 1,0 m fra golv. Åpningstid minimum 30 sek. Dørhåndtak i kontrastfarge til dørblad. Bøyleformet. Klaring til dørblad minimum 40 mm. Sirkulært tverrsnitt. Monteres i høyde 1,0 m fra golv. Dørhåndtak bør ikke inneholde nikkel. Lengde minimum 100 mm. Dørblad og / eller karm i kontrastfarge. Dører i korridor skal i tillegg til allmenbelysning ha punktbelysning. 8

9 Illustrasjoner Fig. 19: 02 Fri sideplass for manøvrering av rullestol. Økes til 0,5m / 0,8m når det er en selvlukkende, tung dør Kilde: Veiledning til teknisk forskrift. 9

10 TOALETT Dør Bøylehåndtak på innside, monteres midt på dør 0,85 m over golv på skrå med laveste punkt mot hengselside. Låsemekanisme som er lett å se og lett å bruke. Utstyr - Sideplass toalett på den ene side minimum 0,90 m. Med ett handikaptoalett - minimum 0,90 m på begge sider. Velges løsning som fig. 20: 02 viser, innredes to handikaptoalett som har speilvendte løsninger. Plassering av toalett på motstående vegg fra døråpning. Avstand fra vegg til forkant toalett 0,85 m. - Offentlige toalett: toalettsete i høyde 0,46 m over golv. Armstøtter på begge sider. Toalettpapirholder plasseres under armstøtter. - Avstand forkant servant til vegg 0,60 m. Speil med underkant ned til servant og overkant i høyde 1,90 m fra golv. Servantbatteri med enhåndsgrep, lang hendel og skoldesperre. Fri høyde under servant minimum 0,67 m. Høyde overkant servant 0,80 m fra golv. - Såpedispenser og tørkepapir monteres med underkant 1,0 m fra golv i kontrastfarge til bakgrunnsfarge Belysning - Speil og lys må være installert på en slik måte at de virker ledende og ikke forvirrer. - Generell belysning i rommet minimum 300 lux bruksverdi. - Punktbelysning ved vask minimum 500 lux bruksverdi. Blendingsfri belysning enten over eller på begge sider av speil. Markering - Kontrastfarger og markeringer må brukes for å tilrettelegge for orienteringshemmede. - Golv og vegger med ulik fargevalør (kontrast). - Alt montert utstyr i kontrastfarge mot bakgrunn. f.eks. må vask og WC komme tydelig frem i rommet. Merking Handikaptoalett skal være tydelig merket med symbol. 10

11 TELESLYNGE Plassering Det skal etablers teleslynge i resepsjonen og i auditoret. Skrankeslynge i resepsjonen i tillegg. Forberedes for teleslynge i klasserommene. Teleslyngen legges rundt hele lokalet, åpent eller i rør, eller den legges skjult i gulvet i et mønster som betjener alle sitteplasser. For store lokaler er seriekoblete slynger i gulvet den beste løsningen. Teleslyngen må ikke legges i samme rør som andre ledninger, under armering eller metallrør. Sitteplasser bør ligge minst 1,5 m fra teleslyngen for å unngå forstyrrelser i høreapparatene. Merking - Punktbelysning av skilt og symboler minimum 100 lux bruksverdi mer enn almenbelysningen. - Skilt/symboler med kontrast til bakgrunn. Akustikk - Bakgrunnsstøy og etterklangstid bør i de fleste sammenhenger være kort. Av særlig viktighet i møte- og undervisningsrom og andre lokaler for opphold for mange personer. - Unngå harde materialer og overflater. 11

12 DIMENSJONERING FOR RULLESTOL 12

13 Definisjoner, ord og begreper Definisjoner Funksjonshemming Skal forstås som et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjonsevne på områder som er vesentlige for å etablere og vedlikeholde et selvstendig og sosialt liv. Begrepet funksjonshemmet omfatter bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, psykisk utviklingshemmede, personer med cerebral parese, revmatikere, slagrammede, og personer med en rekke skjulte funksjonshemminger f. eks. diabetes, psykiske problemer, reumatisme, hjerteproblemer, pusteproblemer, allergi, epilepsi, dysleksi o.a. Bevegelseshemmede Omfatter bl.a. forflytningshemmede personer som er avhengige av rullestol, rullator eller andre gå-hjelpemidler. Omfatter også personer med reumatisme, hjerte-/ lungeproblemer, muskelsykdommer eller annet som fører til nedsatt kraft i armer eller bein. I tillegg har mange eldre nedsatt bevegelsesevne som følge av redusert balanse, lengre reaksjonstid eller en generell nedsatt evne til å bevege seg raskt. Orienteringshemmede Omfatter personer som på grunn av ulike former for sansetap har vanskelig for å oppfatte og/ eller forstå omgivelsene, og dermed har problemer med å orientere seg i det fysiske miljø. Dette gjelder blinde og synshemmede, døve og hørselshemmede, og personer med utviklingshemming eller demens, personer med lesevansker etc., når det fysiske miljø ikke er spesielt tilrettelagt f. eks. ved hjelp av lys, farger, kontraster og materialbruk, akustiske signaler eller spesielle markeringer og skilting. Miljøhemmede Omfatter store grupper med astmatiske eller allergiske lidelser, dvs. somatiske reaksjoner på forurensning og stoffer i luft og materialer. Publikumsbygg Bygning eller del av bygning som skal være tilgjengelig for publikum er bygning med lokaler for f. eks. servicefunksjoner (posthus, bank, bibliotek etc.), underholdning (kino, teater, museer, kulturbygg etc.), overnatting (hotell, pensjonat etc.), samfunnsbygg (forsamlingslokale, idrettsbygg, skole/ undervisning etc.), institusjoner for syke og gamle, kontorer som er åpne for publikum, forretninger, restauranter/ spisesteder, kiosker og offentlige toaletter Ord og begreper Allergener Stoffer som kan fremkalle allergisk reaksjon, f. eks. pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m. Blending Øyet reagerer ved sterk lysinnstråling slik at lyset spres i synsfeltet. Svaksynte har ofte høy følsomhet for direkte lysinnstråling. Emisjon / emitterende Utslipp/ avdunsting (av forurensninger). Bl. a. fra materialer. Glassmarkør Markeringsbånd eller tettsittende figurer som limes på glassfelt i dører eller glassflater som kan forveksles med døråpning. Markørene må være utformet slik at de er lette å oppdage for svaksynte, og må derfor ha slik farge at de står i tydelig kontrast til glassflaten. 13

14 Kontrast Generelt begrep som betyr motsetning, noe som avviker fra noe annet, noe vi kan skjelne fra hverandre. Kontrastfarge/lyshetsforskjell Farge er et viktig element i tilrettelegging av det fysiske miljøet. Ved bevisst bruk av farger kan mange svaksynte orientere seg på egen hånd. Metnings- og lyshetsgrad er viktig for kontrasteffekten. Farger som står i kontrast til hverandre er lyse farger på mørk bunn og mørke farger på lys bunn. Kontraster er m.a.o. ikke synonymt med fargeforskjeller. Ledelinjer /ledelinjesystem Et ledelinjesystem er en ubrutt kjede av naturlige og/eller standardiserte ledende elementer fra start til mål som skal være lette å følge for blinde og svaksynte, der elementene gir visuell og taktil informasjon som er lett gjenkjennbar og forståelig. De standardiserte ledende elementene består av retningsindikator, varselfelt og oppmerksomhetsfelt. Lux Måleenhet for belysningsstyrke. Lydfyr Et akustisk hjelpemiddel som monteres på steder som er spesielt viktig for blinde og svaksynte å finne. Lydfyret kan være i kontinuerlig aktivitet, eller det kan aktiviseres av den synshemmede ved hjelp av en fjernkontroll. Monteres ofte for markering av hovedinngang. Naturlig ledelinje Kan være kantstein, tydelig overgang mellom to overflater, fasade på bygning, rekkverk eller lignende. For naturlig ledelinje stilles de samme krav til visuell og taktil kontrast for å kunne oppdage og følge linjen som for spesialbygde elementer. Oppmerksomhetsfelt Er en tydelig endring i overflaten (visuell og taktil) som skal markere en valgsituasjon, for eksempel retningsvalg eller informere om viktige funksjoner som inngangsparti, informasjonstavle, billettluke eller lignende. Piktogram Bildeskilt med stiliserte symboler. Retningsindikator Er en standardisert overflate som gir retningsinformasjon, for eksempel en gangrute fra et målpunkt til et annet. Stigningsforhold Stigningen på vei, atkomst, rampe og lignende som et forholdstall mellom vertikal høyde og horisontal lengde, f. eks. 1:12. Taktil kontrast Lett følbar variasjon i overflaten. Kan være variasjon/ overganger mellom ulike materialer, hardhetsgrader, relieff eller standardiserte mønstre. TEK Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 (Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk), samt veiledning til denne forskrift. Trappenese Forkanten på trappetrinn, både det som sees når man går oppover og nedover trappen. NB! Viktig å markere med kontrastfarger. Universell utforming Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så 14

15 stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. Valør(er) Fargers innbyrdes lysverdi. Varselfelt En tydelig endring i overflaten (visuell og taktil) som skal varsle om farer som for eksempel kryssing av trafikkareal eller nivåendringer som trapp, rampe eller usikrede kanter. Versalhøyde Høyde på store bokstaver (jf. markeringstekst, skilting). 15

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Ullensaker kommune 1 UNIVERSELL UTFORMING VEILEDER PUBLIKUMSBYGG Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Universell utforming Veileder publikumsbygg

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Universell utforming av publikumsbygg Veileder for prosjektering i Sortland kommune

Universell utforming av publikumsbygg Veileder for prosjektering i Sortland kommune Universell utforming av publikumsbygg Veileder for prosjektering i Sortland kommune Denne veilederen er en systematisering av hva teknisk forskrift (TEK) og veilederen til teknisk forskrift (REN) sier

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

Narvik skal være et samfunn som ivaretar sine omgivelser på en god måte gjennom fokus på estetikk, miljø og infrastruktur.

Narvik skal være et samfunn som ivaretar sine omgivelser på en god måte gjennom fokus på estetikk, miljø og infrastruktur. Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2010 Veiledning for universell utforming i Narvik kommun e. Narvik skal være et samfunn som ivaretar sine omgivelser på

Detaljer

Universell utforming publikumsbygg

Universell utforming publikumsbygg Byutvikling Universell utforming publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.10.2009 Innhold 00:01 01.10.2009 Forord 00:02 01.10.2009 Generelt 00:03 01.10.2009 Veiledning

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Rapport etter tilsyn med >. Tilsynet ble gjennomført i .

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

Universell utforming Vedtatt av Oppegård kommunestyre

Universell utforming Vedtatt av Oppegård kommunestyre Universell utforming Vedtatt av Oppegård kommunestyre 09.12.2009 Universell utforming veileder for publikumsbygg 17.11.2009 Når omgivelsene planlegges og utformes slik at det stilles lavest mulig krav

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

BOLIG Innhold 00:01 Utgave

BOLIG Innhold 00:01 Utgave BOLIG Innhold 00:01 Utgave 01.04.2016 00: INNLEDNING 01.04.2016 Innhold 00:01 01.06.2014 Forord 00:02 01.05.2014 De sju prinsipper for universell utforming 00:03 01.06.2014 Generelt 00:04 01.06.2014 Veiledning

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Vår ref. 2011/ Uttale Universell utforming - Kvinnherad Kulturskulesenter

Vår ref. 2011/ Uttale Universell utforming - Kvinnherad Kulturskulesenter Helse og rehabilitering Miljøretta helsevern Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplatt- form Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon

Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Estetisk, trygt og tilgjengelig En kortversjon Forord Dette er en kortversjon av heftet «Estetisk, trygt og tilgjengelig» som Norges Blindeforbund ga ut i 2013. Heftet skal gi deg en kortfattet introduksjon

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Turområde sentrumsnært: Turområde: Badeplass: Fiskeplass: Vinteraktivitet: Bilder medfølger ant: Element Parkering Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Område: Vannbassenga, badeplass

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg

ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg ELLINGARD Systemet Markeringer for harde belegg Ellingard Gruppen har lang erfaring med levering og montering av markeringer på harde belegg. Under følger en beskrivelse av de løsningene vi vanligvis benytter,

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1. Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

02:+BYGNINGENS+PLANLØSNING+

02:+BYGNINGENS+PLANLØSNING+ PUBLIKUMSBYGG+ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Innhold+00:01! + + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Utgave!27.01.2015! 00:+INNLEDNING+!!!!!! 16.01.2014+

Detaljer

Utgave 22.04.2015. Sikkerhetsskilt 07:01 Informasjonsskilt 07:02 08: DIVERSE

Utgave 22.04.2015. Sikkerhetsskilt 07:01 Informasjonsskilt 07:02 08: DIVERSE PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 Utgave 22.04.2015 00: INNLEDNING 16.01.2014 Innhold 00:01 16.01.2014 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for universell utforming 00:03 01.04.2013 Generelt 00:04 20.12.2012

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Del-rapport i Risør kommunes 5-årige prosjekt som pilotkommune for Universell utforming. Risør, oktober 2006 Side 2 av 2 Forord:

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com

SKILTMAL for. bygg. November 2012. Foto: Crestock.com SKILTMAL for fylkeskommunale bygg November 2012 Foto: Crestock.com INNHOLD Generelt 2 Fonter 2 Farger 2 Logo 2 Skilt kombinert med lyd 2 Henvisninger 2 Innvendige skilt 3 Teknisk merking 3 Dørskilt 3 Avdelingsskilt

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

TILGJENGELIGHETSMAL FOR ARKIVER

TILGJENGELIGHETSMAL FOR ARKIVER TILGJENGELIGHETSMAL FOR ARKIVER Malens oppbygging Tilgjengelighetsmalen består av 6 hovedsjekkpunkter (A-F) med diverse nummererte og unummererte underpunkter. Punkt A tar for seg tilgjengelighet til uteområdet,

Detaljer

Test butikken din! er den universelt utformet?

Test butikken din! er den universelt utformet? Test butikken din! er den universelt utformet? Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Råd og tips til universell utforming

Råd og tips til universell utforming Råd og tips til universell utforming Bilde 1 Tilgjengelig for funksjonshemmede Råd og tips til universell utforming i Ringerike Råd og tips til universell ble utarbeidet av rådgivingsgruppen for universell

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer