PLIKT ET NOTAT ANGÅENDE HOVEDPRINSIPPENE FOR HVORDAN DE SOM AKSEPTERER THELEMAS LOV SKAL OPPFØRE SEG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLIKT ET NOTAT ANGÅENDE HOVEDPRINSIPPENE FOR HVORDAN DE SOM AKSEPTERER THELEMAS LOV SKAL OPPFØRE SEG"

Transkript

1 PLIKT ET NOTAT ANGÅENDE HOVEDPRINSIPPENE FOR HVORDAN DE SOM AKSEPTERER THELEMAS LOV SKAL OPPFØRE SEG

2 O.T.O. Deus Homo Est Utgitt på Ordre av Den Mest Hellige Far i Herren Frater Superior og Kalif Hymenæus B XII O.H.O. for Ordo Templi Orientis Den Høyst Ans. Ridderherre Εϖµαιοσ VII, Frater Superiors Representant innen Kongeriket Norge Redaktør: H.A.R. ^Omphalos VII PLIKT Oversettelse gjort ved den Ansette Ridderherre Nimrod VI 2004, 2008 e.v. Ordo Templi Orientis Norge Postboks 247, Sentrum, 7447 Tiller <http://www.oto.no>

3 Plikt ET NOTAT ANGÅENDE HOVEDPRINSIPPENE FOR HVORDAN DE SOM AKSEPTERER THELEMAS LOV SKAL OPPFØRE SEG Gjør hva du vil skal være hele Loven. Det er ingen lov utover Gjør hva du vil. [...] du har ingen annen rett enn å gjøre din vilje. Gjør det, og ingen andre skal si nei. For ren vilje, udøyvet av hensikt, befridd fra begjær etter resultat, er på alle måter fullkommen. Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje. Enhver mann og enhver kvinne er en stjerne I:40 III:60 I:32-44 I:57 I:3 A. Dine plikter overfor deg selv 1. Finn deg selv som sentrum i ditt eget Univers. Jeg er flammen som brenner i hjertet til hvert menneske, og i kjernen til hver stjerne. Ii:6 2. Utforsk din egen natur og egne krefter. Dette inkluderer alt som er og som kan bli for deg: du må dessuten akseptere alt slik det faktisk er, det vil si som en av delene ditt sanne Selv består av. Dette sanne Selvet inkluderer således endelig alle ting: dets oppdagelse er en Innvielse (reisen innover) og dets sanne Natur er å være i konstant bevegelse; dette selvet må ikke forstås som statisk, men dynamisk, ikke som et Substantiv men et Verb. 3. Utvikle alle dine evner i harmoni og proporsjon. Visdom sier; vær sterk! Da kan du tåle mer glede. Vær ikke dyrsk; forfin din henrykkelse! Hvis du drikker, drikk etter de åtte og nitti kunstens regler: hvis du elsker, overgå ved finfølelse; og hvis du gjør noe gledesfylt, la det være forfinelse i det! Men overgå! overgå! Vær sterk, o menneske! begjær, nyt alle ting av sans og henrykkelse: frykt ikke at noen Gud skal fornekte deg på grunn av dette. Ii:70-71 II:22.

4 4. Gransk din egen Natur. 5. Finn formelen til denne hensikten, eller Sanne Vilje, i ett uttrykk så enkelt som mulig. 6. Utvid til det ytterste både din bevissthets herredømme og din kontroll over alle de kreftene som er fremmed for den. 7. Tillat aldri tanken eller viljen til noe annet vesen å blande seg inn i den egen. Se hvordan hver eneste del står i forhold til seg selv som alene og som en del av helheten. På denne måten vil du bli i stand til å nøyaktig bestemme ditt vesens sanne hensikt. Gjør deg selv i stand til hvordan du allerbest kan manipulere energiene du kontrollerer. Derigjennom vil du oppnå de mest fordelaktige resultatene ved bruken av dem gjennom det forhold den deler med den delen av universet du ennå ikke kontrollerer. Gjør dette ved å bli i stand til å bruke dine evner på en stadig mektigere og dyktigere måte. På denne måten vil du oppnå en finere, klarere, mer fullkommen, og nøyaktig erkjennelse, forståelse og kontroll over det eksterne universet. Vær stadig på vakt ved å mislike, og i beredskap for å motstå, med uovervinnelig glød og voldsomhet eller uslokkelig begjær, ethvert forsøk fra ethvert annet Vesen på å påvirke deg. Unntaket er å bidra med nye kjensgjerninger til din erfaring av Universet, eller ved å assistere deg med å nå en høyere syntese av Sannhet ved den lidenskapelige fusjons metode. 8. Ikke undertrykk eller prøv å begrense din naturs sanne instinkter. Hengi i stedet alle ting til din sanne Vilje, som en del av din egen fullkommengjørelse. I:51 I:41 I:42-44 I:61 Vær derfor staselige Syndens ord er Begrensning. O mann! Nekt ikke din hustru, hvis hun vil! O elsker, hvis du vil, bryt opp! Det er intet annet bånd enn kjærlighet som kan føye sammen det delte: alt annet er en forbannelse. Forbannet! Forbannet være det for æeonene! Helvete. Så med alt ditt; du har ingen annen rett enn å gjøre din vilje. Gjør det, og ingen andre skal si nei. For ren vilje, udøyvet av hensikt, befridd fra begjær etter resultat, er på alle måter fullkommen. I skal samle goder og lager av kvinner og krydder; [...] I skal overgå jordens nasjoner i prakt & stolthet; men alltid i kjærlighet til meg, og slik skal I komme til min glede.

5 9. Fryd deg! Husk alle I at væren er ren fryd; at alle sorgene kun er som skygger; de går forbi & er gjort; men der er det som forblir. Men I, o mitt folk, stig opp & våkn! La ritualene bli rettmessig utført med glede & skjønnhet! [...] En fest for ild og en fest for vann; en fest for liv og enda større fest for død! En fest hver dag i Eders hjerter i min henrykkelsens fryd! En fest hver natt hen til Nu, og behaget ved den ytterste vellyst! Ja! Fest! Gled Eder! Der er ingen frykt heretter. Det er oppløsningen og evig ekstase i Nu sine kyss. Nå gled deg! nå kom i vår stråleglans & henrykkelse! Kom til vår lidenskapelige fred, & skriv søte ord for Kongene! Sitre ved gleden av liv & død! Ah din død skal være vakker: hvem enn som ser deg skal være glad. Din død skal være seglet på løftet til vår tidelange kjærlighet. Kom! løft opp ditt hjerte og gled deg! Skal en gud bo i en hund? Nei! men de høyeste er av oss. De skal fryde seg, våre utvalgte. De som sørger er ikke av oss. Skjønnhet og styrke, springende latter og deilig lede, kraft og ild, er av oss. II:9 II:34-35, II:64 II:66 II:19-20

6 B. Dine plikter overfor andre menn og kvinner. I:57 1. Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje I:12 Kom frem, o barn, under stjernene, & ta Eders mette av kjærlighet! III:59 2. Slåss I som brødre. Foren deg lidenskapelig med andre former for bevissthet, og tilintetgjør derigjennom følelsen av at du er atskilt fra helheten. Gjennom dette vil du være i stand til å skape et nytt fundament hvorfra du kan ta mål av universet. II:59 Hvis han er Konge, kan I ikke skade ham. 3. Avstå fra å blande deg inn i andres viljer. Å bringe frem det som skiller to synspunkter er nyttig for dem begge, når man måler den kreative energien deri og den kjærligheten den er et uttrykk for, i det du opphisser sinnet ditt til en orgasme som gjør at de overgår de begrensningene skapt av deres rasjonelle enfoldighet. II:24 Gi akt på at ingen tvinger en annen, Konge imot Konge! 4. Søk, om det er din vilje å opplyse andre når behovet oppstår. (Den kjærligheten og krifen som er beskrevet i de tidligere seksjonene er kun for sportens skyld, hvor man respekterer og lærer av motstanderen, uten å forstyrre ham, utenfor det faktiske spillet.) Å søke å dominere eller påvirke andre er å søke å deformere eller ødelegge dem; og de er en nødvendig del av ens eget Univers, det vil si, av ens eget selve. Dette skal alltid gjøres, med den strengeste form for overholdelse av den gode sportsmannens holdninger, når han er fortvilet på grunn av at han svikter i å forstå seg selv. Spesielt gjelder dette om han spesifikt ber om hjelp, for hans mørke kan hindre din oppfattelse av hans fullkommenhet (dog kan hans mørke også tjene som en advarsel, eller fremkalle nysgjerrighet). Dette er også lovlig når hans uvitenhet har ledet ham til å blande seg inn i din vilje. All inngripen er i ethvert tilfelle farlig, og krever utøvelse av ekstrem dyktighet og god bedømmelse, forsterket av erfaringens eksempel. Å påvirke andre er å etterlate sin egen festning ubevoktet; og forsøket ender ofte med å tape sitt eget selvstyre.

7 5. Tilbe alt! Enhver mann og enhver kvinne er en stjerne. La miskunn fare: fordøm de medlidende! Vi har intet med de utstøtte og upassende : la dem dø i sin elendighet. For de føler ikke. Medlidenhet er kongers last: trå ned de usle & de svake : dette er den sterkes lov: dette er vår lov og verdens fryd. Tenk ei, o konge, på den løgn: At Du Må Dø: visserlig skal du ikke dø, men leve! La det nå være forstått : Hvis Kongens legeme oppløses skal han forbli i ren ekstase for evig. Nuit! Hadit! Ra- Hoor-Khuit! Solen, Styrke & Syn, Lys; disse er for Stjernen & Slangens tjenere. I:3 III:18 II:21 Ethvert vesen er på samme måte som deg selv, det eneste sentrum i sitt eget univers, som på ingen måte er lik eller sammenlignbar med ditt eget. Naturens upersonlige univers er kun en abstraksjon, tilnærmet sann, med de faktorer som er praktisk å betrakte som felles for alle. En annens univers er derfor nødvendigvis ukjent for, eller ukjennelig av, deg; men det fremkaller energistrømmer i ditt eget univers ved å delvis fremkalle dine reaksjoner. Behandle derfor andre menn og kvinner med den absolutte respekt på grunn av disse ukrenkelige standardmål, kontroller dine observasjoner ved å sammenlikne lignende bedømmelser utført av andre og gjennom å studere metodene som bestemmer deres nederlag eller suksess, tilegn deg selv skarpsindighet og evnen til å håndtere dine egne problemer.

8 C. Dine plikter overfor Menneskeheten Etabler Thelemas Lov som det eneste atferdsgrunnlag. Ettersom menneskehetens generelle velferd er på mange måter nødvendig for din egen, er denne velferden på samme måte som din, hovedsakelig en funksjon av den intelligente og kloke overholdelsen av den Thelemiske Lov. Det er derfor av den ytterste viktighet for deg at ethvert individ oppriktig bør anerkjenne Loven, og strengt styre seg selv i samsvar med denne. Du kan anse etableringen av den Thelemiske Lov som en essensiell del av din sanne Vilje, ettersom, hva enn den endelige naturen til denne Viljen er, er friheten fra ekstern forstyrrelse den opplagte forutsetningen for å sette den i virksomhet. Regjeringer utviser ofte den mest beklagelige dumhet, uansett hvor opplyst menneskene som utgjør dem er, eller menneskene til de skjebner som de rettleder. Det er derfor pålagt alle menn og kvinner å ta de nødvendige steg for å bevirke revisjonen av alle eksisterende lover på grunnlaget til den Thelemiske Lov. Ettersom denne Loven er Frihetens Lov, må målet til all lovgivning være å sikre den største frihet til flest mulig individer i staten, og forkaste den store feiltakelsen som er troen på at alle positive idealer er verdt å oppnå. I:41 Syndens ord er Begrensning. Lovbruddets kjerne er at det begrenser friheten til det individ som det har krenket. (således begrenser mord dets rett til å leve; ran, dets rett til å nyte fruktene av sitt arbeide; myntpreging, dets rett til Statens garanti om at det kan bytte varer i sikkerhet; etc.). Det er derfor den allmenne plikt å forhindre lovbrudd ved å segregere den kriminelle; og der det er en reell trussel om gjentagelser, også, å lære den kriminelle at hans handlinger, om man analyser dem, er i motsetning til hans egen sanne Vilje. (Dette kan ofte oppnås ved å ta fra ham rettighetene som han selv har nektet andre; som ved å gjøre en tyv fredløs, slik at han konstant føler angst for sin egen sikkerhet og eiendeler når de er unndratt fra Statens bevoktning). Regelen er ganske enkel. Han som bryter en hvilken som helst rettighet erklærer magisk at den ikke eksisterer; derfor eksisterer den heller ikke lengre, for ham selv. Ettersom kriminalitet er et direkte åndelig brudd på Thelemas Lov, bør den ikke bli tolerert i samfunnet. De som besitter instinktet bør segregeres til en egen bosetting hvor de således må bygge en egen stat, slik at de selv lærer

9 nødvendigheten av å innføre og opprettholde rettsregler. Alle kunstige lovbrudd bør avskaffes. Når groteske begrensninger forsvinner, vil individets større frihet i seg selv lære det å unngå handlinger som virkelig kan begrense dets naturlige rettigheter. Således vil kriminalitet synke dramatisk. Administrasjonen av denne Loven bør forenkles ved å trene rettskafne og diskré mennesker, hvis vilje det er å oppfylle denne funksjonen i samfunnet, i å avgjøre klager om brudd på den Thelemiske Lovs abstrakte prinsipp og å tilkjenne dom på grunnlaget av de aktuelle restriksjonene forårsaket av overtredelsen. Det endelige målet er således å gjenforene samvittigheten med de sanne vitenskapelige prinsipper, det vil si som atferdens vokter, folkets kontrollør, og de regjerendes garanti.

10 D. Din plikter overfor alle andre vesener og ting. Anvend den Thelemiske Lov på alle problemstillinger som gjelder skikkethet, bruk og utvikling. Det er et brudd på Thelemas Lov å misbruke de naturlige kvalitetene til ethvert dyr, eller objekt, ved å avlede det fra dets korrekte funksjon, som avgjøres ved å betrakte dets historie og struktur. Således, for å trene barn til å utføre mentale operasjoner, eller til praktiske oppgaver, som de er uskikket for, er et lovbrudd mot naturen. Likeledes, å bygge hus av råtne materialer, ødelegge mat, ødelegge skog, etc., etc. er å krenke Loven. Den Thelemiske Lov skal uten frykt anvendes til å avgjøre ethvert spørsmål som gjelder atferd. Den iboende skikkethet hos enhver ting, for ethvert foreslått bruk, skal være det eneste kriteriet. Tilsynelatende, og noen ganger virkelig konflikt, vil ofte oppstå mellom interesser. Slike tilfeller skal avgjøres ved henvisning til den generelle verdien til de stridende parter, i henhold til naturens målestokk. Således har et tre, retten til sitt liv; men et menneske som er mer enn et tre, kan kutte det ned for å få brensel eller ly når behovet oppstår. Dog, la ham huske at Loven aldri svikter i å hevne overtredelser: slik som når hensynsløs avskoging ødelegger klimaet eller jordsmonnet, eller importen av kaniner som billig føde forårsaker pest. Vær oppmerksom på at krenkelsen av den Thelemiske Lov produserer kumulative ulykker. Avledningen av jordbruksbefolkningen til de store byene, hovedsakelig som følge av å ha overtalt dem til å forlate sine naturlige idealer, har ikke bare gjort landet mindre tålelig for bonden, men har fordervet byen. Feilen har dessuten en tendens til å øke i geometrisk progresjon inntil et botemiddel for det har blitt nesten har blitt utenkelig og selve samfunnets struktur blir truet av ruin. Den vise har overholdelsen av og erfaringen med den Thelemiske Lov som fundament for sine handlinger og arbeider derfor alltid bevisst i harmoni med prinsippene til evolusjonen. Forsøk på skapelse, som involverer variasjon fra eksisterende typer, er på grunn av dette både lovlig og nødvendig. Men deres verdi skal bedømmes i henhold til deres fruktbarhet til å bære vitne om deres harmoni, med naturens kurs mot fullkommenhet.

11 LIV OG FRIHET Er truet overalt VI TRENGER ET MOTTO OG ET BANNER FOR KAMPEN VI TRENGER ET PRINSIPP FOR Å REKONSTRUERE Og så: Gjør hva du vil skal være hele Loven.

12 Hvis du ønsker FRIHET Må du slåss for den Hvis du vil SLÅSS Må du organisere Hvis du vil ORGANISERE Skriv til ORDO TEMPLI ORIENTIS NORGE Postboks Tiller

13

14

LIBER II MESTER THERIONS BUDSKAP

LIBER II MESTER THERIONS BUDSKAP LIBER II MESTER THERIONS BUDSKAP V A.A. Publikasjon i Klasse E Imprimatur V.V. 6 =58 Imperator Redaktør: H.A.R. ^Omphalos VII LIBER II MESTER THERIONS BUDSKAP Oversettelse gjort ved Frater A.L.P. 2004,

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel Swedenborg: Emanuel En himmelsk lære om det nye Jerusalem Det skandinaviske Swedenborgselskapet 2013 E-post: info@swedenborgselskapet.no Hjemmeside: swedenborgselskapet.no Facebook: facebook.com/swedenborgselskapet

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett EN ENKEL FORANDRING gjør livet lett i EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT The Balanced View Team The Library of Wisdom Classics ii Fourth Edition 2012 Balanced View Media: Mill Valley, California USA 2011

Detaljer

ISLAM KONTRA RELIGION

ISLAM KONTRA RELIGION ISLAM KONTRA RELIGION GHULAM AHMAD PARWEZ ISLAM SOM ANTAS Å VÆRE EN RELIGION, VISER SEG Å VÆRE NOE ANNET NÅR KORANEN STUDERES I LYS AV SELVE KORANEN QURANIC EDUCATION SOCIETY NORWAY و ق ل الح ق م ن رب

Detaljer

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Kosthold og åndelighet FORHOLDET MELLOM KOSTHOLD OG MORAL Helsereformen og den tredje engels budskap Riktig kosthold GUDS OPPRINNELIGE PLAN ENKEL KOST EN FULL

Detaljer

MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 Salutem Punctis Trianguli! Rosenkorserne steg ut av anonymiteten ved å gi ut Fama Fraternitatis i 1614. Vi er representanter for Den Høyeste Storlosjen

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu)

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Urduutgaven ble først gang publisert i 1891 Oversatt til norsk av: Hamzah Ahmed Rajpoot Coverdesign: Salman Sajid Ahmadiyya Muslim Jama at

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

BEVISSTHETS- UTVIDENDE ARTIKLER PER HENRIK GULLFOSS

BEVISSTHETS- UTVIDENDE ARTIKLER PER HENRIK GULLFOSS BEVISSTHETS- UTVIDENDE ARTIKLER PER HENRIK GULLFOSS Per Henrik Gullfoss BEVISSTHETS- UTVIDENDE ARTIKLER Arendal, Norge, Desember 2006 Copyright Per Henrik Gullfoss Utgiver: Ildsjelen Flademoen 4818 Færvik

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

En uoffisiell guide til de tolv trinn

En uoffisiell guide til de tolv trinn En uoffisiell guide til de tolv trinn Skrevet av A A. Medlemmer i Texas, Redigert av Paul O., oversatt av Rolf Forord Følgende er et forslag til et Stor Bok Studie Møte med vekt På det fjerde trinn. Sitater

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

DEN NYE MENNESKEHETEN

DEN NYE MENNESKEHETEN DEN NYE MENNESKEHETEN Den guddommelige plan Som i alle store avgjørende perioder i menneskets historie går menneskeheten nå gjennom sin smertefulle åndelige gjenfødelse. Sterke destruktive krefter er på

Detaljer

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Caritas in Veritate - et sammendrag av sentrale temaer i Pave Benedikts sosialencyklika Innhold Caritas Norge - forord Introduksjon Kap. 1 Budskapet

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

En vandrer i de åndelige land

En vandrer i de åndelige land En vandrer i de åndelige land av Franchezzo Mottatt gjennom A. Farnese i 1896 norsk oversettelse gjort av Rune Øverby i 2011, av boken A Wanderer in the Spirit Lands (en vandrer i de åndelige land) By

Detaljer