Apenes følger Helse-Norge med argusøyne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Apenes følger Helse-Norge med argusøyne"

Transkript

1 magasin NR ITspesial Nye nettverk åpner for interaktive tjenester I år vil helsenettene knytte oss tettere sammen Apenes følger Helse-Norge med argusøyne

2 «Bærbusk-filosofi» eller «Kunden har alltid rett»? Hva kan jeg mene med «Bærbusk-filosofi» dette er jo ikke noe hage-tidsskrift? Med bærbusk-filosofi sikter jeg til at ved stell av bærbusker bør gamle grener fjernes, slik at de nye slipper bedre til og får utvikle seg optimalt. En slik tenking er anvendelig for laboratoriet når det gjelder analyserepertoaret. Foreldede analyser må aktivt fjernes, og nye ofte mer sensitive og spesifikke analyser får deres plass. Tilsvarende kan vi ikke tenke innenfor IT. Her er det ikke vi alene som er den bestemmende part, men laboratoriet må være med på å utvikle forskjellige IT-løsninger og gjøre dem tilgjengelige for rekvirenten. Men det er rekvirentens valg som blir bestemmende for hvilken løsning som blir foretrukket i det enkelte tilfelle. Holdning og kunnskap innenfor IT er sterkt varierende i befolkningen. Noen benytter f.eks. nettbank og ordner de fleste banktjenester selv. Andre går i banken med det meste. Også ellers kan vi ha våre særegenheter. Om noen fortsatt ønsker seg gammeldagse treski, bør det være mulig å skaffe seg slike, selv nesten 30 år etter at glassfiberskiene hadde sitt gjennombrudd. IT-kunnskaper er heller ikke noe krav i en legepraksis, og Fürst må tilfredsstille alles behov, enten de er avanserte eller ikke. Bærbusk-filosofien passer for vår interne virksomhet, vårt hagestell, vårt analyserepertoar som stadig må holdes tidsmessig og moderne. Men når vi skal ut og kommunisere med omverdenen, må vi være tilpasningsdyktige og kunne spille på et bredt register. Derfor gjelder mottoet for vår IT-strategi: «Kunden har alltid rett.» Kjell Torgeir Stokke Stor kapasitet Solid fundament Samspill Krav om større lagringsplass for aktuell informasjon relatert til prøvesvar har ført til at Fürst har utvidet kapasiteten i sin database. Dette muliggjør fremfinning av historiske prøvesvar i langt større skala enn før. Tilgjengelighet av tidligere svar og innskannede rekvisisjoner vil øke fra 25 millioner til mer enn det dobbelte. Med dette vil man kunne ha direkte tilgang til 10 år gamle prøvesvar. Utvidelsen av lagringskapasitet følges også av kraftigere maskiner og avanserte nettverkløsninger. På denne måten har Fürst foretatt en betydelig opprustning av de interne forhold som skal være basis for fremtidens kommunikasjonsløsninger. Med fundamentet på plass rettes fokus på samspillet mellom systemer på laboratorium og legekontor. Her finnes en mengde kombinasjoner av journalsystemer og kommunikasjonsløsninger. For letter å kunne teste hvordan de ulike variantene spiller sammen, har Fürst etablert en egen testpark bestående av alle tilgjengelige løsninger. Her vil en kunne følge prøvesvarene helt frem til presentasjonen hos sluttbrukeren, uansett hvilke systemer som er involvert. Laboratoriet ønsker med dette å ta et ansvar for det endelige produkt selv om løsningene ikke er levert av Fürst. Bedømmelsesbesøk av Norsk Akkreditering Norsk Akkrediterings bedømmerlag var i januar på besøk for å gjennomgå alle elementer i ISO 17025, som er kvalitetssikringsstandarden for klinisk kjemiske laboratorier. Denne gang ble dokumentasjon og prosedyrer relatert til IT bedømt. Laboratoriet ble berømmet for et godt og velfungerende kvalitetssystem og akkrediteringen ble anbefalt for nye fem år. Fürst kundemagasin Nummer Utgiver: Fürst Medisinsk Laboratorium Redaktør: Asle Helgheim Redaksjon: Anne Fløistad Solveig Svebakken Tekst, idé og design: Dinamo PR Foto: Linda Cartridge Terje Borud Kontakt: Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo Tlf:

3 Ut på handletur? Lytt til erfarne kolleger! Etter at fastlegeordningen trådte i kraft, er det viktigere enn noensinne med velfungerende journalsystem og kommunikasjonsløsning. Papirmengdene har økt betraktelig etter at fastlegeordningen ble innført i juni Noe av det viktigste ved journalsystemet, er at det holder orden på all korrespondanse, forteller Finn Skogstad, allmennpraktiker ved Stovner Legesenter i Oslo. Vanskelig sammenligning Det er flere journalsystemer og kommunikasjonsløsninger på markedet, og hittil er det ikke fastsatt noen nasjonal standard for krav til funksjonalitet i systemene. Dette er nylig definert gjennom ELINprosjektet*, men fremdeles er det vanskelig med en direkte sammenligning av systemene. Det er viktig å samle informasjon for å danne seg et godt beslutningsgrunnlag, og deretter stille leverandøren kritiske spørsmål om funksjonalitet, support og andre ting, sier Skogstad. Før du går til innkjøp av nytt journalsystem eller nye kommunikasjonsløsninger, bør du snakke med kolleger som har forskjellige systemer, råder lege Finn Skogstad. Spør om råd Ved valg av systemer bør legekontoret vurdere en rekke forhold. For det første er funksjonaliteten i systemet viktig. Hvilke funksjoner finnes? Hvilke oppgaver tar systemet hånd om? Hvordan fungerer det mot andre systemer? Hvordan håndteres kommunikasjon med andre instanser? Dernest er det viktig å vurdere leverandørens tilbud innen brukerstøtte. Tilslutt bør driftsstabiliteten undersøkes. Skogstad er imidlertid ikke i tvil om sitt beste råd til legekontorer som skal investere i journalsystem og/eller kommunikasjonsløsning: Snakk med kolleger du har tiltro til, og snakk med kolleger som har forskjellige systemer. Dette gir deg et godt grunnlag for å vurdere hva som er riktig for deg og dine behov. Invester penger og tid! De fleste leger har en travel hverdag, og det er liten tid til å sette seg inn i nye systemer for å utforske mulighetene. Skogstad har selv drevet opplæring i noen journalsystemer, og er overrasket over hvor liten del av funksjonaliteten i løsningene som brukes av legene. Ofte er det helt grunnleggende funksjoner som legene ikke kjenner til, og de får dermed ikke fullt utbytte av løsningen. Valg av journalsystem krever tid og vurdering, men noe av det viktigste for å få fullt utbytte av programmet er å være villig til å investere tid i opplæringen. De fleste leverandørene tilbyr kurs, og dette er sannsynligvis den beste investeringen når du kjøper nye løsninger, avslutter Skogstad. >> *ELIN-prosjektet omtales på s.15 F Ü R S T M A G A S I N 1 /

4 Mange systemer Det finnes en rekke journal- og kommunikasjonssystemer på markedet, og det kan være vanskelig å velge blant alternativene. Her er en kort oversikt over de mest kjente systemene. Journalsystemer Infodoc Håndterer alle faggrupper i henhold til den nye helsepersonelloven. Brukeren kan velge om journalen skal være kronologisk eller problemrettet, og journalteksten er lett tilgjengelig gjennom flere valgmuligheter. Faggruppene kan kvalitetssikre journalarbeidet ved hjelp av menyassistert journalføring og tabellariske presentasjoner. En avtalebok kan integreres i løsningen. Systemet sikrer datalagring og informasjonsutveksling i henhold til offentlige krav. Infodoc er enkelt å bruke, og gir behandlende personell frihet til å utøve sitt fag uforstyrret. Infodoc har i underkant av 700 installasjoner i Norge, og tilbyr også opplæring og brukerstøtte. Våre løsninger tilhører neste generasjon elektronisk pasientjournal, og kan brukes innen all helsetjeneste, sier Sigbjørn Hellene, utviklinggsjef i Infodoc AS. Profdoc Vision Allmenn Et komplett journalsystem for bedriftshelsetjeneste og legekontor. Løsningen inneholder en oversiktlig pasientjournal og mulighet for å håndtere flere oppgaver samtidig. Løsningen har verktøy for fletting av flere registre slik at dobbeltregistrert informasjon slås sammen. Systemet inneholder blant annet funksjoner som avtalebok, medikasjon, diagnose, laboratorium, regnskap, skjemaer og korrespondanse, og kan kobles til diverse medisinsk apparatur. Med over 2000 installasjoner og 8000 brukere, er Profdoc Norge AS ledende på det norske markedet. Profdoc Norge har en solid, kompetent og godt etablert organisasjon med lang erfaring innen utvikling, support og opplæring på journalsystemer for primærhelsetjenesten, sier Nils Mørland, produktkoordinator i Profdoc Norge AS. Infodoc AS, Dalhaugane 2, 5062 Bønes, tel: , Profdoc Norge AS, Lysaker torg 15, 1325 Lysaker, tel: , Profdoc WinMed Allmenn Er en applikasjon som dekker alle funksjoner ved bruk på et legekontor allmenn og spesialist, legevakt og helsestasjon. Programmet er Windows-basert, og brukeren kjenner igjen ikoner og hurtigtaster fra Office-programmene. WinMed inneholder timebok, resept, diagnosesetting, laboratoriefunksjon, regnskap, diverse skjemaer og korrespondanse. I tillegg er det mulig å kjøpe en modul for eksport/import av pasientdata. Løsningen kan kobles til eksternt utstyr som for eksempel EKG, spirometri og analysemaskiner. Profdoc Journal, i form av WinMed og Vision, benyttes daglig av mer enn 8000 fornøyde brukere i Norge. Vi leverer bruksvennlige og tilpassede løsninger til allmennleger, spesialister, helsestasjoner, bedriftshelsetjenester, og Forsvarets Sanitet. Vi er opptatt av å levere funksjonelle, driftssikre og kostnadseffektive løsninger, hvor teknikk er et middel og ikke et mål, sier Jens Martin Lindberg, produktkoordinator i Profdoc Norge AS. System X Windows-basert system der pasientvinduet inneholder all informasjon legen trenger, og vinduet kan tilpasses brukerens ønsker. Løsningen inneholder all funksjonalitet legen behøver i sitt daglige arbeid, og kan kobles til eksternt utstyr som for eksempel EKG, audiometri, spirometri, 24t blodtrykksmåling. Det er også mulig å koble til et webkamera, og å laste inn bilder fra fil til systemet. System X har omlag 40 installasjoner i Norge. System X er et fremtidsrettet system med store videreutviklingsmuligheter, sier Yngve Svensson, daglig leder i Hove Medical Systems AS. Profdoc Norge AS, Lysaker torg 15, 1325 Lysaker, tel: , Hove Medical Systems AS, Skytterveien 5, 3613 Kongsberg, tel: , 4 F Ü R S T M A G A S I N 1 /

5 å velge mellom I korthet trenger ethvert legekontor et journalsystem og en kommunikasjonsløsning som fungerer som en formidlingssentral mellom legekontoret og sykehuset, laboratoriet eller andre aktører. Kommunikasjonsløsninger InfoEDI Løsning for å sende og motta EDI-meldinger mellom for eksempel laboratorier, sykehus og legekontorer. Kommunikasjonen foregår via modem, ISDN eller bredbånd. InfoEDI er en sikker kommunikasjonsløsning der både avsender og mottager må identifisere seg gjennom avtalte nøkler, og informasjonen krypteres slik at sikkerheten ivaretas. Løsningen fører en logg over alt som er sendt, når det er sendt og til hvem. Doris Communicator En meldingsbasert tjeneste som håndterer all kommunikasjon i helsenettet for sending og mottak av ulike meldinger, som f.eks. laboratoriesvar, henvisninger til sykehus og spesialister, epikriser og røntgensvar, resepter til apotek og sykemeldinger til RTV. Tjenesten baserer seg på Trygd/Helse postkassene eller tilsvarende løsninger i de regionale helsenettene. DORIS Communicator er formatuavhengig, og kan stå som en klient-/serverløsning på et legekontor, eller som en EDI sende/mottaksserver på et sykehus. Infodoc AS, Dalhaugane 2, 5062 Bønes, tel: , Well Diagnostics AS, Forskningsparken, 9291 Tromsø, tel: , MediLink Håndterer både standard Edifact og XML samt eldre, proprietære meldingsformater som for eksempel Dollar og Fürst. Løsningen er åpen og komponentbasert, og det er enkelt å integrere nye funksjoner. Behandlingen av EDI-meldinger utføres enten med innebygd funksjonalitet, eller ved hjelp av tredjeparts aktører, noe som gjør det mulig å håndtere ulike formater og kommunikasjonsmetoder. MediLink har utviklet en egen standard som konverterer forskjellige formater slik at MediLink kan tilpasses markedets behov. AMTrix kommunikasjon Håndterer forskjellige applikasjoner, plattformer, databaser, meldingsformater og kommunikasjonsprotokoller. Løsningen tilbyr sikre transaksjoner, kryptering og logging på ulike nivåer. Fleksibelt system som håndterer de stadig voksende behovene innen systemintegrasjon og elektronisk handel. Systemet inneholder ulike programmoduler som gjør det mulig å utvide løsningen og bruken av systemet. MediLink Software AS, Postboks 45, 3604 Kongsberg, tel: , Communicate Norge AS, Busterudgata 3, 1754 Halden, tel: , Fürst Interaktiv Fürst Interaktiv gir en effektiv og kostnadsbesparende svaroverføring mellom Fürst og journalsystemet på et legekontor. Løsningen gir blant annet mulighet for midlertidige svar samt kommentarer fra et stort antall konsulenter på forskjellige medisinskfaglige områder. Programvaren kan kjøres via oppringte linjer eller faste forbindelser (eks. ADSL), og vil kunne benyttes både gjennom det eksisterende Fürst VPN og over Nasjonalt Helsenett. Med denne løsningen vil man kunne delta i det nye Fürst Forum. Det er også mulig å kombinere Forum-aktiviteter med svaroverføring basert på de kommersielle EDI-løsningene. Fürst Medisinsk Laboratorium, Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo, tel: , F Ü R S T M A G A S I N 1 /

6 Folk flest ønsker ikke total åpenhet om egen helse, derfor må journalført informasjon behandles med respekt og varsomhet, mener Datatilsynets direktør Georg Apenes. Helsedata på avveie kan bli katastrofalt

7 Avdelingsdirektør for Tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet, Leif T. Aanensen. Datatilsynet vil i tiden fremover gi helsesektoren mye oppmerksomhet og oppfølging. Journalsystemer og nettløsninger som ikke er tilstrekkelig sikret, kan gi katastrofale følger for en sektor som er avhengig av brukernes tillit. Folk flest opplever at informasjon om egen helse er noe av det mest sensitive vi har. Derfor er det viktig at sikkerheten knyttet til behandling av slike data ivaretas optimalt, sier Datatilsynets direktør, Georg Apenes. Vår rolle er å ivareta samfunnets interesser best mulig. Når vi har valgt å legge ekstra ressurser i oppfølging av helsesektoren en periode fremover, er det fordi vi anser dette som en bransje med mange utfordringer og uløste oppgaver innen datasikkerhet og tilgangskontroll, sier han. Taper troverdighet Avdelingsdirektør for Tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet, Leif T. Aanensen, har mottatt rapporter om datavirus som har rammet legekontorer og ført til at journaldata har blitt sendt ut som vedlegg i e-post til alle i adresseboken. Slikt rokker fort ved troverdigheten, og kan få svært «Viljen til å finne gode løsninger er til stede i alle deler av helsesektoren, men kvaliteten er noe ujevn.» uheldige konsekvenser, sier han. Aanensen ønsker ikke å krisemaksimere tilstandene i helsesektoren, men oppfordrer til høy bevissthet rundt disse problemstillingene. Det er ikke helsesektoren som «eier» opplysninger om pasientene. Det er pasientene selv. Derfor må journalførte opplysninger behandles med respekt for den enkelte, sier han. Selv om vi stadig ser eksempler på enkeltpersoner som står frem og bretter ut sine private historier i media, tror vi ikke at folk flest ønsker total åpenhet om egen helse. Derfor kan vi ikke ta lett på dette, legger Apenes til. Tilgangskontroll Datatilsynet satte ekstra fokus på helsesektoren våren Dette var i kjølvannet av den nye helseregisterloven, som ble innført i Vi opplever at viljen til å finne gode løsninger er til stede i alle deler av helsesektoren, men at kvaliteten er noe ujevn, sier Apenes. Ja, utfordringene er mange, både for primærleger med egen praksis, og for de store sykehusene med flere tusen ansatte. Alle sitter på store datamengder som det er uhyre viktig å verne om, påpeker Aanensen. Han mener videre at dette ikke bare handler om å beskytte seg mot eksterne farer, som virus og hackere. Det handler like mye om å etablere gode systemer internt. På de store sykehusene gjelder det for eksempel å sikre at bare autoriserte brukere får tilgang til journalene og kanskje skal ikke alle disse ha tilgang til alt i journalen heller. Er det for eksempel relevant at en lege som skal operere en skadet tå får vite at pasienten tidligere har fått psykiatrisk behandling? Helsepersonell er bare vanlige mennesker de også, og det er ikke alltid pasientene er tjent med at mange kjenner hele deres sykdomshistorie. I Norge skrives ofte svært detaljerte journaler. Derfor må vi være ekstra bevisste på hvem som får tilgang til hva, sier han. Prosedyrene utfordres Har det vært vurdert å gi hver innbygger et helsekort som skal følge oss hele livet? En slik ordning ville være i strid med norsk lov per i dag, og jeg tror vi har langt igjen før vi ser en eventuell lovendring på dette, sier Aanensen. Her i landet kan bare hver enkelt institusjon som behandler pasienten, lagre journalopplysninger. Når pasienten eventuelt sendes videre, gjøres dette med henvisning, og ved avsluttet behandling utstedes epikriser. Men med nye muligheter for elektronisk lagring og kommunikasjon, er det klart at disse tilvendte prosedyrene utfordres, sier Aanensen. Rett fokus Hva vil du si er helsenettenes største utfordring nå? Det varierer. Noen har kommet langt, andre er i innledende faser. Men en grunnleggende utfordring for alle er å ikke ha et ensidig teknologisk fokus, men også ta hensyn til samfunnsinteressene og det regelverket som ligger til grunn. Gjør man tingene riktig, er det fullt mulig å etablere sikre løsninger. I motsatt fall kan følgene bli katastrofale, sier Aanensen. F Ü R S T M A G A S I N 1 /

8 Øst-Norsk Helsenett i startgropen Raskere kommunikasjon, sikker oppkobling og kvalitetsmessig bedre arkivering. Dette er tre av målene for etablering av Øst-Norsk Helsenett i regi av Helse Øst. Innen sommeren 2003 skal alle sykehusene og minst 100 av legekontorene i regionen være tilknyttet det nye nettet. Nettet vil gjøre det vesentlig enklere å utveksle informasjon internt i helsesektoren. Sykehusene vil slippe å sende epikriser i posten. Laboratoriene vil raskt kunne oversende prøvesvar, og legene vil på sikt kunne sende sykemeldinger direkte til Rikstrygdeverket, sier prosjektleder Jan-Tore Bosåen i Øst-Norsk Helsenett. Han tror også at et elektronisk arkivsystem vil lette arbeidet for mange. Journaler på avveie vil bli et tilbakelagt kapittel når alt ligger lagret og er tilgjengelig elektronisk. Sikkerhet er avgjørende Sikkerhet er det viktigste stikkordet for prosjektet. Klarer vi ikke å oppfylle sikkerhetskravene, har vi tapt. Sikkerhet er helt sentralt i en bransje hvor personsensitive data utgjør hoveddelen av alt som skal kommuniseres, sier Bosåen. Øst-Norsk Helsenett er derfor i nær dialog med Datatilsynet gjennom hele prosjektet. Øst-Norsk Helsenett gjennomførte omfattende anbudsrunder på senhøsten 2002, og hentet inn tekniske leverandører som kan ivareta de behov regionen har, blant annet med tanke på sikkerhet. Vi var i kontakt med et stort antall leverandører, og fikk høre at vår kravspesifikasjon var noe av det råeste bransjen hadde sett. Noen aktører hadde problemer med å oppfylle kravene og stille de garantier som vi krever, blant annet med hensyn til personvern, sier Bosåen. Portal Øst Et satsingsområde for Øst-Norsk Helsenett er e-læringsprosjekter og fjernundervisning. Daglig foregår det to eller flere undervisningsopplegg sykehusene imellom. Dette vil etter hvert kunne foregå som videokonferanser i helsenettet. Øst-Norsk Målet er at minst 100 av de 700 legekontorene i Helse Ø Helsenett leder prosjektet. Helsenett har investert i en multimediaserver hvor man kan lagre høykvalitetsfilmer fra operasjoner og inngrep, og bruke disse i undervisningssammenheng. Prosjektet jobber også med utvikling av Portal Øst, en webapplikasjon som vil omfatte intranett for hvert foretak, ekstranett for hele Helse Øst og felles Internettløsning. Her vil blant annet prosedyrehåndbøker, pasientinformasjon, ventelister og andre fellestjenester ligge. 8 F Ü R S T M A G A S I N 1 /

9 Helse-Norge på nett! Offentlige og private aktører i helsesektoren får tilbud om tilknytning til Nasjonalt Helsenett i Dette vil knytte sykehus og primærhelsetjenesten, laboratorier og apotek sammen og lette den elektroniske kommunikasjonen mellom dem. Nasjonalt Helsenett vil bestå av helsenettene som i disse dager utvikles i de fem helseregionene, samt av et sjette nett som utvikles i regi av Sosial- og helsedirektoratet. Det sjette nettet, kalt «sentral infrastruktur», vil knytte de fem andre nettene sammen og gjøre det mulig å kommunisere på kryss og tvers innen helsesektoren, Prosjektleder for Nasjonalt helsenett, Svein Sefland i Sosialog helsedirektoratet uavhengig av regiongrenser og tilknytningspunkt. Noe av det mest sentrale i disse prosjektene er å gi helsesektoren mulighet for pålitelig elektronisk kommunikasjon enten de benytter e-post, Internett, medisinske fagsystemer eller systemer for fjernundervisning, sier prosjektleder Svein Sefland i Sosial- og helsedirektoratet. Øst skal være tilknyttet Øst-Norsk Helsenett innen sommeren Jan Tore Bosåen i Øst-Norsk Alle som knytter seg til Øst-Norsk Midt-Norsk Helsenett ble etablert i Helsenett, må betale løpende utgifter 2002, og har i dag allerede bygget en som linjeleie, drift, Internett/ e-post, infrastruktur for de fleste av regionens osv. Per legekontor vil månedsleien legekontor. Det foreligger et utstrakt bli 2000 kroner, uavhengig av hvor samarbeid mellom de enkelte regionene, mange som arbeider der. For større og Fürst deltar i prosessene. institusjoner vil månedsleien bli Oppkobling mot Midt-Norsk Helsenett høyere, men sett i forhold til antall er på plass og forbindelsen mellom brukere mener ØNH at utgiften blir Fürst og Øst-Norsk Helsenett er planlagt overkommelig også for dem. etablert ultimo 1. kvartal Teknisk plattform Når vi har transportveiene på plass, vil direktoratet og andre offentlige og private aktører etterhvert utvikle og tilby felles tjenester i det nasjonale helsenettet, men det er primært helseforetakene regionalt og lokalt som vil ivareta brukersiden og tjenestetilbudet. Hovedtyngden av trafikken vil også foregå her, iallfall i begynnelsen. Det nasjonale helsenettet vil dessuten gjøre det mulig å samhandle med eksterne aktører som blant annet trygdeetaten og sosialsektoren, forklarer Sefland. For mer informasjon om etableringen av Nasjonalt Helsenett: F Ü R S T M A G A S I N 1 /

10 Mulighetenes nettverk For å kunne tilby økt funksjonalitet og samtidig opprettholde sikkerheten i kommunikasjonen med sine kunder, har Fürst etablert et eget nettverk. Over halvparten av våre kunder bruker nettverket til å motta prøvesvar, og enkelte har startet opp med rekvirering av prøver. De opplever at dette effektiviserer hverdagen, sier Erik Amundsen, utviklingsansvarlig innen IT hos Fürst. Trygt nettverk Nettverket et såkalt Virtuelt Privat Nettverk (VPN) har vært i drift i omlag ett år og er blant landets første sikre nettverk for kommunikasjon mellom laboratorier og brukere (legekontorer og eksterne konsulenter). Brukerne opplever nettverket som sitt eget. Virtuelt betyr at det ikke er strukket egne ledninger til nettverket, men at Fürst benytter offentlige nett som en del av det interne nettverket. Sikkerheten er likevel ivaretatt i form av kryptering av den informasjonen som sendes, avidentifisering av pasienter, og oppdeling av informasjonen som sendes. Det er imidlertid viktig å understreke at den DOS-baserte løsningen, som en del av Fürsts kunder fremdeles benytter, også er sikker og vil opprettholdes. Alle våre kunder kan i prinsippet benytte vårt virtuelle private nettverk så sant de har en vanlig telefonlinje, en ISDN- eller en ADSL-linje, forteller Amundsen. Fordelene med et virtuelt privat nettverk fremfor alternative løsninger som vårt DOS-baserte system eller EDI, er at man kan ta i bruk web-baserte løsninger. Fremtidige nyvinninger kan enklere realiseres fordi nettverket baserer seg på samme teknologi som Internett. Forskjellen er at det private nettverket kun er tilgjengelig for et begrenset og definert antall brukere. Vi har fremdeles en del kunder som benytter vår DOS-baserte løsning eller EDI, og vil fortsette med dette så lenge det er et ønske i markedet, sier Amundsen. Interaktivitet i hverdagen Det virtuelle nettverket gir Fürsts kunder mulighet til å kommunisere direkte med systemene på laboratoriet, og for eksempel undersøke om det er mulig å analysere tidligere innsendte prøver ytterligere, uten å måtte kalle inn pasienten til ny blodprøve. Det åpnes også for pasientrelatert dialog mellom rekvirent og fagpersonell hos Fürst som ansvarlig lege, bioingeniør og eksterne konsulenter. Du kan lese mer om de interaktive løsningene i artikkelen om Fürst Forum på side 14. Alt i alt innebærer det virtuelle nettverket en rekke nye muligheter for brukerne, noe som igjen kommer pasienten til gode, sier Amundsen. Fremtidens nettverk Nasjonalt Helsenett arbeider nå med å samle Helse-Norge i et felles landsdekkende nettverk. I denne prosessen deltar Fürst med å formidle sine og brukernes erfaringer. Det tas sikte på at brukerne i fremtiden skal kunne benytte de løsninger som tilbys i dagens VPN, uavhengig av om man er knyttet opp til det nasjonale nettverket, eller om man er direkte tilknyttet Fürst. Våre eksisterende løsninger vil kunne benyttes over det nasjonale helsenettet når dette er på plass, dersom det er hensiktsmessig. I dag ser vi bare en liten flik av fremtidens kommunikasjon, avslutter Amundsen. VPN er en forkortelse for Virtuelt Privat Nettverk Et VPN brukes til å sende og motta informasjon mellom ulike aktører Nettverket bruker eksisterende telelinjer til overførsel av informasjonen som en del av det interne nettverket Informasjonen som sendes, krypteres slik at den ikke kan leses av uvedkommende Kun autoriserte brukere har tilgang til nettverket 10 F Ü R S T M A G A S I N 1 /

11 Alle våre kunder kan i prinsippet benytte vårt virtuelle private nettverk så sant de har en vanlig telefonlinje, en ISDN- eller ADSL-linje, forteller Erik Amundsen hos Fürst.

12 Et lite skritt mot en mer elektronisk hverdag Furulund Legesenter på Vækerø i Oslo har hyppig kommunikasjon med Fürst Medisinsk Laboratorium. Hver uke oversendes ca. 100 rekvisisjoner. Gjennom et pilotprosjekt har forsendelsene blitt mer automatisert og kvaliteten hevet. Lege Ola Kaarby har lang erfaring i rekvirering av analyser. Fürsts standardskjema kjenner han fra a til å. Men, det er fort å gjøre feil når pennen flyr over papiret. Derfor er det et fremskritt når legen kan laste ned skjemaet på PC, hente alle opplysninger om pasienten direkte fra journalsystemet og taste inn hvilke prøvesvar som trenges. Deretter sender han skjemaet elektronisk, direkte til Fürst. På denne måten er sjansen for feil og misforståelser betydelig redusert. Videre gjør integrasjonen med journalsystemet at han til enhver tid vet hvilke analyser som er rekvirert og hvilke svar han venter på. Tryggere, enklere, raskere Med dette systemet blir rekvirering både tryggere, enklere og raskere. Dette er et lite skritt i retning av en mer elektronisk hverdag, og det er et nyttig tiltak, ikke minst fordi sjansen for feil reduseres betydelig, sier Ola Kaarby. Videre slipper legen å skrive ut rekvisisjonsskjema på papir mens pasienten er på kontoret. Nå skjer alt elektronisk, og laboratoriepersonell på legekontoret skriver kun ut et enkelt følgeskriv som sendes sammen med prøveglassene. Ola Kaarby tror ikke det går lang tid før alle legekontorer er online med bredbåndstilknytning og sikre linjer. Det Fürst har satt i gang, er bare starten. Fürst har forøvrig alltid ligget i forkant av utviklingen. Det var et stort fremskritt da vi for noen år tilbake begynte å få alle prøvesvar elektronisk og rett inn i journalen, sier Kaarby. Sikret med brannmurer Hvor sikker er den elektroniske overføringen du gjør i dag når du sender skjema til Fürst? Den er sikret med brannmurer i en lukket brukergruppe, slik at pasientopplysningene som ligger i rekvisisjonen skal være sikret. Hvilke utviklingsmuligheter ser du i forlengelsen av dette pilotprosjektet? Mer utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon vil gjøre det lettere å følge opp prøvesvarene, for eksempel ved avvikende prøvesvar. I slike tilfeller vil vi kunne konsultere spesialister umiddelbart, og diskutere videre behandling av pasienten. Lege Ola Kaarby tror det kun er et tidsspørsmål før alle legekontorer er online med Fürst på sikre linjer. «Det Fürst har satt i gang, er bare starten.» Lege Ola Kaarby 12 F Ü R S T M A G A S I N 1 /

13 Bedre systemer mindre behov for hjelp Fürsts eget IT-supportteam går en ny hverdag i møte, ettersom stadig flere legekontorer dropper de gamle DOS-systemene og knytter seg til Fürsts VPN-nett for svaroverføring, eller erstatter dem med EDI-løsninger. Står til tjeneste: Solveig Svebakken, Snorre Sandvik og Solveig Røtterud. Vi ser allerede at vi får frigjort tid til andre oppgaver, sier Solveig Røtterud, en av de tre som utgjør IT-supportteamet hos Fürst. I mange år har de vært uunnværlige, og for mange er de gull verdt fremdeles. Når programvaren eller modemet faller ut, når det er feil på telenettet, eller når brukeren har problemer med å laste ned prøvesvar, ja da ringer de Fürst og får «førstehjelp» av ekspertteamet. Vi har lang erfaring og klarer som regel å avdekke over telefon hva som er galt. Noen ganger rykker vi ut, men det går stadig lengre tid mellom hver gang, forteller Røtterud. VPN-nettet gjør brukerne mer selvhjulpne, er mer stabilt og har færre feil. Alle som har tilgang, kan selv laste ned en egen Fürst-side fra vårt lukkede VPN-nett og få tilgang til programmene som tilbys fra Fürst både grunnversjoner og oppdateringer. Men vi forventer ikke at alle synes denne installeringen er like enkel. Derfor er vi her for å hjelpe og veilede, sier Solveig Røtterud. Gratis datakurs for brukere Fürst tilbyr nå kurs i bruk av Windows-programmer til legekontorer som vil oppdatere seg og utvide sin datakompetanse. Hittil er to kurs avholdt med til sammen 18 deltakere. Vi har gode erfaringer etter to kurs, og har fått positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Mange følte behov for en liten oppfriskning i datakunnskapene sine og har fått nyttige tips til å komme videre som databrukere, sier Snorre Sandvik, som har ledet kursene. Fürst vil avholde nye kurs etter behov og tar gjerne imot forespørsler fra sine brukere. Kurset varer 2-4 timer på ettermiddagstid. F Ü R S T M A G A S I N 1 /

14 Fremtidens kommunikasjon Fürst Forum blir snart tilgjengelig for legekontorer som er tilknyttet Fürst. Dette gir legekontorene økt tilgang til Fürsts fagekspertise, og er fremtidens måte å kommunisere med laboratoriet på. Så vidt vi vet er vi først ute med å tilby denne svært avanserte, men likevel brukervennlige kommunikasjonsløsningen, forteller Sten-Tore Fiskerud, IT-direktør hos Fürst. Kvalitetsheving Om lag 500 legekontorer med til sammen ca enkeltleger mottar i dag sine prøvesvar over telenettet. Gjennom den egenutviklede nye løsningen Fürst Forum, som lanseres i løpet av andre kvartal i år, får brukerne tilgang til interaktiv handlingsstøtte i laboratorierelaterte prosesser. En viktig målsetning ved løsningen er å øke tilgjengeligheten til Fürsts medisinske eksperter. Disse blir nå tilgjengelige elektronisk for å besvare og diskutere spørsmål relatert til svarrapporter, eller som er av mer generell karakter. Totalt kan denne IT-støttede faglige dialogen gi en kvalitetsheving på beslutningsgrunnlaget for legen. Dessuten vil rekvirerende lege få bedre oversikt og mer sporbarhet i samspillet mellom kliniske vurderinger og bruk av laboratorietester, forteller Fiskerud. En ekspert nær deg Gjennom Fürst Forum får legekontorer tilgang til faglig ekspertise uansett hvor de befinner seg. I vårt langstrakte land er det mange legekontorer lokalisert i distriktene, langt fra fagmiljøene. Vi tror at den utvidede muligheten for faglig dialog vil gi trygghet for leger rundt om i landet, sier Fiskerud. Integrert med journalsystemet Fürst Forum vil fungere mot Windowsbaserte systemer, og stiller moderate krav til det tekniske utstyret på legekontoret. Den viktigste forutsetningen vil være at en med bredbåndslinje er tilknyttet Fürsts VPN (Virtuelt Privat Nettverk), eller et tilsvarende regionalt eller nasjonalt helsenett. En integrasjon mot journalsystemet Profdoc WinMed er under utvikling, og det er ventet at de andre journalsystemene vil integreres fortløpende. Fürst Forum er et eksempel på hvordan teknologi og faglig kompetanse smelter sammen i nye løsninger som gjør hverdagen enklere, avslutter Fiskerud. 14 F Ü R S T M A G A S I N 1 /

15 Enklere og mer effektiv kommunikasjon I regi av Legeforeningen, Sosial- og helsedirektoratet og SND skal ELINprosjektet forbedre kommunikasjonen i hele helsevesenet ved hjelp av ny teknologi. Vi er glade for at Fürst har søkt om deltagelse i prosjektet fordi de er en av pionérene innen elektronisk kommunikasjon i helsesektoren, og gjennom å legge press på andre offentlige og private laboratorier bidrar de til at allmennleger over hele landet får tilgang til gode løsninger. Fürst har allerede utviklet en rekvireringsmodul som vi er imponert over, forteller Tom Christensen, prosjektleder for ELIN, allmennlege og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU. Fürsts nye kommunikasjonsløsning vil blant annet bidra til bedre oversikt for rekvirerende lege, sier Sten-Tore Fiskerud, IT-direktør hos Fürst. Storstilt prosjekt ELektronisk INformasjonsutveksling for primærleger (og samhandlende helsearbeidere) har definert brukernes funksjonskrav til elektronisk kommunikasjon. Kravene er fundert på de tre pilarene innhold, alle-til-alle kommunikasjon og arbeidsflyt. Målet er at brukerne skal spare tid i sitt daglige arbeid ved å benytte elektroniske løsninger, samt at kvaliteten på kommunikasjon skal bedres ytterligere til beste for pasientbehandlingen. Hovedprosjektet vil kreve stor vilje, samarbeidsevne og positiv holdning blant brukere, pasienter og leverandører. Vi håper at ELIN-prosjektet skal bli et fyrtårn som gir retning og motivasjon for utvikling av elektronisk kommunikasjon i Helse- Norge, og målsettningen er å etablere en felles bransjeløsning, sier Christensen. F Ü R S T M A G A S I N 1 /

16 Fokus på utvikling For å være fremst innenfor IT, ser Fürst på hva som gjøres i andre bransjer. Hvis vi skal markere oss som en foregangsbedrift innen IT, er det viktig å hente inspirasjon fra flere hold, forteller Sten-Tore Fiskerud, IT-direktør hos Fürst. Integrert, intern kompetanse Gjennom 30 år har Fürst satset store ressurser på produktutvikling innenfor IT. Avdelingen har for tiden syv personer som arbeider med ulike utviklingsprosjekter. Bredden i erfaring, og utdanning fra høyskoler og universiteter, ivaretar kompetanse både innenfor klassiske IT-tekniske områder og nyere tids Internett-teknologi. IT har vært et topplederansvar helt siden vi startet for 30 år siden, og har alltid blitt betraktet som en kjernefunksjon. Kombinasjonen av dette og oppbygging av intern kompetanse er årsaken til at vi ligger langt fremme, sier han. Brukerorientering Hittil har Fürst primært fokusert på utvikling av løsninger for internt bruk, og de relevante avdelingene har bidratt sterkt i hele prosessen. En stor grad av brukerorientering vil også være målet når Fürst nå satser på å utvikle løsninger for legekontorene. Vi har opparbeidet solid erfaring fra en rekke forskjellige utviklingsprosjekter, og vi arbeider nært med eksterne brukere i denne prosessen, sier Fiskerud. 16 F Ü R S T M A G A S I N 1 /

UNN: Prosjekter og satsinger

UNN: Prosjekter og satsinger HIT SAMLING 26. SEPTEMBER 2006 For smal alene? UNN: Prosjekter og satsinger Håkon Haaheim Rådgiver UNN Om UNN Over 4500 årsverk Geografisk spredning fra Salangen i Sør- Troms til Svalbard i nord Arbeidsoppgaver

Detaljer

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse:

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse: Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Seniorkonsulent Samhandling og Integrasjon Helse Nord IKT Applikasjonsavdelingen Tlf: +47 761 66 091 SSI Tlf: +47 76 16 60 21 Besøksadresse: Forskningsparken, Breivika,

Detaljer

Elektronisk henvisning og booking

Elektronisk henvisning og booking Elektronisk henvisning og booking PACS, Trondheim 9.- 11. februar 2005 Anders Grimsmo, kommunelege, professor Norsk senter for elektronisk pasientjournal NTNU, Trondheim - utfordring til NTNU: Skape et

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter

Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter Helsit 25.09.2008 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Hva vil vi med DIPS? Lage innovativ programvare som gjør våre kunder i stand til å drive mer effektivt

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06

rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06 En primærleges rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06 Min bakgrunn flere års erfaring med IKT utviklet web-basert

Detaljer

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren?

Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Hvordan kan personvernet ivaretas i helsesektoren? Bjørn Erik Thon direktør 06.10.2011 Side 1 Hva er personvern? - Noen viktige ord personverntanken. - Samtykke - Informasjon og innsyn - Selvbestemmelse/autonomi

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted!

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Prosjekt elektronisk samhandling 1 Presentasjon Mål må man ha! Status januar 2007 Test legekontor Hva må til for å lykkes? Tiltak for å nå målet

Detaljer

A. Alder, kjønn og klinisk stil ing B. Om din erfaring med bruk av datamaskin

A. Alder, kjønn og klinisk stil ing B. Om din erfaring med bruk av datamaskin 00778 A. Alder, kjønn og klinisk stilling Alder Kjønn Klinisk Stilling Journalsystem 50 Vikar Profdoc DOS

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Håndbok. Profdoc WinMed Connect

Håndbok. Profdoc WinMed Connect Håndbok Profdoc WinMed Connect Brukerstøtte 81569069 Innhold Elektroniske meldinger...2 Hva er WinMed Connect...2 Tilknytte mangelfulle meldinger til pasienter...5 Vise prøvesvar i loggvindu...7 Oppsett

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Extensor 05 programvare for helsevirksomheter Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05 Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Side 1 av 5 PRISTILBUD PÅ EXTENSOR 05

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN Kreftreisen 2 Hva skal være førende for hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvilke tjenester vi yter? Pasientenes behov og forutsetninger eller sektorens

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912 «PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012 Utsagn fra kreftpasienter mangel på kontinuitet og forventinger til bruk av teknologi Når jeg fikk kreft, trodde jeg at behandlingen

Detaljer

VIKTIG MÅ LESES AV HELSESTASJONEN!! og IT-drift, evt de som tar avgjørende beslutninger i forhold til økonomi/innkjøp:

VIKTIG MÅ LESES AV HELSESTASJONEN!! og IT-drift, evt de som tar avgjørende beslutninger i forhold til økonomi/innkjøp: VIKTIG MÅ LESES AV HELSESTASJONEN!! og IT-drift, evt de som tar avgjørende beslutninger i forhold til økonomi/innkjøp: HVA ER NYTT WINMED HELSESTASJON versjon 2.10, juni/juli 2010 Ta godt vare på dette

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet ved samhandling

Personvern og informasjonssikkerhet ved samhandling Personvern og informasjonssikkerhet ved samhandling Helge Veum, senioringeniør Dataforeningens frokostmøte om samhandlingsreformen Oslo 29. november 2011 Agenda 1. Innledning 2. Tilgangsstyring 3. Logging

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad E-meldinger - Verdikjeden Agenda HEMIT Verdikjeden - overblikk E-MELDING Hva sendes, roller NHN

Detaljer

Personvern og tilgang i journal Internt & Eksternt. Helge Veum, senioringeniør HelsIT, Trondheim, 25. september 2008

Personvern og tilgang i journal Internt & Eksternt. Helge Veum, senioringeniør HelsIT, Trondheim, 25. september 2008 Personvern og tilgang i journal Internt & Eksternt Helge Veum, senioringeniør HelsIT, Trondheim, 25. september 2008 1. Personvern Mer enn hindre tilgang Mer enn informasjonssikkerhet Sentrale element:

Detaljer

Spørreundersøkelse for primærleger

Spørreundersøkelse for primærleger Spørreundersøkelse for primærleger i helseregion 4 Versjon 1.0 10.11.2000 KITH Rapport 24/00 ISBN 82-7846-107-4 KITH-rapport Tittel Midt-Norsk Helsenett Spørreundersøkelse for primærleger i helseregion

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Nettverkstreff 2016 mandag 7. november Toril Holmøy Svendsen, Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten IHR = Interaktiv Henvisning og

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer

Bruk av pasientjournal og personvern. Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011

Bruk av pasientjournal og personvern. Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011 Bruk av pasientjournal og personvern Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011 Om Datatilsynet Ca 40 medarbeidere 4 Avdelinger Juridisk Tilsyns- og sikkerhet Informasjon Administrasjon

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Haraldsplass. Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørenes fjerntilgang.

Haraldsplass. Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørenes fjerntilgang. Haraldsplass DIAKONALE SYKEHUS Bergen Diakon isse k j em Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 Oslo Deres ref: 12/00302-1 /HVE Vår ref: Bergen, 13.04.2012 Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting

Detaljer

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo Rapport 2008 Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten Anders Grimsmo Nøkkelområder Utbredelse og anvendelse av EPJ Utbredelse og anvendelse av elektronisk kommunikasjon Økonomi og IT-ledelse Forskning,

Detaljer

Henvisninger og epikrise. Ronny Kristiansen

Henvisninger og epikrise. Ronny Kristiansen Henvisninger og epikrise Ronny Kristiansen Litt om Ullevål Universitet Sykehus Lands-, Region-, Sentral- og lokal sykehus 8000 ansatte I underkant av 5.000 arbeidsstasjoner IT budsjett ca 90 mil + prosjekter

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold

PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold per.egil.kummervold@telemed.no PasientLink Bakgrunn for prosjektet Metodevalg Presentasjon

Detaljer

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Per Waardal Bergen kommune okt 2010 per.waardal@bergen.kommune.no IKT /tekn oppgaver Systemkoordinasjon av fagsystemet i helse og omsorg/pasientjorunalen

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Pasientinformasjon vs Roche. Oslo Aage Andersen

Pasientinformasjon vs Roche. Oslo Aage Andersen Pasientinformasjon vs Roche Oslo 13.09.2017 Aage Andersen Etablert i Basel i 1896 Fritz Hoffmann Adele La Roche Roche konsernet To divisjoner med fokus på helse Diagnostics Pharmaceuticals Roche Centralized

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

ELIN - prosjektene. Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten

ELIN - prosjektene. Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten ELIN - prosjektene Allmennlegene Pleie og omsorgssektoren Spesialisthelsetjenesten 1 ELIN - prosjektene er nasjonale og brukerstyrte prosjekter som utvikler løsninger for helsefaglig kommunikasjon integrert

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Introduksjon. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere

Introduksjon. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sunnaas sykehus Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon til opplæring i regional EPJ Standardisering

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006 Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH 15. Mai 2006 Kilder for denne presentasjonen Telefonrunde til utvalgte kontaktpersoner i alle RHF Hovedfokus i spørreundersøkelsen var status

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Erfaringer med «Pasientjournal» i Helse Nord

Erfaringer med «Pasientjournal» i Helse Nord Erfaringer med «Pasientjournal» i Helse Nord Tove Sørensen, prosjektleder HelsIT, 27.-28. september 2016 Så mye som mulig, til så mange som mulig så raskt som mulig Jeg skal si noe om tjenesten «Pasientjournal»

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer

Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer Vigdis Heimly NTNU KITH HelsIT 2009 Bakgrunn Jobber i 75% stilling med PhD på NTNU 25% stilling på KITH Siv. ing og bedriftsøkonom Har

Detaljer

KRAVDOKUMENT PROSJEKT B: FINN FASTLEGE

KRAVDOKUMENT PROSJEKT B: FINN FASTLEGE KRAVDOKUMENT PROSJEKT B: FINN FASTLEGE 1 1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet...3 1.1. Prosjektets formål... 3 1.2. Omfang og avgrensninger... 3 2. Funksjonelle behov...4 2.1. Brukerhistorier... 4

Detaljer

Haukeland og Haraldsplass

Haukeland og Haraldsplass Haukeland og Haraldsplass En historie fra virkeligheten Lars Birger Nesje Avdelingssjef dr. med. Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus HelsIT, Trondheim 27.09.2006 Agenda: Haukeland og Haraldsplass

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS Strategi for elektronisk samhandling i kommunene Svein Erik Wilthil, KS Nasjonale føringer enorge 2009 St.meld. om IT-politikken Samspill 2007 - Kommuneprogram/fyrtårn Standardiserings- og samordningsprogrammet

Detaljer

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien?

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? Mette Vestli, adm.direktør Norsk Helsenett AS mette.vestli@nhn.no Norsk helsenett - informasjon

Detaljer

Personvern som hinder eller mulighet. Seniorrådgiver Monica Fornes 28.10.2010, Nokios Trondheim

Personvern som hinder eller mulighet. Seniorrådgiver Monica Fornes 28.10.2010, Nokios Trondheim Personvern som hinder eller mulighet Seniorrådgiver Monica Fornes 28.10.2010, Nokios Trondheim William Behringer testet HIV positiv på et medical center i New Jersey, hvor han selv jobbet som plastikk

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Styresak. Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run

Styresak. Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: 13.08.2002 Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run Bakgrunn Høsten

Detaljer

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer