Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003"

Transkript

1 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003 Vedtatt på årsmøtet 9. feb. 2004

2 2 1. TILLITSVERV 2003 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener 11-15: Trener 16-20: Trener senior: UK 35 år: UK 35- år: Miljø: Leder/sekr.: Red/SOFA: Journalist: Teknisk: Leder: Materialforv.: Tordenskioldløp: Data/Internett: Kart: Leder: Kartforvalter: VDG-kontakt: Turorientering: Leder: Assistenter Revisor: Vara: Stig Berge Vegard Grønli Bente Konst Eirik Jørgensen Helge Rustad Mona og Sturla Sæther Lars Martin Hafstad Kristin Ulven Jørgensen, Eirik Jørgensen Johan Ivarsson Lars Martin Hafstad (13-16), Eirik Jørgensen, Thomas Eidsmo Helge Rustad og Tore Angell-Petersen Mari Angell-Petersen Grete Berge Owren Martin Brandshaug Geir Owren Geir Owren (teknisk utstyr) Nils-O Vennevik (klubb-antrekk) Bjørn Norberg Olav Kvittem og Helge Rustad Tore Angell-Petersen Ingeborg Einum Stig Berge Bård A. Harang Harald Oftedal og Ola Aalde Nils Olav Vennevik Gunnar Østerbø Repr. til Stig Berge Vara: Vegard Grønli STOK S Bente Konst Vara: Mari Angell-Petersen ting: Eirik Jørgensen Vara: Lars Martin Hafstad Valgkomite: Leder: Håvar Lillealtern Grete Berge Owren Representant til hovedstyrets valgkomite: Stig Berge 2. REPRESENTASJON OG UTMERKELSER

3 3 Tillitsverv Sp.kl. Freidig: Magnus B. Landstad og Stig Berge (medlem av arbeidsutvalg/hovedstyre) Tillitsverv O-kretsen: Kirsti Midttømme og Mona Sæther (styremedlemmer). Repr. O-kretsens ting: Stig Berge, Bente Konst og Eirik Jørgensen. Freidigs idrettstipend 2003: Eirik Einum I forbindelse med Sp.kl. Freidigs 100-års jubileum i oktober 2003 fikk en rekke av o-avdelingens medlemmer utmerkelser: Æresmedlem: Tore Angell-Petersen. Fortjenestemedaljen: Knut Lillealtern, Nils-O Vennevik, Ola Aalde, Magnus B. Landstad, Kjell Atle Strande, Stig Berge. Klubbens diplom: Jacob Hygen, Grete Berge Owren, Geir Owren, Bård A. Harang, Svein Christiansen, Eirik Einum, Sturla Sæther. 3. STYRET Det er avholdt 4 ordinære styremøter. Løpende saker har i stor grad vært behandlet gjennom uformelle møter og via Internett. Tunge administrative rutiner som påmelding og innkreving av egenandeler er nå omlagt til Internettrutiner. Dette har økt service-graden overfor medlemmene, og lettet det administrative arbeidet i betydelig grad. Spesielt har påmeldinssystemet for dugnader (Nidarødugnaden) vist seg å være vellykket. All honnør til våre data-ansvarlige. Et nytt regnskapssystem ble innkjøpt i fjor, og har vist seg å være mye bedre enn det gamle. Hovedklubben Freidig har vedtatt å gå over til det samme systemet som O-avdelingen. NM 2003 Vi gjennomførte NM-uka 2003, i samarbeid med Byåsen IL og Rennebu IL. NM-arrangementet var O-avdelingens bidrag til 100-års jubileet. En hovedkomité var i arbeid fra 2000, med Stig Berge som leder og Kirsti Midttømme som sekretær. Løpene gikk over fire dager med totalt ca. 600 deltakere, og 1450 starter. Programmet var som følger: Torsdag 4. sept.: Klassisk senior, H21- og D21- (kongepokaler). Fredag 5. sept.: Klassisk junior, H17-18, H19-20, D17-18, H19-20 Kvalifisering senior kortdistanse, H21- og D21-. Lørdag 6. sept.: Kortdistanse finale, H17-18, H19-20, H21-, D17-18, H19-20, D21-. Søndag 7. sept.: Stafett H17- og D17-. Løpssenter var Berkåk, med bruk av kartene på Garli (Freidig) og Berkåk (Byåsen IL). Freidig hadde ansvar for løpene torsdag og fredag. Våre løpsledere var Eirik Einum og Håkon Gammelsæter. Kartarbeidet pågikk fra 2001 med digitalisering av det eksisterende kartet fra Dette ble gjort internt i klubben. Kartet ble synfart på nytt med innleid synfarer. På grunn av uforutsette forhold ble det store forsinkelser slik at mye av synfaringen og all tegning måtte gjøres internt. Leder for kartarbeidet var som vanlig Tore Angell-Petersen. Vi hadde 6 løypeleggere i arbeid: Tore Angell-Petersen, Helge Rustad, Mona Mølnvik, Kristin Ulven Jørgensen, Kjetil Ulven og Stig Magnar Løvås. Totalt var ca. 80 Freidigmedlemmer i aksjon før og under arrangementet de to dagene Freidig var teknisk ansvarlig. Mange var også med og arrangerte lørdag og søndag, da Byåsen var ansvarlig.

4 4 NM-uka ble en stor sukess, både arrangementsmessig og sportslig. Det tekniske gikk praktisk talt knirkefritt, kart og løyper fikk mye ros, og rammen rundt arrangementet ble svært fin. Tilbakemeldingen fra løpere og ledere har vært udelt positiv. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på ca , som deles likt mellom de tre arrangørklubbene. Det er laget en egen erfaringsrapport fra NM. Rapporten med vedlegg er på vel 100 sider og ligger på NM-sidene på nettet. 100-års jubileum NM-arrangementet var O-avdelingens markering av at klubben feiret 100 års jubileum 13. oktober. Jubileet ble markert ved premieutdelingene, og ved at Freidigs flagg vaiet over arrangementet. De to første helgene i oktober arrangerte klubben festligheter for å markere jubileet. Mange fra avdelingen deltok i barnefesten på Pirsenteret, og på jubileumsbanketten i Royal Garden. I anledning jubileet ble det initiert et klubbmesterskap i all-idrett, der avdelingene etter tur skulle arrangere klubbmesterskap i sine grener. Hensikten var å lage et slags sammenlagt klubbmesterskap, i uhøytidelige former, for å bringe avdelingene sammen. O-avdelingen la sin del av arrangementet inn i klubbmesterskapet kortdistanse, på Fjellseterstua 18. juni. Det ble lagt løyper for alle kategorier, fra små-troll og nybegynnere til konkurranseløpere. Med stort og smått var vi ca. 80 personer. Men skuffende nok møtte bare 2-3 fra andre avdelinger. I ettertid har vi fått høre at informasjonen om arrangementet internt de andre avdelingene har vært svært mangelfull. Det viste seg også at ingen av de andre avdelingene ville arrangere sin del av klubbmesterskapet, og det hele falt i fisk. Men O-avdelingen hadde i alle fall en fin ettermiddag og kveld på Fjellsetra, med o-løp, leik på vollen, grilling og godt vær. Fra i oktober 2003 har det vært en egen Freidig-utstilling på Sverresborg Folkemuseum. Det er laget en stand som viser bl.a. utviklingen av o-kart og kompass over den siste 100-års-perioden. Fjellseterstua Freidig har vært leietaker av Fjellseterstua i en 20-års-periode, og hytta har vært bestyrt av en egne hyttekomite. Høsten 2003 ble hytta kjøpt med midler fra et fond som disponeres av vår husorden Hyllkaka, og gitt til Freidig. Fjellseterstua er følgelig blitt et nytt klubbhus i Freidig, for aktiviteter som foregår i Marka. Orienteringsavdelingen ønsker å legge mere av sine aktiviteter til Fjellseterstua, og startet høsten 2003 med månedlige lørdagssamlinger med trening og sosialt samvær. På de to første samlingene møtte medlemmer, og opplegget har vært svært vellykket. Hytta er et ideelt utgangspunkt for trening og treningsløp, med sentral beliggenhet i våre anlegg, som er kartene. 4. ØKONOMI Økonomien i avdelingen er delt mellom en driftskonto og en kartkonto. Driftskontoen gikk med et overskudd på kr. Kartkontoen fikk et underskudd på kr. Til sammen gir dette et overskudd på kr. for avdelingen som helhet. Overskuddet på driftskontoen skyldes flere faktorer. Tur-orienteringen har gitt inntekter over budsjett. Vi har solgt Bleken litografier med et overskudd hittil på ca kr. som ikke var budsjettert. Inntekter fra NM (1. utbetaling kr.) og dugnaden i Nidarøhallen ( kr.) har bidratt til det gode resultatet. Siste del av NMoverskuddet er innbetalt i 2004 og vil komme på neste års regnskap. Underskuddet på kartkontoen skyldes investeringer på ca kr. i Garli-kartet som ble bruk til NM-arrangementet. Investeringene ble betalt fra kartfondet. Ca kr. er dekket gjennom

5 5 kartsalg til NM (bokført som inntekt på kartkontoen). Vi har fått tildelt spillemidler som vil dekke ca. 1/3 av investeringene, med dette vil komme inn først på 2004-regnskapet. Økonomien totalt sett har gått svært bra. Men hverken NM-inntektene på ca kr. eller inntektene fra Bleken-litografier ( kr.) vil komme igjen de neste årene. Inntektene fra Tordenskiold-løpet ( kr.) henger også i en tynn tråd. I motsatt retning trekker det faktum at vi neppe vil ha behov for store investeringer i kart de neste årene. Men en konklusjon er at vi bør fortsette med Nidarø-dugnaden så lenge det er mulig, for å ha økonomisk frihet til sportslige satsinger. I 2003 ble deltakelse i Freidig sine egne arrangement gratis for alle, ellers beholdt vi de økte egenandelene fra Det gode driftsresultatet fra i år kan bidra til at vi kan gi mer støtte til sportslig aktivitet neste år. I 2003 ble det kun sendt ut en innbetaling for egenandelene våren Regninga for høsten 2003 blir sendt ut i slutten av januar Det utestående beløpet fra egenandelene er ført som fordringer i regnskapet. Det kan hende at det gir en kunstig topp i års resultatet, da folk tidligere år kanskje har betalt inn noe av egenandelen etter årsskiftet. I 2003 hadde vi som forventet store utgifter med NM-kartet, Garli (investeringer på ca kr). Salg av Garlikart til NM har gitt oss en inntekt i år på ca I tillegg skal vi få spillemiddelstøtte fra kommune og fylke, som blir bokført i Foruten Garlikartet har kartsalget gitt en inntekt på ca kr. Som tidligere år går all medlemskontingenten, aktivitetsbidrag fra kommunen og i tillegg et direktebeløp på ca kr. ut av avdelingen til driftsutgifter på Eberg. Det er nå på gang et utredningsarbeid om klubbens organisering som forhåpentlig kan føre til ryddigere forhold i klubben på dette området. 5. SPORTSLIG Sportslig aktivitet Aktive løpere (påmeldt i minst ett løp): Damer Herrer Sum År Sum Sum Årets aktivitet var lagt opp etter samme mønster som de siste årene. Som i fjor gikk vintertreningen fra Dalgård skole. I sommerhalvåret ble treningene lagt til onsdager for å unngå kollosjon med bedrifts-o. Det var generelt godt oppmøte blant de yngre løperne, men trenden fra de siste årene med få deltakere over 16 år ble videreført i Derimot var det spesielt hyggelig at vi i 2003 stilte 4 lag på Tio-mila i Sverige. Vi hadde et herrelag, et damelag samt to ungdomslag (med et par innlånte løpere). Antall starter i terminfestede løp og som er registrert av avdelingen:

6 6 År Totalt Stafetter Antall aktive har økt merkbar i alle aldersklasser og teller nå 170 løpere. Aktiviteten målt i antall starter har økt merkbart, på enkelte løp har vi hatt 70 startende. Vi har en jevn rekruttering i alle aldre, og stor stabilitet i medlemsmassen. Det ble gjennomført to felles samlinger for hele avdelingen. En vintesamling på Savalen med nærmere 70 deltakere, og en fellestur til O-festivalen i Oslo med 35 deltaker. De yngre hadde i tillegg sin årlige tur til Østersund med 39 deltakere. I tillegg har det vært en stort antall starter i løp i juli, der påmeldingen ikke har gått gjennom avdelingen. Nybegynner/gruppe I 2003 har det vært fokus på å følge opp de ferskeste som gikk på nybegynnerkurs året før. Det er mange som har fortsatt og som har deltatt på ungdomsløpene. Flere har plassert seg meget bra i enkeltløp og flere fikk premie for å ha løpt alle seks konkurransene. Vi har vært 5 personer som har håndtert denne gruppen og det har fungert veldig godt. Oppgaver på treninger og løp er fordelt slik at flere tar en del av arbeidet. Oppmøte på treninger har vært godt. Antallet ha svingt mellom stk. Siste trening med nattløp og kveldsmat telte rundt 30 stk. Utfordringen videre blir å få rekruttene med på vanlige løp. Vi stilte med ca 10 stk på O-trolleiren mens 39 personer (inkludert noen foreldre) ble med til Østersund med Älgjakten og Loffelunken. I år greide vi å vinne Älghornet for første gang. På høst/vintertreningen har vi ikke hatt eget tilbud til de under 13 år. Dette fordi de fleste er opptatt med andre vinteraktiviteter. Gruppe I 2003 har denne gruppa fått en oppsving. Det er nå en kjerne på 5-6 løpere som er veldig aktive og vi hadde også to lag med oss på Tio mila. Selv om vi resultatmessig ikke hevdet oss helt i toppen, frister det absolutt til gjentakelse. Gruppa har stort sett deltatt på samme treninger som junior og senior med intervalltrening/ lengre løpeturer om vinteren, ballspill og styrke inne. I tillegg har det vært o-teknisk trening gjennom sommerhalvåret. På Hovedlandsleiren i Fredrikstad deltok 5 løpere fra Freidig. Beste resultat her ble Bjørn Owrens 20. plass i H16. I KM fikk Sigrid Videm en 2. plass i D15-16, mens det ble dobbelt Freidig i H13-14 hvor Jostein Kvakland vant foran Martin Gammelsæter.

7 7 Som nevnt gror det godt blant en kjerne på 5-6 løpere som er svært aktive på løp i og utenfor kretsen og som også viser stor iver på treninger. Vi får håpe trenden fortsetter i 2004 og at enda flere løpere henger seg på i denne aldersgruppen. Gruppe 17- Det ble i vinter arrangert intervalltreninger som tidligere med innendørs styrketrening etterpå. Vintertreningene ble arrangert fra Dalgård skole. Vi tjuvstartet med en del o-tekniske nattøkter på Trolla for å spisse formen mot Tio mila. Utover våren og sommeren har det vært o-tekniske treninger på onsdager sammen med de yngre, her var det som nevnt enkelte ganger veldig dårlig oppmøte fra seniorgruppa. I 2003 var vi endelig tilbake på Tio-mila med både et herre- og dame lag. Både damene og herrene løp jevnt bra og damene endte på 97. plass, mens herrene kom på 107. plass. Lokalt har innsatsen vært veldig bra med flere individuelle seire i Midt-Norsk og KM samt en del stafett-seire. I NM fikk vi flere gode resultater. Spesielt bør det nevnes Hanne Sandstads fine 4. plass på NM-kort hvor hun var sekunder unna pall plass. Men hennes 7. plass på klassisk var også meget sterk. Også Anders Einum leverte gode løp og fikk en 7. (kort) og 8. (klassisk) plass i H Marte Gammelsæter løp inn til 12. (klassisk) og 15. (kort) plass i D I stafetten ble det to plasseringer blant de 10 beste med herrene på en 8. plass og damene på en 6. plass. Vi må også nevne Johan Ivarssons gullmedalje i det svenske mesterskapet i kortdistanse, i konkurranse med noen av verdens beste løpere. Han løp riktig nok for sin svenske klubb Hakarspojkarna, men vi føler at vi kan ta litt av glansen i Freidig også. I NM individuelt ofret han seg for arrangementet, ellers hadde det kanskje blitt topp-plasseringer også der.

8 8 6. TEKNISK Vi har gjennomført følgende arrangement i 2003: Navn Sted Dato Deltakere Arrangør Løypelegger Dagens Løype Bymarka jan Geir Owren Sprintcup 3 Sverresborg 30. april 224 Mona Jacobsen Arvid Mølnvik KM sprint ungdomskole Mølnvik Tordenskioldløpet Lade 13. mai 497 Bjørn Norberg Freidigstafetten Idrettsplassen Trolla 25. mai 211 Magne Lysberg Øyvind Schjelderup Klubbmesterskap kort Fjellseter 18. juni 66 Helge Rustad Stig Berge Tore Angell- NM senior klassisk Garli 4. sept. 140 Petersen og Helge Rustad NM junior klassisk Garli 5. sept. 198 Eirik Einum og Håkon Gammelsæter Kristin Jørgensen og Mona Mølnvik NM senior kortdistanse kvalifisering Garli 5. sept. 324 Stig Magnar Løvås og Kjetil Ulven Jaktprøven Byåsbakken 28. sept. 127 Hans Hynne Tomas Eidsmo Klubbmesterskap normal År Antall fullførende Fjellseter 12. okt. 60 Geir Owren Anders Einum / Bjørn Owren I tillegg deltok et stort antall Freidig-medlemmer i arrangement av NM kortdistanse (6. sept.) og NM stafett (7. sept.). Byåsen IL var teknisk ansvarlig for disse løpene. Alle arrangementene ble gjennomført nær prikkfritt, og vi vil benytte anledningen til å takke arrangørene og løypeleggerne for fin innsats. Alle O-løpene er gjennomført med elektronisk tidtaking. Programmet ETIME fra EMIT ble benyttet på alle løp, også Tordenskioldsløpet Nytt av året er det at vi har testet ut og tatt i bruk online poster. Helge Rustad har utviklet en egen enhet som gjør at online poster får lengre rekkevidde og bedre stabilitet enn slik systemet foreligger fra EMIT. Dette systemet ble benyttet både under Freidig-stafetten, under NM alle dager, og faktisk også under veteran-vm i Halden, hvor EMIT lånte vårt system. Under NM hadde vi på det meste 15 PC er i nettverk med inntil 3 online poster fra skogen omkring samlingsplass. Olav Kvittem laget et opplegg for streaming av speaker-lyd, som ble benyttet med stor suksess under vårt NM-arrangement. Problemer med ustabil forbindelse de første 2 dagene medførte noe redusert kvalitet på lyden. De siste dagene når vi hadde tilgang til bredbånd, ble lyden perfekt. Opplegget med 5 års klasser i Tordenskioldsløpet er videreført samtidig med at resultatene fra Tordenskioldløpet blir registrert i Kondis-statistikken. 18 resultater fra Tordenskioldløpet i 2003 er registrert i Veteran-statistikken. Vi regner med at dette skal bidra til å øke interessen. Statistikken for deltakelse i Tordenskioldsløpet er vist under. Det kan se ut til at nedgangen i deltakertall er stoppet, i alle fall var nedgangen fra 2002 til 2003 minimal. E-postlisten O-folk er fortsatt meget populær, og har blitt en hovedkanal for informasjon til medlemmene. I 2003 ble det sendt ut 255 meldinger til våre medlemmer på O-folk og ved utgangen av 2002 hadde O-folk 118 medlemmer.

9 9 Vi har hatt oppslag av HTML-filer fra Det betyr at det i gjennomsnitt er mer enn 1400 oppslag pr dag. Vår internett-operatør Olav Kvittem har forbedret sitt grafiske program for strekktidskurver Dette ble benyttet til å lage grafer som ble hengt opp på resultat-tavla under vårt NM, noe deltakerne satte stor pris på. En annen nyhet er system for påmelding til dugnader er videreutviklet og bidro i stor grad til at vi kunne gjennomføre stol-dugnaden i Nidarø-hallen på en svært god måte. 7. KART Fullføringen av NM-kartet på Garli har vært årets hovedprosjekt. Mesteparten av arbeidet med revisjon av kartet var planlagt utført av profesjonell karttegner i løpet av 2002 og På grunn av liten framdrift i 2002, måtte nesten alt utføres i Noe av sluttsynfaringen og nesten all tegningen måtte utføres internt i o-avdelinga for å få kartet ferdig. Arbeidet ble i hovedsak gjennomført i maijuni under fine værforhold i marka. Løypelegginga til NM gikk også greit, slik at kartet ble trykt etter planen 2 uker før NM. Uka før NM kom skrekkmeldingen om hogst i juniorløypetraséen. En hogstentreprenør hadde på grunn av mye nedbør flytta hogsten dit i strid med forutsetningene. Ved hjelp av en god fargelaserprinter ble hogsten kopiert inn på NM-karene. Garlikartet har kostet ca ,- hvorav 1/3 er finansiert med spillemidler og en liten 1/3 ved salg til NM-arrangementet. Kartet Leinstrandmarka vest ble trykt i ny utgave før sesongen, men det oppdaterte kartet er nesten ikke brukt, til tross for at det er arrangert 2 bedrifts-o-løp med til sammen 700 deltakere fra Granåsen. Årsaken er at Trollelgs delvis overlappende kart Smistad ble brukt til begge løpene. Det har vært arbeidet med en avtale med sikte på å unngå dette, uten resultat så langt. Turkart Bymarka er fortsatt populært, året etter nyutgivelsen. Ny sommerutgave ble trykt i august. Til sammen er det solgt ca kart siden det nye digitale kartet var ferdig tidlig på forsommeren O-kartsalget til eksterne kjøpere ligger på omtrent samme nivå som de siste årene drøyt 2200 solgte kart. 8. TURORIENTERING Utvalget. Utvalget har inneværende år bestått av: - Bård Anders Harang (leder) - Harald Oftedal - Ola Aalde Aktiviteter Vi hadde en værmessig god sommer med mange muligheter for å dra ut i skogen. Salget stoppet likevel på 470 tur-o-sett og i tillegg 47 kort, en liten tilbakegang fra i fjor når det gjelder komplette sett og litt opp for kort (i fjor hhv. 472 og 39).

10 10 Utvalget har stått for utsetting og inntaking av i alt 105 poster (+24 for Mini-tur-O). Også andre freidigmedlemmer har vært engasjert. Alle postene er inne igjen. Takk for innsats. Et par poster har forsvunnet flere ganger. Ellers har antallet bortkomne poster vært moderat. Følgende kart ble benyttet: Iladalen, Sommerseter/Torshaug, Gråkallen, Leinstrandmarka Vest. Salgssted Antall Tur-O-sett Axel Bruun Byåsen Bakeri Norli Sportshuset Senter-Sko Walseth Bokhandel Diverse Sum Tur-O Sum Mini-tur-O Løse kort Axel Bruun Byåsen Bakeri Norli Sportshuset Senter-Sko Walseth Bokhandel Diverse Sum Tur-O Tabell 1 Omsetning og økonomi Omsetningen vil ikke ta helt av. Fortsatt er 500 solgte sett et mål og utvalget etterlyser nok en gang noen aktive, engasjerte, iderike og innsatsvillige sjeler. Det er bare å melde fra. Totalt har omsetningen vært vel kroner. I tillegg er kommet inn vel kroner på salg av merker og diverse, til sammen kr ,-. Ved et innbrudd ved et av salgsstedene i sommer, Byåsen Bakeri, forsvant vår kasse med kr 4 465,-. Innbruddet og tapet er anmeldt, men politiet kan ikke gi annen trøst enn at det er svært lite sannsynlig at pengene vil dukke opp. Fratrukket tapet i forbindelse med innbruddet ved Byåsen Bakeri sitter vi igjen med vel kroner. Som vanlig stikker NOF av med nesten kroner i form av tur-o-avgift, som representerer omtrent halvparten av overskuddet. Vi har stadig stor forståelse for at NOF har behov for penger til sine aktiviteter, men Freidigs O-avdeling tappes for de samme pengene som NOF har gleden av å bruke opp. Deltakerne får tur-o-merket gratis bare når det oppnås første gang, evt. første gang i ny valør. De som likevel har ønsket å motta merket, må betale for det. Dette reduserer utgiftene noe samtidig som det gir litt inntekt. Vårt ubetinget største salgssted er blitt Axel Bruun. Norli og Byåsen Bakeri selger også bra I tillegg til de vanlige omsetningsleddene har det vært direkte salg: Statoil: 37 sett, SCC: 11 sett, Nidar Bil: 7 sett og Trondheim Turmarsj: 10 sett. I år har vi latt deltakere kopiere kontrollkort og betale kopikortet på giro. Det ser ut til å virke bra. Mini-turopplegget ble som i fjor, med materiell vedlagt de vanlige settene. I alt 24 poster var satt ut på veiene/stiene mot Elgsethytta og Grønlia og i området mellom Torshaug og Baklidammen. Betaling

11 11 har skjedd over giro. Deltakelsen er fortsatt beskjeden. Det er i år registrert ca. 30 deltakere, omtrent som tidligere. Deltakerne Vi har i alt mottatt 141 kontrollkort, noe ned fra i fjor. Det har blitt delt ut utmerkelser som vist i tabell 2. Vi gratulerer. Årspoeng Tabell 2 Utmerkelse Registrert 100 Freidigs 100-årsvase 0 NOFs 30-årsplakett 0 75 NOFs gullplakett 0 50 NOFs sølvplakett 5 30 NOFs bronseplakett 9 10 Freidigs 10-årsvase 6 Arkivet Det aktive arkivet er à jour på database og inneholder pr. i dag 547 navn. Dette er personer som har sendt inn sitt kontrollkort en eller flere ganger siden Gjennomsnittsalderen gikk litt opp fra i fjor og er nå 48,5 år. Freidig har drevet med turorientering siden Årets arrangement var følgelig det 35. i rekken. Pemiering I år ble det skifte i premietype for 10- og 50-åringer. Det er slutt på beholdningene, både av krystallvaser fra Randsfjord Glassverk og Freidigs glassplakett. De er erstattet av hhv. glassvase fra Magnor Glassverk og NOFs sølvplakett. Det var ingen som passerte de gjeveste grensene, men 5 tur-o-jegere fikk sølvplaketten for 50 årspoeng og 10 fikk bronseplaketten for 30 årspoeng. 6 deltakere gjorde seg fortjent til 10-årsvasen. Selv om vi år om annet deler ut en god del premier og utmerkelser som synlig bevis på at deltakerne har gjort en innsats, ser vi på det å kunne være deltaker i Freidigs tur-o som den største premien vi kan gi til den enkelte, spesielt for dem som er kommet litt opp i årene. Det er flere tilbakemeldinger om dette. 9. MILJØ SOFA-posten kom ut med 2 nummer i NM-arrangementet får ta skylden for at det ble så få nummer dette året. Bladet holder fortsatt imponerende standard, både innholdsmessig og teknisk. Redaktør og journalister fortjener ros for innsatsen. Fjellseter kombinert ble i 2003 dessverre avlyst på grunn av dårlig vær og føre. Fortsatt er familiesvømminga i Husebybadet svært populær, spesielt blant småbarnsfamiliene. Vi har i år økt antallet fra 4 til 6 lørdager. Årsfesten ble holdt i november i Freidighuset på Eberg. Festen var som vanlig vellykket med godt oppmøte og stor stemning. I år ble det også arrangert juletrefest på Fjellseter for de yngste Freidigmedlemmene. Med ca 20 deltakere fra 0-8 år var dette et svært populært arrangement. Dette må nok bli en tradisjon.

12 12 De månedlige lørdagssamlingen på Fjellseter har også en viktig sosial funksjon, med svært godt oppmøte av medlemmer i aller aldre. 10. OPPSUMMERING 2003 har vært et svært bra år for O-avdelingen. Aktivitetsnivået er stabilt og viser økende trend, vi er ubestridt den største o-klubben nord for Dovre, sett bort fra NTNUI. Både i junior og i senior har vi utøvere som hevder seg i toppen på nasjonalt plan både individuelt og i stafetter. I veteranklassene har vi utøvere i verdensklasse. Det adminsitrative apparatet fungerer svært bra, og med hjelp av data-teknikk blir rutinene stadig effektivisert. For alle praktiske formål har o-avdelingen en selvstendig og komplett administrasjon inklusive regnskap i forhold til hovedklubben, og alle med tillitsverv fortjener ros for pliktoppfyllende innsats. Spesielt noterer vi at dugnader, enten det er til et NM-arrangement eller til ryddedugnad i Nidarøhallen, er svært lett å organisere og gir gode inntekter. Rekrutteringsarbeidet viser gledelige resultater, rekrutt-gruppen har økt betydelig de siste årene. Som arrangør av løp og Tur-orientering er vi i fremste rekke. Kartene, våre idrettsanlegg, ajourføres systematisk. Digitalisering av eldre kart fortsetter, noe som vil lette senere revideringer og nyutgivelser. I 2003 har vi investert i et fullt ut revidert kart på Garli, til bruk i fremtidige arrangement. Økonomien i avdelingen er sunn. Dette skyldes et nøkternt forbruk der utøverne betaler store egenandeler og utviser svært god dugnadsånd. Det er et mål å kunne gi bedre støtte til sportslige aktiviteter, spesielt til de yngre løperne som ønsker å satse. Årsresultatet for 2003 gir grunnlag for å øke denne satsingen i 2004.

13 1 VEDLEGG RESULTATER FRA NORGESMESTERSKAP, HOVEDLØP, MIDT-NORSK MESTERSKAP, KRETSMESTERSKAP og VETERANMESTERSKAP 2003 NM Klassisk (Byåsen/Freidig/Rennebu) D Marte Gammelsæter H Anders Einum 67 Eigil Kosi Jaren 80 Magnus Lysberg D21 7 Hanne Sandstad 49 Mari Angell-Petersen NM kortdistanse (Byåsen/Freidig/Rennebu) D Marte Gammelsæter D21 4 Hanne Sandstad H Anders Einum 84 Eigil Kosi Jaren NM Stafett herrer senior (Byåsen/Freidig/Rennebu) 8 Freidig, 1. lag Arvid Møllnvik Bjørnar Lynum Johan Ivarson 41 Freidig 2. lag Anders Einum Audun Botterud Kjetil Ulven 79 Freidig 3. lag Vegard Grønli Eirik Jørgensen Eigil Kosi Jaren NM Stafett damer senior (Byåsen/Freidig/Rennebu) 6 Freidig Mari Angell-Petersen Gro Sandstad Eidsmo Hanne Sandstad NM Stafett junior (Byåsen/Freidig/Rennebu) H Freidig Eigil Kosi Jaren Bjørn Owren Anders Einum Hovedløp for yngre (Fredrikstad) D15 31 Sigrid Videm 52 Kirsti Einum H14 27 Jostein Kvakland 37 Bjørn Rustad H16 Bjørn Owren Svensk mesterskap kortdistanse 1 Johan Ivarsson (Hakarspojkarna) Norges-cup sammenlagt D Marte Gammelsæter (4 løp av 7 tellende) D21 28 Hanne Sandstad (2 løp av 7 tellende) H Anders Einum (4 løp av 7 tellende) Veteran VM (Halden) H45 16 Håkon Gammelsæter H55 47 Tore Angell-Petersen H60

14 2 17 Gunnar Østerbø 19 Stig Berge D55 4 Katharina Mo Berge D60 21 Torid Kvaal 51 Eva Aalde KM klassisk (Nidarøst) D Sigrid Videm 4 Kirsti Einum D Marte Gammelsæter 6 Marit Owren D21 1 Hanne Sandstad D40 1 Siri Timestad 3 Elisabeth Sæthre D55 2 Katharina Mo Berge 4 Gunn Kari Hygen H Jostein Kvakland 2 Martin Gammelsæter 6 Bjørn Rustad H Bjørn Owren H Anders Einum 6 Magnus Lysberg H Even Einum 4 Anders Rustad H21 1 Johan Ivarsson 10 Bjørnar Lynum 16 Kjetil Ulven 18 Vegard Grønli H35 1 Bjørn Tore Krohg 2 Arvid Mølnvik 8 Geir Willumsen H40 5 Stig Magnar Løvås 6 Bernt Rognes H45 1 Håkon Gammelsæter 2 Vemund Jaren 4 Geir Owren 5 Magne Lysberg H50 1 Harald Oftedal 6 Knut Lillealtern 8 Jacob Hygen 10 Eirik Einum H55 2 Stig Berge 3 Nils-O Vennevik H60 2 Magnus Landstad 4 Gunnar Østerbø KM-kort (Trollelg) D Sigrid Videm 4 Kirsti Einum D Marte Gammelsæter D21 1 Hanne Sandstad 4 Mari Angell-Petersen 13 Bente Konst 14 Solveig Angell-Petersen 17 Kirsti Midttømme 18 Ingeborg Bartnes D35 7 Grete Berge Owren D50 2 Torid Kvaal H Jostein Kvakland 8 Bjørn Rustad H17-20

15 3 2 Anders Einum 7 Egil Kosi Jaren 11 Anders Rustad H21 22 Bjørnar Lynum 26 Vegard Grønli 30 Eirik Jørgensen 36 Vidar Beisvåg H35 2 Sturla Sæther 5 Håkon Gammelsæter 7 Otto Richard Eide 13 Øyvind Schjelderup 14 Magne Lysberg 18 Helge Rustad 19 Vemund Jaren 20 Arild Heggeset 21 Geir Willumsen H50 3 Stig Berge 5 Tore Angell-Petersen 11 Gunnar Østerbø 12 Nils-O Vennevik KM landistanse (Trollelg) H Anders Einum H21 3 Bjørnar Lynum H35 3 Arvid Mølnvik 4 Sturla Sæther 5 Håkon Gammelsæter 7 Øyvind Schjelderup 9 Helge Rustad 10 Stig Magnar Løvås 13 Magnus Landstad H50 1 Stig Berge 4 Gunnar Østerbø 5 Jacob Hygen D35 2 Kirsti Midttømme 4 Elisabeth Sæthre D50 1 Torid Kvaal 2 Katharina Mo Berge KM sprint (Freidig) H Jostein Kvakland 3 Martin Gammelsæter 6 Bjørn Rustad H Mats Bø Lorentsen 5 Bjørn Owren H17 6 Bjørnar Lynum 12 Eirik Jørgensen 34 Vegard Grønli 46 Vidar Beisvåg 49 Otto Richard Eide 50 Magnus Lysberg 54 Geir Willumsen 57 Eigil Kosi Jaren 61 Tom Jacobsen 62 Anders Rustad 66 Arild Heggeset H40 1 Sturla Sæther 4 Håkon Gammelsæter 7 Geir Owren 8 Stig Magnar Løvås 11 Bernt Rognes 12 Helge Rustad H50 3 Knut Lillealtern 10 Nils-O Vennevik D17 10 Mari Angell-Petersen 16 Kirsti Midttømme 17 Marte Gammelsæter 22 Bente Konst 23 Margot Bolstad Lynum 24 Marit Irene Kvittem 26 Randi Lillealtern 27 Mari Moseid 29 Ingeborg Bartnes D40 3 Ingrid Kvakland 4 Elisabeth Sæthre 10 Berit Grande

16 4 D60 1 Torid Kvaal KM Stafett (Nidarøst) D17: 4 Freidig Mari Angell-Petersen Valborg Madslien Gro Sandstad 5 Freidig Marte Gammelsæter Mari Moseid Grete Berge Owren H13-16: 2 Freidig Jostein Kvakland Martin Gammesæter Bjørn Owren 8 Freidig Sigrid Videm Bjørn Rustad Mats Bø Lorentsen H150: 1 Freidig Tore Angell-Petersen Vemund Jaren Håkon Gammelsæter 2 Freidig Knut Lillealtern Magnus Landstad Stig Magnar Løvås 6 Freidig Helge Rustad Nils-O Vennevik Jacob Hygen 7 Freidig Gunnar Østerbø Eirik Einum Arild Heggeset H17: 1 Freidig Bjørn Tore Krohg Bjørnar Lynum Johan Ivarsson 11 Freidig Anders Einum Vegard Grønli Eirik Jørgensen Midt-norsk klassisk (Dalsbygda) H Jostein Kvakland 15 Bjørn Rustad H Bjørn Owren 17 Mats Bø Lorentsen H Anders Einum 9 Magnus Lysberg 12 Eigil Kosi Jaren H Even Einum 5 Anders Rustad H21 2 Johan Ivarsson 4 Bjørnar Lynum 15 Bjørn Tore Krohg 16 Kjetil Ulven 25 Vegard Grønli H35 2 Arvid Mølnvik 8 Øyvind Schjelderup 12 Geir Willumsen H40 2 Sturla Sæther 6 Stig Magnar Løvås H45 1 Håkon Gammelsæther 8 Geir Owren 10 Vemund Jaren 12 Helge Rustad 13 Magne Lysberg H50 7 Jacob Hygen 11 Knut Lillealtern 14 Eirik Einum H55 1 Tore Angell-Petersen 13 Nils-O Vennevik

17 5 H60 2 Gunnar Østerbø 10 Magnus Landstad D Sigrid Videm 9 Kirsti Einum D21 1 Hanne Sandstad D35 2 Mona Sæther D40 4 Siri Timestad D45 2 Grete Berge Owren 5 Ingrid Kvakland D55 1 Katharina Mo Berge D60 1 Torid Kvaal Midt-norsk mesterskap sprint (Røros) H Jostein Kvakland 24 Bjørn Rustad H Bjørn Owren H17-11 Bjørnar Lynum 13 Johan Ivarsson 14 Arvid Mølnvik 25 Vegard Grønli 37 Geir Willumsen 46 Lars Martin Hafstad 48 Arnders Rustad 50 Håvar Lillealtern 53 Arild Heggeset H40 24 Stig Magnar Løvås 25 Helge Rustad 31 Magne Lysberg H55 2 Magnus Landstad 6 Nils-O Vennevik D Kirsti Einum D17-1 Hanne Sandstad 16 Ingeborg Landstad D Ingrid Kvakland Midt-norsk mesterskap stafett (Dalsbygda) D17: 1 Freidig, 1. lag 7 Freidig, 2. lag D35: 3 Freidig D150 5 Freidig H13-16: 2 Freidig, 1. lag 9 Freidig, 2. lag H17: 1 Freidig, 1. lag 5 Freidig, 2. lag H35: 5 Freidig H150: 1Freidig 5 Freidig H175: 1 Freidig Veteran NM (Kristiansand) Kortdistanse D60 2 Torid Kvaal H60 9 Gunnar Østerbø Normaldistanse H55 13 Nils-O Vennevik H60 15 Gunnar Østerbø D60 2 Torid Kvaal

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2011 Nr. 1 33. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2011 Nr. 1 33. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2011 Nr. 1 33. årgang Løypelegging P STPLUKK Årsmelding 2010 MIN ST RSTE B M Hu & Hei Hovedløpet 2010 tilbakeblikk Planer for 2011- sesongen Foto: Freidigs

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avd.s interne organ September 2007 Nr. 2 29. årgang

Sp.kl. Freidig O-avd.s interne organ September 2007 Nr. 2 29. årgang Sp.kl. Freidig O-avd.s interne organ September 2007 Nr. 2 29. årgang 13 KM-gull til Freidig Ferieløp i Italia og Skottland Veteran-VM og mer kan det bli om noen år! Johans største(?) bom Hovedløp & O-landsleir

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2014 Nr. 1 36. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2014 Nr. 1 36. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2014 Nr. 1 36. årgang STAFETT-NUMMER ÅRSMELDING 2013 Flere flotte stafettlag anno 2013 (se også mange gode stafettlag i Sofaposten 2 og 3 i 2013): Forside-bildene

Detaljer

Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell)

Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell) Årsberetning Porsgrunn O-lag 2011 Det kryr av o-rekrutter i Hovet-skogen! (fra siste trening i årets POL-karusell) 1. Styrets beretning Dette året er det 75 år siden o-idretten så dagens lys i Porsgrunn

Detaljer

Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen

Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen Organ for Eiker o - lag 4-2014 FOTOSESSION PÅ PINSELØPET PÅ KONGSBERG FOTO: Hans Roar Bakken ÅRSMELDING 2014 Årsmøte mandag 8. desember 2014 kl 19.00 Klubbhuset Ormåsen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAKLISTE

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Oktober 2011 Nr. 3 33. årgang MEDALJE-DAMENE VÅRE I FARTA

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Oktober 2011 Nr. 3 33. årgang MEDALJE-DAMENE VÅRE I FARTA Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Oktober 2011 Nr. 3 33. årgang MEDALJE-DAMENE VÅRE I FARTA Ungdomsløp 8 NTNUI 17. september Leder Som i mange andre idretter og klubber er det gutta som dominerer

Detaljer

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog Saksliste årsmøte ( 12 1 ) 1. Åpning a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

NM-UKA 2003 ERFARINGSRAPPORT

NM-UKA 2003 ERFARINGSRAPPORT av Hovedkomitéen m.fl. Dette er en PDF-utgave av hovedrapporten uten vedlegg. For å få tak i vedleggene må man bruke Word-utgaven og åpne de enkelte vedlegg inne i den. 2 1 INNLEDNING Det foreligger to

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1.Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2.Godkjenning av dagsorden 3.Årsmelding 4.Regnskap 2011 5.Innkomne forslag 6.Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT

ÅRSMØTE. Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT ÅRSMØTE Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT VERDAL ORIENTERINGSKLUBB ÅRSMØTE 2003 I kantina, Finstadgården Tirsdag den 18.november kl 19.00 SAKLISTE 1. ÅPNING. 2. VALG AV

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/07 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta. Ribbeløpet. Årsmeldingen for 2006

Årsmeldingsutgave 1/07 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta. Ribbeløpet. Årsmeldingen for 2006 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 17 1/07 Årsmeldingsutgave Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta Årsmeldingen for 2006 Se s. 5-18 Ribbeløpet Se s. 22 Orientering i

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 Årsmøte i NTNUI Orientering 2015 Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 21. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Årsrapporter... 3 1.1 NTNUI Orientering... 3 1.1.1 Møtevirksomhet og representasjon...

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010

ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010 ÅRSRAPPORT HEDRUM O-LAG 2010 Liv og røre på klubbmesterskapet SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I HEDRUM O-LAG 26. JANUAR 2011 KL 18.30 PÅ ÅSHALL 1. Åpning 2. Godkjenning 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Årsmelding

Detaljer

Hilsen fra de teknisk delegerte Hva er oppdraget?

Hilsen fra de teknisk delegerte Hva er oppdraget? 2 NM i orientering 2009 NM-fest i Holtålen Teknisk delegerte NM-uka i orientering 2009. Fra venstre Tore Kiste, Kjellrun Sporild og Kjetil Vaskinn. Hilsen fra de teknisk delegerte Hva er oppdraget? Det

Detaljer

Nr 2 -November 2013. Medlemsblad for Wing Orienteringsklubb

Nr 2 -November 2013. Medlemsblad for Wing Orienteringsklubb Nr 2 -November 2013 Medlemsblad for Wing Orienteringsklubb http://wingok.no Styret Leder n har ordet Tor Gjermstad Sesongen 2013 er et avsluttet kapitel og det er tid for noen refleksjoner, både om det

Detaljer

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte i OK Moss...4 STYRET MED KOMITÉER...5 1. STYRETS BERETNING:...7 2. KLUBBENS MØTEVIRKSOMHET...7 3. MEDLEMSTALL...8 4. STIPENDER...8

Detaljer

Les om. NM-sølv til Frida. Les også om. 10Mila. - Mange flere topp junior-prestasjoner. - Trening og vårløp. - Intervjuer.

Les om. NM-sølv til Frida. Les også om. 10Mila. - Mange flere topp junior-prestasjoner. - Trening og vårløp. - Intervjuer. Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2013 Nr. 2 35. årgang Les om NM-sølv til Frida - Mange flere topp junior-prestasjoner - Trening og vårløp - Intervjuer - Kommende løp Les også om 10Mila -Freidigstafetten

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2004-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2010 Nr. 2 32. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2010 Nr. 2 32. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2010 Nr. 2 32. årgang Ingen 40- Ingen 40 årskrise i Freidig! Noen glimt fra de yngste orientererne på løp og trening 2 Leder Sommertid og høysesong! Det er

Detaljer

Freidigstafetten med lavvo-overnatting og lagkonkurranse! IVARSSONs ORIENTERINGSSKOLA. Pinseløpene på Hedmarken

Freidigstafetten med lavvo-overnatting og lagkonkurranse! IVARSSONs ORIENTERINGSSKOLA. Pinseløpene på Hedmarken Spkl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2009 Nr. 2 31. årgang Freidigstafetten med lavvo-overnatting og lagkonkurranse! IVARSSONs ORIENTERINGSSKOLA Ungdomsløp Finland og P STPLUKK Nord-Korea MIN ST

Detaljer