Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003"

Transkript

1 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003 Vedtatt på årsmøtet 9. feb. 2004

2 2 1. TILLITSVERV 2003 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener 11-15: Trener 16-20: Trener senior: UK 35 år: UK 35- år: Miljø: Leder/sekr.: Red/SOFA: Journalist: Teknisk: Leder: Materialforv.: Tordenskioldløp: Data/Internett: Kart: Leder: Kartforvalter: VDG-kontakt: Turorientering: Leder: Assistenter Revisor: Vara: Stig Berge Vegard Grønli Bente Konst Eirik Jørgensen Helge Rustad Mona og Sturla Sæther Lars Martin Hafstad Kristin Ulven Jørgensen, Eirik Jørgensen Johan Ivarsson Lars Martin Hafstad (13-16), Eirik Jørgensen, Thomas Eidsmo Helge Rustad og Tore Angell-Petersen Mari Angell-Petersen Grete Berge Owren Martin Brandshaug Geir Owren Geir Owren (teknisk utstyr) Nils-O Vennevik (klubb-antrekk) Bjørn Norberg Olav Kvittem og Helge Rustad Tore Angell-Petersen Ingeborg Einum Stig Berge Bård A. Harang Harald Oftedal og Ola Aalde Nils Olav Vennevik Gunnar Østerbø Repr. til Stig Berge Vara: Vegard Grønli STOK S Bente Konst Vara: Mari Angell-Petersen ting: Eirik Jørgensen Vara: Lars Martin Hafstad Valgkomite: Leder: Håvar Lillealtern Grete Berge Owren Representant til hovedstyrets valgkomite: Stig Berge 2. REPRESENTASJON OG UTMERKELSER

3 3 Tillitsverv Sp.kl. Freidig: Magnus B. Landstad og Stig Berge (medlem av arbeidsutvalg/hovedstyre) Tillitsverv O-kretsen: Kirsti Midttømme og Mona Sæther (styremedlemmer). Repr. O-kretsens ting: Stig Berge, Bente Konst og Eirik Jørgensen. Freidigs idrettstipend 2003: Eirik Einum I forbindelse med Sp.kl. Freidigs 100-års jubileum i oktober 2003 fikk en rekke av o-avdelingens medlemmer utmerkelser: Æresmedlem: Tore Angell-Petersen. Fortjenestemedaljen: Knut Lillealtern, Nils-O Vennevik, Ola Aalde, Magnus B. Landstad, Kjell Atle Strande, Stig Berge. Klubbens diplom: Jacob Hygen, Grete Berge Owren, Geir Owren, Bård A. Harang, Svein Christiansen, Eirik Einum, Sturla Sæther. 3. STYRET Det er avholdt 4 ordinære styremøter. Løpende saker har i stor grad vært behandlet gjennom uformelle møter og via Internett. Tunge administrative rutiner som påmelding og innkreving av egenandeler er nå omlagt til Internettrutiner. Dette har økt service-graden overfor medlemmene, og lettet det administrative arbeidet i betydelig grad. Spesielt har påmeldinssystemet for dugnader (Nidarødugnaden) vist seg å være vellykket. All honnør til våre data-ansvarlige. Et nytt regnskapssystem ble innkjøpt i fjor, og har vist seg å være mye bedre enn det gamle. Hovedklubben Freidig har vedtatt å gå over til det samme systemet som O-avdelingen. NM 2003 Vi gjennomførte NM-uka 2003, i samarbeid med Byåsen IL og Rennebu IL. NM-arrangementet var O-avdelingens bidrag til 100-års jubileet. En hovedkomité var i arbeid fra 2000, med Stig Berge som leder og Kirsti Midttømme som sekretær. Løpene gikk over fire dager med totalt ca. 600 deltakere, og 1450 starter. Programmet var som følger: Torsdag 4. sept.: Klassisk senior, H21- og D21- (kongepokaler). Fredag 5. sept.: Klassisk junior, H17-18, H19-20, D17-18, H19-20 Kvalifisering senior kortdistanse, H21- og D21-. Lørdag 6. sept.: Kortdistanse finale, H17-18, H19-20, H21-, D17-18, H19-20, D21-. Søndag 7. sept.: Stafett H17- og D17-. Løpssenter var Berkåk, med bruk av kartene på Garli (Freidig) og Berkåk (Byåsen IL). Freidig hadde ansvar for løpene torsdag og fredag. Våre løpsledere var Eirik Einum og Håkon Gammelsæter. Kartarbeidet pågikk fra 2001 med digitalisering av det eksisterende kartet fra Dette ble gjort internt i klubben. Kartet ble synfart på nytt med innleid synfarer. På grunn av uforutsette forhold ble det store forsinkelser slik at mye av synfaringen og all tegning måtte gjøres internt. Leder for kartarbeidet var som vanlig Tore Angell-Petersen. Vi hadde 6 løypeleggere i arbeid: Tore Angell-Petersen, Helge Rustad, Mona Mølnvik, Kristin Ulven Jørgensen, Kjetil Ulven og Stig Magnar Løvås. Totalt var ca. 80 Freidigmedlemmer i aksjon før og under arrangementet de to dagene Freidig var teknisk ansvarlig. Mange var også med og arrangerte lørdag og søndag, da Byåsen var ansvarlig.

4 4 NM-uka ble en stor sukess, både arrangementsmessig og sportslig. Det tekniske gikk praktisk talt knirkefritt, kart og løyper fikk mye ros, og rammen rundt arrangementet ble svært fin. Tilbakemeldingen fra løpere og ledere har vært udelt positiv. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på ca , som deles likt mellom de tre arrangørklubbene. Det er laget en egen erfaringsrapport fra NM. Rapporten med vedlegg er på vel 100 sider og ligger på NM-sidene på nettet. 100-års jubileum NM-arrangementet var O-avdelingens markering av at klubben feiret 100 års jubileum 13. oktober. Jubileet ble markert ved premieutdelingene, og ved at Freidigs flagg vaiet over arrangementet. De to første helgene i oktober arrangerte klubben festligheter for å markere jubileet. Mange fra avdelingen deltok i barnefesten på Pirsenteret, og på jubileumsbanketten i Royal Garden. I anledning jubileet ble det initiert et klubbmesterskap i all-idrett, der avdelingene etter tur skulle arrangere klubbmesterskap i sine grener. Hensikten var å lage et slags sammenlagt klubbmesterskap, i uhøytidelige former, for å bringe avdelingene sammen. O-avdelingen la sin del av arrangementet inn i klubbmesterskapet kortdistanse, på Fjellseterstua 18. juni. Det ble lagt løyper for alle kategorier, fra små-troll og nybegynnere til konkurranseløpere. Med stort og smått var vi ca. 80 personer. Men skuffende nok møtte bare 2-3 fra andre avdelinger. I ettertid har vi fått høre at informasjonen om arrangementet internt de andre avdelingene har vært svært mangelfull. Det viste seg også at ingen av de andre avdelingene ville arrangere sin del av klubbmesterskapet, og det hele falt i fisk. Men O-avdelingen hadde i alle fall en fin ettermiddag og kveld på Fjellsetra, med o-løp, leik på vollen, grilling og godt vær. Fra i oktober 2003 har det vært en egen Freidig-utstilling på Sverresborg Folkemuseum. Det er laget en stand som viser bl.a. utviklingen av o-kart og kompass over den siste 100-års-perioden. Fjellseterstua Freidig har vært leietaker av Fjellseterstua i en 20-års-periode, og hytta har vært bestyrt av en egne hyttekomite. Høsten 2003 ble hytta kjøpt med midler fra et fond som disponeres av vår husorden Hyllkaka, og gitt til Freidig. Fjellseterstua er følgelig blitt et nytt klubbhus i Freidig, for aktiviteter som foregår i Marka. Orienteringsavdelingen ønsker å legge mere av sine aktiviteter til Fjellseterstua, og startet høsten 2003 med månedlige lørdagssamlinger med trening og sosialt samvær. På de to første samlingene møtte medlemmer, og opplegget har vært svært vellykket. Hytta er et ideelt utgangspunkt for trening og treningsløp, med sentral beliggenhet i våre anlegg, som er kartene. 4. ØKONOMI Økonomien i avdelingen er delt mellom en driftskonto og en kartkonto. Driftskontoen gikk med et overskudd på kr. Kartkontoen fikk et underskudd på kr. Til sammen gir dette et overskudd på kr. for avdelingen som helhet. Overskuddet på driftskontoen skyldes flere faktorer. Tur-orienteringen har gitt inntekter over budsjett. Vi har solgt Bleken litografier med et overskudd hittil på ca kr. som ikke var budsjettert. Inntekter fra NM (1. utbetaling kr.) og dugnaden i Nidarøhallen ( kr.) har bidratt til det gode resultatet. Siste del av NMoverskuddet er innbetalt i 2004 og vil komme på neste års regnskap. Underskuddet på kartkontoen skyldes investeringer på ca kr. i Garli-kartet som ble bruk til NM-arrangementet. Investeringene ble betalt fra kartfondet. Ca kr. er dekket gjennom

5 5 kartsalg til NM (bokført som inntekt på kartkontoen). Vi har fått tildelt spillemidler som vil dekke ca. 1/3 av investeringene, med dette vil komme inn først på 2004-regnskapet. Økonomien totalt sett har gått svært bra. Men hverken NM-inntektene på ca kr. eller inntektene fra Bleken-litografier ( kr.) vil komme igjen de neste årene. Inntektene fra Tordenskiold-løpet ( kr.) henger også i en tynn tråd. I motsatt retning trekker det faktum at vi neppe vil ha behov for store investeringer i kart de neste årene. Men en konklusjon er at vi bør fortsette med Nidarø-dugnaden så lenge det er mulig, for å ha økonomisk frihet til sportslige satsinger. I 2003 ble deltakelse i Freidig sine egne arrangement gratis for alle, ellers beholdt vi de økte egenandelene fra Det gode driftsresultatet fra i år kan bidra til at vi kan gi mer støtte til sportslig aktivitet neste år. I 2003 ble det kun sendt ut en innbetaling for egenandelene våren Regninga for høsten 2003 blir sendt ut i slutten av januar Det utestående beløpet fra egenandelene er ført som fordringer i regnskapet. Det kan hende at det gir en kunstig topp i års resultatet, da folk tidligere år kanskje har betalt inn noe av egenandelen etter årsskiftet. I 2003 hadde vi som forventet store utgifter med NM-kartet, Garli (investeringer på ca kr). Salg av Garlikart til NM har gitt oss en inntekt i år på ca I tillegg skal vi få spillemiddelstøtte fra kommune og fylke, som blir bokført i Foruten Garlikartet har kartsalget gitt en inntekt på ca kr. Som tidligere år går all medlemskontingenten, aktivitetsbidrag fra kommunen og i tillegg et direktebeløp på ca kr. ut av avdelingen til driftsutgifter på Eberg. Det er nå på gang et utredningsarbeid om klubbens organisering som forhåpentlig kan føre til ryddigere forhold i klubben på dette området. 5. SPORTSLIG Sportslig aktivitet Aktive løpere (påmeldt i minst ett løp): Damer Herrer Sum År Sum Sum Årets aktivitet var lagt opp etter samme mønster som de siste årene. Som i fjor gikk vintertreningen fra Dalgård skole. I sommerhalvåret ble treningene lagt til onsdager for å unngå kollosjon med bedrifts-o. Det var generelt godt oppmøte blant de yngre løperne, men trenden fra de siste årene med få deltakere over 16 år ble videreført i Derimot var det spesielt hyggelig at vi i 2003 stilte 4 lag på Tio-mila i Sverige. Vi hadde et herrelag, et damelag samt to ungdomslag (med et par innlånte løpere). Antall starter i terminfestede løp og som er registrert av avdelingen:

6 6 År Totalt Stafetter Antall aktive har økt merkbar i alle aldersklasser og teller nå 170 løpere. Aktiviteten målt i antall starter har økt merkbart, på enkelte løp har vi hatt 70 startende. Vi har en jevn rekruttering i alle aldre, og stor stabilitet i medlemsmassen. Det ble gjennomført to felles samlinger for hele avdelingen. En vintesamling på Savalen med nærmere 70 deltakere, og en fellestur til O-festivalen i Oslo med 35 deltaker. De yngre hadde i tillegg sin årlige tur til Østersund med 39 deltakere. I tillegg har det vært en stort antall starter i løp i juli, der påmeldingen ikke har gått gjennom avdelingen. Nybegynner/gruppe I 2003 har det vært fokus på å følge opp de ferskeste som gikk på nybegynnerkurs året før. Det er mange som har fortsatt og som har deltatt på ungdomsløpene. Flere har plassert seg meget bra i enkeltløp og flere fikk premie for å ha løpt alle seks konkurransene. Vi har vært 5 personer som har håndtert denne gruppen og det har fungert veldig godt. Oppgaver på treninger og løp er fordelt slik at flere tar en del av arbeidet. Oppmøte på treninger har vært godt. Antallet ha svingt mellom stk. Siste trening med nattløp og kveldsmat telte rundt 30 stk. Utfordringen videre blir å få rekruttene med på vanlige løp. Vi stilte med ca 10 stk på O-trolleiren mens 39 personer (inkludert noen foreldre) ble med til Østersund med Älgjakten og Loffelunken. I år greide vi å vinne Älghornet for første gang. På høst/vintertreningen har vi ikke hatt eget tilbud til de under 13 år. Dette fordi de fleste er opptatt med andre vinteraktiviteter. Gruppe I 2003 har denne gruppa fått en oppsving. Det er nå en kjerne på 5-6 løpere som er veldig aktive og vi hadde også to lag med oss på Tio mila. Selv om vi resultatmessig ikke hevdet oss helt i toppen, frister det absolutt til gjentakelse. Gruppa har stort sett deltatt på samme treninger som junior og senior med intervalltrening/ lengre løpeturer om vinteren, ballspill og styrke inne. I tillegg har det vært o-teknisk trening gjennom sommerhalvåret. På Hovedlandsleiren i Fredrikstad deltok 5 løpere fra Freidig. Beste resultat her ble Bjørn Owrens 20. plass i H16. I KM fikk Sigrid Videm en 2. plass i D15-16, mens det ble dobbelt Freidig i H13-14 hvor Jostein Kvakland vant foran Martin Gammelsæter.

7 7 Som nevnt gror det godt blant en kjerne på 5-6 løpere som er svært aktive på løp i og utenfor kretsen og som også viser stor iver på treninger. Vi får håpe trenden fortsetter i 2004 og at enda flere løpere henger seg på i denne aldersgruppen. Gruppe 17- Det ble i vinter arrangert intervalltreninger som tidligere med innendørs styrketrening etterpå. Vintertreningene ble arrangert fra Dalgård skole. Vi tjuvstartet med en del o-tekniske nattøkter på Trolla for å spisse formen mot Tio mila. Utover våren og sommeren har det vært o-tekniske treninger på onsdager sammen med de yngre, her var det som nevnt enkelte ganger veldig dårlig oppmøte fra seniorgruppa. I 2003 var vi endelig tilbake på Tio-mila med både et herre- og dame lag. Både damene og herrene løp jevnt bra og damene endte på 97. plass, mens herrene kom på 107. plass. Lokalt har innsatsen vært veldig bra med flere individuelle seire i Midt-Norsk og KM samt en del stafett-seire. I NM fikk vi flere gode resultater. Spesielt bør det nevnes Hanne Sandstads fine 4. plass på NM-kort hvor hun var sekunder unna pall plass. Men hennes 7. plass på klassisk var også meget sterk. Også Anders Einum leverte gode løp og fikk en 7. (kort) og 8. (klassisk) plass i H Marte Gammelsæter løp inn til 12. (klassisk) og 15. (kort) plass i D I stafetten ble det to plasseringer blant de 10 beste med herrene på en 8. plass og damene på en 6. plass. Vi må også nevne Johan Ivarssons gullmedalje i det svenske mesterskapet i kortdistanse, i konkurranse med noen av verdens beste løpere. Han løp riktig nok for sin svenske klubb Hakarspojkarna, men vi føler at vi kan ta litt av glansen i Freidig også. I NM individuelt ofret han seg for arrangementet, ellers hadde det kanskje blitt topp-plasseringer også der.

8 8 6. TEKNISK Vi har gjennomført følgende arrangement i 2003: Navn Sted Dato Deltakere Arrangør Løypelegger Dagens Løype Bymarka jan Geir Owren Sprintcup 3 Sverresborg 30. april 224 Mona Jacobsen Arvid Mølnvik KM sprint ungdomskole Mølnvik Tordenskioldløpet Lade 13. mai 497 Bjørn Norberg Freidigstafetten Idrettsplassen Trolla 25. mai 211 Magne Lysberg Øyvind Schjelderup Klubbmesterskap kort Fjellseter 18. juni 66 Helge Rustad Stig Berge Tore Angell- NM senior klassisk Garli 4. sept. 140 Petersen og Helge Rustad NM junior klassisk Garli 5. sept. 198 Eirik Einum og Håkon Gammelsæter Kristin Jørgensen og Mona Mølnvik NM senior kortdistanse kvalifisering Garli 5. sept. 324 Stig Magnar Løvås og Kjetil Ulven Jaktprøven Byåsbakken 28. sept. 127 Hans Hynne Tomas Eidsmo Klubbmesterskap normal År Antall fullførende Fjellseter 12. okt. 60 Geir Owren Anders Einum / Bjørn Owren I tillegg deltok et stort antall Freidig-medlemmer i arrangement av NM kortdistanse (6. sept.) og NM stafett (7. sept.). Byåsen IL var teknisk ansvarlig for disse løpene. Alle arrangementene ble gjennomført nær prikkfritt, og vi vil benytte anledningen til å takke arrangørene og løypeleggerne for fin innsats. Alle O-løpene er gjennomført med elektronisk tidtaking. Programmet ETIME fra EMIT ble benyttet på alle løp, også Tordenskioldsløpet Nytt av året er det at vi har testet ut og tatt i bruk online poster. Helge Rustad har utviklet en egen enhet som gjør at online poster får lengre rekkevidde og bedre stabilitet enn slik systemet foreligger fra EMIT. Dette systemet ble benyttet både under Freidig-stafetten, under NM alle dager, og faktisk også under veteran-vm i Halden, hvor EMIT lånte vårt system. Under NM hadde vi på det meste 15 PC er i nettverk med inntil 3 online poster fra skogen omkring samlingsplass. Olav Kvittem laget et opplegg for streaming av speaker-lyd, som ble benyttet med stor suksess under vårt NM-arrangement. Problemer med ustabil forbindelse de første 2 dagene medførte noe redusert kvalitet på lyden. De siste dagene når vi hadde tilgang til bredbånd, ble lyden perfekt. Opplegget med 5 års klasser i Tordenskioldsløpet er videreført samtidig med at resultatene fra Tordenskioldløpet blir registrert i Kondis-statistikken. 18 resultater fra Tordenskioldløpet i 2003 er registrert i Veteran-statistikken. Vi regner med at dette skal bidra til å øke interessen. Statistikken for deltakelse i Tordenskioldsløpet er vist under. Det kan se ut til at nedgangen i deltakertall er stoppet, i alle fall var nedgangen fra 2002 til 2003 minimal. E-postlisten O-folk er fortsatt meget populær, og har blitt en hovedkanal for informasjon til medlemmene. I 2003 ble det sendt ut 255 meldinger til våre medlemmer på O-folk og ved utgangen av 2002 hadde O-folk 118 medlemmer.

9 9 Vi har hatt oppslag av HTML-filer fra Det betyr at det i gjennomsnitt er mer enn 1400 oppslag pr dag. Vår internett-operatør Olav Kvittem har forbedret sitt grafiske program for strekktidskurver Dette ble benyttet til å lage grafer som ble hengt opp på resultat-tavla under vårt NM, noe deltakerne satte stor pris på. En annen nyhet er system for påmelding til dugnader er videreutviklet og bidro i stor grad til at vi kunne gjennomføre stol-dugnaden i Nidarø-hallen på en svært god måte. 7. KART Fullføringen av NM-kartet på Garli har vært årets hovedprosjekt. Mesteparten av arbeidet med revisjon av kartet var planlagt utført av profesjonell karttegner i løpet av 2002 og På grunn av liten framdrift i 2002, måtte nesten alt utføres i Noe av sluttsynfaringen og nesten all tegningen måtte utføres internt i o-avdelinga for å få kartet ferdig. Arbeidet ble i hovedsak gjennomført i maijuni under fine værforhold i marka. Løypelegginga til NM gikk også greit, slik at kartet ble trykt etter planen 2 uker før NM. Uka før NM kom skrekkmeldingen om hogst i juniorløypetraséen. En hogstentreprenør hadde på grunn av mye nedbør flytta hogsten dit i strid med forutsetningene. Ved hjelp av en god fargelaserprinter ble hogsten kopiert inn på NM-karene. Garlikartet har kostet ca ,- hvorav 1/3 er finansiert med spillemidler og en liten 1/3 ved salg til NM-arrangementet. Kartet Leinstrandmarka vest ble trykt i ny utgave før sesongen, men det oppdaterte kartet er nesten ikke brukt, til tross for at det er arrangert 2 bedrifts-o-løp med til sammen 700 deltakere fra Granåsen. Årsaken er at Trollelgs delvis overlappende kart Smistad ble brukt til begge løpene. Det har vært arbeidet med en avtale med sikte på å unngå dette, uten resultat så langt. Turkart Bymarka er fortsatt populært, året etter nyutgivelsen. Ny sommerutgave ble trykt i august. Til sammen er det solgt ca kart siden det nye digitale kartet var ferdig tidlig på forsommeren O-kartsalget til eksterne kjøpere ligger på omtrent samme nivå som de siste årene drøyt 2200 solgte kart. 8. TURORIENTERING Utvalget. Utvalget har inneværende år bestått av: - Bård Anders Harang (leder) - Harald Oftedal - Ola Aalde Aktiviteter Vi hadde en værmessig god sommer med mange muligheter for å dra ut i skogen. Salget stoppet likevel på 470 tur-o-sett og i tillegg 47 kort, en liten tilbakegang fra i fjor når det gjelder komplette sett og litt opp for kort (i fjor hhv. 472 og 39).

10 10 Utvalget har stått for utsetting og inntaking av i alt 105 poster (+24 for Mini-tur-O). Også andre freidigmedlemmer har vært engasjert. Alle postene er inne igjen. Takk for innsats. Et par poster har forsvunnet flere ganger. Ellers har antallet bortkomne poster vært moderat. Følgende kart ble benyttet: Iladalen, Sommerseter/Torshaug, Gråkallen, Leinstrandmarka Vest. Salgssted Antall Tur-O-sett Axel Bruun Byåsen Bakeri Norli Sportshuset Senter-Sko Walseth Bokhandel Diverse Sum Tur-O Sum Mini-tur-O Løse kort Axel Bruun Byåsen Bakeri Norli Sportshuset Senter-Sko Walseth Bokhandel Diverse Sum Tur-O Tabell 1 Omsetning og økonomi Omsetningen vil ikke ta helt av. Fortsatt er 500 solgte sett et mål og utvalget etterlyser nok en gang noen aktive, engasjerte, iderike og innsatsvillige sjeler. Det er bare å melde fra. Totalt har omsetningen vært vel kroner. I tillegg er kommet inn vel kroner på salg av merker og diverse, til sammen kr ,-. Ved et innbrudd ved et av salgsstedene i sommer, Byåsen Bakeri, forsvant vår kasse med kr 4 465,-. Innbruddet og tapet er anmeldt, men politiet kan ikke gi annen trøst enn at det er svært lite sannsynlig at pengene vil dukke opp. Fratrukket tapet i forbindelse med innbruddet ved Byåsen Bakeri sitter vi igjen med vel kroner. Som vanlig stikker NOF av med nesten kroner i form av tur-o-avgift, som representerer omtrent halvparten av overskuddet. Vi har stadig stor forståelse for at NOF har behov for penger til sine aktiviteter, men Freidigs O-avdeling tappes for de samme pengene som NOF har gleden av å bruke opp. Deltakerne får tur-o-merket gratis bare når det oppnås første gang, evt. første gang i ny valør. De som likevel har ønsket å motta merket, må betale for det. Dette reduserer utgiftene noe samtidig som det gir litt inntekt. Vårt ubetinget største salgssted er blitt Axel Bruun. Norli og Byåsen Bakeri selger også bra I tillegg til de vanlige omsetningsleddene har det vært direkte salg: Statoil: 37 sett, SCC: 11 sett, Nidar Bil: 7 sett og Trondheim Turmarsj: 10 sett. I år har vi latt deltakere kopiere kontrollkort og betale kopikortet på giro. Det ser ut til å virke bra. Mini-turopplegget ble som i fjor, med materiell vedlagt de vanlige settene. I alt 24 poster var satt ut på veiene/stiene mot Elgsethytta og Grønlia og i området mellom Torshaug og Baklidammen. Betaling

11 11 har skjedd over giro. Deltakelsen er fortsatt beskjeden. Det er i år registrert ca. 30 deltakere, omtrent som tidligere. Deltakerne Vi har i alt mottatt 141 kontrollkort, noe ned fra i fjor. Det har blitt delt ut utmerkelser som vist i tabell 2. Vi gratulerer. Årspoeng Tabell 2 Utmerkelse Registrert 100 Freidigs 100-årsvase 0 NOFs 30-årsplakett 0 75 NOFs gullplakett 0 50 NOFs sølvplakett 5 30 NOFs bronseplakett 9 10 Freidigs 10-årsvase 6 Arkivet Det aktive arkivet er à jour på database og inneholder pr. i dag 547 navn. Dette er personer som har sendt inn sitt kontrollkort en eller flere ganger siden Gjennomsnittsalderen gikk litt opp fra i fjor og er nå 48,5 år. Freidig har drevet med turorientering siden Årets arrangement var følgelig det 35. i rekken. Pemiering I år ble det skifte i premietype for 10- og 50-åringer. Det er slutt på beholdningene, både av krystallvaser fra Randsfjord Glassverk og Freidigs glassplakett. De er erstattet av hhv. glassvase fra Magnor Glassverk og NOFs sølvplakett. Det var ingen som passerte de gjeveste grensene, men 5 tur-o-jegere fikk sølvplaketten for 50 årspoeng og 10 fikk bronseplaketten for 30 årspoeng. 6 deltakere gjorde seg fortjent til 10-årsvasen. Selv om vi år om annet deler ut en god del premier og utmerkelser som synlig bevis på at deltakerne har gjort en innsats, ser vi på det å kunne være deltaker i Freidigs tur-o som den største premien vi kan gi til den enkelte, spesielt for dem som er kommet litt opp i årene. Det er flere tilbakemeldinger om dette. 9. MILJØ SOFA-posten kom ut med 2 nummer i NM-arrangementet får ta skylden for at det ble så få nummer dette året. Bladet holder fortsatt imponerende standard, både innholdsmessig og teknisk. Redaktør og journalister fortjener ros for innsatsen. Fjellseter kombinert ble i 2003 dessverre avlyst på grunn av dårlig vær og føre. Fortsatt er familiesvømminga i Husebybadet svært populær, spesielt blant småbarnsfamiliene. Vi har i år økt antallet fra 4 til 6 lørdager. Årsfesten ble holdt i november i Freidighuset på Eberg. Festen var som vanlig vellykket med godt oppmøte og stor stemning. I år ble det også arrangert juletrefest på Fjellseter for de yngste Freidigmedlemmene. Med ca 20 deltakere fra 0-8 år var dette et svært populært arrangement. Dette må nok bli en tradisjon.

12 12 De månedlige lørdagssamlingen på Fjellseter har også en viktig sosial funksjon, med svært godt oppmøte av medlemmer i aller aldre. 10. OPPSUMMERING 2003 har vært et svært bra år for O-avdelingen. Aktivitetsnivået er stabilt og viser økende trend, vi er ubestridt den største o-klubben nord for Dovre, sett bort fra NTNUI. Både i junior og i senior har vi utøvere som hevder seg i toppen på nasjonalt plan både individuelt og i stafetter. I veteranklassene har vi utøvere i verdensklasse. Det adminsitrative apparatet fungerer svært bra, og med hjelp av data-teknikk blir rutinene stadig effektivisert. For alle praktiske formål har o-avdelingen en selvstendig og komplett administrasjon inklusive regnskap i forhold til hovedklubben, og alle med tillitsverv fortjener ros for pliktoppfyllende innsats. Spesielt noterer vi at dugnader, enten det er til et NM-arrangement eller til ryddedugnad i Nidarøhallen, er svært lett å organisere og gir gode inntekter. Rekrutteringsarbeidet viser gledelige resultater, rekrutt-gruppen har økt betydelig de siste årene. Som arrangør av løp og Tur-orientering er vi i fremste rekke. Kartene, våre idrettsanlegg, ajourføres systematisk. Digitalisering av eldre kart fortsetter, noe som vil lette senere revideringer og nyutgivelser. I 2003 har vi investert i et fullt ut revidert kart på Garli, til bruk i fremtidige arrangement. Økonomien i avdelingen er sunn. Dette skyldes et nøkternt forbruk der utøverne betaler store egenandeler og utviser svært god dugnadsånd. Det er et mål å kunne gi bedre støtte til sportslige aktiviteter, spesielt til de yngre løperne som ønsker å satse. Årsresultatet for 2003 gir grunnlag for å øke denne satsingen i 2004.

13 1 VEDLEGG RESULTATER FRA NORGESMESTERSKAP, HOVEDLØP, MIDT-NORSK MESTERSKAP, KRETSMESTERSKAP og VETERANMESTERSKAP 2003 NM Klassisk (Byåsen/Freidig/Rennebu) D Marte Gammelsæter H Anders Einum 67 Eigil Kosi Jaren 80 Magnus Lysberg D21 7 Hanne Sandstad 49 Mari Angell-Petersen NM kortdistanse (Byåsen/Freidig/Rennebu) D Marte Gammelsæter D21 4 Hanne Sandstad H Anders Einum 84 Eigil Kosi Jaren NM Stafett herrer senior (Byåsen/Freidig/Rennebu) 8 Freidig, 1. lag Arvid Møllnvik Bjørnar Lynum Johan Ivarson 41 Freidig 2. lag Anders Einum Audun Botterud Kjetil Ulven 79 Freidig 3. lag Vegard Grønli Eirik Jørgensen Eigil Kosi Jaren NM Stafett damer senior (Byåsen/Freidig/Rennebu) 6 Freidig Mari Angell-Petersen Gro Sandstad Eidsmo Hanne Sandstad NM Stafett junior (Byåsen/Freidig/Rennebu) H Freidig Eigil Kosi Jaren Bjørn Owren Anders Einum Hovedløp for yngre (Fredrikstad) D15 31 Sigrid Videm 52 Kirsti Einum H14 27 Jostein Kvakland 37 Bjørn Rustad H16 Bjørn Owren Svensk mesterskap kortdistanse 1 Johan Ivarsson (Hakarspojkarna) Norges-cup sammenlagt D Marte Gammelsæter (4 løp av 7 tellende) D21 28 Hanne Sandstad (2 løp av 7 tellende) H Anders Einum (4 løp av 7 tellende) Veteran VM (Halden) H45 16 Håkon Gammelsæter H55 47 Tore Angell-Petersen H60

14 2 17 Gunnar Østerbø 19 Stig Berge D55 4 Katharina Mo Berge D60 21 Torid Kvaal 51 Eva Aalde KM klassisk (Nidarøst) D Sigrid Videm 4 Kirsti Einum D Marte Gammelsæter 6 Marit Owren D21 1 Hanne Sandstad D40 1 Siri Timestad 3 Elisabeth Sæthre D55 2 Katharina Mo Berge 4 Gunn Kari Hygen H Jostein Kvakland 2 Martin Gammelsæter 6 Bjørn Rustad H Bjørn Owren H Anders Einum 6 Magnus Lysberg H Even Einum 4 Anders Rustad H21 1 Johan Ivarsson 10 Bjørnar Lynum 16 Kjetil Ulven 18 Vegard Grønli H35 1 Bjørn Tore Krohg 2 Arvid Mølnvik 8 Geir Willumsen H40 5 Stig Magnar Løvås 6 Bernt Rognes H45 1 Håkon Gammelsæter 2 Vemund Jaren 4 Geir Owren 5 Magne Lysberg H50 1 Harald Oftedal 6 Knut Lillealtern 8 Jacob Hygen 10 Eirik Einum H55 2 Stig Berge 3 Nils-O Vennevik H60 2 Magnus Landstad 4 Gunnar Østerbø KM-kort (Trollelg) D Sigrid Videm 4 Kirsti Einum D Marte Gammelsæter D21 1 Hanne Sandstad 4 Mari Angell-Petersen 13 Bente Konst 14 Solveig Angell-Petersen 17 Kirsti Midttømme 18 Ingeborg Bartnes D35 7 Grete Berge Owren D50 2 Torid Kvaal H Jostein Kvakland 8 Bjørn Rustad H17-20

15 3 2 Anders Einum 7 Egil Kosi Jaren 11 Anders Rustad H21 22 Bjørnar Lynum 26 Vegard Grønli 30 Eirik Jørgensen 36 Vidar Beisvåg H35 2 Sturla Sæther 5 Håkon Gammelsæter 7 Otto Richard Eide 13 Øyvind Schjelderup 14 Magne Lysberg 18 Helge Rustad 19 Vemund Jaren 20 Arild Heggeset 21 Geir Willumsen H50 3 Stig Berge 5 Tore Angell-Petersen 11 Gunnar Østerbø 12 Nils-O Vennevik KM landistanse (Trollelg) H Anders Einum H21 3 Bjørnar Lynum H35 3 Arvid Mølnvik 4 Sturla Sæther 5 Håkon Gammelsæter 7 Øyvind Schjelderup 9 Helge Rustad 10 Stig Magnar Løvås 13 Magnus Landstad H50 1 Stig Berge 4 Gunnar Østerbø 5 Jacob Hygen D35 2 Kirsti Midttømme 4 Elisabeth Sæthre D50 1 Torid Kvaal 2 Katharina Mo Berge KM sprint (Freidig) H Jostein Kvakland 3 Martin Gammelsæter 6 Bjørn Rustad H Mats Bø Lorentsen 5 Bjørn Owren H17 6 Bjørnar Lynum 12 Eirik Jørgensen 34 Vegard Grønli 46 Vidar Beisvåg 49 Otto Richard Eide 50 Magnus Lysberg 54 Geir Willumsen 57 Eigil Kosi Jaren 61 Tom Jacobsen 62 Anders Rustad 66 Arild Heggeset H40 1 Sturla Sæther 4 Håkon Gammelsæter 7 Geir Owren 8 Stig Magnar Løvås 11 Bernt Rognes 12 Helge Rustad H50 3 Knut Lillealtern 10 Nils-O Vennevik D17 10 Mari Angell-Petersen 16 Kirsti Midttømme 17 Marte Gammelsæter 22 Bente Konst 23 Margot Bolstad Lynum 24 Marit Irene Kvittem 26 Randi Lillealtern 27 Mari Moseid 29 Ingeborg Bartnes D40 3 Ingrid Kvakland 4 Elisabeth Sæthre 10 Berit Grande

16 4 D60 1 Torid Kvaal KM Stafett (Nidarøst) D17: 4 Freidig Mari Angell-Petersen Valborg Madslien Gro Sandstad 5 Freidig Marte Gammelsæter Mari Moseid Grete Berge Owren H13-16: 2 Freidig Jostein Kvakland Martin Gammesæter Bjørn Owren 8 Freidig Sigrid Videm Bjørn Rustad Mats Bø Lorentsen H150: 1 Freidig Tore Angell-Petersen Vemund Jaren Håkon Gammelsæter 2 Freidig Knut Lillealtern Magnus Landstad Stig Magnar Løvås 6 Freidig Helge Rustad Nils-O Vennevik Jacob Hygen 7 Freidig Gunnar Østerbø Eirik Einum Arild Heggeset H17: 1 Freidig Bjørn Tore Krohg Bjørnar Lynum Johan Ivarsson 11 Freidig Anders Einum Vegard Grønli Eirik Jørgensen Midt-norsk klassisk (Dalsbygda) H Jostein Kvakland 15 Bjørn Rustad H Bjørn Owren 17 Mats Bø Lorentsen H Anders Einum 9 Magnus Lysberg 12 Eigil Kosi Jaren H Even Einum 5 Anders Rustad H21 2 Johan Ivarsson 4 Bjørnar Lynum 15 Bjørn Tore Krohg 16 Kjetil Ulven 25 Vegard Grønli H35 2 Arvid Mølnvik 8 Øyvind Schjelderup 12 Geir Willumsen H40 2 Sturla Sæther 6 Stig Magnar Løvås H45 1 Håkon Gammelsæther 8 Geir Owren 10 Vemund Jaren 12 Helge Rustad 13 Magne Lysberg H50 7 Jacob Hygen 11 Knut Lillealtern 14 Eirik Einum H55 1 Tore Angell-Petersen 13 Nils-O Vennevik

17 5 H60 2 Gunnar Østerbø 10 Magnus Landstad D Sigrid Videm 9 Kirsti Einum D21 1 Hanne Sandstad D35 2 Mona Sæther D40 4 Siri Timestad D45 2 Grete Berge Owren 5 Ingrid Kvakland D55 1 Katharina Mo Berge D60 1 Torid Kvaal Midt-norsk mesterskap sprint (Røros) H Jostein Kvakland 24 Bjørn Rustad H Bjørn Owren H17-11 Bjørnar Lynum 13 Johan Ivarsson 14 Arvid Mølnvik 25 Vegard Grønli 37 Geir Willumsen 46 Lars Martin Hafstad 48 Arnders Rustad 50 Håvar Lillealtern 53 Arild Heggeset H40 24 Stig Magnar Løvås 25 Helge Rustad 31 Magne Lysberg H55 2 Magnus Landstad 6 Nils-O Vennevik D Kirsti Einum D17-1 Hanne Sandstad 16 Ingeborg Landstad D Ingrid Kvakland Midt-norsk mesterskap stafett (Dalsbygda) D17: 1 Freidig, 1. lag 7 Freidig, 2. lag D35: 3 Freidig D150 5 Freidig H13-16: 2 Freidig, 1. lag 9 Freidig, 2. lag H17: 1 Freidig, 1. lag 5 Freidig, 2. lag H35: 5 Freidig H150: 1Freidig 5 Freidig H175: 1 Freidig Veteran NM (Kristiansand) Kortdistanse D60 2 Torid Kvaal H60 9 Gunnar Østerbø Normaldistanse H55 13 Nils-O Vennevik H60 15 Gunnar Østerbø D60 2 Torid Kvaal

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002. Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002. Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002 Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003 2 1. TILLITSVERV 2002 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Utvalg: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener

Detaljer

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN. foreløpig ÅRSBERETNING 2006

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN. foreløpig ÅRSBERETNING 2006 1 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN foreløpig ÅRSBERETNING 2006 2 1. TILLITSVERV 2006 STAB: Leder Solveig Angell-Petersen, Sverdrupsvei 38, 7020 Trondheim Nestleder Vegard Grønli, Kasserer Mona Sæter

Detaljer

O-avdelingen: Årsmelding 2011

O-avdelingen: Årsmelding 2011 O-avdelingen: Årsmelding 2011 1 ADMINISTRASJON TILLITSVERV 2011 STAB: Leder: Nestleder: Kasserer: SPORTSLIG: Leder: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener 12: Leder 13-16 år: Trener:

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012

O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012 O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv 2012 STAB: Nestleder: Kasserer: Arild Holm Clausen Sigrid Melkild Mona Høiås Sæther KART: Kartforvalter: VDG-kontakt: Tore Angell-Petersen

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Vidar på målpost i Renåmarka

Vidar på målpost i Renåmarka Vidar på målpost i Renåmarka Styret 2015: Leder: Øivind Aunøien oivindaun@hotmail.com 98440439 Nestleder: Vidar Tronsaune v_aidar@hotmail.com 98670492 Kasserer: Eivind Langseth eivind.langseth@smn.no 95155545

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 NOTODDEN ORIENTERINGSLAG STIFTET 31.10.1945. HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2011-2015 1 INNHOLD : SIDE 3 - HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2011 TIL 2015. SIDE 4 - ORGANISASJONSPLAN. SIDE 5 - MARKEDSFØRING OG ØKONOMI.

Detaljer

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold!

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Agenda 1. Oppsummering 2011 2. Sesongen 2012 Målsettinger Ressurspersoner og støtteapparat Sesongplan

Detaljer

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014 NM-uka 2014 Kjekstadmarka Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering 11. 14. september 2014 Om arrangementet Løpsprogram 11. september NM Langdistanse Første start 11.00 *) Premieutdeling ca 15.00 12.

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen

Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet) STAB: Nestleder: Kasserer: SPORTSLIG: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener

Detaljer

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER I forbindelse med NM-Sprint for junior og senior torsdag 13.mai og påfølgende løp i Craftcupen 15-16.mai, med alle klasser, legger vi opp til ei samling med treninger

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012:

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012: Telemark og Vestfold Skiskytterkrets Årsmelding for sesongen 2011/2012: Innledning: Kretsen planla å arrangere 8 renn i Statkraftcupen. 5 renn ble gjennomført. Ivrig IL greide denne sesongen ikke å arrangere

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til o-gruppa. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2017. Vi vil

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017

Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017 Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017 Sportslig utvalg 2017 Leder Haakon Arnesen Junior/senior Hans Alexander Østhagen 13-16 år Hans Helmer Sæternes -> 12 år Torgeir Aune Trenere opp til 12 år:

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avd.s interne organ Nr. 3 September 2004 28. årgang

Sp.kl. Freidig O-avd.s interne organ Nr. 3 September 2004 28. årgang Sp.kl. Freidig O-avd.s interne organ Nr. 3 September 2004 28. årgang Midt-Norsk Mesterskap i Namsos - Simen og Oskar diskuterer veivalg i N-åpen (over) - En av flere dobbeltseire til Freidig: Katharina

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 Nord-Norsk mesterskap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

:00:00 D135

:00:00 D135 D135 1 Byåsen IL lag 1 02:44:35 Stina Elfving :47:24 Vigdis Heimly :51:52 Gro Rypdal 1:05:19 Utskrift:20.05.2001 19:39:22 Side:1 D15 1 NTNUI lag 2 03:22:06 Ingrid Kravdal Gjessing :46:18 Anja Mattick :53:13

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

GÖTEBORG 2017 PARTILLE

GÖTEBORG 2017 PARTILLE INFORMASJON Velkommen til 10mila! GÖTEBORG 2017 PARTILLE Nå er det snart klart for et av sesongens desiderte høydepunkter, nemlig 10mila. I år går stafetten av stabelen i Partille utenfor Göteborg. Vi

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner)

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017 Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) Oversiktskart 1 km Bilder arena (1) Bilder arena (2) Bilder arena (3) Terreng/kart

Detaljer

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ÅRSPLAN 2011 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2011 gjennom arbeid i de faste utvalgene. Det gjelder bl.a. rekruttering,

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2016

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2016 Årsberetning Bokn Sykkelklubb 2016 1 Innholdsbetegnelse Styrets sammensetning... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Spesielle oppgaver... 3 Aktiviteter 2016... 4 Sportslig... 4 U16:... 4 Junior og Senior:...

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding Kristiansand Bueskyttere Årsmelding 2016 Styret Styret i 2016 har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Wiggo Nordskag Steinar Risinggård Elise Stray, Anne Marit, Egil Sæterlid og Berit Nordskag

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

TrOKs TING Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER

TrOKs TING Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll TrOKs TING 2012 Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bjerkvik Bjørn-Hugo Myrvang BUL-Tromsø Gudmund Melland og Ola Engelsen Harstad Vidkunn Eidnes,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse D11-12 Mellomdistanse 1,9 KM 157 Ingeborg Eide Byåsen IL 12:06.00 72504 158 Emilie Liabakk Eriksen Byåsen IL 12:07.00 118732 159 Marte Lien Johnsen Byåsen IL 12:08.00 480023 160 Tina Løvås Freidig, SPK

Detaljer

Sørlandets Trialklubb

Sørlandets Trialklubb 1. Organisasjon Sørlandets Trialklubb Årsberetning 2014 1.1 Årsmøte Årsmøte ble avholdt 16. januar 2014 i kantina på rådhuset i Songdalen. 1.2 Styret Styret har i 2014 bestått av: Leder: Jon Kevin Nilsen

Detaljer

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen.

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen. ÅRSBERETNING 2016 FOR ADMINISTRASJON Styret: Leder: Per Hermann Krøger Kasserer: Kjersti Holt Hanssen Styremedlem: Audun Bjerknes Styret har hatt tre styremøter ellers har saker vært avgjort ved e-post.

Detaljer

KM stafett NTOK/STOK 2006 Startliste 20.08.2006 11:00:00

KM stafett NTOK/STOK 2006 Startliste 20.08.2006 11:00:00 D17 66 Løten OL lag 1 Nina Smestad 8794 Lene Godager 4868 Karen Marie Haug 113238 67 Steinkjer OK lag 1 Åsta Venås Flægstad 78827 Gunnhild Kvistad 78796 Kari Grindberg 96496 68 Byåsen IL lag 1 Hanne Vefsnmo

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 10. februar 2010 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager)

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager) Årsmelding Radioorientering Norge 2014 Styret Styret har i inneværende periode bestått av: Leder LA6XI Knut Heimdal Sekretær LA6KCA Svein Olsen Kasserer LA0HO Thomas Kaiser Varamedlem LA5OM Steinar Moen

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august Felles informasjon begge dager

Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august Felles informasjon begge dager Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august 2015 Samlingsplass: Merket fra: Parkering: Offentlig transport: Felles informasjon begge dager Idrettsplassen

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Raumar-info 1-2003 5. april

Raumar-info 1-2003 5. april Raumar-info 1-2003 5. april Innhold: Nytt styre/treningskomite 2003 Retningslinjer for drift av Raumar O-lag Medlemslister Trener gruppe 13 20 O-karusellen Sommerkarusellen O-teknisk trening Klubbmesterskap

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer