' Torvet 6, Lillestr~m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "'1908 - Torvet 6, Lillestr~m"

Transkript

1 ' Torvet 6, Lillestr~m

2 Innhold: Gammel zttehistorie fra Enebakkneset. "Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård" Familien Faen. Angående artikkel i Skytil nr Romerikskortet. 5 Etterlysinger. Kurs i byggeskikk. Nytt nettsted for tradisjonshåndverk. Samler lokal fotballhistorie. Kurs i slektsgransking. 50 år med Enebakk historielag, BESOKSADRESSE Historielagets Hus, Vestvollvn. 54,2019 Skedsmokorset. POSTADRESSE Romerike Historielag, postboks 175,2021 Skedsmokorset. TELEFONIKONTOR betjent hver torsdag fra kl 1030 til kl E-POST ADRESSEIHJEMMESIDE E-post: Hjemmeside: APNINGSTIDER Kontoret: åpent hver torsdag fra kl 1030 til kl 1530 Biblioteket: åpent hver torsdag fra kl kl 2030 samt siste torsdag hver mnd. fra kl Redaksjon: Kari Westbye, Tom O. Halvorsen. Trykkeri:VBH Trykkeri as ~rikket i 3100 eksemplarer. Stoff frist til nr : 31. mars Gammal aettehistorie fra Enebakkneset Av Per Otto Asak I år 2005 kom det siste bindet av "Bygdehistorie for Fet, bosteds- og slektshistorie for Enebakkneset". Det er Torkel R~nold Bråthen som har skrevet den. Torkel, heretter bare kalt for TRB har gjort et grundig arbeid og har fått med seg detaljer som mange bygdebokforfattere har oversett. Det er med en spesiell interesse for den eldste gardshistorien jeg vil skrive noe i Skytilen fra denne boka. Jeg har lenge lurt på slektshistoria til den gamle slekta som bodde der. eller som det er mer riktig å si. hadde interesse av -Sondre Teig. Denne slekta har blitt sporet opp i så mange middelalderbrev at slekta kan fores helt tilbake til TRB har nostet opp det meste som var mulig å noste opp, og likevel vil jeg tillate meg å komme med en kommentar. Ikke fordi jeg har funnet feil i hans arbeid, men at det er helt spesielt at en slekt kan fores så langt tilbake på en "antatt" vanlig bondegård. På Romerike har jeg ikke funnet noen gård som har en slektshistorie som går så langt tilbake. Hvis det finnes håper jeg på et svarinnlegg. Dessverre finnes det ingen etterkommere av denne slekten på Teig i dag. TRB har fulgt slekta på Sondre Teig fram til Da har den samme slekta vzrt der i 300 år. Med litt velvilje kan en strekke slektslinjene litt lenger, hvis en ikke bare tar med direkte etterkommere. Da kan vi folge den samme slekta på Sondre Teig til Det jeg mener som er det merkelige med slektshistorien for Sondre Teig er det som skjedde i 1680-årene. TRB skriver at Gunner Åsmundsen f.ca 1614 d.ca 1685 satt i godt og trygt på en gammel zttegard. Han var lagrettemann noe som innebar at han hadde en solid posisjon i bygda. Han hadde mange barn, men ingen kom til å overta den gamle zttegården. To av sonnene ble gift i tur og orden til Hunes og Melnes, som nesten er nabogarder til Teig, men heller ikke der ble den gamle Teigslekta sittende lenge. (Les mer om det i bygdeboka). Den gamle slekta fra 1376 ser ut til å ha blitt spredt for alle vinder, men det kan fremdeles vzre mulig å finne etterkommere på

3 Romerike. Det finnes romerikinger i dag som kan f ~re slekta si lenger tilbake enn ztta på Teig, som f. eks Sudreimztta fra SØrum, men deres etterkommere var i utlandet i flere generasjoner f ~ den r igjen kom tilbake til Romerike. (se Romerike Historielags Årbok bd. XIV side 183 ff.) Det nzrmeste som kan sammenlignes med ztta på Teig kan vel vzre Botnerztta fra H~land. (Ottesen: 1982 Slekten Botner i HØland), men heller ikke den slekta kan dokumentere en sammenhengende linje slik som ztta på SØndre Teig. Som den gamle adelsztta på Holter i Nes kan vel heller ikke Botnerslekta re, nes som en vanlig bondeslekt. Toreidztta i Blaker b ~ vel r o,, osa " nevnes. men f ~ 1550 r har denne slekta ingen tilknytning til Toreid. men andre gårder på Romerike, der en kan f ~re clekta tilbake til det fgrste usikre leddet, Peter på Foss i Blaker, com er nevnt 1360 da det er skifte etter denne Peter. (Se Halbo: Toreidztten 1943). Slektsforskeren Johan Garder bestrides flere av Halbos påstander om stamfaren Jeppe Toreids forfedre (se Norsk Slektshistorisk Tidskrift X1 side l76 ff.) 111 TRB har ikke grunnet så mye på hvorfor en gammel slekt som har sittet på SØndre Teig i minst 300 år plutselig forsvinner fra garden i Her er det heller ikke snakk om mangel på arvtakere. Det ligger langt utenfor en bygdebokforfatters oppgave å spekulere på hva som var de mulige årsakene til at denne slekten forlot SØndre Teig. Jeg kan heller ikke finne svaret, men det må ha vzrt et slags "slektsdrama" omkring l680 som fgrte til at Gunner Åsmundsens etterkommere ikke ville bosette seg på SØndre Teig Fra det fgrste leddet Hallvard Gunnarson (nevnt 1376 og 139 1) blir Gunner Åsmundson f ca d. ca 1685 det 10. og siste leddet. For ordens skyld kan jeg nevne de andre leddene, men henviser ellers til nzrmere studium i bygdeboka for Enebakkneset. Ledd nr.2. Arne Hallvardson er ikke direkte nevnt, men nevnt gjennom sønnens vitneprov i Ledd nr.3 Hallvard Arneson vitner i og kan huske 80 år tilbake. Alle disse brevene dreier ceg om Lille Teig, som var et underbruk av SØndre Teig. Ledd nr.4 Arne (Hallvardson) blir ikke nevnt før 1574 i en sak for Oslo lagting. Denne arvestriden dreier seg om en tvist som går så langt tilbake som og denne Arne, som kalles den "gamle" i 1574 må vzre død f ~ 15 r 1 l fordi ledd nr.5. Håvard Arneson som også kan vzre d ~ i d 1511 da Håvards sønn, ledd nr. 6 Gunnar Håvardson kjgpte en part i Sgndre Teig. Det er fgrste gang Sgndre Teig er nevnt direkte i forbindelsen med denne slekta. I 1554 er det skifte etter Gunner Håvardson på SØndre Teig. Ledd nr.7. Åsmund Gunnarson er nevnt 1560/61. Ledd nr.8. Åse Åsmundsdtr er nevnt 1610 og hennes sønn. ledd nr.9: Asmund Villumsen er den f~rste vi har livslengden for. Han er født ca 1592 og døde Vi har altså fulgt clekten i 10 ledd i 300 år. Vi kan forsgke å regne ut den glennomsnittlige livslengden på hver generasjon. Regner vi med at ledd nr. 1 : Hallvard Gunnarson er f. Ca 1350 og ledd nr. 10 er som nevnt f.ca 1614; da blir generasjonsvekslingen på gjennomsnittlig 26,4 år. Det er kanskje litt i overkant. TBR går heller ikke helt god denne slektslitija. Mellom ledd 3 og 6 er det rom for andre teorier. TRB antyder at "gamle" Arne kan vzre sønn av ledd nr. 2 og da vil denne slektslinjen bestå av 9 ledd. Da blir generasjonsvekslingen på gjennomsnittlig 29,4 år. Det kommer en ny slekt på SØndre Teig i det gården blir delt i to bruk i Til det ene bruket kommer Torgjer Gulliksen. Han blir etterfulgt av sønnen Ola Torgjersen som i 1708 blir g. m. enka etter Villum Gulliksen Hunes, en sønnesønn av den foran nevnte Gunner Åsmundsen. Med enka fulgte hennes sønn fra f~rstekteskap med til SØndre Teig. nemlig Kristoffer Villumsen f som er det 13.ledd i denne slekta. Kristoffer ble aldri bruker på S~ndre Teig, og det ser ut som at det er den samme Kristoffer som dukker opp som skomaker i sak på Nordre Mysen i Enebakk Den som fulgte etter Ola Torgjersen som bruker på SØndre Teig var Kristoffers halvbror Torgler Olsen. Torgjer slutter på SØndre Teig 1744, og en ny halvbror Harald Olsen overtar garden. Det blir en ny omorganisering av garden, og Haralds part får navnet Mellom Teig.

4 Jeg vil tilslutt takke TRB for det store arbeidet han har nedlagt i det siste bindet om "Bygdehistorie for Fet, bosteds - og slektshistorie Enebakknecet". Dette bindet er ogsri like viktig for dem som er interessert i gardhistoria for Enebakk. Denne bygda har sterke bånd til hovedbygda på andre siden av Øyeren. Det kommer tydelig fram når en leser om gardshistoria for de enkelte gardene. Bygdebokforfatteren for Enebakk, Birger Kirkeby, fikk ikke fullf~rt (les publisert) gardshistorien for Enebakkneset fordi Enebakkneset ved komn~unereguleringen i 1962 ble overf~rtil Fet. Fet hadde ennå i 1962 ikke påbegynt arbeidet med gardshistoria. Det f~rste bindet for Fet kom i 1985 med Jan Erik Horgen som redaktgr. Nå er gardhistoria for Fet fullf~rt med bind 6 om Enebakkneset. Rir vi med Follo kan jeg ogsfi nevne gården NQstvedt i Ås som også kan ri slrktslinjr langt tilbake i tida. Iflg. Mamrn i bygdebok for Ås bd. 2 kan en sporr rn sammenhengrndr slrktsliqje på i 1870 tilbake til Sr sidr 71 ff 1 "Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård" Av Leif H. Eriksen i I i l Eidsvoll Historielag realiserer i disse dager et nytt initiativ som går ut på å publisere en lokalhistorisk bok hvert år, minst. Årets utgave er en spennende beretning otn et uvanlig industrieventyr av nasjonal betydning, som har manifestert seg med forskjellig produksjon i forskjellige epoker gjennom en års periode, og som har hatt viktige sideeffekter. Treskehg sanzla på låvebrua på Lille Teig i 1939, fru v: Hernml Jahr; Ole Teig, Edith Jahr; ukjent, Ruth Jahr; Johan Bqhler; Rolf Teig (gutt), Aljrecl B~lzler; Trygve Jalzr (nzed kornsekk) og Harn Jahi: f l Boka er skrevet av Leif H. Eriksen, en politisk veteran med arbeid i Arbeiderbladet gjennom et langt yrkesliv, som også har vaert statssekretzr, og som vokste opp tett ved Andelva i det merkelige "by"samfunnet Nygård som ble skapt som en f~lge av industriekspansjonen i B~hnsdalen. Historien om Andelva, om industrien den har gitt grunnlag for, og om Nygård, det mest folkerike tettstedet på Øvre Romerike f~rst på 1900-tallet, er så spesiell, også i nasjonal

5 sammenheng, at det er viktig å få den fortalt. Andelva er en liten, men utrolig flittig elv. Den starter sin tilvzrelse ved sgrenden av Hurdalsjaen. og etter en reise på 15,5 km. slår den seg sammen med Vorrna. På turen lager den i dag seks fosser som den genergst har stilt til vår disposisjon. Hadde vi kunnet bes~ke Andelva før den moderne industrien tok fossene, hadde vi kunnet telle ti - fire av dem i BØhnsdalen der elva lager et fall på 19 meter og skaper den stgrste vannkraftkilden i vid omkrets. pionerbedriften som i stor grad kom til å prege utviklingen innen norsk treforedlingsindustri i den vanskelige startfasen. Og uten industrien - ikke noe Nygard, den spesielle industriarbeiderbosettingen. I boka fgrer Eriksen oss inn i utviklingen, han trekker de lange linjer, gir den n~dvendige historiske bakgrunnen og skildrer hvordan elva ble brukt til ulike formål. Han beskriver hvordan den nye tid utnyttet den, presenterer oss for grundere som satset og lykkes og som etablerte den fgrste forskningsvirksomheten i Norge lagt til et industriforetak og hvor tekniske begavelser fikk utfoldet seg. Og han beretter om industriledelse som i krigs- og n~dsår også tok etisk ansvar. Men kanskje aller sterkest er Eriksens beretning om det arbeidermilj~et som utviklet seg på Nygård, og hvor han ut fra egne opplevelser gir et tidsbilde som ikke bar forsvinne for verken dagens befolkning eller for kommende slekter. BokEidsvoll, Eidsvoll Historielags nyskapning og dristige satsing, vil neste år innlemme i sin publikasjonsliste en utredning om Henrik Wergeland og Eidsvoll, forfattet av lektor Eirik Sundli. En stygg trilogi Wider~bilde fra 1936 ai1 Akershus Fylkesmusenm Andelva har opp gjennom hundreårene preget liv og virksomhet ikke bare sgr i Eidsvoll. Det er tvilsomt om vi noe sted vil finne en elv av samme stgrrelse, som har spilt en så betydnings-full rolle for et lokamilj~.uten -Andelva- ikke noe jernverk, heller ingen Carsten Anker og ingen staselig hovedbygning som i 1814 kunne gi plass til Riksforsamlingen og for all tid plassere Eidsvoll sentralt i vår historie. Uten Andelva - ingen tresliperier og ingen storindustri i BØhnsdalen - Per Otto Asak har kommet med tre artikler som han har kalt "En stygg trilogi" Den forste kommer her med tittel : Familien Faen Magnar Osland har i siste årboka (XXT 2005) om musikk på Romerike 1600-Og 1700 tallet tatt med litt om musikeren Jargen Samuelsen Faen. Han forpaktet i 1715 musikken i Ullensaker, Samin, Skedsmo og Fet. Han var lite popula-, antakelig mener forfatteren at han spilte for dårlig.

6 Jeg har en innvending mot argumentet at JØrgen spilte dårlig. Han hadde forpaktningen, dsv han ble regnet som profesjonell. Det betyr at de som leide han som musiker måtte betale mye mer enn når de leide inn "egne" musikere. Disse "egne" musikerne var vel bekjente av de som Ønsket musikken og spilte vel "svart" Noen som kjenner seg igjen i 2006? 1 Arvid O. Volsnes hadde i 1989 en lignende artikkel i "Akershus i mellom" nr 1, 1989 hvor undertegnede kom med en retting i Skytilen. Navnet Faen ser ut til å vzre et familienavn. Denne slekten har ikke sine rgtter på Romerike, men siden den angår Romerike må jeg ta med litt om denne slekta. Litt senere dukker den samme slekta opp igjen som slekten Fane! Utgangpunktet for denne slekten er, i kunsthistoriske kretser den "diffuse" Halvor Fanden. Halvor og hans slekt av treskjzrere og barokk-kunstnere er godt behandlet i Ås bygdebok bd.2 side 3 10 (red Trygve Vik) Halvor Torsen f. i Lier ca 1600 d på Ramstad i Ski regnes som stamfaren. Han skreiv egenhendig sitt innlegg i en arvestrid om garden Landfall (i Drammen) i 1646, og da skal han ha undertegnet sitt navn som "Halvor Fanden". Han hadde to sgnner som ble kunstnere: Som kunstnernavn dukker de opp med navnet Fanden eller rett og slett bare Faen. l. Anders Fanden d. ca på Holstad i Ås, stor etterslekt i Follo. 2. Samuel Fanden død 1675 på Vaterland i Oslo. Han er far til J JØrgen Samuelsen (Faen) som står oppf~rt som død på Stanger, Ullensaker Denne J~rgen må vzre den samme som forpaktet musikken på Romerike i J~rgen hadde 1 også en bror som hette Samuel. Han bodde i Christiania og kalte seg for Samuel Fane l Samuel Fanden var også far til Kirsten f.ca 1665 d Hun skrev seg som Kirsten Samuelsdtr. Fahne og ble g.m. Claus Pedersen LillestrØm av slekten Stabel. De hadde en sønn Claus Clausen som bodde på Nedre Åmot, Rzlingen (se Bygdehistorie for Rzlingen, red Lene Skovholt). Det er mange etterkommere etter slekten Faen og Fane som lever på Romerike i dag. Angående artikkel i Skytil nr Det er bestandig hyggelig å opl,cluge at det en skriver blir lest og kommentert. Fra Bent Nikolaisen har vi fått denne tilbakemeldingen. Vi tar gjerne kommentarer på det vi skriver: Jeg er nyinnmeldt medlem i LillestrØm Historielag og er derav også medlem i Romerike Historielag. Jeg hadde idag den store glede av å få mitt fgrste nummer av Skytilen i posten :-) og tillater meg med dette å komme med en kommentar til reportasjen om de digitale kirkebgkene på nett. Jeg fgler at hele reportasjen blir veldig negativt vinklet. Store filer, treg internettforbindelse, til nå få scannede sider osv... Det er nok sant alt sammen men ved å gjøre hovedelementer av det "negative" blir det ikke noen positiv sak av det, noe som jeg dog antar at det var ment som :-) Nar det gjelder hastighet på internett kan bare det å lese VG vzre en prgvelse. og bruken av de digitale kirkeb~kener vel ikke verre enn andre ting som angår bilder 0.1. på nett. Nei vanlig analogt modem er ikke tingen i dagens internet, men sånn er det nå bare med alt i verden det fordrer å vzre, om ikke på topp så iallefall delvis med i utviklingen. Grunnen til at "bare en br~kdel av kirkeb~kene finnes" er jo at arbeidet ikke har kommet så langt enda. Man scanner ca 3000 sider pr dag, og vi snakker om kirkeb~ker og nesten 2 millioner scannede sider. Man antar å vzre ferdig innen utgangen av 2008 noe jeg ser som utrolig bra. Jeg har

7 mine aner samlet på et sted som forel~pig ikke er så veldig godt representert blant de ferdig scannede bgkene men i de som finnes har jeg uker og måneder med jobbing, og etter litt "skumlesing" ser jeg at det finnes en eventyrlig mulighet her. Selvsagt tar det lang tid, veeeldig lang tid, men slektsforskning er ikke noe man blir ferdig med pi 4 uker. Men det vet de som driver med det, men det er vel det l som også er noe av grunnen til at det er så spennende og givende, og 1 kanskje drar til seg en spesiell gruppe mennesker...? Hadde jeg vzrt helt uten viten om tilbudet inntil jeg så denne reportasjen så ville jeg ikke tenkt så mye mer over det siden dette hgres max middelmådig ut. Man sannheten er at dette er en kjempesak som nesten burde på fremsiden... Selvfglgelig er det mulig at det fra min side føles slik fordi jeg er en spesielt ivrig slektsforsker (jeg har selvf~lgelig også bredbånd) og som virkelig bare ser de positive sidene av denne satsningen. Mulighetene er og blir enda mer enorme og en kjempe mulighet fordi som har slekt i andre steder av landet og f~lgelig slipper å reise langt for å finne kirkeb~ker. Men for å understreke det ordentlig en gang til: Dette er ingen surmaget kritikk eller noe sånt, jeg mener bare at sakens kjerne, digitaliseringen av kirkeb~kene, fortjener litt mer heder enn det som kom frem her... Jeg vil nesten kalle dette en av de stgrste revolusjonene innen slektsforskning noen gang. Bli abonnent pa Heimen og Lokalhistorisk magasin! Fa med deg det siste innen lokalhistorisk forskning i fagtidsskriftet Heimen, foruten en rekke bokmeldinger, og les b1.a. om hva andre historielag driver med i Lokalhistorisk magasin. For 2006 koster det kr. 230 for Heimen (for nye abonnenter) og kr. 150 for magasinet (begge 4 hefter i aret). Bestilles 2005 ogsa samtidig, er prisen kr. 400 for Heimen oci kr. 250 for maqasinet. w Landslaget for lokalhistorie institutt Gr h3orie og klassiske fag NTNU. i_ 7491 Trondheim. &i Tlf E-post posttbhistorielaq orq ForØvrig, takk for et fint blad som det skal bli en forn~yelse å studere nøyere. Vennlig hilsen Bent Nikolaisen

8 Etterlysing l Det er med beklagelse at vi av og til finner ut at bgker blir borte fra biblioteket vårt. Det er meningen at bgkene skal brukes på stedet, men det kan vel hende at en tar med seg en bok for å se nxrmere på den hjemme. Dersom du er en av dem som har en av våre bgker hos deg, ber vi innstendig om at den blir brakt tilbake. Fglgende bgker har vi hatt mange forespgrsler om, og håper inderlig at vi en dag kan se at de står i hyllene igjen: 4 stk Tingb~ker for Nedre Romerike Bygebok for H~land nr 4 Bygdehistorie for Skedsmo nr 3 Falla, Skrukkelia, Hurdal. Foto Gisle Midttun Rornerikskortet Skytilen fortsetter serien med gamle postkort. Denne gang fru SØrumsand. Denne gang kan vi by på et av landets flotteste jernbanekort! Det er utgitt i 1910 og har alt for at det skal påkalle en samlers interesse. Utgiver av kortet var M. Olsens papirhandel i Frederikshald. Gjennom nesten 57 år var Sgrumsand stasjon for to baner: Kongsvingerbanen og Urskog-Hglandsbanen. Den smalsporede "tertixrbanen" mellom Bingsfoss og Bj~rkelangen ble åpnet 14. l november To år senere, 15. desember 1898, ble banen forlenget til Skulerud og 7. desember 1903 ble banen fgrt fram de siste 2,4 kilometrene fra Bingsfoss til Sgrumsand. Navnet "Tertitten" skriver seg altså fra benevnelsen "tertixrbane". En kuriositet å nevne er at S~rumsand verken hadde stasjon eller stoppested da Kongsvingerbanen ble åpit i Fgrst etter 30 års drift, i desember 1892, ble det opprettet holdeplass her. På folkemunne ble den kalt "Kuskerud". I desember 1903 ble "Sgrumsanden stasjon" et faktum, i forbindelse med forlengelsen av UHB. I 1909 ble navnet endret til Sgrumsand. Urskog-Hglandsbanen ble nedlagt i 1960, men fortsatt som museumsbane i Sgrum og Blaker. Det finnes overraskende mange postkort med motiv fra nettopp Sgrumsand stasjon. Det skyldes trolig at unge og eldre fra store deler av landet foretok den spesielle rundreisen med jernbane og båt gjennom Akershus og Østfold. Fgrste etappe var å sitte på toget mellom Kristiania og Sgrumsand, der de gikk over i "Tertitten". Siden foregikk reisen ombord i båt, som rehgel Turisten, på strekningen Skulerud i H~land-Frederikshald (Halden). Siste etappe var tog tilbake til hovedstaden. Postkortet er hentet fra boka "Hilsen fra Romerike" som inneholder 390 gamle postkort. (Romeriksforlaget) Kjell Aasum

9 ROMERIKSKORTET

10 Etterlysing 2 Etterlysing 3 Erik Gjertsen skrev under kongehyldningen 1591 med dette segl. Kopien dere ser er en avskrift som befinner seg i Kjeldeskriftarkivet på Kringsjå i Oslo. Han er av de fire adelsmennene som da bodde på Romerike. Hei - trenger hjelp fra et godt slektshistoriker-nettverk: Sitter [ned familiearket til Peder Larsen Bærust og Anne Kristensd. på Sennerud i S~rum. Han er fra Bergaust i Veldre, og hun skal virre f~dt i Fet ca Jeg veit jeg en gang har lest en artikkel om denne familien, men kan ikke finne den igjen. og kan ikke huske hvor jeg har sett den. Kan noen hjelpe? Hjertelig takk! Det står litt om dem i Romerike Ættehistorielags årbok IV s 174, men er sikker jeg har sett mer om disse folka. Helsing Jan Erik Horgen Etterlysing 4 I bygdeboka for Skedsmo bd 2. side 66 er Erik oppført soln bosatt på Østre Asak i Skedsmo. I min artikkel fra Romerikstun, årbok XIX side 2 15 mener jeg det var Mellom Asak som Erik i 1591 fikk overlatt som fut på Nedre Romerike. Erik d ~de allerede i 1593 og ble merkelig nok gravlagt i nabobygda SØrum. SØrum hadde kanskje på grunn av den kjente SØrumztta (Sudreims~tt) en mer sentral posisjon så han Ønsket vel å gravlegges der? Erik er lite kjent i slektslitteraturen. Så vidt jeg veit hadde han ingen etterkommere i S~rum eller Skedsmo. Er det noen som veit mer vil jeg gjerne ha flere opplysninger om Erik Gjertsen. Vennlig hilsen Per Otto Asak 2742 Grua. Et skolebilde jeg matte jobbe mye med for 2 fcf~fram personene. Kan noen.fortelle noe om bildet? Gi beskjed til redaksjonen.

11 Kurs i byggeskikk og bygningsvern på Romerike. Romerike Historielag inviterer i samarbeid med Fortidsminneforeningen på Nedre Romerike til kurs i lokal byggeskikk og praktisk bevaring av denne. Det legges opp til et todelt kurs med en bolk nå på våren og en til hgsten. Det forel~pige programmet er: Forste bolk: O Hus i landskapet. Stilutvikling på bygninger på Romerike fra 1600 og fram til i dag. Tilpasning av tilbygg og nye bygningsvolumer til gammel bebyggelse Ekskursjon på Nedre Romerike der man ser på eksempler på de bergrte temaene fra kurskveldene. Andre bolk: Inventar, interigr og ildsteder i eldre hus 1 l.lo.2006 Farger og stil Praktisk istandsetting av gamle bygninger Ekskursjon på 0vre Romerike Kurskveldene vil bli holdt i lokalene til Romerike Historielag ved Skedsmo kirke. Kveldssamlingene vil starte kl 1900 og vare til ca Ekskursjonene vil vaere med buss. Startsted annonseres senere. Pris pr. kursbolk kr 400,-, alternativt kr 750,- for begge bolker. Bindende påmelding innen 15. februaa Fortidsminneforeningen DA tlf: / eller e-post "Mum" i Bollerudholen, Skaubygda i Nes. Foto Gisle Midttun Historielagets hus,fra baksiden. Et hus med lang historie.

12 Nytt nettsted for tradisjonshåndverk Maihaugen lai~sci-te 11j.l ig Handverksnett. Nettsledet forinidler informasjon oin tradisjonshindverk og ei- en felles satsing I'or to samarbeidsi~etl~crk: "Handi.ei-ksi~etli.crkel - nasjonall muscuinsneil\.erk I'or tradisjonell handi,erk" og "KTB - kompelansenell\.erk for tradisjonell b\.gghaildi.erk". Nettstcclet har den "nieningsfulle" elektroniske adressen: Samler lokal fotballhistorie Scoringer; spillere, lag og ildsjeler - nå skal Romerikes 100-årige ~fotbnllhistorie inn mellom ro permei: Ballen, den ligger hos RBjournrrlist og,foi-fatter Kjell Aasurn. Av Per Erik Fallet -Avsparket gikk i fjor, men fgrst nå er det blitt fart i sakene. Nå har jeg nemlig bevilget meg en fast skrivedag hver uke for å komme i mål. sier Aasum. Han lover en fotballbok tettpakket med store Øyeblikk, uforglemmelige spillere og historier fra mange av dem som har satt spor etter seg gjennom 100 år. - Men jeg må understreke at det ikke er noe fotballeksikon jeg har gitt meg i kast med. Boka bzrer nier form av å vzre en kavalkade fra regionen. sier forfatteren som publiserer på eget forlag - Romeriksforlaget. Fotballfrelst Motivasjonen til bokprosjektet henter han fra genuin fotballinteresse og stor forkjzrlighet for lokalhistorie. Stipendiat i tradisjonell Espen Marthinsen i arbeid med ved Feiring Jernverk. Byggeår : en gang mellom 1796 og I806 Bygd som brukar for bru over til masornkt-ansen Feiring Jernverk, Eidsvoll, Akershus - Jeg ble fotballfrelst på min fgrste kamp som sjuåring på Årnes stadion. Da spilte Raumnes & Årnes mot StrØmsgodset. Det var sommeren Siden den gang har fotballen stått helt sentralt i livet mitt, sier Aasum, som fra f ~ har r gitt ut b~kene "Hilsen fra Romerike" og "Hilsen fra Glåmdal" - begge lokalhistoriske bøker med fokus på gamle postkort. - Det er jo selvf~lgelig også historieinteressen min som ligger bak den nye boka. Jeg var naturlig nok klar over at det nylig var 100 år

13 siden Eidsvold Idrettsforening spilte semifinale i NM, og den begivenheten danner opptakten til den historiske delen. - Selv om jeg har samlet en god del materiale allerede, står mye igjen. Jeg trenger kontakt med folk som sitter på bilder og andre gamle effekter, morsomme eller kuri~se fortellinger eller annen informasjon som er relevant i boka. Ta kontakt! oppfordrer Aasum. Nylig fikk han for eksempel tilsendt et program fra cupfinalen i 1958, da LSK mgtte Skeid. LSK spilte jo tre cupfinaler på 1950-tallet - og tapte alle sammen! EIDSVOLL-HISTORIE: Kjell Sundt kunne,fortelle om Romerikes storlag, Eidsvold IF: Her sammen med Kjell Aasum pi Eidsvoll stadion. FOTO: ROAR GRØNSTAD, RB. Historier og bilder Med seg på laget har han også sin gode venn Arnfinn Fagerli, som arbeider i sporten i NRK. -Arnfinn er en statistikkmann av de sjeldne, og vil bistå i det som handler om tall og tabeller. Han har oversikt over hvem som scoret hvor og når, sier Aasum. I tillegg håper forfatteren på god hjelp fra det fotballinteresserte Romerike. NORRØNA: Et av Romerikes eldste lag, p i StrQmmen,,fotografert omkring (Utlint av Alf Steferud, Scoring på Åråsen Selv om det å skrive fotballhistorie er en krevende idrett i seg selv, har skribenten også egne meritter å vise til på gressmatta.

14 - Ja, til og med en scoring på Åråsen, men det var i På den tida var hovedbanen åpen for flere klubber enn i dag, ler Aasum, som gjorde sine scoringer for R&Å og FF Nesbuene, der han var formann i 10 år. Fotballelskeren har også hatt verv i Akershus Fotballkrets, blant annet i anleggskomiteen. -Jeg deltok på mitt fgrste fotballting som 18-åring i 1973 og har fulgt rimelig godt med siden den gang, forteller Kjell Aasum, som er bosatt i Ullensaker, men fortsatt medlem av Raumnes Historielag. Etterlysing 5 Er det noen av Skytilens lesere som kan hjelpe meg med opplysninger om forfedre til nedenfornevnte, ville jeg vzre takknemlig: 1.M~ller/husmann Ole Johannesen f (Baarlidalstangen,Eidsvoll.D~d , Trasop,Engereie,Eidsvoll. 2.Nasjonal soldat/husmann Lars Hansen f.ca 1770, d. 183 l,hanstua, Borstad, Eidsvoll og ektemake Dorte Hansd.f.ca Husmann Ole Olsen f.ca 1744, d. 1869,Bråten, Hovin,Nes. Hilsen Ragnhild Iversen Tlf Gjerdrum Historielag arrangerer: "Innf~ringskurs i slektsgransking". Tid: 2812, 713, 1413 og og en kveld på Historielagets hus. Sted: Kulturhuset kl Påmelding innen 1512 til: Ragnhild Ruud tlf: eller e-post: c2i.ncl Stein SØmn tlf: eller e-post: Kursavgift: Medlemmer kr. 150,- andre kr.250,- Kursleder: Tom Halvorsen 50 år med Enebakk historielag Av Henning Bergersen "Enebakk historielag har som formål å samle og utbre kunnskap om Enebakks historie på de forskjelligste felter og å vekke interesse for enebakkingenes kultur, liv og virke gjennom tidene. " I 1951 ble Øivin Ribsskog formann i Romerike historielag og han la raskt frem forslag om å danne lokale historielag i alle bygdene på Romerike. Disse skulle vzre tilsluttet Romerike historielag, som skulle vzre overbygning for historielagsbevegelsen på Romerike. Denne planen fikk umiddelbar tilslutning. Den 17. juli 1954 arrangerte Enebakk kommune et møte i Herredshuset for å dr~fte dannelsen av et historielag i Enebakk. F~lgende personer deltok: Ordf~rer Fritz Ungersnzss, Øivin Ribsskog, forskningsleder Andreas Holmsen, Konservator Edvard Bull, Trygve Arnesen, Barthold A. Butensch~n, Johannes Kristoffersen. Ulf Oppegaard og lensmann

15 Thor Strand. På dette mgtet ble det valgt et midlertidig styre som skulle forberede dannelsen av Enebakk historielag. 1 dette styret satt Butenschgn, Oppegaard og Strand. Konstituerende generalforsamling fant sted 29. mars 1955 og f~lgende 1 1 personer mgtte: Trygve Arnesen. Håkon Heiås, Bjarne Holm, Barthold A. Butenschgn, Sokneprest Larsen, Lzerer Olaf Haga, fru Haga, Magnus Haug, Ulf Oppegaard, lensmann Thor Strand, Izrer Edvard Svensgy og Ole Weng. Utkastet til lover ble vedtatt og det fgrste styret ble deretter valgt. Styret besto av formann Barthold A. Butenshgn, Thor Strand, Ulf Oppegaard, Ole Weng, Bjarne Holm, Håkon Heiaas og Magnus Haug. Sokneprest Larsen ble valgt til revisor. Alle i dette opprinnelige styret er nå gått bort. Det nye historielaget skulle arbeide med slektsforskning. minnesamlinglintervjuer, fotoregistrering, arkivregistrering, kulturminnevern, kulturregistrering på kart, rusleturerlskilting av kulturminner og bygdetundager. Enebakk historielag har imidlertid ikke vzrt alene om arbeidet med lokalhistorien i Enebakk. Foruten et tett samarbeid med Romerike historielag har også Enebakk kommune bidratt gjennom en rekke nemder og utvalg. Enebakk historielag har også arbeidet med to andre viktige saker, nemlig å utgi litteratur om Enebakk - med bygdeboka i spissen, og med opprettelse og vedlikehold av Enebakk bygdetun. Bygdetunet Det sies at tanken om et bygdetun i Enebakk f~rste gang ble fremmet av ordf~rer Jacob Svindal tidlig på 1930-tallet, men det var fgrst i 1940 at ordfgrer Bergsvig fikk den f~rste bygningen overdratt til kommunen. Hovedhuset fra Orderud ble nemlig revet og satt opp på bygdetunet i Bygdetunets beliggenhet er enestående. Det ligger sentralt i bygda og er omgitt av kulturminner på rekke og rad, med middelalderkirken som et naturlig midtpunkt. Tunet består i dag av fire hus som er flyttet hit fra gårder i bygda. Bygninger, inventar og redskap forteller om hvordan hverdagslivet kunne vzre på en middels stor gård i Enebakk rundt århundreskiftet Enebakk historielag har siden 1997 hatt driftsansvaret for bygdetunet. Den staselige hovedbygningen sto på gården Orderud fram til Den ble bygget på 1700-tallet og flyttet til bygdetunet i Bygningen var barndomshjemmet til Constance Onstad og er en gave fra henne. Med sine ca. to hundre år er stua tunets eldste bygning. Smia er bygget ca og flyttet til Bygdetunet fra Ubberud i Ytterbygda i Smia var gårdens verksted. Kjona er fra Vik i Ytterbygda. Den ble bygget på midten av 1800-tallet og flyttet til bygdetunet i I kjona tgrket man malt, lin, korn og Stabburet kommer fra gården Orderud. Det ble bygget ca og flyttet til bygdetunet i Bua var lagerplass for mat og korn. Kjone og smie ble plassert utenom selve tunet. 1 begge disse bygningene ble åpen ild benyttet i arbeidsoperasjonene og faren for gnist fra gl~dende stål eller sprakende ved gjorde derfor brannfaren stor. I 1966 ble det inngått avtale mellom bygdeboknemda, redaktgr Birger Kirkeby og hans assistent Rolf Eid. I årene som fulgte bes~kte Eid de fleste av bygdas gårder og en rekke småbruk for å samle inn stoff til den planlagte bygdehistorien. Birger Kirkeby deltok også i dette arbeidet. Den fgrste bygdeboka var gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda. Den så dagens lys i Tre år senere kom bind to som omhandlet gards- og slektshistorie for vestre og sgndre del av Kirkebygda og Hammeren med Skåka. Til slutt, i 199 1, kom bind tre som omhandlet gards- og slektshistorie for Dalefjerdingen, Ytterbygda med Brevikkroken og Rausj~. Bygdebgkene er utgitt av Enebakk kommune og er til salgs gjennom Enebakk kulturkontor, Enebakk bibliotek, Enebakk kommunale servicetorg eller hos DNB Nor i Ytterbygda.

16 Barthold A. Butenschon satt som leder i historielaget frem til valget i 1987, da han (etter 42 år) ~nsket avloming. Thor Strand ~nsket det samme. Etter anbefalning fra Ulf Oppegaard ble deretter Ase Killerud valgt til ny leder. Resten av styret var Ulf Oppegaard (nestleder), Christian Brevig (sekreta), Jan Svartebekk (kasserer), Inger Breyer, Barthold A. Butensch~n og Ole Weng. Nyere tider I Åse Killerud sin periode som leder ble aktiviteten i historielaget trappet ytterligere opp og dette forte til en sterk ~kning i antall medlemmer. Som leder var hun også en aktiv pådriver innenfor registrering og innsamling av gamle gjenstander og fotografier. Åse Killerud satt som leder av Enebakk historielag frem til årsmotet i 1998, da Christian Brevig overtok. Sammen med Håkon Tysdal jobbet Christian Brevig dette året blant annet med å legge fundamentet for bladet Ign. som kom til å se dagens lys i 1999 med Håkon Tysdal som redaktor. Håkon Tysdal hadde lenge gått rundt med ideen om et lokalhistorisk tidsskrift for Enebakk. I 1998 hentet han inn trykkpriser og presenterte en pakke for Brevig. De konkluderte begge med at det fantes en mengde interessant stoff som fortjente publisering. Dermed begynte Tysdal i nordenden av bygda og tok krets for krets. Etter å ha avsluttet den runden, med Rausjo som siste krets ut, la Ign seg på et tilnzrmet tema-konsept. Redaksjonsgruppa Håkon knyttet til seg i de forste årene var hovedsakelig Christian Brevig og Bj~rn Marthinsen, noe supplert av Åse Killerud. De forste årene ble Ign solgt som et frittstående lokalhistorisk skrift, men fra 2003 har bladet vzrt et populzrt medlemsblad for Enebakk historielag. Ign er nå inne i sin 8. årgang og med opplags~kning både i august 2005 (til 350 eks.) og i februar 2006 (til 400 eks.), må bladet kunne sies å ha vist seg svzrt levedyktig. Undertegnede overtok som redaktor i januar Allerede ved årsmotet i 1999 overtok Bjorn Marthinsen som leder for historielaget. Marthinsen var tidligere skogsarbeider og skrev også flere gode artikler i Ign om dette emnet. I Marthinsens periode trappet man noe ned på registreringsarbeidet, men fokuserte i stedet på rusleturer og mer utadvendt virksomhet. Bjorn Marthinsen satt som leder frem til årsmotet i 2003, da Andreas Bohler overtok vervet. L~rdag 29. oktober 2005 feiret Enebakk historielag seg selv med storstilt jubileumsmiddag på Ignarbakke i Kirkebygda, med nzrmere hundre gjester fra fjern og nzr. Åse Killerud ble på denne festen hoytidelig utnevnt til axesmedlem og fikk overakt et vakkert bilde av Enebakk-kunstneren Viggo Karlsen. Åse Killerud har sittet i styret kontinuerlig siden Andreas Bohler ble på årsmotet i desember 2005 gjenvalgt og er nå inne i sin tredje periode som leder. Bohler har i grove trekk viderefort sin forgjengers fokus på rusleturer og medlemsmoter. I tilegg har B~hler vist stort engasjement gjennom omfattende arbeid med nyutgivelsen av boka "Enebakk Herred. Bidrag til en bygde- og slektshistorie" av N.R. Aas. Året 2006 ser imidlertid ut til å bli svzrt aktivt for Enebakk historielag. Det nye styret planlegger å sette ytterligere fokus på viktige oppgaver som kulturminnevern og formidling av bygdas lokalhistorie. Ledere i Enebakk Historielag: : Barthold A. Butenschgn : Åse Killerud : Christian Brevig : BjØrn Marthinsen 2003! Andreas Bohler Redakterer av Ign: : Håkon Tysdal 2005! Henning Bergersen

17 B - BLAD RETURADRESSE: Romerike Historielag, postboks 175, 2021 Skedsmokorset Arrangements-kalender for Eidsvoll Historielag 2006: Torsdag 2. februar kl i Badet Kulturtun: Årsm~te Torsdag 9. mars kl i badet Kulturtun: Eidsvoll i Fokus. Minnem~te om Eirik Sundli Torsdag 6. april kl i FlØygir, Feriring: Vårm~te Lerdag 10. og sándag 11. juni: Historielaget er medarranggr i tilstelninger på Eidsvoll Bygdetun Torsdag 14. september k i Badet Kulturtun: Eidsvoll i Fokus. Arne Ekeland og hans kunst Torsdag 12. oktober kl i Badet Kulturtun: HØstmØte Torsdag 16. november kl i Badet Kulturtun: Eidsvoll i Fokus. Gunner Lj~dal kåserer om Olaf Baraas' forfatterskap Andre ting som vi ikke har noen eksakt dato på enda: HØsten 2006 planlegges i samarbeide med Eidsvoll Filologiske Selskap et arrangement i Sundet med tema: " Historie mellom to permer" Eidsvoll Historielag averterer sine arrangemmenter i Eidsvoll Ullensaker Blad. Arrangementene er åpne for alle!

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 3 september 2007 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Traktor fra Prestmosen Foto: Inger Program og møter, høst/vinter 2007 Foredragskvelder og utflukter: Søndag 16. september: Kulturminnedagen

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Årsmøte i Romerike Historielag

Årsmøte i Romerike Historielag Årsmøte i Romerike Historielag Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvor mange stemmer som hvert lag har, er gitt i lovene. Påmelding innen 1. juni til 63 87 88 90 eller rohist@online.no Styret Saksliste:!!!!!

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Det startet med Oskar Braaten og Harald Johnsen

Det startet med Oskar Braaten og Harald Johnsen Det startet med Oskar Braaten og Harald Johnsen En samtale mellom forfatteren Oskar Braaten og ordfører Harald Johnsen på toget til Kristiania en dag i september 1919, ser ut til å være selve opptakten

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok FRANK MARTON PEDERSEN 37 ÅR, GIFT, 3 BARN (ALLE JENTER) MEDLEM I SLEKT & DATA HAUGALAND I 1 ÅR SIVILINGENIØR I KJEMI, BOSATT I HAUGESUND SIDEN 2004 FØDT OG OPPVOKST

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen

Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen Jeg vil innledningsvis presisere at denne artikkelen bygger på et ytterst mangelfullt datamateriale. Liv Løvtjernet har samlet noe av informasjonen,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Innhold. Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13

Innhold. Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13 1 Innhold Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13 2 Bilder 3 28. Januar arrangerte vi en aksjonsdag. 60 studenter markedsførte aksjonen på sosiale medier. 4 Gisle og Rahim på aksjonsdagen.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Fremmøtte: Thor, Mona, Kjell Erik, Håvard, Jørn Harald, Bård og Elisabeth 1. Referatet fra forrige styremøte: godkjent. 2. Økonomi: - Avtalen

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

Asker, september 2014 Simen Agdestein

Asker, september 2014 Simen Agdestein Forord til ny utgave 22. november 2013 kunne vi slippe jubelen løs. Magnus Carlsen hadde blitt verdensmester. Et fantastisk eventyr hadde fått sin fantastiske avslutning. For min del begynte historien

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Carsten Ankers lysthus

Carsten Ankers lysthus Carsten Ankers lysthus program for åpningen lørdag 8. juni 2013 beskrivelse av prosjektet Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE

2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE 2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE HOVEDMÅL: Friluftsteateret Bronsebukkene skal sette opp det historisk baserte musikkspillet Bronsebukkene på Midtre Olimb i Jevnaker. Spillet skal i første omgang settes opp

Detaljer

Nr. 3 2000 38. arg. Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer

Nr. 3 2000 38. arg. Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer Nr. 3 2000 38. arg Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer MEDLEMSBLAD FOR TOTEN-TROLL RED. ARNE AAS 2857 SKREIA aas-ame@online.no NESTE UTGAVEAV

Detaljer

Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend

Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend Slik får du godkjent boka som grunnlag for medlemskap og/eller stipend Illustrasjoner: Vidar Høyvang Tekst: Lars Aarønæs Eget forlag? Gir du ut bøkene dine på eget forlag? Eller har du planer om å gjøre

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket.

Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Stein Olle Johansen Fortalt til: Eva Sauvage Stein er seksjonssjef ved Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie, og dermed både for Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet, og Dorabiblioteket. Jeg begynte

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Årsberetning 2013 Romerike Historielag ÅRSBERETNING 2013

Årsberetning 2013 Romerike Historielag ÅRSBERETNING 2013 Årsmøte i Romerike Historielag 2014 Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvor mange stemmer hvert lag har, er gitt i lovene. Delegatenes påmeldingsfrist var 17.mai. For medlemmer som ønsker å delta

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE HISTORIELAG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE HISTORIELAG INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE HISTORIELAG Tid: onsdag 26. juni kl 1830 (registrering fra kl 1800) Sted: Nansenbygget på Blaker Skanse Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2008 3. Regnskap 2008

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Bergensbanen med Skinnelangs

Bergensbanen med Skinnelangs Bergensbanen med Skinnelangs Foto: Axel Lindahl (Norsk Folkemuseum) Bli med i mål på Erlends eventyr langs Bergensbanen fra Roa til Bergen 22. til 23. august 2014 www.skinnelangs.no Bli med og feire at

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort Budstikka 59. årgang Nr. 5 Mai 2016 Månedens postkort De store vassdragene i Norge har mange ganger vært rammet av Flom. I Numedalslågen er kanskje flommen i 1927 mest kjent, da den bl.a. tok med seg Gamlebrua

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen! Da var en innholdsrik september måned over. Vi har startet opp med vikinggym sammen med resten av barnehagen. Førskolegruppene er godt i gang.

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Resultat Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Page 1 of 5 Rennleder: Thor Sandness Løypesjef: Øyvind Dahl Resultat Jenter 11-12 år 1 0064 Marianne Arnesen Mytting Sørum

Detaljer

Dette er et utdrag fra boka

Dette er et utdrag fra boka WHAT'S MY NAME Dette er et utdrag fra boka KENNETH PETTERSEN Dette utdraget er laget mtp markedsføring. WHAT'S MY NAME er Kenneth Pettersens debutbok. Boka er på 60 sider og har 88 dikt. Opplag: 100. Forfatterens

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer