D %# 0 4#EF'4 >)GH!G Ï J)'8K*J HML)L)L NOPNRQTSU7VWXYVZ[Z]\_^KZ3`7WKabcU7dfegZ3Z3hW9i jkk UgVkl`7mdfZ[no`6^ok" name="description"> D %# 0 4#EF'4 >)GH!G Ï J)'8K*J HML)L)L NOPNRQTSU7VWXYVZ[Z]\_^KZ3`7WKabcU7dfegZ3Z3hW9i jkk UgVkl`7mdfZ[no`6^ok">

Eks. Photonet i Japan: sende person bilder over mobiltelefon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eks. Photonet i Japan: sende person bilder over mobiltelefon."

Transkript

1 "!$# %& &(')#*,+$# %-./!$ 0 1(23*# 54 26*7489 ': '; 89')+4 #%<2=4 %0( 2$2') > D %# 0 4#EF'4 >)GH!G Ï J)'8K*J HML)L)L NOPNRQTSU7VWXYVZ[Z]\_^KZ3`7WKabcU7dfegZ3Z3hW9i jkk UgVkl`7mdfZ[no`6^ok plhu7qku7drwom`gu Ny økonomi: som industrialisering i i USA. Akselerert vekst gjennom IT, og spesielt pga. Internet/www siden 1994: høy tilvekst, lav inflasjon. Leder til rask endring, globalisering, lavere inngangskostnad, nyere forretningsmodeller, deregulering. Radio/mobilitet + internet/multitjenester. Dvs. Alltid tilkoplet + bredbånd. På verdensbasis svak økning i fast telefoni (til rundt 1 mdr. abonnenter), sterk økning i mobiltelefoni (fra 400 til 1400 mill. i ). Antall solgte PC er per år: ca. 100 mill. Sterk økning i Internett tilknyttede apparater alltid tilknyttet. Internett: to trender mobilt (WAP) og fast bredbånd. Mobilitet: personifisering, frihet, samhandling, enkelhet, kontroll. - både privat og profesjonsmessig. Privat: fast telefoni, Bluetooth. Yrke: mobilt, fra papir til IT, distribuert programvareutvikling. Eks. Photonet i Japan: sende person bilder over mobiltelefon. Innholdstilbydere vs. tjenestetilbydere. Fra intern, horisontal integrering til åpne, vertikalt oppdelte tjenester. Utfordringer: Forstå anvendere Nye forretningsmodeller, partnerskap, små vs. store. Teknikk i verdensklasse Innovasjon Ericsson mott: Vær først, best, kost-effektive. stpurv/wxryzw{kx }/~f7w 7~ƒ 3 K 7 7w K ˆŠ _ _{K~r ˆŒ _ 7 KˆfwRŽxR KŽ o 7 7x 7 K Større differensiering i IT-industri. Vekt på personlig frihet og livskvalitet. Overgang til IP-protokoller. Tale: 10 Kbps Video: = 1 Mbps Mulitmedia/data: > 1 Mbps Konvergens: - terminal (eks. for kartvisning) - tjenester (på tvers av plattformer, TV/Internett) - nettverk (samme nettverk/plattform for alle tjenester)

2 - marked (ulike aktører tilbyr andre /nye tjenester): eks. bilsalg + bank + Pris avhenger av tilbud, men også av utbredelse Sats på råvareproduksjon + IKT? Eks. Undervisning, e-handel, kommunale tjenester, trafikk/kart. - Livsstil: hvilerom, arbeidsrom P R c 7 K šfœk 7 ž cÿ7fÿ7 K œošrƒ oÿ7 7 Ÿg o 2 mill. abonnenter til GSM 900/ medarbeidere, 7 mrd. i omsetning. Eks. SMS tekstmelding, 10-15% dekning -> alle? 12 mill. tekstmeldinger/uke i des tegn/melding. Eks. 4 GSM-kanaler i parallell for Internett/multimedia. Eks. GPRS fra jan Eks. EDGE: videreutvikling av GMS = 300 Kbps. Eks. WAP: SMS + Internett Djuice.com egen WAP-terminal. Eks. Bluetooth kort radiokommunikasjon (10 m). Eks. UMTS, søknad Lisens okt. 2000? Skapt for innovasjon! Store utfordringer Ulike portaler: personlig, yrkesmessig. ªP«R 3 7±f²³/ ²K²o gµo g 7 ¹Y g 3º 7»_ 3 g²o 7 ¼ ½K¾ l g f f±r ²o¾gÀo±r ¾ Á] ² Triangulering av mottakerapparat mot minst 3 satellitter i geostasjonær bane. GPS operativt fra 1993 nå 10 meters nøyaktighet (fra mai 2000), 2-4 m i Nøyaktig i tid på 100 ns. Kan få dm/cm ved ekstra informasjon. Mottakerbrikke: 300 kr, i armbåndsur, 10m nøyaktighet tilkoplet kart o.a. GPS-marked:?? 8 bill $ i 2000, 16 bill. $ i Først skepsis i Europa, nå parallell utbygging i Galileo-prosjekt , mindre sårbarhet. Vekt på info-utility og tilleggstjenester. Massespredning: biler/mobiltelefoner. Lokaliseringstjenester: trigger-baserte, informasjonsbaserte Oppsparing Assistansetjenester Nytt market: 250 mrd. kr. i 2005 i Europa. Spesielle anvendelser: Luftfart trafikkontroll (fra ILS til GIS) Togkontroll, anleggmaskiner, hotellregistrering (av endringer) Presisjonsjordbruk, Oppmålingsarbeid (kart) Skipsstyring i havner, Offshore (brennstoffbesparing) Kombinasjon: posisjon, kommunikasjon og IT. Ha en proaktiv innstilling!

3 ÂÃPÄRÅTÆ7ÇfÈÊÉ ËÌÍoÆ6ÎzÏgÐoÑKËÒfÓ ÔoÇrÕKÖ YÒrØoÓ[Ù È7ËoÚÛ3Ü ÝcÞ ßKÈ7àÑKØKÕKÙ ØKÙ"ÔoÇrÕKÒfÇ"ÍoÌRÇáYàÈgÌÆ Clustra: startet i Nå San Francisco (hovedsete) og Trondheim (utvikling). 17 M$ i investorkapital. Produkt: Relasjonsdatabase for e-handel, høytilgjengelighet og pålitelighet, svartid, inkrementell oppgradering. 15 ms svartid på SQL-kommandoer. Eks. INMARSAT i 3 år uten brudd, Telcordia er største kunde. Vanskelig å få kapital, må til USA. Fra 20 til 120 personer i okt. 99 okt i Trondheim, med all utvikling og test. âãpäråcæ7çfèé/êëkì3í7î ïkðñ/òòí7ì3ì(ó[ôöõéy æ7ì[èoí6î í7ørí7èk ù_ú ûkî"üoçrèkøfçfëkýrççrëkî ígæ7ëkêì þ] ëkêøÿèk ëkè ûkæ7æ7êëkì3í Alcatel, Telettra: optisk fiberkabel, dvs. bredbåndsløsninger for aksessnett. 170 ansatte, 40 i utvikling. Halden og Oslo. Investeringer i bredbånd: øker med 30% per år. Enten radio/fiber for lokal spredning. Ser på nisjeprodukter. Suksessfaktorer: Kundefokus Ledetid: parallell utvikling, (6 12 mnd.), både maskin/programvare, gjenbruk/modularitet. Kompetanse i nettverk Åpne standarder Produksjon/logistikk: ikke for mye outsourcing! 625 mill. i aksjeportefølje, 50% til ansatte. 13% resultat for 1. kvartal 2000.! "#$&%(' )*+ $,-.,0/1-2134"4$ ' 4% av sykehuskostnader til medisinsk utstyr. Eks bill. $ globalt i 1995 til utstyr, 16% til utvikling. Mye feilslåtte satsinger. Eks. bildebehandling: røntgen, CT, MR, ultralyd. Trenger tettere kopling lege/utvikler, kjenne konkurrentens styrke, kjenne egen kompetanse (teknisk, forretningsmessig). Drivkrefter: redde liv, forbedre behandling, redusere kostnader, redusere ubehag for pasient. Eks. sugerør/mr for å fjerne hjernesvulster. Eks. elektronisk journal med bilder. Prisreduksjon på 15% per år for gitt produkt, så må ha verdiøkende tillegg hele tiden % intern kostnadsreduksjon per år ved Vingmed. Ingeniørkompetanse: egen kompetanse, integrasjonskompetanse, kundeinnsikt. Norsk utviklermarked er lite for den type kompetanse. Markedssegmenter: spesialist/univ.sykehus, lokalsykehus, primærlege. Ett nytt topp-produkt per år, brukes suksessivt i markedssegmentene ovenfor. Mål: 25% vekst/år (siste 2 år: 50%). 15% intern kostnadsproduksjon/år. GE kjøpte Vingmed: salgsøkning pga. GE-navn og introduksjon i nye markeder. Vingmed: nr. 2 i sitt spesialområde på verdensbasis.

4 Eks. SonoWand firma for hjernekirurgi i Trondheim: kople ultralyd og utstyrssporing under operasjon. Norge: liten på verdensbasis, så først etablere seg i Norge. Tar tid å introdusere ny teknologi blant leger. NB: mobiltelefoner ofte forbudt i sykehus, og generelt mye støy på nettet i sykehus. 8 9 : ;=<>1? ] ] ^ _ ` afcb IKT-næring: 30 trill. kr globalt, og 3dje største næring. Vekst: 2x verdens BNP-vekst. Norsk sysselsetting: meget høy (bare Island og Sveits høyere) : 40% (10 mdr. kr) økning i syketrygd og uføretrygd årsverk tapt fra 2000 til mill. kr mer til forskning, 3 mdr. kr ekstra til forskningsfond (nå 7 mrd. kr, fra 3 mrd. kr ). Næringssatsing: 350 mill kr. 950 mill. kr til ekstra lærerlønn, 100 mill. til IKT. 2.5 mdr. kr til statlig investeringsselskap. Konjunkturavgift: 1.5% (men norsk arbeidsgiveravgift er mye lavere enn i andre land). 14% skatt på aksjeutbytte til personlige skattytere. Utbytte økt fra 2 til 18 mdr. kr fra Endring i næringsbeskatning og delingsmodell fra Moms på tjenester, men unntak for helse, undervisning og kultur. enorge-plan: , rullerende plan, månedlig rapportering i regjering. Bredbåndsplan fra : bredbånd, UMTS, digitalt TV, bibliotek/helse-anvendelser, samt undervisning. Trenger omprioritering ved univ. og F-råd. Olje: 1/10 av verdien til vår menneskelige kapital. d e f g7h1ijj3i kmln1o3p1q gorst1u5v.iw&x(y kziwsitiwjs{ v}{ j3~ 1~ sjgv.s nivv.y Nå internasjonal bedrift: både aviser og ny industri, både papir og nett. Fra 1839, mye endring siden Konkurrenter: Yahoo, Telia, Telenor, osv. Partnerskap: Bonnier osv. Jfr. jernbaneutvikling: innovasjon, vekst, konsolidering. 7ƒ} 7 4ˆŠ Œ EŽ Ž ˆ Ž Œ Lš ˆ 3š ZŽG 3 ˆœ 3 1ˆ Ž ž ŸI 1 Lˆ š Ž š 3 3Ÿ š ž Ž Œ Ÿ\Ž3 Ž Iˆ Š 3 Ž W ŽEŽž3 Œ Lš ˆ š LŽGž Wª«Ÿ\Ž Juha Rupeli of Nokia, chairman. Ideas are cheap execution is everything. Betalingsmodeller? Se på mobilt nyhetsmarked. SMS: større marked enn annonsemarked. ± ² ³ µ ¹Gº»¹ ¼ ½L¾ À¹ Á6Â! à Ã# µ5µ Á&Ä(Å ÆLǹGÈÁÉ Ã4 Ê. Á6Ë1 Ì3 ¹ÊÎÍ4 Á1Ï6 Ê.µ Ì Áµ¹3Ð1¾¹Á̹3µÅ

5 Convergence: media, computer, communications. Digital economy: Intangible assets Uncertainty, highly dynamic New skills Value-added contents Mass customization New products and processes Smart organization: Virtual organizations 3 dimensions: ICT networks, knowledge networks, organizational networks Knowledge is key: Technology, people, organizations 5 th framework program, drawing from competence in: mobile communication, smart cards (from France), digital TV electronic payment SME networks Enterprise software Multicultural and multilingual society World class education system, Being world leader in many user industries (trains, plains, mobile telecom, shoes, textiles). Total: 14.6 bill. euro in % of EU budget, 4% of R&D in EU. Areas: System and services for the citizen New methods of work and electronic commerce Multimedia contents and work Integration technologies Ñ Ò Ñ Ñ Ó ÔÕÖÖ cø1ù5ú Û1Ü ÝLÞ ß.Õ3à1á6âã&ä(å æçãæócèêéëì ÙÔÕíß}î}ï.ðàà6í1ì ñ4éõß.ò àùõ é1ó æ5à1ßõëàõßß.ô Antikken: Slaver Middelalder: Kirke Industrialisering: Kapital Ny økonomi: Kunnskap og kommunikasjon: alt åpent, lik tilgang, dialog, erfaring, partnerskap. Verdiskaping: mer vekt på FoU og recurring revenues, mindre på fysisk produksjon og distribusjon. Fra klassisk produksjonsindustri til kommunikasjonsindustri: Eks: GEC (Marconi), ABB, Siemens, dels Kongsberg: Eks. NAVIAs salg av Autronica og Navia Aviation. Norge: god UH- og instituttsektor, moderat FoU-andel,

6 Ulemper i utadvendthet, dårlig kulturforståelse Konklusjon: Sats på nisjer med lokalt marked og kompetanse, allianser med internasjonale aktører med stort markedsapparat og merkenavn, tilpasse oss den nye økonomien. õ ö õ ølùú ûüýþÿ 4ú \ýû.úiû ú ûü1üú þ6ú ûý 1ý û! ú û#" cø%$ ü &'þþý Arne Hyttnes, SND: IKT-næring og anvendelser Eks. regionale klynger, OFUer. Oppstarthjelp: START-fond o.a. EXPO: 19 norske IKT-bedrifter, skape nettverk. Erik Skaug, NFR: IE-budsjett her blitt halvert fra 1991, flere nye firmaer trengs økt nyskaping. Geir Hovmork, Norsk romsenter: gjenkjøpsavtaler viktig. Romvirksomhet i Norge: 4.8 mrd. kr. i omsetning, 80% eksport, 2/3 til satellittkommunikasjon. Norsk romsenter: ca. 200 mill. per år, 3,5x effekt av investerte midler. Per Andreas Vogt, Norsk Eksportråd: Messer er viktig, tett samarbeid med SND. Nye bedrifter: tett samarbeid, ikke ferdige planer/produkter. Oddvar Aaserud, START-fond: investere i tidlige bedriftsfaser, 320 mill. kr. i kapital (50% SND, 18 aksjonærer), max 15 mill. kr per firma, 20-40% eierandel. 110 MNOK i finansiering, 17 bedrifter, hvorav 15 i IKT. Ytterligere 200 MNOK i annen kapital. Diskusjon: Bearbeid politikere mobilisere lokalpresse. Brev i pressen fra næringen. Popularisere FoU-stoff: eks. Forskningsnytt fra NFR. ( )*( +,.-/0& :9:;=< 5C37 2?5 3 ;=D%3EF2 F-/ 4G2 Regjeringens bredbåndsplan av Ny teknologi: gir sterk endringspress. Oljeinntekter synker, pensjonsutgifter øker, eksportbasert og landbasert industri har stagnert. Dvs. behov for ny næringsvirksomhet. EU: eeurope-plan, like mye vekt på IKT som euro og indre marked. Krever: Tillit, tilgang, kompetansen. Skolen er viktig. Bredbåndnett: Internett til alle innen 2004, ulike teknologier. Åpen konkurranse og offentlig etterspørsel. Offentlig satsing bør utlyse private investeringer. Eks. UMTS, økt tilgang til Telenors nett. Eks. Utdanningstjenester og kommunale tjenester over bredbånd. Eks. Elektronisk pasientjournal.

7 Hvor stor satsing? 8,3 mrd. kr i Sverige, 300 mill. kr i Norge. Forventet EU-beslutning i des. 2000: åpne teleoperatørenes nett for flere parter.

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Digitalisering=produktivitet

Digitalisering=produktivitet Til: Produktivitetskommisjonen Fra: IKT-Norge Digitalisering=produktivitet IKT har allerede gitt store produktivitetsforbedringer i mange sektorer. Perspektivmeldingen (2013) trekker fram IKT som en vesentlig

Detaljer

Bredbånd hele Østlandet på nett?

Bredbånd hele Østlandet på nett? Bredbånd hele Østlandet på nett? Et informasjonssamfunn for alle: Kartlegging og anbefalinger for bredbåndutbygging i Østlandsregionen med vekt på distriktene Frode Ramstad Johansen og Steinar Normann

Detaljer

Forord. For å kunne beskrive utviklingen på en god måte blir det i mange tilfeller nødvendig å velge andre kilder enn de offisielle statistikkene.

Forord. For å kunne beskrive utviklingen på en god måte blir det i mange tilfeller nødvendig å velge andre kilder enn de offisielle statistikkene. Forord I mai 2002 ble Regjeringens enorge-plan lagt fram. Den beskriver tre hovedmål for IT-politikken og fem satsingsområder som er viktige for å nå disse målene. Denne tilstandsrapporten gir et bilde

Detaljer

Abelias innspill til høring om IKT-politikken

Abelias innspill til høring om IKT-politikken Fornyings- og administrasjonsdepartementet PB 8004. Dep. 0030 Oslo Pb 5490 Majorstua 0305 Oslo Norway Tlf: 23 08 80 70 Faks: 23 08 80 71 Org. nr. 983489060 Oslo, 17.02.2006 Abelias innspill til høring

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer

Årsrapport 2002 dokumenterer Telenors sterke stilling i det norske markedet, en styrket leveransedyktighet i Norden og en videreutviklet posisjon som

Årsrapport 2002 dokumenterer Telenors sterke stilling i det norske markedet, en styrket leveransedyktighet i Norden og en videreutviklet posisjon som Årsrapport 2002 dokumenterer Telenors sterke stilling i det norske markedet, en styrket leveransedyktighet i Norden og en videreutviklet posisjon som internasjonalt mobilselskap. Telenor leverer moderne

Detaljer

Bredbånd i Norge Utfordringer, ambisjoner og tiltak

Bredbånd i Norge Utfordringer, ambisjoner og tiltak Norwegian Ministry of Modernisation Bredbånd i Norge Utfordringer, ambisjoner og tiltak Eirik Lae Solberg, Statssekretær (H), Moderniseringsdepartementet Takk for invitasjon.. Sted: Clarion Oslo Airport

Detaljer

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er blitt en så selvfølgelig del av arbeidslivet og næringslivet at det er lett å undervurdere IKT-sektorens

Detaljer

Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard

Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard Ståstedet Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen En rapport i prosjektet

Detaljer

UTSIKT. Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015. Oslo, 26.04.05. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

UTSIKT. Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015. Oslo, 26.04.05. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT UTSIKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015 Oslo, 26.04.05 1 2 Forord IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er

Detaljer

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er blitt en så selvfølgelig del av arbeidslivet og næringslivet at det er lett å undervurdere IKT-sektorens

Detaljer

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Innlevering IS-100 uke 35

Innlevering IS-100 uke 35 Innlevering IS-100 uke 35 Av: Glenn Greibesland Contents Innlevering IS-100 uke 35... 1 Svar med egne ord på de 5 spørsmålene/oppgavene som står på side 30 i boka, til venstre på sida, under: After reading

Detaljer

Strategi for elektronisk innhold

Strategi for elektronisk innhold Strategi for elektronisk innhold - Styrking av norsk innhold i elektroniske tjenester Kapittel Innholdsfortegnelse Side Innledning Oppsummering 2 3 1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA

ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA innhold Visjon 2 2005 i korte trekk 3 Dette er Data Respons 4 Hovedtall 6 Administrerende har ordet 8 Markedstrender 10 Forretningsområder 12 Markeder 14 Organisasjon 18

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

magasinet 1 2002 En FoU-historie Ny business med bransjeløsninger Bredbåndsinnhold helt frem til brukerne

magasinet 1 2002 En FoU-historie Ny business med bransjeløsninger Bredbåndsinnhold helt frem til brukerne magasinet 1 2002 En FoU-historie Bredbåndsinnhold helt frem til brukerne Ny business med bransjeløsninger Innhold Leder...................................... 2 En FoU-historie..............................

Detaljer

Telenor AS Årsrapport 1999

Telenor AS Årsrapport 1999 Telenor AS Årsrapport 1999 Innhold Hovedtall 2 Viktige hendelser i 1999 3 Dette er Telenor 4 Styrets beretning 10 Resultatregnskap Telenor Konsern 24 Balanse Telenor Konsern 25 Kontantstrøm Telenor Konsern

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor Arbeidsnotat nr. 16/2000 INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for av Svein Ulset Paul N. Gooderham PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i

Detaljer

1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4

1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4 3 INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål og målgruppe 4 2 SAMFUNNETS ØKENDE AVHENGIGHET AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG TELEKOMMUNIKASJON 5 2.1 Totalforsvarskonseptet - hele samfunnet skal bidra

Detaljer

Statistikk om informasjonsteknologi

Statistikk om informasjonsteknologi 98/1 Rapporter Reports Per Øivind Kolbjørnsen Statistikk om informasjonsteknologi Status, behov og utviklingsmuligheter Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne

Detaljer

Kommunikasjonssystem for

Kommunikasjonssystem for s IKT-plattform til En av Europas største landbaserte ny velferdsetat vindmølleparker Norges første Kommunikasjonssystem for Elektroteknisk infrastruktur til Nye Ahus PET/CT-skanner Nordens mest moderne

Detaljer

Framtidens helsevesen og nettbasert journal

Framtidens helsevesen og nettbasert journal Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Framtidens helsevesen og nettbasert journal Av: Per Hasvold Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato: 14.05.2001 1 Innledning Enhver uttalelse

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

3G Veien Fremover. Prosjekt INF 5260. Av Tim Mikael Osen & Vivi-Ann Ringnes

3G Veien Fremover. Prosjekt INF 5260. Av Tim Mikael Osen & Vivi-Ann Ringnes 3G Veien Fremover Prosjekt INF 5260 Av Tim Mikael Osen & Vivi-Ann Ringnes INNLEDNING... 3 FORMÅL... 3 HVA ER 3G... 4 WCDMA WIDEBAND CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS... 5 CDMA 2000 CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS

Detaljer

Innovasjon i helseindustrien

Innovasjon i helseindustrien ANNONSE MAI 2015 EFFEKTIVVELFERD.NO PÅ NETT: Les flere spørsmål og svar fra bransjeekspertene. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet DRØMMELØFTET for helsenæringen. s. 6 ANNONSE HVORDAN sertifiserer

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes.

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes. g llo. I ve been meaning to call you. How ke du var her. Non, prenez lautobus. Bien after the sno ise me in a way i have never thought of We would try to s so dissmayed i need to take a walk and look at

Detaljer