Tromsø Living for en mer attraktiv Tromsø-region Presentasjon av resultatene av forstudien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø Living for en mer attraktiv Tromsø-region Presentasjon av resultatene av forstudien"

Transkript

1 Tromsø Living for en mer attraktiv Tromsø-region Presentasjon av resultatene av forstudien Pressekonferanse SpareBank 1 Nord-Norge, kl 12

2 Pressekonferanse 12:00 Velkommen ved Bård A. Hall Adm. direktør Norinnova AS og prosjektansvarlig/styringsgruppeleder 12:05 Resultater ved Thomas K. Føre Rådgiver Norinnova AS og prosjektleder Tromsø Living 12:20 Kommentarer ved Oddmund Åsen Viseadm. direktør SpareBank 1 Nord-Norge 12:25 Plenumsspørsmål og intervjuer Representanter fra styringsgruppen og kunnskapsintensive virksomheter vil også være tilgjengelige for kommentarer

3 Bakgrunn Hard konkurranse om kompetanse Hvordan tiltrekke og beholde mennesker med høy kompetanse i kunnskapsintensive virksomheter i Tromsø-regionen? Forstudiens formål: Skaffe mer kunnskap

4 Gjennomføring Spørreundersøkelser 72 arbeidsgivere (av 155) 237 arbeidstakere (av 629) 101 studenter (av 130) Dybdeintervjuer med 8 arbeidsgivere Kartlegging av prosjekter/tiltak

5 Problemstilling Tiltrekke og beholde kompetanse i kunnskapsintensive virksomheter

6 Problemstilling Kommunen m.fl. Tiltrekke og beholde kompetanse i kunnskapsintensive virksomheter Alternative arbeidsplasser og karrieremuligheter i regionen Virksomhetene Kunnskapsmedarbeiderne Illustrasjoner hentet fra

7 Sterke kvaliteter Arbeidsverktøy Teamarbeid Innflytelse Toleranse Utviklingsmuligheter Fagmiljø Kunnskapsledelse Fleksitid Rekrutterings- og personalpolitikk Bedriftsrådgivning, regnskap, jus etc. Karrieremuligheter Tiltrekke og beholde kompetanse Tilgang på kompetanse Finansiering og offentlig tilrettelegging Livskvalitet Barnehage, skole, helse Kultur og fritid Sosial atmosfære Teknisk infrastruktur Innenriks flyrutetilbud Trygt Reiseavstand

8 Hovedutfordringer Plan/system for kompetanseutvikling Innføringsprogram for nyansatte Annen tilrettelegging for nyansatte (og tilflyttere) Int. arbeidsoppgaver og deltakelse på/i int. konferanser/nettverk Kunnskapsledelse Rekrutterings- og personalpolitikk Tilgang på kompetanse om utenlandske markeder Karrieremuligheter Tiltrekke og beholde kompetanse Tilgang på kompetanse Alternative arbeidsplasser og karrieremuligheter Finansiering og offentlig tilrettelegging Livskvalitet Tilgang på relevant etter- og videreutdanningstilbud Næringslivskompetanse hos offentlige saksbeh. og saksbehandlingstid

9 Skisse til hovedprosjekt Analyse/ drøfting Utfordringer Adressater Anbefalinger/ tiltak Tiltrekke kompetanse - Markedsføring - Felles rekruttering - Servicekontakt - Internship/trainee Beholde kompetanse - Kunnskapsledelse - Nettverksarbeid - Etter- og videreutdanningstilbud - Offentlig tjenesteyting

10 Tromsø Living for en mer attraktiv Tromsø-region Presentasjon av resultatene av forstudien Pressekonferanse SpareBank 1 Nord-Norge, kl 12

11 Backup

12 Skisse til hovedprosjekt Tiltrekke og beholde kompetanse i kunnskapsintensive virksomheter Alternative arbeidsplasser og karrieremuligheter Dybdeanalyser Styrke forståelse av kunnskapsledelse i regionen Gjennomføre dybdeanalyser på kunnskapsint. virksomheter Beskrive suksessfulle kunnskapsint. virksomheter Utvikle undervisningsmateriell FoU + kunnskapsintensive virksomheter + Tromsø kommune Tiltrekke kompetanse Beholde kompetanse Nettverksarbeid Markedsføring Felles rekruttering Internship/ trainee Servicekontakt Kunnskapsledelse Etter- og videreutd. Offentlig tjenesteyting Formål Styrke omdømmet til kunnskapsbyen/- regionen Tromsø Styrke rekruttering av høy komp. til virksomh./regionen Styrke mottak av tilflyttere til virks./ regionen Styrke tilgang på nyutdannede (med rel. arbeidserf.) Styrke utøvelse av kunnskapsledelse i virksomh./regionen Styrke int. rel. og int. forretningsmuligheter Styrke tilgang på etter-/videreutd.- tilbud Styrke saksbeh. (kompetent, rask og prioritert) Adressat(er) Tromsø kommune + FoU + NFTR + NHO + kunnskapsint. virksomheter Kunnskapsint. virksomheter + NFTR + NHO + Tromsø kommune Tromsø kommune/ Troms fylkeskomm. + kunnskapsint. virksomheter UiT + kunnskapsint. virksomheter + off. sektor Kunnskapsint. virksomheter Kunnskapsint. virksomheter + FoU + Tromsø kommune UiT + kunnskapsint. virksomheter Tromsø kommune + kunnskapsint. virksomheter

13 Hovedområder i analyse/drøfting Kunnskapsledelse Rekrutterings- og personalpolitikk Karrieremuligheter Tiltrekke og beholde kompetanse Tilgang på kompetanse Finansiering og offentlig tilrettelegging Livskvalitet

14 1. Kunnskapsledelse Fagmiljøet i virksomheten 97 % legger i stor grad til rette 91 % er tilfreds Faglige utviklingsmuligheter i virksomheten 90 % legger i stor grad til rette 84 % er tilfreds Innflytelse over eget arbeid 96 % legger i stor grad til rette 94 % er tilfreds Toleranse for ulike meninger 100 % legger i stor grad til rette 94 % er tilfreds Selvstendige arbeidsoppgaver 99 % legger i stor grad til rette 95 % er tilfreds Deltakelse på/i nasjonale konferanser/nettverk 39% legger i liten grad til rette 22% er lite tilfreds Deltakelse på/i internasjonale konferanser/nettverk 64% legger i liten grad til rette 33% er lite tilfreds Kreativt arbeid 28 % legger i liten grad til rette 31 % er lite tilfreds Plan/system for kompetanseutvikling 42% legger i liten grad til rette 47% er lite tilfreds Internasjonale arbeidsoppgaver 66% legger i liten grad til rette 31% er lite tilfreds

15 2. Rekrutterings- og personalpolitikk Konkurransedyktige lønnsbetingelser 85 % legger i stor grad til rette 70 % er tilfreds Øvrige frynsegoder 49 % legger i stor grad tilrette 65 % er tilfreds Kulturelle aktiviteter i regi av jobb 42 % legger i stor grad til rette 69 % er tilfreds Sportslige aktiviteter i regi av jobb 32 % legger i stor grad til rette 62 % er tilfreds Sosiale aktiviteter i regi av jobb 60 % legger i stor grad til rette 75 % er tilfreds Innføringsprogram for nyansatte 44% legger i liten grad til rette 48% er lite tilfreds Annen tilrettelegging for nysatte 85% legger i liten grad til rette 45% er lite tilfreds

16 3. Karrieremuligheter i regionen Alternative arbeidsplasser 67% er lite tilfreds (arbeidsgivere) Karrieremuligheter i regionen 48% er lite tilfreds (arbeidstakere) Internasjonale karrieremuligheter i andre virksomheter i regionen 68% er lite tilfreds (arbeidstakere) Hospitering/utveksling i andre virksomheter i regionen 83% legger i liten grad til rette 67% er lite tilfreds Internasjonale karrieremuligheter i virksomheten 81% legger i lite grad til rette 82% er lite tilfreds

17 4. Tilgang på kompetanse Tilgang på relevante utdanningstilbud i regionen 48% er lite tilfreds Tilgang på relevante videreutdanningstilbud i regionen 63% er lite tilfreds Tilgang på kjernekompetanse 44% er lite tilfreds Tilgang på personer med høyere utdanning 38% er lite tilfreds Tilgang på personer med lavere utdanning 39% er lite tilfreds Tilgang på språkkompetanse 32% er lite tilfreds Tilgang på kompetanse om utenlandske markeder 62% er lite tilfreds Tilgang på finansiell kompetanse (kompetente investorer) 54% er lite tilfreds Tilgang på FoU-tjenester 33% er lite tilfreds Tilgang på annen kompetanse (bedriftsrådgiving, regnskap etc.) 15% er lite tilfreds, 85% er tilfreds

18 5. Finansiering og offentlig tilrettelegging Tilgang på finansiering 34% er lite tilfreds med privat finansiering 50% er lite tilfreds med offentlig finansiering Offentlig tilrettelegging etc. 41% er lite tilfreds med etableringsvilkår 58% er lite tilfreds med næringslivskompetanse hos offentlige saksbehandlerere 60% er lite tilfreds med offentlig saksbehandlingstid 53% er lite tilfreds med tilgangen på attraktive næringseiendommer

19 6. Livskvalitet Kino, teater, konserter, café, uteliv etc. Nesten 100 % er tilfreds Kulturskoler, fritidsklubber etc. 84 % er tilfreds Organiserte idretts- og friluftsaktiviteter 93 % er tilfreds Natur- og friluftsområder 98 % er tilfreds Tjenestetilbud (Barnehager, skole, helse) 90 % er tilfreds Toleranse for andres meninger, holdinger og livsførsel 82 % er tilfreds Kostnadsnivå 14 % er tilfreds med boligpriser 56 % er tilfreds ned levekostnader Reisemuligheter og samferdsel Lokale sykkelveier, 25 % er tilfreds Lokale veier/parkeringsmuligheter, 62 % er tilfreds Flyrutetilbud utenlands, 40 % er tilfreds Regionens miljøprofil 59 % er tilfreds

20 Hovedutfordringer Alternative arbeidsplasser og karrieremuligheter Plan/system for kompetanseutvikling Innføringsprogram for nyansatte Internasjonale arbeidsoppgaver og deltakelse på/i internasjonale konferanser/nettverk Annen tilrettelegging for nyansatte (og tilflyttere) Tilgang på kompetanse om utenlandske markeder Tilgang på relevant etterog videreutdanningstilbud Næringslivskompetanse hos offentlige saksbehandlere og saksbehandlingstid

Tromsø Living. for en mer attraktiv Tromsø-region

Tromsø Living. for en mer attraktiv Tromsø-region Tromsø Living for en mer attraktiv Tromsø-region En forstudie om Tromsø-regionens og kunnskapsintensive virksomheters evne og vilje til å tiltrekke og beholde mennesker med høy kompetanse utarbeidet av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Kystens huserklæringen

Kystens huserklæringen Kystens huserklæringen 30.september 2015 1 Innhold Innledning... 3 Oppvekst og utdanning... 4 Helse... 5 Tillitsreform... 6 Bolig i Tromsø... 6 Samferdsel... 7 Klima- og miljøplan... 8 Grønn byutvikling

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Etablering av kunnskapspark i Levanger

Etablering av kunnskapspark i Levanger Etablering av kunnskapspark i Levanger Et forstudium Sluttrapport avsluttet 27.10.2010 Presentert for Formannskapet 9.2.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Litt om klynger 3. Næringsutviklingsaktører

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

Tverrfaglig, relevant og bortgjemt Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Tverrfaglig, relevant og bortgjemt Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig, relevant og bortgjemt Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

STAVANGER/SANDNES NORGE TRONDHEIM BERGEN TROMS TROMSØ

STAVANGER/SANDNES NORGE TRONDHEIM BERGEN TROMS TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2009 TROMSØ TAPER I TROMS Omsetningutviklingen i Tromsøs butikker er nå svakere enn veksten i resten av Troms. I gjennomsnitt vokser omsetningen i resten av

Detaljer

NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013

NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013 NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013 2 Forord Bærum Næringsråd takker alle som deltok på Næringslivsdagen 2013! Mandag 16. september på Scandic Fornebu ble en dag med aktuelle og gode foredrag, viktig nettverksbygging

Detaljer

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Innhold Forord 3 1 Hvorfor en strategi for arbeidskraft og rekruttering 5 1.1 innledning 5 1.2 Mål for strategien 7 1.3 Arbeidskraftsituasjonen

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN Høringsutkast 14.06.2012 11 2 Revisjonsoversikt Revisjon jonerrevisjo Revisjon gjelder 1 13.07.2012 Pkt. 2.2Planprosess

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Næringsrettet høgskolesatsing nhs

Næringsrettet høgskolesatsing nhs NIFU SKRIFTSERIE 17/2004 Marit Hubak Agnete Vabø Næringsrettet høgskolesatsing nhs Erfaringer og vegen videre NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer