Saman på vegen. Med rett til å verte sett og verdsett. Plan for trusopplæring i Hareid Kyrkjelyd. Detaljplan månad for månad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saman på vegen. Med rett til å verte sett og verdsett. Plan for trusopplæring i Hareid Kyrkjelyd. Detaljplan månad for månad 2013"

Transkript

1 aman på vegen. Med rett til å verte sett og verdsett. Plan for trusopplæring i Hareid Kyrkjelyd. Detaljplan månad for månad 2013 Gud gir og vi deler.

2 Alder år 01 år 02 år 03 år 04 år 05 år Namn på tiltak aman på vegen Babysong Alle, alle vil vi ha med; måbarnssang Tryggleik i kyrkja Gje tryggleik og Den fyrste song hjelp til å praktisere tru i heim og kyrkje Eg faldar mine hender små Lytt, leik og lær Heime i kyrkja Jesus har stått opp Hurra! Hurra! Mål for tiltak Bli kjende og reflektere rundt dåpen Gje tryggleik og hjelp til å praktisere tru i heim og kyrkje Minne om dåpsdag, og gi Bibefortelling Bli kjend og trygg i kyrkjerom og gudsteneste. Bli trygg på Jesus som ven Bli kjent med påskeevangeliet Livstolking og livsmeistring Underet i våre hender. jå seg som skapt av Gud til fellesskap og ongtradisjonar samhandling. 1. Trusart alme Trusart. Dåp som anker for vårt håp jå seg som skapt av Gud til fellesskap og samhandling Fremje tilhørsle og sjølvstende ved å kjenne kyrkja som eit kan-rom aman med fadrane sine Tema /innhald Tru og tradisjon i kyrkja Dåpsbefaling Dåpsliturgi Bøn, lystenning- Jesus som lyset i verda Joh 8,12 CD og historie som barnet kan klistre med. Tilpassa kyrkjeåret Bøner Lystenning Joh 8,12 Prossesjon Kyrie Luk 18,35-43 Gloria Luk 2,14 Påskevandring og musikkspel Kristen tru i praksis Fellesskap ongtradisjon song for maten Lystenning Kveldsbøn Kjent med kyrkjerommet og ledd i gudstenesta Lære om Bibelboka som kjelde til Jesusforteljingane Arbeidssmåtar Dåpssamtale Felles middag, song amling i kyrkja vår/ haust med utdeling av spisebrikke amling i kyrkja vår/ haust med utdeling av dåpsbilete Denne helsinga vert sendt i posten 2 krinssamlingar 1 fellessamling 1 gudsteneste med utdeling av 4 årsbok amling laurdag før Vandring gjennom palmesøndag og delta historia, song, leik og i gudstenesta palmesøndag samvær. Omfang/oppmøte samling/timar siste år 1 s /1 time/ 18s/2 t 18 s/1 t 1 s / 1 t. 1 s /1 t. 3 s /3 t 1 s /1 t 1 s/3 t 1 s/ 2,5 t Beskriving amtale i heim, kyrkje eller kontor amlast annankvar veke i kyrkja Annankvar veke amling i kyrkja med songleikar,deltaking og informasjon om trusopplæringa. amling i kyrkja med songleikar,deltaking og informasjon om trusopplæringa amlingar i kyrkja med forteljing song og vandringar og med øving til gudsteneste Alle har med ein eller fleire fadrar, ev.også foreldre Ansvar / ressursbruk J Å I T E I D E 06 år Frivillige Dåpsskule: Eg høyrer Jesus til Gjere kyrkja si opplæring like naturleg som skulen si. Bli kjende med kyrkjerom og handlingar i det. Relatere Jesus forteljingar til livet. Arbeide med sjølvbilete og identitet, tilhørsle og meistring jå Jesu møte dengong som hjelp til oss i ulike livshendingar i dag. Ritual og symbol Markus 10,13-16 Lukas 18,35-43 Lukas 8,22-25 Lukas 15,17-26 Lukas 22, 7-20 jå, høyre og gjere Lystenning Korsteikning Bøn Å være medhjelpar 4 krinssamlingar 1 fellesamling 1 gudsteneste med utdeling av 6 årsbok 5 s / 5 t 1 s /1,5 t 1 s/1,5t amlingar i kyrkja med dramatisering av forteljingar,øving på hugseord,deltaking i lystenning og fargelegjing. øndagskule, Hjørungavåg 10 s / Barnekor Bigset 15 s / amarbeid med barnehage 4 /5 år vår Påskevandring kyrkjebesøk 4 /5 år haust Hausttakkefest kyrkjebesøk 3 /5 år Førjulsbesøk barnehagebesøk 3 /5 år Julegudsteneste kyrkjebesøk

3 Alder 07 år 08 år- vår 08 år- haust 09 år 10 år vår 10 år - haust 11 år 12 år Kontinuerleg 9-12 år Namn på tiltak Kong David og vi - leir Tårnagent Guds gåver-vår glede og vårt ansvar Perler i kransen,- leriliv er topp Gud kjem til oss i Bibelens forteljingar Misjon- Guds gåver,omsorg og nærvær for alle Born av Guds regnboge Juniorkonfirmant Mini kantoriet Barnekantoriet Mål for tiltak Lære samanheng frå GT historiene og fram til Jesus Oppdagingsferd i kyrkja kape refleksjon rundt skaparverket og oss som skapte og ansvar for det len store forteljing. Gud høyrer når vi berfå visse om Gud vil gå saman med alle Kjennskap til Bibelen og vi kan bruke som openberringsbok. Bibelhistoria si bodskapen vidare evnene våre til å gje tidslinje og innhald og korleis bruke han Refleksjon over fastetida. i livet. Gamle og nye pakt tyrke kontakten i førpuberteten og gje visse om å verdi og tilhøying Livstolking og livsmeistring Finne skattar i kyrkja og knyte dette til livet Kjenne glede over å høyre til og ha ansvar for det skapte jå si eiga vesle forteljing i lys av Bibe- Refleksjon over korleis eigeverd og kristustilhøyring gjer mot til liv og ny start Tru og tradisjon i kyrkja Ting heng saman i trua, synge og be kattane i kyrkja, tårnet og klokkene Ansvarsboda 2.Mos 20, Den bortkome sauen Luk 15,4-9 akkeus Luk 19,1-9 Pinseforteljinga Kristuskransen Bibelen - den store forteljinga Joh3,16 Misjonsbodet Matt 28,16-20 Jesus er lyset John 12 Fadervår Matt 6,7-14 Velsigninga 4. Mos 6, Mos.7-9 Joh Fastetid Karneval Fastetid Påske Pinse Advent Jul Kristen tru i praksis Ta hensyn til kvarandre, be, delta på gudsteneste Undrande born på skattejakt møter trygge vaksne Finne noko å takke for yngje og be Oppgåver i gudste. Vi kan be om alle ting Bruke bibelleseplan ynge og be Oppgåver i gudste. Oppdage deleting ynge og be Oppgåver i gudste. Arbeidssmåtar Leirdøgn 1 samling i kyrkja laurdag og gudsteneste 2 krinssamlingar 1 fellsesamling 1 gudsteneste Leirdøgn 2 krinssamlingar 1 fellessamling 1 gudsteneste 3 krinssamlingar 1 fellessamling 2 gudsteneste 3 krinssamlingar 1 gudstenste yndefallet-oppstoda 2 krinssamlingar 1 fellessamling og ei gudsteneste Pynte kyrkja til påske og advent 9 samlingar Oppgåver i gudst. 2 gudsteneste 1 overnatting Omfang/oppmøte samling/timar siste år 2s/11t 1 s/5 t 1 s/2,5 t 2 s/3 t 1 s/1,5 t 1 s/1,5 t 2s/14t 2 s / 3 t 1 s / 1,5 1 / 1,5 t 4 s / 7 t 2 s / 3 t 3 s / 5 t 1 s / 3 t 9 s / 21 t 2 s / 3 t 1 s/ 7 t Beskriving Leik og oppgåver inne og ute. Ulike oppgvåre, mat, film, vandrig, leik,gudsteneste Aktivitetar/leik amtale og undring Lage til til gudste. Leikar oss gjennom perlene i kransen Aktivitetar og leik amtale og undring Oppgåver Lage til til gudste Aktivitetar og leik amtale og undring Oppgåver Lage til til gudste KODE B amlingar ute/inne Overnatting i kyrkja Førebu utegudsteneste Øve inn syngespel til jul Ansvar / ressursbruk J Å I T E I D E Frivillige / øndagsskule Hjørungavåg Barnekor Bigset / peidar Hareid / peidar Hjørungavåg amarbeid med skule 07år /2. kl. haust Hausttakkefest kyrkjebesøk 08 år/2. kl. vår Påskevandring kyrkjebesøk 09 år/3. kl. vår Pinse og Dåp kyrkjebesøk 09 år/4. kl. haust org og gravferd kyrkjebesøk 10 år/4. kl. vår Bibelkurs VGBB skulebesøk 10 år/5. kl. haust Kortversjon av VGBB skulebesøk år/1.-7.klasse Julegudsteneste kyrkjebesøk

4 Alder 13 år 14 år 15 år 15 år 16 år 17 år 18 år Frivillige Namn på tiltak Gled dykk alltid! Konfirmasjonsførebuing Eg- Guds medarbeidar Etter konfirmasjonen Når eg så skal ut i verda På eiga handmen aldri åleine Mitt liv og min draum i Guds hand Mål for tiltak Kjenne medansvar og amvær over tid rett til livsglede. kan vere krevande, vi øver oss på leir saman Gje kjensle av å høyre til, frimod til å søke hjelp, og mot til å ta eigne val. Utfordre til medarbeidarskap Kjenne at det er rom for kven ein er, tryggleik for forandring, von for framtida og kjensle av å vere rekna med. Livstolking og livsmeistring La den einskilde verte Gjennom kunnskap, trygg på tru og sitt refleksjon og erfaring tilhøyre som Guds barn skal den einskilde sjå jå eigen plan: og medarbeidar sitt liv i lys av kristen tru og kjenne eg sett, kaping - alme 8 Dåp - Matt 28 Kjenne Bibelen og trua verdsatt og til nytte i som ressurs i møte med kyrkjelyden nye utfordringar Nattverd 1. Kor 11 Jesus Død/Evig liv Opb 21 Misjon Apg 1,8 og 2,1f Tryggare i trua amtale og tru og tviltvil og tru - DHA, Å leve saman Reflektere over Utfordre til medarbeidarskap bibelforteljingar som grunnlag for liv og eigne val Reflektere over bibel-luforteljingar ressurs 1. Joh 1,9 15,11-32 for samhandling og Joh 21, tilhøyre. Fadervår Velsigninga Refleksjon over sorgprosessens veg til nyorientering. Tema /innhald Tru og tradisjon i kyrkja Den treeinige Gud Den miskunnsame samaritanene og det doble kjærleiksbodet- Lukas 10,25-37/Fil 4, Luk 10,38-42 Luk 19,1-11 Luk 5,17-26 Joh 8,1-12 Luk 22,54-63 Joh 13,4-17 Fadervår Velsigninga Tomasteksten Joh 20, Framtid og von Jer 29,11 Kristen tru i praksis Fellesskap og glede Tenesteoppgåver Feiring Andakt Bøn Tenesteoppgåver Gudstensteverkstad Gudstenesteoppgåver Andakt Bibeltekstverkstad Velsigne kvarandre ong Lystenning Bøn Arbeidssmåtar aman på leir, grupper ute og inne Weekend undervisning gudstenesteverkstad gudstenestar heimegrupper tenesteoppgåver aman med Ten -ing Heimegrupper amling med leik, grillig, tekstvekstad, andakt og bøn og velsigning for framtida Meistringsleikar der ein er avhenging av kvarandre Festmiddag med leik, mimring og refleksjon 1 s 4 t amling i kyrkjeromet Omfang/oppmøte samling/timar peidar Hjørungavåg/ peidar Hareid / Ten-ing 2s/13t 1 døgn 5 t 8 s 12 t 6 s 9 t 8 s 14 t 3 s 6 t 1 s 4 t 2 s 4 t 3 s/4,5 t 1 s 4 t Ikkje starta siste år Beskriving Vi er på ein leriplass med mange muligheite ute og inne Repetisjon, deltaking refleksjon Eit årssamling for konfirmantane på leirstaden. Festmiddag der ein minnes og feirar les breva dei skreiv til seg sjølv og samling i kyrkjeromet der ein får leggje draumen sin i Guds hand. Ansvar / ressursbruk J Å I T E I D E amarbeid med skule 13 år 7. kl. vår akramenta kyrkjebesøk 13 år 8. kl. haust Lokal kyrkjekunnskap kyrkjebesøk 14 år 8. kl. vår Gudstenesten kyrkjebesøk år/8.-10.klasse Julegudsteneste kyrkjebesøk

5 Årshjul for Hareid kyrkjelyd haust 2013 vår 2013 Konfirmantane øver gusdt Desember Januar 31. Nyttårsgudsteneste Inga gudsteneste 01. Konfirmantar ta igjen 24./25. Hareid, Julegudsteneter Gudsteneste Hareid 06. Bibelkurs 10 år/øve til gudst 15. ynge/spele jula inn 0 Hareid, Biblar 10 år år VGBB Konfirmantar øve gudst. 08. Lysmesse 5 Ung Messe Hareid, konf. 20. Bibelkurs 10 år Konfirmantar i heimar 01. peidargudsteneste Trusoppl.gudst.Tårnagent 8 år år VGBB 11 år Kode B November Februar Konfirmantar: Misjon Juniorkonf 24. Hareid, 1.s. adv. peidar tek del Gudst.på UFH med Ulstein år Konfirmantar i heimar 18 år Min draum Juniorkonfirmant 17. Ung messe med konf. Hareid Karneval, 11 år, år Kode B Konfirmantar 10 år: Misjon 10. Barnas misjonsdag Gudst.10 år, bibelteikna år /10 år Konfirmantar i heimar Konfirmantar:Evig liv-- 10 år Msjon 02/03. Minnegudsteneste 24. Oktober Gudsteneste i Hareid Vinterferie i skulane feb. -- Gudsteneste Hj.våg /12 år Konfirmantar Konfirmantar gudst 1 og 2 års dåp 27. Gudsteneste Gudsteneste Hareid 6 år 10. Juniorkonfirmantar Konfirmantar øver gudst Konfirmantar: Jesus 20. Gudsteneste med 50 års konf. Gudst. 12år 17. Juniorkonf.overnatte Konfirmantar KN ----Haustferie i skulane okt Trusopplæringsg. 8 år i Hareid Gudst i Hareid år/fadrar Konfirmantar: Nattverd 08 år 06. Gudsteneste i Hareid eptember 08 år 29. Gudsteneste i krins Gudsteneste 01. Juniorkonfirmanta 22. Gudsteneste i Hareid Gudsteneste og 2 års dåpsmarkering 15. Presentasjon av konfirmantar Gudsteneste 14 Konf.øve til samtaleg.28. Konfirmant leir 04 år 1./8. Trusoppl.gudst.utdelig av 4 års bok amtalegudst. Hareid, amtalegudsteneste konf. August Konfirmantar 4/ 7 år leir Juniorkonfirmant 25. Almskleiva m Gudsteneste i Hareid 05. Konfirmantar øver til konf 18. Gudsteneste Hareid, Konfirmasjon 11./ Fells med Ulsteinvik 17.mai gudst.i Hareid Gudsteneste i Hareid 1.pinsedag gudst. 20. Juniorkonfirmantar Friluftsgudst.Melshornet 26. Innskriving av nye konfirmantar Juli Mars April 28. Gudsteneste i Ulsteinvik 02. Juniorkonfirmantar Leir 9 og 13 år 21. Felles med Ulsteinvik på Hareid Gudsteneste I Ulsteinvik Misjonsstemne Holesanden Gudsteneste på Aarvak Felles med Ulsteinvik 23. I Hareid Mai Juni Gudsteneste i krinsane: Bigset Brandal/Kvitneset Hjørungavåg Almskleiva Melshornet

6 Januar 2013 øndag 01. Ingen gudsteneste øndag 06. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 13. Gudsteneste i Hareid kyrkje Utdeling av Biblar til 10 åringane øndag 20. Gudsteneste i Hareid kyrkje Ung messe konfirmantar og Ten-ing Nattverd øndag 27. Trusoppl.gudsteneste i Hareid kyrkje Tårnagenthelg for 8 åringane Arbeidsplan for Januar ende ut aktivitetskalender til frivillige lag og foreiningar ende ut liste med datoar vi treng leige bedehusa i krinsane.1.halvår Ferdigstille regnskap og årets budsjett. Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 5-6 år - Førebu dåpsskulen- Eg høyrer Jesus til Oppdatere lister og behov for spesiell tilrettelegging Avtale tidspunkt med barnehagane. Avtale med taxi for henting-bringing av borna. Lage brosjyrar og sende ut. 8 år- Tårnagenthelg ende ut invitasjon, førebu og gjennomfør 10 år- Førebu og gjennomføre bibelkurs Gud kjem til oss i Bibelens forteljingar ende ut invitasjon Avtale undervisningstid for VGBB med skulane krive namn i Biblane Lage gudstenesten på Powerpoint Mini og barnekoret tek del. Avtale songar til gudstenesta i februar. Undervisning i krinsane 11 år- Førebu opplegg Lage brosjyrar og sende ut. Undervisning i krinsane 12 år Førebu og lage brosjyrer 15 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Ta igjen timar Øving til Gudsteneste Gjere ferdig og sende ut opplegget til gruppeleiarar i heimane. Konfirmantforeldremøte der ein skriv seg på til hjelp på KN-innsamlinga, bestille materiell til KN-innsamlinga. Ung Messe med nattverd

7 Arbeidsplan for Februar Februar 2013 Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette øndag 03. Gudsteneste på UFH, Felles med Ulstein øndag 10. Gudsteneste i Hareid kyrkje Karnevalsgudsteneste med 11 åringar Mini og Barnekantoriet øndag 17. Gudsteneste i Hareid 10 åringane deltek. øndag 24. Gudsteneste i Hareid 6 år - Dåpsskulen- Eg høyrer Jesus til amle påmeldingar,skriv liste, krysse av oppmøte. Førebu samlingane i kyrkja. Undervisning i kyrkja Ta bilde av kvar enkelt til diplom. amle teikningane og legg dei ved diplomane. Planleggje gudstenesten. 10 år- Bibelkurs Gud kjem til oss i Bibelens forteljingar Undervisning i krinsane og øving i kyrkja til gudsteneste Lage gudstenesten på Powerpoint Gudsteneste med nattverd. Borna viser bibelteikna Mini og Barnekoret tek del. Bestillle roser morsdag 11 år- Born av Guds regnboge Undervisning i krinsane og øving i kyrkja til gudsteneste Lage gudstenesten på Powerpoint 12 år - Juniorkonfirmant- Lage brosjyrar og sende ut invitasjon. Avtale om leige av røykestova for overnattingshelga. 15 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Konfirmantgrupper i heimane. Lage ferdig spørsmålsarka.

8 Mars 2013 øndag 03. Gudsteneste på Hjørungavåg bedehus øndag 10. Gudsteneste i Hareid kyrkje 6 åringane tek del Arbeidsplan for Mars Annankvar mandag måbarnssang 1-4 år m/føresette 5 år - Faddersamling Jesus har stått opp! Hurra! Lage borsjyrer og invitere 5 åringane og fadrane til palmehelga Påskevandring for borna, fadrane og ev.foreldre. Minimusikal saman med mini og barnekantoriet. Delta i palmesøndagsgudstensta. 6 år - Dåpsskulen- Eg høyrer Jesus til Ordne med bøker til 6 åringane Lage gudstenesten på Power - Point. Undervisning i kyrkja. Laurdagen før gudstenesta øver ein på å ta imot boka, songane og å gå i prosesjon inn og dekke altarbordet. 12 år Juniorkonfirmant amle inn påmeldingar, skrive liste og krysse av for oppmøte. 2 samlingar i krinsane. jekke materiell til påskepynting. Overnatting i kyrkja, skriv og send ut brev til foreldra med opplysningar,og at dei kryssar av om dei kan hjelpe til. Handle inn saft,pappkoppar,grillkol,tennveske,osv. Drama, tekstlesing, kyrkjebøn,song, dåp, offer. Laurdag Juniorkonfirmantane overnatter øndag 17. Gudsteneste i Hareid kyrkje 12 åringane får diplomen sin øndag 24. Gudsteneste i Hareid kyrkje Palmesøndag 5 åringane med fadrane sine Mini og barnekantoriet øndag 31. Gudsteneste i Hareid kyrkje 15 år Konfirmantar EG - Guds medarbeidar Undervisning. Tema: Den Heilage Ande og Motivasjon til KN-innsamling. Kveldsmesse onsdagen før KN Lage Power-point. ette opp roder for konfirmantane, sette opp køyreliste for foreldre, og bollebakarliste. ende føresete brev om oppgåver og siste påminning saman med spørsmåla til konfirmantane til samtalegudstenesta. Innleverast slutten av mars. Bestille fotograf til samtalegudstenesta. jekke førebuingane for konfirmantfesten med KFUK/M. amarbeid med skule og barnehage Påskevandringar med barnehagar og 2. klassane.

9 April 2013 Arbeidsplan for April Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette øndag 07. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 14. Gudsteneste i Hareid kyrkje måbarnssangen tek del 1 år dåpsmarkering - Den fyrste song amle påmeldingar,skriv liste, krysse av oppmøte. Printe ut spisebrikke, skrive namn, dåpsdato og stad på brikka. Laminere den og lim på skliduk på baksida. krive på brosjyre 1 års dåpsdag. Lag til liste for å velgje bøn bilete til 2 års - dåpsdag. 2 år dåpsmarkering- Eg faldar mine hender små amle påmeldingar, skriv liste, kryss av oppmøte. kriv og ut 2 års dåpsbrosjyrar og legg ved år Konfirmantar EG - Guds medarbeidar amtalegudsteneste krive inn alle svara til kvar enkelt konfirmant. Redigere desse. Gå igjennom konfirmantsvara og førebu samtalegudstenesta, sette opp kvar den enkelte skal sitje, fordele oppgåvene til konfirmantane,og øve på dei.: dans, lesing,drama,lystenning, osv. jekke konfirmantkappene og finne passande kapper. Lage ny konfirmantbrosjyre. øndag 21. Gudsteneste i Hareid kyrkje amarbeid med skule barnehage. øndag 28. amtalegudsteneste i Hareid kyrkje Konfirmantane

10 Arbeidsplan for mai. Mai 2013 øndag 05. Gudsteneste i Hareid kyrkje Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 09 - år Perler i kransen,-leirliv er topp Førebu og send ut invitasjon til leirdøgn 12 - år Juniorkonfirmantar - amling i krinsane. Pinse og bursdagsfest. Førebu siste samlinga til Holesanden med å klippe greiner til plakatane,teikne plakatar, amling Holesanden, gjer klart til slutten av august - Almskleiva. Grilling,leikar,bading 13 - år Gled deg alltid,-leir Førebu og send ut invitasjon til leirdøgn 14 - år Konfirmantar: EG - Guds medarbeidar Lag brosjyre, send ut invitasjon til nye konfirmantar/delast ut på skulen i mai. Førebu innskrivingsgudsteneste. Laurdag 11. Konfirmasjonsgudsteneste x2 øndag 12. Konfirmasjonsgudsteneste Torsdag 17. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 19. Gudsteneste i Hareid kyrkje Mandag 20. Friluftsgudsteneste på Melshornet øndag 26. Gudsteneste i Hareid kyrkje Innskriving av nye konfirmantar 15 - år Konfirmantar: EG - Guds medarbeidar Øve til konfirmasjonsgudstenesta. Lage til forbønskort til kvar konfirmant. Konfirmasjon. 16-år Fjorårskonfirmantar Kva no? Ringe skulane,sjekke kva tid det er eksamen. Lage brosjyre og sende ut. amarbeid med skule og barnehage Avtale besøk 3.klasse: Tema Kristi Himmelfart, Pinse og Dåp 8.klasse: Gudstenesten 7.klasse: akramenta

11 Arbeidsplan for juni. Juni 2013 øndag 02. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 09. Gudstenste i Hareid kyrkje øndag 16. Misjonsstemne på Holesanden øndag 23.Gudstenste i Hareid kyrkje Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 09 - år Perler i kransen,-leirliv er topp Førebu og gjennomfør leirdøgn på Kjeldsund 12 -år Juniorkonfirmant amling på Holesanden med grilling 13 - år Gled deg alltid,-leir Førebu og gjennomfør leirdøgn på Kjeldsund 16-år: Kva no? amling Kjeldsund, Handle grillkol, tennveske, saft?? Program amarbeid med skule og barnehage 7.kasse : akramenta øndag 30. Gudstenste i Ulstein kyrkje

12 Arbeidsplan for August August 2013 øndag 04. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 11. Gudsteneste øndag 18. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 25. Gudsteneste på Almskleiva Juniorkonfirmantar 7 - åringar Oppstart KFUK/M speidar ende ut aktivitetskalender og liste over datoar for leige av bedehusa i krinsane. Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 4 år Kyrkjeboka- Heime i kyrkja Bestille bøker. Avtale tidspunkt med barnehagane. Lage nye brosjyrer, sende ut invitasjon. Førebu samlingane i kyrkja. Legge opp gudsteneste 7 år Kong David og vi,- leirdøgn Førebu leir, leige ollid Delta på gudsteneste 8 år Haustakkefest Avtale tidspunkt med skulane og lage nye brosjyrar. 12 år Juniorkonfirmant- Lage nye brosjyrer, sende ut invitasjon. Påmelding,lister. Forbered samlingane til Almskleiva. Leige Holesanden 14 år Konfirmant - Eg Guds medarbeidar Lag ferdig konfirmantkalendar og sende han ut. Oppstart av konfirmantførebuninga, førebu week- end på Kjeldsund. Finne leiarar til week-enden.

13 Arbeidsplan for september eptember 2013 øndag 01. Gudsteneste i Hareid kyrkje Konfirmant - weekend Annankvar mandag måbarnssang 1-4 år m/føresette 1 og 2 -års dåpsmarkering - Den fyrste song - Eg faldar mine hender små Lage nye brosjyrar og sende ut invitasjon til dei som er døypt i juli til desember førre år.bestille bilder frå krifthuset A, med bøner ut frå val på lista frå 1-års dåpsmarkeringa og skriv namn,dåpsdato og stad bak på desse. jekke presentasjonsmateriell. 4 år Kyrkjeboka- Heime i kyrkja iste samling. Laurdagen før gudstenesta,- øving. Gudsteneste med utdeling av kyrkjeboka. øndag 08. Trusoppl.gudsteneste i Hareid kyrkje 4 åringane Mi kyrkjebok øndag 15. Presentasjon av konfirmantar øndag 22. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 29. Gudsteneste i krins 8 år Haustakkefest Guds gåver - vår glede og vårt ansvar ende ut invitasjonar. amle påmelding, lage lister. Førebu samlingane. 10-åringar Avtale tid med skulane. Lage nye brosjyrer, sende ut ivitasjon år Juniorkonfirmantar - Førebu samlingane. (amle materiell frå naturen til juledekorasjonar som vert laga på juleverkstad.) 14 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Konfirmantweek-end på Kjeldsund første helga i sept. Gudsteneste med presentasjon av konfirmantane. Undervisning nattverden Kyrkje/skule/barnehage Polentur 10. klasse

14 Arbeidsplan for oktober. Oktober 2013 øndag 06. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 13. Trusoppl.gudsteneste i Hareid kyrkje 8 åringane Hausttakkefest Annankvar torsdag måbarnssang 1-6 år m/føresette 1 år dåpsmarkering - Den fyrste song amle påmeldingar,skriv liste, krysse av oppmøte. Printe ut spisebrikke, skrive namn, dåpsdato og stad på brikka. Laminere den og lim på skliduk på baksida. krive på brosjyre 1 års dåpsdag. Lag til liste for å velgje bøn bilete til 2 års - dåpsdag. 2 år dåpsmarkering- Eg faldar mine hender små amle påmeldingar, skriv liste, kryss av oppmøte. kriv og ut 2 års dåpsbrosjyrar og legg ved. 8 år Haustakkefest Guds gåver - vår glede og vårt ansvar iste samling. Øve til gudstenesta på laurdag. Kjøp inn frukt og grønsaker. øndag gudsteneste - Hausttakkefest. øndag 20. Gudsteneste i Hareid kyrkje 50 års og årets konfirmantar øndag 27. Gudsteneste i Hareid kyrkje 10-åringar Misjon- Guds gåver, nærvær og omsorg for alle amle påmelding, lage lister. Førebu samlingane Misjon. 14 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Undervisning. Gudsteneste saman med 50-års konfirmantane. 18-år Min draum i Guds hand Lage brosjyrer, sende ut invitasjon til festmiddag og samling. (ett ned ein programkomite av 18-åringane og tilsette) Kyrkje/skule/barnehage Hausttakkefest med 2. klasse og barnehage 4.klasse: Avtale tidspunkt med skulane ; Tema: ORG

15 Arbeidsplan for november. November 2013 Bruk opp budsjettet Annankvar mandag måbarnssang 1-4 år m/føresette 10-Åringar: Øve til Barnas Misjonsdag. Gudsteneste med Barnas Misjonsdag. Laurdag 02. Minnegudsteneste øndag 03. Helgemessegudsteneste øndag 10. Trusopplgudsteneste 10 åringane Barnas Misjonsdag øndag 17. Gudsteneste i Hareid kyrkje Konfirmantane øndag 24. Gudsteneste i Hareid kyrkje 12 - år Juniorkonfirmantar - Øver på julespelet Invitere foreldre til å vere med på den. 15 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Evig liv - her og no! Øve til lysmesse. Avtale om heimegrupper 18-år Min draum i Guds hand Fest for 18 åringar, bedehsuet og avslutte i kyrkja Kyrkje/skule/barnehage: 4.klasse: I kyrkja med Tema: ORG 1.klasse: 8.klasse: Avtale tidspunkt med skulane Avtale tidspunkt med skulane Tema: HITORIE Barnehage og skulane: Avtale tid for Julegudstenester.

16 Arbeidsplan for desember. Desember 2013 øndag 01. peidargudsteneste øndag 08. Lysmesse med konfirmantane øndag 15. Gudsteneste/spele jula inn Hareid kyrkje Tirsdag 17. Barnehagegudsteneste Fredag 20: kulegudstenester x3 Oppdatere årslister og gå gjennom tiltak for spesiell tilretteleggin Avtale samarbeidet for våren med Ten-ing. Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 10-Åringar Gjere avtaler med skulane, bestille biblar og lage brosjyre 14 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Lysmesse. Lage nye konfirmantkalendara for våren. ende ut ved nyttår. Kyrkje/skule/barnehage 1.klasse: 8.klasse: Besøk i kyrkja; oppdagingsferd Besøk i kyrkja,tema: HITORIE øndag 22. ynge jula inn Barnehage: Avtale tidspunkt for julekrybbebesøk,songar og opp gåver til barneghagegudstenesten. Barneskulane: Avtale tidspunkt og oppgåver i julegudstenesteene Ungdomsskulen Avtale tidspunkt og oppgåver i julegudstenesteene Laurdag 24: Gudsteneste i Hareid kyrkje x2 øndag 25. Hareid kyrkje øndag 29. Gudsteneste i Hareid kyrkje Laurdag 31. Midnatssmesse i Hareid kyrkje

17 Ansvarsfordeling og ressursbruk: Dei ulike tilsette fagpersonane i Hareid kyrkjelyd er saman med dei ulike utval aktive premissleverandørar til soknerådet. Dei tilsette vil med utgangspunkt i kyrkja sin plan for trusopplæring, vere ansvarlege for den lokale plan sitt innhald, metodikk og gjennomføring og for kva diakonale, kulturelle og kyrkjemusikalske oppgåver born og unge går inn i. Dette fordrar vilje til samarbeid mellom tilsette av ulike arbeidsgjevarar i kyrkja, og at det vert lagt til rette for deltaking av frivillige og barnas primæransvarlege; foreldre/føresette. I oversikt over dei ulike tiltaka er det såleis lagt inn kven som er ansvarlege tilsette. 5. Ansvar og ressursbruk Prest Overordna ansvar for gudsteneste og læreinnhald. Være med i gudstenesteplanlegging og øving med ulike aktørar til gudstenester der born/unge er medaktørar 0-3 år Dåpssamtale Babysang Kyrkjelydspedagog Overordna ansvar for undervisningsplanen og gjennomføring. Kantor/vikar Overordna ansvar i det musikalske Utarbeide liste med kjernesalmer Integrere korarbeid i undervisningssamanhen Assistent i trusopplæringa. Ansvar for oppdatering av lister og tilretteleggingsbehov. Assistent i undervisninga. Kyrkjeverje Kyrkjetenar Ulønna Overordna ansvar for økonomiske rammer, rekneskap og rapportering Godkjenning av arbeidsplanar Ansvar for at undervisningsrom tilrettelagt x måbarnssang x x 4 år x x 5 år x x x 6 år x 8 år x x x 10 år x x 11 år x x 12 år x x Konfirmant x x x 15 år et.konf. x år x x amarbeid skule og barnehage x

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Semesterplan hausten 2016

Semesterplan hausten 2016 Semesterplan hausten 2016 Tysdag 23,08 Oppstart Søndag 28.08 10.45 Foreldremøte etter gudstenesta Presentasjonsgudsteneste kl 11.00 Tysdag 13.09 Nattverd Tysdag 04.10 Bøn Tysdag 25.10 Dåp Tysdag 08.11

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar.

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar. Bøner til gudstenestene i konfirmasjonstida Kyrkjerådet har i februar 2002 i samsvar med reglane for liturgisaker vedteke nye bøner for gudstenestene i konfirmasjonstida som liturgisk forsøkssak. 1. GUDSTENESTE

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Sjå elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Lokal grunnordning førebels vedteken av sokneråda Imsland, Vikedal og Sandeid i møte 5. juni 2012. Dei fire ulike strukturane for

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Kaupanger sokn

Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Kaupanger sokn Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Kaupanger sokn Sokn Kaupanger Kva har kyrkjelyden som hovudmål for trusopplæringa? Visjon: Saman vil vi gjera Kristus kjend, trudd, elska og etterfølgd! Fellesmål:Vi

Detaljer

Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Leikanger sokn

Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Leikanger sokn Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Leikanger sokn Sokn Leikanger Kva har kyrkjelyden som hovudmål for trusopplæringa? Visjon: Saman vil vi gjera Kristus kjend, trudd, elska og etterfølgd! Fellesmål:Vi

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Praktisk tilrettelegging

Praktisk tilrettelegging Praktisk tilrettelegging Dersom du no har lese den første delen av boka kan det godt vere at du ser føre deg korleis du vil utforme dåpsskulen dykkar. Då brukar du dei neste sidene kun som referanse. Dersom

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: "Loved"

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: Loved Konfirmant 2016 Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje Tema for året: "Loved" Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell 2016! Det nærmar seg konfirmasjonstid for dykk som er

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Stedje sokn

Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Stedje sokn Lokal plan: Størst av alt- og eg er med! Stedje sokn Sokn Stedje Kva har kyrkjelyden som hovudmål for trusopplæringa? Visjon: Saman vil vi gjera Kristus kjend, trudd, elska og etterfølgd! Fellesmål:Vi

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn.

Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn. Konfirmantplan for Skodje, Stordal og Ørskog sokn. Dei tre sokna har konfirmantarbeid kvar for seg, men sidan dei har felles kateket og er saman om fleire av tiltaka vert det laga ein felles plan. Denne

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR V e l k o m e n s o m konfirm ant Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende 2015 VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Påmelding/

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Barnehagen som kulturell og språkleg læringsarena

Barnehagen som kulturell og språkleg læringsarena Barnehagen som kulturell og språkleg læringsarena Reidunn Hernes 3. samling 13.04.10 Andre samling, 16.02.10. Reidunn Hernes Rommet snakkar til oss Korleis eit rom er innreia, fortel oss noko om kva det

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Bakgrunn I dåpen vert ein, ved vatn og Den Heilage Ande fullt og heilt innlemma i kyrkja samfunnet av dei heilage. Sjølve ritualet dreg både fortid

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Konf irmant Informasjonshefte om konf irmasjon i Foldnes, Landro og Fjell kyrkjer.

Konf irmant Informasjonshefte om konf irmasjon i Foldnes, Landro og Fjell kyrkjer. Konf irmant 2018 Informasjonshefte om konf irmasjon i Foldnes, Landro og Fjell kyrkjer. Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell 2017-2018! Det nærmar seg konfirmasjonstid for dykk som er fødde i 2003.

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22.

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22. Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1 Mai 2013 Medlemsblad GLYTTEN Side 1 Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 2 Helsing frå Lyngmo Det er ei glede å få kome med ei helsing frå Lyngmo

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP Siktemålet

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2015/2016 Nore Neset kyrkje Os Kan du Kyrkjelyd tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit spanande opplegg også i år, som

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2017 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer