Saman på vegen. Med rett til å verte sett og verdsett. Plan for trusopplæring i Hareid Kyrkjelyd. Detaljplan månad for månad 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saman på vegen. Med rett til å verte sett og verdsett. Plan for trusopplæring i Hareid Kyrkjelyd. Detaljplan månad for månad 2013"

Transkript

1 aman på vegen. Med rett til å verte sett og verdsett. Plan for trusopplæring i Hareid Kyrkjelyd. Detaljplan månad for månad 2013 Gud gir og vi deler.

2 Alder år 01 år 02 år 03 år 04 år 05 år Namn på tiltak aman på vegen Babysong Alle, alle vil vi ha med; måbarnssang Tryggleik i kyrkja Gje tryggleik og Den fyrste song hjelp til å praktisere tru i heim og kyrkje Eg faldar mine hender små Lytt, leik og lær Heime i kyrkja Jesus har stått opp Hurra! Hurra! Mål for tiltak Bli kjende og reflektere rundt dåpen Gje tryggleik og hjelp til å praktisere tru i heim og kyrkje Minne om dåpsdag, og gi Bibefortelling Bli kjend og trygg i kyrkjerom og gudsteneste. Bli trygg på Jesus som ven Bli kjent med påskeevangeliet Livstolking og livsmeistring Underet i våre hender. jå seg som skapt av Gud til fellesskap og ongtradisjonar samhandling. 1. Trusart alme Trusart. Dåp som anker for vårt håp jå seg som skapt av Gud til fellesskap og samhandling Fremje tilhørsle og sjølvstende ved å kjenne kyrkja som eit kan-rom aman med fadrane sine Tema /innhald Tru og tradisjon i kyrkja Dåpsbefaling Dåpsliturgi Bøn, lystenning- Jesus som lyset i verda Joh 8,12 CD og historie som barnet kan klistre med. Tilpassa kyrkjeåret Bøner Lystenning Joh 8,12 Prossesjon Kyrie Luk 18,35-43 Gloria Luk 2,14 Påskevandring og musikkspel Kristen tru i praksis Fellesskap ongtradisjon song for maten Lystenning Kveldsbøn Kjent med kyrkjerommet og ledd i gudstenesta Lære om Bibelboka som kjelde til Jesusforteljingane Arbeidssmåtar Dåpssamtale Felles middag, song amling i kyrkja vår/ haust med utdeling av spisebrikke amling i kyrkja vår/ haust med utdeling av dåpsbilete Denne helsinga vert sendt i posten 2 krinssamlingar 1 fellessamling 1 gudsteneste med utdeling av 4 årsbok amling laurdag før Vandring gjennom palmesøndag og delta historia, song, leik og i gudstenesta palmesøndag samvær. Omfang/oppmøte samling/timar siste år 1 s /1 time/ 18s/2 t 18 s/1 t 1 s / 1 t. 1 s /1 t. 3 s /3 t 1 s /1 t 1 s/3 t 1 s/ 2,5 t Beskriving amtale i heim, kyrkje eller kontor amlast annankvar veke i kyrkja Annankvar veke amling i kyrkja med songleikar,deltaking og informasjon om trusopplæringa. amling i kyrkja med songleikar,deltaking og informasjon om trusopplæringa amlingar i kyrkja med forteljing song og vandringar og med øving til gudsteneste Alle har med ein eller fleire fadrar, ev.også foreldre Ansvar / ressursbruk J Å I T E I D E 06 år Frivillige Dåpsskule: Eg høyrer Jesus til Gjere kyrkja si opplæring like naturleg som skulen si. Bli kjende med kyrkjerom og handlingar i det. Relatere Jesus forteljingar til livet. Arbeide med sjølvbilete og identitet, tilhørsle og meistring jå Jesu møte dengong som hjelp til oss i ulike livshendingar i dag. Ritual og symbol Markus 10,13-16 Lukas 18,35-43 Lukas 8,22-25 Lukas 15,17-26 Lukas 22, 7-20 jå, høyre og gjere Lystenning Korsteikning Bøn Å være medhjelpar 4 krinssamlingar 1 fellesamling 1 gudsteneste med utdeling av 6 årsbok 5 s / 5 t 1 s /1,5 t 1 s/1,5t amlingar i kyrkja med dramatisering av forteljingar,øving på hugseord,deltaking i lystenning og fargelegjing. øndagskule, Hjørungavåg 10 s / Barnekor Bigset 15 s / amarbeid med barnehage 4 /5 år vår Påskevandring kyrkjebesøk 4 /5 år haust Hausttakkefest kyrkjebesøk 3 /5 år Førjulsbesøk barnehagebesøk 3 /5 år Julegudsteneste kyrkjebesøk

3 Alder 07 år 08 år- vår 08 år- haust 09 år 10 år vår 10 år - haust 11 år 12 år Kontinuerleg 9-12 år Namn på tiltak Kong David og vi - leir Tårnagent Guds gåver-vår glede og vårt ansvar Perler i kransen,- leriliv er topp Gud kjem til oss i Bibelens forteljingar Misjon- Guds gåver,omsorg og nærvær for alle Born av Guds regnboge Juniorkonfirmant Mini kantoriet Barnekantoriet Mål for tiltak Lære samanheng frå GT historiene og fram til Jesus Oppdagingsferd i kyrkja kape refleksjon rundt skaparverket og oss som skapte og ansvar for det len store forteljing. Gud høyrer når vi berfå visse om Gud vil gå saman med alle Kjennskap til Bibelen og vi kan bruke som openberringsbok. Bibelhistoria si bodskapen vidare evnene våre til å gje tidslinje og innhald og korleis bruke han Refleksjon over fastetida. i livet. Gamle og nye pakt tyrke kontakten i førpuberteten og gje visse om å verdi og tilhøying Livstolking og livsmeistring Finne skattar i kyrkja og knyte dette til livet Kjenne glede over å høyre til og ha ansvar for det skapte jå si eiga vesle forteljing i lys av Bibe- Refleksjon over korleis eigeverd og kristustilhøyring gjer mot til liv og ny start Tru og tradisjon i kyrkja Ting heng saman i trua, synge og be kattane i kyrkja, tårnet og klokkene Ansvarsboda 2.Mos 20, Den bortkome sauen Luk 15,4-9 akkeus Luk 19,1-9 Pinseforteljinga Kristuskransen Bibelen - den store forteljinga Joh3,16 Misjonsbodet Matt 28,16-20 Jesus er lyset John 12 Fadervår Matt 6,7-14 Velsigninga 4. Mos 6, Mos.7-9 Joh Fastetid Karneval Fastetid Påske Pinse Advent Jul Kristen tru i praksis Ta hensyn til kvarandre, be, delta på gudsteneste Undrande born på skattejakt møter trygge vaksne Finne noko å takke for yngje og be Oppgåver i gudste. Vi kan be om alle ting Bruke bibelleseplan ynge og be Oppgåver i gudste. Oppdage deleting ynge og be Oppgåver i gudste. Arbeidssmåtar Leirdøgn 1 samling i kyrkja laurdag og gudsteneste 2 krinssamlingar 1 fellsesamling 1 gudsteneste Leirdøgn 2 krinssamlingar 1 fellessamling 1 gudsteneste 3 krinssamlingar 1 fellessamling 2 gudsteneste 3 krinssamlingar 1 gudstenste yndefallet-oppstoda 2 krinssamlingar 1 fellessamling og ei gudsteneste Pynte kyrkja til påske og advent 9 samlingar Oppgåver i gudst. 2 gudsteneste 1 overnatting Omfang/oppmøte samling/timar siste år 2s/11t 1 s/5 t 1 s/2,5 t 2 s/3 t 1 s/1,5 t 1 s/1,5 t 2s/14t 2 s / 3 t 1 s / 1,5 1 / 1,5 t 4 s / 7 t 2 s / 3 t 3 s / 5 t 1 s / 3 t 9 s / 21 t 2 s / 3 t 1 s/ 7 t Beskriving Leik og oppgåver inne og ute. Ulike oppgvåre, mat, film, vandrig, leik,gudsteneste Aktivitetar/leik amtale og undring Lage til til gudste. Leikar oss gjennom perlene i kransen Aktivitetar og leik amtale og undring Oppgåver Lage til til gudste Aktivitetar og leik amtale og undring Oppgåver Lage til til gudste KODE B amlingar ute/inne Overnatting i kyrkja Førebu utegudsteneste Øve inn syngespel til jul Ansvar / ressursbruk J Å I T E I D E Frivillige / øndagsskule Hjørungavåg Barnekor Bigset / peidar Hareid / peidar Hjørungavåg amarbeid med skule 07år /2. kl. haust Hausttakkefest kyrkjebesøk 08 år/2. kl. vår Påskevandring kyrkjebesøk 09 år/3. kl. vår Pinse og Dåp kyrkjebesøk 09 år/4. kl. haust org og gravferd kyrkjebesøk 10 år/4. kl. vår Bibelkurs VGBB skulebesøk 10 år/5. kl. haust Kortversjon av VGBB skulebesøk år/1.-7.klasse Julegudsteneste kyrkjebesøk

4 Alder 13 år 14 år 15 år 15 år 16 år 17 år 18 år Frivillige Namn på tiltak Gled dykk alltid! Konfirmasjonsførebuing Eg- Guds medarbeidar Etter konfirmasjonen Når eg så skal ut i verda På eiga handmen aldri åleine Mitt liv og min draum i Guds hand Mål for tiltak Kjenne medansvar og amvær over tid rett til livsglede. kan vere krevande, vi øver oss på leir saman Gje kjensle av å høyre til, frimod til å søke hjelp, og mot til å ta eigne val. Utfordre til medarbeidarskap Kjenne at det er rom for kven ein er, tryggleik for forandring, von for framtida og kjensle av å vere rekna med. Livstolking og livsmeistring La den einskilde verte Gjennom kunnskap, trygg på tru og sitt refleksjon og erfaring tilhøyre som Guds barn skal den einskilde sjå jå eigen plan: og medarbeidar sitt liv i lys av kristen tru og kjenne eg sett, kaping - alme 8 Dåp - Matt 28 Kjenne Bibelen og trua verdsatt og til nytte i som ressurs i møte med kyrkjelyden nye utfordringar Nattverd 1. Kor 11 Jesus Død/Evig liv Opb 21 Misjon Apg 1,8 og 2,1f Tryggare i trua amtale og tru og tviltvil og tru - DHA, Å leve saman Reflektere over Utfordre til medarbeidarskap bibelforteljingar som grunnlag for liv og eigne val Reflektere over bibel-luforteljingar ressurs 1. Joh 1,9 15,11-32 for samhandling og Joh 21, tilhøyre. Fadervår Velsigninga Refleksjon over sorgprosessens veg til nyorientering. Tema /innhald Tru og tradisjon i kyrkja Den treeinige Gud Den miskunnsame samaritanene og det doble kjærleiksbodet- Lukas 10,25-37/Fil 4, Luk 10,38-42 Luk 19,1-11 Luk 5,17-26 Joh 8,1-12 Luk 22,54-63 Joh 13,4-17 Fadervår Velsigninga Tomasteksten Joh 20, Framtid og von Jer 29,11 Kristen tru i praksis Fellesskap og glede Tenesteoppgåver Feiring Andakt Bøn Tenesteoppgåver Gudstensteverkstad Gudstenesteoppgåver Andakt Bibeltekstverkstad Velsigne kvarandre ong Lystenning Bøn Arbeidssmåtar aman på leir, grupper ute og inne Weekend undervisning gudstenesteverkstad gudstenestar heimegrupper tenesteoppgåver aman med Ten -ing Heimegrupper amling med leik, grillig, tekstvekstad, andakt og bøn og velsigning for framtida Meistringsleikar der ein er avhenging av kvarandre Festmiddag med leik, mimring og refleksjon 1 s 4 t amling i kyrkjeromet Omfang/oppmøte samling/timar peidar Hjørungavåg/ peidar Hareid / Ten-ing 2s/13t 1 døgn 5 t 8 s 12 t 6 s 9 t 8 s 14 t 3 s 6 t 1 s 4 t 2 s 4 t 3 s/4,5 t 1 s 4 t Ikkje starta siste år Beskriving Vi er på ein leriplass med mange muligheite ute og inne Repetisjon, deltaking refleksjon Eit årssamling for konfirmantane på leirstaden. Festmiddag der ein minnes og feirar les breva dei skreiv til seg sjølv og samling i kyrkjeromet der ein får leggje draumen sin i Guds hand. Ansvar / ressursbruk J Å I T E I D E amarbeid med skule 13 år 7. kl. vår akramenta kyrkjebesøk 13 år 8. kl. haust Lokal kyrkjekunnskap kyrkjebesøk 14 år 8. kl. vår Gudstenesten kyrkjebesøk år/8.-10.klasse Julegudsteneste kyrkjebesøk

5 Årshjul for Hareid kyrkjelyd haust 2013 vår 2013 Konfirmantane øver gusdt Desember Januar 31. Nyttårsgudsteneste Inga gudsteneste 01. Konfirmantar ta igjen 24./25. Hareid, Julegudsteneter Gudsteneste Hareid 06. Bibelkurs 10 år/øve til gudst 15. ynge/spele jula inn 0 Hareid, Biblar 10 år år VGBB Konfirmantar øve gudst. 08. Lysmesse 5 Ung Messe Hareid, konf. 20. Bibelkurs 10 år Konfirmantar i heimar 01. peidargudsteneste Trusoppl.gudst.Tårnagent 8 år år VGBB 11 år Kode B November Februar Konfirmantar: Misjon Juniorkonf 24. Hareid, 1.s. adv. peidar tek del Gudst.på UFH med Ulstein år Konfirmantar i heimar 18 år Min draum Juniorkonfirmant 17. Ung messe med konf. Hareid Karneval, 11 år, år Kode B Konfirmantar 10 år: Misjon 10. Barnas misjonsdag Gudst.10 år, bibelteikna år /10 år Konfirmantar i heimar Konfirmantar:Evig liv-- 10 år Msjon 02/03. Minnegudsteneste 24. Oktober Gudsteneste i Hareid Vinterferie i skulane feb. -- Gudsteneste Hj.våg /12 år Konfirmantar Konfirmantar gudst 1 og 2 års dåp 27. Gudsteneste Gudsteneste Hareid 6 år 10. Juniorkonfirmantar Konfirmantar øver gudst Konfirmantar: Jesus 20. Gudsteneste med 50 års konf. Gudst. 12år 17. Juniorkonf.overnatte Konfirmantar KN ----Haustferie i skulane okt Trusopplæringsg. 8 år i Hareid Gudst i Hareid år/fadrar Konfirmantar: Nattverd 08 år 06. Gudsteneste i Hareid eptember 08 år 29. Gudsteneste i krins Gudsteneste 01. Juniorkonfirmanta 22. Gudsteneste i Hareid Gudsteneste og 2 års dåpsmarkering 15. Presentasjon av konfirmantar Gudsteneste 14 Konf.øve til samtaleg.28. Konfirmant leir 04 år 1./8. Trusoppl.gudst.utdelig av 4 års bok amtalegudst. Hareid, amtalegudsteneste konf. August Konfirmantar 4/ 7 år leir Juniorkonfirmant 25. Almskleiva m Gudsteneste i Hareid 05. Konfirmantar øver til konf 18. Gudsteneste Hareid, Konfirmasjon 11./ Fells med Ulsteinvik 17.mai gudst.i Hareid Gudsteneste i Hareid 1.pinsedag gudst. 20. Juniorkonfirmantar Friluftsgudst.Melshornet 26. Innskriving av nye konfirmantar Juli Mars April 28. Gudsteneste i Ulsteinvik 02. Juniorkonfirmantar Leir 9 og 13 år 21. Felles med Ulsteinvik på Hareid Gudsteneste I Ulsteinvik Misjonsstemne Holesanden Gudsteneste på Aarvak Felles med Ulsteinvik 23. I Hareid Mai Juni Gudsteneste i krinsane: Bigset Brandal/Kvitneset Hjørungavåg Almskleiva Melshornet

6 Januar 2013 øndag 01. Ingen gudsteneste øndag 06. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 13. Gudsteneste i Hareid kyrkje Utdeling av Biblar til 10 åringane øndag 20. Gudsteneste i Hareid kyrkje Ung messe konfirmantar og Ten-ing Nattverd øndag 27. Trusoppl.gudsteneste i Hareid kyrkje Tårnagenthelg for 8 åringane Arbeidsplan for Januar ende ut aktivitetskalender til frivillige lag og foreiningar ende ut liste med datoar vi treng leige bedehusa i krinsane.1.halvår Ferdigstille regnskap og årets budsjett. Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 5-6 år - Førebu dåpsskulen- Eg høyrer Jesus til Oppdatere lister og behov for spesiell tilrettelegging Avtale tidspunkt med barnehagane. Avtale med taxi for henting-bringing av borna. Lage brosjyrar og sende ut. 8 år- Tårnagenthelg ende ut invitasjon, førebu og gjennomfør 10 år- Førebu og gjennomføre bibelkurs Gud kjem til oss i Bibelens forteljingar ende ut invitasjon Avtale undervisningstid for VGBB med skulane krive namn i Biblane Lage gudstenesten på Powerpoint Mini og barnekoret tek del. Avtale songar til gudstenesta i februar. Undervisning i krinsane 11 år- Førebu opplegg Lage brosjyrar og sende ut. Undervisning i krinsane 12 år Førebu og lage brosjyrer 15 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Ta igjen timar Øving til Gudsteneste Gjere ferdig og sende ut opplegget til gruppeleiarar i heimane. Konfirmantforeldremøte der ein skriv seg på til hjelp på KN-innsamlinga, bestille materiell til KN-innsamlinga. Ung Messe med nattverd

7 Arbeidsplan for Februar Februar 2013 Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette øndag 03. Gudsteneste på UFH, Felles med Ulstein øndag 10. Gudsteneste i Hareid kyrkje Karnevalsgudsteneste med 11 åringar Mini og Barnekantoriet øndag 17. Gudsteneste i Hareid 10 åringane deltek. øndag 24. Gudsteneste i Hareid 6 år - Dåpsskulen- Eg høyrer Jesus til amle påmeldingar,skriv liste, krysse av oppmøte. Førebu samlingane i kyrkja. Undervisning i kyrkja Ta bilde av kvar enkelt til diplom. amle teikningane og legg dei ved diplomane. Planleggje gudstenesten. 10 år- Bibelkurs Gud kjem til oss i Bibelens forteljingar Undervisning i krinsane og øving i kyrkja til gudsteneste Lage gudstenesten på Powerpoint Gudsteneste med nattverd. Borna viser bibelteikna Mini og Barnekoret tek del. Bestillle roser morsdag 11 år- Born av Guds regnboge Undervisning i krinsane og øving i kyrkja til gudsteneste Lage gudstenesten på Powerpoint 12 år - Juniorkonfirmant- Lage brosjyrar og sende ut invitasjon. Avtale om leige av røykestova for overnattingshelga. 15 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Konfirmantgrupper i heimane. Lage ferdig spørsmålsarka.

8 Mars 2013 øndag 03. Gudsteneste på Hjørungavåg bedehus øndag 10. Gudsteneste i Hareid kyrkje 6 åringane tek del Arbeidsplan for Mars Annankvar mandag måbarnssang 1-4 år m/føresette 5 år - Faddersamling Jesus har stått opp! Hurra! Lage borsjyrer og invitere 5 åringane og fadrane til palmehelga Påskevandring for borna, fadrane og ev.foreldre. Minimusikal saman med mini og barnekantoriet. Delta i palmesøndagsgudstensta. 6 år - Dåpsskulen- Eg høyrer Jesus til Ordne med bøker til 6 åringane Lage gudstenesten på Power - Point. Undervisning i kyrkja. Laurdagen før gudstenesta øver ein på å ta imot boka, songane og å gå i prosesjon inn og dekke altarbordet. 12 år Juniorkonfirmant amle inn påmeldingar, skrive liste og krysse av for oppmøte. 2 samlingar i krinsane. jekke materiell til påskepynting. Overnatting i kyrkja, skriv og send ut brev til foreldra med opplysningar,og at dei kryssar av om dei kan hjelpe til. Handle inn saft,pappkoppar,grillkol,tennveske,osv. Drama, tekstlesing, kyrkjebøn,song, dåp, offer. Laurdag Juniorkonfirmantane overnatter øndag 17. Gudsteneste i Hareid kyrkje 12 åringane får diplomen sin øndag 24. Gudsteneste i Hareid kyrkje Palmesøndag 5 åringane med fadrane sine Mini og barnekantoriet øndag 31. Gudsteneste i Hareid kyrkje 15 år Konfirmantar EG - Guds medarbeidar Undervisning. Tema: Den Heilage Ande og Motivasjon til KN-innsamling. Kveldsmesse onsdagen før KN Lage Power-point. ette opp roder for konfirmantane, sette opp køyreliste for foreldre, og bollebakarliste. ende føresete brev om oppgåver og siste påminning saman med spørsmåla til konfirmantane til samtalegudstenesta. Innleverast slutten av mars. Bestille fotograf til samtalegudstenesta. jekke førebuingane for konfirmantfesten med KFUK/M. amarbeid med skule og barnehage Påskevandringar med barnehagar og 2. klassane.

9 April 2013 Arbeidsplan for April Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette øndag 07. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 14. Gudsteneste i Hareid kyrkje måbarnssangen tek del 1 år dåpsmarkering - Den fyrste song amle påmeldingar,skriv liste, krysse av oppmøte. Printe ut spisebrikke, skrive namn, dåpsdato og stad på brikka. Laminere den og lim på skliduk på baksida. krive på brosjyre 1 års dåpsdag. Lag til liste for å velgje bøn bilete til 2 års - dåpsdag. 2 år dåpsmarkering- Eg faldar mine hender små amle påmeldingar, skriv liste, kryss av oppmøte. kriv og ut 2 års dåpsbrosjyrar og legg ved år Konfirmantar EG - Guds medarbeidar amtalegudsteneste krive inn alle svara til kvar enkelt konfirmant. Redigere desse. Gå igjennom konfirmantsvara og førebu samtalegudstenesta, sette opp kvar den enkelte skal sitje, fordele oppgåvene til konfirmantane,og øve på dei.: dans, lesing,drama,lystenning, osv. jekke konfirmantkappene og finne passande kapper. Lage ny konfirmantbrosjyre. øndag 21. Gudsteneste i Hareid kyrkje amarbeid med skule barnehage. øndag 28. amtalegudsteneste i Hareid kyrkje Konfirmantane

10 Arbeidsplan for mai. Mai 2013 øndag 05. Gudsteneste i Hareid kyrkje Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 09 - år Perler i kransen,-leirliv er topp Førebu og send ut invitasjon til leirdøgn 12 - år Juniorkonfirmantar - amling i krinsane. Pinse og bursdagsfest. Førebu siste samlinga til Holesanden med å klippe greiner til plakatane,teikne plakatar, amling Holesanden, gjer klart til slutten av august - Almskleiva. Grilling,leikar,bading 13 - år Gled deg alltid,-leir Førebu og send ut invitasjon til leirdøgn 14 - år Konfirmantar: EG - Guds medarbeidar Lag brosjyre, send ut invitasjon til nye konfirmantar/delast ut på skulen i mai. Førebu innskrivingsgudsteneste. Laurdag 11. Konfirmasjonsgudsteneste x2 øndag 12. Konfirmasjonsgudsteneste Torsdag 17. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 19. Gudsteneste i Hareid kyrkje Mandag 20. Friluftsgudsteneste på Melshornet øndag 26. Gudsteneste i Hareid kyrkje Innskriving av nye konfirmantar 15 - år Konfirmantar: EG - Guds medarbeidar Øve til konfirmasjonsgudstenesta. Lage til forbønskort til kvar konfirmant. Konfirmasjon. 16-år Fjorårskonfirmantar Kva no? Ringe skulane,sjekke kva tid det er eksamen. Lage brosjyre og sende ut. amarbeid med skule og barnehage Avtale besøk 3.klasse: Tema Kristi Himmelfart, Pinse og Dåp 8.klasse: Gudstenesten 7.klasse: akramenta

11 Arbeidsplan for juni. Juni 2013 øndag 02. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 09. Gudstenste i Hareid kyrkje øndag 16. Misjonsstemne på Holesanden øndag 23.Gudstenste i Hareid kyrkje Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 09 - år Perler i kransen,-leirliv er topp Førebu og gjennomfør leirdøgn på Kjeldsund 12 -år Juniorkonfirmant amling på Holesanden med grilling 13 - år Gled deg alltid,-leir Førebu og gjennomfør leirdøgn på Kjeldsund 16-år: Kva no? amling Kjeldsund, Handle grillkol, tennveske, saft?? Program amarbeid med skule og barnehage 7.kasse : akramenta øndag 30. Gudstenste i Ulstein kyrkje

12 Arbeidsplan for August August 2013 øndag 04. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 11. Gudsteneste øndag 18. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 25. Gudsteneste på Almskleiva Juniorkonfirmantar 7 - åringar Oppstart KFUK/M speidar ende ut aktivitetskalender og liste over datoar for leige av bedehusa i krinsane. Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 4 år Kyrkjeboka- Heime i kyrkja Bestille bøker. Avtale tidspunkt med barnehagane. Lage nye brosjyrer, sende ut invitasjon. Førebu samlingane i kyrkja. Legge opp gudsteneste 7 år Kong David og vi,- leirdøgn Førebu leir, leige ollid Delta på gudsteneste 8 år Haustakkefest Avtale tidspunkt med skulane og lage nye brosjyrar. 12 år Juniorkonfirmant- Lage nye brosjyrer, sende ut invitasjon. Påmelding,lister. Forbered samlingane til Almskleiva. Leige Holesanden 14 år Konfirmant - Eg Guds medarbeidar Lag ferdig konfirmantkalendar og sende han ut. Oppstart av konfirmantførebuninga, førebu week- end på Kjeldsund. Finne leiarar til week-enden.

13 Arbeidsplan for september eptember 2013 øndag 01. Gudsteneste i Hareid kyrkje Konfirmant - weekend Annankvar mandag måbarnssang 1-4 år m/føresette 1 og 2 -års dåpsmarkering - Den fyrste song - Eg faldar mine hender små Lage nye brosjyrar og sende ut invitasjon til dei som er døypt i juli til desember førre år.bestille bilder frå krifthuset A, med bøner ut frå val på lista frå 1-års dåpsmarkeringa og skriv namn,dåpsdato og stad bak på desse. jekke presentasjonsmateriell. 4 år Kyrkjeboka- Heime i kyrkja iste samling. Laurdagen før gudstenesta,- øving. Gudsteneste med utdeling av kyrkjeboka. øndag 08. Trusoppl.gudsteneste i Hareid kyrkje 4 åringane Mi kyrkjebok øndag 15. Presentasjon av konfirmantar øndag 22. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 29. Gudsteneste i krins 8 år Haustakkefest Guds gåver - vår glede og vårt ansvar ende ut invitasjonar. amle påmelding, lage lister. Førebu samlingane. 10-åringar Avtale tid med skulane. Lage nye brosjyrer, sende ut ivitasjon år Juniorkonfirmantar - Førebu samlingane. (amle materiell frå naturen til juledekorasjonar som vert laga på juleverkstad.) 14 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Konfirmantweek-end på Kjeldsund første helga i sept. Gudsteneste med presentasjon av konfirmantane. Undervisning nattverden Kyrkje/skule/barnehage Polentur 10. klasse

14 Arbeidsplan for oktober. Oktober 2013 øndag 06. Gudsteneste i Hareid kyrkje øndag 13. Trusoppl.gudsteneste i Hareid kyrkje 8 åringane Hausttakkefest Annankvar torsdag måbarnssang 1-6 år m/føresette 1 år dåpsmarkering - Den fyrste song amle påmeldingar,skriv liste, krysse av oppmøte. Printe ut spisebrikke, skrive namn, dåpsdato og stad på brikka. Laminere den og lim på skliduk på baksida. krive på brosjyre 1 års dåpsdag. Lag til liste for å velgje bøn bilete til 2 års - dåpsdag. 2 år dåpsmarkering- Eg faldar mine hender små amle påmeldingar, skriv liste, kryss av oppmøte. kriv og ut 2 års dåpsbrosjyrar og legg ved. 8 år Haustakkefest Guds gåver - vår glede og vårt ansvar iste samling. Øve til gudstenesta på laurdag. Kjøp inn frukt og grønsaker. øndag gudsteneste - Hausttakkefest. øndag 20. Gudsteneste i Hareid kyrkje 50 års og årets konfirmantar øndag 27. Gudsteneste i Hareid kyrkje 10-åringar Misjon- Guds gåver, nærvær og omsorg for alle amle påmelding, lage lister. Førebu samlingane Misjon. 14 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Undervisning. Gudsteneste saman med 50-års konfirmantane. 18-år Min draum i Guds hand Lage brosjyrer, sende ut invitasjon til festmiddag og samling. (ett ned ein programkomite av 18-åringane og tilsette) Kyrkje/skule/barnehage Hausttakkefest med 2. klasse og barnehage 4.klasse: Avtale tidspunkt med skulane ; Tema: ORG

15 Arbeidsplan for november. November 2013 Bruk opp budsjettet Annankvar mandag måbarnssang 1-4 år m/føresette 10-Åringar: Øve til Barnas Misjonsdag. Gudsteneste med Barnas Misjonsdag. Laurdag 02. Minnegudsteneste øndag 03. Helgemessegudsteneste øndag 10. Trusopplgudsteneste 10 åringane Barnas Misjonsdag øndag 17. Gudsteneste i Hareid kyrkje Konfirmantane øndag 24. Gudsteneste i Hareid kyrkje 12 - år Juniorkonfirmantar - Øver på julespelet Invitere foreldre til å vere med på den. 15 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Evig liv - her og no! Øve til lysmesse. Avtale om heimegrupper 18-år Min draum i Guds hand Fest for 18 åringar, bedehsuet og avslutte i kyrkja Kyrkje/skule/barnehage: 4.klasse: I kyrkja med Tema: ORG 1.klasse: 8.klasse: Avtale tidspunkt med skulane Avtale tidspunkt med skulane Tema: HITORIE Barnehage og skulane: Avtale tid for Julegudstenester.

16 Arbeidsplan for desember. Desember 2013 øndag 01. peidargudsteneste øndag 08. Lysmesse med konfirmantane øndag 15. Gudsteneste/spele jula inn Hareid kyrkje Tirsdag 17. Barnehagegudsteneste Fredag 20: kulegudstenester x3 Oppdatere årslister og gå gjennom tiltak for spesiell tilretteleggin Avtale samarbeidet for våren med Ten-ing. Annankvar torsdag måbarnssang 1-4 år m/føresette 10-Åringar Gjere avtaler med skulane, bestille biblar og lage brosjyre 14 år - Konfirmantar- Eg Guds medarbeidar Lysmesse. Lage nye konfirmantkalendara for våren. ende ut ved nyttår. Kyrkje/skule/barnehage 1.klasse: 8.klasse: Besøk i kyrkja; oppdagingsferd Besøk i kyrkja,tema: HITORIE øndag 22. ynge jula inn Barnehage: Avtale tidspunkt for julekrybbebesøk,songar og opp gåver til barneghagegudstenesten. Barneskulane: Avtale tidspunkt og oppgåver i julegudstenesteene Ungdomsskulen Avtale tidspunkt og oppgåver i julegudstenesteene Laurdag 24: Gudsteneste i Hareid kyrkje x2 øndag 25. Hareid kyrkje øndag 29. Gudsteneste i Hareid kyrkje Laurdag 31. Midnatssmesse i Hareid kyrkje

17 Ansvarsfordeling og ressursbruk: Dei ulike tilsette fagpersonane i Hareid kyrkjelyd er saman med dei ulike utval aktive premissleverandørar til soknerådet. Dei tilsette vil med utgangspunkt i kyrkja sin plan for trusopplæring, vere ansvarlege for den lokale plan sitt innhald, metodikk og gjennomføring og for kva diakonale, kulturelle og kyrkjemusikalske oppgåver born og unge går inn i. Dette fordrar vilje til samarbeid mellom tilsette av ulike arbeidsgjevarar i kyrkja, og at det vert lagt til rette for deltaking av frivillige og barnas primæransvarlege; foreldre/føresette. I oversikt over dei ulike tiltaka er det såleis lagt inn kven som er ansvarlege tilsette. 5. Ansvar og ressursbruk Prest Overordna ansvar for gudsteneste og læreinnhald. Være med i gudstenesteplanlegging og øving med ulike aktørar til gudstenester der born/unge er medaktørar 0-3 år Dåpssamtale Babysang Kyrkjelydspedagog Overordna ansvar for undervisningsplanen og gjennomføring. Kantor/vikar Overordna ansvar i det musikalske Utarbeide liste med kjernesalmer Integrere korarbeid i undervisningssamanhen Assistent i trusopplæringa. Ansvar for oppdatering av lister og tilretteleggingsbehov. Assistent i undervisninga. Kyrkjeverje Kyrkjetenar Ulønna Overordna ansvar for økonomiske rammer, rekneskap og rapportering Godkjenning av arbeidsplanar Ansvar for at undervisningsrom tilrettelagt x måbarnssang x x 4 år x x 5 år x x x 6 år x 8 år x x x 10 år x x 11 år x x 12 år x x Konfirmant x x x 15 år et.konf. x år x x amarbeid skule og barnehage x

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2015/2016 Nore Neset kyrkje Os Kan du Kyrkjelyd tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit spanande opplegg også i år, som

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet.

Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet. Frå Gudstenesteboka 2011 Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet. Innhald: Nokre hovudomgrep i ordninga s. 02 Ei gudsteneste

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Vår visjon: Å dele den fagre skatten

Vår visjon: Å dele den fagre skatten DEN NORSKE KYRKJA Balestrand Sokneråd VERKSEMDSPLAN FOR BALESTRAND KYRKJELYD Vår visjon: Å dele den fagre skatten Ta vare på den fagre skatten som er deg tiltrudd! Den Heilage Ande som bur i oss, skal

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12 Nr. 4-2012 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 76. årgang Grønt kor Les om Stryn Barnekor sitt grøne engasjement og omtanke for jorda vår. Side 16 Men Maria gøymde alt dette i hjartet

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer