Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Fjernkontroll Tilkoblinger... 7 Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger... 8 TV Menyegenskaper og -funksjoner...11 Generell TV Betjening Bruke DLNA-nettverkstjeneste Nettleser Programvareoppdatering Feilsøkingstips Typiske visningsmoduser for PC-inngang AV og HDMI signal Kompatibilitet Støttede filformater for USB-modus Norsk - 1 -

3 Sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT ÅPNE IKKE FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) FJERNES: INGEN DELER SOM KAN REPARERES INNVENDIG. OVERLAT VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Bruk av din LED TV under forhold med svært høy luftfuktighet kan skade apparatet. Hvis det er tordenvær eller storm, eller hvis TV-en ikke kommer til å bli brukt på en stund (for eksempel hvis du går bort på ferie), må du koble TV-apparatet fra strømnettet. Støpselet brukes til å koble apparatet fra strømnettet, og derfor må det være lett tilgjengelig. Utropstegnet i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om at det finnes viktige drifts-og vedlikeholdskostnader (service) i dokumentasjonen som følger med apparatet. Merk: Følg instruksjonene på skjermen for å betjene de relaterte funksjoner. VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker ADVARSEL: Aldri la mennesker (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mennesker som mangler erfaring og / eller kunnskap bruke elektriske apparater uten tilsyn. For ventilasjon, la det være en ledig plass på minst 10 cm rundt apparatet. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke plassere TV-en på overflater som er på skrå eller ustabile, TV-en kan velte. Bruk dette apparatet i et moderat klima. Støpselet må være lett tilgjengelig. Ikke plasser TV, møbler etc. på strømledningen. En skadet strømkabel/støpsel kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Håndtere kabelen med støpselet, ikke dra ut støpselet ved å dra i kabelen. Rør aldri strømledningen når du er våt på hendene, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk sjokk. Lag aldri knute på ledningen, og bind den aldri sammen med andre ledninger. Når kabelen er skadet, må den skiftes ut. Dette må utføres av kvalifiserte fagfolk. Ikke bruk denne TV-en på et fuktig sted Ikke utsett TV-en for væske. Hvis noen væske skulle falle inn i kabinettet, må du koble ut TV-en og få den undersøkt av kvalifisert personell før det brukes videre. Ikke utsett TV for direkte sollys eller andre varmekilder. TV-en må ikke plasseres i nærheten av åpen ild eller intens varme som en elektrisk varmeovn. Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader. Sørg for at åpen flammekilder, for eksempel tente stearinlys, ikke plasseres på toppen av TV-en. For å hindre skade, må denne TV festes til veggen i henhold til montering anvisningen (hvis muligheten er tilgjengelig). Av og til kan noen få ikke-aktive piksler forekomme på skjermen som faste punkt av blå, grønn eller rød. Merk at dette ikke vil påvirke produktets yteevne. Pass på så du ikke lager risper i skjermen med fingernegler eller andre harde ting. Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra kontakten. Bruk kun en myk, tørr klut ved rengjøring. Advarsel Fare for elektrisk sjokk Forsiktig Viktig Merknad Alvorlig skade eller død risiko Farlig spenning risiko Personskade eller skade på eiendom risiko Bruke systemet på riktig måte Flere merknader merket Norsk - 2 -

4 Komme i Gang Varslinger og funksjoner og tilbehør Miljøinformasjon Denne TV-en er designet for å konsumere mindre energi for å bidra til å redde miljøet. For å redusere strømforbruket, må du følge disse trinnene: Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som ligger i Bildemeny. Hvis du angir Strømsparemodussom Øko, vil TV-en gå over til strømsparingsmodus og lysstyrkenivået til TV-en vil gå tilbake til optimalt nivå. Merk at enkelte bildeinnstillinger ikke kan endres når TV-en er i strømsparingsmodus. Hvis Bilde Av er valgt, "Screen vil være slått i 15 sekunder."-melding vises. Velg GÅ VIDERE, og trykk OK for å fortsette. Skjermen blir av umiddelbart. Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den fra støpselet. Dette vil også redusere strømforbruket. Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spillmodus (valgfritt). Ethernet (LAN) for Internett-tilkobling og service n innebygd WiFi-støtte. DLNA Tilbehør som følger med Fjernkontroll: Batterier: 2 x AAA Instruksjonsmanual. Veiledning for å komme raskt i gang Side AV tilkoblingskabel. TV Kontrollknapper & drift Ventemodusvarsler 1) Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for eksempel fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slås på, vil følgende melding vises: "Standby Årsak Ingen Signal". Trykk OK for å fortsette. 2) Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt operert for en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slår på, vil følgende melding vises. Standby Årsak Ingen drift. Trykk OK for å fortsette. Funksjoner Fjernkontrollert farge LED TV. Fullt integrert digital / kabel-tv (DVB-TC) HDMI-innganger er for å koble en enhet som har en HDMI-kontakt. USB-inngang. Programmere opptak. Programtidsskifte OSD menysystem. SCART-kontakten for eksterne enheter (for eksempel DVD-spillere, PVR, videospill, etc.) Stereolydsystem. Teletext. Tilkobling for hodetelefoner. Automatisk programmering system. Manuell innstilling. Automatisk slå etter opptil seks timer. Sleep timer. Barnesikring. Automatisk lyd demping når der ikke er sending. NTSC-avspilling. AVL (Automatisk Volum Limiting). PLL (Frekvens Søk). PC-inngang. 1. Hvilemodus På/Av-knapp 2. TV/AV-knappen 3. Knapper for program opp/ned 4. Knapper for volum opp/ned Betjening av tastene på TV-apparatet Trykk for å redusere volumet, eller knappen for å øke volumet, slik at volumnivået (stolpe) vises på skjermen. Trykk P/CH + b-tasten for å velge neste program or P/CH - -tasten for å velge forrige program. Trykk eller -knappene samtidig for å vise Hovedmenyen. I hovedmenyen må du velge en undermeny med knappen TV/ AV og stille inn undermenyen ved hjelp av eller knappene. For å se hvilke alternativer som er tilgjengelige via menyen, se avsnittet om menysystemet i denne manualen. Trykk Norsk - 3 -

5 på TV/AV på kontrollpanelet for å bytte AV-moduser for TV-en. Merk: Funksjon indikasjoner på knappene vises på skjermen når de trykkes. Betjening av fjernkontrollen Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen for å ise hovedmenyen. Bruk knappene eller for å velge en menyfane og trykk på OK-knappen for å velge alternativ. Bruk knappene eller eller eller for å velge eller innstille et element. Trykk på BACK eller EXIT eller MENU for å avslutte en menyskjerm. Inngangsvalg Når du har koblet det eksterne systemet til TVen din, kan du velge andre inngangskilder. Trykk på (source) knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger for å endre kilde. Endre kanaler og volum Du kan også endre kanalen og justere volumet ved å bruke V+/- og P+/- knappene på TV-en. Du kan også endre kanaler ved å trykke på knappene på frontpanelet på TV-en. Sette inn batterier i fjernkontrollen Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen oppover forsiktig. Sett inn to AAA batterier. Sørg for å matche + og - endene på batteriene i batterirommet (Vær oppmerksom på polariteten) Sett dekselet på plass. Antenne / Kabeltilkobling Koble antenne- eller kabel-tv-kabelen til ANTENNEINNGANGEN (ANT-TV) på den nedre baksiden av TV-en. Varsling Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. VAREMERKE-ANERKJENNELSE "Dolby" og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. "HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC." DLNA, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED er varemerker, servicemerker eller sertifikatmerker for Digital Living Network Alliance. YouTube og YouTube-logoen er varemerker for Google Inc. Koble til strøm VIKTIG: TV-apparatet er designet for å operere på V AC, 50 Hz sokkel. Etter utpakking av fjernsynet; la det få romtemperatur før du kobler det til. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Informasjon til brukere om Avhending av Gammelt Utstyr og Batterier [EU bare] Symbolene indikerer at utstyr med disse symbolene ikke skal deponeres sammen med husholdningsavfall. Dersom du ønsker å deponere produktet eller batteri må dette gjøres i overensstemmelse med gjeldende innsamlingssystem eller fasiliteter for korrekt resirkulering. Merk: Skiltet Pb nedenfor med symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly. Produkter Batteri Norsk - 4 -

6 Spesifikasjon Fjernsynssending Mottak av kanaler Antall forhåndsstilte kanaler Kanalindikator RF-antenneinngang Operasjonsspenning Lyd Audio utgangseffekt (WRMS.) (10% THD) PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Skjermvisning 75 Ohm (ubalansert) V AC, 50Hz. Tysk + Nicam Stereo 2x12W Tekst-TV Trykk knappen for å velge. Trykk en gang til for å aktivere miksmodus. Trykk en gang til for å gå ut. Følg instruksjonene som vises på tekst-tv-skjermen. Digital tekst-tv (bare for Storbritannia) Press knappem for å vise digital teletekst informasjon. Betjen den med de fargede knappene, markørknappene og OK-knappen. Bruken kan variere noe, avhengig av innholdet av digital tekst-tv. Følg instruksjonene som vises på det digitale tekst-tvskjermen. Når -knappen trykkes igjen, vil TV-en gå tilbake til TV-kringkasting. Energiforbruk 200 W TV Dimensjoner 344 x 1460 x 905 DxLxH (med stativ) TV Dimensjoner 38/48 x 1460 x 838 DxLxH (ilman telinettä) Display 65 Driftstemperatur og driftsluftfuktighet: 0 ºC opptil 40 ºC, 85 % fuktighet maks. Norsk - 5 -

7 Komme i Gang Fjernkontroll Kilde 2. Starter Netflix-programmet 3. Internett portal 4. Avspilling (i medieleser-modus) SOURCE 5. Programmere opptak. 6. Rask revers (i medieleser-modus) LANG. 7. Mono-Stereo / Dual I-II / Gjeldende språk (i DVB-modus) Grønn knapp 9. Rød knapp, 10. Nummertaster 11. Kanalliste/TV-kilde 12. Meny Volum opp/ned 14. Tilbake (Back) / Indeks (I tekst tilstand) Q.MENU V+ 15. Liste over favorittkanaler P+ 16. Utvid (i TXT-modus) / bildestørrelse 17. Min knapp 1 / YouTube (*) OK V- 18. Min knapp 2 (**) P- 19. Tekst TV / MIX EXIT BACK 20. Elektronisk programoversikt 21. Stille 1 / Info /Vis (i TXT-modus) / 23. Avslutt 24. Ok / Velg /Hold (i TXT-modus) 25. Program opp/ned 26. Navigasjonsknapper 27. Hurtigmeny MERK: Rekkevidden er på rundt 7 meter. Bruk av Min knapp 1 (*) Denne knappen hovedfunksjon er å kjøre Youtube link. Men hvis du ønsker å endre denne funksjonen, kan du trykke MIN KNAPP 1 for fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte funksjonen. Merk at hvis du utfører første gang installasjonen vil MIN KNAPP 1 vende tilbake til standard funksjon. Bruk av Min knapp 2 (**) Trykk MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte funksjonen. 28. Forrige program 29. Blå knapp 30. Gul knapp 31. Undertekst På / Av 32. Hurtig fremoverspoling (i medieleser-modus) 33. Stopp (i medieleser-modus) 34. Pause (i medieleser-modus) / Tidskifteopptak 35. Medieleser 36. Starter Youtube 37. Standby-knapp 38. Funksjon LED Norsk - 6 -

8 Komme i Gang Tilkoblinger Kontakt Type Kabler Enhet Scart Tilkobling (bak) Mini scart Tilkobling (nedre bakside) Mini scartkabel(inkludert) VGA Tilkobling (bak) PC/YPbPr Lyd Tilkobling (bak) YPbPr-kontakt for sidelyd eller PCtilkoblingskabel (ikke inkludert) HDMI Tilkobling (bakside&side) S/PDIF (Optisk utgang) Tilkobling (underside) SIDE AV (Audio/Video) Tilkobling (side) Side AV tilkoblingskabel (inkludert) Hodetelefon Tilkobling (side) YPbPr Video Tilkobling (side) YPbPr-tilkoblingskabel (ikke inkludert) USB Tilkobling (side) CI Tilkobling CAM module (side) Subwoofer Tilkobling (bak) Norsk MERK: Når du kobler en enhet via YPbPr eller Side AV-inngangen, må du bruke medfølgende kabler for å muliggjøre tilkobling. Se illustrasjonene ovenfor. For å aktivere PC adio må du bruke SIDE AV tilkoblingskabelens WHITE og RØDE inputs. Hvis en ekstern enhet er koblet til via en SCART-kontakt, vil TVen automatisk gå over til AVMODUS. Når TV-en mottar DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) eller er i Media Browser Mode (Medielesermodus), vil ikke utgangen være tilgjengelig via scart-kontakten. Når du bruker veggmonteringssettet (valgfritt) så anbefaler vi att du setter alle kablene inn på baksiden av TVen før du monterer på veggen. Sett inn eller fjern en CI-modulen kun når TV-en er SLÅTT AV. Du bør henvise til bruksanvisningen for moduler for detaljer om innstillingene. Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Tilkobling av enheter som har en nåværende verdi på 500mA kan skade TV-en.

9 Komme i Gang Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger Slå på/av Å slå TV på Koble strømledningen til et uttak med V AC, 50 Hz. For å slå TV på fra standbymodus, enten: Trykk knappen fjernkontrollen. Slå av TV-en Trykk på berøringsknappen over til ventemodus., P+ / P- eller en nummertast på på fjernkontrolle og trykk på på TV-en. TV-en vil nå gå For å slå strømmen helt av, trekk ut strømledningen fra stikkontakten. Merk: Når TV-en er i standby-modus, kan standby lysdioden blinke for å indikere at funksjoner som Standby Søk, Over Air Last ned eller Timer er aktive. LED-lampen kan også blinke når du slår på TV-en fra standby-modus. Førstegangsinstallasjon Når den er slått på for første gang, er valg av språkskjermen tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK. Første gang Installasjon (FTI) vises på skjermbildet som neste trinn. Still dine preferanser med navigasjonsknappene og når du er ferdig, trykker du på OK for å fortsette. Du kan aktivere Butikkmodus-alternativet til å være tilgjengelig i andre instillinger-menyen og din TVs instillinger vil bli optimalisert for den høyeste visningskvaliteten. En bekreftelse vil bli vist. Velg JA for å fortsette. Hvis Hjem-modus er valgt, vil Butikk modus ikke være tilgjengelig etter første installering. Trykk på OK-knappen for å fortsette. AntenneInstallasjon Hvis du velger ANTENNE på søkemetode-skjermen, søker digital TV-en etter digitale landbaserte tvsignaler. (*) LCN er Logiske Kanalnummer systemet som organiserer tilgjengelige kringkastninger i samsvar med en gjenkjennelig kanalsekvens (om tilgjengelig). Kabelinstallasjon: Hvis du velger alternativet Kabel og trykker OK på fjernkontrollen, vil følgende melding vises. For å fortsette må du velge JA og trykke OK. For å avbryte operasjonen, velg NEI og trykk OK. Du kan velge frekvensområder fra denne skjermen. Skriv inn frekvensområdet manuelt ved hjelp av talltaster. Merk: Søke varigheten vil variere avhengig av den valgte søk trinn. Media Playback via USB inlet Du kan koble til en 2.5" og 3.5" (HDD med ekstern strømforsyning) eksterne harddisker eller USB minnepenner til Tven ved å bruke USB-inngangene på Tven. VIKTIG! Sikkerhetskopier filene dine før du foretar tilkoblinger til TVen. Vær oppmerksom på at produsenten ikke kan være ansvarlig for skader på filen eller tap av data. Visse typer USB-enheter (f.eks MP3-spillere) eller USB harddisker / minnepinner kan ikke være kompatible med denne TV-en. TV-en støtter FAT32- og NTFS-diskformatering, men ropptak vill ikke være tilgjengelige med NTFS-formaterte plater. Når du formaterer en USB-harddisk som har 1TB (Tera Byte) eller mer filkapasitet, kan du oppleve problemer med formateringsprosessen. Det er meget risikofylt å trekke raskt ut eller sette inn USB-enheter. Dette kan forårsake fysiske skader på USB-spilleren og selve USB-enheten. Trekk ikke USB-enheten ut mens du spiller av en fil. Du kan bruke USB-huber med TV-ens USBinnganger. USB-huber med ekstern strømforsyning anbefales i et slikt tilfelle. Det anbefales å bruke TV-ens USB-inngang er direkte hvis du har tenkt å koble til en USB-harddisk. MERK: Du kan trykke MENU for å avbryte. Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil Kanallisten vises på skjermen. Hvis du liker hvordan kanalene er sortert i henhold til LCN (*), må du velge "Ja" trykk OK. Trykk MENU-knappen for å avslutte kanallisten og se på TV. Norsk - 8 -

10 Opptak av programmer VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disken ved hjelp av din TVs Format disk valg. Merk: For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen. For å bruke opptaksfunksjonen, må du koble en USB-disk eller en ekstern harddisk til TVen og den tilkoblede USB-disk bør ha minst 1 GB kapasitet og skal ha 2.0-hastighet kompatibilitet. Hvis den tilkoblede USB-enheten ikke støtter 2.0-hastighet vil det vises en feilmelding. Merk: Programopptakk lagres i den tilkoblede USB enheten. Om ønsket, kan du lagre / kopiere opptakene til en datamaskin, men vil disse filene ikke være tilgjengelig for å bli spilt på en datamaskin. Du kan spille opp innspillingene kun via TV-en din. Merk: Lip sync forsinkelser kan forekomme i tidsskifter. Radio registrering støttes. TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer. Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. Hvis skrivehastigheten til den tilkoblede USB-disk er ikke tilstrekkelig, kan opptaket mislykkes og timeshifting funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Det anbefales å bruke USB-harddisker for opptak av HD-programmer. Ikke koble ut USB / HDD under en innspilling. Dette kan skade den tilkoblede USB/harddisken. Multipartisjon støtte er tilgjengelig. Maksimalt to ulike partisjoner støttes. Den første partisjonen på USB disken brukes for PVR klar funksjoner. Det må også være formatert som den primære partisjonen som skal brukes for PVR klar funksjoner. Noen stream-pakker kan ikke bli tatt opp på grunn av signalproblemer. Derfor kan video noen ganger fryses under avspilling. Ta opp, Avspille, Pause, Skjerm (for PlayListDialog) tastene kan ikke brukes når tekst-tv er PÅ. Hvis et opptak starter fra tidsuret når tekst-tv er PÅ, vil tekst-tv automatisk skrus av. Også teletekst-bruk er deaktivert når det er en pågående opptak eller avspilling. Tidsskift-opptak Trykk (PAUSE) mens du ser på en sending for å aktivere timeshifting mode.in timeshifting modus, er programmet stoppet og samtidig registrert til den tilkoblede USB-disk. Trykk (AVSPILLE)-knappen igjen for å fortsette den midlertidig stansede programmet fra der du stoppet. Trykk STOPP knappen for å stoppe tidsskift opptak og gå tilbake til direktesending. Merk: Tidsskift kan ikke brukes i radiomodus. Merk: Du kan ikke bruke tid skift fort bakover funksjonen før fremme avspillingen med spole frem alternativet. øyeblikkelig opptak Trykk på (OPPTAK) knappen for å begynne opptak av en hendelse umiddelbart mens du ser et program. Du kan trykke på (OPPTAK) på fjernkontrollen igjen for å spille inn den neste hendelsen på EPG I dette tilfellet så vil en OSD vises noe som indikerer de programmerte hendelser som skal bli spilt inn. Trykk (STOPP)-knappen for å avbryte umiddelbart opptak. Merk: Du kan ikke bytte sendinger eller vise Media Browser under opptaksmodus. Mens du spiller inn et program eller mens i tidsskifte, vises en advarsel på skjermen hvis hastigheten på din USB-enhet ikke er tilstrekkelig. Se opptak av programmer Velg Opptaksbibliotek fra Media Browser-menyen. Velg et innspilt element fra listen (hvis tidligere innspilt). Trykk på OK-knappen for å vise Spill Alternativer. Velg et alternativ og trykk OK-knappen. Merk: Visning av hovedmeny og menyelementer vill ikke være tilgjengelig under avspillingen. Trykk på (STOPP) for å stoppe en avspilling og gå tilbake til Opptaksbibliotek. Avta fremover Hvis tru trykker på (PAUSE)-knappen mens du ser på innspilte programmer, vil sakte fremoverspoling være tilgjengelig. Du kan bruke knappen til å spole sakte forover. Hvis du trykker på knappen flere ganger vil du endre hastigheten på sakte fremoverspoling. Opptakskonfigurasjon Velg Opptak Konfigurasjon elementet i Innstillingermenyen til å konfigurere opptaksinnstillingene. Formater disk: Du kan bruke Formater Disk funksjonen for å formattere den tilkoblede USB enheten. Din PIN kreves for å bruke Format Disk funksjonen (standard pinnen er 0000). VIKTIG: Merk at alle data som er lagret på en USBdisk vil gå tapt, og diskformat vil bli konvertert til FAT32 hvis du aktiverer denne funksjonen. Hvis USB-disken din ikke fungerer skikkelig kan du prøve å formatere USB-disken. I de fleste tilfeller vil formattering av USB enheten gjenopprette normal operasjon; men ALL data lagret på USB enheten vil mistes. Merk: Hvis meldingen USB er for treg vises på skjermen ved start av et opptak, prøv å starte opptaket på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen USB-disk. Norsk - 9 -

11 Meny for medieleser Du kan spille av fotografi, musikk og film filer lagret på en USB-disk ved å koble den til din TV. Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TV-en. Å trykke på MENU-knappen mens du er i Media Browser modus vil få tilgang til bilde, lyd og innstillinger menyalternativer. Press MENU-knappen igjen for å gå vekk fra denne skjermen. Du kan angi dine Media Browser preferanser ved hjelp av MENU Innstillinger. Loop/Shuffle Modus Operasjon Start avspillingmed og aktiver TV-en spiller neste fil og sløyfe listen. Start avspillingmed OK og aktiver Start avspilling med OK/ og aktiver Den samme filen vil bli gjentatt (repetert). Filen vil bli spilt i en shuffle. Hurtigmeny Rask meny tillater deg å få adgang til noen alternativer raskere. Denne menyen inkluderer alternativene Strømsparemodus, Bildemodus, Equalizerinnstillinger, Favoritter, Deaktiveringsur, FollowMe TV, FollowMe TV to DMR, CEC RC Passthrough og Informasjonshefte. Trykk Quick Menu på fjernkontrollen for å åpne hurtigmenyen. Se følgende kapitler for detaljer om de oppførte funksjoner. FollowMe TV Med den mobile enhet kan du streame den aktuelle sendingen fra smart-tv-en din ved hjelp av funksjonen FollowMe TV. Installer riktig Smart Center-programmet på den mobile enheten. Start programmet. For mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se bruksanvisningene for programmet du bruker. Merk: Dette programmet er ikke kompatibelt med alle mobile enheter. FollowMe TV to DMR Denne funksjonen muliggjør videostreaming fra TV-en til en annen / andre TV eller mobile enheter, ved hjelp av egnede programmer (f.eks UPnP (Universal Plug and Play)-programmer slik som BubbleUPnP). Aktiver FollowMe TV to DMR for å starte tidsskifte. Trykk på den røde knappen og enhetsvalgmenyen vises. Velg enheten og trykk OK. Merk: FollowMeTV og FollowMe TV to DMRfunksjonene fungerer sammen med PVR-funksjon og krever en tilkoblet USB-lagringsenhet med FAT32- format og nok plass. HD-kanaler støttes ikke og begge enheter må være koblet til samme nettverk. E-Manual (Elektronisk håndbok) Du kan finne anvisninger for TV-funksjonen i den elektroniske håndboken. For å bruke den elektroniske håndboken, trykk på Info-knappen mens hovedmenyen vises på skjermen. Velg ønsket kategori med navigasjonsknappene. Hver kategori inneholder forskjellige emner. Velg et emne og trykk på OK for å lese anvisningene. For å lukke skjermen for den elektroniske håndboken, trykk på Exit-knappen. Merk: Innholdet i den elektroniske håndboken kan variere avhengig av modell. CEC og CEC RC Passthrough Denne funksjonen gjør det mulig å kontrollere CEC-aktiverte enheter, som er tilkoblet via HD- MI-porter ved hjelp av fjernkontrollen til TV-en. CEC-alternatuvet i menyen Andre innstillinger under menyen Innstillinger bør først settes som Aktivert. Trykk kildeknappen og velg HDMI-inngang for den tilkoblede CEC-enheten fra menyen Kildeliste. Når den nye CEC-kildeenheten er koblet til, vil den bli oppført i kildemenyen med et eget navn i stedet for navnet til den tilkoblede HDMI-porten (DVD-spiller, opptaker 1 osv.). TV-fjernkontrollen er automatisk i stand til å utføre de viktigste funksjonene etter den tilkoblede HDMIkilden er valgt. For å avslutte denne operasjonen og kontrollere TVen via fjernkontrollen igjen, trykk og hold "0-Zero"- knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder. Du kan også trykke Q.Menu-knappen på fjernkontrollen, markere CEC RC Passthrough og angi som Av ved å trykke på Venstre- eller Høyre knappen. Denne funksjonen kan også aktiveres eller deaktiveres i menyen Innstillinger/Andre innstillinger. TV-en støtter også ARC (Audio Return Channel). Denne funksjonen er en lyd lenkement å erstatte andre kabler mellom TV-en og lydanlegget (A/Vmottaker eller høyttalersystem). Når ARC er aktiv, vil ikke TV-en dempe de andre lydutgangene automatisk. Du trenger derfor ikke å redusere TV-volumet til null manuelt, hvis du ønsker å høre lyd fra en tilkoblet lydenhet (i likhet med optiske eller koaksiale digitale lydutganger). Hvis du ønsker å endre volumnivået til den tilkoblede enheten, må du velge enheten fra kildelisten. I så fall er volumkontrolltastene tilknyttet den tilkoblede lydenheten. Norsk

12 TV Menyegenskaper og -funksjoner Bildemenyinnhold Modus Kontrast Lysstyrke Skarphet Farge Strømsparings modus Baklys (valgfritt) Støyreduksjon Avanserte innstillinger Du kan endre bildemodusen slik at den passer dine preferanser eller behov. Bildemodus kan stilles inn til et av følgende valg: Kino, Spill, Sport, Dynamisk og Naturlig. Stiller inn verdier for lyshet og mørke på skjermen. Stiller inn lysstyrkeverdi for skjermen. Still inn verdiene for skarphet for objektene vist på skjermen. Stiller inn fargeverdier, justerer fargene. For å angi Strømsparingsmodus som Eco, Picture Av og funksjonshemmede. (Når Mode er Dynamisk, er Strømsparingsmodusen automatisk satt til deaktivert.) Denne innstillingen styrer baklysnivået. Bakgrunnsbelysning funksjonen vil være inaktiv hvis Strømsparemodus er satt til Eco. Bakgrunnsbelysningen kan ikke aktiveres i VGA, Media Browser modus, eller når bildet er satt til Spill. Hvis signalet er svakt og det er støyende, bruk Støyreduksjon-innstillingen for å redusere mengden av støy. Dynamisk kontrast Fargetemperatur Bildezoom Filmfølelse HDMI True Black (ekte sort) Filmmodus Du kan endre Dynamisk Kontrastforholden til ønsket verdi. Stiller inn ønsket fargetone. Setter ønsket bildestørrelse fra bildezoom menyen. Merk: Auto-alternativet er kun tilgjengelig i Scart-modus med SCART PIN8 høy spenning/lav spenning veksling Filmfølelse Bruk "høyre / venstre" for å stille inn Filmfølelse Svak, Med., Høy eller Av. Når Filmfølelse er aktiv, vil den optimalisere videoinstillingene på TVen for bilder med bevegelse, slik at man får bedre kvalitet og lesbarhet. Når filmfølelse er satt til Lav, Med eller Høy vil demoalternativ for filmfølelse være tilgjengelig. Dersom en av disse alternativene velges og dersom du trykker OK, vil demomodus starte. Når demonstrasjonen foregår, vil skjermen være delt i to. Én del viser Filmfølelse-aktiviteten og den andre viser filmen med vanlige innstillinger for TV-skjermen. Mens du ser fra en HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig i menyen Bildeinnstillinger. Du kan benytte denne funksjonen til å forsterke sorthet i bildet. Filmer blir tatt opp med en annet antall bilder per sekund enn normale TV-programmer. Slå på denne funksjonen når du ser filmer for å se høyhastighetsscenene klart. Hud toner Hudtone kan endres mellom -5 og 5. Fargeinnstillinger RGB økning Tilbakestill Autoposisjon (i PC modus) H posisjon (i PC modus) V posisjon (i PC modus) Punktklokke (i PC modus) Fase (i PC modus) Justerer ønsker fargetone. Du kan konfigurere ønskede fargetemperatur-verdier ved å bruke RGB Gain-funksjonen. Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene. (Unntatt spillmodus) Optimaliserer automatisk skjermen. Trykk OK for å optimalisere. Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen. Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen. Punktklokkejusteringer korrigerer forstyrrelser som vises som vertikale striper i prikkeintensive presentasjoner slik som regneark eller paragrafer eller tekst med mindre skrift. Avhengig av oppløsningen og fremløpsfrekvensen du har satt TV-en til, kan det hende du ser et tåkete eller prangende bilde på skjermen. I et slikt tilfelle, kan du bruke dette elementet til å få et klarere bilde ved bruk av "prøve og feile"-metoden. Mens vil VGA (PC)-modus vil noen elementer i Bildemenyen være utilgjengelige.. Isteden vil VGA-modusinnstillinger bli lagt til Bildeinnstillinger mens i PC-modus. Norsk

13 Lydmenyinnhold Volum Equalizer Balanse Hodetelefon Lydmodus AVL (Automatisk Volum Begrensning) Hodetelefon/Linje Ut (valgfritt) Dynamisk bass Surroundlyd (valgfritt) Digital utgang Bassforsterker Innstillinger bildemenyinnhold Tilgangssystem Språk Foreldrekontroll Tidsur Justerer volumnivået. Velger equalizer modus. Egendefinerte innstillinger kan gjøres bare når du er i brukermodus. Denne innstillingen brukes til å vektlegge venstre eller høyre høyttaler. Stiller inn hodetelefonvolum. Du kan velge en lydmodys (hvis dette støttes av den valgte kanalen). Denne funksjonen innstiller lyden til å opprettholde et fast nivå mellom programmer. Når du kobler en ekstern forsterker til TV ved hjelp av hodetelefonkontakten, kan du velge dette mulighet som linje ut. Hvis du har koblet hodetelefoner til TV, sette dette mulighet som Hodetelefoner. Slår Dynamisk Bass Av/Til Surround lyd tilstand kan endres til På eller Av. Stiller inn digital lydtype ut. Styrer bassforsterkernivået. Bruk venstre- eller høyreknappen for å stille inn. Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig. Konfigurer språkinnstillinger (kan endres avhengig av landet som velges) Foretrekkelig og nåværende innstillinger vil være tilgjengelig. Gjeldende innstillingene kan bare endres hvis kringkasteren støtter. Tast inn riktig passord for å endre foreldrenes innstillinger. Du kan enkelt justere menyenlåsen, voksenlåsem (kan endres avhengig av landet som velges) og barnesikring i denne menyen. Du kan også angi ny pinkode. Sett inn en sleep timer for å slå av TV-en etter en viss tid. Stiller inn tidsur for valgte programmer. Opptakskonfugurasjon Viser opptakskonfigurasjonsmenyen (USB-tilkobling nødvendig). Dato/klokkeslett Kilder Nettverk Innstillinger Stiller inn dato og tid. Aktiverer og deaktiverer valgte kildealternativer. Skkerminnstillingene: Andre innstillinger: Viser andre innstillingsmuligheter på TV-apparatet Menutidsavbrudd Skanningskrypterte kanaler Blå bakgrunn Endrer tidsavbrudd for menyskjermer. Når denne innstillingen er på, vil søkeprosessen finne de krypterte kanaler også. Aktiverer eller deaktiverer den blå bakgrunn systemet når signalet er svakt eller fraværende. Programvareoppdatering sikre at TV-en din alltid har den mest oppdaterte firmware. Programvareversjon Hørselssvake Viser applikasjonversjon Aktiverer noen spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren. Norsk

14 Lydbeskrivelse Automatisk avslåing Ventemodussøk (valgfritt) Full modus (ekstrautstyr) DLNA-gjengivelse Strømsparingsmodus Virtual Fjern(ekstrautstyr) CEC Netflix Menyinnhold for installasjon og omstilling Automatisk kanalsøk (still om) (Hvis tilgjengelig) Manuelt kanalsøk Kanalsøk nettverk Analog finjustering Førstegangsinstallasjon Klar Listevisning Lydbeskrivelse refererer til et ytterligere foretellerspor for brukere av visuelle medier, inkludert fjernsyn og filmer, med synshemning eller blindhet. Du kan kun bruke denne funksjonen hvis kringkasteren støtter det ytterligere fortellersporet. Merk: Lydbeskrivelse funksjonen kan ikke være tilgjengelig i opptak eller tid skiftende modus. Du kan stille inn verdien for tidsavbrudd for automatisk avslukking. Når timeout verdien er nådd og TVen ikke har blitt operert for en valgt tid, vil TV-en gå i ventemodus. Hvis Standby-søk er satt til På når TV-en er i Standby, vil det bli søkt på tilgjengelige sendinger. Hvis TV-en finner nye eller manglende sendinger vil en meny komme til syne for å spørre deg om du ønsker å utføre endringer. Kanallisten vil bli oppdatert og endret etter denne prosessen. Hvis du viser TV i en butikk, kan du aktivere denne tilstand. Modus er aktivert, kan enkelte elementer i TV-menyen ikke er tilgjengelig. DLNA gjengivelse egenskap gir mulighet til å deler filer lagret på din smartphone eller tablet pc. Hvis du har en DLNA-kompatibel smartphone og programvare installert, kan du dele/ vise bilder med din TV. Se instruksjoner om delingsproramvare for mer informasjon. DLNA renderer tilstand vil ikke være tilgjengelig med internett portal funksjonen. Aktiverer eller deaktiverers virtual fjern egenskap. Aktivere eller deaktiverer virtuell fjernkontroll. ed denne innstillingen kan du aktivere og deaktivere CEC-funksjonalitet helt. Trykk venstre- eller høyreknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Du kan se ESN (*)-nummetet og deaktivere Netflix. (*) ESN-nummer er et unikt ID-nummer for Netflix, oppretttet for å identifisere TV-en din. Viser automatiske omstillingalternativer. Digital antenne: Søker etter og lagrer antennebaserte DVB-stasjoner. Digital antenne: Søker etter og lagrer kabel DVB stasjoner. Analog: Søker etter og lagrer analoge stasjoner. Digital antenne & analog: Søker etter og lagrer antenne DVB og analoge stasjoner. Digital kabel & analog: Søker etter og lagrer kabel DVB og analoge stasjoner. Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger. Søker lenkede kanaler i sendingsystemet. Du kan bruke denne innstillingen for å finjustere analoge kanaler. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke fins noen lagrede analoge kanaler. Sletter alle lagrede kanaler og innstillinger, nullstiller TVen til fabrikkinnstillingene. (*) Denne innstillingen er synlig når Country-alternativet (Land) er satt til Danmark, Sweden, Norge eller Finland. Bruk denne innstillingen for å fjerne kanalene som er lagret. Norsk

15 Generell TV Betjening Bruk kanal listen TV-en sortere alle lagrede stasjoner i Kanallisten. Du kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter eller stille inn aktive stasjoner som skal lsitet opp ved bruk av valget Kanalliste. Konfigurerer foreldre innstillinger For å forhindre at at enkelte programmer kan ses, kan kanaler og menyer låses ved bruk av et system for foreldrekontroll. Å vise foreldrelåsnivå menyalternativer, bør PINkoden tastes inn. Standard PIN fra fabrikk er Etter du har trykt riktig PIN kode så vil foreldre innstillinger bli vist. Menylås: Innstilling av menylås aktiverer eller deaktiverer menytilgangen. Voksenlås: Når dette alternativet er angitt, vil den hente aldersgrenseinformasjon fra kringkastingen, og hvis denne aldersgrensen er deaktivert, vil den deaktivere tlgangen til kringkastingen. Barnelås: Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere. Still inn PIN: Definerer en ny PIN. Merk: Hvis Landvalget er satt til Frankrike, kan du bruke 4725 som standardkode. Elektronisk programguide (EPG) Noen, men ikke alle kanaler sender informasjon om nåværende og kommende programmer. Trykk for å se menyen for elektronisk programguide (EPG). Opp/Ned/Venstre/Høyre: Navigere EPG. OK: Vis programalternativer. İ(INFO): Skjermer, i detaljert, informasjon om programmet du har valgt. Ta opp / slett opptaksur Etter at du har valgt program i EPG-menyen, trykk OK-knappen. Velg Opptak -alternativet og trykk på OK-knappen. Etter denne operasjonen vil et opptak bli planlagt for det valgte programmet. For å avbryte et allerede innstilt opptak merker du programmet og trykker OK og velger Slett Opptakstimer. Opptaket vil bli avbrutt. Sett Timer / Slett Timer Etter at du har valgt program i EPG.menyen, trykk OK-knappen. Velg alternativet Still inn tidsur på hendelse og trykk på OK-knappen. Du kan sette et tidsut for fremtidige programmer. For å avbryte en allerede innstilt påminnelse, merker du det programmet og trykker på OK knappen. Velg deretter Slett tidsur. Timeren vil bli avbrutt. Merk: Det er ikke mulig å ta opp to kanaler på samme tid. TILKOBLINGSFUNKSJONER Kablet tilkobling For å koble til et kablet nettverk Du må ha et(en) modem/ruter koblet til en aktiv bredbåndsforbindelse. Sørg for at Nero Media Hjem software er installert på PCen. (For DLNA funksjon). Se avsnittet Nero Media Home installasjon"-avsnittet Koble PC-en din til modem/ruter Dette kan være en kablet eller trådløs tilkobling. Koble TV-en til modem/ruter via en ethernetkabel. Det er en LAN-port på baksiden av TV-en. Broadband ISP connection GRØNN: Veksler til Vis oversikt EPG. GUL: Bytter til listetidsplan i EPG. BLÅ: Viser alternativer for filtrering. (OPPTAK): TV-en vil begynne å ta opp valgt program. Du kan trykke igjen for å stoppe opptaket. LAN (ethernet) cable VIKTIG: Koble en USB-disk til TV-en når TVen er slått av. Du bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen. Merk: Bytte til en annen kringkasting eller kilde er ikke tilgjengelig under et opptak. Programvalg Rear side of the TV Trykk OK i EPG-menyen for å gå inn i Hendelsevalgmenyen. Velge kanal I EPG-menyen kan du, ved hjelp av dette alternativet, bytte til den valgte kanalen. For å få tilgang til og spille av delte filer, må du velge Medieleser. Trykk på Menu-knappen og velg Medieleser. Trykk OK for å fortsette. Velg ønsket medietype og trykk OK. Du må alltid bruke Medieleser skjermen for å få tilgang til og spille fellesdisker filer. Norsk

16 P C / H D D / M e d i a P l a y e r e l l e r a n d r e D L N A 1.5-kombatible enheter bør brukes med en kablet tilkobling for høyere avspillingskvalitet. Broadband ISP connection For å konfigere innstillinger for kable tilkobling, se Nettverksinnstillinger i Innstillinger-menyen. Du kan kanskje koble TV-en til lokalnettet avhengig av nettverkets konfigurasjon. I et slikt tilfelle, bruk en Ethernet-kabel for å koble TV-en direkte til nettverksstikkontakten. En Trådløs-N-ruter (IEEE a/b/g/n) med samtidige 2,4 og 5 GHz bånd er utviklet for å øke Wireless LAN båndbredden. Disse er optimalisert for jevnere og adaptor raskere HD video streaming, filoverføringer og USB inputs trådløs spilling. rear left side of the TV Bruk LAN-tilkobling for raskere fildeling mellom andre enheter som datamaskiner. Frekvensen og kanalen varierer avhengig av området. Konfigurering av instillinger for kablede enheter Nettverkstype Nettverkstype kan velges som Wired (Kablet) eller Wireless (Trådløs) enhet, i samsvar med TV-ens gjeldende tilkobling. Velg alternativet "Wired (Kablet)" hvis du kobler til via ethernet. Konfigurasjon Status Denne delen viser status for forbindelsen. Stedet der overføringen er mest effektiv varierer avhengig av bruksmiljøet. IP Adresse Hvis en aktiv tilkobling er tilgjengelig, skal IP adressen vises på denne delen. Hvis du ønsker å konfigurere preferanser for en IP-adresse, trykk på den GRØNN knapp for å endre til avansert modus. Konfigurering av instillinger for kablede enheter i Avansert modus Etter å ha trykket på den GRØNNE knappen, vil "Avansert modus" være tilgjengelig. I Avansert modus, trykk på den RØDE knappen for å redigere innstillinger. Når du er ferdig, trykk på OK for å lagre, og RETURN/BACK for å avbryte. Trådløs tilkobling For å koble til et trådløst nettverk For å gjøre modemets SSID synlig, bør du endre SSID-innstillinger via modemets programvare. TVen kan ikke koble til nettverkene med en skjult SSID. For å koble til et trådløst LAN-nettverk, bør du utføre følgende trinn: 1. Sørg for at Nero Media Hjem software er installert på PCen. (For DLNA funksjon). Overføringshastigheten varierer avhengig av avstand og antall hindringer mellom overføring produkter, konfigurering av disse produktene, radio bølgeforhold, linjen trafikk, og produktene du bruker Overføringen kan også bli avbrutt eller frakoblet avhengig av radiobølgeforholdene DECT-telefoner, eller andre WiFi 11b-apparater. Standardverdiene for overføringshastigheten er de teoretiske maksimale verdiene for trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheter på dataoverføring. TV en støtter de trådløse funksjonene til modemer av type a,b,g og n. Det er sterkt anbefalt at man bruker kommunikasjonsprotokollen IEEE n for å unngå eventuelle problemer mens man ser på videoer. Du må endre modemets SSID når det er noen andre modemer i nærheten med samme SSID. Ellers kan du få problemer med tilkoblingen. Bruk kablet tilkobling hvis du opplever problemer med trådløs tilkobling. Konfigurering av instillinger for trådløse enheter Åpne menyen Nettverksinnstillinger og velg Nettverkstype som Trådløs enhet for å starte tilkoblingsprosessen. Trykk på den GULE knappen for søke etter trådløse nettverk. En liste over nettverk vil vises. Velg ønsket nettverk fra listen. Merk: Hvis modemet støtter N-modus, bør du stille inn innstillinger for N-modus. Dersom det valgte nettverket er beskyttet med et passord, vennligst skriv riktig nøkkel ved å bruke det virtuelle tastaturet. Du kan bruke dette tastaturet via navigasjonsknappene og OK-knappen på fjernkontrollen. Norsk For å konfigurere trådløse innstillinger, se Network Settings (Nettverksinnstillinger) i de neste avsnittene.

17 Vent til IP adressen vises på skjermen. Dette betyr at tilkoblingen er nå etablert. For å koble fra et trådløst nettverk, trykk OK. Du kan navigere mellom menyene faner ved å trykke venstre/høyre knappene. Hjelpen bar på bunnen av dialogboksen viser funksjoner som du kan bruke. Trykk på den BLÅ knappen for å sjekke internetttilkoblingen. Trykk på den GRØNNE knappen for å bytte til avansert modus, og trykk deretter OKknappen for å redigere innstillinger. Du kan sjekke signal styrken ved å bruke nettverket innstillings menyen for den trådløse enhets tilstand. Annen informasjon Konfigurasjon Status : Viser wi-fi-status som tilkoplet eller ikke tilkoplet. IP-adresse: Viser nåværende IP adresse. Nettverksnavn: Navn på tilkoblede nettverker vises. Slette lagrede Wifi-profiler Lagrede profiler vil bli slettet hvis du trykker på den RØDE knappen mens skjermen for velging av trådløs enhet vises på skjermen. Koble til moiltelefonen din via WiFi. Hvis mobiltelefonen har WiFi-funksjonen, kan du koble mobiltelefonen til TV-en ved hjelp av WiFiforbindelse via en ruter, for å spille av innhold fra telefonen. For dette, må mobiltelefonen din ha en egnet delingsprogramvare. Koble til ruteren ved å følge trinnene ovenfor i avsnittet om trådløs tilkobling. Etterpå må dukoble mobiltelefonen opp mot ruteren, og deretter aktivere delingsprogramvare på mobiltelefonen. Deretter velger du filer du ønsker å dele med TVen. Hvis tilkoblingen etableres ordentlig, vil du være i stand til å åpne delte filer fra mobiltelefonen via medieleseren på TV-en din. Gå inn på "Media Browser (Medieleser)"-menyen og valgskjermen for avspillingenheter vil vises. Velg mobiltelefonen din og trykk på OK-knappen for å fortsette. En virtuell fjernkontroll vil være tilgjengelig for nedlasting i serveren til leverandøren av smarttelefonprogrammer. Ikke alle smarttelefoner støttes av dette programmet. Merk:Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte mobiltelefoner. Feilsøking for tilkobling Trådløst Nettverk Ikke Tilgjengelig Sørg for at brannmurene i nettverket tillater trådløs tilkobling for TV-en. Prøv å søke etter trådløse nettverker på nytt, ved hjelp av nettverksinnstilingsmenyen. Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer skikkelig, prøv å bruke det kablede nettverket i hjemmet ditt. Referer til Trådløs Tilkobling delen for mer informasjon om prosessen. Hvis TV-en ikke fungerer når du bruker trådløs tilkobling, sjekk modemet (ruteren). Hvis ruteren ikke har et problem, sjekk internetttilkoblingen til modemet. Tilkobling er Treg Se instruksjonsboken for din trådløse modem for å få informasjon om den interne serviceområdet, tilkobling hastighet, signalkvaliteten og andre innstillinger. Du må ha en høyhastighetstilkobling for modemet. Forstyrrelse under avspilling eller sakte reaksjoner Du kan prøve følgende i et slikt tilfelle: Hold minst tre meter avstand fra mikrobølgeovner, mobiltelefoner, bluetooth enheter eller andre Wi-Fikompatible enheter. Prøv å endre den aktive kanalen på WLAN-ruter. Bruke DLNA-nettverkstjeneste DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard som gjør det enklere visning prosessen med digital elektronikk og gjør dem mer praktisk å bruke på et hjemmenettverk. For ytterligere informasjon, besøk DLNA standard lar deg se og spille bilder, musikk og video lagret i DLNA-mediaserveren koblet til ditt hjemmenettverk. 1. Installasjon av Nero Media Home DLNA-funksjonen kan ikke brukes hvis serverprogrammet ikke er installert på PC-en. Forbered Pcen med det gitte Nero Media Home programmet. For mer informasjon om installasjonen, se avsnittet Installasjon av Nero Media Home. 2. Koble til et kablet eller trådløst nettverk Se kapittelet Nettverksinnstillinger for detaljert konfigurasjonsinformasjon. 3. Spill delte filer via Medialeser Velg Media Browser ved å bruke Venstre- eller høyre Knappene på hovedmenyen og trykk på OK-knappen. Medieleseren vil deretter vises. Norsk

18 DLNA DLNA er kun tilgjengelig med Medieleser-mappemodus. For å aktivere mappemodus, gå til Innstillinger-fanen i hovedmenyen på medieleserskjermen, trykk OK. IMens du er inne på innstillingsalternativer, må du utheve Visningsstil og endre til Mappe ved hjelp av venstre- eller høyreknappene. Velg ønsket mediatype og trykk OK. Dersom delingskonfigurasjoner er riktig innstilt, vil følgende OSD meldingen vises etter å ha valgt ønsket medietype. Trykk på OK å vise det valgte nettverket eller USB minne innhold. Hvis du vil oppdatere enhetslisten, trykk på den GRØNNE knappen. Du kan trykke på MENU for å avslutte. Dersom tilgjengelige nettverk blir funnet, vil de bli listet på denne skjermen. Velg mediaserver eller et nettverk som du vil koble til ved hjelp av knappen eller og trykk på OK. Hvis du velger medietype som Video og velger en enhet fra valgmenyen, vil en ny menyskjerm vises på skjermen: Velg Videoer fra denne skjermen for å liste opp alle tilgjengelige videofiler fra det valgte nettverket. For å spille andre mediatyper fra denne skjermen, må du gå tilbake til hovedsiden på Media Browserskjermen og velge medietype som ønsket, og deretter utføre valg av nettverk igjen. Referer til avsnittet om Media Browser USB-avspilling for mer informasjon om filavspilling. Untertittelfiler virker ikke hvis du ser videoer fra nettverket via DLNA. Du kan bare koble en TV med DLNA til samme nettverk. Hvis det oppstår et problem med DLNAnettverket, bør slå av TV-en ved å dra ut støpselet fra veggkontakten og plugge det inn igjen. "Trick"-modus og hopp støttes ikke med DLNA-funksjonen. Merk: Det kan være noen PC-er som ikke kan være i stand til å utnytte den DLNA funksjon på grunn av administrator og sikkerhetsinnstillinger (som f.eks. kontor PC-er). For best mulig streaming av hjemmenettverk med denne TV-en, bør den medfølgende Neroprogramvaren installeres. Internett portal Du kan få tilgang til PORTAL modus ved hjelp av din TV. For å gjøre dette er en aktiv internett tilkobling nødvendig. Følg trinnene på Koble til et Kablet/ Trådløst Nettverk avsnittet for å koble din TV til Internett. Når forbindelsen er opprettet, kan du velge eller se portalalternativer. Merk: Bredbånd internett tilkobling er nødvendig for høy kvalitet visning. Sikre at internettilkoblingen gjøres ordentlig. Du må angi data for Land og Språk korrekt i Første gangs installasjon, for riktig drift av internettportal. Trykk på knappen knappen på fjernkontrollen og portalalternativer for programmet vises. Programvalg vises som malen nedenfor. Innhold for tilgjengelige programmer kan endres avhengig av leverandøren av programinnhold. Merknad om PIP-vindu Hvis du bytter til portalmodus mens du ser på TVkanaler, vil gjeldende program vises på PIP-vinduet Du kan endre kanaler under P+/P- knapp. Gjeldende HDMI-innhold vil bli vist på PIP-vinduet hvis du bytter til portalmodus mens du ser på HDMI-kilde Bruk eller, eller for å navigere mellom elementene på Portal-skjermen. Trykk på OK for å bekrefte valget. Trykk på BACK knapp for å gå til forrige skjermen. Trykk på EXIT-knappen for å avslutte internettportalmodus. Merk: Virtuell fjernkontroll bør være tilgjengelig for nedlasting fra leverandøren av smarttelefonprogrammer. Ikke alle smarttelefoner støttes av dette programmet. Norsk

19 Nettleser Hvis du vil bruke nettleseren, må du velge internett nettleser logo fra portal delen. For å navigere i nettleseren, bruk piltastene på fjernkontrollen. Trykk OK for å fortsette. Etter den førstegangs installasjonen vil forhåndsdefinerte nettsider og logoer vises på nettleserens tilgang side (se bildet ovenfor). For å legge til en ønsket nettside til hurtigsiden, må du velge menyen "Legg til" og velge Quick Access (Hurtig tilgang) mens du er inne på nettsiden du ønsker å legge til. Hvis du ønsker å legge til bokmerker, velg dette elementet mens den ønskete nettsiden er på skjermen. Du kan søke søkeord ved å klikke på søkeknappen i adressefeltet hvor dialogboksen er, eller en annen måte å navigere til sidene er ved å klikke på lenker på nettsider, og disse vil ta deg til de aktuelle sidene. Når du blar musepekeren ned til midten av skjermen, vil fjernkontrollens hurtigtaster vises. Bruk zoom snarveiknapper eller zoom til å zoome inn eller zoome ut. Du kan slette cookies eller slette alle data fra nettleseren fra innstillingsmenyen. TV-en er kompatibel med USB mus. Plugg musen eller den trådløs musadapteren til USB-inngangen på TV-en. For å se leserloggen, klikk på historie knappen. Du kan også fjerne nettlesingslogg din herfra. Du kan navigere i nettleseren på tre måter. Først angir hvilken som helst nettadresse i adressefeltet. Nettleseren støtter ikke flere faner. Noen Internett-sider inneholder Flash-innhold. Disse støttes ikke av nettleseren. Din TV støtter ikke nedlastingsprosesser fra nettleseren. Norsk

20 Programvareoppdatering Din TV er i stand til å finne og oppdatere automatisk via antenne/kabel-signal eller via internett. Programvareoppgradering søk via brukergrensesnittet Navigere deg fram gjennom hovedmenyen. Velg Innstillinger og velg menyen Andre innstillinger. I Andre innstillinger-menyen må du navigere videre til Programvaren for oppgradering og trykke OK for å se etter en ny programvareoppgradering. Merk: Internett-tilkobling er nødvendig Hvis en Internett-tilkobling ikke er tilgjengelig, kan du prøve å oppgradere via kringkasting. Hvis nye oppdateringer blir funnet vil nedlastingen av programvaren ta til. Trykk OK for å fortsette omstartsprosedyren. 3 AM søk og oppgradering modus Mens TVen er koblet til en antenne signal. Hvis Automatisk skanningen i oppgradering menyen er aktivert, aktiveres TVen opp kl 03:00 og søker kringkaste kanaler for nye programvareoppdateringer. Om ny programvare er funnet og lastet ned på riktig måte, neste gang TVen starter opp vil den ha den nye programvareversjonen. Merk: Hvis TV-apparatet ikke klarer å komme på etter oppgraderingen koble fra TVen for 2 minutter og plugg inn igjen. Feilsøkingstips TVen vil ikke slå seg på Kontroller at strømledningen er koblet sikkert til stikkontakten. Batteriene i fjernkontrollen kan være oppbrukt. Trykk på Power-knappen på TV-en. Dårlig bilde Har du valgt riktig TV-system? Lavt signal kan forårsake bildeforvrenging. Skjekk antennetilgang. Sjekk om du har valgt riktig kanalfrekvens hvis du har gjort manuell tuning. Bildekvaliteten kan brytes ned når to enheter er koblet til TV-en på samme tid. I slike tilfeller bør du koble fra ett av apparatene. Manglende bilde. Intet bilde betyr at TV-en ikke mottar noen signaler. Har du valgt riktig knapp på fjernkontrollen? Prøv igjen. Sørg også for at du har valgt korrekt inngangskilde. Er antennen tilkoblet på riktig måte? Er antennekabelen skadet? Er riktige plugger brukt for å koble antennen? Er du i tvil, ta kontakt med leverandøren. Norsk Manglende lyd. Er TV-en satt til dempe? For å avbryte dempning, trykk på eller øk volumet. Lyd kommer fra bare én høyttaler. Er balansen satt til kun én side? Se avsnittet Lydmeny. Fjernkontroll - virker ikke Batteriene kan være oppbrukt. Bytt batteriene. Inngangskilder - kan ikke velges Hvis du ikke kan velge en inngangskilde, er det mulig at ingen enhet er koblet til. hvis ikke Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du har prøvd å koble til en enhet. Opptak utilgjengelig For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du skal deretter skru på TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. Hvis du ikke kan ta opp, kan du prøve å slå av TV og deretter sette inn USB-enheten. USB er for treg Hvis en "USB er for treg" vises på skjermen når du starter et opptak, kan du prøve å starte innspillingen på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen USB-disk. Nero MediaHome-installasjon For å installere Nero MediaHome, vennligst gjøre følgende: Merk: For å bruke DLNA-funksjonalitet, må denne programvaren være installert på PC-en din. 1. Skriv inn koblingen nedenfor i adresselinjen i nettleseren din. 2. Klikk Nedlastning -knappen på åpningssiden. Installasjonsfilen vil bli lastet ned til PC-en. 3. Etter at nedlastingen er ferdig, dobbeltklikker du installasjonsfilen for å starte installasjonen Installasjonsveiviseren vil guide deg gjennom installasjonsprosessen. 4. Skjermen med forhåndskrav vises først. Installasjonsveiviseren sjekker tilgjengeligheten av nødvendi tredjeparts programvare på PC-en. Manglende programmer vil være oppført og må installeres før du fortsetter installasjonen. 5. Klikk på Installere-knappen Den integrerte serien vises. Ikke endre den viste serien. 6. Klikk Neste -knappen. Lcense Conditions (Lisensvilkår) (EULA)-skjermen vil vises. Les lisensavtalen nøye og velg riktig avkrysningsboksen hvis du godtar vilkårene i avtalen. Installasjonen er ikke mulig uten denne avtalen.

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Spesifikasjoner (Avhengig av modellen)... 4 Typiske skjermmoduser for PC (avhengig av. modell)...

Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Spesifikasjoner (Avhengig av modellen)... 4 Typiske skjermmoduser for PC (avhengig av. modell)... Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Spesifikasjoner (Avhengig av modellen)... 4 Typiske skjermmoduser for PC (avhengig av modell)... 4 Fjernkontroll RC 4862... 5 Vise tilkoblinger (avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

farge-tv 24FLYR274BD colour television bruksanvisning owner s manual

farge-tv 24FLYR274BD colour television bruksanvisning owner s manual farge-tv 24FLYR274BD colour television bruksanvisning owner s manual Innhold Sikkerhetsinformasjon...1 Markeringer på Produktet...2 Miljøinformasjon...2 Funksjoner...3 Tilbehør Som Følger Med...3 Ventemodusvarsler...3

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetsforholdsregler. Forberedelse. Tiltenkt Bruk. Strøm. Plassering av TV

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetsforholdsregler. Forberedelse. Tiltenkt Bruk. Strøm. Plassering av TV Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforholdsregler... 1 Miljøinformasjon... 3 TV - Egenskaper... 3 Tilbehør som følger med... 3 Se på TV... 4 TV Kontrollknapper & Drift... 4 Knappefunksjoner for fjernkontroll

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-48CXW404 http://no.yourpdfguides.com/dref/5806195

Din bruksanvisning PANASONIC TX-48CXW404 http://no.yourpdfguides.com/dref/5806195 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-65CXW414 http://no.yourpdfguides.com/dref/5808868

Din bruksanvisning PANASONIC TX-65CXW414 http://no.yourpdfguides.com/dref/5808868 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetshensyn CAUTION CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. Forberedelse. Tiltenkt Bruk

Innholdsfortegnelse. Sikkerhetshensyn CAUTION CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. Forberedelse. Tiltenkt Bruk Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn... 31 Miljø Informasjon... 33 TV - Funksjoner... 33 Tilbehør som følger med... 33 Visning av TV... 34 TV Kontrollknapper & drift... 34 DVD - Kontrollknappene... 35

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk - 71 -

Innholdsfortegnelse. Norsk - 71 - Innholdsfortegnelse Funksjoner... 72 Forberedelse... 72 Sikkerhetsforanstaltninger... 72 Pakkens innhold... 74 Miljømessig informasjon... 75 Fjernkontrollknapper... 76 LCD-TV og knappene på apparatet...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 - Innholdsfortegnelse Funksjoner... 2 Pakkens innhold... 2 Introduksjon... 3 Forberedelse... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 Tilkobling til et TV-distribusjonssystem (kabel-tv osv.) fra tuner... 4 Miljøinformasjon...

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

32FLXR180D. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

32FLXR180D. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 32FLXR180D farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual Innholdsfortegnelse Funksjoner... 2 Forberedelse... 2 Sikkerhetsforanstaltninger... 2 Pakkens innhold... 4 Miljømessig informasjon...

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Innholdsfortegnelse FORSIKTIG. Forberedelse. Tiltenkt bruk. Sikkerhetsforanstaltninger

Innholdsfortegnelse FORSIKTIG. Forberedelse. Tiltenkt bruk. Sikkerhetsforanstaltninger Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforanstaltninger... 1 Miljømessig informasjon... 3 Medfølgende tilbehør... 4 TV - Funksjoner... 4 Ser på TV... 4 TV Kontrollknapp & Drift... 5 DVD - Kontrollknappene... 5

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer