Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Fjernkontroll Tilkoblinger... 7 Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger... 8 TV Menyegenskaper og -funksjoner...11 Generell TV Betjening Bruke DLNA-nettverkstjeneste Nettleser Programvareoppdatering Feilsøkingstips Typiske visningsmoduser for PC-inngang AV og HDMI signal Kompatibilitet Støttede filformater for USB-modus Norsk - 1 -

3 Sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT ÅPNE IKKE FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) FJERNES: INGEN DELER SOM KAN REPARERES INNVENDIG. OVERLAT VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Bruk av din LED TV under forhold med svært høy luftfuktighet kan skade apparatet. Hvis det er tordenvær eller storm, eller hvis TV-en ikke kommer til å bli brukt på en stund (for eksempel hvis du går bort på ferie), må du koble TV-apparatet fra strømnettet. Støpselet brukes til å koble apparatet fra strømnettet, og derfor må det være lett tilgjengelig. Utropstegnet i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om at det finnes viktige drifts-og vedlikeholdskostnader (service) i dokumentasjonen som følger med apparatet. Merk: Følg instruksjonene på skjermen for å betjene de relaterte funksjoner. VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker ADVARSEL: Aldri la mennesker (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mennesker som mangler erfaring og / eller kunnskap bruke elektriske apparater uten tilsyn. For ventilasjon, la det være en ledig plass på minst 10 cm rundt apparatet. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke plassere TV-en på overflater som er på skrå eller ustabile, TV-en kan velte. Bruk dette apparatet i et moderat klima. Støpselet må være lett tilgjengelig. Ikke plasser TV, møbler etc. på strømledningen. En skadet strømkabel/støpsel kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Håndtere kabelen med støpselet, ikke dra ut støpselet ved å dra i kabelen. Rør aldri strømledningen når du er våt på hendene, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk sjokk. Lag aldri knute på ledningen, og bind den aldri sammen med andre ledninger. Når kabelen er skadet, må den skiftes ut. Dette må utføres av kvalifiserte fagfolk. Ikke bruk denne TV-en på et fuktig sted Ikke utsett TV-en for væske. Hvis noen væske skulle falle inn i kabinettet, må du koble ut TV-en og få den undersøkt av kvalifisert personell før det brukes videre. Ikke utsett TV for direkte sollys eller andre varmekilder. TV-en må ikke plasseres i nærheten av åpen ild eller intens varme som en elektrisk varmeovn. Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader. Sørg for at åpen flammekilder, for eksempel tente stearinlys, ikke plasseres på toppen av TV-en. For å hindre skade, må denne TV festes til veggen i henhold til montering anvisningen (hvis muligheten er tilgjengelig). Av og til kan noen få ikke-aktive piksler forekomme på skjermen som faste punkt av blå, grønn eller rød. Merk at dette ikke vil påvirke produktets yteevne. Pass på så du ikke lager risper i skjermen med fingernegler eller andre harde ting. Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra kontakten. Bruk kun en myk, tørr klut ved rengjøring. Advarsel Fare for elektrisk sjokk Forsiktig Viktig Merknad Alvorlig skade eller død risiko Farlig spenning risiko Personskade eller skade på eiendom risiko Bruke systemet på riktig måte Flere merknader merket Norsk - 2 -

4 Komme i Gang Varslinger og funksjoner og tilbehør Miljøinformasjon Denne TV-en er designet for å konsumere mindre energi for å bidra til å redde miljøet. For å redusere strømforbruket, må du følge disse trinnene: Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som ligger i Bildemeny. Hvis du angir Strømsparemodussom Øko, vil TV-en gå over til strømsparingsmodus og lysstyrkenivået til TV-en vil gå tilbake til optimalt nivå. Merk at enkelte bildeinnstillinger ikke kan endres når TV-en er i strømsparingsmodus. Hvis Bilde Av er valgt, "Screen vil være slått i 15 sekunder."-melding vises. Velg GÅ VIDERE, og trykk OK for å fortsette. Skjermen blir av umiddelbart. Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den fra støpselet. Dette vil også redusere strømforbruket. Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spillmodus (valgfritt). Ethernet (LAN) for Internett-tilkobling og service n innebygd WiFi-støtte. DLNA Tilbehør som følger med Fjernkontroll: Batterier: 2 x AAA Instruksjonsmanual. Veiledning for å komme raskt i gang Side AV tilkoblingskabel. TV Kontrollknapper & drift Ventemodusvarsler 1) Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for eksempel fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slås på, vil følgende melding vises: "Standby Årsak Ingen Signal". Trykk OK for å fortsette. 2) Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt operert for en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slår på, vil følgende melding vises. Standby Årsak Ingen drift. Trykk OK for å fortsette. Funksjoner Fjernkontrollert farge LED TV. Fullt integrert digital / kabel-tv (DVB-TC) HDMI-innganger er for å koble en enhet som har en HDMI-kontakt. USB-inngang. Programmere opptak. Programtidsskifte OSD menysystem. SCART-kontakten for eksterne enheter (for eksempel DVD-spillere, PVR, videospill, etc.) Stereolydsystem. Teletext. Tilkobling for hodetelefoner. Automatisk programmering system. Manuell innstilling. Automatisk slå etter opptil seks timer. Sleep timer. Barnesikring. Automatisk lyd demping når der ikke er sending. NTSC-avspilling. AVL (Automatisk Volum Limiting). PLL (Frekvens Søk). PC-inngang. 1. Hvilemodus På/Av-knapp 2. TV/AV-knappen 3. Knapper for program opp/ned 4. Knapper for volum opp/ned Betjening av tastene på TV-apparatet Trykk for å redusere volumet, eller knappen for å øke volumet, slik at volumnivået (stolpe) vises på skjermen. Trykk P/CH + b-tasten for å velge neste program or P/CH - -tasten for å velge forrige program. Trykk eller -knappene samtidig for å vise Hovedmenyen. I hovedmenyen må du velge en undermeny med knappen TV/ AV og stille inn undermenyen ved hjelp av eller knappene. For å se hvilke alternativer som er tilgjengelige via menyen, se avsnittet om menysystemet i denne manualen. Trykk Norsk - 3 -

5 på TV/AV på kontrollpanelet for å bytte AV-moduser for TV-en. Merk: Funksjon indikasjoner på knappene vises på skjermen når de trykkes. Betjening av fjernkontrollen Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen for å ise hovedmenyen. Bruk knappene eller for å velge en menyfane og trykk på OK-knappen for å velge alternativ. Bruk knappene eller eller eller for å velge eller innstille et element. Trykk på BACK eller EXIT eller MENU for å avslutte en menyskjerm. Inngangsvalg Når du har koblet det eksterne systemet til TVen din, kan du velge andre inngangskilder. Trykk på (source) knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger for å endre kilde. Endre kanaler og volum Du kan også endre kanalen og justere volumet ved å bruke V+/- og P+/- knappene på TV-en. Du kan også endre kanaler ved å trykke på knappene på frontpanelet på TV-en. Sette inn batterier i fjernkontrollen Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen oppover forsiktig. Sett inn to AAA batterier. Sørg for å matche + og - endene på batteriene i batterirommet (Vær oppmerksom på polariteten) Sett dekselet på plass. Antenne / Kabeltilkobling Koble antenne- eller kabel-tv-kabelen til ANTENNEINNGANGEN (ANT-TV) på den nedre baksiden av TV-en. Varsling Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. VAREMERKE-ANERKJENNELSE "Dolby" og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. "HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC." DLNA, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED er varemerker, servicemerker eller sertifikatmerker for Digital Living Network Alliance. YouTube og YouTube-logoen er varemerker for Google Inc. Koble til strøm VIKTIG: TV-apparatet er designet for å operere på V AC, 50 Hz sokkel. Etter utpakking av fjernsynet; la det få romtemperatur før du kobler det til. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Informasjon til brukere om Avhending av Gammelt Utstyr og Batterier [EU bare] Symbolene indikerer at utstyr med disse symbolene ikke skal deponeres sammen med husholdningsavfall. Dersom du ønsker å deponere produktet eller batteri må dette gjøres i overensstemmelse med gjeldende innsamlingssystem eller fasiliteter for korrekt resirkulering. Merk: Skiltet Pb nedenfor med symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly. Produkter Batteri Norsk - 4 -

6 Spesifikasjon Fjernsynssending Mottak av kanaler Antall forhåndsstilte kanaler Kanalindikator RF-antenneinngang Operasjonsspenning Lyd Audio utgangseffekt (WRMS.) (10% THD) PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Skjermvisning 75 Ohm (ubalansert) V AC, 50Hz. Tysk + Nicam Stereo 2x12W Tekst-TV Trykk knappen for å velge. Trykk en gang til for å aktivere miksmodus. Trykk en gang til for å gå ut. Følg instruksjonene som vises på tekst-tv-skjermen. Digital tekst-tv (bare for Storbritannia) Press knappem for å vise digital teletekst informasjon. Betjen den med de fargede knappene, markørknappene og OK-knappen. Bruken kan variere noe, avhengig av innholdet av digital tekst-tv. Følg instruksjonene som vises på det digitale tekst-tvskjermen. Når -knappen trykkes igjen, vil TV-en gå tilbake til TV-kringkasting. Energiforbruk 200 W TV Dimensjoner 344 x 1460 x 905 DxLxH (med stativ) TV Dimensjoner 38/48 x 1460 x 838 DxLxH (ilman telinettä) Display 65 Driftstemperatur og driftsluftfuktighet: 0 ºC opptil 40 ºC, 85 % fuktighet maks. Norsk - 5 -

7 Komme i Gang Fjernkontroll Kilde 2. Starter Netflix-programmet 3. Internett portal 4. Avspilling (i medieleser-modus) SOURCE 5. Programmere opptak. 6. Rask revers (i medieleser-modus) LANG. 7. Mono-Stereo / Dual I-II / Gjeldende språk (i DVB-modus) Grønn knapp 9. Rød knapp, 10. Nummertaster 11. Kanalliste/TV-kilde 12. Meny Volum opp/ned 14. Tilbake (Back) / Indeks (I tekst tilstand) Q.MENU V+ 15. Liste over favorittkanaler P+ 16. Utvid (i TXT-modus) / bildestørrelse 17. Min knapp 1 / YouTube (*) OK V- 18. Min knapp 2 (**) P- 19. Tekst TV / MIX EXIT BACK 20. Elektronisk programoversikt 21. Stille 1 / Info /Vis (i TXT-modus) / 23. Avslutt 24. Ok / Velg /Hold (i TXT-modus) 25. Program opp/ned 26. Navigasjonsknapper 27. Hurtigmeny MERK: Rekkevidden er på rundt 7 meter. Bruk av Min knapp 1 (*) Denne knappen hovedfunksjon er å kjøre Youtube link. Men hvis du ønsker å endre denne funksjonen, kan du trykke MIN KNAPP 1 for fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte funksjonen. Merk at hvis du utfører første gang installasjonen vil MIN KNAPP 1 vende tilbake til standard funksjon. Bruk av Min knapp 2 (**) Trykk MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte funksjonen. 28. Forrige program 29. Blå knapp 30. Gul knapp 31. Undertekst På / Av 32. Hurtig fremoverspoling (i medieleser-modus) 33. Stopp (i medieleser-modus) 34. Pause (i medieleser-modus) / Tidskifteopptak 35. Medieleser 36. Starter Youtube 37. Standby-knapp 38. Funksjon LED Norsk - 6 -

8 Komme i Gang Tilkoblinger Kontakt Type Kabler Enhet Scart Tilkobling (bak) Mini scart Tilkobling (nedre bakside) Mini scartkabel(inkludert) VGA Tilkobling (bak) PC/YPbPr Lyd Tilkobling (bak) YPbPr-kontakt for sidelyd eller PCtilkoblingskabel (ikke inkludert) HDMI Tilkobling (bakside&side) S/PDIF (Optisk utgang) Tilkobling (underside) SIDE AV (Audio/Video) Tilkobling (side) Side AV tilkoblingskabel (inkludert) Hodetelefon Tilkobling (side) YPbPr Video Tilkobling (side) YPbPr-tilkoblingskabel (ikke inkludert) USB Tilkobling (side) CI Tilkobling CAM module (side) Subwoofer Tilkobling (bak) Norsk MERK: Når du kobler en enhet via YPbPr eller Side AV-inngangen, må du bruke medfølgende kabler for å muliggjøre tilkobling. Se illustrasjonene ovenfor. For å aktivere PC adio må du bruke SIDE AV tilkoblingskabelens WHITE og RØDE inputs. Hvis en ekstern enhet er koblet til via en SCART-kontakt, vil TVen automatisk gå over til AVMODUS. Når TV-en mottar DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) eller er i Media Browser Mode (Medielesermodus), vil ikke utgangen være tilgjengelig via scart-kontakten. Når du bruker veggmonteringssettet (valgfritt) så anbefaler vi att du setter alle kablene inn på baksiden av TVen før du monterer på veggen. Sett inn eller fjern en CI-modulen kun når TV-en er SLÅTT AV. Du bør henvise til bruksanvisningen for moduler for detaljer om innstillingene. Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Tilkobling av enheter som har en nåværende verdi på 500mA kan skade TV-en.

9 Komme i Gang Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger Slå på/av Å slå TV på Koble strømledningen til et uttak med V AC, 50 Hz. For å slå TV på fra standbymodus, enten: Trykk knappen fjernkontrollen. Slå av TV-en Trykk på berøringsknappen over til ventemodus., P+ / P- eller en nummertast på på fjernkontrolle og trykk på på TV-en. TV-en vil nå gå For å slå strømmen helt av, trekk ut strømledningen fra stikkontakten. Merk: Når TV-en er i standby-modus, kan standby lysdioden blinke for å indikere at funksjoner som Standby Søk, Over Air Last ned eller Timer er aktive. LED-lampen kan også blinke når du slår på TV-en fra standby-modus. Førstegangsinstallasjon Når den er slått på for første gang, er valg av språkskjermen tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK. Første gang Installasjon (FTI) vises på skjermbildet som neste trinn. Still dine preferanser med navigasjonsknappene og når du er ferdig, trykker du på OK for å fortsette. Du kan aktivere Butikkmodus-alternativet til å være tilgjengelig i andre instillinger-menyen og din TVs instillinger vil bli optimalisert for den høyeste visningskvaliteten. En bekreftelse vil bli vist. Velg JA for å fortsette. Hvis Hjem-modus er valgt, vil Butikk modus ikke være tilgjengelig etter første installering. Trykk på OK-knappen for å fortsette. AntenneInstallasjon Hvis du velger ANTENNE på søkemetode-skjermen, søker digital TV-en etter digitale landbaserte tvsignaler. (*) LCN er Logiske Kanalnummer systemet som organiserer tilgjengelige kringkastninger i samsvar med en gjenkjennelig kanalsekvens (om tilgjengelig). Kabelinstallasjon: Hvis du velger alternativet Kabel og trykker OK på fjernkontrollen, vil følgende melding vises. For å fortsette må du velge JA og trykke OK. For å avbryte operasjonen, velg NEI og trykk OK. Du kan velge frekvensområder fra denne skjermen. Skriv inn frekvensområdet manuelt ved hjelp av talltaster. Merk: Søke varigheten vil variere avhengig av den valgte søk trinn. Media Playback via USB inlet Du kan koble til en 2.5" og 3.5" (HDD med ekstern strømforsyning) eksterne harddisker eller USB minnepenner til Tven ved å bruke USB-inngangene på Tven. VIKTIG! Sikkerhetskopier filene dine før du foretar tilkoblinger til TVen. Vær oppmerksom på at produsenten ikke kan være ansvarlig for skader på filen eller tap av data. Visse typer USB-enheter (f.eks MP3-spillere) eller USB harddisker / minnepinner kan ikke være kompatible med denne TV-en. TV-en støtter FAT32- og NTFS-diskformatering, men ropptak vill ikke være tilgjengelige med NTFS-formaterte plater. Når du formaterer en USB-harddisk som har 1TB (Tera Byte) eller mer filkapasitet, kan du oppleve problemer med formateringsprosessen. Det er meget risikofylt å trekke raskt ut eller sette inn USB-enheter. Dette kan forårsake fysiske skader på USB-spilleren og selve USB-enheten. Trekk ikke USB-enheten ut mens du spiller av en fil. Du kan bruke USB-huber med TV-ens USBinnganger. USB-huber med ekstern strømforsyning anbefales i et slikt tilfelle. Det anbefales å bruke TV-ens USB-inngang er direkte hvis du har tenkt å koble til en USB-harddisk. MERK: Du kan trykke MENU for å avbryte. Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil Kanallisten vises på skjermen. Hvis du liker hvordan kanalene er sortert i henhold til LCN (*), må du velge "Ja" trykk OK. Trykk MENU-knappen for å avslutte kanallisten og se på TV. Norsk - 8 -

10 Opptak av programmer VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disken ved hjelp av din TVs Format disk valg. Merk: For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen. For å bruke opptaksfunksjonen, må du koble en USB-disk eller en ekstern harddisk til TVen og den tilkoblede USB-disk bør ha minst 1 GB kapasitet og skal ha 2.0-hastighet kompatibilitet. Hvis den tilkoblede USB-enheten ikke støtter 2.0-hastighet vil det vises en feilmelding. Merk: Programopptakk lagres i den tilkoblede USB enheten. Om ønsket, kan du lagre / kopiere opptakene til en datamaskin, men vil disse filene ikke være tilgjengelig for å bli spilt på en datamaskin. Du kan spille opp innspillingene kun via TV-en din. Merk: Lip sync forsinkelser kan forekomme i tidsskifter. Radio registrering støttes. TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer. Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. Hvis skrivehastigheten til den tilkoblede USB-disk er ikke tilstrekkelig, kan opptaket mislykkes og timeshifting funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Det anbefales å bruke USB-harddisker for opptak av HD-programmer. Ikke koble ut USB / HDD under en innspilling. Dette kan skade den tilkoblede USB/harddisken. Multipartisjon støtte er tilgjengelig. Maksimalt to ulike partisjoner støttes. Den første partisjonen på USB disken brukes for PVR klar funksjoner. Det må også være formatert som den primære partisjonen som skal brukes for PVR klar funksjoner. Noen stream-pakker kan ikke bli tatt opp på grunn av signalproblemer. Derfor kan video noen ganger fryses under avspilling. Ta opp, Avspille, Pause, Skjerm (for PlayListDialog) tastene kan ikke brukes når tekst-tv er PÅ. Hvis et opptak starter fra tidsuret når tekst-tv er PÅ, vil tekst-tv automatisk skrus av. Også teletekst-bruk er deaktivert når det er en pågående opptak eller avspilling. Tidsskift-opptak Trykk (PAUSE) mens du ser på en sending for å aktivere timeshifting mode.in timeshifting modus, er programmet stoppet og samtidig registrert til den tilkoblede USB-disk. Trykk (AVSPILLE)-knappen igjen for å fortsette den midlertidig stansede programmet fra der du stoppet. Trykk STOPP knappen for å stoppe tidsskift opptak og gå tilbake til direktesending. Merk: Tidsskift kan ikke brukes i radiomodus. Merk: Du kan ikke bruke tid skift fort bakover funksjonen før fremme avspillingen med spole frem alternativet. øyeblikkelig opptak Trykk på (OPPTAK) knappen for å begynne opptak av en hendelse umiddelbart mens du ser et program. Du kan trykke på (OPPTAK) på fjernkontrollen igjen for å spille inn den neste hendelsen på EPG I dette tilfellet så vil en OSD vises noe som indikerer de programmerte hendelser som skal bli spilt inn. Trykk (STOPP)-knappen for å avbryte umiddelbart opptak. Merk: Du kan ikke bytte sendinger eller vise Media Browser under opptaksmodus. Mens du spiller inn et program eller mens i tidsskifte, vises en advarsel på skjermen hvis hastigheten på din USB-enhet ikke er tilstrekkelig. Se opptak av programmer Velg Opptaksbibliotek fra Media Browser-menyen. Velg et innspilt element fra listen (hvis tidligere innspilt). Trykk på OK-knappen for å vise Spill Alternativer. Velg et alternativ og trykk OK-knappen. Merk: Visning av hovedmeny og menyelementer vill ikke være tilgjengelig under avspillingen. Trykk på (STOPP) for å stoppe en avspilling og gå tilbake til Opptaksbibliotek. Avta fremover Hvis tru trykker på (PAUSE)-knappen mens du ser på innspilte programmer, vil sakte fremoverspoling være tilgjengelig. Du kan bruke knappen til å spole sakte forover. Hvis du trykker på knappen flere ganger vil du endre hastigheten på sakte fremoverspoling. Opptakskonfigurasjon Velg Opptak Konfigurasjon elementet i Innstillingermenyen til å konfigurere opptaksinnstillingene. Formater disk: Du kan bruke Formater Disk funksjonen for å formattere den tilkoblede USB enheten. Din PIN kreves for å bruke Format Disk funksjonen (standard pinnen er 0000). VIKTIG: Merk at alle data som er lagret på en USBdisk vil gå tapt, og diskformat vil bli konvertert til FAT32 hvis du aktiverer denne funksjonen. Hvis USB-disken din ikke fungerer skikkelig kan du prøve å formatere USB-disken. I de fleste tilfeller vil formattering av USB enheten gjenopprette normal operasjon; men ALL data lagret på USB enheten vil mistes. Merk: Hvis meldingen USB er for treg vises på skjermen ved start av et opptak, prøv å starte opptaket på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen USB-disk. Norsk - 9 -

11 Meny for medieleser Du kan spille av fotografi, musikk og film filer lagret på en USB-disk ved å koble den til din TV. Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TV-en. Å trykke på MENU-knappen mens du er i Media Browser modus vil få tilgang til bilde, lyd og innstillinger menyalternativer. Press MENU-knappen igjen for å gå vekk fra denne skjermen. Du kan angi dine Media Browser preferanser ved hjelp av MENU Innstillinger. Loop/Shuffle Modus Operasjon Start avspillingmed og aktiver TV-en spiller neste fil og sløyfe listen. Start avspillingmed OK og aktiver Start avspilling med OK/ og aktiver Den samme filen vil bli gjentatt (repetert). Filen vil bli spilt i en shuffle. Hurtigmeny Rask meny tillater deg å få adgang til noen alternativer raskere. Denne menyen inkluderer alternativene Strømsparemodus, Bildemodus, Equalizerinnstillinger, Favoritter, Deaktiveringsur, FollowMe TV, FollowMe TV to DMR, CEC RC Passthrough og Informasjonshefte. Trykk Quick Menu på fjernkontrollen for å åpne hurtigmenyen. Se følgende kapitler for detaljer om de oppførte funksjoner. FollowMe TV Med den mobile enhet kan du streame den aktuelle sendingen fra smart-tv-en din ved hjelp av funksjonen FollowMe TV. Installer riktig Smart Center-programmet på den mobile enheten. Start programmet. For mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se bruksanvisningene for programmet du bruker. Merk: Dette programmet er ikke kompatibelt med alle mobile enheter. FollowMe TV to DMR Denne funksjonen muliggjør videostreaming fra TV-en til en annen / andre TV eller mobile enheter, ved hjelp av egnede programmer (f.eks UPnP (Universal Plug and Play)-programmer slik som BubbleUPnP). Aktiver FollowMe TV to DMR for å starte tidsskifte. Trykk på den røde knappen og enhetsvalgmenyen vises. Velg enheten og trykk OK. Merk: FollowMeTV og FollowMe TV to DMRfunksjonene fungerer sammen med PVR-funksjon og krever en tilkoblet USB-lagringsenhet med FAT32- format og nok plass. HD-kanaler støttes ikke og begge enheter må være koblet til samme nettverk. E-Manual (Elektronisk håndbok) Du kan finne anvisninger for TV-funksjonen i den elektroniske håndboken. For å bruke den elektroniske håndboken, trykk på Info-knappen mens hovedmenyen vises på skjermen. Velg ønsket kategori med navigasjonsknappene. Hver kategori inneholder forskjellige emner. Velg et emne og trykk på OK for å lese anvisningene. For å lukke skjermen for den elektroniske håndboken, trykk på Exit-knappen. Merk: Innholdet i den elektroniske håndboken kan variere avhengig av modell. CEC og CEC RC Passthrough Denne funksjonen gjør det mulig å kontrollere CEC-aktiverte enheter, som er tilkoblet via HD- MI-porter ved hjelp av fjernkontrollen til TV-en. CEC-alternatuvet i menyen Andre innstillinger under menyen Innstillinger bør først settes som Aktivert. Trykk kildeknappen og velg HDMI-inngang for den tilkoblede CEC-enheten fra menyen Kildeliste. Når den nye CEC-kildeenheten er koblet til, vil den bli oppført i kildemenyen med et eget navn i stedet for navnet til den tilkoblede HDMI-porten (DVD-spiller, opptaker 1 osv.). TV-fjernkontrollen er automatisk i stand til å utføre de viktigste funksjonene etter den tilkoblede HDMIkilden er valgt. For å avslutte denne operasjonen og kontrollere TVen via fjernkontrollen igjen, trykk og hold "0-Zero"- knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder. Du kan også trykke Q.Menu-knappen på fjernkontrollen, markere CEC RC Passthrough og angi som Av ved å trykke på Venstre- eller Høyre knappen. Denne funksjonen kan også aktiveres eller deaktiveres i menyen Innstillinger/Andre innstillinger. TV-en støtter også ARC (Audio Return Channel). Denne funksjonen er en lyd lenkement å erstatte andre kabler mellom TV-en og lydanlegget (A/Vmottaker eller høyttalersystem). Når ARC er aktiv, vil ikke TV-en dempe de andre lydutgangene automatisk. Du trenger derfor ikke å redusere TV-volumet til null manuelt, hvis du ønsker å høre lyd fra en tilkoblet lydenhet (i likhet med optiske eller koaksiale digitale lydutganger). Hvis du ønsker å endre volumnivået til den tilkoblede enheten, må du velge enheten fra kildelisten. I så fall er volumkontrolltastene tilknyttet den tilkoblede lydenheten. Norsk

12 TV Menyegenskaper og -funksjoner Bildemenyinnhold Modus Kontrast Lysstyrke Skarphet Farge Strømsparings modus Baklys (valgfritt) Støyreduksjon Avanserte innstillinger Du kan endre bildemodusen slik at den passer dine preferanser eller behov. Bildemodus kan stilles inn til et av følgende valg: Kino, Spill, Sport, Dynamisk og Naturlig. Stiller inn verdier for lyshet og mørke på skjermen. Stiller inn lysstyrkeverdi for skjermen. Still inn verdiene for skarphet for objektene vist på skjermen. Stiller inn fargeverdier, justerer fargene. For å angi Strømsparingsmodus som Eco, Picture Av og funksjonshemmede. (Når Mode er Dynamisk, er Strømsparingsmodusen automatisk satt til deaktivert.) Denne innstillingen styrer baklysnivået. Bakgrunnsbelysning funksjonen vil være inaktiv hvis Strømsparemodus er satt til Eco. Bakgrunnsbelysningen kan ikke aktiveres i VGA, Media Browser modus, eller når bildet er satt til Spill. Hvis signalet er svakt og det er støyende, bruk Støyreduksjon-innstillingen for å redusere mengden av støy. Dynamisk kontrast Fargetemperatur Bildezoom Filmfølelse HDMI True Black (ekte sort) Filmmodus Du kan endre Dynamisk Kontrastforholden til ønsket verdi. Stiller inn ønsket fargetone. Setter ønsket bildestørrelse fra bildezoom menyen. Merk: Auto-alternativet er kun tilgjengelig i Scart-modus med SCART PIN8 høy spenning/lav spenning veksling Filmfølelse Bruk "høyre / venstre" for å stille inn Filmfølelse Svak, Med., Høy eller Av. Når Filmfølelse er aktiv, vil den optimalisere videoinstillingene på TVen for bilder med bevegelse, slik at man får bedre kvalitet og lesbarhet. Når filmfølelse er satt til Lav, Med eller Høy vil demoalternativ for filmfølelse være tilgjengelig. Dersom en av disse alternativene velges og dersom du trykker OK, vil demomodus starte. Når demonstrasjonen foregår, vil skjermen være delt i to. Én del viser Filmfølelse-aktiviteten og den andre viser filmen med vanlige innstillinger for TV-skjermen. Mens du ser fra en HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig i menyen Bildeinnstillinger. Du kan benytte denne funksjonen til å forsterke sorthet i bildet. Filmer blir tatt opp med en annet antall bilder per sekund enn normale TV-programmer. Slå på denne funksjonen når du ser filmer for å se høyhastighetsscenene klart. Hud toner Hudtone kan endres mellom -5 og 5. Fargeinnstillinger RGB økning Tilbakestill Autoposisjon (i PC modus) H posisjon (i PC modus) V posisjon (i PC modus) Punktklokke (i PC modus) Fase (i PC modus) Justerer ønsker fargetone. Du kan konfigurere ønskede fargetemperatur-verdier ved å bruke RGB Gain-funksjonen. Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene. (Unntatt spillmodus) Optimaliserer automatisk skjermen. Trykk OK for å optimalisere. Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen. Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen. Punktklokkejusteringer korrigerer forstyrrelser som vises som vertikale striper i prikkeintensive presentasjoner slik som regneark eller paragrafer eller tekst med mindre skrift. Avhengig av oppløsningen og fremløpsfrekvensen du har satt TV-en til, kan det hende du ser et tåkete eller prangende bilde på skjermen. I et slikt tilfelle, kan du bruke dette elementet til å få et klarere bilde ved bruk av "prøve og feile"-metoden. Mens vil VGA (PC)-modus vil noen elementer i Bildemenyen være utilgjengelige.. Isteden vil VGA-modusinnstillinger bli lagt til Bildeinnstillinger mens i PC-modus. Norsk

13 Lydmenyinnhold Volum Equalizer Balanse Hodetelefon Lydmodus AVL (Automatisk Volum Begrensning) Hodetelefon/Linje Ut (valgfritt) Dynamisk bass Surroundlyd (valgfritt) Digital utgang Bassforsterker Innstillinger bildemenyinnhold Tilgangssystem Språk Foreldrekontroll Tidsur Justerer volumnivået. Velger equalizer modus. Egendefinerte innstillinger kan gjøres bare når du er i brukermodus. Denne innstillingen brukes til å vektlegge venstre eller høyre høyttaler. Stiller inn hodetelefonvolum. Du kan velge en lydmodys (hvis dette støttes av den valgte kanalen). Denne funksjonen innstiller lyden til å opprettholde et fast nivå mellom programmer. Når du kobler en ekstern forsterker til TV ved hjelp av hodetelefonkontakten, kan du velge dette mulighet som linje ut. Hvis du har koblet hodetelefoner til TV, sette dette mulighet som Hodetelefoner. Slår Dynamisk Bass Av/Til Surround lyd tilstand kan endres til På eller Av. Stiller inn digital lydtype ut. Styrer bassforsterkernivået. Bruk venstre- eller høyreknappen for å stille inn. Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig. Konfigurer språkinnstillinger (kan endres avhengig av landet som velges) Foretrekkelig og nåværende innstillinger vil være tilgjengelig. Gjeldende innstillingene kan bare endres hvis kringkasteren støtter. Tast inn riktig passord for å endre foreldrenes innstillinger. Du kan enkelt justere menyenlåsen, voksenlåsem (kan endres avhengig av landet som velges) og barnesikring i denne menyen. Du kan også angi ny pinkode. Sett inn en sleep timer for å slå av TV-en etter en viss tid. Stiller inn tidsur for valgte programmer. Opptakskonfugurasjon Viser opptakskonfigurasjonsmenyen (USB-tilkobling nødvendig). Dato/klokkeslett Kilder Nettverk Innstillinger Stiller inn dato og tid. Aktiverer og deaktiverer valgte kildealternativer. Skkerminnstillingene: Andre innstillinger: Viser andre innstillingsmuligheter på TV-apparatet Menutidsavbrudd Skanningskrypterte kanaler Blå bakgrunn Endrer tidsavbrudd for menyskjermer. Når denne innstillingen er på, vil søkeprosessen finne de krypterte kanaler også. Aktiverer eller deaktiverer den blå bakgrunn systemet når signalet er svakt eller fraværende. Programvareoppdatering sikre at TV-en din alltid har den mest oppdaterte firmware. Programvareversjon Hørselssvake Viser applikasjonversjon Aktiverer noen spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren. Norsk

14 Lydbeskrivelse Automatisk avslåing Ventemodussøk (valgfritt) Full modus (ekstrautstyr) DLNA-gjengivelse Strømsparingsmodus Virtual Fjern(ekstrautstyr) CEC Netflix Menyinnhold for installasjon og omstilling Automatisk kanalsøk (still om) (Hvis tilgjengelig) Manuelt kanalsøk Kanalsøk nettverk Analog finjustering Førstegangsinstallasjon Klar Listevisning Lydbeskrivelse refererer til et ytterligere foretellerspor for brukere av visuelle medier, inkludert fjernsyn og filmer, med synshemning eller blindhet. Du kan kun bruke denne funksjonen hvis kringkasteren støtter det ytterligere fortellersporet. Merk: Lydbeskrivelse funksjonen kan ikke være tilgjengelig i opptak eller tid skiftende modus. Du kan stille inn verdien for tidsavbrudd for automatisk avslukking. Når timeout verdien er nådd og TVen ikke har blitt operert for en valgt tid, vil TV-en gå i ventemodus. Hvis Standby-søk er satt til På når TV-en er i Standby, vil det bli søkt på tilgjengelige sendinger. Hvis TV-en finner nye eller manglende sendinger vil en meny komme til syne for å spørre deg om du ønsker å utføre endringer. Kanallisten vil bli oppdatert og endret etter denne prosessen. Hvis du viser TV i en butikk, kan du aktivere denne tilstand. Modus er aktivert, kan enkelte elementer i TV-menyen ikke er tilgjengelig. DLNA gjengivelse egenskap gir mulighet til å deler filer lagret på din smartphone eller tablet pc. Hvis du har en DLNA-kompatibel smartphone og programvare installert, kan du dele/ vise bilder med din TV. Se instruksjoner om delingsproramvare for mer informasjon. DLNA renderer tilstand vil ikke være tilgjengelig med internett portal funksjonen. Aktiverer eller deaktiverers virtual fjern egenskap. Aktivere eller deaktiverer virtuell fjernkontroll. ed denne innstillingen kan du aktivere og deaktivere CEC-funksjonalitet helt. Trykk venstre- eller høyreknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Du kan se ESN (*)-nummetet og deaktivere Netflix. (*) ESN-nummer er et unikt ID-nummer for Netflix, oppretttet for å identifisere TV-en din. Viser automatiske omstillingalternativer. Digital antenne: Søker etter og lagrer antennebaserte DVB-stasjoner. Digital antenne: Søker etter og lagrer kabel DVB stasjoner. Analog: Søker etter og lagrer analoge stasjoner. Digital antenne & analog: Søker etter og lagrer antenne DVB og analoge stasjoner. Digital kabel & analog: Søker etter og lagrer kabel DVB og analoge stasjoner. Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger. Søker lenkede kanaler i sendingsystemet. Du kan bruke denne innstillingen for å finjustere analoge kanaler. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke fins noen lagrede analoge kanaler. Sletter alle lagrede kanaler og innstillinger, nullstiller TVen til fabrikkinnstillingene. (*) Denne innstillingen er synlig når Country-alternativet (Land) er satt til Danmark, Sweden, Norge eller Finland. Bruk denne innstillingen for å fjerne kanalene som er lagret. Norsk

15 Generell TV Betjening Bruk kanal listen TV-en sortere alle lagrede stasjoner i Kanallisten. Du kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter eller stille inn aktive stasjoner som skal lsitet opp ved bruk av valget Kanalliste. Konfigurerer foreldre innstillinger For å forhindre at at enkelte programmer kan ses, kan kanaler og menyer låses ved bruk av et system for foreldrekontroll. Å vise foreldrelåsnivå menyalternativer, bør PINkoden tastes inn. Standard PIN fra fabrikk er Etter du har trykt riktig PIN kode så vil foreldre innstillinger bli vist. Menylås: Innstilling av menylås aktiverer eller deaktiverer menytilgangen. Voksenlås: Når dette alternativet er angitt, vil den hente aldersgrenseinformasjon fra kringkastingen, og hvis denne aldersgrensen er deaktivert, vil den deaktivere tlgangen til kringkastingen. Barnelås: Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere. Still inn PIN: Definerer en ny PIN. Merk: Hvis Landvalget er satt til Frankrike, kan du bruke 4725 som standardkode. Elektronisk programguide (EPG) Noen, men ikke alle kanaler sender informasjon om nåværende og kommende programmer. Trykk for å se menyen for elektronisk programguide (EPG). Opp/Ned/Venstre/Høyre: Navigere EPG. OK: Vis programalternativer. İ(INFO): Skjermer, i detaljert, informasjon om programmet du har valgt. Ta opp / slett opptaksur Etter at du har valgt program i EPG-menyen, trykk OK-knappen. Velg Opptak -alternativet og trykk på OK-knappen. Etter denne operasjonen vil et opptak bli planlagt for det valgte programmet. For å avbryte et allerede innstilt opptak merker du programmet og trykker OK og velger Slett Opptakstimer. Opptaket vil bli avbrutt. Sett Timer / Slett Timer Etter at du har valgt program i EPG.menyen, trykk OK-knappen. Velg alternativet Still inn tidsur på hendelse og trykk på OK-knappen. Du kan sette et tidsut for fremtidige programmer. For å avbryte en allerede innstilt påminnelse, merker du det programmet og trykker på OK knappen. Velg deretter Slett tidsur. Timeren vil bli avbrutt. Merk: Det er ikke mulig å ta opp to kanaler på samme tid. TILKOBLINGSFUNKSJONER Kablet tilkobling For å koble til et kablet nettverk Du må ha et(en) modem/ruter koblet til en aktiv bredbåndsforbindelse. Sørg for at Nero Media Hjem software er installert på PCen. (For DLNA funksjon). Se avsnittet Nero Media Home installasjon"-avsnittet Koble PC-en din til modem/ruter Dette kan være en kablet eller trådløs tilkobling. Koble TV-en til modem/ruter via en ethernetkabel. Det er en LAN-port på baksiden av TV-en. Broadband ISP connection GRØNN: Veksler til Vis oversikt EPG. GUL: Bytter til listetidsplan i EPG. BLÅ: Viser alternativer for filtrering. (OPPTAK): TV-en vil begynne å ta opp valgt program. Du kan trykke igjen for å stoppe opptaket. LAN (ethernet) cable VIKTIG: Koble en USB-disk til TV-en når TVen er slått av. Du bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen. Merk: Bytte til en annen kringkasting eller kilde er ikke tilgjengelig under et opptak. Programvalg Rear side of the TV Trykk OK i EPG-menyen for å gå inn i Hendelsevalgmenyen. Velge kanal I EPG-menyen kan du, ved hjelp av dette alternativet, bytte til den valgte kanalen. For å få tilgang til og spille av delte filer, må du velge Medieleser. Trykk på Menu-knappen og velg Medieleser. Trykk OK for å fortsette. Velg ønsket medietype og trykk OK. Du må alltid bruke Medieleser skjermen for å få tilgang til og spille fellesdisker filer. Norsk

16 P C / H D D / M e d i a P l a y e r e l l e r a n d r e D L N A 1.5-kombatible enheter bør brukes med en kablet tilkobling for høyere avspillingskvalitet. Broadband ISP connection For å konfigere innstillinger for kable tilkobling, se Nettverksinnstillinger i Innstillinger-menyen. Du kan kanskje koble TV-en til lokalnettet avhengig av nettverkets konfigurasjon. I et slikt tilfelle, bruk en Ethernet-kabel for å koble TV-en direkte til nettverksstikkontakten. En Trådløs-N-ruter (IEEE a/b/g/n) med samtidige 2,4 og 5 GHz bånd er utviklet for å øke Wireless LAN båndbredden. Disse er optimalisert for jevnere og adaptor raskere HD video streaming, filoverføringer og USB inputs trådløs spilling. rear left side of the TV Bruk LAN-tilkobling for raskere fildeling mellom andre enheter som datamaskiner. Frekvensen og kanalen varierer avhengig av området. Konfigurering av instillinger for kablede enheter Nettverkstype Nettverkstype kan velges som Wired (Kablet) eller Wireless (Trådløs) enhet, i samsvar med TV-ens gjeldende tilkobling. Velg alternativet "Wired (Kablet)" hvis du kobler til via ethernet. Konfigurasjon Status Denne delen viser status for forbindelsen. Stedet der overføringen er mest effektiv varierer avhengig av bruksmiljøet. IP Adresse Hvis en aktiv tilkobling er tilgjengelig, skal IP adressen vises på denne delen. Hvis du ønsker å konfigurere preferanser for en IP-adresse, trykk på den GRØNN knapp for å endre til avansert modus. Konfigurering av instillinger for kablede enheter i Avansert modus Etter å ha trykket på den GRØNNE knappen, vil "Avansert modus" være tilgjengelig. I Avansert modus, trykk på den RØDE knappen for å redigere innstillinger. Når du er ferdig, trykk på OK for å lagre, og RETURN/BACK for å avbryte. Trådløs tilkobling For å koble til et trådløst nettverk For å gjøre modemets SSID synlig, bør du endre SSID-innstillinger via modemets programvare. TVen kan ikke koble til nettverkene med en skjult SSID. For å koble til et trådløst LAN-nettverk, bør du utføre følgende trinn: 1. Sørg for at Nero Media Hjem software er installert på PCen. (For DLNA funksjon). Overføringshastigheten varierer avhengig av avstand og antall hindringer mellom overføring produkter, konfigurering av disse produktene, radio bølgeforhold, linjen trafikk, og produktene du bruker Overføringen kan også bli avbrutt eller frakoblet avhengig av radiobølgeforholdene DECT-telefoner, eller andre WiFi 11b-apparater. Standardverdiene for overføringshastigheten er de teoretiske maksimale verdiene for trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheter på dataoverføring. TV en støtter de trådløse funksjonene til modemer av type a,b,g og n. Det er sterkt anbefalt at man bruker kommunikasjonsprotokollen IEEE n for å unngå eventuelle problemer mens man ser på videoer. Du må endre modemets SSID når det er noen andre modemer i nærheten med samme SSID. Ellers kan du få problemer med tilkoblingen. Bruk kablet tilkobling hvis du opplever problemer med trådløs tilkobling. Konfigurering av instillinger for trådløse enheter Åpne menyen Nettverksinnstillinger og velg Nettverkstype som Trådløs enhet for å starte tilkoblingsprosessen. Trykk på den GULE knappen for søke etter trådløse nettverk. En liste over nettverk vil vises. Velg ønsket nettverk fra listen. Merk: Hvis modemet støtter N-modus, bør du stille inn innstillinger for N-modus. Dersom det valgte nettverket er beskyttet med et passord, vennligst skriv riktig nøkkel ved å bruke det virtuelle tastaturet. Du kan bruke dette tastaturet via navigasjonsknappene og OK-knappen på fjernkontrollen. Norsk For å konfigurere trådløse innstillinger, se Network Settings (Nettverksinnstillinger) i de neste avsnittene.

17 Vent til IP adressen vises på skjermen. Dette betyr at tilkoblingen er nå etablert. For å koble fra et trådløst nettverk, trykk OK. Du kan navigere mellom menyene faner ved å trykke venstre/høyre knappene. Hjelpen bar på bunnen av dialogboksen viser funksjoner som du kan bruke. Trykk på den BLÅ knappen for å sjekke internetttilkoblingen. Trykk på den GRØNNE knappen for å bytte til avansert modus, og trykk deretter OKknappen for å redigere innstillinger. Du kan sjekke signal styrken ved å bruke nettverket innstillings menyen for den trådløse enhets tilstand. Annen informasjon Konfigurasjon Status : Viser wi-fi-status som tilkoplet eller ikke tilkoplet. IP-adresse: Viser nåværende IP adresse. Nettverksnavn: Navn på tilkoblede nettverker vises. Slette lagrede Wifi-profiler Lagrede profiler vil bli slettet hvis du trykker på den RØDE knappen mens skjermen for velging av trådløs enhet vises på skjermen. Koble til moiltelefonen din via WiFi. Hvis mobiltelefonen har WiFi-funksjonen, kan du koble mobiltelefonen til TV-en ved hjelp av WiFiforbindelse via en ruter, for å spille av innhold fra telefonen. For dette, må mobiltelefonen din ha en egnet delingsprogramvare. Koble til ruteren ved å følge trinnene ovenfor i avsnittet om trådløs tilkobling. Etterpå må dukoble mobiltelefonen opp mot ruteren, og deretter aktivere delingsprogramvare på mobiltelefonen. Deretter velger du filer du ønsker å dele med TVen. Hvis tilkoblingen etableres ordentlig, vil du være i stand til å åpne delte filer fra mobiltelefonen via medieleseren på TV-en din. Gå inn på "Media Browser (Medieleser)"-menyen og valgskjermen for avspillingenheter vil vises. Velg mobiltelefonen din og trykk på OK-knappen for å fortsette. En virtuell fjernkontroll vil være tilgjengelig for nedlasting i serveren til leverandøren av smarttelefonprogrammer. Ikke alle smarttelefoner støttes av dette programmet. Merk:Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte mobiltelefoner. Feilsøking for tilkobling Trådløst Nettverk Ikke Tilgjengelig Sørg for at brannmurene i nettverket tillater trådløs tilkobling for TV-en. Prøv å søke etter trådløse nettverker på nytt, ved hjelp av nettverksinnstilingsmenyen. Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer skikkelig, prøv å bruke det kablede nettverket i hjemmet ditt. Referer til Trådløs Tilkobling delen for mer informasjon om prosessen. Hvis TV-en ikke fungerer når du bruker trådløs tilkobling, sjekk modemet (ruteren). Hvis ruteren ikke har et problem, sjekk internetttilkoblingen til modemet. Tilkobling er Treg Se instruksjonsboken for din trådløse modem for å få informasjon om den interne serviceområdet, tilkobling hastighet, signalkvaliteten og andre innstillinger. Du må ha en høyhastighetstilkobling for modemet. Forstyrrelse under avspilling eller sakte reaksjoner Du kan prøve følgende i et slikt tilfelle: Hold minst tre meter avstand fra mikrobølgeovner, mobiltelefoner, bluetooth enheter eller andre Wi-Fikompatible enheter. Prøv å endre den aktive kanalen på WLAN-ruter. Bruke DLNA-nettverkstjeneste DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard som gjør det enklere visning prosessen med digital elektronikk og gjør dem mer praktisk å bruke på et hjemmenettverk. For ytterligere informasjon, besøk DLNA standard lar deg se og spille bilder, musikk og video lagret i DLNA-mediaserveren koblet til ditt hjemmenettverk. 1. Installasjon av Nero Media Home DLNA-funksjonen kan ikke brukes hvis serverprogrammet ikke er installert på PC-en. Forbered Pcen med det gitte Nero Media Home programmet. For mer informasjon om installasjonen, se avsnittet Installasjon av Nero Media Home. 2. Koble til et kablet eller trådløst nettverk Se kapittelet Nettverksinnstillinger for detaljert konfigurasjonsinformasjon. 3. Spill delte filer via Medialeser Velg Media Browser ved å bruke Venstre- eller høyre Knappene på hovedmenyen og trykk på OK-knappen. Medieleseren vil deretter vises. Norsk

18 DLNA DLNA er kun tilgjengelig med Medieleser-mappemodus. For å aktivere mappemodus, gå til Innstillinger-fanen i hovedmenyen på medieleserskjermen, trykk OK. IMens du er inne på innstillingsalternativer, må du utheve Visningsstil og endre til Mappe ved hjelp av venstre- eller høyreknappene. Velg ønsket mediatype og trykk OK. Dersom delingskonfigurasjoner er riktig innstilt, vil følgende OSD meldingen vises etter å ha valgt ønsket medietype. Trykk på OK å vise det valgte nettverket eller USB minne innhold. Hvis du vil oppdatere enhetslisten, trykk på den GRØNNE knappen. Du kan trykke på MENU for å avslutte. Dersom tilgjengelige nettverk blir funnet, vil de bli listet på denne skjermen. Velg mediaserver eller et nettverk som du vil koble til ved hjelp av knappen eller og trykk på OK. Hvis du velger medietype som Video og velger en enhet fra valgmenyen, vil en ny menyskjerm vises på skjermen: Velg Videoer fra denne skjermen for å liste opp alle tilgjengelige videofiler fra det valgte nettverket. For å spille andre mediatyper fra denne skjermen, må du gå tilbake til hovedsiden på Media Browserskjermen og velge medietype som ønsket, og deretter utføre valg av nettverk igjen. Referer til avsnittet om Media Browser USB-avspilling for mer informasjon om filavspilling. Untertittelfiler virker ikke hvis du ser videoer fra nettverket via DLNA. Du kan bare koble en TV med DLNA til samme nettverk. Hvis det oppstår et problem med DLNAnettverket, bør slå av TV-en ved å dra ut støpselet fra veggkontakten og plugge det inn igjen. "Trick"-modus og hopp støttes ikke med DLNA-funksjonen. Merk: Det kan være noen PC-er som ikke kan være i stand til å utnytte den DLNA funksjon på grunn av administrator og sikkerhetsinnstillinger (som f.eks. kontor PC-er). For best mulig streaming av hjemmenettverk med denne TV-en, bør den medfølgende Neroprogramvaren installeres. Internett portal Du kan få tilgang til PORTAL modus ved hjelp av din TV. For å gjøre dette er en aktiv internett tilkobling nødvendig. Følg trinnene på Koble til et Kablet/ Trådløst Nettverk avsnittet for å koble din TV til Internett. Når forbindelsen er opprettet, kan du velge eller se portalalternativer. Merk: Bredbånd internett tilkobling er nødvendig for høy kvalitet visning. Sikre at internettilkoblingen gjøres ordentlig. Du må angi data for Land og Språk korrekt i Første gangs installasjon, for riktig drift av internettportal. Trykk på knappen knappen på fjernkontrollen og portalalternativer for programmet vises. Programvalg vises som malen nedenfor. Innhold for tilgjengelige programmer kan endres avhengig av leverandøren av programinnhold. Merknad om PIP-vindu Hvis du bytter til portalmodus mens du ser på TVkanaler, vil gjeldende program vises på PIP-vinduet Du kan endre kanaler under P+/P- knapp. Gjeldende HDMI-innhold vil bli vist på PIP-vinduet hvis du bytter til portalmodus mens du ser på HDMI-kilde Bruk eller, eller for å navigere mellom elementene på Portal-skjermen. Trykk på OK for å bekrefte valget. Trykk på BACK knapp for å gå til forrige skjermen. Trykk på EXIT-knappen for å avslutte internettportalmodus. Merk: Virtuell fjernkontroll bør være tilgjengelig for nedlasting fra leverandøren av smarttelefonprogrammer. Ikke alle smarttelefoner støttes av dette programmet. Norsk

19 Nettleser Hvis du vil bruke nettleseren, må du velge internett nettleser logo fra portal delen. For å navigere i nettleseren, bruk piltastene på fjernkontrollen. Trykk OK for å fortsette. Etter den førstegangs installasjonen vil forhåndsdefinerte nettsider og logoer vises på nettleserens tilgang side (se bildet ovenfor). For å legge til en ønsket nettside til hurtigsiden, må du velge menyen "Legg til" og velge Quick Access (Hurtig tilgang) mens du er inne på nettsiden du ønsker å legge til. Hvis du ønsker å legge til bokmerker, velg dette elementet mens den ønskete nettsiden er på skjermen. Du kan søke søkeord ved å klikke på søkeknappen i adressefeltet hvor dialogboksen er, eller en annen måte å navigere til sidene er ved å klikke på lenker på nettsider, og disse vil ta deg til de aktuelle sidene. Når du blar musepekeren ned til midten av skjermen, vil fjernkontrollens hurtigtaster vises. Bruk zoom snarveiknapper eller zoom til å zoome inn eller zoome ut. Du kan slette cookies eller slette alle data fra nettleseren fra innstillingsmenyen. TV-en er kompatibel med USB mus. Plugg musen eller den trådløs musadapteren til USB-inngangen på TV-en. For å se leserloggen, klikk på historie knappen. Du kan også fjerne nettlesingslogg din herfra. Du kan navigere i nettleseren på tre måter. Først angir hvilken som helst nettadresse i adressefeltet. Nettleseren støtter ikke flere faner. Noen Internett-sider inneholder Flash-innhold. Disse støttes ikke av nettleseren. Din TV støtter ikke nedlastingsprosesser fra nettleseren. Norsk

20 Programvareoppdatering Din TV er i stand til å finne og oppdatere automatisk via antenne/kabel-signal eller via internett. Programvareoppgradering søk via brukergrensesnittet Navigere deg fram gjennom hovedmenyen. Velg Innstillinger og velg menyen Andre innstillinger. I Andre innstillinger-menyen må du navigere videre til Programvaren for oppgradering og trykke OK for å se etter en ny programvareoppgradering. Merk: Internett-tilkobling er nødvendig Hvis en Internett-tilkobling ikke er tilgjengelig, kan du prøve å oppgradere via kringkasting. Hvis nye oppdateringer blir funnet vil nedlastingen av programvaren ta til. Trykk OK for å fortsette omstartsprosedyren. 3 AM søk og oppgradering modus Mens TVen er koblet til en antenne signal. Hvis Automatisk skanningen i oppgradering menyen er aktivert, aktiveres TVen opp kl 03:00 og søker kringkaste kanaler for nye programvareoppdateringer. Om ny programvare er funnet og lastet ned på riktig måte, neste gang TVen starter opp vil den ha den nye programvareversjonen. Merk: Hvis TV-apparatet ikke klarer å komme på etter oppgraderingen koble fra TVen for 2 minutter og plugg inn igjen. Feilsøkingstips TVen vil ikke slå seg på Kontroller at strømledningen er koblet sikkert til stikkontakten. Batteriene i fjernkontrollen kan være oppbrukt. Trykk på Power-knappen på TV-en. Dårlig bilde Har du valgt riktig TV-system? Lavt signal kan forårsake bildeforvrenging. Skjekk antennetilgang. Sjekk om du har valgt riktig kanalfrekvens hvis du har gjort manuell tuning. Bildekvaliteten kan brytes ned når to enheter er koblet til TV-en på samme tid. I slike tilfeller bør du koble fra ett av apparatene. Manglende bilde. Intet bilde betyr at TV-en ikke mottar noen signaler. Har du valgt riktig knapp på fjernkontrollen? Prøv igjen. Sørg også for at du har valgt korrekt inngangskilde. Er antennen tilkoblet på riktig måte? Er antennekabelen skadet? Er riktige plugger brukt for å koble antennen? Er du i tvil, ta kontakt med leverandøren. Norsk Manglende lyd. Er TV-en satt til dempe? For å avbryte dempning, trykk på eller øk volumet. Lyd kommer fra bare én høyttaler. Er balansen satt til kun én side? Se avsnittet Lydmeny. Fjernkontroll - virker ikke Batteriene kan være oppbrukt. Bytt batteriene. Inngangskilder - kan ikke velges Hvis du ikke kan velge en inngangskilde, er det mulig at ingen enhet er koblet til. hvis ikke Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du har prøvd å koble til en enhet. Opptak utilgjengelig For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du skal deretter skru på TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. Hvis du ikke kan ta opp, kan du prøve å slå av TV og deretter sette inn USB-enheten. USB er for treg Hvis en "USB er for treg" vises på skjermen når du starter et opptak, kan du prøve å starte innspillingen på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen USB-disk. Nero MediaHome-installasjon For å installere Nero MediaHome, vennligst gjøre følgende: Merk: For å bruke DLNA-funksjonalitet, må denne programvaren være installert på PC-en din. 1. Skriv inn koblingen nedenfor i adresselinjen i nettleseren din. 2. Klikk Nedlastning -knappen på åpningssiden. Installasjonsfilen vil bli lastet ned til PC-en. 3. Etter at nedlastingen er ferdig, dobbeltklikker du installasjonsfilen for å starte installasjonen Installasjonsveiviseren vil guide deg gjennom installasjonsprosessen. 4. Skjermen med forhåndskrav vises først. Installasjonsveiviseren sjekker tilgjengeligheten av nødvendi tredjeparts programvare på PC-en. Manglende programmer vil være oppført og må installeres før du fortsetter installasjonen. 5. Klikk på Installere-knappen Den integrerte serien vises. Ikke endre den viste serien. 6. Klikk Neste -knappen. Lcense Conditions (Lisensvilkår) (EULA)-skjermen vil vises. Les lisensavtalen nøye og velg riktig avkrysningsboksen hvis du godtar vilkårene i avtalen. Installasjonen er ikke mulig uten denne avtalen.

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-65CXW414 http://no.yourpdfguides.com/dref/5808868

Din bruksanvisning PANASONIC TX-65CXW414 http://no.yourpdfguides.com/dref/5808868 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031

Din bruksanvisning LG 32LM669T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363031 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG 42LM660T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363016

Din bruksanvisning LG 42LM660T http://no.yourpdfguides.com/dref/4363016 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E

LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E LC-32LD164E/LC-42LD264E/LC-46LD264E/LC-50LD264E LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E LC-32LD164E LC-42LD264E LC-46LD264E LC-50LD264E LC-32LD165E LC-42LD265E LC-46LD265E LC-50LD265E LCD COLOUR

Detaljer

Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872689

Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872689 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TOSHIBA XV-733. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på TOSHIBA XV-733 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3...3 1 Tilkoblinger... 5 2 Installasjon... 6 3 Bruk... 6 2. Produktbeskrivelse...7 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Din bruksanvisning TOSHIBA TV-743 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872694

Din bruksanvisning TOSHIBA TV-743 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872694 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFT5609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5664862

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFT5609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5664862 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFS6609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5663545

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFS6609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5663545 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer