Magasin Nr. 2 juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 2 juli 2011"

Transkript

1 Magasin Nr. 2 juli 2011 Lärling på Tunnel & Bergrum: Tjejen som bryter ny mark Se bilder fra Veidekkes 75-årsfeiring Arbejdsmiljø i Hoffmann: Kørekort til byggepladsen Veidekke 25 år på børs: Fikk ringe i bjella Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Resultater første kvartal 3 Markedskommentar 3 Seier til Veidekke i lagmannsretten 4 Veidekke 75 år bilder fra feiringen 8 Gjenvinning selges 8 Hæhre Entreprenør og Veidekke kom ikke til enighet 9 Generalforsamlingen Veidekke 25 år på børs Aktuelt 11 Deler kunnskap på tvers 12 Baner vej for Rabalderparken i Roskilde 13 Tjejen som bryter ny mark 14 Klatrende sikringsskjerm på dekkestøp på R6 16 Høye krav til dekkejevnhet på Rudskogen Motorsenter 18 Referensprojekt för Storstockholms Lokaltrafik och för Veidekke 20 Grensesprengende ny teknologi for strossing av trykksjakt 22 Nytt djupvattenintag vid Oskarshamns kärnkraftverk 24 Ferdig på dobbeltsporet på Lysaker 26 VDC og ICE: Konkurrenterna kom för att lära av Veidekke 27 Veidekke får Svanenlicens för flerbostadshus 28 Lang vej fra idé til indvielse 29 Strategiarbejde på Hoffmanndagen praksiskandidater tar fagbrev i betongfaget Forbedringsprosesser 31 Vad kännetecknar en bra ledare? 32 Hvordan bygges gode kunderelasjoner? 33 Veidekke involverar underentreprenörerna HMS 34 Distriktenes strategiprosess i Starten på neste generasjon HMS-arbeid 35 Kørekort til byggepladsen Eiendom 36 Livsstilsboende på Göteborgs solsida Nye oppdrag 37 Nye oppdrag Tett på 38 Jubilanter i 3. kvartal Norges beste bedriftssykkellag Baksiden 40 En busfuld ekspertise kom forbi Et første halvår med det meste I mine 22 år som leder i Veidekke kan jeg nesten ikke huske et halvår som har inneholdt mer av alt, enn det vi nå legger bak oss. Kontrastene i opplevelsene er størst mellom konkurransesaken og Veidekkes 75-årsjubileum. Når det gjelder de forretningsmessige dimensjonene gjennom halvåret, viser de stort sett en positiv og gledelig fremgang. Veidekke har fått mye oppmerksomhet i mediene, dessverre mest av negativ art, men vi har forsøkt å håndtere dette på best mulig måte. Konkurransesaken, eller asfaltsaken som mange har kalt den, er vi ennå ikke helt ferdige med. Selv om den avskjedigede distriktslederen fikk bruke NRK Dagsrevyen til å fortelle sin historie, var det Veidekke selv som i januar 2010 gikk til Konkurransetilsynet og ba om granskning. Etter ferien vil Konkurransetilsynet komme med sin rapport og sine konklusjoner. Se for øvrig sak om dommen i lagmannsretten på neste side. Veidekke 75 år I vår 75-årsrapport Fra brostein til børs som er i distribusjon, har vi satt ekstra fokus på Veidekkekulturen. I rapporten kan dere blant annet lese om årsakene til at Veidekke er den bedriften vi er i dag, og hvorfor vi har de beste mulighetene for videre utvikling. Vi har vokst til dagens posisjon som en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler gjennom å vektlegge kundene, samarbeidspartnere, menneskene i Veidekke, lønnsom vekst fremfor volum, og et evig fokus på våre felles verdier. Vi har vært rundt og samlet inn mange gode historier som vi har gleden av å presentere på mittveidekke.no og i andre kanaler, og jeg minner om at jubileumsåret går ut hele Jeg oppfordrer alle til å sende inn sin Veidekkehistorie. Du kan også se bilder fra jubileumsfeiringen i dette magasinet. Veidekkes feirer også 25 år på børs i år. Gjennom en markering på Oslo Børs i juni, feiret vi det unike eierskapet medarbeiderne våre har i Veidekke og at vi gjennom våre 25 år på børs har hatt den beste avkastningen av alle de børsnoterte selskapene i denne perioden. Positive utsikter fremover Når det gjelder den daglige driften, er det mye å glede seg over. Riktignok vil 2011 preges noe av svekkede marginer på kontrakter som ble vunnet mot slutten av finanskrisen, men vi ser allerede tydelige tegn på at det nå går bedre. Vi har et boligmarked i sterk bedring, og ordrereservene innen entreprenørvirksomheten er gjennomgående stigende. Vi har noen utfordringer innen deler av anleggsområdet i Norge, for her er det fortsatt mye ledig kapasitet i markedet. For asfaltvirksomheten førte våre krav til marginer til at andelen av statsanbudene ikke gikk helt vår vei, men dette gir oss også større ledig kapasitet til å betjene kommunal- og privatmarkedene, som er bedre enn de har vært de siste årene. Optimisme preger våre aktiviteter i Sverige innen både entreprenør- og boligdelen, og våre kolleger i Danmark fortsetter å ta det beste ut av et marked som fortsatt er svakt. Denne våren har vi også solgt en virksomhet, nemlig Veidekke Gjenvinning AS, som nå slås sammen med Veolia Miljø AS til et nytt selskap, Norsk Gjenvinning AS. Dette er et forretningsområde vi var tidlig med på å utvikle, og som vi med stolthet kan se vil drives videre med mange av lederne fra Veidekke. Jeg føler meg trygg på at denne virksomheten nå vil få større muligheter til videre utvikling, og jeg vil ønske alle gamle kolleger lykke til. Et hendelsesrikt halvår ligger bak oss, og jeg skal åpent og ærlig innrømme at det nå skal bli godt med ferie. Det å bruke hode og kropp til andre aktiviteter enn jobb er godt for oss alle. Det viktige er at vi bruker ferien på oss selv og våre nærmeste, og at vi ikke bare bruker, men fyller på med energi. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer. n Forsidebilde: Lärling i Veidekke, Paola Hellberg. Terje R. Venold konsernsjef Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Löfströms Allé 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Ane Sangnes e-post: Redaksjonsutvalg: Gunvor Bergan, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Kjetil Nyseth, Ole R. Paulsen, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Godt boligsalg og styrket ordrereserve etter første kvartal MARKEDSKOMMENTAR Audun Blegen Veidekkes omsetning økte med drøyt 12 % i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Resultatene var preget av fremgang innen eiendomsutvikling, men også av økt marginpress for entreprenørvirksomheten. - På tross av en hard vinter og asfaltvirksomhet i vinterdvale ble resultatene bra. Positive markedsutsikter, styrket ordrereserve og en solid finansiell stilling er meget motiverende for veien videre, sier konsernsjef Terje R. Venold i en kommentar. Veidekkes omsetning i første kvartal var mill. kroner sammenlignet med mill. kroner i første kvartal i fjor. Resultat før skatt ble -69 mill. kroner mot -14 mill. kroner i fjor. Resultatet pr. aksje ble kr -0,40 mot kr -0,10 i fjor, og ordrereserven for entreprenørvirksomheten var på 12,9 mrd. kroner ved utgangen av kvartalet, sammenlignet med 12,0 mrd. kroner etter første kvartal i fjor. Entreprenørvirksomheten Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet førte til økning i ordrereserven, men marginene er presset siden det nå produseres på kontrakter som var inngått mot slutten av 2009 og 2010, da markedet var preget av overkapasitet og sterkt marginpress. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble mill. kroner i første kvartal sammenlignet med mill. kroner året før, og resultatet var 46 mill. kroner mot 139 mill. kroner på samme tid i fjor. I den svenske virksomheten viste omsetningen en vekst på nær 50 %, mens den var stabil i Norge og Danmark. Eiendomsutvikling Boligmarkedet har fortsatt den gode utviklingen fra 2010, noe som for Veidekke har ført til en markant aktivitetsøkning og resultatforbedring. Antall boliger i produksjon ved utgangen av kvartalet var 976 sammenlignet med 434 på samme tid i fjor. I alt solgte Veidekke Eiendom 210 boliger i første kvartal, mot 107 i fjor. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet var 377 mill. kroner og resultatet 45 mill. kroner i første kvartal. Tilsvarende tall i første kvartal i 2010 var henholdsvis 134 mill. kroner og -11 mill. kroner. Resultatet ble betydelig bedre i både den norske og den svenske virksomheten. Husk HMS-uka september! Industri For industrivirksomheten er årets tre første måneder et utgiftskvartal med lav aktivitet. Innen veivedlikehold er resultatene fortsatt svake, men tre kontrakter er vunnet i årets anbudsrunde til tilfredsstillende priser. Det var noe høyere aktivitet innen pukk og grus samt innen gjenvinningsvirksomheten. Samlet omsetning i Veidekke Industri i første kvartal ble 311 mill. kroner mot 252 mill. kroner første kvartal i fjor, og resultatet ble -141 mill. kroner sammenlignet med -127 mill. kroner for samme periode i fjor. HMS Sykefraværet for alle ansatte i første kvartal i Norge var 5,5 % (5,6 % i fjor), mens det i Sverige var 3,1 % (3,1 % i fjor) og i Danmark 1,9 % (2,5 % i fjor). H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) endte på 4,8 i første kvartal i år, mens den ett år tidligere var på 5,8. n Tekst: Gunvor Bergan Stort trykk, men spennende fremtid Våren 2011 ligger bak oss, og den har så definitivt vist oss at markedet er sterkt. Tilgangen på prosjekter har vært god, samtidig som konkurrentene har vært mange. Resultatene fra første kvartal viste at ordrereserven er sterk og økende, spesielt i Norge. Også i Sverige tikker den videre oppover, og selv i Danmark tar den små knepp oppover. Dette skjer samtidig som omsetningen øker. Med andre ord startet året med god tilgang på nye prosjekter. Tettheten i børsmeldinger fra Veidekke så langt i år tyder på at farten fortsatt er god. Det viktigste som de neste månedene vil gi svar på, er om vi nå definitivt har nådd bunnen, og om ordrereserven som ble tatt i det tøffe markedet i 2009 og 2010, nå blir skiftet ut med prosjekter som vil styrke marginbildet ytterligere fremover. Det er også gledelig å se at de regionale forskjellene ikke lenger er så fremtredende, og det virker som om aktiviteten tar seg opp i de områdene som har hengt etter i oppsvinget. Når alt dette er skrevet, er det ikke til å komme forbi at tvilen fortsatt sitter fast i markedet. Etter et sterkt oppsving i 2009 og 2010 på verdens børser, har mange konjunkturindikatorer beveget seg sidelengs så langt i Det er mye usikkerhet knyttet til hvor sterk oppgangen faktisk er, spesielt i USA og i mange EU-land. Spørsmålet om Kina vil greie å kjøle ned økonomien, uten at det utløser store midlertidige fall, er også til stede. Dersom disse forholdene ikke utløser nye sterke tilbakeslag, er de skandinaviske økonomiene, kjøpekraft og befolkningsutvikling så sterke at det er all grunn til å tro at aktivitetsnivået bygg og anlegg vil fortsette å øke fremover. BA-næringen fortsetter også å være sterkt politisert. Det er ikke til å komme forbi at det kommende folketingsvalget i Danmark og lokalvalget i Norge kan påvirke vårt aktivitetsnivå. Oppsiden er at løftene sitter løsere i valgkamp, og det er mange offentlige prosjekter som skal realiseres fremover. Nedsiden er overivrige politikere som trenger penger til å oppfylle løftene. I Danmark kan diskusjonen om beskatning av eiendom dessverre fort stikke nye kjepper i hjulene på en begynnende oppgang. Det er ikke det vi trenger nå. n Seier til Veidekke i lagmannsretten Frostating lagmannsrett ga Veidekke fullt medhold i at det var grunnlag for å avskjedige Odin Kringen, den tidligere distriktslederen i Kolo Veidekke i Trøndelag. Lagmannsretten kom dermed til samme resultat som tingretten, og ingen av domstolene var i tvil om utfallet. Grunnlaget for avskjedigelsen var som kjent truslene Kringen fremsatte i e-poster til styreleder i Kolo Veidekke i januar Her skrev han at han blant annet ville gå til Konkurransetilsynet og andre myndigheter med opplysninger som ville være til skade for Veidekke dersom han ikke fikk innfridd krav om en utbetaling på 3,7 millioner kroner. n 3 3

4 Konsern Veidekke 75 år: Feiret over hele Skandinavia I løpet av de to siste ukene i mai feiret vi Veidekkes 75-årsjubileum over hele Skandinavia. Her kan du se et knippe bilder fra feiringene. God stemning på 27. mai-festen i Stockholm. Fra 27. mai-festen i Stockholm. Fra feiringen i Brottet på Hvaler. Fra venstre tidligere konsernsjef Arne Haaland og distriktsleder Vegard Eng. Fra feiringen i Brottet. Tor Melby gratuleres med 50 års ansettelse av Terje R. Venold i Brottet. Fra venstre: formann i Veidekkes pensjonistforening, avd. Østfold og Søndre Akershus, Ragnar Kjellsen, ordfører på Hvaler Eivind Borge, konsernsjef Terje R. Venold, tidligere konsernsjef Arne Haaland, og medlem i pensjonistforningen i Østfold Rolf Jul Strand. Tor Melby, Tone Melby Bråten og Terje R. Venold på feiringen i Brottet. Fra feiringen i Göteborg. To konsernsjefer i Brottet: Arne Haaland og Terje R. Venold. 4

5 Konsern Fra feiringen i Haugesund. Fra feiringen i Haugesund. Veidekke prydet eksteriøret i Haugesund. Fra Hoffmanndagen. Fra Hoffmanndagen. Fra Hoffmanndagen. Veidekkemedarbeidere i Oslo var samlet i Holmenkollen. Jon Almaas var konferansier i Holmenkollen. Terje R. Venold og Jon Almaas. Fra feiringen i Holmenkollen. Fra feiringen i Holmenkollen. Enhetslederne ønsket velkommen i Holmenkollen. 5

6 Konsern Tett på Fra feiringen i Göteborg. Fra feiringen i Lund. Fra feiringen i Lund. Åpent prosjekt på Regjeringsbygg 6 i Oslo. Asfaltør Asbjørn Mathisen i Sandnes spiser kake i anledning Veidekkes 75-årsdag. Kakefest hos Block Berge Bygg. Kakefest hos Block Berge Bygg. Yngvar Karlsen og Helge Opedal feiret Veidekke hos Block Berge Bygg. Harald Kuven har vært ansatt i Block Berge Bygg i 45 år og ble hedret på kakefesten. Fra 17. mai-feiringen i Skåne. Fra 17. mai-feiringen i Skåne. 6 6

7 Konsern Tett på Fra 17. mai-feiringen i Skåne. Fra 17. mai-feiringen i Skåne. Familiedag med underholdning i Trondheim. Familiedag og pølsefest i Trondheim. Fra Trondheim. Kakefest på Ås. Pølsefest og familiedag i Trondheim. Veidekke på Ås feiret i Aud. Max. Einride Berg fra Studentsamskipnaden i Ås feiret Veidekke. Veidekke på Ås feiret i Aud. Max. 7 7

8 Konsern Tett på Veidekke har inngått avtale med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 % av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning AS. Gjenvinning selges Salget av Veidekke Gjenvinning ble gjennomført i juni. Veidekke meldte den 9. mars om at det var inngått avtale med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 % av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning AS. Avtalen var inngått med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Denne godkjennelsen foreligger nå, og avtalen ble dermed gjennomført medio juni med regnskapsmessig effekt i 2. kvartal Altor hadde tidligere kjøpt Veolia Miljø AS, og Veidekke Gjenvinning vil komplettere Veolia Miljø som Altors satsing på det norske gjenvinningsmarkedet. Veidekke Gjenvinning har organisatorisk vært en del av Veidekke Industri. Virksomheten hadde i 2010 en omsetning på 410 mill. kroner, og resultat før skatt (EBT) var 21 mill. kroner. Antall ansatte er 143. For Veidekke innebærer transaksjonen en regnskapsmessig gevinst på ca. 105 mill. kroner samt en positiv effekt på netto rentebærende gjeld på 310 mill. kroner. Veidekke har en god finansiell kapasitet, som blir ytterligere styrket gjennom denne transaksjonen. Konsernet ser positivt på markedsutviklingen i byggog anleggsmarkedene i Skandinavia og har tro på gode forretningsmuligheter for konsernets øvrige forretningsområder. n Tekst: Gunvor Bergan Foto: Ane Sangnes Hæhre Entreprenør og Veidekke kom ikke til enighet Prosessen i forbindelse med Veidekkes planlagte kjøp av 51 % av aksjene i Hæhre Entreprenør AS førte ikke frem. Partene ble ikke enige om de endelige betingelsene for overtakelse av aksjene, men er enige om at det Redaksjonen beklager I saken Skifter navn til Veidekke Industri i nr. 1/2011 av Veidekke Magasin ble det brukt et bilde der Kolo Veidekke-logoen ble fremstilt på en måte som enkelte opplevde som støtende. Redaksjonen beklager tvetydigheten i budskapet. Det var selvsagt aldri intensjonen å støte noen. n gode samarbeidet om prosjekter skal fortsette. Veidekke offentliggjorde den 15. desember 2010 intensjonsavtale om kjøp av 51 % av aksjene i Hæhregruppens entreprenørvirksomhet. Due diligence er blitt gjennomført, men partene kom ikke frem til en endelig avtale. - Det er synd når slike prosesser ikke fører frem til ønsket resultat, men noen ganger blir avstanden mellom tilbud og forventning for stort, sier konserndirektør og adm. direktør i Veidekke Entreprenør AS, Dag Andresen. - Due diligence-prosessen har vært omfattende, noe som også fremkom da vi meldte om forlengelsen av prosessen i slutten av mars, legger Andresen til. - Vi er også skuffet over at vi ikke kom i mål, men dette er på ingen måte slutten på vårt gode samarbeid, sier Albert Hæhre, styreleder i Hæhre Entreprenør AS. - Det er ingen grunn til å gå inn i detaljene rundt forskjellen mellom tilbud og forventning. Vi er godt rustet for veien videre, og ser mange muligheter knyttet til de store samferdselsprosjektene som kommer fremover, legger Hæhre til. n Tekst: Gunvor Bergan 8 8

9 Konsern Tett på Fra venstre: Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, styreleder Martin Mæland og konsernsjef Terje R. Venold. Generalforsamlingen avholdt Tekst: Ane Sangnes Foto: Ole R. Paulsen Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA i Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Martin Mæland, og til stede var 149 aksjonærer og fullmektiger, representerende aksjer, det vil si 55,56 % av total aksjekapital. Fra venstre: Styrets nestleder Peder Chr. Løvenskiold, konserndirektør Per-Ingemar Persson og aksjonær Bjørn Lind. Fra venstre: Tidligere konsernsjef Arne Haaland og konserntillitsvalgt Steinar Krogstad. Veidekkeaksjonærene Edith Sæbø og Ola Jon Sunding-Larsen ved registreringen. 149 Veidekke-aksjonærer var til stede på generalforsamlingen. Fra venstre: Valgkomiteens leder Harald Nordvik og konserndirektør Arne Giske. 9 9

10 Konsern Tett på Terje Venold ringer i børsbjella, flankert av (fra venstre) forskalingssnekker Gustav Nielsen, konserndirektør og CFO Jørgen W. Porsmyr, tidligere konsernsjef Arne Haaland, børsdirektør Bente A. Landsnes, styreformann Martin Mæland, finanskonsulent Marte H. Bolsø, viseadministrerende direktør P. Anders Brodin fra Oslo Børs og tømrer Åse Tøfte. 25 år på børs: Fikk ringe i bjella I anledning av at det i år er 25 år siden Veidekke ble børsnotert, inviterte Veidekke til jubileumsfrokost på Oslo Børs den 22. juni. Arrangementet ble avsluttet med at konsernsjef Terje R. Venold ringte i den tradisjonelle bjella som varslet åpningen av børsen. Etter at Venold hadde ønsket velkommen, holdt børsdirektør Bente A. Landsnes et innlegg der hun fremhevet Veidekke som et solid og skikkelig selskap med langsiktig fokus på verdiskaping. Hun trakk også frem det unike ved Veidekke i form av de ansattes store eierandel og den gode kursutviklingen selskapet har hatt. Konsernsjef Venold poengterte i sin tale den store utviklingen Veidekke har vært gjennom, ikke minst i de 25 årene selskapet har vært notert på Oslo Børs. Han var stolt over å lede det selskapet som har hatt den høyeste avkastningen av alle selskapene på børsen i denne perioden. Om man hadde investert verdien av en kurv jordbær i Veidekkeaksjer i 1986, ville man i dag hatt hele 48 kurver med jordbær. En av grunnene til de gode resultatene i konsernet mente Venold var at over halvparten av de ansatte er medeiere, noe som preger Veidekkes bedriftskultur, skaper engasjement og øker motivasjonen. Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen reflekterte i sitt innlegg over samspillet mellom privat og offentlig virksomhet. - Det er viktig å forstå at Norge står overfor noen fundamentale og store velferdsutfordringer. Skal vi løse disse, trengs det mer ikke mindre samspill mellom offentlig og privat sektor, avsluttet Hansen. n Tekst: Helge Dieset, foto: Audun Blegen Veidekke fikk stille ut maskinparken utenfor børsen

11 Aktuelt Tett på På vei opp læringsstigen: Deltakere fra Veidekke i de skandinaviske landene har de siste dagene vært samlet på Vulkan i Oslo for å diskutere kunnskapsutveksling. På bildet ser vi fra venstre: Per-Ingemar Persson, Steinar Stake (energi), Petter Nøstdal (prosjektutvikler), Heine Skogseid (prosjektleder), Christina Engerup (innkjøper), Johnny Kellner (teknikk- og miljøsjef) og Erik Alteryd (leder Veidekke Entreprenad Sverige) Deler kunnskap på tvers I slutten av juni samlet skandinaviske Veidekke-ledere seg for å diskutere hvordan man best kan oppnå kunnskapsdeling på tvers av landegrensene. Med energieffektive bygg høyest på agendaen, var det naturlig for deltakerne å møtes ved det splitter nye Bellonahuset på Vulkan i Oslo. I to dager var de nordiske deltakerne samlet på et lite møterom i en brakkerigg på Grünerløkka i Oslo. Her har de diskutert og utvekslet erfaringer om både energieffektive boliger og kontorbygg og om hvordan man kan sammenligne de ulike landenes regler rundt energieffektivitet. Ansvarlig for Veidekke-konsernets entreprenørvirksomhet i Sverige og Danmark, samt industrivirksomheten i Norge, Per-Ingemar Persson, sier dette arbeidet har bidratt til å forstå nye prosjekter på en helt annen måte. Dette arbeidet gir oss et felles fundament som gjør oss i stand til å sammenligne prosjekter fra hvert land. Reglene for energieffektivitet er forskjellig i de ulike landene, og man kan av den grunn ikke sammenligne prosjektene uten videre. Disse møtene hjelper oss med å bygge nettverk for deling av denne kunnskapen og vil på lang sikt bidra til at man unngår mye dobbeltarbeid hvor hvert land kjører sitt eget løp, men egentlig bare utvikler det samme, sier Persson. Persson mener at det er en stor gevinst for Veidekke å trekke inn ansatte som har jobbet i begge land i dette arbeidet og nevner møtedeltaker Christina Engerup som et godt eksempel på dette. De siste dagene har vi fått noen «aha»-opplevelser rundt energiforbruk og energieffektive bygg. Nettopp derfor har vi vært her på Vulkan for å se på Bellonahuset, som er Norges mest energigjerrige kontorbygg men vi har også hatt fokus på boligbygg, sier Persson. Gode nordiske eksempler Leder for Veidekke Entreprenad i Sverige, Erik Alteryd, sier de lenge har sett et sterkt behov for erfaringsoverføring for smarte løsninger innen energi og miljø. Vi vet at det finnes en rekke gode eksempler på prosjekter fra begge land, og derfor er det viktig for oss å få til en deling av denne erfaringen på tvers av landegrensene. Vi har erkjent at vi kan for lite om kunnskapsdeling, og disse dagene markerer starten på en unik mulighet for å lære av hverandre innad i Veidekke, sier Alteryd. Han legger til at de er nysgjerrige på hva de andre landene har å bidra med. Videre ønsker de å jobbe ikke bare med enkeltprosjekter, men også det strategiske arbeidet og tenke mer som en helhetlig bedrift. Det vi har startet på nå, må ses på som en kalibrering hvor vi danner et felles grunnlag som er helt essensielt for at vi skal kunne sammenligne våre prosjekter. Alle kollegene våre må så få muligheten til å lære mer om dette. Vi må rett og slett bli flinkere på å lære oss ting raskere, legger Alteryd til. Erfaringen må videreformidles Teknikk- og miljøsjef, Johnny Kellner, sier at de ulike pilotprosjektene er viktige, men at kunnskapen som skapes også må deles med resten. Vi kjører endel pilotprosjekter som er avgjørende for å se hvordan ting opptrer i virkeligheten og det er nettopp derfor vi ser på Bellonabygget i dag. Kompetansen må vi videreformidle til alle våre rundt 6500 ansatte. I tillegg er pilotprosjektene viktig for å vise frem prosjektet til omverdenen media vil gjerne se et ferdig produkt og er sjeldent interessert i skisser, sier Kellner. Vi har også med oss er par av de øverste lederne her, noe som viser at ledelsen i Veidekke er genuint opptatt av og tar kunnskapsoverføringen på alvor, legger Alteryd til. n Tekst og foto: Veidekke 11 11

12 Aktuelt Tett på Baner vej for Rabalderparken i Roskilde Hoffmann rydder grund i midtbyen, hvor nye regnvandsbassiner også skal bruges til skating. Der er gang i de store entreprenørmaskiner på grunden midt i Roskilde, hvor den forurenede jord skal sorteres og genbruges. Selv om de er rare at have, når vandet vælter ned fra en skydækket himmel, så er regnvandsbassiner næppe det, der står øverst på borgernes ønskesedler, når kommunens skattekroner skal omsættes til projekter. Men med udsigt til klimaforandringer og dermed mere vand fra oven, så kan bassinerne være en nødvendighed. Til gengæld er der langt imellem, at der er brug for dem, og derfor har man i Roskilde valgt at slå to fluer med ét smæk: Bassinerne udformes, så de også kan bruges til skatebane. Banen bliver en del af en helt ny, kreativ og rekreativ bydel i Roskilde, Musicon, midtvejs mellem festivalpladsen og midtbyen. Den får navnet Rabalderparken efter det nærliggende Rabalderstræde og opføres på et område, der tidligere husede Unicon og siden fungerede som losseplads. Regnvandsbassinet bliver et samlingssted, der under normalt vejrlig kan bruges til skating. Erfaring tæller Før opførelsen af bassinerne kan gå i gang, skal der ryddes op, og den entreprise står Hoffmann Region Anlæg for. - Projektet består af to entrepriser en på oprensning af området og derefter etablering af bassiner og kanalen og en, der omfatter etablering af selve skatebanen. På baggrund af Hoffmanns erfaring fra anlæg af den store skatebane i Fælledparken, blev vi i november kontaktet omkring entreprise to og blev i samme forbindelse indbudt til også at give en pris på første del af arbejdet. Her var vi billigst og fik kontrakten på 21 mio. kr., forklarer projektchef Nidal Al-Asadi. Det er et omfattende job, for da Unicon havde gravet grus i området til betonfabrikationen, var der et stort hul, som fra omkring 1950 erne blev fyldt op med affald fra både byggeri, husholdninger og meget andet. - Det betyder, at vi skal håndtere ton jord. Jorden skal enten flyttes eller sorteres og siden genanvendes til volde og bakker, så vi får skabt et kuperet terræn på det, der i dag bare er en flad mark. I alt skal m² fladt land omdannes til et rekreativt område med bakker, kanaler, regnvandsbassiner osv., fortæller han. Sorterer jorden Region Anlæg sorterer jorden på den indhegnede plads. Man har lejet et sorteringsanlæg, der arbejder på et fladt og tæt forseglet betondæk, så man ikke risikerer, at indhold fra den forurenede jord siver ned i omgivelserne. Af samme grund er der etableret to bassiner på hver 75 m³, der opsamler regnvand, der løber fra den forurenede jord. - Vandet analyseres, og ud fra resultatet tager vi stilling til, hvordan det skal behandles, siger Nidal Al-Asadi. Entreprise nummer et skal være færdigt i midten af december i år, men inden da skal der vælges entreprenør til selve skatebanen, hvor opførelsen begynder 1. september 2011 og slutter 1. maj Erfaring i ryggen - Og her regner vi da med, vi står godt i opløbet. Vi har jo for kort tid siden afleveret Europas største skatebane i Fælledparken, og vi er netop gået i gang med et mindre anlæg for Aabenraa Kommune, så erfaringen er på plads, mener han. I alt skal der etableres tre større regnvandsbassiner samt 440 meter kanaler og en rende langs nogle veje. Den sidste skal lede tag- og overfladevand fra omkringliggende grunde frem til kanalerne og bassinet. - Det ene bassin samt 150 løbende meter kanal beklædes med sprøjtebeton, der gør det egnet til skating. Det koster godt en halv snes mio. kr. Det er ikke hele systemet, der kan bruges til skateraktivitet, idet der nogle steder altid vil være vand, andre steder er der måske tørt om aftenen, og atter andre steder er kun i brug ved store nedbørsmængder. I så fald opsamles vandet og pumpes videre, efterhånden som der er plads til det i systemerne, forklarer Nidal Al-Asadi. I øjeblikket har Hoffmann tre maskiner og fem mand i gang på pladsen, hvor Dan W. Thomsen er byggepladsingeniør og Johnny Hansen formand. Sammen med Nidal Al-Asadi er de også mændene bag skatebanen i Fælledparken. En kreativ bydel Ud over aktiviteterne for skaterne bliver Musicon en helt ny bydel i Roskilde og er udset til både at rumme omkring 300 boliger herunder en del ungdomsboliger samt erhvervs- og kulturlejemål. Området har allerede dannet ramme om en lang række kulturelle aktiviteter, og med skateparken tilføres der endnu mere liv til den kreative bydel. Målet med bydelen er at udvikle Roskilde til en by med fokus på kultur, kulturerhverv, uddannelse, events og boliger. Når Musicon er færdigudviklet om år, vil stedet ud over et spændende bymiljø rumme ca. 650 boliger og omkring 2000 arbejdspladser inden for kultur og erhverv. n Tekst og foto: Karen Sloth FAKTA Entreprenør: Hoffmann Region Anlæg Bygherre oprydning: Roskilde Forsyningsselskab Bygherre skaterpark: Roskilde Kommune Kontraktsum oprydning: 21 mio. kr

13 Aktuelt Tett på Lärling på Tunnel & Bergrum: Tjejen som bryter ny mark Som ung kan det vara svårt att hitta rätt i sitt yrkesval. För Paola Hellberg från Stockholm tog det några år innan hon äntligen hittade sin utmaning i livet. Sedan ett halvår tillbaka är Paola lärling på Veidekke Entreprenad, Region Tunnel & Bergrum och arbetar med ett tunnelprojekt för PEAB och Trafikverket i Älvängen, norr om Göteborg. Ett annorlunda val för en ung tjej kan tyckas. Men för Paola är det lika självklart som vilket annat yrkesval. Inte ens hennes kompisar i Stockholm är speciellt förvånade. Tvärtom, många inspireras av det. - En av mina tjejkompisar är smed, så det är verkligen inget märkvärdigt att tjejer i allt högre grad bryter mark i fråga om yrkesval, säger Paola Hellberg, lärling Tunnel & Bergrum. En i arbetslaget Paola gillar friheten, att resa runt till olika projekt i Sverige och utomlands, bo i husvagn eller övernattningsbod, jobba utomhus och arbeta med kroppen. Även om det är smutsigt och mörkt inne i tunneln och ibland innebär tunga moment låter hon sig knappast avskräckas. Jag tar del i jobbet på samma villkor som alla andra, berättar hon. Och med dagens teknik finns det alltid lösningar, även om man inte är den starkaste. Roligast just nu är laddning, det vill säga när man förbereder och spränger nytt berg. Men som lärling måste man lära sig alla moment för att bli fullvärdig tunnelbyggare. Tog tid att hitta rätt Till skillnad från flertalet lärlingar har Paola ingen branschinriktad gymnasieutbildning eller erfarenhet. På gymnasiet gick hon samhällslinjen med inriktning på musikproduktion och ljudteknik. Därefter arbetade hon med dentalprodukter på ett familjeägt företag och senare med pacemakers på ett annat. Men inget av detta lockade riktigt, så när pappan, som är bygglärare på Kista gymnasium, tipsade om att söka lärlingsjobb inom anläggning föll polletten äntligen ner. Jag kontaktade regionchefen Konstantin Spinos, skickade mitt CV och ett personligt ansökningsbrev, och fick svar nästan direkt. Arbetsledaren ringde och berättade att det fanns en plats för mig här på västkusten och efter någon dags betänketid tackade jag ja. Vi har cirka 40 lärlingar runt om i landet, men hoppas kunna öka den siffran betydligt, säger Carina Larsson, HR-chef, Veidekke. För oss utgör lärlingskonceptet en viktig del av rekryteringsbasen. Samtidigt vill vi försäkra oss om att kunna ge våra lärlingar ett gott omhändertagande och erbjuda ett heltäckande utbildningspaket. Vi gör det utifrån ett involverande perspektiv, vilket innebär att inlärningen sker genom aktivt deltagande i projektet och att man blir en del av arbetsteamet. Foto: Ryno Quantz Det här är jättekul och jag tycker verkligen om att jobba med arbeten under mark, säger Veidekkes lärling Paola Hellberg. Vad som händer i framtiden vill hon inte spekulera om. Men det finns givetvis många möjligheter till utveckling och specialisering. Skiftarbetet innebär att man jobbar intensivt under en period och sedan kan åka hem och ta det lugnt några dagar. Även om Paola fått lyxen av egen bod med dusch och toa, eftersom hon är ensam tjej, så behöver man den ledigheten för att leva ett vanligt liv. Själv har hon egen lägenhet i Stockholm, gillar att resa, träffa vänner och njuta av tillvaron i största allmänhet. Foto: Ann Strath Spännande bransch med goda framtidsutsikter Hon berättar också att hon fick ett varmt välkomnande och att hon fick hugga tag i vad som skulle göras redan första dagen. Nu, ett halvår senare, är det ingen som ifrågasätter om hon kan eller inte. Hon är en del av arbetslaget helt enkelt. Och Paola trivs. Hans Persson, produktionschef Region Tunnel & Bergrum, anser att satsningen på lärlingar är oerhört viktig för branschens framtid. Intresset för att anställa lärlingar har också ökat och vi har kapacitet att ta in många fler. Veidekke är idag ledande på modern utrustning och satsar mycket på säkerhet och arbetsmiljö. Därför tror jag att det är en stor fördel att komma till oss. Dessutom är det en bra bransch med goda framtidsutsikter. Några tips om hur man blir lärling hos Veidekke 1. Gymnasieelever bör prata med sin lärare, som oftast har alla nödvändiga kontakter. 2. På vår hemsida, under fliken jobb, finns också tips och namn på kontaktpersoner. 3. Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. 4. Utbildning och tidigare erfarenhet är inget krav. Men viktigt är att vilja, visa intresse och våga fråga. 5. Lärling är man i cirka 3 år, tills man uppfyllt alla kvalifikationer som fullvärdig yrkesarbetare. 6. För att få jobba under jord krävs att man fyllt 18 år. n Text: Ann Straht Produktionschef Hans Persson skulle gärna dubbla antalet lärlingar. De är ju vår framtid, säger han. Foto: Ann Straht Kortfakta om projekt Hede-Älvängen Uppdraget: att bygga en 1,8 km lång järnvägstunnel, en 400 meter lång nedfartstunnel samt en 700 meter lång räddningstunnel Ingår i Trafikverkets etapputbyggnad av Vänerbanan till dubbelspår mellan Trollhättan och Göteborg Veidekke är underleverantör till huvudentreprenören PEAB Använder senaste teknik: en 4-bomsrigg (XE4) som Veidekke, i samarbete med Atlas Copco, varit med att utveckla. Ordersumma för hela etappen: 540 MSEK Färdigställande: september 2011, då PEAB övertar och slutför återstående järnvägsarbeten 13 13

14 Aktuelt Tett på Klatrende sikringsskjerm på dekkestøp På høybygget i Regjeringskvartalet (R6) ble dekkene støpt med sikringsskjerm i finér som dekker ytterkantene i tre etasjehøyder. Det er første gang i Norden dette skjermsystemet, RCS, som står for Rail Climbing System, tas i bruk på byggeplass. Skjermen erstatter tradisjonell kantsikring, gir bedre sikkerhet, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift. Den tette finerskjermen stikker 2,5 m over forskalingen til dekket som skal støpes, og sikrer folk og utstyr mot å falle ned. Det blir ingen betongsprut over kanten, og dekket er skjermet mot vind. Driften blir mer effektiv fordi underliggende arbeider kan gå for fullt. Fasadebygging, glass- og blikkenslagerarbeid går sikkert og trygt parallelt med forskaling og støping. Fullt arbeid på hele bygget På byggeplassen R6 er det 20 mann i arbeid med forskaling og støping av hvert dekke. Underliggende arbeider blir bare stanset når skjermsystemet klatres opp en etasje. Tradisjonell riving av utkragede dekkeforkanter medfører vanligvis en mann i personkurv og en mann inne på dekket, samtidig avsperres det i området under på bakken. Med RCS fasadesikring utføres dette arbeidet innenfor skjermen på en trygg og god måte, uten fare for at noe kan falle ned. Frigjort dekkekant sikret Før systemet kjøres opp ett flytt, monteres den tradisjonelle kantsikringen med gjerder på det nederste dekket som frigjøres, slik at montasjearbeidet kan gjøres uten bruk av sikkerhetssele. Når systemet så kjøres opp, er det frigjorte dekke ferdig sikret. - Uten dette systemet måtte vi ha kjørt på tradisjonelt vis og støpt dekkene i råbygget ferdig før underliggende arbeider kunne ha blitt igangsatt på en trygg og god måte, noe vi ikke hadde tid til. I tillegg til selve tidsbesparelsen, som er et viktig moment, er gevinsten også et sikrere og bedre arbeidsmiljø både for betonglagene og for de som jobber med underliggende aktiviteter, sier produksjonsplanlegger betong, Tom Arild Deraas. RCS er utviklet av Peri og brukes på byggeplasser rundt om i Europa. Kort fortalt monteres skjermen ved at det støpes inn fester langs ytterkant i første og andre dekke. I disse festene monteres det 10 m høye stål profiler. På disse profilene monteres det 4 konstruksjonsbjelker og utenpå disse skrues det fast 20 mm finer som veksler med perforerte plater for bedre innslipp av lys. På innstøpingsgodset i dekkekanten festes det hydrauliske jekker som tar tak i gjennomgående bolter i stålprofilene og løfter hele skjermen en halv meter om gangen. Flyttes for halve dekke - Vi støper halve dekkearealet om gangen, og kjører systemet en etasje opp for hver halve dekkestøp. Det tar ca. fire timer og utføres av to egne forskalingssnekkere, som har fått nødvendig opplæring, men vi har også et back-up team, med tanke på sykdom eller annet fravær forteller Deraas. Systemet ble bygd sammen og montert av et spesialistfirma som også sørget for opplæring i bruken. Det er tungt, og tar litt plass å montere, men lett å 14 14

15 Aktuelt Tett på Den nyskapende sikringsskjermen i bakgrunnen har gjort arbeidet på Regjeringsbygg 6 sikrere og mer effektivt. Fra venstre: Rafal Podnisinski, Reidar Granli, Stefan Labuz (fra Adecco) og Ove Ståle Andersen. Støping pågår på siste halvpart av dekket, og sikringsskjermen er kjørt opp for å starte forskalingsarbeidene på første halvpart av dekket i etasjen over. På forsiden er det påmontert byggeplassinformasjon. Systemet kan kjøres opp i vindstyrke inntil 20 m/sek. håndtere når det først er på plass. Kostnadene med montasje og leie må veies mot sikkerheten og driftsfordelene. RCS kan også løftes med kran, men på grunn av pågangen på kranen, ble det valgt hydraulikk. Deraas mener det må være en viss størrelse på bygget for at det skal bli lønnsomt med RCS. System for høybygg - Det egner seg best på bygg som er over etasjer, så her er vi akkurat på grensen av det praktiske og lønnsomme. Men uten dette systemet hadde vi ikke kommet i mål på byggetiden, mener Deraas. RCS egner seg like godt til bygging av høye tårn og søyler, som til plasstøpte høybygg. Fordelene med RCS ble oppdaget og videreformidlet av forskalings- og driftsplanleggerne Roar Ervik og Olav Lindset, etter en befaring av et høybygg på en studietur i England. Planleggings- og betonggruppen i Distrikt Oslo vurderte systemet for R6 og fikk aksept fra prosjektet. - Det var ikke vanskelig å få med de gode argumentene for sikkerhet og underliggende arbeid. Systemet ble montert i oktober 2010, og ble demontert etter at siste dekket var ferdig i april. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen/Veidekke 15 15

16 Aktuelt Tett på Høye krav til dekkejevnhet på Rudskogen Motorsenter Veidekke Asfalt asfalterer Rudskogen Motorsenter ved hjelp av tandemkjøring med utleggerne. Kravene til jevnhet i underlaget på motorbaner er ekstremt høye, og det er viktig at det er minimale skjøter i dekket. - Noe av det spesielle med denne jobben er at vi asfalterer slitelaget i tandem, sier én av anleggslederne på jobben, Jan Nygård. Kravene til jevnhet i dekket på baner der man kommer opp i svært høye hastigheter, er høye. - Det er viktig at skjøten i dekket mellom de to utleggerne holder seg varm før valsing, da blir det færre ujevnheter i slitelaget. Utleggerne kjører parallelt med tre valser bak, sier Nygård. Begge utleggerne som brukes ved tandemkjøringen er bygd ut til 6,5 meters bredde. Vanlig bredde for en stor utlegger er fem meter. Langvarig samarbeid Rudskogen Motorsenter i Østfold er nå inne i siste fase av en større opprustning. Hovedbanen, som tidligere var 1900 meter lang, har blitt forlenget til 3260 meter. Hele banen er gravd opp, og Veidekke Asfalt står for asfalteringen av banen og sideområdene. Eier av Rudskogen Motorsenter AS og tidligere aktiv motorsportutøver, Harald Huysman, er fornøyd med at Veidekke ble valgt som entreprenør. - Vi har hatt med Veidekke å gjøre til og fra i mange år, så jeg er veldig glad for at det var Veidekke som vant anbudet på denne jobben. Da vet vi at det blir utført kvalitetsarbeid, sier han. Huysman er hovedaksjonær i Rudskogen Motorsenter AS, som også har et titalls andre eiere, blant andre Michael Schumacher og Bård Ekre. - Med stor bredde og autovern hele veien og alt som følger med, blir banen godt rustet for bruk i mange år fremover. Og vi kan ta imot alle klasser utenom Formel 1, sier Huysman. Ferdig til NM - Den ene asfaltutleggeren er en splitter ny CAT som kjører sin første jobb, og den andre er en DEMAG 115. På CATen har vi en langski som er laserstyrt, og laseren leser høydene i terrenget for å få riktig tverrfall på underlaget, sier anleggsleder Jan Nygård. På hovedbanen legges det to lag asfalt, eller 8500 tonn til sammen, og på tilleggsarealet legges det cirka 6000 tonn. - I løpet av tandemkjøringen sist mandag kjørte vi hele 1750 meter i ett skift, og la 2150 tonn asfalt. Så langt har jobben gått veldig greit. Vi har hatt et godt samarbeid med Rudskogen Motorsenter, de er velvillige og hjelpsomme overfor oss, sier Nygård. 1. juli skal det arrangeres NM-løp på banen. - Vi må være ferdige torsdagen før, og det skal vi greie, sier Nygård. Laget som var på jobb denne dagen vant prisen for beste asfaltlag i 2010 og består av bas Arne Kallevik. Øyvind Moen, Patrick Andersson, Niclas Jävert, Rune Søpler. Anleggsledere på jobben er Nils Jørgen Strømnes og Jan Nygård. n Tekst og foto: Ane Sangnes Bas Arne Kallevik. Tandemkjøring med utleggerne gir et glattere banedekke

17 Aktuelt Tett på Eier av Rudskogen Motorsenter AS og tidligere aktiv motorsportutøver Harald Huysman til venstre er fornøyd med Veidekkes jobb. Bjørn Erik Indahl er også inne på eiersiden. Rudskogen Motorsenter i Østfold er nå inne i siste fase av en større opprustning. Hovedbanen, som tidligere var 1900 meter lang, har blitt forlenget til 3260 meter. Øyvind Moen ved screeden

18 Aktuelt Tett på Tranebergstunneln med en 800 meter lång sträckning är ett centralt parti i Tvärbanans Solnalinje. Foto: SL, Thomas Johansson. Referensprojekt för Storstockholms Lokaltrafik och för Veidekke Vi har från SL:s sida drivit detta som ett samverkansprojekt tillsammans med Veidekke ett mycket lyckat och stimulerande projekt, ett referensprojekt för oss båda, säger Kurt Seliberg, projektchef för projektet Tvärbanan som ska binda samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären. Det var i slutet av mars som pressen hade samlats för att fira det lyckade genomslaget i en tunnel i Traneberg. Då, liksom nu, ligger projektet både före tidplan och under budget. SL köpte oss på samverkansentreprenad och vi får betalt på löpande räkning och arbetar med stor öppenhet. Tillsammans med kunden har vi satt upp en målkostnad, i detta fall cirka 450 miljoner kronor. Det blir en extra morot att arbeta klokt och effektivt för att ligga under denna målkostnad. De pengar vi på detta sätt sparar in, delar vi lika med beställaren, förklarar Hans Perbjörs, arbetschef på Region Anläggning Öst. Jag måste verkligen berömma alla som arbetar med projektet, fortsätter Hans, och menar då alla de cirka 40 egna yrkesarbetarna som Mats Wennberg med den äran rekryterat till projektet, men också projektchefen Anders Bergsten och hans tre blockchefer Åke Hägglund, Peter Ström och Niclas Lindqvist. Därtill kommer Anna Engdahl, Helge Roth och Mattias Beiron som sköter ekonomi, kvalitet och miljö respektive planering. För att bara nämna några. SL:s Kurt Seliberg visade sin uppskattning inte bara vid presskonferensen i våras. Eftersom alla delmål, ekonomi och tider har hållit mer än väl, kom han Arbetschef Hans Perbjörs berömmer alla de totalt cirka 70 personer som arbetar med denna samverkansentreprenad om cirka 500 miljoner kronor. Foto: Veidekke. personligen ut till arbetsplatsen och bjöd in samtliga medarbetare på tårta, något som förstås uppskattades. Det är ju ofta gubbarna som kommer med idéerna, då är det viktigt att de också känner att vi som beställare uppskattar att de bidrar till projektets framgång, kommenterar Kurt Seliberg sitt arbetsplatsbesök. Innan projektet startade och organisationen hade satt sig, fanns en hel del oro både från projekteringssidan och från beställaren. SL kände inte till Veidekke som samverkanspartner. Från början hade vi därför en hel del kontraktsdiskussioner och då var vi i ärlighetens namn inte så säkra på att allt skulle löpa så smidigt som det har gjort. Men genom lyhördhet, öppenhet och bra teamarbete kom vi fram till bra, och för bägge parter affärsmässiga villkor. Att få detta avklarat från början gav oss möjlighet att driva projektet istället för att behöva lägga ner procent av vår tid på att tolka vad som står i kontraktet. Idag är det ingen som tvivlar på att vi står oss mer än väl i konkurrensen om samverkan, eller partnering som andra kallar detta sätt att arbeta på, konstaterar Hans nöjt. Just detta, att jobba i team, där alla får komma till tals känner han sig väldigt nöjd med. Hans började på Veidekke i april 2010 och har arbetat med mark och broar i många år, bland annat 27 år på Skanska. Jag har aldrig tidigare varit med om att yrkesarbetarna kommer fram och säger hur kul det är att jobba på företaget. Det har de gjort på Veidekke. Att Veidekke fokuserar på medarbetarna och på Medarbetarinvolvering samt HMS, tror jag är framgångsreceptet för oss även här på detta projekt. n Text: Peggy Häggqvist 18 18

19 Aktuelt Tett på Tvärbanans nya sträckning. Illustration: SL. Beställaren syn: Vi ligger inte i skyttegraven och utnyttjar den andres svagheter Istället för att ligga i varsin skyttegrav och utnyttja motpartens brister, har vi samarbetat. Det har både vi och Veidekke tjänat på, säger beställarens ombud Kurt Seliberg, projektchef på SL. Foto: SL. Veidekke Magasin intervjuade beställarens, SL, huvudansvarige för samverkansentreprenaden inom ramen för tvärbanan, Kurt Seliberg, och så här säger han: Hela idén har varit att vi tillsammans med Veidekke, inom ramen för vissa spelregler, lägger alla krafter på projektet, att vi drar åt samma håll. Istället för att ligga i varsin skyttegrav och utnyttja motpartens brister. Det handlar om att våga vara öppna och visa förtroende för varandra. Naturligtvis är det en fördel för en beställare om entreprenören redan innan kontraktet skrivs, kan visa goda referenser när det gäller samverkan, annars kan man kanske bli lite orolig. Om entreprenören redan har en sådan kultur som visar att de har förstått upplägget för samverkan, och inte återfaller i gamla AB-tänkandet med att identifiera en massa ÄTOR (ändrings och tilläggsarbeten), så är mycket vunnet. Det betyder att man har medarbetare, kanske främst i de ledande befattningarna, som har det här sättet att tänka och att de inte sitter och tjuvhåller på saker och ting. De förstår att båda parter tjänar på öppenhet. För oss var det viktigt att vi hade tydliga incitament. Tillsammans räknade vi fram en målkostnad. Om vi underskrider den så får beställaren hälften och Veidekke den andra hälften. Det betyder att Veidekke har gjort allt för att hitta smarta och effektiva produktionslösningar utan att göra avkall på kvalitén. Då måste man förstås också ha med sig projekteringskonsulten på det hela, i det här fallet Ramböll, så att även de kan vara med och vid behov tänka om. Vi har hittat flera sådana besparingsmöjligheter i detta projekt. Det har gått över förväntan! Vi hade inledande diskussioner om hur samverkan skulle gå till. Enligt rekommendationerna för en samverkansentreprenad, ska man ha ett antal workshops innan produktionen startar, så att alla verkligen förstår varandra, och det har vi haft. Kanske måste man upprepa sådana träffar både två och tre gånger innan det verkligen sätter sig hos alla. Regionchef Per Brinck som ombud för Veidekke och jag har insett att vi måste tala med varandra innan problemen uppstår, att vi skulle vara med från början och dra upp målen så att alla jobbar rätt. Vi har haft en väldigt öppen och rak attityd och om vi har känt att vi har haft olika uppfattningar, så har vi snabbt träffats. Vi har ständigt haft för ögonen vilket mål vi har med entreprenaden att vi båda vill tjäna tid och pengar, istället för att gräva ner oss i skyttegravarna. Det har präglat hela organisationen för projektet. - Nu när vi är nästan färdiga med entreprenaden har vi blivit klara en månad tidigare än planerat och det har blivit betydligt billigare än vad vi trodde. n Text: Peggy Häggqvist 19 19

20 Aktuelt Tett på Grensesprengende ny teknologi for strossing av trykksjakt Inne i fjellet, i nye Rendalen 2 Kraftverk, har Veidekke Spesialprosjekt strosset ut en 150 meter dyp trykksjakt, 4,5 meter i diameter, ovenfra og ned, med nyutviklet utstyr som det hittil ikke finnes maken til i Europa. Veidekke Magasin fikk være med ned i sjakten da skiftet med lagbas John Odden fra Omdalsverk, driverne Geir Haugen fra Vinstra og Stein Gården fra Vågå sprøytet veggen i sjakten med fiberbetong etter fjerde siste salven på 140 meters dyp. Fjerdemann på skiftet er alltid signalmann på dekket. På Oddens skift den dagen var det Hallgeir Brenna. Tre skift med fire mann på hvert er sertifisert for bruk av utstyr og kurset på prosedyrene. Hvert skift borer, sprenger, bolter og håndsprøyter veggen i sjakta med sprøytebetong, tilsatt 22 kg stålfiber per kubikkmeter, seksjon for seksjon, fra toppen og nedover. Når hele sjakten er ferdig sikret, skal det settes stål foringsrør med diameter 3,8 meter. Hver seksjon er 6 meter høy og veier 19 tonn. Rørene sveises sammen tre og tre og støpes inn. Forbedring for drift og HMS - Vi har tro på at strossing og sikring med dette spesialbygde tunge utstyret kan bli et konsept som kan brukes på andre prosjekter, både i Norge og utenlands. Driften har gått veldig bra, når først utstyret ble godkjent av alle instanser og kom på plass. Og det har vært en omfattende prosedyre, sier driftsleder fjellarbeider, Arne Sandsæter. - Dette er en stor forbedring, både for drift, arbeidsmiljø og HMS, fra tradisjonell sjaktdrift med Alimak-utstyr og knematerboring. HMS er så godt i varetatt som det går an å få det, sier han. Rømningsvei markert med lysende tråd, som fortsetter å lyse i tre timer hvis strømmen blir borte. Veidekkes alternativ Anleggsleder Jørn Iversen forteller at grunnen til valget av metode med strossing og sikring ovenfra, var særdeles dårlig fjell så dårlig at konvensjonell Alimak-drift med knematere ikke var forsvarlig. Metoden var Veidekkes alternative forslag i anbudet, basert på pristilbud fra Munck Cranes og Essverk AB som har bygget plattformer. Inne i det nye klarekammeret, over startpunkt for sjakta, er det støpt arbeidsdekke og rigget en spesialkonstruert bukkekran på traverser. Før dette spesialkonstruerte utstyret ble tatt i bruk, boret E-service pilothull med gyrokompasstyring. Deretter er piloten rømmet opp nedenfra med borkrone med diameter 1,6 meter. Inn til bunnen av sjakten er det sprengt en 27 kvadratmeter adkomsttunnel tunnel for utlasting gjennom kraftverkets tunnelsystem. Bukkekranen har oppheng for en personkurv, sertifisert for fem mann. Under personkurven henges det på en av to spesielt konstruerte arbeidsplattformer, en for boring og sprengning, og en tre etasjes plattform med hydraulikkaggregat, betongpumpe og håndsrøyteutstyr. Plattformene senkes ned til de står på rasten rundt borhjulet og spennes opp hydraulisk mot veggen i sjakten. Boreplattformen er påmontert en Atlas hydraulisk borrigg på svingskive og borer ned gjennom slisse i gulvet. Den vertikale salvelengden er 2,4 meter, med 20 20

Magasin Nr. 2 mai 2010

Magasin Nr. 2 mai 2010 Magasin Nr. 2 mai 2010 God uttelling i asfalten Konstantin Spinos årets byggchef i Sverige Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for Involverende planlegging Renoverer Lindeskoven i Glostrup Bedriftsmagasin

Detaljer

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr. Magasin Nr. 3 oktober 2011 Tema: HMS Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Magasin Nr. 4 oktober 2010

Magasin Nr. 4 oktober 2010 Magasin Nr. 4 oktober 2010 Kirsti ble Årets lærling 2010 Lanserar hälsohemsida i samarbete med Carolina Klüft Dansk mester i sikre byggepladser Offentlig-privat samarbeid: - Det lønner seg å tenke kreativt

Detaljer

Magasin Nr 2 mai 2009

Magasin Nr 2 mai 2009 Veidekkes HMS-pris utdelt: Kolo Veidekke i Finnmark gikk av med seieren Bygger världens största IKEA Fælledparken: Hoffmann budt op til dans Lahaugmoen: Involverende planlegging fra før kontrakten ble

Detaljer

Det begynte med brostein...

Det begynte med brostein... Magasin Nr. 1 april 2011 Veidekke 75 år: Det begynte med brostein... Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Posisjonert for vekst 3 Markedskommentar 4 HMS til et nytt nivå 5

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 5 desember 2009

Magasin Nr. 5 desember 2009 Magasin Nr. 5 desember 2009 Miljøbygget i Trondheim vant Betongprisen 2009 Invigning av Världens Grönaste IKEA i Malmö Thors Bakke: Nybyggeri midt i det gamle Randers Asfaltsesongen mot slutten Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 4 desember 2011 Gamal M. Osman fikk den første fagprøvemedaljen i betongfaget

Magasin Nr. 4 desember 2011 Gamal M. Osman fikk den første fagprøvemedaljen i betongfaget Magasin Nr. 4 desember 2011 Gamal M. Osman fikk den første fagprøvemedaljen i betongfaget Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Stor interesse for aksjesalget 3 Resultater

Detaljer

Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet

Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Veidekke først ut 3 Markedskommentar

Detaljer

Magasin Nr. 3 juli 2010

Magasin Nr. 3 juli 2010 Magasin Nr. 3 juli 2010 Tema: HMS HMS-priset 2009: Gulskogen senter Hele Hoffmann involveret i Strategi 2015 Sommerkonkurranse! Sylve oppe og går Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

32 Bygger for liv og helse

32 Bygger for liv og helse 4 Ferdigstilt Veisikring med visuelle kvaliteter 16 utvikling gamle veier blir som nye 22 PORTRETTET kulturbyggeren 28 byggestart I norrland för at stanna 32 Bygger for liv og helse På Gartnerløkka jobber

Detaljer

28 ny. asfaltfabrikk på Sørli. Region Sør/Øst har en god start på asfaltsesongen.

28 ny. asfaltfabrikk på Sørli. Region Sør/Øst har en god start på asfaltsesongen. 16 MULIGHETER Rekruttering i Hoffmann 22 PORTRETTET Mot i brystet, stål i benet 32 PROsJEKT Miljö och samverkan i fokus när Brf. Parkslingan tar form 28 ny asfaltfabrikk på Sørli Region Sør/Øst har en

Detaljer

Magasin Nr. 4 oktober 2009 2009

Magasin Nr. 4 oktober 2009 2009 Magasin Magasin Nr. 4 oktober 2009 2009 I dag er vi 3.443 ansatte som har aksjer i Veidekke. Årets aksjesalg til ansatte gjennomføres 6.- 20. november. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 2 juni 2013

Magasin Nr. 2 juni 2013 Magasin Nr. 2 juni 2013 Arne Giske tar over som konsernsjef Terje R. Venold en stor leder takker for seg Hoffmanns 150-års jubilæumsfest i Tivoli Stort intresse för Svea Fanfar Bedriftsmagasin for Veidekke

Detaljer

Samarbeid på skinner. Møt folkene på Skillingsmyrprosjektet

Samarbeid på skinner. Møt folkene på Skillingsmyrprosjektet 16 MULIGHETER Sikrer fagarbeidere for fremtiden 22 PORTRETTET Involveraren Thomas Gardell 28 BYGGESTART Ungdomar Bygger för framtiden i Sydafrika 32 Samarbeid på skinner Møt folkene på Skillingsmyrprosjektet

Detaljer

Norges største kjøpesenter. 800 000 arbeidstimer har gitt 200 butikker, 8 millioner besøkende og 3,5 milliarder kroner i årlig omsetning.

Norges største kjøpesenter. 800 000 arbeidstimer har gitt 200 butikker, 8 millioner besøkende og 3,5 milliarder kroner i årlig omsetning. 16 Muligheter Besøk Veidekkes Kompetansesenter 22 portrettet Lär känna Jimmy Bengtsson, vd på Arcona 32 Prosjekt En by blir bygget på Sotra 04 Norges største kjøpesenter 800 000 arbeidstimer har gitt 200

Detaljer

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes 16 Utvikling Hoffmann bygger 113 nye lejeboliger 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus 32 PROsJEKT Med samarbete i tanken 22 Engasjert og tydelig Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

22 møt. hovedverneombudet. Asbjørn Lillejordet om rollen som verneombud

22 møt. hovedverneombudet. Asbjørn Lillejordet om rollen som verneombud 16 MULIGHETER Satser ungt 28 BYGGESTART Hoffmann bygger fremtidens skole i Aarhus 32 PROsJEKT Flere enheter i Veidekke tar av sammen på Gardermoen 22 møt hovedverneombudet Asbjørn Lillejordet om rollen

Detaljer

Vennskap som gir bedre butikk

Vennskap som gir bedre butikk Et magasin fra Steen & Strøm AS 1/2011 Vennskap som gir bedre butikk Fullt hus på Hamar 04 Profil: Thomas Strindeborn 20 Sosiale medier vs shopping 34 LEDER PROFILEN Henrik Dahl Taktila skyltar Som första

Detaljer

God sommer! KYNNINGSRUDNYTT. Den menneskelige faktor side 5. Kompetanseheving. Kynningruds hjørnestener. Porträttet: Go kille med järnkoll side 20-21

God sommer! KYNNINGSRUDNYTT. Den menneskelige faktor side 5. Kompetanseheving. Kynningruds hjørnestener. Porträttet: Go kille med järnkoll side 20-21 KYNNINGSRUDNYTT sommeren 2009 God sommer! Den menneskelige faktor side 5 Kompetanseheving side 9 Kynningruds hjørnestener Porträttet: Go kille med järnkoll side 20-21 Prefabglimt side 25 Tromsø Alta Hammerfest

Detaljer

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 innhold / 10samarbeid Kjetil Thuv fra GK og Bjørn Hauge fra BundeBygg oppsummerer samarbeidet med Miljøhuset GK. 03 innledning / 03 miljøhuset

Detaljer

Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ

Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ TEMA NY DIREKTØR PROSJEKT Påvirker energikravene Lone Møller Sørensen i GK Ombygging av Strand arkitekturen? Danmark satser på suksess Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ MESTER GRØNN:

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Inneklima # «Vi kan redusere CO 2. -utslippene i atmosfæren» i bladet:

Inneklima # «Vi kan redusere CO 2. -utslippene i atmosfæren» i bladet: Inneklima # 1 2009 i bladet: > Perfekt temperatur på McDonald s > Er byggebransjen klar for buildingsmart? > Avanceret indeklima i vandland gir max velvære «Vi kan redusere CO 2 -utslippene i atmosfæren

Detaljer

Inneklima # Ventilation i Kirunas djup. i bladet:

Inneklima # Ventilation i Kirunas djup. i bladet: Inneklima # 2 2010 i bladet: > Supersmart klimaanlæg > Fra energimerking til reell enøk > Krevende kombinasjonsbygg > Profil: Göran Krafve Ventilation i Kirunas djup For et bedre miljø. www.gk.no :: www.gk.se

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011 Innledning Innledning Sikkerhet kan aldri hvile Tirsdag 14. juni skjedde det verste som kan skje i ethvert selskap. Thorbjørn Larsen døde i en arbeidsulykke

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer