Digitale verktøy - for elever med utfordringer innen lesing, skriving, læring og motivasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale verktøy - for elever med utfordringer innen lesing, skriving, læring og motivasjon"

Transkript

1 Digitale verktøy - for elever med utfordringer innen lesing, skriving, læring og motivasjon Einar Landmark Master i pedagogikk Øraker skole Per Jan Svestad Master i spesialpedagogikk Bredtvet kompetansesenter

2 En jungel

3 Ukjente ord- og begreper Vet fra før Ønsker å lære mer om Lært

4 Dysleksi 3 5 % Antall personer med lese- og skrivevansker: (Høien og Lundberg) Lese- og skrivevansker 10 20% 2/3 - samfunnet (Ut fra undersøkelser som PIRLS, PISA, IALS og All)

5 Øving vs kompensering Mattheuseffekten (Stanovich 1986) Elever med og uten lese- og skrivevansker Gapet øker med alderen

6 Må utnytte det de er sterke på Å kunne lese Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Utdanningsdepartementet, Stm.30 ( ): Kultur for læring

7 Facebook 123spill Twitter Youtube

8 Hva er lesing? Lesing = avkoding X forståelse (Gough and Tunmer 1986)

9 Kompenserende innfallsvinkler til mangelfull leseferdighet? Lesing = avkoding X forståelse (Gough and Tunmer 1986) Talesyntese Lydbøker Innskanning av tekst Tilpassede tekster Tankekartprogram - førforståelse oppslagsverk

10 Syntetisk tale kan gjøre all tekst tilgjengelig Forutsatt at den befinner seg på PC-en Politiet: - Kan ha ranet for 10 millioner

11 DAISY-bøker Profesjonelt innleste lydbøker i DAISY-format Innholdsfortegnelse vises på skjermen, men ikke i fulltekst (ennå). Enkle navigeringsmuligheter, som å gå fra side til side, setning til setning o.l. Lærerens ansvar å bestille fra Huseby kompetansesenter:

12 Avspillingsprogrammet Amis er gratis og lastes ned fra Dolphin EasyReader Express følger med lydbøkene.

13

14

15 Andre muligheter til tekster som er vanskelig å lese? Jeg sitter Jeg satt Jeg har suttet a te e etter e Jeg s iter jeg s et jeg har s uttet tr jeg r e te

16 Lesehjelpemidler skanning og C-pen Bruk av flatskanner for produksjon av elektronisk tekst for lesing med syntetisk tale Aktive læringsstrategier Lagring og organisering

17 Del skjermen, trekk overskriftene over til et notatark og les inn eller skriv stikkord.

18 Elever med språk-, lese- og/eller skrivevansker Har spesielt bruk for læringsstrategier (må tilegne seg fagstoffet ved første gangs gjennomlesing) Bruk av IKT kan motivere og gjøre at de ikke ytterligere forsinkes/ faller ut Manglende ord- og begrepsforståelse ligger gjerne til grunn for en senere lese- og skrivevanske

19 Forståelseshjelpemidler og andre juveler i læringsarbeidet: Nettressurser og programmer: Synonymordbok OneNote Community Clips Googles translate/nettsteder/kart/docs/blogg Nettordbøker som Lexin, Wikipedia, Kvasir Junior og Store Norske Leksikon Elektroniske oppslagsverk I-finger, (Clue) og Ordnett

20 Hva er skriving? Skriving = innkoding X budskapsformidling (Hagtvet 1996)

21 Kompenserende innfallsvinkler til en mangelfull skriveferdighet? Skriving = innkoding X budskapsformidling (Hagtvet 1996) Tekstbehandler Skrivestøttende verktøy Sammensatte tekster

22 Eller Eller

23

24 Tekst før og etter:

25 LingDys, CD-ORD, TextPilot, Skrivestøtte, Voxit Budgie Pro og Word - 49 elever med språk-, lese- og/eller skrivevanske - snittalder 14 år - Skriver omtrent 2/3 feil -Stavekontrollene er relativt like og retter omtrent 2/3 av disse feilene igjen. - I dette utvalget hadde LingDys potensial i seg til å korrigere tilnærmet alle skrivevariantene til elever med store skrivevansker.

26 Skriver hvordan: Normalelever Elever med store lese- og skrivevansker Mengde feil 1/3 2/3 Feil i begynnelsen Riktig skrevet ord, men brukt i feil sammenheng Lite, kun irregulære stavemåter 1/4 1/4 Forbedring over tid Stor Liten/ingen Får hjelp av Word 1/3 1/3 Får ytterligere hjelp av stavekontroll Mye, men kun irregulære stavemåter 1/3 Får hjelp av syntetisk tale 1/3

27 Oversikt over ord i testen, med den mest vanlige feiltypen fra normalutvalget og elever med store lese- og skrivevansker:

28 Åtte elevers bruk av utvidete stavekontroller og prediksjonsverktøy Skriving med gradert støtte ut fra hvor eleven er i lese/skriveutviklingen (lydstøtte/ordbok/oppslagsvindu) Prosessorientert fremgangsmåte Retting av ord umiddelbart og i etterkant Bruk av talesyntesen som verktøy til skriving for å lytte seg fram til tegnsetting, kontekstavhengige ord, utelatte ord og ortografiske feil

29 Prosessorientert fremgangsmåte: Fra tankekart til tekstproduksjon tekstretting bearbeiding samarbeid til presentasjon og vurdering

30

31

32

33 Sammensatte tekster Vektlagt i Kunnskapsløftet Kombinerer bilde, lyd og skrift Velegnet for data Elever med lese- og skrivevansker er ofte visuelt sterke Bildehistorier og film kan egne seg for elever slik at de kan få dokumentert sin kunnskap Vanskelig å vurdere kvalitet Oppøver ikke nødvendigvis en manglende lese- og skriveferdighet Tidkrevende Photostory fra Bredtvet

34 Ukjente ord- og begreper Vet fra før Ønsker å lære mer om Lært

35 Programmer og ressurser Programmene kan lastes ned gratis i 30 dager for utprøving. Amis, for å lese Daisybøker, kan lastes ned gratis fra skolelydbok.no. Programmer Beskrivelse Ressurser Voxit Budgit Pro Syntetisk tale. Gjør om skrift til tale. I-finger Ordnett Ordbøker for synonymer, fremmedord, og språk. Ordbøker for synonymer, fremmedord, og språk. Nettadresse voxit.se talesyntese.no Nettadresse ifinger.com Nettadresse Ordnett.no CD-ORD Lese- og skriveverktøy med opplesing av tekst og stavehjelp Nettadresse Mikrov.no/cd-ord

36 LingDys (LingRight) TextPilot Skrivestøtteprogra m for dyslektikere Skrivestøtteprogra m for dyslektikere Nettadresse lingit.no (samt gratis talesyntese) Nettadresse o/ Inspiration Photo Story3 Et gratisprogram Tankekartprogram, skriveverktøy og presentasjonsprog ram Presentasjonsprog ram Lage historier med bilder Nettadresse inspirationnorge.no/page2.h tml Nettadresse com/windowsxp/using /digitalphotography/p hotostory/default.msp x

37 Referanser: Ekstrøm, Hedda, Frank Hansen, Einar Landmark, Ragna B. Langlo og Turid Utgård (2008): Tast Lurt Praktisk og pedagogisk bruk av MS-Word. Statped skriftserie nr 64 Hagvet, Bente Eriksen (1996): Skrivelyst og språklig bevissthet. I Wold, Astrid Heen (red) (1996): Skriftspråkutvikling Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Akademiske Forlag. ITU monitor (2009): Skolens digitale tilstand Jensen, Bernt Saabye, Å. Brandt og Erik Arendal (2009): Stor effekt av pc-læsning til voksne i læsevanskeligheter. Skolepsykologi nr S Juul, Holger og Julie Kock Clausen (2009): Unge ordblinde skriver løs med it. Prosjektrapport. Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober Kunnskapsdepartementet ( ): Og ingen sto igjen. Stortingsmelding 16 Landmark, Einar og Tone Finne: IKT et tiltak for dem med språk-, lese- og skrivevansker. Skolepsykologi nr. 5, 2007 Lundberg, Ingvar (2009): God skriveutvikling kartlegging og undervisning. Cappelen akademiske forlag. Mossige, Margrunn, Astrid Skaathun og Marianne Røskeland (2007): Fleire vegar mot mål. Lese- og skrivevansker i videregående skole. Cappelen. Oslo Santa, Carol M. (1996): Lære å lære. Prosjekt Criss. Stiftelsen Dysleksiforskning. Trageton, Arne (2003): Å skrive seg til lesing. Universitetsforlaget. Oslo Tønnesen, F. E. Bru, E. & Hervang, E. (red) (2008). Lesevansker og livsvansker. Stavanger : Hertervig Akademisk, Stiftelsen psykiatrisk opplysning.

IKT SOM LÆRE- OG HJELPEMIDDEL. Forfattere: Bjørgulv Høigaard og Turid Utgård Lære- og hjelpemiddelteamet, Bredtvet kompetansesenter

IKT SOM LÆRE- OG HJELPEMIDDEL. Forfattere: Bjørgulv Høigaard og Turid Utgård Lære- og hjelpemiddelteamet, Bredtvet kompetansesenter IKT SOM LÆRE- OG HJELPEMIDDEL Forfattere: Bjørgulv Høigaard og Turid Utgård Lære- og hjelpemiddelteamet, Bredtvet kompetansesenter Forord IKT som lære- og hjelpemiddel er et revidert særtrykk av kapittelet

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177 ADMD_TS.book Page 177 Monday, January 19, 2009 1:26 PM Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging Solveig N. Ervik, Dr.scient., leder av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde koordineringsenheten,

Detaljer

Lese- og skrivevansker metodiske grep

Lese- og skrivevansker metodiske grep Lese- og skrivevansker metodiske grep Hell, 12. november 2009 Ellen Heber utfordringer muligheter tilrettelegging Literacy - begrepet Et utvidet lesebegrep The ability to understand and use those written

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes LESING i fagene GAN Aschehoug 1 Innhold Mål med boka Bokas oppbygning og innhold Stillasbygging Strategilæring Vurdering Bruk av boka Modelleringstekstene

Detaljer

Fokus på pedagogiske tekster 6

Fokus på pedagogiske tekster 6 Fokus på pedagogiske tekster 6 Fire artikler om digitale læremidler Redigert av Staffan Selander og Dagrun Skjelbred Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2003 Notat 1 /2002 Innhold: FORORD...3 LESE- OG SKRIVETRENING

Detaljer

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2013-2014 Navn og fødselsdato Olaus Olsen Gutt Jente Adresse Skole og trinn Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering, datert: Grip skole, 4. trinn 15. 05.

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 2 Innhold Bakgrunn for lese- og skriveopplæring på spor 1 3 Historien 3 Om begrepet analfabet 4 Deltakere på spor

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

Lesehester med skrivekløe

Lesehester med skrivekløe LESE- OG SKRIVEPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2014-2017 Lesehester med skrivekløe VISJON: Lese- og skriveopplæringen i Rennesøy kommune gir førskolebarn og elever funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Elevene

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev

På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev 28 Satser på pedagogisk bruk av PC tekst og foto: marianne ruud Med kunnskapsløftet

Detaljer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på L E S E - O G S K R I V E V A N S K E R

Nordens Välfärdscenter. Fokus på L E S E - O G S K R I V E V A N S K E R Nordens Välfärdscenter Fokus på L E S E - O G S K R I V E V A N S K E R Forord Med tidlig innsats i skolen, motiverende pedagogikk og ved å ta i bruk velferdsteknologi, vil alle med lese- og skrivevansker

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN

LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN ULIKE TESTER SAMME RESULTAT? I arbeidet med å kartlegge og diagnostisere lese-og skrivevansker, benytter vi ulike tester. Noen ganger er det vanskelig å tolke testresultatene,

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight...

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight... Innhold Hva er LingRight?...3 Å installere LingRight 2.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 5 LingRight for systemadministratorer... 5 Å komme i gang med LingRight...5 Stavekontroll...

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidssøkere med lese-/skrivevansker 2002-2004. Prosjektrapport Kortversjon

Arbeidstakere og arbeidssøkere med lese-/skrivevansker 2002-2004. Prosjektrapport Kortversjon Arbeidstakere og arbeidssøkere med lese-/skrivevansker 2002-2004 Prosjektrapport Kortversjon ARBEIDSTAKERE OG ARBEIDSSØKERE MED LESE- SKRIVEVANSKER 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Stadig økende effektivisering

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer