Eksamensbesvarelser i SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensbesvarelser i SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2"

Transkript

1 Eksamensbesvarelser i SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner du her: Eksamensveiledninger Karakterene begrunnes ut i fra kjennetegn på måloppnåelse se side 2 (Klikk på kandidat) KANDIDAT: A Karakter: 2 Begrunnelse for karakter s. 3 og 4 Eksamensbesvarelsen s. 5-8 KANDIDAT: B Karakter: 4 Begrunnelse for karakter s. 9 og 10 Eksamensbesvarelsen s KANDIDAT: C Karakter: 6 Begrunnelse for karakter s. 17 og 18 Eksamensbesvarelsen s

2 2

3 KANDIDAT: A Karakter: 2 VURDERINGSSKJEMA - SAM3009 MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 VÅREN 2013 Sensor skal vurdere elevens individuelle kompetanse iht. kompetansemålene i læreplanen for faget. Vurderingsskjemaet må ses i sammenheng med kjennetegn på måloppnåelse i faget. Kommentar Oppgave 1 Gjør rede for hvordan mediene kan brukes til å oppnå bestemte mål. I besvarelsen bør du bruke eksempler fra ulike tidsperioder og fra ulike deler av verden. Viser noe fagkunnskap - mediehistorie - sosiale medier - mediepåvirkning Bruker enkelte fagbegreper - sensur, propaganda - pressefrihet Forklarer i noen grad sammenhenger - mellom politisk system og ytringsfrihet - mellom sosiale medier og mediemakt Bruker noen eksempler som utgangspunkt for refleksjon rundt medienes rolle som ressurs og maktfaktor - Kony-saken - Telenor - Nord-Korea - Hitler - Sør-Afrika 3

4 Oppgave 2 Elevrådet på skolen din vil starte en aksjon mot mobbing i sosiale medier og har opprettet en Facebook-side til dette formålet. De ber deg planlegge et medieprodukt som skal publiseres på denne siden. Målgruppen er skolens elever. - Velg medium. - Hvilke innholdsmomenter vil du ta med i medieproduktet, og hvorfor? - Hvordan vil du utforme medieproduktet? Velg virkemidler som er tilpasset målgruppen og mediets egenart. Samlet vurdering: Oppgavene vektes ikkje. Karakteren skal fastsettes på bakgrunn av en samlet vurdering av elevens kompetansenivå. Presenterer noen ideer til et medieprodukt - velger medium (film) - reflekterer rundt filmens innholdsmomenter Eleven viser lav kompetanse i besvarelsen (jmf. forskrift til opplæringsloven). Kandidaten bruker noen relevante eksempler som utgangspunkt for refleksjon, men knytter det i liten grad opp mot relevant fagkunnskap og fagbegreper. Karakter: 2 4

5 Eksamensbesvarelse Kandidat A Oppgave 1. I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for hvordan mediene kan brukes til å oppnå bestemte mål, samt trekke inn eksempler fra ulike tidsperioder og ulike deler av verden. Medienes betydning Det er liten tvil om at mediene får en større og større rolle i verden. Utviklingen de siste 10- årene har vært enorm, særlig på grunn av Internettets innmarsj på 90-tallet. Alt som skal til for at vi i Norge skal få opp akkurat den samme nettsiden som de i USA, er bare noen enkle tastetrykk. Det er ganske fantastisk og med dette kommer selvfølgelig mange fordeler, men også noen ulemper. Vi ser at i dag så brukes mediene til å spre budskap, og vellykkede saker som «KONY 2012» har blitt spredt over hele verden ved hjelp av Facebook og Youtube. Produsenten av denne filmen har gjort resten av verden obs på denne diktatoren. Folkene bak videoen ville gjøre et eksperiment. Og det var om man kan skape et så stort engasjement mot en sak at det får konsekvenser, kun via sosiale medier. Dette har de fått til, og det sier litt om makten mediene har i vår tid. I særlig demokratiske land er mediene frie for alle. Hvem som helst kan skrive et innlegg hvor de klager på noe eller synes noe er veldig bra. Hvis dette har et viktig budskap kan det få stor oppmerksomhet, og det kan fort føre til endringer. Vi så for eksempel for noen måneder siden at en gutt skrev et sarkastisk innlegg på Telenors facebookside der han blant annet kritiserte kundeservice. Målet var jo å få andre til å legge merke til problemene, men at han skulle havne på nyhetene osv. var nok ikke en del av planen. Men, det all oppmerksomheten førte til, var jo at Telenor gikk ut og sa at de skulle forbedre seg. Så her kan man nesten si at gutten gjorde Telenors kunder en tjeneste. Det er mange positive eksempler på bruken av medier for å oppnå noe, men det finnes også negative episoder. Hvis vi tar Nord-Korea som eksempel. Et land som lider av sult fordi myndighetene ikke vil ha noe handel med andre land, en øverste leder som bruker store deler av statsbudsjettet på militæret, og som utestenger utenlandske medier fra befolkningen. Det er ytterst få i Nord-Korea som vet noe som helst om verden utenfor deres eget land. Alt som vises fra utlandet på TV er negative ting som for eksempel naturkatastrofer og 5

6 terrorhandlinger. Aviser, radio, tv og internett er fulle av sensur og propaganda. I dette tilfellet bruker myndighetene mediene til å overbevise folket om at de er bedre enn alle andre. Hvis vi går tilbake i tid til andre verdenskrig er det en litt annen vri. Først brukte Hitler radioen til å spre sitt budskap til tyskerne, han kontrollerte hva som skulle bli sagt og hørt på radio. Han holdt noen av sine store taler over radio. Men så, etter hvert som Tyskland invaderte andre land, tok de alle radioer. Dette skjedde blant annet i Norge og det var fordi Hitler ikke ville at folk skulle vite hvordan det gikk i krigen. Målet hans var å ikke gi befolkningen håp som kunne føre til opprør hvis et eller flere av Tysklands motstandsland hadde overtaket. Det fantes jo noen såkalte «hemmelige» radioer som ble brukt til å kommunisere med England og andre allierte. Under Apartheid i Sør-Afrika ble mediene, særlig radio og aviser brukt på begge sider til å fremme sine saker. Noe som er litt rart er at selv under Apartheid, så var Sør-Afrika det landet i Afrika med klart størst pressefrihet og er fortsatt det. Apartheid var raseskillepolitikken på 1980 og 90-tallet som fant sted i Sør-Afrika. Mediene hadde mye å si innenfor landegrensen, men også internasjonalt ved å spre det som foregikk. De som var imot Apartheid brukte avisene til å protestere mot den hvite overklassen og fremmet sin sak ved hjelp av aviser og radio. På den andre siden sto de hvite som ville ha Apartheid. De brukte avisene som støttet dem til å bygge oppunder sin sak, samtidig som de prøvde å kneble de største avisene som gikk imot dem. Dette fungerte dårlig, og man kan si at mediene spilte en stor rolle for å bli kvitt raseskillepolitikken i Sør-Afrika. 6

7 Oppgave 2. Medieprodukt Siden det er videregående skoleelever som skal se dette produktet ville jeg valgt kortfilm som medium. Begrunnelsen for dette valget er at jeg vet av erfaring at det ungdommer følger best med på er film. Jeg føler også selv at jeg får frem problemet på en best mulig måte ved å lage kortfilm. Måten jeg ville laget filmen på er at den ville bestått av flere scener med forskjellige problemstillinger og forskjellige sosiale medier. Jeg ville prøvd og spilt mye på patos (appellere til følelsene) for at så mange som mulig enten skal få skyldfølelse eller medfølelse. Da gjerne med overdrivelser og litt «drøye» hendelser. Innholdsmomentene jeg ville brukt er en god del fakta. Som for eksempel «Hver dag mobbes 3000 personer på sosiale medier i Norge». Så ville jeg spilt inn noen situasjoner der man ser en person foran dataen. Man vil kunne se hva som står på skjermen i filmen. Den første personen blir mobbet på nettet av flere personer, og man kan helt klart se at han/hun bærer preg av dette. Det ender kanskje med at personen må slette brukeren sin. Etter dette ville jeg ha tatt med en helt lik situasjon, bortsett fra at denne gangen ser man skjermen til mobberen og hva han/hun skriver. Deretter den gruppen det finnes flest av, nemlig den passive seeren som kanskje ler litt fordi han/hun synes det er morsomt, eller en som synes synd på den som blir mobbet. Noe som også kunne passet inn, og noe jeg ville satt av et par minutter til er å fortelle om ting man kan gjøre for å hindre mobbing. Man må tørre å si ifra. Jeg ville også lagt inn at man kan prate med noen, for eksempel venner eller rektor på skolen. Jeg ville spurt elevrådet om det hadde gått an å lage en avslutning der mobbeofferet føler seg såpass tråkket på at man kan se at personen er i ferd med å ta selvmord. Mens dette vises i bakgrunnen ville jeg lagt på teksten «Kan du ha en persons død på samvittigheten?» Det er mulig at dette hadde vært å gå litt over streken, men det finnes jo faktisk tilfeller hvor dette har skjedd. Helt til slutt ville jeg lagt inn teksten «Hvem av disse er du? Den som blir mobbet, mobberen, eller passiv seer?» Grunnen til at disse momentene er med er fordi jeg vil vekke følelsene hos elevene. Jeg tror at hvis de fikk se det verste som faktisk kan skje med folk som blir mobbet, at flere ville fått medfølelse og bli mer oppmerksom på offentlig mobbing over nettet. Poenget med denne 7

8 videoen er å få slutt på, eller hvert fall redusere mobbing på nettet. Da tror jeg at det er den største gruppen, altså de som ser på at det skjer som må opplyses mest. Hvis mange nok støtter den som blir mobbet heller enn mobberen, skjønner også mobberen at det han/hun holder på med er feil. 8

9 KANDIDAT: B Karakter: 4 VURDERINGSSKJEMA - SAM3009 MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 VÅREN 2013 Sensor skal vurdere elevens individuelle kompetanse iht. kompetansemålene i læreplanen for faget. Vurderingsskjemaet må ses i sammenheng med kjennetegn på måloppnåelse i faget se neste side. Oppgave 1 Gjør rede for hvordan mediene kan brukes til å oppnå bestemte mål. I besvarelsen bør du bruke eksempler fra ulike tidsperioder og fra ulike deler av verden. Kommentar: Viser varierende faglig oversikt og forståelse - skiller mellom tradisjonelle og sosiale medier - hvordan medier kan brukes som ressurs og maktfaktor for å oppnå bestemte mål - hvordan informasjon blir styrt av ulike interesser - medieideologier - internasjonal mediehistorie Bruker fagbegreper i varierende grad - aksjonsmakt - den fjerde og femte statsmakt - medieideologi - propaganda - toveiskommunikasjon Forklarer sammenhenger i varierende grad - aksjonsmakt og mediemakt - sosiale medier som en femte statsmakt - setter mediemakt inn i en historisk sammenheng: medier i krig og internasjonale konflikter - sammenhenger mellom politisk system og ytringsfrihet Bruker relevante eksempler som utgangspunkt for refleksjon rundt medienes rolle som ressurs og maktfaktor - Hardangeraksjonen - Kony-saken - Pussy Riot - Andre verdenskrig og den kalde krigen 9

10 Oppgave 2 Elevrådet på skolen din vil starte en aksjon mot mobbing i sosiale medier og har opprettet en Facebook-side til dette formålet. De ber deg planlegge et medieprodukt som skal publiseres på denne siden. Målgruppen er skolens elever. - Velg medium. - Hvilke innholdsmomenter vil du ta med i medieproduktet, og hvorfor? - Hvordan vil du utforme medieproduktet? Velg virkemidler som er tilpasset målgruppen og mediets egenart. Samlet vurdering: Oppgavene vektes ikkje. Karakteren skal fastsettes på bakgrunn av en samlet vurdering av elevens kompetansenivå. Presenterer et utkast til et medieprodukt - velger medium (film) og innholdsmomenter - reflekterer rundt filmens lengde - redegjør for og begrunner virkemidler i varierende grad - viser kunnskaper om mediets egenart Bruker fagbegreper knyttet til produksjon Besvarelsen er helhetlig vurdert og viser god kompetanse i faget. Kandidatens varierende grad av faglig oversikt og forståelse er utslagsgivende for karakteren. Karakter: 4 10

11 Eksamensbesvarelse kandidat B Tema: Mediene som ressurs og maktfaktor Oppgave 1 Aksjonsgrupper er avhengige av å få mediene på sin side for å oppnå det de ønsker. Et eksempel på hvordan mediene kan brukes for å oppnå bestemte mål er «David mot Goliat» eksemplet i Hardanger hvor Statkraft i 2012 skulle bygge en 92, 3 kilometer lang kraftlinje i luftspenn. Lokalbefolkningen stilte seg kritisk til en luftspent kraftlinje i dette området, og kom med argumenter hvor de mente at inngrepet i naturen ble for stort. Dette dannet grobunn for aksjonsgruppa «Hardangeraksjonen» som ble dannet i I løpet av kort tid fikk de god drahjelp av nesten alle riksdekkende medier. (1) Dette førte til stor interesse rundt denne saken som mange mente var «den lille manns» kamp mot statlige overgrep. Dette er et fint eksempel på hva som skjer når aksjonsmakt og mediemakt smalter sammen. Kan man ved hjelp av sosiale medier, skape et så stort engasjement for en viktig sak at det får konsekvenser? Dette er ordene bak eksperimentet Kony 2012, som ble sett av over 100 millioner mennesker på drøyt tre dager. I følge The Invisible Children var dette bare et eksperiment, men med et hovedmål for å få verdens øyne opp for bakmannen til de mest groteske hendelsene i vår samtid, Joseph Kony. Dette har de lyktes med, i tillegg til over 100 millioner nedlastninger over nettet støtter kjente artister som Rihanna denne aksjonen. (2) Vi opplever nå som i denne saken at folket selv kan bruke sosiale medier for å endre forhold i samfunnet, noe som tidligere de redaksjonelle mediene var alene om. Informasjon spres fortere enn aldri før, mektige aksjonsgrupper dukker opp over natten på Facebook, gjerne fulgt av demonstrasjoner som dekkes av de etablerte mediene. Vi kan sakte men sikkert begynne å snakke om en femte statsmakt, hvor det utvikles et aksjonsdemokrati som i størst grad unge vil komme til å bruke til sin fordel for å oppnå ønskede mål. Pussy Riot er et jenteband som har brukt punkmusikk til å ytre seg i Russland. Punktaktivistene ble verdenskjente etter sin punkbønn i frelserkatedralen i Moskva hvor de ba jomfru Maria «drive ut Putin». Hendelsen ble filmet og lagt ut på Youtube, ikke lenge etter var dette en hit på det verdensomspennende nettstedet. To av medlemmene ble i ettertid fengslet for utførelsen av bønnen, men selv sier de «selv om de fengsler oss har vi ikke tapt»(3). Dette er et godt eksempel på at de gjennom mediene har fått frem sitt budskap. Pussy Riot er den første bevegelsen som offentlig har stått opp for kvinners rettigheter i Russland, og som har lagt ut 11

12 konkret kritikk mot Putin. Jentene har følt fremgang og positiv oppslutning rundt deres sak, men til tross for dette er det i et land som Russland med en diktatorisk medieideologi vanskelig og nå frem til folket som i størst grad blir påvirket av russisk TV som er utelukkende propaganda fra Putins regime. Etter andre verdenskrig var det medienes tur til å formidle krigens grusomhet. Målet var å formidle hvilke forferdelige hendelser som fant sted i perioden 1939 til 1945, og gjennom mediene. Verden ble aldri helt den samme etter grusomme bilder og illustrasjoner fra fangeleirene. I årene etter krigen fant den kalde krigen sted og i mange land ble mediene styrt av myndighetene, men i noen få land fantes det en blanding mellom offentlig og privat eierskap. I USA kunne man bli ansett som uamerikansk hvis man publiserte noe som ikke var til fortjeneste som staten. (4) Det var på denne tiden forskere begynte å sette seg inn i medienes rolle i samfunnet, noe som dannet grobunn for et samfunn hvor mediene kunne brukes til å oppnå mål og få frem meninger. Det er mange eksempler på mennesker som har brukt medier til å oppnå bestemte mål, men hvordan man lykkes med dette finnes det ingen bestemt formel på. Til tross for dette er det en del likhetstrekk ved aksjoner som har vært vellykkede. Folkene bak eksperimentfilmen Kony 2012 traff en følelsesmessig streng (5) som gjorde at mange engasjerte seg, og når noen engasjerer seg, hopper flere på lasset. Filmen har også et moment som irriterer seere, hvor regissøren Jason Russell forteller om Kony grusomheter til sin sønn på fem år. Dette er noe som sannsynligvis har vært med på å høyne seertallet, all oppmerksomhet er god oppmerksomhet. Et annet viktig punkt for og lykkes er å få mediene på sin side, dette er aksjonsgrupper avhengig av. Skal du som en liten nystartet aksjonsgruppe få oppmerksomhet fra folket nytter det neppe å gå til medier som TV, radio og aviser, her vil man mest sannsynlig bli slukt levende. Vil man lykkes satser man på sosiale medier som blant andre Facebook eller Youtube. Her har man som tidligere nevnt punkbandet Pussy Riot som ble verdenskjente etter å ha lastet opp en film på Youtube. Skal man gjennom mediene lykkes med å oppnå sine mål i dagens samfunn må man enten ha gode kontakter innenfor den fjerde statsmakt eller utnytte den femte statsmakt på best mulig måte, og for ikke å glemme litt flaks det er helt uforutsigbart hvilke fenomener som tar av i sosiale medier, og derfor har ingen enda funnet noen formel for å lykkes med nettopp dette. Hvordan mediene kan brukes til å oppnå bestemte mål innebærer altså mye flaks, men også 12

13 smarte handlinger. Mediene har blitt brukt i lange tider for å oppnå innflytelse og for å oppnå mål, men det er ikke før i de senere årene det har gått helt over styr. Internettet har ført til globalisering, og saker som havner på nettet blir sett av flere mennesker enn noen gang. De sosiale mediene har skapt en mindre verden hvor det er lettere som enkeltindivider å fremme sine egne meninger. Internett har åpnet for en toveiskommunikasjon hvor store deler av befolkningen i større grad en noensinne er med på å påvirke mediene. Selv om land med en diktatorisk medieideologi fortsatt har en lang vei til ytrings- og pressefrihet, så ser det for hver dag som går lysere ut. Kanskje til og med Pussy Riot en dag kan lykkes ytterligere i Russland slik som «Hardangeraksjonen» gjorde i Norge uten at aksjonistene blir straffedømt. Kilder: (1) «Når aksjonsmakt blir mediemakt» kl (2) «Kony 2012» kl (3) «Pussy Riots har blitt større enn oss. Det er blitt en bevegelse.» av Helene Tønnesen kl (4) «Medieideologier» kl (5) «Journalistene har mistet monopolet» av Kristoffer Rønneberg. (Vedlegg 1, forberedelsesheftet. Side 1 av 2) Oppgave 2 Elevrådet på skolen min vil starte en aksjon mot mobbing i sosiale medier, og jeg har fått i oppgave å utforme et medieprodukt som vil bli publisert på aksjonens Facebook-side. Jeg velger å bruke film som medium og aksjonens Facebook-side som publiseringsform. Årsaken til at jeg velger å bruke film som medium er for å få flest mulig engasjerte, og dette tror jeg at jeg oppnår ved å løse oppgave på denne måten. Målgruppen er skolens elever, og etter min erfaring vil film slå best an. Gjennom filmen vil jeg forhåpentligvis skape realistiske scener som påvirker ungdommen i en riktig retning. Mitt mål med filmen er å få frem hvor latterlig det er å drive med mobbing i sosiale medier. Filmen vil ha tre karakterer i seg; den som mobber, den som blir mobbet og til slutt vil jeg ha en scene hvor et tidligere mobbeoffer blir intervjuet og hvor denne personen snakker om konsekvenser og om at personen nå jobber for en organisasjon mot mobbing i sosiale 13

14 medier. Handlingen vil foregå på rommene til mobberen og mobbeofferet, men når det kommer til intervjuobjektet vil denne scenen foregå i organisasjonens lokaler. Jeg velger ikke å ha noen info i begynnelsen av filmen, dette for å skape nysgjerrighet og fokus rettet kun mot handlingen, seerne er selv nødt til å finne meningen bak filmen. Tekst og informasjon vil komme helt i slutten av produktet. Filmen vil brutalt begynne rett på første scene hvor man for første gang får se mobberen, soveværelset er mørkt og man kan se at personen bedriver ulovligheter. Filmingen vil tilpasses slik objektet føler seg, derfor vil mobberen bli filmet i et froskeperspektiv, noe som får han til å virke mektig og stor. Lyden vil kun bestå av musikk, i scenene med mobberen og mobbeofferet er det ikke dialog. Den eneste reallyden som vil bli brukt er tastetrykk på tastaturet. Musikken i den første scenen vil være hard-rock for å fortsette den røffe stilen til mobberen. Handlingene mellom mobbeofferet og mobberen skjer samtidig, derfor vil det i filmen bli brukt parallellklipping. I første scene er bildene halvtotale med zooming når mobberen bruker datamaskinen sin til å mobbe. Det vil stå «Du er ikke verdt fem flate øre, din taper». Dette er veldig brutalt, men vanlig. Dagens ungdom trenger å se realiteten, og konsekvenser av denne. I scene to filmes mobbeofferet. Establishing shot vil være et totalt bilde som viser et normalt barn, som blid og fornøyd setter seg ned foran datamaskinen og aner fred og ingen fare. Bildet blir etter hvert halvtotalt når han setter seg ned ved maskinen. Protagonisten vil også filmes i normalt perspektiv helt frem til han slår på maskinen og ser den mobbende meldingen. Musikken er munter musikk som hinter til en lykkelig hverdag, helt fram til den endres til en dyster tone når maskinen åpnes. Perspektivet går fra normalt til fugleperspektiv. Formålet med dette er å få frem hvordan mobbeofferet føler seg, slik at ungdommen kan få en innsikt i hva som skjer når man mobber. Lyssettingen tones ned fra vanlig til dystert når meldingen blir lest. Her er det ingen reallyd, offeret responderer ikke til meldingen. Og seerne kan se at offeret blir veldig trist av meldingen. I den tredje scenen vil man igjen se mobberen i sitt ess mobbende bak tastaturet, men nå vil han gjøre det offentlig. Han filmes fortsatt i froskeperspektiv, dette kan mistolkes ved at han ser mektig ut, men meningen bak dette valget er å få frem hvordan antagonisten føler seg. Bildeutsnittet er halvtotalt, lyssettinga er mørk for å få det til å virke som at han bedriver ulovligheter, og den eneste reallyden er tastetrykk. Musikken vil fortsatt spilles i bakgrunnen som hard-rock. Han kommenterer et bilde av offeret «Den eneste grunnen til at noen liker bildet ditt er fordi de liker at du er tjukkere enn dem selv». Teksten vil zoomes inn på, og reallyden vil være tydelige tastetrykk. Mobberen fremstilles som mektig og stor, 14

15 slik selvbildet hans er. Meningen bak dette er at seerne skal se at dette er et forvrengt selvbilde av en person som får selvtillit på bekostning av andre. Altså vil mobberens handlinger, hvis alt går etter planen, bli sett på som negative. Scene fire vil være av mobbeofferet hvor man tydelig kan se spor av den tidligere leste meldingen. En dyster lyssetting og rolig, trist musikk skaper en amper stemning i rommet. Offeret filmet fra fugleperspektiv med et halvtotalt bildeutsnitt, fremhever en følelse av at mobbeofferet føler seg liten og tråkket på. Det spilles mye på det følelsesmessige hos seerne i denne filmen. De vil forhåpentligvis synes synd på mobbeofferet. Den første reallyden som kommer er en varsel fra Facebook, det står at noen har kommentert profilbildet til mobbeofferet. Han ser teksten: «Den eneste grunnen til at noen liker bildet ditt er fordi de liker at du er tjukkere enn dem selv». Det blir stillhet fra all lyd i ett sekund før man kan se at personen i et halvnært bilde begynner å gråte, og trist musikk kommer igjen på. Den fjerde scenen avsluttes ved at det zoomes bort fra personen og bildet blir fadet ut. I den femte og siste scenen vil man se en kvinne som selv har blitt utsatt for mobbing i sosiale medier, og som nå jobber mot nettopp dette. Hun vil kommentere filmen, og si at det som skjedde med protagonisten i filmen var nesten identisk med det som skjedde med henne. Hun vil fortelle om at slike tilfelle finnes det mange av, og at vi som ungdom er verstingene. Noe av det viktigste hun sier i filmen er «Selv om du ikke er med å mobbe gjennom sosiale medier selv, så kan du være med på å gi uttrykk for til dem som mobber at det er galt og ikke så kult som de selv tror det er.» Hun vil også komme inn på at mobbing kan føre til verre ting en noen tårer. Denne siste scenen er en viktig del av filmens helhetsfunksjon. Ungdommen får vite at det er noen der ute som jobber mot mobbing i sosiale medier, og for dem som faktisk blir mobbet vil dette forhåpentligvis gi dem mot til å si ifra før noe går galt. En annen funksjon denne filmen forhåpentligvis får som er veldig viktig er at den får øynene opp for mobberne det er virkelig ikke kult å mobbe. Den femte scenen vil bli filmet i normalperspektiv og bildeutsnittet vil være halvtotalt. Kun reallyd vil bli brukt, og lyssettinga er vanlig lys fra taklampe. Til sammen vil produktet være litt over ett minutt, hver av de fire første scenene vil være ca. 10 sekunder hver, og den siste scenen vil være i underkant av et halvt minutt. Helt til slutt vil det være et bilde av skolens logo med effektlyd lagt over av en stemme som sier: «Mobbing er et samfunnsproblem, la oss ungdom trå til for å få mobbing bort fra samfunnet». Selv om målgruppen er skolens elever, vil det langsiktige målet være å nå ut til 15

16 hele Norges ungdom. Jeg tror og håper at gjennom publisering av dette medieproduktet på aksjonens Facebook- side, vil mange av ungdommens øyne åpne seg for et problem som mobbing gjennom sosiale medier, og forhåpentligvis med tiden vil ikke dette lenger være et problem. 16

17 KANDIDAT: C Karakter: 6 VURDERINGSSKJEMA - SAM3009 MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 VÅREN 2013 Sensor skal vurdere elevens individuelle kompetanse iht. kompetansemålene i læreplanen for faget. Vurderingsskjemaet må ses i sammenheng med kjennetegn på måloppnåelse i faget se neste side. Oppgave 1 Gjør rede for hvordan mediene kan brukes til å oppnå bestemte mål. I besvarelsen bør du bruke eksempler fra ulike tidsperioder og fra ulike deler av verden. Kommentar: Viser meget god faglig oversikt og forståelse - mediemakt - påvirkningsstrategier - skiller mellom tradisjonelle og sosiale medier - internasjonal mediehistorie - internasjonal mediepolitikk - hvordan medier kan brukes som ressurs og maktfaktor for å oppnå bestemte mål - hvordan informasjon blir styrt av ulike interesser Bruker fagbegreper presist Forklarer sammenhenger på en utførlig og selvstendig måte - diskuterer sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og medienes rolle på en selvstendig måte - mediene som maktfaktor og påvirkningsstrategier - sammenhenger mellom politisk system og ytringsfrihet - setter mediemakt inn i en historisk sammenheng: medier i mellomkrigstiden, under Andre verdenskrig Bruker flere relevante og aktuelle eksempler som utgangspunkt for refleksjon rundt medienes rolle som ressurs og maktfaktor - Pussy Riot - Hardangeraksjonen - Kony-saken - Kennedy/Nixon - Den arabiske våren - Voice of Burma - FNs mediepolitikk - mediene under kommunismen og nazismen juli 17

18 Oppgave 2 Elevrådet på skolen din vil starte en aksjon mot mobbing i sosiale medier og har opprettet en Facebook-side til dette formålet. De ber deg planlegge et medieprodukt som skal publiseres på denne siden. Målgruppen er skolens elever. - Velg medium. - Hvilke innholdsmomenter vil du ta med i medieproduktet, og hvorfor? - Hvordan vil du utforme medieproduktet? Velg virkemidler som er tilpasset målgruppen og mediets egenart. Samlet vurdering: Oppgavene vektes ikkje. Karakteren skal fastsettes på bakgrunn av en samlet vurdering av elevens kompetansenivå. Presenterer et helhetlig og oversiktlig utkast til et medieprodukt - velger medium (film) og innholdsmomenter - reflekterer rundt filmens lengde - redegjør for og begrunner valg av virkemidler på en presis og selvstendig måte - viser kunnskaper om mediets egenart Bruker fagbegreper knyttet til produksjon presist Besvarelsen er helhetlig vurdert og viser særdeles god kompetanse i faget. Kandidaten svarer presist og selvstendig, og viser særdeles god faglig oversikt og forståelse. Karakter: 6 18

19 Eksamensbesvarelse kandidat C Mediemakt til bestemte mål Oppg.1) Media kan på ulike vis brukast til å oppnå bestemte mål. Gjennom ulike typar makt kan media vere med på å påverke, endre haldningar og åtferd. Nye sosiale media har blitt ein svært aktuell aksjonskanal. I tillegg til aksjonar er media også ein føresetnad for eit fungerande demokrati, og kan nyttast i ulike demokratiseringsprosessar. Media blir ikkje berre nytta i positive formål, men kan også vere ein reiskap for propaganda og spreiing av hat og frykt. Å utøve makt går ut på å få nokon til å handle annleis enn dei elles ville ha gjort. 1 Ein kan mellom anna oppnå makt ved å love ei form for positiv belønning, samt truslar om sanksjonar av den negative typen. Det eksisterer ulike typar makt, og i denne samanheng skal vi fokusere på mediemakt. Også her finn vi fleire undergrupper, mellom anna det vi kallar definisjonsmakt. Definisjonsmakt går ut på å påverke kva for meiningar og bilete som oppstår i eit samfunn. 2 Media har ei unik evne til å setje dagsordenen i samfunnet. Gjennom stort fokus på ulike saker er media med på å bestemme kva for saker samfunnet skal vere opptekne av. Slik kan ein også påverke politikarar til å ta stilling til dei aktuelle sakene, og ofte kan media også vere med å påverke dei til å ta eller endre avgjersler. 3 For å forstå korleis mediemakt kan brukast for å oppnå bestemte mål må ein ha kjennskap til korleis media har evne til å påverke, altså ulike former for påverknadsstrategiar. Ofte bruker vi tre fasar for å dele inn påverknadsstrategien. Den første er kjennskap. Å oppnå kjennskap til det aktuelle produktet eller saka er heilt vesentleg. Slik utviklar ein kunnskap om tema, som gjer det enklare å velje eit standpunkt. Fase nummer to vil vere ei haldningsendring, der media anten kan vere med på å stadfeste eller forandre våre haldningar angåande det aktuelle temaet. Den siste fasen er handling, eller åtferd. Å endre åtferda til eit menneske er nok det vanskelegaste steget, men media har altså evna til dette. 4 Mange organisasjonar og bedrifter bruker i dag ulike informasjonsbyrå som har som oppgåve å skape haldningar, og å påverke åtferda til ulike menneske, ofte politikarar. I tillegg har dei som mål å skape positiv blest og 1 Bergesen, H.O., m.fl. Fokus. Politikk og menneskerettar. Aschehoug & Co, 1.opplag, Oslo 2008, s [ ] 3 [ ] 4 Asbjørnsen, Dag, m.fl., Mediemøte 1, H. Aschehoug & Co, 1. opplag 2009, s

20 eit godt mediebilete rundt bedrifta/organisasjonen, noko som til dagen er vesentleg for å skape truverde.5 Slike påverknadsstrategiar er ofte heilt sentrale dersom ein ynskjer å oppnå aksjonsmakt. Aksjonsmakt er definert som ei evne til å gjennomføre sin vilje ved bruk av ein målretta og kortvarig påverknadsaksjon. Aksjonar kan mellom anna gå føre seg som demonstrasjonar, underskriftskampanjar eller sivil ulydnad, som er det same som ulovlege aksjonar. 6 Eit dagsaktuelt døme på ei gruppe som i følgje Russland bruker sivil ulydnad for å få oppslutnad om sin politiske bodskap er Pussy Riot. Pussy Riot er eit russisk punkjenteband som kjempar for ytringsfridom og kvinner sine rettar. Bandet kjem med direkte kritikk mot president Vladimir Putin. Dei gjorde seg kjende etter ein aksjon i ei kyrkje i Moskva, då dei gjennomførte det dei kalla for ei punkbønn. Dette enda med at fleire av dei vart fengsla. Aksjonane deira er skildra som politisk kunst, og fordi opptaket vart filma og lagt ut på nettstaden YouTube, har aksjonen fått merksemd verda over. Slik har Pussy Riot oppnådd stor internasjonal støtte. At aksjonen fekk stor mediedekning er heilt essensielt i jentene sitt formål om å få delt bodskapen. Ein aksjon er ingenting verdt utan mediedekning slik at folk kan få kjennskap til bodskapen. 7 Eit lokalt døme der vi kan seie at aksjonsmakt og mediemakt har byrja å smelte saman, er «Hardangeraksjonen» som oppsto i Hardangeraksjonen tok opp kampen mot dei såkalla «monstermastene», og dette er eit døme på at det er mogeleg å få media på si side i ei sak. Dette vart gjort med bruken av ordet «monstermaster» som gjev folk ulike assosiasjonar, i tillegg til manipulering av bilete. I regelen skal journalistar vere objektive og sjå ei sak frå fleire sider, men dei har også eit ansvar for å avdekkje maktovergrep, noko som mange meiner vart gjort i denne samanheng. 8 Tradisjonelle media som aviser, fjernsyn og radio har i mange samanhengar vore med å dekt ulike former for aksjonar. Med dagens teknologiske utvikling meiner mange at aksjonsmakta 5 [ ] 6 [ ] 7 Tønnessen, Helene, «Pussy Riot er blitt større enn oss. Det er blitt en bevegelse.», Aftenposten, [ ] 8 [ ] 20

21 har blitt «fødd på ny», gjennom utviklinga av sosiale media. 9 Vi såg nettopp døme på Pussy Riot som fekk spreidd sin bodskap gjennom kanalen YouTube. Til dagen finn vi også andre døme på at sosiale media blir brukt som aksjonskanal. Amerikanaren Jason Russel starta for fleire år sidan grupa Invisible Children. Gruppa har starta ein kampanje for å understreke viktigheita av at Joseph Kony, ein ugandisk geriljaleiar, blir teken til fange. Kony er sikta for slaveri, tvangsverving av barnesoldatar, voldtekter, drap og grusomheiter mot sivile. For å mobilisere starta Invisible Children eit prosjekt der målet var å skape engasjement gjennom sosiale media. Ein film vart produsert, og sterke kjenslemessige grep brukt for å engasjere. Mange millionar har sett filmen på Youtube. 10 Eg kan konkludere med at bodskapen gjennom sosiale media har spreidd seg i stort omfang, då eg for nokre dagar i 2013 kunne lese «KONY» skrive med tusj på bedehusveggen på vesle Stårheim i Eid kommune. Media har også blitt brukt til andre bestemte mål, som å få oppslutnad i valkampar. Vi kan gå heilt tilbake til hausten 1960, då 70 millionar sjåarar følgde debattane mellom presidentkandidatane Richard Nixon og John F. Kennedy. Fjernsynsalderen hadde nyleg byrja, og folk meinte den strigla Kennedy gjorde det best på fjernsyn, medan dei meinte at Nixon vann debattane på radio. 11 Etter kvart har også dei sosiale media i større grad blitt nytta i valkamp, noko Barak Obama er eit ypparleg døme på. Han mobiliserte gjennom Twitter og Facebook, noko som blei eit viktig reiskap i Obama sin valkamp. Den arabiske våren skildrar ei rekkje folkeopprør som starta i 2010/2011, først i Nord-Afrika, deretter Midtausten. Opprøra spreidde seg raskt og har ført til fleire politiske endringar mellom anna i Egypt og Libya. Sosiale media blei i denne samanheng brukte til å spreie bodskap og mobilisere til aksjon. Nokre meiner at revolusjonane ikkje hadde oppstått eller blitt gjennomført utan hjelp frå sosiale media, andre meiner at dei berre til ein viss eller liten grad har vore med å påverka til revolusjon 12 Eit viktig mål og ynskje for svært mange er å kunne leve i eit demokrati. 13 Media kan absolutt brukast til å oppnå dette, og er ein føresetnad for eit fungerande demokrati. Media blir ofte kjenneteikna som «den fjerde statsmakt», som skal kontrollere dei tre andre statsmaktene, 9 Sosiale media: «Ulike tilbod på internett som kjenneteiknast ved at brukarane delar innhald med kvarandre». (http://ndla.no/nb/node/77211?fag=52222) [ ] 10 Kristoffer Rønneberg, «Krigsforbryter i en klasse for seg», Aftenposten, [ ] 11 Asbjørnsen, Dag, m.fl., Mediemøte 1, H. Aschehoug & Co, 1. opplag 2009, s [ ] 13 Demokrati: ei styreform der folket kan påverke viktige avgjersler gjennom å stemme ved val.( [ ] 21

22 Stortinget, regjeringa og domstolane. Media har i Noreg eit legitimert samfunnsoppdrag, altså er det ynskja og akseptert at media skal fungere som «vaktbikkje». 14 Ei fri, uavhengig og kritisk presse er nokre av dei viktigaste føresetnadene og kjenneteikna på eit demokrati. Mayanmar (Burma) er døme på eit diktatur utan pressefridom som etter kvart går igjennom ein demokratiseringsprosess, der pressefridom snart nærmar seg å vere eit faktum. Radiokanalen Democratic Voice of Burma vart oppretta i Oslo i 1992, og etter kvart har den same redaksjonen overført TV-sendingar til Burma gjennom internett. Dei kjempar om å få kanalen til å etablere seg i eige heimland. Gjennom eit mangfald av mediekanalar og mediekritikk lærer folk seg å opparbeide eigne meiningar og bli bevisste på eigne rettar, og blir slik i større grad i stand til å kjempe for demokratiet. 15 På internasjonalt plan kjempar ein også for å oppnå bestemte saker gjennom media. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization har ansvaret for den overnasjonale organisasjonen FN sin mediepolitikk. FN sin mediepolitikk står for konkrete målsetjingar som mellom anna går ut på å styrkje tilgangen til kunnskap og informasjon, samt å fremje medieutvikling i dei fattigaste landa. Ytringsfridom er spesielt vektlagt, då dette er føresetnaden for eit kvart demokrati. Målet om at media skal leggje til rette for at alle skal kunne delta i kunnskapssamfunnet er også svært sentralt. Dessverre brukast ikkje media berre til bestemte mål av positiv karakter. Media kan også i stor grad nyttast til propaganda, og i autoritære samfunn blir media ofte nytta som talerør og ein reiskap for makthavarane. Vi kan gå heilt tilbake til 2. verdskrig for å sjå at propaganda vart nytta i omfattande grad. Hitler nytta propaganda for å få folk til å støtte opp om seg og fascismen/nazismen, og brukte radio og fjernsyn til dette formålet. Mellom anna eksisterer «Viljens Triumf», ein film som omhandlar Hitlers naziregime, og lovnadane hans om eit betre liv med ein god leiar. 16 Vi kan også sjå slike eksempel frå Stalin si tid og sterk propaganda rundt kommunismen som ideologi. Eit dagsaktuelt døme på propaganda er tilstandane i Kviterussland. I Kviterussland blir media og pressa nytta som ein reiskap for makthavarane, som dokumenterer regimet si gode leiing, og kor godt og smertefritt alt fungerer i landet. Likeins nyttar dei pressa til å gjengi kritiske nyheiter og avsløringar om andre land i den vestlege verda. Dette har samanheng med at det i eit fungerande demokrati alltid vil vere 14 Asbjørnsen, Dag, m.fl., Mediemøte 2, H. Aschehoug & Co, 1. opplag 2007, s Asbjørnsen, Dag, m.fl., Mediemøte 1, H. Aschehoug & Co, 1. opplag 2009, s

23 kritikk av myndigheitene. Slik snur dei altså alt på hovudet, og nyttar media som rein propaganda. 17 I tillegg til propaganda kan media også brukast til andre negative formål, som å spreie frykt og hat. Dette såg vi døme på då Anders Behring Breivik brukte internett til å spreie nettopp frykt og hat i forkant av 22. juli. Internett kan nemleg brukast til å knytte kontaktar med likesinna, og til dømes planlegge noko så grusomt som terroraksjonar. 18 Media kan altså brukast til å oppnå bestemte mål. Dette vere seg aksjonar, kampanjar, kampen og demokrati eller spreiing av propaganda, hat eller frykt. Med tida har media utvikla seg, og sosiale media er ein ny arena der kven som helst kan dele sine meiningar og oppfordre til aksjonar. Uansett utvikling vil media ganske sikkert alltid vere ein reiskap for ulike menneske og for ulike målsetnader. 23

24 Kjeldeliste: Bokkjelder: Asbjørnsen, Dag, m.fl., Mediemøte 1, H. Aschehoug & Co, 1. opplag 2009 Asbjørnsen, Dag, m.fl., Mediemøte 2, H. Aschehoug & Co, 1. opplag 2007 Bergesen, H.O., m.fl. Fokus. Politikk og menneskerettar. Aschehoug & Co, 1.opplag, Oslo 2008 Avisartiklar: Tønnessen, Helene, «Pussy Riot er blitt større enn oss. Det er blitt en bevegelse.», Aftenposten, [ ] Kristoffer Rønneberg, «Krigsforbryter i en klasse for seg», Aftenposten, [ ] Internettkjelder: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 24

25 Oppg. 2) Mobbing på nett er eit svært aktuelt tema, som på mange måtar har forverra seg etter utviklinga av sosiale media. Når ein skjuler seg bak ein dataskjerm kan det vere mykje enklare å komme med spydige kommentarar og såre andre menneske. Mange blir «tøffe» og brukar stygge skjellsord til andre. Ikkje berre ord, men også bilete og filmar er aktuelt i dagens digitale mobbing. Vi kan høyrer historier der nokon har teke bilete i gymgarderoben, for så at nokon finn seg sjølve avbilda nakne på internett. Det som først har hamna på nettet er uhyre vanskeleg å bli kvitt, og det kan spreie seg som vinden. Digital mobbing blant skuleelevar er dessverre eit problem, og eit problem vi ynskjer å kvitte oss med. Eg som avsendar representerer elevrådet ved Eid Vidaregåande skule. Elevrådet har oppretta ei Facebook-side som ein del av ein aksjon mot mobbing i sosiale medium. Målgruppa vil vere alle elevane på skulen, som alle treng ei bevisstgjering på det som omhandlar mobbing i sosiale medium. Målgruppa består hovudsakleg av ungdommar frå år. Difor har eg valt å lage ein kortfilm som medium, der Facebook-sida vil vere publiseringskanalen. Slik vil kortfilmen bli delt, likt og spreidd på Facebook, slik at alle på skulen vil nå tak i han. I tillegg vil elevrådet arbeide med å dele filmen slik at andre skular også kan dra nytte av han. Kortfilmen som medium passar godt til den unge målgruppa. Film er eit komplekst medium som har ei unik evne til å formidle bodskapen på ein uttrykksfull måte. Dette basert på at film består av både lyd og levande bilete. Målgruppa er sannsynlegvis oppdaterte på slik teknologi, og finn det ofte meir interessant med eit slikt medium, der informasjonen «kjem til deg», i staden for at du sjølv må oppsøkje han ved å lese orda svart på kvitt. Med eit sterkt tema som mobbing vil det lønne seg å bruke film, fordi ein ved hjelp av lyd og levande bilete har gode føresetnader for å uttrykkje ei stemning. Eg vel kortfilm fordi dette skal vere ein slags kampanje som skal vere lett å henge med på, og som alle kan sjå, sjølv om dei har dårleg tid. Ei lengd på opptil 7 minutt er passeleg, også slik at folk ikkje skal «dette av» og miste interessa iløpet av filmen. I oppgåva står det ikkje definert nokon sum. Difor tek eg meg den friheit til å tenkje at elevrådet har samla inn og søkt etter mykje pengar til denne kampanjen, slik at budsjettet er nokså omfattande. 25

26 Synopsis: Tanken bak filmen er å gjere elevane merksame og bevisste på den omfattande mobbinga som faktisk går føre seg på sosiale media til dags dato. Mobbing er eit kjensleladd tema, og for å få best mogeleg fram tema vil eg spele på kjensler og triste opplevingar. For å få formidla fakta rundt tema vil eg intervjue ein fagperson, nemleg ein som forskar på mobbing retta mot sosiale media. For at elevne skal forstå at dette ikkje er eit fjernt problem har elevrådet oppfordra elevar frå Eid Vgs som har blitt mobba via sosiale media om å ta kontakt. Nokre av desse skal fortelje sine historier. Slik kan elevane identifisere seg med desse mobbeoffera som dei kjenner som sine medelevar, og forstå alvoret av saka. Internett skal vere ein trygg plass for ungdom, og slik vil eg bruke ulike døme på korleis ein bør oppføre seg over sosiale media. Når det gjeld påverknadsstrategi skal eg altså både spele på kjensler og å bidra med informasjon om tema. Dette er ein haldningsskapande film, der eg altså først skal la elevane få kjennskap til tema. Deretter har eg og elevrådet eit håp om å påverke haldningane om digital mobbing til elevane, noko vi igjen ynskjer skal påverke åtferda deira på nett. Dramaturgi: Eg vel å til ei viss grad følgje den klassiske dramaturgimodellen, der introduksjonsdelen byrjar med eit anslag. Anslaget byrjar med at vi ser ei jente sitte på rommet sitt om kvelden framfor pcen, med Facebook på skjermen. Plutseleg poppar det opp ei stygg melding frå ein medelev. Namna og facebook-profilane skal sjølvsagt vere oppdikta. Plutseleg oppdagar ho at det er blitt teke nakenbilete av henne i dusjen på skulen, som no blir publisert overalt på Facebook. Så kjem fleire meldingar på Facebooken hennar, der venene hennar spør om ulike hendingar er sanne. Ho smeller igjen datamaskina, og vi går vidare til ein presentasjon av tema. Her intervjuar vi ein profesjonell forskar som forskar på mobbing retta mot sosiale medium. Slik får målgruppa ein faktabasert introduksjon rundt tema. Ei fordjuping og opptrapping rundt emnet får vi i komplikasjonsdelen, då vi får høyre elevar frå Eid Vgs sine historier om opplevingar av mobbing på nettet. Denne delen vil forhåpentligvis vekkje kjensler hos medelevane. Eit slags klimaks får vi når vi får sjå fleire ulike dømer på mobbing på nett med ein trist bakgrunnsmusikk. I resolusjonsdelen prøvar vi å «løyse konflikten» der vi viser ulike døme på korleis ein skal oppføre seg mot kvarandre på internett. Som ei avslutning vel vi å bruke ein kjendis som skal oppfordre elevane til å oppføre fint seg mot kvarandre på sosiale media. Kjendisen vil vere Tone Damli Aaberge, fordi ho er frå Sogn og Fjordane, og fordi ho er mykje i søkjelyset til dagen. Ho formidlar bodskapen på ein dialekt 26

27 som liknar vår eigen, noko som gjer det lettare for elevane å identifisere seg med henne og bodskapen. Kjendisar har stor påverknadskraft for mange, og vil vere lurt å ha med i ein slik kampanjefilm. Sidan dette ikkje er nokon vanleg spelefilm er det vanskeleg å følgje den klassiske dramaturgidelen heilt, men vi prøvar å gjere dette i stor grad likevel. I storyboarden vil eg detaljere ei viktig scenene. Dette blir anslaget som skal skape kontakt med publikum. Elles vil eg skrive dei andre scenene i stikkordsform. Storyboard: Anslag: Mise-en-scene: - Opptaksstad, skodespelar: o Ei jente sit på rommet sitt framfor datamaskinen, der ho sit framfor datamaskinen - Lyssetting: sin. På skjermen har ho oppe Facebook. Jenta sit med ryggen til kamera. Det poppar opp stygge meldingar frå ein medelev der det mellom anna står. «Du er ei stygg kjerring som eg skulle ynskje eg slapp å sjå på skulen kvar dag» Snart oppdagar ho at det blir publisert nakenbilete av henne overalt på Facebook, og snart kjem der fleire stygge meldingar på «chaten». Ho smeller igjen datamaskina og alt blir svart. o Lyssetjinga er ganske mørk og kald. Dette for å skape ei trist og dyster stemning. Lyset skal også vere ganske hardt, for å illustrere at dette ikkje er nokon avslappa situasjon. Kinematografi: - Biletutsnitt: o Eg vel å bruke eit halvtotalt biletutsnitt slik at eg ser jenta bakfra, frå litt under skuldrane og opp. - Kamerahøgd/kameravinkel: o Eg vel å bruke eit normalperspektiv for å få fokusert på kva som står på skjermen. Kameraet skal fokusere på dataskjermen, medan jenta sine skuldre og hovud skal vere noko uklart. - Zoom: o Etter kvart som dei stygge meldingane og bileta dukkar opp på skjermen zoomar kameraet inn slik at sjåarane har høve til å sjå kva som blir skrive. 27

28 Lyd: - Reallyd: o Her vil lyden av tastaturet til jenta vere med, samt lyden som kjem når meldingar og varslar dukkar opp på Facebook. Dette er altså lyden som blir teke opp saman med filmen. o Eg vil her ikkje legge på nokon musikk eller effektlyd, dette fordi stillheit kan vere ein svært uttrykksfull effekt, og dette vil illustrere frykten og tristheita jenta har inne i seg. Redigering: - Jenta smell igjen dataskjermen, og alt blir svart. Her vil eg legge på ein effektlyd som blir lagt på under klippinga, altså at smellet skal vere ekstra sterkt. Dette for å forsterke sinnet som oppstår inne i jenta. Scene 1: - Mise-en-scene o Her vil eg intervjue ein som forskar på mobbing innanfor sosiale media. Forskaren kjem med statistikkar og om fakta rundt tema. o Oppstaksstad: Eit kontor. Dette for å understreke at vi får fram faktakunnskap. - Biletutsnitt: Normalperspektiv - Kameravinkel: Froskeperspektiv. o Dette for å illustrere at vi har med ein kunnskapsrik person å gjere. Når vi filmar han nedanfrå «ser vi opp til han». o Lyd: Her vil eg heller ikkje legge på musikk eller effektlydar, dette for å skape eit profesjonelt og faktabasert inntrykk. - Redigering: o Her vil eg bruke «det reine klippet», noko som er nøytralt. Scene 2: - Mis-en-scene: o Elevar fortel sine historier om mobbing på nett. o Opptaksstad: Filminga går føre seg i eit heilt tomt, lyst rom der ein stol er den einaste innredninga. Ein slik enkel stil vil illustrere tomheita eit menneske vil føle dersom det blir mobba. o Intervjuaren sine spørsmål kjem ikkje med. Vi skal få eit inntrykk av at eleven fortel si historie utan stopp. 28

29 - Biletutsnitt/kameravinkel: - Lyd: - Klipping: o Eg vil veksle mellom eit nærbilete i normalperspektiv og eit totalbilete i fugleperspektiv. Nærbiletet fordi vi skal komme tett innpå mobbeofferet, og totalbilete i fugleperspektiv for å gi eit inntrykk av kor liten mobbeofferet kjenner seg, og for at vi skal få eit inntrykk av korleis det er å bli sett ned på. o Her vil eg leggje på ikkje-digetisk lyd for å skape ei trist stemning. Det vil vere roleg, klassisk musikk som skal liggje i bakgrunnen. Musikken skal ikkje komme i vegen for intervjuobjektet sin tale. o Dialog er sjølvsagt ein del av denne scena, då vi har med replikkane til interjuobjektet. o Her vil eg også bruke det naturlege klippet. Scene 3: - Opptaksstad: o Her filmar eg berre skjermen på ei datamaskin der vi får sjå ulike døme på elevar som skriver stygge ting til kvarandre over Facebook og henger kvarandre ut på Twitter. - Lyd: Trist bakgrunnsmusikk, roleg song med vokal. Songen skal handle om mobbing. Scene 4: - Her viser vi også ein dataskjerm der det står døme for kva ein bør skrive til kvarandre på nett, og korleis. Dersom ein ynskjer å ta opp problem bør ein gjere det ansikt til ansikt. Dette vil også denne delen oppfordre om. Scene 5: Oppfordring frå kjendis - Den siste scena består av ei oppfordring frå Tone Damli Aaberge om korleis ein bør oppføre seg på nettet. 29

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Roy Søbstad [ U t g i t t a v L a n d s l a g e t f o r m e d i e u n d e r v i s n i n g ] w w w. l m u. n o Leiaren har ordet Kjære

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Rapporten er finansiert med støtte fra www.startsiden.no

Rapporten er finansiert med støtte fra www.startsiden.no Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon som arbeider for at barn og unge skal bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte. For å forstå barns nettbruk og for å kunne gi relevante råd til voksne, må

Detaljer

I medias søkelys s. 8. Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 NR1 2007

I medias søkelys s. 8. Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 NR1 2007 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR1 2007 I medias søkelys s. 8 Mindre smerte for de minste s. 3 Visjonær direktør s. 5 Kamp mot ekstrem muskelstivheit s. 23 Løft blikket nyt utsikten! Silje

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden Hva vet du om det som foregår i Kina eller i Sør-Afrika for tiden? Det er få av oss som har vært der, det vi vet eller tror vi vet, er oppfatninger som i stor grad er skapt gjennom massemediene. Hva vet

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER - Bli kjent med Vær varsom-plakaten! Side 2 Kompetansemål: Studentene bevisstgjøres på hvordan en journalist opptrer og tenker i ulike situasjoner. De tar stilling

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

Innhold E.E.T. AKTUELT REISEBREV

Innhold E.E.T. AKTUELT REISEBREV Innhold 8 20 AKTUELT 8 Forsvarsledelsen har et lojalitetsproblem 12 En ny vernepliktsordning? 14 Å bygge avdelingskultur 16 Fokus! 18 Kulturens skyggesider 20 Høyskolen Krigsskolen - Elitesvindel? 24 Norwegian

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer