Bibliofil brukermøte arrangeres i Bodø 5. og 6. mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliofil brukermøte arrangeres i Bodø 5. og 6. mai"

Transkript

1 «Stormen, Kulturkvartalet sett fra havnepromenaden» Foto: DRDH Architects/Bodø kommune Infobrev 1/2015 Bibliofil brukermøte arrangeres i Bodø 5. og 6. mai Stormen bibliotek åpnet i Bodø i november og er et av landets flotteste kulturbygg. Deltakere på årets brukermøte vil få anledning til å se det nye biblioteket. Arbeidsutvalget har satt sammen et interessant program, som også inkluderer en tur til Kjerringøy. Vi håper å se mange av dere i Bodø! Les mer på side 7 Infobrev 1/2015 1

2 LEDER Smarte mobile utskriftsløsninger Tradisjonsrik nykommer Velkommen til første utgave av Bibliotek-Systemer As Infobrev. Dette infobrevet er bygget på tuftene av Bibliofil Infobrev, som i sin tur ble startet etter at *500-tag en hadde sitt siste nummer i I gjennom 12 år, først over fire sider, deretter seks og de siste årene åtte sider, har Bibliofil Infobrev tatt opp tema som har vært relevante for bibliotek som bruker Bibliofil. De siste par årene har vi imidler tid ikke vært helt komfortable med formatet på infobrevet. Vi driver jo med mye som er interessant også for bibliotek som ikke bruker Bibliofil. Bibliofil har alltid vært hovedproduktet til Bibliotek- Systemer As, men det har ikke vært det eneste pro duktet Bibliotek-Systemer As har utviklet, solgt og driftet. På og 1990-tallet var kinosystemet Amandus og et kommunalt regnskapssystem blant produktene som vi utviklet i Larvik. I mange år fikk så Bibliofil full oppmerk somhet, noe som gjorde at vi naturlig dreide vår profilering vekk fra Bibliotek- Systemer og over mot Bibliofil. De siste årene har så nye produkter, som ebokbib, og løsninger for automatisering, som Åpent bibliotek, kommet til. Dette er løsninger som ikke har noen direkte knytning til Bibliofil, og som vi ønsker å tilby alle bibliotek. Tiden er derfor moden for å flytte fokus tilbake til Bibliotek-S ystemer, også for infobrevet. Å nå ut med informasjon er en utfordring, men vi erfarer at dette infobrevet er en nyttig kanal. Med et mer moderne og oppfrisket utseende, og et navn som ikke ekskluderer bibliotek med andre biblioteksystem enn Bibliofil, håper vi å nå ut til enda flere med våre produkter og løsninger. Bibliotek-Systemer As Infobrev vil også i framtida inneholde artikler om Bibliofil, ebokbib, om auto mati sering og om andre prosjekter vi arbeider med, som f.eks. Biblioteksøk. Velkommen til god lesing. Leder Ola Thori Kogstad Problemer med iphone/ipad og utskrifter? Her er en smart utskriftsserver for trådløs utskrift mot nettverkstilkoblede skrivere med ios-enheter. Enheten er selvkonfigurerende ingen drivere trenger å lastes ned og det er innebygget støtte for et bredt spekter av tusenvis av eksisterende skrivere fra kjente produsenter. Lantronix xprintserver er på størrelse med en iphone, og gjør dermed lite ut av seg. Serveren knytter seg opp mot den innebygde støtten for utskrifter i ios, og er dermed tilgjengelig via den vanlige skriv-ut-funksjonen på en ipad eller iphone. Ingen spesielle apper er nødvendige. Alle nyere ios-enheter med ios 4.2 eller nyere er støttet. XprintServer finner selv alle skrivere i lokalnettet og gjør dem tilgjeng elige. Det er også mulig å koble en skriver med USB lokalt på xprintserveren. Dette kan være en løsning for ansatte i biblioteket, men like gjerne et tilbud for publikum som kommer innom for å få en utskrift. Se: Lantronix har også en tilsvarende utskriftsserver for Android-enheter. Denne er også selvkonfigurerende, men baserer seg på Google Cloud Print. Det betyr at den må knyttes til en Google konto, og alle som skal skrive ut via denne utskriftsserveren må knytte seg til samme Google konto. Ta kontakt for mer informasjon og priser. 2 Infobrev 1/2015

3 Med hjerte for drift Bibliofils stabilitet og gode driftssikkerhet har blitt opparbeidet over lang tid, og er resultatet av erfaringer gjort gjennom flere tiår med drift av tjenere. I forrige utgave av Infobrevet skrev vi om maskinvare og operativsystem, og om våre erfaringer og kriterier for valg av dette. Denne gangen beskriver vi våre rutiner for overvåking av maskinvare, og også litt om hvordan vi passer på at noen av de viktigste tjenestene ute hos kundene fungerer som de skal. Overvåking av maskinvare TJENEREN De fleste Bibliofiltjenerne fra Supermicro er levert med et ekstra fjernstyring/overvåkningskort som kalles IPMI (Intelligent Platform Management Interface). Dette gir oss mulighet til å hente ut, eller få automatisk tilsendt oversikt over mange viktige parametre vedrørende maskinvaren, f.eks: - Temperatur på de forskjellige komponentene (prosessor, harddisker, kabinett osv.) - Viftehastigeter, og melding om eventuelle defekte kjølevifter. - Strømforbruk, og feilmelding ved defekt strømforsyning. I tillegg gir IPMI oss muligheten til å fjernadministrere maskinen på måter som var umulig tidligere. Dette kan spare oss og kunden for mye tid ved eventuelle problemer. HARDDISKER Harddisker er de mest sårbare komponentene i en tjener, for her er det mange bevegelige deler. Vi benytter oss av flere teknologier for å overvåke disse. S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), er en metode for observasjon av harddiskers «fysiske helse». De fleste produsenter har denne teknologien integrert i sine harddisker. Den overvåker et utall parametre for en harddisk i drift, og intensjonen er at den skal kunne varsle på forhånd når en harddisk begynner å vise tegn på svakhet. Vi får straks en epost hvis noe uforutsett oppdages. Vi bruker Adaptec diskkontrollere for våre redundante diskløsninger. Adaptec har laget et eget kommandolinjebasert program for Linux hvor man kan se status og gjøre endringer i disktopologien, også mens maskinen er i drift. Med egenutviklet tilleggsprogramvare bruker vi denne teknologien for å overvåke status på harddisker og kontrollere på alle våre kundemaskiner, og ansvarshavende hos oss får straks epost hvis programmet detekterer endringer ute på en maskin. Hvis en harddisk slutter å fungere, kan vi rykke ut og erstatte denne uten at tjeneren får driftsavbrudd. MASKINLOGGER Bibliofils vertsoperativsystem, Linux, har i likhet med andre operativsystem en del innebygget loggfunksjonalitet hvor man kan fange opp hendelser. Vi overvåker alle relevante logger, og får umiddelbart tilsendt meldinger hvis operativsystemet detekterer feil med filsystem, minne, nettverkskort eller liknende. KONTAKT MED TJENER Vi har forskjellige rutiner som fanger opp eventuelle nettverks problemer ute hos kundene og internt. Om en intern tjener hos oss mister nettforbindelse vil vi få SMS med varsling i løpet av et minutt. Hvis det samme skjer med en tjener ute hos en kunde, vil vi få beskjed om dette på epost senest innen en time. Overvåkning av programvare og tjener-tjenester LOGSTATUS Over tid har vi opparbeidet oss et velfungerende sett med egenutviklede rapporteringsverktøy. Vi får daglig tilsendt rapporter fra alle tjenere, som presenteres i en grafisk oversikt som raskt viser om noe er galt. Diskplass Hvor mye er i bruk (Vi får også epost umiddelbart hvis en disk blir over 90% full.) Backup Vi sjekker både lokal tapebackup og fjernbackup for alle kunder daglig. Ferske loggdata Vi sjekker at alle tjenere sender fra seg loggdata til oss hver natt. På denne måten fanger vi også opp hvis epost fra tjenerne skulle slutte å fungere. Publikumstellere/alarmportaler Vi påser at disse enhetene fungerer som tilsiktet ute hos kundene. NETTVERKSTRAFIKK Nettverkstrafikken på tjenerne blir også logget. Ikke på detaljnivå, men mengden av trafikk til og fra tjener på alle nettverkskort blir registrert. Dette er nyttig for å ha en viss kontroll på trafikkmengden som går gjennom tjeneren, og eventuelle endringer i dette trafikkmønsteret. Infobrev 1/2015 3

4 TJENERYTELSE For å få et innblikk i arbeidskapasiteten til hver enkelt tjener, registrerer alle maskiner kontinuerlig informasjon om bruk av prosessorkraft, minne, harddiskoperasjoner og total belastning. Dette gjør oss på et tidlig tidspunkt i stand til å se når en maskin begynner å bli utdatert og underdimensjonert for optimal bruk av Bibliofil. EPOST Mange tjenester på en Bibliofiltjener er avhengig av en stabil eposttjeneste. Her sendes det ut generell epost, driftsmeldinger, varsler til lånerne, også som sms, og informasjon i forbindelse med fjernlån/innlån. Mengden av epost til og fra en Bibliofiltjener er ofte betydelig, og det er viktig å ha gode rutiner for å tidlig fange opp eventuelle uregelmessigheter. Vi har rutiner som rapporterer om eposttjenesten stopper opp, og kan raskt rette opp i dette. En stor del av Bibliofil-tjenerene er omfattet av vårt spam filter, og vises i statistikken vi fører over mottatt, avvist og sendt epost. Dette blir sjekket daglig. Alt i alt kan vi konkludere med at dere kan stole på at Bibliofil fungerer stabilt. Utvidet løsning for etikettutskrift på Datamax-skrivere Vi er nå i gang med å utvide løsningen for etikettutskrifter fra Bibliofil på Datamax-skrivere. Det vil bli mer fleksibilitet i forhold til hva som kan komme med på etiketten. Det gjelder skriver av typen Datamax E-class. Flere bibliotek som har en slik etikettskriver har etterlyst å kunne få med bibliotekets navn på strekkodeetiketten. Dette er nå mulig. Men det betyr at de må utelate en av de andre linjene siden det ikke vil bli plass til flere linjer totalt. Enkelte bibliotek skriver ut ryggmerkingsetiketter på egen etikett i tillegg til strekkoden (gjelder de små etikettene). Disse vil man også kunne tilpasse i større grad, både hvilke felter som kan komme med på etiketten, og skriftstørrelse. Men det er ikke ubegrensede muligheter, det er fortsatt bare et utvalg felter man kan velge blant. Noen har for eksempel ikke ønsket å ha med ordningsordet på ryggmerkingsetiketten, og det kan nå utelates. Det kreves endringer i oppsettet for å ta i bruk den nye løsningen. De som ønsker dette må ta kontakt med oss for å få satt de rette innstillingene. Legg det gjerne inn som sak i Bugzilla. Strekkodeetikett med biblioteknavn fra Datamax E-class. Her har man valgt å ta med biblioteknavn øverst, men kuttet ut linjen med informasjon om avdelingskode, plassering og eksemplarnummer. 4 Infobrev 1/2015

5 Nytt i websøket Seriebestillinger Biblioteket kan ikke garantere at titler kommer på ønsket tidspunkt. Dersom man har bestilt mer enn én tittel med dato framover i tid, og den man skal ha først blir utlånt i mellomtida, er det ingen garanti for at den kommer inn igjen før neste slår til. Det er altså ingen automatikk som utsetter en bestilling fordi en annen bestilling ikke var ledig. (Det tas dermed forbehold når det gjelder å få bøkene i riktig rekkefølge, til forskjell fra reservering av fortsettelser i tksøk, hvor reserveringer av påfølgende titler «holdes igjen» til den som er utlånt blir ledig). Denne funksjonaliteten for seriebestillinger er kun tilgjengelig for låneren i websøk/mappami, og kan dermed ikke brukes når bibliotekaren reserverer for låneren i tksøk. Nå kan lånere bestille serier samlet i websøket. Det kan være en fordel, spesielt ved lange serier. Lånerne kan også velge å få melding når biblioteket mottar nye titler i serien, og de kan velge at nye titler i serien blir bestilt automatisk når de blir kjøpt inn av biblioteket. Når låneren trykker på bestill-knappen på en tittel i en fortsettelsesserie får de også valget «Bestille hele serien?». Trykker de på denne får de en liste over serietitlene i rekkefølge, hvor tittelen de var inne på og de etterfølgende er markert for bestilling. Det foreslås også tidspunkt for når reservering av de enkelte titlene skal gjelde fra, en dato som kan endres. Tanken er at de ikke skal få alle på en gang. Hvis tittelen står på hylla når reserveringen skal «slå til» vil den komme med på rapporten over ledige reserveringer på hylla, på samme måte som andre bestillinger i framtid. Serietitlene må enten være lenket sammen med marc-feltene 780/785, eller serietittel og nummer marc-felt 440. Lignende funksjonalitet er laget for å kunne bestille flere av samme forfatter. Disse mulighetene er også tilgjengelige i Biblofils webapp. Anmeldelser Både lånere og bibliotek kan nå skrive anmeldelser når de er logget inn. Lenke til å skrive anmeldelse finner dere i postvisningen. Anmeldelsene lagres i krydder-databasen, og er dermed synlig i alle Bibliofil-bibliotek, på poster med samme Bibliofil-ID. Den som har skrevet anmeldelsen kan når som helst slette den. Vi har fått spørsmål om hvem som kvalitetssikrer anmeldelsene. Vi anser faren for misbruk som nokså liten, og ønsker en lav terskel for å ta dette i bruk, så foreløpig gjør vi denne jobben. Det er en knapp for å rapportere anmeldelser man mener er upassende, og dette følges så opp av oss. Vi oppfordrer dere til å skrive anmeldelser. Anmeldelser vises nederst i websøket. Infobrev 1/2015 5

6 Innlån og fjernlån i Bibliofil-bibliotek InfoBrev nr. 1 i 2012 viste noen tall for innlån og fjernlån i Bibliofil-bibliotek. Vi har fått spørsmål om vi kan oppdatere disse tallene. Det gjør vi gjerne! Bestillinger av innlån og norgeslån i alle Bibliofil-bibliotek: År Innlån LII %LII Utlånt %utlånt Fjernlån bestillinger* bestillinger innlån innlån bestillinger % % % % % % % % % % Kilde: *Inkluderer bestillinger via Norgeslån (LII). Fjernlån er bestillinger fra annet bibliotek. Innlån er bestillinger inn til eget bibliotek. Norgeslån (LII) er innlån initiert av personlige lånere. Norgeslån utgjør i underkant av en femtedel av bestillingene. Utlånstallene for innlån viser at ca 90% av bestillingene resulterer i utlån. Tallene for innlån sett opp mot fjernlån viser at Bibliofil- bibliotek får flere bestillinger enn de låner inn selv. TIPS- HJØRNET Ingen ledige lisenser? Vi får jevnlig henvendelser fra bibliotek som ikke kommer inn i Bibliofil fordi de ikke har flere tilgjengelige lisenser. Årsaken er gjerne at pc en av ulike grunner slås av uten at man har avsluttet Bibliofil «ordentlig», for eksempel hvis hvis elever slår av pc som brukes til selvbetjent utlån. Lisensen oppfattes da å være i bruk og de får denne feilmeldingen. Løsningen på dette er å frigi lisensen, noe biblioteket kan gjøre selv. Inntil nylig måtte man ha administrators passord for å gjøre dette. Nå har det kommet en innstilling som tillater at den bibliotek ansatte kan frigi lisensen selv, uten spørsmål om passord. Tillatelse slås på i innstillinger for tkfelles: «Tillat at brukeren kan administrere lisenser». Når dette er gjort kan man fra startmenyen velge Fil Administrasjon av lisenser. En oversikt over hvilke lisenser som er i bruk kommer opp, og for å frigjøre markeres den/de aktuelle i listen og man trykker på «slett». 6 Infobrev 1/2015

7 Arbeidsutvalget inviterer til Bibliofil brukermøte i Bodø mai 2015 Arbeidsutvalget, v/tor Magnus Jonassen, leder Petter von Krogh jobber ved Buskerud fylkesbibliotek og vil presentere Webløft, en av hovedsatsingene til Buskerud fylkesbibliotek. Webløft utnytter samarbeidspotensialet i en åpen, felles plattform som alle deltagende bibliotek sammen kan investere i utvikling av komponenter som bibliotekene har bruk for og dele produktene med fellesskapet. Siden 2011 har webløft levert nettsider til bibliotekene i Buskerud. Sidene lages ved hjelp av WordPress og inneholder alt det en biblioteknettside trenger. I år har vi gleden av å invitere deg til brukermøte i Bodø tirsdag 5. og onsdag 6. mai 2015 på hotell Scandic Havet. Vi har satt sammen et faglig program som vi håper vil gi deg inspirasjon og faglig påfyll du kan ta med hjem og bruke i eget bibliotek. Faste poster er også på plass, med nytt fra bibliotekene og presentasjoner fra Bibliotek-Systemer As. I år blir det istedet for gruppearbeid mulighet til å delta på en rekke kortere foredrag der Bibliofil presenterer nyttige tips i bruken av Bibliofil. Emner inkluderer: Spennende muligheter i utlån, Websøk tilpasset mitt bibliotek, Tankevekkende statistikker og Åpent bibliotek og selvbetjening. På brukermøtet får du kunnskap om Bibliofil og hva som er nytt, og du får muligheten til å diskutere med andre som er opptatt av det samme som deg. I år har vi tre foredragsholdere: Trygve Kikut er til daglig leder av medieavdelingen på Tønsberg & Nøtterøy bibliotek og har utarbeidet en plan for samlingsutvikling som han vil presentere. Dette er et godt eksempel på hvordan man kan bruke eksisterende data i utvikling og drift av bibliotekets tilbud. Bestandsdimensjonering bygger på det enkle spørsmålet: hvor mange bøker skal et bibliotek ha i de ulike kategoriene og delemnene? Styrer man innkjøp og kassasjon alene på etterspørsel, sikrer man ikke tilstrekkelig bredde, dybde og kvalitet i samlingen. Også brukergrupper med smale interessefelt skal kunne finne noe av interesse over tid. Hilde Ditmansen er også ansatt ved Tønsberg & Nøtterøy bibliotek og vil presentere prosjektet Jakten på det unike som hun er prosjektleder for. Dette er et samarbeids-prosjekt der alle Oslofjordbibliotekene deltar. Prosjektets mål er å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidsrettede bibliotektjenester for mellomstore by/regionbibliotek og utforme en modell som beskriver brukersegmenter og relevante indikatorer, for utviklingen av et mer målrettet tjenestetilbud. Sosialt Tirsdag kveld inviteres du til en mottakelse på fantastiske kulturhuset Stormen og Bodø bibliotek. Det ligger få minutters gange fra hotellet, og er utvilsomt et av Norges flotteste kulturhus! Etter mottakelsen på biblioteket er det satt opp buss til Kjerringøy, en halvøy utenfor Bodø med vakker natur hvor det blir omvisning på Kjerringøy handelssted, et autentisk og særlig godt bevart handelsanlegg fra 1800-tallet. Deretter blir det festmiddag på Kjerringøy Havn Bryggehotell. Påmeldingsfrist er 23. mars. Fullstendig programoversikt med påmeldingsskjema ligger på Arbeidsutvalgets nettside: (Logg på med vanlig passord til Bibliofils kundesider). Kurs dagen før brukermøtet Bibliotek-Systemer arrangerer kurs i Bodø mandag 4. mai. Les mer på: Påmelding kan gjøres på e-post til VI GRATULERER Bibliotekene i Tjeldsund og Lødingen begynte å bruke Bibliofil i slutten av Det gjorde også skolebibliotekene i Stord kommune. Gratulerer! Infobrev 1/2015 7

8 Bibliotekene markedsfører ebokbib I forbindelse med lansering av utlån av e-bøker i Østfold var Askim bibliotek på perrongen og møtte pendlere. E-bøker er midt i blinken for folk i farta. Foto: Ann-Karin Wengen Mange fylker har fått laget kampanjemateriell. Her er plakat fra Østfold. Nærmere 100 personer var samlet til ebokbib brukermøte på Gardermoen i desember. Et punkt på programmet var Hvordan gjøre utlån av e-bøker kjent. Representanter fra Hedmark og Oppland, Østfold og Rogaland fortalte om markedsføring av utlån av ebøker i sine respektive fylker. I Hedmark og Oppland hadde fylkesbibliotekene felles lansering på Skibladner, hvor de hadde fått med seg opplending og musiker Viggo Sandvik og hedmarking og forfatter Helene Guåker. Rogaland fortalte blant annet om markedsføring mot barn og ungdom. Østfold hadde en kampanje rettet mot pendlerne, hvor biblio tekene dro ut og møtte morgenpendlerne på togstasjonen. Det var utarbeidet plakater, og i tillegg små flyere med en liten gave som de delte ut til potensielle eboklånere. Det var morsomt å se alle eksemplene på god markeds - føring. Dette har nok bidratt sterkt til gode utlånstall. Statistikken for ebokbib i 2014 viser at det samlet ble lånt ut hele e-bøker. I tillegg kommer fornyelser. Bibliotek-Systemer As Postadresse: Boks 2093, 3255 Larvik Besøksadresse: Faret 8, 3271 Larvik Telefon: E-post: Tekst og foto: Bibliotek-Systemer As Redaktør: Veslemøy Grinde - Trykk: LOS Digital AS (323679)

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere.

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. 37. årgang 4 2012 Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. e-bøkene er kommet for å bli Trygt med et fremtidsrettet arbeidsredskap i biblioteket Vi har etablert et tett samarbeid med kreative

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer