Opprinnelig bruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 47.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opprinnelig bruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421 2BV5 47."

Transkript

1 Edition: Bruksanvisning Norsk Opprinnelig bruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 47. L-Serie L-Series Flüssigkeitsring Liquid Ring

2 Innhold Innhold Aggregatets oppbygging Sikkerhet Definisjoner Varselsymbol Signalord Generelle sikkerhetsinformasjoner Restrisiko Riktig bruk Tekniske data Mekaniske data Elektriske data Bruksbetingelser Normaldrift Transport Installasjon Stille opp aggregatet Koble til aggregatet mekanisk Koble til sugestussene og trykkstussene Koble til driftsvæsketilkoblingen Koble til komponentene på anleggssiden Tilbehør Koble til motoren elektrisk Tilkobling i motor-koblingsskapet Drift med frekvensomformer Igangsetting Forberede aggregatet Ta i bruk aggregat med tilførsel av driftsvæske Ta i bruk aggregat med selvoppsuging av driftsvæske Kontrollere rotasjonsretningen Drift Drift med tilførsel av driftsvæske, automatisk styrt drift Drift med tilførsel av driftsvæske, ikke automatisk styrt drift Drift med selvoppsuging av driftsvæske Kontroll og korrigering av driftsvæskestrømmen Stans og lengere stillstand Tømming Forberedelser for lengere stillstand Lagringsbetingelser Igangsetting etter lengre tids stillstand Vedlikehold Servicearbeider Retting av feil Service / Kundetjeneste Dekontaminasjon og ubetenkelighetserklæring Avfallsbehandling Eksplosjonsbeskyttet utførelse...28 EU-samsvarserklæring Formular Ubetenkelighetserklæring Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße Bad Neustadt Germany Det er forbudt å kopiere, dele ut og / eller bearbeide dette dokumentet, bruk eller videreformidling av dets innhold, hvis det ikke er gitt utrykkelig tillatelse til dette. Neglisjering av dette forbudet medfører krav om erstatning. Alle rettigheter angående patenttildeling, registrering av varemerke- eller smaksmønster er forbeholdt.

3 Aggregatets oppbygging Aggregatets oppbygging 2BV BV BV Fig. 1: Aggregatets oppbygging B01 B03 Pos. Betegnelse 2BV2 2BV BV F 2BV G 1 Koblingsskap 2 Føtter 3 Mellomplater 2BV S 2BV S 4 Tømmehull G 1 / 4 G 3 / 8 G 3 / 8 G 3 / 8 5 Tilkoblingen kavitasjonsbeskyttelse 6 Driftsvæsketilkobling G 3 / 8 G 3 / 8 G 3 / 8 G 3 / 4 ELLER Flens (edelstål) G 3 / 8 G 3 / 8 7 Trykkestusser Gjengestusser Flens Flens Gjengestusser 8 Sugestuss Gjengestusser Flens Flens Gjengestusser 9 Rotasjonsretningspil Gardner Denver Deutschland GmbH 3 /

4 Sikkerhet 1 Sikkerhet 1.1 Definisjoner For å gjøre oppmerksom på farer og viktige informasjoner, benyttes følgende signalord og symboler i denne bruksanvisningen: Varselsymbol Varselsymbolet står i sikkerhetsinformasjonene i tittelfeltet til venstre ved siden av signalordet (FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG). Sikkerhetsinformasjonene med varselsymbol viser til faren for personskader. Følg disse sikkerhetsinformasjonene for å beskytte deg mot skader eller død! Sikkerhetsinformasjonene uten varselsymbol viser til faren for materialskader Signalord FARE ADVARSEL FORSIKTIG OBS MERKNAD Signalordene står i sikkerhetsinformasjonene i tittelfeltet. De følger et bestemt hierarki og angir (i forbindelse med varselsymbolet, kapittel 1.1.1) hvor alvorlig faren er hhv. hvilken type fare det er snakk om. Se forklaringene nedenfor: FARE Fare for personskader. Informasjon om en umiddelbart truende fare, som kan medføre død eller alvorlige skader, hvis man ikke foretar de respektive tiltakene. Fare for personskader. Informasjon om en mulig fare, som kan medføre død eller alvorlige skader, hvis man ikke foretar de respektive tiltakene. FORSIKTIG Fare for personskader. Informasjon om en mulig fare, som kan medføre middels alvorlige eller mindre alvorlige skader, hvis man ikke foretar de respektive tiltakene. FORSIKTIG Fare for materialskader. Informasjon om en mulig fare, som kan medføre materialskader, hvis man ikke foretar de respektive tiltakene. OBS Informasjon om en mulig ulempe, dvs. at det kan oppstå uønskete tilstander eller følger, hvis man ikke foretar de respektive tiltakene. MERKNAD Informasjon om en mulig fordel, når de respektive tiltakene foretas. Tips: 1.2 Generelle sikkerhetsinformasjoner Uriktig omgang med aggregatet kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Denne bruksanvisningen må leses og forstås før man begynner arbeidet med eller på aggregatet, den må overholdes, og være tilgjengelig på det stedet aggregatet befinner seg. Uriktig omgang med aggregatet kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Driften av aggregatet til de bruksområdene som er oppgitt under "Riktig bruk", side 6! med de mediene som er oppgitt under "Riktig bruk", side 6! med de verdiene som er oppgitt under "Tekniske data", side 8! Uriktig omgang med aggregatet kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Kun opplært og pålitelig fagpersonal får arbeide ved og med aggregatet (transport, installasjon, igangsetting, stansing, reparasjon, avfallsbehandling)! / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

5 Sikkerhet Ved arbeid på aggregatet er det fare for at man skader seg, f. eks. ved at man skjærer seg / skjærer av, klemmer eller brenner kroppsdeler! Ta først på personlig beskyttelsesutstyr (vernehjelm, vernehansker, sikkerhetssko)! Start så systemet! Hår og klesplagg kan trekkes inn i aggregatet eller henge seg fast eller vikles opp i bevegelige deler. Bruk ikke vide, løse klesplagg! Bruk hårnett hvis de har langt hår som ikke er satt opp! FARE Fare grunnet elektrisitet! Før arbeide på aggregatet eller anlegget må man gjennomføre følgende tiltak: Koble det spenningsfritt. Sikre det mot gjentatt oppstart. Kontroller spenningsfriheten. Jorde det og kortslutt det. Dekk til eller slå av deler som står i nærheten som står under spenning. FARE Fare grunnet elektrisitet! Arbeid på elektriske innretninger må foretas av elektrikere! FARE Fare grunnet elektrisitet! Kontroller først spenningsfriheten. Åpne så motorkoblingsskapet! Fare grunnet overtrykk eller undertrykk! Fare grunnet medium som siver ut! Dette må gjøres på aggregatet eller anlegget før arbeidet begynner: Stans tilførselen av driftsvæske. Luft ledningene og aggregatet (trykkavlaste). Fare grunnet at aggregatets løpehjul roterer! Aggregatet må kun drives med montert deksel! Demontering av dekselet er forbudt! Fare grunnet overtrykk eller undertrykk! Fare grunnet medium som siver ut! Fare grunnet at aggregatets løpehjul roterer! Aggregatet må kun drives med tilkoblete rørledninger / slanger på suge- og trykkstussen og driftsvæsketilkoblingen! Fare for at man skjærer seg eller skjærer av kroppsdeler på aggregatets løpehjul! Ikke grip inn i aggregatet ved å ta inn i åpne tilkoblinger! Ikke før gjenstander gjennom åpningene i aggregatet! Fare grunnet overtrykk eller undertrykk! Kontroller om ledningene og beholderne som benyttet har tilstrekkelig fasthet! Fare grunnet overtrykk eller undertrykk! Fare grunnet medium som siver ut! Kontroller forbindelsene for rør- / slangetilkoblingene angående tetthet! Fare for forbrenninger og brannskader grunnet aggregatets varme overflate og de varme mediene! Ikke berør under driften! Avkjøl etter stans! FORSIKTIG Fare for klemming hvis aggregatet velter! Fest aggregatet på oppstillingsflaten før igangsettingen! Fare grunnet at uteviften til aggregatet roterer! Aggregatet må kun drives med montert viftehette! Gardner Denver Deutschland GmbH 5 /

6 Riktig bruk 1.3 Restrisiko Langt, åpent hår kan trekkes inn i den ytre viften gjennom gitteret på den monterte viftehetten! Bruk hårnett! Langt, åpent hår kan festes og vikles opp i roterende deler mellom motorlagerskjoldet og pumpehuset. Bruk hårnett! Skader på grunn av friksjon (avsliping, forbrenninger osv.) på roterende deler mellom motorlagerskjoldet og pumpehuset kan oppstå. Ikke grip inn i åpningene mellom motorlagerskjoldet og pumpehuset! Ikke før inn gjenstander gjennom i åpningene mellom motorlagerskjoldet og pumpehuset! Det kan oppstå forbrenninger / brannskader på grunn av den varme overflaten! Ikke berør! Bruk vernehansker! 2 Riktig bruk Denne bruksanvisningen gjelder for Opprinnelig bruksanvisning L-BV2, L-BV5 (aggregater) av typen: 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV5 47. i standardutførelse, inneholder anvisninger for transport, installasjon, igangsetting, drift, stansing, lagring, reparasjon og avfallsbehandling av aggregatene, må leses og forstås av betjenings- og vedlikeholdspersonalet før man begynner arbeidet med eller på aggregatet, den må overholdes, og være tilgjengelig på det stedet aggregatet befinner seg. Betjenings- og vedlikeholdspersonal Betjenings- og vedlikeholdspersonalet til aggregatene må være opplært til og autorisert for arbeidene som skal gjennomføres. Arbeid på elektriske innretninger får kun utføres av en elektriker. Som elektriker gjelder den som på grunn av sin faglige utdannelse, kunnskaper og erfaringer og kunnskaper om de respektive bestemmelsene kan vurdere de oppgavene han/hun er satt til å gjøre og som kan gjenkjenne mulige farer. Aggregatene genererer vakuum eller undertrykk. benyttes til oppsuging, transport eller tetting av følgende gass /damp: alle tørre og fuktige gasser, som ikke er eksplosive, brennbare, aggressive eller giftige, luft eller luft-damp-blandinger. ved eksplosive, brennbare, aggressive eller giftige gasser / damp må man kontakte produsenten. gass / damp må være fri for faststoffer. Små mengder lettere svevestoffer eller væsker kan transporteres med. er utlagt for drift med følgende driftsvæsker: Vann med en ph-verdi på 6 til 9, som er fritt for faststoffer (som f. eks. sand). ved avvikende ph-verdier eller driftsvæsker må man kontakte produsenten / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

7 Riktig bruk er ment for det groveste vakuumområdet. er utstyrt med en av følgende typer drivmotor: Standard-utførelse, eksplosjonsbeskyttet utførelse. Denne bruksanvisningen gjelder for aggregater i standardutførelsen. Ved eksplosjonsbeskyttet utførelse (RL 94/9/EC), se den ekstra spesialbruksanvisningen. Eksisterer i to utførelser: Utførelse i grått støpejern for normale krav, edelstål-utførelse for høyere korrosjons- og hygienekrav (kun 2BV2 070, 2BV2 071 og 2BV5 1..). er ment for industrielle anlegg. er ment for kontinuerlig drift. Når aggregatene er i drift må grenseverdiene som er oppført i kapittel 3, "Tekniske data", side 8 ff., overholdes. Forutsigbart missbruk Dette er forbudt: Bruk av aggregatene i ikke-industrielle anlegg, hvis de nødvendige forberedelsene og vernetiltakene ikke er gjennomført på anleggssiden, f. eks. berøringsbeskyttelse slik at barn ikke tar på dem. Bruk i rom hvor eksplosive gasser kan opptre, hvis ikke anlegget er utrykkelig egnet for dette; oppsuging, transport og tetting av eksplosive, brennbare, aggressive eller giftige medier, hvis ikke aggregatene er utrykkelig forberedt for dette, drift av aggregatene ved andre verdier enn de som er oppgitt i kapittel 3, "Tekniske data", side 8 ff. Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å foreta endringer på aggregatene. Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider får kun utføres av den som driver anlegget i det omfanget som er beskrevet i denne bruksanvisningen. I tillegg får vedlikeholds- og reparasjonsarbeider kun gjennomføres av firmaer som autorisert av produsenten (spør Service om nærmere informasjoner). Gardner Denver Deutschland GmbH 7 /

8 Tekniske data 3 Tekniske data 3.1 Mekaniske data Masse / vekt Type Masse* ca. [kg] 2BV2 060 Grått støpejern 25 2BV2 061 Grått støpejern 26 2BV2 070 Grått støpejern 35 Edelstahl 42 2BV2 071 Grått støpejern 61 Edelstahl 67 Minimumsavstander til varmeutløpet Type Minimumsavstand viftehette nærliggende flater [mm] 2BV BV BV BV BV BV BV BV5 110 Grått støpejern 95 Edelstahl 98 2BV5 111 Grått støpejern 110 Edelstahl 113 2BV5 121 Grått støpejern 170 Edelstahl 182 2BV5 131 Grått støpejern 181 Edelstahl 196 2BV5 161 Grått støpejern 252 Edelstahl 264 2BV5 470 Grått støpejern 68 2BV5 471 Grått støpejern 77 2BV F Bronse 95 2BV G Grått støpejern 87 2BV5 411 Grått støpejern 137 2BV5 421 Grått støpejern 153 Lydnivå Måleflatelydtrykksnivået i henhold til EN ISO 3744, målt i 1 m avstand ved middels drosling (100 mbar abs.) og tilkoblete ledninger, toleranse ± 3 db (A) Type 1-m-måle flate lydtrykks nivå L [db (A)]* 50 Hz: 60 Hz: 2BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

9 Tekniske data Driftsturtall Se effektskiltet. Driftsturtallet er definert for 50/60 Hz drift. Ved avvikende turtall må man kontakte produsenten. Tiltrekningsdreiemoment Følgende verdier gjelder, hvis ikke annet er oppgitt. Ved ikke-elektriske tilkoblinger går man ut fra fasthetsklassene 8.8 og 8 eller høyere i henhold til EN ISO Tiltrekningsmomenter for ikke-elektriske tilkoblinger OBS En overskridelse av det tillatte driftsturtallet virker negativt på aggregatets driftsmåte: høye lydemisjoner sterke svingninger redusert fettbruksvarighet redusert lagervekselfrist For å unngå skader grunnet for høye turtall, må man ikke overskride grenseturtallet. Driftsturtall standarddrift 50/60 Hz Type n [min -1 ]* 50 Hz 60 Hz 2BV BV BV BV BV * Det er ikke tatt hensyn til motorsluring Gjenger [Nm] M4 2,7-3,3 M5 3,6-4,4 M6 3,6-4,4 M8 21,6-26,4 M10 21,6-26,4 M12 63,0-77,0 M16 90,0-110,0 Følgende informasjoner for elektriske tilkoblinger gjelder for alle klemmebrettilkoblingene med unntak av klemmelistene. Gjenger Tiltrekningsmomenter for elektriske tilkoblinger [Nm] M4 0,8-1,2 M5 1,8-2,5 M6 2,7-4 Grenseturtall ved drift med frekvensomformer Type n min [min -1 ] n max [min -1 ] 2BV BV BV BV BV BV Spesielt for kabel- og ledningstilskruinger i metall og plast gjelder følgende verdier: Gjenger Tiltrekningsmomenter for tilskruinger i metall [Nm] M12x1,5 4-6 M16x1,5 5-7,5 M25x1, BV M32x1,5 M40x1, Gardner Denver Deutschland GmbH 9 /

10 Tekniske data Tiltrekningsmomenter for tilskruinger i plast Gjenger [Nm] M12x1,5 2-3,5 M16x1,5 3-4 M25x1,5 4-5 M32x1,5 5-7 M40x1,5 Trykk Min. sugetrykk p 1 min ved drift med kavitasjonsbeskyttelse Kavitasjonsbeskyttelseshullet er åpnet (kun 2BV2 0.. og 2BV5 1..) [mbar abs.] maks. oppnåelige undertrykk (fullstendig drosling) Generelt gjelder: Jo høyere temperaturen er, jo lavere er sugeevnen, dvs. jo høyere er det min. oppnåelige sugetrykket Elektriske data Se motoreffektskiltet. 3.3 Bruksbetingelser Normaldrift Temperaturer Temperaturen til gass / damp [ C] p 1 [mbar abs.] fl [ C] 80 maks. +80 Ved høyere mediumstemperaturer må man foreta tiltak på anlegger som beskytter mot forbrenninger, f. eks. feste tildekning. I dette tilfellet må man foreta en av følgende tiltak: Økning av driftsvæskestrømmen med 2,5 ganger (2BV2 ) hhv. 2 ganger (2BV5 ) måledriftsvæskestrømmen (kjølekobling) Bruk av en forkondensator Temperaturen til driftsvæsken Nominell verdi: Temperatur omgivelse [ C] [ C] maks. +80 min [ F] maks min B04 - fl [ C] = temperaturen til driftsvæsken - p 1 [mbar abs.] = absolutt sugetrykk Fig. 2: Trykkforløp ved avvikende driftsbetingelser Min. sugetrykk p 1 min uten drift med kavitasjonsbeskyttelse* Kavitasjonsbeskyttelseshullet er lukket [mbar abs.] 80 Generelt gjelder: Det min. sugetrykket ligger høyere jo høyere temperaturen og damptrykket til den benyttete driftsvæsken er. For at skader grunnet kavitasjon skal unngås, får det min. sugetrykket ikke underskrides. Ved drift uten kavitasjonsbeskyttelse må man innstille det minimale sugetrykket over det skraverte området (Fig. 2, side 10). * Avhengig av driftsvæskens type og temperatur. Verdiene gjelder for standard-beingelser: Driftsvæske: Vann med +15 C Gass / damp: Tørr luft med +20 C Måledriftsvæskestrøm / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

11 Tekniske data Maks. utløpstrykk p 2 max ved vakuumtrykk* Type [bar abs.] 2BV2... 1,1 2BV5... 1,3 * ved overholdelse av måledriftsvæskestrømmen. Maks. utløpstrykk p2 max ved kompressordrift (ved sugetrykk p1 = 1 bar abs) Type [bar abs.] ved 50 Hz: ved 60 Hz: 2BV ,5 2,2 2BV ,4 1,9 2BV ,6 2,9 2BV ,5 2,6 2BV ,85 1,6 2BV ,9 1,5 2BV ,85 1,4 2BV ,7 1,4 2BV ,8 1,5 2BV ,2 1,9 2BV ,9 1,8 2BV F 2,0 2,0 2BV G 2,6 2,0 2BV ,6 2,4 2BV ,3 1,8 Maks. tillatte trykk i aggregatet pint max Type [bar abs.] 2BV2 8 2BV BV F 6 2BV G 8 Hvis det kan oppstå høyere trykk på anleggssiden, må man forberede respektive verneinnretninger Væskemengder Ved tørrluftoppsuging og med vann på 15 C som driftsvæske, gjelder følgende måledriftsvæskestrømmer: Målevæskestrøm [m³/h] Type Gjennomstrømningsmengd e vakuum drift med trykkområde [mbar] >500 Gjenno mstrøm ningsm engde kom pr essor d rift 2BV ,20 0,20 0,20 0,20 2BV ,23 0,23 0,23 0,25 2BV ,28 / 0,34* 2BV ,54 0,14 / 0,17* 0,23 / 0,28* 0,14 / 0,17* 0,23 / 0,28* 0,50 0,70 2BV ,80 0,35 0,30 0,90 2BV ,20 0,40 0,35 1,20 2BV ,20 / 1,50* 0,40 0,35 1,50 2BV ,80 0,45 0,40 1,80 2BV ,40 0,70 0,50 2,40 2BV ,36 / 0,28* 1,2 2BV ,70 / 0,54* 2BV F 2BV G 1,5 / 1,2* 0,80 0,80 0,55 0,80 0,8 1,2 2BV ,2 1,4 2BV ,2 / 1,5* 1,5 * Verdi 50 Hz drift / verdi 60 Hz drift Alle andre verdier for 50 Hz og 60 Hz drift. Påfyllingsmengde driftsvæske ved første påfylling Type [l] 2BV ,5 2BV ,0 2BV ,0 2BV ,0 2BV ,0 2BV ,0 2BV ,0 2BV ,0 2BV ,0 Gardner Denver Deutschland GmbH 11 /

12 Transport Maksimalt tillatt medtransport av vann via sugestussene 1x 1x + D + K 1x D K FORSIKTIG Hvis lasten vipper eller faller ned kan det medføre klemming, knokkelbrudd e.l! Skarpe kanten kan medføre snittskader! Ved transport må du benytte personlig beskyttelsesutstyr (vernehjelm, vernehansker, sikkerhetssko)! Manuell transport: Type Kontinuerlig drift [D]* B05 maks. 2 sec [K]* 2BV ,5x 7x 2BV ,5x 5x 2BV F 7x 7x 2BV G 6m 3 /h 6m 3 /h 2BV m 3 /h 5m 3 /h 2BV m 3 /h 5m 3 /h * 1x = måledriftsvæskestrøm 4 Transport Uriktig omgang med maskin kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Har du lest sikkerhetsinformasjonene i kapittel 1, "Sikkerhet", side 3 f? Hvis ikke får du ikke utføre arbeid med eller på maskinen! Fare for at lasten vipper eller faller ned! Før transporten må du forsikre deg om at alle komponentene er montert på en sikker måte eller at alle komponentene med løsnet festing er sikret eller fjernet! Fare grunnet løfting av tung last! Manuell heving er kun tillatt inntil følgende vektgrenser: maks. 30 kg for menn maks. 10 kg for kvinner maks. 5 kg for gravide Aggregatets vekt tabell "Masse / vekt", side 8. Over disse grensene må man benytte egnet løfteutstyr hhv. transportmiddel! Transport med løfteutstyr: Fare for at lasten vipper eller faller ned! Ved transport med løfteutstyr må man ta hensyn til følgende grunnregler: Løfteutstyrets bæreevne og lastopptaksmiddel må tilsvare aggregatets vekt. Aggregatets vekt tabell "Masse / vekt", side 8. Aggregatet må sikres slik at det ikke vipper eller faller ned. Ikke opphold deg under svevende last! Transporten er ment utført med kran og løftebelter / kjeder / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

13 Transport Transport typene 2BV2 : Transport med kran og løftebelter. Før løftebeltene under pumpehuset og langs viftehetten (Fig. 3, side 13). Løftebeltene må sitte sikkert i undersnittene, slik at aggregatet ikke kan skli ut. Løftebeltene må være tilstrekkelig lange (ekspansjonsvinkel < 90 ). Ikke skade påmonterte armaturer. Fig. 4: Anslagspunktene 2BV5 1.. Fig. 3: Anslagspunktene 2BV2 Transport typene 2BV5 : Transport med kran og kjeder. Anslagspunktene er motorens transportmaljer og et et hull i trykk- eller sugestussen (Fig. 4 - Fig. 6 side 13). Fest kjedene sikkert på disse anslagspunktene. Ikke skade påmonterte armaturer. Fig. 5: Anslagspunktene 2BV5 41./2BV5 421 Gardner Denver Deutschland GmbH 13 /

14 Installasjon FORSIKTIG Fare for at man skader seg grunnet deler av uteviften som slynges omkring! Still opp anlegget slik at ingen personer skades hvis uteviften brytes og deler slynges ut av gitteret! Fig. 6: Anslagspunktene 2BV5 47. FORSIKTIG Fare for skader på aggregatetet grunnet overoppheting på grunn av begrenset varmetilførsel og kjølelufttilførsel! Overhold "Minimumsavstander til varmeutløpet", side 8. Ikke sug opp avluft fra andre aggregater! 5 Installasjon Uriktig omgang med maskin kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Har du lest sikkerhetsinformasjonene i kapittel 1, "Sikkerhet", side 3 f? Hvis ikke får du ikke utføre arbeid med eller på maskinen! 5.1 Stille opp aggregatet FORSIKTIG Fare for klemming hvis aggregatet velter før det er montert! Bruk hansker og sikkerhetssko! Behandle aggregatet forsiktig! FORSIKTIG Fare for at man faller over aggregatet! Unngå at det oppstår steder hvor man kan falle! Fare grunnet elektrisitet! Installer aggregatet slik at den elektriske innretningen ikke kan skades på grunn av ytre påvirkninger! Legg tilførselsledninger på en sikker måte, f. eks. i kabelkanaler eller i gulvet. Oppstillingsbetingelser: Aggregatet må stilles opp på følgende måte: på jevn flate, som har en bæreevne som er beregnet for aggregatets vekt, med aksel i horisontal stiling, på stasjonære (faste) flater eller konstruksjoner, med en avstand til flater i nærheten i henhold til tabellen "Minimumsavstander til varmeutløpet", side 8 i en høyde på maks m over havet. Ved avvikende oppstillingsbetingelser må du kontakte Service. Ta hensyn til svingingsatferden på oppstillingsstedet. Aggregatets totalsvingningninger er avhengige av: aggregatets egensvingninger, justeringen og oppstillingen, oppstillingsstedets beskaffenhet (svingningsatferd), påvirkninger på grunn av svingninger ved andre komponenter og anleggskomponenter (fremmedsvingninger). Den maksimalt tillatte verdien for svingninger er på v eff = 4,5 mm/s. Målepunktene for festeleggelse av svingningshastigheten vises i Fig. 7, side 14. 2BV2 2BV5 Fig. 7: Målepunkter svingningshastighet B / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

15 Installasjon Feste aggregatet: Skru fast aggregatets føtter i bakken (pos. 2, side 3) med egnete festeelementer. Fest skruer i alle festehullene! Typene 2BV S og 2BV S er vedlagt mellomplater for høydeutjevning. Legg mellomplatene (pos. 3, side 3) under føttene før festingen på pumpehuset. Skru fast aggregatets føtter i bakken (pos. 2, side 3) med egnete festeelementer. Fest skruer i alle festehullene! 5.2 Koble til aggregatet mekanisk For å hindre at fremmedelementer trenger seg inn, er tilkoblingsåpningene lukket ved leveringen. Fjern låsene før umiddelbart før tilkobling av rørledningene / slangene. Gass / damp suges opp via sugestussene (pos. 8, side 3) og støtes ut via trykkstussene (pos. 7, side 3). For driften må aggregatet kontinuerlig forsynes med driftsvæske. Den tilføres via driftsvæsketilkoblingen (pos. 6, side 3) of støtes ut gjennom trykkstussene sammen med gassen / dampen. Fylle på driftsvæske: Den første påfyllingen med driftsvæske er avhengig av hvilken driftsvæskeforsyning det er snakk om: Ved drift med selvoppsuging av driftsvæske: Før installasjonen, se beskrivelsen nedenfor. Ved drift med tilførsel av driftsvæske: Etter avsluttet installasjon, se "Fylle på driftsvæske", side 19. Ved drift med selvoppsuging av driftsvæsken fyller du nå driftsvæske i aggregatets arbeidsrom, før rørledningene / slangene monteres. Fyll driftsvæske i de åpne sugestussene eller trykkstussene i henhold til tabellen "Påfyllingsmengde driftsvæske ved første påfylling, side Koble til sugestussene og trykkstussene FORSIKTIG Ved tilkobling av aggregatet til et vakuummagasin kan driftsvæsken suges inn fra aggregatet og anleggets skades. Monter returklaffen i i sugeledningen. FORSIKTIG Tiltrekningsmomentet for rørtilkoblingene på suge- og trykkstussene får ikke overskride en verdi på 100 Nm! OBS Monter rørledninger / slanger frie for mekaniske spenninger. OBS Ved gasse / damp med forurensinger: Installer filter, sil eller utskiller i sugeledningen hvis nødvendig. OBS For å forhindre at rester trenger inn i installasjonen (f. eks. svette), må man montere en startsil i sugeledningen for de første 100 driftstimene. Tilkoblingsmål suge-/ trykkstusser Type Tilkobling 2BV2 06. Gjengestuss G1 2BV2 07. Gjengestuss G1 1 / 2 2BV5 10 2BV BV BV BV BV BV F Flens 50 ND10-DIN 2501 eller ANSI-B16, Tetning DN50 PN40 DIN EN Form FF Flens 65 ND10-DIN 2501 eller ANSI-B16,5-2 1/2-150 Tetning DN65 PN6 DIN EN Form FF Flens 80 ND10-DIN 2501 eller ANSI-B16, Tetning DN80 PN6 DIN EN Form FF Gjengestuss G2 Flens 50 ND10-DIN 2501 eller ANSI-B16, Tetning DN50 PN40 DIN EN Form FF 2BV G Gjengestuss G2 2BV5 421 Gjengestuss G2 1 / 2 Sugestussen (pos. 8, side 3) er markert med en pil som peker nedover. Gass / damp suges opp via denne. Gardner Denver Deutschland GmbH 15 /

16 Installasjon Koble til sugeledningen på anleggssiden. Trykkstussen (pos. 7, side 3) er markert med en pil som peker oppover. Både gass / damp og driftsvæske støtes ut via denne. Koble til trykkledningen på anleggssiden Koble til driftsvæsketilkoblingen OBS Ved driftsvæske med forurensinger: Installer filter, sil eller utskiller i tilførselen hvis nødvendig. OBS Ved sterk kalkholdig driftsvæske: Avherde driftsvæsken. ELLER Avkalke aggregatet regelmessig (kapittel 9.1, "Servicearbeider", side 25). Tilkoblingsmål driftsvæsketilkobling Type Tilkobling 2BV2 0 Gjengehull G3/8, 12 mm dypt 2BV5 1 Gjengehull G3/4, 24 mm dypt grått støpejern 2BV5 1 edelstål Gjengehull G3/4, 24 mm dypt ELLER Flens i henhold til EN 1092 PN40 DN15 og ANSI B16.5 1/ BV G Gjengehull G 3 / 8, 20 mm dypt 2BV F Gjengehull G 3 / 4, 24 mm dypt Koble tilførselen av driftsvæsken på driftsvæsketilkoblingen (pos. 6, side 3) Koble til komponentene på anleggssiden Koble til komponentene i henhold til flyteskjemaet under Drift med tilførsel av driftsvæske, automatisk styrt drift Aggregat 2 Gjennomstrømningsmåler 3 Justeringsventil 4 Magnetventil, koblet med motor 5 Bypassledning med sperreventil (for første påfylling) 6 Smussfanger 7 Tilførselsledning driftsvæske Fig. 8: Drift med tilførsel av driftsvæske: automatisk styrt drift Drift med tilførsel av driftsvæske, ikke automatisk styrt drift B Aggregat 2 Gjennomstrømningsmåler 3 Justeringsventil 4 Sperreventil 6 Smussfanger 7 Tilførselsledning driftsvæske Fig. 9: Drift med tilførsel av driftsvæske: ikke automatisk styrt drift B / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

17 Installasjon Drift med selvoppsuging av driftsvæske 5.3 Koble til motoren elektrisk FARE a mbar abs 13.1 psia Fare grunnet elektrisitet! Uriktig atferd kan medføre alvorlige person- og materialskader! FARE b 1 m 3.28 ft B11 1 Aggregat 4 Sperreventil 7 Tilførselsledning driftsvæske 8 Sugeledning 9 Lagerbeholder driftsvæske a Nødvendig væskespeil ved oppstart b Min. væskespeil i drift Fig. 10: Drift med selvoppsuging av driftsvæske Tilbehør Tilbehøret som er nevnt nedenfor kan leveres iht. katalogen: Væskeutskiller inklusive tilbakeføringsledning og kavitasjonsbeskyttelsesledning Kavitasjonsbeskyttelsesventiler Returklaffer Tilkoblings- og motflenser Gasstråler Gjennomstrømningsbegrenser Fare grunnet elektrisitet! Den elektriske tilkoblingen får kun foretas av elektrikere! FARE Fare grunnet elektrisitet! Før arbeide på aggregatet eller anlegget må man gjennomføre følgende tiltak: Koble det spenningsfritt. Sikre det mot gjentatt oppstart. Kontroller spenningsfriheten. Jorde det og kortslutt det. Dekk til eller slå av deler som står i nærheten og som står under spenning. FORSIKTIG Feil kobling av motoren kan medføre alvorlige skader på aggregatet! Forskrifter: Den elektriske tilkoblingen må utføres som følger: i henhold til de gjeldende nasjonale, lokale og anleggsspesifikke bestemmelsene og kravene, i henhold til de gjeldende forskriftene til forsyningsfirmaet på oppstillingsstedet. Elektrisk energiforsyning: Betingelsene på stedet aggregatet skal benyttes må stemme over ens med informasjonene på effektskiltet. Følgende avvik er tillatt uten at det påvirker effekten: ±5% spenningsavvik ±2% frekvensavvik Gardner Denver Deutschland GmbH 17 /

18 Installasjon Tilkobling i motor-koblingsskapet Fare grunnet elektrisitet! Luftavstander mellom blanke, spenningsførene deler under hverandre og mot jorden må være på minst 5,5 mm (ved en referansespenning på U N 690V). Det må ikke finnes utstående trådender. Utfør elektriske forbindelser på en kontinuerlig sikker måte. Fare grunnet elektrisitet! I koblingsskapet må det ikke befinne seg fremmedlegemer, smuss, fuktighet. Lukk koblingsskapdekselet og kabelinnføringsåpningene støv- og vanntett. Kontroller tettheten regelmessig. Fjern støpeskallet / blindstøpselet på en riktig måte (Fig. 11, side 18). Sett inn tilskruingen (pos. A, Fig. 12, side 18) Skru inn reduseringsstykket ved posistortilkoblingen (pos. B, Fig. 12, side 18). Koble vernelederen på klemmen. Koble til koblebøylen i henhold til koblingsbildet i koblingsskapet (pos. 1, side 3). Tiltrekningsmomentene for klemmeplatetilkoblinger se tabell "Tiltrekningsdreiemoment", side 9. Ved tilkoblingsklemmene med klemmebøyler må ledningene legges, slik at det oppstår samme steghøyde på begge stegsidene. Bøy de enkelte ledningene u-formet og koble den til med egnet kabelsko. Verneledere og ytre jordingsledere må bøyes u-formet. Fig. 11: Slå ut åpningene til koblingsskapet A A Tilskruing standard B Tilskruing med redusering C Monteringsposisjon platemutter Fig. 12: Tilskruinger med platemutter For beskyttelse av motoren mot overbelastning: C B12 B B13 Benytt effektbrytere. De må være innstilt på referansestrømmen som er nevnt på effektskiltet / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

19 Igangsetting Drift med frekvensomformer Høyfrekvente strøm- og spenningsoversvingninger i motortilførselsledningene kan medføre elektromagnetiske feil. Dette er avhengig av omformerutførelsen (type, produsent, tiltak for fjerning av feil). Ta hensyn til EMC-informasjonene til omformerprodusenten. Benytt avskjermete tilførselsledninger. For en optimal avskjerming må skjermen forbindes ledende til motorens metallkoblingsskap med en tilskruing i metall. Ved bruk av motorer med innebyggete sensorer (f. eks. posistor) kan det alt etter omformertype oppstå feilspenninger på sensorledningen. Grenseturtall se tabell Grenseturtall, side 9. Aggregater med UL-approbasjon får ikke benyttes på frekvensomformere i USA uten kontroll utført av en egnet kontrollinstans. 6 Igangsetting Uriktig omgang med maskin kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Har du lest sikkerhetsinformasjonene i kapittel 1, "Sikkerhet", side 3 f? Hvis ikke får du ikke utføre arbeid med eller på maskinen! Fare grunnet overtrykk eller undertrykk! Fare grunnet medium som siver ut! Fare grunnet deler som roterer! Aggregatet får tas i bruk når: Viftehetten og dekselet er montert. Ledningene til trykkstussene, sugestussene og driftsvæsketilkoblingen er festet. Kontroller om ledningene og forbindelsene er faste og tette. FORSIKTIG Når aggregatet går tørt fører til at glideringtetningen ødeleggelses på få sekunder. Man må IKKE slå på før aggregatet er fyllt med driftsvæske! 6.1 Forberede aggregatet FORSIKTIG Hvis gass / damp som støtes ut på trykksiden ledes videre, må man sørge for at det maksimale utløpstrykket ikke overskrides! Se avsnitt "Trykk", side 10 f. OBS Maksimalt tillatt medtransport av vann via sugestussene: Se tabell "Maksimalt tillatt medtransport av vann", side 12 Hvis det er installert et sperreorgan i trykkledningen: Sørg for at aggregatet IKKE drives med lukket sperreorgan. Mål motorens isolasjonsmotstand. Tørk viklingen ved verdier 1kΩ per Volt referansespenning. Kontroller tettheten til rørledningene / slangene. 6.2 Ta i bruk aggregat med tilførsel av driftsvæske Fylle på driftsvæske Ved drift med tilførsel av driftsvæske fylles det nå driftsvæske i aggregatets arbeidsrom. Ved automatisk styrt drift: Åpne sperreventilen i bypassledningen (pos. 5, Fig. 8, side 16) i ca. 20 s. Ved ikke automatisk styrt drift: Åpne sperreventilen (pos. 5, Fig. 9, side 16) i ca. 20 s. Innstille fortrykket til driftsvæsken Innstill fortrykket p A i tilførselen til driftsvæsken (pos. B, Fig. 13, side20) ca. 1 bar over oppsugingstrykket p B i sugeledningen (pos. A, Fig. 13, side20). Gardner Denver Deutschland GmbH 19 /

20 Drift B A p B = p A + 1 bar p B = p A psi 7 Drift Uriktig omgang med maskin kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Har du lest sikkerhetsinformasjonene i kapittel 1, "Sikkerhet", side 3 f? Hvis ikke får du ikke utføre arbeid med eller på maskinen! B14 A Sugeledning B Tilførselsledning driftsvæske Fig. 13: Innstilling av driftsvæsketrømmen: Innstille fortrykket De andre arbeidsskrittene ved igangsettingen er identisk med prosessen i drift. 6.3 Ta i bruk aggregat med selvoppsuging av driftsvæske Fylle på driftsvæske Aggregater med selvoppsuging av driftsvæske ble fylt med driftsvæske før installasjonen (Fylle på driftsvæske, side 15). De andre arbeidsskrittene ved igangsettingen er identisk med prosessen i drift. 6.4 Kontrollere rotasjonsretningen Kontroller tilkoblingen av rørledningene / slangene på suge- og trykkstussene. Aggregatet må ikke gå tørt! Se avsnittene "Fylle på driftsvæske", side 15 og side 19. Slå aggregatet kort på og av igjen. Akselens planlagte rotasjonsretning er merket med en pil (pos. 9, side 3) på pumpehuset. Sammenligne det virkelige rotasjonsretningen til uteviften med aksens planlagte rotasjonsretning når aggregatet stanses. Skift motorens rotasjonsretning hvis nødvendig. Fare grunnet overtrykk eller undertrykk! Fare grunnet medium som siver ut! Fare grunnet deler som roterer! Aggregatet får tas i bruk når: Viftehetten og dekselet er montert. Ledningene til trykkstussene, sugestussene og driftsvæsketilkoblingen er festet. Ledningene og forbindelsene er kontrollert for å sikre at de er faste og tette. FORSIKTIG Når aggregatet går tørt fører til at glideringtetningen ødeleggelses på få sekunder. Man må IKKE slå på før aggregatet er fyllt med driftsvæske! Fare for forbrenninger og brannskader grunnet aggregatets varme overflate og de varme mediene! Ikke berør under driften! Avkjøl etter stans! OBS Maksimalt tillatt medtransport av vann via sugestussene: Se tabell "Maksimalt tillatt medtransport av vann", side / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

21 Drift 7.1 Drift med tilførsel av driftsvæske, automatisk styrt drift Starte aggregatet Slå på strømforsyningen. Aggregatet begynner å suge opp gassene / dampen som skal transporteres. Magnetventilen (pos. 4, Fig. 8, side 16) åpnes, driftsvæsken tilføres. Slå av aggregatet: Slå av strømforsyningen. Aggregatet avbryter oppsugingen av gassene / dampen. Magnetventilen (pos. 4, Fig. 8, side 16) lukker, avbrytes tilførselen av driftsvæsken. For styreventilen (pos. 3, Fig. 8, side 16) for innstillingen av driftsvæskestrømmen gjelder: Ved driftsavbruddet endres innstillingen av ventilen ikke (dvs. ventilstillingen hhv. det åpnete ventiltverrsnittet). 7.2 Drift med tilførsel av driftsvæske, ikke automatisk styrt drift Starte aggregatet Sperreventilen (pos. 4, Fig. 9, side 16) åpnes for hånd. Driftsvæsken tilføres. Slå på strømforsyningen. Aggregatet begynner å suge opp gassene / dampen som skal transporteres. Slå av aggregatet: Slå av strømforsyningen. Aggregatet avbryter oppsugingen av gassene / dampen. Sperreventilen (pos. 4, Fig. 9, side 16) lukkes for hånd. Tilførselen av driftsvæsken avbrytes. For styreventilen (pos. 3, Fig. 9, side 16) for innstillingen av driftsvæskestrømmen gjelder: Ved driftsavbruddet endres innstillingen av ventilen ikke (dvs. ventilstillingen hhv. det åpnete ventiltverrsnittet). 7.3 Drift med selvoppsuging av driftsvæske Når aggregatet slås på må det i sugeledningen (pos. 8, Fig. 10, side 17) være et vakuum tilstede på min. 900 mbar abs.. Når man slår på må væskespeilet i tilførselsledningen (pos. 7, Fig. 10, side 17) hhv i lagerbeholderen (pos 9, Fig. 10, side 17) være på samme nivå som aggregatets driftsvæsketilkobling (pos. a, Fig. 10, side 17). I drift får væskespeilet i lagerbeholderen (pos 9, Fig. 10, side 17) ikke synke under ca. 1 m under driftsvæsketilkoblingen (pos. b, Fig. 10, side 17). Starte aggregatet: Slå på strømforsyningen. Aggregatet begynner å suge opp driftsvæsken og gassene / dampen som skal transporteres. Slå av aggregatet: Slå av strømforsyningen. Aggregatet avbryter oppsugingen av driftsvæsken og gassene / dampen som skal transporteres. Gardner Denver Deutschland GmbH 21 /

22 Stans og lengere stillstand 7.4 Kontroll og korrigering av driftsvæskestrømmen med gjennomstrømningsmåler (pos. 2, Fig. 8, side 16, eller pos. 2, Fig. 9, side 16) ELLER ved måling av driftsvæskevolum per tidsenhet som strømmer ut ved trykkstussen med et målebeger (Fig. 14, side 22) C B 8 Stans og lengere stillstand Uriktig omgang med maskin kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Har du lest sikkerhetsinformasjonene i kapittel 1, "Sikkerhet", side 3 f? Hvis ikke får du ikke utføre arbeid med eller på maskinen! 8.1 Tømming FARE B15 B Tilførselsledning driftsvæske C Trykkledning Fig. 14: Innstilling av driftsvæsketrømmen: Måle volumet med målebeger Korrigere driftsvæskestrømmen med tilførsel av driftsvæske Korriger driftsvæskestrømmen via justeringsventilen (pos. 3, Fig. 8, side 16, eller pos. 3, Fig. 9, side 16). se tabell "Målevæskestrøm", side 11. Ved selvoppsuging av driftsvæsken gjelder følgende for driftsvæskestrømmen: Jo høyere sugetrykket er, desto lavere er driftsvæskestrømmen. Jo lavere sugetrykket er, desto høyere er driftsvæskestrømmen. Fare grunnet elektrisitet! Før arbeide på aggregatet eller anlegget må man gjennomføre følgende tiltak: Koble det spenningsfritt. Sikre det mot gjentatt oppstart. Kontroller spenningsfriheten. Jorde det og kortslutt det. Dekk til eller slå av deler som står i nærheten som står under spenning. Fare grunnet overtrykk eller undertrykk! Fare grunnet medium som siver ut! Dette må gjøres på aggregatet eller anlegget før arbeidet begynner: Stans tilførselen av driftsvæske. Luft ledningene og aggregatet (trykkavlaste). Fare for forbrenninger og brannskader grunnet aggregatets varme overflate og de varme mediene! Ikke berør under driften! Avkjøl etter stans! Fare grunnet brennbare, etsende eller giftige stoffer! For å beskytte miljøet gjelder følgende: Aggregater som kommer i berøring med farlige stoffer, må før de åpnes spyles mens de er på. Slå av strømforsyningen. Sikkerhetstiltakene som er nevnt over må gjennomføres før arbeid utføres på aggregatet eller anlegget / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

23 Stans og lengere stillstand Still opp en egnet samlebeholder under dekselet. Åpne låseskruene til alle tømmehullene (pos. 4, side 3). La væsken renne ut. I løpet av denne tiden lar du akselen dreies i dreieretningen (Fig. 15, side 23). Ved 2BV2 : Skru en skrue M8 med tilstrekkelig skaftlengde inn i akselenden på uteviftesiden. Drei akselen manuelt ved hjelp av en skrutrekker. Ved 2BV5 : Ta av viftehetten. Drei uteviften manuelt. Hvis nødvendig fjernes festeelementene på føttene og vipp aggregatet 45 over dekselet. Foreta tiltak til det ikke renner ut mer væske. Lukk låseskruene til alle tømmehullene (pos. 4, side 3). Tiltrekningsmoment: Nm. Ved 2BV2 Fjerne skruen fra akselenden på uteviftesiden. Ved 2BV5 Montere viftehetten Monter festeelementer på føttene. 2BV2... 2BV5... ved 2BV5 : 1 l Lukk suge- og trykkstussen og driftsvæsketilkoblingen hhv. sett på fjernete rørledninger / slanger. Slå aggregatet kort på og av igjen, konserveringsmiddelet fordeles. For lagring finnes det to muligheter: aggregatet forblir koblet til anlegget, eller aggregatet demonteres for lagring. Utførelse i edelstål og bronse: Tøm aggregatet, som beskrevet i kapittel 8.1, "Tømming", side 22). For lagring finnes det to muligheter: aggregatet forblir koblet til anlegget, ELLER aggregatet demonteres for lagring. 8.3 Lagringsbetingelser Kapittelet gjelder for: nye aggregater, aggregater som ble forberedt for lang tids stillstand, som beskrevet i kapittel 8.2, "Forberedelser for lengere stillstand", side 23). For å unngå lagerstillstandsskader, må omgivelsene være som følger: Fig. 15: Vri akselen 8.2 Forberedelser for lengere stillstand B16 For lengere stillstand (på mer enn ca. 4 uter) eller ved fare for frost må man gjøre følgende: Utførelse i grått støpejern: Tøm aggregatet, som beskrevet i kapittel 8.1, "Tømming", side 22). Fjern rørledningen / slangen fra suge- eller trykkstussen. Hell konserveringsmiddel (rustbeskyttelsesolje, f. eks. Mobilarma 247 fra Mobil Oil) inn i åpne suge- eller trykkstusser. Påfyllingsmengde: ved 2BV2 : ½ l tørre, støvfrie, få svingninger (effektivverdien til svingsningshastigheten v eff 2,8 mm/s), Umgivelsestemperatur: maks. +40 C. FORSIKTIG Fare for skader grunnet høye temperaturer! Lagring i en omgivelse med en temperatur på over 40 C kan skade viklingen og forkorte fettvekselfristen. Gardner Denver Deutschland GmbH 23 /

24 Vedlikehold 8.4 Igangsetting etter lengre tids stillstand FORSIKTIG Fare for materialskader grunnet utilstrekkelig smøring av valselagrene etter lengre tids lagring! Hvis aggregatet lagres i mer enn 2 år, må smøringen av valselagrene fornyes (se Fette eller fornye valselageret, side 26). Tapp ut konserveringsmiddelet (kapittel 8.1, "Tømming", side 22). Det er ikke nødvendig å rengjøre aggregatet etterpå. Avfallsbehandle konserveringsmiddelet i henhold til informasjonene fra produsenten. Hvis løpehjulet sitter fast: Avkalke aggregatet eller Vri akselen fri (kapittel 9.1 "Servicearbeider", side 25). Ved nye kapitler videre med kapittel 5, "Installasjon", side 14. Ved aggregater etter lengre tids stillstand videre med kapittel 6 "Igangsetting", side Vedlikehold Uriktig omgang med maskin kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Har du lest sikkerhetsinformasjonene i kapittel 1, "Sikkerhet", side 3 f? Hvis ikke får du ikke utføre arbeid med eller på maskinen! Uriktig omgang med aggregatet kan medføre alvorlige eller til og med dødelige skader! Alle vedlikeholdsarbeider på aggregatet må gjennomføres av Service! Eieren får kun gjennomføre vedlikeholdsarbeid på aggregatet hvis, hvis den tilhørende vedlikeholdsveiledning foreligger! Spør hos Service! FARE Fare grunnet elektrisitet! Før arbeide på aggregatet eller anlegget må man gjennomføre følgende tiltak: Koble det spenningsfritt. Sikre det mot gjentatt oppstart. Kontroller spenningsfriheten. Jorde det og kortslutt det. Dekk til eller slå av deler som står i nærheten som står under spenning. Fare grunnet overtrykk eller undertrykk! Fare grunnet medium som siver ut! Dette må gjøres på aggregatet eller anlegget før arbeidet begynner: Stans tilførselen av driftsvæske. Luft ledningene og aggregatet (trykkavlaste). Fare for forbrenninger og brannskader grunnet aggregatets varme overflate og de varme mediene! Avkjøl etter stans! Fare grunnet at aggregatets løpehjul roterer! Demontering av dekselet er forbudt! Fare for skader grunnet vipping eller deler som faller ned! Hvis festet løsner holdes noen deler kun av sentreringen, pasning eller holdes ikke lenger i det hele tatt, slik at de kan falle ned. Demonter og monter delene forsiktig. Fare grunnet brennbare, etsende eller giftige stoffer! Aggregater som kommer i berøring med farlige stoffer, må før de åpnes spyles mens de er på / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

25 Vedlikehold 9.1 Servicearbeider Intervaller Månedlig Månedlig Avhengig av konsentrasjonen til smusspartiklene i omgivelsesluften Servicetiltak Kontroller om rørinstallasjonen og tilskruingene er tette og sitter godt fast, tett til og trekk til hvis nødvendig. Kontroller om dekselet til koblingsskapet og kabelinnføringsåpningene er tette og tett dem hvis nødvendig. Kontroller om viftehetten, uteviften og motorens kjøleribbe er tilsmusset og rengjør hvis nødvendig Gjennomfør tiltak for bruk av trykkluft: Ta på personlig verneutstyr (hansker og vernebriller). Sikre omgivelsene. Fjern objekter som ligger i nærheten. Rengjør viftehetten, uteviften og kjøleribbene med trykkluft. Avhengig av Installer utskiller, filter, eller sil i tilførselsledningen. konsentrasjonen til Spyle pumpehuset smusspartiklene i driftsvæsken Sett aggregatet ut av drift. Demonter rørledningene / slangene. Still opp en egnet samlebeholder under dekselet. Åpne låseskruene til alle tilgjengelige tømmehull (pos. 4, side 3). Monter en slage på trykkstussen og led den til samlebeholderen. Monter slangen for spylevæske på driftsvæsketilkoblingen. Benytt et ufarlig og rent medium (vann) som spylevæske. Ta aggregatet i bruk og tilfør kontinuerlig spylevæske. - Forurensningene spyles ut av pumpehuset med spylevæsken. - Forsett prosessen til spylevæsken er fri for forurensninger. Sett aggregatet ut av drift. Demonter slangene på trykkstussen og driftsvæsketilkoblingen og koble aggregatet til rørinstallasjonen på anleggssiden igjen. Lukk låseskruene til alle tømmehullene (pos. 4, side 3). Tiltrekningsmoment: Nm. Avhengid av Avherde driftsvæsken. kalkandelen i Avkalke aggregatet (med en avstand på 3 måneder) driftsvæsken (kalkandel Benytt personlig beskyttelsesutstyr (vernehansker og vernebriller). > 15 dh) Sett aggregatet ut av drift. Tøm aggregatet (kapittel 8.1, "Tømming", side 22). Demonter rørledningene / slangene. Fyll aggregatet med avkalkingsvæske over en av tilkoblingsåpningene. Benytt 10% eddiksyre eller en annen vanlig avkalker som avkalkingsvæske. La avkalkingsvæsken virke inn i minst 30 min. I løpet av denne tiden lar du akselen dreies i dreieretningen (Fig. 15, side 23). 2BV2 : Skru en skrue M8 med tilstrekkelig skaftlengde inn i akselenden på uteviftesiden. Drei akselen manuelt ved hjelp av en skrutrekker. Fjern skruen. 2BV5 : Ta av viftehetten. Drei uteviften manuelt. Monter lufthetten. Gardner Denver Deutschland GmbH 25 /

26 Vedlikehold Intervaller 2,5 år eller driftstimer Servicetiltak Tapp ut avkalkingsvæsken fra aggregatet (se kapittel 8.1, "Tømming", side 22). Spyle pumpehuset (se side 25). Monter rørledningene / slangene. Ta aggregatet i bruk (se kapittel 6, "Igangsetting", side 19). Avfallsbehandle avkalkingsvæsken i henhold til de gjeldende bestemmelsene. Fette eller fornye valselageret Rengjør åpne valselager og naborom for gammelt fett og forurensninger. Fyll ca. 50% av det frie rommet i valselageret og ca. 65% av volumet til de nærliggende flatene med fett. Fetttype: UNIREX N3 (ESSO) Alternativfett i henhold til DIN K3N Bytt ut lukkete valselager og ikke fett inn nærliggende rom. Det anbefales at man kontrollerer om glideringtetningen, V-ringen og ventilplaten er slitt og bytte ut hvis nødvendig. Tidsangivelsene gjelder kun ved bruk av UNIREX N3. Unngå blanding av ulike fettyper. 9.2 Retting av feil Feil Årsak Hjelp Korrigering Motoren starter ikke. Brudd i strømforsyning en. Løpehjulet sitter fast. Kontroller om sikringer, klemmer og ledninger er brutt. Rett opp bruddet. Vri akselen fri: 2BV2 : Skru en skrue M8 med tilstrekkelig skaftlengde inn i akselenden på uteviftesiden. Drei akselen manuelt ved hjelp av en skrutrekker. Fjern skruen. Se "Avkalke aggregatet", side 25. 2BV5 : Ta av viftehetten. Drei uteviften manuelt. Monter lufthetten Elektriker Eier Eier Se "Spyle pumpehuset", side 25. Eier Kontroller og korriger løpehjul-spalteinnstillingen. Service Fremmedlegem e i aggregatet. Fjern fremmedlegemer. Kontroller at aggregatet fungerer. Service Løpehjulet er defekt. Bytt ut løpehjulet. Service Motorlageret er defekt. Bytt ut motorlageret. Service Effektbryter en utløser etter oppstarten. Kortslutning i viklingen. Motoren er overbelastet. Kontroller viklingen. Ved drift med tilførsel av driftsvæske: Kontroller driftsvæskestrømme og reduser hvis nødvendig. (se kapittel 7.4 "Kontroll og korrigering av driftsvæskestrømmen", side 22). Elektriker Eier Mottrykket i trykkstussen er for høyt. Reduser mottrykket. Eier / 32 Gardner Denver Deutschland GmbH

27 Vedlikehold Feil Årsak Hjelp Korrigering Andelen Reduser andel medtransportert væske. Eier medtransportert væske er før høy. Løpehjulet sitter Se "Løpehjulet sitter fast", side 26 fast. Effektbehov et er for høyt. Forkalkninger eller avlagringer. Se "Avkalke aggregatet", side 25. Se "Spyle pumpehuset", side 25. Eier Eier Aggregatet genererer ikke noe vakuum. Aggregatet genererer for lavt vakuum. Ingen driftsvæske til stede: Stor utetthet i anlegget. Ved drift med tilførsel av driftsvæske: Eier Kontroller og korriger driftsvæskestrømmen. (se kapittel 7.4 "Kontroll og korrigering av driftsvæskestrømmen", side 22). Ved drift med selvoppsuging av driftsvæske: Se 7.3 "Drift med selvoppsuging av driftsvæske", side 21. Rengjør driftsvæskeslangen. Øk tverrsnittet til driftsvæskeslangen. Tett anlegget. Eier Feil Endre rotasjonsretningen ved bytting av to elektriske rotasjonsretning tilkoblingsledninger.. Driftsvæskestrø Se "Ingen driftsvæske til stede", side 27 mmen er for liten. Driftsvæsken er for varm Erosjon / korrosjon. Avkjøl hhv. bytt ut driftsvæskestrømmen (se kapittel 7.4 "Kontroll og korrigering av driftsvæskestrømmen", side 22). (Nominell temperatur: 15 C). Inspeksjon av huset, løpehjulet og styreskiven. Bytt ut den gjeldene delen. Elektriker Eier Eier Service Skrikende lyder. Aggregatet er utett. Utetthet i anlegget. Glideringtetning en er utett. Motortilkoblinge n er ikke korrekt. Den elektriske energiforsyning en er ikke korrekt. Aggregatet er for lite. Aggregatets kavitasjon Driftsvæskestrø mmen er for stor. Tetningene er defekte. Tett anlegget. Bytt ut blideringtetningen. Kontroller og reparer motortilkoblingen. Kontroller og reparer den elektriske energiforsyningen. Sett inn et større aggregat. 2BV2 og 2BV5 1.. Koble til kavitasjonsverneslangen til utskilleren (tilbehør) eller rengjør kavitasjonsverneinnretningen. 2BV5 4.. Kontroller overensstemmelsen mellom innstilt trykk og det tillatte driftstrykket. Kontroller driftsvæskestrømmen og reduser hvis nødvendig. (se kapittel 7.4 "Kontroll og korrigering av driftsvæskestrømmen", side 22). Kontroller tetningene. Eier Service Elektriker Elektriker Eier Eier Eier Service Gardner Denver Deutschland GmbH 27 /

Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV2 060 2BV2 061 2BV2 070 2BV2 071 2BV5 110 2BV5 111 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161

Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 2BV2 060 2BV2 061 2BV2 070 2BV2 071 2BV5 110 2BV5 111 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161 Edition: 12.2009 610.44440.72.200 Opprinnelig bruksanvisning Norsk Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 Komplement til bruksanvisningen 610.44440.72.000 Apparater i gruppe II, kategori 2G 2BV2 060 2BV2 061

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5

Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 Edition: 01.2016 610.44440.72.200 Opprinnelig bruksanvisning Norsk Tillegsbruksanvisning L-BV2, L-BV5 Komplement til bruksanvisningen 610.44440.72.000 Apparater i gruppe II, kategori 2G 2BV2060 2BV2061

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Bruksanvisning G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23. G-Serie G-Series

Bruksanvisning G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23. G-Serie G-Series 04.2010 610.44434.72.000 Opprinnelig bruksanvisning Norsk Bruksanvisning G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Innholdsfortegnelse

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning CO2 sensor Art.-nr. CO2.. 2178.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer