Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s."

Transkript

1 9 REFERANSER Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s. NVE 2007, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt, 5s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 18/18

2 5 BEREGNING AV NYTTBAR VANNMENGDE TIL PRODUKSJON VED HJELP AV HYDROLOGISKE DATA % av middelvannføringen Mill.m 3 Tilgjengelig vannmengde % Beregnet vanntap fordi vannføringen er større enn maks slukeevne 25.6 % Beregnet vanntap fordi vannføringen er mindre enn min slukeevne 1.2 % 7.33 Beregnet vanntap på grunn av slipp av minstevannføring 11.7 % Nyttbar vannmengde til produksjon 61.4 % VANNTEMPERATUR, ISFORHOLD OG LOKALKLIMA Vanntemperatur og lokalklima anses ikke å bli endret i særlig negativ grad av det planlagte tiltaket. Vanntemperaturen nedstrøms inntakene vil være noe lavere vinterstid og noe høyere om sommeren fordi den reduserte vannføringen på strekningen raskere vil tilpasses temperaturen i omgivelsene. Den berørte strekningen er imidlertid veldig kort og virkningen på temperaturen vil derfor være marginal. Tiltaket anses heller ikke å ha synderlig påvirkning på lokalklimaet, da endringene vil være små. 7 GRUNNVANN, FLOM OG EROSJON Tiltaket vil ikke føre til forverrede flomforhold. Flomforholdene på strekningen med fraført vann vil derimot bli noe redusert, mens flomforhold oppstrøms inntaket ikke vil bli påvirket. Det planlagte tiltaket anses ikke å ha noen varig effekt på forhold tilknyttet erosjon og sedimenttransport utover byggeperioden. 8 FERSKVANNSRESSURSER Kvina er allerede i dag en utnyttet ressurs. Nedbørfeltet er regulert til kraftverksdrift lenger opp- og nedstrøms, med overføringer ut av det naturlige nedbørfeltet. 1 Normalavløp (eller forventet gjennomsnittlig årlig avløp). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 17/18

3 Tabell 5 Karakteristiske ukesverdier før og etter tiltak Før tiltak Etter tiltak Uke 0-persentil 25-Persentil 50-Persentil 75-Persentil 100-Persentil 0-persentil 25-Persentil 50-Persentil 75-Persentil 100-Persentil 1 0,40 3,12 7,31 18,77 165,97 0,17 0,17 0,17 1,58 128,37 2 0,70 4,37 10,17 27,23 126,13 0,17 0,17 0,17 1,68 88,53 3 0,75 4,28 10,73 36,42 123,32 0,17 0,17 0,17 2,34 85,72 4 0,75 4,11 8,32 18,87 104,90 0,17 0,17 0,17 0,74 67,30 5 0,73 3,45 6,42 16,40 121,44 0,17 0,17 0,17 0,82 83,84 6 0,47 3,53 7,74 23,92 174,29 0,17 0,17 0,17 0,75 136,69 7 0,45 3,02 6,12 14,22 78,56 0,17 0,17 0,17 0,65 42,70 8 0,42 2,43 5,46 9,61 126,94 0,17 0,17 0,17 1,57 89,34 9 0,59 2,62 4,89 13,94 115,40 0,17 0,17 0,28 0,97 77, ,70 3,46 6,38 18,85 81,36 0,17 0,17 0,17 0,59 43, ,56 3,31 6,97 13,83 83,39 0,17 0,17 0,17 0,65 47, ,68 3,62 8,25 15,00 98,05 0,17 0,17 0,17 0,84 60, ,52 5,23 9,44 16,93 78,16 0,17 0,17 0,17 0,33 41, ,24 7,62 12,30 22,44 94,98 0,17 0,17 0,17 0,17 57, ,99 8,01 13,42 22,61 101,96 0,17 0,17 0,17 0,17 64, ,54 10,34 16,43 26,53 80,88 0,17 0,17 0,17 0,17 43, ,82 11,66 21,13 34,55 106,04 0,17 0,17 0,17 0,21 68, ,45 11,71 19,04 34,50 114,88 0,17 0,17 0,17 2,06 77, ,30 10,63 16,93 27,93 86,58 0,17 0,17 0,17 0,17 48, ,90 7,43 10,91 19,94 80,62 0,17 0,17 0,17 0,17 43, ,22 6,57 9,86 18,20 83,13 0,17 0,17 0,17 0,17 45, ,14 5,99 8,07 14,50 73,90 0,17 0,17 0,17 0,17 36, ,40 5,55 7,00 10,57 75,28 0,17 0,17 0,17 0,17 37, ,11 5,25 6,53 9,74 95,19 0,17 0,17 0,17 0,17 58, ,47 4,70 6,10 10,76 66,17 0,17 0,17 0,17 0,17 30, ,01 4,32 6,00 9,31 89,75 0,17 0,17 0,17 0,17 52, ,70 4,54 5,60 7,58 150,54 0,17 0,17 0,17 0,17 112, ,41 4,39 5,51 8,85 88,11 0,17 0,17 0,17 0,17 50, ,54 4,47 5,59 7,60 37,30 0,17 0,17 0,17 0,17 7, ,62 4,47 5,53 7,74 54,87 0,17 0,17 0,17 0,17 17, ,02 4,58 5,63 7,57 73,85 0,17 0,17 0,17 0,17 38, ,54 4,64 5,66 10,37 122,46 0,17 0,17 0,17 0,17 84, ,46 4,68 6,98 18,57 97,80 0,17 0,17 0,17 0,17 60, ,86 4,83 6,77 11,18 58,76 0,17 0,17 0,17 0,17 24, ,02 4,97 6,54 14,89 69,44 0,17 0,17 0,17 0,17 31, ,40 5,25 6,71 15,80 120,61 0,17 0,17 0,17 0,17 83, ,08 5,58 7,68 17,46 88,04 0,17 0,17 0,17 0,17 50, ,89 5,92 9,37 22,62 124,10 0,17 0,17 0,17 0,17 86, ,78 6,22 10,38 27,41 283,83 0,17 0,17 0,17 0,18 246, ,25 6,07 11,98 31,93 152,57 0,17 0,17 0,17 2,05 114, ,65 7,06 12,55 32,76 158,32 0,17 0,17 0,17 2,76 120, ,91 5,77 9,83 28,24 300,17 0,17 0,17 0,17 3,49 262, ,26 5,93 13,94 40,80 150,58 0,17 0,17 0,17 5,98 112, ,95 8,01 16,40 44,07 176,57 0,17 0,17 0,17 7,74 138, ,62 7,45 15,43 38,02 150,01 0,17 0,17 0,17 5,62 112, ,71 7,39 14,19 34,45 170,17 0,17 0,17 0,17 1,53 132, ,91 6,05 11,02 32,59 156,99 0,17 0,17 0,17 4,54 119, ,12 6,00 13,50 36,85 180,00 0,17 0,17 0,17 4,28 142, ,21 5,65 11,51 31,69 168,88 0,17 0,17 0,17 1,98 131, ,07 6,01 10,80 22,25 132,37 0,17 0,17 0,17 0,51 94, ,29 4,38 8,51 18,71 139,73 0,17 0,17 0,17 0,25 102, ,49 3,68 10,01 28,97 145,58 0,17 0,17 0,17 2,35 107,98 C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 16/18

4 Figur 19 Beregnet vannføring før og etter utbygging, rett nedstrøms inntak, i et tørt år (1996), et middels år (2005) og et vått år (1990). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 15/18

5 Figur 18 Vannføringen i Rafossen, rett nedstrøms inntak ( ), daglige verdier før og etter utbygging. Minimumsvannføringer (0-persentil) øverst, medianvannføringer i midten og maksimumsvannføringer (100-persentil) nederst. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 14/18

6 4.1.1 Nedstrøms inntaket i Rafossen Disse forutsetninger gir følgende resultater rett nedstrøms inntaket: I snitt vil vannføringen bli redusert fra m³/s til 5,36 m³/s, eller til 28,3 % av dagens vannføring. Størst volummessige reduksjon vil oppstå i perioder på vår og sen høst. I Tabell 3 og Figur 17 er månedsmiddelvannføringene vist før og etter utbygging. Konsekvensene av tiltaket på minimums-, median- og maksimumsvannføringer er vist i Figur 18, mens Figur 19 viser forholdene i de tre typiske årene. Tabell 4 viser antall dager med vannføring større enn maksimal slukeevne og antall dager med mindre enn minste slukeevne tillagt planlagt minstevannføring. Tabell 5 viser karakteristiske ukesverdier før og etter tiltak. Tabell 3 Rafossen nedstrøms inntak. Månedsmiddelvannføringer ( ) i m³/s før og etter tiltak. Måned Før Etter % av eksisterende vannføring Januar 20,21 6,43 31,8 % Februar 16,19 5,34 33,0 % Mars 13,65 2,78 20,4 % April 21,61 3,33 15,4 % Mai 20,11 3,49 17,4 % Juni 10,95 1,53 13,9 % Juli 9,84 1,75 17,8 % August 13,07 2,50 19,1 % September 20,01 6,10 30,5 % Oktober 28,17 10,98 39,0 % November 29,62 11,22 37,9 % Desember 23,85 8,90 37,3 % Middel 18,93 5,36 28,3 % Figur 17 Månedsmiddelvannføringer ( ) i m³/s før og etter tiltak. Tabell 4 Antall dager med tilsig større enn maksimal slukeevne og mindre enn minste slukeevne tillagt planlagt minstevannføring Antall dager med vannføring > maksimal slukeevne Antall dager med vannføring < planlagt minstevannføring + minste slukeevne Tørt år (1996) Middels år (2005) Vått år (1990) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 13/18

7 4 HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK 4.1 Konsekvenser for vannføringsforhold Vannføringen vil som en følge av tiltaket bli redusert på en om lag 350 m lang strekning, Rafossen, som vist i Figur 16. De hydrologiske konsekvensene blir vist for et punkt rett nedstrøms inntaket. Strekningen er for kort til at det er hensiktsmessig å snakke om et restfeltbidrag mellom inntak og utløp. Nedstrøms utløpet vil vassdraget være upåvirket av dette tiltaket. Figur 16 Kartskisse over planlagt tiltak. Berørt elvestrekning er merket rød. Planlagt maks slukeevne i kraftverket er oppgitt til 37,6 m³/s med en nedre grense på 2,3 m³/s. Som minstevannføring er i disse vurderingene benyttet 3,7 m 3 /s over i perioden 1. mai til 30. oktober og 1,3 m 3 /s vinterstid i perioden 1. oktober til 30. april. Det benyttes ikke magasin for regulering, og tilsiget er derfor ikke redistribuert i tid. For å beskrive vannføringsforholdene er måneds- og årsmiddelverdier oppgitt. Videre er karakteristiske verdier vist i diagrammer på døgnbasis og som ukesverdier i tabell. De karakteristiske verdiene er: 100 % (største verdi) 50 % (Median, 50 % av verdiene er større og 50 % er mindre) 0 % (minste verdi) Det er plukket ut tre typiske år, et tørt år (1996), et år med midlere forhold (2005) og et vått år (1990). Det er viktig å være klar over at selv om for eksempel 1996 i sum var et tørt år, betyr ikke dette at det var lave vannføringer gjennom hele året, tilsvarende gjelder for middelåret 2005 og det våte året C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 12/18

8 3.7 Varighetskurve, slukeevne og sum lavere Varighetskurven er en sortering av vannføringene etter størrelse og angir hvor stor del av tiden, angitt i %, vannføringene har vært større enn en viss verdi. Kurven for slukeevne viser hvor stor del av den totale vannmengde (angitt i prosent) kraftverket kan utnytte, avhengig av den maksimale kapasiteten i turbinen (i prosent av middelavløpet). Kurven for sum lavere", viser hvor stor del av vannmengden (angitt i prosent) som vil gå tapt når vannføringen underskrider lavest mulig driftsvannføring i kraftverket. Figur 14 Varighet av vannføringer i prosent av tiden (verdier i m³/s) Figur 15 Varighet av vannføringer i prosent av tiden (verdier i % av middelavløp), verdier for slukeevne og sum lavere er gitt i % av total vannmengde. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 11/18

9 Persentil Vintersesong ( ) Midlere 5-Persentil for vintersesongen ( ) er beregnet til 1,6 m³/s. 5-Persentil er plottet over perioden, sammen med minimums- maksimums- og medianverdien i Figur 12. Varighetskurve for vintersesongen er vist i Figur 13. Figur 12 Persentiler for vintersesongen ( ) Figur 13 Varighetskurve for vintersesongen ( ) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 10/18

10 3.6 Sesongmessige lavvannføringer Persentil Sommersesong ( ) Midlere 5-Persentil for sommersesongen ( ) er beregnet til 3,02 m³/s. 5-Persentil er plottet over perioden, sammen med minimums- maksimums- og medianverdien i Figur 10. Varighetskurve for sommersesongen er vist i Figur 11. Figur 10 Persentiler for sommersesongen ( ) Figur 11 Varighetskurve for sommersesongen ( ) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 9/18

11 Figur 8 Midlere/median og minimumsvannføringer over dataperioden. Verdier i m 3 /s. Figur 9 Daglig maksimalvannføring i løpet av dataperioden. Verdier i m 3 /s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 8/18

12 3.4 Årsmidler Det er også utarbeidet årsmiddeldiagram for beregnet serie, vist i Figur 6. Verdier er i m³/s. Figur 6 Årsmidler for perioden for beregnet tilsigsserie. 3.5 Persentiler Vassdraget er et lite utpreget innlandsfelt med høy avrenning i smeltesesongen på våren, lavere sommervannføring og høstflommer men er såpass kystpåvirket at flommer kan forekomme året rundt. Typiske persentil-plott er vist i Figur 7 til Figur 9. Figur 7 5, 25, 50 og 75 persentilen (Verdier i m³/s). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 7/18

13 3.2 Tilsigsserie Tilsigsserien til inntaket for Rafossen kraftverk består av observert avløp fra VM Stegemoen 1971 til og med 2009, totalt 39 år. Figur 5 Utarbeidet tilsigsserie 3.3 Statistiske parametere Det er utarbeidet en del generell statistikk for tilsigsserien: som vist i tabell og figurer nedenfor. Stasjon/nedbørfelt Rafossen kraftverk Midlere spesifikk avrenning (NVEs avrenningskart) Midlere spesifikk avrenning (Tilsigsserie) Feltstørrelse (km²) Største tilgjengelige tilsig (m³/s) Midlere tilgjengelig tilsig (m³/s) Minste tilgjengelige tilsig (m³/s) Alminnelig lavvannføring (m³/s) 56,21 55,37 342,16 514,2 18,95 0,18 - (1) (1) Alminnelig lavvannføring blir beregnet ved først å sortere hvert enkelte års vannføringsverdier. Fra den sorterte årsserie blir vannføring nummer 350 tatt ut. Disse vannføringene danner en ny serie som igjen sorteres. Av denne serien blir den laveste tredjedelen fjernet, og alminnelig lavvannføring er den laveste gjenværende verdien. Alminnelig lavvannsføring beregnes for naturlige nedbørfelt og vil av den grunn være irrelevant for dette punktet da en stor del av vassdraget oppstrøms er fraført. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 6/18

14 3 HYDROLOGISK DATAGRUNNLAG 3.1 Hydrometri Det eksisterer i dette tilfellet direkte observasjoner av avløpet i nedbørfeltet. Vannmerket Stegemoen er lokalisert straks ovenfor planlagt inntak og gir sammen med observasjoner av flomtap over dammen i Homstølvatn fra VM 25.6 Homstøl ndf. et meget godt bilde av det naturlige tilsiget til det planlagte inntaket. Plassering av stasjonene er vist i Figur 3 og plott av vannføringen i perioden er vist samlet i Figur 4 for VM Stegemoen og flomtapene over dammen Homstølvatn (måledata fra VM 25.6 Homstøl. Figur 3 Plassering av benyttede avløpstasjoner i området. Avløpet ved målestasjonene er beregnet fra observerte data og sammenlignet med NVEs normalavrenningskart. Observert middelavløp ved stasjonen etter 1990 ligger noe høyere enn NVEs avrenningskart i perioden men noe lavere i perioden Sett over hele perioden er midlere vannføring beregnet til 18,94 m 3 /s. Figur 4 Observert vannføring ved VM 25.6 Homstøl ndf og VM Stegemoen for årene Verdier i m 3 /s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 5/18

15 Figur 1 Naturlig nedbørfelt til Rafossen Figur 2 Uregulert nedbørfelt til Rafossen Tabell 1 Nedbørfeltparametere NAVN Areal Innsjø Innsjø Skog Skog Minste Høyde Midlere Høyde Max Høyde km² km² % km² % (m.o.h.) (m.o.h.) (m.o.h.) Inntaksfelt - Rafossen 342, , ,5 125, Tabell 2 Avrenningsparametere NAVN Spesifikk avrenning i l/s/km² NVEs avrenningskart Midlere avrenning i mm pr. år Q mid i m³/s Inntaksfelt - Rafossen 56, ,23 C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 4/18

16 1 INNLEDNING SWECO Grøner har etter forespørsel utarbeidet tilsigsserie samt utvalgte nedbørsfelt- og hydrologiske parametere for planlagt regulert nedbørfelt med inntak ved Rafossen i Kvinavassdraget. Planen er å utnytte fallet på 45 meter mellom Stegemoen-bassenget og det nedenforliggende Rafoss-bassenget. En 350 meter lang strekning av elven, selve Rafossen, vil bli påvirket av tiltaket. Tiltaket er plassert 2,6 km oppstrøms eksisterende kraftverk i Trælandsfoss. Det er utredet for ett hovedalternativ. Notatet beskriver nødvendig hydrologi for teknisk planlegging og gir all nødvendig informasjon etterspurt fra NVE i forbindelse med dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt. 2 OMRÅDEBESKRIVELSE Rafossen er en foss i nedre del av Kvina-vassdraget, lokalisert i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Nedbørfeltet strekker seg i tillegg over kommunene Sirdal, Åseral, Hægebostad og Flekkefjord i Vest-Agder og kommunene Valle og Bygland i Aust-Agder fylke. Det uregulerte nedbørsfelt ned til Rafossen er beregnet til 1146,74 km² ved planlagt inntak på 125,5 m.o.h. 805 km 2 av de øvre delene av nedbørfeltet overføres imidlertid til Tonstad Kraftverk fra inntak i Homstølvatn. I dette arealet inngår også overføringen fra Austøla og Geithombekken. De resterende 342 km 2 drenerer ned Kvina til det planlagt inntak ved Rafossen. I tillegg til tilsiget fra nedbørfeltet kan det innimellom komme bidrag fra flomtap over dammen i Homstølvatn og fra inntakene i Austøla og Geithombekken. Det totale naturlige nedbørfeltet til Rafossen er vist i Figur 1 og nedbørfeltet nedstrøms overføringen til Tonstad er vist i Figur 2. Det er ingen spesiell usikkerhet knyttet til fastsettelse av nedbørfeltgrensene. Hele nedbørfeltet er i dag allerede påvirket av regulering og har overføringer inn og ut av vassdraget. Inntaksfeltet, dvs nedbørfeltet nedstrøms overføringen til Tonstad, strekker seg mellom 625/990 m.o.h. Detaljer for nedbørfeltet er beskrevet i tabellene nedenfor. Vassdraget ligger hovedsakelig sørvendt. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 3/18

17 RAPPORT SWECO NORGE Deres ref.: Vår ref.: Hydrologi Dato: Til: Sira-Kvina kraftselskap Fra: Kjetil Sandsbråten TEKNISK HYDROLOGI OG VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK RAFOSSEN KRAFTVERK 1 Innledning Områdebeskrivelse Hydrologisk datagrunnlag Hydrometri Tilsigsserie Statistiske parametere Årsmidler Persentiler Sesongmessige lavvannføringer Varighetskurve, slukeevne og sum lavere Hydrologiske konsekvenser av planlagt tiltak Konsekvenser for vannføringsforhold Beregning av nyttbar vannmengde til produksjon ved hjelp av hydrologiske data Vanntemperatur, isforhold og lokalklima Grunnvann, flom og erosjon Ferskvannsressurser Referanser...18 SWECO NORGE AS Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: Kjetil Sandsbråten Telefon direkte: Telefaks direkte: e-post: SW ECO Norge AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

18 Sira-Kvina kraftselskap RAFOSSEN KRAFTVERK TEKNISK HYDROLOGI VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Vannføringsmålinger Kjetil Arne Vaskinn SWECO Norge Hydrologi / tilsig generelt Hydrologisk grunnlag for prosjektering av småkraftverk 1. Spesifikk avrenning 2.

Detaljer

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA Brukerveiledning NVE September 2015 1 Innhold Om NEVINA... 3 Kartlagliste... 6 Lavvannskartberegning... 8 Fremgangsmåte

Detaljer

Planlegging av småkraftverk

Planlegging av småkraftverk Planlegging av småkraftverk Småkraftdagene 2010 Henning Tjørhom Småkraftkonsult as Haugesund 18. mars 2010 Generelt Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som ledere fram til ferdig kraftverk Det

Detaljer

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold Agder Energi Produksjon FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 141281-1 141281 05.02.2008 Oppdragsnavn: Fennefoss kraftverk fagrapport hydrologi

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Småkraft og klimaendringer Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Min plan Hva tror vi om fremtiden? Konsekvenser for planlegging av småkraftverk Hva tror vi om fremtiden? Forskjeller

Detaljer

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling.

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Namdalseid kommune ønsker å kartlegge interessen for utbygging i Statlandvassdraget. Namdalseid Kommune inviterer aktuelle utbyggere

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Utarbeidet av: Mars 2011 FORORD Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til planog bygningslovens kap. VII-a

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET ( Versjon 1.2 pr 6. april 2011 ) HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET Evaluering av representative serier. Beregning av normalavløp og virkninger. Kompenserende tiltak. Prosjekt 20052 Revisjon

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

Lavvannskart Brukerveiledning

Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai 2011 1 Innhold Om Lavvannskartet... 3 Lagliste... 6 Liste over verktøy... 8 Lavvannskartberegning... 9 Hjelpefunksjon... 9 Målestokk

Detaljer

Skagerak Kraft AS. Vinda kraftverk. Fagrapport hydrologi. 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526

Skagerak Kraft AS. Vinda kraftverk. Fagrapport hydrologi. 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526 Skagerak Kraft AS Vinda kraftverk Fagrapport hydrologi 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526 Oppdragsnummer : 5133526 Vinda kraftverk Fagrapport Hydrologi Versj. nr : J-03 J-03 05.11.2013 Endelig rapport J.Lancaster

Detaljer

GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE

GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE Søknad om konsesjon Rev. 12.9.2013 NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref: Vår Ref: Vår saksbehandler: Dato:

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner

KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner OPPDRAGSGIVER IVAR IKS EMNE HYDROLOGI M.M. DATO: 9. OKTOBER 215 DOKUMENTKODE: 615159 TVF RAP 1 Med mindre

Detaljer

Holdøla kraftverk. Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland. Søknad om konsesjon

Holdøla kraftverk. Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland. Søknad om konsesjon Holdøla kraftverk Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland Søknad om konsesjon Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer og følger for hydrologiske forhold Stein Beldring HM Resultater fra prosjektene Climate and Energy (2004-2006) og Climate and Energy Systems (2007-2010):

Detaljer

Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk

Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk Sist endret: 07.05.2013 Eksempel på søknadsbrev NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 07.05.2013 Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk Xxxx ønsker å utnytte vannfallet

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold

Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold 1 Generelt... 2 1.1 Elsertifikatberettigede tiltak... 2 1.2 Søknaden... 2 2 Data som skal oppgis... 3 3 Hvordan beregne

Detaljer

Vestsideelvene i Jostedalen

Vestsideelvene i Jostedalen Vestsideelvene i Jostedalen Virkninger på vanntemperatur og isforhold Ånund Sigurd Kvambekk 12 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Vestsideelvene i Jostedalen Virkninger på vanntemperatur- og isforholdene

Detaljer

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi)

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Kontrollert av: Kjetil Sandsbråten NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Oslo Dam Saggrenda

Detaljer

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk FoU Miljøbasert vannføring Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk 1 2 Vannføring (m 3 /s) Vannføring i elva ovenfor utløp fra kraftverket - slukeevne 200%,"middels år" 1977 10,0 9,0 8,0 Før

Detaljer

Melding om utbygginsplanlegging for: Overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn

Melding om utbygginsplanlegging for: Overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn Melding om utbygginsplanlegging for: Overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Formålet med meldingen og forslag til utredningsprogram... 5 1.2 Beskrivelse av Sira

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND

ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND REGINE enhet 051.3A4C Søknad om konsesjon Utarbeidet av: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Småkraft AS Postboks 7050,

Detaljer

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Småkraft prosessen Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Utvikling av eit småkraft projekt Forprosjekt Organisering av rettar og selskap Konsesjonssøknad eller melding Konsesjon? Finansiering Sal av kraft Planlegging

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Lyse Produksjon AS. Juni 2013

Lyse Produksjon AS. Juni 2013 Lyse Produksjon AS 5013215 Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene hydrologi, vanntemperatur og isforhold, vannkvalitet og forurensning, sedimentering og erosjon

Detaljer

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Sølvi Amland og Erik Holmqvist Sverre Husebye Dato: 27.08.2013 Saksnr.: NVE 200903388-9 Arkiv: Kopi: EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due,

Detaljer

TRONGFOSS KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING. Steinkjer, mars 2012 NTE Energi AS

TRONGFOSS KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING. Steinkjer, mars 2012 NTE Energi AS TRONGFOSS KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING Steinkjer, mars 2012 NTE Energi AS 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 7 1.1 Generelt... 7 1.2 Geografisk plassering av tiltaket... 7 1.3

Detaljer

1 Innledning...3. 2 Beskrivelse av tiltaket...9

1 Innledning...3. 2 Beskrivelse av tiltaket...9 Innhold 1 Innledning...3 1.1 Om søkeren... 3 1.2 Begrunnelse for tiltaket... 3 1.3 Geografisk plassering av tiltaket... 4 1.4 Dagens situasjon og eksisterende inngrep.... 4 1.5 Sammenligning med øvrige

Detaljer

Aktuelle vannforsyningsløsninger kommunedelplan Tømmernes

Aktuelle vannforsyningsløsninger kommunedelplan Tømmernes Norconsult AS Sjøgata 39, NO-9008 Tromsø Pb. 228, NO-9253 Tromsø Notat nr.: 1 Tel: +47 77 66 70 80 Fax: +47 77 66 70 90 Oppdragsnr.: 5131700 Til: Norconsult AS v/snorre Navjord Fra: Yngve Johansen Dato:

Detaljer

Søknad om konsesjon for bygging av Saltdalelva kraftverk Tromsø kommune Troms fylke

Søknad om konsesjon for bygging av Saltdalelva kraftverk Tromsø kommune Troms fylke Ambiente AS Nesnaveien 59 8614 Mo i Rana NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Mo i Rana den 5. mars 2007 Søknad om konsesjon for bygging av Saltdalelva kraftverk Tromsø

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Behov for vannslipp i øvre Surna og temperaturavhenging vekst av fisk i nedre Surna DATO 2013-10-21

Behov for vannslipp i øvre Surna og temperaturavhenging vekst av fisk i nedre Surna DATO 2013-10-21 SINTEF Energi AS Postadresse: Postboks 4761 Sluppen 7465 Trondheim Notat Behov for vannslipp i øvre og temperaturavhenging vekst av fisk i nedre Sentralbord: 73597200 Telefaks: 73597250 energy.research@sintef.no

Detaljer

Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss. Konsesjonssøknad. for. Geitåni kraftverk. Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune

Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss. Konsesjonssøknad. for. Geitåni kraftverk. Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss Konsesjonssøknad for Geitåni kraftverk Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune 1 Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss Innhald 1. Innleiing...4 1.1. Om søkjaren:...

Detaljer

Sira-Kvina kraftselskap. Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp

Sira-Kvina kraftselskap. Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp Sira-Kvina kraftselskap Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp rao4n 2008-01-23 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn for skisseprosjektet... 4 1.2 Utarbeide tegninger for skisseprosjektet...

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 568221-7/2007 568221 30.03.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk Kunde: HelgelandsKraft AS for Øvre Forsland

Detaljer

SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP DA

SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP DA SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP DA Søknad om bygging av RAFOSS KRAFTVERK med integrert laksetrapp Kvinesdal kommune Sammendrag Kvinavassdraget har vært berørt av utbygging allerede fra den store Sira-Kvina utbyggingen

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

Kraftutbygging i Tokagjelet

Kraftutbygging i Tokagjelet Kraftutbygging i Tokagjelet En orientering om grunneiernes planer for bygging av vannkraftverk i samarbeid med Fjellkraft AS 1 Foto: Geir Helge Johnsen Foto: FJELLKRAFT Foto: WILLEM MATHISEN Foto: LARS

Detaljer

Flomberegning for Sogndalselvi

Flomberegning for Sogndalselvi Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Sogndalselvi Turid-Anne Drageset 6 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Sogndalselvi (077.3Z) Flomsonekartprosjektet Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Galbmejohka historikk

Galbmejohka historikk 1 Galbmejohka historikk 2005-06: Miljøkraft Nordland og Statskog vurderer kraftpotensialet i Galbmejohka 2007: MKN engasjerer Sweco for å utrabeide forstudie og konsesjonssøknad. 2010: Konsesjonssøknad

Detaljer

Hydrologi i NVEs kartsystemer

Hydrologi i NVEs kartsystemer Hydrologi i NVEs kartsystemer NVE Atlas (http://atlas.nve.no ) NVEs hovedkartverktøy på internett NVE Atlas kom i ny drakt i 2011. Ny webteknologi gir en mer interaktiv brukeropplevelse. Største forbedring

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55 1 GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Innhold Brukseierforeningenes rolle i vassdragene Reguleringenes verdi Trusler mot reguleringene

Detaljer

Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag?

Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag? Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag? Hege Hisdal, E. Langsholt & T.Skaugen NVE, Seksjon for hydrologisk modellering Bakgrunn Ulike modeller Et eksempel Konklusjon 1 Bakgrunn: Hva skal vannføringsestimatene

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 08.10.2014 Vår ref.: 201004206-45 Arkiv: 312/021.Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eilif Brodtkorb NVEs innstilling - Søknad fra

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer

NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger

NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger NJFF-Rogaland Naturvernforbundet i Rogaland Årdal Elveeigarlag Postboks 313 Postboks 441, Sentrum 4137 Årdal i Ryfylke 4291 Kopervik 4002 Stavanger OED Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Sandnes 01.07.14 REVISJON

Detaljer

KLØFTBRUA KRAFT AS KLØFTBRUA KRAFTVERK I SØKNAD OM KONSESJON RENNEBU KOMMUNE, SØR TRØNDELAG (SUS)

KLØFTBRUA KRAFT AS KLØFTBRUA KRAFTVERK I SØKNAD OM KONSESJON RENNEBU KOMMUNE, SØR TRØNDELAG (SUS) KLØFTBRUA KRAFT AS (SUS) KLØFTBRUA KRAFTVERK I RENNEBU KOMMUNE, SØR TRØNDELAG SØKNAD OM KONSESJON OKTOBER 2011 KLØFTBRUA KRAFT AS KLØFTBRUA KRAFTVERK Søknad om konsesjon - endelig Side ii NVE Middeltunsgate

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Hege Hisdal Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn - NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Flom Skred NOU 2010:10

Detaljer

Vannstander i Rotvikvatnet, Salangen kommune, Troms Overføring av Sommarsetelva til Rotvikvatnet

Vannstander i Rotvikvatnet, Salangen kommune, Troms Overføring av Sommarsetelva til Rotvikvatnet Vannstander i Rotvikvatnet, Salangen kommune, Troms Overføring av Sommarsetelva til Rotvikvatnet Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Oppdragsrapport A nr 3 2004 Vannstander i Rotvikvatnet, Salangen

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Rapfossan kraftverk (vassdragsnr 138.3Z)

Rapfossan kraftverk (vassdragsnr 138.3Z) Rapfossan kraftverk (vassdragsnr 138.3Z) Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag Søknad om tillatelse til bygging og drift Steinkjer, august 2010 Altin Kraft AS NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD GJUVÅA KRAFTVERK

KONSESJONSSØKNAD GJUVÅA KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD GJUVÅA KRAFTVERK Desember 2012 Sammendrag Skagerak Kraft AS søker herved om nødvendige konsesjoner og tillatelser for bygging av Gjuvåa kraftverk i Hjartdal kommune. Gjuvåa kraftverk vil

Detaljer

Flomberegning for Vigga

Flomberegning for Vigga Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Vigga Erik Holmqvist 11 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Vigga (012.EBZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 11-2004 Flomberegning for

Detaljer

Stjernevatn kraftverk- konsesjonssøknad

Stjernevatn kraftverk- konsesjonssøknad - I kraft av naturen Alta Kommune Finnmark Fylke Vassdragsnr. 213.41 Stjernevatn kraftverk- konsesjonssøknad www.finnmarkkraft.no Finnmark Kraft AS Postboks 1500, 9506 Alta Mobil: + 47 474 87 723 E-post:

Detaljer

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement Skagerak Energi NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO POSTAORESSL SkagarakKraft AS Postbaks80 3904 Porigrunn Stargi 159 b 3915 Poragrunn SENTRAI RORD 35 93 50 00

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal

Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal Klimaendringer, effekter på flom og konsekvenser for dimensjoneringskriterier Hege Hisdal Foto: H.M. Larsen, NTB Scanpix Innhold Bakgrunn Klimaendringers effekt på flom Konsekvenser for dimensjonering

Detaljer

Vinda kraftverk. Fagutredning. Vanntemperatur, isforhold og lokalklima Grunnvann Geofaglige forhold Erosjon og sedimenttransport Skred

Vinda kraftverk. Fagutredning. Vanntemperatur, isforhold og lokalklima Grunnvann Geofaglige forhold Erosjon og sedimenttransport Skred Skagerak Kraft AS Vinda kraftverk Fagutredning Vanntemperatur, isforhold og lokalklima Grunnvann Geofaglige forhold Erosjon og sedimenttransport Skred 2013-12-09 Versj J-04 09.12.2013 Endelig rapport.

Detaljer

Flomberegninger i Hallingdalsvassdraget. Hemsedal, Gol og Nesbyen (012. CZ)

Flomberegninger i Hallingdalsvassdraget. Hemsedal, Gol og Nesbyen (012. CZ) lomberegninger i Hallingdalsvassdraget. Hemsedal, Gol og Nesbyen (012. CZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2001 Dokument nr 14 lomberegninger i Hallingdalsvassdraget. Hemsedal, Gol og Nesbyen (012.CZ).

Detaljer

5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s

5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s 5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s Følgende strategi er benyttet: Det tappes for effekt 2.5 MW (ca 18.8 m3/s) over følgende

Detaljer

Vassdragslaboratoriet NTNU Lars Jenssen

Vassdragslaboratoriet NTNU Lars Jenssen Vassdragslaboratoriet NTNU Lars Jenssen 1 Min plan.. Litt om Vassdragslaboratoriet Hvorfor vi måler og hva vi måler? Vanlige problem og konsekvenser Fremtidens måleoppgaver 2 Vassdragslaboratoriet - organisatorisk

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING JØLSTER OG FØRDE KOMMUNER, SOGN OG FJORDANE FYLKE NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 0301 Oslo Dato: 12.12.2013 Deres ref: NVE200904486-64 Søknad om konsesjon

Detaljer

Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven, Vågsøy kommune. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1136

Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven, Vågsøy kommune. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1136 Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven Vågsøy kommune. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1136 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven Vågsøy

Detaljer

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill NVE nve@nve.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 27.05.14 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), NJFF-Sogn og Fjordane

Detaljer

Optimalisering av vassdragsanleggene i Vik- vassdraget

Optimalisering av vassdragsanleggene i Vik- vassdraget Optimalisering av vassdragsanleggene i Vik- vassdraget Tore Hårvik, TrønderEnergi Kraft AS VTFs regionmøte Midt, 11.sept 2008 Tore Hårvik Studie 2003-2008 Bygg & Miljøteknikk (Masterstudie NTNU) Vann &

Detaljer

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft Prosjekter i Sulitjelma Eiere SulisKraft Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66% Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken og Valffarjohka

Detaljer

Fastsettingav konsekvensutredningsprogramfor planeneom overføringav Knabeånaog Sollisånatil Homstølvatn.

Fastsettingav konsekvensutredningsprogramfor planeneom overføringav Knabeånaog Sollisånatil Homstølvatn. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Sira Kvina Kraftselskap Postboks 38 4441 TONSTAD Vår dato: 1 0 FEB2014 Vår ref.: NVE 201003953-31 kv/emb Arkiv: 312/ 025.Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD FOR STORVASSKRÅGA KRAFTVERK

KONSESJONSSØKNAD FOR STORVASSKRÅGA KRAFTVERK KONSESJONSSØKNAD FOR STORVASSKRÅGA KRAFTVERK REGINE 163.1Z Prosjektområde BODØ KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Februar 2014 Storvasskråga kraftverk Søknad om konsesjon Side 3 av 42 Sammendrag Grunneierne planlegger

Detaljer

HØGAMORK KRAFTVERK. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

HØGAMORK KRAFTVERK. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning HØGAMORK KRAFTVERK I MADLANDSELVA Gjesdal kommune Februar 2014 Olje- og energidepartementet via NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 0301 Oslo Dato: 07.03.2014 Søknad om konsesjon for Høgamork kraftverk

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Innføring i REGINEs inndelingssystem

Innføring i REGINEs inndelingssystem Innføring i REGINEs inndelingssystem Etablert og vedlikehold av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Innledning REGINE (REGIster over NEdbørfelt) er den nasjonale databasen for nedbørfelt. Form

Detaljer

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga

Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga Eventuelle lokalklimaendringer i forbindelse med Hellelandutbygginga Jostein Mamen SAMMENDRAG Rapporten beskriver lokalklimaet i området. Generelt er det mildt og nedbørrikt. Inngrepene som vil bli gjort

Detaljer

Internt notat. Oppdatering av tilsigsserier med data for 2012. ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye

Internt notat. Oppdatering av tilsigsserier med data for 2012. ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye Dato: 8.8.2013 Saksnr.: NVE 200903388-8 Arkiv: Kopi: EA - Per Tore Jensen Lund, HHT Morten Nordahl

Detaljer

REVISJONSDOKUMENT. Folla-Vindølareguleringen Statkraft Energi AS MARS 2014

REVISJONSDOKUMENT. Folla-Vindølareguleringen Statkraft Energi AS MARS 2014 REVISJONSDOKUMENT Folla-Vindølareguleringen Statkraft Energi AS MARS 2014 Innholdfortegnelse: Innholdfortegnelse:... 1 1. Oversikt over gitte konsesjoner i vassdraget... 3 2. Omfang og virkeområde for

Detaljer