Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s."

Transkript

1 9 REFERANSER Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s. NVE 2007, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt, 5s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 18/18

2 5 BEREGNING AV NYTTBAR VANNMENGDE TIL PRODUKSJON VED HJELP AV HYDROLOGISKE DATA % av middelvannføringen Mill.m 3 Tilgjengelig vannmengde % Beregnet vanntap fordi vannføringen er større enn maks slukeevne 25.6 % Beregnet vanntap fordi vannføringen er mindre enn min slukeevne 1.2 % 7.33 Beregnet vanntap på grunn av slipp av minstevannføring 11.7 % Nyttbar vannmengde til produksjon 61.4 % VANNTEMPERATUR, ISFORHOLD OG LOKALKLIMA Vanntemperatur og lokalklima anses ikke å bli endret i særlig negativ grad av det planlagte tiltaket. Vanntemperaturen nedstrøms inntakene vil være noe lavere vinterstid og noe høyere om sommeren fordi den reduserte vannføringen på strekningen raskere vil tilpasses temperaturen i omgivelsene. Den berørte strekningen er imidlertid veldig kort og virkningen på temperaturen vil derfor være marginal. Tiltaket anses heller ikke å ha synderlig påvirkning på lokalklimaet, da endringene vil være små. 7 GRUNNVANN, FLOM OG EROSJON Tiltaket vil ikke føre til forverrede flomforhold. Flomforholdene på strekningen med fraført vann vil derimot bli noe redusert, mens flomforhold oppstrøms inntaket ikke vil bli påvirket. Det planlagte tiltaket anses ikke å ha noen varig effekt på forhold tilknyttet erosjon og sedimenttransport utover byggeperioden. 8 FERSKVANNSRESSURSER Kvina er allerede i dag en utnyttet ressurs. Nedbørfeltet er regulert til kraftverksdrift lenger opp- og nedstrøms, med overføringer ut av det naturlige nedbørfeltet. 1 Normalavløp (eller forventet gjennomsnittlig årlig avløp). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 17/18

3 Tabell 5 Karakteristiske ukesverdier før og etter tiltak Før tiltak Etter tiltak Uke 0-persentil 25-Persentil 50-Persentil 75-Persentil 100-Persentil 0-persentil 25-Persentil 50-Persentil 75-Persentil 100-Persentil 1 0,40 3,12 7,31 18,77 165,97 0,17 0,17 0,17 1,58 128,37 2 0,70 4,37 10,17 27,23 126,13 0,17 0,17 0,17 1,68 88,53 3 0,75 4,28 10,73 36,42 123,32 0,17 0,17 0,17 2,34 85,72 4 0,75 4,11 8,32 18,87 104,90 0,17 0,17 0,17 0,74 67,30 5 0,73 3,45 6,42 16,40 121,44 0,17 0,17 0,17 0,82 83,84 6 0,47 3,53 7,74 23,92 174,29 0,17 0,17 0,17 0,75 136,69 7 0,45 3,02 6,12 14,22 78,56 0,17 0,17 0,17 0,65 42,70 8 0,42 2,43 5,46 9,61 126,94 0,17 0,17 0,17 1,57 89,34 9 0,59 2,62 4,89 13,94 115,40 0,17 0,17 0,28 0,97 77, ,70 3,46 6,38 18,85 81,36 0,17 0,17 0,17 0,59 43, ,56 3,31 6,97 13,83 83,39 0,17 0,17 0,17 0,65 47, ,68 3,62 8,25 15,00 98,05 0,17 0,17 0,17 0,84 60, ,52 5,23 9,44 16,93 78,16 0,17 0,17 0,17 0,33 41, ,24 7,62 12,30 22,44 94,98 0,17 0,17 0,17 0,17 57, ,99 8,01 13,42 22,61 101,96 0,17 0,17 0,17 0,17 64, ,54 10,34 16,43 26,53 80,88 0,17 0,17 0,17 0,17 43, ,82 11,66 21,13 34,55 106,04 0,17 0,17 0,17 0,21 68, ,45 11,71 19,04 34,50 114,88 0,17 0,17 0,17 2,06 77, ,30 10,63 16,93 27,93 86,58 0,17 0,17 0,17 0,17 48, ,90 7,43 10,91 19,94 80,62 0,17 0,17 0,17 0,17 43, ,22 6,57 9,86 18,20 83,13 0,17 0,17 0,17 0,17 45, ,14 5,99 8,07 14,50 73,90 0,17 0,17 0,17 0,17 36, ,40 5,55 7,00 10,57 75,28 0,17 0,17 0,17 0,17 37, ,11 5,25 6,53 9,74 95,19 0,17 0,17 0,17 0,17 58, ,47 4,70 6,10 10,76 66,17 0,17 0,17 0,17 0,17 30, ,01 4,32 6,00 9,31 89,75 0,17 0,17 0,17 0,17 52, ,70 4,54 5,60 7,58 150,54 0,17 0,17 0,17 0,17 112, ,41 4,39 5,51 8,85 88,11 0,17 0,17 0,17 0,17 50, ,54 4,47 5,59 7,60 37,30 0,17 0,17 0,17 0,17 7, ,62 4,47 5,53 7,74 54,87 0,17 0,17 0,17 0,17 17, ,02 4,58 5,63 7,57 73,85 0,17 0,17 0,17 0,17 38, ,54 4,64 5,66 10,37 122,46 0,17 0,17 0,17 0,17 84, ,46 4,68 6,98 18,57 97,80 0,17 0,17 0,17 0,17 60, ,86 4,83 6,77 11,18 58,76 0,17 0,17 0,17 0,17 24, ,02 4,97 6,54 14,89 69,44 0,17 0,17 0,17 0,17 31, ,40 5,25 6,71 15,80 120,61 0,17 0,17 0,17 0,17 83, ,08 5,58 7,68 17,46 88,04 0,17 0,17 0,17 0,17 50, ,89 5,92 9,37 22,62 124,10 0,17 0,17 0,17 0,17 86, ,78 6,22 10,38 27,41 283,83 0,17 0,17 0,17 0,18 246, ,25 6,07 11,98 31,93 152,57 0,17 0,17 0,17 2,05 114, ,65 7,06 12,55 32,76 158,32 0,17 0,17 0,17 2,76 120, ,91 5,77 9,83 28,24 300,17 0,17 0,17 0,17 3,49 262, ,26 5,93 13,94 40,80 150,58 0,17 0,17 0,17 5,98 112, ,95 8,01 16,40 44,07 176,57 0,17 0,17 0,17 7,74 138, ,62 7,45 15,43 38,02 150,01 0,17 0,17 0,17 5,62 112, ,71 7,39 14,19 34,45 170,17 0,17 0,17 0,17 1,53 132, ,91 6,05 11,02 32,59 156,99 0,17 0,17 0,17 4,54 119, ,12 6,00 13,50 36,85 180,00 0,17 0,17 0,17 4,28 142, ,21 5,65 11,51 31,69 168,88 0,17 0,17 0,17 1,98 131, ,07 6,01 10,80 22,25 132,37 0,17 0,17 0,17 0,51 94, ,29 4,38 8,51 18,71 139,73 0,17 0,17 0,17 0,25 102, ,49 3,68 10,01 28,97 145,58 0,17 0,17 0,17 2,35 107,98 C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 16/18

4 Figur 19 Beregnet vannføring før og etter utbygging, rett nedstrøms inntak, i et tørt år (1996), et middels år (2005) og et vått år (1990). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 15/18

5 Figur 18 Vannføringen i Rafossen, rett nedstrøms inntak ( ), daglige verdier før og etter utbygging. Minimumsvannføringer (0-persentil) øverst, medianvannføringer i midten og maksimumsvannføringer (100-persentil) nederst. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 14/18

6 4.1.1 Nedstrøms inntaket i Rafossen Disse forutsetninger gir følgende resultater rett nedstrøms inntaket: I snitt vil vannføringen bli redusert fra m³/s til 5,36 m³/s, eller til 28,3 % av dagens vannføring. Størst volummessige reduksjon vil oppstå i perioder på vår og sen høst. I Tabell 3 og Figur 17 er månedsmiddelvannføringene vist før og etter utbygging. Konsekvensene av tiltaket på minimums-, median- og maksimumsvannføringer er vist i Figur 18, mens Figur 19 viser forholdene i de tre typiske årene. Tabell 4 viser antall dager med vannføring større enn maksimal slukeevne og antall dager med mindre enn minste slukeevne tillagt planlagt minstevannføring. Tabell 5 viser karakteristiske ukesverdier før og etter tiltak. Tabell 3 Rafossen nedstrøms inntak. Månedsmiddelvannføringer ( ) i m³/s før og etter tiltak. Måned Før Etter % av eksisterende vannføring Januar 20,21 6,43 31,8 % Februar 16,19 5,34 33,0 % Mars 13,65 2,78 20,4 % April 21,61 3,33 15,4 % Mai 20,11 3,49 17,4 % Juni 10,95 1,53 13,9 % Juli 9,84 1,75 17,8 % August 13,07 2,50 19,1 % September 20,01 6,10 30,5 % Oktober 28,17 10,98 39,0 % November 29,62 11,22 37,9 % Desember 23,85 8,90 37,3 % Middel 18,93 5,36 28,3 % Figur 17 Månedsmiddelvannføringer ( ) i m³/s før og etter tiltak. Tabell 4 Antall dager med tilsig større enn maksimal slukeevne og mindre enn minste slukeevne tillagt planlagt minstevannføring Antall dager med vannføring > maksimal slukeevne Antall dager med vannføring < planlagt minstevannføring + minste slukeevne Tørt år (1996) Middels år (2005) Vått år (1990) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 13/18

7 4 HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK 4.1 Konsekvenser for vannføringsforhold Vannføringen vil som en følge av tiltaket bli redusert på en om lag 350 m lang strekning, Rafossen, som vist i Figur 16. De hydrologiske konsekvensene blir vist for et punkt rett nedstrøms inntaket. Strekningen er for kort til at det er hensiktsmessig å snakke om et restfeltbidrag mellom inntak og utløp. Nedstrøms utløpet vil vassdraget være upåvirket av dette tiltaket. Figur 16 Kartskisse over planlagt tiltak. Berørt elvestrekning er merket rød. Planlagt maks slukeevne i kraftverket er oppgitt til 37,6 m³/s med en nedre grense på 2,3 m³/s. Som minstevannføring er i disse vurderingene benyttet 3,7 m 3 /s over i perioden 1. mai til 30. oktober og 1,3 m 3 /s vinterstid i perioden 1. oktober til 30. april. Det benyttes ikke magasin for regulering, og tilsiget er derfor ikke redistribuert i tid. For å beskrive vannføringsforholdene er måneds- og årsmiddelverdier oppgitt. Videre er karakteristiske verdier vist i diagrammer på døgnbasis og som ukesverdier i tabell. De karakteristiske verdiene er: 100 % (største verdi) 50 % (Median, 50 % av verdiene er større og 50 % er mindre) 0 % (minste verdi) Det er plukket ut tre typiske år, et tørt år (1996), et år med midlere forhold (2005) og et vått år (1990). Det er viktig å være klar over at selv om for eksempel 1996 i sum var et tørt år, betyr ikke dette at det var lave vannføringer gjennom hele året, tilsvarende gjelder for middelåret 2005 og det våte året C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 12/18

8 3.7 Varighetskurve, slukeevne og sum lavere Varighetskurven er en sortering av vannføringene etter størrelse og angir hvor stor del av tiden, angitt i %, vannføringene har vært større enn en viss verdi. Kurven for slukeevne viser hvor stor del av den totale vannmengde (angitt i prosent) kraftverket kan utnytte, avhengig av den maksimale kapasiteten i turbinen (i prosent av middelavløpet). Kurven for sum lavere", viser hvor stor del av vannmengden (angitt i prosent) som vil gå tapt når vannføringen underskrider lavest mulig driftsvannføring i kraftverket. Figur 14 Varighet av vannføringer i prosent av tiden (verdier i m³/s) Figur 15 Varighet av vannføringer i prosent av tiden (verdier i % av middelavløp), verdier for slukeevne og sum lavere er gitt i % av total vannmengde. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 11/18

9 Persentil Vintersesong ( ) Midlere 5-Persentil for vintersesongen ( ) er beregnet til 1,6 m³/s. 5-Persentil er plottet over perioden, sammen med minimums- maksimums- og medianverdien i Figur 12. Varighetskurve for vintersesongen er vist i Figur 13. Figur 12 Persentiler for vintersesongen ( ) Figur 13 Varighetskurve for vintersesongen ( ) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 10/18

10 3.6 Sesongmessige lavvannføringer Persentil Sommersesong ( ) Midlere 5-Persentil for sommersesongen ( ) er beregnet til 3,02 m³/s. 5-Persentil er plottet over perioden, sammen med minimums- maksimums- og medianverdien i Figur 10. Varighetskurve for sommersesongen er vist i Figur 11. Figur 10 Persentiler for sommersesongen ( ) Figur 11 Varighetskurve for sommersesongen ( ) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 9/18

11 Figur 8 Midlere/median og minimumsvannføringer over dataperioden. Verdier i m 3 /s. Figur 9 Daglig maksimalvannføring i løpet av dataperioden. Verdier i m 3 /s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 8/18

12 3.4 Årsmidler Det er også utarbeidet årsmiddeldiagram for beregnet serie, vist i Figur 6. Verdier er i m³/s. Figur 6 Årsmidler for perioden for beregnet tilsigsserie. 3.5 Persentiler Vassdraget er et lite utpreget innlandsfelt med høy avrenning i smeltesesongen på våren, lavere sommervannføring og høstflommer men er såpass kystpåvirket at flommer kan forekomme året rundt. Typiske persentil-plott er vist i Figur 7 til Figur 9. Figur 7 5, 25, 50 og 75 persentilen (Verdier i m³/s). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 7/18

13 3.2 Tilsigsserie Tilsigsserien til inntaket for Rafossen kraftverk består av observert avløp fra VM Stegemoen 1971 til og med 2009, totalt 39 år. Figur 5 Utarbeidet tilsigsserie 3.3 Statistiske parametere Det er utarbeidet en del generell statistikk for tilsigsserien: som vist i tabell og figurer nedenfor. Stasjon/nedbørfelt Rafossen kraftverk Midlere spesifikk avrenning (NVEs avrenningskart) Midlere spesifikk avrenning (Tilsigsserie) Feltstørrelse (km²) Største tilgjengelige tilsig (m³/s) Midlere tilgjengelig tilsig (m³/s) Minste tilgjengelige tilsig (m³/s) Alminnelig lavvannføring (m³/s) 56,21 55,37 342,16 514,2 18,95 0,18 - (1) (1) Alminnelig lavvannføring blir beregnet ved først å sortere hvert enkelte års vannføringsverdier. Fra den sorterte årsserie blir vannføring nummer 350 tatt ut. Disse vannføringene danner en ny serie som igjen sorteres. Av denne serien blir den laveste tredjedelen fjernet, og alminnelig lavvannføring er den laveste gjenværende verdien. Alminnelig lavvannsføring beregnes for naturlige nedbørfelt og vil av den grunn være irrelevant for dette punktet da en stor del av vassdraget oppstrøms er fraført. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 6/18

14 3 HYDROLOGISK DATAGRUNNLAG 3.1 Hydrometri Det eksisterer i dette tilfellet direkte observasjoner av avløpet i nedbørfeltet. Vannmerket Stegemoen er lokalisert straks ovenfor planlagt inntak og gir sammen med observasjoner av flomtap over dammen i Homstølvatn fra VM 25.6 Homstøl ndf. et meget godt bilde av det naturlige tilsiget til det planlagte inntaket. Plassering av stasjonene er vist i Figur 3 og plott av vannføringen i perioden er vist samlet i Figur 4 for VM Stegemoen og flomtapene over dammen Homstølvatn (måledata fra VM 25.6 Homstøl. Figur 3 Plassering av benyttede avløpstasjoner i området. Avløpet ved målestasjonene er beregnet fra observerte data og sammenlignet med NVEs normalavrenningskart. Observert middelavløp ved stasjonen etter 1990 ligger noe høyere enn NVEs avrenningskart i perioden men noe lavere i perioden Sett over hele perioden er midlere vannføring beregnet til 18,94 m 3 /s. Figur 4 Observert vannføring ved VM 25.6 Homstøl ndf og VM Stegemoen for årene Verdier i m 3 /s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 5/18

15 Figur 1 Naturlig nedbørfelt til Rafossen Figur 2 Uregulert nedbørfelt til Rafossen Tabell 1 Nedbørfeltparametere NAVN Areal Innsjø Innsjø Skog Skog Minste Høyde Midlere Høyde Max Høyde km² km² % km² % (m.o.h.) (m.o.h.) (m.o.h.) Inntaksfelt - Rafossen 342, , ,5 125, Tabell 2 Avrenningsparametere NAVN Spesifikk avrenning i l/s/km² NVEs avrenningskart Midlere avrenning i mm pr. år Q mid i m³/s Inntaksfelt - Rafossen 56, ,23 C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 4/18

16 1 INNLEDNING SWECO Grøner har etter forespørsel utarbeidet tilsigsserie samt utvalgte nedbørsfelt- og hydrologiske parametere for planlagt regulert nedbørfelt med inntak ved Rafossen i Kvinavassdraget. Planen er å utnytte fallet på 45 meter mellom Stegemoen-bassenget og det nedenforliggende Rafoss-bassenget. En 350 meter lang strekning av elven, selve Rafossen, vil bli påvirket av tiltaket. Tiltaket er plassert 2,6 km oppstrøms eksisterende kraftverk i Trælandsfoss. Det er utredet for ett hovedalternativ. Notatet beskriver nødvendig hydrologi for teknisk planlegging og gir all nødvendig informasjon etterspurt fra NVE i forbindelse med dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt. 2 OMRÅDEBESKRIVELSE Rafossen er en foss i nedre del av Kvina-vassdraget, lokalisert i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Nedbørfeltet strekker seg i tillegg over kommunene Sirdal, Åseral, Hægebostad og Flekkefjord i Vest-Agder og kommunene Valle og Bygland i Aust-Agder fylke. Det uregulerte nedbørsfelt ned til Rafossen er beregnet til 1146,74 km² ved planlagt inntak på 125,5 m.o.h. 805 km 2 av de øvre delene av nedbørfeltet overføres imidlertid til Tonstad Kraftverk fra inntak i Homstølvatn. I dette arealet inngår også overføringen fra Austøla og Geithombekken. De resterende 342 km 2 drenerer ned Kvina til det planlagt inntak ved Rafossen. I tillegg til tilsiget fra nedbørfeltet kan det innimellom komme bidrag fra flomtap over dammen i Homstølvatn og fra inntakene i Austøla og Geithombekken. Det totale naturlige nedbørfeltet til Rafossen er vist i Figur 1 og nedbørfeltet nedstrøms overføringen til Tonstad er vist i Figur 2. Det er ingen spesiell usikkerhet knyttet til fastsettelse av nedbørfeltgrensene. Hele nedbørfeltet er i dag allerede påvirket av regulering og har overføringer inn og ut av vassdraget. Inntaksfeltet, dvs nedbørfeltet nedstrøms overføringen til Tonstad, strekker seg mellom 625/990 m.o.h. Detaljer for nedbørfeltet er beskrevet i tabellene nedenfor. Vassdraget ligger hovedsakelig sørvendt. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 3/18

17 RAPPORT SWECO NORGE Deres ref.: Vår ref.: Hydrologi Dato: Til: Sira-Kvina kraftselskap Fra: Kjetil Sandsbråten TEKNISK HYDROLOGI OG VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK RAFOSSEN KRAFTVERK 1 Innledning Områdebeskrivelse Hydrologisk datagrunnlag Hydrometri Tilsigsserie Statistiske parametere Årsmidler Persentiler Sesongmessige lavvannføringer Varighetskurve, slukeevne og sum lavere Hydrologiske konsekvenser av planlagt tiltak Konsekvenser for vannføringsforhold Beregning av nyttbar vannmengde til produksjon ved hjelp av hydrologiske data Vanntemperatur, isforhold og lokalklima Grunnvann, flom og erosjon Ferskvannsressurser Referanser...18 SWECO NORGE AS Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: Kjetil Sandsbråten Telefon direkte: Telefaks direkte: e-post: SW ECO Norge AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

18 Sira-Kvina kraftselskap RAFOSSEN KRAFTVERK TEKNISK HYDROLOGI VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk

Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk Hva skjer? Antall MW GWh Gitt tillatelse, ikke bygd 433 1043 3251,8 Under bygging 45 195,2 610,4 80 Gruppering etter kostnad

Detaljer

scao. o isitro c ' 4.2t,

scao. o isitro c ' 4.2t, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Supplement til rapport " Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi"

Supplement til rapport  Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi NOTAT Notat nr.: 1 Oppdragsnr.: 5114507 Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Til: Trondheim kommune Fra: Norconsult ved Nina

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Vannføringsmålinger Kjetil Arne Vaskinn SWECO Norge Hydrologi / tilsig generelt Hydrologisk grunnlag for prosjektering av småkraftverk 1. Spesifikk avrenning 2.

Detaljer

Vaksvik og Kverve kraftverk - Beskrivelse av planendring

Vaksvik og Kverve kraftverk - Beskrivelse av planendring Vaksvik og Kverve kraftverk - Beskrivelse av planendring D02 15.12.2015 Fjernet adkomst til inntak fra nord MW MR RK D01 14.12.2015 For godkjennelse hos NVE MW MR RK REV. REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET

Detaljer

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA Brukerveiledning NVE September 2015 1 Innhold Om NEVINA... 3 Kartlagliste... 6 Lavvannskartberegning... 8 Fremgangsmåte

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Siktemålet med dette skjemaet er å dokumentere grunnleggjande hydrologiske forhold knytte til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal

Detaljer

Hydrologiske data til bruk for planlegging av overføring av Vestsideelvene (076.DZ), Luster kommune i Sogn og Fjordane

Hydrologiske data til bruk for planlegging av overføring av Vestsideelvene (076.DZ), Luster kommune i Sogn og Fjordane Hydrologiske data til bruk for planlegging av overføring av Vestsideelvene (076.DZ), Luster kommune i Sogn og Fjordane Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport

Detaljer

HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING, PRODUKSJONSSIMULERINGER

HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING, PRODUKSJONSSIMULERINGER GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING,

Detaljer

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold Agder Energi Produksjon FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 141281-1 141281 05.02.2008 Oppdragsnavn: Fennefoss kraftverk fagrapport hydrologi

Detaljer

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Vansjø og Mosseelva Lars-Evan Pettersson 3 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (003.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 3-2008 Flomberegning

Detaljer

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling.

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Namdalseid kommune ønsker å kartlegge interessen for utbygging i Statlandvassdraget. Namdalseid Kommune inviterer aktuelle utbyggere

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Planlegging av småkraftverk

Planlegging av småkraftverk Planlegging av småkraftverk Småkraftdagene 2010 Henning Tjørhom Småkraftkonsult as Haugesund 18. mars 2010 Generelt Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som ledere fram til ferdig kraftverk Det

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

BREIVIKELVA KRAFTVERK BEIARN KOMMUNE NORDLAND FYLKE

BREIVIKELVA KRAFTVERK BEIARN KOMMUNE NORDLAND FYLKE BREIVIKELVA KRAFTVERK BEIARN KOMMUNE NORDLAND FYLKE Oppr. søknad Revidert løsning Søknad om konsesjon Revidert (etter NVE/høringsinstanser- befaring) senhøstes 2012 Revisjon: Utarbeidet av Sweco Norge

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Hydrologiske data til bruk for planlegging av vannuttak og kraftverk

Hydrologiske data til bruk for planlegging av vannuttak og kraftverk Hydrologiske data til bruk for planlegging av vannuttak og kraftverk Bresjavassdraget, Lødingen kommune i Nordland Ingeborg Kleivane Beate Sæther 8 2007 O P P D R A G S R A P P O R T A Hydrologiske data

Detaljer

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Dato: 02.02.2016 Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen 01.02.2016 Kontrollert av: ilde Solaas 02.02.2016 For parsellen

Detaljer

Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier

Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier Hege Hisdal, Nils Kristian Orthe Bakgrunn Ulike lavvannsindekser Hvordan estimere i umålte felt? Lavvannskart Bakgrunn

Detaljer

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Småkraft og klimaendringer Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Min plan Hva tror vi om fremtiden? Konsekvenser for planlegging av småkraftverk Hva tror vi om fremtiden? Forskjeller

Detaljer

Vedlegg 1. Regionalt kart. Planendringssøknad Lussand Kraft

Vedlegg 1. Regionalt kart. Planendringssøknad Lussand Kraft Vedlegg 1 Regionalt kart Planendringssøknad Lussand Kraft Voss Energi, 23. april 2014 Vedlegg 1: Planendringssøknad Lussand Kraft Side 1 Stølselvi og Hedlerelvi ligg på Lussand ved Hardangerfjorden ca.

Detaljer

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå Statens Vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå RAPPORT Flomberegning Skjomen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144091 Kunde: Statens vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Flomberegning for Rauma (103.Z)

Flomberegning for Rauma (103.Z) Flomberegning for Rauma (103.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 8-2004 Flomberegning for Rauma (103.Z) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan Pettersson

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark DBC Arkitektur AS Flomvurdering Ål Folkepark RAPPORT Flomvurdering Ål Folkepark Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R01 142891 19.02.2009 Kunde: DBC Arkitektur AS ved Torstein Kaslegard Flomvurdering Ål folkepark

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET ( Versjon 1.2 pr 6. april 2011 ) HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET Evaluering av representative serier. Beregning av normalavløp og virkninger. Kompenserende tiltak. Prosjekt 20052 Revisjon

Detaljer

Skagerak Kraft AS. Vinda kraftverk. Fagrapport hydrologi. 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526

Skagerak Kraft AS. Vinda kraftverk. Fagrapport hydrologi. 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526 Skagerak Kraft AS Vinda kraftverk Fagrapport hydrologi 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526 Oppdragsnummer : 5133526 Vinda kraftverk Fagrapport Hydrologi Versj. nr : J-03 J-03 05.11.2013 Endelig rapport J.Lancaster

Detaljer

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Utarbeidet av: Mars 2011 FORORD Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til planog bygningslovens kap. VII-a

Detaljer

Flomberegning for Figgjo

Flomberegning for Figgjo Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Figgjo Lars-Evan Pettersson 15 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Figgjo (028.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 15-2003 Flomberegning

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

SØRÅNI, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE SØRÅNI KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET INSTALLASJON.

SØRÅNI, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE SØRÅNI KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET INSTALLASJON. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Oslo, 1. februar 2016 SØRÅNI, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE SØRÅNI KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET

Detaljer

Gjennomgang av tilsig og magasinvannstander i Uvdal i perioden

Gjennomgang av tilsig og magasinvannstander i Uvdal i perioden VEDLEGG 2 TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Beathe Furenes DATO: 26.02.2013 ANSVARLIG: POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

Hydrologiske data og analyser av virkninger i Straumvatnet ved økt vannuttak til settefisk

Hydrologiske data og analyser av virkninger i Straumvatnet ved økt vannuttak til settefisk Hydrologiske data og analyser av virkninger i Straumvatnet ved økt vannuttak til settefisk Sørfold kommune, Nordland Beate Sæther 7 2007 O P P D R A G S R A P P O R T A Hydrologiske data og analyser av

Detaljer

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold OPPDRAGSRAPPORT 1-87 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

Detaljer

Lavvannskart Brukerveiledning

Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai 2011 1 Innhold Om Lavvannskartet... 3 Lagliste... 6 Liste over verktøy... 8 Lavvannskartberegning... 9 Hjelpefunksjon... 9 Målestokk

Detaljer

Statskog Energi AS. Konsekvensutredning for Stordalen kraftverk, Storfjord Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Statskog Energi AS. Konsekvensutredning for Stordalen kraftverk, Storfjord Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Stordalen kraftverk, Storfjord Tema: Utarbeidet av: Mars 2015 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten

Detaljer

Flomberegning for Årdalselva

Flomberegning for Årdalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Årdalselva Lars-Evan Pettersson 14 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Årdalselva (033.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 14-2004 Flomberegning

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Sammenligning av regulert og uregulert flom i Sira- og Kvinavassdraget

Sammenligning av regulert og uregulert flom i Sira- og Kvinavassdraget Sira-Kvina kraftselskap Sammenligning av regulert og uregulert flom i Sira- og Kvinavassdraget Flommen desember 2015 Oppdragsnr.: 5009186 2016-10-20 Versjon: E02 Oppdragsgiver: Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk

Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk Sist endret: 07.05.2013 Eksempel på søknadsbrev NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 07.05.2013 Søknad om konsesjon for bygging av xxxx kraftverk Xxxx ønsker å utnytte vannfallet

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

KTV Notat nr. 52/2001

KTV Notat nr. 52/2001 KTV Notat nr. 52/2001 Til: Berørte parter Fra: Jonny Ødegård Sign.: Ansvarlig: Knut Gakkestad Sign.: Dato: 15.08.2001 Vår ref.: Arkiv: 511.4 Kopi: NVE 200105724-1 ktv1/joo Generell orientering om konsesjonsavgifter

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner

KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner KONSEKVENSUTREDNING Uttak av drikkevann fra Bjerkreimvassdraget i Bjerkreim og Gjesdal kommuner OPPDRAGSGIVER IVAR IKS EMNE HYDROLOGI M.M. DATO: 9. OKTOBER 215 DOKUMENTKODE: 615159 TVF RAP 1 Med mindre

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer og følger for hydrologiske forhold Stein Beldring HM Resultater fra prosjektene Climate and Energy (2004-2006) og Climate and Energy Systems (2007-2010):

Detaljer

Hydrologiske data til bruk for planlegging av kraftverk fra Damvannet i Simavika, (200.4), Tromsø kommune i Troms.

Hydrologiske data til bruk for planlegging av kraftverk fra Damvannet i Simavika, (200.4), Tromsø kommune i Troms. Hydrologiske data til bruk for planlegging av kraftverk fra Damvannet i Simavika, (200.4), Tromsø kommune i Troms. Utarbeidet av Lars Haugen Vann og avløp, Tromsø kommune larhau Side 1 26.03.2010 Innhold

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE

GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE Søknad om konsesjon Rev. 12.9.2013 NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref: Vår Ref: Vår saksbehandler: Dato:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel NOTAT OPPDRAG Blakkåga OPPDRAGSNUMMER 573913 OPPDRAGSLEDER Lars Erik Andersen OPPRETTET AV Are Sandø Kiel DATO 2.9.214 TIL Tore Bjørnå-Hårvik, Helgelandskraft KOPI TIL Sedimenttransport i Blakkåga Bakgrunn

Detaljer

Holdøla kraftverk. Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland. Søknad om konsesjon

Holdøla kraftverk. Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland. Søknad om konsesjon Holdøla kraftverk Holdøla, vassdragsnummer 036.H2 Odda kommune i Hordaland Søknad om konsesjon Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

Lyse Produksjon AS. Juni 2013

Lyse Produksjon AS. Juni 2013 Lyse Produksjon AS 5013215 Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene hydrologi, vanntemperatur og isforhold, vannkvalitet og forurensning, sedimentering og erosjon

Detaljer

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport 373 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-371-1 Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport: 373 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel.

Detaljer

HYDROLOGIBEREGNING VEDR. INNTAK AV VANN FRA VESLEBØLINGEN TIL SNØANLEGG

HYDROLOGIBEREGNING VEDR. INNTAK AV VANN FRA VESLEBØLINGEN TIL SNØANLEGG åsplan visk Til. Frr Norefjell Skisenter AS v/bjørn Viker Per Kraft D etc 2007-08-20 HYDROLOGIBEREGNING VEDR. INNTAK AV VANN FRA VESLEBØLINGEN TIL SNØANLEGG INNHOLD 1. Bakgrunn...1 2. Metode...1 3. Resultater...1

Detaljer

Øystese Kraft AS. Konsekvensutredning for Øystese kraftverk, Kvam herad. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Øystese Kraft AS. Konsekvensutredning for Øystese kraftverk, Kvam herad. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Øystese kraftverk, Kvam herad. Tema: Utarbeidet av: Januar 2012 FORORD Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til planog bygningslovens

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold

Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold Veileder om elsertifikater ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk Innhold 1 Generelt... 2 1.1 Elsertifikatberettigede tiltak... 2 1.2 Søknaden... 2 2 Data som skal oppgis... 3 3 Hvordan beregne

Detaljer

Vestsideelvene i Jostedalen

Vestsideelvene i Jostedalen Vestsideelvene i Jostedalen Virkninger på vanntemperatur og isforhold Ånund Sigurd Kvambekk 12 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Vestsideelvene i Jostedalen Virkninger på vanntemperatur- og isforholdene

Detaljer

Oppdatert referanseperiode for kraftproduksjon

Oppdatert referanseperiode for kraftproduksjon 03.07.2012 / NVE 200903388-6 Oppdatert referanseperiode for kraftproduksjon Innhold Bakgrunn... 1 Trender og klimaendringer... 1 Økt nedbør i Norge... 3 Klimaendringer og tilsig... 3 Ny referanseperiode

Detaljer

ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND

ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND REGINE enhet 051.3A4C Søknad om konsesjon Utarbeidet av: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Småkraft AS Postboks 7050,

Detaljer

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi)

Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Utarbeidet av: Jan-Petter Magnell NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Kontrollert av: Kjetil Sandsbråten NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde IV (flomhydrologi) Oslo Dam Saggrenda

Detaljer

Høring av revisjonsdokument for Sira- Kvina reguleringen i Sirdal og Kvinesdal kommuner

Høring av revisjonsdokument for Sira- Kvina reguleringen i Sirdal og Kvinesdal kommuner Kvinesdal kommune Høring av revisjonsdokument for Sira- Kvina reguleringen i Sirdal og Kvinesdal kommuner Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: S11 2007/1637 5762/2016 Tor Arne Eiken Saksnr:

Detaljer

VEDLEGG 1. Regionalt kart

VEDLEGG 1. Regionalt kart VEDLEGG 1 Regionalt kart VEDLEGG 1: Regionalt kart Helgåa Helgåa Figur 1.1: Regionalt kart der prosjektområdet er avmerket. I VEDLEGG 2 Regionalt kart VEDLEGG 2: Oversiktskart Figur 2.1: Oversiktskart,

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden NOTAT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 14293002 04.05.2016 Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden Flom- og vannlinjeberegning ved Uberg bru, Vegårshei kommune Sammendrag: I forbindelse med planlegging

Detaljer

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk FoU Miljøbasert vannføring Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk 1 2 Vannføring (m 3 /s) Vannføring i elva ovenfor utløp fra kraftverket - slukeevne 200%,"middels år" 1977 10,0 9,0 8,0 Før

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord

Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Bygland kommune Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Vurdering effekten av et tredje løp på flomvannstandene i Åraksfjord 2015-03-27 Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Vurdering effekten

Detaljer

Flomberegning for Valldøla

Flomberegning for Valldøla Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Valldøla Thomas Væringstad 5 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Valldøla (100.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr. 5-2005 Flomberegning

Detaljer

Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006

Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Ånund Sigurd Kvambekk 18 2006 O P P D R A G S R A P P O R T A Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Oppdragsrapport

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Svensk-norsk workshop om hydromorfologi 10.12.2015 Om NVE NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: 5111447:01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5111447 Til: Kenth Paul Opheim Fra: Daniel

Detaljer

Melding om utbygginsplanlegging for: Overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn

Melding om utbygginsplanlegging for: Overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn Melding om utbygginsplanlegging for: Overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Formålet med meldingen og forslag til utredningsprogram... 5 1.2 Beskrivelse av Sira

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 568221-7/2007 568221 30.03.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk Kunde: HelgelandsKraft AS for Øvre Forsland

Detaljer

Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss. Konsesjonssøknad. for. Geitåni kraftverk. Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune

Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss. Konsesjonssøknad. for. Geitåni kraftverk. Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss Konsesjonssøknad for Geitåni kraftverk Geitåni, Bolstadøyri, Voss kommune 1 Konsesjonssøknad Geitåni, Bolstadøyri Voss Innhald 1. Innleiing...4 1.1. Om søkjaren:...

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

Hydrologiske data og kvalitet

Hydrologiske data og kvalitet Hydrologiske data og kvalitet Av Erlend Moe Seksjonsleder hydrometri NVE Seminar: Kraftrelatert hydrologi, meteorologi og klima 18.9-2008 1 Hydra II Norges nasjonale hydrologiske database Egenutviklet

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer