Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s."

Transkript

1 9 REFERANSER Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s. NVE 2007, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt, 5s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 18/18

2 5 BEREGNING AV NYTTBAR VANNMENGDE TIL PRODUKSJON VED HJELP AV HYDROLOGISKE DATA % av middelvannføringen Mill.m 3 Tilgjengelig vannmengde % Beregnet vanntap fordi vannføringen er større enn maks slukeevne 25.6 % Beregnet vanntap fordi vannføringen er mindre enn min slukeevne 1.2 % 7.33 Beregnet vanntap på grunn av slipp av minstevannføring 11.7 % Nyttbar vannmengde til produksjon 61.4 % VANNTEMPERATUR, ISFORHOLD OG LOKALKLIMA Vanntemperatur og lokalklima anses ikke å bli endret i særlig negativ grad av det planlagte tiltaket. Vanntemperaturen nedstrøms inntakene vil være noe lavere vinterstid og noe høyere om sommeren fordi den reduserte vannføringen på strekningen raskere vil tilpasses temperaturen i omgivelsene. Den berørte strekningen er imidlertid veldig kort og virkningen på temperaturen vil derfor være marginal. Tiltaket anses heller ikke å ha synderlig påvirkning på lokalklimaet, da endringene vil være små. 7 GRUNNVANN, FLOM OG EROSJON Tiltaket vil ikke føre til forverrede flomforhold. Flomforholdene på strekningen med fraført vann vil derimot bli noe redusert, mens flomforhold oppstrøms inntaket ikke vil bli påvirket. Det planlagte tiltaket anses ikke å ha noen varig effekt på forhold tilknyttet erosjon og sedimenttransport utover byggeperioden. 8 FERSKVANNSRESSURSER Kvina er allerede i dag en utnyttet ressurs. Nedbørfeltet er regulert til kraftverksdrift lenger opp- og nedstrøms, med overføringer ut av det naturlige nedbørfeltet. 1 Normalavløp (eller forventet gjennomsnittlig årlig avløp). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 17/18

3 Tabell 5 Karakteristiske ukesverdier før og etter tiltak Før tiltak Etter tiltak Uke 0-persentil 25-Persentil 50-Persentil 75-Persentil 100-Persentil 0-persentil 25-Persentil 50-Persentil 75-Persentil 100-Persentil 1 0,40 3,12 7,31 18,77 165,97 0,17 0,17 0,17 1,58 128,37 2 0,70 4,37 10,17 27,23 126,13 0,17 0,17 0,17 1,68 88,53 3 0,75 4,28 10,73 36,42 123,32 0,17 0,17 0,17 2,34 85,72 4 0,75 4,11 8,32 18,87 104,90 0,17 0,17 0,17 0,74 67,30 5 0,73 3,45 6,42 16,40 121,44 0,17 0,17 0,17 0,82 83,84 6 0,47 3,53 7,74 23,92 174,29 0,17 0,17 0,17 0,75 136,69 7 0,45 3,02 6,12 14,22 78,56 0,17 0,17 0,17 0,65 42,70 8 0,42 2,43 5,46 9,61 126,94 0,17 0,17 0,17 1,57 89,34 9 0,59 2,62 4,89 13,94 115,40 0,17 0,17 0,28 0,97 77, ,70 3,46 6,38 18,85 81,36 0,17 0,17 0,17 0,59 43, ,56 3,31 6,97 13,83 83,39 0,17 0,17 0,17 0,65 47, ,68 3,62 8,25 15,00 98,05 0,17 0,17 0,17 0,84 60, ,52 5,23 9,44 16,93 78,16 0,17 0,17 0,17 0,33 41, ,24 7,62 12,30 22,44 94,98 0,17 0,17 0,17 0,17 57, ,99 8,01 13,42 22,61 101,96 0,17 0,17 0,17 0,17 64, ,54 10,34 16,43 26,53 80,88 0,17 0,17 0,17 0,17 43, ,82 11,66 21,13 34,55 106,04 0,17 0,17 0,17 0,21 68, ,45 11,71 19,04 34,50 114,88 0,17 0,17 0,17 2,06 77, ,30 10,63 16,93 27,93 86,58 0,17 0,17 0,17 0,17 48, ,90 7,43 10,91 19,94 80,62 0,17 0,17 0,17 0,17 43, ,22 6,57 9,86 18,20 83,13 0,17 0,17 0,17 0,17 45, ,14 5,99 8,07 14,50 73,90 0,17 0,17 0,17 0,17 36, ,40 5,55 7,00 10,57 75,28 0,17 0,17 0,17 0,17 37, ,11 5,25 6,53 9,74 95,19 0,17 0,17 0,17 0,17 58, ,47 4,70 6,10 10,76 66,17 0,17 0,17 0,17 0,17 30, ,01 4,32 6,00 9,31 89,75 0,17 0,17 0,17 0,17 52, ,70 4,54 5,60 7,58 150,54 0,17 0,17 0,17 0,17 112, ,41 4,39 5,51 8,85 88,11 0,17 0,17 0,17 0,17 50, ,54 4,47 5,59 7,60 37,30 0,17 0,17 0,17 0,17 7, ,62 4,47 5,53 7,74 54,87 0,17 0,17 0,17 0,17 17, ,02 4,58 5,63 7,57 73,85 0,17 0,17 0,17 0,17 38, ,54 4,64 5,66 10,37 122,46 0,17 0,17 0,17 0,17 84, ,46 4,68 6,98 18,57 97,80 0,17 0,17 0,17 0,17 60, ,86 4,83 6,77 11,18 58,76 0,17 0,17 0,17 0,17 24, ,02 4,97 6,54 14,89 69,44 0,17 0,17 0,17 0,17 31, ,40 5,25 6,71 15,80 120,61 0,17 0,17 0,17 0,17 83, ,08 5,58 7,68 17,46 88,04 0,17 0,17 0,17 0,17 50, ,89 5,92 9,37 22,62 124,10 0,17 0,17 0,17 0,17 86, ,78 6,22 10,38 27,41 283,83 0,17 0,17 0,17 0,18 246, ,25 6,07 11,98 31,93 152,57 0,17 0,17 0,17 2,05 114, ,65 7,06 12,55 32,76 158,32 0,17 0,17 0,17 2,76 120, ,91 5,77 9,83 28,24 300,17 0,17 0,17 0,17 3,49 262, ,26 5,93 13,94 40,80 150,58 0,17 0,17 0,17 5,98 112, ,95 8,01 16,40 44,07 176,57 0,17 0,17 0,17 7,74 138, ,62 7,45 15,43 38,02 150,01 0,17 0,17 0,17 5,62 112, ,71 7,39 14,19 34,45 170,17 0,17 0,17 0,17 1,53 132, ,91 6,05 11,02 32,59 156,99 0,17 0,17 0,17 4,54 119, ,12 6,00 13,50 36,85 180,00 0,17 0,17 0,17 4,28 142, ,21 5,65 11,51 31,69 168,88 0,17 0,17 0,17 1,98 131, ,07 6,01 10,80 22,25 132,37 0,17 0,17 0,17 0,51 94, ,29 4,38 8,51 18,71 139,73 0,17 0,17 0,17 0,25 102, ,49 3,68 10,01 28,97 145,58 0,17 0,17 0,17 2,35 107,98 C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 16/18

4 Figur 19 Beregnet vannføring før og etter utbygging, rett nedstrøms inntak, i et tørt år (1996), et middels år (2005) og et vått år (1990). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 15/18

5 Figur 18 Vannføringen i Rafossen, rett nedstrøms inntak ( ), daglige verdier før og etter utbygging. Minimumsvannføringer (0-persentil) øverst, medianvannføringer i midten og maksimumsvannføringer (100-persentil) nederst. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 14/18

6 4.1.1 Nedstrøms inntaket i Rafossen Disse forutsetninger gir følgende resultater rett nedstrøms inntaket: I snitt vil vannføringen bli redusert fra m³/s til 5,36 m³/s, eller til 28,3 % av dagens vannføring. Størst volummessige reduksjon vil oppstå i perioder på vår og sen høst. I Tabell 3 og Figur 17 er månedsmiddelvannføringene vist før og etter utbygging. Konsekvensene av tiltaket på minimums-, median- og maksimumsvannføringer er vist i Figur 18, mens Figur 19 viser forholdene i de tre typiske årene. Tabell 4 viser antall dager med vannføring større enn maksimal slukeevne og antall dager med mindre enn minste slukeevne tillagt planlagt minstevannføring. Tabell 5 viser karakteristiske ukesverdier før og etter tiltak. Tabell 3 Rafossen nedstrøms inntak. Månedsmiddelvannføringer ( ) i m³/s før og etter tiltak. Måned Før Etter % av eksisterende vannføring Januar 20,21 6,43 31,8 % Februar 16,19 5,34 33,0 % Mars 13,65 2,78 20,4 % April 21,61 3,33 15,4 % Mai 20,11 3,49 17,4 % Juni 10,95 1,53 13,9 % Juli 9,84 1,75 17,8 % August 13,07 2,50 19,1 % September 20,01 6,10 30,5 % Oktober 28,17 10,98 39,0 % November 29,62 11,22 37,9 % Desember 23,85 8,90 37,3 % Middel 18,93 5,36 28,3 % Figur 17 Månedsmiddelvannføringer ( ) i m³/s før og etter tiltak. Tabell 4 Antall dager med tilsig større enn maksimal slukeevne og mindre enn minste slukeevne tillagt planlagt minstevannføring Antall dager med vannføring > maksimal slukeevne Antall dager med vannføring < planlagt minstevannføring + minste slukeevne Tørt år (1996) Middels år (2005) Vått år (1990) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 13/18

7 4 HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK 4.1 Konsekvenser for vannføringsforhold Vannføringen vil som en følge av tiltaket bli redusert på en om lag 350 m lang strekning, Rafossen, som vist i Figur 16. De hydrologiske konsekvensene blir vist for et punkt rett nedstrøms inntaket. Strekningen er for kort til at det er hensiktsmessig å snakke om et restfeltbidrag mellom inntak og utløp. Nedstrøms utløpet vil vassdraget være upåvirket av dette tiltaket. Figur 16 Kartskisse over planlagt tiltak. Berørt elvestrekning er merket rød. Planlagt maks slukeevne i kraftverket er oppgitt til 37,6 m³/s med en nedre grense på 2,3 m³/s. Som minstevannføring er i disse vurderingene benyttet 3,7 m 3 /s over i perioden 1. mai til 30. oktober og 1,3 m 3 /s vinterstid i perioden 1. oktober til 30. april. Det benyttes ikke magasin for regulering, og tilsiget er derfor ikke redistribuert i tid. For å beskrive vannføringsforholdene er måneds- og årsmiddelverdier oppgitt. Videre er karakteristiske verdier vist i diagrammer på døgnbasis og som ukesverdier i tabell. De karakteristiske verdiene er: 100 % (største verdi) 50 % (Median, 50 % av verdiene er større og 50 % er mindre) 0 % (minste verdi) Det er plukket ut tre typiske år, et tørt år (1996), et år med midlere forhold (2005) og et vått år (1990). Det er viktig å være klar over at selv om for eksempel 1996 i sum var et tørt år, betyr ikke dette at det var lave vannføringer gjennom hele året, tilsvarende gjelder for middelåret 2005 og det våte året C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 12/18

8 3.7 Varighetskurve, slukeevne og sum lavere Varighetskurven er en sortering av vannføringene etter størrelse og angir hvor stor del av tiden, angitt i %, vannføringene har vært større enn en viss verdi. Kurven for slukeevne viser hvor stor del av den totale vannmengde (angitt i prosent) kraftverket kan utnytte, avhengig av den maksimale kapasiteten i turbinen (i prosent av middelavløpet). Kurven for sum lavere", viser hvor stor del av vannmengden (angitt i prosent) som vil gå tapt når vannføringen underskrider lavest mulig driftsvannføring i kraftverket. Figur 14 Varighet av vannføringer i prosent av tiden (verdier i m³/s) Figur 15 Varighet av vannføringer i prosent av tiden (verdier i % av middelavløp), verdier for slukeevne og sum lavere er gitt i % av total vannmengde. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 11/18

9 Persentil Vintersesong ( ) Midlere 5-Persentil for vintersesongen ( ) er beregnet til 1,6 m³/s. 5-Persentil er plottet over perioden, sammen med minimums- maksimums- og medianverdien i Figur 12. Varighetskurve for vintersesongen er vist i Figur 13. Figur 12 Persentiler for vintersesongen ( ) Figur 13 Varighetskurve for vintersesongen ( ) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 10/18

10 3.6 Sesongmessige lavvannføringer Persentil Sommersesong ( ) Midlere 5-Persentil for sommersesongen ( ) er beregnet til 3,02 m³/s. 5-Persentil er plottet over perioden, sammen med minimums- maksimums- og medianverdien i Figur 10. Varighetskurve for sommersesongen er vist i Figur 11. Figur 10 Persentiler for sommersesongen ( ) Figur 11 Varighetskurve for sommersesongen ( ) C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 9/18

11 Figur 8 Midlere/median og minimumsvannføringer over dataperioden. Verdier i m 3 /s. Figur 9 Daglig maksimalvannføring i løpet av dataperioden. Verdier i m 3 /s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 8/18

12 3.4 Årsmidler Det er også utarbeidet årsmiddeldiagram for beregnet serie, vist i Figur 6. Verdier er i m³/s. Figur 6 Årsmidler for perioden for beregnet tilsigsserie. 3.5 Persentiler Vassdraget er et lite utpreget innlandsfelt med høy avrenning i smeltesesongen på våren, lavere sommervannføring og høstflommer men er såpass kystpåvirket at flommer kan forekomme året rundt. Typiske persentil-plott er vist i Figur 7 til Figur 9. Figur 7 5, 25, 50 og 75 persentilen (Verdier i m³/s). C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 7/18

13 3.2 Tilsigsserie Tilsigsserien til inntaket for Rafossen kraftverk består av observert avløp fra VM Stegemoen 1971 til og med 2009, totalt 39 år. Figur 5 Utarbeidet tilsigsserie 3.3 Statistiske parametere Det er utarbeidet en del generell statistikk for tilsigsserien: som vist i tabell og figurer nedenfor. Stasjon/nedbørfelt Rafossen kraftverk Midlere spesifikk avrenning (NVEs avrenningskart) Midlere spesifikk avrenning (Tilsigsserie) Feltstørrelse (km²) Største tilgjengelige tilsig (m³/s) Midlere tilgjengelig tilsig (m³/s) Minste tilgjengelige tilsig (m³/s) Alminnelig lavvannføring (m³/s) 56,21 55,37 342,16 514,2 18,95 0,18 - (1) (1) Alminnelig lavvannføring blir beregnet ved først å sortere hvert enkelte års vannføringsverdier. Fra den sorterte årsserie blir vannføring nummer 350 tatt ut. Disse vannføringene danner en ny serie som igjen sorteres. Av denne serien blir den laveste tredjedelen fjernet, og alminnelig lavvannføring er den laveste gjenværende verdien. Alminnelig lavvannsføring beregnes for naturlige nedbørfelt og vil av den grunn være irrelevant for dette punktet da en stor del av vassdraget oppstrøms er fraført. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 6/18

14 3 HYDROLOGISK DATAGRUNNLAG 3.1 Hydrometri Det eksisterer i dette tilfellet direkte observasjoner av avløpet i nedbørfeltet. Vannmerket Stegemoen er lokalisert straks ovenfor planlagt inntak og gir sammen med observasjoner av flomtap over dammen i Homstølvatn fra VM 25.6 Homstøl ndf. et meget godt bilde av det naturlige tilsiget til det planlagte inntaket. Plassering av stasjonene er vist i Figur 3 og plott av vannføringen i perioden er vist samlet i Figur 4 for VM Stegemoen og flomtapene over dammen Homstølvatn (måledata fra VM 25.6 Homstøl. Figur 3 Plassering av benyttede avløpstasjoner i området. Avløpet ved målestasjonene er beregnet fra observerte data og sammenlignet med NVEs normalavrenningskart. Observert middelavløp ved stasjonen etter 1990 ligger noe høyere enn NVEs avrenningskart i perioden men noe lavere i perioden Sett over hele perioden er midlere vannføring beregnet til 18,94 m 3 /s. Figur 4 Observert vannføring ved VM 25.6 Homstøl ndf og VM Stegemoen for årene Verdier i m 3 /s. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 5/18

15 Figur 1 Naturlig nedbørfelt til Rafossen Figur 2 Uregulert nedbørfelt til Rafossen Tabell 1 Nedbørfeltparametere NAVN Areal Innsjø Innsjø Skog Skog Minste Høyde Midlere Høyde Max Høyde km² km² % km² % (m.o.h.) (m.o.h.) (m.o.h.) Inntaksfelt - Rafossen 342, , ,5 125, Tabell 2 Avrenningsparametere NAVN Spesifikk avrenning i l/s/km² NVEs avrenningskart Midlere avrenning i mm pr. år Q mid i m³/s Inntaksfelt - Rafossen 56, ,23 C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 4/18

16 1 INNLEDNING SWECO Grøner har etter forespørsel utarbeidet tilsigsserie samt utvalgte nedbørsfelt- og hydrologiske parametere for planlagt regulert nedbørfelt med inntak ved Rafossen i Kvinavassdraget. Planen er å utnytte fallet på 45 meter mellom Stegemoen-bassenget og det nedenforliggende Rafoss-bassenget. En 350 meter lang strekning av elven, selve Rafossen, vil bli påvirket av tiltaket. Tiltaket er plassert 2,6 km oppstrøms eksisterende kraftverk i Trælandsfoss. Det er utredet for ett hovedalternativ. Notatet beskriver nødvendig hydrologi for teknisk planlegging og gir all nødvendig informasjon etterspurt fra NVE i forbindelse med dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt. 2 OMRÅDEBESKRIVELSE Rafossen er en foss i nedre del av Kvina-vassdraget, lokalisert i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Nedbørfeltet strekker seg i tillegg over kommunene Sirdal, Åseral, Hægebostad og Flekkefjord i Vest-Agder og kommunene Valle og Bygland i Aust-Agder fylke. Det uregulerte nedbørsfelt ned til Rafossen er beregnet til 1146,74 km² ved planlagt inntak på 125,5 m.o.h. 805 km 2 av de øvre delene av nedbørfeltet overføres imidlertid til Tonstad Kraftverk fra inntak i Homstølvatn. I dette arealet inngår også overføringen fra Austøla og Geithombekken. De resterende 342 km 2 drenerer ned Kvina til det planlagt inntak ved Rafossen. I tillegg til tilsiget fra nedbørfeltet kan det innimellom komme bidrag fra flomtap over dammen i Homstølvatn og fra inntakene i Austøla og Geithombekken. Det totale naturlige nedbørfeltet til Rafossen er vist i Figur 1 og nedbørfeltet nedstrøms overføringen til Tonstad er vist i Figur 2. Det er ingen spesiell usikkerhet knyttet til fastsettelse av nedbørfeltgrensene. Hele nedbørfeltet er i dag allerede påvirket av regulering og har overføringer inn og ut av vassdraget. Inntaksfeltet, dvs nedbørfeltet nedstrøms overføringen til Tonstad, strekker seg mellom 625/990 m.o.h. Detaljer for nedbørfeltet er beskrevet i tabellene nedenfor. Vassdraget ligger hovedsakelig sørvendt. C:\Documents and Settings\tru\Skrivebord\RAFOSS II\V2-1 Tekn hydrologi rapport.docx Side 3/18

17 RAPPORT SWECO NORGE Deres ref.: Vår ref.: Hydrologi Dato: Til: Sira-Kvina kraftselskap Fra: Kjetil Sandsbråten TEKNISK HYDROLOGI OG VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK RAFOSSEN KRAFTVERK 1 Innledning Områdebeskrivelse Hydrologisk datagrunnlag Hydrometri Tilsigsserie Statistiske parametere Årsmidler Persentiler Sesongmessige lavvannføringer Varighetskurve, slukeevne og sum lavere Hydrologiske konsekvenser av planlagt tiltak Konsekvenser for vannføringsforhold Beregning av nyttbar vannmengde til produksjon ved hjelp av hydrologiske data Vanntemperatur, isforhold og lokalklima Grunnvann, flom og erosjon Ferskvannsressurser Referanser...18 SWECO NORGE AS Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: Kjetil Sandsbråten Telefon direkte: Telefaks direkte: e-post: SW ECO Norge AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

18 Sira-Kvina kraftselskap RAFOSSEN KRAFTVERK TEKNISK HYDROLOGI VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK

MiljøKraft Nordland AS HJARTÅS KRAFTVERK KONSEKVENSUTREDNING VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK

MiljøKraft Nordland AS HJARTÅS KRAFTVERK KONSEKVENSUTREDNING VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK MiljøKraft Nordland AS HJARTÅS KRAFTVERK KONSEKVENSUTREDNING VURDERING AV HYDROLOGISKE KONSEKVENSER AV PLANLAGT TILTAK RAPPORT SWECO NORGE Deres ref.: Vår ref.: Dato: 150471 - Hydrologi 6.2.2013 Til: MiljøKraft

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Side 1 av 11 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 OVERFLATEHYDROLOGISKE FORHOLD 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk

Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk Hva skjer? Antall MW GWh Gitt tillatelse, ikke bygd 433 1043 3251,8 Under bygging 45 195,2 610,4 ANTALL 80 Gruppering etter

Detaljer

Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk

Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk Status småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef NVE Seksjon for småkraftverk Hva skjer? Antall MW GWh Gitt tillatelse, ikke bygd 433 1043 3251,8 Under bygging 45 195,2 610,4 80 Gruppering etter kostnad

Detaljer

scao. o isitro c ' 4.2t,

scao. o isitro c ' 4.2t, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

VEDLEGG 1: OVERSIKTSKART, REGIONAL PLASSERING (1: )

VEDLEGG 1: OVERSIKTSKART, REGIONAL PLASSERING (1: ) VEDLEGG 1: OVERSIKTSKART, REGIONAL PLASSERING (1:500 000) MOSÅA KRAFTVERK 0 Oppdragsgiver: Fjellkraft AS Prosjektnummer: 580551 10 Kilometer 20 1:500 000 Prosjektområdet Kartgrunnlag: N50 Kartdata Inntak,

Detaljer

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland

Hydrologiske data til utløp Sørfjordelva (167.2A), Sørfold kommune i Nordland Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: Kopi: Minikraft AS, v/alf Arne Eide Seija Stenius Sverre Husebye NVE NVE 200905546-2 hv/shu 333/167.2A Region Nord Kongens gate 14-18 Postboks 394 8505

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Oversikt over grunneiere Biologisk mangfold-rapport fra Sweco Norge AS

Oversikt over grunneiere Biologisk mangfold-rapport fra Sweco Norge AS Vedlegg til søknaden Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Vedlegg 5 Vedlegg 6. Vedlegg 7. Vedlegg 8. Vedlegg 9. Oversiktskart, regional plassering Oversiktskart over prosjektområdet Detaljkart for

Detaljer

Supplement til rapport " Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi"

Supplement til rapport  Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi NOTAT Notat nr.: 1 Oppdragsnr.: 5114507 Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Til: Trondheim kommune Fra: Norconsult ved Nina

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Vannføringsmålinger Kjetil Arne Vaskinn SWECO Norge Hydrologi / tilsig generelt Hydrologisk grunnlag for prosjektering av småkraftverk 1. Spesifikk avrenning 2.

Detaljer

Vaksvik og Kverve kraftverk - Beskrivelse av planendring

Vaksvik og Kverve kraftverk - Beskrivelse av planendring Vaksvik og Kverve kraftverk - Beskrivelse av planendring D02 15.12.2015 Fjernet adkomst til inntak fra nord MW MR RK D01 14.12.2015 For godkjennelse hos NVE MW MR RK REV. REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA Brukerveiledning NVE September 2015 1 Innhold Om NEVINA... 3 Kartlagliste... 6 Lavvannskartberegning... 8 Fremgangsmåte

Detaljer

BREIVIK OG UTVIK VANNVERK - UTBYGGING AV M0LNELVA KRAFTVERK

BREIVIK OG UTVIK VANNVERK - UTBYGGING AV M0LNELVA KRAFTVERK Gisle Johnsen Reinslettveien 14 8009 Bod Lars Christian Utvik og Erna Nilsen 8103 Breivik i Salten Kristian Krokslett 8103 Breivik i Salten Breivik i Salten, den 11. mai 2009. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN

Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN Bilag 5 Rapport Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: 19.07.2010 Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN Oppdragsgiver: Kristian Grimstvedt, Skagerak Kraft

Detaljer

Hydrologiske data til bruk for planlegging av Mattiselva kraftverk, Kvinnherad kommune i Hordaland fylke. Utarbeidet av Rune Dyrkolbotn

Hydrologiske data til bruk for planlegging av Mattiselva kraftverk, Kvinnherad kommune i Hordaland fylke. Utarbeidet av Rune Dyrkolbotn Hydrologiske data til bruk for planlegging av Mattiselva kraftverk, Kvinnherad kommune i Hordaland fylke. Utarbeidet av Rune Dyrkolbotn 2013 Innhold Forord... 4 Beskrivelse av nedbørfeltet til planlagt

Detaljer

Hydrologiske data til bruk for planlegging av overføring av Vestsideelvene (076.DZ), Luster kommune i Sogn og Fjordane

Hydrologiske data til bruk for planlegging av overføring av Vestsideelvene (076.DZ), Luster kommune i Sogn og Fjordane Hydrologiske data til bruk for planlegging av overføring av Vestsideelvene (076.DZ), Luster kommune i Sogn og Fjordane Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport

Detaljer

Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen

Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen 05.2014 KAARDAL AS Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen TEKNISK NOTAT Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen 5 INNOLD 1 Innledning 6 2 Informasjon om vassdrag 7 3 Beregning av vannføring 8 4

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Siktemålet med dette skjemaet er å dokumentere grunnleggjande hydrologiske forhold knytte til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal

Detaljer

HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING, PRODUKSJONSSIMULERINGER

HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING, PRODUKSJONSSIMULERINGER GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING,

Detaljer

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold Agder Energi Produksjon FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 141281-1 141281 05.02.2008 Oppdragsnavn: Fennefoss kraftverk fagrapport hydrologi

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Vansjø og Mosseelva Lars-Evan Pettersson 3 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (003.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 3-2008 Flomberegning

Detaljer

KLOVEFOSS OG STØYLDALEN KRAFTVERK

KLOVEFOSS OG STØYLDALEN KRAFTVERK MELDING OM MINDRE ENDRING AV KONSESJONSSØKNAD KLOVEFOSS OG STØYLDALEN KRAFTVERK oktober 2009, sist revidert september 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Justering av rørgatetraséen til Støyldalen

Detaljer

Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk

Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk Forord På oppdrag fra Sørlandskonsult/Eigersund kommune er det utført beregning av leveringssikkerhet for Eigersund vannverk, ved dagens system og

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD. Kjønnås - Vedlegg 1 - Oversiktskart Side 1. På kartet nedenfor angis hvor prosjektområdet er: Kjønnås - Vedlegg 1 - Oversiktskart

KONSESJONSSØKNAD. Kjønnås - Vedlegg 1 - Oversiktskart Side 1. På kartet nedenfor angis hvor prosjektområdet er: Kjønnås - Vedlegg 1 - Oversiktskart KONSESJONSSØKNAD Kjønnås - Vedlegg 1 - Oversiktskart Side 1 På kartet nedenfor angis hvor prosjektområdet er: Kjønnås - Vedlegg 1 - Oversiktskart KONSESJONSSØKNAD Kjønnås - Vedlegg 2 - Nedbørfelt.DOC Side

Detaljer

Tilsigsserier for Samsjøen nedslagsfelt. Vannstand i Samsjøen

Tilsigsserier for Samsjøen nedslagsfelt. Vannstand i Samsjøen Vedlegg 2.4 Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Beathe Furenes DATO: 29.04.2015 ANSVARLIG: POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50

Detaljer

Flomberegning for Lakselva i Misvær

Flomberegning for Lakselva i Misvær Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Lakselva i Misvær Lars-Evan Pettersson 2 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Lakselva i Misvær (162.7Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling.

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Namdalseid kommune ønsker å kartlegge interessen for utbygging i Statlandvassdraget. Namdalseid Kommune inviterer aktuelle utbyggere

Detaljer

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Dato: 02.02.2016 Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen 01.02.2016 Kontrollert av: ilde Solaas 02.02.2016 For parsellen

Detaljer

Planlegging av småkraftverk

Planlegging av småkraftverk Planlegging av småkraftverk Småkraftdagene 2010 Henning Tjørhom Småkraftkonsult as Haugesund 18. mars 2010 Generelt Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som ledere fram til ferdig kraftverk Det

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

BREIVIKELVA KRAFTVERK BEIARN KOMMUNE NORDLAND FYLKE

BREIVIKELVA KRAFTVERK BEIARN KOMMUNE NORDLAND FYLKE BREIVIKELVA KRAFTVERK BEIARN KOMMUNE NORDLAND FYLKE Oppr. søknad Revidert løsning Søknad om konsesjon Revidert (etter NVE/høringsinstanser- befaring) senhøstes 2012 Revisjon: Utarbeidet av Sweco Norge

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier

Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier Hege Hisdal, Nils Kristian Orthe Bakgrunn Ulike lavvannsindekser Hvordan estimere i umålte felt? Lavvannskart Bakgrunn

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Hydrologiske data til bruk for planlegging av vannuttak og kraftverk

Hydrologiske data til bruk for planlegging av vannuttak og kraftverk Hydrologiske data til bruk for planlegging av vannuttak og kraftverk Bresjavassdraget, Lødingen kommune i Nordland Ingeborg Kleivane Beate Sæther 8 2007 O P P D R A G S R A P P O R T A Hydrologiske data

Detaljer

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010

Småkraft og klimaendringer. Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Småkraft og klimaendringer Fredrik Arnesen Ressursseksjonen, NVE Haugesund, 16.3.2010 Min plan Hva tror vi om fremtiden? Konsekvenser for planlegging av småkraftverk Hva tror vi om fremtiden? Forskjeller

Detaljer

Flomberegning for Rauma (103.Z)

Flomberegning for Rauma (103.Z) Flomberegning for Rauma (103.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 8-2004 Flomberegning for Rauma (103.Z) Utgitt av: Forfatter: Norges vassdrags- og energidirektorat Lars-Evan Pettersson

Detaljer

Vedlegg 1. Regionalt kart. Planendringssøknad Lussand Kraft

Vedlegg 1. Regionalt kart. Planendringssøknad Lussand Kraft Vedlegg 1 Regionalt kart Planendringssøknad Lussand Kraft Voss Energi, 23. april 2014 Vedlegg 1: Planendringssøknad Lussand Kraft Side 1 Stølselvi og Hedlerelvi ligg på Lussand ved Hardangerfjorden ca.

Detaljer

Flomberegning for Spjelkavikelva

Flomberegning for Spjelkavikelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Spjelkavikelva Lars-Evan Pettersson 5 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Spjelkavikelva (101.5Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 5-2007

Detaljer

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå Statens Vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå RAPPORT Flomberegning Skjomen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144091 Kunde: Statens vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9

Detaljer

Middøla kraftverk. Restfelt - 5,86 km². Nedslagsfelt - 29,3 km². Tinn kommune, Telemark. Nedslagsfelt Vannvei Inntak Symboler. Målestokk 1:50 000

Middøla kraftverk. Restfelt - 5,86 km². Nedslagsfelt - 29,3 km². Tinn kommune, Telemark. Nedslagsfelt Vannvei Inntak Symboler. Målestokk 1:50 000 0 0,45 0,9 1,8 km Nedslagsfelt - 29,3 km² Restfelt - 5,86 km² Kraftverk Målestokk 1:50 000 Dato: 03.12.09 Sign: MN Restfelt Nedslagsfelt Vannvei Inntak Symboler o Oversiktskart Tinn kommune, Telemark Middøla

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen NOTAT OPPDRAG Flomvurdering ved Sanddalsbotn DOKUMENTKODE 416492-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TOWN HOUSE ANSVARLIG ENHET KONTAKTPERSON Gunnar Størksen 3084 Hydrologi KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Flomberegning for Leira

Flomberegning for Leira Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Leira Lars-Evan Pettersson 16 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Leira (002.CAZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 16-2005 Flomberegning

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Aureelva

Flomberegning for Aureelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Aureelva Thomas Væringstad 9 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Aureelva (097.72Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 9-2007 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

Flomberegning for Sørkedalselva

Flomberegning for Sørkedalselva Flomberegning for Sørkedalselva Lars-Evan Pettersson 10 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Sørkedalselva (007.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 10-2008 Flomberegning for Sørkedalselva

Detaljer

Høringsuttalelse: Revisjonsdokument konsesjonsvilkår Sira-Kvina

Høringsuttalelse: Revisjonsdokument konsesjonsvilkår Sira-Kvina Kvinesdal JFF 4480 Kvinesdal e-post: ol-aase2online.no Kvinesdal 01.06.2016 NVE-konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Høringsuttalelse: Revisjonsdokument konsesjonsvilkår Sira-Kvina Vilkårsrevisjon

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark DBC Arkitektur AS Flomvurdering Ål Folkepark RAPPORT Flomvurdering Ål Folkepark Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R01 142891 19.02.2009 Kunde: DBC Arkitektur AS ved Torstein Kaslegard Flomvurdering Ål folkepark

Detaljer

Søknad om midlertidig senkning av vannstanden i Trehørningen i forbindelse med rehabilitering av dammen

Søknad om midlertidig senkning av vannstanden i Trehørningen i forbindelse med rehabilitering av dammen Til: Fra: NVE Norconsult AS v/ Lars Kristian Westby Søknad om midlertidig senkning av vannstanden i Trehørningen i forbindelse med rehabilitering av dammen Bærum kommune har engasjert Norconsult AS til

Detaljer

Flomberegning for Ognaelva

Flomberegning for Ognaelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ognaelva Erik Holmqvist 15 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Ognaelva (027.6Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 15 Flomberegning for

Detaljer

Flomberegning for Figgjo

Flomberegning for Figgjo Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Figgjo Lars-Evan Pettersson 15 2003 D O K U M E N T Flomberegning for Figgjo (028.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Dokument nr 15-2003 Flomberegning

Detaljer

Klage på vedtak - Konsesjonsavgifter og -kraft, Blåfalli Vik og Eikemooverføringen, Etne og Kvinnherad kommuner, Hordaland

Klage på vedtak - Konsesjonsavgifter og -kraft, Blåfalli Vik og Eikemooverføringen, Etne og Kvinnherad kommuner, Hordaland OED Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Stord 19.05.2016 Dykkar ref. Vår ref. 115498/2 Saksbehandler Magne Andresen Sider 7 Klage på vedtak - Konsesjonsavgifter og -kraft, Blåfalli Vik og Eikemooverføringen, Etne

Detaljer

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Utarbeidet av: Mars 2011 FORORD Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til planog bygningslovens kap. VII-a

Detaljer

BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE

BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE Foto fra området hvor avløpskanal vil møte Bergselvi, stasjonsområdet i bakgrunnen. PLANENDRINGSSØKNAD (BYGGE ETT ANLEGG SAMMENSATT

Detaljer

Skagerak Kraft AS. Vinda kraftverk. Fagrapport hydrologi. 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526

Skagerak Kraft AS. Vinda kraftverk. Fagrapport hydrologi. 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526 Skagerak Kraft AS Vinda kraftverk Fagrapport hydrologi 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526 Oppdragsnummer : 5133526 Vinda kraftverk Fagrapport Hydrologi Versj. nr : J-03 J-03 05.11.2013 Endelig rapport J.Lancaster

Detaljer

Flomberegning for Eidfjordvassdraget

Flomberegning for Eidfjordvassdraget Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Eidfjordvassdraget Lars-Evan Pettersson 1 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Eidfjordvassdraget (050.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument

Detaljer

Kraftproduksjon og betydningen av de ulike elementer av innspill fra kommunene

Kraftproduksjon og betydningen av de ulike elementer av innspill fra kommunene Bilag 8 Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Øyvind Eidsgård Kristian Grimstvedt Magne Wraa, Tone Gammelsæter Kristian Grimstvedt POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Revisjon Årdal møte OED Lyse Produksjon AS

Revisjon Årdal møte OED Lyse Produksjon AS Revisjon Årdal møte OED 20.10.2014 Lyse Produksjon AS Disposisjon NVE underkommuniserer den faktiske kostnaden foreslått minstevannføring medfører Behov for overslipp må være med når beslutningstakerne

Detaljer

Sørfold kommune Sørfold kommune

Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune NVE Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/599 Eirik Stendal, 756 85362 01.07.2016 Kommunal behandling Småkraftverk

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

Flomberegning for Sira ved Tonstad. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Sira ved Tonstad. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Sira ved Tonstad Lars-Evan Pettersson 6 2010 D O K U M E N T Flomberegning for Sira ved Tonstad (026.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2010 Dokument nr 6-2010 Flomberegning for

Detaljer

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET ( Versjon 1.2 pr 6. april 2011 ) HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET Evaluering av representative serier. Beregning av normalavløp og virkninger. Kompenserende tiltak. Prosjekt 20052 Revisjon

Detaljer

Gjennomgang av tilsig og magasinvannstander i Uvdal i perioden

Gjennomgang av tilsig og magasinvannstander i Uvdal i perioden VEDLEGG 2 TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Beathe Furenes DATO: 26.02.2013 ANSVARLIG: POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX

Detaljer

SØRÅNI, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE SØRÅNI KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET INSTALLASJON.

SØRÅNI, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE SØRÅNI KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET INSTALLASJON. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Oslo, 1. februar 2016 SØRÅNI, BYGLAND KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE SØRÅNI KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

SØKNAD OM PLANENDRING FOR OVERFØRING AV VESTRE MELRAKTJØDN TIL HEIMRE FLOGEVATN - SPERREDAM OG RØR I SKJÆRING

SØKNAD OM PLANENDRING FOR OVERFØRING AV VESTRE MELRAKTJØDN TIL HEIMRE FLOGEVATN - SPERREDAM OG RØR I SKJÆRING Sira Kvina Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref 201401389 Vår ref Kaspar Vereide Ark Nr ROE.300.000. 01 Dato 17.08.2017 SØKNAD OM PLANENDRING

Detaljer

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold OPPDRAGSRAPPORT 1-87 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

Detaljer

Flomberegning for Nitelva

Flomberegning for Nitelva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Nitelva André Soot 16 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Nitelva (002.CC0) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr. 16 2007. Flomberegning for

Detaljer

Hydrologiske data og analyser av virkninger i Straumvatnet ved økt vannuttak til settefisk

Hydrologiske data og analyser av virkninger i Straumvatnet ved økt vannuttak til settefisk Hydrologiske data og analyser av virkninger i Straumvatnet ved økt vannuttak til settefisk Sørfold kommune, Nordland Beate Sæther 7 2007 O P P D R A G S R A P P O R T A Hydrologiske data og analyser av

Detaljer

Lavvannskart Brukerveiledning

Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai 2011 1 Innhold Om Lavvannskartet... 3 Lagliste... 6 Liste over verktøy... 8 Lavvannskartberegning... 9 Hjelpefunksjon... 9 Målestokk

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel NOTAT OPPDRAG Blakkåga OPPDRAGSNUMMER 573913 OPPDRAGSLEDER Lars Erik Andersen OPPRETTET AV Are Sandø Kiel DATO 2.9.214 TIL Tore Bjørnå-Hårvik, Helgelandskraft KOPI TIL Sedimenttransport i Blakkåga Bakgrunn

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Konsesjonssøknad med konsekvensutredning. Januar 2012

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Konsesjonssøknad med konsekvensutredning. Januar 2012 Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Januar 2012 Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal

Detaljer