Leveransebeskrivelse Vindharpevegen 4, bygg 4 Utgave 1A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leveransebeskrivelse Vindharpevegen 4, bygg 4 Utgave 1A"

Transkript

1 KozMoz 4 KenObi Råstøl felt B2b Leveransebeskrivelse Vindharpevegen 4, bygg 4 Utgave 1A Prosjektet Bygg 4 er en 4 etasjers boligblokk med 21 leiligheter. Det bygges i tillegg et garasjeanlegg og boder i kjellerplanet. Hver leilighet leveres med en garasjeplass og en kjellerbod. Alle plan fra kjeller og opp nås med heis. Alle leiligheter får terrasse/altan (enten over terreng eller på bakkenivå). KozMoz ligger på et utbyggingsfelt kjøpt fra Bergen Tomteselskap AS, feltet har betegnelsen B2b. Felt B2b skal samlet bygges ut med 4 boligblokker, de 2 første er på plass og betongarbeidet på bygg 3 er i full gang. Det vil bli bygget 106 leiligheter samlet i de 4 blokkene på eiendommen. Beliggenhet Bygningen ligger i det nye boligområdet som kalles Råstølen. Fra Steinsvikvegen er det avkjøring til området ved kunstinstallasjonen Sol. Det er bygget en barnehage som i syd grenser til felt B2b. Ved barnehagen starter Vindharpevegen der bygningen skal ligge. Navnet KozMoz kom med inspirasjon fra kunsten i området. Den store, lysende Sol, Liv og de mindre kulene kalt Måne. Større enn alle disse er kosmos, omskrevet til KozMoz. Navnet kan også gi assosiasjoner om kos, og kos er nødvendig del av en norsk bolig. Vi har benyttet KozMoz-navnet på hele feltet. For å skille ut de 2 siste bygningene, har vi valgt å gi disse tilleggsnavn. Bygg 3 kalles for ObiWan og bygg 4 for KenObi, det er passende navn i KozMoz. Råstølen er nå i ferd med å bli en ny og moderne bydel. I Råstølen er det første delområdet ferdig utbygget. Vårt prosjekt ligger i det andre hovedfeltet i Vindharpevegen. Bygg 4, KenObi, får adresse Vindharpevegen 4. Bygningen KenObi blir liggende på en solrik tomt med terrasseorientering mot ettermiddagssolen. Bebyggelsen ligger tett opp til grøntarealer, lekearealer og friarealer. Utsikten bedres etter hvert som en kommer høyere opp i bygget, en vil da se utover landskapet i retning mot Sandsli og Flesland. Prosjektet blir liggende sentralt og solrikt på Råstøl. Bybanen skal ifølge kjente planer en gang i fremtiden passere Råstølområdet på marken på andre siden av Steinsvikvegen med stasjon rett i nærheten. Det er bussholdeplass med god bussforbindelse ikke langt fra KozMoz. Eierform Hver enkelt leilighet vil bli en selveiende seksjon. I tillegg vil alle seksjonseiere eie sin egen garasjeplass og bod samt en andel i fellesarealer og uteanlegg gjennom en sameieavtale. Dette gir alle full bruksrett til og ansvar for fellesarealer så vel ute som inne. I felt B2b vil det bli 4 selvstendige sameier, dvs. 1 per blokk. En del av eiendommen blir organisert som et tomtesameie som er felles uteareal for alle byggetrinn på felt B2b (fordeles på 4 sameier). Dette utearealet ferdiggjøres etter Erstad & Lekven Utbygging AS 1

2 hvert som feltet bygges ut, og skal ikke være endelig ferdig før alle byggetrinn er utbygget. Hver blokk bygges på en utskilt, selveiende tomt. Det lages vedtekter som regulerer sameiets plikter og rettigheter, inkludert et sett fellesregler for alle byggetrinn. Finansiering Vi søker ikke om Husbankfinansiering for bygg 4. Dette prosjektet er tenkt som et 100 % privatfinansiert prosjekt. Vi kan være behjelpelige med å formidle finansiering gjennom Sparebanken Vest. Leilighetene Nøyaktig størrelse og utforming fremgår av tegninger og prisliste. Markedsmessig tilpasning vil kunne bli foretatt underveis i salgsfasen. Utbygger forbeholder seg rett til å endre pris, størrelse og utforming på de til enhver tid usolgte leiligheter. Konstruksjon Bygningene bygges med råbygg av betong og/eller betongelementer. Ytterveggene blir bygget som isolerte gipsvegger med varierende utvendig kledning. Innvendig standard Alle betong- og gipsoverflater sparkles og males der ikke annen utførelse er oppgitt. Betongtak sparkles og males. Det blir ikke benyttet taklist i overgang tak/vegg. Det vil normalt bli små riss i overgang mellom tak og vegger samt mellom gipsvegger og betongvegger det første året etter ferdigstillelse. Dette følger av materialegenskapene og er ikke grunnlag for reklamasjoner. Standardløsning er: Vi regner med å benytte gulv av fabrikat Granab, dvs. oppforet gulv. På Granabgolvets stålrigler legges undergulv av 22 mm gulvsponplater. På gulv i stue, kjøkken, soverom og gang legges flytende parkett av type eik natur. Innvendig leveres glatte, hvite dører. Vinduer leveres aluminiumskledte med hvitmalt innside av type H-vinduet Magnor. Dette medfører enklere vedlikehold og lengre levertid for vinduene. Alt listverk blir levert hvitmalt fra fabrikk. De monteres med synlig spikring og synlige gjerdinger, etterbehandling og sparkling etter montasje er ikke medtatt. Kjøkkeninnredning av type Hvit fra Designa med stålhåndtak og laminat benkeplater. Andre løsninger kan skaffes, endringer avtales og gjøres opp direkte med vår kjøkkenleverandør. Hvitevarer er ikke inkludert i prisene. Garderobeskap leveres med glatte hvite dører og skjulte hengsler. Det leveres 1 meter garderobeskap per sengeplass. Skap i entre/adkomst er ikke medtatt i pris. Sanitæranlegg Avløpsanlegg bygges av MA-rør i kombinasjon med plast, evt. lyddempede plastrør i kombinasjon med vanlige plastrør. Kaldt- og varmtvannsopplegg i leilighetene blir bygget med rør i rør -systemet. Kran for vaskemaskin samt avløp er med, levering av vaskemaskin samt tilkobling inngår ikke. På kjøkken leveres kum i rustfritt stål med et-greps kjøkkenarmatur. Det medtas avsetning for oppvaskmaskin, men ikke levering, installasjon og tilkobling av slik maskin. Erstad & Lekven Utbygging AS 2

3 Bad I badegulvene legges rør for fjernvarme (vannbåren varme). Vi leverer prefabrikkerte bad. Disse leveres med standard fliselegging som ikke kan endres. Hovedbadene er foreløpig planlagt utstyrt som følger (de små får mindre utstyr): Gulvflis, farge ikke bestemt Veggflis, farge ikke bestemt. Fugemørtel med farge tilpasset fliser. Termostat type Multibox eller tilsvarende. Vegghengt WC med innfelt sisterne, hvit trykkplate, hardt sete og lokk. Servantarmatur. Dusjarmatur. Dusjgarnityr. Dusjvegg. Lysarmatur i 4stk downlights montert i hvitt ståltak, med dimmer. Avtrekksventil i tak. Baderomsmøbler 90 cm underskap med heldekkende vask. Innfelt speil over vask. 6 stk stålkroker på vegger Stål toalettpapirholder. Kaldtvannskran for vaskemaskin samt 40 mm avløp på vegg. Overløp/avløp fra RIR-skap med ferdigmontert siklemikk. 2 enkle stikk for vaskemaskin og tørketrommel. El-anlegg Leilighetene leveres med skjult el-anlegg. Hver leilighet får eget sikringsskap med automatsikringer. I oppholdsrom avsettes stikkontakter for takbelysning på vegg ved tak. Videre medtas stikkontakter ved gulv i alle rom. Stikk ved betong lydvegger leveres utenpåliggende med oppstikk fra Granabgulv, dette gjøres av lydtekniske årsaker. Lysbrytere, stikkontakter o.l. leveres i farge hvit. Vi kan i visse rom (der det er teknisk mulig) levere spot innfelt i himling mot tillegg i pris. I yttertak må det bygges en ekstra himling under skråtak for innfelling av spot for å unngå punktering av diffusjonssperre dersom nødvendige tekniske krav skal kunne ivaretas. I den grad vi senker for sprinkler vil spot kunne legges i nedsenking, i øvrige arealer vil ekstra himling medføre tillegg i pris. Det leveres stikkontakt og lampepunkt til altaner/terrasser. I fellesanlegget leveres: Belysning i korridorer og i felles trappehus. Utebelysning på inngangsiden av huset. Porttelefon ved hovedinngang med fremlegg til leilighetene og samtaleapparat i leiligheten. Belysning i garasje og sportsbod/utebod. Nødvendig brannalarmanlegg i henhold til brannkonseptet. Heis Bygningen får hydraulisk heis. Sprinkleranlegg Vi har valgt å sprinkle bygningen. Det vil etter hvert bli vanlig med sprinklede bygninger, derfor velger vi å legge oss i forkant av utviklingen. Det bygges et såkalt boligsprinkleranlegg. Fordelen med sprinkling er at en brann normalt vil bli slukket i det rommet den oppstår og ikke spre seg til andre leiligheter. Erfaringen har vist at det kan bli skader i den leiligheten der en evt. brann oppstår, men det er svært sjelden med skader i andre leiligheter. Sprinkling medfører større trygghet for de som bor i Erstad & Lekven Utbygging AS 3

4 huset. TV og internett Det leveres røropplegg og kabling for TV, den enkelte må selv betale abonnement for kabel-tv og bredbånd etter innflytting. Det er innhentet et fellestilbud for prosjektet for å få lav pris for den enkelte og for å sikre at anlegget kan være i drift til innflytting. Dette er et tilbud fra Canal Digital, det innebærer at Sameiet er bundet til denne leverandøren i 3 år mot å benytte abonnementet Komplett Maxi, dvs. grunnpakke TV pluss en god internettforbindelse. Denne pakken koster i skrivende stund 445 kr/mnd per abonnent. Det vil ikke bli tillatt med parabolantenner på den enkeltes terrasse. Måling av strøm og fjernvarme Slik måling kan baseres på manuell avlesning, men dette koster mer på lang sikt. BKK ved BKK Energimåling AS ønsker at det skal benyttes fjernavlesning og leverer utstyr for dette mot at Sameiet er bundet til en avtale i en gitt avtaleperiode. Det er en forutsetning at Sameiet må inngå en slik avtale og bekoste avlesningsog måler-utstyr til hver leilighet. Anlegget blir ifølge BKK normalt nedskrevet på 3-4 år. Avtalen omfatter fjernavlesning, fakturaadministrasjon og fjernvarme. Når anlegget er nedskrevet er det Sameiets eiendom. Denne avtalen inngår som en del av Sameiet KozMoz 4 sine plikter og rettigheter. Utvendig materialvalg Vi vil bygge et moderne bygg med gode kvaliteter. Derfor benytter vi materialer som ivaretar gode bygningstradisjoner samtidig som det moderne preget kommer frem. Det vil inkludere bruk av tradisjonelle materialer som betong og trekledning i tillegg til platematerialer. Taket tekkes med papp. Det benyttes ferdigbehandlede vinduer og balkongdører med utvendig aluminiumskledning i leilighetene. Vinduene får energiglass av god kvalitet, vi legger oss trolig på en u-verdi på 1,0 W/m2K. Det leveres sidehengslede balkongdører. Altaner/balkonger over terreng blir bygget med bæreverk av tre og glassrekkverk. På gulvet blir det lagt terrassebord av tre. Terrasser på terreng får ikke rekkverk, de belegges med betong beleggstein, ca. samme areal som altaner over. Ildsted Erfaringsmessig er det alltid noen som ønsker seg peis eller vedovn i leiligheten. I dette prosjektet vil det kunne leveres skorstein i en del utvalgte leiligheter i toppetasjen mot tillegg i prisen. I boliger som nærmer seg kravet/oppfyller kravet til lavenergiboliger er det viktig å velge ildsted med liten nok effekt for å unngå at det blir altfor varmt i stuen når det fyres. Vestibyle, trapp, heis og korridorer Hovedinngangen til leilighetene er fra Vindharpevegen. Derfra vil en gå direkte inn til bygningen og inn til trapperom og heis. Det legges til rette for god rullestoladkomst. For kjørende vil garasjen bli benyttet som hovedinngang. Derfra går en til trapp og heis for å komme videre opp i bygningen. Trapperom og innvendige ganger får malt utførelse. Gulv med vinylbelegg, evt. tepper i mellomgang i 1., 2. og 3. etasje (teppe medfører mindre støyplager). Garasjeanlegg og parkering Det bygges et felles garasjeanlegg for bygg 3 og 4 i underetasjen. Alle leiligheter leveres med hver sin garasjeplass. Interesserte kan dessuten kjøpe ekstra plasser Erstad & Lekven Utbygging AS 4

5 så lenge vi har ledige. I tillegg blir det laget noen felles plasser for utvendig gjesteparkering for bygg 3 og 4. Garasjegulvet asfalteres. Det blir felles port og innkjøring til bygg 3 og bygg 4. Dette medfører at kjørende til bygg 4 skal ha rett til å passere gjennom bygg 3 og dessuten delta i felles vedlikehold av denne kjøresonen. Dette forholdet reguleres gjennom vedtekter m. m. Bodanlegg Alle leiligheter får sin egen sportsbod som blir liggende på garasjeplanet. De bygges som ferdigsystem nettingboder med dør ifølge leverandørens system. Utomhusanlegg Adkomstveg, utvendig parkeringsanlegg og gangveg fra Vindharpevegen og fram til hovedinngang asfalteres. Resten av området rundt bygningen tildekkes med jord som tilsås med gressfrø. En del beplantning (ca 50 trær og busker) vil bli utført av utbygger, men opparbeiding av komplett hageanlegg blir sameiets ansvar etter overtagelse. Det vil legges til rette for direkte adkomst til terrenget foran terrasser på terreng. Naturområder på eiendommen felt B2b vil ikke bli opparbeidet, men vil bli stelt ved at uønskede busker og kratt fjernes. Det vil bli anlagt en gjennomgående gruset gangveg gjennom felt B2b, dette blir en felles veg for de som bor der. Den plasseres ved grøntareal langs de to første blokkene og går deretter videre mellom bygg 3 og 4. Mellom bygg 2 og 3 blir det en adkomst via en gangtunell til det felles hageanlegget. Tanken bak denne gangvegen er at det skal være mulig for alle å nå inn i det felles hageanlegget inkludert de som benytter rullestol. Energiforbruk, balansert ventilasjon og varmegjenvinning. Alle leiligheter leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, dette betyr spart energi og renere inneluft. Aggregater plasseres i entre/gang eller bod. Moderne og godt isolerte leiligheter er lette å varme opp, på varme sommerdager kan det bli for varmt. Det er ikke teknisk mulig å komme under utetemperatur på inneluften uten kjøling. Tilført varme fra f. eks. badegulv, varmegjenvinner, koking, vaskemaskin, lys, sol m.m. vil medføre høyere temperatur enn utetemperaturen. Teknisk sentral og sprinklersentral Teknisk sentral for varmeanlegget samt sprinklersentral plasseres på plan 0 under bygg 3. Disse tekniske rommene med installasjoner blir felles for begge bygg. Det medfører at kostnader til drift og vedlikehold av rom og installasjoner skal fordeles likt på de 2 sameiene i bygg 3 og bygg 4 (samme antall leiligheter i begge sameier). Miljø I dag er det blitt viktig å bruke produkter som ikke er helseskadelige eller på annen måte skader miljøet. Vi har tatt hensyn til dette i planleggingen. Dette har medført at vi i stor grad bruker tradisjonelle materialer som f. eks. betong, stein, mur, keramikk, tre, stål, glass og gips. Men det er ikke mulig å bygge moderne bygninger uten et visst innslag av moderne materialer basert på plastråstoffer. Erstad & Lekven Utbygging AS 5

6 Planlegging Bygningene er tegnet av Forum Arkitekter AS. Det er lagt vekt på moderne arkitektur med et fremtidsrettet preg. Et annet mål har vært å tegne effektive leilighetsplaner med lite romtap. Det er laget plantegninger for alle leilighetene, men det kan være nødvendig å gjøre detaljtilpasninger som ikke fremgår av tegningene. Som eksempel kan nevnes nødvendige tilpasninger for kanalsjakter, søyler, dragerhøyder og lignende. Skap for tekniske installasjoner vil også kreve plass, spesielt er aggregatet for balansert ventilasjons plasskrevende. Det vil videre bli gjort mindre tilpasninger i fasadeutforming. Endelig fargevalg på fasadene foretas av arkitekt sammen med utbygger på et senere tidspunkt. Fotografier og visualisering Vi gjør oppmerksom på at endelig fasade/bygningsutforming og materialbruk vil avvike fra datategningene når bygget prosjekteres ferdig og bygges. Fargevalg på fasader er gjort ut fra et grafisk hensyn (tydelige visualiserte bilder). Kommunal godkjenning Vi bygger på en ferdig regulert tomt. Det er innvilget ramme- og endringstillatelse. Usolgte enheter Utbygger forbeholder seg rett til å endre utforming, fasade og pris på usolgte leiligheter i prosjektet på ethvert tidspunkt i prosjektet. Kontrakter Kontrakter utformes med utgangspunkt i bustadoppføringslova. Salg Det skal selges 50 % av prosjektet før byggestart. Utgave 1A Erstad & Lekven Utbygging AS Erstad & Lekven Utbygging AS 6

Leveransebeskrivelse felt B2b-Råstøl. Byggetrinn 1

Leveransebeskrivelse felt B2b-Råstøl. Byggetrinn 1 KozMoz Råstøl Leveransebeskrivelse felt B2b-Råstøl. Byggetrinn 1 Prosjektet Første byggetrinn består av en 4 etasjers boligblokk i 2 sammenbygde enheter med 16 leiligheter i hver. Samlet blir det dermed

Detaljer

Leveransebeskrivelse TraPez Apeltunhaugene, felt B12-1 Utgave 4

Leveransebeskrivelse TraPez Apeltunhaugene, felt B12-1 Utgave 4 TraPez Leveransebeskrivelse TraPez Apeltunhaugene, felt B12-1 Utgave 4 Prosjektet Prosjektet består av 3 bygninger, dvs. 2 frontbygninger og en sammenhengende hovedbygning med felles garasje, heiser og

Detaljer

APELTUN B5-3a 1. utgave 07.03.2007

APELTUN B5-3a 1. utgave 07.03.2007 APELTUN B5-3a 1. utgave 07.03.2007 Leveransebeskrivelse felt B5-3a i Apeltunlien Prosjektet På tomtefelt B5-3a skal vi bygge 26 leiligheter med størrelse fra 57m2 til 126m2 BRA. Hovedbygget, bygg B, blir

Detaljer

ERSTAD & LEKVEN UTBYGGING AS. TraPez Apeltun felt B12-1

ERSTAD & LEKVEN UTBYGGING AS. TraPez Apeltun felt B12-1 ERSTAD & LEKVEN UTBYGGING AS TraPez Apeltun felt B12-1 TraPez Apeltunhaugene 100-126, 5238 Rådal I TraPez kan du bo høyt og fritt med god utsikt i landlige omgivelser. Samtidig er det kort avstand til

Detaljer

Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop

Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop Troldhaugvegen 56-58 Prosjekterte terrasseleiligheter på Hop kontakt oss: Megler: Bodil Kristin Innset Telefon: 99 21 68 07 Megler: Lena Leikvoll Telefon: 48 08 13 61 Kontor: Proaktiv Prosjektmegling AS

Detaljer

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3.

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b- 6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas tredje byggetrinn. Generelt Denne beskrivelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen.

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. VEDLEGG September 2013 SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. 2 ETASJEPLANER 1. ETASJE = SOLGT -101 56,7 m² -102 28,7 m² -103 83,2 m² -104 76,6 m²

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer!

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! KROHNVIKEN Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! I Krohnviken planlegges en fantastisk takterrasse med storslått utsikt over Damsgårdssundet, byen, Fløien, Ulriken og Løvstakken.

Detaljer

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 Illustrasjon: Mir II ROM FOR DRØMMENE DINE I Kronstadparken bor du sentralt og lettvint, med alt du trenger i umid delbar nærhet. Det er gangavstand til butikker, spisesteder

Detaljer

oslo Sørenga adresse: Sørenga A-701, 0150 Oslo prisant: 9500 000,- kontaktper son: Bente Stubberud mobil: 91 33 99 49

oslo Sørenga adresse: Sørenga A-701, 0150 Oslo prisant: 9500 000,- kontaktper son: Bente Stubberud mobil: 91 33 99 49 oslo Sørenga adresse: Sørenga A-701, 0150 Oslo prisant: 9500 000,- kontaktper son: Bente Stubberud mobil: 91 33 99 49 5 fakta om boligen 6 meglers vurdering 10 stue 14 kjøkken 16 bad og soverom 22 interiørkonsulentens

Detaljer

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3 BYGGETRI 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIADER B3 09. MARS 2015 KORIADER B3 / SIDE 2 KORIADER B3 / SIDE 3 IHOLDFORTEGELSE Side 7 Side 13 Side 27 Side 61 Side 69 Side 75 Krydderhagen grøntplan /uteområde

Detaljer

Velkommen til Gartnerhagen Minde

Velkommen til Gartnerhagen Minde TRINN 2 Velkommen til Gartnerhagen Minde Gartnerhagen Minde - Sentralt, men fredelig Det er en glede å få ønske velkommen til 2. byggetrinn i Gartnerhagen Minde. Fikk du ikke leiligheten du ønsket deg

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer

Velkommen opp i Treet. Visjonen bak Treet. Skandinavisk design. Unike leiligheter. Luftig uterom. Trening med utsikt. 26 28 Prosjektbeskrivelse

Velkommen opp i Treet. Visjonen bak Treet. Skandinavisk design. Unike leiligheter. Luftig uterom. Trening med utsikt. 26 28 Prosjektbeskrivelse Velkommen opp i Treet 2 8 Visjonen bak Treet Skandinavisk design 12 24 Luftig uterom 16 Unike leiligheter Trening med utsikt 26 28 Prosjektbeskrivelse 3 Velkommen opp i treet Høsten 2014 står verdens høyeste

Detaljer

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt.

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt. BESKRIVELSE UTBYGGINGSPROSJEKT BORGENHAVEN Leiligheter i hus B1 og B2 Prosjektets arealmessige avgrensninger og størrelse på hvert byggetrinn fremgår av salgsprospektet. Totalt regnes det med at prosjektet

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

Morvikparken. Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser

Morvikparken. Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser Morvikparken Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

LEILIGHETSBYGG C og D, FELT B5 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

LEILIGHETSBYGG C og D, FELT B5 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE LEILIGHETSBYGG C og D, FELT B5 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer

Her kan du nyte dine beste år

Her kan du nyte dine beste år Her kan du nyte dine beste år Rolfsbukta 20 oktober 2009. Bryggen er i forlengelsen av det nye byggetrinnet. 2 Velkommen til Her kan du virkelig nyte tilværelsen og ta tiden tilbake Kanskje du er i ferd

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet

Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet Første salgstrinn Blokk 1 og 2 Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet Åsebråtveien 25 1605 Fredrikstad 80 m 2 Fra kr 3.195.000 2 1 bad 101 m 2 Fra kr 4.095.000 3 2 bad 111 m 2 Fra kr 4.545.000 3 2 bad

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

STJERNEN. 31 eksklusive leiligheter i Damsgårdssundet

STJERNEN. 31 eksklusive leiligheter i Damsgårdssundet STJERNEN 31 eksklusive leiligheter i Damsgårdssundet Mange av oss drømmer om å bo på bryggekanten, og se solskinnet blinke i sjøen. Høre lyden av båter og fugler, se en kajakk gli lydløst forbi, mens du

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer