Positiv psykologi i arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Positiv psykologi i arbeidslivet"

Transkript

1 Positiv psykologi i arbeidslivet Marit Christensen Karoline Hofslett Kopperud Lisa Vivoll Straume

2 Agenda Positiv psykologi og arbeidsmiljø Friskfaktorer og langtidsfriskhet Forskning på lykke Psykologisk flyt Flyt som ressurs Hvordan bruke dette i praksis?

3 Fra sykdom og behandling til ressurser og styrker Sykdom Styrker Negativt stress Potensialer Problemer Utfordringer Konflikter Egenskaper

4 Hva er positiv psykologi? Tilbyr et nytt perspektiv (Seligman & Csikzentmihalyi) Tidligere fokus på mentale plager, symptomer og sykdommer Behandling Forebygging Positiv psykologi Fokus på menneskers positive egenskaper, styrker og potensialer Fokus på de tilpasningsdyktige, tilfredse og langtidsfriske VIKTIG! Fokus på hele spekteret i mennesket: Tap, lidelser, sykdom Styrker, potensialer, positiv helse og velbefinnende

5 Positiv psykologi på arbeidsplassen Tidligere forskning fokus på stress, utbrenthet, nedbemanning, sykefravær Positiv psykologi - fokus på arbeidstakerens styrker, trivsel, positiv helse og langtidsfriskhet Hva kan vi lære av de som trives og er frisk på arbeidsplassen? Fungere optimalt For egen del For arbeidsgiver Eksempel: Go foten, LØFT

6 Positive faktorer i arbeidslivet Positive faktorer i arbeidslivet: Sosiale og personlige ressurser i arbeidsmiljøet som bidrar til å bevare god helse og produktivitet Bidrar til å oppnå mål og utføre oppgaver Reduserer fysiske og psykiske belastninger Stimulerer personlig utvikling Viktig å identifisere de positive faktorene for å kunne forbedre arbeidsmiljøet Gode mål Identifisere områder for forbedringer og intervensjoner

7 Dagens arbeidsliv Arbeidslivet i endring Økte kvalitetskrav Andre forventninger Tradisjonelle Jobbkrav (tidspress, mengde, beslutning) Opplevd kontroll Sosial støtte Individuelle, positive egenskaper Optimisme Positive emosjoner Fravær av negative emosjoner

8 Kjernekarakteristika Kritiske psykologiske tilstander Konsekvenser Variasjon Identitet Signifikans Autonomi Meningsfullhet Ansvar Høy indre motivasjon Høy vekst tilfredshet Feedback Kunnskap om resultater på jobben Høy generell jobbtilfredshet Høy arbeidseffektivitet

9 Gjensidighet Høykvalitets jobbdesign Godt lederskap Skaper et potensial for sunt arbeid for de ansatte Men, Kan bare bli realisert hvis de ansatte tar en aktiv rolle selv for å få praksisen til å fungere Inkludering Gjensidig forpliktelse Kommunikasjon Positive emosjoner Optimisme

10 SSB Økt sykefravær Det totale sykefraværet gikk opp fra 6,3 til 6,6 prosent fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal Oppgang i samtlige fylker Større andel lange sykefravær Sykefraværet gikk opp i samtlige sektorer. Oppgang i alle aldersgrupper

11 Helse Hva er egentlig helse? Det offisielle norske helsebegrepet (ved Statens helsetilsyn) er identisk med Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon av helse: «Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lyter.» For vid, hvordan definere velvære? For streng, ingen kan kvalifisere til god helse ut fra denne definisjonen

12 Langtidsfriskhet Langtidsfriskbegrepet ble lansert på begynnelsen av 90-tallet Johnny Johnsson Gunnar Aronsson og Thomas Lindh (2004) Man kan ikke forstå de faktorene som skaper helse, balanse og meningsfulle liv gjennom å bare studere sykelighet, mistrivsel, mobbing, usikkerhet og annen lidelse Identifisere områder for forbedringer og intervensjoner Langtidsfriske: Lavt sykefravær og lavt sykenærvær Finne fellesnevnere som vi kan identifisere og senere forsterke

13 Positiv helse Er det forskjeller i hvordan de langtidsfriske vurderer arbeidsmiljøet sitt i forhold til de andre? Mer fokus på hvordan man faktisk tenker og fokuserer

14 Positiv helse Forskjeller mellom de som er friske og de som rapporterer en del sykefravær: Mer jobbtilfredshet Mer kontroll i arbeidet Bedre kommunikasjon Mindre nedbrytende relasjoner Mer fornøyd med informasjonen som blir gitt Mer sosial støtte Lavere jobbkrav Bedre kommunikasjon med ledelsen Mer innflytelse på arbeidsplassen. Mer optimisme Mer positive emosjoner Mindre negative emosjoner

15 Friskfaktorer Innflytelse på arbeidsplassen Bli hørt og tatt hensyn til Sette av tid og rom for drøfting og tilbakemelding God kommunikasjon Med kolleger og ledelse Gi klar og passe mye informasjon Kontroll i arbeidet Påvirke egen arbeidssituasjon Individuell oppfølging Mulighet til å utforme egen arbeidsdag og arbeidsplass Å oppleve positive emosjoner Glede, lykke, tilfredshet, inspirasjon, interesse Skape situasjoner, sosiale relasjoner Optimisme Positiv innstilling Ros og oppmuntring, positivt syn på utviklingsmuligheter

16 Enkelt, men vanskelig

17 There is no end. There is no beginning. There is only the infinite passion of life Frederico Fellini

18 Å forske på lykke To tradisjoner: 1. Hedonisk 2. Eudaimonisk

19 Om følelser og velvære Grunnleggende emosjoner Lykke Frykt Sinne Tristhet Pleasantness Engasjement

20 Hva gjør folk lykkelige? Beskrivelsen av lykke uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og utdannelse, Følelsen den samme uavhengig av handling Sitat Csikszentmiahlyi: The word flow was given to this experience because so many had used the analogy of being carried away, of moving effortlessly with a current of energy, at the moments of highest enjoyment

21 Hva er flyt? Å blir ett med det du gjør Glemmer seg selv Intuitiv handling, du vet hele tiden hva du må gjøre Klar feedback, kontroll Lar oss ikke distrahere av andre ting Opplevelsen av tid blir fordreid Tilfredshet, mestring Balanse mellom utfordring og ferdighet

22 Nervøs Anspent Frustrerende Kaotisk Våken Energisk Vanskelig Utfordrende Predikert Flyt -sone Interessant Ubehagelig Uinteressant Tamt Behagelig Harmonisk Avslappet Lett Trøtt Søvnig Rolig Ikke frustrerende

23

24

25

26

27

28

29 Håndtårn-øvelsen

30 Høyt Angst Aktivert FLOW UTFORDRINGER Bekymret Apatisk Kjedet Kontroll Avslappet Lavt Høyt DINE FERDIGHETER

31 Hva avbryter flyt? Når utfordringene blir for store i forhold til ferdighetene Når vi blir oppmerksom på oss selv (hører egen stemme, tenker på hvordan vi ser ut) Når redsel tar over Når noe blir kjedelig Når andre bryter inn for å få din oppmerksomhet

32 Eksempler på hva flyt ikke er Meditasjon har fokus på kropp og sinn, i flyt fokuserer vi utelukkende på det vi holder på med Fysiologisk aktivering ved flyt Forskjellig fra konsentrasjon, flyt er mer intens, kvalitativ og positiv Falske flyt-opplevelser: alkohol, dop

33 Flyt som ressurs Flyt øker motivasjon, tilfredshet og effektivitet Mentalt fristed som ikke gir rom for bekymringer Alle opplever flyt, bare forskjelling på hvilke situasjon som utløser det Tilrettelegge for arbeidsoppgaver Starte en bevisstgjøringsprosess!

34 Hvorfor er flyt viktig? Med jobben som antidepressiva Jeg liker ikke avisoverskrifter som forkynner at «jobben gjør deg syk». For de fleste har arbeid den helt motsatte effekten. For meg har det fungert som antidepressiva. Les hele artikkelen i Rehabiliteringsmagasinet BRIS nr. 2/2005

35 Modernisering av arbeidslivet Tradisjonelle kulturer: Ingen skille mellom arbeid og fritid Moderne samfunn: Organisering av arbeid og teknologisk progresjon endrer vår oppfatning av hverdagslige oppgaver Vi anser ikke arbeid som kilder til variert aktivitet Fritidsaktiviteter får ny betydning

36 Nervøs Anspent Frustrerende RUTINEARBEID Kaotisk Våken Energisk Vanskelig Predikert Flyt -sone KJERNEARBEID Utfordrende Interessant Ubehagelig Uinteressant Tamt Behagelig Harmonisk Avslappet Lett Trøtt Søvnig Rolig Ikke frustrerende

37 Nervøs Anspent Frustrerende Kaotisk ALENE Ubehagelig Uinteressant Tamt Våken Energisk Vanskelig Utfordrende Predikert Flyt -sone SAMARBEID Interessant Behagelig Harmonisk Avslappet Lett Trøtt Søvnig Rolig Ikke frustrerende

38 Nervøs Anspent Frustrerende Kaotisk Våken Energisk Vanskelig KRAV Utfordrende Predikert Flyt -sone KONTROLL Interessant Ubehagelig Uinteressant Tamt Behagelig Harmonisk Avslappet Lett Trøtt Søvnig Rolig Ikke frustrerende

39 Oppsummering Tilrettelegge for samarbeid Høye krav og forventinger høy grad av kontroll Vi kan sette oss spesifikke mål i jobben for å strukturere rutinearbeidet Fokus kan endres fra å produsere et resultat til å jobbe for erfaringen og læringens del

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Fokus 2015 Et målgivende dokument for Sandefjordsbarnehagene 2012-2015

Fokus 2015 Et målgivende dokument for Sandefjordsbarnehagene 2012-2015 Fokus 2015 Et målgivende dokument for Sandefjordsbarnehagene 2012-2015 Innholdsfortegnelse Hovedmål med dokumentet...5 Hva er mål?...5 Hvor kommer fokusområdene og målene fra?...5 Fokusområdene...5 Veien

Detaljer

Hjertets tale Vær stille min Tanke Så jeg kan høre mitt Hjertets tale (Vigdis Garbarek)

Hjertets tale Vær stille min Tanke Så jeg kan høre mitt Hjertets tale (Vigdis Garbarek) Hjertets tale Vær stille min Tanke Så jeg kan høre mitt Hjertets tale (Vigdis Garbarek) Ann Bøhler Spesialsykepleier, pedagog, veileder, gestaltterapeut Røros mai 2014 Omsorg for omsorgsgiveren Disposisjon

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Er arbeid helsefremmende?

Er arbeid helsefremmende? Fra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv: Er arbeid helsefremmende? Sammendrag: Artikkelen ser på menneskets grunnleggende behov for å være i aktivitet og arbeid. Er det sammenheng mellom aktivitet og

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Å jobbe med arbeidsglede hva kan virksomheter få ut av det?

Å jobbe med arbeidsglede hva kan virksomheter få ut av det? Å jobbe med arbeidsglede hva kan virksomheter få ut av det? Av Benedicte Brøgger og Robert H Salomon AFI-FoU 2013 Forord AFI har fått i oppdrag av Virke å gjennomgå eksisterende kunnskap om arbeidsglede.

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Det gode liv på arbeidsplassen

Det gode liv på arbeidsplassen www.humanagement.no Det gode liv på arbeidsplassen Side 1 av 6 Det gode liv på arbeidsplassen Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Det vesentlige ved lykken er ikke

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Å jobbe med arbeidsglede hva kan virksomheter få ut av det?

Å jobbe med arbeidsglede hva kan virksomheter få ut av det? AFI-rapport 6/2013 Benedicte Brøgger og Robert Salomon Å jobbe med arbeidsglede hva kan virksomheter få ut av det? En kunnskapsstatus Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:6 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer

Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer Prosjektrapport nr. 1/2002 Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer Jan-Erik Hallandvik og Bjørg Elida Romedal Tittel Forfattere Presters arbeidsmiljø Meningsfull jobb med vanskelige

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger Lena Myhrberg, MSc., helsefremmende arbeid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. HMS-rådgiver/fysioterapeut, HMS-avdelingen,

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer