Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember Nr årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs» Iden forbindelse har vi hatt en samtale med overlege Sverre Løken ved Ullevål Universitetssykehus og hans pasient Tom Willy Bakken. For et år siden ble Bakken behandlet med Synvisc for første gang. Han hadde fått registrert moderat artrose i høyre kne. Konservativ behandling og medikamenter ble prøvd, men det gav liten bedring. Dr. Løken foreslo å prøve Synvisc, og kort tid etter endt behandling opplevde pasienten en ytterst merkbar bedring. Han kunne nå bevege seg totalt smertefritt ved vanlig gange, ved gang i trapper og Forsettelse neste side Dr. Sverre Løken, Ullevål Universitetssykehus med pasient Tom Willy Bakken Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose 1-2 Synvisc utvider bruksområdet 2 LCS-brukermøte på Skeikampen 3 Olmed Collumskruer 4 Olmed studie ved Ullevål 5 Arthrex FiberWire/Skulderanker 6 INNHOLD Internasjonal traumakongress Cape Town, Sør-Afrika 7-9 Nyansatt hos OrtoMedic AS 9 Charnley-stipendiet Hofte- og knesymposium på Storefjell Sykehuset i Halden 50 år 13 NAOS NAOS Sofcot Personalseminar for ortopedisk avd. ved St. Olavs Hospital Vertigo Workshop II 18 Nordisk Golfturnering 19

2 NYHET! Synvisc utvider bruksområdet - nå også til bruk ved artrose i hofteleddet Genzyme Biosurgery presenterer nå resultatene fra en multisenterstudie der pasienter med hofteleddsartrose er blitt behandlet med Synvisc. Tre forskjellige klinikker behandlet 57 pasienter med moderat artrose. Resultatene viser at 32 % av pasientene erfarte en bedring i gangfunksjon på over 75 %. 52 % av pasientene hadde en tilsvarende forbedring på mer enn 50 %. Behandlingsregime for kne Dag 0 Dag 7 Dag 14 Behandlingsregime for hofte En injeksjon Dersom ønsket effekt ikke er oppnådd, gir man en ny injeksjon etter 1-3 mnd. Forsettelse fra forrige side ellers daglige gjøremål. «Hadde det ikke vært for at jeg er lykkelig gift, hadde jeg begynt å løpe etter jentene igjen» sier Tom Willy Bakken. Hans første Synvisc behandling har hatt meget god effekt i ca. et år, og både pasient og behandlende lege er godt fornøyd. OrtoMedia fikk være tilstede da Bakken i oktober i år på nytt oppsøkte overlege Løken og startet opp sin andre behandling. Når dette skrives har vi fått vite at også denne behandlingen så langt synes å være vellykket. Overlege Løken forteller til OrtoMedia at Ullevål Universitetssykehus har hatt Synvisc som et tilbud til pasientene i en 2-3 års periode. Til nå har de fleste pasientene betalt behandlingen selv. Hyaluronsyre behandlingen tilbys fortrinnsvis pasienter med moderat kneleddsartrose. Hittil er de beherskede optimister når det gjelder resultatene. På spørsmål om man kan tenke seg å utvide bruken av Synvisc til andre ledd med artrose dannelser, svarer overlege Løken «Dette er det prinsipielt ingen ting i veien for, det viktigste og vanskeligste er imidlertid å velge ut de pasientene som egner seg best til behandling», og dessuten ser vi fram til flere gode kliniske dokumentasjoner. 2

3 LCS-brukermøte på Skeikampen Itiden 20. til 22. september i år arrangerte OrtoMedic sitt 4. LCS brukermøte. Brukermøtet var denne gangen lagt til Skeikampen Høyfjellshotell, som mottok oss i et praktfullt høstvær. Tatt i betraktning at møtet kolliderte med det årlige ryggmøtet på Spiterstulen og høstjakta, var deltagelsen med over 20 ortopeder noe vi kunne være godt fornøyd med. Dr. Elling Alvik, Martina Hansens Hospital, under ett av sine foredrag. Dr. Odd Arve Lien, Bærum sykehus, Dr. Asbjørn Hjall, Bærum sykehus og Dr. Helge Wangen, Hedmark Sentralsykehus. Overlegene Elling Alvik og Odd Warholm var faglig ansvarlig for møtet, og de hadde satt sammen et meget interessant program. Her var det lagt stor vekt på bl.a. den «laterale tilgangen», den tibia femorale bevegelse og posterial off-set. Bløtdelsbalansen var også et tema som ble ofret mye tid. Revisjons kirurgi av kneproteser er det heldigvis ikke så mange som driver med til daglig. Her ble det gitt en glimrende oversikt fra herrene Alvik og Warholm over hvilke alternativer som finnes. Søndagens «høydepunkt» Deltagerne likte tydeligvis emnene som var valgt, da møtelederne hadde store problemer med å holde diskusjonene innenfor de tidsrammene som var satt. Kasuistikker er veldig viktig å få diskutert på møter som dette. Derfor var mesteparten av lørdagen viet til kasuistikker. Samtlige deltagere hadde med seg egne kasuistikker, og de aller fleste ble meget godt belyst. Heldigvis ble det også tid til å nyte den flotte naturen på Skeikampen og flere kom seg helt til topps, noe som gav dem en fantastisk utsikt over «halve Norge». Det var helt tydelig at møter som dette blir satt stor pris på av brukerne. Vi kan fortelle at vi er godt i gang med å forberede neste års brukermøte for LCS protesen. Dr. Asbjørn Hjall, Bærum sykehus, Dr. Stig Heir, Martina Hansens Hospital, Dr. Henrik Moen, Ringerike sykehus og Dr. Jan Grøtan, Stokmarknes sykehus. Helt til slutt: Tusen takk til deltagere og forelesere for et godt møte. Konsentrerte deltagere 3

4 Olmed Collumskruer «En fullgod metode for behandling av mediale lårhalsbrudd» Dette skrev vi i en artikkel i OrtoMedia i Vi mener at denne påstanden står seg godt også i dag 12 år seinere. Olmed skruen ble lansert i Norge i 1986, og har siden den tid rukket å opparbeide seg en markedsandel på 65 % på mediale lårhalsbrudd. Vi i OrtoMedic AS er veldig fornøyd med denne utviklingen på Olmedsystemet, og det har bevist gjennom mange år at det er meget pålitelig i bruk, og kan vise til gode resultater. Skruen finnes både med og uten krave, samt til behandling av epifysiolyser. Sykehuset Østfold, Fredrikstad er en av mange som har brukt Olmedsystemet i lang tid. Overlege Robert Dokke har ansvaret for traumeseksjonen i Fredrikstad, og vi har hatt en samtale med ham vedrørende erfaringer med Olmedsystemet. Overlege Dokke forteller at de valgte å starte med Olmed rundt 1990 til bruk ved mediale lårhalsbrudd. De fant systemet enkelt og funksjonelt. Instrumentene var lette å forholde seg til, pålitelige og de så også klart fordelen med å bare behøve å posisjonere 2 skruer i collum, kontra 3 som enkelte andre systemer benyttes. Overlege Dokke orienterer oss videre om en studie som har pågått og fremdeles pågår i Østfold fylke.temaet er frakturer i øvre femurende. Behandlingsmetoder som benyttes i studien ved mediale collum frakturer av type Garden 3 og 4 er: Olmedskruer eller hemiprotese. To skruemodeller: med eller uten krage Systemet omfatter også epifysiolyseskrue; samme instrumentarium, men med kortere skrue. Disse pasientene etterundersøkes etter 4 mnd., 1 år og 2 år. Eldre pasienter der man oppnår dårlig reposisjon, eller registrerer på primærbildene over 30 grader varus dislokasjon, mindre caputrest enn 15 mm og/eller oppsplintret calcar, får som oftest hemiprotese. Antall pasienter i hver gruppe pr. år er ca. 75. Overlege Dokke synes at resultatene til nå er tilfredsstillende både med hemiprotese og Olmedskruer. 4

5 Olmed involvert i studie ved Ullevål Universitetssykehus Ullevål Universitetssykehus er i gang med en studie hvor Olmed skruen er involvert. Vi har bedt assistentlege Frede Frihagen gi en kort orientering om bakgrunnen for studien, og hva de forventer. Ved Ortopedisk Senter startet vi i september en randomisert studie av behandlingen av disloserte lårhalsbrudd hos pasienter over 65 år. Pasientene blir randomisert i to grupper, en til behandling med Olmedosteosyntese, og en til Charnley/Hastings hemiprotese. Etter vår mening er livskvalitet og funksjon/smerter de viktigste endepunktene for denne pasientgruppen. Det er viktig å vite hvilken behandling som bevirker best funksjon og kvalitet, men også hvor raskt de kommer tilbake til best mulig nivå. Den høye andelen reoperasjoner i osteosyntesegruppen har også betydning i seg selv, men er etter vår mening underordnet pasientenes funksjon og livskvalitet. Vår planlagte studie skiller seg fra de tidligere publiserte randomiserte studiene i det at det er en unisenterstudie med bruk av én veldefinert og godt dokumentert osteosyntese og én veldefinert og moderne hemiprotese. Den skiller seg også fra de fleste tidligere studier ved at også pasienter med redusert kognitiv funksjon, og de aller eldste pasientene inkluderes. Vi planlegger å inkludere minst 200 pasienter, og å følge dem i 2 år etter operasjonstidspunkt. De viktigste endepunktene våre er funksjon, smerter og livskvalitet. I tillegg registrerer vi reoperasjoner, komplikasjoner og andre forhold som kan knyttes til behandlingen. Det er litt overraskende at det i tidligere studier har vært så vidt vanskelig å vise entydige forskjeller for pasientene i resultatene av de to i utgangspunktet nokså forskjellige behandlingsmetodene. Vi håper naturligvis at resultatene i vår studie vil vise forskjeller mellom gruppene og at dette kan få betydning for behandlingen av denne store pasientgruppen. Assistentlege Frede Frihagen Ullevål Universitetssykehus Randomisert studie mellom Olmedskruer og Charnley/ Hastings hemiprotese ved Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus. Artikkelforfatteren er også en av årets vinnere av Charnley-stipendiet Se også side 10. 5

6 Arthrex FiberWire Dette kan se ut som hvilken som helst annen sutur, men navnet FiberWire røper noe helt spesielt. FiberWire er en ny generasjon ikke-resorberbar polyestersutur. Det spesielle med Fiber- Wire er den langkjedede polyethylen kjernen. Dette gir FiberWire unike styrkeegenskaper både når det gjelder bruddstyrke, knyte- og slitasjeegenskaper. #2 FiberWire har samme diameter og knyteegenskaper som en vanlig #2 sutur, men med styrkeegenskaper som er bedre enn en #5 polyestersutur. Studier med sykliske belastninger viser at FiberWire tåler minst 1.000,000 sykler uten brudd sammenlignet med vanlig #2 sutur som tålte inntil 160,000 sykler. Bruksområder Artroskopiske teknikker der en trenger forsterkninger for eksempel ved bruk av suturanker, backup ved ACL-rekonstruksjoner osv. Tenodeser Achilles-senerupturer Reinsisjon av muskler ved skulder og hofteplastikker FiberWire leveres i esker à 12 stk med runde nåler eller skjærende nåler. Lengde: 96 cm. Arthrex skulderanker Arthrex leverer både metall og bio-resorberbare anker til de fleste fiksasjoner. Alle anker er egnet for både åpen og/eller artroskopisk teknikk. Metall anker Alle metall anker er gjengede skruanker laget av titan. Ulik størrelse på gjenger og anker avgjør bruksområdet. Alle anker leveres ferdig montert på innsettingshåndtak påmontert sutur med eller uten suturnåler. De kan enten skrues direkte inn ved åpen teknikk eller leveres med trokar for artroskopisk teknikk. Størrelser fra 2,4 mm til 6,5 mm diameter. Ekstraktorer for eventuell fjerning med artroskopisk teknikk er tilgjengelig. Bio-resorberbare anker Laget i veldokumentert PLDLA-materiale som resorberes raskere enn vanlig PLLA. Leveres både som gjengede skruanker eller som push-in anker. Det spesielle med bio-resorberbare Arthrexankere er suturløkken som støpes inn i ankeret. Dermed glir suturene på ankere mot suturtråd, noe som gir bedre knyteegenskaper og mindre risiko for at suturen ryker. Størrelser fra 3,0 mm til 6,5 mm diameter. 6

7 Internasjonal trauma kongress i Cape Town Cape Town, Sør-Afrika november 2002 Høstens høydepunkt, for alle involverte var, utvilsomt turen til Sør Afrika. Deltagere var: overlege Jan Erik Madsen, Ullevål Universitetssykehus, overlege Asbjørn Hjall, Bærum Sykehus, produktsjefene Anders A. Sundal og John Erik Strømberg fra OrtoMedic AS samt undertegnede, overlege Harald Hovind, Rjukan sykehus. Vi ankom Cape Town og deilig syd afrikansk vår med norsk sommertemperatur. Bagasjen var borte og ankom først dagen efter. Det meget eksklusive Mount Nelson hotell var vår base, det var også stedet hvor kongressen skulle holdes. En følte seg virkelig hensatt til den tid hvor engelske koloniherrer hersket her nede. Hotellet var omgitt av høye murer med piggtråd og elektrisk gjerde på toppen. Onsdag begynte alvoret med et intenst og langt program. Første sesjon var viet skader i fot og ankel, hvor det av gode forelesere ble gjennomgått forskjellige prinsipper for fractur behandling og ankelartrodese. Andre sesjon dreide seg om tibia fracturer, også her en god gjennomgang av behandlingsalternativer. Ettermiddagen var viet; humerus fracturer og skulderproteser. Torsdagens emner var; proximale femurfracturer. Jan Erik Madsen holdt et godt innlegg med tittelen: Post-opr. Femoral Fractures, are they Preventable?, hvor han viser bl. a. at den tradisjonelle korte gamma naglen gir øket risiko for postopr. skaftfraktur sammenlignet med glideskrue og plate. Andre innlegg under denne sesjonen var viet tidlige resultater med ACE trochanteric nail. Før lunsj fulgte emnet: The Multiple Injured Patient. Spesielt tall- materialet fra Syd Afrika var imponerende. Forsettelse neste sider Etter lunsj ble det avholdt workshop; pilonfracturer, ankelartrodese med nagle nedenfra gjennom calcaneus og tallus. Produktsjefene John Erik Strømberg og Anders A. Sundal, OrtoMedic AS, Dr. Harald Hovind, Rjukan sykehus, Dr. Asbjørn Hjall, Bærum Sykehus, Dr. Jan Erik Madsen, Ullevål Universitssykehus, med det karakteristiske Table Mountain i bakgrunnen. 7

8 Dr. Jan Erik Madsen Ullevål Universitetssykehus, holder innlegg under sesjonen: «Frakturer i øvre femurende» Dr. Weiner (USA), viser teknikker ved behandling av pilonfrakturer. John Erik Strømberg sammen med Dr. Asbjørn Hjall, Dr. Harald Hovind og Dr. Jan Erik Madsen er klare for dagens forelesninger. Jan Erik Madsen holdt sitt andre innlegg; The Managment of Open Pelvic Fractures. muligheter for prøvesmaking og kjøp. Flere av oss valgte rød sone ved hjemkomst. I sitt materiale fra Ullevål hadde han 35 av disse svært alvorlige skadene med mortalitets prosent på 13. Torsdag etter lunsj var avsatt til sightseeing. Den norske kontingenten valgte «The Wine Tour». I buss til området Stellenbosch og innom to vingårder; Boschendal og Spier. Begge steder med Fredagens faglige innhold var viet distale radius fracturer og eksperimentelle emner. Det siste bl. a. om hyperbar O2 behandling og data -navigasjon ved bekkenfracturer. De fleste av foreleserne holdt klare og gode innlegg med høyt faglig nivå. Utbyttet for mitt vedkommende var verdifullt. Dr. Harald Hovind og Dr. Asbjørn Hjall, i dyp konsentrasjon under pausen. 8

9 Nærkontakt med ville dyr i Shamwari Game Park En «liten» gruppe av de ca pingvinene på Robben Island. Vårt vertskap ved firma OrtoMedic AS og reiseledere Anders og John Erik, hadde planlagt videre opphold og opplevelser for oss. Fredag kveld ble middag inntatt på The African Cafe. Med tradisjonell afrikansk mat og kultur. En festlig opplevelse. Lørdag var viet besøk på Robben Island. Gripende guiding av en tidligere fange. Søndag dro vi til Shamwari Game Park. I dette området eksisterte det et rikt dyreliv frem til 1900, da det meste ble utryddet og landbruksvirksomhet overtok. Et privat consortium har kjøpt tilbake de fleste gårdene i et stort område og satt ut dyr. Det hele gjøres med stor omtanke for å holde økologisk balanse og naturlige omgivelser for dyrene. Vi ble kjørt rundt i bushen og observerte bl.a elefanter, nesehorn, giraff, buffalo og tilslutt også en gruppe på 5 løver. 8 dager med mange inntrykk. Syd Afrika har foreløbig klart overgangen til demokrati uten store voldshandlinger. Men det ulmer, mange ekstremt fattige mennesker hovedsaklig svarte lever under svært usle forhold. Dette kunne vi se i de såkalte townships vi passerte langs motorveien. Volden er alvorlig og en trussel mot alle hvite. Vi fikk klare beskjeder om hvor vi kunne gå trygt og ikke. Men det er et rikt land med stort potensiale. Turismen har vokst kraftig. En må håpe fremtiden er positiv for alle innbyggere i dette spennede landet. Til slutt nok en gang en stor takk til OrtoMedic AS og Anders Nelson Mandelas celle på Robben Island. Sundal og John Erik Strømberg for en fantastisk tur med faglig godt utbytte. Harald Hovind overlege ved Rjukan sykehus Nyansatt hos OrtoMedic AS Heidi Østby er ansatt som produktsjef for utstyr fra Interacoustics. Produktene omfatter audiometri, tympanometri, ABR, OAE og VNG. Heidi er utdannet siviløkonom og har i tillegg et år med utdannelse i markedskommunikasjon fra England. 9

10 Charnley-stipendiet 2002 Årets Charnley-stipend ble tradisjonen tro delt ut under Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk Forening på Høstmøtet. Stipendstyret, som har bestått av overlegene Tore Grønmark og Helge Rønningen fra Ortopedisk Forening og Thormod Dønås og Kjell Thygesen fra OrtoMedic AS, hadde i år besluttet å dele stipendiet mellom 2 meget kvalifiserte søkere. Charnley-Stipendiet for 2002 ble utdelt til: Overlege Astvaldur Arthursson, Sentralsykehuset i Rogaland for forskningsoppgaven «STAVANGER STUDIEN» Sammenligning av to operative metoder ved innsetting av protese i hofteleddet. Direkte lateral tilgang, med eller uten trochanterosteotomy. En Prospektiv Randomisert Studie. Bakgrunnen for denne studien er en rapport fra Leddprotese Registeret som ble presentert på Høstmøtet Prosjektets hovedmål: Er det forskjell i blødning, operasjonstid og postoperative og sene komplikasjoner, hos de som er operert med trochanter-osteotomy versus de som er operert med direkte lateral tilgang? Er det forskjell i muskelstyrke og gangfunkjson avhengig av operativ tilgang? Er det forskjell i klinisk resultat målt med Harris Hip Score, VAC og Oxford Hip Function avhengig av operativ tilgang. Er det forskjell angående røntgenologisk resultat, osteolyse, protesløsning og protesesurvival avhengig av operativ tilgang. Assistentlege Frede Frihagen, Ullevål Universitetssykehus, Ortopedisk Senter for forskningsoppgaven: «HVILKE LÅRHALSBRUDD BØR OPERERES PRIMÆRT MED HEMIPROTESE»? En prospektiv, randomisert studie mellom skruer og hemiprotese. Studien vil kunne avgjøre hvilken behandling som er best egnet for dislokerte lårhalsbrudd. Eventuelt om alder eller mental status kan selektere pasientene med brudd som kan tilhele med osteosyntese kontra de som trenger hemiprotese. Dette vil være av stor betydning både helseøkonomisk og for pasientene som vil kunne få færre operasjoner. Se også side 5 10

11 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere på Storefjell Fredag søndag 13. oktober 2002 Fredag kveld ankom det 120 operasjonssykepleiere fra 44 norske sykehus til Storefjell for å delta i det 4. symposiet OrtoMedic AS har for operasjonssykepleiere. En koselig velkomst fikk alle på rommene sine, der var det nemlig en liten flaske champagne til hver! Lørdag kl ønsket Thormod Dønås oss velkommen og møteleder Kjell Thygesen syntes det var et privilegium å sitte og se utover så mange «damer». Lørdagen handlet foredragene om hofteproteser og hofterevisjonskirurgi. Overlege Lars Nordsletten fra Ullevål Universitetssykehus holdt foredrag om «Hvem får totalprotese og hvorfor?» Å få en hofteprotese koster lite i forhold til den livskvalitet pasienten får sammenlignet med andre store inngrep. Antall hofteoperasjoner er over 5500 årlig. I sitt foredrag om kirurgiske tilganger, viser den laterale tilgangen med pasienten i sideleie seg å være mest vanlig. Overlege Otto Schnell Husby fra St. Olavs Hospital, Trondheim holdt foredrag om sementert/- usementert protese og leiring av pasient. 85% av protesene som settes inn er sementerte. Det er viktig at pasienten ligger stabilt i sideleie med 2 puter foran og 1 pute bak og med «hoftepute» mellom bena. Han presiserte at ortopeden bør godkjenne, eventuelt være med på, leiringen før operasjonen. Forsettelse neste side Lydhøre operasjonssykepleiere Operasjonssykepleier Edel Fitje, Akershus Universitetssykehus i samtale med produktsjefene Anne-Mari Lund og John Erik Strømberg, OrtoMedic AS. 11

12 I pausen fikk vi grillmat servert i «lavoen» som er plassert ovenfor hotellet. Artig underholdning av en ekte hallingdøl som fikk latteren i gang. Etter pausen holdt driftsrådgiver Gro Langnes fra St. Olavs Hospital i Trondheim foredrag om benbank. Det er viktig å ha en sikker prosedyre som følges nøyaktig. Overlege Otto Schnell Husby fortsatte med å fortelle om bensement, sementeringsteknikk og preparering av ben. Viktig å ikke få blod i sementen som da fører til svakere sement. Viktig også å skylle grundig med høytrykk for å redusere fettemboli risikoen. Vakummix er viktig for ikke å få luft i sementen. I pausen fikk vi demonstrasjoner om hvordan vi unngår nettopp dette. Oppbevaring av sement i kjøleskap (8 o C) brukes de fleste steder, sement med Gentamycin trenger noen minutter mer for å stivne. Etter kaffepausen på ettermiddagen gikk vi over til revisjonskirurgi. Professor Lars Nordsletten fortalte hvilke alternativer vi har innen revisjonskirurgien og om proteseløsninger og luksasjoner. Positivt er det at antall revisjoner ser ut til å være fallende. Luksasjoner viser seg mest hos nybegynnere. Viktig å skaffe inn all dokumentasjon før Kursets forelesere: Operasjonssykepleier Jorun Sundal, St. Olavs Hospital, Dr. Odd Warholm, Sykehuset Vestfold, Dr. Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital, Professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus og Driftsrådgiver Gro Langnes, St. Olavs Hospital. en revisjon. Beintapet viser hvilken protese som bør brukes. Nøye forberedelser er viktig for et godt resultat. Overlege Otto Schnell Husby fortsatte med foredrag om protesefjerning, sement og benpakking. Innhenting av dokumentasjon om implantatet, fabrikant, legering, hodestørrelser etc. må gjøres i god tid før operasjonen. Det finnes engangsmeisler som brukes til usementerte femurproteser. Allogent ben som skal brukes, må tines før bruk, evt. tines i varmt saltvann. Festmiddagen lørdag kveld ble et høydepunkt. OrtoMedic AS har mange talenter, også når det gjelder underholdningsbransjen. Her var det gode, morsomme taler og flotte musikalske innslag med «DDS». Søndagen fram til lunsj var viet kneproteser. Overlege Odd Warholm fra Sykehuset Vestfold, Tønsberg holdt foredrag om kneets biomekanikk og indikasjoner for totalprotese, operasjonsteknikk og litt om revisjoner. Belastningen av tibia er 4 ganger kroppsvekten, noe å tenke på? Det ble utført ca kneproteser i fjor, av disse er det 70% p.g.a arthrose, 10% p.g.a Forsettelse neste side DDS: Produktsjefene Anders A. Sundal og Kjetil Vemøy, forandret personligheter fra to til fire 12

13 Sykehuset i Halden er 50 år Fredag 8. november i år feiret Halden Sykehus sitt 50 års jubileum. Jubileumsdagen viste sykehuset seg virkelig fram for alle. Det hele startet med overrekkelsen av statuen «Omsorg» som er laget av billedhuggeren Lise Amundsen. Plassen foran sykehuset hvor denne har fått sin naturlige plass var godt pakket av inviterte gjester. Det flotte med denne gaven er at den har kommet til etter en innsamling fra Haldens innbyggere. Som jubileums arrangementets primus moter Berit Høidal sa: I denne byen har folket alltid slått en flott ring rundt sykehuset sitt. De har kjempet og de vil kjempe for at Halden Sykehus vil ha en sentral plass i byen.» Jubileumssjef Berit Høidal og sykehusdirektør Ulf Ljungberg. OrtoMedic AS hadde under jubileumslunchen gleden av å overrekke sin gave til jubilanten. Det ble overrakt en sjekk på kr som var øremerket til en videre forskjønnelse av parkområdet rundt sykehuset. Berit Høidal takket og var sikker på at de ville få et helhetlig parkanlegg til glede for både ansatte og pasienter. Jubileumsdagen hadde mange aktiviteter på programmet. Her var det utstillinger som viste sykehuset fra tidenes morgen, og av forskjellige instrumenter og implantater som sykehuset bruker i dag. Disse var åpne for alle, og både pasienter og andre besøkende viste stor interresse. Vi gratulerer med en flott feiring og ønsker Sykehuset Østfold, Halden lykke til med en forhåpentligvis lys fremtid. Forsettelse fra forrige side reumatisme og 20% p.g.a fractursequele / menisksequele. En revisjon bør planlegges i god tid. Operasjonssykepleier Jorun Sundal fra Trondheim fortalte om infeksjonsregistrering og disiplin på en operasjonsstue. Interessant tema som bør engasjere alle. Siste foredrag på kurset fortalte overlege Odd Warholm om postoperativ oppfølging av kneog hofteproteser. Informasjon til pasientene når de blir vurdert til operasjon, viser at de lettere kan klare seg etter operasjonen. OrtoMedic skal ha æren av å ha gjennomført et høyt faglig kurs som etterhvert har blitt meget populært. Koselig å treffe andre kollegaer, kose seg med nydelig mat på et trivelig hotell. Vi vil alle huske 10. april, - rødt,hvitt og blått og Thygesen og ikke å forglemme at dette MÅ, - vi MÅ simpelten ha det nå, - In the morning»----!!! Takk for et meget hyggelig kurs! Hilsen Aase Kielland, SØHa. Avdelingssykepleier Inger Bentsen, Mandal sykehus 13

14 NAOS 2002 Norsk Amerikansk Ortopedisk Forening Kongress i San Diego august 2002 Dette var foreningens 5. møte og det 3. i USA. Opplegget er å ha møte annet hvert år, men hendingene 11. september 2001 førte til et års utsettelse av San Diego-møtet. Problemet i år var at SICOT også skulle ha sitt møte i San Diego. Vi valgte å ha vår kongress i forkant av SICOT-møtet for at de som ønsket det kunne få med seg begge arrangementene. I løpet av de tre møtedagene var det avsatt tid både til det ordinære vitenskapelige program, foredrag som berører den spesielle relasjonen mellom de to land og ettermiddagsprogram av mer sosial karakter. Avgående president Ham Peterson, sammen med den nyvalgte, Dr. Kjell Harbo. Vi hadde spesielt inviterte foredragsholdere og av høydepunktene kan nevnes Dennis R. Wengers foredrag om hoftedysplasi, «Evolution to Current Treatments» og dr. Scott Mubarak om «Acute Compartment Syndrome: Current Concepts». En overraskelse var det også at den berømt ryggkirurgen Arthur Steffee var til stede og holdt to foredrag. Han ønsket å bli medlem av vår forening! Nevnes må også tidligere USAambassadør i Norge, Sidney Rand, som holdt to gnistrende gode foredrag. Av de sosiale programmer nevnes et besøk på Sea World med festmiddag og underholdning. Høydepunktet for svært mange av oss var vel søndagens dagstur med besøk til gjesteforeleseren Scott Mubarak og Møtets vert Dave Haaland og Dr. Torstein Husby, neste års vert kona som bor noe øst for San Diego på en ranch hvor de driver oppdrett og dressering av lamaer. En innlagt fottur med 4 lamaer som følgesvenner var et eksotisk og spennende innslag. Vi er svært takknemlige overfor ekteparet Mubarak som med stor gjestfrihet tok imot oss og brukte hele dagen sammen med oss, selv om begge hadde knapp tid til å rekke sine plikter, bl.a. i forbindelse med SICOT-møtet som åpnet den dagen. Nytt styre ble valgt og fikk følgende sammensetning: Kjell Harbo - president Lyle Johnson - visepresident Tor Steinar Raugstad - sekretær/kasserer for Norge og Deborrah Quanbeck for USA Firma OrtoMedic AS var også denne gangen velvillig arrangør av reisen og vi er meget takknemlige for all støtte og hjelp. 14

15 Noen av de norske deltagerne: Ellen Hoset, Dr. Anders Walløe, Jorun Høgberg, Dr. Arvid Høgberg og Dr. Endre Refsdal. Alt i alt må vi ha lov til å si at det faglige program holdt en høy standard og totalt sett var kongressen svært vellykket. For å komme tilbake til «scedule» blir neste møte i Oslo allerede til våren. Tidspunktet blir trolig i mai. Sett av datoen allerede nå! Kjell Harbo / Tor Steinar Raugstad Hovedtaler på banketten; USAs tidligere ambassadør i Norge, Sidney Rand. Møte i Norsk Amerikansk Ortopedisk Forening (NAOS) Oslo mai 2003 Denne livskraftige organisasjonen arrangerer annenhvert år alternerende møter i USA og Norge. Neste år vil møtet for første gang bli avholdt i Oslo. Disse møtene samler vanligvis mennesker (med ledsagere). Programmet består av en faglig og en sosial del med nokså likelig fordeling på de to. I praksis startes dagen med faglige innslag frem til lunsj. Ettermiddager og kvelder forbeholdes fritid, sightseeing og sosiale fellesarrangementer. Gjesteforelesere denne gang vil bli Pål Benum og Einar Sudmann fra vårt ortopediske miljø. I tillegg kommer Direktør Knut Djupedal (Norsk Utvandrermuseum) og Kjell Hillveg (Norsk Musikkforlag). Fra USA stiller mange verdenskjente norsk-amerikanske ortopeder bl.a. Hamlet Peterson fra Mayo-klinikken som gründer og inspirator til foreningen. De fleste amerikanske deltakerne har røtter i Norge og er svært interessert i å holde faglig og sosial kontakt med landet vårt. Fra norsk side fungerer disse møtene glimrende som kontaktforum for utveksling av faglig informasjon og planlegging av eventuelle studieopphold i USA. Dette gjelder både yngre kolleger og overleger som planlegger sin 4-måneders studiefri. Møtet denne gang er lagt i forkant av 17. mai slik at amerikanerne får anledning til å feire vår nasjonaldag i hovedstaden, forhåpentlig sammen med en del gode norske kolleger. Arrangementskomiteen består av undertegnede, Terje Terjesen, Jan-Ragnar Haugstvedt og Ove Kristian Austgulen. Invitasjoner vil bli distribuert i løpet av desember. Firmaet OrtoMedic AS hjelper oss med det tekniske arrangementet og med spredning av informasjon Velkommen til NAOS-møtet i Oslo i mai 2003! Overlege Torstein Husby Ortopedisk Avdeling, Rikshospitalet 15

16 Sofcot 2002 Paris november 2002 Den 77. årlige ortopediske kongress ble holdt i Paris fra 12. til 15. november i år. Hvert år rundt midten av november har fransk ortopedisk forening, SOFCOT, sin årlige kongress. Den begynner alltid tirsdag morgen kl og avsluttes fredag ettermiddag. Kongressen holdes alltid på samme sted, Palais des Congres, alltid på fransk, og uten simultanoversettelse til engelsk eller annet språk. I Palais des Congres, som er omgitt av et par store hotel, Meridien og Concord Lafayette samt en mengde mindre hoteller, bruker en å lage til en utstilling av medisinsk/ortopedisk utstyr. I år var det 122 firmaer som presenterte seg. En godt besøkt DePuy stand Foredrag og rundebordskonferanser foregår i et stort amfiteater, to mindre og tre små saler. I tillegg er det et videotek og en sal med «posters». Hver dag er det simultanforedrag i alle amfier og saler på en gang. Temaene er stort sett delt inn på samme måte som i Norge; ryggkirurgi, traumatologi, skulderkirurgi, knekirurgi, hoftekirurgi, fotkirurgi og pediatri. Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic AS, Dr. Knut Grønneberg, Larvik sykehus, Produktsjef Thor Arne Valle, OrtoMedic AS Seansene er på halvannen time med en halvtimes pause og man er meget nøye med taletiden. Det er alltid to moderatorer og det er avsatt tid til diskusjon etter hvert foredrag. I forhold til i Norge er kommentarene og diskusjonen svært animerte og man må tåle kritikk. Lyden i salene er meget god og det er mikrofoner overalt slik at alle spørsmål stilles over mikrofon. Det som gjør denne kongressen spesiell er at det holdes symposier basert på multisenter-studier fra videotek hvor man kan se på et stort utvalg av operasjonsteknikker. Tre store forlag er også representert og man kan få kjøpt en mengde ortopedisk litteratur til en gunstig pris. Kongressen er internasjonal, men preges av deltagere fra Sveits, Frankrike, Belgia, Italia og Spania og naturligvis Nord- Afrika og Canada. Overlege Knut Grønneberg Larvik sykehus 16

17 Personalseminar for ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital Bårdshaug Herregård, Orkanger august 2002 Fredag morgen den 30. august kunne omkring 50 ansatte ved ortopedisk avdeling sette kursen mot Orkanger. Tema for personalseminaret var kommunikasjon og samhandling. Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital består av 5 sengeposter, 6 operasjonsstuer, 1 dagkirurgisk enhet, Ortopedisk poliklinikk og Skade poliklinikk. Det er til sammen ca. 300 ansatte. Vi har ambisjoner om å gjennomføre et lignende personalseminar en gang i året. Avdelingssjef Henrik A. Sandbu, Nina Pedersen (stående) i samtale med en av de andre ansatte. Lyttende og interesserte kursdelagere Unni Kristiansen psykiater/ konsulent fra Unnik AS var innleid for å lede oss gjennom seminaret. Dette gjorde hun på en trygg og sikker måte. Seminaret startet opp med at alle presenterte seg med navn og et selvvalgt «nøkkelord» som beskrivelse av seg selv. Alle seksjonene fra avdelingen var representert. Mange av deltakerne hadde ikke møtt hverandre før. Nils Hybertsen (helse og sosialombud i Sør- Trøndelag og pasientombud) hadde deretter et fordrag som bygget på hans erfaringer om hvordan pasienter opplever dagens helsevesen og hvordan det oppleves å ligge på sykehus i Videre utover dagen fikk vi ansatte sette ord på hva vi ønsket å legge vekt på i ortopedisk avdeling, basert på sykehusets hovedverdier: helhet, likeverd, medbestemmelse og respekt. Arbeidet foregikk delvis i grupper, og oppsummeringer fra gruppearbeidene ble foretatt i plenum. Gjennom dette arbeidet kom vi frem til andre utdypende begrep vi vil arbeide videre med i vår avdeling. Kursholder Unni Kristiansen psykiater/ konsulent fra Unnik AS Kommunikasjon og samhandling på ortopedisk avdeling i Trondheim skal være tuftet på begrepene: trygghet, tillit, tålmod, tiltakslyst og trivsel. Resten av dagen gikk med til å konkretisere hva vi legger i disse ordene, slik at de gir mening og blir håndterlige i hverdagen. Ved 16- tiden var det tid for sosiale aktiviteter og en rask spasertur førte oss til bowlingsenteret. Det var også muligheter for omvisning på herregården. Dagen ble avsluttet med middag og dans. Neste dag startet med en oppsummering av gårdsdagen. Deretter var fokus teambuilding og kjennetegn ved teamarbeid. Vi fikk avklart en del forventninger til hverandre på tvers av seksjonene og det ble trukket opp praktiske «kjøreregler» som: Forsettelse neste sider 17

18 Forsettelse fra forrige side Ha respekt for hverandres arbeidsoppgaver. Utveksle ideer og kunnskap. Vis fleksibilitet i definerte roller. Alle er med og alle er like viktige. Samarbeid mot et felles mål forplikter! Etter lunsj ble det demonstrasjon av møte-og samtaleteknikker, og avsluttningsvis en oppsummering av disse to dagene. Klokka 16 takket vi en inspirerende møteleder. Vi satte oss på bussen hjemover, oppildnet til kamp for en bedre arbeidsplass hvor kommunikasjon og samhandling skal stå i sentrum til det beste for pasienten og for oss som jobber ved avdelingen. Vi i ortopedisk avdeling retter en takk til OrtoMedic AS som var med og gjorde dette utviklende og lærerike seminaret mulig. Nina Pedersen Nesepakning med Gel Knit Den beste behandling for nese-/bihulekirurgi og epistaxis Vertigo Workshop II LEDIGE PLASSER februar 2003, Skeikampen Høyfjellshotell, Svingvoll. Grunnet avmeldinger har vi noen ledige plasser. Vennligst ta kontakt med OrtoMedic AS ved Heidi Østby på telefon , snarest for ytterligere informasjon. Resultatet ved neseog bihulekirurgi Fremskynder helbredelses prosessen og forbedrer helbredelsesevnen Eliminerer ubehag ved fjerning Gel Knit hydrocolloid, et ikkeklebrig materiale, sørger for et fuktig miljø som tilheler raskere Hemostatisk materiale fremskynder koaguleringsprosessen, samtidig som den geleaktige overflaten hindrer adhesjon mellom tampong og vev Resultatet ved epistaxis Hemostase og tamponade i samarbeid Ekstrem glatt og selvsmørende overflate Hemostatisk materiale direkte på blødningsområdet ved hjelp av en pute som blåses opp med luft, selv om pasienten bruker antikoagulanter Latexfri Gel Knit er et hemostatisk materiale som får blodet til å koagulere i løpet av få minutter. 18

19 Norge suveren i nordisk golfturnering Årets Nordiske DePuy finale i golf gikk av stabelen på Larvik Golfbane 12. og 13. september. Turneringen spilles både som individult og nasjonskonkurranse. I et aldeles praktfullt sommervær og Larvik golfbane i aller beste stand, ble årets turnering meget vellykket. Sverige og Danmark stilte med vært sitt to-manns lag og Norge som vertskap stilte med 2 tomannslag. I nasjonskampen ble det virkelig en bekreftelse på at vi nordmenn også innen golfen begynner å vise tenner. Norge besatte her de to første plassene og henviste Sverige og Danmark til delt 3. plass. Like bra gikk det i den individuelle konkurransen hvor Sven Even Eng fra Sykehuset Vestfold Tønsberg, ble en suveren vinner. Norge stiller nå som forsvarer av det meste til neste års turnering som vil gå av stabelen i Danmark, og det gleder vi oss til. Resultatene fra DePuy Scandinavia Open 2002: Individuelt 1 Svend Even Eng, Norge 151 slag 2 Ole Petersen, Danmark 155 slag 3 Espen Møller Hansen Norge 155 slag 4 Lasse Johnsson, Sverige 156 slag 5 Gunnar Adelbarth, Sverige 156 slag 6 Bjørn Sundal, Norge 158 slag 7 Peter Grant, Norge 160 slag 8 Jørn Jensen, Danmark 174 slag Deltagerne i DePuy Scandinavia Open Foran fra venstre: Ole Petersen DK, Morten Hansen N, Bjørn Sundal N Bak fra venstre: Kjell Thygesen N, Michael Kristensen DK, Espen Møller Hansen N, Peter Grant N, Lasse Johnsson S, Svend Even Eng N, Gunnar Adelbarth S, Jørn Jensen DK, Thomas Løfgren S. Foto: Morten Røkke 19

20 OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2005 - Nr. 58-17. årgang CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Computer-Assisted-Surgery eller CAS som det blir forkortet, har gjort sitt

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2000 - Nr. 44-12. årgang CEMVAC sementblandesystem OrtoMedic AS har fra 1. august i år overtatt salg og markedsføring av CemVac produktene i Norge. Dette som en følge

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

Svimmelhet er spennende

Svimmelhet er spennende Informasjon fra OrtoMedic AS Mars 2002 - Nr. 47-14. årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert 1. - 2. februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

kvartennr. 3/4-2014 God jul FAMILIEHELG Side 11 13 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Årgang 28

kvartennr. 3/4-2014 God jul FAMILIEHELG Side 11 13 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Årgang 28 kvartennr. 3/4-2014 Årgang 28 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose God jul FAMILIEHELG Side 11 13 Redaktørens hjørne Høsten har gått og vi kan veldig snart skrive desember tiden går så veldig

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer