MeJlng, Ola... O, fisker - Ole B, gbr.. 90,000, Peder H, gbr., 38,000, Peter B, gårdsarb., 13,000, 5500 _ Rasin, gbr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MeJlng, Ola... O, fisker - Ole B, gbr.. 90,000, 4900 - Peder H, gbr., 38,000, 6000 - Peter B, gårdsarb., 13,000, 5500 _ Rasin, gbr."

Transkript

1 606 HETLAND HERRED HETLA ND HERRED (Austre AmpY-Dale sjukehus) ", I Hetland herred km., 15,560 Innb., HeUnnd og Riska sogn, Hetland lenam.distr., Stavanger sorenskr _ Antall skylds. elend. (bruks-nr.) 5186 med en aamlet mntr.. av 929 sk.mk. GJennoIlUin. Embetsmenn, se fortegnelsen foran Stavanger Folkeregistret. N Strandg. 33, Stavang" For 11 k s råd e t, stavanger, møte 1. mandag I md. Herredskassen, N Strandg. 33, Stavanger Kommuneingeniøren, Hlllevåg verdi pr. sk.mk. 18,042 kr. L I g ni ngs v e se n e t, N Strandg. 33, Stavanger Meierikonsulenten (s tatens), Hinna Råd man n e n, N strandg. 33, Stavanger Sosialkontoret, N Strandg. 33, Stavanger T r y g d e k a ss e n, HospitaJsg. 6, Stavanger Austre Åmøy p.a. og skipsanl.sted, ca. 10 km. fra Stavanger; pr. tlf.st. Amøy Austre Ampy Skole Bru, Johanne, poståpner, 5000, 5800 Fureholm, Adolf, terjet., 7000, Endre. småbr., 18,000, O Hetland, Nankin, gårdsarb., 2500, Torleif, sj<:im., 13,000, 8800 Jormeland, Berdines, torp., _ Tryg... e, tisker, 9 00, Kristina, sykepl., ll,ooo, 8900 S... erre Ormpy K... _ Waldemar, tisker, 41,000, 3300 aløy, Ragn... ald, forp., 7000, 10, Lunde, Alfred, gbr., 61,000, Anton, fisker, 8000, - Arne, fisker, 12,000, 8000 _ Arne Mellng, gardsarb., 5000, Bjarne, landh., 24,000, 10,000 _ Eimer, flsker. 12,000, Erl!ng, sjpm.. O, 17,100 - Fredrik, sm/\'br., 17,000, 5600 _ Gustnv, gbr., 31,000, 10,400 _ Hall... ard, fisker, 9000, Helga, kontord. 1000, Henrik H, gbr.. 36,000, Henrik L, gårdsarb., 0, Henrik Mellng, tisker, _ Håkon, kontorm., 8000, 7400 _ Johannes L, gross., 90,000, 26,100 - John D, gbr., 22,000, John H, gbr., 10,000, 6200 Lunde, Jonas T, landh.. 0, Jostein, fisker, 1000, Karsten, gbr., 36, Klara, gbr., 26,000, Konrad, gbr" 22,000, 881}O - Lars A, fisker, OOO, 3800 _ Lars H, gbr., 41,000, 10,000 - Lal's J, gbr., 33,000, 8300 _ Lars T, gbr., 43,000, 5500 _ Magda, hushj., 11,000, 1050 _ Maria T, småbr., 16,000, 1750 _ MnrseHus, maler, , MarseIlus A. g!l.rdsarb., 10,000, 4100 _ Martha rbp, gbr., 38,000, Martin Mellng, gbr., 77,000, 11,400 - Marthon, fisker - Marthon, småbr., O, Olaf S, gbr., 53,000, OIQ.va, sydame, 16,000, Ole MeUng, tisker, 0, 4900 _ Ole O. småbr., 11,000, Osvald, fisker, 22,000, 10,000 - Rnnveig, husmor. :ro,ooo, Sandar, fisker, 11,000, SigbjØrn. fisker, TOl"(l:er, sjom.. 0, 7900 _ Welner, fisker, 6000, 7000 Mellng, Andrea, husmor, 14,000, - Arne 0, gbr , Gabriel, gross , 39,800 - HD, gbr., 181,000, 13,700 _ Henrik p, g/\.rdsarb , Håkon, gbr.. 35,000, 10:500 - Johs. O, ghr., _ Johs. M, torp., 23,000, 6800 _ Knut O. gbr. 32,000, L H, sosialsjef, 38,000,17,200 - Lnrs M, fisker, 7000, Maren, huseier, 101,000, Marie 6ørbØ, gbr., 26,000, 5100 _ MarseIlus, gbr., 51, _ Morten O, fisker _ Morten S, gbr., , 9800 _ Olaus, gbr., , 5300 MeJlng, Ola... O, fisker - Ole B, gbr.. 90,000, Peder H, gbr., 38,000, Peter B, gårdsarb., 13,000, 5500 _ Rasin, gbr., 23,000, Reinhard. gbr., 63,000, Sanna, hushj., 23,000, O Drage, Anna, syerske, O, S... erre, arb.. O, Tor P, sjllfpr, O, Tore, matros, 7000, 7500 Rosnes. At-thur, gbr., 39,000, 10,600 _ Daniel, gbr., 19,000, Harald, gbr., , 11,800 - Helene, husmor, 11,000, O I;;jo.. 'ee, Bård, lærer, O, 9600 lie. Arnodd. lærer, O, Karl Anne, lærerinne, 0, 7300,l npy, Solveig, hushj., O, 4000 \mpyfjord., L/I, nksjeknp. 30,000 kr., form. l styret Marsellu5 Me!!ng, rutebåttrafikk, 31,000, 2800 Bjørlløy bre... hus (ut... eksllngssted lor bokført post Sta... anger) B 'ornp, Jakob, kontoriullm., O, ' Lars, smabr., 30,000, 5200 _. s SUdoJje & Foderfabrik, Als, aksjekap. 33,250 kr.. dir. TROIsen E+ornoy, Mllrtln, småbr.. 14,000, Tomas. risker, 3000, 6900 Marpy, Ourine, smabr , 2000 l\.\teid, Ottar J, blisalm.. O, 11,900 P::ttersen, Marthon. sjåfpr, 0, 8000 Rosbakk. Ole, risker, 5000, 6300 S:okdal, Albert. arb., 2000, Johs.. arb., O, 5900 '. Jrensen, Wilhelm, lagerm., 0, 4500 Oyane., Als, aksjekap. 15,250 kr., forretn.f. Dale sjukehus p.ft.. og sklpsiinl.sted, 7 km. (b!jrute) fra Snndnes. oll, Mons, mask., 0, 6900 Alne, Ingel', sykepl.. O, 5700 Amdnl, Marcln, sykepl., 6000, 8300 Myklebust, S... Anda, Gunhild, kass., 18,000, 8900 Nilsen, Ingeborg, sykepl., O, 7800 Andersen, H C, o... erlege, 16,000 - L!J!nn, husmor, O, n, lege, O, 7800!\niksdal, Helene, nvd.plke, 0, 5400 Austgard, Rasmus A, sersjnnt, O, 6800 Berge, Lars. arb. 16,000, Oluf, gartner. O Berget. IngrId, sykepj., O, 6800 Bru, Eli, sykepl., O, 6200 Brun... ær, Inger, sykepl., O, John, sykepl., O, Sigurd, overpleier, O Bd, Olena, sylr:epl., O, 1700 Dale Skole Drange, Erling. sykepl., O, 7'lO0 Eeg, Ida, vaskeripike. O, 4000 Eikeland, Anna. hush., O El"(I:n, Magnus, fyrb.. O, 7900 Fallmyr. Ellen, k.j.plke, O, 5700 FeyJing. Gun... or Dorthea, 0, 5000 FJelJ.setnes. Inga, a... d.plke, O, 4800 Fjogstad. Sigurd, sykepl., O, 8600 Fredsvik, Gunhild, sykepl., O, 5800 Gjedrem, Borgny. sykepj., O, 6200 Gjellestad, Anny, kj.pike. O, 4900 Gl"ude. Thor.. GrØnnevik, Inger J, sykepl., 0, 4600 Gundersen, Amanda K Lpland, sykepl., O, 8700 Hagalid, Sofie. sykepl., O, 7300 Hegrestad, Magnus, gal tner, O, 8700 Hellerpy, Petra, sykepl., O, 8000 Hettervik, Ragna, sykepl.. O, 7100 Hobbestad. Bertha, sykepj., 0, 7200 Holm, Magna E. sykepl.. O, 8400 Holmbukt, Sol... eig. kj.sjef, O, 6900 Horne. Marie, syerske, O, 6500 Hpie, Gunnar, sykep!.. O, 7700 Hoiland, Øy.. Håland, Odd, reparatør, Haarr, Martha, lærerinne, O, 5800 Jakobsen, Tage Vestel"(l:ård, gårdsgutt, O, 6600 Kalveland, Karen. skredderske, 9000, 6600 Laugaland, Sol... Ullehammer, Gyrl, sykepl., O, 6100 Lothe, Marta, oldfrue, O, 6700 Lund, I... ar. sykepl., O, 6200 Lunde, Ingeborg, sykepl., 12, Magnusen, Magnhild. sykepl., O, 6700 Marki, Johan Henrik, sykepl., O, 7100 Mellingen, Eli, sykepl., 9000, 10,300 Mjolhus, Tora. sykepl., O, 7800 Mol, Anny, vaskeripike, 0, 4700 Munthe, Murgrcthe, sykepl., 8000, 8000 Nornes, Hanna, avd.pike, 0, 5400 Næsheim, Ruth, sykepl., 0, 4200 N kllng, Johanne M. kj.pike, O, 6200 Oldereide, Sol... arna, Nils, snekker, O, 7900 Opstad. Thora, sykepl., O, 8300 Paulsen, Guri, sykepj , 7900 Pedersen. Sol.. Berg'tun, Gund... Ramsfjell, Torlaug, sykepl , 4200 ald, mek., 0, 50 - Mlkal, arb., 0, 8300 Bruseth, Klara. avd.pike, 0, 6500 Raugstad, Norvald, gårdsarb., O, 5500 Reime, Klara, sykepl., O, 7600 STIFTET 1850 Fodaog S K RE T Tl N G'S!å,blandinger T Ir TelcgT.adr.: «Laodbrus_

2 608 HETLAND HERRED (Dale sjukehus-forus) HETLAND HERRED (Forus-Gausel) 6,. I Reiso, Anna, sykepl.. 0, 8300 Risa, Solveig, sykepl., 0, 5500 Rogaland Fylkes og stavanger Bys Sinnssykeasyl. dlr. H C Andersen Rosnes, Kristine, sykepl., 0, 8100 Rotvold, Karl 0, syerske, 0, 5100 R.olseland. Torbjørn. syltepl., O Sikveland, Magda. kj,plke. 0, 5700 Simonsen. Elisabet H, sykepl., 11, Skarvelnnd, Brlthh, avd.plke. 0, 4400 Skrat.tlng, Per. agronom, 2000, Bodeland, Per, RsslsUege. 0, 10,100 Sola, Lars. fjøsm., Spornland, Andreas, kj.arb , 7900 Standal, Ingeborg, kj.plke, O Stene, Erna. sykepl.. O, 8700 Stens\and. Marianne, kontoret, 0, 6600 Stoltz, Signe D, reservelege, O. 15,000 Sukka, Anna. kokke, O Svendsen, Astri, sykepl., 0, 7400 TjelfJåt, Anna, sykepl., O TObiassen, Elisabeth, oldfrueassist., O, 6700 Ur, Anna, sykepl., 17, Vadseth. Petter B. flyrnek.. O, 7600 Vegge, Guro. sykepl., O, 5500 Voll. Inga K. kasserernssist.. O, 6300 Wollert.sen, HjprdiS. sykepl., O, 8300 Ølberg, Elling, torv.. 59/000, 11,600 - Inga, sykepl., O, 7800 Aanesttld, Dag, ass1st., 0, 9000 Aarrestnd. Rakel, sykepl., O, 8200 Forus p.å., jernb.holdepl. og ur.st, ved Sprlandsb., 4. km. fm Sandnes, 10 fra Stavanger; Forus (JystasjQn Abrahamsen. Emil, kunstmaler, 101,000, 7900 Anda. Per Gjemre, lng" , 33,200 Anderson, Erllng J, kapt.. 4<100, Areldett, Olaf Johansen, lagerarb., O, 8100 Arnpy, Odd, jernb,telegroflst, O Berg( Lei!, fabr.arb.. O, 10,100 Bjprnevoll, Anton, arb., O, Bredflhl, Knut A, tannlege, 10,000, 27,800 Bredal, Sverre, dlstr.sjef, O, 12,600 Bruvik, Marie, arb., 2000, 5800 Spe, Bjarne, hdls,re!sende, 0, 10,800 - Olav Sivertsen, gbr., 15,000, Selmer, montør, O, 6300 Cappelen, Guri, kontont, O, 6100 Carlsen, Jon, lagerarb., 4000, 9400 Eikeland. Hans, forsøksleder, 3000, 14,000 Eriksen, NIls, arb., 7000, 6900 Flnchelsen, Ferdinand. arb.. O Forus Bakeri (Ole Knutsen) - Ingebreth, lagerorb., O, Ingvald. gbr.,,65,ooo. 11,700 - Ivar Odd, arb" O, Jens B, lagerlornl.. O, 7'1'00 ODIN FABRIKKER A/S KOPERVIK -TLF.17. TlGR.AOR. "ODIN» Forus Kolonial & Fetevareforretning, John Rage & Co. (John, 2000, 8000, og Magne Rage, O, 5700) - Ole Amreldt, smabr., 2000, 7800 Furaas, Anna, eksped., O, 4500 Fun\s, Elise O, adjunkt, 21,000, 13,100 Garnes, Einar, loytn., O, 10,200 Gauteseth, SOlveig, kontorassjst., Godeseth, 0, 4100 Godese h, Margaret, kontord., O, 4400 Greve, Jan T F, disp., 14,000, 16,500 Hansen. Johannes, fhv. urm.. 57,000, 2100 Haugen, Reidar, arb.. 0, 7400 HaUgland, Olav, arb.. 0, 5200 Helland. John Ord!n, sveiser, MarUn, arb., 9000, 4100 _ Morten, telegrofist, 2000, 8200 Hestnes, Ole, arb" O Hinna, Karsten, arb., O Hognestad, Dorthea. N, pens., , 13,800 Holm, John, lok.pusser, O, 6300 HogstØ. Hans, sliper, O, Ole, arb., O, 6300 Idspe, Adoll T, avd.sjef. 79,000,23,700 Jansen, John, sjll.fpr. O Johansen, Harold, lagerarb., O, Rolf, sjom., O, 5400 Jonø.ssen. Marton,!rlsorm., O Kaltvedt, Olav M, lege, , 41,900 KIlOph, Ingebreth J, lormer, 0, 7500 Knutsen, Bjarne, arb., 0, Einar, sjpm., O, KAre, lagerarb., O Ole, se Forus Bakeri Krogh, Per, kontorm" O, 7400 Liland, Samuel, an1..arb.. 0, 10,800 Lima Vlkene, Samuel, kontorm., O, lq,8oo Lura, Erling E, mek., O, Selmer E, tømmel'm., 15,000, 4250 Ldvdahls KOlonial (Hjal.mar LPvdahl) Løvdahl, Oskar K, mek., O, 7600 Njærheim. Olav, se Traverbanerestllurantel. Norås, Rolf, kontorm" O, 9300 Oglledal, Olav, gårdsarb., 1000, 7500 Olsen, Eugen G, arb., Godeseth, O, Helge, fenrik, O, 7100 Opsahl, Birger, forspksasstst.. 0, Einar, veiv., 6000, Jens, gymnast!kklrerel', O, 7900 Osmundsen, Sverre, gbr., GocIeaeth, O, 12,6011 Paulsen, Paul, sersjant, O, 7700 Pedersen. Albert, pens., O, 16,600 - Thomas H, kontorm., 0, 6400 Rage, Ame, verkstedarb., 1000, John og Magne. se Forus Kolonial - Sofus, vaktm., 8000, Ase, labr.arb., O, 4300 Refsnes, Norvald, disp., 3000, 12,100 Rogaland Felleskjpp (Stavanger) avd. - Travselskap (Stavanger), Lraverbane rl15 GARNBLASEFAB RVkK KONFEKSJONSFA IKK Rusten. Egil, stllsjonsbetj., O, 7600 Rønningen, Hans, major, O, 15,000 Sirevåg, Algot, maler, O, 8700 Soma, Martin, småbr., 0, 2600 Skavland, Trygve, arb" O, 4000 Stangeland, Karen, husmor, 12,500, 1000 _ Sven H, arb.form., O, 6700 Statens ForsøksgArd l Plantekultur, best. Hans Eikeland Kornkjpp for Rogaland, best. Asmund Haugset Stokka, Bprge, hdls.gartner, 14,000, 3asO _ Einar J, hdls.gartner. 6000, 6000 talforedllng, Als, aksjekap. 100,000 kr., disp. TTendeland, tab!'. av verktøy og mnskl ncr. 0, 10,Q()(J S 'ela, Salve, se Traverbanerestauranten E ebø, Ottar, nylcder, 2000, 12,500 f Jrensen, Otto. arb., O, 6300,'lorsen, DAgfinn, kontorm., O, 'lu, Karl, vaktm., 1000, 5400 '[lensvoll, Thomas, gbr., 22,000, Jrgersen. Johan I, trearb., 8000, "averbanerestauronten (Salve Svela og Olav Njrerheim) I mg. Tormod, voum., O, 8900 ( t.e.rll. KlI.re, mek., O 'lestlld, Ingvar, gbr., O, 9900 ;Iand, Anna, pens" 21,000, O Gausel I 1\, og jernb.holdepl. ved sprlflndsb., 6 km. fra Sandnes, 8 fra Stavanger I!ga, Gabriel, kontorlullm., 19,000, 10, ndreassen, Thorvald, arb., O, 9900 shelm, Bjarne. se celegan ullan, Trygve, kontorassist., O, 7500 ustdal, Tor, driftsass1st., O, 15,800!1akkane, Aanund, torp.. skom., 1000, 5000 ' erge, Olav, disp., 24,000, 9000 rtheussen, Einar, arb., O, 9300 Birkeland, Trygve, se Skadberg B!rkeland 8!rkemo, Anton, gbr., O, Theodor, gbr., 141,000, 9900 "3jomevoll. Olaf, dreier, O, 8500 "6oganes, Anders, gbr., 38,000, 10,500 _ Einar, elektr., 1000, 11,700 -Erling, sjåfør. O, Jens, arb., 17,000, John, gardsarb., 15,000, Lil ly, husmorvikar, 5000, Nils, gbr" 23,000, Sven, gbr.. 46,000, 11,000 Brekke, SOlveig, husmor, Trygve, nymek , 9600 Buek, Sigrid, arkitekt, 96,000, 4700 Dalene, Osmund, gbr" 92,000, 11,700 Dyngen. Martha K, Ulskjærel'ske, O, 5100 Eckhofr, Else, eksped., Eckhoft, Fritz, murer, 12,000, 11,700 _ Hartvig, murer, O, 5900 Egeland, Olav, revlsorassist" O, 4300 Egenæs, Erik, arb., 18,000, Jonas, vaktm" 11,000, 9000 Eide, Malvin, kolltorm., O, Marit, kontord., 0, 6100 Ekelund. Bjarne, våpenform" 0, 7900 celeganh, Apparalfabrikken CBjarne Ashe.im, 61,000, 26,000), fabr. av elektro lamper, skjermer, rprmpbler, salg av eleklr. app. og flrt. Endresen, Karl J, revisor, 0, 28,700 Feyling-Hansen, Klnus, maler, 6000, 4000 Fjalstad, Jon, hj,dommer, O, 12,200 _ Else B, stenograf, O, 6600 Folkvord, Jngfrld, damefrlsflr Fossheim. Ragnvald, arb., O, 9700 Frafjord. Tormod, Insp., 5000, 12,900 Frpvik. Nils, arb., 28,000, 8900 Frpystad Kontroll, Avls- og ForsøksgArd (O A Lærdal &. Sonn A. 5., Stavanger) FugellI, Einar, tannlege. O, 25,400 - Sverre. disp., 6000, 37,000 Fprland, Martin, motorsykkelforretnillg og verksled Gabrielsen, Borgny, eksped., 0, 4200 _ Edvin P, kjppm" 5000, Kurt. sykepl., 5000, 7200 Garborg. Karsten, lagerarb., 2000, 7700 Gausel. Amanda, gbr.. 41,000, O - Andreas R, gbr., 30,000, O - AnQ.y, kontord., O, Bernhard, gbr., O, 5400 _ Endre, gbr., O, Erling. tømmerm , 6500 _ Halvor E, elektr.. O, Helmik, gbr., 33,000, _ John, gbr., 48,000, - Knut O, gbr.. 43,000, Lars P, sjåfør, 5000, 8800 _ Ludvig, forp., 15, _ Inger Olena, tilskjærel'ske, 13,000, 7200 _ Petter T, tømmerffi.. O, Raein A, gbr., 36,000, Tonnes, lagerarb., 0, 9250 Gjerstad, AsbJØrn, kjppm., O. 10,700 Gjolnes, John, rpr!., O, 9400 Grllffistad, Krlsto!!er, ekspcd., O, 5050 Greve, Rolf 5, renten., 20,000, O Grpsfjell. Arthur, mek. O, Kristine, pens.. 55,000, 2300 Halvorsen, Thore L, sja!pr, O Hansen, Arvid F, hdls.betj., 9000, 8300 _ Ejvlnd Onyx, keromlker, O Hanstveit, Mons, gartner. 0, 1700 Haugland, Bård, magasinbetj.. O, 7100 _ Helge, auto-elektr., 21,000, Jens, elektr., 14,000, Johannes. pens., 34,000, 12,200 FABRIKK FOR SKIPSRAD IO OG LYDB ANDAPP, RoberlSQn Tape Ril" EGERSUND - TelerOr'l O) R. 39

3 610 HETLA ND HERRED (Gausel) HETLAND HERRED (Hellesøy pr. Stavanger-H!llevåg) 'Il Hegland. Karsten, arb., 2000, 15,200 Hegre, Rakel. insp., 6000, 8100 Hegreberg, Aksel, gbr., 30,000, Martin, gbr., 15,000, Olaus, eksped., o, 5200 Helgesen, Helge, Jungm., O, 4600 Helliesen, TarJeI!. kjppm" Hetland, Adolf H. radio tekn., 10,000, Paul, gartneri Honningstad, Gunnar, sjørn" O Haynes, Petra Elisa, sykepl., O, 7100 HAvarrtshoJm, Roald, eksped., O, 5700 rkdal, Bjarne. byggm , 8100 Ikdahl. Bjarne, jr., rodiorep., O, Tor, tommcl'm., O, 4700 Isaksen, JOhn Levis. sjuor. O Jll.sund, Znkarias. polerer, O, 7600 Jåttcn, Olav 0, tpmmerm., 10,000, 6400 Kjensli, Kåre A, stikn.fonn., O, 7800 Knudsen, Johannes M. disp., 102,000, 7600 Ladstcn, Ingvard. P:Ølsem" 3000, 11,400 Laksesvein, Gw'o, lærerinne, 29,000, 5000 Larsen, Finn Martin, styrm., O, 11,900 - Thor, arb., O, 1400 Lea, Gustav W, eksped., O, 8600 Levik, Edvard, arb.. O, 9200 LIndahi. Ole, reparatør, O, 6200 Lund. Eilert, huseier: 92,000, Johan, dommerfujlm., O, 6100 Lunde, Karsten. maskinarb., O, 5300 Lærdal. Ambjom, disp., 320,000, 34,600 - Arne, tannlege, 42,000, 19,100 Løvdahl, Hjalmar J, lagerarb.. O, 1400 Maimin, Eilert, arb., 1000, Odd, sjom., O, 5601} - Sven. gbr.. 65,<100, 14,700 Middelthon, Øistein, O, 10,600- Moen, Ivar sjupr, O, 10,000 Mossige, Olav, konduktpr, O, 7900 Ness, Erling, agent, O, 8100 Nilsen, Einar G, sjåfpr, 0, 8700 Næs, Hanna Marie Buch. lege, 13,500, Jane, tekn.tegner, 0, 6800 Nymann, Yngve, pianostemmer, O, 4500 Npdland, Harry, arb., O, 10,600 Oftedal. Christian S, l ed., 11,000, 33,800 Olsen, Christian Lpvik, arb.. O, Tonny, syerske, O, 5800 Opsahl, Jone, forp.. 10,000, Sverre, forp., 10, ,500 Pedersen. Bjprg, , Finn K, dir., 19,000, Pritchard-Davies, Maxwell, arb., O, 8200 Rage, Bjarne. gardsarb., 1000, John. hdlsm., 2000, Olav, gbr., , 1I,61Kt Rams.land. Fredrik W, selger, O, Marie O, best., 22,000, 20,000 Refsland, Arne, polsem" 12,000, 10,300 RodvelL, BernHard, arb., 7000, 8400 Rodvelt, Bertha Lea, husmor, 0, 11,000 Rostol, Gabriel. arb.. (l, 5700 Rygh, Olav A, telegrafist. O, 8100 Skadbcrg, Arne, sjafor, 32,000, Endre, sjafpr, bensinst., 23,000, Jarl, se nedenfor Skadberg-Blrkeland KolonJalforretning (Jarl Skadberg, 15,000, 6900, og Trygve Birke_ land, 13,000, 10,900) SkJævelflnd, Erling J. agent. 14,000, 9300 Skaar. Erling, regnsk.f., 0, 7500 Slaake, Ole, mek , 6500 Soma, Outtorm, kokk, (l Thorleif, Sjåfør, O, 6500 Stabcnfeldt, Hugo, disp., 22,000, 42,100 Steine, Olav O, insp., 7000, Stensland. Mat!1de, gart.nerl Stokke, Jan Lyder, la-gel form., O, Tor Berger, disp., 30,000, 9300 Strand, H B, postm., 74,000, 11,800 Stubberud. Øivind, jernarb., 0, 9500 Sund(Ør, Ola, gt\rdsnrb.. 12,000, 6200 Svendsen, Omar, tpmmerm., 5000, 12,000 Sægrov, Alfred, veltllsynsm., O, 9600 Tang-Wa, Sigurd, pens., O, 4950 Tendeland, Marie, overspster, Jåtten, O, 91{)(1 Thomassen, Thomas, badem., 40,000, 10,200 Thomsen, Karen, husmor, 10,000, O - Per. red., O, 20,300 - Wilhelm, disp., 22,000, 10,000 Thorsen, Anker J, sykepl., O, 7500 Tjørhom, Hans, arb., O, 10,600 Toblasscn. Evald J, stuert, 0, 12,700 Tollaksen, MartInius, smed, O, 6300 Torgersen, Finn H, bokholder, '15,000, 10,800 Toril:lIdsen, Laura, pens.. 69,000, 7500 Tunstad, Carl L, kond., (l, 1800 Tveterls, Olav, kjøpm., 248,000, 30,100 Tytland, Ingeborg, avd.plke, Jåtten, O, 4900 Tønnesen, Bjørn, sjpm., 2000, 12,300 partrederi - Magnus, sja.fpr, - Clyde, murer, VArlIv. 13, O. 1(),200 Beler. All, motorm 6000,.. HlllevA.gsv. 11,000 Uldal, Bjarne, avd.sjel: 2000, Undheim, Sven, gårdsbest., O, 5100 Varhaug, Arne, maler, O, Else, arb.. Fr. Hansensv. 12, O, Chr.. arb., HIllevAgsv. 72, O, 11,500 - Knut, arb.. HlIlevA.gsv. 72, O, 5800 Belsnes, Bergfrld. kontord., Brynes Plnntesk., VIland, Leif A, lok.pusser, O, 8400 Voll, Lars, disp.. 18,000, 19,300 - Reglne, kontord., O, 4500 Vollum, Peder, arb., 0, 10,000 Watne, Ole, gbr., 34,000, 1900 Østbye-Hansen, Lei!, smprer, O, 6800 Østbp, Tor, hdls.gal'tneri, 24,000, 14,700 Øverland, Ame, mek., O, Hans. kass., 8000, 11,800 - Kjell, kontorsjef, 0, 10,200 Aabp, Steinar, posteksp., O, 8600 Aanonsen, Erling, kjppm., (l, Ragnhild, husmor. 14,000, Clara. kontord., 10,000, 4800 Aarrestad. Edvard, karm., 37,000, Rasmus, gbr., 26,000, 5500 STIFTET USO Hellesoy pr. Stavanger Hellesøy, Ame, fisker, O, Martin, gbr.. 26,000, 8000 Langoy, Endre, gbr., 20,000, 4300 Hillevåg underpostkontor. jernb.holdepl. ved Sprlandsb., 2 km. fra Stavanger Abrahamsen, Einar, eksped., Fr. Hansensv. 5, (l, 5300 _ Otto. lok.rep., R Amundsensv. 22, 0, 9500._ Ruth Kal'l, syerske, R Amundsensv. 22, O, 4400 ;e Fabrikker (Arne OIlje, 96,500, 14,700), rilbr. av pengeskap og pallsel'dprer /.ksland, Markus, gbr., Kl1stlauslyst, 57,000, 42,. 6ofus, gbr., Kristianslyst. 19,000, 4900 'Ivestad, Osmund, arb.. Hnugvaldstad, 30,000, "" mdal, Ingvald, kar eler, Haugvaldstad 11, 10,000, 8000 _ Johan, snekker, Kvalebergv. 23, 2000, Klaus, tpmmerm.. HillevAgsv. 23, 6000, 7600 Solveig, damefrisør nda & Ut-60la (Arne Anda. (l, 7000, og Andre:ls Ut-60la, O, 7100), dame- og herreskredderi, HUIevågsv. 63 ndersen, Adolt, arb.. Fr. Hansensv. 12, 4000, Alf, tommerm.. Hamnev. 16, O, Anders. se Andersen, Sven Ame. dekoratør, Kristianslyst, O, Arne, elektr., VArlIv. 12, O, Arne, gartnerlærl., Bryne Planteskule, O, Arnt A, snekker, Fr. Hansensv. 12, O, Brodrene (Anders og Gabriel Andersen), - Gabriel, se Andersen, Sven - Hans, lok.rep.. R Amundsensv. 22, O, Harry. nrb.. Fr. Hansensv. 12, O, Kurt, adjunkt Fr. Hansensv. 6, O, Kurt Arthur, sjmpr, Fr. Hansensv. 12, O Marie. se Andenen. Sven - Odd Hartvig, lagerarb., Hamnev. 16, O, Ole. mui er. Vårllv. 13, O, Ordin. kond.asp., R Amundsensv. 22 d, O, Sven. MobeIrabrlk (Anders. Oabrlel og Marie Andersen, og Serlne LIndal),. - Villy Lorang, sjl'tfpr, Mpllev. 16, O, 9400 Andreassen, Einar K, blirep.. Veumv. 33, Ingvar. overtrykker, Vårliv. 5, 0, Lars 5, lagereksp., VArlIv. 6, 7000, 10,300. rl Telf. "008. U11a Telegr.adr.: «LandbrugIl Andreassen, Otto. kontr., Bergsagelv. 21, 6000, Paulus. agent, Krl!tlanSlySL, O, 16,600 - Torleif, mask., Fr. Nansensv. 21, O, 17,000 - Tormod, lagerarb., Hillevågsv. 83, O, 5400 Angell. Håkon, arb., Fr. Nanscnsv. 31, 4000, 7700 Are, Astrid. husmor, Myrvangv. 25, (l, 6200 Sigmund. kontorist, Myrvangv. 25, O Arnesen, Sigurd, ek..sped., Fr. Nansensv. 7 R, O, 10,900 Arndy, Inger, husmor, Auklendsv.. O, Jon, red.sekr., Auklendsv , 12,800 Askvik, Karsten, arb., KristIanslyst, 8000, 8700 Askø, Arne, teksularb., Møllev. 41, O, 4900 Aslaksen, Aslaug, husmor, Kvalebergv. 2, O, Eivind, fyrb.. R Amundsensv. 9. O, Leir, blirep.. Kvalebergv. 2, 0, 6500 Aspen, Gerd T, telegrafist, KristJanslyst, O, 5100 Assersen, Karl, forretn.m., Fr. Hansensv. 18, , 9900 Auestad, Ole Johs., styrm.. HillesvAgsv. 49, 2000, 8400 Aukland, Berdines, forp., Auklend, 1000, Oudmund, assist.. Stemv. 28, O, 8200 Auklend, Andreas, best., 27,000, 10,500 - Arthur, maskinsnekker, (l, Arvid, kontorm , Berthon, trener, O, Erling, sjafpr, O, Johs., {orp., 19,000, Olav, gbr., 36,000, Osm., arb., 7000, 10,300 Ausland, Halvor. arb.. Kvalebcrg bro 14,0, 9500 Knut. arb., Kvaleberg bro 14, O, 10,100 Bakken, Otto, arb., J,fvaleberg bro 14, 0, 9800 Barkve, Sigurd. lærer. Harholen. 19,000, ehn, Martin, styrm.. Sandvika, O, 10,800 O, 5400 Bendiksen, John, Kvalebergv. 15 a, se Rlllevaag Lnkkerverkstcd Berentsen, Theodor, al b., O, 11,100 Berg. Harald, postbetj., KrlstJanslyst, O, Magnus. arb.. Bispeladegl'trd 24, Melendy, pusserske, Bispeladegård 24, O, 6500 Berge, Else, kontord.. Veumsv. 43, O, Enevald, murer, Veumsv Georg, tommerm.. Sandvika, 8000, Gunnar, gbr., tpmmerm., Sandvika, 60,000, Tor. kollduktpr, Veumsv. 43, 0, 8600 Bergsholm, Arne, selger, Krlstlans.lyst, 0, 8700 BergsIid, Sven, mek., Kvalebergsv. 20, 0, 7500 Innnehaver av HOMMERSAND MØLLE Formalingsevne ca kg. i døgnet Moderne automatisk Forblandingsanlegg

4 612 HETLAND HERRED (Hillevåg) Berntsen, Karsten. reparatør, Mpllev. 31, 0, Otto, sjdm., Kvaleberg 4, 0, 8200 Bertelsen. Bjarne, tpmmerm., Bergsagelv. 8. o, 8500 Borgersen, Borghild, eksped., KristianSlyst, O Charlotte, arb., Kristianslyst, O, 4900 Botne, Toralf, lege, Hillevågsv. 54, 35,000, 30,100 - Borgny, modist, Bergsagelv. 8. O, 4300 Bratteli, Olav, brnnnkonst., BIspeladegArd 4, - G S. mek. verksted, Mølle... 43, 42,000, O, ,800 Brekke, Kristian, blirep., Hamnev. Il, O, Sven, arb.form., Fr. Hansensv. 20, 9000, Bremnes. Endre. se NYberg CaU 6300 Bugelmeyer. Gustav A, bokholder. Kristians. - Sverre S, innkj.sjet, SOlbjØrgv, 3, 9000, lyst. 1000, Bru, Jodnar, arb., Bergsagelv. 22, 0, 6000 Birkeland, Birger. gbr" Auklend, 26, Johannes, arb., Bergsagelv. 22, O, Bjarne, tabr.eier. Sandvika, 12,000, 24,500 - Theodor, arb., Bergsagelv. 22, O, Børge, bokholder. Sandvika, 0, Thorleif, arb., Bergsagelv. 22, O, Borre. sjøm., AukJend, O Bruder, Ernst, bankassist., HllIevågsv. 36, - Ivar G, gbr.. AUklend, 24,000, , IVRr, gor., Auklend, 82,000, 14,700 Brueland, Lars, smed, Blspeladegård, 5000, - Konrad, arb., KristIanslyst, O, Olaf, kol.!qrr., Hil levågs. Bruland, Monrad, montør, Fr. Nansensv. 9, - Oskar. best., Arb.gården, 3000, 9700 O, RRsmus, gbr., Auklend, 52,000, Olav, montør, 3000, 11,900 - Sikker, gårdeier, Auklend, 33,000, O - Selmer, sjalpr, Myrvangv. 26, 0, 8500 Brynes Planteskoler (Thoralf Bryne, 95,000 BirkelId, Einar, tekn., Myrvangv. 25, 0, ), {JlIal Boganes pr. Hinna BIrkenes, Thorleif, hj.prest, Myrvangv. 16,. O, 8200 Brynle, Fredrik Lindtner, eksped., SOlbjØrg vn. 5, 17,000, 8600 Bjelland, Georg, sjåfør, Hillevågsv. 91, O, 7100 Bull Njaa. T, byggeart., Jernv., trelast, sports - Johan Friis, agent, MpUev. 33, 7000, 9800 forr. KristionsJyst, 4000, 13,100 - Olav, torp., Kristianslyst, 28,000, Bygnes, All M, kapt.lpytnant, sandvika, 7()()(' Bjerka, Sverre, dreier, R Amundsensv. 22, , 9900 Bd, Gabriel, sjåfor, KrIstIanslyst. 0, 7000 BJerkreim, Johan, arb.form., Fr. Hansensv. 16, O, 13,800 - Jon, kol. og fl.l;kefol"l' , 16,000 - Rakel, eksped., HIllevAgsv. 72, O, Lars, arb., Fr. Hansensv. 16, 0, 6900 Bøe, Roll, sjåfør, KristIanslyst. 1000, Ville, slakteriarb., Fr. Nansensv. 28, O, Therese. arb., HIllevågsv. 18 a, 3000, VIlllam, sjal!)r, Hillevågsv. '78 a, O, Torger, sjåfpr, R Amundsensv. 17, O, 61C Bjorheim. Odd, snekker, Vewnsv. 47, O, 7700 Bådsvlk:, Ingard, lagerarb., Haugstad, O, 780 Bjørhelm, Knut, los, Bispeladegård 17, 12,000, BArdsen, Gabriel, styrm., 0, 17,300 17,600 - Lars, arb., Kvalebergv., 17,000, 7300 BjØrnsen. Bernh., HIllevågsv. 56, se Hillevåg - Rclnert, tømmerm., KrisUanslyst, 1500, Kjøtt & Pølseforr VaIrred, eksped., KrlstJanslyst, 0, 8100 Carlsen, Carl A, herrelrispr, R Amundsensv BlIdensol, Einar, (orp., AUklend, 18,000, , O, Kaia. gbr.. Auklend, 20,000, Roald A, ll'l8ørlrerl., R Amundsensv. 25, - Kåre, arb., Auklend, 0, 8700 O Paul, arb., Auklend, 3000, 8500 Cen rø.l Cannlng Co. AlS (Stavanger), tabr. Bokn, LaUritz (Bergit Ottesen, 22,000, 7100, Chl lstensen. Arne, kapt., Myrvangv. 7, og Thor Bokn, 24,000, 6700), kol.forr. O, Malena, best., Vl\rllv. 4, O, Georg, maskinsetter, Haugvaldstad 6, 5000, - Thor, HIllevågsv. 23, se Bokn, Lauritz 9200 Bokneberg, Sverre, gbr., Auklend, 29,000, Gerhard, konditor. FesJåv. 3, O, 6900 Bolles1ad, Selmer, fabr.eler, Fr. Nansensv. 15, - Gerhard M, arb., Jarlev. 6 b, 8000, 4450 ' 0, Hans G, kolforr., lastebiltmfikk, Fesjåv. 3, BOlme, Kristen, trearb., Mpllev. 5, 0, , 15,800 Boman, Karl, fajan.searb., Kvaleberg bro 16, - Henry, telegrafist, Fesjåv. 3, 0, 4800 O Haakon. b!lverksted. Jarlev. 6 b, O, Olav, snekkerm., Møllev. Il b, O Bore, Kristine, husmor, Kristianslyst, 30,000, Synnpve, pens., V1rllv. 14, O, 7500 ODIN FABRIKKER "I. KOPERVI K - TLF. :11... TLGa.ADI\. _OD I N. Christiansen, Jens, frispr, Kristianslyst, ,700 GAR NBLA sefabrikk KONFE KSJONSFABRIKK Ool Cas Produkter Ala, aksjekap kr., disp. Otto Skjreveland, tekn. kjem. fabr., spealallimer, essenser, kosmetiske prep., 3000, 1600 CoronD. Cannlng CO. A/S, aksje kap. 65,000 kr., disp. John og Wilhelm Bøe, hermetikk fabr.. 165,000, 33,700 Dahl, Godtfred, sjåfør, HIllevågsv. 92, O, 8500 Danielsen, John, disp., sandvika, 58,000, 23,000 ;)avldsen, Jonette, arb., HlJlevAgsv. 32, 0, 5600 )en Norske Vantefabrikk, A/s, aksjekap. 16,000 kr., disp. Reidar Kvadsheim, vante og trlkou1sjefabr., 13,000, O :'re<:llsler, Kjell, Haugvaldstad minde, se Stavanger Statlvfabr. D!txlahl, Hans Chr., snekker, Myrvangv. 22, O, 5300 MOl"thll, husmor, Myrvallgv. 22, 0, 7200 Trygve Dreyer, lok.l'yrb., Myrvangv. 22, 0, 10,300 I bing, Arne T, dl"eier, M.dllev. 41, O, 8600 P'Jrhelm, Andreas. driftsbest., HillevA.gsv. 50, 39,000, 11,700 Arne, mek., Hillevågsv. 50, 2000, 8200 Nicolay, best., Krlst1anSlyst, 0, teland, Magnus, sveiser, HIllevågsv. 18 b, O, 7500 SOfie, arb. HIllevågsv. 18 b, O, 4700 F'e, Bernhard, elektr., R Amundsensv. 24 a, O, 7400 Bjarne M, arb.. Banev. 0, O, 6500 Bjorn, skitteform., R Amundsensv. 24 a, 1000, 7500 Sverre. tekstilarb. Banev , 9500 l:eland, Bprlld, fullm.,..kvalebergv. 6, 4000, 8700 Christofer, spinner, R Amundsensv. 8, 0, 8500 Eivind, Kvalebergv. 15 a, se H1.IIevnag Lak kf!rverkstea Gunhild, veverske, Myrvllngv. 15, O, 1200 _. Hjalmar, eksped., Elkeberget, O, Jakob, spinner, R Amundsensv. 8, O, Kåre, og Zakarlas JII.sund, poleringsverk. sted - Njål Arne, telegrafist, Kvalebel"gv. 6, 0, Walter, sjafpi', Fl". Nansensv. 19, 0, 9400 E.!cl!, Arne, taglrel'el", Kristianslyst, O, 11,200 Emne. Bertram. mek., Fr. Nansensv. 36, O, 11,000 - Harry, arb., Fr. Nansensv. 33, O, Paul, arb. Fr. Nansenav. 33, 0, Peder, pens., Pr. Nnnsensv. 33, 12,000, Per, arb. Fr. Hansensv. 21, 0, 8900 Ehle, Chr. T, HIllevAgsv. 27, se Hillevågs Bl!kk & Kobberslagerverksted - Georg, reparatør. HIllevågsv. 77, 0, Gudrun, lærerinne, Krlstlanslyst, 4000, HETLAND HERRED (HilleVåg) 613 Eide, Gunvor, kontord, KrisUanslyst, 3000, Henry, montør, Vårllv. 14, 0, Henry B, maskinsjef, Vlrllv. 14, O, Ingeborg, pens., Haugvaldstad, O, John I, se Hillevågs Blikk & Kobber slagerverksted Eie, Alf Marton, eksped. KristIanslyst, O, 8400 Eikeland, Ole, lok.rep., R Amundsell.!lv. 22 h, 0, Turdis, husmor, R Amundsensv. Z2 h, 4000, '1700 Eiklll, Ingolf B, se Hillevåg Apotek Ellefsen, Hanna, arb., Industriv. 37 a, O Ellingsen, Solveig, husmor, Sandvika, 0, Thoralf, agronom, Sandvika, 0, 5700 Eltervåg, otto, snekker, Sandvika, 75,000, 15,000 Engebretsen, Lorentz B, se Flx Herrefrl8Ør ,000, 10,200 Englund, Ame, dekoratør, Jal"lcv. 6 b, 0, 8500 Engros Service (Marthon Skjoovehmd, 5000, 7700), kortev., elektr. utstyr, kjpkkenutstyr, en gr., agt. og komm. Enoksen, Ludvig, eksped., R Amundsensv. 8, 2000, 8800 Erga, Oskar, arb., HIllevågsv , '7800 Eriksen, Aud, friserd., Møllev. 13 b, O, BendllLs, maskinsjef, Bergsagelv. 10, 11,000, 18,400 - Bernt Lund, kontorm., BIllevigav. 78, 0, Dagfinn. elektr. HIllevågsv. 91, 0, Erling, arb.. Mpllev. 13 b, 0, Leit, lagersjef, KrIstIanslyst, , 14,800 - Leif, skom., VIerv. 16, 0, Ludvig, kontorsjef, BIspeladegård, 16, 6000, ,Marit, bokholder, Bergsagelv. 10, 0, Olaf, arb. Aultlend, 0, Thomas, bukkensi., Mpllev. 13 b, 0, Trygve. tpmmerm., MPlIev. 13 b, 0, Age, se Hillevåg Manut. Eriksson, Albert, mek., Bergsllgelv. 7, 16,000, Alfon E, lok.fyrb., KrlsUlI.llslyst, O Karies, kjprer, Haugvaldstad, 2000, 5550 Erland, Arthur, snekker, Hlllevll.gsv. 43. O Elias. kjprer, Haugvaldstad, 29,000, s Konditori (Johs. Erland) Erstad, Knut, skredder Espedal, Anker, tpmmerm., Fr. Nansensv. 7 a, 0, Einar, frukt og tobakksforr., Hillevågsv. 52, 14,000, 14,800 - Elias, maler, Fr. Nallsensv. 25, 40,000, Henry, arb., Fr. Nansensv. 7a, O, Jonas, forp., Auklend Magnus, småbr., KrIstIanslyst, , Peder T. gbr., Auklend, 47,000, 2500 RADIOTELEFONER - PEILEANLEGG _ Automatiske slyreapparazet EGERSUND _ Telefon "0l EKKOLODD

5 Ol' HET L AND HER R.E D (Hillevåg) HETLAND HERRED (RlIlevdg) 615 Espedal, Thor, mek., Bergsagclv. 6, 0, Tor, lagersjef, KristIanslyst, 4000, 7600 _ Tore T, arb.. Fr. Nansensv. 33 e., 4000, 15,400 - Torleif, sjåfpr, Vårl!v., , Torstein E. snekker, KristIanslyst, O, TorsteIn P. sjåfør, Auklend, 2000, 7200 Essendrop*Ottescn, O J, se HlI!evåg Bok og Papir Evensen. Harry, gassffi" Kvnlebergv. 25, O, Oscar, form., Kvalebergv, 25. D, Reidar Pr., sjåfpr, Haugvnldstad 5, O. 11,000 Evje, Ingvald, kol.* og melkefort., Fr. Nan* sensv. 34, O Fadnes, Ingvald, bilhdl., Sandvika, 49,000, Kasper. arb., Eikebakken, 15, _ Nils T, arb., Fr. Hansensv. 5. O Fahret, Helge, elektr., R Amundsens v, O Sigmund. elektr.. R Amundsensv. 22, O. 71lOO Fanuelsen, Ingolf, arb., Haugvaldstad, O Faro GummIIndustri (Reidar Farstad Olsen, 4000, 6300) FeyHng, TorbjØrn, kunst.jeder, Kvaleberg bl. 5, O, 12,400 FidtJe, FridtJof, elektr.. Kristianslyst, O, 5000 Flkstvedt. Jakob, arb., KrIsUanslyst, O, John, gbr.. KrIstIanslyst, 100,000, 11,500 Flx Herrefrisor (Lorenu B Engebretsen) FISkarbekk, Hans, arb., Kvaleberg bro 14, O. 11,800 Fjeld, Georg M, lagerarb., Vårllv. 3, 8000, 8100 _ Karl Pedersen, eksped., Kl'lstianslyst, 3000, 10,800 - Nils Harry, reparatør, KristIanslyst, O, 8400 FJelde, Berit. Pauline, presserske, KrIstIanslyst. O Ivar, byggm., Kristianslyst, O, 13,000 - Rakel, strlkkerske, KristIanslyst, O, 52(10 Fjeldså, Kjell, kontorm.. R Amundsensv. 4, O, 8500 Fjell, Allan, arb.. Kristlanalyat, O, 4800 Fjone. Telle!, konstruktør, R Amundsensv. 22 q, O, 10,300 Floysvik, Per, sjåfpr, HillevAgsv, 30, o, 7 - Tobias, arb., HIllevågsv. 30, O, 7100 Folgerp, Magnus, maskinpasser, KristIanalyst, O, 9900 Folkvord, El!sa, arb.. Bergsagelv, 9, O Folkvord-Haarr, Jonas, bokholder, R Amundsensv. 7, O. 13,600 Fordwel Fish Canneries, Als. aksjekap, 20,000 kr., disp. Martin Fjermestad. stavanger, omsetn. og eksport av hermetikk. 20,000, O Forrang, Gudmund, ing., Bergsagelv. 20, O. 12,000 Forsmos Foto-atelier (Ame Forsmo), rotogr. atelier og -art. Foss, Olav, sjåfpr, Veumsv. 43. O Fossan, Inge Gunleif, arb., Fesjåv. 18 a, O, 10,800 - Johan, snekker, Solbjorgv , Thorleir, disp., SolbjØrgv. 4, 12,000, Fosse, Laila, arb.. BlspeladegArd 24, O, Odd, sjåfør, BIspeladegård 24. O, Paul, konduktør. KristIanslyst, O, 8300 Frnndsen, Johannes K, pplsebu, Fr. Hansensv 5, O, Ase, best., Fr. Hansensv, 5, O, 7300 Fredriksen, Aleksander N, sjørn., Kristianslyst, O, 9200 Fredvik, Leit, telegratjst, Kvalebergv. 17, Frette, Brita, kontard., O, Marie, kontard., O, 6000 I - Vidar, veier, 10, Frpnningen, Atle. arb., Kvaleberg br. 14, O, 10,300 Frøyland, Berta, arb., HillevAgsv. 32, O, 4400 Froystad, Bjarne, fylkesagr., KrlstJanslyst, O, 11,300 Fugelli, Thorleif, kjopm.. Kristlanslyst, il Fugelsoy, Nils, maskinarb., HIllevågsv O, ThorleIt, mek., HIllevågsv, 36 a, O, 5800 Fuglestad, Karl, lagertorm" Mollev, 31, O, 13,100 - Kurt R, arb. Fesjåv. 4, O, 10,300 - Nils K, sjåtør. Mpllev. 23, O, Thor B, sjåfor, HUlevågsv. 47, 0, 795(1 - Gunlelf, maler, Kristianslyst, 1500, 5600 Fundlngsland, Anne, syel'ske, HIllevågsv, :' 5 Førland, Arne. mask., KristIanslyst, O, 14,800 - Adne. sjåfor. Kristianslyst, O Gabrielsen. Berthold, arb.. Veumsv. 27, O, 99 Il - Bjarne, arb., Stemv. 1. O, 10,10D - Ernst H, reparatør, Sternv. I. O, Georg, mek., Banev, l, O, John, arb.. Hillevågsv. 32, O, Selmer. sjåfor, Banev, l, O. 10,700 Gartland, Per, arb" R Amundsensv, 22, O, 11,400 GaupAs, Johannes, form., HJlJevllgsv. 27, 0, 9700 Gausdal, Nils R. hamll.. Kvnlebcrg, 6000, 93fl(l Gausland, Olav, thv. major, Bergsagelv , 11,000 Gehring, Edvard, appreturm" Myrvangv. 20, O Gilje, Arne, se Age Fabrikker - Mikal. smlbr., Kr!stlallslyst, 24,000, 6900 Glmre, Martin, al b., Mpllev. 27, 3000, 5900 Gjel'de, Harald, dekoratør, O Otto, tpmmerm., R Amundsellsv. 6. O, 77"0 Gjovaag, Kristen, eksped., KristIanslyst, 17, ,400 - Ragnv.. skom.. KristIanslyst, O, 4550 STIFTET 1850 Gramstad, Sigurd, gbr.. KristIanslyst, 187,000, 31,800 Grand Cannlng Ltd. Als, aksjekap. 20,000 kr.. 20, , disp. H Pedersen Gripsrud, Hagbart, fullm., Kristianslyst, 9000, Sverre, tannlege, EIkebakken, 28,000, 18,700 Grostad Gartneri (John Lyse) Grove, Emil, arb., R Amundsensv. 20, O, Hurby, reparatpr, R Amundsensv. 20, 4000, Llzzle, kllpl>erske, R Amundsensv, 20, O, 4800 ',rytten, Ragnvald, bilverksted, bensinst., Industriv. 22, 5000, 8000 {,ronhllder. Hilda, Inkassator, Haugvaldstad, 9000, Olat, form.. Bispeladegård 9, O, 11,900,rpnnestad. Øystein, maler, O, 850:1 undersens Elektriske Vel'ksted (Johs. Grpl\ nevlk), vikleverksted undersen, GodtIred, masklntrykkt!r, Industr!v. 18, O TorfIn. betj., R Amundsensv. 22 j, O \ yland, Olav, tdmmerm.. KrIstIanslyst, EooO, 11,100 "ysland, Simon, arb., Kvnleberg bro 8, o, 12,300 -ldland, Arne, posteksp" Auklend, 2000, 13,500 Per, sklftekond., Haugvaldstad minde, 3000, 8100 Haga, Alfred, arb., KristIanslyst, 3000, 10,200 - Konrad. portør. Jarlcv. 5, O, Martin, prest, Veumsv, 31, 4000, 14,400 I 1gen, Bjorn Bjørnsen, reisende, Kvalebera:vn. 1, O, 8100 'agevlk, Finn, overlærer, Raugvaldstad, O. 15,700 J. aglund, Vivian, syerske, Hamnev. 13, O l.aldo!'lien, Arnt, møbeltapets" HillevAgsv. 41, O, Mathilde, husmor, HIllevågsv. 41, 6000, 6000 halleland, Reidar, sjåfør, Mpllev. 23, 4000, 8500 l-:alvorsen. AI!, kranfprer, Vårllv. 3, 4000, Hans Horn J maler, R Amundsensv. 4, O Hamre, John, arb.. Møllev. 13 b. 0, Jonas, arb., Mpllev. 13 b, O, 7100 Odd RUssdal, betj" Haugvaldstad. O, Ragnvald, arb. Mpllev. 13 b, O, Reidar, arb., Mollev. 13 b, O, 6400 Hana, Sivert D, styrm" KristIanslyst, 1000, 6900 Hansen. Arthur N, sveiser, Stemv.5, O, 10,300 - Carl L, hdl., Bispeladegåt'd IS, 5000, Frithjot, mek.. Myrvnngv, 9, 3000, Gerhard, oppsynsm" R Amundsensv. 21, 4000, 7700 Hansen, Hans Chr., arb., Industriv. 18, O, Harald, torm., Bispeladegård 15, 5000, Marie, husmor, Myrvangv. 9, O, Paul Gerhard, eksped" Stemv, 5, O Sander, jr., murer. Hillevågsv, 71. o Sander, sen., sjåfør, HIllevågsv , Sigmund 0, arb., Stemv. 17, O, 7400 Hareland, Jens, sjåfpr, SOmmerro, O, Per, arb., Hlllevågsv. 91,.0, 6700 Hatletvedt, Anders, w'm., Auklend, O, 8900 Haualand. Bertha, torretn.dr., 42,000, 15,600 - Bertha, husmor, 12,000, Magne, gartner, 86,000, 40,400 - Peter, se Hillevåg Handelsgartneri - Samuel. pens., 29,000, 10,900 Haug, Sverre, typograf, R Arnundsensv. 12, O Haugaland, DagCln, bokholder, Sandvika, 5000, Haugan, Herman, konduktor, R Amundsensv. 221, O, 11,600 Hauge, Astrid, pens., Bergsagelv. 26, 6000, Audtinn, lagereksp., Kvaleberg\l. 2, O, Halvor, hdls.betj., Kristianslyst, O, Magne, dekol'atør, SOmmel'l'O, 1000, 10,400 - Mons, tpmmerm., Kvaleool'gv. 2, 5000, Olaug. bankassist., Bergsagelv. 26, il, Petra, husmor, Fr. Nansensv, Il, 21,000, O Haugen. Nils, kontarm.. Hamnev. 8. O, Trygve, kontarm., KrisUanslyst, O, 4700 Haugland, Erik, billedhogger, KristlanSlyst, 2000, John, mek" Elkeberget, O, 10,100 Haugseng, Sverre, Sjåfør, Haugstad, O, 9900 Haugsland. Odd, tpmmerm., Harhol\l., O, 5150 Haugvaldstad, Jakob, byggm., VArlIv. 12, 2000, Solborg, veverske, Vårllv. 12, O, Sverre, politi, R Amundsellsv. 21, 0, 10,700 Hausken, Arne, hdlsm. Haugvaldstad minde, 11, ,800 HegeIstad, Peder. arb., HIllevågsv. 77, 11,000, 9100 Heghelm, Sivert, kol.forr., HillevAgsv. 59, 18,000, 9500 Hegland, Hal'ald, arb., Arb.gArden, O, Ludvig, lagerarb.. VArlIv. 9, 3000, Thorleif, lagerarb. Industriv. 18, O, 8400 Hegreberg, Daniel, arb., BllIevii.gsv. 18 a, O, 9200 Helberg, Harry, mollearb" Solhøgda, O, 11,700 Helgeland, Edvard, stolst" HllIevii.gsv. 30, 7000, 12,700 - Magnar, al b.. Fr. Nilllsensv. 29. O, 6300 Helgerud, Edvard, spinner, Eldegii.rden, O, Eivind, polsem., Eidegården, 1000, 9500 Helgesen, Odd, pplsem.. Fr, Nallsens\'. 29, O, 8800 Korn - Mel - Kraftfor - Kunstgjødsel - Frø etc. en gros Telf Telegr.adr.: «Landbrug»

6 616 HETLAND HERRED (Hillevåg) HETLAND HERRED (Hmevåg) 617 Helgevold, Harry, entreprenor, Auklend, O, 7700 Helgp. Halvor, agent, SolbJprgv. 9, 7000, 14,700 Helland, Anton, arb., Pr. Nansensv. 22, 25,000, 94QO - Martin, arb., Fr. Nansensv. 22, 6000, 11,800-51gfred, arb., Fr. Nansensv. 22, 0, 4800 Helle, Hermann, skoleinsp., SOmmerl'O, 0, H,500 Hellerno, Lars, lektor, KristIanslyst, 0, 7500 Hellestj), Chnrles, lagerarb., R Amundsensv. 24, O, 10,700 Henriksen, Erling, arb., Kristlanslyst, O, Gunvald. arb.. Kvalebergv. 18, O, Harry, billakkerer, Kvalebcrgv. 16. O, Helmik, sjilfpr. Kvalebergv. 16, 7000, Henry, arb., Fr. Hansensv. 5, O, Ingvar 0, skredder, Kristianslyst, O, KA-re, telegrafist, Krlstlans]yst, O, Rudolf, læregutt, IDllevAgsv. 29, 0, Ruth, stqkerske, HillevAgsv. 27, 0, 4500 Hessen, WHly M, styrm., MYrvangv. 7, 9000, 12,900 HetlAnd, Dagfinn. sjåfør, Vårl!v. 13, 47,000, Framhaldsskule - Jenny, best., Vårliv. 8, Marie, sykepl., Arb.gården, O, Sparebank (Stavanger), filial Hlim, Hans. arb., Hamnev, 8, 2000, 10,500 - Hans r, metalldreier, Hamnev, 8, 0, Inger, husmor, Hamnev. 8, O, 4500 Hildre, Hans, typograf, Haugvaldstad 7, 0, 8900 Hillevåg Apotek (Ingolf B Eikill) HllIevaag Blikemballagefabrik AJs, ak$jekap kr" disp. Oskar Wathne, fabr, av alle sorter hermetikkemballasje, mek. verksted, 827,000, 284,200 H!llevågs Bllkk- & Kobberslagerverkstect (Chr. T, 12,000, 12,000, og John I Eide) HIllevAg Bok og Papir (O J Essendrop Ottesen, 3000, 57(0), bøker, papir, kontorart. - Fabrikkutsaig (Reidar, 41,600, 14,400, og Einar Kvadsheim, O, 7700), ullvareforr., garn og strikkev., trikotasje - Fornikling (Paul, 1000, 8200, og Thorleif Thunem) - Handelsgartner! (Peter Haunland, 91,000, 49,600) Hlilevaag Kafe og Dampkjøkken (Anna Sandvik, O, 4700, og Johanna Kolnes, 1000, 48(0) Hillevåg Karosserifabrikk Als, aksjekap. 15,000 kr., disp, Henning Roaldsøy, Havnevn, 11, 18,000, Kjott- & Pplseforretning (Bemh, Bjornsen, 7000, 13,000) ODIN FABRIKKER A/. KOPERVIK _TLF TlG.AOk,.OOIN.. Hillevåg Kolonial. AJs, aksjekap, 3000 kr., disp. Lars A Larsen og Rakel Bendiksen, kol.- og fiskefatt., 6000, O I1H1evang Lakkerverksted (John Bendiksen, 26,000, 14,300, og Elvlnd Egeland, 7000, 11,700), tlf. Stavanger Hillevåg Manufaktur (Age Eriksen), Rllle vågv, 43 HUlevaag mek. Verksted (Tobias P Vaaland, 55,000, 7100), mek. verksted, mo!.orfabr. - og Olte Fabrlker, A/s, aksjekap. 600,000 kr., disp. O W Nilssen, lnbr. av kledestofter, 245,000, 101,100 Hillevåg Rprleggerlorret.nlng (O Strand) lliuevåg RfJrleggeriorrclning Utf.orer varme- og sanlt:cmnlegg Lager a.v r.or, rprdeler, pumper ete, HHlevAg IlT. stavlluger, Telefon Hillevåg Trikotasjefabrikk (Norvald, 14,001 13,600, og Arthur Salthe) Hinna, All, veiv., Hillevågsv, 13, 3000, 8700 Hlorth, BrØdrene, Als, aksjekap. 55,000 kr disp. L S Hlorth, mobelfabrikk, 90,000, Hans Abel, mpbeltapets.. Ei keberget, O, Johanne M, sykepl., Møllev, 14, 8000, L S, disp., Mollev. 14, 72,000, 12,500 Hjelmeland, Olav, spinner1m" HIllevågsv, , 13,800 Hjelmås, Torln Gaustad, stynn., MØllev, f O, 13,400 HJemgArd, Harald, lærer, Veumsv. 27, O, 581!, Hodneland, Normann, sjpm" Kristianslyst, O, 8400 Hoem. Arne, sjpm.. R Amundsensv. 10, 0, 83C Hognestad, Kristian, arb., HlIlevAgsv. 55, 14, Reidar, sjnjpr, KristIanslyst, O Holgersen, Allds, sykepl., Arb.gArden, O, 54()1l Holm, Gunnar, tapets., R Amundsensv , Hans, skredder, Hlllevågsv, 72, 0, Knud, butikksjef, Kristiansll'st, 0, 8000 Holt, Einar, st.sjef, Hnugvaldst ad minde, 3000, 10,000 Holter, John. arb.. Kvalebergv. 25, O, K, rorlegger - Olav, lagerarb.. Kvalebergv. 25, ,500 Horpestad, Age J, arb., Bergsagelv. 6, 0, Johan, maler, BCI"I;sagelv. 6, 0, 7500 Hortmann, Wilhelm, lok.pusser, R Amundsensv. 2"2 e, O, 8400 Hov, Bjarne, sliper, KrfstIanslyst, 3000, 6000 ' GARNBlAsEFAB1UKK KONFE KSJONSFABRIKK Hovland, Amund, montørlærl., Krlstlanslyst, O, 4200 _ Edvin L, drosjeeier, KristIanslyst, 2000, 9000 Hunsbeth, Odd, tannlege, 27,000, 16,000 Hu.sa, Eller, boktr., KristIanslyst, O, 10,400 HusebO, Leif, arb.. Industrlv. 24, 3000, 8200 Hustolt, Peder, forretn.!., Myrvangv. 24, 0, 13,800 Hvldlng, Leonhard, snekker, Sandvika, O, 9100 Elåland, Bjarne, skredder, KrIstIanslyst, 0, Chr., maler, R Amundsensv. 21 a, 8000, 6000 rialliand, Frida, best., Arb.gården, 8000, låland, Karen, sykepl., Arb.gården, 0, Lars, skam., Fr, Nansensv, 36, O, Osvald, sersjant, Haugvaldstad, 7, 0, 12,100 - Samuel, gbr., treskolabr., KrlstJanslyst, 44,000, Sigurd, arb., Stemv. 22, O, Sverre, gardsarb.. KrIstIanslyst, 11,000, Tora, eksped., Auklend, O, Tore, IIrb., KristIanslyst, 6000, {aavardsholm, Daniel, lagerarb., Vårllv. l, O, 9100 "OfpIland, Einar, lok.rep., R Amundsensv. 22 f, O berg, Johan, skom.. Fr. NanselUlv. l, 3000,.300 diand, Arne, lagerm" Mpllev, 15, O, 8500 dsal, Oskar, arb., Haugvaldlltad, ,100 dso, Karen, bokholder, Sandvika, 10,000, Ttygve, bokholder, Sandvika, 6000, 13,200 'd5øe, Kristian, fhv. gbr., Sandvika, 59,000, Petra, hjv.. Sandvika, 15,000, O Tleng, Johan, skom. ngebrethsen, Ingebrelh, J')enll., Hillevågsv. 10 a, 4000, Kjell, mek.. HUIevågsv. lo, 1000, NorhUd. eksped., HllIevAgllv. 10 a, 0, 8500 nghelm, Kjell, snekker, Kristianslyst, O, 9200 Innvrer, Hilmar, tlskehdl., Haugstad, 12,000, 6600 [versen, Alfred, lruktlorr., HIlJevågsv. 73, 0, Kåre Lorang, lok.fprer, KrJstlanslyst, 0, Ottar Pahr, sjhpr, HIllevågsv, 19, 6000, 11,100 Ivesctal, Torkjel, gbr" Kristianslyst, 55,000, 3800 Jaenbsen, Arne Willy, arb., Industriv. 20, O, LUl. damefrispr, lndustrlv. 20, 9000, 9400 Jadar Fiskemat (Stavanger), tabr. - Preservlng Co, (Bjarne Birkeland) Jakobsen, Elgar N, mpbeltapets., HIllevAgav. 78, 4000, 8900 Jakobsen, Borghild N, eksped., HIllevågsv, 78, 0, Helge, kontorrn., KrlstJanslyst, 5000, 13,100 - Inga, syeuke, Fredheim, 0, John, småbr., Fredheim, 12,000, 13,800 - Karl Nreriand, snekker, HUlevlgsv. 78, 12,000, Malm, byggm., HIllevågsv. 67, 22,000, Markus, mpllearb., Krilltlanslyst, 4000, Odd Idar, lagerarb., Industrlv, 20, O, Olav, urm.. Veumsv. 29, 0, 8200 L,. Peder, pens., Sandvika, 51,000, Thorbjprn, sjpm., O Toller, rartøyeler, BIspejadegård 16, 21,000, 12,600 - Tomlne, eksped.. Fredheim, O, Trygve, elektr.. KrJstlanslyst, O, VIktor, hj.arb., Fr. Hansensv. 21, O, Aage, kjem., KrIstIanslyst, 2000, 15,300 JanZOll. Ernst Fr., jr., felel"sv., FesjAv, 4, O, 10,200 Jarl, Sportsklubben, form. P A Johnnnessen Jensen, Agnes, huseier, KrllltlansJY8t, 28,000, O - Arthur H, lok.rep.. Haugvaldstad, O, 10,000 - Eyolf, hdls.betj" Kvalebergv, 20, O, HallIld, lok.pusser, R AmundsenlIv. 22 d, O, Jens A, rokter, Stemv. 28, 5000, Jorgen Pjeld, panteassist., Kristianslyst, 7000, 7100 Jenssen, Johanne, eksped., Kvalebergv, 27, O, 7200 Joa, Andreas, tømmerm., Fr. Nansensv, 20, O, Arne, sjom., Fr, Nansensv. 20, O, Magnus, arb.. Fr, Nansen8V. 20, 3000, 10,700 - Ole, bukkens\., Fr, Nansensv , 3300 Johannesen, Karl, brenner, Haugvnldstad, 5000, Martin, arb., Hillevågsv. 65, 3000, 6800 Johannessens, M, Ll!.ografiske Anstalt (M Johannessen, 2000, 16,000), Mpllev. 9 JOhanv.essen, Petter A, FCsJåv. 5 n, se Petter8 Manufaktur - Finn, eksped.. KristIanslyst, O, 10,500 - Gustav, frisor. KvaJebergv. 16, O, Herman, tllskjærer, Hlllev!l.g8v. 30, 1000, 10,700 - Johannes, arb., HlIlevn.gsv. 50, O, 10,000 - Magnar, mllskinsnekker, HIllevågsv. 48 b, O, Magnus, mnslclnsnekker, V!l.rllv. 12, 0, Olav, oppm.sjel, Bergsagelv, 20, O, 12,100 - Olav M, sjpm., Hlllevllgsv, 65, O, Thor G, maskintrykker, O, Tor, maskinsnekker, Bergsagelv, 9, 3000, - Johansen, Amt M. lagerarb., Jarlev, 6, 1000, Lars, arb.. Kvalcberg bro 16, 44,000, 13,700 FABRIKK FOR SKIPSRADIO OG LYDBÅNDAPP. Roberrsan Tope Riter EGERSUND - T lefdn '10J.-

7 618 HETLAND HERRED (Hillevåg) HETLAND HERRED (Hillevåg) 619 Johansen, Marit, syerske. Jarlev. 6. O, Olav, oppmåler. Hillevågsv. 83, O, Sveinung, mek" 5ommerro. O, 8600 JOhnn50n, Endre B, kranfører, O Karsten, arb., Kvaleberg, Johnsen, Gerhard, arb., KrlsUan8IYs, O, Ingeborg, kontorassist., KristIanslyst, 0, Johan P, treskjærer, SOmmerro, O, 10,700 - John, lærer, Kvaleberg bl' ,000, 10,400 - John B. eksped., Sommerro, O, Karl, IOk.rep., RAmundsens... 22, 0, Kristinne, strykerske, BlspeladegArd 13, O, Leir. arb.. BIspejadegård, 1000, Tornlv, lærer, Kristianslyst, O Jonassen, Andr., 1'01'1., AUklend, O, 10,700 - Jonas. baker, Fr. Nansensv. 29, Sigurd. sjpm., Haugvaldstad 5. 0, 8100 Josten, Jarle K. al'b., Kvalebcl'g bl'. 8, O, SOl'en J, arb., Kvalebel'g bro ,000, 10,200 J.orgensen, Jens M, lagersjef, Sandvika, O, J.orgen A, elektrotelrn., R Amundsensv, 22 h, O, Odd, transp.arb., Industriv. 28, O, Rolf, mek., Sandvika, O, 5900 J.ossang, Alma, syerske, Kvnleberg. O, 6800 Jåsund, Zakarlas, se Egeland. KAre JAthun, John, sjafpr, Kvalebergv. 14, 8000, Marie, arb.. Kvalebergv. 13, 11, Martin, SJAfpr, Kvalebergv. 13, O Otto, blirep., Kvalebergv. 14. O, 10,800 JAtten, Emll, sjuor, Auklend, O, 8300 Kaland, Edvard, gbr., AUklend, 10,000, 7400 Kalleberg, Christina, kontord., HillevAgsv. 67, O, Odd Strpm, reklamesjef, HJlJevAgsv. 67, O, KaInes, Johanna, se Hillevåg Kafe Kalvpy, Olav, gbr., Auklend, , Karlsen. Jonas, sjålor, Hillevågsv. 38, 22, ,800 - Karl A, arb., H!l1evAgsv. 4S, O Kart vold, Bertha, huseier, HIllevAgsv. 19, 40,000, 5100 Keim. Sigurd, dr.ing.. O, 22,500 Kleisen. Olav, Install., Eikeberget, 3S.OO0, Klrkhus, Sven. wlier, Auklend, O, 8700 KjeJlsen, Erllllg, tpmmerm., Kristianslyst, Kjosavlk, Dlna, huseier, Kvalebergv. 29, 10,000, O Kleppe. Ester, arb., Fr. Nansensv. 23, O, Hennlng, arb.. Fr. Nansensv. 23, 2000, Khnkellberg, Amund, arb., Kvaleberg bl'. 8, 3000, 10,700 Klinkenberg, Arne. arb., Kvaleberg bro 8, O Kriswf!er. urb.. Kvaleberg bl'. 16, O, 10,500 - Ole. arb., Kvalebel'g bro 8, O, 7600 KUppen. John, urm., Industrlv, 15, O, K1ungtven. Knut, tømmel m., BlspeladegArd 3, O, Knoph, Lei! Einar, eksped., Veumsv. 43, O, 11,700 Knutsen. A. koltorr. - Albert T, arb.. HIllevågsv, 83, 1000, Alexander,.snekker, Vårliv. 8, 8000, Ernst, rørl., HllIevAgsv. 55, O, Finn Walter,.skredder, Haug ald.stad, O Karl. torm., R Amundsensv. 7, 9000, 10,400 - Knud, teksuiarb., R Amundsensv. 23. O Knutstad. Malvin, snekker, RIksv. 49, O, 8500 Knutsvik. Leir. HIllevågsv. 92, O, 5600 Kolnes. Johnllna, HIllevågsv. 19, se Hillevåg Kate Kongsmark. K, lege, HllIevågsv. 53. O, 5000 Kongsvik. OlaC S, mask" Jarlev. 8. 0, Serine, husmor. Jarlev. 8, 0, 4700 Korth, Sigurd O. murerlær!., Jarlev. 8, O. 13,000 - Wilhelm. arb., Jarlev. 8. 0, 4300 Krag, Johall. disp" Kvalebergv, 7, 5000, 7300 Krist.lansen, Astrid E, arb., Summerro. O, 5S00 - EmU, arb" Sommerro, 12, Karsten, sjøm., KristJnnslyst, O, 8000 Krlstorrersen, Arvid, lær!., Veumsv, 33, : - Johan. arb., HIllevågsv. 30, O, 6700 :-tr. InstnIl., R Amundsensv. 8, : Kvndsheim, ReIdar. BlspeladegArd 3, se Hillevåg Fabrikkutsalg Kvaleberg, Arne, biimek.. Vårliv. l, O, Berthlne, best" Mpllev, 28, Klara, husmor, VArliv. 3, 1000, 7500 " - Kåre M, eks rabetj., KrIstIanslyst, O, '12(1( - Skole Kvaloy, Ola, IIvdyrhdl.. AUklend, 52,000, 470C Kvan"'lk. Bjarne, kjem., Myrvangv, 21, O, Endre, best., Myrvangv, 21, Randy, strlkkerske, MyrvRngv. 21, O, Rleh., bokholder, Myr"'lIllgv. 21, O, 10,600 - Rosenius, lngerm., Myrvallgv. 21, O, Toralf, lageresp.. Myrvnngv. 21, O TorbjØrn, bokholder, Myrvangv. 21. O, 6400 Kvernberg. Gudrun, husmor, HillevAgsv ,000, O - Knut, skipst., HllJevågsv. 43, O, 15,500 Kverneland, Kåre. konduktør, R Amundsensv, 22, O, 7900 Kvia, Kurt, maler. Fr. Hansensv , 11,200 K,yJlesp, Trygve, tpmmerm., Eikeberget, O, 5700 STIFTET 1S50 Kohler, Hermann, verksm., HIllevågsv, 45, O, 9400 Kådn, Hartvig, gårdsarb., Auklend, 51,000, 3000 Kanda. Magnus, arb.. KristIanslyst, O _ Ole, mm.. HIllevågsv. 52, 40,000, 17,200 _ Sverre, arb., Kristianslyst, O, 5100 Ladslen, lngebret, sjom.. Veumsv , 20,000 Langeland. Arne, bygn.arb" Kristianslyst, 0, 11,600 _ Knut, løytn" Bergsagelv. 18, O Umgerud, Gjerlut, gårdsbest. O Auklend, ntl:, Alt, bilrnek.. Kvaleberg. O _ AUgust Harry, an!.arb., Kvaleberø:, O, 9900 _ Emma, husmor, Kvaleberg, O, 5900 Larsen, Adolf, form., Bergsagelv, 14, 4000, 11,100 _ Augvald. Ml., HillevAgsv. 57, 36,000, 15,900 _ Einar J, tilskjærer, Fr, Nansensv. 27, 7000, 5500 _ Elnllr Lundin, elektr., Sandvika, O, Ellef. vaktm., O, Emilie, arb" Fr. Hansensv. 16, 2000, 6100 _ Hanna, kol, risk, grønnsaker - Hans, lagersjef, Industriv. 15, 5000, 6700 _ Henry, snekkertorm., Fr. Nansensv. 30, 0, Jakob. arb., Kvaleberg. O, 78O(t _ Johan Anders, arb., Banev. 5, _ Jorgen, oppsynsm., Krlst.lanslyst, 1000, 8300 _ Karen, arb., Kvaleberg, O, 5300 _ Karl J, vnktm., O, Kjell, elektr.lær!., Bnnev. 19, O, Kristoffer A, butikksjef, HlI!evågsv. 57, Kurt. mek. Bergsagelv. 14, 0, Lars, kjører, Haugvaldst" 5000, Lars A, kjppm., Hillevågsv. 63, 27,000, Laurlts, mask., VArliv. 5, , LaW'ltz A, vaktm., Kvaleberg, 0, Erling, arb.. Kvaleberg, O, Lei!, arb., R Amundsensv. 12, O, 11,000 - Gerhard. materialtorv., Hillevågsv. 2, - Leit Helge, kontann., Banev. 5, O, 7800 O, 14,600 - Leonhard K, arb., Banev, 5, O, Hans, arb., K. aleberg, O, Ludvig, arb., Kvaleberg, 0, 10,500 Lunde, Berta M, lærerinne, Veumsv. 43, 4000, - Marie, nrb., Bnnev. 3, O, _ Olav. gal... anlsør, Hamnev. 12, 4000, Else Irene, syerske. Kristianslyst, 0, Ole T, oppsynsm., Mølle... 25, 3000, 11,400 - Gustav, arb.. HIllevågsv. 32, O, Otto, mask., Hamnev. 12, O, Johan, sjåfpl', KristIanslyst, O, Per, mek.. Kvaleberg, 0, Sooo - Karl, kystlos, KristIanslyst, 21,000, 10,700 - RRgnvald J, arb., Banev. 3, O, Peder, arb., KristIanslyst, O, Severin, sjom., Industriv. 37 n, ,200 - Solveig. syerske, Kristianslyst, O, Steen W, lagerarb., Kristianslyst, 4000, LundstrØm, Karl V, anl.arb.. Kvaleberg, O, ;00 - Ola!, arb.. K. aleberg, 0, S... erre, mek. Sandvika, O LW'a. Ole M. arb., Hlllevågllv. 45, Torbjom, fajansearb., Kvaleberg, O, Thorleif, form., Kvaleberg, O Larsson, Georg Petter, typogra!, Slemv, l. 2008, 11,800 Lea, Johs., arb., KristJnnslys, O, 10,200 Grasfrø i prima kvaliteter. Lea, William, sjom" KrIstIanslyst, O, Ørvar, kjopm., Kristianslyst, 0, 8300 Ledaal, Paul, skolebest., Sandvika, 25,000, 11,600 Lie, Ole Severin, pastor, Fr. Nnnsensv. 11, O, 10,800 - Thore l. snekker. KrlsUan.slyst, 6000, Liknes. Kål'e, mask.. Berg.sngelv. 14, O, 6300 Lilledal. Olav, eksped., Kristillllslyst, O, 8500 liilleland, Harald, snekker, Kri.stlanslyst, O, 6900 Lima, Olav, tømmerm.. Kristianslyst, O, Slg!red Gerhard, presser, VIerv. 16, 30,000, 8800 _ Simon, arb., Bel gsagelv. 11, 2000, 8900 Linda!. Serlne, se Andersen, Sven, Mpbel tabrik Lindberg, Ivan, kjopm.. KrlstJanslyst, 80,000, 27,600 - s Kolonlai (Elen LIlldbel g. 17,000, 8200) - Rolf, kjemigra!. KristIanslyst Tordis. husmor. KristIanslyst, , 3700 LIndgren, Edvin. tpmmerm., KriStIanslyst, 5000, 8700 Lindvik, Trygve, lagerform., KriStianslyst, 3000, 7400 Ljosdal, Gullowna, Mpllev. 15, se Robes Kjolekonfeksjon - Gunlel!. arb., Fr. Nansensv. 18, O, Kjell, blirep., Fr. Hansensv. 18, O, 4600 Loddevik, O to. arb., KristIanslyst, 8000, 7300 Lode, John. bokholder. Sandvika. 0, 9200 Loftheim, Aksel.!.pmmel m., Fr, Nansensv. 27, 5000, IreIle, Rrb.. Fr. Nansensv. 27, O, Odd, mek., Fr. Nansensv , Olav, presser, Fr. Nansensv. 19, O, Otto, arb., Fr, Nansensv, 26, O, 7900 Ludvigsen, Jens A. postelu;p., AUklend, O, 8700 Lund, Edvard. arb., Kvaleberg, 6000, 11,800 Lye. Arne. sjåfor. Kvalebergv. 2 a. 17,000, Tor, arb.. Kvalebergv. 2 a, O Lyse, Beverly, hdls.best., Mollev. 39. O, John, se Gl'05t1ld Garmeri - Olav, snekker, BRnev. 1, O, 9600 Alle sorter RotfrukUrø - Grønnsakfrø - Blomsterfrø Telr Telegr.actr.: «Landbrug» I

8 "CO O H E T ::..:: L A = N D HE R RED (HilIev{&g) HETLAND HERRED (HUlevAg) '" Lyse, Thor, sjar"r, Kl'lstlanslyst, O, Lystad. Mina. S, lektor, Kr.lyst, O, 10,300 - Rolf Sten, skipsing., KrlstlRllslyst, O, 23,000 Lphre. Kåre, elektr" AUklend, O, 9200 Lø!nlng, Hans Hamen, mobelsneltker, Sispeladeg. 6, 2000, 7500 Lpland, Karl, tømmerm., Fesjå a, O Ragnvald, pl'esser, Hamne.. 10, O, 8100 Lønning, Lovise, arb., VeuIIlsv., 0, Solveig, kontord., Veumsv. 53. O, 4900 LpvdnhI. Sverre B. disp., BIspeiadeg. 17, 30,000, LOva.ns, P 0, murer, Kvaleberg, 5000, 8QOO Loyn l ng, EIlert. revisor, Kr.lyst, 11,000, Karl Fr., lærer, KristIanslyst, 24,000, Madland. Alfred, elektrisk instnll., HIllevågsv. 48, , 12,400 - Georg, elektr., Hillevågs\!. 48, O, 5900 Madsen, Malda, arb., Kvaleberg, O, Nils, arb., Kvaleberg, O, Sigvart, arb., Kvaleberg, 1000, Malde, A A, bilrep., KrisUanslyst Maimin, Ingrid, arb., HIllevågsv. 18 a, Sem, drosjesjafor, Mollev. 16, 1000, Trane, arb.. Auklend, 4000, 10,100 Mariero, Edv.. gbr., 128,000, Elmund A B. arb.. O, Jonas. gbr., 200, Kjell J, gård&arb., O, 5400 Martinsen, Kåre, sjpm., Kvnlcbel gv. 20, O, Odd, sjåfør, Sandvika, O, Ole, renten.. KrIstIanslyst , O Martinus, Charles, selger, Industriv. 24, 7000, Helge, maskinsnekker, Industriv. 24, O, 6600 Marvik, Marie Johanne, hustellærerinne, Krist!anslyst, O Maskinhuset Als, aksjelæp. 80,000 kr., 1,089, ,000, adm. dir. Gunnar Jensen Maskinhuset Afs IIlIIev1i" OK Stavan&er Tlf. sentmlbord 20012, Telegramadresse Maskinhuset Sykkelfabrlkk Barnevogner, Klesruller, Motorsykler, Deler SporUinrtlkler En gros - En detail Symnsklner Strikkemaskiner, Deler og Nåler Mathisen, Aase, vev., Myrvangv. 21, O, 5500 Mattlngsdal, BjØrn, mek.. Vlerv. 16, O, 5200 Matre, John H, pplsem., Hillevågsv. 32, 0, 6000 ODIN FABRIKKER "Is KOPE RVI K - TLf TLGR.AOR... o Ol N.. Maurlt.sen. Audun, sjpm., stemv. 20, O, 7600 Meland, Alf, kontorm., Sommerro, 1000, Gustav, sjåføt, Arb.gArden, O, 5500 Melberg, Thore, portpr. Vårllv. 16, O, 7600 Melbo, Einar. eltsped. Hillevågsv. 43, O, 6200 Melbye. Per, elektroform.. Auklend, 3000, 6500 Merkesdal, Olav M, sjåfpr. Mpllev. 5, O, 6000 Michelsen, Kåre, mask., Hillevågs... 35, O, Sveu, form., HlllevA.gsv. 35. O, 10,000 - Thor, bilmek.. HIllevågsv , Thorleif, KrisUanslyst, O, 10,000 Mikkelsen, Emanuel O, lok.pusser, R Amundsensv. 22 t, 0, Gustav H, trearb., R Amundsensv. 9, O Liv Solveig, 6yersk.e, Kvaleberg, O, Magnar, arb., Kvnleberg, 0, Ole. arb., Kvaleberg, O. 10,600 - Oskar, al b., Kvaleberg, O, 6400 Mjplsnes, Bjarne. sjupr, Sandvika, 0, 6000 Moe, Jennle, pakkerske, Veumsv. 53, 2000, 4600 Moen, Erna, kaledame, Bergs.'\gelv. 8, 0, Olav, trykker, Haugvaldst. 3, 0, 10,200 Mol, Borgny, ass!st., MJjllev. 19, O, Oskar, tømmerm., Mpllev , 1l S, forsk.snekker. Mollev. 21, 2000, 10,100 Molde. Borghild, disp., Industriv. 22, 37,000, Molvær. Klara, arb., KristIanslyst, O, Mal le. arb., KrisUanslyst, O, 4900 Mosslge, Marie, gbr., Kristlanslyst, Randi, regn.bud, Fr. Nansensv. 7, 0, Sverre, form., Fr. Nallscnsv. 7, O, 6900 Motland, Astri, kontorassist., Auklend, Jakob, reisende, Kvalebergv. l, 1000, Wilhelm. eksped., Auklend, 7000, 6800 Musland, OlaUg. tir.reserve, Kr.lyst, 0, 5400 Myge. E, larverlm., MØllev. 39, 13,000, 12,200 - Kristian, arb., Fr. Nansensv. 26, O, 10,500 Myhre, Sevald, 10k.pusser, Kvalebergv. 23, Myklebust, P. tommerm., Kr.lyst, UlOO Mæhle, Georg, mnsk.1npasser, Kr.lyst, O, 7100 Mæland, Lars, organist, Auklend, O, Sigurd, arb., Jarlev. 1 a, O, Sigvart, sjil.!pr, Haugvaldst. 36, , 8700 Moklebust. Ole O, stereotyppr, Fr. Hansensv 23, O NAG, N A Gasaecumulator (Oslo), rabr. Nedland, Karl J, snekker, Kr.lyst, O Nesheim, Jens, kol., frukt og manuf.fon., arbeidsklær, 18,000, 8500 Ness. Johan, lagerarb., Auklend, O, 8400 Nessc, Odd M. vikler, HaUgstad, O, 10,400 Nesvik, Arne B, styrm., Kvalebergv. 10,0, Kåre. tekn., KristIanslyst, 6000, 5000 Nicolaisen, Vidar, elektr., R Amundsensv. 22, O, 8100 GARNBLASEFABRIKK KONFE K SJONSFABRIKK NielJren, Morten. snekker, Haugvaldstad, 14,000, Nilsen, Ame Nlls, form., Jarlev. 8. 0>, 11,100 - BerUnlus N, lortoller, Kvalebergv. 8, 0, Einar, lagersjer, Banev. 9, 0, Emmy, veverske, R Amundsensv. 23, O, Hany, stolstiller, H!Ilevågsv. 30, O, Ingmar Nordal, eksped.. KristIanslyst, 0, Johan, eksped., VIerv. 16 a, O, Karl, stolstiller, HIllevågsv. 18 b, 0, Konrad, maler, Arb.gården, 0, Konrad, rpr!., Auklend, O, 11,700 - Noralf, glassmaker, R Amundsensv. 10, O, Salmy, veverske. R Amundsern;v. 23, O, Susanne, arb., H!llevågsv. 32, Wlllle B, presser. VArliv. 16, O: iislng, SØren, snekkerm., dprer, vinduer, trapper, rugemaskinfabr., 45,000, 15,900, tlf , privat jærhelm, Olav, knt!!eler, Stemv. 7, 25,000, 9200 :;ordbø, Ida, sykepl.. Arb.gården, O, 4200 Rudolf, typograt, Eikeberget, O, 9900 'orhelm, Johannes, arb., Fr. Hansensv. 5, O, Svend, slakteriarb., Stemv., O, 9400.orland, Oskllr, Ingernrb., Vårllv. 12, O, 12,800 ' orrona Vekter & Maskiner A/S (St8vangel'), lnbr. t. orsk KjØleindustri AlS, aksjekap. 70,000 kr.. disp. o.r.sakt. Jonas Lund, lnbr. av kjple maskiner, montering av kjoleanlegg, 80,000, Surstof & Vandstoftabrlk A/s (Oslo), labr. r "rske Stålprodukter Als, aksjekap. 35,000 kr., disp. Borge østbø, labr. av stålrørog trempbler, Innredn. sjpbusslnvental', 7fi,ooo, 13,300 l<orth Sen. Packlng Co., Als (Stavanger), her metlkklabr. K:)nvedt. Thorvald, eksped.. BIspeiadeg. 3, O, 7700 KVberg, Ingolf, sjåfpr, Fr. Nanaensv. 38, 8000, 9000 Nl'borg Cafe (Endre Bremnes, 16,000, 13,900) - Kolbjorn, stolstiller, Haugvaldst. 5, O, 7900 Nvbrot, Alma, kontord. Hillevågsv. 67, 0, 5300 NVbø, Gustav, motorm., VIerv. 16, O, 5600 Nygaard Dampbakeri (Einar, 11,000, 12,900, Michael, 28,000, 9200, og Isach Nygaard, 70,000, 12,300) Nylund. Allr., lorslkr.lnsp. - lngebretb, verkstedeier, BIspeiadeg ,000, 12,200 Nærbø, Berit, kontord., FesJåv. 7, 2000, Hedvig, sydame, Mpllev. 4, 0, 4200 NærbØ, Konrad, herre<:lskass., Fesjåv. 7, 14,000, 11,200 Nærheim, Ole, mpbelsnekker, Auklend, O, 8400 Nærlands, Martin, Mpbeltnpetserverksted, Hlllevågsv. 78, O, 7900 Næshelm, Andreas G, snekker, Kristianslyst, 13,000, Astrid, sydame, Stemv. 26, O, Jonas, kontorsjef, KristIanslyst, 2000, 10,100 - Sigve M, bilmek.. Kristianslyst, O, 7600 Næss. SlgbJprn. mpbeltapet.s., BIspeiadeg. 6, O Næsse, John, tpmmel m., Sommerro. O, 7100 Oanes, Martin, bakerm., KristIanslys, O, PrescTVlng, A/S, aksjekap. 18,000 kr., 22,000, 1200, disp. Rolf Oanes - Roll, disp., Veumv. 29 R, 6000, Age, arb., Industrlv. 4, 6000, 7400 Oddland, Ragnvald J, tømmerm., Kvalebergv. 12, ,900 Odland, Nils, fisker, Hillevågsv. 18 b, 15,000, 6300 Oftedal. Hjalmar, arb., Jarlev. 1. O Ivar, lng., Krist!anslyst, 34,000, 23,200 - Målfrld, kolltorbetj., KristIanSlyst, O, 5800 Ohm, Osvald Bj., mnlerm., Industrlv. 26, 1000, 4700 OHversen, Bernt T, lagerm., KrIstIallslyst, O, 6900 Olsen, AUdII, arb., Banev. 13, 0, Andreas, form., Fr. Nansensv. 31, 4000, Anker. Jagerarb., Auklend, 0, Arne M, agt. og engrosforr., Veumsv. 33, 10,000, 11,200 - Bernhard, lakkerer, Jarlev. I, O, Bjarne, gartner, Bergsagelv. 21, 6000, Bjarne, jr., tnasklnarb., Veumsv. 39, 0, Bjarne C, murer, Veumsv. 39, O, Edgal', galvani.s<lr, Haugvaldstad, O, 10,000 Olsen, Erik, bakeri og konditori, Møllev. 6, 23.QOO , se side 3 - Fredrik, lagerarb., BIspeiadeg. 22, 0, Gunnar, tpmmerm., KristIanslyst, O, Harn;. anl.arb., Kvaleberg, (l, 13,300 - Harriet, trykkeriarb., Kvalebergv. 211, 1000, Jakob, polltibetj., Fr. Nansensv. 25, 0, 10,000 - Karl, slmor, Jarlev. l a, O Kåre M, SjåfØr, HaUgvaldstad, 0, Markus. maler. Jarlev. l a, 6000, Odd. spinner, Banev. 18, O, Odd Hagen, fenrik, R Amundsensv. 23. O, Olaf, lær og skotøyforr., verksted '"T"' Ole, lullm., HaugvaldstD.d, 0, Ole, masklnarb., B!speladeg. 22, 0, Ole, vel ksm., Fr. Nansensv. 17, 2000, 14,000 - Paul, fyrb.rspn HRugvaldstad, 1500, 7500 I Rå'fÆ RTsoN RADIOTELEFONER - PEILEANLEGG EKKOLODD AUfo,maliske slyreapparafer EGERSUND _ Telefon 040]

9 6" HET L A ND HER RED (Hillevåg) HETLAND HERRED (Hillevåg) 623 I Olsen. Reidar Farstad. Myrvangv. 20, se Faro Gummiindustri - Sigurd Bernhard, nrb., R Amundsensv. 27, O, Sigvald, tommerm., Jarlev. 10, 8000, Sverre, baker, Møllev _ Tor, lettmatros, Fr. Hansensv. 5, O, 6100 _ Trygve, b.1ker, Jarlev. 10, 6000, 7700 _ Age, murer, Banev. 13, 2000, 13,000 Olsgård, Harold, vaktm., KrlsUanslyst, O, 7800 Olsnes, Johs" form., Hamnev. 13, O, 10,400 _ Knut, maskinmontpr, Sandvika, O, 7500 _ N, manuf.- og skotpyforr., HIllevågsv. 39, 40,000, 9300 _ Sven, Jernb.betj., Mpllev. 18, O, 7300 Oltesvlk, Elling, renten., Sandvika, 27,000, Kristofn. renten., Sandvika, 27,000, 1000 Omdal, Ko're. arb" Kvaleberg, O _ Kjetil, tekn.. Sandvika, 10,000, Orre, Alfred. lakkerer, Fesjåv. 5 b, O, 7500 _ Bjarne, arb., Fesjåv. 5 b, O, 8900 _ KarIes, CaJansearb., Kvaleberg, O, 8100 _ Malvin, arb., Fesjåv. 5 b, O Osa, Asmund, gartner, O, 6400 Ottesen, Bergit, Hillevågsv. 23, se Bolm, Lauritz Owe, Johan, vaktm., Maskinhuse, O, 8200 Owren, Bernt T, ing., KrisUanslyst, 12,000, 23,4:00 - Helge, kjplemontør, Kristianslyst, 4000, 4700 Paulsen, Arne, overkond., R Amundsensv, 22 p, O, 8100 Pedersen, Georg, lagerarb., HIllevågsv. 29. O, 4500 _ Gudmund, sporsk., R Amundsensv. 221, O, 8000 _ Harald, arb., Banev. 18, O, 5700 _ Harry, lossearb., Veumsv. 29. O, 10,000 - Hilda, arb., Hamnev. 13, O Johan, modellsnekker, KrlstiansJyst, 5000, Olav, arb., Hillevågsv, 36 b, 4000, Omer K, arb., AUklend, O, 8400 Petersen, Håkon Boye, bokholder, Myrvnng vn. 25, O, Peter H, disp., Kristianslyst, O. 20,400 - Sigurd, transp.arb" Veumsv. 4'7, O, 10,000 Peterson, Thorsten, maler, Auklend, O, 9500 Petters Manufaktur (Petter A Johannessen, ,2(0) Pettersen, Alf, sjåfpr, R Amundsensv. 16, O, AJthlld, strikkerske, R Amundsensv, 16, O SOlfrid, dekoratør, R Amundsensv. 16, O Puntervold, Odd, verksm., Sandvika, Rnfoss, Thorvald, bokholder, Bergsagelv. 16, O, 7900 Rasmussen, Ivar, mpbeltapets.. Jarlev, l. O, 9000 _ John, kapt.. Jarlev. 6, O. 1'7,000 - KrlsUan, blikkensi., R Amundsensv, 23 a, 2000, 12,000 - Reidar, arb., R Amundsensv, 23 R, 5000, 10,a00 - SOlveig, polererske, Hamnev. 12, O, Trygve, bokb" KrisUanslyst, 1000, 10,100 Ravn, Petter, disp., KristIanslyst, 52,000, 27,900 Reed, Jon, komm.lng., Auklend, O, 13,200 Relorm PI'esel'ving Co. A/s, aksjekap. 120,000 kr , , disp. Peder Smedvig Relsland, Ellen. fabr.arb., Bergsagelv. 16, 0, 6300 ReCsnes, Einar, st.betj., R Amundsensv. 22 a O, Oddvar, kjelesmed, KristIanslyst, O, 9'700 Relehelt, Lnrs M, treskjrerer, Hillevågsv, 6 O Relistad, Jakob, baker, Fr. Nansensv. 24, O Ren Vask Renseri (Stavanger) RlIsa, Hans, HIllevågsv. 36, se Standard Ben sinst. - Marie, husmor, HIllevågsv, 36, 21,000, O - Olav, fyrb., HIllevågsv, 36 a, O, '7'700 - Ole, vaktm., Fr, Nansensv. 33 a, 28,000, 490 Rlmestnd, Eyon, mask.lnsnekker, Industriv. 3' 12,000, 9800 Roaldsoy, Bertel G, trener, Kvalebergv. 11, O Roalsø, F'rldthjOf S, disp., KristIanslyst, O. 19,100 - S G, agt. forr.. Krlstianslys, 54,000, 16,8lJ - Sverre R, kjppm., KrIstianslyst, 35,000, 1'7,700 Robl!s Kjolekonfeksjon (Gullowna Ljosdl" O, 4000) Rotes Kjolekonfeksjon Industrlvn. 18 _ Hillevåg Spesialtllbrikk for kjoler, bluser og selskapskjoler Telefon Stavanger Rogaland AUto A/s (Stavanger), verksted _ landbruksselskap (Stavanger), utstilling, restaurant _ s Ulivarelag (Stavanger), fabr. Rogdeberg. Jørg, manuf.forr., Hillevågs\!. 83, O, 13,400 Rolfsen, Thor, lorm., Kvalebergv. 14, 6000, 8800 STI ftl:."i Rommetveit, Daniel, kapt., Bergsagelv. 18, 2000, 11,800 Rossavik, Magnus, lagersjef, Haugvaldst , ,000 Rosseland, Toral!, anl.arb., KrJstlanslyst, O, 9800 ftossne8, Laurlu, sveiser, Vl'I.rllv. 6, O, L B, pens., Haugvaldstad, 3000, Odd, svdser, Vårllv. 6, O, 7800 ugland. Elling, pens., Kvalebergv. 15, O, 8400 tugstad, Øyvind, lok.lprer, Hamnev, 6. O, 9400 Jugl'l.s, John. lagerm., Møllev. 27, O, 6500 ullestnd, Mary, arb., Bergsagelv. 24. O, 4400 Øistein H, sjøm. Bergsagelv. 24, O, uud. Hans T, muslkkhdl., H!Jlevågsv, 93, 25,000, Hal " Ø.ld, anl.arb., Kvaleberg, O, 9700!t'.'gh. Berte!, sjåtpr, 5000, 8400 R -diand, Sigmund. asp., R Amundsensv. 21, O, 4700 R. e. Liv Margrethe, husmor, KrisUanslyst, O, Thor, tekn., KristIanslyst. O, 8000 R.ed, Jens, stuert, Hnugvaldstad, 3000, 13,900 R nneberg, Karl, sjøm., Bergsagelv. 7 5.emonsen, Karl J. arb. EIdegArden, O. '7600 s., te, Ame, sykkelarb., Fr. Nansensv. 9, O, 7300 S. Ule. Abraham, labr.eler. Jarlev. 3, 40,000, ' Magnus, arb., R Amundsensv, 9. O, Norvald og Arthur, se Hillevåg Trlkotasje fabrikk - Sverre Hauge, Insp. Hillevågsv. lo, O, 9900 S;.lvesen, Sverre, verkstedarb., Fr. Nansensv. 32, O, msonsen. Ragnv., byggm., KristIanslyst, '7000, 5000 IS.muelsen, Birger Elde, Veumsv. 45, se Stav anger Parkett Ingebrigt, pens., Veumsv. 45, O, 5000 Paul K, mpbelsnekker, Haugvaldst. 4, 6000, 8500 &l.ildanger, John S, 67,000, 19,800 CrUkthdl., Sandvika, 5.tndeldsand, Als, aksjekap kr., disp, L S Hlorth, sandforl', Sandnes & Jrel'ens Margnrlnfnbrlk, Ats, 15,000, aksjekap. 10,000 kr., disp. Conrad Skjeldal 3:mdvlk. Anna, Hlllevågsv. 25, se Hillevåg Kal og Dnmpkjokken - Heimik. gbr., Sandvika, 65,000, Jonas, anl.nrb.. Sandvika. O, 9000 S.1ndvold, Ludvig, maler, Sandvika O, 6500 Schanke, Einar, montør, R Amundsensv. 22, O Schel, Einar, verksm., Mollev, 28, 19,000, 18,000 Fodan g Schultz. Wilhelm, maskinsllekker, Myrvang vn. 7. O, 8000 SChwebs. Nils, hdlsm., HaugvaldsL. 6, 50,000, & Roalsø Als, aksjekap. 50;000 kr" disp. Nils SChwebs og Sverre Roaiso, malerv., tapet.er. kjemikalier, en gr. og det., HlJle vågsv. 52, 81,000, 11,000 Seglem. Birger, lagerlorm., Stemv. 5, O, 8600 Seim. Arne. rndlotelegraclst, Kvaleberg, O, Asbjørn, vever1m., Kvaleberg, O, Selheim, Ingvald, sklctekond., Sandvika, O, seoo Selliken. Harry. murer, Haugvnldstnd, O, Klara, fnbr.arb., Haugvaldsta.d, O, Oluf. lagerarb., Haugvaldstnd, , 8600 Selv. åg, Johan P, veterlnrer, Veumsv. 25, '74.000, 28,100 Sem, Harald, fotogral, Bergsagelv., 2000,. :ro,700 Serigstad. Petter, skom., HIllevågsv. 52, O, 5000 SevIld, JOhn Olaf, sjalpr, R Amundsensv, 9, O, Ole Magnus, Ingerarb " R Amundsensv, 9, 0, 8500 esheu_, BenSinstasjonen (Norske Shell, A/I, OSlo), best. Georg Berge, Stavanger Simonsen. Andreas, disp., Hillevågsv. 80, 14,000, Sirevåg, Abraham. mek., Hamnev. 14, 3000, Bjørg, arb. Hamnev. 14, O Jonny, husmor, Hamnev, 14, O Sverre, arb., Hamnev. 14, O, 6400 SIrnes, Einar, pplsem., Kristianslyst. O, 9400 Sivertsen, Asle. fyrb,asp., sandvika, 42,000, 10,900 - Ellen Stokkeland, damefrispr, - Olav, sjauer, Fr. Nansensv. 9, O, Oscar, los, Sandvika, 41,000, 18,200 - Sivert, form., KristInnslyst, O, 12,400 Sjursen. Olav A, molltpr, FesjAv. 18. O, 9000 Sjøstrpm, Anders F, arb., Kvaleberg, '7000, 9300 Sjpthun, Cecilie, pens., Hlllevigsv. 81, 8000, Erling, "form.. Hlllevågsv. 81, 1000, Nils. jr., arb.. Fl'. Nansensv. l, O, Njål, sjåfpr, HlllevAgsv, 78, 1000, Valborg, syerske, HIllevågsv. 81, O Skarbpvik, John, mek.lrerl" Illdustriv. 37 a, O, Leif Larsen. mask., R Amundsensv. 9, O, Solveig, veverske, Industriv, 37 a, O Sverre, smører. Industriv. 37a, O, 10,200 Skare. Jens. arb.. KrIstIanslyst, O, 8000 Skartvedt, Jonas. stuert, HIllevågsv. 52, O, 8000 S K RE T Tl N C'S f",blandinge, TelL Tdegr.adr.; claødbrull_ -

10 ". HETLAND HERRED (HlIIevt\g) Skarveland. Knut, mobelsnekker, Haugvald stad, 12,000, 9400 Skavland, Odd Paul, arb., R Amundsensv. 3, O, 7400 _ Paul, stuert. R Amundsensv. 3, 22,000, Sklgelstad, Nils, strikker, Hil levågs\'. 19, 0, 2000 Skjervheim, John, kontorm., SolbJørgv. 7, 1000, OO - Peder, møbelsnekker, Solbjørgv. 7, 6000, 6000 Skjervik. Peder, gardsarb., Arb.gArden, 0, 5100 Skjold, Audun, avd.sjef, FesjAv. 5, 0, Olav, skolebest., FesJåv. 5, 0, 11,500 SkJærpe, Jon, selger, stemv. 26, 7000, 8500 Skjærstad, Sigrun, strykel'ske, KrlsUanslys, O, 4700 SkJreveland, Arne M, eksped., KrJstlansJyst, 0, 10,000 - John Jacobsen, byggm. ø Sandvika. O. 13,300 - John K, sjåfdr, R Amundsensv. 'l, 0, Magnus, bakerlærl., Fr. Nansensv. 21,. O, 5100 _ Marthan, BIspeladeg. 4, se Engros Servlce - SkJem. arb., F'l;.. Nansensv. 30, O, '1200 Skjolberg. Johan Olsen, arb., Kvaleberg, 13,000, 10,400 Skjorestad, Ditlef, form., Kvaleberg, 5000, Egil, kokk, Banev. 19, O, Else. arb., Banev. 19, O, 5400 _ Fridtjof. treskjærer, HillevA.gsv. 41, O, Johan, tpmmerm., Banev. 19, O, 6900 _ Kristoffer,!,pmmerm., Banev. 21, 1000, Osmund, tømmerm., Banev. 19, O, Roald, maskinsnekker, HillevA.glW. 41, 1500, Sveuny, sydame. Banev. 19, O, Skorve. Einar, konstr., R Amundsensv. 22, 10,000, 9200 Skottholm, Betty, Myrvangv. 15, 13,000, Nils, tpmmerm., Myrvangv. IS, O, 8100 Skrettlng, Sven S, arb. Auklend, O, 4900 SkAr, Johannes, byggm., Auklend, O, 18,000 _ Regine. pens., KrisUanslyst, 52,000, 5900 Slettebp, BrØdrene (N Slettebp, 67, 19,900, og Magnus SlettebØ, 36,000, 18,100), mpbeltorr. og -verksted Sletten, Sigvald, sja.fpr, Veumsv. 53, {l, 7'100 Sleve land, Tønnes, arb., Kvaleberg, 12,000, 10,300 Sliper. Sivert, anl.arb., Kvaleberg, O, 11,400 SOland, Charles, montør, Industrlv, 24, O, 8800 SOlbakken, SIgfred, a.rb" Industriv. 35, 1000, 5950 SOlberg, Einar, masl, Sandvika, O, 6700 SOIbukt, Einar, skredder SolfJeld. Odd L, disp., Kvalebergv. 12, O, 1600 ODIN FABRIKKER AI. KOPERVIK - nf, 274. TlGR... D". "ODIN.. Solheim, Roald, loytn.. Berg-sagelv. 24, O, 800\ SOlli, Dagny, kj.plke, R Amundsensv. 21, O, 4300 Soltvedt, Knut, arb.. O Konrad, blikkarb., HillevA.gsv. 45, 1500, 9900 _ Magnus, rpr!., Hamnev. 13, O, Olav. sja.tpr. Banev. 2, 5000, Olav, S, sja.tpr, Bispeladeg. 22. O, Petter, arb., Banev, 2, 6000, 10,600 - Ragnhlld, husmor, Hamnev. 13, O, 5500 Somll, Gjermund, pens" Møllev, 11, 26,000, 8300 _ Johanna, eksped.. Mpllev. 11, O, 49(}0 Stahl, Ernst, elektr., Sandvika, O, '1500 _ Kristian, elektr., R Amundsensv. li, 700( Standard Bensinstasjon (Hans RUsa, 25,001 17,100) Stangelnnd, Dagny, kontord., Kristianslyst, O, Jan Anton, læregutt, HllIevA.gsv. 49, O, 42GJ - Jon. sjom., KrIstIanslyst, {l, 4400 _ Age, mek.lærl., HillevA.gsv. 49, O, 5100 Stavanger Arbelds- og Alderdomshjem, be Oskar Birkeland - Idrettsforening. form. P Ravn - Parkett (Birger Eide Samuelsen, ,200), fabr. av parkettslipemaskim r, sliping og lakkering - og Rogalands Bank A.S (S(avanger), fil1 I, beljt, Kjell Jensen - Sport og Lærvare!abrlkk Als, aksjeuj. 30,000 kr" disp. H Karlsen, sport6art" læ '. varefabr., agentur, 60,000, Stativfabrikk (Kjell Dreehsler, 1000, ), smljernsart" utstillingsstauver, lamp skjermer og -stativer, belysn.armatt.r, lekel.9y StavangerflInt Als, aksjekap. 2,000,000 r. 1,001,000, 36,200, adm. dir. Trygve Brek!'.! Steen, Henry, arb., Kr'lstlanslyst, O, Ruth, pakkerske, KrIstIanslyst. O, 440L Steinskog, Ingvald. masklnsnekkcr, Kristiallslyst, O, 9000 StenSby, Bernt LInsen, renten., Solbjørgv. I, 29,000, 3400 Stensland, Odd, båteier, Bergsagelv, 9, 10,000, Olav, typograflæri., Vårllv. 9, 0, Sigmund, snekker, Sommerro, O, 7300 Stensil. Einar, telegrafist. BIspeiadeg. 7, 6000, 7700 Stokka, Jens, arb., Jarlev. l, 0, 9000 Stokkenes, Knul.. ing.. Kristlanslyst. O, 11,200 Storhaug, Mangor. kalarb., VArIIv. 16, 0, 8500 Storstrand. Olav, tekn., Fr. Nansensv, 9, O, 7106 Strand, Asbjørn R, b!lmek.. Sandvika, O, Johan A, tollkontr" KrIsUanslyst, O, 12,olOO - O, se HiIlevA.g Rprleggerforr. GARN BLÅS E FAB RIK K K ON FE KSj ONSFABRIKK I HETLA ND HERRED (Hillevåg) 625 strand, Paul. rprl" Industriv. 37. O, 6100 Sprhus. Bolette, tekstilarb.. HlllevA.gs... 32, Strøm, Henry, mask" BIspeiadeg. 23, 8000, {l, ,400 SprvA.g, Lauritz, mas!t.lnsetter, HlllevA.gsv. 80, - Olaf, lagerlorm" Bispeladeg, 23, 5000, 8400 O, 11,100 - Tor, disp. BIspeladeg. 23, Sorås, Bård. skredder, BIspeiadeg, 9, 25,000, Strommen Lakkerverksted (Sverre A Strøm, 15,800 O, 9500) Taksdal, Johs.. baker, Krlstiamlyst, O atolsvlk, Leif, dreier, Fr. Nansensv. 2'1, 2000, - Kåre. baker, HIllevågsv. 41, O, Mikal, autogenbrenner, HllIevA.gsv. 41, 3und. Magne, verkstedeier, Eikeberget, 2{l,000, O, Tandrevold, John, hdls.reisende. Haugvald- ;undal, Sigurd, snekkel', R Amundsensv. 6, stad 4. O, 8500 O, 8200 Tau. Paul, typograf, Myrvangv. 9, 2000, 9300,unde, Hans K, arb., Vierv. 16 a. O, Thore Idsal, major, Kvaleberg. O Olav. kjøpm., Kristianslyst, , 18,500 Telle, Arne NygA.rd, snekker, HIllevågsv. 38, Wilhelm, byggm., Industriv. 24, 27,000, , 8100 llldt, Kal'l A, anl.al'b" Kvaleberg. 0, 9300 Tengesda!, Martha M. syel'ske, Stemv. 7, Sven J, anl.arb.. Kvaleberg, O, 10,200 0, 5600 : mdvol. Harald. kontorm" Kvaleberg. O, 7500 Terjesen, Kanten, lektor. Kristianslyst, 18,000, B, arstad, Gudleik. lylkesag! ollomasslst., 9100 Sandvika, O, 8700 Tharaldsen, John Th.. konditor, Sandvika, S ela. Olav. mek.. Industrlv. 26, 0, 7900 O, 10,900 S endsen. Andreas Bru, vulkanisør, Fr. Nan- ThingbØ, Hans P, A/s, aksjekap kr" disp. sensv Hans P Thlngbo, skipsm., 3000, O - Grant M, kontorm., Industriv. 31, 1000, 8700 O, 11,200 - Gudrun. sydame. Haugvaldstad, 0, 4100 Thorkildsen, Eugen. arb., HIllevAgsv. 30, - Gunvald, tømmerm., Kr'lstianslyst, 1'1,000, O, 11, Thorsen, Arne, helseassist" Fr, Nansensv. 17, Håkon, sjmor, Fredheim, O, 7500 O, Harald, mek" Kvalebergv. 4, O, 7500 Thorstensen, Olav A, sjmor, Kvalebergv. 20, - Magnus E, tommerm.. Iudustriv. 31, 16,000, O Toralf, lagerm" Fr. Nansensv. 32, O, Reglne, kontord., Sandvika, 0, 8400 Thunem, H, rørl. - Thomas. verksm.. KristIallslyst, O, 10,500 - Paul, og Thorleif, se Hlllevi\g Fornikling Sv.msen, Sigurd, motorm., Haugvaldstad, Tiseth. Einar, anl.arb., Kvaleberg, 20,000, O S ensson, Nils Mangor, arb., Kvaleberg, Tjelmeland, Karl. skom" Hamnev. 13, 7000, O, 7800 '1200 E æren, Sverre, lagerarb., HlllevA.g folkebad, Tjel ta, Bjarne, arb., Bergsagelv. 26, 0, 11,100 O Tjøstolvsen, Thore, hdls.relsende, Kvaleberg, t.em, Jens, best.. KrIstiansjyst, , 15,000 O, 8300 f- rov, Anna, nrb" Auklend, O Tjøstolv, arb.. Kvalebcrg, 0, 4650 Steinar, gbr., Auklend, 24,000, TjØtta, Einar, lakkerverksted, Sommerro. R,eland. Adolf, st.betj., Hillevåg, 4000, 8200 O Thoresen, Dagtinn B, murer, Haugvaldst. 7, SJ!Jand, Olav, I'adlorep., KristIanslyst, 13,000, - Gulli, husmor, Veumsv ,000, ,000 Ole, form.. KrisUanslyst, O, Magne. lakkerer, Bergsagelv , Olga, arb.. Kristianslyst, O Magne. mpbelsnekker, Kvalcberg skole, - Peder E, tlgr.form., Kristianslyst, O O Sverre, metal1sl!per, VIerv. 16, O, Odd, baker. HlIle. ågsv. 44, O, Spren (StQvnnger), fjrerfeslakterl, Krlstl- - Ole, støper, Hl1levA.gsv. 44, 4000, 2500 anslyst, 35, Teollne, vaskehj" Kvaleberg skole, O Soreide, Arthur, sveiser, Hamnev. 6, O, 6900 Tollefsen, Arthur, Ipnn.L Sandvika, 2000, 9800 Sorensen, Gustav GrØssoreld, sja.tpr, Haug- - Bertha Ree. forretn.dr.. KrIstianslyst, valdstad, O, ,000, Olav, bilmek., Møllev. 21. O, Einar, spinneriarb" Fr. Nansensv. 34, - Egil, arb.. Hillevågsv. 30, O, 8300 O Thorvald, verksm" HUlevAgsv. 18 a, - Gannan. sja.tpr, Banev , 9100 O, 10,500 - Johannes, lagerarb., O, 6600 'I - Lars. disp., Veumsv. 49, J{l,OOO, 3600 FABRIKK FOR SKIPSRAD IO OG LYDBANDAPP. Roberlson Tape Ri,er EGERSUND - Telefon 40) R..,

11 '" HETLAND HERRED (Hillevåg) HET L A ND HER RED (Hillevåg-Hinna) 627 I Tollefsen, Marta, kokke, Arb.gården, 0, Marton, overtrykket, Sandvika, 0, _ SOlveig, husmor, Sandvika, 0, 4800 _ Toller, snekker, Stemv. 17, Trine, eksped., l{risuanslyst, ' TophOl, LIlly, syerske, Veumsv. 39, O TorbJornsen, Harald, arb., Industriv. 18, O, 9800 _ Thorbjorn, eksped., KrIstianslyst, 0, 8300 Torgrimsen, Fridtjof, oppsyrum., VArliv. 16, Torkelsen, Jonas. sjåfpr, Bergsagelv. 16, 0, 8900 TorkHdsen, Chal'!es, maskimmekker, R Amundsensv. 17, 0, Frltjof, tilskjærer, R Amundsensv. 17, 0, 4600 _ Ingvald. rprl., R Amundsensv , Ole, snekker, R Amundsensv , Peder, tilskjærer, Industrlv. 26, O Torp. Osmund, snekker, Auklend, O, 14,500 Torscn, Karl, arb,. Kvalebergv, 6, O, 7400 Torstcnscn, MyrtJe N, arb" Kvalebergv, 20. O, Odd, arb.. Kvalebergv, 20, O, 4500 _ Øistein K, arb.. VårUv, 9, O, 11,300 Tou, Jarl, motorrep., R Amundsensv. 22 n, 0, 10,700 Tungland, Marit, kontord., Sandvika, O, Rolf, mek., Sandvika, O, 10,300 - Tordis, kontord., Sandvika, O, Trygve, sjøm., Sandvika, 2500, '1300 Tveit, Harnld, snekker, Myrvangv. 15, 0, ' Johan, snekkerform., Elkeberget, 13,000, 7500 Tysse, ASbjorn, arb., KrIstianslyst, 3000, '1900 Tytlandsvlk, Arne, lærer, Kvalebergv. ID, O, 15,200 Tpnnesen, H A, mineralvann- og nærlngsmlddel!abr., fruktekstrakter og eddik, 24,000, Henrik, agt.forr., Fesjåv. 18, 2000, 10,'100 - Kåre, arb., Fr. Hansensv. 5. O, Leif, form.. Kvaleberg, 0, Marthln, verksm., KristIanslyst. O, 9'100 _ - Tonnes, arb., Fr. Hansensv. 5, O, 6200 Taarland, Oskar, mek" R Amundsensv. 6, O, 9300 Ueland, Abigel, husmor, Haugvaldstad, O, Magne, sporskifter, Sandvika, O, 8900 Ut-Sola, Andreas, se Anda & Ut-SOla Vagle, Svein, kapt., Kvaleberg, 11,000, 8960 Vaksdal, Bjarne, arb., Vårliv. 1, O, Solveig, husmor, Vårliv. l, O, 5600 Valde, SIgve. gråsteinsentreprenpr, Haugvaldstad, 8500, '1900 Valen, Kåre, arb., Banev. 21. O Valset, Sverre, kapt,. Kvaleberg, O, 11,4.00 Vareberg, Magnus, arb., Hillevågsv. 32, O, 7050 Varhaug, ArthUr, stuert, R Amundsensv. 21 a, O. 10,400 Varlalld, Anny, arb" Fr, Nansensv. 23, 0, Edvard, transp.arb., Fr, Nansensv, 23, ,500 - Inge, lagerarb., Mpllev, 27. O, 8900 VaUand, Georg, arb.. Banev. 18, O, 10,300 - Sverre, byggm., Haugvaldstad, 9500, 9600 Veland, Helmik, arb.. Veumsv. 29, O, 5900 Vervik, Laura. syerske, Auklendsv., O, 4100 VestergArd, Jens Christian, tekn., Eikeberget 2000, 11,400 Vestlandske PetroleumscomlJagni, Als (Ber gen), tankanlegg Vestre. Hans K, brenncl', Bispeladeg, 3, O, 9400 Vigestrand, Johan, byggm" R Amundsel15v, , 9500 Vigre, Bcrnhard, arb., R Amundsensv , Ingfrld, stollperske, R Amundsensv. 17a O, Randul!, arb., R Amundsensv. 17 a, O, 960. Vlhovde, Reidar, lege, 4000, 10,600 Vik, Sigurd, badem., Folkebadet, 23,000, 11,30 Vikedal. Kristoffer, 0, gardsarb., Arb.gården, Viltra, Nora, tlf.dame, Kristlanslyst, O, 5300 Vinje, Olav N, elektrosveiser, Industriv. 3t O, 11,800 Viste, Johannes, mobeisnekker, KrIstianslys O, Jonas. arb., KrisUanslyst, 0, Tjerand, kontorm., Krlstlanslyst, O, Vormedal, Johannes, pens., Mpllev. 27, 37, Voster. Olena, arb., Industriv. 26, O, 4400 Vaaland, Toblas P, se Hillevaag mek. Verksted Wachenfeldt. Bjarne M, dekoratør, Auk.len. O, Gudrun, husmor, Auklend, O, 5500 Wansor, Gustav, arb., Stemv. 26, O, 6900 Wathne, David, fyrb., Fr. Nansensv. 24, 3001', 8100,- ElJlnor, husmor, HIllevågsv. 69, 32,000, 13C) " Martin, pens., SolbjØrgv, 5. 24,000, Oluf E, elektr.. Industrlv, 40, O, Oskar, disp., HIllevågsv. 69, 109,000, 16,1() } - Randolf, disp.. Fr. Nansensv. 24, O, 7500 Watne, Omar Aabel, veverlasslst., Sommerro, 0, 8000 Welerholt, Kristen, lektor, Fr, Hansensv. G, 24,000, 15,100 Wesnes, Aadne, & Co. (Aadne Wesnes, 10,000, 8900), sports!orr. WIIg, Øystein, sclger, R Amundsensv. 22 j. O, 6400 Wlk, Lars, snekker. Auklend. 700, 8500 Wllhelmscn, Edvard, arb., Auklend, O, 7500 STH"'TET 1850 Wold, Knut., vognvlaltpr, Sandvika, 0, 10,700 ':;akarlassen, Else Marie, husmor, Veumsv. 46, O, 5400 _ Olav, elektr., Veumsv. 46, 0, 5800 _ Otto, elcktr. Install., Veumsv ,000, 6400 :>glend, Martin, gbr., Auklend, 47,000, 80Q0 _ Ole E, gbr., Auklend, 51,000, 9000 :Jkland, Jprgen, sjafpr, HIllevågsv. 72, O, 5800 Okonom_, Forbruksforeningen (Stavanger), nvd. 28, Mpllev. lo, avd. 37, Kvaleberg, kouorr. :snevad, Bødvar, motol'm., Mpllev. 41, O, 9000 Rasmus, maler, MØllev, 41, O, 6100 O,berg, HjØrdis, hushj., Arb.gården, O, 4100 O ckvam, Andel's, arb., Hamnev. 16, 20,000, 11,500!.-tbØ. Alf, arb., Industrlv. 18, 11,000, 9700 Arne, bokholdel', R Amundsensv. 25, O, 10,000 Ingvald, lagerarb., Sandvika, 8000, 8700 lensen, Svein Magne, loldyrb., Sommel'fO, 1500, 8300 { el'hus, Ola, hj.gutt, Bergsagelv. 18, O, 5600 Olav, Ipytn., Bergsagelv. 18, 11,000, 10,600 { voll, Anflnn, budeier og -rekv., burep. og -forslkr.. Myrvangv. 9. O, 8700 u' erland, John, biimek., Haugvaldstad, O Sivert, mek" Haugvaldstad, O, sølga, arb., Haugvaldstad, 4500, 5300 O' erstad, Ernst, nrb.. Fr. Hansensv, 18, O William, mek.. Fr. Hansensv, 18, O, 4400 A;,gesen. Marie, hush., 21,000, Nils, gbr., 214, ,200 1I,"esen, Olger, matros, Auklend, 0, 12,400 A, en&en, Jens, avd.leder, Bergsagelv. 8, O, 8500 Il,onsen, Mangor, maskinpressei'. Haugvaldstad minde 5, O, 7600 Il rshelm. Emil, misjonær. Kvalebergv. 29, O, 11,500 A"rSkog, Tord,!Jrest, Sandvlkll, 5000, 5000 A rstad, Magnhard, sveiser, Mpllev. 4, 5000, 4500 s Smede- & Plogverksted (P Aarstnd, 22,000, 9200), Mollev, 4 Arsvoll. Astri, eksped" KristIanslyst, 0, Thoralf, konditor, Kristlauslyst, O, 8800 A,'thun, Thora, syerske, Fl'. Nansensv, 21, 3000, 4900 Aase, Borgny, eksped.. H!1levågsv, '15, 0, Einar, lngel'lll'b., HIllevågsv. 75, O Inga, husmor, HIllevågsv. 75, O, 510' Aotsen, Reidar. arb.. Veumsv. 55, O, 5300 Aasheim, Einar, lok.pusser, R Amundsensv. 22, O, 7400 jj: Astand, Gustav, arb., Veumsv. 26, O, 10,300 Telf «Landbruglt, l..fl.(uun %- Telegr. adr.: Hinna p.a., jemb.-, t1gr.- og pr. tlf.st., ved SprlandSb., 6 km. fra Stavanger (se ogsa Vaulen brevhua) Alvar. Karl, urm., O, 7900 Amiand, 6rebjprn, gartner. O Anda, David, arb" O, Olav, lagerarb" 6000, Steinar, montor, O, 7800 Andersen, Arne, sekr" 1000, 13,600 - Age G, revisor, 16,000, 32,300 Andreassen, Johan, maskinsetter, 6000, 11,200 - John, disp. Jåtten, 14, Anfinsen, Marie, tilsynskv., 0, 4500 Arnesen, Tor Halfdan, revlsornsslst.. 0,_'1400 AsbjØrnsen, KJcll, sjøm. O, 4700 Ashelm, Kristoffer, sjåfpr, 5000, 14,900 - Kristoffer, småbr , Mal'glt og Øistein, se Pel'fekt Askeland, Johan, landbr.sjef, 57,000, 22,300 AskØ, Anna. huseier, J/l.tten, 36,000, 2700 ASpØy, Einar, labor.asslst., O, 5900 Asscrsen, Jon, gbr., JAt.ten, 11,000, Kål'e, forp., Jåtten, 4000, Selmer, arb., Jåtten, 18,000, 13,000 Sevcrin, gbr., JAtten, 89,000, 2500 Asserson, Sven, eksped" 10,000, 10,400 AustbØ, Olav, gårdsarb., O, 8800 Austhun, Nils Lien, gbr. Jåtten. 45,000, 8100 Austtun, Torny, gbr., handelsgartneri, JAtten, 60, ,400 Bakka, Lars, lærer, JAtten, 1000, 10,600 - Magne, JAtten. se Hinna TreJnsUorr. - Trygve, lektor, O. 12,100 Bakke, Knut. urm., 14,000, 14.soo Balle, Einar. telegrafist, O, GlUlIlar, poståpner, O, Solveig, kontorassist., O, 6800 Berg, Kristine, arb., O, Odd, sjåfor, O, 7100 Berge, Asta. bokb.. O Håkon, forsk.snekker, 5{lOO, Odd, mek" O, Sven. Insp.. 12,000, 12,300 - Tor, arb., O, 5200 Berget, Sigrid, avd,plke, JAtten, O, 4900 Bjelland, Hild Ul', lærerinne, O, Martin. pens.. 22,000, 11,200 Bjprklund, Edvll;l O, sjpm" O, Edin Olav, sjom. O, Martin, jernb.eksp., O, Odd. jernb.eksp., 7000, 9000 BJorknes, Bjarne, mpbelsnekker, 1000, 6350 Bjprnsen, Harald, mek.. JAtten, O, Magne, salgssjef. O. '1500 BUndhcim, M B O, sogneprest, 32,000, 18,200 - Rolf, kontorm., O, 7500 Bolme, Askaut, sjuor, 2000, ; Severin, hdls.best., , 11,500 l eha"e, '" HOMMERSAND MØLLE formalingsevne ca kg, i døgnet Moderne automatisk Forblandingsanlegg

12 62' HETLAND HERRED (Hinna) HETLAND HERRED (Hlnna) 629 I Bolme, Slgfrld, assist., 5000, 5200 Borgersen, Dagfred, murm., 0, 8400 _ Ola! D, murer, O, 8(Xl() Borshelm, Øystein, snekker, 0, 5500 Botne & Forsand sandtak Als (Stavanger) Boye, Kasper, lng. 5'1,000, 38,400 _ Peter Kristian, pens., 51,000, 14,600 Brekke, Rolf S. gartner, Jåtten, 0, '1800 Bryne. Ame Fasting, gartner, 0, 8400 Brynes Planteskoler (Hillevåg) Buggeland. Olav, strlkkefabr. Byberg, AUred, mek., O, '1300 _ Jens, smrlbr., AUklend, , 6000 _ Odd. lagerm.. Jrttten. O, 6900 _ Thomas. arb., Jåtten, O, '1100 Bye, Reidar, servisem., 1500, 5300 Bp, Oskar, arb.. Jrltten, 2000, 6100 _ Selma, sykepl., JAtten, O, 6100 Bpe. Olaus, pens., 11, Clementsen, Lars, disp. Jl\tten, O, 1800 _ Margrethe, sekr., Jrttten, O, 4800 Clemetsen, Bjom, bilrep., Jåtten, O, 10,600 Dalva. Eimar, arb., O, 4200 _ Halvor, arb., _ Harry, arb.. O, 6100 _ Ingvald, nrb., O. '1800 Dlgranes. Rakel, lærerinne, O, 9300 Dirdal. Arne, lng.. 0, '1000 _ Olga. lærerinne, O, 9100 Dykesteen. Alfred, styrm.. O. '1400 Dykesten, Einar, lagerelu;p , 18.'100 _ Hellmuth, trelasthdl., 199,000, 10'1,900 _ Ole K, prok., 14,000, 1'1,900 Egeland, Ame, lagereksp., 0, 6900 _ BjornuU, styrm., Jåtten. O, 8400 _ Tordis, eli:sped., O Elde. Sverre, sjåfpr, JAtten, 10,000, 10,200 Elke. Torres. gbr.. 58,000, 11,400 Eikeland, MAlfrid konton'!., Jåtten, b, 6100 EIlertsen. Peder H, styrm., O, 10,900 Einarsen, Kitre, ekstrabetj., O, 6800 Elnmo. Reidar, arb., O, 6200 Elleflåt. Torbjpm, pens.. 14,000, 6900 Ellefsen. E. bilverksted, 6000, 8800 Endresen, Anne, kontord., JåUen, 3000, 4400 _ Louis. f1skehdl., JAtten, 18,000, '1500 Erevlk, Kbe, bud, O, Lars. disp., 26,000, 8100 E! ga. Marie, syerske, O, 4200 _ Torleif. sjøm., O Eriksen. Harald. arb., 3500, Irwlng Peder, konduktør, Jåtten, O, '1000 Eskelll.nd. Ole Marthon. arb., 2000, 7900 Espedal, Ame, gbr.. JA-tten, 36,000, 12,300 - Bernhard, Jåtten, se Rosa - Birger, fotograf, '10,000, 12,600 - Ernst. sjupr, O Mikal, gårdsarb., Jåtten, 15,000, Nils, gbr.. Jåtten, 28,000, Peder A, tommerm" O, ODIN FABRIKKER A/. KOPERVIK - Tlf, 274. TlGIt.AOIt. ODIN_ Espedal, Peder J, gbr., JAtten, 56,000, li.5o! - R, se Hinna. ElekLrlske forr. - Tore, sniåbr" JAtten, 13,000, Torvald, skom., Jåtten, 11,000, Trygve, snekker, O, 8400 Essendrop-Ottesen, Odd, bokhdj., 3000, 5700 Fagereng, Adolf, be jent, O, 8500 Falstrups Plant.eskole (Jens M FaJstrup, 23,000, 82(0), JAtten FaLtnes, Johs., kjopm., , 5400 Fitle, Odd, UgnJullm., 3000, 8100 FJetiand, Olav, eksped., JAtten, O, 11,500 - Peder S, kjøpm., Jåtten, 176,000, 43,600 Fjogstad, Torstein, arb., 3000, '1200 Folkvord, Kåre, butlkkbetj.. JAtten, 1000, 53(}-1 _ Lars, skom., '1500, 350 Fosse, Arne, se Fosse & Mellng _ Helge, sjupr, JAtten, O, '1501) _ Johan, kjopm., 30,000, 18,000 - & Mellng (Arne Fosse, {l, 11,600, og Ola\ Mel!ng, 40,000, 25,500), kouorr. Fotland, Per, gårdsbest., 6000, 12,900 Frafjord, Helge Koll, lng., O, 17,400 _ Huldeborg Koll, tlt.dame, O, Toralv, gbr.. JAtten, '100 r- Torvald, gbr., JAtten, 60, Ase Koll, stenograf, O, 6000 Frandsen, Helge, sjupr. O Fromo, Ole Edmund, elektr., O, 8200 Frue BnrnehJem, best. Ellen Hognestad _ QamlehJem, best, Sigrid Kyllingstad Frølland, Anne, husmor. 184,000, 8200 _ &; Pettersen (Tollef FroUand og Sver l! Pettersen, O, 5100), snekkerverksted Frpyland, Ounvald, hdls.betj.. O, 5900 Frøysnes, Tallali:, lærer, , 9600 _ Gurine, lærerinne, O, 7000 Faa, Alf, sjafor, Jåtten, O, 8300 _ Enok. flyelektr., JAtten, O, 9800 _ Thomas, gbr.. JAtten, 42,000, 2000 Gausel. Einar, arb., 1500, '1300 _ John A, snekker, O, Lars. tømmerm , Sevrlne, gbr., Jåtten, GIldestad, ASbjprn, arb., Jåtten, O, 6700 GIlJe, Alt, mek.. O, 4'100 - Andrens, gbr., Jåtten, 4'1,000, 10,200 _ Enok, gbr.. smed, 14, Ingve, kontorm., 0, Rasmus, gbr., 17,000, 6300 _ Sivert, gbr.. Jåtten, 23,000, 6000 _ Theresle, kårk., Jåtten. 10,000, t) Olsmnrvlk, Asbjprn,!orp., JAtten. 25,000, 11,100 OJemlestad, Georg, arb., JAtten, 0, 10,100 Gjerde. Al!, sjuor, Jåtten. O, 6400 _ Audun. sjupr. Jåtten. O Olav, gårdsnrb., JAtten, O, Torger, gbr., Jåtten, 32,000, 6500 Gjerstad, Dorothea, pens.. JAtten, 6000, 4800 GAR NBLAs EFAB RIKK KONFE KSJONSFABRIKK Ojerstad, Eivind, byggeleder, Jåtten, 9000, '000 - Fredrikke, Jrontord., J 'i.tten, 2000, 6200 lilatved, J, aut, elektro Install., 4000, 6200 C".odeset, Otto, gbr., 65,000, 21,200 - Paula, gbr., 35,000. ' Samuel, telegrafist, O, 9800,ramstad, Kristian, mplleeler, 12,000, 10,500. Oudrun, se Hinna. Frisersalong 'ranli, John. agent, O, 6100 Hinna Gartneri og PlanteSflmling (Ame Utengen, 46,000, 19,100), anleggsgartneri - Gundvald, pens., O, ' Hans, gbr., 51,000, ' Helga, hushj., 10,000, Henrik A, sjåfør, 5000, Idrettslag, form. R Tveterås - John B, trykker, 6000, Jon, gbr., 34,000, 16,700 - Jonas, gbr" 63,000, 8300 'rpnnestad, Knrl B, trevarefabr" 19,000, Jonas B, dekoratpr, kartmodellør undersen, Gustav, arb., 9000, 8900 Jenny, sydame, Jåtten, 0, 5800 i agen, Einar. disp., JUten, O, 5000 Kåre, tpmmerm., O, 9300 Lars, smed, O Paulus, reparat.pr, O, 6100 l \glulld, Martin, mek., 11,000, 8100 I,Ivorsen, Trygve, postfullm.. O, Judith. kontord., 8000, Karen, sydame, 9000, KonfekSjon (Karl Øverland Nilsen), konfeksjonsfabr. - Kristine, gbr" 22,000, O - Kristoffer A, pol!ti, O, Magne, sjpm., O. 15,000 Hinna Maler- og Jernvarer A/s, nksjekap. r- Imre, Sverre. arb., Jåtten, O, kr., disp. Johan Sandvik, m. l, 'nsen, Heimik, gbr., Jåtten, 40,000, 6200 Hennann, arb" O, 6200 j' \t.!oy, Alf, byggm., 10,000, 11,900 Sven Age, sjpm" O, 7100 Tjærand, eltsped.. Jåtten, 0, 12,600 i' tteland, Johs.. disp., JAtten, 20,000, 20,300 Konrad, baker, 7000, 8800 Teddy, sjåfør, O, 6600 H uge. Simon, pens" , 6600 r-, ukall, Guttorm, gbr.. 40,000, 11,300 li llkås Mpbelverksted (Harald Haukås, kontor 45534, butikk Hinna, Malena, syerske, 11,000, Marthon, kond , Ragna, tilskjærer, 18,000, 12,800 - Randi, gbr., 9000, RandoJf, smabr, - Regine, husmor, 24, Sigurd, baker, 3000, Solveig, renten., 10,000, O - Steinar, elu;trabetj., O, Torleiv, gbr.. 26,000, ,000, 15,000) Hinna Trelastforretning (Magne Bakka, li 'ue, Magnus, mask., '1000, 9500 li <lnsta Delikatesse- og Tesalong (O Rolandsen) 34,000, 24,400, og Arne Tjensvoll, 29,000, 25,100) H' Ige1and, Selmer, arb., Jåtten, O, 6800 H gesen, Hanna, fruktkonserverlngsfabr. Hinna - Torger, los. O, 6200 H nriksen. Børge O, pens., Jåtten. 8000, 12,900 H rmansen, Helene, husmor, 2000, 4200 H,. rredsvela, Tullln, banev '1600 H'U",. Hustrygd for ffiste eiendommer, forretn.f. gbr., J J Jåthun komm. Elektrisitetsverk (Stavanger) - Kristof!el', gårdsnrb.. Jåtten, 73,000, 5400 Hmna. Ada, eksped.. O Agnes, hushj., 6000, Aslaug. gbr" 9000, Bernt A, bensinst., lastebillraflkk, 13,000, Bernt B, gbr.. 45,000, Bjarne J, blirep., JAtten, O, IJinna Elektriske Forretning (R Espedal. 24,000, 10,300, og M Aarrestad. 16,000, 13,300), e1ektr. Install.lorr., tlf Hinna. EU. sydame, O Erik, gbr" Jåtten, 32,000, Frisorsaloni (Gudrun Grnnstad, 13,000, 1500) Trelastforretning Hinna TRELASTFORRETNINO BYGGEARTIKLER Telefon Hlnnakrossen B!1vel'ksted og Bensinstasjon (Ame Velde) Hodne, Lars, gbr.. Jåtten, 36,000, 9000 Hoff, Kjell Sverre, reklameass1st., O, 6900 Hognestad, Bjarne, verksm., Ellen, best.. O, Harald, telegrafist, O, '1800 Rogstad, Laura, renten., Jåtten, 15,000, O - Ragnvald, gbr., JAtten, 61,000, 1'1.100 Holgersen, Arne, kontorsjef, 19,000, 25,300 - Einar, disp., 89, ,700 - ErIlng. Mls.betJ., 1500, G (Gudrun og sanc1rup Holgersen, 44,000, 10,300), kjøtt- og dcllkatesseforr" manuf., kortev. RADIOTELEFONER - PEILEANLEGG - EKKOLODD Automaliske slyreapparaler le G ler SUN D _ Telefon..o)

13 630 HETLAND HERRED (Hinna) Hopland. Dagfinn, arb.. O Hovde, Finn, sersjant, Jåtten, O, 7000 Hovland, Olav, tommerm., 4000, Olav. emissær, 40Q0, 14,800 Hunsbeth, Odd, tannlege, 27,000, 16,000 Hplland, Frank, tpmmerm., Jåtten, 17,000, Fritz, burnek., Jåtten, O, Georg, flymek., O _ Harold, driftsleder. Jåtten, 0, 7400 _ Harry, sjprn., Jåtten, 0, 4900 _ Henry, sjom., Jåtten, O _ Johan, eksped.. 36,000, 9500 _ Klara. pens., _ Lars, småbr.. Jåtten, 8000, 9200 _ Leif. arb., Jåtten, O, 6900 _ Oskar. lpmmerm., Jåtten, 8000, 8600 H!Uand. Arne. se Rosa - Brynjulf. disp., Jåtten, O, 14,300 - Gerd M, kontord., O, Karl. gbr., Oodeseth, 6OO1J, 8800 Haaland, Magnus, byggm., 13,000, 8(100 HAland, Olav, tekn., O, 8700 _ Ole, snekker, Godeseth, _ Per, tekn., O _ Salemon G. arb., 0, 7000 Håvardsholm, Jakob, revisor, O, 5400 Idland, Sven, gbr., Jåtten, 27,000, 14,800 ldsal, Gunnar. sjlupr, 1000, Magnus, fartpyeier , Thomas, arb., 0, 8700 Ihle, Bertha, pens , Olaug Nina. husmor, 4000, Sverre F, ekspe<l., 21,000, 11,200 Isaksen. IngVe, gbr., Jåtten, 42,000, 14,000 Iversen, Innar Johan, bokholder, 86,000, 9400 Jansen, Andreas, oppsynsm., O, 6000 Jensen, HjØrdis, syerske, Jåtten, 7000, Jens, gårdsarb., JAtten, O _ Magnus, gbr., Jåtten, 68,000, 7200 _ pwer. gårdsarb.. Jåtten, O, 7100 Johannesen, Odd, postbud, O, Ole, arb.. O, Peder, småbr.. 14,000, 3000 Johannessen, Leif E, murer, 9000, 11,400 Johnsen. Eimer, litograf, O, 10,200 - Hilda. syerske. JAtten, 2000, lfloo - Sedalf, kjelsmed, ,700 - Tollel!, arb., O, 4500 Jonassen, Reidar M, kontorm" Jåtten, 3000, 11,000 JulIussen, Einar, tlgr.arb., 3000, 7700 Jprgensen, Magnus, arb., 1000, 8000 Jpsang, Georg, tolloppsynsm.. O, 8000 Jåsund. Knud. tpmmerm., 0, 7500 Jåthun, J J, gbr.. Jåtten, 60,000, 19,000 - Jon, sjtim.. O Jåtten, Andreas, tdmmenn., O, Bertha, gbr., 25,000, 6800 Jaattens Forbruksforening, best. Severin Bolme, lfllldh.. 187,000, 8100 Jåtten, Hans O, gbr., , 13,500 - Leiv, gbr., 21,000, 10,100 _ Magnus L, gbr.. 20,000, 8900 _ Ola A. gartner, 38,000, 7000 _ Skole - Sverre, småbr., 31,000, 13,500 Jåtun. Aslaug. forretn.dr., 0, Edv. M, gbr.. Jåtten, 26,000, 5300 _ Håkon L, tekn., Jålten , 20,100 - Johan A, gbr., Jåtten, 71,000, Knut L, gbr., Jåtten , 11,600 _ Mngne, sjom., JAtten, O, 7900 _ Mngnus T, gbr., JAtten, 28,000, 6900 _ Olav M, gbz'., JAtten, 21,000, 10,100 _ Per, gbr.. JAtten, 30,000, 14,700 Karlsen, HnzTY. disp., O, 14,500 _ Iver, masklnm., 2000, 10,400 - Karl 0, Ingereksp.. Jåtten. 6000, 8200 Klndlngstad, SlgIred, lærerinne, 8000, 9100 KjOlleberg. Ove, form., O, 9200 Kloster, Leif, suctskap., 8000, 10,900 Kluge, A. smed, 12,000, Peter, smw, Jåtten, 4000, RIkard. gbr , 10,500 - ToraJr, slakter, 3000, 11,900 Klpgetvedt, Karl, st..mester, Jåtten, 17,000, 1300 Korth, Albert, arb , 10,HIO Kristensen, Agdemar, arb.. O, 4300 _ Gudrun, eksped.. O _ John, se Ringen Bakeri _ Karsten, arb , 9800 _ Karsten, arb., O, 4600 Kristiansen, KareJ, smabr., Jåtten. 17,000, Knud, lektor. 0, 10,500 - Kristian, arb., , Kristian, sjom.. O, 490D - Ludvig O. arb., O, 9800 Krogevoll, JOhRn, fjosrpkter, O, 5000 Krosvoll, OIR, fyrbetj., O, 7500 Kval!::lY, Olav O, forp., 7000, 3300 Kyllingstad, Sigrid, best., O, 4400 LandR, Asseus, gbr.. JMten, 54,000, _ Petra, småbr., Jåtten, 4000, 5500 _ Toblas, gåz dsarb., JåUell. 4000, 7600 Lal'sen, Alfred, smabr.. Jåtten. 18,000, 2450 _ Bjorg, bokb.. O, OunvRld. forsk.snekker. 0, Kristian. bedr!rtsleder, Jåtten, O, 13,300 _ Lars, arb.. O, Ottar. konditor, O Lende, Marie, ek:sped.. Jåtten, O, Ola. ekspcd.. Jåtten, 56, Svanhild, frlserd., Jå ten, O, 5700 LIe, Olaf, bokholder, 7000, 12,000 - Tonnes, pens., 6000, 6600 Lillesand. Ole, burep.. O, 7000 STIFTET 1850 Line, Carsten, evangelist, 31,000, 19,700 - s Carsten. Musikkhandel (Borghild Line) Lode. Sigurd, dekksgutt, O, Børen, pens., 9000, 7550 Lofthus, Arne, arb.. O, Karl. pens., JAtten, 14,000, Lars, motorrep., Jåtten, 0, Leiv, slakter, Jåtten, O, 4100 Loge, Ragnvald, arb., O, 9800 Lund, Peder N, arb , 5400 Lunde, Sverre, smprer, O, 4200 Lyse, BergfInn, elektr.. O Gudmund, selger, 2000, Hansine, husmor, 15,000, 600 Loland. Bjarne, gartner, O, Elias. gbr., Jåtten, 41,000, pynlng, Enok, sveiser, O, 10,800 oi,fa'thlsen, Einar, st,pperlm.. O, 19,800 'delberg, serlnlus, fullm., O, 8100,feldahl, Henry, Insp., 6000, 10,200 \felln'g, Olga, telegraf!st, Jåtten, 6000, Ola us, se Fosse & Mellng 'Æellemslrnnd, John, sjåtpr, JAtten, 0, 7600,loe, Cecilie. 14, ,toen, Vllfrw, smed, 16,000, Ifoi, Karl, gbr., Jåtten, 43,000, 11,300 - Kristian. verksm., 6000, 10,800 - RIkard Skulevoll, baker, 38,00D, jonsen, Georg, laierlorm., 2DO:l, Tor Georg, kadett, 1000, 6300 ',lortensen. Arne, dreier, Jåtten, O, 720{) loseid, Finn, sjåfor, Jåtten. O, 7200.{otorcompanlet., Als (Stavanger), bilverksted.fæland. Emil, se Varhaug & Mæland - Gabriel, pens., 21,000, Henning, eksped., 1500, 6200 ',esheim. Håkon, gbr., Jåtten, 67,000, 6(00 - Ingvald. 9000, og Sigurd, 7000, 9400, bensinst., drosjebiltrafikk - Jens, kjppm., 18,000, s Planteskole (gbr. HAkon NeSheim) >iless. Kjell, nsslst , 5800,'lesse, Andreas, lagerarb.. O, EnOk, sjlttpr, østen, mnsklnm., Jåtten, O, 6800 "Helsen, Carsten A. snekkez', O, Louise, kontord.. O, 5000 Nilsen, Karl Øverland, se Hinna Konfeksjon - Let! ø, trykker, O, Sven'e Hagerup, hdls.relsende, O, 970:) NordbØ, Borgny, sykepl., Jåtten, O, 7300 Norheim, Alfred, fylkesagronom, 30,000, 17,100 - Øistein. arb., JAtten, O, 8000 NygArd. Einar, bakerm , 12,900 Nærbo, Berta, gbr., JAtten. 39,000, 2900 Næshelm. Severlne, eksped., JAtten, O, 4000 NArstad, Anton, gartner, 5000, Edvin. gbr., Jåtten, 'J7.000, Ole, karm.. Jåtten. :)6,000, 3500 HETLAND HERRED (Hinna) 631 Oddland, RAgnvald J, se TJøsthelm & Odd land Olaussen. Thomas, snekker, 2000, 8100 Ollversen, Marthon A, fyrb., O, 7500 Olsen, BergItte, smabr. - Daniel, arb., O, Daniel, trearb., O, Erling, mek., O, GunvAld, arb., O, Johan L, klinker, O, Karl, kontorm.. O, Ole, se Ringen Bakeri - Olav A. hdl., O, Rasmus A. snekker, 8000, Sigurd, arb., JAtten, O, 8900 Olseth, Sigurd, lærer, 15,000, 10,900 OpsAI, Astrid, kontord., O, Karl, skolebest., 80CO, 11,000 OSeland, Thaulow. gbr., JAtten, 76,000, 14,100 Overpye, Arne, bankassist., 27,000, 12,500 - Lars S, renten., 30,000, 2100 Paulsen, Alfred (Stavunger). vcz'ksted Pedersen, Kate, syel'ske, O, Magnus, arb., , Peder, elektr., 9000, 9200 Perfekt Apparatfabrikk, Ashelm & Co. (Øl stein og Margit Ashelm, , ), fabr. av elektro ovner og varmerør, belys ningsart. Pettersen, Hjalmar, kjott.. fisk og delika tesselorr.. 21,000, KAre, arb., O, Palmerston, tpmmerm., 14,000, 64J00 - Sverre, se Frpiland & Pettersen - Tor N. elektrotekn., 5000, TorbjOrn W, veiv., Jåtten, 23,000, 11,000 Pollestad, Johs., byggm., 11,000, 6400 POly Fabrikker A/s,dlsp.Ola Horve,drlfts best, Ame Solberg, produksjonsavdelinger for jern og metall, trevarer og teknisk kje misk, 41, Rasmussen, Andreas, postbud, O, Aud, frlserd., O, Reidar, st.betj., -O, 9900 Refsland, Jonas, småbr., Jåtten. 16, Reinertsen, Arne, banetorm.. O, 8700 Rettedal, Teodor, emissær, 20, Revheim. Einar, gbr., JAtten, 16,000, Olava, pens., 10,000, Rolf, sjpm., O, Thea, pens., O Ringen Bakeri & Konditor! (Ole Olsen og John Kristensen) Roaldsøy, Selmer, disp., ls,ooo, 11,700 Rodvelt, Johan M. kystlos, 19,000, 10,400 Rolandsen, G, se Heimsta Rosa. (Bernh. Espedal, 0, 5800, og Ame Hå land), skotoyforr. Rugland. Ragnvald, eksped., 5000,. 10,400 Korn - Mel - Kraftfor - Kunstgjødsel - Frø etc. en gros Telr , Telegr.adr.: «Landbrug»

14 632 HETLAND HERRED (Hinnn) Rugland, Rasmus, arb.rorm., 6000, 7600 Rygg, Sigvart. 22,000, 4000 Ronnevik, Georg M. stat5konsulent, 0, 13,300 Rønning, Kirsten, rengj.kv., 0, 4300 _ Rudolf, lok.fyrb., 0, 8500 Rortvedt, Bjarne, butikksjef, 86,000, 16,300 - Oskar, kjopm.. 158,000, 25,200 Sahlberg, Bilkon, maskininsp., 19, ,500 Sand, Aksel W. entreprenør _ Ole, entreprenpr, O Snure, Bjarne, nnl.arb., 0, 7200 Selda!, Age, revlsoras5lst., 2000, 8000 Selvik. Oskar, tommerrn., O, 10,500 8evhe1m, Valborg. sykepl., Jåtten, O Slkveland. Berit. eksped., JAtten. O Kjell, arb.. Jåtten, 0, 7400 _ Ola, tpmmerrn" O, Skndsem, Inga, huseier, 16,500, 1000 Sklbstad. Karl, treskjærer, 7000, 9600 Sklgeistrand, Haldor M, arb., 0, 4200 Skjeldal, Ola. baker, 0, 8200 SkJæveland. Karl. eleklromek.. O Skjorestad, Olav, forp., 2000, 9400 Skrettlng. Torolv, disp., 31,000, 38,400 Skrett!ngland, Peder, pens., 6500, 5600 _ Peter, telegrafist, O SOlberg, Torait, småbr., Jåtten, 12,000, 2'100 _ Lars, mask., O. 15,100 SOmmerstad, Oskar, hdls.gartner, 3000, 5000 Stangebye. Olaf, overlng , 12,800 Stangeland. Anders, arb.. O, Karen. pens.. 10,000, Thorvald, ajåtor, 4000, 9000 Stelns!JØ, Arnt. mek., O, 5500 Stenberg, Liv. kontord.. O, 4400 Stople, Odd, snekker, Jåtten, O, 8300 Storkersen, David, pens., 21,000, 6600 Svein, Ernst C, form., Svendsen, Arvid, snekker, Jåtten, O, 9200 _ Konrad. nrb., 3000, 9600 Solland. Toralf M, banev.. O, 7400 SOrå.s, Brynjulf, skredder, 33,000, Tengesdal, Andreas. lagerarb.. O, 5800 _ Margit. arb.. O, Martin, arb.. 14,000, 9100 Tenold, Hans. maler, O Ole, skredder, 25, Thomseth, John, dlslr.sjef , 18,400 - Karen J, stenograf, 5000, 8000 Thorsen, Elisa, renten.. Jåtten, 29,000. O _ Marie T, muslkk.lærerinne. 39,000, Ruth, huseier. 35,000, Thor. gbr., Jåtten, 77,000, Tjensvoll, Alf, tommerlærl., Jåttcn, O, 6300 _ Arne, se Hinna Trelastforretning _ Einar, gbr., Jåtten. 11,000, 11,000 - Karl, byggm., O, 14,200 TjoIsen. Oddvar, snekker, O, 7900 Tjøsthelm, Nils, gartner, JAtten, 12,000, 14,100 ODIN FABRIKKER A/. KOPERVIK _TLF TLC.I. 0R..... ODIN. TjBStheim & Oddland (Paul Tjpsthelm og Ragnvald J Oddland), entreprenprforr. Tolo, Sigurd, misjonær, O, 7200 Torgersen, Ame, sjåfpr, 6000, Edv.. gbr., 34,000, Hans. montpr. O Harold, sjåfpr. O _ Tea. strikkerske, 2000, Torger, gbr., Jåtten, 13,000, 9200 _ Trygve. arb., Jålten, O, 6700 Torkelsen, Bernh., jr., agent, O, 5000 Torkildsen. Bernh., agent, 2000, John, sjåfpr, Jåtten. O, 8800 I - Paul, småbr., 33, Sverre, sjåfør, 2000, 7400 Tornes, Lorentz, pens., 10,000, 6100 Torsen, Kristian, gbr., Jåtten, 55,000, 7600 TVeit, Sofie, huseier, 10,000, TveterAs, Odd, kontorm., 77,000, 21,900 - ReIdar, kjppm., 48,000, 14,100 Tønnesen, AU, torm , Arne, premer. O, Einar. murer, 2000, Erling, sveiser, 0, 9300.:... Tonnlng, fenrik, O Torleif, nrb.. O, 7900 Uglehus, Johannes, arb., 0, 15,100 Ulengen, Arne, se Hinna Gartneri Valheim, Anna, kark.. Jåtlen. 27,000, O _ Tor Gudmund, gbr.. Jåtten, 15,000, 8200 Vareberg, Harald, snekker, O, 10,100 Varhaug, Bjame, sjom.. O, _ & Mæland (Olav Varhaug, 8000, 7400, Of Emil Mæland, ), trevflrefabr. dorer, vinduer. trapper, kjøkkenlnnredn. - Odd. maler, O, Olav, snekker. 8000, 7400 _ Ole, malerm., 27, _ otto. trykker, O Varland, FredrIk J. lærer, 7000, 12,500 Vashus. Halvar, fhv. gbr.. 20,000. O Veggeberg, Odd, al b., 0, 5800 Velde, Arne. se Hlnnakrossen Bilverksted Versland. Agnes T, kontord., O Vik, EIvin. vaktm., O _ Jens, fylkesagronom , 11,900 _ Pel', avd.sjef, , 14,700 Vlstoo-Thu, Alf, tekn.. Jåtten, O Ragnvald, pens.. Jåtten, 1000, 6100 Værum, Peter. radiotekn.. O, 6600 Vplstad. Martin, lærer, 10, ,400 - Per. mek., '1000, 7900 _ Toralv. mek , 8300 Våge, TorbjØrn, reparatør, 8000, 10,200 Wandberg, Ingolt. servisem., O, 5000 Warhaug. Henry, maler, 0, 43CH) - Ingvald, maler, O, KrlsUne, arb.. 4, 5000 Wathne, Einar, kontoisjef, Jåtten, 0, 10,50(1 Wessel, Ivar K L, pens., 6000, 6500 GARNBlAs EFABRIKK KON FEK SJONSFABRIKK HET L AND HER RED {Hlmln-Hommersåk.} 633 Wessel. Petter. sjom., 0, WestergArd, Olav, ekspert., 5000, 12,800 Wig, Peder Knudsen, lagerarb., O, 7300 Wik. Ame K, arb., 0, 4400 Woll, Eimer, al b., 25,000, 10,200 Ødegård, Johannes, flskehdl., O, 8300.Økonom_, Forbruksforeningen (Stavanger), avd. 38, kol.forr. øksnevad, Karl M, arb., O Mary, arb., O, Selmer, sjåfør. 0, stbØ, Bjame, vaktm., 0, Bjprgvlnn, tolloppsynsm.. O. 11,900 - Borghild, lærerinne, 13,0000, 7'700 Ostensen. Magne, læregutt. O, Tr.. kouorr., , 7600 OStrem, Fredrik, snekker, JAtten, O, 9400!Jvernes, Johannes, sjåfor, O, 8100 )vrebø, Thore Johnsen, treskjærer, 13,000, O Jvstebø, Erling, gbr.. Jå.tten, 69,000, 16,600 - Gunnar, hj.betj., Jåtten, 0, Jostein. sjom., 0, Kjell. lær!., 0, 5300 )ye, Per, nrb., O 'amild, Tone. po.steksp., O restad. Peter A, pens., O, 6500 '\ajtcstad, AlvhIld. kontorsjef, , Bernhllrd. gbr.. Jåtten, 104,000, 10,500 '\.rrestad. Endre. gbr., JAtten, 27,000, 9000 \arrestad, Erllng. Insp. 10,000, HenrIk, gbr., Jåtten. 44.,000, 10,300 - Lars, avd.!ng.. 0, 15,000 - M, Jåtten, se Hinna Elektriske Forretning - Margit, gbr., Jåtten, 20,000, 4100 Hommersåk,.0.., sklpsanl.sted og pr. tif.st.. I sjømil fra 3tnvanger (se også Lauvå.s I Riska, LI og Uskjo brevhus) "mundsen. Frlthjof, møllearb., 1000, 7000 \ndreassen. A GJemre, kjppm., 6000, Thor. agent, O, 11,100 Arntsen. Johan, steinh., O, 9700 \skeland. Rolf, skom., O, 5700 Bang, Fredrik. driftsleder, , 15,1{)() Berge, Arne. mollearb., 8000, 10,000 - ErJlst, kontorm., O, Karl, mollearb Kåre, sjafor, O, Olav, arb.. O Olav, form., O Olav Sverre, kontr.asslst., O, Ole, møllem.. O, Tormod, møllem b., O Bergsngel. Kristina, gartner'>, O Bertelsen, Berge. eksped., O, Berte!, tekn.. O, Emil. sjafpr, 1000, Leiv, fisker, 0, IQ,6oo Bjelland, Alf, snekker, 8000, Gunlelf, gbr., 11,000, 10,000 - Gunnar P, smabr. - Morgan, se Bjelland Trevarefabr. - Obert Olsen, gbr., , Peder G, lastebiltra!lkk, sandtak, 11,000, Peder LI, gbr., Hogst-ad, 25,000, Rasin, hagebruk, Tore LI. gbr.. 18,000, Trevarefabrikk (Morgal} Bjelland, 16,000, 5100), dprer, vinduer, kjpkkeninnredn. - Trygve LI,!.Ømmerm., , 9200 Bjerga. Jakob, tpmmerm., O, Tor, skipper, 15,000, 8000 Bjergsted, Sigvald, kafåeler, 23,000, 4600 Bjorheim, Ruth. sydame, 1000, 4500 Bollestad, Sevrln B, kontolid.. 13,000, 8400 Brattelld. Heimik, elektr.. O, 2200 Breivik. John, elektr., 4(l00, 62{)() - Signe. sydame, 1000, Trygve. gbr., 23,000, 10,000 Brimse, Berdines, kystfartoy!., 29,000, Ingvar, matros, 5000, 6100 Broderlhuset (kjppm. A GJemre Andreassen), broderllorr. Bruvik. Egil, agt.!orr. Bryne, Inger, lærerinne, 0, 4000 Byberg, Elling. gbr., Hogstad, O, Ingebret, gbr., Hogstad. 18,000, 6800 Byrkjedal, Jofrid, arb., O, 4000 Bøedtker, Rleard, sjpm., O Dalane, Jakob, gbr., Haualand, 84,000, 17,200 EIkeland. Anders. sjåfør, 13,000, Knut, sjåfør, 19,000, Martin, mpllearb., 8000, 9200 Einarsen, Odd, tegner. O, 8900 Ellertæn. Richard og Arnold, se Hommersaak Jemvarefabr. EImblad, Alf, arb.. O, Vally, veverske, O Eltervåg, Adolf, snekker. O, 72{)() Endal, Johan, gbr., Haualand, , Marta, arb., Haualand, Martin, pottemaker, Haualand, 12,000, 7300 Endresen. Anna, husmorvikar. O EngerlaI, Ottar, gårdsbcst., Rogstad, O Eriksen, Mngnor, maler, tredreierverksted, O EsPeland. Tor. gbr., Hetland. 39,000, Øistein, arb.. Hetland. 6000, Est.Tup, Johan, småbr , 3000 Fatnes, Ola. arb , 16,800 Finne, Lllly, hand!. O Fjeld, Anton, jr" eksped., 28,000, 32,000 Fjelde, Magnus, gbr ,900 - Olav. mollearb., O Torger, møljearb., O, 7200 Flpysvik, Andreas, arb., 3000, Nikolai, sjpm.. 13,000, 1800 FABRIKK FOR SKIPS RADIO OG LYDBA.NDAPP. RoberJSoli Tape Riter EGERSUND - Telefon -403

15 634 HETLAND HERRED (Hommersåk) HETLAND HERRED (Hommersåk) 635 Floysvllt. Nils, jr" tommerm., 3000, Rasmus, arb., 3<lOO, 6100 Frafjord. Håkon, handl" O arta, jordmor, 0,3700 Fredriksen, Magnus, sjprn., D, Tom, møllearb.. O, 7000 Friborg, Rakel, arb., FrØyland, 20,000, lfioo Prpyland, Anna, lærerinne, 8000, Astrid, gbt" 12,000, Elias, gbr., , 6000 Gunnar J, gbt., byggm., 22,000, Ingebrei, arb., 12,000, Lars, gbr., 38, , Lars Olav. fengselsbetj.. O Marta. gbt., 22, Peder T. arb., 9000, Rigmor, gårdsarb" 11,000, Serlnlus, gbr" '99, , Sven E, pølsem" 61,000, 9WO -- Sverre, snekker, 4000, 7500 ThomllS, mpllearb., O, 7300 Tønnes. mollearb., O, 8000 Fuglestad, Torkel, arb.. O, 6000 Furuhaug, Sel/rin. møllearb., 4<lOO, 9200 Gausel, Rasmus, gbr., Haualand, 28,000, 14,600 GBberg, Bernhard, as5ist., Gustav, matros , Karsten, sjøm., Riska, O, Torvald. sjom., 4000, 6800 GIsmarvik, Knut, møllearb., Frøyland. 18, Olav, gbr., Frøyland , 14,800 Oran. Oustav, arb., 29,000, 5500 Orlmsli, Thomas, anl.arb., O, 7300 Orønnestad, Odd, rørl., O, 4000 Haga. Erling, elektr., Bjelland. O, Kristian, gbr., Hogstad, 51,000, Thore, småbr., FrØyland, 11, Haualand, Bernh., gbr.. 26,000, Peder, gbr., 21,000, 11,500 _ Peder, gbr., , Hauelands SmAskoie Haugland, Kåre, møllearb., O, Sigurd, møllearb., O, 5700 Haugstad. Ola. jr.. arb., 3000, 54<Hl - Ola P. fabr.eier, 20, Per O. se Hommersåk Trevarefabr. Hebnes, Oskar, tømmerm., O, 5300 Helgeland, Knut, gbr., O, 6300 Helle, S M, lærer, 8000, 10,100 Helliesen, Bjarne, Sjom., 5000, 4700 Hetland. Erling, se Hommersåk MØbelfabr. - Ounnar L, fabr.eier, Oustav, gbr., 19,000, lngebret, treindustri, maskinverksted, O, Ingolv, bilrep., Jl\rl, gbr., 31,000, 14,000 - Jonas, gbr., 49,000, Lars Olsen, veiv., 9000, 8300 Hetland mek. Verksted (Lars Hetland) - Ola O, småbr., 14,000, 6800 _ Træskofabrik (mask. Ounlelv Hogstad) - Agot., husmor, 17,000, 800 Hogstad. Bjarne. arb.. 0, 11,300 - Oeorg, møllearb.. O, Ounlelv, mask , Ounnar, mollearb., O. 1'iCX1 - Gunnar. sen., møllearb., 8000, Gustav. gbr., t9.000, Knut, gbr., 22,000, Ola E, gbr., , 11,400 - Olav C, mollearb., O Ole O, velarb" , Ole R, gbr., , Otto, mask., O, Otto T, mpllearb , SatIn, smabr , Toblns, matros, 5000, 7500 Holm, Kristen, dekoratør. O Hokstad, Leif, Mtb., 16,000, 5700 Hommersnnd, Alfred, sjom., O, Holberg, gårdsarb., 1000, 4<Hl0 - Kjell, sjpm., 0, 4000 _ KrlsUne. gbr., 41,000, 5000 _ Molle (T Skrelling, Stavanger) Hommersaak Handelslag, best. Erlinf Th. Kvitno, landh., 55,000, tlf. 4910( Hommersaak Jernvarefabrikk (Richard, 12,000, 7000, og Arnold Eilertsen), fabr, av jern-, bllkk- og metallv. Hommersåk Mpbelfabrikk (Erling Hetland O, 4500) - Skole _ Trevarefabrikk (Per O Haugsfad, 31,OOC. 5700), trevardabr., spes. tresko Hovland, Ounlelv, trevarefabr., dreieri, O, Odd, sjåfpr, O, Tor, sjom., O, 5900 Humletveh, Ole, arb., 7000, 4<100 Husebø, Erik l, styrm.. Riska, O, 9000 Huth, Herlurr, sjom.. O, 7700 _ Knrlel!, sjpm., O, 10,700 lms, Egil, sjmor, O, 7000 Jakobsen, Johan, sjpm.. O _ Ole Hjalmar, fnbr.best., O, Wnlter, dokknrb., O, 4000 Johannesen, Henry, moljearb., O, 7600 Johansen, Jørgen Olal, sjøm., Rlskn., O, Karl, arb.. O, Ole, maskinsnekker, 0, 5800 Jonassen, Lars, agent, 6000, 6700 Jørgensen, Knut, smf\br., fisker, 18,000, 7200 JAthun, Erling, eksped., O, 6100 KRllevlk, Karl, gårdsarb., O, 4300 Karlsen, Oddvar. gartner, O, 6000 KjonAs, Oddmund, sjom., RIska, O, 5300 _ Olav, mek.verksted, 1000, 2100 Knudsen, Berta, gårdeier. 15,000, 4100 Knudsen, OIRv, maler, O, 8300 KrlstiRnsen, Johan, veiv., 2000, 8100 _ Karl, veiarb., O, 5900 Krughllug, John, mek., 0, 4400 Krukhnug, Bans, anl.arb., O, 8500 Kvia, Trygve, presser, CO Kvit.no, Erling Th., hdla.best., 31,000, 9300 KylUngstRd, Ole, gbr., Laland, Sverre Johs.. sjpm.. Riska, 0, 13,900 Larsen, Thorvald, smlbr., O, 10,600 LI, Tore, sjåfor, O, 7300 Lie, Alfred, sekr., Bjorn, gbr.. 0, 12,000 Lunde, Gaute, lagera1 b., O, Narve. al " b., Hogstad, 10,000, 7400 _ Odd, gbr.. Hogstad, 27,000, 8000 LoinlnK, BjØrn, fol p., Bjelland, 0, 6800 Lpvi!.s Skole M:adland. Abel, gbz.. Bjelland, 80,000, 10,000 'dalmin, Magnus, transportpr, O \of:audnl, AlCred, gbr., , 10,600 - Ivar, tømmer]}).. Haualand, 15,000, Krll;t!an, gbr., 11,000, 5000 \of:erland. Alv, sjpm., RIskIl, O, Borge, elektr., O, Harry, sjom., RIska, O, Kjell, sjøm., RIska, O, 11,000 - Peder, snekker, 10,000, 7500 Michalsen, ørvar, arb., 0, 7100 \t:ichelsen. Sverre Johan. sjpm., 3000, 6800 \fiddelthon. Einar. akkvlall.pr, O, 9300 lfork. O. gbr., , Torkel, gbr.,'12,000, 3000,dotland, Jens Bernhard, tekn., Bogstad, O, Olav, gbr.. Hogstad, 19,000, Ole. pens., Hogstad, 28,000, O - Torger, gbr., Hogstad. 19,000, 7100 MærJand. BJRrne, mpllenrb., 0, BØrre B. gbr., 27,000, 10,200 - Borre N, torp., Frpyland, 2000, 4250 'iaustervlk, Andreas, gbr., 22,000, 8300 Nilsen, Sigurd, bygn.arb , 10,200 - Tonnlng J, rigger, 0, 7900 NordbØ. Lasse, agtjorr , 13,900 Notland, Alfred, sju]}).. O. 15,000 NygA-rd. Toz', håtb.. 0, 5600 Olsen, Charles, møllearb., 7000, Chm'les, Jr., frispr, O, Olaf Ludvik. pens., 0, Tonnes, pens., O, 4000 Olsson. Algot. SJåfØI', 1000, Johan. steinh., 0, 5700 PRulsen. Peder, sjåfpr, 13,000, 6000 Pedersen, Egil, sjpm., Riska, 0, Kjell, sjom., RIska, 0, Paul. møllearb., 6000, Per, sjøm.. RIska, O, Sigurd, tommerm.. O, Plvlnd. arb.. O, 5000 Persen, Johs., smabr., , 2850 Ramstrpm, Magne, arb., 0, 7300 Rasmussen, Kristoffer, gbr., 15,000, Kåre K, sjorn., Rlska ReiIstad, Edvard, mollearb., 15,000, 8100 ruska. Elektrisitetsverk, form. I styret gbr. Erling Skjørestad RIskafjord Als, aksjekap kr., disp. Ola O Hetland, rutefart, 80,000, O Robberstad, Arne, gartner, 7000, 4600 Rogdeberg, Arnt, Mtb.. 0, O O, manuuorr.. ste!ntpy, 13,000, 1500 Rolfsen, Rasmus, snekltez'" 7000, 6200 Roth, Ragnvald. matros, O, 6900 Røgenes, La!"s, arb., , 15,800 - Rasmus, anl.az b., 10,000, 17,200 Rpynlid, Lars, gbr., 60,000, 15,500 Sagen, Hans O, tommerm., 4000, 10,000 - Johannes, Mtb., O. MOll - Sigurd, btl.lb., rep. av trefllrtpyer, 14,000, 5200 Sandve, Johs., driftsbest., 2000, 12,300 Saxelde, Torleif K, arb.. O, 7700 Schmidt, Chr., gbr., planteskole, 71,000, 5400 Seldals TrevIIreindustrI (Erling, 0, 6900, og Jørgen 6eldal, 12,000, 4800) Skjervik, lngolv, mollearb., O, 8750 SkJprestad, Alf, sjåfor. 2000, Bjarne. tpmmerm., 0, Einar, gbr., 9000, Erik, elektr., 0, Kristoffer, arb., 6000, Lars A. sjafør, Bogstad, 2000, 6400 Ske,tUng, Einar, arb., Hogstad, 0, 8800 Slagstad, Albert, snekker, 1000, 5600 Soma, Gustav, gbr., 29,000, 10,700 Svendsen. Karl, sjåfør, O, Levi, arb., 0, 6700 Sægrov, Arne. gbr., Hogstad. 44,000, 14,500 - Johan. arb., Hogstad. O, 5250 Sæther, Kåre Steen, sveiser, O, 6200 Sævareid, E, kol.forr., , 7800 Sævereld, Erling, mpllearb., 3000, 6300 SDyland, Per. sjom.. Hogstad, O, Ruth, arb.. Hogstnd, O, Torleif. nrb., O, 4000 Torp, Reidar, arb., O, 6900 Torsen, Thomlf, gartner, RIska. O, 4100 Torvund, Olav, lærer, 1000, 6500 Tunheim. Harald, læter, O, 10,400 Vanvik, Gudvelg, arb., O, SOlveig, arb., 0, 4800 Vasvi!.g, Sven, kameler, 64,000, Vatland, Magne, mpllearb., 21,000, : Olav, snekker. 6000, 4000 Vzste. Adolf. gbr., 12,000, Vårlid. Kzistian. tømmerm., 3000, Torgeir tomlnerm., 3000, 5650 Øgreid, Jakob Pedersen. arb., Hogstad, 3000, 7900 STIFTET 1850 Alle sorter Grasfrø Rotfruklfrø - Grønnsakfrø - Blomsterfrø i prima kvaliteter. Telf Telegr.adr.: d.andbrug»

16 636 HETLAND HERRED (Hommersåk-Hundvft.g pr. St!l C ' ' O n, ='") Okland, Karl, gbr., Haualaud, 25,000, li,loo Østebo, Arne, sjpm.. RiSka. O, Bjarne, sj1i.fpr, 5000, 15,800 _ Ingebjprg, arb.. O _ Johan, sjllfør, O, 8000 øvstebø, Amund. mpllearb., 14, Anonsen, Albert, mdllcllrb.. 12,000, 8000 _ Andreas, fisker, 6000, 2400 _ Bjarne, fisker, 9000, 11,400 _ Edvin, sjøm.. RIska, O, 11,000 _ Håkon, arb" O, Robert, arb O, 7100 _ Sverre. sjam.. RIska, O, 9800 Aarrestad, Einar, lærer. 10, ,100 Arrestad. Trygve, mpllearb., 9000, 7500 Arsvold. Olav, sandtak Alls. Ola, forp., 1500, 4100 Hund,,:\g pr.. Stavanger Aksdal. Rasmus Foss, disp., O, Solveig Foss, kontord.. O, 6300 Aksland. Johan. tommerm.. O, 8000 Aida Motorfabrikk (N BJprnevlk, H,OOO, 6600) Andersen, Anders, autogensveiser, O, Leonard, nrb.. 0, Magnus, masklnm., 0, 17,500 Andreassen, Arthur, sjdm" 0, Knut. lagerarb" 0, 7500 Arntzen, Al!, malerm" 2000, 8000 Auestad. Peder, sjom" 0, 8600 _ Sven, snekker, 0, Austbø, Abigael, hjv.. 10,000, _ Alfred, bankkass.. 0, 13,000 - Anna J, husmor, 20,000, Anton A, smi\br.. 26,000, Jensine, arb" 0, Nikolai, renten" 118,000, Olav A, smi'lbr., 0, Olav R, gartner, 0, RandolC, renten" 118, Ruth, sydame, 0, Sigvald R, gbr" 55,000, 16,900 _ Torleif, gartner, O, 2100 Beekst.rdm, Georg, dokkarb" 0, 8500 Bjelland, Svein, baker. O Bjorneviks, BrØdr.. motor!abrlk Als, aksje kap kr" disp, E Bjprnevlk, skipsrep, og mek, verksted, 88,000, 30,500 BjØrnevik, E, verkstedeier,!)8,ooo, 11,700 - Henny, kontord" 1000, Håkon, tekn" 0, 15,800 - Ivar, sjom" 0, Leif, mek., 3000, 13,200 - N, se Aida Motorfabrikk - Peder, mek" , 7100 Bjprnsen, Gustav, fyrb" 0, Knut. bj,arb., O, Ove, sjmor, 0, 6700 BJømp, Andr" kontr , 6600 ODIN FABRI KKER A/, KOPERVIK - TlF. 1H. TlCR,ACR. "OOIN.. Bjprnp, Knut., fabr.eler !),900 BotOllsen, Botolf, fyrb" 3000, 9900 Brlmsoe, Peder S, motorb!i.tj'., 0, 7600 Bru, Emil, fisker. 10,000, 4200 _ Lars, fisker,!)ooo, 3600 Bp, Malena, lærerinne, 27,000, 9400 Børresen. Bjarne, styrm" O, 6000 _ Ole, fartøyf., 3000, 6100 Christensen, Arne, hdls.betj., O, Gustav, rorl., 0, Dahle, Inge, snekker, O, Karl, fisker, 7000, Lars, matros, 2000, 9200 _ Magnus, gartner, 6000, Martin, gbr., Dovland. Ingvald, lærer, 7000, 11,100 Dysvik, Lars. Mtb., 11,000, 1500 Edvardsen, Hlimar, byssegutt, O Edvarl.sen, Edvart, arb., O, Ole, dykker. 1000, 14,400 Eide, Birger, gbr., 47,000, 8700 Ellingsen, Charles. ass1st., O Espevold, SOren, arb., 0, 4800 FInnbakk, Kristian, snekker, O, 7200 FInnviks Rpkeri (Anbjprn FInnvik, 11,000, 6100) FIntland, Ki\re, fenrik, O Fjeldberg Bruk Als, aksjekap, 90,000 kr" disp Eilert ØstbO, slldeoljefabr., mek. verksted sklpsb., slipp. 211,000, 44,000 Fli\tene. Sigurd. mask., O, 11,700 FOldoy. Gerhard, kontorm., 0, Paul, platearb ,000 - TOl"leU, arb., O, 6300 Fred, Ingvald, rpyker, O, 8000 Fredheim, DagfIn, tømmerm., 4000, 8000 FØrland, Berta, smi\br. _GaleI-, AlS, aksjekap. 18,160 kr. disp. Ran, dol! østbø, rutebi\ttrafikk, 60,000, 4700 Ga!elvi\g Slipp og Verksted (John Vastvedt 44,000, 8400, OR Harald Tpnnesen) GlIja, Enok, arb., O, Martln, kontorbud, O, 4800 Gundersen, Asta, friserd., O Georg, form., O, Hjalmar, arb., 3000, 10,100 - Peder, arb.. O, Rasmus, båt!., O Guttormsen. Sven, ferjer.. 0, 9!)00 Haga, Borgny, eksped.. O,!)900 - Sverre J, arb" 0, 7200 Halvorsen, Amalie. sydame, 17,000, Harald, gartner, 6000, HnUestad. Andt'ens, gbr, , Bjarne O, gartner, 9000, 4200 Hauge, Ingeborg. eksped. 0, 4000 Hedmann. Ernst, tommerm., O, 4800 Helgesen, Anna. damefrisør, 6000, Karl, bankassist., 7000, 8600 Helgeland, Olav, arb., O, 1000 GARNBLAsEFAB RIKK KONFE KSjONSFABRIKK Relgevold, Henrik, arb.,j),!)soo - Lauritz, brenner, 1000, Olav, entreprenpr - Rasin, brenner, 3000, 10,800 - Severlne, småbr. Helgoy, Bjørn. lagerarb., 0, Jan, snekker, O, MarUlon. Sjom., O, Olav, arb., 1000, 8500 Helland, Andreas, arb.form., O _ Anne Marie, sydame, 0, 4800 Hellevik. Cedar, kontorm. O, 6000 HET L A N O HER RED (Hundvåg pr. Stavanger) 63' _ Jakob, kran!., O, Jann, elektr. sveiser, O, John, fartøyt., O Leif. lagerm,. O, Mons. oijeforr., 6000, 10,400 - Odd, lagereksp" O, 4900 ienrlksen, Bernt, fisker, 0000, 3900 tietland, Nils Mm thon, bygn,snekker, 0, 7700 fetlesæther, Birger, tpmmerm. O, 4400 'Ulle, Barhard, fisker, 7000, Daniel, fisker, 7000, Magnar. snekker, O, I'jeltnes, Olav, arb ,900 lundsnes, Arne, fisker, 24,000, Arnt, tisker, 9000, 5500 r{undvt\g Bakeri (Trygve Sæbø, 38,000, 11,600) - Metallvarefabrlkk (tng, Håkon BjØrnevik), fabr. av urarmbi\nd, dprbeslag m. m. lundvaag Sardinc Co., Als, aksjekap kr., disp. Knut Bjømp, hermettkkiabr. fundvi\g Skole - SkosIllIng (Petter Sel"lgstad) [usebø, Andreas, gbr., 49,000, 10,000 - Ame A, skips!., O, 13,900 - Arne R, bankdir., 9000, Arnold, tpmmerm., 2000, BØrre B, smabr., 38,000, Erling. gårdsarb., O, Este!", eksped., 8000, Gumlar L, snekker, O, Harald O, gbr" 4000, Johan N. arb" 2000, Jonas Larsen, renten., 30, Kasper, fisker, Inneh. av Vi\gens KoUorr., 1f),OOO, Knut B, gi\rdsarb., 6000, Knu J, gbr" 17, Kristin, torp., 5000, Laurlts L, gbr., 41,000, lf),900 - Marselius, gbr.. 21,000, 14,400 - Marthu, best., 10,000, Martin T, fartøy!., 37,000, 13,100 - Milla, gbr" 83,000, Minni. syelev, O, Nelly K, syforr., 12, Nikolai N. arb.. 0, Nils Lar&en, snekker, 6000, Olaf, gbr., 4000, 12,400 Husebø, Olaus A, gbr., 54,000, 13,300 - Olavs, gbr., 144,000, Ole Arnesen, kontorm., 0, Ole O, tehdl., 52,000, :... Ole Bellesten, gbr., 3<l,ooo, Ole Borresen, forp., 4000, 10,000 - Qsemlne. eksped., 20,000, Osmund. styr m.. O, Peder B, gbr., 16,000, Ragna, gårdeier, 21,000, Ragnar P, kontorm., O, Rudolf, sji\fpr, 10,000, Samuel. Jr., arb.. O, Samuel S. gbr.. 18,000, 10,200 - Sverre, forp Thoralf, kontorm., O, Thorleit O, gbr., 21,000, Torleif. hdls.betj., O, 6900 Hpivik. Thomas, arb., O, 7500 Idsøe, Ingolf T, fisker. 12,000, Tore, tommerm., O Iversen. Berit, kontord" 11,000, Vilhelm. maler. 1000, 7700 Jakobsen, Jakob T. tpmmerm" O, Malvin, tabr,arb.. O, Sigrid. husmor. O, 5000 Jansen, John, hj.arb., O, Karl, fol1n., O, 10,600 - Sverre, arb., 0, 6100 Jensen, Harald. arb., O, 9000 Johansen, Arild, sveiser, O, Ingolf. mek,. O Leonard, styrm., 0, 10,600 - Olava, arb" Trygve, arb" O, 7500 Johnsen, Jakob, arb" 17,000, Sven, mask., 0, 20,500 Kalvik, Peder, sveiser, O, 6300 KJndlnstad, Arthur, gbr., 58,000, 16,700 Knudsen, JØ1'gen I, arb , 14,500 Knutsen, Tor, mask., O Knutson, Allnn, sjpm., 0, Johan, platearb., O Johnny. mek., O Knutsvik, Jakob, fartpy!., 29,000,!)BOO - Lars, fisker, 22,000, Tor Hagen, styrm., O, Tor L. sjdm" O, Torvald, rpyker, 14,000, 6600 Kristoffcrseh. Ole, arb., O, 6800 KulIerud. Einar, statskons., 87,000, 17,500 Kvalpy, Olav, terjef., 0, 9800 Leknesund, Jan, arb., 1000, 7200 Lien, Albert, båtb., 2000, 5000 LIndanger. Magne, arb., O, 8500 Lorcntsen, Ragnar, verkstedarb.. O, 9200 Lukrativ, A/s, aksjekap. 50,000 kr.. best.. Tor stein Nygaard, aksjeomsetn" 51,000, 2100 Lunde, Bertha. K, renten., 60,000, Brynhild, damefrisør RADIOTELEFONER - PEILEANLEGG Aulomatiske styreapparater EGERSUND _ Teleron 401 EKKOLODD

17 63. HETLAND HERRED (Hundvåg pr. stnvanger) HETLAND HERRED (Hundvåg pr. Stavanger-LauvAs I Rlskn) 83. Lunde. Christopher, styrm., _ Georg O, motor!., 9000, 9400 _ Henrik, rigger, 7000, 12,200 _ Håkon, se Lunde Kolonial _ Ingvald, fenrik, O, 6400 _ Ingvar, gbr ,200 _ Johan, pens., 105,000, 6600 _ John P, forp., 19,000, 10,300 _ JonaS J, maler, 2000, 6600 _ Kirsten. hushj., 14,000, 1250 _ Kolonial (Håkon Lunde, ) _ Kåre, tolloppsynsm.. 22,000, 5600 _ Lars. telegrafist, 5000, 9600 _ Olav O. rutebatf., 42, ,500 _ Ole, kont.orrn.. SOM, 4500 _ Simon. gbr., , 10,100 _ Sverre. gbr., 95,000, 9100 _ Trygve, konwrm.. 0, 7800 Lpllrc, Dagfinn. elektr. install., 0, 9400 Madland, Arnfinn, elektr., O _ Kåre, elektr., 0, 6000 _ p, elektro Install., ,000 Mndsen, Magnus, wlloppsynsm., 1000, 8200 Martinsen. Gudrun, husmor, O, 4500 _ Torkel M. IlSSlst., 0, 7100 Mellng, Emil, tpmmerm., 0, 9100 _ Oddvar, tommerm.. 0, 6100 _ Tor, læregutt, O, 4600 Motland, Odd H, skredder, 0, 5600 Mæland, Karsten. tømmerm., 0, 7900 Naustvik.!)ave, båtb Nilsen, John Nlc., arb., O, 5350 Nordbø, Asthor, gbr., 44,000, 10,400 Norvann, WUII. arb., Nygård. Thomas, sjom., O, 6000 _ TorbJorn, sjøm., O, 5700 _ Aage, fartoy!., O, 7800 NysLrøm, Alexander, sjom., O, Anna. best , 7200 Nyvold, Knut, tømmerm., 4000, 9100 _ 8everine, gbr., 25,000, 3000 Olsen. Anker. sykkelrep.verksted, O, 4400 _ EgU, mask.. 0, 7100 _ Harald. vaktm., 5000, 8500 _ Holger, arb., O, 10,600 _ Johnnnes, tømmerm.. 63,000, 12,400 _ Samucl. mek., O, 8300 _ Sigurd D, fisker. O, 5100, Ormøy, Selmer N. fisker, 31,000, 19,800 osmundsen. Laurits J, småbr., 74,000, 11,200 _ Oddvar L, minearb., O, 7000 _ Øivind, radiotelegrafist, 0, 9200 Pedersen, Peder, sjåfpr, O _ Petter T. Instruktør. O, 4600 _ Solveig, lærerinne, O, 7100 Pile, Oodtfred, skipsb., 7000, 7300 Ramsfjell, Alv. brenner, O, 9100 Roaldwy, Kasper N, arb , 5900 Rugland. Reidar. reisende, O, 6100 _ Richard, sjam., 0, 15,500 Røgcnes, John, svelsq, O, 6900 _ Kåre, arb., 1000, 7400 Sardlnfabrlken Ideal, Als. nksjekap. 240,000 kr., dibp. Torstein Nygaard, hermetikkfabr., eksport, 437,000, 57,300, Saua, Ounvald D, mek.lærl.. 0, 6900 Schøyens Lnklabrik (Josefine Schpyen, 68,000, 3400) Sele, Ragnar, arb., O, 7600 Serigstad, Petter, se HundvAg SkosAling Slldel!d, Olav. verkstedeier. 1000, 3050 Sivertsen, Knut. dykker, 14,000, 13,500 Skeie, KrIBten T, gbr., pelsdyroppdrett, 109, ,800 _ Sigurd. fisker, 12,000, 5900 _ Simon. gbr.. lisker , 5600 Skjele, Bertha M, husmor, 10,000, O _ EIlCl t. fisker, 12,000, 5900 _ Ole Nilsen, gbl., maler, 25,000, 10,eOO _ Peder T, gbr., 90,000, 12,700 - Thore P, gbr.. 76,000, 17,100 _ Thorstein, gardsarb.. 26,000, 12,600 - TI ' ygve A, gbr., 44,000, 13,200 Skjorvestad, Anders. fisker, 44,000, 15,700 _ Ola, kystsklpper, 82,000, 28.6(10 _ Petra, båteier. 13;:',000, 13,300 Solheim, Thor, arb., 3000, 6300 Solland, Trygve, arb.. O, 3400 Stangellmd, Magnus, gbr., 16,000, 1(1,500 SteJnskog. Nils, småbr. - Sigtred. småbr., 9000, 4100 Stromsnes, Jakob, masltinasslst., 13,000! 780r Støle, Hadle, småbr., 31,000, 4700 Svendsen. Bernt, småbr., fisker, 20,000, 48Ot. _ Bernt, Jr" smedlærl., O, 7700 _ Brynhild Lunde, 'frlserd., 8000, 2900 _ Einar, drosjeeier , 7000 _ John. elektr , 8600 Sæbø. Trygve, se Hundvåg Bakeri Sælevik. Johannes, mek.. 15,000, 6700 Talgo, Beathe, gbr., , 2600 _ Mnrtln P. arb., O, 8500 _ Per, forp., 0, 6700 Tnudrenes, Ivar O, notbas, 10,000, O _ Knut, C1sker, O, 4300 Tendenes, Johannn, gbr., , 8500 _ Ole, slepebåt.harnld, 36,000, 14,000 _ Ole K. gårdsarb., 44,000, mo _ Øyvind, styrm" Thomassen. Torstein, arb.. (I, 6400 Thorsen. Einar, gbr.. 56,000, 11,800 TJentJnnd, Bernh., baker, 0, 7200 Tollefsen, Thoralf. munn.. Vplstadv. Torgersen, Signe, fabr.nrb., O Torjussen, Anders. tommerm., 0, 9200 _ Håkon. tpmmerm.. 10,000, 7400 _ Johannes. l-ømmenn.. O _ Olav A, Wmmerm.. 19,000, 8600 _ Ole, gbr., byggm., Skeie, , 15,900 Torkelsen, Alfred, kalarb.. 0, 8700 Torkelsen, Svein, skogsarb., 0, 7300 forstensbu, Trygve, 43mmeIID., iloo rorstensen, Egil, form" 0, Lars, læregutt, O, Torsten, anl.best., 15,000, rransport, A/s, aksjekap. 10,000 kr.. di Sp. Ellert"Østbo, transport. fraktfart r'rondal, Peder, matros, O, 6300 :'onnesen, Harald, se Oalelvåg Slipp '!lanes, Lars S, renten , Lei! L, gbr., Clsker, 64,000, 9300 Samuel, gbr., fisker, 57,000, 8600 'r, Jone. lærer, 37,000, 12,400,Ide, Kristen. oberstiøytn., 17,000, nrhaug, Ludvig L, veier, 4000, 10,400 Ilstvedt, John, se Onle1våg Slipp.. \Unnd. John, fisker, 30,000, 8300 Svene O, snekker \ tnemo, Rllndulf G, mek., O, 7500, stersjø, Sverre, tnbr.arb., 0, 7800 V dvel. Tore, kontorm.. 0, V ;led, Odd Bjelland, lilkkoker. O, 10,100 V gens Kolonlalfon'elnlng (!IskeI' Kasper Husebø) \",Ig, Odd, reparawr; O, 6600 \l' Ihelmsen, Wilhelm, fisker, 11,000, 14,300 \\ :tage. John. arb., O, 3000 Y tebø. Alfred, verkstedarb., 0, 8700 O.. bo, Adoll, småbr., 25,000, Alma, best.. 16,500. O Arnt, arb , 7400 Axel Forsvoll, driftsbest Bergit, arb., 10,000, Berlhlne, huseier. 45, Birger I, gbr., 97, ,900 - Edel, eksped., 4000, Eilert. sltlpsr.. skipsopphogging, dykkerforr., 106,000, 32,200 - Ingar, hdls.betj., O, 4000 Ingvar. torp., 34,000, 13,400 Ivar B, arb., O, 7600 Ivar T, gbr.. 13,000, 10,300 Jakob, jl'., lagerarb., 9000, 8{00 - Jakob B, gbr , 21,700 Johan. kran!., O, Jonas, sekr., 0, 5300 _. Karen. småbr., 22,000, Kristine, best., 19,000, Magdn, eksped., O, NR, Em. (Roald T østbj:l, 29,000, 19,700), kol.lorr. - Roald B, gbr , 16,200 - Roald T, se østbø. N R. Eftf. - Torstein I, gbr.. 51,000, Trygve. gbr.. 90,000, 8900 Ostensen, Even, fisker, , 3100 Øverland. Edvard, torm., 4000, O}'e, Klara. sydame, O, 2250 Aagesen, Johs., fisker, 11,000, 6400 Aagesen, Ole, mot-orm., 7000, Aage. fisker, , 400 Kalvj)y pr. Stavanger Jpssang, Peder, gbr., 19,000, 6500 Larsen. Lars, lartøy!.. 10, Maldal, Sverre, tømmenn , 6800 Middelthon, Alf, gartner, 96,000, 13,900 - Bjarne, gbr., 34,000, 9700 LangQY pr. Stavnnger Egeland. Leiv, lorm , 9700 Endresen, Olga, småbr. Langøy, Edv. K, fisker, 2000, Erling, tisker, 6000, Knut S.!Islter, 3000, 3250 Norske Shell, A/s (OSlO), tankanlegg Nygård. Erhard. typograf, O, 8700 Vassøy. Edv. L, fisker, 5000, Margaret, veverske, O, 4000 Lauvås I Rlska, brevhus (utvekshngssted for bok tort post Hommersåk) AmaUksen, Alf, o.vd.leder, 7000, Berta, husmor. {l, 4200 Berntsen, Maria, småbr" 81,000, 15,600 Birkeland, Magnus, mollearb., O, 8000 Breivik Mpbelfabrlkk (Enok Breivik) Cederstrøm, C W, smabr., , William, arb., O, 5400 Eltervåg, Jakob, småbr., 5000, Kåre, glrdsarb., O, ' Lars, småbr., 14,000, Leif. bilmek., 1), Peder, småbr., 9000, Samuel, smabr., 14,000, Sigvald, gbr., 26,000, 7100 Fanebust, Toralv. huseier, 10,000, O GaltevIk. Inger, renten., 18,000, O Gilberg, Alfred, småbr., 2000, John, smører, O, 410{) Gjermundsen, Anders Johan. nrb., O, 7300 GrimsIl, Øistein, småbr., gartneri. 9000, 7200 Oustavsen, Jan, jerublnder, 0, 8300 Hansen, Arthur, masklnal'b.. 0, 6800 Ingebrigtsen, Inga, sykepl , 4600 Johnsen. John, stuert, 45,000, 2000 Karlsen, Robert. fisker, 0, 3000 Lauvås Landhandel (Solus SjØthun. 2000, mo) - Olaf O, fisker, I..pvås, Hartvig fisker, 4000, Ole E, gbr., 23,000, Rakel, småbr , Toralf, fisker, Torger, anl.arb., O, Torstein, fisker, 8000, 17,400 STIFTET 1850 Fodan g 5 KRE T T l N C'S forblandinger TelL Telegr.adr.: _Landhrug.

18 640 HETLAND HERRED u..auvås i Rlska-Lindpy pr. Stavanger) HETLAND HERRED (Mariero pr. Hillevåg. Marfero pr. Vaulen) 641 LovåsvAg. Georg, fisker, 0, 1500 _ Johannes. småbr. fisker, 16, _ Karl, småbr., fisker, 13, _ Knud, &mabr.. fisker. 12,000, 2650 _ Torstein, småbr., fisker, 11,000, 2100 _ Torstein, småbr.. fisker, 11,000, 2100 Monsen og Eltervågs Treskofabrikk: (Georg Mon.sen og småbr. Jakob EIterv ) Netland. Gustav. småbr., , 6500 Norheim, Thorvald Emil, gardsbest., 0, 5200 Olsen, Emanuel. småbr., 0, 5000 Romseland, Leonora, renten., Vier, 124,000, 13,300 Sivertsen, Einar, sjprn., 0, 7100 _ Erling, sjørn.. O, 4000 _ Knut. småbr" fisker, , 6100 _ Sigurd, arb., _ Sivert, småbr., risker, 10,000, 9800 SJøthun, Sofus, se Lauvås Lnndhnndel Sletten, Imanuel, gbt., 34,000, 6700 _ Lars 0, renten.. 18,000, O _ Laurlts, fisker _ Olaus, rutefart, 10,000, 6000 SlAttebakk, Brlk, smabr" '7500, 1500 _ Kristian, srnåbr., '7500, 1500 Svendsen, Peder, srnabr" 9000, '7500 Ve.raberg, Torstein, sjprn , 8000 Vier, Knut, smabr.. rutefart, 41,000, 12,100 _ Konrad, sjprn" Riska, 0, 6900 Zetterstrom, Rolf, møbeltapets" 0, 4450 Øglend, Erling, smabr" 12,000, 3900 _ Gustav, sjafor, 0, '7000 LI brevhus og sldpsanl.sted (utvekslingssted for bokfprt post Hommersåk) Balle, Odd, småbr., 0, 4950 Balto, Johannes Johnsen, arb" 0, 1000 Berge, Johs. (Endre Berge, 16,000, '70(0), landh. Elde, Ludvig, tpmmerm., , 3000 Falck. Anders, pens , 1500 FJordsyn Folkehpgskole (for vanfpre) FrpIland. Peder, gbr.. 21,000, 4800 FInnvold PeJsdyrfarm (gbr. Kristoffer Jpde stad) HAJand, Asseus, gbr" JØdestad, 42,000, 9000 _ Jens. gardsarb., JØdestad, 12,000, 2800 Ivesdal, Harald, gbr" 52,000, 10,500 Jodestad, Enok, gbr., 21,000, 4100 _ Hans, gbr., RIska, 11, _ Inger, hushj., 20,000, 4100 _ Kristoffer, gbr.. 33,000, 4600 _ Ole, gbr.. 25,000, 4800 Kleiberg, Relnert, renten., RIska, 23,000, 1900 _ Sverre, gbr., Riska, 10,000, 5800 Lauvsnes, Amanda, gbr.; SkjØrestnd, 36,000, 5300 ODIN FABRIKKER A/. KOPERVIK - TLf.1H. TLGR.AOII.. OOIN. Lie, Andrcu T, gbr" 12,000, O _ Anny Ko.spara, stenograf, 0, 4000 _ Edvard, gbr., RIska., 43,000, 8300 _ Egil, blikkensl., O, 4200 _ Ernst Iniebrel8en, smabr., 12,000, 4200 _ Kros- & 5plvrevlng (gbr. Johannes Lie, 40,000, 10,800) _ Laurlts. ghr., 5000, 3050 _ Ole, oppsynsm., Riska, 3000, 7800 _ Otto, gbr., 15,000, 11,000 _ Torleif. arb., 0, 6600 Lade, Kristian. Illgerarb., 19,000, '7100 LOland, Ems!. H. læregutt, O Mærland, Nils. tomrnerm" 7000, 4000 Reinshorn, John Otto, skraphdl., 11,000, 9500 Riske., Ingrid, gbr., , 9200 _ KI lstlan. gbr., 41,000, 10,400 _ Lars A, gbr., 29,000, 12,200 _ Rakel. renten., 23,000, 1900 _ Rnsmus, gbr., 15,000, Tollel!, gbr.. 24,000, 7800 _ Tore, ibr" 26,000, kjævelond, Dagtlnll, nrb" O, 4550 _ Einar Anker, form" 0, 5100 Skjorestad, Andreas I. gbr" _ BOI-ge, gbr., 34,000, 10,500 _ Erling, gbr" 38,000, 13,700 _ Ingvald A, elektro ll1lltall., 0, 4000 _ Jens, gbr., 11,000, 6100 _ Johan, gbr" 31,000, O - KAre. gbr., O _ Lars O, tommerm., 5000, 12,000 _ Peder, gbr" 12,000, 5400 _ Thor, batb., O, 4000 _ Trygve. gbr., 41,000, 15,200 Stangeland, Peder, gbr., 30,000, 10,100 Stokkn. Sverre, gbr.. Riska, 14,000, '7500 Tendeland, M, kouorr" , 7300 Usken, Osvald, gbr., 11,000, 11,600 _ Samuel, gbr" 15,000, 6500 Vester, Arnold. batb., 0, 4300 Våland. John, sml1br" 0, 2500 Zakarlnssen, Wilhelm, arb" 0, 1700 Anonsen, Anon, småbr., 2000, 6200 Llnd.oy pr. Stavanger. Sklpsan!.stcd, l sjpmll fra Stavanger Gjerde, Edv., skolebest.. 15,000, 23,100 Hauge, Annn, budeie, 1000, 4600 Kleppa, Heidi, lærerinne, 0, 5900 _ Malvin, lærer. 16,000, 10,000 LlndØy kornmo skole for barn og ungdom med tilpasningsvansker _ Tvangsskole Mlkalscn, Ada, kj.plke, 0, 4800 Mongstad. Henrik O, snekker, 0, 8200 NordbØ, Torbjørn, agronom, 0, 7300 Skl1levlk, Olaug, hushj., 0, 4600 GARNBLASEFAB RIKK KON FEKSJONSFABRIKK Mariero pr. HllIevåg, jernb,holdepl. og UfAt. ved Sprlandsb., 4 km fra Stavanger Andersen, Knut., disp., 3000, 8500 Ask, Oodtfred, arb., 0, 11,000 Askeland. John, urm., 61,000, Berg, Petter, telegrafist, 2000, 9300 Berntsen, TorbJorn, mek., O, 5350 Bredesen, Bjom, postfullm., 0, Margit, lærerinne, Ole W, butikksjef, 19,000, Brown. Christian, kass.. ø, Odd, former, 0, '7900 Danielsen, Marton, rpr!., O, Mary, Tordis, arb., 0, 5700 Dubland. Olaf, suorm., 19,000, 8800 Ellingsen, Alette, husmor, 61,000, Alv, kontorm" 0, Egil, arb., 0, Hans, gbr., 3000, Jonns, gbr., 8000, KrlsUan, arb ; Martha, gardelei', 20,000, - Torleif, gbr., 41,000, 7900 i :Jlgelsen, Sverre, sjom.. 0, :r1ksen, Gerd, tegner, 108,000, Håkon, lær!., 108,000, Salomon, disp.. 264, ,800.c:;vensen, Erlan, arb., 0, 9400 'Olkvord, Magne, masktntrykker, 2000, 10,100 "'ehrlng. Hans, skredder, 0, 7600 'iudmundsen, Ole, platearb.. O lammer, Bernh., sekr., 2000, 10,000 {ansen, Hans Chr., lng., 0, Hans GJese, tanntekn., 0, 12,000 - Lydia, massøse. 62,000, 25,100 - Odd. arb., O, Tormod Melum, Ingerform., 0, 8200 Haugland, Arthur, sjmor. 1000, 1500 Helland, Finn, kond., O, 10,600 llestnes. Herluf, arb., O, 8400 Hidle. Johs.. st.yrm , 0000 Uusberg, Alexander, se Rogaland Vaskeri Jadnrholm (BrØdrene Anda. Stavanger), SklpSO}lphogglng.Jakobsen, Martha, disp., , 11,800 - Tor, arb., O, 1000 Jansen, Birger, arb.. 0, 7800 Johannesen, Thor, eks!.rabet.j., 0, 1400 Johansen, Ingvald, tprnmerm" 0, Louise Kleth, husmor. 0, 5100 Johnsen. Richard, ngent, 85,000, 36,300 KrIstinnsen. Finn, fullm., 0, 11,500 - Randi, konwrd., 0, Rolf E, kokk, 0, 10,300 Kvæven, Johan, agent. 3000, 5000 Larsen, Anne Marie, ur.dame, 0, TobJas, best.. 0, 9800 Lorentzen. Leif A, IIdjunk, 0, 8600 Ludvigsen, HAkon, massør, Lunde, Håkon, I.annJege, O, 21,000 - Jonns, disp., 110,000, 31,100. I4>vlk, Elsen Marie, konklrd., 22,000, Magnus, drift8best., 0, 15,200 - Martin, renten., 303,000, 17,100 - Edle MarJe, disp., 18,000, 12,200 Martinsen, Thor, elektr.. 0, 8200 Midthun, Bernh., elektr., 0, IngolI, bankkass., 13,000, 11,300 Nesheim, Ivnr, elektr., 0, 1000 Nielsen, Målfrid, eksped., O, Thorvald, forretn.!., , Tor Egcdahl, mask., 2000, 1700 Nilsen, Frenck, agent, 0, 8000 NIsing, SØren, snekkerm., 45,000, 15,900 Nom, HAkon G S, lektor, O, Olsen, Anton!e, pens., 2000, Olnf, skot;øyforr., 0, 10,000 - Olga, pens , Bernt Omar, masklntr., 0, 8()OQ - Sigurd, arb., O, 5200 Pedersen, Thore, form., 3000, 9100 Rasmussen, Lei!, se Rogaland Vnskcrl Rellberg, Leonhard, lærer, 0, 14,000 Reve, Karl, assist., 20,000, 9600 Revheim, Erling, karosseriarb.. 0, 1600 Rogaland Karosserifabrikk Als, abjekap. 18,000 kr., disp, Knut Andersen, tlf , Ugr.adr. Roka, stavanger, 24,000, 2200 Rogaland Vaskeri (Alexander Husberg og Leif Rnsmussen), vaskeri, kjem. renseri Røed, Egil J, lok.fyrb., O, 1700 SlettebØ, Dagny, eksped., 2000, 4300 SOlberg, Ernst, typograf, 1000, 12,400 Stensland, Einar L, snekker, O, 7300 Svendsen. Sverre Leknes, fabr.best., O, 3500 Tjelta, Magnus, lok.pusser, 6000, 9700 Tjensvoll, Guttorm, gbr., 15,000, 19,500 Tjøtta, Mandlus, mpller, 0, 1900 VIland. Sigurd. murarb.. 0, 13,400 Aase, Einar, kond.asp., O, 1100 Mariero pr. "aulen Arvesen, Andr., entreprenpr, 4000, 8600 Dagestad, Knut, emissær, 7000, 10,500 DysjeJand, Jens, sjåfpr, 0, 9100 Enoksen, Teodora, husmor, 27, Gllje. Thorstein, småbr., 26,000, 10,900 Halvorsen. Enok, kontorm., 0, 8600 Kalvik, Judith, husmor, 0, Leif M, elektr., 0, 8300 Kolnes, Jakob, postpakkm., 0, 9300 Nygård, Andreas, arb.. 0, 7200 RUsa, Thoralf, eksped., O, 8300 Salt.he. Håkon 0, kontorm., 0, 5000 Sand, Harry, oppmaier, ,000 Skeie, Kleng, tjjmmerm., 15,000, 11,800 FABRIKK FOR SKIPSRADro OG LY DBANDAPP. RoberlSon Tape Riter EGERS UND - Telefon -40] R. 41 v' -

19 HETLAND HERRED (Mariero pr. Vaulen-Rollidspy) HET L A ND HER RED (Roaldspy--Schancheholen pr. Stavanger) 643 Sola. Aksel, renten., 32,000, O Thorsen. Leif. lommerm., O Vasstrnnd. Valgerd, sykepl., O, 6600 Wesnes, Aadne, kjppm., 10,000, 8900 Øvernes, Tprres, sjåfpr, O, 7700 Ormoy brevhus (utvekslingssted for boktprt post stavanger) Andersen, Svein Rosbak, kontorm.. 0, 6600 Andreassen, Spnnove, kontord., O Berntsen, Kristian, fisker, O Gundersen, Anker, arb., 0, 6100 Hansen, Knut E, eksped., 0, 76()() Jakobsen. Jakob. IlI'b., 0, 6600 _ Marthon. fisker, O, 6900 Jonassen. Jonas, fisker, O, 8700 JpSSRng, Hans, arb., O _ Karsten, arb., O _ Kristen. arb., 2000, 7800 _ Olnf, arb., O, 9100 Knutsen, Ingolf, fisker, O, 7100 _ Knut. fisker, O, 9100 _ Thomas, vaktm., 15,000, 6200 Kvalvåg. Elise, sydame, O, 4900 _ Mlkal, fisker, O, «i00 _ Simon, arb., 0, 7400 Mldt.holm. Martin, smabr. Olsen, Odd W, eksped., O, 4100 Ormpy, Bernt Berntsen. elektr., O, 6900 _ Magnus S. fisker, 9000, 9500 _ NilS N. fisker, JO,ooo, 19,800 _ Nils ø. fisker , _ Olav N, fisker, 16,000, 19,600 _ Svend S. arb., O, 6200 _ Sverre Berntsen, kouorr., arbeidsklær, 6000, 9500 Samuelsen. Erling, fisker, 5000, 6200 _ SOnja, kontord., O Sivertsen. Jonas O. fisker. 9000, 7700 _ Ole, fisker. 7000, O _ Ole, jr., tpnunerm., O, 4000 _ Ragnv., læregutt, O, 4500 Thomassen, Thomas. fisker, J<lOO, 7700 Torsen. Knut. arb., O, 8600 _ Thore. arb., O, 6500 Roaldsøy brevhus (utvekslingssted for bokfprt post Stavanger) Bergersen. Bernh., fisker, , 5000 Bertelsen, Berton, fisker, O, 8300 _ Idar. fisker. O _ Peder R, fisker, 2000, 6000 Elleflaat. Knut. fisker, 13,000, 6200 _ Rasin. smabr.. minkfarm, , 13,500 Fossan, Magne, brenner, O, 8900 Gudlllundsen, Georg. fisker, 6000, 3500 _ Johan, fisker, 12,000, 3500 Gudmundsen, Trygve, fisker, 7000, 3600 _ Wilhelm, arb., O, 5400 Gundersen, Arne, arb., _ Johan, fisker, 4000, 5300 _ Peder. fisker, O Hebnes, Gunnnr, fisker. O, 4500 _ Ingvald, fisker, O, 3 _ Thor. lagereksp.. O, 5400 Johannesen. Bertel, fisker _ Harald, ferjer.. O, 7800 Johannessen. Adne, arb., O, 9000 Johansen, Arne, fisker. O, 8700 _ Henry, tisker, O, 8500 _ Kristian. fisker, 2000, 3500 Jpssang, Daniel. brenner, O _ David. arb.. O _ Harald. fisker, O, 5000 _ Knut, fisker, 0, 8000 _ Kristoffer, fisker, 12,000, 9700 _ Marit, arb.. O, 4400 _ Tpnnes. fisker, 7000, 11,200 Knudsen, Jonas, fisker _ Knut, fisker, O _ Osmund. fisker Kolnes, Magnus, arb., O, 7800 Kristiansen, Johan, sjpm., O, 7500 _ Nelfred, arb., 1000, 10,500 _ Nordal, fisker, O, 2550 _ Otto, snekker, O, 4800 KvalvAg, Fredrik. fisker, 13,000, 11,500 Levik, Alf, platearb., 1000, 8700 _ Gustav. fisker, O, 6500 Lian, Salomon, batb., O, 2000 Lavland, Peder, kouoit., 10, Moro. AdoJt. fisker Nyh avn. Osvald, snekker, O, 8900 Olsen, Olaf. fisker, O, 5000 Ormpy, All, fisker, 4000, 6000 _ Anton N, fisker, 14,000, 18,500 _ Edv. N. flsker, 22,000, 20,700 _ Einar, tømmerm., O, 7200 _ Oddny. arb., O, 4400 _ Østlnlus N, fisker. 16, ,000 Pallesen, Arne M, se Stenspy Trev(l.I"e Roaldsoy, Birger B. arb., O, 5700 _ Birger 5, fisker, 13,000, 5300 _ Egil I. fisker, O, 6000 _ Gel hal d G, arb., 0, 7700 _ Gudmund K, tisker _ Henning E, arb., _ Ingvald E, fisker, 17, ,000 _ Kasper E, fisker, 30,000, 13,600 _ Magnus S, fisker, 9000, 4600 _ NilS N, arb., 2000, 9800 _ Sivert, fisker. 3000, Skole _ Terje J. lagerarb., O, 7000 _ øystein l, snekker, O, 5100 Rosbakk. Johan, fisker, 6000, 7500 SIvertsen. Thomas, fisker, 9000, 6600 STIFTET 1850 Selvik. Kristoffer, fisker, 5000, ongedal, Olaf, arb" 1000, 7100 Steinspy Trevare- og Modelverksted (Trygve Steinspy og Ame M Pallesen) stenspy, John, fisker, 6000, 14,400 _ Sverre, fisker, 2000, 17,500 3<\rbp, KAre Dalen, verkstedarb" O, 7900 Thomassen, Edv., risker. 5000, 7700 _ Knut, fisker, 5000, 7300 _ Oskar, fisker, 5000, 7700 _ Sigurd, fisker, 2000, 7900,'velt, Arthur, fisker, O, 1500 _ Dagfinn, fisker, 36,000, 12,800 _ Nils, snekker. 6000, 10,400 Sigmund, fisker, 10,000, 12,400.. Sigurd, kapt" O, 17,500 _ Sivert, kouorr. 15,000, 6400 Svanhild, tekstllal b., O, 5700 '1sspy, Endre L, lagerarb., O, 9000 '11helmsen, Gustav, fisker, , 12,400 Jakob, fisker, O, 2000 Jenslne, arbv O, 4400 Knut, fisker, 8000, 8500 Lars, tisker, O, Severin W, fisker, , 17,800 Sverre, fisker. 10,000, 12,800 Torleif, elektr., O, itbø, Berdines, fisker, O, 3200 Harald, arb., 1000, 6400 KAre, lagerm. O, 5900 Leif. arb" O, 5800 Ole, arb., 4000, 6700 Osm., arb., 1000, 5700 l.; tefjells, Tor, kond.asp., 2000, 6200 Schancheho'len pr. Stavanger "rnoy, Tanke, pedell, O, 4800 t.3chehaug, Harald, gbr., 29,000, 6500.mevlk, Alt, mpbelsnekker, 1000, 7600 I' :!fge, Georg, bensinhdl., 1000, 7000 Helga Zimmeriund, lærerinne, O, Håkon Zimmeriund, kass., O, Tollef, sporsk., O, 8500 Birkeland. Bodll S, kontord.. O, 4100 Ingrid, kontord" O, M, egg en gros, 14,000, bjelland, Sverre M, arb., O, 12,200 BJornerem, Emil, snekker, O, 6500 Bjornsen. Bernt, form., 0, 11,400 - Ingebrigt, vak m., 15,000, 8600 Blokhus. Bjarne, konsulent, O, Bryne, Hartvig, sen., salgssjef, 24,000, 11,900 Bue, Gunnar, arb., O, 9600 Dirdal, Guttorm, arb., O, 8000 Engeu. Odd, fengselsbetj., Evjedal, Olaf, meieriarb., O, 8600 Frpyland, Karl, sjøm., O, 13,400 Fuglesten, Oskar, trearb., O, 12,400 Gram, Samuel, baker, O, 6800 Grannes, Kåre, lagerarb., O, 6200 Grptte, Johannes, styrm. Hallingstad, Andr., O, 4800 Hansen, Arthur, sjpm., O, EImar, arb., O Marthon E, bukkens!., O, 4300 Hauge, Bjprg, kontord" O, Olaf, kass., 2000, Sigmund, Insp., 24,000, 14,900 Haugstad, Gustav, kond., O, 8600 Hausken, Birger, maskinsulier, O, 7400 Hiim. Olette. best., 5000, 5700 Hognestad, Kåre, verkstedarb., O, 11,200 Hovda, Ingjald, fondssjef, ,500 Håland, Torvald, tpmmerm., 18,000, 13,100 Haaverstein. Arnfin, baker, O, 5 rdsp, Ingolf 5, form., O, 10,900 Immerst.ein, Nils Mæland, ass1st" 1000, 6000 Johannesen, Ingvar, arb., O, John Egil, arb., 2000, 9201) Johnsen, Oscar, reisende, O, 11,300 Jørgensen, Christian A. dropsltolter, 7000, 9700 Kapstad, Spren, entreprenor, 0, 8500 Karlsen, John, kystslupper, 15,000, Karl, avd.sjef, 5006, 12,400 - KjerstIne, blomsterhdl., 16,000, 3700 Knoop, Gerhard, 3000, 7500 Knudsen, Frldthjor U, overltond" 0, 7100 Knutsen, Alf B, rprl., 1000, 10,000 - Finn R, sjpm., 0, Thor, sjpm., 0, 12,000 Konunedal, Arne, gårdsarb., 18,000, Enok, smabr" 33,000, 13,500 - Marie, hushj., 10, Torleiv, prlskontr., 44,000, 10,200 Kristiansen, Reidar, silfpr, O, 4900 Lannes Elektriske Verksted (Leif Lanne, , 13,000), elektr. verksted, spes.: rep. og nyvikllng av motorer, transforma torer etc., tlf Larsen, Edvard Aas, bakersv" O, Knut, verksm., 77,000, 52,900 - Thor Aas. blikkensi., 1000, 6900 Lervik, Jan A, arb., 0, 7300 LIndberg, Al! J, mek., 1000, 9800 LIndland, Sigurd. tømmerm., O, 8:100 Lund, IngebjØrg, pens., 26,000, Johs.. tolloppsynsm., 0, 9700 Løtvedt. Olaf J, lagerarb" 0, Svanhild. eksped Meland, Kjell, hj.arb" O, 4000 Dprhelm, TorleIt O, butikksjef, 15,000, 17,900 - Komellus, kass , Eie. Henrik, elektr., 2500, 6100 Molland, Edvin, tømmerm., O, s Elektriske Installasjon A/s, aksjekap. Motland, Birger O, arb., O, kr., 5000, 1300, dibp. Henrik Eie Mæland, Marthon, kontorm., O. 13,200 Jj,,.'lA Ut!9.... NO.. T,II Telegr. adr.: ICLandbrug)l ""'",h".,,, HOMMERSAND MØLLE formalingsevne ca, kg. i døgnet Moderne automatisk Forblandingsanlegg,

20 644 HETLAND HERRED (Schnncheholen pr. Stavallger-Stokka pr. Stavanger) HET L AND HER RED (Stokka pr. Stnvantrer) '45 Møller, Stian vemmestad, kontorm., O, 4100 Nilsen, Oluf. frukt- og tobakksforr. NygArd. Torbjørn, lagerarb , 11,200 Nåden, Dambert, eksped.. 0, 8'100 OsJord, Gunnar, verkstedeier, 5000, 11,600 Paulsen, Johan G, baker, 11,000, 6300 Pedersen, Fritz, 1'01'1., 2000, 6800 _ Magnus. verksm., 0, 11,600 _ Rafael, maler, Renberg. Alf. sjom., 0, '1600 Ringe, Ole, 6kredder, 8000, '1800 Rltland, Olav, veiarb., 18,000, 11,900 Ronnlng. FInn, kontorm., 8000, 6600 Snlte, Erik, gbr., 34,000, 11,'100 Samsonsen, Andr., telegrafist, 1000, 8800 _ Jan, telegrafist, 0, 8200 Sandgren, Gunlelv, eksped., O, 9500 Sandvik, Bjprn, tommerm., 0, 4900 Simonsen, Birger E, brenner, 0, 4600 Skotteland, Alfred, snekker. 1000, 10,600 Skaale, Anthon M. snekkerm., 18,000, 23,'100 Sponheim, Nils, lege. O, 11,900 Storevik, Olav, vognvlsitpr, O, 9600 StOlsm lrk, Severine, renten., 12,000, Sæbø. Magne. arb.. 0, 9800 Sægrov, Ingolf. tekn. 6000, '1800 _ Ruth, meieriarb., 0, 4'100 _ Sverre, snekker, 3000, 10,200 SOnneiand. Håkon, avd.sjef. O, 13.,800 Sorensen, Ludv. M, maler, 0, 8000 ThfluJe, Harald, butikksjef, 1000, 14,000 Thlme, Leif, sjafor. 0, 10,000 Thorsen, Willy L. hdls.betj.. O, 4400 Thu, Malene, husmor, , 1650 _ Serlna, renten., 21,000, Thunem, Henry. rprl, O _ Magnus. rorl. 0, 6500 Tjensvoll, Alf. hj.arb., 0, 4100 _ Anton, gbr., 56,000, 9000 _ Ole J, gbr., 46,000, 'i2oo _ Oskar, gartner , '1000 _ Otto, gbr.. 0, 3800 _ Trygve, gartner, 11,000, 9400 Torgersen, Odd Ludvig, 0, 8200 Torstensen, Odd. lagerform., 0, 10,'100 Tungland, Egil, arb" 0, 6000 Vassbø, Anna, kontord., 1000, 6300 _ Johanne, kontol'd., _ Lars, gbr., 20,000, 5800 Wanvlk. Kristen T, sjpm., 0, 7'100 _ Laulitz B, maler, G, 5500 _ Lauritz G, kontorm., 4000, 10,100 'Verner, Fredrik G. arb., 0, 10,'100 Wlkene, Karl J, tekn., 0, 9300 Wulvlk, Elly S, arb., {l, 5900 _ Elsa, arb., 0, 4500 Øglend. Martin. sliper, 0, '1000 Økland, Charles, bilrep., 0, 7900 _ Kristian, arb. O, 9600 _ Odd, bilrep., 0, 6600 ODIN FABRIKKER A/. KOPERVIK _ Tlf. l1, TLGR.ACI\... ODIN. Økland, Thomas, arb., 15,000, 9400 _ Øyvind, lakkerer, O Økonom.., PorbruksCoreningen (Stavanger) avd, 36, koj.forr, østrem, Noral!. form.. 0, '1400 Akesson. lngv, M, mek. verksted, AareskJold, Gott!red, aut. elektr. Install., ' " Skjplvlk pr. Stavanger Berekvam, Otto Nils, sjom., 0, 10,500 Sj9lvik Landhandel (Margit Arebrot Oreger sen otr Henrik A-arebrot, 11, ) Stclnsliy pr, Stavanger Norsk Bræn<iselolje AlS (Oslo), tankanlegg _ Tankanlegg AlS (Oslo), tankanlegg Skorge, Helge, arb. O, 6800 Sten&Ø, Alf, arb , 12,500 _ Trygve, snekker, 9000, 6900 Torkildsen, Andreas, fonn., 20,000, 10,600 Stokka. lir. Stavanger Aksland, Sigrid. syerske, 0, 5200 Alm, Sigmund, eltsped., 0, 5500 Andreassen, Trygve, mek., O Ashelm, Anders, transporlarb., 0, &\00 _ Bjame, SjåfØr, 8000, 7600 _ Halvor, lastebiltransport, Balle, Ole, agent, 2000, 11,600 Berge, Magnus, tpmmerlærl , 5300 Bergqulu, Astrid, Uf.dame, 0, 4800 Berg<I,vlst, Ludvig, gartneri, 2'1,000, 13,200 Berntsen, Ernat, arb" O. '1500 Bjelland, Chr" jr., renten., 694,000, 20,000 Bjordal, Tpnnes, gbr., 61,000, 5900 Bjorkevoll, Kristian. bokholder, 1000, 9;:;00 Brlmsøe, Klue, transportarb. 1000, 7'100 Brown. AstrId, pens., 0, 5500 Bru, Edvin BJprk, reparatclr, 0, 10,000 _ Olaf, tømmerm., 0, 8500 Bruun, Sven O, overlege, 2000, 3'1,300 Bryne, Karl M, kalarb" O, 8600 _ Oskar, bhrep., 0, 6700 Bye, AU, nrb. 0, 8200 Cnrlsen, C F, gbl'" bøkker. 22,000, _ Fredrik, gbr., 0, '1400 _ Johan, gartnel', 22,000, Christensen, Art.hur, hj.arb" 0, 4100 Danielsen, Edvard, kran!., 0, 8300 Dreyer, HIldegard, 0, Jakob J, sjøm.. 0, 6400 _ Paul, boktr" 57,000, 32,200 Erevlk, Elia, husmor, 123,000, O _ Ounlelf. gardsarb.. 31,000, 4600 Eriksen. Olaf J, sjåfør, 4000, 7100 ESkeland, Johan, arb.. 32,000, 4100 Fjeldheim, MlIGne. baker, GARNBLAs EFAB RIKK KON FEKSJONSFABRIKK FoldØY, Nlcolal, arb., , Odd, gårdsarb., '1000, Olav, gbr.. 53,000, 8'100 - Ruth, kontord. 1000, 4400 "olkvord. Karl, sjåfpr, 0, '1200 'oss, Alber A, IIbr., 52, "i''0ss8.n, Torunn, syerske, 0, 5100 'tafjord, Erling D, tømmerm , ' Peder, gbr., 121, ,900 urenes, Bertine, hushj., 30,000, 2'100 Olav, gbr., 54,000, 10,600 - Sigurd, gbr., 48,000, 3900 ausel, Bjarne, koltorr., 1000, '1000 jerde, Kat'l, bokholder, 0, 8400 ravdal. Hans, kontorm., 2000, 9600,Idmundsen, Einar 0, arb., 0, 4100 Laurlts, totl'etn,m, O. 11,200 Igland, Harry. lyskontr , 8200 I t.lleland, HA.kon H, verkstedarb., 5000, 10,800 Olnv J, tabr.atb., {l, 10,200 livorsen, Harry E. sjåtpr, 0, 8100 l na, Charles. agenli, 0, 7'100 nsen, Ame B, sjuor. 0, 6000 Emil, blikkensl. 13,000, 3200 Torvald, postbetj., 0, '1900 Uevlk, Sverre, form. O, 10,400 die, Erik J. gbr.. 14,000, 5000 Jostein. arb" 0, 5000 Kåre Njål, gårdsarb" 2000, 5000 Lars, gbr.. 56, Tomas, gardsarb., 10,000.,dne, Harald, gbr., gartner, 45,000, 13,400 Jakob, Jr.. byggm., Stokka, 29,000, '1000 Marie, kontord., 3000, 5100 Sigurd. gbr., 37,000, 16,'100 Wenche Marie. husmor, 40,000. I gztad, Andrea, kokke , 5'100 l, Iter, Odd, montpr, 1000, 8'100 Sigmund R, rprl., 2000, 8800 SIgny, syerske, 0, 5800 l" )mmerstad. Svein Lars, optiker, 31,000, 11,100 H(lliand. John, gårdsa,rb., 0, 4100 Kjell. arb" 0, Michael, gartner! og gårdsbruk, 95,000, 12, Ola, ga.rdsal'b , 5800 HlIlvlk, Lars, best., 0, 5'100 - Osmund, arb., 0, 5700 Hu.land, Dagfred, hdls.gnrtnerl, 4000, ' Dlna, husmor, 4000, Egil, rabr,arb.. O Hftalnnd, Henrik, arb., 0, 6500 IUland, Margn, eksped. 0, 5500 Haaland, Samuel T, fabr. for treull og trebunner. 51,000, 4500 Hilland. Tordis, eksped., 0, 5400 Rnaland, Tore, tommerm., 0, 9500 Haavet, Tomas, lærer, 6000, 9200 Håvik, Bernhard, kobbersl., 0, Hlvlk, Johan, maskinsjei, 12,000, 16,800 IdsØ Adolf, gardsarb" '1000, Anna, gbr" 50,000, Johs:, sjafor, ' Nils, gbr., 43,000, Tor, gbr., 2000, 8600 Jacobsen, Ole. stuert, 0, 5'100 Jakobsen, Else, syerske, 0, MOO - Olav, kelner, 4000, 8'100 Johannesen, Harald, mask , '1800 Johnsen, Ame, hdls.betj., 0, 9000 Kleppe, Einar, disp., 21, ,900 Knudsen, Andreas, sjllfpr, O, '1800 Knutsen, Arthur, pakkhusform., 0, 11,000 Kolnes, Gunlelv, gartner, 13, ,000 - Ingebret, gbr., 64,000, Ingolv, hdls.gartner, LassatJel'llet, 0000, 10,000 Kommedal, Sverre, bokholder, 0, Kristensen, Lars,_ arb" 12,000, 8'100 Kristiansen, Alt A, konditor, 0, 8'100 Kristoffersen, Arnold, tpmlllerm., 1000, 10,800 Krogh, AlvhIld, huseier, 10,000, '100 - Bergliot, eksped., 10,000, '100 Kvæstad, Albert, meieriarb" 25,000, ' Inger, syerske, O, 4500 Larsen, Lars, arb" 0, 6900 Lasscn. Nordan, litograf, 4000, 8900 Lerang, Jakob, gbr., 66,000, 9300 LØland, Bprge A, arb., 0, Solveig, gummiarb.. 0, 5100 LOvo..s, Sigurd, motorm" 0, 8'100 Loynlng, Jon. læregutt, 2000, 4800 Madsen. Brynjlll!. frisør, O, Mangor, reparatpr, 2000, 7000 Mathiesen, Christian, kontorsjef, 13,000, MAlfrid, husmor, 84,000, 2100 Mellng, Dagfinn, mask. 0, Erling, gbr" 53, Molaug, Bertha, kark.. 59,000, Peter, gbr" , 11,100 Myrold, Olaf, stereotypør, O. 10,400 Måland, Ole. tpmmenn , 9200 Nilsen, Nils A, arb" 0, 10,200 Nilsson, Birger, tonn., 0, Norheim, Ingrid, småbr., 1'1, Nyman. Signe. arb., 0, 5000 NØd land. Elen, syerske, 0, 2300 Olsen, Audl 'eas A, sjupr, 0, Kåre J. sjpm., 0, LeI[, sjåfpr, 0, Olaf, kjppm., 0, 1'1,300 - RØSkva A, arb., 0, Sverre, bukkens! , Tormod, skredder. 9000, '1260 Osmundsen, Bernhard, arb" 2000, Johan/ vujk '1,900 Ottesen, Trygve. baker. O. 10,900 Pallesen. Borghild, stenograf, 0, Hildor O, kystlos, '1000, ll,ooo RADIOTELEFONER - PEILEANLEGG - EKKOLODD Automatiske Slyreapparaler EGERSUND _ Telefon "Ol

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Andreas Madsen Karmøy 48 46 43 95 232 0,- Gave 1. Anna Innvær Bremnes 45 47 47 95 234 0,- Gave 1. Bjørn Vorland Bømlo 49 46 47 93 235 0,- Gave 1. Erlend Auestad Etne 43 38

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp XXXXX 50 X9X99 47 * *X*X 50 147 *X* * *XXX*X 100 247 (8*) 2. Wenche Belsvik Egersund X9 *X9 48 * *X9X 49 9 *XXX 49 146 9 * *XXXX*X* 99 245 (8*) 3. Roger Holen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

FISKERMANNTALLET 2017

FISKERMANNTALLET 2017 FISKERMANNTALLET 2017 Kommune: 1936 KARLSØY FØDSNR NAVN GATEADRESSE PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ================== ===== ========= ==== 100352 ALBERTSEN FINN HARALD VANNVÅG

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Sonerenn Jan Startliste. Ådneram Felles 7 år - 1km. J 8 år - 1km. G 8 år - 1km. J 9 år - 1km

Sonerenn Jan Startliste. Ådneram Felles 7 år - 1km. J 8 år - 1km. G 8 år - 1km. J 9 år - 1km Felles 7 år - 1km 1 Victoria Vold Bjerkreim IL 12:00:30 2 Martin Sleire Håland Kverneland Ski 12:01:00 3 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:01:30 4 Synne Byrkjedal Levang Gjesdal IL 12:02:00 5 Gabrielle Kjølberg

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd kl. 2-5, V55 Grovfelt Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 2. 3. 4. 5. 6. Steve T. Øverland Svein Egil Holta Per Sverre Risa irvin Norheim Åsmund Idland Terje Høyland

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV:

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: Omsetning av eiendommer i Tysvær og Bokn Tysvær kommune Andel av Våg 42 (Gnr 111, bnr 37) er overdradd til Tor Braut og Borghild Ann Lea (01.09.2016) Høievegen 888 (Gnr

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Resultater Sandtangløpet

Resultater Sandtangløpet Resultater Sandtangløpet 24.03.2010 Jenter 7 år - 200m 32 Regina Kristoffersen Lye IL 44,6 111 Janne Herredsvela Bryne FIK 56,0 76 Marie Farbrot Bryne FIK 48,4 75 Marte Rosseland Bryne FIK 1,02,0 78 Marit

Detaljer

Varsel om stiknings-/målearbeid i Forsand kommune

Varsel om stiknings-/målearbeid i Forsand kommune [Navn] [Adresse] [Postnummer] Lyse har søkt om konsesjon for bygging og drift av ny 420 kv kraftledning fra Lyse i angående denne problemstillingen rettes til grunneierkontakt. :, tlf. 976 33 909 Lyse

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 2. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 2. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp XXX*X 50 99X9 * 47 XX*X* 50 147 *X*9X*X*XX 99 246 (8*) 2. Harald Hansen Gann 9XX* * 49 9 *XX9 48 999X9 46 143 XXX*X99XX9 97 240 (4*) 3. Kjell Roar Fredheim Karmøy X*X9

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 13:23:00 13:25:00 13:26:00 13:27:00 13:28:00 13:29:00 13:30:00 13:31:00 13:35:00 13:36:00 1 Adele HAGA

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Regions Cup Men Junior/Elite. 6 Thomas Tornes Skretting Sandnes BMX

Regions Cup Men Junior/Elite. 6 Thomas Tornes Skretting Sandnes BMX Men Junior/Elite 1 Martin Nordmark 82 13 13 16 20 20 2 Mathias Nærland 69 20 16 20 13 0 3 Eirik Wegger 63 10 8 13 16 16 4 Simen Salthe Johannessen 45 6 6 10 10 13 5 Tore Navrestad 20 0 20 0 0 0 6 Thomas

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Randaberg Stavanger SK STARTLISTE KLASSEVIS Tempo Rekrutt

Randaberg Stavanger SK STARTLISTE KLASSEVIS Tempo Rekrutt Tempo Rekrutt K6-9 19 20 Haga Adele Sandnes Sykleklubb 13:00:00 Mohr Astrid Elise Hole Stavanger SK 13:00:00 1 Tempo Rekrutt M6-9 22 23 24 25 Rege Anders Sola CK 13:00:00 Karlsen Hans Kristian Stavanger

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

KS-Duathlon Offisiell resultatliste

KS-Duathlon Offisiell resultatliste KS-Duathlon 206 07.02.206 G 8 år km Rene Brattebø Bjerkreim IL 9 06:5,4 Daniel Fidjeland-skilnand Sirdal Skilag 7 0:3,9 Magnus Grude Helleland IL 7 0:0, Tormod Hagen Sandnes IL 2 05:25,7 Martin Håland

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 3 0,-kr 48 39 48 => 135 90 => 225 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund Skytterlag

Detaljer

Gannstemnet Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Gann Skytterlag. Leon - Resultatprogram

Gannstemnet Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Gann Skytterlag. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Patrick Jøssang Jørpeland 32 45 50 85 212 0,- Gave 1. Joar Vetle Modalsli KongevoldFlikka 49 46 47 94 236 0,- Gave 1. Oscar Rugland Time 47 48 49 95 239 0,- Gave 1. Jette

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner Jæren Energi AS. Jæren Energi Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034, 4068 Stavanger Tel. +47 51 69 00 00 Faks: +47 51 69 00 01 E-post: torstein@vind.no helvig@vind.no Berørte myndigheter, grunneiere og

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag Side 1

Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 Arrangør: Bjerkreim Skytterlag Side 1 RESULTATLISTE VETERAN 55,SUM 25 SK. Stevnenavn: Bjerkreimstevnet 15m 2006 Dato:10/ 1/06 Kl: 18:01:03 1 SVEIN KÅ SØYLAND GJESDAL 243 2 ÅSMUND IDLAND GJESDAL 243 3 GEIR BØDKER GANN 240 4 OLAV KYLLINGSTAD

Detaljer

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10

Karmøy 3 4/0 4/4 5/2 3/1 3/3 19/10 Premieliste HV 1 Odd Arild Stava Karmøy 5 6/4 6/4 6/5 6/2 6/0 30/15 2 Tore Indreiten Stavanger 5 6/0 6/0 6/3 6/2 6/3 30/8 3 Kjell Strand Hovland Klepp 5 6/4 6/0 6/5 5/0 6/6 29/15 4 Dag Voigt Egersund V55

Detaljer

Fornavn Etternavn Tittel Bosted F.dt F.år F.sted D.dt D.år D.sted B.dato B.år Kjønn Merk

Fornavn Etternavn Tittel Bosted F.dt F.år F.sted D.dt D.år D.sted B.dato B.år Kjønn Merk s Olufsen Kruse Brattvær 1308 1904 Brattvær 0511 1905 Brattvær 1111 1905 m 1 1 Mikkel Hermann Olufsen Kruse Brattvær 1510 1901 Brattvær 1611 1905 Brattvær 2411 1905 m 1 2 Edvard Lorentsen 1912 1905 1912

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Telenorkarusell 2017

Telenorkarusell 2017 j01 Isabell Kjetilstad Suldal IL 3 08:50 Anna Sesilia Kleppa Hjelmeland IL 5 06:42 Agathe Lunde Suldal IL 6 06:15 Emilie Munthe Hjelmeland IL 1 08:30 Påmeldte: 6 g01 Simon Bakka Suldal IL 16 06:31 David

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Bogsdalen. Resultatliste

Bogsdalen. Resultatliste 07.05.207 BÅpen Kjetil Torgersen Egersund OK 79 20:39 2 Jane M Helland Egersund OK 8 23:28 02:49 3 Olav Helland Egersund OK 78 26:06 05:27 4 Team Horpestad Horpestad Egersund OK 83 33:2 2:33 5 Arild Svihus

Detaljer

bane i regi av Sola BMX Sola BMX STARTLISTE

bane i regi av Sola BMX Sola BMX STARTLISTE M11 Klubb Land Velg 123 William Myklebust Klepp BMX NOR 1 13 Eivind Voll Arnesen Sandnes BMX NOR 2 101 100 Are Lohndal Midttun Sviland BMX NOR 3 33 Nicklas Malmin Sandnes BMX NOR 4 4 Sindre Lutsi Sviland

Detaljer