Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2014 2015"

Transkript

1 Årsrapport for LC Oslo- Bryn for Lionsåret Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året Styret har i fiskalåret bestått av: President : Bjørn Andresen Visepresident : Steinar Grønnerud utmeldt i august - Arild Kristiansen tok over Sekretær : Arild Kristiansen ble valgt til visepresident i oktober Kasserer : Keith Price Aktivitets ansvarlig : Harald Jønsson Klubbmester : Tom Korstad 1. Ledere Revisor : Knut Bakkeli MEK : Arild Kristiansen, Styret Samfunnskontakt/PR : Arne Woll, Terje Kjersem IR/YE : Bjørn E. Thoresen IT ansvarlig : Bjørn Andresen Tailtwister : Trond Dynna Repr. N S H : Terje Olsen, Arne Woll SOS barnebyer : Bjørn E. Thoresen Repr. Bydelens Eldreråd: Tor Engebretsen Repr. Oppsal Frivillighetssentral : Tor Engebretsen Valgkomité : Asbjørn Øynes og Bjørn Birkeland Materialforvalter : Gudbrand Dahl Annonser : Tom Korstad Møteopplegg/Foredrag: Kjell Torgeir Stokke Sosialkomité : Bjørn Birkeland Røde Fjær Komité : Finn Thorvaldsen Klubbmøter og faste arrangementer Klubbmøte onsdag 3. september 2014 Klubbmøte onsdag 1. oktober 2014 Aksjon Ved 7., 9., 21. og 23. oktober 2014 Klubbmøte onsdag 5. november 2014 Klubbmøte onsdag 3. desember 2014 Klubbmøte onsdag 7. januar 2015 Juletrefest/eldre torsdag 15.januar 2015 Lionslekene søndag 1. februar 2015 Klubbmøte onsdag 4. februar 2015 Lions Røde Fjær 2-8 Februar 2015 Klubbmøte onsdag 4. mars 2015 Klubbmøte onsdag 8. april 2015 Side 1 av august 2015 BAN

2 Lions Tulipanaksjon lørdag 25. april 2015 Klubbmøte onsdag 6. mai 2015 Skøyenkvelden torsdag 28. mai 2015 Klubbmøte onsdag 3. juni 2015 Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter. I år har alle styremøter vært holdt på Drengestua (Sveiserboligen) ved Nordre Skøyen hovedgård. DG Øivind Martinsen LC Oslo / Haslum Soneleder Terje Fodstad LC Oslo / Ormøya 2. Komiteer Fest-/Klubbmøtekomité Julekonsertkomité Tom Korstad, Bengt Morken, Terje Olsen, Terje Kjersem, Jan Henry Johansen, Espen Sønstegaard Kjell Andersen, Bjørn Andresen, Bjørn E. Thoresen, Bjørn Birkeland, Harald Jønsson, Asbjørn Øynes Møteopplegg / Foredrag Materialkomité / bilder Skøyenkvelden Tulipanaksjon Bingo Barne- og Ungdomskomité Side 2 av 10 Kjell T. Stokke, Arild Kristiansen, Bjørn Birkeland, Asbjørn Øynes, Rolf Kittilsen Gudbrand Dahl, Hans P. Tronstad, Arne Woll Tor Ivar Smedstad, John Jacobsen, Arne Woll, Tom Korstad, Bengt Morken, Bjørn Andresen, Bjørn Birkeland. William Skøien, Harald Jønsson, Jan Fachenberg Per Øistein Borgen Bjørn E. Thoresen Arild Kristiansen, Knut

3 Bakkeli, Terje Olsen, Tegnekonkurransen Aksjon Vinterved Lions Lekene/Barneskirenn Operasjon ved Harald Jønsson, Arild Kristiansen Mads Lian, Bjørn Andresen, Kjell Andersen, Ingar Aakermann, Keith Price, Pål Berg, Arild Kristiansen, Trond Dynna, Tom Korstad Asbjørn Øynes, Gudbrand Dahl, Bengt Morken, William Skøien, Willy Birkeli, Pål Berg Finn Thorvaldsen Oppsalhjemmet/Torsdagskaféen Willy Birkeli Sosialboliger Juletretenning på Østensjøvannet (og på hovedgården) Juletrefest eldre Grasrotandel Juletretenning Hovedgården Røde Fjær komité Sosialkomité Side 3 av 10 Terje Olsen, Svein Jacobsen Rolf Kittilsen, Tom Korstad, Finn Thorvaldsen, Mads Lian, Espen Sønstegaard Jon Jacobsen, Tom Korstad, Kjell Andersen, Terje Kjersem, Willy Birkeli, Hans Petter Tronstad, Jan Fachenberg + assistanse fra festkomiteen Knut Bakkeli, William Skøien Kjell Andersen og Harald Jønsson Finn Thorvaldsen, Asbjørn Øynes, Bjørn Andresen, Steinar Grønnerud, Keith Price Bjørn Birkeland, Jan Fachenberg, Mikael Zettergren

4 og Rolf Kittilsen Gi og få en dag Mitt Valg Bjørn E. Thoresen og Kjell Andersen Visepresidenten, Knut-Erik Bjerkeseth og Mikael Zettergren 3. Medlemsutvikling I Lionsåret har det vært følgende endringer i medlemsmassen: Vi har hatt 1 dødsfall i medlemsåret: Helge Diesen 15. mai 2015 Nye medlemmer: Terje Gulbrandsen november 2014 Jan Erik Hegstad november 2014 Knut Erik Bjerkeseth desember 2014 Stig Teige februar 2015 Utmeldelser: Steinar Grønnerud august 2014 Totalt har klubben ved utgangen av dette Lionsåret 40 medlemmer. Vi oppfordrer alle medlemmer om alltid å ha nye medlemmer i tankene. Medlemsverving er høyt prioritert! 4. Representasjon På riksmøtet i Kirkenes var klubben representert med visepresident Arild Kristiansen, Asbjørn Øynes og president Bjørn Andresen. Distriktsmøtet ble i år arrangert av Lions Club Haslum lørdag den 18. april og ble holdt på Sandvika Videregående skole. Klubben var representert med delegatene Bjørn Andresen (president), Arild Kristiansen (visepresident og sekretær), PDG Bjørn E. Thoresen og PDG Jan Fachenberg. På årsmøtet i Operasjon Ved var klubben representert ved Finn Thorvaldsen. Nordre Skøyens Parkkomité. Vår klubb er representert i Parkkomiteen av Tor Engebretsen, Keith Price og Gudbrand Dahl. Det er møte hver uke gjennom våren, sommeren og høsten. Komiteen består av medlemmer fra foreninger tilsluttet Nordre Skøyen Hovedgård. Komiteen tar seg av vedlikeholdet på gården og parken rundt. Her Side 4 av 10

5 Side 5 av 10 Årsrapport for LC Oslo-Bryn for Lionsåret snakker vi om en kjempeinnsats som parkkomiteen får mye skryt av fra Bymiljøetaten. Distriktsstyre og Distriktsråd. Bjørn Andresen har vært assisterende distriktssekretær og ITC i distrikt 104 H og deltok på både distriktsstyremøter og distriktsrådsmøter. 5. Medlemsmøter Det har vært avholdt 10 medlemsmøter med gjennomsnittlig fremmøte på 80 %. Våre Lady Lions har vært invitert til klubbmøtet i desember og det avsluttende junimøtet på Hovedøya. Styremøtene har vært holdt på Drengestua (Sveiserboligen) ved Nordre Skøyen hovedgård. September Arbeidsmøte årsrapport, regnskap, budsjett etc. gjennomgått. Ingen foredragsholder. Oktober Arbeidsmøte med besøk av Terje Gulbrandsen og Jan Erik Hegstad som observatør. Et utrolig interessant foredrag av Anne Kristi Melhus, Administrerende direktør i OPT (Oslo Produksjon og Tjenester): Børs + yrkeshemming - er det bra?. November Arbeidsmøte med opptak av to nye medlemmer Terje Gulbrandsen og Jan Erik Hegstad. Det var en observatør: Knut Erik Bjerkeseth. Møtet hadde fokus på Lions Røde fjær. Tore Lynau holdt foredrag om Lions Røde Fjær og Mitt Valg. Desember Juleavslutning på Hovedgården med Lady Lions og tradisjonelt julemåltid. Opptak av nytt medlem Knut Erik Bjerkeseth. Januar Arbeidsmøte med blant annet erfaringer fra julegrantenning ved Østensjøvannet og julegrantenning på Nordre Skøyen hovedgård med et påfølgende foredrag av Pål Berg om «Saken mot Odd Nerdrum et tankekors». Tom Korstad hadde med seg observatør Stig Teige. Februar Arbeidsmøte med fremlegging av halvårsregnskap. Opptak av nytt medlem Stig Teige. Ekstraordinær bevilgning av kr til Lions Røde Fjær. Foredrag av Torbjørn Greipsland: Utvandringen til Amerika. Avklaring av deltagelse på distriktsmøtet. Mars Arbeidsmøte. Valgkomiteen la frem sin innstilling. Foredrag av Morten Ruud (Tidligere Sysselmann på Svalbard) om Svalbard Avklaring av deltagelse på riksmøtet. Gjest: Bjørn Henriksen. April Arbeidsmøte med valg. Foredraget var denne gangen innføringskurs i Lions organisasjon og historie ved Rolf Norgren. Mai Arbeidsmøte. Foredrag av: Pål Jørgen Kirkeby Hansen om Meteorologi. Juni Sommeravslutning med Lady Lions. Totalt 31 deltakere. Omvisning i klosterruinene på Hovedøya med etterfølgende bespisning på Café Sorgenfri. Arild Kristiansen blir overrakt presidentkjedet. 6. Aktiviteter Dette Lionsåret har vært spesielt preget av Lions Røde Fjær aksjonen. Den har gått som en rød tråd igjennom våre møter og nesten alt vi har foretatt oss fram til februar Vi kom

6 også meget godt ut av Lions Røde Fjær arbeidet takket være arbeidsvillige medlemmer og ikke minst takket være komiteleder Finn Thorvaldsen som gjorde en formidabel innsats. Året har ellers vært viet til alle de faste aktivitetene og nok en suksess med julekonsert i Oppsal kirke med Sølvguttene og Lise Fjeldstad selv om kirken ikke var så stappfull som i fjor. Våre faste aktiviteter som Skøyenkvelden, Lionslekene, Tulipanaksjonen, Tegnekonkurransen, Operasjon ved, juletrefesten for eldre, juletretenningen ved hovedgården og Østensjøvannet og Torsdagskafén ble alle, som alltid, godt og sikkert gjennomført. Takk også til Per Øistein og noen få i nærmiljøet rundt Løveparken på Oppsal sykehjem som tar seg av istandsetting og vedlikehold. Styret takker og gir ros til alle medlemmer og Lady Lions for fin innsats. Vår sosialkomité har dette året vært flinke til å dele ut midler til mange som har hatt behov for litt økonomisk hjelp i hverdagen. Bingo må heller ikke glemmes i år. Vi får stadig tilgang til bingomidler. At vi fortsatt får slike store uttellinger skyldes nok i stor grad en persons oppfølging og innsats. Så takk fra hele klubben til Per Øistein. Nytt av året er: Mitt valg komité for å fokusere mer på dette viktige området selv etter at Lions Røde Fjær aksjonen er avsluttet. Juletrefest for eldre Dette årlige arrangementet gikk av stabelen 15. januar på Nordre Skøyen Hovedgård. Arrangementet ble i år ledet av Jon Jakobsen og hans team samt alle frivillige som sto for smøring av smørbrød til ca. 105 gjester. Lotteriinntektene på ca. kr gikk i år som foregående år til Frelsesarmeen. Vi får alltid mye gode tilbakemeldinger om dette arrangementet. Tegnekonkurransen. I år deltok to av skolene i vårt område i tegnekonkurransen. Våre skolevinnere nådde dessverre ikke opp i distriktskonkurransen. Takk til Harald og Arild for vel gjennom ført opplegg. Tulipanaksjonen Det var i år som tidligere år forhåndssolgt en god del tulipaner. Aksjonen som gikk av stabelen lørdag den 25. april. I år solgte vi tulipaner på Manglerudsenteret, Brynsenteret (i samarbeid med LC Oslo/Vålerenga) og Oppsalsenteret. Komitéformannen kunne meddele at vi fikk solgt alle tulipanene. Resultatet ble på ca. kr Skøyenkvelden Skøyenkvelden ble avviklet torsdag den 28. mai i kjent og kjær stil. Alle vet hva de skal gjøre og det meste går på skinner. Et godt forarbeid av årets Skøyenkveld- general Tor Ivar Smedstad med komité sørget for at det meste var tenkt på. Været virket i år helt umulig. Det regnet ganske kraftig helt til vi fyrte opp grillen. Da stanset regnet og det var opphold til vi hadde fått pakket ned det meste. Fremmøtet var godt til tross for været. Garden gjorde som alltid en god jobb. Resultatet av årets kveld er kr pluss annonseinntekter. Klubben og våre Ladies gjorde som alltid en stor innsats under arrangementet. Juletretenning Side 6 av 10

7 I år hadde vi to parallelle julegrantenninger. Østensjøvannet Den årlige soneaktiviteten gikk som vanlig av stabelen første søndag i advent den 30. november. Klubben fulgte som vanlig opp med å gjøre sine avtalte deler av dette opplegget. Som i fjor var dette et samarbeid mellom klubbene rundt Østensjøvannet. Det var mange frammøtte på arrangementet og det ble greit gjennomført på stedet. Årets gjest var varaordfører og Lions Røde Fjær ambassadør Liebe Rieber-Mohn. Hun gjorde en utmerket jobb. I år var samarbeidet om arrangementet mye bedre enn i fjor og vi er nok medlemmer til å ha begge julegrantenningene videre Nordre Skøyen hovedgård For første gang ble det arrangert juletretenning på hovedgården i samarbeid med gårdens styre og Bryn vel. Mange mennesker hadde funnet veien til gården og arrangementet ble vellykket. Dette blir nok en fast årlig foreteelse. Sosialboliger Før jul ble Bryn bofellesskap besøkt av komiteen for sosialboliger. Som vanlig var det en enkel servering og juleblomster ble overrakt. Sosialkomiteen Komiteen har også i år vært aktiv og fordelt pengegaver til gode formål i nærmiljøet. Arbeidet begynner å finne sin form og komiteen har bygget et kontaktnett som gjør det mulig å finne fram til folk som trenger vår hjelp. Komiteen har til sammen gitt nærmere kr til sosiale tiltak i vårt nærmiljø. Gi og få en dag Sosialkomiteens midler ble brukt til å invitere 27 deltagere på en båttur med Lady Ellen lørdag 6 juni. Det var som alltid en vellykket tur med sang og bespisning til tross for litt problemer med været. Torsdagskafeen Willy Birkeli har i år hatt ansvaret for kafékvelden på Oppsal hjemmet, og her har vi gledet beboerne første torsdag i hver måned gjennom året. Dette er en av våre virkelig gode og tradisjonelle aktiviteter i ekte Lions ånd og det oppfordres til deltagelse av de som har anledning. Det er etablert en god kontakt med driverene av hjemmet og vi er mer enn hjertelig velkommen med vår torsdagskafé. Lionslekene barneskirenn Vår årlige aktivitet rettet mot barn og unge i vårt nærmiljø ble gjennomført søndag 1. februar. Siden oppstarten har til sammen over 1000 barn deltatt. Arrangementet ble annonsert på nettet og gjennom bannere hengt opp i nærmiljøet Skifesten ble avholdt i Skøyenparken i flotte preparerte spor. I år stilte ca. 175 deltagende barn til stand og sammen med foreldre og kjente hadde de en hyggelig dag rundt Nordre Skøyen Hovedgård. Vi mottok også i år mye ros for arrangementet. Stor takk til komiteen med Asbjørn i spissen for det arbeidet som blir nedlagt. Side 7 av 10

8 Aksjon Vinterved Aktiviteten går ut på å forhåndsselge vedsekker som på en gitt dato blir levert hjem til kundene av oss. Årets aksjon ble i hovedtrekk gjennomført 7. og 9. samt 21. samt 23. oktober. Vi må takke for stor innsats av komiteen og medlemmene. Vi nevner spesielt Reidar Lie og kontorsjef og komitéleder Mads, Kjell A. og Arild K. som gjorde en utmerket jobb med å forberede utkjøringene. Arild skal også i år takkes spesielt for kjempeinnsats rundt håndtering av kunder og vedslag lenge etter at selve aktivitetskveldene var gjennomført. Sekkene ble solgt til kr. 70,- v/mer enn 10 sekker, ellers kr. 75,-. Resultatet i år ble omtrent som i fjor Totalt et salg på ca kr ,-. Løveparken Vår utrettelige Per Øistein tok i år som tidligere år initiativet til vårpuss og vanning i Løveparken på Oppsal. Dette til stor glede for mange av hjemmets beboere. Noe investering i forbedringer ble gjennomført og bevilget nødvendig midler til. I år va<r det ikke nødvendig med vanningsliste da sykehjemmet stod for vanning selv. Salg av bilder Vi har solgt et eksemplar av det store bildet av hovedgården ferdig innrammet og fått nye bilder rammet inn slik at vi har dem klar for salg eller til bruk som gevinster. Et par av de små bildene i innrammet versjon har også blitt solgt på forespørsel. Grasrotandel Noen av våre medlemmer har satt opp LC Oslo Bryn som mottager av Grasrotandelen. I år har vi fått inn kr på denne aktiviteten. Her er det stadig et større potensial. Lions Røde Fjær 2015 Klubbens oppstart av Lions Røde Fjær var at det ble bevilget kr til aksjonen på vårt februarmøte. Deretter hadde vi stands på 4 sentre i nærområdet på lørdag 7. februar. Selve aksjonsdagen hadde vi mange til å hjelpe oss med innsamlingen.. Totalt var nærmere 100 bøssebærere i sving disse dagene og det kom inn til sammen ca. kr Totalt fikk Lions Røde Fjær kr av vår klubb. Et meget bra resultat som vi alle kan være stolte av. Vår sone ble dessuten den beste sonen i hele landet!! Prøveaktivitet bortkjøring av hageavfall Arild Krsitansen har helt på egen hånd gjort en innsats vedrørende bortkjøring av hageavfall. Han har hengt opp en masse lapper og tatt oppdrag med bortkjøring av hageavfall. Det er absolutt et marked for dette og Arild har egenhendig samlet inn kr til klubbens arbeid. Takk for initiativet og innsatsen, Arild. 7. Presseomtale Ved flere anledninger har vi vært omtalt i Nordstrands Blad og i andre lokale medier. Presseomtale og synlighet i nærmiljøet er med på å skape en god kontakt vis á vis befolkningen og næringslivet i bydelen. I forbindelse med Lions Røde Fjær ble det satt inn flere annonser i lokalpressen. Side 8 av 10

9 8. Julekonsert i Oppsal kirke Julekonserten fant sted i Oppsal kirke torsdag 27. november 2014 med Sølvguttene og Lise Fjeldstad. Det ble ikke helt det samme oppmøtet som i fjor men med ca 350 personer til stede og et overskudd på ca Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra personer som var til stede på konserten. Dette årets konsert er allerede i boks. Konserten finner sted tirsdag 24. november. Det kan se ut som om dette blir en årlig foreteelse! 9 Økonomi Økonomien i klubbkassa er stadig god og vi går inn i et nytt år med en god økonomi til drift av klubben. Aktivitetskassa viser en god økonomi. Det vises for øvrig til regnskapet. Anskaffelse av 4 st. izettle terminaler Klubben har gått til anskaffelse av 4 stk izettle terminaler for å kunne håndtere kortkjøp på våre arrangementer. Det har til nå vist seg å være en meget god løsning. Løsningen har inneværende år håndtert ca. kr Valg Følgende styre for Lionsåret 2015/2016 ble valgt på medlemsmøtet den 8. april Styret: 2015/2016 President Arild Kristiansen Visepresident Rolf H. Kittilsen Sekretær Bjørn Andresen Kasserer Harald Jønsson Aktiviteter Finn Thorvaldsen Klubbmester Tom Korstad Styremedlem (nytt av året) Bengt O. Morken Revisor Valgkomitè Knut Bakkeli Asbjørn Øynes, Bjørn Birkeland, Bjørn Andresen 12. Avslutning Presidenten og det øvrige styret takker for en fin og god innsats både på medlemsmøter, distriktsmøtet, alle Lions Røde Fjæraktiviteter og i sammenheng med våre inntektsbringende aktiviteter. Vi vil også takke alle medlemmer for den lojalitet som alltid vises. Oslo, 19. august 2015 Bjørn Andresen President Sign. Arild Kristiansen Arild Kristiansen Keith Price Side 9 av 10

10 Visepresident Sekretær Kasserer Sign. Sign. Sign. Harald Jønsson Aktiviteter Sign. Tom Korstad Klubbmester Sign. Side 10 av 10

Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2011 2012

Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2011 2012 Årsrapport for LC Oslo- Bryn for Lionsåret 2011-2012 Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2011 2012 Styret har i fiskalåret bestått av: President : Bjørn Birkeland Visepresident

Detaljer

Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015. Neste møte: Ute på by n

Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015. Neste møte: Ute på by n Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. 2 år går ganske fort og nå er min presidenttid over. Det har vært en lærerik og interessant periode og jeg vil

Detaljer

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig.

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2014 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Vel overstått. Jeg ønsker et aktivt og godt nytt år til alle! Jeg vet jo at alle dere Lions medlemmer

Detaljer

Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg.

Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Februar 2015 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet

Detaljer

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner!

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn desember 2012 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Slutten av november viste seg fra den ufyselige værsiden med mye tåke og regn. Snøen kom også, til glede

Detaljer

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Etter dager med sol og godt vær, håpet mange av oss at vi gikk varmere tider i møte. Mars måned er i skrivende

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

! " # $ % ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ % ' $ $ $ (  ' $ $   ! $ $  ) * +, -. (  # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

# " $ %! & ' " ) * +, -. / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & '  ) * +, -. / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " # " $ %! & ' " ( ) * +, -. / Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

" # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

 # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $! % & ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Dagsorden 17. april 2010

Dagsorden 17. april 2010 Dagsorden 17. april 2010 Arrangør Lions Club Sauherad 04.03.2010 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 16. 18. april 2010 Side 1/36 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE...

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005.

Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. Kiwanis Club Tønsberg Årsberetning 2004 2005. V / Klubbsekretær Øivind Tjøm Roffe og Per får en velfortjent takk for jubileumsarrangementet. Vår hest i bruk på ridesenteret. Glade mottakere av Øyen-medaljen.

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 19 10. desember Lionsåret 2014/2015 Alle lionsmedlemmer med ledsagere

Detaljer