Referat fra Workshop Et løft for Tøyen Torg Sted: Auditoriet i Hagegaten 23, torsdag kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Workshop Et løft for Tøyen Torg Sted: Auditoriet i Hagegaten 23, torsdag 19.1.2012 kl 1800-2100"

Transkript

1 Referat fra Workshop Et løft for Tøyen Torg Sted: Auditoriet i Hagegaten 23, torsdag kl Bortimot 70 engasjerte Tøyen-entusiaster møtte opp på workshopen arrangert av eierforum (Partsbygg, Hagegaten 27 v/rye Pedersen, Hagegaten 22, 23 og 24 v/entra Eiendom og Økernveien 9 Eiendom v/dtz) en sammenslutning av gårdeiere på torget. Deltakere var leietakere (butikkdrivere og kontor), gårdeiere, beboere, velforeninger, næringsdrivende, Bystyrerepresentanter, bydelspolitikere, nærmiljøattraksjoner som Botanisk hage, Naturhistorisk Museum, Munch Museet etc, Bydel Gamle Oslo, Bymiljøetaten, KTP (T-bane), Politi og Oslo kommune med fler. Agenda: DEL I - FORELØPIG KONSEPT OG TANKER FOR TØYEN Revitalisering Tøyen Torg og mandat for prosjektet v/ Anne-Lise Øien, DTZ Realkapital " Å bo og jobbe på Tøyen - Hva har skjedd siden nærmiljøkonferansen i 2008?" v/ Leder for Bydelsutvalget, Silje Winter (Ap) Muligheter og utfordringer for Tøyen Torg, Arkitektene Jarmund & Vigsnæs DEL II - WORKSHOP MITT TØYEN! Hva skal til for å gjøre Tøyen Torg og Tøyen Nedre Kampen til et attraktivt handels, arbeids- og oppholdssted? Vi deler opp i grupper etter interesser og temaer som vil styrke Tøyen på kort og lang sikt: - Tøyen Torg skal være et trygt sted for alle døgnet rundt - Tøyen Torg skal være et sted for alle samfunnslag og kulturer - Tøyen Torg skal være et naturlig samlingssted for lokalbefolkningen og ansatte i området - Tøyen Torg skal være førstevalg for daglig handel og bespisning - Tøyen Torg skal være et sted for familien, barn og ungdom - Tøyen Torg skal tørre å være annerledes - Tøyen Torg skal tiltrekke seg mennesker fra andre bydeler en bydel alle snakker om - Andre aktuelle tema for Tøyen bydel og Tøyen Torg som har betydning for revitaliseringen vi mottar benkeforslag Med vennlig hilsen På vegene av eierforum Anne-Lise Øien (tlf / ) og Anders Brustad-Nilsen ( / ) DTZ Corporate Finance AS

2 Revitalisering Tøyen Torg og mandat for prosjektet v/ Anne-Lise Øien, DTZ Realkapital Det ble presentert mandat og foreløpige tanker for hva som skal til og grep for at Tøyen Torg skal kunne blomstre og bli et levende handelssenter igjen. Forretningene har opplevd en gradvis svikt selv med stabil befolkning hovedsakelig som følge av at skatt og folkeregisteret flyttet ut i Nå er gårdeierne i en prosess med å skape Tøyen Torg for fremtiden. Eierforum er en interessegruppe sammensatt av de største eiendomsbesittere rundt Tøyen Torg som nå tar tak i potensialet som ligger på Tøyen, kommersielt som i bydelsutvikling. Mandatet består i å se på mulige konsepter på hva som kan fungere på kort og lang sikt på Tøyen. Det er engasjert arkitekter og konsulenter innen det vi står ansvarlig for. Vi er også avhengig av samarbeidspartnere som Oslo Kommune, T-banedrift, Museene og nærliggende kulturattraksjoner og nærmiljøet for å revitalisere Tøyen til det potensialet det har. Mandat og fremdrift: Utvikle konseptet for Tøyen Torg inkl en egnet leietakermix for kort og lang sikt. Utvikle profil, markeds- og kommunikasjonsplan Utleiearbeid Stifte en senterforening Ansette en senterleder Strukturere opp senteret og senterdrift Markeds- tiltaks og aktivitetsplan for Tøyen Torg Gjennomføring og ferdigstillelse fra arbeider vedrørende butikkfasader, belysning og baldakiner er satt til september Vi vil jobbe tett med Oslo Kommune som eier av torget, for å få til nødvendige oppgraderinger av selve torget. Mål for Tøyen Torg Tøyen Torg skal være et attraktivt handels- og oppholdssted for alle mennesker. Vi skal skape et bytorg og leietakermix som fremstår som et attraktivt førstevalg både for leietakere og et mangfold av beboere og besøkende. En transformert Bydel Gamle Oslo alle snakker om Delmål Tøyen Torg skal være et trygt sted, for alle, døgnet rundt Tøyen Torg skal være et sted for alle samfunnslag og kulturer Tøyen Torg skal være et naturlig samlingssted for lokalbefolking og ansatte i området Tøyen Torg skal tiltrekke seg mennesker fra andre bydeler Tøyen Torg skal tørre å være annerledes

3 Målgruppen Primær Nærmiljøet/lokalbefolkning Citybeboeren representerer 95% av nærmiljøet Tøyen, Kampen, Ensjø, Galgeberg, Vålerenga, Lilletøyen, Enerhaugen, Øvre del av Grønland De som jobber i området og brukere av senteret i dag Brukere av off. tjenester (NAV ca 400 pr dag) Kultur og aktivitetssøkende; besøkende til Botanisk hage, Munch museet, Tøyenbadet og biblioteket Barnefamilier/nyetablerte potensial Sekundær Nærmiljøet Carl Berner, Hasle, ++ Turister Hipster barn/unge voksne/oppdagere/proletarere fra hele Oslo som er opptatt av det urbane og nye konsepter Mulige senarior for Tøyen Plassen må aktiviseres (selve torget i samarbeid med Oslo Kommune) Det må følge et årshjul og være sesong relatert stor fleksibilitet og foranderlig Visuelt sug innfallsporter Inviterende og overraskende (lysfold) Intimt, hjemme (kos og hygge) og imøtekommende (presentabelt for gjester) Severdighet (fy faen har du sett..) Levende og pulserende (også på kveldstid) Kultur, bespisning, aktiviteter Naturlige sitteplasser Eksempel på konsept som er under bearbeidelse Den bærende ideen skal være å dyrke det flerkulturelle og sammensatte, med vekt på mat, kultur og nærmiljøets handlebehov. En cross-over av det norske med et internasjonalt krydder. Et sted med gode forretninger og spisesteder inspirert fra hele verden. På Tøyensenteret vil man oppleve en eksotisk sammensmeltning av alle samfunnslag og kulturer, et sted der vi dyrker dette på en moderne og levende måte. Det er naturlig å ta turen innom senteret for å bli inspirert, handle, ta en matbit, mingle, se og oppleve, på vei før eller etter en tur i parken, Botanisk hage, Naturhistorisk Museum, Munch Museet eller kjøle seg ned på Tøyen Bad et sted i byen det snakkes om og hvor man har lyst til å ta turen tilbake.

4 " Å bo og jobbe på Tøyen - Hva har skjedd siden nærmiljøkonferansen i 2008?" v/ Leder for Bydelsutvalget, Silje Winter (Ap) 16. februar 2008 arrangerte Bydel Gamle Oslo Nærmiljøkonferanse på Tøyensenteret kr var avsatt til tiltak i etterkant av konferansen. Uttrykt ønske om å sette inn tiltak på følgende områder: 1) Endre ordningen med metadonutdelingen på apoteket på senteret 2) Bedre renovasjon og søppelhåndtering i området 3) Forbedre vedlikehold av gatebelysning i området. Det ble gjort grep for å minske mengden av metadonutdeling akkurat rundt senteret, samt at noen tiltak ble flyttet vekk fra senteret. Det hadde en effekt, men det er en utfordring at apoteket er ett av få steder som også deler ut i helgene. Oppfattes fortsatt som en utfordring av endel av aktørene på torget. Det ble arrangert Ruskenaksjoner for å bedre renholdet, og bydelen brukte kr på boveiledere som skulle holde et spesielt fokus på både de sosiale og fysiske forholdene rundt Tøyenområdet. Det ble også opprettet en miljøtelefon som ikke var noen suksess. Hafslund ble kontaktet for å ha raskere utskiftning av lyspærer i området. Generelt så har det også blitt arrangert en gatefest for beboere i området (vellykket tiltak), NAV har flyttet inn, biblioteket har fått en mer synlig lokalitet. Utfordringen er at det er endel ungdom og rusmisbrukere som henger i området over tid, samt at endel leietakere har vært innom kun i kortere perioder eller har lagt ned sin virksomhet. Muligheter og utfordringer for Tøyen Torg, Arkitektene Jarmund & Vigsnæs Arkitektene v/ Einar Jarmund, supplert av Håkon Vigsnæs og Anne-Lise Opaas, presenterte utfordringer og mulig grep på Torget. De la spesielt vekt på nødvendigheten av å gjøre et tydelig og synlig grep som vil tilfører torget og handlestedet helt ny energi. Presentasjonen av mulige løsninger er fremdeles under bearbeiding, og vil ikke bli distribuert ut til deltakerne på workshopen. Arkitektenes anbefalinger og presentasjon viste også potensialet og viktigheten av et helhetlig konsept og utforming på Tøyen som går utover mandatet til dette prosjektet isolert, Tøyen Torg m/ butikkfasader, baldakiner, skilting og belysningsplan.

5 Referat fra Workshop Tøyen Torg skal være et trygt sted for alle døgnet rundt Tøyen oppleves ikke trygt spesielt utover kl Det er nylig igangsatt mer kameraovervåkning, vi har en fast kontaktperson i politiet, vi har vektertjenester som mest sannsynlig må utvides. Dette er tiltak som er iverksatt, og vil utvikles videre etter behov til det beste for Tøyen. Har dere noen forslag til hva som vil gjøre Tøyen Torg mer trygt? Kom med konkrete tiltak spesielt på den forebyggende siden. Tøyen Torg skal være et trygt sted for alle døgnet rundt. Innspill fra politiets representanter: Tøyen er ikke et trygt sted. Økende grad av bråk fra i høst, har medført behov for større innsats fra Oslo Politikammer. Mindre problem på vinteren enn i de varmere årstider. Problem knyttet til 3 grupper: Barn ca år: Gruppedynamikk, opptil personer. Barn uten stor grad av grenser i forhold til innetid etc. Oppleves som skremmende av mange. Ungdom år: Sinte, desillusjonerte. Ran, vold, narkotika. En del har bodd på Tøyen, eller kjenner noen som bor her, kommer på besøk. Brukere : Stort sett noe eldre. Noe bråk og krangling, men ikke mot andre enn sin egen gruppe. Mange barn / ungdom lever i store familier i små leiligheter, foreldre er takknemlige for at de ikke er hjemme. Problemene er etter kl og avtar fra Gjelder både barn og ungdom. Problemer går i bølgedaler relatert til politiets varierende tilstedeværelse. Idèbank: Det finnes ikke lenger noen ungdomsklubb på Tøyen, det var for 30 år siden. Lite eller ingen tilbud til barn og unge utenom skoletid. Dette er viktig, ungdomsledere får oversikt over de få som er de egentlige problemmakere. Tøyen skole, ballbinge etc, noen aktiviteter, men ikke nok. Viktig å få ungdommen på sin side. For eksempel gjennom å skaffe lokaler til en ungdomsklubb. Viktig at ungdomsklubb ikke er på Tøyensenteret. Sørli plass er bedre egnet. Bordtennis, utvendig på Schous plass / grünerløkka svært vellykket.

6 Filmvisning utendørs. Kino er for mange familier og barn uaktuelt på grunn av pris. Serveringssteder: Ikke 18 års grense. Det vil bli katastrofe. Da vil det komme ungdom fra hele byen. Ref. Kirkegata med tre steder og store problemer. Restaurant / Pub for voksne. Referanse Lyst på Sørli plass; Jens Bjelkes gate / Sørligata. Cafe på dagtid, pub på kveldstid. Sted for mammamafian. Viktig. God kaffe. Behov for enkel, god og billig mat. Samurai Sushi i Kolstadgata, kåret til byens beste. Belysning etc. : Tøyen er mørkt. Bedre belysning, alle utganger er mørke. Lys! Masse lys! Og åpne opp, så åpent som mulig. Torget har masse shady arealer rundt, utganer. Kameraovervåkning? Ulike meninger. Må uansett gjøres diskrè. Noen mener kameraer er feil retning å gå! Andre tiltak: Hvordan få de som bor her til å føle eierskap til Tøyen. Hvordan? Forslag: Vedlikehold / vaktmestertjeneste med lokale lærlinger. Bidrag til gatene rundt, ikke bare torget. Kolstadgata Kiwi med mye mørklagte vinduer er problematisk! 1.etasjeaktivitet rundt bygningsmassen er viktig. Trekk på torget, må sees på. T-banestasjonen oppleves som stygg og utrygg. Tøyen skole / skolegård. Lag park, ikke inngjerding av skolegård som nå. Oppsummering: Tøyen Torg må være en trygg storebror. Funker ok i dag, viktig å ha et videre perspektiv utover torget., se utover seg selv. Få bort de mørke krokene. Må kraftigere skyts til enn estetisk oppgradering. Større strukturelle endringer.

7 Tøyen Torg skal være et naturlig samlingssted for beboere og ansatte i området, samt et sted for barn, ungdom og familie og alle samfunnslag og kulturer. Tøyen er en sammensatt og spennende bydel, en uslepen diamant som nå skal revitaliseres til Tøyen og ha en god dialog med de som jobber der og bor på Tøyen. Funksjon Et sted å lande når man har brukt alle severdighetene i nærheten Et sted jeg får de viktigste tingene jeg trenger i hverdagen Spise godt og raskt nesten hele døgnet, sitte ned eller on the go Det passer å ha med seg små barn og familien om de vil være med Det er levende og dynamisk. Torget er en arena for aktiviteter Hva skal til for at Tøyen Torg skal bli et levende nærsenter? Bidragsytere: KtP, To bydelspolitikere, tøyenkampanjen Faste lengre åpningstider Treningssenter Bibliotek/serieteket familesenter aktivitet kveldstid Ungdomsklubb (tidl. Fritidsklubb) Happening butikk ut mot traseene. Aktivitet på utsiden som trekker folk inn Bymøbler/lekemuligheter for barn, solid materiale Arrangementer i regi av lokalbefolkningen for å skape ansvarsfølelse Offentlige funksjoner+ andre funksjoner: Posten, nav, bibliotek, bredde i vareutvalg/butikker, ikke 4 klesbutikker. Cafe med uteservering, spisested. Blomsterbutikk som lyser opp smarte butikkkonsepter. Internett/trådløst nettverk i cafe Lekerom ifbm butikker Tøyensenteret/munck-museet/tøyenbadet/botanisk felles info om hverandre via skilting/elektroniske tavler sug inn mot de forskjellige stedene. Eierskap til byrommet gjennom engasjement fra lokalbefolkningen Næringsdrivende får en dedikert salgsdag i måneden til å presentere seg på torget.

8 Tøyen Torg skal være førstevalg for daglig handel og bespisning (et nærsenter) Oppgave: Ideer på type konsepter som kan supplere det som allerede finnes og forbedringspotensial for eksisterende aktører Funksjon: - Et sted jeg får de viktigste tingene jeg trenger i hverdagen - Spise godt og raskt nesten hele døgnet, sitte ned eller on the go Nært (daglige behov utover mat) Apotek, post, frisør, lege, tannlege, bok, gaver, blomster, interiør (ting og tang), trening, pol etc. Mat/dagtid (matvarer og frokost/lunsj) Eks dekke daglig handlebehov; Kiwi, Coop, Intermat, kafè/baker, lunsjsteder, spesialbutikker etc. Mat/kveldstid (Bør fungere dag og kveld) Her mangler det et godt tilbud, vi tror på konsepter som kan være raske, noe å ta med, kunne sitte ned, uteservering, bar, pop-up restaurant. Tema kan være japansk, kebab, italiensk, indisk, kinesisk, vietnamesisk, Thai, godt norsk, en form for crossover etc. Trekkplasterkonsepter Ideer fra ut-/innland noe som kan passe på Nye Tøyen Gruppe 1 - representanter fra beboere og leietakere Ungdomsklubb Håndverksenter Urmaker Møbelsnekker Antikviteter Skomaker rørhandel Optiker Parfymeri Utstyrsforretning Polet Jernvarehandel Nattkino Slakter *2 (billig) Fiskebutikk (vanskelig) Nisjebutikker Fagsport (sykkel) Kombi-produkter Kino Felles kjernetid Halal slakter Cafe restaurant Cafe bar (evita) Pizza Barnebutikk (barnehuset)

9 Gutta på Torshov Stoffbutikk Gruppe 2 representanter fra beboere og leietakere De riktige leietakerne som holder liv i torget fra morgen til kveld (kaffebar fra kl. 07 og restaurant utover kvelden) tenke langsiktig tilby lav leie, lokke til seg aktører Restaurant Kaffebar Treningssenter Gi biblioteket lenger åpningstid arrangementer Rimligere parkering 30 min/lavere priser Metadon et stort problem Må flyttes et annet sted Bedre samarbeid med vekter/politi Strengere vekterhold mer aktivt Belysning det viktigste tiltak fra arkitektonisk Tøyen Torg skal tørre å være annerledes En åpen oppgave Tøyenkontoret og Anne-lise (jarmund/vigsnæs) Brukermedvirkning/midlertidighet julemarked trekkspill, bakte boller, juletre etc gratis (iss sponset) kontakte ulike kulturer og samfunnslag Is-skulpturkonkurranse etc Workshop i faser jobbe m/typografi på senteret Bereau detours tilrettelegge for brukermedvirkning få bygd strukturer som sikrer interaksjon mellom folk som fungerer i ettertid t-banelitteratur Flertrinnsprosess; tørre å ikke tjene penger fra begynnelsen generere andre verdier først. Tørre å sette mer enn 5-10% av plassen til en aktivitet som ikke er motivert av penger, men som skaper liv og forretninger for Tøyen sentrum Sponse to etasjer til grafisk designere, arkitekter, kunstnere, nyutdannede som leier gratis el til en symbolsk sum og som til gjengjeld er forpliktet til jevnlig initiere aktiviteter på tøyen senter (utstillinger/brukermedvirkning) Sponse biblioteket m/kveldsåpent kultur / litteratur

10 Tøyen Torg skal tiltrekke seg mennesker fra andre bydeler en bydel alle snakker om Tenk destinasjon Tøyen det å dra nytte av omkringliggende kultur, severdigheter og aktiviteter. Tøyen bør ha en ambisjon som kan være et eksempel på vellykket bydelsutvikling der god samhandling mellom politikere, bydel, nærmiljøet og næringsliv er en suksessfaktor Eks på aktiviteter kan være marked (hvilke type (r)), utekino, litteraturkvelder, Deichmanske konserter på torget, Botanisk hage/naturhistorisk Museum/Munch aktiviteter, barne-, ungdoms-, familieaktiviteter, auksjoner, konkurranser, lokal involvering, kulturaktiviteter, internasjonale/norske aktiviteter/underholdning Kom med konkrete ideer til hva og hvordan: Kunst / kultur /kunnskap /idrett bedre tilbud til barn. Naturhistorisk museum/munch/bibliotek/tøyenbadet (ønsker oss teknisk museum i stedet for munch), vikinghage og nye veksthuset Bedre tilbud til barn Koble ting til torget i forhold til omkringliggende serverdigheter, veksthus på torget? Bedre flyt fram og tilbake Bruke t-bane stasjonen aktivt til info + promotering av serverdigheter Torget brukes aktivt til informasjon (utstilingsvindu) Idrett Bibliotek kan også formidle hva som skjer Slå sammen biblioteket med naturhistoriske samspille Profilere en pakke, annonsere felles Handlegate med spesielle bransjer Årer til byen/sentrum bevisst tilknytning til sentrum Utleieansvar butikker på gateplan desinasjon i seg selv med næring Studentboliger kan generere liv ettermiddag/kveld Bruke folkene i nærmiljøet som en destinasjon. Det lille samfunnet som er på Tøyen. Ligger tilrett for to verdner Kortsiktig arrangementer for å bidra til den langsiktige utviklingen Alle institusjonene må ha et samspill mellom seg

11 Hvilken posisjon skal TØYEN TORG ta i Oslo By Retninger i bransjen: Arkitektur og minimalisme: Operaen, Tjuvholmen, Docklands, Skandinavisk: Lys lett og organisk IKEA, House of Oslo, Klassisk: Frogner Bogstadveien, Bond Street, Glassmagasinet, Sten & Strøm (Liberty, Harvey Nicols Urbant og ungt: Oslo City, Arkaden, Grünerløkka Etnisk: Torggata, Grønnland Amerikansk: Sandvika, Strømmen Storsenter Bilig: Nordbyen, Svenskesenter, Grønnland Nabosenter,lokalsenter TØYEN TORG? Hva skal Tøyen Torg være i Oslo By - finn også gjerne et slagord Bidragsytere (arkitekt, urbanist, kreativ, eier) Tøyen for de moderne / urbane pirater Det ligger i lufta Hva skjer A Tøyen Cyber-Lounge / domene / møteplassen WIFI Tøyen Tøyen Hotspot Den virituelle bydelen T.urban.no Virkemidler: Torget som wifi zone Bygninger som skjerm Kombinasjon av kult og teknologi og grønt T-banelitteratur/apps/downloads i forbindelse /forlengelse av bliblioteket Servicefunskjoner i CyberSpace

12 Hva kan Oslo Kommune/bydelen bidra med utover det de allerede gjør i dag for å få Tøyen til å blomstre igjen. Bidragsytere: Gamle Oslo Venstre, leietaker, bydelspolitker, bystyret, kampen, eiergruppe, byantikvaren. Tøyen er aktuelt tema nå. Byrådet utreder Tøyen Munch-alternativet, med utvikling av t- banen og senteret og grave ned Finnmarksgata. Kommunen må ta ansvar for torget (spleising). Få ryddet vekk biltrafikken. Gjøre det omkringliggende området attraktivt, undergangene. Belysning er viktig kommunen må være åpne og velvillige T-banestasjonen må rustes opp, bli åpen og mer innbydende. Vindproblem!!! Ikke glatt underlag Nytt kontra bevaring Kommunens virksomheter biblioteket Konseptutviklingen bør være et av kommunens beste NAV og sporveisbygget Prioritere saken regulering nå er det Tøyens tur! Metadon-utdelingen? Ungdomsklubb? Skolen / skolegården bør denne åpnes opp? Utekino Andre aktuelle tema for Tøyen bydel og Tøyen Torg som har betydning for revitaliseringen vi mottar benkeforslag Treningssenter Skøytebane for småbarn Basseng/plaskedam Fritidsklubb Trekkplaster butikker på hjørnene Gårdeierne må satse langsiktig/villig til å investere Ungdomsverksteder sponset av gårdeierne Kurs for voksne Orientalsk ornamentikk Krydder bazar Årsplan på aktiviteter som er gjenkjennbar Tøyen Torg ikke som alle andre torg Utekino for barnefamilier Årshjulet Tøyen Torg Vinter skøyter, julemarked, grantenning Vår kulturhappening musikkinnslag, litteratur, konserter Sommer: kryddermarked m/matboder Høst: bondens marked

36. årgang Sommer 2013. God sommer. Kampendagene. Spesialnummer: Vi besøker Tøyen

36. årgang Sommer 2013. God sommer. Kampendagene. Spesialnummer: Vi besøker Tøyen 36. årgang Sommer 2013 God sommer Kampendagene Spesialnummer: Vi besøker Tøyen Nyttige navn og nummer: Kampenposten Bøgata 21, 0655 Kampen kampenposten@gmail.com www.kampenposten.no Opplag: 3.500 I redaksjonen:

Detaljer

Delta i revitaliseringen av. bydelen med størst vekst

Delta i revitaliseringen av. bydelen med størst vekst Delta i revitaliseringen av bydelen med størst vekst velkommen til Nye tøyen torg! øyen org skal revitaliseres og gjennoppstå som en attraktiv møteplass, og et yrende kultur- og handelsenter. En gang var

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

amerikanerne! Sentrumssentrene gjenåpner Vi har som mål at Aker Brygge blir Oslos hyggeligste bydel hele året». nr. 2 2014 sommer

amerikanerne! Sentrumssentrene gjenåpner Vi har som mål at Aker Brygge blir Oslos hyggeligste bydel hele året». nr. 2 2014 sommer nr. 2 2014 sommer medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! VisitOSLO: Nå kommer amerikanerne! Reiselivssjef Bente Bratland Holm jubler.

Detaljer

Bydelsløftet. Kroken og Stakkevollan. Forprosjekt januar 2012

Bydelsløftet. Kroken og Stakkevollan. Forprosjekt januar 2012 Bydelsløftet Kroken og Stakkevollan Forprosjekt januar 2012 Forord Forprosjekt «Bydelsløftet» har hatt som oppgave å utforme et Handlingsprogram for stedsutvikling i bydelene Stakkevollan og Kroken i Tromsø

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 04/2014 BUK-sak 04/2014 OKN/HSK/RPH/RFF/UR-sak 01-2014 Dato: 23.01.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2014/107 Saksbeh: Silje Gitlestad/Marianne

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Sandvika i 100. Innhold

Sandvika i 100. Innhold Sandvika i 100 Innhold Innledning... 2 De første 100 dagene... 3 Byarrangement sommeren og høsten 2013... 3 100 samtaler... 3 Næringslivskontakt sommeren og høsten 2013... 4 Faggrupper... 5 Dialog med

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Hva vil vi med Barbubukt?

Hva vil vi med Barbubukt? Hva vil vi med Barbubukt? Publisert fra 25.01.2011 til 18.02.2011 688 respondenter (1 unike) 1. Din alder: BAKGRUNNSSPØRSMÅL: Alternativer Prosent Verdi 1 Under 15 år 2,2 % 15 2 15-19 år 7,0 % 48 3 20-29

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

nr. 8 2012 jul God fairtrade handelsutvikling 6,7 rekordstor julehandel sikkerhet må ta tilbake tryggheten ble brukt på julehandel i oslo 2011

nr. 8 2012 jul God fairtrade handelsutvikling 6,7 rekordstor julehandel sikkerhet må ta tilbake tryggheten ble brukt på julehandel i oslo 2011 medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. nr. 8 2012 jul God fairtrade sikkerhet må ta tilbake tryggheten 6,7 ble brukt på julehandel

Detaljer

37. årgang Sommer 2014. Ensjøbyen. tett, trang og mørk? Kampendagene. Tøyensatsingen: Glede og frustrasjon. God sommer

37. årgang Sommer 2014. Ensjøbyen. tett, trang og mørk? Kampendagene. Tøyensatsingen: Glede og frustrasjon. God sommer 37. årgang Sommer 2014 Ensjøbyen tett, trang og mørk? Tøyensatsingen: Glede og frustrasjon Kampendagene God sommer Nyttige navn og nummer: Kampenposten Bøgata 21, 0655 Kampen kampenposten@gmail.com www.kampenposten.no

Detaljer

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD 03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD LEDER Dette nummeret av Ener n bærer preg av vilje til å skape et godt sted å bo. Tøyen er midt i en prosess av positive tiltak,

Detaljer

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ Gry Mette D. Haugen Kurt Elvegård Berit Berg TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Foto: Thinkstock

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid. - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer

Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid. - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid - Et erfaringshefte fra kommuner og Husbankens regionkontorer Innledning Innhold Innledning Forord ved Svein Hammer, prosjektleder for FoU i Husbanken

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer