ADHD Norge Oslo / Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADHD Norge Oslo / Akershus"

Transkript

1 ADHD Norge Oslo / Akershus Gaustadveien 4 A 0372 Oslo tlf bankgiro org.nr ÅRSMELDING SAMMENDRAG Stikkord for organisasjonens virksomhet i 2007 er: Medlems-/infomøter: Samtalegrupper: Likemannsarbeidet: Foresatteseminar: Familieseminar: Kafétreff: Kvinnetreff: Cafe Nettverk: Barne-/Ungdomstreff: Golf for barn/ungdom: Klatring : Info medlemmer: Info seminar/stands: Info skoler: 4 medlems-/infomøter med foredragsholdere med deltakere. Ansvarlig: Arne Rønning. Er under ny kartlegging. 9 likemenn/kontaktpersoner som har kunnet delta i ett treff og ett seminar. Likemannskoordinator ansvarlig:. Foresatteseminar hos Veidekke for 41 deltakere. Foredrag ved Sølvi Glevoll. Ansvarlig: Snefrid Bergseth. Familieseminar med 15 familier samt 4 ungdomsledere. Ansvarlige: Jannicke Boge og Anne Merete Moe. 11 kafékvelder for medlemmer har vært avholdt med opp til 37 voksne deltakere. Ansvarlige: og Marianne Oftedahl. 5 kvinnetreff med opp til 20 voksne kvinner med AD/HD. Ansvarlig: Elisabeth Solem. Avsluttet prosjekt i Ansvarlig:. 8 aktivitetstreff - klatring, bowling, gokart. Ansvarlige: Unni Sveen, Pål Gisle Andersen og Line Stidahl Stene. En gruppe på 6 jenter og en gruppe på 10 gutter med ukentlig golfaktiviteter på Bogstad Golfklubb. Ansvarlig: Tor Markussen. Ukentlig klatregrupper for ungdommer i Asker og Bærum. Nye tak klatregruppe er et prosjekt som er støttet gjennom Helse og Rehabilitering søkt via Asker kommune, avdeling Aktiv fritid. 4 utgaver av smånytt er sendt ut til medlemmer. Fylkeslagets hjemmesider oppdateres fortløpende. Fagdag Nordstrand bydel, SHdir TaKT for Oslo og for Akershus, Barneuka på Ahus, Verdensdagen for psykisk helse, Østlandsk lærerstevne, Torgdag Rikshospitalet. Ansvarlig:. Informasjonsmøter på 10 skoler og kommuner for lærere/ppt/bup og foresatte med inntil 50 deltakere. Ansvarlige: Jannicke Boge, Janka Holstad og Sølvi Glevoll. Info lærere/lærerstudenter: Foredrag Østlandsk Lærerstevne med ca 110 tilhørere. Info minoritetsspråklige: Lærerseminar med ca 230 deltakere. Ansvarlige: Sølvi Glevoll, Astrid Harboe og Kristin Agustoni. Seminarer for somali-kvinner sammen med PMV (Primærmedisinsk verksted). Ca 80 deltakere med barn. Ansvarlig: Sølvi Glevoll.

2 Internett: Hjemmesidene våre er godt besøkt. Brosjyrer: Bistand: Deltakelse på seminarer: Deltakelse i utvalg: Styremøter: Vi disponerer brosjyrer på norsk, somalisk, urdu, arabisk, tyrkisk og farsi. Bistand ved diverse forespørsler om AD/HD. Vi har deltatt på flere eksterne seminarer om AD/HD og andre temaer. Vi er med i 9 utvalg som brukerrepresentanter. Vi har holdt 10 styremøter og et planleggingsmøte. Økonomi: Årets drift ga et underskudd på kr ,-. Medlemstall: Lokallag: Fylkelaget har medlemmer. Vi har fått mange nye medlemmer, men har samtidig mistet mange. Romerike lokallag lager egen rapport Follo lokallag Asker og Bærum lokallag 2 OM FYLKESLAGET Organisasjonen skiftet navn fra ADHD-foreningen til ADHD Norge på landsmøtet i Tromsø i juni ADHD Norge er bygd opp med et landsstyre av valgte representanter fra fylkeslagene. I landsstyret sitter leder av organisasjonen. Landsstyret støttes av et kontor med 6 ansatte. Under landsstyret er det fylkeslag i hvert fylke vi dekker Oslo og Akershus. I tillegg har vi lokallag på Romerike med egne aktiviteter. Lokallag i Follo og i Asker og Bærum ble etablert i februar Mange av aktivitetene for medlemmene i 2007 ble gjennomført i regi av lokallagene for å avlaste styret i fylkeslaget. Dette slik at styret kan konsentrere seg om de mer overordnede sakene og for å spre aktivitetene. Styret i Oslo og Akershus velges av medlemmene på årsmøtet, som avholdes en gang i året. Styremedlemmene har barn med diagnosen og/eller har diagnosen selv på lik linje med øvrige medlemmer. Fylkeslagets aktiviteter er frivillig innsats dvs. dette er vår fritidssyssel mellom jobb, hjem og familie. Styret takker alle som har bidratt med hjelp og støtte til fylkeslagets og lokallagenes aktiviteter. 3 MEDLEMSAKTIVITETER 3.1 MEDLEMS-/INFOMØTER Det har vært holdt 4 medlems-/infomøter i 2007: Årsmøtet: Medlems-/infomøter: 17. mars: Sandaker vg skole, ved sosionom Knut Johnsen: Når systemet sier NEI! Muligheter og utfordringer 5. juni: Sandaker vg skole, ved overlege/spes.nevrolog Nils Olav Aanonsen: Voksne med AD/HD og diagnostisering/medisinering 28. september: Sandaker vg skole, ved rektor Thomas Kofoed: Hjem/skole 21. november: Sandaker vg skole, ved psykologspesialist Eva Steinbakk, BUP Folloklinikken: Oppdragelse av barn med AD/HD 3.2 SAMTALEGRUPPER Fylkeslaget jobber nå med å få oversikt over alle eksisterende grupper og sette sammen nye grupper. ADHD Norge Oslo / Akershus 2

3 3.3 LIKEMANNSARBEIDET Det var 9 likemenn/kontaktpersoner i fylkeslaget pr Likemennene er tilgjengelige på telefon eller e- post for eksisterende og potensielle medlemmer som trenger å snakke med noen. Det har vært ett likemannstreff med 3 likemenn fra fylkeslaget, og ADHD Norge arrangerte et kurs for likemenn med 5 deltakere fra fylkeslaget. 3.4 FORESATTESEMINAR Foresatteseminar ble holdt 10. oktober i leide lokaler hos Veidekke med 50 påmeldte, men kun 41 fremmøtte. Foredragsholder var Sølvi Glevoll. Hun snakket om hva AD/HD er, årsaker, familiesituasjon, skolefaglige vansker og tilrettelegging i hverdagen, osv. Mange egenopplevde situasjoner ble gitt som eksempler på hvordan det er å ha barn med AD/HD. Delfinansiert av Verdensdagen for psykisk helse. Ansvarlig: Snefrid Bergseth. 3.5 FAMILIESEMINAR Vi arrangerte siste og påbyggende del av familieseminar for 15 av 17 familier (2 familier falt fra av personlige årsaker) på Hurdalsjøen Hotell mars, med bistand fra blant andre 5 ungdomsledere. Psykolog Kjell Leikvik foreleste og hadde praktiske gruppeoppgaver for foreldrene om mestring av familiesituasjonen, mens barna ble aktivisert av ungdomslederne. Dette seminaret ble delfinansiert av Helse og Rehabilitering. 3.6 KAFÉTREFF Vi arrangerte 11 kafékvelder med deltakere i lokalene til Senter for selvhjelp og mestring i Kirkeveien 61 i Oslo. Vi får positive tilbakemeldinger fra de medlemmene som møter opp og deltakerantallet er stigende. Det er gratis, enkel servering på kaféen. 3.7 KVINNETREFF Kvinnetreff har vært holdt 5 ganger med 3 treff i Frognerparken med grilling og 2 treff på Café Onkel Donald i Universitetsgata 26 i Oslo. Det har vært 5 20 deltakere hver gang. 3.8 BARNE-/UNGDOMSTREFF Vi har hatt 8 barne-/ungdomstreff for barn fra 7-15 år: - 3 bowlingtreff med etterfølgende pizza på Veitvet bowling ca 25 barn/ungdommer + noen foresatte. - 3 klatretreff med ca 20 unge, delfinansiert av bydel Ullern. - 2 gokart på Harald Huysman Karting, delfinansiert av bydel Alna. Vi ser og får tilbakemelding om meget fornøyde og greie barn og ungdommer. I tillegg har vi 2 golfgrupper, en for jenter og en for gutter, i samarbeide med Lions og Bogstad Golfklubb. Deltakerne startet med innendørs kurs hver uke og spiller deretter ute på Bogstad golfbane ukentlig i sesongen. Meget positive tilbakemeldinger også fra foresatte og lærere som merker at barn har fått bedre motorikk og økte læreferdigheter samt har bedret sin sosial kompetanse. Vi har også ukentlig klatregruppe for ungdommer i Asker og Bærum i samarbeid med Asker kommune. 3.9 INFO TIL MEDLEMMER Vi har utgitt smånytt 4 ganger. Informasjonsbladet ligger også på hjemmesidene våre. Vi har mange henvendelser på fylkestelefonen og på e-post. I tillegg kommer henvendelser til våre kontaktpersoner/likemenn STUDIETILTAK FUNKSJONSHEMMEDES STUDIEFORBUND Vi har gjennomført studietiltak på styremøtene: DVD Styrmenn uten ratt og Velkommen til ADHDforeningens landsmøte. ADHD Norge Oslo / Akershus 3

4 4 EKSTERNE AKTIVITETER Vi ser at aktiviteter rettet mot omverdenen kan gi positiv effekt og positive ringvirkninger for våre medlemmer. Eksterne aktiviteter krever imidlertid betydelige ressurser, både finansielt og i form av innsats fra organisasjonens tillitsvalgte til planlegging og gjennomføring. ÅPEN INFO/STANDS: - Ahus Barneuka stand 17. april - Verdensdagen for psykisk helse stand 6. og 10.oktober - Østlandsk Lærerstevne, Høgskolen i Oslo stand november - Torgdag Rikshospitalet stand 21. november 4.1 INFO TIL FORENINGER OG ANDRE Vi har hatt innlegg på fagdag om AD/HD i bydel Nordstrand 6. februar, den var godt besøkt. Vi har hatt innlegg på Sosial- og Helsedirektoratets TaKT Opplæringsprogram Tilrettelegging av det kommunale tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier, for Akershus 28. mars og Oslo 10. mai. 4.2 INFO I FENGSLER Vi har hatt oppfølging av flere nåværende og tidligere innsatte med AD/HD samt påvirket til at enkelte innsatte blir utredet for AD/HD og får hjelp og medisinering. Det synes som en stor del av innsatte har udiagnostisert AD/HD og har medisinert seg selv med illegale stoffer. 4.3 INFORMASJON TIL LÆRERE OG LÆRERSTUDENTER Vi gjennomførte informasjonsmøter på 10 skoler/kommuner for lærere, PPT, BUP, foresatte mv. Hensikten var å informere om årsaker til AD/HD, skape forståelse for barnas problemer og gi tips for tilrettelegging i skolen, for å øke barnas utbytte av undervisningen. Tilbakemeldingene er svært gode. De besøkte stedene: Siggerud skole for foresatte, Asker og Bærum kommune, Nordby ungdomsskole, Steinerskolen for lærere, Steinerskolen for foresatte, Lunner skole, Sørumsand skole, Skedsmo kommune, Ullensaker kommune, Nevropsykologistudenter i Oslo. Ansvarlige: Sølvi Glevoll, Jannicke Boge og Janka Holstad. Vi hadde foredrag 21. november på Østlandsk Lærerstevne for lærere/førskolelærere og andre som jobber med barn og ungdom med AD/HD. Det var godt besøk på foredraget og stor trafikk på standen. Foredragsholder var Sølvi Glevoll. Vi hadde lærerseminar 27. april på Thon Hotel Opera, Oslo. Primært for lærere/barnehagepersonell med elever med minoritetsbakgrunn. Men dette seminaret passet for alle. Det var ca 230 deltakere. Delfinansiert av Helse og Rehabilitering. Ansvarlig: Astrid Harboe. Andre del ble gjennomført 25. september på Tøyen for minoritetsspråklige/tospråklige lærere, samt spesiallærere og PPT til barn med minoritetsspråklig bakgrunn, det var 42 påmeldte. Ansvarlig: Sølvi Glevoll. INFO TIL MINORITETSSPRÅKLIGE Infoseminar om: Urolige og ukonsentrerte barn for foresatte til barn med minoritetsbakgrunn ADHD Norge Oslo / Akershus gjennomførte seminar for foresatte samt barn i samarbeide med Primærmedisinsk Verksted (PMV) på Tøyen. Seminaret ble gjennomført i PMVs lokaler. ADHD Norge Oslo / Akershus 4

5 Prosjektet har vært meget vellykket, da oppslutningen var god og tilbakemeldingene fra deltakerne samt fra ansatte hos PMV var meget positive! Deltakerne har vært mest kvinnelige foresatte, men også noen menn samt enkelte tospråklige lærere. Det var 86 voksne og mange barn. Sølvi Glevoll som er mor til 2 barn med AD/HD snakket om sorgreaksjonen ved å få et litt annerledes barn, kjennetegn ved barn med og årsaker til AD/HD, tilrettelegging i hjem og skole, søskenutfordringer, hvordan mestre familiesituasjonen og samliv med barn med spesielle behov, medisinering og kosthold, mulige hjelpetiltak/hjelpemidler og også gleden ved å ha et annerledes og spennende barn og hvilken ressurs barnet pga sin annerledeshet kan være. Det var autorisert tolk som oversatte løpende, og informasjonen ble formidlet som små historier, da de fleste ikke kunne lese og skrive, slik at det ikke kunne brukes lysark som støttemateriell. Mange hadde med seg barna sine, slik at det var leiet inn somali-aktivitører/-barnepassere som tok seg av barna mens foreldrene var opptatt. Barna tegnet og malte, la puslespill og ble lest for av personer fra deres språkgruppe. Mange av kvinnene deltok også i forberedelsene til møtet, både med planlegging og med å lage mat som ble servert før selve seminaret startet. Dette bidro til at de ble litt kjent og tryggere på hverandre, og at de turte stille spørsmål underveis. Det var en svært aktiv forsamling og mange spørsmål fra forsamlingen. Det ble utdelt evalueringsskjemaer med tegning av ansiktsuttrykk (negativt, nøytralt eller smileansikt) for graden av fornøydhet, da mange av deltakerne ikke var lese- og skrivekyndige. Det var også anledning til å gi muntlig tilbakemeldinger enten til foreleser eller til lederne fra det minoritetsspråklige miljøet som formidlet beskjeden videre. Alle tilbakemeldingene var positive både mht. innholdet på seminaret og fremstillingsevnen, og det ble opplevd som lærerikt fordi foredragsholder selv var mor og kunne bruke personlige erfaringer. Deltakerne mente også at det var veldig viktig at en mor åpent kunne snakke om situasjonen og utfordringene i hverdagen, da det er forbundet med skam å ha et annerledes barn i det somaliske miljøet, og psykiske lidelser er noe man fortier. De mente også at seminaret bidro til at det ble noe lettere for dem å akseptere at de kunne ha vansker med sine barn, og at det å tilrettelegge for barnet og familien ikke var negativt, men en naturlig konsekvens av å ha et barn med spesielle behov. Det kom også flere tilbakemeldinger om at åpenheten hadde bidratt til å fjerne noe av deres skyldfølelse ved ikke å strekke til som foreldre, og at det kanskje ikke var det faktum at de hadde flyttet til et nytt land som skapte vansker, men at man hadde fått et barn som krevde mer enn andre barn. Det ble utarbeidet informasjonsmateriell på somalisk som ble delt ut og også lagt ut som informasjon hos PMV, som besøkes av svært mange kvinner med minoritetsbakgrunn. ADHD Norge Oslo / Akershus har et sterkt ønske om å kunne videreføre dette prosjektet. Vi opplever at vi har brutt en barriere ved at det kom så mange fra det minoritetsspråklige miljøet. Gjennom deltakelse i brukergrupper ved LMS (Lærings- og Mestringssenteret ved Aker og Ullevål sykehus) ser vi at oppslutningen på våre seminarer har vært langt høyere enn for andre diagnoser enten fordi behovet er større enn for andre grupper, eller fordi vi har involvert ressurspersoner fra miljøet og tilrettelagt for og gjennomført seminarene i samarbeid med brukerne akkurat slik de har ønsket det. Flere av deltakerne ga etter at de har fordøyd budskapet sterkt uttrykk for at de ønsket en oppfølging i form av et nytt seminar, hvor de ønsket å ta med venner som de visste slet med samme ting, men som hadde vegret seg for å møte opp pga skamfølelsen de hadde ved å ha et barn som var annerledes. ADHD Norge Oslo / Akershus 5

6 4.4 INTERNETTSIDER Vi har mange oppslag på hjemmesidene. 4.5 DELTAKELSE PÅ SEMINARER Seminar om AD/HD, Autisme og Asperger syndrom. Åsen VO Dialogkonferanse Brukerrådet Helse Øst, Hamar Astrid Harboe Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene Line Stidahl Stene Dialogkonferanse Verdensdagen for psykisk helse Oslo Akershus Line Stidahl Stene Likemannsseminar, Gardermoen Janka Holstad Elisabeth Solem Rigmor Solberg Line Stidahl Stene ADHD-seminar, Landsmøtet i Tromsø + fylkeslederkonferansen Snefrid Bergseth Kristin Nordli FFO Akershus lederkonferanse Line Stidahl Stene Anita Oppi 4.6 DELTAKELSE I UTVALG FFO Oslo FFO Akershus vararepr. til styret FFO Skedsmo Rådet for funksjonshemmede i Skedsmo kommune brukerrepr. Rådet for funksjonshemmede i Lørenskog kommune brukerrepr. Funksjonshemmedes Studieforbund vararepr. til styret LMS Barn Ullevål sykehus brukerrepr. NKLMS Aker sykehus familieprosjektet brukerrepr. Musikk i Fengsel og Frihet referansegruppe Dysleksiforbundet prosjektgruppe H&R Fra LSD til ABC Unni Sveen Line Stidahl Stene Line Stidahl Stene Line Stidahl Stene Marit Arnesen 4.7 FYLKESTELEFONEN Vår fylkestelefon besvares av fylkesstyremedlemmene på omgang, og vi har mange henvendelser daglig fra hele landet fra medlemmer, nyutredede voksne, skoler, barnehager, media og andre. 5 ADMINISTRASJON 5.1 STYREMØTER Vi har avholdt 10 styremøter og ett planleggingsmøte. Hovedsaker har vært planlegging av medlemsmøter, seminarer og andre arrangementer for medlemmene, samt øvrig drift av fylkeslaget. 5.2 ØKONOMI Fylkeslagets aktiviteter avhenger sterkt av tilgjengelig finansiering. Hoveddelen av finansieringen mottas fra eksterne kilder, basert på søknader som sendes inn året før aktivitetene skal gjennomføres. Vi sendte over 50 søknader, noe som er et betydelig arbeide. En rekke av disse søknadene ble innvilget i I etterkant må det leveres regnskap og andre rapporter for hvert prosjekt som mottar ekstern finansiering. Vi har fått midler fra Helse og Rehabilitering til et prosjekt for minoritetsspråklige og til foresatteseminar. Disse midlene går over 2 år. I tillegg har vi fått midler til Nye Tak: klatregruppe i Asker og Bærum, men disse midlene går via Asker kommune, avdeling Aktiv fritid. I tillegg har vi fått penger fra Akershus fylkeskommune og kommuner i Akershus samt Oslo kommune og bydeler i Oslo. ADHD Norge Oslo / Akershus 6

7 Det er ofte usikkerhet rundt den eksterne finansieringen. For 2007 har vi mottatt tilsagn om midler fra Helse og Rehabilitering til 4 prosjekter familieseminar, seminar for minoritetsspråklige foresatte, Nye tak klatregruppe i Asker og Bærum sammen med Asker kommune, avdeling Aktiv fritid, og informasjon til undervisningspersonell. I tillegg har vi fått midler sammen med Lions og Mental Helse Norge til Golf mentalterapi øremerket til bruk i Romeriksområdet på Hvam videregående skole. Disse inntektene suppleres av deltakeravgifter og medlemskontingenten. Fylkeslaget får 35 % av medlemskontingenten til ADHD Norge. Regnskapet for 2007 er gjort opp med et underskudd på kr ,-. Egenkapitalen per er gått ned til kr ,-. Styret håpet å kunne spare penger til porto og utsendelser, da ADHD Norge sentralt hadde kjøpt inn nytt medlemssystem, men på grunn av dårlig tilbakemeldinger ved eventuelt skifte av e-postadresser lar det seg ikke gjøre i sin helhet. Dette ville spart styret for arbeid. ADHD Norge ønsker tilbakemeldinger, slik at de kan registrere medlemmenes e-postadresser. Disse vil da bli gjort tilgjengelig for fylkeslaget. Organisasjonens økonomi er bedre enn noen gang. Vi skulle gjerne fortsatt med høyt aktivitetsnivå så lenge vi har midler, men vi mangler frivillige ressurser til dette. Styret trenger bistand fra flere frivillige. De fleste i styret har selv barn med diagnose i tillegg til full jobb og har ikke kapasitet til mer. Dette var hovedgrunnen til etableringen av lokallag i Follo og i Asker og Bærum i februar 2007, i tillegg til lokallaget på Romerike. Lokallagene avlaster styret, slik at det blir mulig å gjennomføre flere aktiviteter. 5.3 MEDLEMSUTVIKLING Medlemstall pr TOTALT Herav 916 i Oslo og i Akershus Medlemstallet ved årsskiftet 2005/2006 var Altså en nedgang på 154 medlemmer. Vi får mange nye medlemmer hvert år, men flere av medlemmene betaler ikke kontingenten. De blir da strøket som medlemmer. I tillegg er det mange som flytter uten å oppgi ny adresse. Vi forsøker også å spore opp de medlemmene som har flyttet i de tilfellene vi får post i retur. Vi finner dessverre ikke alle. Husk å melde adresseendring til ADHD Norge ved flytting. Medlemsantallet er svært viktig, da dette gir grunnlag for tildelinger fra kommunene og andre. 5.4 TILLITSVERV Fylkeslaget har i 2007 hatt følgende tillitsvalgte: Styret: Spesielle tillitsverv: Leder Snefrid Bergseth FFO Akershus: Astrid Harboe til 1.07., deretter Line Stidahl Stene Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer Arne Rønning Kristin Nordli Astrid Harboe til Kristin Agustoni Unni Sveen Pål Andersen FFO Oslo: FS: Ullevål LMS Barn: Samtalegrupper: Frivill. eksterne informanter: Unni Sveen Kristin Nordli/Kristin Erikssen/ Arne Rønning Sølvi Glevoll/Anne Merete Moe/ Jannicke Boge/Janka Holstad Likemannskoordinator: Ansv. kafétreff: Snefrid Bergseth/ Ansv. medlemsmøter: Frivillig ansv. minoritetsspråklige: Arne Rønning Sølvi Glevoll ADHD Norge Oslo / Akershus 7

8 I tillegg har vi hatt flere faste hjelpere: Ingjerd Rønning smånytt Elisabeth Solem kvinnegruppe Anne Merete Moe ansvarlig for hjemmesidene Marianne Oftedahl kafétreff Kasserer og regnskapsansvarlig: Revisor: Valgkomité: Kristin Nordli Marianne Sandlie Anne Merete Moe, Knut Boge, Line Stidahl Stene 5.5 LOKALLAG ROMERIKE LOKALLAG Romerike lokallag utarbeider egen årsrapport. FOLLO LOKALLAG Stiftelsesmøte for Follo lokallag ble holdt 19. februar og medlemsmøte med suppleringsvalg 12. desember. Styret består av leder Jannicke Boge, nestleder Anette Hazeland og styremedlem Anne Marie Dominguez. Follo lokallag har hatt følgende aktiviteter: Bowlingtreff på Metro Bowling Ski Det har vært arrangert bowling for medlemmer i aldersgruppen 7-16 år ved Metro Bowling på Ski en gang i måneden (ikke juni og juli). Vi har hatt 4 fulle baner hver gang, 2 serier, med pizza og brus etterpå i eget rom. Det har vært med 4 frivillige voksne/foresatte til å bistå ungene hver gang. Antall deltakere har ligget mellom personer. Ungdomsklubb Det har vært gjennomført ungdomsklubb 5 ganger i løpet av 2007 med musikk, spill og sosial omgang med andre. Klubben ligger på Nordby i Ås kommune. Aldersgruppen har vært fra år. Deltakerantallet er økende, fra 6 til 14 deltakere. Til begge disse aktivitetene blir det brukt godkjente og utdannede ungdomsledere og støttekontakter. Foreldrekafé Ski Det har blitt gjennomført 3 foreldrekaféer og ett medlemsmøte/-kafé på Kiwanishuset i Ski. Deltakerantallet er økende, fra 2 til 9 deltakere. Foreldre treffer andre i samme situasjon og utveksler erfaringer eller knytter nettverk. Etter responsen å dømme er behovet stort for en slik kafé. ASKER OG BÆRUM LOKALLAG Stiftelsesmøte for Asker og Bærum lokallag ble holdt i Sandvika 28. februar. Styret består av leder Hilde Sandberg og styremedlemmene Cathrine Lie og Catherine Aalhus. Asker og Bærum lokallag har hatt følgende aktiviteter: Hoppeloppeland Østerås 11 barn m/foresatte deltok. Enkel, gratis servering for både barn og voksne. 5 Foreldre-/voksentreff Sandvika Kafétreffene for voksne har blitt arrangert i Bærum kommunes lokaler i Løkkeåsveien 2, Sandvika. Lokalene har vi fått låne gratis av kommunen, og aktivitetene har foregått samtidig som kommunen har arrangert sin Klubb for barn/unge med AD/HD. Fremmøte av voksne har variert fra 1-9 personer. Det har blitt servert gratis kaffe/te, frukt, kjeks/småkaker og hjemmebakte kaker. ADHD Norge Oslo / Akershus 8

9 Arrangementene har vært annonsert i Stå På, Lokalavisen på Nett, og i Klubbens info-skriv om Bærum kommunes aktiviteter for barn/unge med AD/HD. Invitasjon til Hoppeloppeland og første kafétreff ble også sendt ut pr post til alle organisasjonens hovedmedlemmer i Asker og Bærum. Påminnelser har blitt sendt ut pr e-post til de medlemmene som har oppgitt sin e-postadresse. ADHD Norge Oslo / Akershus 9

10 ADHD Norge Oslo / Akershus 10

11 ADHD Norge Oslo / Akershus 11

12 Plan og budsjett for INNLEDNING Fylkeslaget er avhengig av ekstern finansiering for gjennomføring av mange prosjekter. Aktivitetene planlegges gjerne ett år i forveien, og tilskuddene kan komme mange måneder etter at året er begynt. Planer må forandres eller skrinlegges, basert på mottatte bevilgninger. Vi søker midler fra flere offentlige instanser, med varierende hell. Vi har fått overført et prosjekt fra 2007, Fra skam til ressurs, med penger fra H&R som ikke er sluttført, og vi har et annet prosjekt, Praktisk pedagogikk, som går videre i Fylkeslaget arbeider kontinuerlig med å sikre tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre de ulike tiltakene. Vi har alle barn med diagnosen, og de fleste av oss er i full jobb. Vi ser at det er vanskelig å få frivillige til å stille opp. Vi har derfor et forslag om å ansette en fylkessekretær for å hjelpe styret med arbeid som søknadsskriving og kassererfunksjon. Vi vil derfor gjerne ansette en person i % stilling. Dette skal det søkes midler til. 2 BUDSJETT 2.1 ØKONOMI I 2008 vil Romerike lokallag ta seg av sitt eget regnskap. Follo og Asker og Bærum står fortsatt under fylkeslaget. Det vil påvirke ved gi fylkeslaget noe færre inntekter og kostnader i For 2008 har vi mottatt tilsagn på følgende tilskudd, men har håp om å få mer. Vi vil søke kommuner og bydeler. Vi har hittil fått tilsagn fra Helse og Rehabilitering om kr ,-, og vi har gjenværende midler fra to prosjekter fra 2007 på ,-. Fra Lions har vi fått tilsagn på ,-. ADHD Norge Oslo / Akershus 12

13 2.2 BUDSJETT FOR 2008 Nedenfor vises hovedtallene i budsjettet for FORSLAG 1. BUDSJETT MED FYLKESSEKRETÆR MED STYREHONORAR Budsjett Regnskap Inntekter Medlemsinntekter , ,- Deltakeravgifter , ,- Tilskudd , ,- Andre inntekter 0,- Ekstraord. inntekter 0,- SUM Inntekter , ,- Utgifter Lønn fylkessekretær ,- Styrehonorar ,- Lønn / honorar , ,- Leie av lokaler , ,- Datautstyr , ,- Rekvisita, kopiering , ,- Møteutgifter , ,- Telefon, porto mv , ,- Annet , ,- SUM Utgifter , ,- FORSLAG 2. BUDSJETT MED FYLKESSEKRETÆR UTEN STYREHONORAR Budsjett Regnskap Inntekter Medlemsinntekter , ,- Deltakeravgifter , ,- Tilskudd , ,- Andre inntekter 0,- Ekstraord. inntekter 0,- SUM Inntekter , ,- 1 Medlemsinntektene er 35 % av totalt innbetalt medlemskontingent til ADHD Norge. 2 Planlagte egenandeler ifm fagseminar for lærere og foresatteseminar. 3 Se egen oversikt foran budsjettoppstillingen. 4 Møteutgifter omfatter i hovedsak leie av lokaler, hotellutgifter mm ifm medlemsarrangementer og fagseminar. ADHD Norge Oslo / Akershus 13

14 Utgifter: Lønn Fylkessekretær ,- Lønn/honorar , ,- Leie av lokaler , ,- Datautstyr , ,- Rekvisita, kopiering , ,- Møteutgifter ,-, ,- Telefon, porto mv , ,- Annet , ,- SUM Utgifter , ,- FORSLAG 3. BUDSJETT UTEN FYLKESSEKRETÆR UTEN STYREHONORAR Budsjett Regnskap Inntekter Medlemsinntekter ,- Deltakeravgifter ,- Tilskudd ,- Andre inntekter 0,- Ekstraord. inntekter 0,- SUM Inntekter , ,- Utgifter Lønn/honorar , ,- Leie av lokaler , ,- Datautstyr , ,- Rekvisita, kopiering , ,- Møteutgifter , ,- Telefon, porto mv , ,- Annet , ,- SUM Utgifter , ,- FORSLAG 4. BUDSJETT UTEN FYLKESSEKRETÆR MED STYREHONORAR Budsjett Regnskap Inntekter Medlemsinntekter , ,- Deltakeravgifter , ,- Tilskudd , ,- Andre inntekter 0,- Ekstraord. inntekter 0,- SUM Inntekter , ,- Utgifter Styrehonorar , ,- Leie av lokaler , ,- Datautstyr , ,- Rekvisita, kopiering , ,- Møteutgifter , ,- Telefon, porto mv , Annet , ,- SUM Utgifter , ,- ADHD Norge Oslo / Akershus 14

OBS Ny adresse: Gaustadveien 4 A, 0372 Oslo. Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

OBS Ny adresse: Gaustadveien 4 A, 0372 Oslo. Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no smånytt Fra ADHD Norge, Oslo og Akershus fylkeslag September 2007 OBS Ny adresse: Gaustadveien 4 A, 0372 Oslo. Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no Medlemsmøte

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Evaluering av familierettede læringstilbud til minoritetsspråklige familier

Evaluering av familierettede læringstilbud til minoritetsspråklige familier SINTEF A9408 RAPPORT Evaluering av familierettede læringstilbud til minoritetsspråklige familier Sissel Steihaug SINTEF Helse Januar 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdraget...3 2 Bakgrunn...3 2.1 Innvandring...3

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Årsmøte 2013. Foreningens mål:

Årsmøte 2013. Foreningens mål: Årsmøte 2013 Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av:

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av: FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system Sluttrapport Rapporten er skrevet av: Prosjektleder Mette Jørgensen, Avd. for forebyggende helsearbeid Desember 2003 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer