ADHD Norge Oslo / Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADHD Norge Oslo / Akershus"

Transkript

1 ADHD Norge Oslo / Akershus Gaustadveien 4 A 0372 Oslo tlf bankgiro org.nr ÅRSMELDING SAMMENDRAG Stikkord for organisasjonens virksomhet i 2007 er: Medlems-/infomøter: Samtalegrupper: Likemannsarbeidet: Foresatteseminar: Familieseminar: Kafétreff: Kvinnetreff: Cafe Nettverk: Barne-/Ungdomstreff: Golf for barn/ungdom: Klatring : Info medlemmer: Info seminar/stands: Info skoler: 4 medlems-/infomøter med foredragsholdere med deltakere. Ansvarlig: Arne Rønning. Er under ny kartlegging. 9 likemenn/kontaktpersoner som har kunnet delta i ett treff og ett seminar. Likemannskoordinator ansvarlig:. Foresatteseminar hos Veidekke for 41 deltakere. Foredrag ved Sølvi Glevoll. Ansvarlig: Snefrid Bergseth. Familieseminar med 15 familier samt 4 ungdomsledere. Ansvarlige: Jannicke Boge og Anne Merete Moe. 11 kafékvelder for medlemmer har vært avholdt med opp til 37 voksne deltakere. Ansvarlige: og Marianne Oftedahl. 5 kvinnetreff med opp til 20 voksne kvinner med AD/HD. Ansvarlig: Elisabeth Solem. Avsluttet prosjekt i Ansvarlig:. 8 aktivitetstreff - klatring, bowling, gokart. Ansvarlige: Unni Sveen, Pål Gisle Andersen og Line Stidahl Stene. En gruppe på 6 jenter og en gruppe på 10 gutter med ukentlig golfaktiviteter på Bogstad Golfklubb. Ansvarlig: Tor Markussen. Ukentlig klatregrupper for ungdommer i Asker og Bærum. Nye tak klatregruppe er et prosjekt som er støttet gjennom Helse og Rehabilitering søkt via Asker kommune, avdeling Aktiv fritid. 4 utgaver av smånytt er sendt ut til medlemmer. Fylkeslagets hjemmesider oppdateres fortløpende. Fagdag Nordstrand bydel, SHdir TaKT for Oslo og for Akershus, Barneuka på Ahus, Verdensdagen for psykisk helse, Østlandsk lærerstevne, Torgdag Rikshospitalet. Ansvarlig:. Informasjonsmøter på 10 skoler og kommuner for lærere/ppt/bup og foresatte med inntil 50 deltakere. Ansvarlige: Jannicke Boge, Janka Holstad og Sølvi Glevoll. Info lærere/lærerstudenter: Foredrag Østlandsk Lærerstevne med ca 110 tilhørere. Info minoritetsspråklige: Lærerseminar med ca 230 deltakere. Ansvarlige: Sølvi Glevoll, Astrid Harboe og Kristin Agustoni. Seminarer for somali-kvinner sammen med PMV (Primærmedisinsk verksted). Ca 80 deltakere med barn. Ansvarlig: Sølvi Glevoll.

2 Internett: Hjemmesidene våre er godt besøkt. Brosjyrer: Bistand: Deltakelse på seminarer: Deltakelse i utvalg: Styremøter: Vi disponerer brosjyrer på norsk, somalisk, urdu, arabisk, tyrkisk og farsi. Bistand ved diverse forespørsler om AD/HD. Vi har deltatt på flere eksterne seminarer om AD/HD og andre temaer. Vi er med i 9 utvalg som brukerrepresentanter. Vi har holdt 10 styremøter og et planleggingsmøte. Økonomi: Årets drift ga et underskudd på kr ,-. Medlemstall: Lokallag: Fylkelaget har medlemmer. Vi har fått mange nye medlemmer, men har samtidig mistet mange. Romerike lokallag lager egen rapport Follo lokallag Asker og Bærum lokallag 2 OM FYLKESLAGET Organisasjonen skiftet navn fra ADHD-foreningen til ADHD Norge på landsmøtet i Tromsø i juni ADHD Norge er bygd opp med et landsstyre av valgte representanter fra fylkeslagene. I landsstyret sitter leder av organisasjonen. Landsstyret støttes av et kontor med 6 ansatte. Under landsstyret er det fylkeslag i hvert fylke vi dekker Oslo og Akershus. I tillegg har vi lokallag på Romerike med egne aktiviteter. Lokallag i Follo og i Asker og Bærum ble etablert i februar Mange av aktivitetene for medlemmene i 2007 ble gjennomført i regi av lokallagene for å avlaste styret i fylkeslaget. Dette slik at styret kan konsentrere seg om de mer overordnede sakene og for å spre aktivitetene. Styret i Oslo og Akershus velges av medlemmene på årsmøtet, som avholdes en gang i året. Styremedlemmene har barn med diagnosen og/eller har diagnosen selv på lik linje med øvrige medlemmer. Fylkeslagets aktiviteter er frivillig innsats dvs. dette er vår fritidssyssel mellom jobb, hjem og familie. Styret takker alle som har bidratt med hjelp og støtte til fylkeslagets og lokallagenes aktiviteter. 3 MEDLEMSAKTIVITETER 3.1 MEDLEMS-/INFOMØTER Det har vært holdt 4 medlems-/infomøter i 2007: Årsmøtet: Medlems-/infomøter: 17. mars: Sandaker vg skole, ved sosionom Knut Johnsen: Når systemet sier NEI! Muligheter og utfordringer 5. juni: Sandaker vg skole, ved overlege/spes.nevrolog Nils Olav Aanonsen: Voksne med AD/HD og diagnostisering/medisinering 28. september: Sandaker vg skole, ved rektor Thomas Kofoed: Hjem/skole 21. november: Sandaker vg skole, ved psykologspesialist Eva Steinbakk, BUP Folloklinikken: Oppdragelse av barn med AD/HD 3.2 SAMTALEGRUPPER Fylkeslaget jobber nå med å få oversikt over alle eksisterende grupper og sette sammen nye grupper. ADHD Norge Oslo / Akershus 2

3 3.3 LIKEMANNSARBEIDET Det var 9 likemenn/kontaktpersoner i fylkeslaget pr Likemennene er tilgjengelige på telefon eller e- post for eksisterende og potensielle medlemmer som trenger å snakke med noen. Det har vært ett likemannstreff med 3 likemenn fra fylkeslaget, og ADHD Norge arrangerte et kurs for likemenn med 5 deltakere fra fylkeslaget. 3.4 FORESATTESEMINAR Foresatteseminar ble holdt 10. oktober i leide lokaler hos Veidekke med 50 påmeldte, men kun 41 fremmøtte. Foredragsholder var Sølvi Glevoll. Hun snakket om hva AD/HD er, årsaker, familiesituasjon, skolefaglige vansker og tilrettelegging i hverdagen, osv. Mange egenopplevde situasjoner ble gitt som eksempler på hvordan det er å ha barn med AD/HD. Delfinansiert av Verdensdagen for psykisk helse. Ansvarlig: Snefrid Bergseth. 3.5 FAMILIESEMINAR Vi arrangerte siste og påbyggende del av familieseminar for 15 av 17 familier (2 familier falt fra av personlige årsaker) på Hurdalsjøen Hotell mars, med bistand fra blant andre 5 ungdomsledere. Psykolog Kjell Leikvik foreleste og hadde praktiske gruppeoppgaver for foreldrene om mestring av familiesituasjonen, mens barna ble aktivisert av ungdomslederne. Dette seminaret ble delfinansiert av Helse og Rehabilitering. 3.6 KAFÉTREFF Vi arrangerte 11 kafékvelder med deltakere i lokalene til Senter for selvhjelp og mestring i Kirkeveien 61 i Oslo. Vi får positive tilbakemeldinger fra de medlemmene som møter opp og deltakerantallet er stigende. Det er gratis, enkel servering på kaféen. 3.7 KVINNETREFF Kvinnetreff har vært holdt 5 ganger med 3 treff i Frognerparken med grilling og 2 treff på Café Onkel Donald i Universitetsgata 26 i Oslo. Det har vært 5 20 deltakere hver gang. 3.8 BARNE-/UNGDOMSTREFF Vi har hatt 8 barne-/ungdomstreff for barn fra 7-15 år: - 3 bowlingtreff med etterfølgende pizza på Veitvet bowling ca 25 barn/ungdommer + noen foresatte. - 3 klatretreff med ca 20 unge, delfinansiert av bydel Ullern. - 2 gokart på Harald Huysman Karting, delfinansiert av bydel Alna. Vi ser og får tilbakemelding om meget fornøyde og greie barn og ungdommer. I tillegg har vi 2 golfgrupper, en for jenter og en for gutter, i samarbeide med Lions og Bogstad Golfklubb. Deltakerne startet med innendørs kurs hver uke og spiller deretter ute på Bogstad golfbane ukentlig i sesongen. Meget positive tilbakemeldinger også fra foresatte og lærere som merker at barn har fått bedre motorikk og økte læreferdigheter samt har bedret sin sosial kompetanse. Vi har også ukentlig klatregruppe for ungdommer i Asker og Bærum i samarbeid med Asker kommune. 3.9 INFO TIL MEDLEMMER Vi har utgitt smånytt 4 ganger. Informasjonsbladet ligger også på hjemmesidene våre. Vi har mange henvendelser på fylkestelefonen og på e-post. I tillegg kommer henvendelser til våre kontaktpersoner/likemenn STUDIETILTAK FUNKSJONSHEMMEDES STUDIEFORBUND Vi har gjennomført studietiltak på styremøtene: DVD Styrmenn uten ratt og Velkommen til ADHDforeningens landsmøte. ADHD Norge Oslo / Akershus 3

4 4 EKSTERNE AKTIVITETER Vi ser at aktiviteter rettet mot omverdenen kan gi positiv effekt og positive ringvirkninger for våre medlemmer. Eksterne aktiviteter krever imidlertid betydelige ressurser, både finansielt og i form av innsats fra organisasjonens tillitsvalgte til planlegging og gjennomføring. ÅPEN INFO/STANDS: - Ahus Barneuka stand 17. april - Verdensdagen for psykisk helse stand 6. og 10.oktober - Østlandsk Lærerstevne, Høgskolen i Oslo stand november - Torgdag Rikshospitalet stand 21. november 4.1 INFO TIL FORENINGER OG ANDRE Vi har hatt innlegg på fagdag om AD/HD i bydel Nordstrand 6. februar, den var godt besøkt. Vi har hatt innlegg på Sosial- og Helsedirektoratets TaKT Opplæringsprogram Tilrettelegging av det kommunale tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier, for Akershus 28. mars og Oslo 10. mai. 4.2 INFO I FENGSLER Vi har hatt oppfølging av flere nåværende og tidligere innsatte med AD/HD samt påvirket til at enkelte innsatte blir utredet for AD/HD og får hjelp og medisinering. Det synes som en stor del av innsatte har udiagnostisert AD/HD og har medisinert seg selv med illegale stoffer. 4.3 INFORMASJON TIL LÆRERE OG LÆRERSTUDENTER Vi gjennomførte informasjonsmøter på 10 skoler/kommuner for lærere, PPT, BUP, foresatte mv. Hensikten var å informere om årsaker til AD/HD, skape forståelse for barnas problemer og gi tips for tilrettelegging i skolen, for å øke barnas utbytte av undervisningen. Tilbakemeldingene er svært gode. De besøkte stedene: Siggerud skole for foresatte, Asker og Bærum kommune, Nordby ungdomsskole, Steinerskolen for lærere, Steinerskolen for foresatte, Lunner skole, Sørumsand skole, Skedsmo kommune, Ullensaker kommune, Nevropsykologistudenter i Oslo. Ansvarlige: Sølvi Glevoll, Jannicke Boge og Janka Holstad. Vi hadde foredrag 21. november på Østlandsk Lærerstevne for lærere/førskolelærere og andre som jobber med barn og ungdom med AD/HD. Det var godt besøk på foredraget og stor trafikk på standen. Foredragsholder var Sølvi Glevoll. Vi hadde lærerseminar 27. april på Thon Hotel Opera, Oslo. Primært for lærere/barnehagepersonell med elever med minoritetsbakgrunn. Men dette seminaret passet for alle. Det var ca 230 deltakere. Delfinansiert av Helse og Rehabilitering. Ansvarlig: Astrid Harboe. Andre del ble gjennomført 25. september på Tøyen for minoritetsspråklige/tospråklige lærere, samt spesiallærere og PPT til barn med minoritetsspråklig bakgrunn, det var 42 påmeldte. Ansvarlig: Sølvi Glevoll. INFO TIL MINORITETSSPRÅKLIGE Infoseminar om: Urolige og ukonsentrerte barn for foresatte til barn med minoritetsbakgrunn ADHD Norge Oslo / Akershus gjennomførte seminar for foresatte samt barn i samarbeide med Primærmedisinsk Verksted (PMV) på Tøyen. Seminaret ble gjennomført i PMVs lokaler. ADHD Norge Oslo / Akershus 4

5 Prosjektet har vært meget vellykket, da oppslutningen var god og tilbakemeldingene fra deltakerne samt fra ansatte hos PMV var meget positive! Deltakerne har vært mest kvinnelige foresatte, men også noen menn samt enkelte tospråklige lærere. Det var 86 voksne og mange barn. Sølvi Glevoll som er mor til 2 barn med AD/HD snakket om sorgreaksjonen ved å få et litt annerledes barn, kjennetegn ved barn med og årsaker til AD/HD, tilrettelegging i hjem og skole, søskenutfordringer, hvordan mestre familiesituasjonen og samliv med barn med spesielle behov, medisinering og kosthold, mulige hjelpetiltak/hjelpemidler og også gleden ved å ha et annerledes og spennende barn og hvilken ressurs barnet pga sin annerledeshet kan være. Det var autorisert tolk som oversatte løpende, og informasjonen ble formidlet som små historier, da de fleste ikke kunne lese og skrive, slik at det ikke kunne brukes lysark som støttemateriell. Mange hadde med seg barna sine, slik at det var leiet inn somali-aktivitører/-barnepassere som tok seg av barna mens foreldrene var opptatt. Barna tegnet og malte, la puslespill og ble lest for av personer fra deres språkgruppe. Mange av kvinnene deltok også i forberedelsene til møtet, både med planlegging og med å lage mat som ble servert før selve seminaret startet. Dette bidro til at de ble litt kjent og tryggere på hverandre, og at de turte stille spørsmål underveis. Det var en svært aktiv forsamling og mange spørsmål fra forsamlingen. Det ble utdelt evalueringsskjemaer med tegning av ansiktsuttrykk (negativt, nøytralt eller smileansikt) for graden av fornøydhet, da mange av deltakerne ikke var lese- og skrivekyndige. Det var også anledning til å gi muntlig tilbakemeldinger enten til foreleser eller til lederne fra det minoritetsspråklige miljøet som formidlet beskjeden videre. Alle tilbakemeldingene var positive både mht. innholdet på seminaret og fremstillingsevnen, og det ble opplevd som lærerikt fordi foredragsholder selv var mor og kunne bruke personlige erfaringer. Deltakerne mente også at det var veldig viktig at en mor åpent kunne snakke om situasjonen og utfordringene i hverdagen, da det er forbundet med skam å ha et annerledes barn i det somaliske miljøet, og psykiske lidelser er noe man fortier. De mente også at seminaret bidro til at det ble noe lettere for dem å akseptere at de kunne ha vansker med sine barn, og at det å tilrettelegge for barnet og familien ikke var negativt, men en naturlig konsekvens av å ha et barn med spesielle behov. Det kom også flere tilbakemeldinger om at åpenheten hadde bidratt til å fjerne noe av deres skyldfølelse ved ikke å strekke til som foreldre, og at det kanskje ikke var det faktum at de hadde flyttet til et nytt land som skapte vansker, men at man hadde fått et barn som krevde mer enn andre barn. Det ble utarbeidet informasjonsmateriell på somalisk som ble delt ut og også lagt ut som informasjon hos PMV, som besøkes av svært mange kvinner med minoritetsbakgrunn. ADHD Norge Oslo / Akershus har et sterkt ønske om å kunne videreføre dette prosjektet. Vi opplever at vi har brutt en barriere ved at det kom så mange fra det minoritetsspråklige miljøet. Gjennom deltakelse i brukergrupper ved LMS (Lærings- og Mestringssenteret ved Aker og Ullevål sykehus) ser vi at oppslutningen på våre seminarer har vært langt høyere enn for andre diagnoser enten fordi behovet er større enn for andre grupper, eller fordi vi har involvert ressurspersoner fra miljøet og tilrettelagt for og gjennomført seminarene i samarbeid med brukerne akkurat slik de har ønsket det. Flere av deltakerne ga etter at de har fordøyd budskapet sterkt uttrykk for at de ønsket en oppfølging i form av et nytt seminar, hvor de ønsket å ta med venner som de visste slet med samme ting, men som hadde vegret seg for å møte opp pga skamfølelsen de hadde ved å ha et barn som var annerledes. ADHD Norge Oslo / Akershus 5

6 4.4 INTERNETTSIDER Vi har mange oppslag på hjemmesidene. 4.5 DELTAKELSE PÅ SEMINARER Seminar om AD/HD, Autisme og Asperger syndrom. Åsen VO Dialogkonferanse Brukerrådet Helse Øst, Hamar Astrid Harboe Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene Line Stidahl Stene Dialogkonferanse Verdensdagen for psykisk helse Oslo Akershus Line Stidahl Stene Likemannsseminar, Gardermoen Janka Holstad Elisabeth Solem Rigmor Solberg Line Stidahl Stene ADHD-seminar, Landsmøtet i Tromsø + fylkeslederkonferansen Snefrid Bergseth Kristin Nordli FFO Akershus lederkonferanse Line Stidahl Stene Anita Oppi 4.6 DELTAKELSE I UTVALG FFO Oslo FFO Akershus vararepr. til styret FFO Skedsmo Rådet for funksjonshemmede i Skedsmo kommune brukerrepr. Rådet for funksjonshemmede i Lørenskog kommune brukerrepr. Funksjonshemmedes Studieforbund vararepr. til styret LMS Barn Ullevål sykehus brukerrepr. NKLMS Aker sykehus familieprosjektet brukerrepr. Musikk i Fengsel og Frihet referansegruppe Dysleksiforbundet prosjektgruppe H&R Fra LSD til ABC Unni Sveen Line Stidahl Stene Line Stidahl Stene Line Stidahl Stene Marit Arnesen 4.7 FYLKESTELEFONEN Vår fylkestelefon besvares av fylkesstyremedlemmene på omgang, og vi har mange henvendelser daglig fra hele landet fra medlemmer, nyutredede voksne, skoler, barnehager, media og andre. 5 ADMINISTRASJON 5.1 STYREMØTER Vi har avholdt 10 styremøter og ett planleggingsmøte. Hovedsaker har vært planlegging av medlemsmøter, seminarer og andre arrangementer for medlemmene, samt øvrig drift av fylkeslaget. 5.2 ØKONOMI Fylkeslagets aktiviteter avhenger sterkt av tilgjengelig finansiering. Hoveddelen av finansieringen mottas fra eksterne kilder, basert på søknader som sendes inn året før aktivitetene skal gjennomføres. Vi sendte over 50 søknader, noe som er et betydelig arbeide. En rekke av disse søknadene ble innvilget i I etterkant må det leveres regnskap og andre rapporter for hvert prosjekt som mottar ekstern finansiering. Vi har fått midler fra Helse og Rehabilitering til et prosjekt for minoritetsspråklige og til foresatteseminar. Disse midlene går over 2 år. I tillegg har vi fått midler til Nye Tak: klatregruppe i Asker og Bærum, men disse midlene går via Asker kommune, avdeling Aktiv fritid. I tillegg har vi fått penger fra Akershus fylkeskommune og kommuner i Akershus samt Oslo kommune og bydeler i Oslo. ADHD Norge Oslo / Akershus 6

7 Det er ofte usikkerhet rundt den eksterne finansieringen. For 2007 har vi mottatt tilsagn om midler fra Helse og Rehabilitering til 4 prosjekter familieseminar, seminar for minoritetsspråklige foresatte, Nye tak klatregruppe i Asker og Bærum sammen med Asker kommune, avdeling Aktiv fritid, og informasjon til undervisningspersonell. I tillegg har vi fått midler sammen med Lions og Mental Helse Norge til Golf mentalterapi øremerket til bruk i Romeriksområdet på Hvam videregående skole. Disse inntektene suppleres av deltakeravgifter og medlemskontingenten. Fylkeslaget får 35 % av medlemskontingenten til ADHD Norge. Regnskapet for 2007 er gjort opp med et underskudd på kr ,-. Egenkapitalen per er gått ned til kr ,-. Styret håpet å kunne spare penger til porto og utsendelser, da ADHD Norge sentralt hadde kjøpt inn nytt medlemssystem, men på grunn av dårlig tilbakemeldinger ved eventuelt skifte av e-postadresser lar det seg ikke gjøre i sin helhet. Dette ville spart styret for arbeid. ADHD Norge ønsker tilbakemeldinger, slik at de kan registrere medlemmenes e-postadresser. Disse vil da bli gjort tilgjengelig for fylkeslaget. Organisasjonens økonomi er bedre enn noen gang. Vi skulle gjerne fortsatt med høyt aktivitetsnivå så lenge vi har midler, men vi mangler frivillige ressurser til dette. Styret trenger bistand fra flere frivillige. De fleste i styret har selv barn med diagnose i tillegg til full jobb og har ikke kapasitet til mer. Dette var hovedgrunnen til etableringen av lokallag i Follo og i Asker og Bærum i februar 2007, i tillegg til lokallaget på Romerike. Lokallagene avlaster styret, slik at det blir mulig å gjennomføre flere aktiviteter. 5.3 MEDLEMSUTVIKLING Medlemstall pr TOTALT Herav 916 i Oslo og i Akershus Medlemstallet ved årsskiftet 2005/2006 var Altså en nedgang på 154 medlemmer. Vi får mange nye medlemmer hvert år, men flere av medlemmene betaler ikke kontingenten. De blir da strøket som medlemmer. I tillegg er det mange som flytter uten å oppgi ny adresse. Vi forsøker også å spore opp de medlemmene som har flyttet i de tilfellene vi får post i retur. Vi finner dessverre ikke alle. Husk å melde adresseendring til ADHD Norge ved flytting. Medlemsantallet er svært viktig, da dette gir grunnlag for tildelinger fra kommunene og andre. 5.4 TILLITSVERV Fylkeslaget har i 2007 hatt følgende tillitsvalgte: Styret: Spesielle tillitsverv: Leder Snefrid Bergseth FFO Akershus: Astrid Harboe til 1.07., deretter Line Stidahl Stene Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer Arne Rønning Kristin Nordli Astrid Harboe til Kristin Agustoni Unni Sveen Pål Andersen FFO Oslo: FS: Ullevål LMS Barn: Samtalegrupper: Frivill. eksterne informanter: Unni Sveen Kristin Nordli/Kristin Erikssen/ Arne Rønning Sølvi Glevoll/Anne Merete Moe/ Jannicke Boge/Janka Holstad Likemannskoordinator: Ansv. kafétreff: Snefrid Bergseth/ Ansv. medlemsmøter: Frivillig ansv. minoritetsspråklige: Arne Rønning Sølvi Glevoll ADHD Norge Oslo / Akershus 7

8 I tillegg har vi hatt flere faste hjelpere: Ingjerd Rønning smånytt Elisabeth Solem kvinnegruppe Anne Merete Moe ansvarlig for hjemmesidene Marianne Oftedahl kafétreff Kasserer og regnskapsansvarlig: Revisor: Valgkomité: Kristin Nordli Marianne Sandlie Anne Merete Moe, Knut Boge, Line Stidahl Stene 5.5 LOKALLAG ROMERIKE LOKALLAG Romerike lokallag utarbeider egen årsrapport. FOLLO LOKALLAG Stiftelsesmøte for Follo lokallag ble holdt 19. februar og medlemsmøte med suppleringsvalg 12. desember. Styret består av leder Jannicke Boge, nestleder Anette Hazeland og styremedlem Anne Marie Dominguez. Follo lokallag har hatt følgende aktiviteter: Bowlingtreff på Metro Bowling Ski Det har vært arrangert bowling for medlemmer i aldersgruppen 7-16 år ved Metro Bowling på Ski en gang i måneden (ikke juni og juli). Vi har hatt 4 fulle baner hver gang, 2 serier, med pizza og brus etterpå i eget rom. Det har vært med 4 frivillige voksne/foresatte til å bistå ungene hver gang. Antall deltakere har ligget mellom personer. Ungdomsklubb Det har vært gjennomført ungdomsklubb 5 ganger i løpet av 2007 med musikk, spill og sosial omgang med andre. Klubben ligger på Nordby i Ås kommune. Aldersgruppen har vært fra år. Deltakerantallet er økende, fra 6 til 14 deltakere. Til begge disse aktivitetene blir det brukt godkjente og utdannede ungdomsledere og støttekontakter. Foreldrekafé Ski Det har blitt gjennomført 3 foreldrekaféer og ett medlemsmøte/-kafé på Kiwanishuset i Ski. Deltakerantallet er økende, fra 2 til 9 deltakere. Foreldre treffer andre i samme situasjon og utveksler erfaringer eller knytter nettverk. Etter responsen å dømme er behovet stort for en slik kafé. ASKER OG BÆRUM LOKALLAG Stiftelsesmøte for Asker og Bærum lokallag ble holdt i Sandvika 28. februar. Styret består av leder Hilde Sandberg og styremedlemmene Cathrine Lie og Catherine Aalhus. Asker og Bærum lokallag har hatt følgende aktiviteter: Hoppeloppeland Østerås 11 barn m/foresatte deltok. Enkel, gratis servering for både barn og voksne. 5 Foreldre-/voksentreff Sandvika Kafétreffene for voksne har blitt arrangert i Bærum kommunes lokaler i Løkkeåsveien 2, Sandvika. Lokalene har vi fått låne gratis av kommunen, og aktivitetene har foregått samtidig som kommunen har arrangert sin Klubb for barn/unge med AD/HD. Fremmøte av voksne har variert fra 1-9 personer. Det har blitt servert gratis kaffe/te, frukt, kjeks/småkaker og hjemmebakte kaker. ADHD Norge Oslo / Akershus 8

9 Arrangementene har vært annonsert i Stå På, Lokalavisen på Nett, og i Klubbens info-skriv om Bærum kommunes aktiviteter for barn/unge med AD/HD. Invitasjon til Hoppeloppeland og første kafétreff ble også sendt ut pr post til alle organisasjonens hovedmedlemmer i Asker og Bærum. Påminnelser har blitt sendt ut pr e-post til de medlemmene som har oppgitt sin e-postadresse. ADHD Norge Oslo / Akershus 9

10 ADHD Norge Oslo / Akershus 10

11 ADHD Norge Oslo / Akershus 11

12 Plan og budsjett for INNLEDNING Fylkeslaget er avhengig av ekstern finansiering for gjennomføring av mange prosjekter. Aktivitetene planlegges gjerne ett år i forveien, og tilskuddene kan komme mange måneder etter at året er begynt. Planer må forandres eller skrinlegges, basert på mottatte bevilgninger. Vi søker midler fra flere offentlige instanser, med varierende hell. Vi har fått overført et prosjekt fra 2007, Fra skam til ressurs, med penger fra H&R som ikke er sluttført, og vi har et annet prosjekt, Praktisk pedagogikk, som går videre i Fylkeslaget arbeider kontinuerlig med å sikre tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre de ulike tiltakene. Vi har alle barn med diagnosen, og de fleste av oss er i full jobb. Vi ser at det er vanskelig å få frivillige til å stille opp. Vi har derfor et forslag om å ansette en fylkessekretær for å hjelpe styret med arbeid som søknadsskriving og kassererfunksjon. Vi vil derfor gjerne ansette en person i % stilling. Dette skal det søkes midler til. 2 BUDSJETT 2.1 ØKONOMI I 2008 vil Romerike lokallag ta seg av sitt eget regnskap. Follo og Asker og Bærum står fortsatt under fylkeslaget. Det vil påvirke ved gi fylkeslaget noe færre inntekter og kostnader i For 2008 har vi mottatt tilsagn på følgende tilskudd, men har håp om å få mer. Vi vil søke kommuner og bydeler. Vi har hittil fått tilsagn fra Helse og Rehabilitering om kr ,-, og vi har gjenværende midler fra to prosjekter fra 2007 på ,-. Fra Lions har vi fått tilsagn på ,-. ADHD Norge Oslo / Akershus 12

13 2.2 BUDSJETT FOR 2008 Nedenfor vises hovedtallene i budsjettet for FORSLAG 1. BUDSJETT MED FYLKESSEKRETÆR MED STYREHONORAR Budsjett Regnskap Inntekter Medlemsinntekter , ,- Deltakeravgifter , ,- Tilskudd , ,- Andre inntekter 0,- Ekstraord. inntekter 0,- SUM Inntekter , ,- Utgifter Lønn fylkessekretær ,- Styrehonorar ,- Lønn / honorar , ,- Leie av lokaler , ,- Datautstyr , ,- Rekvisita, kopiering , ,- Møteutgifter , ,- Telefon, porto mv , ,- Annet , ,- SUM Utgifter , ,- FORSLAG 2. BUDSJETT MED FYLKESSEKRETÆR UTEN STYREHONORAR Budsjett Regnskap Inntekter Medlemsinntekter , ,- Deltakeravgifter , ,- Tilskudd , ,- Andre inntekter 0,- Ekstraord. inntekter 0,- SUM Inntekter , ,- 1 Medlemsinntektene er 35 % av totalt innbetalt medlemskontingent til ADHD Norge. 2 Planlagte egenandeler ifm fagseminar for lærere og foresatteseminar. 3 Se egen oversikt foran budsjettoppstillingen. 4 Møteutgifter omfatter i hovedsak leie av lokaler, hotellutgifter mm ifm medlemsarrangementer og fagseminar. ADHD Norge Oslo / Akershus 13

14 Utgifter: Lønn Fylkessekretær ,- Lønn/honorar , ,- Leie av lokaler , ,- Datautstyr , ,- Rekvisita, kopiering , ,- Møteutgifter ,-, ,- Telefon, porto mv , ,- Annet , ,- SUM Utgifter , ,- FORSLAG 3. BUDSJETT UTEN FYLKESSEKRETÆR UTEN STYREHONORAR Budsjett Regnskap Inntekter Medlemsinntekter ,- Deltakeravgifter ,- Tilskudd ,- Andre inntekter 0,- Ekstraord. inntekter 0,- SUM Inntekter , ,- Utgifter Lønn/honorar , ,- Leie av lokaler , ,- Datautstyr , ,- Rekvisita, kopiering , ,- Møteutgifter , ,- Telefon, porto mv , ,- Annet , ,- SUM Utgifter , ,- FORSLAG 4. BUDSJETT UTEN FYLKESSEKRETÆR MED STYREHONORAR Budsjett Regnskap Inntekter Medlemsinntekter , ,- Deltakeravgifter , ,- Tilskudd , ,- Andre inntekter 0,- Ekstraord. inntekter 0,- SUM Inntekter , ,- Utgifter Styrehonorar , ,- Leie av lokaler , ,- Datautstyr , ,- Rekvisita, kopiering , ,- Møteutgifter , ,- Telefon, porto mv , Annet , ,- SUM Utgifter , ,- ADHD Norge Oslo / Akershus 14

OBS Ny adresse: Gaustadveien 4 A, 0372 Oslo. Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

OBS Ny adresse: Gaustadveien 4 A, 0372 Oslo. Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no smånytt Fra ADHD Norge, Oslo og Akershus fylkeslag September 2007 OBS Ny adresse: Gaustadveien 4 A, 0372 Oslo. Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no Medlemsmøte

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Nr 2 Juni - 2010. Samtalegruppe, Nordstrand og Østensjø lokallag 27. mai Bostøtte Selvhjelp Facebook Kvinnetreff 29. juni Foredrag

Nr 2 Juni - 2010. Samtalegruppe, Nordstrand og Østensjø lokallag 27. mai Bostøtte Selvhjelp Facebook Kvinnetreff 29. juni Foredrag Nr 2 Juni - 2010 Temakveld 25. mai Grasrotandelen Kafétreff 25. august Medlemsmøte 8. september Familieutflukt 25. august Parkurs 12.-14. november Påmeldingsfrist: 30. mai! Samtalegruppe, Nordstrand og

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsmøte i Nes Revmatikerforening februar

Årsmøte i Nes Revmatikerforening februar Årsmøte i Nes Revmatikerforening 2017 15.februar Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent 3. Valg av protokollfører 4. Valg av tellekorps 5. Valg av delegater til å undertegne protokollen

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Aust-Agder. Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder på Kroverten Hisøy

Aust-Agder. Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder på Kroverten Hisøy Aust-Agder Velkommen til årsmøte i Mental Helse Aust-Agder 08.03.2017 på Kroverten Hisøy Årsberetning for Mental Helse Aust Agder 2016 Fylkesstyret 2016/17 har bestått av: Funksjon: Navn: Sted På valg:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2010/3/0067 Prosjektnavn:

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar!

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! (AKERSHUS-) FLEKKEN Nr 1 2016 Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! Fylkeslagets leder: Kjære alle medlemmer i Akershus fylke Det har

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/3/02222 Prosjektnavn: Sammen på Sappen Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Pilotsykehussamling Førde 13. Oktober 2010 1 Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste Likeverdige helsetjenester for en Mål: flerkulturell

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0204 Prosjektnavn: Svøm for bedre pust Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01/0448 Prosjektnavn: Ut på ski- Polar Bear -klubben slår til Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole.

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole. TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for ungdommer med to hjem. Disse ungdommene har ikke nødvendigvis større problemer enn andre, men vi vet at noen har det vanskelig

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE1 DOKNR R.

KVÆFJORD KOMMUNE1 DOKNR R. KVÆFJORD KOMMUNE1 ADHD Norge Troms Bratta 2, 16 HARS 2012 9325 BARDUFOSS Mob.nr.: 980 27 822 DOKNR R. E-post: Bratta2@hotmail. Konto nr. 4787 07 03755 Organisasjonsnr.: 990 564 639 ADHD Norge Bardufoss

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet! 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

ADHD Norge Buskerud inviterer til

ADHD Norge Buskerud inviterer til ADHD Norge Buskerud inviterer til Årsmøte 13.mars 2015 Kl: 13:00 14:00 Rom 6508 6.etasje Papirbredden, Grønland 58, 3045 Drammen 1 Årsmøte 13.mars 2015 Sakspapirene blir delt ut på årsmøtet, og vil også

Detaljer

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a Mental Helse Side 1 av 6 styremøte 1.3.16-1a Sted: Fjordgata 19 Dato: 1.3.2016 Innkaller: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-18.30 Innkalt: Janne K S Lauve, Britt Inger Johansen, Ingvild M. Kvisle, Jan

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014.

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014. 4. Torbjørn Holter ble valgt til referent. 2. Innkallingen ble godkjent. 3. Ola Pramm ble valgt til møteleder. 1. Ola Pramm ønsket velkommen til de 20 som hadde møtt opp. Referat fra årsmøtet 12. februar

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter Sluttrapport: Lokale forandringsagenter (Illustrasjonsfoto fra www.morguefile.com) Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2009/1/0421 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Lokale forandringsagenter

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer