Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert Oppvaskmaskin

2 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil. Ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen. Endringer Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling. Gyldighetsområde Produktfamilien (modellnummeret) tilsvarer de første sifrene på typeskiltet. Denne brukerveiledningen gjelder for: Modell Type Produktfamilie Målesystem Adora 55 SL GS 55SLdi SMS 55 Adora 55 SL GS 55SLVi SMS 55 Adora 55 SL GS 55SLGdi / SMS 55 Adora 55 SL GS 55SLGVi / SMS 55 Adora 60 SL GS 60SLdi EURO 60 Adora 60 SL GS 60SLVi EURO 60 Adora 60 SL GS 60SLGdi / EURO 60 Adora 60 SL GS 60SLGVi / EURO 60 Adora 60 SLWP GS 60SLWPdi EURO 60 Adora 60 SLWP GS 60SLWPVi EURO 60 Modellavvik er nevnt i teksten. V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger Brukte symboler Generelle sikkerhetshenvisninger Henvisninger for bruk Kassering 11 3 Maskinen din Beskrivelse av maskinen Maskinoppbygging Betjenings- og displayelementer Programoversikt Programmer Tilleggsfunksjoner Brukerinnstillinger Tilpasse brukerinnstillinger Språk Kontrast Lydsignal Oppvaskmiddel «Alt i 1» Barnesikring Glansmiddeldosering Vannhardhet Varmtvannstilkobling Temperaturenhet Lagringsvarighet tank Automatisk døråpning Innvendig belysning Varmepumpe * Fabrikkinnstillinger Skylling Forberede maskinen Tips om vasking Laste servisekurvene Lastetips bestikkskuff * Lastetips overkurv Lastetips underkurv Fyll på vaskemiddel Velge program

4 6.9 Velge eco-programmet Velge tilleggsfunksjon Lagre tilleggsfunksjon Startutsettelse Avbryt et program Avbryte programmet før tiden Programslutt Betjening ved aktiv barnesikring Pleie og vedlikehold Innvendig rengjøring Utvendig rengjøring Rengjør silsystemet Rengjør dysearmene Fyll på regenereringssalt Fyll med glansmiddel Rengjør filtersilen Tømme lagertanken Utbedre feil selv Dette gjør du når Strømbrudd Tilbehør og reservedeler Tekniske data Oversikt Produktdatablatt Forbruksverdier Merknader for testinstitutter Støymåling Stikkordregister Merknader Service & kundestøtte 75 4

5 1 Sikkerhetshenvisninger 1.1 Brukte symboler Kjennetegner alle instrukser som er viktige for sikkerheten. Hvis disse ikke overholdes, kan det føre til personskader, skader på apparatet eller på installasjonen! Informasjoner og henvisninger som må tas hensyn til. Informasjon om kassering Informasjon om bruksanvisningen Markerer arbeidstrinn som må utføres i rekkefølge. Beskriver apparatets reaksjon på arbeidstrinnet. Markerer en opplisting. 5

6 1 Sikkerhetshenvisninger 1.2 Generelle sikkerhetshenvisninger Ta først apparatet i bruk etter at du har lest bruksanvisningen. Disse apparatene kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de holdes under tilsyn eller har blitt opplært i sikker bruk av apparatet og forstår de farene som oppstår derav. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn. Hvis et apparat ikke er utstyrt med en strømledning og et støpsel eller andre midler til frakobling fra nettet, som for hver pol har en kontaktåpningsbredde som tilsvarer betingelsene i overspenningskategori III for fullstendig separering, skal en skilleinnretning monteres i den faste elektriske installasjonen etter oppføringsbestemmelsene. Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. 6

7 1 Sikkerhetshenvisninger 1.3 Enhetspesifikke sikkerhetshenvisninger Maskinen er kun egnet til vasking av husholdningsservise og bestikk med vann og vanlig oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner. Bruk maskinen kun i husholdningen og til oppgitt bruk. Det tas intet ansvar for eventuelle skader som oppstår på grunn av feil drift eller betjening. Barn under 3 år må holdes unna, dersom de ikke er under konstant oppsikt. Bruk aldri en damprengjører. Maskiner med lufteåpning i husbunnen må ikke bli tilstoppet av vegg-til-vegg-tepper. La maskindøren bare stå åpen i låsestilling. Det er fare for snubling og klemming når døren på maskinen er åpen! Ikke sett deg eller støtt deg på maskindøren og ikke sett fra deg ting på den åpne døren. OBS: Kniver og andre bruksgjenstander med skarpe spisser må legges vannrett i kurven eller med spissen ned. OBS: Ikke la kniver, gafler eller andre spisse gjenstander falle inn eller stikke inn i åpningen på dørlåsen. Det må ikke komme rengjøringsmiddel inn i åpningen på dørlåsen. Dette kan føre til at dørlåsen blir ødelagt. 7

8 1 Sikkerhetshenvisninger 1.4 Henvisninger for bruk Før den første oppstarten Maskinen må kun monteres og kobles til strømnettet i samsvar med den separate installasjonsveiledningen. Få en installatør med konsesjon eller en autorisert elektriker til å utføre det nødvendige arbeidet. Maskinen kontrolleres med vann før leveringen. Derfor kan det være vannrester i maskinen. Korrekt bruk Reparasjoner, endringer eller manipulering av eller i maskinen, spesielt på strømførende deler, må kun utføres av produsenten, dennes kundeservice eller personer med lignende kvalifikasjoner. Feil utførte reparasjoner kan føre til alvorlige ulykker, skader på maskinen og innretningen samt driftsfeil. Ta hensyn til henvisningene i kapittel «Reparasjonsservice» ved feil på maskinen eller dersom en reparasjon må utføres. Ta kontakt med kundeservicen vår ved behov. Det må kun brukes original-reservedeler. Ta godt vare på bruksanvisningen, slik at du alltid kan slå opp ved behov. Ved barn i husholdningen Vannet i maskinen er ikke egnet til drikkevann. Dersom det er igjen rester av vaskemiddelet i maskinen er det fare for kjemiske brannskader! Hold barn unna maskinen når den er åpen. Til bruk Bruk mulighetene for barnesikring. Hvis maskinen har synlige skader, må du ikke ta den i bruk. Ta kontakt med vår kundeservice. Hvis du oppdager en funksjonsfeil på maskinen, skal den kobles fra strømnettet. Forsikre deg om at det ikke er noen fremmedlegemer eller husdyr i maskinen før du lukker døren og starter et program. Fremmedlegemer, som spiker eller binders, kan skade maskinkomponenter eller serviset. 8

9 1 Sikkerhetshenvisninger Bruk kun vaskemiddel, glansmiddel og regenereringssalt der produsenten skriver i bruksanvisningen at de kan brukes i oppvaskmaskiner. Ta nøye hensyn til de tilhørende bruksanvisningene. Vask aldri uten eller med for lite vaskemiddel, fare for skader! Ikke bruk håndoppvaskmiddel da disse genererer mye skum og fører til funksjonsfeil. Etter oppfylling av saltbeholderen, velg programmet uten servise. Fyll aldri vaskemiddel i beholderne for glansmiddel eller regenereringssalt. Skulle dette likevel skje må maskinen ikke settes i drift, da dette fører til kostbare skader. Ring kundeservice. Sett aldri maskinen i drift uten silsystemet. Bruk kun myke materialer når du rengjør under silsystemet. Bruk aldri metallgjenstander til dette. Forsiktig, fare for forbrenning! Vask ikke gjenstander som er tilsmusset med brannfarlige eller korrosive løsemidler, farge, voks, kjemikalier (syre, base) eller jernspon, eller som kan avgi fiber. Unngå at døren til maskinen åpnes unødig mens den er i drift. Servise og vann kan være varmt, fare for forbrenning! På grunn av dampen som kommer ut kan kombinasjonsdekkplater av tre bli skadet. Brilleglass kan dugge til og påvirke sikten din. Forsiktig, fare for skader! Ikke støtt deg på deler på maskinen, fare for ulykker! Hold husdyr unna maskinen. Forsiktig, livsfare! Emballasjedeler, f.eks. folie og isopor, kan være farlig for barn. Fare for kvelning! Hold emballasjematerialet vekk fra barn. 9

10 1 Sikkerhetshenvisninger Unngå skader på enheten Steng vannkranen hvis du skal være borte over lengre tid. Obs: For å opprettholde maskinbeskyttelsen (f.eks. vernet mot oversvømmelse) må maskinen alltid være tilkoblet strømmen. Når Automatisk døråpning / Ikke lukk døren! vises i displayet, skal ikke døren stenges. Ellers blir døråpneren skadet. Hvis etterfyllingsvisningen også når det brukes lyser, må det fylles på regenereringssalt, -vaskemidler. Maskinen skal kun transporteres i stående stilling! Enhver annen transportstilling fører til skade på maskinen! Når den bæres uten rystelser kan enheten vippes maks. 90 til den venstre siden (fronten). Front Front Front Bakside Front, satt på hodet Side 10

11 2 Kassering Emballasje Emballasjematerialet (kartong, plastfolie PE og isopor EPS) er merket og skal om mulig leveres til resirkulering og kasseres på en miljøvennlig måte. Avinstallering Kople apparatet fra strømnettet. Ved fastmontert apparat skal dette gjøres av en autorisert elektriker! Sikkerhet For å unngå ulykker på grunn av feil bruk, spesielt av barn som leker, skal apparatet gjøres ubrukelig. Dra ut kontaktene eller få tilkoplingen demontert av en elektriker. Kutt til slutt nettkabelen på apparatet. Fjern dørlåsen eller gjør den ubrukelig. Kassering Det gamle apparatet er ikke verdiløst avfall. Med fagmessig kassering vil råstoffene bli resirkulert. Symbolet er avbildet på apparatets typeskilt. Det gjør oppmerksom på at kassering i vanlig husholdningsavfall ikke er tillatt. Kasseringen må foretas i henhold til lokale bestemmelser for avfallshåndtering. Ta kontakt med ansvarlig myndighet i din kommuneadministrasjon, med det lokale gjenvinningsanlegget for husholdningsavfall eller med forhandleren du kjøpte apparatet av for å få mer informasjon om behandling, utnyttelse og resirkulering av produktet. Henvisning varmepumpe Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen inneholder R134a). 11

12 3 Maskinen din 3.1 Beskrivelse av maskinen Kapasitet 12 hhv. 13 internasjonale kuverter (SMS 55, bestikkskuff) * 13 hhv. 14 internasjonale kuverter (EURO 60, bestikkskuff) * 10 programmer «Automatisk» «Fondue/Raclette» «Hverdag kort» «Hygiene» «Sprint» «Forskylling» «Glass» «Maskinhygiene» «Intensiv» «Eco-program» Tilleggsfunksjoner «Energisparing» «Dellasting» «SteamFinish» «Startutsettelse» Språkvalg Oppvaskmiddel «Alt i 1» Barnesikring Lydsignal Innvendig LED-belysning Function Light * (på Adora SL helintegrert) Klartekstdisplay Varmtvannstilkobling Automatisk bløtgjøring av vannet med kalksensor Vannhardhetsregulering Automatisk glansmiddeldosering Smussensor Varmepumpe * * modellavhengig 12

13 3 Maskinen din 3.2 Maskinoppbygging Vario-bestikkhylle * 2 Dysearm 3 Bestikkurv 4 Bestikkurv * 5 Glansmiddelbeholder 6 Betjenings- og displayelementer 7 Kort bruksanvisning 8 Oppvaskmiddelbeholder 9 Saltbeholder 10 Silsystem 11 Bestikkskuff * 12 Function Light * 13 Klartekstdisplay på glassdisplay * * modellavhengig 11 13

14 3 Maskinen din 3.3 Betjenings- og displayelementer Programknapper Programvalg Eco-program Programslutt Tilleggsfunksjoner (knapper) Energisparing SteamFinish Dellasting Startutsettelse Programsymboler Automatisk Hverdag kort Sprint Glass Intensiv Fondue/Raclette Hygiene Forvask Tilleggsfunksjoner/henvisninger (symboler) Energisparing Oppvaskmiddel «Alt i 1» SteamFinish Dellasting Etterfyllingsvisning, glansmiddel Etterfyllingsvisning, salt 14

15 3 Maskinen din Display (klartekstvisning) Under programvalg og programforløp står det forskjellig informasjon i displayet: Programnavn med varighet/temperatur Programstatus og resterende tid Tilleggsfunksjoner Startutsettelse Barnesikring Henvisning- og feilmeldinger Lydsignal Når et program er avsluttet og ved feil høres et lydsignal. Function Light * lyser mens programmet er i gang blinker i løpet av ettertørkingsfasen * modellavhengig 15

16 4 Programoversikt 4.1 Programmer Automatisk Optimalt rengjøringsresultat med minimalt forbruk av energi og vann. Ved enhver grad av smuss, med unntak av fastbrent, sterkt inntørket smuss. Hverdag kort Kortprogram for normalt tilsmusset hverdagsservise. Rengjøring med høyere spyletrykk. Sprint Kortprogram for lett skittent servise, f.eks. aperitiff- eller kaffeservise. I innstillingen «Alt i 1» økes programtiden med 10 minutter. Ikke egnet for tabletter som løser seg opp langsomt. Glass Skåneprogram for glass. Intensiv Sterkt tilsmusset servise, spesielt for rester med mye stivelse (potetmos, ris...). 16

17 4 Programoversikt Fondue / Raclette Høyere grad av tilsmussing, spesielt sterkt fastbrente rester (fondueog racletteservise, gratengformer...). Bruk kun fonduegryter som er egnet for oppvaskmaskiner. Rengjøringsresultatet kan forbedres ved at man fyller rengjøringsmiddel i forvaskrommet. Hygiene Servise med høyere krav til hygiene (babyflasker, skjærebrett...) kan vaskes med høyere temperatur. Rengjør silsystemet før programstart. Grundig rengjøring av maskinen og avløpet. Forvask Hindrer at smusset tørker inn dersom et program først begynner senere. + Maskinhygiene Maskinen skylles hygienisk, særlig lagertanken. Før programstart må silsystemet rengjøres, og oppvaskmiddel tilsettes i beholderne. Eco-program Det mest effektive programmet når det gjelder vann- og energiforbruk for normalt skittent servise (deklarasjonsprogram). 17

18 4 Programoversikt 4.2 Tilleggsfunksjoner Energisparing Reduserer vasketemperaturen ved rengjøring med 5 C. Det spares ca. 10 % energi og glassene skånes. På apparater med varmepumpe varmes det opp til en bestemt oppvasktemperatur kun med varmepumpen, energiforbruket reduseres helhetlig sett med inntil 30 %, programvarigheten blir forlenget. SteamFinish Under glansskylling kjører en aktiv dampfase. Det oppstår damp på serviset og gir et optimalt, glinsende tørkeresultat. Programtiden økes med ca. 15 minutter. Dellasting Ved delbelastning tilpasses programmet til mindre belastning. Vannmengden reduseres betraktelig, det spares mellom 1 og 6 l vann. Med tilleggsfunksjonen «Delbelastning» forkortes programmet med opp til 30 minutter. Startutsettelse Med startutsettelse kan man kjøre maskinen i timene med minst aktivitet (f.eks. med lavtariff for strøm). Innstillingsområdet er på mellom 30 minutter og 24 timer. Den sist angitte varigheten av startutsettelsen vises som forslag. 18

19 5 Brukerinnstillinger 5.1 Tilpasse brukerinnstillinger Brukerinnstillingene kan endres når det ikke er noe program i gang. Fremgangsmåten er lik for alle innstillinger. Endre brukerinnstillinger Trykk og hold inne (ca. 5 sekunder) til følgende vises i displayet: Brukerinnstillinger Trykk på knappen til den ønskede innstillingen vises i displayet. Trykk på knappen for å endre. Innstillingen lagres. Gå ut av brukerinnstillinger Trykk på knappen til displayet viser: Innstillinger lagret Hvis ingen av knappene trykkes innen ca. 15 sekunder, lagres brukerinnstillingene og displayet slukker. 19

20 5 Brukerinnstillinger Mulige innstillinger Den følgende grafikken gir en oversikt over de mulige brukerinnstillingene. Hold knappen inne i 5 sekunder. Brukerinnstillinger Språk TYSK Velge ønsket språk Kontrast Lydsignal Alt i 1 HØY AV Kontrast kan stilles inn i 7 trinn Av Stille ** Høy Av ** På Barnesikring AV Glansmiddel AUTOMATISK Enhet for vannhardhet fh Vannhardhet AUTOMATISK Varmtvann NEI Temperaturenhet C Av ** På Automatisk ** Av fh ** dh Automatisk ** 13 grader stilles inn ( fh) 13 grader kan stilles inn ( dh) Nei ** Ja Uten oppvarming C ** F Lagringsvarighet tank 36t Av 12t, 24t, 36t ** Automatisk døråpning JA Nei Ja ** Innvendig belysning 10 min Av 1,2,5,10 **,20 min Varmepumpe * PÅ Av På ** Fabrikkinnstillinger NEI Nei ** Ja * modellavhengig ** fabrikkinnstilling 20

21 5 Brukerinnstillinger 5.2 Språk Språket i displayet kan endres. Language ENGLISH Endre språk (se side 19) Tilbakestille språk Hold inne knappene og i 10 sekunder mens maskinen er slått av. Brukerinnstillingene åpnes og i displayet står språkinnstillingen på et forhåndsdefinert språk. Trykk på knappen vises i displayet. til ønsket språk Trykk på knappen til displayet viser: Innstillinger lagret 5.3 Kontrast Med denne funksjonen kan kontrasten på displayet endres. Kontrast Endre kontrast (se side 19) Øke kontrasten: Redusere kontrasten: Knapp Knapp 21

22 5 Brukerinnstillinger 5.4 Lydsignal Lydsignalet høres når et program er avsluttet og ved maskinfeil. Lydsignal STILLE Den kan stilles inn på 3 ulike trinn ("Av", "Lav", "Høy"). Ved maskinfeil høres lydsignalet også når maskinen er slått av. Dersom det er innstilt startutsettelse høres det intet lydsignal når programmet er ferdig. Endre lydstyrke (se side 19) 5.5 Oppvaskmiddel «Alt i 1» Innstillingen «All in 1» fører til en optimal tilpasning av programmet når det brukes vaskemidler med integrert salt- og glansemiddelfunksjon. Alt i 1 AV Dersom etterfyllingsvisningen hhv. lyser, må man fortsatt fylle på med regenereringssalt hhv. glansmiddel. -produkter skal kun brukes opp til en bestemt hardhetsgrad på vannet. Svært korte programmer blir lengre, da -vaskemidler bruker lengre tid på å løse seg opp. Stille inn oppvaskmiddel «Alt i 1» (se side 19) 22

23 5 Brukerinnstillinger 5.6 Barnesikring Barnesikringen forhindrer oppstarten av et tilfeldig program. Barnesikring Når barnesikringen er slått på, kan et program kun startes når to knapper blir trykket samtidig. Stille inn barnesikring (se side 19) 5.7 Glansmiddeldosering Glansemiddelmengden blir automatisk tilpasset mengden oppvask og vannhardheten. Glansmiddel AV AUTOMATISK Hvis tørkeresultatet ikke er tilfredsstillende, kan doseringen slås av manuelt (innstillingen "Av") eller stilles inn i 12 trinn. Still doseringen på 6 eller høyere dersom serviset enda er vått eller det oppstår tørkeflekker. Still doseringen på 3 ved slørdanning. Stille inn glansmiddeldosering (se side 19) 5.8 Vannhardhet Den innebygde avherdingen av vann fjerner kalk fra vannet og muliggjør dermed feilfri rengjøring. Effektiviteten garanteres med regelmessig, automatisk regenerering. Apparatet er utstyrt med en automatisk kalksensor. Vannets hardhetsnivå må derfor ikke stilles inn. Apparatet starter automatisk regenereringsforløpet ved riktig tidspunkt. Etter regenereringen begynner neste program med en gjennomspyling av enheten for avherding av vann ved at det samtidig tilføres og pumpes ut vann. Av hygieniske årsaker anbefales det å bruker regenereringssalt også ved lavere vannhardet, så vel som ved bruk av -vaskemidler. Enheten for vannhardhet kan stilles inn på fransk hardhet ( fh) eller på tysk hardhet ( dh). Enhet for vannhardhet fh 23

24 5 Brukerinnstillinger Stille inn enhet for vannhardhet (se side 19) Vannhardheten kan tilpasses lokale forhold. Vannhardhet AUTOMATISK Stille inn vannhardhet (se side 19) Ved nivå 05 fh hhv. 03 dh er vannavherdingen deaktivert. Hardhetsgrad Mulige innstillinger i fh (fransk hardhetsgrad) Automatisk Mulige innstillinger i dh (tysk hardhetsgrad) Automatisk Innstilling ved intern ioneveksler (vannavherdingsanlegg) Hardhetsgrad 0-5 fh må stilles inn på maskinen når: Tilførselsvannet før ioneveksleren har en hardhet på 40 fh eller mer. Påse at vannet som brukes i maskinen, renner gjennom ioneveksleren. Hvis ikke, trenger du ikke utføre noen innstilling. Maskinen stiller seg inn automatisk på vannhardheten. 24

25 5 Brukerinnstillinger 5.9 Varmtvannstilkobling Varmtvannet som er for hånden nyttes optimalt. Varmtvann Dersom det innstrømmende vannet er for kaldt, kjøres det en kort forvask. Deretter følger rengjøringsfasen med varmt vann. Velger man tilleggsfunksjonen «Energisparing» blir vannet kun oppvarmet til en minimaltemperatur, noe som fører til ytterligere senking av energiforbruket. Stille inn varmtvannstilkobling (se side 19) NEI Innstilling «UTEN OPPVARMING» Ingen etteroppvarming med den integrerte oppvarmingen. Derfor bør denne innstillingen velges hvis en vanntilførselstemperatur på 60 C er sikret. Ved lavere temperaturer er ikke et tilfredsstillende rengjørings- og tørkeresultat gitt Temperaturenhet Temperaturenheten kan stilles inn på grader Celsius [ C] eller grader Fahrenheit [ F]. Temperaturenhet C Endre temperaturenhet (se side 19) 25

26 5 Brukerinnstillinger 5.11 Lagringsvarighet tank Hvis det siste skyllevannet har en tilstrekkelig vannkvalitet, lagres det i en tank og brukes til det neste programmet. Lagringsvarighet tank Etter den spesifiserte tiden tappes vannet ut og pumpes bort. Denne prosessen utføres når maskinen er slått av, du kan da høre pumpelyder. 36t Displayet viser: Tøm tanken.... Du kan ikke velge noe program på flere minutter. Hvis denne funksjonen slås av, renner det ikke noe skyllevann inn i tanken. Etter ca. 20 programomganger skylles tanken med varmt vann. Dette øker programtiden med ca. 30 minutter. Ved programvalg vises med tankspyling en kort stund. Endre lagringsvarighet tank (se side 19) 26

27 5 Brukerinnstillinger 5.12 Automatisk døråpning Den automatiske døråpningen gir et optimalt tørkeresultat ved lavt energiforbruk. Automatisk døråpning I tørke- eller ettertørkingsfasen åpnes døren automatisk litt. Døråpningsautomatikken kan slås av. Dette forlenger programtiden med ca. 10 minutter. Stille inn automatisk døråpning (se side 19) 5.13 Innvendig belysning JA Fra en bestemt vinkel på døråpningen slås lyset på inne i oppvaskmaskinen for en spesifisert tid. Den innvendige belysningen kan slås av. Innvendig belysning 10 min For å slå av den innvendige belysningen før tiden trykker du på knappen. Endre innvendig belysning (se side 19) 27

28 5 Brukerinnstillinger 5.14 Varmepumpe * Når varmepumpen brukes, reduseres energiforbruket kraftig, programtiden økes. Varmepumpe Avhengig av skylletemperatur er varmepumpen innkoblet i ulik varighet. Hvis flere programmer startes etter hverandre, kan det hende at varmepumpen forblir utkoblet. Du kan høre lyder når varmepumpen kjører. For å sørge for god ventilering av varmepumpen kan det oppstå noen lyder flere timer etter at maskinen er slått av. Med innstillingen "AV" kan varmepumpen slås av. Avhengig av innstillingen (brukerinnstillinger, tilleggsfunksjoner) varierer programtiden. Nedenfor er et eksempel med programmet «Hverdag kort»: Program Brukerinnstilling Varmepumpe Tilleggsfunksjon energisparing Hverdag kort Varmepumpe AV Ikke valgt 0t51 Valgt Programvarighet 0t49 Varmepumpe PÅ Ikke valgt 0t48 Stille inn varmepumpe (se side 19) Valgt 0t58 PÅ * modellavhengig 5.15 Fabrikkinnstillinger Fabrikkinnstillingene kan gjenopprettes. Fabrikkinnstillinger NEI Gjenopprette fabrikkinnstillinger (se side 19) 28

29 6 Skylling 6.1 Forberede maskinen Maskin med varmepumpe er klar til bruk etter en påkrevet ventetid på ca. 2 timer i vanlig driftsposisjon. Åpne døren til maskinen Trekk håndtaket fremover. Et program som er i gang blir automatisk avbrutt. Før den første vaskeomgangen Kople til strømmen. Åpne vannkranen. Fyll saltbeholderen med ca. 1,0 l vann og 1 kg regenereringssalt. Av hygieniske årsaker anbefales det å bruker regenereringssalt også ved lavere vannhardet, så vel som ved bruk av Tørk vekk saltrester fra kanten av beholderen. Fyll glansmiddel i glansmiddelbeholderen. -vaskemidler. Velg programmet uten servise for å beskytte maskinen mot korrosjon på grunn av eventuelle saltrester og for å fjerne fettrester fra produksjonen. Ved den første oppstarten kan etterfyllingsvisningen etter flere vaskeomganger. fortsatt lyse slokker, så snart saltkonsentrasjonen i beholderen er jevnt fordelt (etter ca. 10 vaskeomganger). 29

30 6 Skylling 6.2 Tips om vasking Servise Ikke alt servise er egnet for rengjøring i oppvaskmaskin. Lutvaskede- og varmeømfintlige deler av tre eller kunststoff såvel som kunsthåndverk må rengjøres for hånd. Påtrykk på glass og porselen er kun betinget motstandsdyktig og kan løsne over tid. Pottemakerprodukter (leirvarer) tenderer til sprekker og løsning av splinter. Gjenstander av sølv, kopper og tinn har en tendens til å farges brune eller svarte. I slipte krystallglass og skåler med tykke vegger kan det oppstå spenninger som fører til brudd. Alt etter type glass og vaskemiddel kan det oppstå sløring som ikke kan fjernes igjen. Få informasjon fra glassforhandleren om glasset er egnet for oppvaskmaskiner. Aluminium får lett flekker og kan påvirke serviset (det kan oppstå flekker på porselen). Vask helst aluminium separat. Ikke vask servise med klistrelapper. Klistrelapper kan føre til at silsystemet klebes igjen. Generelt For å unngå skader og vannflekker på glass, plasser dem slik at de ikke er i kontakt med hverandre. Ikke last for mye i servisekurvene. Sett inn kopper, glass, kjeler og lignende med åpningen ned, slik at vannet kan renne ut. Spar energi, vann og vaskemiddel ved å utnytte maskinens volum fullt ut. Det er nødvendig med maksimaldosering av vaskemiddel når fettfilter fra avtrekkshetter vaskes. Velg programmet. Hvis det oppstår lukt, må tankens lagringsvarighet reduseres. 30

31 6 Skylling 6.3 Laste servisekurvene Ikke alt servise er egnet for rengjøring i oppvaskmaskin. Ta hensyn til anvisningene under 'Tips om oppvask'. Fjern først store og faste rester og fremmedlegemer fra serviset. Det må ikke komme tannpirkere i maskinen. De fører til at silsystemet blir tett. Sterkt fastbrente rester bør settes i bløt. Kontroller at dysearmene kan bevege seg fritt etter at du har fylt opp maskinen. For at du skal kunne bruke maskinen optimalt, finner du noen tips om innlasting vedlagt. 31

32 6 Skylling 6.4 Lastetips bestikkskuff * * modellavhengig Plasser skjeer helst med håndtaket ned i nålerekken. For skjeer med tykt håndtak eller hvis sidedelen er løftet opp, kan munndelen plasseres i nålerekken. 32

33 6 Skylling Bestikkskuffen kan tilpasses ileggingen: Hvis det er høye glass i den øverste kurven, kan de to sidedelene løftes opp 2 cm, eller den høyre sidedelen kan skyves inn til midten. Vær forsiktig når det er høye glass i den øverste kurven. Glassene kan kollidere med rammen på bestikkskuffen og bli skadet. 33

34 6 Skylling 6.5 Lastetips overkurv Trekk ut overkurven til stopperen, og fyll den opp. Rydd inn mindre servisedeler som skåler, glass, kopper og boller. Sett inn serviset forskjøvet når det brukes nedfellbare hyller 1. Da når vannet alle de tilsmussede stedene på serviset bedre. Salatbestikk, øser osv. kan legges på Vario-bestikkunderlaget. Len glassene mot den foldbare glassholderen

35 6 Skylling Glassholder Glassholderne 1 egner seg spesielt godt for høye glass. De kan vippes opp eller ned. Trykk glassholderne lett nedover eller trekk dem opp til de griper inn. 1 Hyller Hyllene 1 kan brukes som glassholdere. 1 Fjernes hyllene, er det plass til høye glass. Demonter/still inn høyde for hyller Høyden til hyllene kan reguleres. 1. Trykk hyllen 1 oppover ved festet Før deretter hyllen innover og vekk Fest hyllen i en høyere posisjon 3 ved behov

36 6 Skylling Easy-nåler Easy-nålene 1 kan settes inn over kurvnålene som ønsket. Ved bruk av easy-nåler kan drikkeglass, babyflasker, sportsdrikkflasker, vaser og karafler plasseres i hele kurven. For bredere beholdere er det best å bruke 2 easy-nåler. 1 Klapprekke Vippes klapprekken 1 til høyre, har man et ekstra underlag for kopper og glass. 1 36

37 6 Skylling Vario-bestikkhylle * Legg øser 1, kniver(spisse) 2 og stekespader 3 vendt bakover i fordypningene. Plasser skjeene 4 liggende på siden Plasser Vario-bestikkunderlaget på glideføringen bak og på kurvgrepet. Ikke plasser større servicedeler under Vario-bestikkunderlaget (panner, fat ), da de dekker til den nedre dysestrålen for mye. * modellavhengig 37

38 6 Skylling Regulerbar overkurv Overkurven kan reguleres over 2 / 3 nivåer med til sammen ca. 2-4 cm.* Kombinerte skjevstillinger er mulig. * modellavhengig Løfte opp Hold overkurven i sidegrepene 1 og løft den til ønsket gripeposisjon. 1 Senke ned Hold overkurven i sidegrepene 1. Løft overkurven lett og trykk samtidig på knappen 2. Sperringen låses opp. Senk overkurven til ønsket posisjon, slipp knappen og la den gripe inn

39 6 Skylling 6.6 Lastetips underkurv Trekk ut underkurven til stopperen, og fyll den opp. Sett inn større servisedeler som tallerkener, boller, fat og kjeler. Sett inn brede gjenstander (suppetallerkner, lokk osv.) bak til høyre. Klapprekke Plasser plastboller i overkurven. I underkurven kan de heves opp på grunn av vanntrykket, og komme i kontakt med de roterende dysearmene. Rekkene 1 kan klappes ned. De utgjør en større underlagsflate, f.eks. for store plater, panner, fat eller mange kopper og glass. Bakker kan enkelt plasseres mellom nålene. EasyNåler sørger for optimal stabilitet. 1 39

40 6 Skylling For at rekkene skal kunne klappes ned, må sperregrepet på siden 2 trekkes opp. 2 Easy-nåler Easy-nålene 1 kan settes inn over kurvnålene som ønsket. Under bruk av Easynåler kan drikkeglass, baby-flasker, vaser og karafler plasseres i hele kurven. For bredere beholdere er det best å bruke 2 Easy-nåler. 1 Rengjør langpanner. Ved større langpanner må man ta ut overkurven. Trekk ut overkurven til stopperen. Fjern kurvsperren2, skyv opp. Trekk overkurven ut av skinnene. 2 Etter at overkurven settes inn igjen må kurvsperren 2 låses på nytt. 40

41 6 Skylling Plasser langpanner. Easy-nålene garanterer en god stabilitet. Bestikkurv * * modellavhengig For å unngå enhver fare for skade, sett kniver og bestikk med spisser og skarpe områder slik i bestikkurven at de ikke stikker ut (spissene ned). Ikke stikk kniver, gafler eller andre spisse gjenstander inn i åpningen på dørlåsen og la dem heller ikke falle inn i åpningen. Fare for skader på maskinen. Du kan også legge kniver og bestikk med skarpe områder horisontalt i overkurven. Bestikkurven kan plasseres der det måtte passe i underkurven over nålene. Fordel bestikket løst og med grepene ned i rommene i bestikkurven. Pass på at skjeene ikke ligger i hverandre. De medfølgende oppsatsene 1 hindrer at bestikk ligger mot hverandre, at det oppstår tørkeflekker og at mindre bestikk faller gjennom (f.eks. mokkaskjeer). Sett oppsatsene på bestikkurven. 1 41

42 6 Skylling Pass på at ingen bestikkdeler stikker over kanten av rommet og klemmes inn når du lukker døren til maskinen. Ellers er det ikke sikkert at maskinen er tett. 6.7 Fyll på vaskemiddel Det må ikke komme rengjøringsmiddel inn i åpningen på dørlåsen. Dette kan føre til at dørlåsen blir ødelagt. Pulver Åpne vaskemiddelbeholderen ved å trykke på låsemekanismen i pilens retning. Fyll vaskemiddel i beholderen. Doser i henhold til angivelsene fra produsenten av vaskemiddelet. Ta hensyn til markeringene 1 «20 og 30 ml». Fyll ca. 1 spiseskje vaskemiddel i forvaskbeholderen 2 ved sterk tilsmussing

43 6 Skylling Lukk dekselet. Tabletter Legg tabletten 3 flatt i doseringsbeholderen. 3 Valg av vaskemiddel Bruk aldri håndoppvaskmiddel. Det danner mye skum og kan føre til funksjonsfeil. Overhold doseringen som er angitt på pakken nøye. For høy dosering kan føre til skade på maskinen. Bruk kun vaskemiddel som er egnet for oppvaskmaskiner. Ta kontakt med produsenten av vaskemiddelet ved problemer (f.eks. dosering av vaskemiddel), de hjelper gjerne videre. Tabletter løser seg muligens ikke så godt opp ved vasketemperaturer på under 55 C, noe som kan påvirke vaskeresultatet. Bruk av kombinerte Rengjøringsprodukter (tabletter/pulver ) Ta vennligst hensyn til følgende ved bruk av kombinerte rengjøringsprodukter som skal gjøre bruken av glansemiddel og regenereringssalt overflødig: Med brukerinnstillingen Alt i 1 PÅ tilpasses program og visninger vaskemiddelet. 43

44 6 Skylling Dersom etterfyllingsvisningen eller lyser, må man fortsatt fylle på med regenereringssalt eller glansmiddel. Benytt konvensjonelle rengjøringsprodukter dersom vaske- eller tørkeresultatet ikke er tilfredsstillende. Fyll opp beholderne for regenereringssalt og glansmiddel. Endre brukerinnstillingene i Alt i 1 vaskemiddelet ved reklamasjoner. 6.8 Velge program AV. Vennligst ta kontakt med produsenten for Trykk på knappen til symbolet for det ønskete programmet blinker. Lukk maskindøren. Programmet starter med en gang. Function Light lyser. * Dersom døren til maskinen ikke lukkes i løpet av 15 sekunder etter valg av program, slettes alle angivelser, symboler og displayet. Det høres i tillegg et lydsignal, 2 ganger. Programvalget må startes på nytt. Programvalget kan avbrytes til enhver tid ved at man trykker på knappen. 44

45 6 Skylling 6.9 Velge eco-programmet Trykk på knappen mens maskinen er slått av. blinker. Lukk maskindøren. Programmet starter med en gang. Function Light lyser. * * modellavhengig 6.10 Velge tilleggsfunksjon Etter valg av program kan man i løpet av 15 sekunder, mens programsymbolet blinker velge tilleggsfunksjoner. Klikk på tilleggsfunksjonsknappen. lyser (eksempel). Lukk maskindøren. Programmet starter med en gang. I programmet og «Maskinhygiene» kan man ikke velge tilleggsfunksjonen. I programmet kan man ikke velge tilleggsfunksjonene og. 45

46 6 Skylling 6.11 Lagre tilleggsfunksjon Lagres en tilleggsfunksjon forblir denne aktiv ved alle programvalg. Velg program. Hold knappen for tilleggsfunksjoner inne i 5 sekunder. Valget lagres. Lagringen kan avsluttes ved at man holder inne knappen en gang til i 5 sekunder. Lagring og avslutning av lagring bekreftes ved at det tilsvarende symbolet blinker kort og det høres et lydsignal Startutsettelse Med startutsettelse kan man kjøre maskinen i timene med minst aktivitet (f.eks. med lavtariff for strøm). Innstillingsområdet er på mellom 30 minutter og 24 timer. Den sist angitte varigheten av startutsettelsen vises som forslag. Innstilling Velg et program og tilleggsfunksjonen «startutsettelse». Trykk på knappen f.eks. Start om 2 timer. Lukk maskindøren. Displayet blir mørkt. * til ønsket varighet for startutsettelsen står i visningen, Det telles tilbake til den innstilte startutsettelsen. I løpet av startutsettelseperioden kan man stille inn mer servise. Når tiden for utsatt start er over, starter det valgte programmet automatisk. Det høres intet lydsignal ved slutten av programmet. * modellavhengig 46

47 6 Skylling Slette Åpne maskindøren. Trykk på knappen til startutsettelsen er tilbakestilt og programfasen vises. Lukk maskindøren. Det valgte programmet starter Avbryt et program Servise og vann kan være varmt, fare for forbrenning! Åpne døren til maskinen forsiktig. Programmet er avbrutt. Programsymbolet blinker. Visning (vekslende), f.eks.: Lukk døren Rengjøring 1t05 47

48 6 Skylling 6.14 Avbryte programmet før tiden Servise og vann kan være varmt, fare for forbrenning! Åpne døren til maskinen forsiktig. Programmet er avbrutt. Hold knappen inne i 2 sekunder. Vannet pumpes ut. Visning (vekslende): Det høres et lydsignal, 5 ganger. Displayet og symbolene slokner. Program avbrutt vennligst vent... 48

49 6 Skylling 6.15 Programslutt Når Automatisk døråpning / Ikke lukk døren! vises i displayet, skal ikke døren stenges. Ellers blir døråpneren skadet. Ved programslutt høres et lydsignal, 5 ganger. Hvis døren forblir lukket, starter ettertørkingen: Displayet lyser hhv. Function Light blinker i opp til 90 minutter. * Etter ettertørkingen høres tre lange lydsignaler. I tørke- eller ettertørkingsfasen åpnes døren automatisk. For optimal tørking bør serviset tas ut først når visningene slukker. Etter ettertørkingen er maskinen i stand-by-energisparemodus. * modellavhengig Utrydding Rydd ut serviset. Ta ut av underkurven først. Kontroller silsystemet med jevne mellomrom, og rengjør om nødvendig. 49

50 6 Skylling 6.16 Betjening ved aktiv barnesikring Når barnesikringen er aktiv, må man først kople fra denne ved å trykke på to knapper samtidig før man kan velge program. Etter 'programtilgang' kan videre betjeningstrinn (som beskrevet i tidligere avsnitt) utføres. Programinngang Maskindør åpne. Visning i 15 sekunder: Barnesikring Hold knappen (for eco-program-knappen ) inne og trykk samtidig på knappen. Du får tilgang. Man trenger ikke å ta hensyn til barnesikringen ved den videre betjeningen. 50

51 7 Pleie og vedlikehold 7.1 Innvendig rengjøring Maskinen rengjøres innvendig av seg selv ved riktig dosering av vaskemiddel. Vi anbefaler å rengjøre maskinen to ganger i året med pleiemiddel for oppvaskmaskiner. Bruksanvisningen for pleiemiddelet for oppvaskmaskiner må følges. Pleiemiddel for oppvaskmaskiner kan for det meste først fungere korrekt ved høyere temperaturer. Derfor anbefaler vi at programmet velges. 7.2 Utvendig rengjøring Bruk aldri skurende eller svært sure rengjøringsmidler. Bruk ikke skuresvamper, stålull osv. skader på overflaten. Smuss eller rester av rengjøringsmidler må fjernes umiddelbart. Rengjøringsmiddel: Håndoppvaskemiddel, glassrengjører Rengjør overflaten kun med en myk, fuktig klut i sliperetningen på metalloverflater. Tørk deretter med en myk klut. Rengjør betjeningsfeltet med en fuktig klut og tørk det etterpå. Rengjøringsmiddel: Håndoppvaskemiddel, glassrengjører Rengjør pakningene og karmene på døren fra tid til annen med en myk, fuktig klut. 51

52 7 Pleie og vedlikehold 7.3 Rengjør silsystemet Bruk kun myke materialer når du rengjør under silsystemet. Bruk aldri metallgjenstander. Dersom silsystemet er satt inn feil kan det føre til maskinfeil. Et tilsmusset silsystem kan føre til et unøyaktig rengjøringsresultat og hindre utløp av vann. Kontroller og rengjør derfor silsystemet regelmessig. Åpne døren til maskinen og trekk underkurven ut. Løsne silsystemet med finsilgrepet 1, drei mot urviseren, og ta det ut. Løsne grovsilen 2 ved å trykk på lukkehaspen 3 og rengjør silsystemet i flytende vann med en børste. Fjern store rester. Sett inn silsystemet igjen, og drei finsilgrepet 1 med urviseren til stopperen Rengjør dysearmene Dersom vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende, eller vaskemiddelet ikke vaskes fullstendig bort, kan det hende at spyledysene på dysearmene er tilstoppet. Øvre dysearm Trekk ut overkurven helt. Løsne bajonettlåsen 1 mot urviseren og ta den ut. Trekk dysearmen 2 fra dreieakselen og skyll den godt under rennende vann. Kontroller sprededysene

53 7 Pleie og vedlikehold Nedre dysearm Ta tak i midten av dysearmen 3 og trekk kraftig opp. Skyll dysearmen godt under rennende vann. Kontroller sprededysene. 3 Rengjør silsystemet og grovsilen samtidig, se 'Rengjør silsystemet'. 7.5 Fyll på regenereringssalt Fyll aldri vaskemiddel i beholderen for salt! Er beholderen for salt tom, lyser etterfyllingsvisningen og ved slutten av et program. under programvalg Display: Etterfylle salt Åpne døren til maskinen, trekk ut underkurven og ta den eventuelt ut. Åpne lokket til saltbeholderen ved å løfte håndtaket. Fyll opp med ca.1,0 l vann ved den første oppstarten. Fyll deretter på med 1 kg vanlig regenereringssalt. Utløpspumpen startes muligens et kort øyeblikk. Tørk vekk saltrester fra kanten av beholderen. Trykk på lokket til smekklåsen griper inn. Velg programmet uten servise for å beskytte maskinen mot korrosjon på grunn av eventuelle saltrester. 53

54 7 Pleie og vedlikehold Ved den første oppstarten kan etterfyllingsvisningen fortsatt lyse etter flere vaskeomganger. slokker, så snart saltkonsentrasjonen i beholderen er jevnt fordelt (etter ca. 10 vaskeomganger). Omtrentlig forbruk av regenereringssalt A = vannhardhet på tilførselsvannet B = antall vaskeomganger per kg salt A fh 0 5 dh B Fyll med glansmiddel Fyll aldri vaskemiddel i beholderen for glansmiddel. Tørk opp spilt glansmiddel (fare for skumdannelse og feilmeldinger A0 skumdannelse? hhv. A2 kontroller vannutløpet ). Ta hensyn til sikkerhets- og advarselshenvisningene fra produsenten Glansemiddelet fører til at det siste skyllevannet (glansvask) strømmer dråpefritt vekk. Glansemiddelet doseres automatisk fra lagerbeholderen i døren til maskinen. Er beholderen for glansmiddel tom, lyser etterfyllingsvisningen programvalg og ved slutten av et program. under Display: Fyll opp med glansmiddel 54

55 7 Pleie og vedlikehold Åpne glansmiddelbeholderen ved å trykke på låsemekanismen i pilens retning. Fyll opp med glansmiddel til markeringen «max.» (1,3 dl er nok til ca. 35 vaskeomganger). Lukk dekselet. Tørk opp spilt glansmiddel. 7.7 Rengjør filtersilen Rengjøringen av filtersilen skal kun utføres av fagfolk. Ved feil utførelse er det fare for oversvømmelse! Filtersilen som er innebygget i vanntilkoplingen kan bli tett på grunn av kalkavleiring, rust eller fremmedlegemer. Dette kan føre til feilmeldingen A9 kontroller vanntilførselen. Steng vannkranen. Løsne skrueforbindelsen 1. Ta ut filtersilen 2 med en spiss nebbtang og rengjør eller erstatt den. Rengjør pakning 3. Sett inn filtersilen 2 og pakningen 3 igjen og skru fast skrueforbindelsen 1 på vannkranen. Åpne vannkranen og kontroller at den er tett

56 7 Pleie og vedlikehold 7.8 Tømme lagertanken Før maskinen kobles fra strømmen, må lagertanken tømmes (f.eks. i ferieboliger, bytte av leietaker). Hold knappen Tanken tømmes. inne i 5 sekunder mens maskinen er slått av. 56

57 8 Utbedre feil selv 8.1 Dette gjør du når... Nedenfor er det en liste med feil, som på en enkel måte kan rettes med beskrevet framgangsmåte. Hvis det vises en annen feil eller feilen ikke kan utbedres, ta kontakt med kundeservice. Skriv opp feilmeldingen og FN-nummeret før du ringer til kundeservice. Feilhenvisninger med lydsignal Ved feil høres et lydsignal i 1 minutt. Feilhenvisninger med lydsignal høres også om lydsignaler er slått av i 'Brukerinnstillinger'. I visningen er det detaljert informasjon om den aktuelle feilen.... vises på displayet A0 skumdannelse? Mulig årsak Det er brukt sterkt skummende vaskemiddel. Spilt glansmiddel. Det er brukt håndoppvaskmiddel. Utbedring Tørk vekk det spilte glansemiddelet med en klut. Destruer skummet med ca. 1 dl eddik. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Velg programmet.... vises på displayet A1 Kontroller silsystem Mulig årsak Silsystem ikke satt inn. Silsystem ikke helt i lås. Utbedring Kontroller silsystemet, sett det inn og drei finsilgrepet 1 med urviseren til stopperen. 57

58 8 Utbedre feil selv... vises på displayet A2 kontroller vannutløpet Mulig årsak Silsystemet er tett. Knekk på avløpsslangen. Avløpspumpen eller vannlåsen er tett. For stor skumdannelse på grunn av spilt glansmiddel. Utbedring Rengjør silsystemet. Utbedre feilen. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Start programmet på nytt.... vises på displayet A7 Feil på varmepumpe Mulig årsak Utbedring Feil på varmepumpen Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på... vises på displayet A9 kontroller vanntilførselen knappen. Maskinen er igjen klar til bruk. Varmepumpen brukes ikke foreløpig. Mulig årsak Vannkranen er stengt. Filtersilen i tilførselsledningen er tett. Brudd på vanntilførselen. For lavt vanntrykk. Utbedring Utbedre feilen eller vent til vannforsyningen er satt i stand. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Start programmet på nytt. 58

59 8 Utbedre feil selv F8 / E18 se veiledning / FN XXXXX XXXXXX vises Mulig årsak Vannet som pumpes inn er varmere enn 79 C (varmtvanntilkopling). Utbedring Få en rørlegger til å redusere temperaturen på vannet som pumpes inn. F.. / E.. se anvisning / FN XXXXX XXXXXX vises Mulig årsak Forskjellige situasjoner kan føre til en «F» melding. Utbedring Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Blir feilmeldingen stående: Avbryt strømtilførselen i ca. 1 minutt. Slå på strømtilførselen igjen. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Start programmet på nytt. Noter feilmeldingen og FN-nummeret dersom feilen opptrer på nytt. Steng vannkranen og koble fra strømtilførselen. Ring kundeservice. 59

60 8 Utbedre feil selv... vises på displayet U.. / E.. se anvisning Mulig årsak Feil på den elektriske tilkoblingen. Overspenning. Utbedring Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Blir feilmeldingen stående: Avbryt strømtilførselen i ca. 1 minutt. Slå på strømtilførselen igjen. Kvitter for feilmeldingen ved å trykke på knappen. Start programmet på nytt. Noter feilmeldingen og FN-nummeret dersom feilen opptrer på nytt. Avbryt strømtilførselen. Få fagpersonell til å undersøke den elektriske installasjonen. 60

61 8 Utbedre feil selv... maskinen starter ikke Lukk maskindøren. Sett i kontakten. Kontroller sikringene. Se 'Betjening ved aktiv barnesikring'. Mulig årsak "Demomodus" er slått på. Utbedring Åpne maskindøren. Hold knappene og trykket. Trykk samtidig på knappen. Demomodus - I displayet vises: PÅ Trykk på knappen. Demomodus - I displayet vises: Trykk på knappen. AV... serviset blir ikke rent Velg sterkere program. Last servisekurvene på en annen måte, unngå spesielt sprutskygge. Rengjør silsystemet og sett det inn på riktig måte. Kontroller om dysearmene er blokkert eller tilsmusset. Doser vaskemiddelet korrekt eller bytt vaskemiddel. Still inn vannhardheten korrekt. Fyll på mer regenereringssalt 61

62 8 Utbedre feil selv... et hvitt belegg sitter fast på serviset Fyll opp med regenereringssalt og velg deretter programmet servise. Doser vaskemiddelet korrekt eller bytt vaskemiddel. Fyll opp med glansmiddel. Still doseringen av glansmiddel opp. uten Hvis det ikke brukes vaskemiddel, må stilles inn i brukerinnstillingene. Alt i 1 AV... det er slør, striper eller melkeaktige flekker på serviset Still doseringen av glansmiddel lavere. Hvis det ikke brukes vaskemiddel, må stilles inn i brukerinnstillingene. Alt i 1 AV... serviset er vått og uten glans eller har flekker etter tørkingen Fyll opp med glansmiddel. Still doseringen av glansmiddel opp. Åpne først døren til maskinen etter at det høres et langt lydsignal og displayet hhv. Function Light* slukker. * modellavhengig Hvis det ikke brukes vaskemiddel, må stilles inn i brukerinnstillingene. Alt i 1 AV... det er synlige rustflekker på oppvasken Det dreier seg om fremmedrust fra bestikk, kjeler, fra vannledninger osv. Maskinen er av rustfritt stål. Etter oppfylling av regenereringssalt, velg programmet uten servise. 62

63 8 Utbedre feil selv... det er rester av vaskemiddelet i maskinen. Kontroller om dysearmene er blokkert eller tilsmusset. Bruk et annet vaskemiddel. Kontroller luken på beholderen for vaskemiddel.... tidsvisningen blir stående, ved programstart eller under vaskeforløpet, i opp til 4 minutter Avherdingen av vann spyles gjennom etter regenereringsforløpet. Varigheten til programmet og tidsvisningen tilpasses tilsmussingen av serviset.... bestikkurv og plastdeler i maskinen farges Det ble vasket servise med matrester som farger (f.eks. tomat- eller karrisaus). Fargen kan gradvis blekne etter flere vaskeomganger.... maskinen har en tendens til å utvikle lukt Rengjør silsystemet. Kjør programmet «Maskinhygiene» med vaskemiddel. Velg sterkere program. Fyll på nok regenereringssalt. Reduser tankens lagringsvarighet (f.eks. 12t). 8.2 Strømbrudd Ved et strømbrudd skjer følgende: Programmet som er i gang blir avbrutt. Når strømavbruddet utbedres, fortsetter programmet. Feilovervåkingen blir avbrutt. 63

64 9 Tilbehør og reservedeler Ved bestillinger må du oppgi maskinens produktfamilie og nøyaktig betegnelse på tilbehøret eller reservedelen. Tilbehør Bestikkurv «liten» Bestikkurv «stor» Koppeholder Vario-bestikkunderlag 64

65 9 Tilbehør og reservedeler Hyller Sett med easy-nåler (4 stykk) Reservedeler Pakning/filtersil til Aqua-Stopp Silsystem 65

66 10 Tekniske data 10.1 Oversikt Utvendige mål SMS 55 SMS 55 stort rom EURO 60 EURO 60 stort rom EURO 60 WP Høyde (evt. med glideplate) [cm]: Høyde (med regulerbar sokkel) [cm]: 75,9 82,4 75,9 82,4 86,4 84,5-89,0 78,0-89,8 84,5-96,3 87,0-91,5 Bredde [cm]: 54,6 54,6 59,6 59,6 59,6 Dybde [cm]: 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 Vekt [kg]: Omgivelsestemperatur Minste omgivelsestemperatur: +10 C Sanitærtilkobling Kaldt- eller varmtvann opp til 60 C: Tillatt trykk i tilførselsledningen for vann: Maks. løftehøyde for avløpet: G¾" 0,11,0 MPa (110 bar) 1,2 m Elektrisk tilkobling Se merkeskilt Sikkerhetskonsept Så lenge strømforsyningen er sikret, overvåkes maskinen av den elektroniske styringen. Feil som opptrer vises med feilmeldinger. 66

67 10 Tekniske data Vern mot oversvømmelse Vernet mot oversvømmelse fungerer ikke ved strømavbrudd, steng derfor vannkranen når maskinen ikke skal brukes over et lengre tidsrom. Den elektroniske styringen overvåker vann-nivået i maskinen. Ved feil slås avløpspumpen på og vanntilførselen blokkeres Produktdatablatt Iht. EU-direktiv 1059/2010 Merke - V-ZUG Ltd Modellmerking (de første 5 sifrene i FN) Nominell kapasitet i standardkuverter for standard rengjøringssyklus Energieffektivitetsklasse - A+++ Årlig energiforbruk 1 ) kwh/år Energiforbruk standard vaskeomgang Effektforbruk i av-tilstand og i ikke avslått tilstand - 0,69 0,72 0,70 0,73 0,49 W 0,00/0,00 Vektet årlig vannforbruk 2 ) l/år Tørkeeffektivitetsklasse på en skala fra G (laveste effektivitet) til A (høyeste effektivitet). - A Standardprogram 3 ) - Eco Programvarighet standard vaskeomgang Programvarighet standard vaskeomgang *) min min

68 10 Tekniske data Varighet på ikke avslått tilstand Emisjon av luftbåren lyd type Vi Emisjon av luftbåren lyd type di min 0 db (A) db (A) Årlig energiforbruk basert på 280 standard vaskeomganger ved kaldtvannfylling og forbruket til driftsmåter med lavt effektforbruk. ) Det faktiske energiforbruket avhenger av den faktiske bruken av maskinen. 2 Vektet årlig vannforbruk basert på 280 standard vaskeomganger. Det faktiske vannforbruket avhenger av den faktiske bruken av ) maskinen. 3 Standardprogram som informasjonen i dette databladet referer til. Dette programmet er egnet til rengjøring av normalt skittent ) servise og er det mest effektive med tanke på kombinert energi- og vannforbruk. *) Enfaset tilkobling (230V ~ 50 Hz, 2200 W, 10 A) 10.3 Forbruksverdier Forbruksdataene refererer til tofaset tilkobling 400 V 2 N. V = Forvask T = Tørking R = Rengjøring D = Varighet Z = Mellomskylling W = Vann G = Glansvasking E = Energi Maskin uten varmepumpe Program V R Z G T D * W E [ C] [ C] [ C] [l] [kwh] Automatisk ved behov ved behov 55 Ja 0t ,70-1t ,20 Hverdag kort Ja 55 Kort 0t ,05 Sprint Nei 55 Nei 55 Kort 0t19 9 0,75 Glass Nei 45 Ja 55 Ja 0t ,75 68

Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert Oppvaskmaskin Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Adora S hel- og designintegrert

Adora S hel- og designintegrert V-ZUG Ltd Oppvaskmaskin Adora S hel- og designintegrert Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese

Detaljer

Bruksanvisning Adora S hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Adora S hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin Bruksanvisning Adora S hel- og designintegrert Oppvaskmaskin Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Adora N designintegrert

Adora N designintegrert V-ZU Ltd Oppvaskmaskin Adora N designintegrert Bruksanvisning 1 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Adora S designintegrert

Adora S designintegrert V-ZU Ltd Oppvaskmaskin Adora S designintegrert Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

G 8051 i integrert oppvaskmaskin. for storhusholdning og næring/business/industri

G 8051 i integrert oppvaskmaskin. for storhusholdning og næring/business/industri G 8051 i integrert oppvaskmaskin for storhusholdning og næring/business/industri Profesjonell ytelse uten kompromisser Der oppvaskmaskinen er flittig i bruk, sørger G 8051 i for perfekte rengjøringsresultater

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte Brukerveiledning DFPQ Avtrekksvifte Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 V-ZUG Ltd Varmeskuff WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Referanseveiledning Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

STA6539L2 Nytt produkt

STA6539L2 Nytt produkt STA6539L2 Nytt produkt 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE A+++A EAN13: 8017709177928 Høyde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65, Super

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon teppanyaki Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

ST2FABR2. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++

ST2FABR2. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++ ST2FABR2 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++ EAN13: 8017709166922 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Varmeskuff WS55162 til WS60312 Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! Hurtigreferanse Oversikt FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG!

LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter no Bruksanvisning 74 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatene kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110

Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 Kortfattet bruksanvisning Cafitesse 110 B-2161 01.2003 Kaffemaskinens enkelte komponenter Lokk til kjølerom Rute med foto Kortlomme Indikator for lav temperatur Indikator for tom beholder Betjeningsfront

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS SF44E230SK http://no.yourpdfguides.com/dref/3573175

Din bruksanvisning SIEMENS SF44E230SK http://no.yourpdfguides.com/dref/3573175 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer